Winston Churchill
(1874-1965) britisk statsmand og forfatter. Deltog som ung officer og krigskorrepondent i krige på Cuba, Indien, Sudan og Sydafrika. Han blev konservativt medlem af underhuset i 1900, men skiftede til den liberale side. 1908-10 var han handelsminister, og 1910-11 indenrigsminister. Som marineminister 1911-15 medvirkede han til at øge fladens kampevne.Han deltog aktivt på vestfronten unden 1. Verdenskrig. Som krigsminister 1918-21 medvirkede han til en mislykket intervention mod det bolsjevikiske styre i Rusland. Efter et par år som koloniminister sluttede han sig igen til de konservative. Som finansminister 1924-29 indførte han guldmøntfoden. Ved krigudbruddet i 1939 blev Churchill igen marineminister og i 1940 premierminister for en national samlingsregering. Han lovede befolkningen "blod, sved og tårer" og blev et symbol på befolkningens forsvarsvilje. I 1945 stod Churchill som krigens sejrherre, men fald ved fredsvalget samme år. I 1946 opfordrede han de vestlige demokratier til at slutte op om FN og angreb Sovjetunionen i skarpe vendinger. Churchill var igen premierminister 1951-55. I 1953 modtog han Nobel-prisen i litteratur for sit omfattende forfatterkab. I 1950 var Churchill blevet udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet og var blevet udnævnt til ridder af elefantordenen.
Alt for ofte er den stille, stærke mand stille, fordi han ikke ved, hvad han skal sige, og anses for stærk, fordi han har forholdt sig tavs. Klik for at sende dette citat til en ven
At læse citatbøger er en god beskæftigelse for uuddannede mennesker. Klik for at sende dette citat til en ven
At spare sammen er en vældig god ting. Især når ens forældre har gjort det for en. Klik for at sende dette citat til en ven
At æde mine ord har aldrig givet mig fordøjelsesproblemer. Klik for at sende dette citat til en ven
Cigaren giver beskæftigelse til både hænder og mund. På den måde har jeg mange gange undgået fristelsen til at kvæle eller bide folk, som har irriteret mig. Klik for at sende dette citat til en ven
Den nyttigste lektie, livet har lært mig er, at idioterne mange gange har ret. Klik for at sende dette citat til en ven
Der er kun èt svar på nederlag, og det er sejr. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er lettere at regere en nation end at opdrage tre børn. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er svært, for ikke at sige umuligt, at kritisere smukke kvinder - de forbliver smukke kvinder, og kritikken preller af. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er udmærket at være ærlig, men det er også meget vigtigt at have ret. Klik for at sende dette citat til en ven
Diktatorer rider frem og tilbage på tigre, som de ikke tør stige af. Og tigre bliver sultne. Klik for at sende dette citat til en ven
En del mennesker skifter parti på grund af deres overbevisning. Andre skifter overbevisning på grund af deres parti. Klik for at sende dette citat til en ven
En eftergivende politiker er en, som mader en krokodille i håb om, at den æder ham til sidst. Klik for at sende dette citat til en ven
En fanatiker er et menneske, der ikke kan ændre sin mening og ikke vil skifte emne. Klik for at sende dette citat til en ven
En kommunist er som en krokodille; når den åbner sin mund, kan du ikke afgøre, om den prøver på at smile, eller om den gør sig klar til at spise dig. Klik for at sende dette citat til en ven
En løgn når halvvejs rundt om jorden, før sandheden når at få sine bukser på. Klik for at sende dette citat til en ven
En pessimist ser vanskeligheder i enhver mulighed; en optimist ser muligheder i enhver vanskelighed. Klik for at sende dette citat til en ven
En spøg er en meget alvorlig sag. Klik for at sende dette citat til en ven
Englændere slår aldrig en lige streg, men gør altid konturerne en smule uklare. Klik for at sende dette citat til en ven
Enhver har lov at udtale fremmedord, som han ønsker det. Klik for at sende dette citat til en ven
Enhver har sin dag, og nogle dage er længere end andre. Klik for at sende dette citat til en ven
Et kompromis er kunsten at dele en kage, så alle tror, at de har fået det største stykke. Klik for at sende dette citat til en ven
Fra Stettin ved Østersøen til Triest ved Adriaterhavet har et jerntæppe sænket sig over fastlandet. Klik for at sende dette citat til en ven
Han er en beskeden mand, som sandelig også har meget at være beskeden over. , Om Clement Attlee   Klik for at sende dette citat til en ven
Han har alle de dyder, jeg afskyr, og ingen af de laster, jeg beundrer. Klik for at sende dette citat til en ven
Han kan bedst beskrives som én af de talere, der før han går på talestolen ikke ved, hvad han vil sige, og når han taler, ikke ved, hvad han taler om, og som ikke aner, hvad han har sagt, når han sætter sig ned. Klik for at sende dette citat til en ven
Historien vil være venlig mod mig, thi jeg forventer at skrive den selv. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis du er nødt til at gå gennem helvede, bliv ved med at gå. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis man har ti tusinde regulationer, ødelægger man respekten for loven. Klik for at sende dette citat til en ven
I krigstid er sandheden så dyrebar, at hun må udstyres med en livvagt af løgne. Klik for at sende dette citat til en ven
I modgang uovervindelig, i medgang ulidelig. , Om Montgomery   Klik for at sende dette citat til en ven
I Rusland bliver en mand kaldt reaktionær, hvis han protesterer imod, at hans ejendom bliver stjålet og hans børn myrdet. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg ejer ikke min hund. Det er den, der ejer mig. Jeg tror, at Rufus synes om mig. Den har lært mig at kaste pinde, som den kan løbe efter. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg er beredt til at møde min skaber. Om han er beredt til at møde mig er en anden ting. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg har let ved at stille mig tilfreds med det allerbedste. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg kan lide svin. Hunde ser op til os. Katte ser ned på os. Svin behandler os som ligeværdige. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg stræber ikke efter andet fra noget land end respekt. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg vil tro, det vil være umuligt at udtrykke det modsatte af sandheden med større præcision. Klik for at sende dette citat til en ven
