Bertrand Russell
(1872-1970) engelsk filosof, hvis tidlige værker fokuserede på matematikkens filosofi. Han skrev 3-binds værket Principia Mathematica (1910-1913) i samarbejde med sin kollega A.N. Whitehead, Russell bevægede sig senere ind på epistemologi og filosofiens historie. Han fik tildelt Nobelprisen i litteratur i 1951. Russell var ven og mentor for Ludwig Wittgenstein og hjalp ham med at etablere sig i England. Et nøglekoncept for Russell - og typisk for hans tænkning - er logisk atomarhed, dvs. at sproget kan analyseres ned til 'atomare enheder', og at hver af dem svarer til en 'atomar kendsgerning', den simpleste del af virkeligheden. Vi kan kombinere og rekombinere disse udsagn. Sandhedsværdien af en atomar enhed bestemmes af sandhedsværdien af de enkelte molekylære kendsgerninger.
Alle stærke følelser, gode og dårlige, har en tendens til at forplante sig uønsket. Det ikke blot betyder noget, hvad der bliver gjort, men også hvorfor det bliver gjort. Klik for at sende dette citat til en ven
At frygte kærligheden er at frygte livet, og den som frygter livet, er allerede trekvart død Klik for at sende dette citat til en ven
At lære sig kunsten at leve med usikkerheden og alligevel ikke lammes af tvivlen, er måske det vigtigste, filosofien i vor tid kan gøre for dem, som studerer den Klik for at sende dette citat til en ven
At måtte undvære nogen af de ting, man ønsker sig, er en ufravigelig del af lykken Klik for at sende dette citat til en ven
At verden er i en dårlig forfatning er ubestrideligt, men der er ikke det ringeste historiske belæg for antagelsen at kristendom er svaret. Klik for at sende dette citat til en ven
Begær, følelser, lidenskaber er de eneste mulige bevæggrunde til handling. Fornuften er ikke en bevæggrund, men kun en regulator Klik for at sende dette citat til en ven
De færreste er lykkelige, med mindre de hader en eller anden person, nation eller trosretning Klik for at sende dette citat til en ven
Den eneste forskel mellem et demokrati og et diktatur er, at i et demokrati får idioterne lov til at stemme, i et diktatur må de bestemme. Klik for at sende dette citat til en ven
Den eneste grund til at børn bør ære deres forældre mere end forældrene deres børn, er at forældrene er stærkere, når børnene er små Klik for at sende dette citat til en ven
Der er ingen grænser for de absurditeter, som en regering kan få folk til at tro på. Klik for at sende dette citat til en ven
Det, der er galt med verden er, at de dumme er så skråsikre på alting - og de kloge er så fulde af tvivl. Klik for at sende dette citat til en ven
Det, som menneskene kalder kampen for tilværelsen, er intet andet end kampen for avancementet. Klik for at sende dette citat til en ven
En vis kraft til at udholde kedsomhed er væsentlig for et lykkeligt liv. Klik for at sende dette citat til en ven
Et godt liv, som jeg forstår det, er et lykkeligt liv. Jeg mener ikke, at du vil blive lykkelig, hvis du er god. Jeg mener, at hvis du er lykkelig, vil du blive god Klik for at sende dette citat til en ven
Fejlen ved verden er, at de dumme er så skråsikre på alting og de begavede så fulde af tvivl. Klik for at sende dette citat til en ven
For at blive lykkelig i denne verden er det nødvendigt at fornemme, at man ikke bare er et isoleret individ, hvis tid snart er forbi, men en del af den livets strøm, der strømmer fra det første kim til en fjern og ukendt fremtid. Klik for at sende dette citat til en ven
Frihed er en meget skøn ting, men ikke, når den skal betales med ensomhed. Klik for at sende dette citat til en ven
Hemmeligheden ved at være lykkelig er, at man tør se i øjnene, at verden er frygtelig, frygtelig, frygtelig. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad vil mennesket med det evige liv, hvis det keder sig søndag eftermiddag? Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis jeg var læge, ville jeg straks ordinere ferie til enhver patient, der anser sit arbejde for betydningsfuldt. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis man altid tænker over, hvad man siger, kan man som regel undgå det højst uheldige at sige, hvad man tænker. Klik for at sende dette citat til en ven
Ingen sladrer om andre menneskers gode sider. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg tror, at dårlige filosoffer kan have en vis indflydelse, men aldrig gode filosoffer. Klik for at sende dette citat til en ven
Jo mere vi indser vor ubetydelighed og magtesløshed i forhold til universets magter, jo mere forbavsende er det, hvad mennesket har nået Klik for at sende dette citat til en ven
Min dystre overbevisning er, at mennesker kun kan enes om det, de i virkeligheden ikke er interesseret i. Klik for at sende dette citat til en ven
Misundelse er grundlaget for demokrati. Klik for at sende dette citat til en ven
Patrioter taler altid om at dø for deres land, men aldrig om at slå ihjel for det Klik for at sende dette citat til en ven
Sandhed er det, man er nødt til at fortælle politiet. Klik for at sende dette citat til en ven
Sandhed er det, man er nødt til at fortælle politiet. Klik for at sende dette citat til en ven
Selv når alle eksperter er enige, kan det tænkes, at de tager fejl. Klik for at sende dette citat til en ven
Så vidt jeg erindrer, er der ikke ét eneste ord i den hellige skrift, der roser intelligens Klik for at sende dette citat til en ven
Ulykkelige mennesker er, i lighed med de søvnløse, altid stolte af at være det. Klik for at sende dette citat til en ven

