Storm P.
( 1882-1949) Dansk tegner og skuespiller. Debut som skuespiller 1903 på Casino derefter på Dagmarteateret 1909. Medvirkede i Ole Olsens første film 1905-1907. Hans store improvisationsevner kom til udfoldelse i kabaret m.m. Som maler var Storm P. at betragte som impressionist, men han blev som tegner med mere end 60.000 tegninger i dagspressen. Bl.a. kendt for sine vagabonder med de satiriske tekster. Også de 3 små mænd, Peter og Ping og Dagens flue er kendt af alle.
9 Kroner for at Stykke med Rejer! Det maa være af Picasso! Klik for at sende dette citat til en ven
Af og til snakkes der om Jordens Undergang. - Ja, men det er som regel en Overgang! Klik for at sende dette citat til en ven
Ak ja, Kritikken er Kunstens Svigermor. Klik for at sende dette citat til en ven
Ak ja, livet er svært - men matematik er sværere. Klik for at sende dette citat til en ven
Ak ja, selv den stærkeste cigar bliver engang til aske. Klik for at sende dette citat til en ven
Alting skal rives ned - undtagen Gulerødderne - de skal rives op! Klik for at sende dette citat til en ven
At Oehlenschläger var svær, beviser ikke, at H. C. Andersen var Neger! Klik for at sende dette citat til en ven
At sparke ud med Benet og sige Hopla, opfattes ofte som et Tegn paa Livsglæde. Klik for at sende dette citat til en ven
Berømmelsens tinde har intet rækværk. Klik for at sende dette citat til en ven
Betegnelsen kunst strækker sig lige fra Michel Angelo til et spillekort, som forvandles til en kanin. Klik for at sende dette citat til en ven
Bevares - det kan selvfølgelig være godt med en ny og bedre Verden, men jeg trænger nu mere til et Par Sæt Undertøj. Klik for at sende dette citat til en ven
Da en sag kan ses fra flere sider, vil jeg bede tilhørerne om at sætte sig i en rundkreds. Klik for at sende dette citat til en ven
De bidende Bemærkninger kommer egentlig først, naar man har mistet Tænderne! Klik for at sende dette citat til en ven
De har faaet en Bøde paa tyve Kroner. - Tak - vil De ta'e femten Procent! Klik for at sende dette citat til en ven
De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Klik for at sende dette citat til en ven
Den største Skuespilkunst oplever man altid udenfor Scenen. Klik for at sende dette citat til en ven
Denne Myggeart kaldes Diptera orthorropha - et temmeligt langt Navn, naar man betænker, at en Elefant slet og ret hedder Elephas! Klik for at sende dette citat til en ven
Der burde egentlig være en Bog over de forkerte Numre! Klik for at sende dette citat til en ven
Der bør findes et nyt Ord for Romantik, fordi man i vore moderne Tid virkelig ikke kan være bekendt at være Romantisk. Klik for at sende dette citat til en ven
Der er ejendommeligt at tænke sig, at der findes bevaret Porcelæn fra det sekstende Aarhundrede, naar man betænker, hvor meget der er slaaet i Stykker siden den Tid! Klik for at sende dette citat til en ven
Der er meget ofte kun et Hanefjed mellem Litteratur og Makulatur! Klik for at sende dette citat til en ven
Der er noget tragisk i, at man for at få en Fugl til at stå stille bliver nødt til at udstoppe den! Klik for at sende dette citat til en ven
Det bedste er naturligvis en god samvittighed - og det næstbedste er en god sagfører. Klik for at sende dette citat til en ven
Det bedste, jeg ved, er at ta'e en god Bog og lægge mig paa Divanen og faa en ordentlig Lur! Klik for at sende dette citat til en ven
Det er besynderligt, at den allervildeste musik udføres på en tam-tam! Klik for at sende dette citat til en ven
Det er da en tosset Verden, vi lever i. - Den er, som den altid har været - det er os, som er tossede! Klik for at sende dette citat til en ven
