Carl Scharnberg
(1930-1995) dansk højskolelærer, politisk aktivist og digter. Han blev kaldt "arbejderklassens digter" og "den røde digter fra Vrå". Han voksede op i et arbejderhjem i Åbenrå, faderen var skrædder, moderen rengøringsassistent. Hans opvækst var præget af 1930'ernes arbejdsløshed. Scharnbergs bedstemor var arbejderkvinde, enke med 7 børn og med til at stifte Kvindeligt Arbejderforbund i Haderslev. I 50'erne under Den Kolde Krig var han pacifist og militærnægter og sad i fængsel for sin overbevisning. Efter fængslet skrev han sin første roman. Som ung digter deltog han i en fredsmarch i England og kom hjem og startede Kampagnen mod Atomvåben. Denne, den første egentlige græsrodsbevægelse efter frihedskampen, som fra 1959-65 gennemførte påskemarcher fra Holbæk til København og marcher over grænsen til tyske fredsfolk, blev ledet af denne spinkle, kæderygende, nervøse digter, som forstod at sætte præcise, følsomme ord på kravet om Nej til atomvåbern på dansk jord og Stop for kenteforsøg og oprustning. Igennem 70'erne træffer man på digteren og ildsjælen i mange sammenhænge, først og fremmest i modstanden mod EF og i en fornem kulturindsats med digte, foredrag, oplæsninger og kurser for tillidsmænd i fagbevægelsen.
1. Hører du nogen kalde
på store og stærke mænd
så er det tiden at samle
alle de svage igen. Klik for at sende dette citat til en ven
2. Den der ikke tør vælge
ad hvilken vej han vil gå
ender som sten i den trappe
som de stærke træder på. Klik for at sende dette citat til en ven
3. Den der vælger at kæmpe
trods vished om nederlag
ved at andre vil følge
så svage bli’r stærke en dag. Klik for at sende dette citat til en ven
Afskaffer vi ikke krigen, afskaffer den os. Klik for at sende dette citat til en ven
De lærte os:
Enhver er sin egen lykkes smed.
Det betød:
Alles krig mod alle. Klik for at sende dette citat til en ven
Demokrati er godt nok, siger lederne. Men det er svært at styre. Klik for at sende dette citat til en ven
Du siger, du ikke har tid. - Spørgsmålet er: Hvad vil du bruge din tid til? Klik for at sende dette citat til en ven
Er du usikker, så læg mærke til, hvad bankerne, skibsrederne, jordejerne ønsker, at du skal gøre - gør så det modsatte. Klik for at sende dette citat til en ven
Giv børnene ret til at lege og lære,
at drømme og forme, leve og være.
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge,
gror det, de gamle kaldte for lykke. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis indkøb af militærmateriel for tre milliarder kroner betyder beskæftigelse til et tusind mand i 10 år, hvor stor en krig skal der til for at afskaffelse arbejdsløsheden? Klik for at sende dette citat til en ven
Hører du nogen kalde på de store og stærke mænd, er det på tide at samle de svages styrke igen. Klik for at sende dette citat til en ven
Vi lærte undervejs:
Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere. Klik for at sende dette citat til en ven

Søg i citatsamlingen
 
    powered by FreeFind