Til :    
Fra :    

Jeg vil gerne bede om et halvt Pund Smør. - Det hedder Kilo. - Naa, saa vil jeg gerne bede om et halvt Pund Kilo. - En Kamel kan arbejde i fjorten Dage uden at drikke! - Og min Far kan drikke i fjorten dage uden at arbejde.

Storm P.

Hilsen:

Du kan vælge at medsende et stykke musik, hvis du mener, at modtageren er i stand til at afspille det.

Skriv modtagerens email-adresse i det første felt. Du kan skrive flere e-mail adresser adskilt med komma. Skriv dernæst din egen email-adresse i det følgende felt. Udfyld evt.feltet "Hilsen" og klik på "Send", hvorefter citatet vil blive sendt.

Send et citat til en ven fra Familien Sørensens Hjemmeside