Det er en misforståelse, at man ikke kan more sig uden spiritus, men det er da heldigvis en misforståelse, der sjældent opstår Klik for at sende dette citat til en ven
Det er et Selvportræt. - Saah - hvem har malet det? - Det har jeg selv! - Naa - hvem forestiller det? Klik for at sende dette citat til en ven
Det er ikke en ærlig Mand, som sælger Elastik i Metermaal! Klik for at sende dette citat til en ven
Det er meget beklageligt, at man river smukke, gamle Bygninger ned og bygger grimme nye - det burde jo være lige omvendt. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er mig uforståeligt, at det kaldes lyntog, når man må stå i timevis for at få billet. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er nogle yndige Blomster - hvad hedder de? - Andersen!. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er pudsigt, at der med de relativt få Ord, som findes i Sproget, kan siges så meget Sludder. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er sjette gang idag jeg har ventet 20 minutter i telefonen efter at der er sagt: Et øjeblik!. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er utrolig, så let man kan bære andres bekymringer. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er utroligt saa De ligner Deres Bror! - Ja, umaadeligt, det er nemlig min Bror, De taler med. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er utroligt, saa Penge interesserer En - naar man ingen har! Klik for at sende dette citat til en ven
Det kræver ærlighed at sælge elastik i metermål. Klik for at sende dette citat til en ven
Det latinske Objurgation betyder Skænde, medens Oblektation betyder Glæde - man bør derfor holde sig til vore egne Udtryk i daglig Tale! Klik for at sende dette citat til en ven
Det maa have været en stor behagelighed, dengang man ikke havde Jerbaner, at man ikke skulle skifte i Hellerup. Klik for at sende dette citat til en ven
Det ny Kraftvarmeværk i Svanemøllen kommer til at koste 7 Millioner mere end beregnet. - Naa, det skal nok gøre én hed om ørerne! Klik for at sende dette citat til en ven
Det pudsige ved nullerne er, at hver især er de ingenting, men tilsammen er det dem, der tæller. Klik for at sende dette citat til en ven
Det upraktiske ved kold and er, at den skal steges først. Klik for at sende dette citat til en ven
Det var en Æblekage, som Mor lavede den - før hun begyndte at spille Bridge og ryge Cigaretter! Klik for at sende dette citat til en ven
Det viser sig , at Ækvator ikke er rigtig rund. Ja - men efter hvad der er sket, er det jo rimeligt, at den har slaaet sig lidt. Klik for at sende dette citat til en ven
Do you like Kipling? - Don't know. I've never tried to Kiple Klik for at sende dette citat til en ven
Du er alligevel ikke saa dum, som du ser ud til. - Nej - det er netop Forskellen paa os to Klik for at sende dette citat til en ven
Egentlig skulde jeg hvile mig - men jeg gider ikke. Klik for at sende dette citat til en ven
En Krise - er naar ingen ved, hvad der skal gøres - i en Fart Naar der bliver Tale om Forstaaelse af Kunst, maa der være noget i Vejen med en af Delene. Klik for at sende dette citat til en ven
En lille mand kan kaste stor skygge… Klik for at sende dette citat til en ven
Ensomhed er nu en behagelig Ting, hvis ikke man havde sig selv at skulle trækkes med. Klik for at sende dette citat til en ven
Er De Optimist? - Nej - jeg er Bagermester. Klik for at sende dette citat til en ven
Er du lykkelig, Herodot? - Ikke helt - jeg mangler syv Øre! Klik for at sende dette citat til en ven
Er han i Lære paa en Pakkassefabrik? - Ja, han skal være Arkitekt! Klik for at sende dette citat til en ven
