Til :    
Fra :    

Han er saa uheldigt bygget, at det eneste, han kan købe færdigt, er en Paraply -Tror De ikke, vi har andet at bestille her paa Kontoret? - Jo, desværre, alt muligt andet!

Storm P.

Hilsen:

Du kan vælge at medsende et stykke musik, hvis du mener, at modtageren er i stand til at afspille det.

Skriv modtagerens email-adresse i det første felt. Du kan skrive flere e-mail adresser adskilt med komma. Skriv dernæst din egen email-adresse i det følgende felt. Udfyld evt.feltet "Hilsen" og klik på "Send", hvorefter citatet vil blive sendt.

Send et citat til en ven fra Familien Sørensens Hjemmeside