Den 16. januar
   Luk  


Dagens navn:
  Marcellus, pave fra 307-309. Under Maxentius' kristenforfølgelser bliver han forvist og tvinges han til at arbejde i en stald, hvorfor han ofte afbildes sammen med et æsel.

Fødselsdage:
  1853Andre Michelin, fransk dækfabrikant.
  1874Robert Service William, poet og historiefortæller, kendt som "den canadiske Kipling", fødes i England. Som 15-årig sætter faderen han i lære i en bank, men i 1896 emigrerer han til Canada, hvor en yngre broder er i gang med at opbygge en ranch. Farmerlivet i British Columbia passer ham ikke, og han tager snart til Californien. Men i 1903 dukker han op i Vancouver, hvor han bliver ansat i the Canadian Bank of Commerce og får en stilling i Whitehorse, Yukon Territory. Her finder han det liv, han har drømt om, og han begynder nu at skrive digte om livet i et nybyggersamfund i de nordlige skove og om guldgraverlivet i Klondike. I 1912 tager han til Balkan som krigskorrespondent. Han deltager som frivillig i første verdenskrig. Ved første verdenskrigs udbrud tager han til Hollywood, og ved krigens afslutning tager han til Frankrig, hvor han bor indtil sin død i 1958.
  1917Otto Leisner, piberygende TV-vært.
  1931Preben Uglebjerg, skuespiller og entertainer, Han dør i 1968.
  1935 Inger Christensen, digter, er født i Vejle. Efter studentereksamen tager hun til København, hvor hun tager filosofikum på universitetet. I 1955 indsender hun sine første digte til tidsskriftet Hvedekorn. Hun opgiver sin universitetsdrøm til fordel for en mere overkommelig lærereksamen på Århus Seminarium. I 1958 bliver hun gift med Poul Borum, og de får sønnen Peter. På trods af skilsmisse i 1976 bliver deres tætte forhold først for alvor brudt med Borums død i 1996. I en periode er Inger Christensen og Poul Borum ansat på Holbæk Kunsthøjskole. På højskolen her de blandt andre kommende forfattere som Henrik Nordbrandt og Sten Kaalø som elever. Efter tre semestre på kunsthøjskolen bliver Inger Christensen fuldtidsforfatter i 1964. Hun modtager et stort antal priser, bl.a. Gyldendals boglegat, (1962.), De Gyldne Laurbær, (1970.), Emil Aarestrup Medaillen, (1973.), Statens Kunstfonds 3-årige stipendium, (1977.), Kjeld Abell-prisen, (1978.), Søren Gyldendal-prisen, (1983.), Holberg-medaillen, (1987.), Dansk Litteraturpris for kvinder, (1994.), Svenska Akademiens Nordiska Pris, (1994.) m.fl. Siden 1978 er hun medlem af Det Danske Akademi. Hun dør den 24. januar 2009, 73 år gammel.

