Albert Schweitzer

Den etik, der bygger på ærefrygt for livet, indbefatter i sig alt, hvad vi kalder kærlighed, hengivelse, medlidenhed, deltagelse i andres glæde og stræben Klik for at sende dette citat til en ven
En smertefyldt gåde er det for mig at leve med ærefrygt for livet i en verden, hvor skabervilje råder samtidig med ødelæggelsesvilje, og ødelæggelsesvilje samtidig med skabervilje. Klik for at sende dette citat til en ven
Etik er opretholdelse af livet på det højeste udviklingstrin Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg er opmærksom på, at kødspisning ikke er i overensstemmelse med de højere følelser, og jeg afstår derfra, når jeg har mulighed for det. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg har rejst over hele verden, og overalt har jeg fundet militær og militarisme som ødelæggende for al kulturskabende virksomhed. Klik for at sende dette citat til en ven
Jeg roste mig af aldrig at lade mig blive afstumpet og aldrig frygte for bebrejdelsen for sentimentalitet. Klik for at sende dette citat til en ven
Sandt etisk er et menneske kun, når det redder alt liv, som det kan hjælpe, og undlader at skade noget levende. Livet er i sig selv helligt. Etik er det til det grænseløse udvidede ansvar mod alt, som lever. Klik for at sende dette citat til en ven

A man does not have to be an angel in order to be saint. Klik for at sende dette citat til en ven
An optimist is a person who sees a green light everywhere, while a pessimist sees only the red stoplight... The truly wise person is colorblind. Klik for at sende dette citat til en ven
Anyone who proposes to do good must not expect people to roll stones out of his way, but must accept his lot calmly if they even roll a few more upon it. Klik for at sende dette citat til en ven
Happiness? That's nothing more than good health and a poor memory. Klik for at sende dette citat til en ven
Man has lost the capacity to foresee and to forestall. He will end by destroying the earth. Klik for at sende dette citat til en ven
Man is a clever animal who behaves like an imbecile. Klik for at sende dette citat til en ven
One thing I know: the only ones among you who will be really happy are those who will have sought and found how to serve Klik for at sende dette citat til en ven
The African is my brother - but he is my younger brother by several centuries. Klik for at sende dette citat til en ven
Until he extends his circle of compassion to include all living things, man will not himself find peace. Klik for at sende dette citat til en ven

Søg i citatsamlingen
 
    powered by FreeFind