År 2020
År 2015
År 2010
År 2005
År 2000
År 1995
År 1990
År 1985
År 1980
År 1970
Sidste skoledag
Bornholm A-klassen
Bornholm B-klassen
Fester
Lejrskole
Svampedam 1958
Jochims skolebilleder
Toves skolebilleder
Bents skolebilleder
Klasseliste
Diasshow
Næste gang

100 års fødselsdag

Thorkild Simonsen
Til forsiden
Send mail


Tur til Bornholm
Rundkirken i Olsker I sommerferien efter 4. mellem (1959) var de 2 klasser på tur til Bornholm. Vi tog bumletoget til Københavns Hovedbanegård, hvor vi ankom sent på dagen. Mens vi var en tur i tivoli, sørgede venlige dragere for, at vores bagage blev transporteret ned til Bornholmerbåden. Ved 22-tiden blev vi jaget gennem de købanhavnske gader ned til 66-bådene. På kajen fik vi udleveret vores bagage, og på skibet fik vi tildelt et område for natten. Snart var alt optaget af sovende unger: på bænke, under bænke, på borde, under borde og i det hele taget overalt. Vi var alle noget klatøjede, da vi nåede Bornholm. Til orientering kan oplyses, at den gamle bornholmerfærge i dag sejler mellem Malta og naboøen Gozo.


Turen til København foregik som nævnt i bumletog. Undervejs indtraf en uheldig episode. Hr Mortensen, som var ganske ung og temmelig genert, kom til at forgribe sig på fru Bohms madpakke. At dømme efter hr Mortensens forfjamskede undskyldninger har jeg ikke grund til at tro andet, end at det var en hændelig fejltagelse. Men for os andre var det ganske fornøjeligt. Bemeldte Mortensen trykker sig i baggrunden af billedet, mens Bjarne spiller op til Else Marie (Engling) og Vibeke (Koed)

Undervejs til Bornholm gjorde vi som nævnt ophold i København, hvor vi tilbragte nogle timer i Tivoli. På billedet poserer Lis (Jessen) og Birthe (Hald) for fotografen. Jeg ved ikke, om Lis' akavede fodstilling skyldes, at der var optaget på toilettet, eller om det er et tidligt forsøg på catwalk. Da vi har mistet forbindelsen med Lis, har det ikke været muligt at få svaret på dette presserende spørgsmål. Det vil formentlig gå over i historien som én af de uløste mysterier som løsning af cirklens kvadratur.

Billedet er taget på færgen fra København til Bornholm. Til venstre i billeder sidder Claus (Møller) og Peter (Klingsten). Bag dem ses 2 piberygende herrer - den ene er vistnok Hans Brædder fra A-klassen. Ak, ja et sørgeligt syn! I baggrunden er Bjarne (Jørgensen) i færd med at øve vold mod en sagesløs skolekammerat, mens Louis (Rolander) smilende ser til. Hans senere sociale medfølelse og engagement er tilsyneladende udviklet på et noget senere tidspunkt.

Under opholdet boede vi på vandrehjem i Hasle. Her er Hanne (Vestergaard), Ingelise (Sørensen) og Tove (Rasmussen) kommet på træhesten.

På opholdet på Bornholm blev vi i bus transporteret rundt til de lokale seværdigheder: Abegrotten ved Rø, Jons Kapel, Løvehovederne, Østerlars rundkirke og Hammershus. I baggrunden holder fru Bohm et vågent øje med situationen. De unge piger er mere interesseret i at lade sig fotografere end i at suge oplevelser og indtryk til sig.

Her har klassen været på sejltur fra Gudhjem til Rø - vistnok?

Her er vi vidne til et par unge piger, som er kommet i nød - vistnok tæt på de berømte Løvehoveder. Det ser ud til, at de unge mænd på land blot vender ryggen til problemer i stedet for at yde den fornødne assistance. Det skulle vel ikke være nogle lømler fra A-klassen?

Her er vi på besøg i Brændegårdshaven - datidens Djurs Sommerland - hvor vi morede os med robåde og gynger. Jeg kan ikke afgøre, om pigen i forgrunden med de flotte ben er Ingelise eller Lis - ja, nu kan det jo også være lige meget. Men i baggrunden til højre ses i hvert fald Annie, Tove, Vibeke og Claus.

Her er det lykkedes fru Bohm og hr Mortensen at få et øjebliks ro for ungerne - bortset fra at Ingelise selvfølgelig er lusket efter med sit uundværlige kamera. Godt for det.

Idyl ved sengetid. Da jeg spurgte, hvor drengene er henne, antydede Tove, "at de stod udenfor og kiggede ind ad vinduet". Jeg har svært ved at tro, at det skulle være rigtigt. Jeg håber sandelig ikke, at nogle af mine klassekammerater har taget sig sådanne friheder - om end jeg må indrømme, at det kunne være fristende.

Her sidder Birgitte, Tove og Hanne (Vestergaard) og hygger sig i deres soveposer. Havde det ikke været bedre at bruge tiden på nogle nyttige kvindelige sysler som oprydning eller madlavning?

Et billede, som lyser langt væk af melankoli og weltschmertz. Er det bevidstheden om, at en dejlig ferie er slut og hverdagen truer i horisonten - eller har Bjarne tabt sit duelighedsmærke i judo? Selv Tove, som plejer at stråle som en sol, synes knuget af situationen.