Lucius Annaeus Seneca


Afslapning uden litteratur er døden, eller snarere begravelse af det levende menneske.
Al grusomhed kommer af hårdhjertethed og svaghed.
Alt kan ske. , Epistuloe ad Lucilium, Epis. LXX, 9  
Andre menneskers synder er foran vore øjne, vores egne bag vores ryg.
Arbejd, som om du skulle leve evigt. Elsk, som skulle du dø i dag.
At frydes og glædes er karakteristisk og naturligt for dyden, men at vredes er under dens værdighed.
At leve lykkeligt er det samme som at leve i overensstemmelse med naturens love.
Belønningen for en god gerning er at have gjort den.
Den fattige mand er ikke den, der kun ejer lidt, men den, der begærer mere.
Den, der er din ven, elsker dig, men den, der elsker dig, er ikke altid din ven. Således gør venskab altid godt, men kærlighed undertiden ondt.
Den, der fornærmede dig, er enten stærkere eller svagere end dig. Hvis han er svagere, så lad ham slippe. Hvis han er stærkere, så lad dig selv slippe , (ca. 4-65 e.Kr.)  
Den, som de har skadet, hader de også.
Den, som er bange for at have syndet, er næsten uskyldig.
Den, som giver for at modtage, har ikke givet.
Der er ingen nem vej fra jorden til stjernerne.
Det bedste middel mod vrede er en smule eftertanke.
Det er ikke den, der har lidt, der er fattig, men den, der tørster efter mere.
Det er ikke, fordi ting er vanskelige, at vi ikke tør. Det er, fordi vi ikke tør, at ting er vanskelige.
Det gør en stor forskel, om et menneske er uvillig til at synde eller ikke ved, hvordan det gøres.
Det, som før var laster, er nu sæder.
Du dør ikke, fordi du er syg, men fordi du er i live.
Døden: en straf for nogle, for nogle en gave og for mange en gunst.
En gammel mand har tit intet andet bevis for at han har levet længe end sin alder.
Enhver kan sikre sig lykke, hvis han lærer at søge den ikke uden for men i sig selv.
Enhver skyldig er sin egen bøddel.
Et er at lære udenad, et andet er at samle viden.
For at gøre en mand lykkelig skal man ikke gøre ham rigere på ejendom, men fattigere på ønsker.
For den, der ikke ved, hvilken havn han styrer imod, er ingen vind gunstig.
For megen lykke gør os grådige, og vort begær er aldrig så behersket, at det tier stille, når det tilfredsstilles
Glæden over en god gerning er klar og strålende, men vreden over en andens ugerning er skummel og snæversindet
Hvad betyder det, hvor meget du har? Det, du ikke har, er meget mere.
I krig spørges der om, hvad der vindes, ikke om omkostningerne.
Ikke at forbyde synden er at indbyde den.
Kunsten at leve må man blive ved med at lære sig hele livet igennem.
Lad dig ikke erobre af andet end din sjæl.
Laster kan man lære sig endog uden lærere
Livet er bedst, når det er for nedadgående. Alderen er fuld af glæder, hvis man forstår at udnytte dem. Den bedste tid er måske gemt til sidst.
Mennesket er et tænkende dyr
Mens vi udsætter, sætter livet farten op
Mine handlinger vil aldrig blive styret af andres mening, kun af min egen samvittighed.
Overbevist ved sådanne argumenter har jeg også undgået at have kødspiser på mit bord, og efter et års forløb er mit arbejde blevet ikke blot lettere, men det bringer mig også mere glæde.
Rigtigt brugt er livet langt nok
Tiden læger, hvad forstanden ikke kan
Uskyldige glæder gør sjælen afslappet og behersket
Utaknemmelig er den, som takker uden vidner
Vanskeligheder styrker sindet, som arbejde kroppen
Vi lærer ikke for skolen, men for livet.
Vinen mildner vreden.
Vores bekymring skal ikke være, om vi har levet tilstrækkeligt længe, men om vi har levet tilstrækkeligt


A good mind possesses a kingdom: a great fortune is a great slavery
A man is never so happy as when his mind, his senses and his heart are all working harmoniously together
A punishment to some, to some a gift, and to many a favor.
A well-governed appetite is a great part of liberty.
All cruelty springs from hard-heartedness and weakness.
Death: A punishment to some, to some a gift, and to many a favor.
Difficulties strengthen the mind, as labor does the body.
Every guilty person is his own hangman.
Everything may happen. , Epistuloe ad Lucilium, Epis. LXX, 9  
Fidelity purchased with money, money can destroy.
Fire is the test of gold; adversity, of strong men.
He who decides a case without hearing the other side...though he decides justly, cannot be considered just
He who is sorry for having sinned is almost innocent.
I do not distinguish by the eye, but by the mind, which is the proper judge of the man.
If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.
If we let things terrify us, life will not be worth living. , Epistles  
It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that they are difficult
It is proof of a bad cause when it is applauded by the mob
It is sometimes pleasant even to act like a madman
It is the constant fault and inseparable evil quality of ambition, that it never looks behind it
It is the quality rather than the quantity that matters
Laws do not persuade just because they threaten
Leisure without literature is death, or rather the burial of a living man
Man is a reasoning animal
Not lost, but gone before
Nothing is so wretched or foolish as to anticipate misfortunes. What madness is it to be expecting evil before it comes
Other men's sins are before our eyes; our own are behind our backs
Our care should not be to have lived long as to have lived enough
Successful and fortunate crime is called virtue
The good things of prosperity are to be wished; but the good things that belong to adversity are to be admired.
The greatest remedy for anger is delay
The reward of a good deed is to have done it
There are no greater wretches in the world than many of those whom people in general take to be happy
There has not been any great talent without an element of madness
There is no easy way from the earth to the stars
There is no great genius without a tincture of madness.
Those whom true love held, it will go on holding.
Time heals what reason cannot
What difference does it make how much you have? What you do not have amounts to much more.
What madness it is for a man to starve himself to enrich his heir, and so turn a friend into an enemy! For his joy at your death will be proportioned to what you leave him
While we are postponing, life speeds by.
Whom they have injured they also hate.