Chanson D'Amour
Wayne Shanklin

Chanson d'amour, ra da da da da, play encore.
Here in my heart, ra da da da da, more and more.

Chanson d'amour, ra da da da da, je t'adore.
Each time I hear, ra da da da da, Chanson, chanson, d'amour.

[Sax solo]
Ra da da da da
[Sax solo]
Ra da da da da

Chanson d'amour, ra da da da da, je t'adore.
Each time I hear, ra da da da da, Chanson, chanson, d'amour.

Every time I hear
Chanson, chanson, d'amour.


Klik her for at komme til forsiden af min hjemmeside.