Bladet i bogen
N.F.S .Grundtvig

Bladet i bogen sig vender
let, som men ser,
under veløvede hænder
let som en fjer.

Bladet i skoven sig vender
lettere dog
end for veløvede hænder
bladet i bog.

Bladet i verden sig vender
som lykkespil,
under usynlige hænder
som Gud det vil.

Bladet, som Herren det ville,
vendte sig tit,
når det gik Danemark ilde,
vendte sig blidt.