Biblen
Alt på dig er smukt, min kæreste, der er ingen fejl ved dig. , Højsangen   Klik for at sende dette citat til en ven
Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at græde, en tid til at le. En tid til at holde klage, en tid til at danse. En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne. En tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen. En tid til at tie, en tid til at tale. En tid til at elske, en tid til at hade. En tid til krig, en tid til fred. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
De ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen,i kærligheden, i udholdenheden. , Titusbrevet   Klik for at sende dette citat til en ven
De, der sår under tårer, skal høste med jubel. , Salmernes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. , Johannes   Klik for at sende dette citat til en ven
Den gode møje bærer herlig frugt, og klogskabs rod sætter stadig skud. , Visdommens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge, den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den. Også det er tomhed. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. Tretvundet snor brister ikke så let. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Den, der graver en grav, kan selv falde i den, en sten kan falde tilbage på den, der ruller den op. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Den, der graver en grav, kan selv falde i den, en sten kan falde tilbage på den, der ruller den op. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Den, der løber med sladder, røber hemmeligheder, undgå samkvem med en åbenmundet. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Den, der ærer sin far, soner sine synder, og den, der hædrer sin mor, er som en, der samler sig skatte. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Den, som elsker penge, bliver ikke mæt af penge, den, som elsker rigdom,får intet udbytte af den. Også det er tomhed! , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Den, som elsker sit liv, mister det. Men den, som hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evig tid. , Johannes   Klik for at sende dette citat til en ven
Den, som griber til sværdet, skal omkomme ved sværdet. , Mathæus   Klik for at sende dette citat til en ven
Den, som vil elske livet, og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab, og sine læber for at tale svig. , Første Petersbrev   Klik for at sende dette citat til en ven
Der er intet godt træ, som bærer dårlig frugt, heller ikke noget dårligt træ, som bærer god frugt , Lukas   Klik for at sende dette citat til en ven
Der kan være lykke i et menneskes ulykke, og et lykketræf kan ende med nederlag. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Det er bedre, at du ikke lover, end at du lover uden at holde. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. , Romerbrevet   Klik for at sende dette citat til en ven
Det, der kommer, er det, der var, det der sker, er det, der skete. Der er slet intet nyt under solen. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Doven hånd skaber fattigdom, flittig hånd gør rig. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Drik vand af din egen cisterne og rindende vand af din brønd. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Døde fluer gør salveblanderens olie stinkende, lidt dårskab ødelægger visdommens værd. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med; og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. , Matthæus   Klik for at sende dette citat til en ven
Ej heller blev jo manden skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. , Paulus første brev til Korintherne   Klik for at sende dette citat til en ven
En dag er for Herren som tusinde år, og tusinde år som en dag. , Peters andet brev   Klik for at sende dette citat til en ven
En langvarig sygdom gør lægen til spot. Konge i dag, død i morgen. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
En mands påklædning, hans latter og hans gang siger, hvordan han er. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
En spotter er vinen, stærk drik slår sig løs, og ingen, som raver deraf, er viis. , Salomon   Klik for at sende dette citat til en ven
En trofast ven er et stærkt værn; finder man en, har man fundet en skat. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
En troldkvinde må du ikke lade leve. , Anden Mosesbog   Klik for at sende dette citat til en ven
Enhver der har omgang med kvæg, skal lide døden. , Anden Mosebog   Klik for at sende dette citat til en ven
Et mildt svar afvender vrede, et sårende ord vækker harme. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
For de rene er alting rent, men for de befængte og vantro er intet rent; hos dem er både forstanden og samvittigheden befængt. , Titusbrevet   Klik for at sende dette citat til en ven
For hovmod fører til fordærv og den største uorden, uduelighed til nød og dyb fattigdom. Uduelighed er sultens moder. , Tobits Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Forlad dig ikke på din rigdom, sig ikke: Jeg har, hvad jeg skal bruge. Følg ikke din lyst og din kraft, så du lever efter dit eget begær. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Gak til myren, du dovne, se dens færd og bliv viis. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Gid mine ord dog var skrevet ned. Gid de var nedfældet på skrift, for evigt indridset i klippen, med en griffel af jern og med bly. , Jobs Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Grå Hår er en dejlig Krone, den vindes på Retfærds Vej. , Salomon   Klik for at sende dette citat til en ven