Begivenheder:
  -27Gaius Julius Caesar Octavian modtager titlen augustus (den ophøjede) af det romerske Senat. Han regnes som den første romerske kejser og regerer fra 31 f.Kr. – 14 e.Kr.
  929Emir Abd al-Rahman III af Cordoba tager titlen kalif og etablerer kalifatet i Córdoba. Han var barnebarn af Emir Abd-Allah af Cordoba og Kong Fortún Garcés af Navarre. Få dage gammel bliver Abd al-Rahmans far myrdet af sin bror. Skønt Abd-Allah har adskillige sønner, som kan efterfølge ham på tronen, vælger han sit barnebarn Abd al-Rahman.
  1362Under en stormflod i Nordsøen forsvinder den nordfrisiske by Rungholt i havet. Det er anslået, at over 7.600 mennesker fra regionen druknede i Vadehavet den nat.
  1492Den første grammatik for et moderne sprog, spansk, præsenteres for Isabella I den katolske, som er dronning af Castilien.
  1493Columbus forlader Hispaniola med kurs mod Spanien på Niña.
  1536Lübeck slutter fred med Christian d. III. Borgerkrigen ender da København overgiver sig til Christian d. III.
  1547Ivan den Grusomme (Ivan IV) krones som Ruslands første tsar.
  1547Den 16-årige Ivan IV Vasilevitj, senere kendt som Ivan den Grusomme, krones og antager som den første titlen som tsar af Rusland.
  1556Kejser Karl udnævner sin søn Philip II til konge af Spanien.
  1617Tysklands udenrigsminister Arthur Zimmermann sender et kodet telegram til den tyske ambassadør i Mexico om en besluttet tysk udvidelse af ubådskrigen samt om den strategi, Tyskland ønsker gennemført, bl.a. en alliance med Mexico. Englænderne opsnapper telegrammet, og det lykkes dem at afkode meddelelsen. De informerer herefter USA, der kort tid efter indtræder i krigen på de allieredes side.
  1759British Museum i London åbner.
  1772Dronning Caroline Mathilde, Struensee og grev Brandt bliver fængslet efter et maskebal på Christiansborg Slot. Dronningen havde i 1770 indledt hun et kærlighedsforhold til kongens livlæge Johann Friedrich Struensee, som var den egentlige magthaver i Danmark. Ægteskabet med Christian VII bliver ophævet, og hun blev forvist fra Danmark. Hun tilbringer sine sidste leveår på familiens slot i Celle i Tyskland. Den 28. april 1772 bliver Struensee og Brandt henrettet, kroppen bliver herefter parteret og sat på hjul og stejle, mens hoved og hånd bliver sat på en stage.
  1780Admiral Rodney slår spanierne ved Kap St Vincent og undsætter Gibraltar.
  1794Edward Gibbon, den store historiker, dør.
  1809Forsøg på oprør mod Napoleon i Tyskland.
  1816Den tidligere portugisiske koloni, Brasilien bliver et kongedømme.
  1832Charles Darwin går i land på San Tiago, Cap Verde.
  1864Preussen og Østrig giver Danmark det ultimatum, at novemberforfatningen fra 1863 skal ophæves indenfor 48 timer.
  1868William Davis, fiskehandler i Detroit, udtager patent på køleskabet.
  1909Ernest Shackleton, engelsk opdagelsesrejsende, finder den magnetiske sydpol sammen med sit ekspeditionshold.
  1917Tysklands udenrigsminister Arthur Zimmermann sender et kodet telegram til den tyske ambassadør i Mexico om en besluttet tysk udvidelse af ubådskrigen samt om den strategi, Tyskland ønsker gennemført, bl.a. en alliance med Mexico. Englænderne opsnapper telegrammet, og det lykkes dem at afkode meddelelsen. De informerer herefter USA, der kort tid efter indtræder i krigen på de allieredes side.
  1920Forbudstiden indledes i USA, hvilket sætter gang i en stor illegal spiritusproduktion, styret af Mafiaen. Forbuddet ophæves i 1933. Det antages, at der blev drukket mere spiritus i forbudstiden end både før og efter.
  1925Leon Trotski afsættes som formand for Sovjetunionens revolutionære råd.
  1928Den engelske skuespilforfatter og poet, Thomas Hardy begraves, hans hjerte på kirkegården i Stinsford, Dorset og hans aske i i Westminster Abbey.
  1932Dian Fossey, amerikansk zoolog, som især er kendt for sit arbejde med bjerggorillaer i Centralafrika; i samarbejde med Jane Goodall opretter hun "the Karisoke Research Center" i Rwanda; hun myrdes i 1985.
  1938Benny Goodman nægter st spille i Carnegie Hall, da sorte medlemmer af hans band ikke må deltage.
  1944General Eisenhower udnævnes til leder af de allierede styrker i Europa.
  1947Vincent Aurial vælges til præsident af Frankrig.
  1953Aalborghallen ved Vesterbro i Aalborg indvies. I dag har den navnet Aalborg Kongres og Kultur Center, forkortet AKKC.
  1962I Jamaica begynder Terence Young optagelserne til den første film i serien om Agent 007, Mission Drab (Doctor No) efter Ian Flemings agentroman. Charmerende Sean Connery spiller hovedrollen som James Bond. Skønt det er en lavbudgetfilm med et budget på kun 1.000.000 dollars, bliver den en succes med en indtjening på 59.600.000 dollars på verdensplan.
