Græske guder og helte

Læs om den græske gudeverden med hovedvægt på de 12-14 guder, som hører hjemme på Olympen. Hør om verdens skabelse og magtkampene mellem flere generationer af guder. Læs de saftige beretninger om gudernes privatliv. Om Zeus, som bedrager sin hustru Hera med både gudinder og jordiske kvinder. Om underverdens gud Hades, som stjæler korngudinden Demeters datter Persefone og gør hende til dronning i sit rige - og bevirker at der bliver hungersnød på jorden. Læs om den halte smedegud Hefaistos, som overrasker sin hustru kærlighedsgudinden Afrodite i seng med krigsguden Ares. Om Prometheus, som stjæler ilden fra guderne og giver den til menneskene.

Læs den forrygende beretning om Jason og om de farer, han må gennemgå sammen med sine venner, 50 af tiden største helte, inden han kan hjembringe det gyldne skind på det gudeskabte skib Argo. Turen fører ham omkring i hele den kendte verden. Undervejs kæmper han mod fordrukne kentaurer og 6-armede uhyrer, Møder en seer, som guderne har blindet, fordi han var for åbenmundet. Kæmper mod fugle med metalfjer, som de kan afsende som pile, Med hjælp af Medea stjæler han det gyldne skind, som bevogtes af en farlig drage.

Læs om helten over alle helte, Herakles, søn af overguden Zeus. der som den eneste dødelige får hjem på Olympen efter sit utrolige liv. Der som 18-årig på én nat besvangrer kong Thespios' 50 døtre - med undtagelse af en enkelt, som senere bliver jomfrupræstinde. Som dræber en løve med sine bare næver. Som truer med at skyde solguden Helios ned, da han synes, det er for varmt. Som stjæler Pythias trefod fra templet i Delfi, hvor det bedst kendte orakel holder til. Som udfører 10 (12) opgaver for kong Eurystheus som straf for, at han i et anfald af sindssyge har dræbt sin hustru og sine børn. Den vanskeligste opgave er at han henter selveste Kerberos, vagthund i underverden, op til jorden. Ved samme lejlighed tager han sin fætter Theseus med tilbage til jorden. Theseus har sammen med en ven, som må forblive i Hades, forsøgt at røve Persofone tilbage til sin moder Demeter.

Læs om helten Theseus, som er søn af kong Ægeus af Athen (muligvis også søn af selveste Poseidon). Han vokser op hos sin moder og bedstefader uden at kende sin herkomst. Som 16-årig tager han til Athen og bliver anerkendt af sin fader. Undervejs nedlægger han seks uhyrer, som ligger på lur efter de vejfarende. Han fanger den vilde tyr, som hærger området ved Marathon. Siden tager han til Kreta, hvor han dræber den frygtelige Minotaurus, som er lukket inde i labyrinten. På et tidspunkt tager han til Hades for at stjæle underverdens dronning Persefone.

Læs om Daidalos, som må flygte fra Athen, da han i jalousi dræber sin nevø, som synes at ville overgå ham. Han tager til Kreta, hvor han for kong Minos bygger den vældige labyrint, som er så kompliceret, at intet menneske, der er kommet derind, kan finde ud igen. Inde i labyrinten bor uhyret Minotauros, som er søn af Poseidons hellige tyr og Minos' dronning. Da Daidalos har hjulpet Theseus til at dræbe Minotauros, flygter han og sønnen Ikaros fra Kreta ved hjælp af vinger, han selv har konstrueret. Hans overmodige søn Ikaros styrter i havet, da han kommer for nær på solen, og vokset i hans vinger smelter, mens det lykkes Daidalos at nå sikkert frem til Sicilien. Daidalos er stamfader til alle senere græske kunstnere.

En genfortælling af Iliaden, hvor grækerne i 10 år belejrer Troja på Lilleasiens vestkyst for at tvinge dem til at udlevere den skønne Helene, som er løbet bort med den trojanske prins Paris. Læs om de græske helte, Agamemnon, øverstkommanderende over 1000 græske skibe, Menelaos, den forsmåede ægtemand, Akilles, hvis moder dyppede ham i Styx efter fødslen for at gøre ham usårlig, den listige Odysseus, Ajax mfl. Hør hvorledes Akilles' vrede næsten koster grækerne sejren. Hvorledes Akilles dræber trojanernes største kriger i tvekamp på sletten foran Trojas vældige bymure. Og om hvorledes trojanerne ved list (den trojanske hest) opnår, hvad de ikke kunne i 10 års kamp.

En genfortælling af Odysséen, som beskriver den 10 år lange hjemrejse, som Odysseus skal igennem, inden han kommer hjem til sit kongerige på Ithaka. Hans ulykke er, at hans mænd har fornærmet den vældige Poseidon ved at dræbe noget af solguden Helios' kvæg, og efterfølgende har Odysseus blindet Poseidons søn, den enøjede Kyklop Polyfemos. Læs om besøget hos troldkvinden Kirke, som skaber hans mænd om til svin, og turen forbi de lokkende sirener og gennem det farlige vand mellem Skylla og Karybdis. Syv år tilbringer Odysseus hos nymfen Kalypso, inden guderne forbarmer sig over Odysseus og lader ham komme hjem. Kun for at finde, at hans hjem er belejret af bejlere, som vil giftes med hans hustru Penelope. Sammen med sønnen Telemachos, som blev født samme dag, Odyssseus forlod Ithaka, tager han en frygtelig hævn over bejlerne.