Er Æblerne sprøjtet med Arsenik? - Nej, men det kan Fruen nok faa gjort paa Apoteket. Klik for at sende dette citat til en ven
Et fortræffeligt Ur. Det gaar en time paa halvtreds Minutter. Klik for at sende dette citat til en ven
Et Synonym er et Ord, man kan bruge, naar man ikke kan stave det, man tænkte først! Klik for at sende dette citat til en ven
Eubiotik, som kommer af græsk - er et ganske ukendt begreb i vore dage, idet det betyder at gøre sig livet behageligt. Klik for at sende dette citat til en ven
Fluer kan leve i fjorten Dage uden at tage Føde til sig - men de vil ikke! Klik for at sende dette citat til en ven
Folk er efterhaanden saa ubehagelige, at jeg altid kører i Hundekupé. Klik for at sende dette citat til en ven
For at finde ud af det må man først finde ind i det - men har man endeligt fundet ind i det,så er det ikke til at finde ud af! Klik for at sende dette citat til en ven
For mig kan De gøre, hvad De vil! - Tak, det gør jeg saa sandelig heller ikke! Klik for at sende dette citat til en ven
Fransk er meget nemt - Hest hedder cheval, og saadan er det hele vejen igennem! Klik for at sende dette citat til en ven
Ganske vist er jeg Romantiker - men med Hensyn til Bøf er jeg absolut Realist! Klik for at sende dette citat til en ven
Godt nok er jeg en uforbedrelig romantiker; men med hensyn til bøf er jeg realist. Klik for at sende dette citat til en ven
Han er saa uheldigt bygget, at det eneste, han kan købe færdigt, er en Paraply -Tror De ikke, vi har andet at bestille her paa Kontoret? - Jo, desværre, alt muligt andet! Klik for at sende dette citat til en ven
Han kæmpede hele sin Ungdom for Friheden. - Naa - og hvad saa? - Saa blev han sat fast! Klik for at sende dette citat til en ven
Han var tyve Aar om at skrive dette Værk, saa man maa sige, at femogtres Øre er billigt! Klik for at sende dette citat til en ven
Har De et Alibi? - Hvad er det? - Er De blevet set paa Gerningstidspunktet? - Nej - Gudskelov! Klik for at sende dette citat til en ven
Har De Hummer? - Ja, det er ganske lille - men der er en dejlig Udsigt! Klik for at sende dette citat til en ven
Har De ikke lige Penge? - Nej - de er runde allesammen! Klik for at sende dette citat til en ven
Har De Legitimation? - Næh - jeg har ikke mærket noget! Klik for at sende dette citat til en ven
Har De prøvet Fluefiskeri? - Nej, hvad bruger man som Madding? Klik for at sende dette citat til en ven
Har du langt hjem? -Lige om Hjørnet - og saa til Gentofte. Klik for at sende dette citat til en ven
Har du læst noget af Zola? - Ja - Gøngehøvdingen! - Ja, men den er ikke af Zola! - Naa - men jeg har læst den alligevel! Klik for at sende dette citat til en ven
Har Herren smagt vores Skipperlabskovs? - Nej, ser jeg sådan ud? Klik for at sende dette citat til en ven
Har man ikke andre Glæder her i Livet, saa har man dog Selvglæden! Klik for at sende dette citat til en ven
Hele Vinteren gaar de og længes efter Solen - og naar den saa kommer - ta'er de sorte Briller paa! Klik for at sende dette citat til en ven
Her sidder man og har ingen Ting - ikke engang en løs Tand til at rokke med! Klik for at sende dette citat til en ven
Her sidder man og hører paa det Sludder - og saa skal man oven i købet se aandfuld ud! Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad er Kunst - jeg tillader mig, med et Sideblik til Herren at udbryde - hvad er Kunst?
- Naar en bleg Herre med Stivrede Bukser og Jaket stiller sig op i Halvmørke og læser et Brudstykke af en trist og kedelig Historie om én, der hænger sig i Entréen i et bedre Hjem på Østerbro - saa er det Kunst.
- Men hvis en lille Mand med rød Næse og alt for mange Bajere synger en Vise, saa Folk maa gaa for tidligt hjem af Grin - saa er det Gøgl.
