Alvin Toffler

Analfabeter i år 2000 vil ikke være de personer, som ikke kan læse eller skrive, men de, der ikke kan lære, aflære og genlære Klik for at sende dette citat til en ven
De fleste ledere er uddannet til det, de foragter mest: bureaukrater Klik for at sende dette citat til en ven
Du kan bruge alle de kvantitative data, du kan få - men du må stadig have mistro til dem og bruge din egen intelligens og vurdering Klik for at sende dette citat til en ven

Most managers were trained to be the thing they most despise bureaucrats Klik for at sende dette citat til en ven
The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn Klik for at sende dette citat til en ven
You can use all the quantitative data you can get, but you still have to distrust it and use your own intelligence and judgment Klik for at sende dette citat til en ven

Søg i citatsamlingen
 
    powered by FreeFind