  1962På Jamaica starter optagelserne til den første James Bond film, "Agent 007 - Mission Drab" med Sean Connery som James Bond.
  1962Sædelighedspolitiet rejser pornografisigtelse mod forlaget Thaning & Appel for at have udgivet den over 200 år gamle bog Fanny Hill - En glædespiges erindringer. Bogen var ved en tidligere dom i 1957 fået prædikat som utugtig ifølge Straffelovens daværende bestemmelser om pornografi. Forlaget bliver frifundet ved alle retsinstanser, og sagen kom til at spille en vigtig rolle som murbrækker i den dengang verserende pornografidebat, der i 1967 fører til, at Straffelovens bestemmelse om utugtige skrifter bliver ophævet.
  1964"Hello, Dolly!" åbner i St James Theater New York - i alt 2.844 forestillinger.
  1964Københavns Borgerrepræsentation vedtager et forbud mod rygning i hovedstadens sporvogne og busser i de tilfælde, hvor der ikke kan skærmes af for ikke-rygere.
  1969Studenten Jan Palach sætter ild til sig selv på Wenzelspladsen foran Nationalmuseet i Prag i protest mod den sovjetisk-ledede invasion af Tjekkoslovakiet. Han dør tre dage senere.
  1970Oberst Gaddafi bliver premierminister i Libyen.
  1973Sovjetunionen landsætter den ubemandede månebil "Lunakhod 21" på Stilhedens Hav på månen.
  1977Forfatteren Leif Panduro dør, 53 år gammel.
  1979Shahen af Iran og dronning Farah Diba flygter ud af landet efter lang tids blodig uro. Først rejser parret til Egypten, hvor han fik en varm velkomst af præsident Anwar el-Sadat, og senere til Marokko, Bahamas og Mexico. Da shahen skal behandles for cancer tillader Jimmy Carter et kortere ophold i USA for at få medicinsk behandling. Efterfølgende rejser han tilbage til Egypten, hvor han dør den 27. juli 1980.
  1980Paul McCartney får 10 dages fængselsophold i Tokyo for besiddelse af marihuana.
  1984Mogens Glistrup, som er midt i afsoningen af en dom for groft skattesvig, tager plads i Folketinget, efter at han er blevet genvalgt. Folketinget skal senere bestemme, om han er værdig til pladsen. Mens han afsoner sin straf i Horserød Statsfængsel, er Pia Kjærsgaard suppleant som folketingsmedlem.
  1984Som den første dansker idømmes en københavnsk skibsmægler bøde for våbensmugling til Sydafrika.
  1987En historisk aftale på det danske arbejdsmarked indgås, da der for første gang nogensinde kommer en fireårig overenskomstaftale inden for et af de store områder.
  1989De Danske Spritfabrikker, De Danske Sukkerfabrikker og Danisco meddeler, at de fusionerer, og dermed er Danmarks største industrivirksomhed en kendsgerning. Den ny virksomhed får navnet Danisco A/S.
  1991Operation "Ørkenstorm" indledes mod Irak pga af dets invasion af Kuwait.
  1996Samarbejdsaftale mellem SAS og Lufthansa godkendes af EU-kommissionen.
  2001Det statslige busselskab Combus sælges til engelske Arriva for 100 kr.
  2003Den amerikanske rumfærge Columbia, som har været i brug siden 1981, bliver opsendt på sin planlagte sidste rumrejse. Det er Columbias 28. tur ud i rummet Ved missionens afslutning den 1. februar ødelægges Colombia under nedstigningen gennem Jordens atmosfære og alle syv ombordværende astronauter omkommer.
  2004Retssagen mod Michael Jackson begynder i Californien i USA. Han erklærer sig uskyldig i anklagen om seksuelle overgreb mod en mindreårig dreng. Retssagen strækker sig over adskillige måneder, og juryen ender med at afsige en ikke-skyldig dom den 13. juni 2005.
  200566-årige rumænske Adriana Iliescu bliver den ældste fødende kvinde i verden, da hun nedkommer med en pige, Eliza. Adriana Iliescu er blevet gravid ved æg og sæd , som er doneret anonymt. Der udvikler sig tre fostre, hvoraf det ene dør efter 10 uger, og det andet foster dør også i livmoderen.
  2006Ellen Johnson-Sirleaf aflægger ed som Liberias præsident. Hun bliver derved Afrikas første demokratisk valgte kvindelige statsoverhoved. Hun bliver i 2011 tildelt Nobels fredspris for sin ikke-voldelige kamp for kvinders sikkerhed og ret til at deltage i fredsskabende arbejde.
  200636.000 europæiske havnearbejdere strejker mod et foreslået EU-direktiv, som tillader,skibene selv at sørge for losning og lastning. Direktivet bliver senere nedstemt.
  2018Anklagemyndigheden tiltaler Peter Madsen for at have dræbt Kim Wall efter forudgående planlægning og forberedelse. Sagen betegnes af anklageren som usædvanlig og ekstremt grov. Drabsmåden er ukendt, men drabet kan være foretaget ved halsoverskæring eller kvælning. Anklagemyndigheden vil kræve Peter Madsen idømt livsvarigt fængsel. Alternativt tidsubestemt forvaring, fordi Peter Madsen kan være farlig for andre.


Vælg en anden dato
   

Luk