Gå fra en mand, som er en tåbe, der mærker du intet til kundskabs læber. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Gå ind ad den snævre port, thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de, der går ind ad den. , Matthæus   Klik for at sende dette citat til en ven
Han er som et træ der er plantet ved bækken, bærer sin frugt til rette tid, og bladene visner ikke. Alt hvad han gør, får han lykke til. , Salmernes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Han kender jo løgnens mænd, uret ser han og agter derpå, så tomhjernet mand får vid, og vildæsel fødes til menneske. , Jobs Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer. , Matthæus   Klik for at sende dette citat til en ven
Hellere arbejde og have rigeligt af alt end gå rundt og være stor på det og mangle brød. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Hellere bo i ørkenland end have en stridbar og arrig kvinde. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Hellere en ret grønsager med kærlighed til, end en opfedet okse med had til. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Her gælder det at have visdom. Lad den, der har forstand, udregne dyrets tal, thi det er et menneskes tal, og dets tal er 666. , Johannes Åbenbaring   Klik for at sende dette citat til en ven
Herren er min hyrde, mig skal intet fattes, han lader mig ligge på grønne vange. Til hvilens vande leder han mig, han kvæger min sjæl, han fører mig ad rette veje for sit navns skyld. , Salmernes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Herren revser den, han elsker, han straffer den Søn, han har kær. , Salomon   Klik for at sende dette citat til en ven
Hovmod går forud for fald, overmod forud for snublen. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Hverken om kærlighed eller had kan menneskene vide noget, alt hvad der er dem for øje er tomhed , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis døde ikke opstår, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø. , Paulus   Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis rigdom er værd at stræbe efter her i livet, hvad er da rigere end visdommen, som frembringer alt? , Visdommens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis slangen bider, før man får den besværget, har man ingen gavn af en slangebesværger. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Hvor du går hen, der vil jeg gå hen. Og hvor du tager bolig, der vil jeg tage bolig. , Ruths Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Hvor længe vil du være beruset? Se dog at blive ædru. , Første Samuelsbog   Klik for at sende dette citat til en ven
Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men bjælken i dit eget øje lægger du ikke mærke til? , Matthæus   Klik for at sende dette citat til en ven
Hør din fader, som avlede dig, ringeagt ikke din gamle moder. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Hør, min Søn, på din Faders Tugt, opgiv ikke din Moders Belæring. thi begge er en yndig Krans til dit Hoved og Kæder til din Hals. , Salomon   Klik for at sende dette citat til en ven
I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. , Første Mosebog   Klik for at sende dette citat til en ven
I harme skrider du hen over jorden, du nedtramper folk i vrede. , Habakuks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Ild er jeg kommen at kaste ud over Jorden, og hvor ville jeg ønske, den allerede havde fænget. , Lukas   Klik for at sende dette citat til en ven
Indlad dig aldrig på at lyve, for den vane kommer der intet godt ud af. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Ja, den ugudeliges håb er som fnug, der bæres bort af vinden, som den lette rim, der drives på flugt af stormen, som røg vejres det hen af blæsten, det forsvinder som mindet om en gæst, der kun blev én dag. , Visdommens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Ja, jeg siger jer: en kamel går lettere gennem et nåleøje, end en rig går ind i Guds rige. , Matthæus   Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. , Johannes Åbenbaring   Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg kommer i min have, min søster, min brud, jeg plukker min myrra og balsam, jeg spiser min honning og saft, jeg drikker min vin og mælk. Venner, spis og drik og berus jer i kærlighed. , Højsangen   Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg så alt, hvad der sker under solen, og se, det er alt sammen tomhed og jag efter vind. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Kom i hu, at mit liv er et pust, ej mere får mit øje lykke at skue. , Jobs Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Kom og smag mit brød og drik den vin, jeg har blandet. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Kom, lad os beruse os i elskov til morgenen kommer, lad os nyde kærligheden. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Kom, lad os da nyde de goder, der findes, og få mest muligt ud af tilværelsen som i vor ungdom. , Visdommens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Kommer Hovmod, kommer og Skændsel, men med ydmyge følger der Visdom. , Salomon   Klik for at sende dette citat til en ven
Kun for den, der hører til de levendes flok, er der håb, thi levende hund er bedre faren end død løve. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Kvinderne bør i stilhed tage mod belæring og underordne sig i alle måder. , Paulus' første brev til Timoteus   Klik for at sende dette citat til en ven
Kys mig, giv mig kys af din mund, thi din kærlighed er bedre end vin. , Højsangen   Klik for at sende dette citat til en ven
Kærligheden er tålmodig,
kærligheden er mild, den misunder ikke,
kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind.
Den gør intet usømmeligt,
søger ikke sit eget,
hidser sig ikke op,
bærer ikke nag.
Den finder ikke sin glæde i uretten,
men glæder sig ved sandheden.
Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
Kærligheden hører aldrig op. , 1. brev til Kor., kap. 13   Klik for at sende dette citat til en ven
Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. , Paulus Romerbrevet   Klik for at sende dette citat til en ven
Lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre, thi Guds rige hører sådanne til. , Markus   Klik for at sende dette citat til en ven
Lad os få kostbar vin og salve i overflod, lad ingen forårsblomst få lov at stå, lad os pynte os med kranse af rosenknopper, før de visner, overalt skal det spores, at vi har forlystet os, for det er vores lod, og det er vores del. , Visdommens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Lad vor styrke være lov og ret, for svaghed viser sig at være til ingen nytte. , Visdommens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. , Første Petersbrev   Klik for at sende dette citat til en ven
Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet. , Salmernes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Man fylder heller ikke ung vin på gamle lædersække; for så sprænges sækkene, og vinen går til spilde, og sækkene ødelægges. Nej, man fylder ung vin på nye sække, så bevares begge dele. , Matthæus   Klik for at sende dette citat til en ven
Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. , Matthæus   Klik for at sende dette citat til en ven
Mand uden Vid ser ned på sin Næste, hvo, som har Indsigt, tier. , Salomon   Klik for at sende dette citat til en ven
Mands hovmod går forud for fald, ydmyghed forud for ære. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Med egne hænder må mødre nu koge deres børn; det er blevet deres føde, for mit folks datter er lemlæstet. , Klagesangene   Klik for at sende dette citat til en ven
Med tiden glemmes vort navn, og ingen husker vort virke; vort liv glider sporløst forbi som en sky og opløser sig som en tåge, der fordrives af solens stråler og trykkes ned af dens varme. , Visdommens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Men støder der en ulykke til, skal du betale med liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod, brandsår for brandsår, flænge for flænge, skramme for skramme. , Anden Mosebog   Klik for at sende dette citat til en ven
Mine suk er blevet mit daglige brød, min stønnen vælder frem som vand. Det, jeg frygter for, rammer mig, og det, jeg gruer for, kommer over mig. Jeg får ikke fred, ikke hvile, ikke ro for den rædsel, der kommer. , Jobs Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Mine suk udmatter mig, hver nat væder gråden mit leje, min seng er våd af mine tårer. Mit øje er sløret af sorg, det er udslukt, for mine fjender er mange. , Salmernes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Nyd livet med den kvinde, du elsker, alle dine tomme levedage, som gives dig under solen, thi det er din lod og del af livet og af den flid, du gør dig under solen. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Når en mand lige har giftet sig, skal han ikke gøre krigstjeneste, og man kan heller ikke pålægge ham andre forpligtelser. Et år skal han være fritaget til gavn for sit hus og til glæde for sin hustru. , Femte Mosebog   Klik for at sende dette citat til en ven
Når man bager brød, bliver der glæde, vin gør de levende glade, og penge skaffer det alt sammen til veje. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Og broder skal overgive broder til døden, og fader sit barn, og børn skal sætte sig op imod forældre og slå dem ihjel. , Markus   Klik for at sende dette citat til en ven
Og de skal smede deres sværd til plovjern, og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd imod et andet, og de skulle ikke ydermere øve sig. i krig. , Esajas   Klik for at sende dette citat til en ven
Og havde jeg end profetisk gave og kendte alle hemmeligheder og sad inde med al kundskab, og havde jeg al tro, så jeg kunne flytte bjerge, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet. , Paulus   Klik for at sende dette citat til en ven
Og jeg vil sige til min sjæl: Sjæl, du har meget gods liggende, nok for mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. , Lukas   Klik for at sende dette citat til en ven
Og nu, min dreng, elsk dine slægtninge, og vis dig ikke hovmodig over for dine landsmænds døtre ved ikke at ville gifte dig med nogen af dem. , Tobits Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Og når to ligger sammen, bliver de varme, men hvorledes kan den ensomme blive varm? , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Om aftenen slår gråden sig ned, om morgenen er der jubel. , Salmernes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
På mit leje om natten søgte jeg ham, som min sjæl har kær, jeg søgte men fandt ham ikke. , Højsangen   Klik for at sende dette citat til en ven
Rejs dig for de grå hår, vis ærbødighed mod de gamle. , Tredje Mosebog   Klik for at sende dette citat til en ven
Retfærdig er den, der vandrer retsindigt, lykkelige hans sønner efter ham! , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Retfærdige læber tier om had. En tåbe er den, der udspreder rygter. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Rådfør dig ikke med en tåbe, for han kan ikke holde på en hemmelighed. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden. , Matthæus   Klik for at sende dette citat til en ven