- Er vi inde paa det rigtige? Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad gi'er De mig - Pilsner til Skildpaddesuppe? - Naa - De lod vel Suppen staa! Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad kan det nytte man kan græsk og latin, når det eneste ord man har brug for er akvavit. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad mener De om høsten i år? Intet, jeg er glarmester. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad mener du om en ny og bedre verden? - Jeg kunne bedre lide den gode gamle. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad mener du om Gallup-Undersøgelsen? - Ork - den er ikke nødvendig, jeg ta'r en Kop Kamillete! Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad rager det mig, at Langebro går op, når jeg bor i Utterslev? Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad tid skal jeg ringe til dig? Du kan begynde ved otte-tiden. Klik for at sende dette citat til en ven
Hver Gang jeg skal stave Oehlenschläger, maa jeg enten rende ned paa Hjørnet af Vesterbro eller laane en Vejviser. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis alle havde det ligesaa godt som jeg, saa havde de det ikke saa godt. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis vi ikke skulde ses forinden, maa jeg saa ønske Dem Glædelig Jul. - Tak i lige maade og godt Nytaar, Glædelig Paaske og Pinse og til Lykke med Fødselsdagen! Klik for at sende dette citat til en ven
Hvor var det dog heldigt, at jeg mødte dig! - Saa meget har jeg ikke paa mig… Klik for at sende dette citat til en ven
Hvordan bliver man Eksistentialist? - Simpelthen ved at lægge Armene overkors og se dybsindig ud! Klik for at sende dette citat til en ven
Hvordan er han egentlig som Menneske? - Det aner jeg ikke, jeg har aldrig truffet ham som saadan. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvorfor skal en flyvemaskine lave sådan en frygtelig larm, når en ganske almindelig and kan flyve, uden at man hører en lyd? Klik for at sende dette citat til en ven
I mit næste Foredrag vil jeg forsøge at bibringe mine Tilhørere en Forstaaelse af det allerede afholdte! Klik for at sende dette citat til en ven
I Oldtidens Litteratur staar der intet om Fluer - men de skal nu nok have været der alligevel. Klik for at sende dette citat til en ven
Idiosynkrasi er det f.eks. at spekulere over, hvorfor Lysene i en Lysekrone altid sidder skævt. Klik for at sende dette citat til en ven
Impermeabilitet er et vanskeligt Ord - det er det samme som Uigennemtrængelighed, der ogsaa er vanskeligt - men egentlig betyder det Tæt - og det er jo saare nemt! Klik for at sende dette citat til en ven
Intet er dog fuldkomment her i Verden - selv en Solsikke kaster Skygge! Klik for at sende dette citat til en ven
Ja - det var dengang - Jeg husker tydeligt, jeg var i Diplomatfrakke og høj Hat. - Saah - sku' De ud og slaa Katten af Tønden? Klik for at sende dette citat til en ven
Ja - du gamle - nu er jeg altsaa Direktør! - At tænke sig - du skulde blive noget med tør! Klik for at sende dette citat til en ven
Ja, han kan tro, han skal få et svar, og det et der kan vaske sig - hvis bare jeg nu vidste hvad jeg skal skrive. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg er abstrakt Maler. -Ja - det ser jeg, men jeg vidste ikke, at De ogsaa var Maler! Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg er en stor Ynder af Gounod. - Det har jeg aldrig smagt - De mener vel ikke Pernod? Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg er Numismatiker. - De skulde prøve med et Katteskind! Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg fangede en Ørred paa tre Pund i Skern Aa - den kostede mig treogfirs Kroner i Rejse og Ophold - og saa Ulejligheden. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg fik brev fra Hansen i Amerika igår. - Tænk, lever han endnu? - Det skrev han ikke noget om. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg forsikrer Dem, Stykket er ikke værre, end at en ung Pige kan ta'e sin Mor med! Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg faar min Kone modelleret for tiden. - Naa, ja - jeg faar malet min Entré. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg gaar i Vandet hele Vinteren! - De gaar vel hjem og spiser? Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg har deltaget i utallige polemikker i min tid - nu må jeg nøjes med at modsige mig selv. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg har ofte spekuleret over, hvad Victor Hugo egentlig hed til Efternavn! Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg har tit tænkt paa at skrive en Bog - nu tænker jeg paa det igen! Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg husker tydeligt Slaget ved Svold. - Umuligt - det var i Aar Tusind. - Ja - den niende September! Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg husker tydeligt, at jeg som Dreng enten vilde være Indianer eller Papirhandler. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg hører, du spiller Violin. - Umuligt - den ligger derhjemme! Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg maa altsaa ikke sige Æsel til Borgmesteren? -Det fremgaar af den Dom, De netop har modtaget. -Men maa jeg gerne sige Borgmester til et Æsel? -Det kan ingen forbyde Dem! -Naa, saa farvel hr. Borgmester. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg ringede i Gaar, men du svarede ikke. - Naa, var det dig. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg sagde Araber-Komplot! - Undskyld - jeg synes, De sagde Rabarber-Kompot! Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg siger bare, at man skal være glad for vejret, så længe man kan trække det Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg skriver paa en Bog for Tiden. -Naa - ja, jeg har ingen, saa jeg skriver paa selve Bordet. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg spiller al Ting efter Gehør. - Naa - men De hører maaske ikke saa godt! Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg tror, De vil fortryde at samle paa Flygler - Frimærker er baade morsommere og tager ingen Plads op! Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg vil gerne bede om et halvt Pund Smør. - Det hedder Kilo. - Naa, saa vil jeg gerne bede om et halvt Pund Kilo. - En Kamel kan arbejde i fjorten Dage uden at drikke! - Og min Far kan drikke i fjorten dage uden at arbejde. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg vil have koteletterne panerede, men det vil Alvilda ikke - det er på den måde, der opstår krig. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg vil saa gerne spille Skuespil! Kan jeg ikke faa en lille Rolle? Bare hvor jeg f.Eks. skal ind paa Scenen med et Brev? - Aah - det var da saa lille en Rolle igen. - Ja - men det kunde være et anbefalet Brev! Klik for at sende dette citat til en ven
Jo længere man præker for Ungdommen, des ældre bliver den - og saa er det for sent! Klik for at sende dette citat til en ven
Jo ældre de gamle Ordsprog bliver, desto bedre passer de til Tiden. Klik for at sende dette citat til en ven
Kender De noget til Søren Kierkegaard? - Nej, jeg kommer kun paa Assistens! Klik for at sende dette citat til en ven
Kender du noget bedre end en lang, rask Spadseretur? Ja - en lille langsom! Klik for at sende dette citat til en ven
Kritikken er kunstens svigermor Klik for at sende dette citat til en ven
Kultur, er det ikke noget, man pudser møbler med? Klik for at sende dette citat til en ven
Kunst er det, man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst Klik for at sende dette citat til en ven
Kære Ven, jeg har ikke set dig i to Aar! - Tak - det var pænt af dig Klik for at sende dette citat til en ven
Livet er en Cirkus, man kommer ind og bukker, render rundt, bukker igen og gaar ud Klik for at sende dette citat til en ven
Livet er en gåde. Løsningen står på bagsiden Klik for at sende dette citat til en ven
Livet er en Ørken - og vi er Kamelerne Klik for at sende dette citat til en ven
Livet er et cirkus. Man kommer ind og bukker, hopper lidt omkring, bukker igen og går ud Klik for at sende dette citat til en ven
Livet er herligt - men intet er dog som et stort velskænket Glas Øl! Klik for at sende dette citat til en ven
Livet er som en barneskjorte - kort og beskidt Klik for at sende dette citat til en ven
Livet er som en Karrusel - naar man har kørt et Par Omgange maa man betale - og saa ta'r man en Tur til Klik for at sende dette citat til en ven
Livet er svært - men matematik er sværere! Klik for at sende dette citat til en ven
Maleriet er ligegyldigt - det er Navnet, jeg køber. - Saa er det kedeligt, han har haft al den Ulejlighed! Klik for at sende dette citat til en ven
Man bør erindre, at Hydrofyt ikke er et moderne Slangord - men simpelthen det latinske Ord for en Vandplante! Klik for at sende dette citat til en ven
Man bør ikke overdrive - f. eks. viser det sig, at tre Skefulde Salt udrørt i et Glas Vand, gøre dette ganske udrikkeligt Klik for at sende dette citat til en ven
Man gaar ofte og tænker paa noget, som man ved at tænke nærmere over kan tænke sig at være ganske utænkeligt Klik for at sende dette citat til en ven