Jo længere tilbage du kan se, desto længere fremad ser du sandsynligvis. Klik for at sende dette citat til en ven
Kapitalismens nedarvede last er den ulige fordeling af goderne, socialismens nedarvede dyd den lige fordeling af elendighed. Klik for at sende dette citat til en ven
Man kan kun have tiltro til en statistik, man selv har forfalsket. Klik for at sende dette citat til en ven
Mennesket falder af og til over sandheden, men for det meste rejser det sig bare op og går videre. Klik for at sende dette citat til en ven
Mod er den fremmeste af menneskelige kvaliteter, fordi det er den kvalitet, som garanterer alle andre. Klik for at sende dette citat til en ven
Nogle skifter parti for deres princippers skyld. Andre principper for deres partis skyld. Klik for at sende dette citat til en ven
Politik er næsten lige så spændende som krig, og en del mere farlig. I krig kan du kun blive slået ihjel én gang, men i politik kan det ske mange gange. Klik for at sende dette citat til en ven
Politisk tæft er at forudsige, hvad der vil ske i morgen, næste uge, næste måned og næste år. Og bagefter at kunne forklare, hvorfor det ikke sket. Klik for at sende dette citat til en ven
Storbritannien har altid haft det bedst, når det blev regeret af dronninger. Klik for at sende dette citat til en ven
Tal i vrede, og du kommer til at holde den bedste tale, du nogensinde har fortrudt. Klik for at sende dette citat til en ven
Vi ved, at han mere end nogen anden har den gave i så mange ord som muligt at kunne presse mindst muligt tankeindhold sammen. Klik for at sende dette citat til en ven

A communist is like a crocodile: when it opens its mouth you cannot tell whether it is trying to smile or preparing to eat you up. Klik for at sende dette citat til en ven
A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject. Klik for at sende dette citat til en ven
A joke is a very serious thing. Klik for at sende dette citat til en ven
A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. Klik for at sende dette citat til en ven
A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty. Klik for at sende dette citat til en ven
A sheep in sheep’s clothing, , about Clement Atlee   Klik for at sende dette citat til en ven
Although prepared for martyrdom, I preferred that it be postponed. Klik for at sende dette citat til en ven
Americans always try to do the right thing -- after they've tried everything else. Klik for at sende dette citat til en ven
An appeaser is one who feeds a crocodile -- hoping it will eat him last. Klik for at sende dette citat til en ven
Any man under 30 who is not a liberal has no heart, and any man over 30 who is not a conservative has no brains. Klik for at sende dette citat til en ven
Bessie Braddock: “Sir, you are drunk.” Churchill: “Madam, you are ugly. In the morning, I shall be sober.” Klik for at sende dette citat til en ven
Britain has always been at her best when ruled by queens. Klik for at sende dette citat til en ven
Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees all others. Klik for at sende dette citat til en ven
Eating words has never give me indigestion. Klik for at sende dette citat til en ven
Everyone has his day and some days last longer than others. Klik for at sende dette citat til en ven
From now on, ending a sentence with a preposition is something up with which I will not put. Klik for at sende dette citat til en ven
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. Klik for at sende dette citat til en ven
He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire. Klik for at sende dette citat til en ven
History will be kind to me, for I intend to write it. Klik for at sende dette citat til en ven
Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be free and life of the world may move forward into broad, sunlit uplands. But if we fall, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new Dark Age made more sinister, and perhaps more protracted, by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duties, and so bear ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth lasts for a thousand years, men will still say, “This was their finest hour!” Klik for at sende dette citat til en ven
I am always ready to learn, although I do not always like being taught. Klik for at sende dette citat til en ven
I am ready to meet my Maker. Whether my Maker is prepared for the ordeal of meeting me is another matter. Klik for at sende dette citat til en ven
I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. Klik for at sende dette citat til en ven
I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals. Klik for at sende dette citat til en ven
I would say to the House, as I said to those who have joined this government: I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Klik for at sende dette citat til en ven
If Hitler were to invade Hell, I would find occasion to make a favorable reference to the devil. Klik for at sende dette citat til en ven
If you have ten thousand regulations, you destroy all respect for the law. Klik for at sende dette citat til en ven
If you will not fight for right when you can easily win without blood shed; if you will not fight when your victory is sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a precarious chance of survival. There may even be a worse case. You may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves. Klik for at sende dette citat til en ven
If you're going through hell, keep going. Klik for at sende dette citat til en ven
In Russia a man is called a reactionary if he objects to having his property stolen and children murdered. Klik for at sende dette citat til en ven
In those days he was wiser than he is now--he used frequently to take my advice. Klik for at sende dette citat til en ven
It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried. Klik for at sende dette citat til en ven
