Til forsiden

Oldtiden

Grækenland

Romertiden

Vikingetiden

Middelalderen

1500-1549

1550-1599

1600-1649

1650-1699

1700-1749

1750-1799

1800-1849

1850-1899

1900-1913

1914-1918

1919-1938

1939-1945

1946-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

År Md Dag Begivenhed
1650211 René Descartes, den franske matematiker, videnskabsmand og filosof er død, han blev 53 år gammel. Han frekventerede det skolastiske jesuitterkollegium og forblev ortodoks katolik hele sit liv. Under Trediveårskrigen gik Descartes ind i hæren og fik her sin "filosofiske vækkelse". Han forlod hæren, og de følgende to år flakkede han rundt i det meste af Europa, inden han slog sig ned i Holland i 1629. Descartes, som var rationalist, opstillede "den sunde fornufts princip": "Alt, hvad vi klart og tydeligt fatter, er sandt'." Bedst kendt var han for sit udsagn: "(cogito, ergo sum: jeg tænker, derfor er jeg)". På dette grundlag argumenterede han for, at Gud måtte eksistere. Hans deduktive metode med slutning fra axiomer og principper benævnes "Cartesisk tvivl". Han påstår, at alle naturfænomener er omfattet af lovene om årsag og virkning, og at alle observerbare fænomener kan kvantificeres. Da han erfarede, at Galilei var idømt husarrest for sine synspunkter, besluttede han at ophøre med at offentliggøre sine opdagelser. I 1649 blev han inviteret til Stockholm af dronning Kristina, hvor han døde af lungebetændelse.
1650526 Hertugen af Marlborough ("Mallebrok"), britisk general og statsmand; han dør i 1722.
1650114 William III, konge af England, Scotland og Irland, fødes i Holland, søn af (afdøde) William II, prins of Orange og Maria Stuart. I 1688 lander han i Torbay med en hær, og da Parlamentet erklærer tronen for ledig, bliver han udråbt til konge af England. Han dør i 1702.
16501114 Vilhelm III konge af England og Vilhelm II konge af Skotland´. Han er også kendt som Vilhelm af Oranien, da han er statholder i Nederlandene fra 28. juni 1672. Han død den 8. marts 1702, 51 år gammel.
165111 Charles II Stuart krones til konge af Skotland.
1651618 Hannibal Sehested indrømmer i brev til kongen, at han har begået 'misligheder' i administrationen.
1651711 Dina Vinhofvers henrettes i København. Hun har bl.a. beskyldt Corfitz Ulfeldt for at ville myrde kongen.
1653217 Arcangelo Corelli, italiensk komponist og violinist. I 1671 rejser han til Rom og bliver violinist ved den franske kirke, Saint-Louis. Bortset fra en kort rejse til Napoli forbliver han i Rom resten af livet. Her lykkes det ham at få flere magtfulde velgørere, så han kan leve uden økonomiske problemer og at arbejde intensivt med sine kompositioner. Han den 13. januar 1713, 59 år gammel.
16531130 Det danske postvæsen, oprettet i 1624, bliver privatiseret, idet det bortforpagtes til Poul Klingenberg, der får titel af generalpostmester.
16531216 Oliver Cromwell bliver 'Lord protector of England' (rigsforstander), efter at Charles I er henrettet.
165466 Dronning Kristina af Sverige nedlægger kronen og slår sig ned i Rom, hvor hun konverterer til katolicismen. Hun overtog kronen på sin 18 års fødselsdag efter sin fader Gustav II Adolfs død.
165467 Ludvig XIV, Solkongen, krones til konge af Frankrig i en aflder af fire år. Han er det klassiske eksempel på en enevældig konge. Sentensen "L'État, c’est moi!", "Staten, det er mig!" tilskrives ham, vistnok med urette. Han sidder på tronen i mere end 71 år, indtil sin dødsdag den 1. september 1715.
1654720 Portugal kommer under engelsk kontrol efter indgåelse af den engelsk-portugisiske traktat.
16541227 Jakob Bernoulli, schweizisk matematiker. Han studerer først teologi, siden også astronomi og matematik. Både han og hans yngre bror Johann Bernoulli kaster sig med iver over differential- og integralregning, som bliver defineret af Wilhelm Leibniz omkring 1684, og de udvikler området meget. Fra 1687 til sin død den 16. august 1705, 50 år gammmel, er han professor i matematik i Basel.
