Klassefest 30. september 2000
Det begyndte som sædvanligt med, at Ingelise kontaktede festkomitéen - Birthe Hald og undertegnede - et halvt års tid før næste klassefest. Hun fortalte, at hun var "løbet ind i" Tove Poulsen fra A-klassen og havde luftet muligheden for at holde en fælles klassefest. A-klassen, som jo altid har været lidt sløve i optrækket, havde kun været samlet én gang, siden de forlod skolen, nemlig til 25 års jubilæet. Ingelise inviterede Tove og Per Lysdahl med til det første planlægningsmøde, som blev holdt i hendes hjem i Søften. Nu skriver jeg "hendes hjem", men sandheden er vel, at det også er hendes mands - Mogens - hjem. Mogens er en travl mand - eller også er han langsom til sit arbejde - for han sidder altid inde på sit kontor. Jeg husker første gang vi mødtes hos Ingelise og Mogens. Da tidspunktet var inde, bankede Ingelise på døren ind til Mogens og spurgte forsigtigt, om han ville have en kop kaffe med, og så kom Mogens ud og hyggede sig sammen med os andre. Næste gang - 5 år senere - spurgte Ingelise Mogens, om han ikke godt ville lave kaffe til selskabet. Og i år var det kommet så vidt, at Ingelise meddelte Mogens, at nu ville vi gerne have kaffen. Ak ja - den udvikling! På mødet aftalte vi, at festen skulle holdes på Kellers Gaard. På det følgende møde ville vi fastlægge menu mv.

Invitation
Næste møde fandt sted hos Tove Poulsen. Her fastlagde vi dagens program og aftalte menuen. Ingelise foreslog, at vi som opvarmning om eftermiddagen skulle have en smagsprøve på square dance. Ingelise fortalte, at hun og Mogens var blevet mere og mere fascineret af dansens mysterier - Mogens først lidt modstræbende, men han var efterhånden blevet lige så optaget af dansen og samværet som Ingelise. Hun ville forsøge at få instruktørparret Willy og Inge Hjort til at give en en introduktion. På mødet fik vi også fastlagt indholdet af den endelige tilmelding.

Og snart begyndte tilmeldingerne at strømme ind. Klik her for at se et billede af det stakkels postbud i Søften.

Klassefest
Og så oprandt den store dag, hvor vi feststemte dukkede op på Kellers Gaard. De fleste kom klokken 15 for at få det hele med. Nogle få dukkede op et par timer senere. Vi havde rådighed over en festsal på første etage. Her slog vi os ned på den dejlig terrasse og fik en øl og/eller en kop kaffe.

Nedenfor er vist billeder fra ankomsten.


Fra venstre Per, Tove, Bente, Birthe og Søren.


Fra venstre Klaus, Jørgen, Bjarne og Mogens.


Per, Søren, Else og Aksel


Liselotte, Bent, Gustav, Lars og Per Deding

Square dance
Og klokken 16 blev der spillet op til square dance. Ingelises venner, Willy og Inge Hjort, medbragte musikanlæg og gav os en smagsprøve. Square dance er oprindelig amerikansk folkedans, men nu danses den hele verden rundt. Traditionelt var musikken Country & Western, men nu danses der til alt fra evergreens til rock. Hvis man kan kalde det at danse - man går stort set hele tiden. Kunsten består i at gå den rigtige vej. Udgangspunktet er en "square", dvs 4 par stillet op i en firkant. Denne opstilling ændres, efterhånden som de 8 persone i "squaren" skifter position ved enkeltvis eller parvis at udføre bestemte sekvenser. Disse sekvenser benævnes "calls".

Og nu er vi kommet til det særlige ved squaredans: Caller'en. Det er denne person, som med sine "Calls" styrer det hele, og skaber den koreografi, som dansernee følger. Danserne ved således ikke på forhånd, hvorledes dansen vil udvikle sig. Og om alt går vel, ender vi i samme position, som vi startede fra. Og helst med samme partner - det er jo en anstændig dans. Ingelise fortalte, at en dansant kan vare 10-12 timer, hvor man deltager på de niveauer, som man mestrer. Beklædningen er afslappet og almindeligvis tillempet amerikansk western style.

Et muntert indslag, som gav pigerne røde kinder og drengene lettere åndenød. Tusind tak til Willy og Inge! På figuren til højre kan du se, hvorledes man udfører "Dosado" - herren er i blåt, og damen i grønt. Elementært, ikk'?

Du kan komme med her, hvis du vil se, hvad der videre skete under festen.