Kostervalsen
David Hellström/Göran Svenning

Kom, i kostervals
slå din runda arm om min hals.
Ja' dej föra får, hiohej,
va' dä' veftar å' går.
Kostervalsen går,
lek å' smek blir i skrever å' snår.
Ja' ä' din,
du ä min,
allrakärestan min!
Däjeliga mö på Kosterö
du, mi' lella rara fästemö.
Maja lella, hej!
Maja lella, säj,
säj, vell du gefta dej?

Kom, i kosterbåt
nu i natten följas vi åt,
ut på hav vi gå,
där som marelden blänker så blå.
Ja' dej smeka vell,
där som dyningen lyser som ell'.
Ja' ä' din,
du ä' min,
allrakärestan min!
Däjeliga mö på Kosterö ...

Kom uti min famn,
i din famn ja,' finner min hamn.
Maja, ja' ä' din,
du ä' min, allrakärestan min.
Maja, ja' å' du,
kuttrasju, mun mot mun, kuttrasju,
Ja' ä' din,
du ä' min,
allrakarestan min!
Däjeliga mö på Kosterö ...

Kom i brudstol, kom,
innan året hunnit gå om.
Maja, ja' ä' din,
lella du, som mi' bro blir du min.
Maja, då blir ja',
då blir ja' så sju sjungande gla'.
Ja' ä' din,
du ä' min,
allrakarestan min.
Däjeliga mö på Kosterö …


Klik her for at komme til forsiden af min hjemmeside.