År 2020
År 2015
År 2010
År 2005
År 2000
År 1995
År 1990
År 1985
År 1980
År 1970
Sidste skoledag
Bornholm A-klassen
Bornholm B-klassen
Fester
Lejrskole
Svampedam 1958
Jochims skolebilleder
Toves skolebilleder
Bents skolebilleder
Klasseliste
Diasshow
Næste gang

100 års fødselsdag

Thorkild Simonsen
Til forsiden
Send mail


Tur til Bornholm
Rundkirken i Olsker I sommerferien efter 4. mellem (1959) var begge klasser på tur til Bornholm. Det foregik med bumletoget til Københavns Hovedbanegård, hvor vi ankom sent på dagen. Mens vi var en tur i tivoli, sørgede venlige dragere for, at vores bagage blev transporteret ned til Bornholmerbåden. Ved 22-tiden blev vi jaget gennem de københavnske gader ned til 66-bådene. På kajen fik vi udleveret vores bagage, og på skibet fik vi tildelt et område for natten. Snart var alt optaget af sovende unger: på bænke, under bænke, på borde, under borde og i det hele taget overalt. Alle var noget klatøjede, da vi nåede Bornholm. Til orientering kan oplyses, at den gamle bornholmerfærge i dag sejler mellem Malta og naboøen Gozo.

Tove (Poulsen) har været nede i de støvede arkiver og tryllet nedenstående billeder frem. Som det fremgår, stammer billederne fra en svunden tid, før det blev almindeligt (og gratis) at tage billeder i farver. Kommentarerne - ikke altid lige velvalgte - er mine (Sørens).


Og her er klassen på vej til København i tog. På billedet ses fru Mathiesen og Tove. Ved du, hvorfor Tove ser så sur ud? Almindeligvis er hun da meget glad for at blive fotograferet.

Noget kunne tyde på, at der er en konkurrence i gang om, hvem der kan se surest ud. Jeg synes, at Lotte vinder med en mulespids, men Karin er ikke langt efter.

Og her er klassen på vej til Bornholm på det gode skib Rotna. Ungerne er gået til ro for natten i bunden af skibet. Det er tydeligt, at Per foregiver at sove, så han kan læne sig ind imod Lotte.

Knud Nymand holder et vågent øje med sine elever. Det er der vistnok al mulig grund til. Endnu har Nymand ikke fundet den af Lars medbragte pistol - læs mere herom senere på denne side.

Endnu et billede fra skibet, hvor Bodil i forgrunden nyder en is. Synd at hun har solbriller på, for jeg husker, at hun havde nogle usædvanligt kønne øjne.

I dag ville man nok karakterisere Karins udseende som cool. Men tillad mig den personlige bemærkning, at i dag - ca. 40 år senere - ser Karin s'gu lige så godt ud som dengang.

Og endelig nåede klassen frem til Rønne. Per forsøger i det mindste at løfte de tunge tasker, mens Mogens synes at have givet op på forhånd.

Og her er et billede af det hus, klassen boede i under opholdet?

Og her et billede af de kønne piger fra A-klassen. Men hvor er drengene?

Toves balancegang på de bornholmske klipper. Finn (Christensen), som er lige i hælene, holder tungen lige i munden.

Liselotte.

Tove.

Sceneri ved Rø.

Her er klassen på vej gennem Ekkodalen. Og selvfølgelig kniber det for drengene at følge med. Bodil, Grethe og Tove fører feltet an.

On nu til den famøse våbenepisode. Lars havde medbragt et håndvåben - pistol eller revolver - på turen. Motivet er ukendt, men som den gentleman, Lars er, mon ikke det har været for at beskytte de unge piger i klassen? Under alle omstændigheder blev våbnet frataget den unge våbensmugler og af klasselærer Nymand begravet i den bornholmske muld (undskyld undergrund). Jeg tror, at det er denne begivenhed, klassen er stimlet sammen for at overvære. Som mangeårig ven med Lars kan jeg oplyse, at interessen for våben er intakt. Dog er han blevet mere forsigtig i omgangen med håndvåben som rundsave o.l. Jeg foregriber begivenhedernes gang og kan meddele, at da Lars m.fl. mødte fru Mathiesen på skolens 100 års jubilæum i år 2010, spurgte hun til pistolen. Så det har gjort indtryk selv på en garvet lærer som hende.

Et besynderligt billede. Ebbe og Mogens er tilsyneladende i gang med at udfylde en begæring om indgåelse af ægteskab (det hed vistnok et kongebrev) på det lokale ægteskabskontor. Har disse lømler mon tænkt sig at rette et anslag mod nogle af de unge pigers dyd? Jeg mener, kender du ikke bemærkningen: Sker der noget, så gifter vi os? Jeg håber sandelig, at jeg har misforstået situationen.

Ikke mærkeligt, at klasselærer Nymand med ansvar for sådan en bande, er nødt til at sove med tøjet på. Han er tydeligt mærket af det tunge ansvar.

Tove klapper (napper?) en hund">

Karin.

Her sidder Ebbe, Per, Gustav og Per (Deding). Desværre har det i skrivende stund ikke være muligt at lokalisere den herre, som sidder længst til højre. Skulle det mon være én af de lokale beboere, som har benyttet sig af lejligheden til at blive fotograferet?