Til :    
Fra :    

Jeg vil saa gerne spille Skuespil! Kan jeg ikke faa en lille Rolle? Bare hvor jeg f.Eks. skal ind paa Scenen med et Brev? - Aah - det var da saa lille en Rolle igen. - Ja - men det kunde være et anbefalet Brev!

Storm P.

Hilsen:

Du kan vælge at medsende et stykke musik, hvis du mener, at modtageren er i stand til at afspille det.

Skriv modtagerens email-adresse i det første felt. Du kan skrive flere e-mail adresser adskilt med komma. Skriv dernæst din egen email-adresse i det følgende felt. Udfyld evt.feltet "Hilsen" og klik på "Send", hvorefter citatet vil blive sendt.

Send et citat til en ven fra Familien Sørensens Hjemmeside