Arthur Schopenhauer
(1788-1860) tysk filosof, som mente, at en en irrationel, blind kraft kaldet 'Vilje', driver verden. Fortolkere af hans værk har ment, at havde han levet et par årtider senere, ville han formentlig have brugt ordet 'Energi' i stedet, et udtryk som antyder en bevist proces. Men denne ting, som driver verden, er særdeles kraftfuld, og alt, som eksisterer, er en manifestation af denne. Hans naturfilosofi blev kombineret med denne Vilje og en tro på den ultimative enhed i alle ting. Schopenhauer kendte en del til hinduisme og buddhisme, og han var en af de første moderne filosoffer, som angreb det vestlige syn, at mennesket er overlegen i forhold til dyr og har rettigheder over dem.
At et personligt væsen har skabt verden, lader sig, som erfaringen har vist, vel tro, men ikke tænke. Klik for at sende dette citat til en ven
De første fyrre år af vort liv leverer vi teksten, de følgende tredive kommentarer dertil, hvorved vi først ret lærer at forstå tekstens sande mening og sammenhæng, samt moralen og alle dens finesser Klik for at sende dette citat til en ven
Den billigste art af stolthed er nationalstoltheden; thi den forråder hos den, der er behæftet dermed, mangelen på individuelle egenskaber at være stolt af, idet man ellers ikke ville tage sin tilflugt til det, som man deler med så mange millioner. Klik for at sende dette citat til en ven
Den eneste mand, der i virkeligheden ikke kan leve uden kvinder, er gynækologen. Klik for at sende dette citat til en ven
Den grundlæggende brist i den kvindelige karakter er, at den savner sans for retfærdighed. Klik for at sende dette citat til en ven
Den, der er grusom over for dyr, kan ikke være et godt menneske. Klik for at sende dette citat til en ven
Den, som ikke synes om ensomhed, vil ikke elske friheden. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er alderens velsignelse, at man kan betragte kvinder med behag, men uden begær. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er et besynderligt faktum, at vi i onde dage meget tydeligt kan huske de gode tider, der nu ikke er der mere; men i de gode dage har vi en meget ufuldkommen erindring om de onde Klik for at sende dette citat til en ven
Det er med velstand som med havvand, jo mere vi drikker, desto tørstigere bliver vi. Sådan er det også med berømmelse. Klik for at sende dette citat til en ven
Døden er filosofiens inspirerende genius. Hvis døden ikke fandtes, ville ingen beskæftige sig med filosofi. Klik for at sende dette citat til en ven
Enhver sandhed passerer gennem tre stadier før den erkendes: først latterliggøres den, så modarbejdes den, og så anses den som indlysende. Klik for at sende dette citat til en ven
Ensomhed er alle store ånders skæbne. En skæbne, som indimellem beklages, men som alligevel altid vælges som det mindste af to onder. Klik for at sende dette citat til en ven
Ethvert stakkels fæ, som ikke har noget i verden at være stolt af, griber som det sidste middel at være stolt af den nation, han netop tilhører. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad mennesker i almindelighed kalder skæbnen, er hovedsagelig deres egne dumheder. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis ikke enhver følte en så aldeles overdreven interesse for sig selv, ville livet være så uinteressant, at ingen kunne holde det ud. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvis man foruden at være fri for smerte også er fri for kedsomhed, så er den jordiske lykke i det væsentlige opnået. Klik for at sende dette citat til en ven
Høflighed er som luftpude: selv om der ikke er noget i den, så dæmpes livets stød. Klik for at sende dette citat til en ven
Ingenting er så foragteligt, som når man diskuterer med et menneske og gør alt for at overbevise ham - da pludselig mærker man, at man ikke har med hans forstand at gøre, men med hans vilje; han VIL ikke forstå. Klik for at sende dette citat til en ven
Jo mindre man giver sig af med kvinder, jo bedre. Klik for at sende dette citat til en ven
Liv uden smerte - har ingen mening. Klik for at sende dette citat til en ven
Man plejer at kalde ungdommen for livets lykkeligste tid og alderdommen dets sørgeligste. Det ville være sandt, hvis lidelserne gjorde en lykkelig. Klik for at sende dette citat til en ven
Mange mænd drikker kun for at glemme deres kone. Og så kommer de hjem og ser hende dobbelt. Klik for at sende dette citat til en ven
Mennesket er den eneste skabning, som kan lide at volde andre smerte, blot på grund af lyst. Klik for at sende dette citat til en ven
Mennesket har en tendens til at betragte sine egne grænser som universets grænser. Klik for at sende dette citat til en ven
Næst efter klogskab er mod en meget væsentlig egenskab for vor lykke. Klik for at sende dette citat til en ven
Nøden er de lavere klassers bestandige svøbe, leden de højere klassers. Klik for at sende dette citat til en ven
Religion er ligesom ildfluer. De kræver mørke for at lyse. Klik for at sende dette citat til en ven
Rigdom ligner havvand. Jo mere man drikker, jo tørstigere bliver man - det samme gælder berømmelse. Klik for at sende dette citat til en ven
Vennerne kalder sig oprigtige, fjenderne er det. Klik for at sende dette citat til en ven

All truth passes through 3 stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident Klik for at sende dette citat til en ven
Change alone is eternal, perpetual, immortal. Klik for at sende dette citat til en ven
Compassion is the basis of all morality. Klik for at sende dette citat til en ven
Each day is a little life; every waking and rising a little birth; every fresh morning a little youth; every going to rest and sleep a little dearth Klik for at sende dette citat til en ven
Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world. Klik for at sende dette citat til en ven
Every nation ridicules other nations -- and all are right. Klik for at sende dette citat til en ven
Honor has not to be won; it must only not be lost. Klik for at sende dette citat til en ven
If we were not all so interested in ourselves, life would be so uninteresting that none of us would be able to endure it. Klik for at sende dette citat til en ven
Noise is the most impertinent of all forms of interruption. It is not only an interruption, but is also a disruption of thought. Klik for at sende dette citat til en ven
Religion is the masterpiece of the art of animal training, for it trains people as to how they shall think. Klik for at sende dette citat til en ven
The actions of men are the best interpreters of their thoughts. Klik for at sende dette citat til en ven
To marry is to halve your rights and double your duties. Klik for at sende dette citat til en ven
We forfeit three-fourths of ourselves in order to be like other people. Klik for at sende dette citat til en ven
Wicked thoughts and worthless efforts gradually set their mark on the face, especially the eyes. Klik for at sende dette citat til en ven

Søg i citatsamlingen
 
    powered by FreeFind