Til :    
Fra :    

Medens Udtrykket "en Lur" i vore Dage betyder at sove til Middag, betød det i Oldtiden i et krumt Horn, hvori man blæste ved højtidelige Lejligheder! - Det er nogle yndige Blomster - hvad hedder de? - Andersen!

Storm P.

Hilsen:

Du kan vælge at medsende et stykke musik, hvis du mener, at modtageren er i stand til at afspille det.

Skriv modtagerens email-adresse i det første felt. Du kan skrive flere e-mail adresser adskilt med komma. Skriv dernæst din egen email-adresse i det følgende felt. Udfyld evt.feltet "Hilsen" og klik på "Send", hvorefter citatet vil blive sendt.

Send et citat til en ven fra Familien Sørensens Hjemmeside