Aristoteles
(384-322 B.C.) født i Stagira i Makedonien. Hans fader Nicomachus, som var læge, døde da Aristoteles var ung. I 367 blev Aristoteles sendt til Athen for studere på Platons akademi. Her blev han - først som elev siden som lærer - de følgende 20 år. Da Platon døde i 347, besluttede Aristoteles at rejse. Han accepterede en invitation fra Hermeias om at tilsluttede sig hans filosofiske cirkel i Assos på Lillesiens kyst. Aristoteles blev her i 3 år og giftede sig med Hermeias' niece Pythias. I 345 flyttede Aristoteles til Mytiline på Lesbos, hvor han sluttede sig til sin ven Theophrastus. De arbejdede sammen indtil Aristoteles' død. Under deres samarbejde blomstrede den biologiske forskning. I 343 inviterede Philip af Makedonien Aristoteles til at komme til hans hof som lærer for hans 13 årige søn Alexander. I 335, efter Philips død, vendte Aristoteles tilbage til Athen. Lidt udenfor byen lejede han nogle bygninger og etablerede sin skole, Lyceum, hvor han underviste, skrev og diskuterede filosofi med sine elever og kolleger.Under hans ledelse blev der forsket i biologiske, filosofiske og videnskabelige emner. Herudover udførte Aristoteles og hans gruppe en monumental registrering af forfatningen i 158 græske bystater. Aristoteles arbejder i de 12-13 år i Lyceum var meget omfattende. Størsteparten af hans efterladte værker er sandsynligvis skrevet i denne periode. Men da Alexander døde i 323, blev stemningen i Athen fjendtlig overfor Makedonien, og Aristoteles blev beskyldt for landsskadelig virksomhed (i øvrigt samme anklage, som blev rettet mod Anaxagoras og Socrates). Aristoteles flygtede nordpå til Chalcis (hans moders fødeby), og overlod Lyceum i hænderne på Theophrastus. Afskåret fra sit kulturelle center i Athens sank han hen i isolation og døde i 322 som 62 årig. Af Aristoteles værker har kun en trediedel eller en fjerdedel overlevet. Alligevel er disse værkers mangeartede emner en god indikation på omfanget og dybden af hans interessefelter. Der er primært tale om arbejdspapirer og forelæsningsnoter - ofte i særdeles komprimeret form. Aristoteles blev først og fremmest drevet af sit videnbegær. Hans værker er både spækket med detljerede observationer om naturen og om abstrakte, generelle spekulationer, hvilket demonstrerer hans kapacitet både som videnskabsmand og filosof.
Af sine venner lærer den vise meget. Klik for at sende dette citat til en ven
Alle mennesker har fra naturens hånd et begær efter at vide. Klik for at sende dette citat til en ven
Alle videnskabers begyndelse er forbavselse over, at tingene er, som de er. Klik for at sende dette citat til en ven
Alt hvad vi gør, gør vi med henblik på noget andet. Klik for at sende dette citat til en ven
At have mange venner er ikke at have nogen venner. Klik for at sende dette citat til en ven
De, der drikker vin, falder med ansigtet først, mens de, der drikker øl, falder med nakken først. Af vin bliver man nemlig tung i hovedet, af øl bliver man let. Klik for at sende dette citat til en ven
Den nærige samler penge, som skulle han leve evigt, den ødsle spreder dem, som lå han for døden. Klik for at sende dette citat til en ven
Den uddannede afviger fra den ikke uddannede så meget som en levende afviger fra en død. Klik for at sende dette citat til en ven
Der var aldrig et geni uden et stænk af galskab. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er bedre for en by at blive regeret af en god mand end af gode love. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er især Homer, som har lært andre digtere at fortælle løgne så dygtigt. Klik for at sende dette citat til en ven
Det er muligt for en uddannet hjerne at arbejde med en idé uden at acceptere den. Klik for at sende dette citat til en ven
Det vi lærer, lærer vi ved at gøre der. Klik for at sende dette citat til en ven
Egoisme er ikke egenkærlighed, men en umådelig passion for jeg`et. Klik for at sende dette citat til en ven
Enhver kan blive vred - det er let; men at blive vred på den rette person i det rette omfang og på rette tid af den rette årsag --det er ikke enhver beskåret. Klik for at sende dette citat til en ven
Filosof, hvad er retfærdighed? - At give hver mand hans egen. Klik for at sende dette citat til en ven
Filosofi er den videnskab, som arbejder med sandhed. Klik for at sende dette citat til en ven
Følelsen er den tanke, der er i bedst overenstemmelse med naturen. Klik for at sende dette citat til en ven
Glæde afhænger af os selv. Klik for at sende dette citat til en ven
Guderne er også glade for en joke. Klik for at sende dette citat til en ven
Handel, lønarbejde og krig udnytter menneskerne, i modsætning til agerbruget, som udnytter naturen. Klik for at sende dette citat til en ven
Hjernen er et organ af mindre betydning, sjælen sidder i hjertet, som styrer kroppen. Klik for at sende dette citat til en ven
Hvad er en ven? En enkelt sjæl bosat i to kroppe. Klik for at sende dette citat til en ven
I alle ting i naturen findes et vidunder. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg regner ham for taprest, som overvinder sit begær, end ham, som overvinder sin fjende, for den hårdeste sejr er sejren over sig selv. Klik for at sende dette citat til en ven
Lykken er at være sig selv nok. Klik for at sende dette citat til en ven
Løgneren bliver ikke troet, når han taler sandhed. Klik for at sende dette citat til en ven
Mellem venner er der ikke behov for retfærdighed. Klik for at sende dette citat til en ven
Mennesket er et politisk dyr. Klik for at sende dette citat til en ven
Mødre er gladere for deres børn end fædre er, for de er mere sikre på, at det er deres egne. Klik for at sende dette citat til en ven
Naturen gør aldrig noget overflødigt. Klik for at sende dette citat til en ven
Når lykken ler, hvad skal man så med venner? Klik for at sende dette citat til en ven
Selv det klogeste menneske har et tåbeligt hjørne i hjernen. Klik for at sende dette citat til en ven
Tanker flytter intet alene. Klik for at sende dette citat til en ven
Tvivlen er vishedens begyndelse. Klik for at sende dette citat til en ven
Uddannelsens rødder er bitre, men dens frugt er sød. Klik for at sende dette citat til en ven
Vi er, hvad vi plejer at gøre. Excellence er derfor ikke en handling, men en vane. Klik for at sende dette citat til en ven
Vi fører krig for at leve i fred. Klik for at sende dette citat til en ven

Søg i citatsamlingen
 
    powered by FreeFind