Francis Bacon
(1561-1626) engelsk filosof, af mange anset for opfinder af videnskabelig metode. Hns bedst kendte værker er The Advancement of Learning og the Novum Organum. I The Advancement of Learning udforsker han de eksistdrende videnområder. I Novum Organum diskuterer han først false opfattelser såsom dogmer, som stiller sig i vejen for menneskelig viden. Herefter foreslår han, at vejen til sand viden er induktion, det vil sige udledning af generelle lovmæssigheder på grundlag af observationer af et antal forekomster. Induktionsmetoden var ikke ny, men før Bacon havde det været simpel induktion ved enumeration, det vil sige ved simpel optælling af forekomster. Bacons induktion var mere sofistikeret. Han foreslog, at man lavede lister af objekter, som opfyldte det givne kvalitetskriterium så vel af de, som kun gjorde det delvis. Herved mente Bacon, at sandheden ville komme for dage.
Ambitioner er en mærkelig trang til at søge magt og tabe frihed. Klik for at sende dette citat til en ven
Bøger skal følge videnskaben og ikke videnskaben bøger Klik for at sende dette citat til en ven
Den gammeldags mor, som plejede at undre sig over, hvor hendes dreng var, har nu et barnebarn, som undrer sig over, hvor hans mor er Klik for at sende dette citat til en ven
Den person, der snakker om alt det, han ved, vil også snakke om alt det, han ikke ved. Klik for at sende dette citat til en ven
Den, der rejser til et land, før han har kendskab til dets sprog, går i skole og tager ikke på rejse. Klik for at sende dette citat til en ven
Den, som er glad i ensomhed, er enten et vildt dyr eller en gud. Klik for at sende dette citat til en ven
Den, som ikke er forberedt på at tilgive andre, ødelægger den bro, han engang selv må gå over. Klik for at sende dette citat til en ven
Den, som stadig tænker på hævn, holder sine sår åbne. Klik for at sende dette citat til en ven
Der er en grænse for lidelse - men ikke for frygt. Klik for at sende dette citat til en ven
Der er kun lidt venskab i verden, og mindst mellem ligemænd. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er især de svage og følsomme mennesker, som har let til vrede. De såres af meget, som stærkere naturer ikke fæstner sig ved. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er umuligt at elske og være klog. Klik for at sende dette citat til en ven
Det ligger i de inkarnerede egoisters natur, at de kan sætte ild på et hus blot for at spejle deres æg. Klik for at sende dette citat til en ven
En klog mand skaber flere muligheder, end han finder. Klik for at sende dette citat til en ven
En konge har "få ting at begære og mange ting at frygte". Klik for at sende dette citat til en ven
En smule filosofi gør en mand til ateist, men fordybelse i filosofi fører frem til religion. Klik for at sende dette citat til en ven
En sund krop er et gæsteværelse for sjælen; en syg krop et fængsel. Klik for at sende dette citat til en ven
Et forsigtigt spørgsmål er den ene halvdel af visdommen. Klik for at sende dette citat til en ven
Forældrenes glæde er hemmelig, det samme er deres sorg og frygt. Klik for at sende dette citat til en ven
Frygt intet andet end frygten. Klik for at sende dette citat til en ven
Gør verden en smule bedre eller smukkere, fordi du har levet i den Klik for at sende dette citat til en ven
Her er en test på, om din mission på jorden er afsluttet. Hvis du lever, så er den ikke. Klik for at sende dette citat til en ven
Hustruer er unge mænds elskerinder, midalderende mænds kammerater og gamle mænds sygeplejersker Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis man holder skarpt og opmærksomt udkik, vil man få øje på lykken, for selv om den er blind, er den ikke usynlig. Klik for at sende dette citat til en ven
Håbet er en god morgenmad, men en dårlig aftensmad Klik for at sende dette citat til en ven
Intet er mere skadeligt for et land, end at listige mænd går for vise Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg er enig med den, som sagde: Det er bedre at leve, hvor intet er tilladt, end hvor alt er tilladt. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg tror ikke, at noget menneske er bange for at være død, men kun for dødens indtræden Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg ville leve for at studere, og ikke studere for at leve Klik for at sende dette citat til en ven
Jo mere nobel en sjæl er, desto flere objekter for medlidenhed har den. Klik for at sende dette citat til en ven
Kundskab er magt Klik for at sende dette citat til en ven
Kærlighed besvares altid enten med kærlighed eller en indre, hemmelig foragt. Klik for at sende dette citat til en ven
Lykken kan sammenlignes med et marked, hvor priserne hele tiden falder, hvis bare man har tid til at vente Klik for at sende dette citat til en ven
Læs ikke for at modsige og gendrive, ikke for at tro eller tage for givet.. Men for at veje og overveje Klik for at sende dette citat til en ven
Mod er barn af uvidenhed. Klik for at sende dette citat til en ven
Naturlige færdigheder er som naturlige planter; de skal beskæres af studier Klik for at sende dette citat til en ven
Nogle bøger skal smages, andre sluges, og andre igen skal tygges og fordøjes Klik for at sende dette citat til en ven
Penge er som gødning, de gør kun gavn ved at spredes. Klik for at sende dette citat til en ven
Tapperhed er barn af uvidenhed Klik for at sende dette citat til en ven
Tavsheden er den tåbeliges dyd Klik for at sende dette citat til en ven
Vejen til enhver høj stilling går via en vindeltrappe. Klik for at sende dette citat til en ven
Vi har læst, at vi skal tilgive vores fjender; men vi har ikke læst, at vi skal tilgive vores venner Klik for at sende dette citat til en ven
Vi kan ikke styre naturen på anden måde end at adlyde den Klik for at sende dette citat til en ven
Vælg det liv, som er mest nyttigt, så vil vanen gøre det mest behageligt. Klik for at sende dette citat til en ven