It is a fine thing to be honest, but it is also very important to be right. Klik for at sende dette citat til en ven
It is a good thing for the uneducated man to read books of quotations. Klik for at sende dette citat til en ven
It is a mistake to look too far ahead. Only one link in the chain of destiny can be handled at a time. Klik for at sende dette citat til en ven
It is impossible to obtain a conviction for sodomy from an English jury. Half of them don't believe that it can physically be done, and the other half are doing it. Klik for at sende dette citat til en ven
Let us therefore brace ourselves to our duty, and so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say, "This was their finest hour" Klik for at sende dette citat til en ven
Men occasionally stumble on the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing had happened. Klik for at sende dette citat til en ven
My wife and I tried to breakfast together, but we had to stop or our marriage would have been wrecked. Klik for at sende dette citat til en ven
Nancy Astor: “Sir, if you were my husband, I would give you poison.” Churchill: “If I were your husband I would take it.” Klik for at sende dette citat til en ven
Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Klik for at sende dette citat til en ven
Once in a while you will stumble upon the truth but most of us manage to pick ourselves up and hurry along as if nothing had happened. Klik for at sende dette citat til en ven
Out of intense complexities intense simplicities emerge. Klik for at sende dette citat til en ven
Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn’t happen. Klik for at sende dette citat til en ven
Short words are best and the old words when short are best of all. Klik for at sende dette citat til en ven
Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy. Klik for at sende dette citat til en ven
Solitary trees, if they grow at all, grow strong. Klik for at sende dette citat til en ven
Some see private enterprise as a predatory target to be shot, others as a cow to be milked, but few are those who see it as a sturdy horse pulling the wagon. Klik for at sende dette citat til en ven
Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Klik for at sende dette citat til en ven
The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter. Klik for at sende dette citat til en ven
The empires of the futures are the empires of the mind. Klik for at sende dette citat til en ven
The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see. Klik for at sende dette citat til en ven
The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes. Klik for at sende dette citat til en ven
The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries. Klik for at sende dette citat til en ven
The maxim of the British people is 'Business as usual'. Klik for at sende dette citat til en ven
The problems of victory are more agreeable than those of defeat, but they are no less difficult. Klik for at sende dette citat til en ven
The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is. Klik for at sende dette citat til en ven
The whole history of the world is summed up in the fact that, when nations are strong, they are not always just, and when they wish to be just, they are no longer strong. Klik for at sende dette citat til en ven
There is no such thing as a good tax. Klik for at sende dette citat til en ven
This is no time for ease and comfort. It is the time to dare and endure. Klik for at sende dette citat til en ven
This is not the beginning of the end, but it is the end of the beginning. , D-Day   Klik for at sende dette citat til en ven
This wicked man, the repository and embodiment of soul destroying hatred, the monstrous product of former wrongs and shames. , About Adolf Hitler   Klik for at sende dette citat til en ven
Those who can win a war well can rarely make a good peace and those who could make a good peace would never have won the war. Klik for at sende dette citat til en ven
To build may have to be the slow and laborious task of years. To destroy can be the thoughtless act of a single day. Klik for at sende dette citat til en ven
To improve is to change; to be perfect is to change often. Klik for at sende dette citat til en ven
Today we may say aloud before an awe-struck world: "We are still masters of our fate. We are still captain of our souls". Klik for at sende dette citat til en ven
We are all worms, but I do believe that I am a glow-worm. Klik for at sende dette citat til en ven
We contend that for a nation to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle. Klik for at sende dette citat til en ven
We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Klik for at sende dette citat til en ven
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields, and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Klik for at sende dette citat til en ven
We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and the oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender. Klik for at sende dette citat til en ven
Without a measureless and perpetual uncertainty, the drama of human life would be destroyed. Klik for at sende dette citat til en ven
Writing a book is an adventure. To begin with, it is a toy and an amusement; then it becomes a mistress, and then it becomes a master, and then a tyrant. The last phase is that just as you are about to be reconciled to your servitude, you kill the monster, and fling him out to the public. Klik for at sende dette citat til en ven
You ask, What is our policy? I will say; “It is to wage war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can give us: to wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark lamentable catalogue of human crime. That is our policy.” You ask, What is our aim? I can answer with one word: Victory—victory at all costs, victory in spite of all terror, victory however long and hard the road may be; for without victory there is no survival. Klik for at sende dette citat til en ven
You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life. Klik for at sende dette citat til en ven

Søg i citatsamlingen
 
    powered by FreeFind