Selv den dumme, der tier, kan regnes for vís, den, der holder læberne lukket, gælder som forstandig. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Selv under latter kan et hjerte lide, og glæden kan ende med bekymring. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt, thi du er med mig, din kæp og din stav er min trøst. , Salmernes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Slappe som den lammes ben er ordsprog i tåbers mund. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Slægt går, og slægt kommer, men jorden står til evig tid. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Slå mismod ud af dit sind, hold sygdom fjernt fra din krop, thi ungdom og livsgry er tomhed. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Som en guldring i grisens tryne er en smuk kvinde uden forstand. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Som sne om sommeren og regn om høsten så lidt hører ære sig til for en tåbe. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Stjålen drik er sød, lønligt brød er lækkert. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Stol på Herren af hele dit Hjerfe, men forlad dig ikke på din Forstand. , Salomon   Klik for at sende dette citat til en ven
Stræb ikke mod døden med jeres forvildede liv, og bring ikke ødelæggelse over jer ved jeres hænders gerning. , Visdommens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Styrk mig med rosinkager, forfrisk mig med æbler, for jeg er syg af kærlighed. , Højsangen   Klik for at sende dette citat til en ven
Sulter din Fjende, så giv ham at spise, tørster han, giv ham at drikke; da sanker du gloende Kul på hans Hoved, og Herren lønner dig for det. , Salomon   Klik for at sende dette citat til en ven
Svigt ikke en gammel ven, for den nye kan ikke stå mål med ham. En ny ven er som ny vin: Først når den er blevet gammel, drikker du den med velbehag. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Sødt smager løgnens brød, bagefter fyldes munden med grus. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Såfremt du ikke kan betale, tager man sengen, du ligger i. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Tale rummer både ære og vanære; et menneskes tunge kan bringe ham til fald. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Thi af Honning drypper den fremmedes Læber, glattere end Olie er hendes Gane. , Salomon   Klik for at sende dette citat til en ven
Thi et menneske kender lige så lidt sin tid som fisk, der fanges i det slemme garn, eller fugle, som fanges i snaren. ligesom disse fanges menneskenes børn i ulykkens stund, når den brat falder over dem. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Thi hvad gavner det et menneske at vinde den hele verden og at bøde med sin sjæl? , Markus   Klik for at sende dette citat til en ven
Thi hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. , Matthæus   Klik for at sende dette citat til en ven
Thi jeg forstår ikke min egen handlemåde; Jeg gør jo ikke det, jeg vil, men det, jeg hader, det gør jeg. Det er viljesvaghed. , Paulus Romerbrev   Klik for at sende dette citat til en ven
Troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden. , Salmernes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. , Filipperbrevet   Klik for at sende dette citat til en ven
Uden syner forvildes et folk. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Vand slukker flammende ild, barmhjertighed soner synd. Den, der gengælder velgerninger, tænker på fremtiden; når han er ved at falde, finder han støtte. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Vanhelliger ikke det land, I er i, thi blodet vanhelliger landet, og landet får kun soning for det blod, der udgydt deri, ved dens blod, der har udgydt det. , Fjerde Mosebog   Klik for at sende dette citat til en ven
Ved sin død arver et menneske kryb, orm og maddiker. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Viis søn glæder sin fader, tåbelig søn er sin moders sorg. , Salomon   Klik for at sende dette citat til en ven
Visdom er så god som ejendom, en fordel for dem, der ser solen, for visdom giver skygge, som penge giver skygge, men fordelen ved at forstå visdommen er, at den giver liv til dem, der ejer den. , Prædikerens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Vogt jer derfor for den nytteløse murren, brug ikke tungen til bagtalelse; for selv en lønlig hvisken går ikke sporløst hen, og en løgnagtig mund bringer død over sjælen. , Visdommens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Vogt mig som din øjesten, skjul mig i dine vingers skygge. , Salmernes bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Vor levetid er som en skygge, der går forbi, og fra vor død er der ingen vej tilbage, seglet er sat for, og ingen vender tilbage. , Visdommens Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Vældige vande kan ikke slukke kærligheden, floder kan ikke skylle den bort. Hvis en mand gav al sin rigdom bort for kærlighed, ville man da ringeagte ham? , Højsangen   Klik for at sende dette citat til en ven
Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. , Første Petersbrev   Klik for at sende dette citat til en ven
Vær ikke stor i munden og træg og forsømmelig i handling. Opfør dig ikke som en løve i dit hus, blandt dine husfolk som en, der ser spøgelser. , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Æbler af guld i skåle af sølv er ord, som tales i rette tid. , Ordsprogenes Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Ær din far af hele dit hjerte, og glem ikke din mors veer. Husk, at det er ved de to, du blev til; hvad kan du give dem til gengæld for det, de har givet dig? , Siraks Bog   Klik for at sende dette citat til en ven
Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. , Matthæus   Klik for at sende dette citat til en ven

Søg i citatsamlingen
 
    powered by FreeFind