A healthy body is a guest chamber for the soul: a sick body is a prison. Klik for at sende dette citat til en ven
A king is one who has "few things to desire and many things to fear". Klik for at sende dette citat til en ven
A little philosophy inclineth man's mind to atheism, but depth in philosophy bringeth man's minds about to religion. Klik for at sende dette citat til en ven
A prudent question is one half of wisdom. Klik for at sende dette citat til en ven
A wise man will make more opportunities than he finds Klik for at sende dette citat til en ven
Anger makes dull men witty, but it keeps them poor Klik for at sende dette citat til en ven
Boldness is a child of ignorance Klik for at sende dette citat til en ven
Boldness is ever blind, for it sees not dangers and inconveniences whence it is bad in council though good in execution Klik for at sende dette citat til en ven
Books must follow sciences, and not sciences books Klik for at sende dette citat til en ven
Choose the life that is most useful, and habit will make it the most agreeable Klik for at sende dette citat til en ven
Dolendi modus, timendi non item. Suffering there is a limit; to fearing, none. , Seditions and Troubles   Klik for at sende dette citat til en ven
He that will not apply new remedies must expect new evils; for time is the greatest innovator Klik for at sende dette citat til en ven
Here is a test to see if your mission on earth is finished. If you are alive, it isn't. , (1561-1626)   Klik for at sende dette citat til en ven
Histories make men wise; poets, witty; the mathematics, subtle; natural philosophy, deep; moral, grave; logic and rhetoric, able to contend Klik for at sende dette citat til en ven
Hope is a good breakfast, but it is a bad supper Klik for at sende dette citat til en ven
I do not believe that any man fears to be dead, but only the stroke of death. Klik for at sende dette citat til en ven
I would live to study, and not study to live Klik for at sende dette citat til en ven
If a person will begin with certainties, they shall end in doubts; but if they be content to begin with doubts, they shall end in certainties Klik for at sende dette citat til en ven
If money be not thy servant, it will be thy master. The covetous man cannot so properly be said to possess wealth, as that may be said to possess him Klik for at sende dette citat til en ven
If we begin with certainties, we shall end in doubts; but if we begin with doubts, and are patient in them, we shall end in certainties Klik for at sende dette citat til en ven
Imagination was given to man to compensate him for what he is not; a sense of humor to console him for what he is Klik for at sende dette citat til en ven
It is a secret both in nature and state, that it is safer to change many things than one Klik for at sende dette citat til en ven
It is impossible to love and to be wise Klik for at sende dette citat til en ven
Knowledge is power Klik for at sende dette citat til en ven
Little do men percieve what solitue is, and how far it extendeth. For a crowd is not company, and faces are but a gallery of pictures, and talk but a tinkling cymbal, where there is no love. Klik for at sende dette citat til en ven
Make ye the world a bit better or more beautiful because ye have lived in it Klik for at sende dette citat til en ven
Men fear death, as children fear to go in the dark; and as that natural fear in children is increased with tales, so is the other. Klik for at sende dette citat til en ven
Money is like muck--not good unless it be spread Klik for at sende dette citat til en ven
Natural abilities are like natural plants; they need pruning by study Klik for at sende dette citat til en ven
Nature, to be commanded, must be obeyed Klik for at sende dette citat til en ven
No pleasure is comparable to the standing upon the vantage ground of Truth Klik for at sende dette citat til en ven
Nothing is more damaging to a state than that cunning men pass for wise Klik for at sende dette citat til en ven
Nothing is to be feared but fear Klik for at sende dette citat til en ven
Read not to contradict and confute, nor to believe and take for granted ...but to weigh and consider Klik for at sende dette citat til en ven
Reading makes a full man; conference a ready man; and writing an exact man Klik for at sende dette citat til en ven
Silence is the virtue of fools Klik for at sende dette citat til en ven
Some books are to be tasted; others swallowed; and some to be chewed and digested Klik for at sende dette citat til en ven
The joys of parents are secret, and so are their griefs and fears Klik for at sende dette citat til en ven
The place of justice is a hallowed place Klik for at sende dette citat til en ven
The subtlety of nature is greater many times over than the subtlety of the senses and understanding Klik for at sende dette citat til en ven
The worst solitude is to be destitute of sincere friendship Universities incline wits to sophistry and affectation Klik for at sende dette citat til en ven
There is little friendship in the world, and least of all between equals Klik for at sende dette citat til en ven
There is no excellent beauty that hath not some strangeness in the proportion Klik for at sende dette citat til en ven
Those that want friends to open themselves unto are cannibals of their own hearts. Klik for at sende dette citat til en ven
We cannot command nature except by obeying her Klik for at sende dette citat til en ven
We read that we ought to forgive our enemies; but we do not read that we ought to forgive our friends Klik for at sende dette citat til en ven
Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god Klik for at sende dette citat til en ven
Wives are young men's mistresses, companions for middle age, and old men's nurses. * Klik for at sende dette citat til en ven

Søg i citatsamlingen
 
    powered by FreeFind