Til :    
Fra :    

Jeg maa altsaa ikke sige Æsel til Borgmesteren? -Det fremgaar af den Dom, De netop har modtaget. -Men maa jeg gerne sige Borgmester til et Æsel? -Det kan ingen forbyde Dem! -Naa, saa farvel hr. Borgmester.

Storm P.

Hilsen:

Du kan vælge at medsende et stykke musik, hvis du mener, at modtageren er i stand til at afspille det.

Skriv modtagerens email-adresse i det første felt. Du kan skrive flere e-mail adresser adskilt med komma. Skriv dernæst din egen email-adresse i det følgende felt. Udfyld evt.feltet "Hilsen" og klik på "Send", hvorefter citatet vil blive sendt.

Send et citat til en ven fra Familien Sørensens Hjemmeside