År 2020
År 2015
År 2010
År 2005
År 2000
År 1995
År 1990
År 1985
År 1980
År 1970
Sidste skoledag
Bornholm A-klassen
Bornholm B-klassen
Fester
Lejrskole
Svampedam 1958
Jochims skolebilleder
Toves skolebilleder
Bents skolebilleder
Klasseliste
Diasshow
Næste gang

100 års fødselsdag

Thorkild Simonsen
Til forsiden
Send mail


25 års jubilæum 28. september 1985

Dagen begyndte med, at vi samledes om eftermiddagen på vores gamle Fjordsgade skole. Fru Bohm og frk Andersen, som var de eneste af vores gamle lærere, der kunne deltage, blev hentet i deres hjem. Vi havde havde fået lov til af pedellen at gå rundt i de forskelige lokaler på skolen og afslutte med at drikke kaffe på lærerværelset.

Klassefest 1985

Fra lærerværelset Frk. Andersen (Rødebolette) er iført en sort hat.

Fra venstre Annie, Birthe, Peter, Birgit Fleischer med ksmera, Vibeke, Tove og Bjarne..

Fru Bohm for bordenden. Fra venstre Hanne V., Elsemarie?, Louis, Birgitte, Ole, Søren og Klaus.

Vibeke og Louis.

Birgitte og Aksel.

Musikhuset

Herefter tog vi sammen med fru Bohm og frk Andersen hen på Musikhusets cafeteria, hvor vi drak en kop kaffe og snakkede videre. Sidst på dagen blev de 2 ældre damer kørt sikkert hjem.

På Skovmøllen

Ingelise og Klaus.

Tove, Søren og Birgit.

Hanne V. og Ole.

Birgit, Ib og Vibeke.

Birthe F. og Bjarne.

Lillian, Søren og Birthe F.

Klaus og Vibeke, Hanne V. og Louis.

Birgthe H. og Jørgen, Lillian og Peter.

Og til sidst en lille overraskelse klik her.