Man har gjort det umulige muligt, det er umuligt, at det kan være muligt, men det er muligt at det er umuligt. Klik for at sende dette citat til en ven
Man har hemmeligheder, man aldrig afslører, og man aner ikke, at disse hemmeligheder afslører en selv. Klik for at sende dette citat til en ven
Man kan ikke leve af sine indtægter. -Nej, men man kan heller ikke leve uden! Klik for at sende dette citat til en ven
Man kan leve livet med hovedet i inderlommen, men man kan også være lydhør for klaverspil i en havestue en sommeraften, hvor alle roser dufter - og det kalder man sentimentalitet. Klik for at sende dette citat til en ven
Man kan lære umådelig meget af de gamle ordsprog, men man gør det ikke. Klik for at sende dette citat til en ven
Man kan ofte af Skyernes Udseende forudsige Vejret, nogle Former giver godt Vejr, andre daarligt - men i alle Tilfælde kommer det selvfølgelig an paa Vejret! Klik for at sende dette citat til en ven
Man kan opbevare alt i Spiritus - undtagen en Hemmelighed Klik for at sende dette citat til en ven
Man siger jo, at Historien gentager sig. - Det vil jeg da ikke haabe! Klik for at sende dette citat til en ven
Man skal aldrig glæde sig før Dagen efter! Klik for at sende dette citat til en ven
Man skal altid starte fra Bunden. - Ja - undtagen naar man skal lære at svømme! Klik for at sende dette citat til en ven
Mange millioner mennesker render forvirret om på jorden for at finde den længste omvej til graven. Klik for at sende dette citat til en ven
Mange millioner mennesker render forvirret om på jorden for at finde den længste vej til graven. Klik for at sende dette citat til en ven
Med det Humør, jeg er i besiddelse af, ser det ikke meget ud til Verdensfred Klik for at sende dette citat til en ven
Med hensyn til udstopning af elefanter, kan det betale sig at påbegynde arbejdet, mens de endnu er myg. Klik for at sende dette citat til en ven
Medens Udtrykket "en Lur" i vore Dage betyder at sove til Middag, betød det i Oldtiden i et krumt Horn, hvori man blæste ved højtidelige Lejligheder! - Det er nogle yndige Blomster - hvad hedder de? - Andersen! Klik for at sende dette citat til en ven
Min gode Mand - man skal aldrig græde over spildt Mælk. - Jamen - det var ikke mælk! Klik for at sende dette citat til en ven
Min lektie kan jeg vel til punkt og prikke, men hvad det er at være, ved jeg ikke. Klik for at sende dette citat til en ven
Min mening er nu den, at hvis vi alle sagde vor ærlige meing, så var der overhovedet ingen mening i noget som helst ! Klik for at sende dette citat til en ven
Min Ungdom gik med Drømmerier - og nu maa jeg tage Piller for at falde i Søvn! Klik for at sende dette citat til en ven
Mit Cigarrør er forstoppet, men i dette Tilfælde er det uden Betydning, da jeg ingen Cigar har! Klik for at sende dette citat til en ven
Mit navn er Ælling - men lov mig, ikke et Ord om H.C. Andersen! Klik for at sende dette citat til en ven
Modvind er en god ting - når man skal den anden vej! Klik for at sende dette citat til en ven
Måske har jeg modsagt mig selv i aften. Men hvad jeg har sagt, står jeg ved Klik for at sende dette citat til en ven
Navn? -Jensen. -Jensen? -Ja - med "J". Klik for at sende dette citat til en ven
Nu er der en Rigmand, der vil give ti Tusind for en Dug, som Picasso har spildt Kaffe paa. -Jeg kan skaffe ham en helt ren en for en Krone! Klik for at sende dette citat til en ven
Nu har jeg købt mig et Barometer - nogen Fornøjelse skal man da ha' af Sommeren! Klik for at sende dette citat til en ven
Nu skal man til at lave Gammeltøl. - Naa - det er da noget nyt Klik for at sende dette citat til en ven
Nu smelter Snebunkerne snart. -Ja - saa har man ikke dem at ærgre sig over. -Nej - men der kommer nok noget! Klik for at sende dette citat til en ven
Naar de Unge bliver gamle, begynder de at kritisere de Unge! Klik for at sende dette citat til en ven
Naar der bliver Tale om Forstaaelse af Kunst, maa der være noget i Vejen med en af Delene Klik for at sende dette citat til en ven
Når kunst kræver en forklaring, er der altid noget muggent ved den. Klik for at sende dette citat til en ven
Naar man saadan sidder og ikke tænker paa noget - det maa vel være det, man kalder for at filosofere Klik for at sende dette citat til en ven
Naar man taler om Solen, saa skinner den - siger et gammelt Ord. Saa forstaar jeg ikke, hvorfor man ikke taler om den. Klik for at sende dette citat til en ven
Naar man tænker paa Napoleon! - Jamen - er der nogen, der gør det? Klik for at sende dette citat til en ven