A stupid man's report of what a clever man says can never be accurate, because he unconciously translates what he hears into something he can understand. Klik for at sende dette citat til en ven
Boredom is . . . a vital problem for the moralist, since half the sins of mankind are caused by the fear of it Klik for at sende dette citat til en ven
Change' is scientific, 'progress' is ethical; change is indubitable, whereas progress is a matter of controversy Klik for at sende dette citat til en ven
Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric. Klik for at sende dette citat til en ven
Envy is the basis of democracy. Klik for at sende dette citat til en ven
Every advance in civilization has been denounced as unnatural while it was recent. Klik for at sende dette citat til en ven
Everything is vague to a degree you do not realize till you have tried to make it precise. Klik for at sende dette citat til en ven
Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom Klik for at sende dette citat til en ven
Few people can be happy unless they hate some other person, nation, or creed. Klik for at sende dette citat til en ven
Freedom of opinion can only exist when the government thinks itself secure. Klik for at sende dette citat til en ven
I think we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. I shouldn't wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine. Klik for at sende dette citat til en ven
I would never die for my beliefs because I might be wrong. Klik for at sende dette citat til en ven
If there were in the world today any large number of people who desired their own happiness more than they desired the unhappiness of others, we could have paradise in a few years. Klik for at sende dette citat til en ven
In the part of this universe that we know there is great injustice, and often the good suffer, and often the wicked prosper, and one hardly knows which of those is the more annoying. Klik for at sende dette citat til en ven
It is clear that thought is not free if the profession of certain opinions makes it impossible to earn a living. Klik for at sende dette citat til en ven
It is only in marriage with the world that our ideals can bear fruit: divorced from it, they remain barren. Klik for at sende dette citat til en ven
Mankind has become so much one family that we cannot insure our own prosperity except by insuring that of everyone else. If you wish to be happy yourself, you must resign yourself to seeing others also happy. Klik for at sende dette citat til en ven
Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education. Klik for at sende dette citat til en ven
Most people would rather die than think: many do. Klik for at sende dette citat til en ven
One of the symptoms of an approaching nervous breakdown is the belief that one's work is terribly important , (1872-1970)   Klik for at sende dette citat til en ven
One should respect public opinion insofar as is necessary to avoid starvation and keep out of prison, but anything that goes beyond this is voluntary submission to an unnecessary tyranny Klik for at sende dette citat til en ven
Patriotism is the willingness to kill and be killed for trivial reasons Klik for at sende dette citat til en ven
Real life is, to most men, a long second-best, a perpetual compromise between the ideal and the possible; but the world of pure reason ;knows no compromise, no practical limitations, no barrier to the creative activity. Klik for at sende dette citat til en ven
So far as I can remember, there is not one word in the Gospels in praise of intelligence Klik for at sende dette citat til en ven
The central problem of our age is how to act decisively in the absence of certainty Klik for at sende dette citat til en ven
The mind is a strange machine which can combine the materials offered to it in the most astonishing way Klik for at sende dette citat til en ven
The point of philosophy is to start with something so simple as not to seem worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it , The Philosophy of Logical Atomism   Klik for at sende dette citat til en ven
The secret of happiness is this: Let your interests be as wide as possible, and let your reactions to the things and persons that interest you be as far as possible friendly rather than hostile. Klik for at sende dette citat til en ven
The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligenct are full of doubt Klik for at sende dette citat til en ven
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts Klik for at sende dette citat til en ven
There is much pleasure to be gained from useless knowledge Klik for at sende dette citat til en ven
Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind , Autobiography   Klik for at sende dette citat til en ven
To fear love is to fear life, and those who fear life are already three parts dead. Klik for at sende dette citat til en ven
War does not determine who is right - only who is left. Klik for at sende dette citat til en ven
When we look at a rock what we see is not the rock, but the effect of the rock upon us. Klik for at sende dette citat til en ven

Søg i citatsamlingen
 
    powered by FreeFind