Og saa er der Strafporto! - Naa - er der det - men den vil jeg sidde af! Klik for at sende dette citat til en ven
Om jeg har et sæt aflagt tøj? - Jamen, det går jeg i det hver dag! Klik for at sende dette citat til en ven
Pokker, så verden er egoistisk. Alle tænker kun på sig selv. Det er bare mig, som tænker på mig Klik for at sende dette citat til en ven
Samler De paa Frimærker? - Nej, vi har Støvsuger! Klik for at sende dette citat til en ven
Saxofonen er det eneste Instrument, som lyder ens, mens man lærer at spille, og naar man har lært det! Klik for at sende dette citat til en ven
Selv et Ølglas er Arkitektur. - Ja, det kan der være noget i Klik for at sende dette citat til en ven
Selvom en Roman ikke ender godt, saa er det i hvert fald godt, at den ender! Klik for at sende dette citat til en ven
Sindet er som et Slips - den ene Dag lyseblaat, den næste kulsort for saa at blive rødt med hvide Prikker o.s.v.- Klik for at sende dette citat til en ven
Skal jeg ringe efter en Vogn, Hr.? - Ja Tak - Linie to! Klik for at sende dette citat til en ven
Skal vi gaa en Tur? - Ja - saa mødes vi her bagefter! Klik for at sende dette citat til en ven
Skubber De? - Næh - vil De gerne skubbes? Klik for at sende dette citat til en ven
Slaar man op i Verdenshistorien, vil man se, at vi Mennesker har været oppe at slaas fra Tidernes Morgen og til Dato! Klik for at sende dette citat til en ven
Som barn mente man, at jeg aldrig blev til noget videre. Men jeg narrede dem. Jeg blev slet ikke til noget. Klik for at sende dette citat til en ven
Som bekendt gør de fleste moderne Opfindelser en infernalsk Støj - en af de faa, der virker aldeles lydløst, er den saakaldte Sokkeholder. Klik for at sende dette citat til en ven
Somme tider går jeg rundt og morer mig uden at vide hvorfor - det er nok derfor jeg morer mig. Klik for at sende dette citat til en ven
Statistik er som en gadelygte. Ikke særligt oplysende, men god at støtte sig til. Klik for at sende dette citat til en ven
Søndagen var en yndig, fredelig Dag, indtil man opfandt Græsslaamaskinen! Klik for at sende dette citat til en ven
Saa ringer jeg til dig. - Jeg har ingen Telefon. - Ja, men det har jeg! Klik for at sende dette citat til en ven
Teknikken spiller en vældig rolle i vor Tid. - Ja, men tror du, det er muligt at opdrive et Vækkeur! Klik for at sende dette citat til en ven
Tiderne er efterhånden blevet sådan, at hvis man opfører sig normalt, så er man ikke rigtig klog. Klik for at sende dette citat til en ven
Tilværelsen er i Virkeligheden nederdrægtig, men man har jo ikke andet end den. Klik for at sende dette citat til en ven
Tro mig, min kære Blikkenslagermester, vi kan godt være enige om, at der siges en Masse Sludder og Vrøvl her i Verden. - Ja - naar De selv siger det, Hr. Møller. Klik for at sende dette citat til en ven
Tror De paa Tankeoverføring? - Absolut - hvor meget drejer det sig om? Klik for at sende dette citat til en ven
Trækker jeg mig tilbage vil det vække umådelig opsigt, men bliver jeg, er der ikke en kat, der lægger mærke til det. Klik for at sende dette citat til en ven
Trækker jeg mig tilbage, vil det vække umaadelig Opsigt, men bliver jeg - er der ikke en Kat, der lægger mærke til det. Klik for at sende dette citat til en ven
Tænke sig - at han var en saa stor Forbryder - den hæderlige Mand! Klik for at sende dette citat til en ven
Uh - jeg ville ønske jeg var to små hundehvalpe, så jeg kunne lege med hinanden. Klik for at sende dette citat til en ven
Uha, sikke Tider - Hundene er efter Kattene, Kattene er efter Fuglene, Fuglene er efter Myggene og Myggene er efter mig. Klik for at sende dette citat til en ven
Undskyld - De har vel ikke set min Hund? - Næh - maa jeg se den? Klik for at sende dette citat til en ven
Utroligt med de Motorkøretøjer - tænke sig, at ligge tre Maaneder paa Hospital - for at naa den første Færge. Klik for at sende dette citat til en ven
Vi har vist ikke set hinanden før? - Nej - men vi kan gaa ud og komme ind igen - saa har vi det! Klik for at sende dette citat til en ven
Vi Mennesker er sat her paa Jorden for at hjælpe andre! - Naa, hvorfor er de andre saa sat her? Klik for at sende dette citat til en ven
Vil man låne af sine venner, bliver man uvenner - og dem kan man ikke låne af. Klik for at sende dette citat til en ven
Ønsker Herren Middagen? - Ja Tak - men maa jeg laane Telefonen i Stedet for Suppe? Klik for at sende dette citat til en ven

Statistics are like lampposts: they are good to lean on, but they don't shed much light Klik for at sende dette citat til en ven

Søg i citatsamlingen
 
    powered by FreeFind