165516 Jacques Bernoulli, den første af en schweizisk familie af matematikere, især kendt for sit studium af sandsynligheder og geometri; han dør i 1705 og får efter eget ønske indgraveret en logaritmisk spiral på sin gravsten.
1655325 Den hollandske fysiker, matematiker, astronom og opfinder Christiaan Huygens opdager Titan, som er Saturns største måne. Titan er den næststørste måne i solsystemet efter Jupiters måne Ganymedes.
165554 Bartolomeo Cristofori, italiensk cembalobygger. Han arbejder for familien Medici i Firenze og er berømt for at have opfundet klaveret. Det første eksemplar bliver bygget 1698-1700 til prins Ferdinand. Instrumentet kan frembringe både svage og kraftige toner ("piano" og "forte"). Der er bevaret to hammerklaverer fra hans hånd fra henholdsvis 1720 og 1726.
1655510 En engelsk flåde under William Penn og Robert Venables angriber hovedstaden i Jamaica, Port Royal. Spanierne overgiver sig hurtigt.
1655728 Den franske poet og soldat Cyrano de Bergerac dør, 36 år gammel.
1655910 Caspar Bartholin den yngre, dansk læge og professor i anatomi ved Københavns Universitet, som i 1738 opdager "de bartholinske kirtler" - i øvrigt samme år, som han dør.
1656726 Rembrandt erklærer sig insolvent.
1656730 Karl X af Sweden slår polakkerne i slaget ved Warzawa, to dage efter at have invaderet landet.
1656924 Under ledelse af Robert Blake kaprer britiske skibe spansk guldflåde med last med sydamerikansk guld ved Cadiz.
1656118 Edmond Halley, engelsk astronom, opdager af "Halley's komet". Imidlertid er kometen iagttaget betydeligt tidligere, bl. I 1066 under Slaget ved Hastings. Halley dør i 1742.
1657420 Under den engelsk-spanske krig (1654–1660) bliver den "spanske sølvflåde" besejret ud for Santa Cruz ved de kanariske øer af den engelske admiral Robert Blake, en af de mest berømte engelske admiraler i det 17. århundrede. "Den spanske sølvflåde" var en stærkt bevæbnet købmandskonvoj, som fragtede sølv og andre værdier fra de spanske kolonier i Amerika til Spanien. Blake taber kun et enkelt skib. Som belønning får Blake en dyr diamantring af Cromwell. "Sølvflåden" bliver nedlagt i 1778.
1657420 Jøderne i Amsterdam opnår samme rettigheder og privilegier som andre borgere.
165761 Frederik III erklærer krig mod Sverige og Karl X Gustav krig, og dermed indledes de såkaldte "Karl Gustav-krige". De udgør den 5. og 6. krig i de 12 krige, der benævnes Svenskekrigene. Frederik II ønsker at vinde tabte områder tilbage og benytter chancen, da svenskekongen er optaget af at føre krig i Polen. Svenskerne besætter hurtigt Jylland, og den følgende vinter går de svenske tropper kunne over bælterne (kan man sige, at det er under bæltestedet?), først til Fyn, siden til Sjælland, og den 15. februar 1658 står de 20 km fra København. Frederik III må indgå en ydmygende fredsaftale i Roskilde.
1657711 Frederik I, konge af Preussen fra 1701 til sin død i 1713.
1657721 Svenske tropper overskrider grænsen til Holsten og fortsætte op i Jylland.
1657824 Corfitz Ulfeldt sender opfordring til den jydske adel om at underkaste sig svenskerkongen, som holder Koldinghus besat.
1657912 Søslag imellem svenske og danske krigsskibe ender uafgjort.
16571024 Frederiks Odde (Fredericia) falder, og dermed er de sidste danske styrker i Jylland slået.
1657121 Bogsamlersken Karen Brahe fødes på Næsbyholm ved Sorø. Anne Gøye grundlagde samlingen og testamenterede den til Karen Brahe, som videreudbyggede samlingen betydeligt; hun dør i 1736.
165815 Frederik III opretter Den Kongelige Livgarde.
1658130 Karl X Gustav marcherer over de frosne bælter med 12.000 soldater og indleder siden belejring af København.
165828 Den svenske konge, Karl X fører sin hær over isen fra Langeland til Lolland; kort efter står hæren foran Københavns volde.
1658226 Fredslutning i Roskilde mellem Danmark og Sverige. Danmark tvinges til at afstå Skåne, Halland, blekinge, Bornholm samt Bohus og Trondheim len i Norge.
1658419 Kirsten Munk, grevinde og Christian IVs hustru "til venstre hånd" 1615–1628, er død, 59 år gammel. Hun var datter af statholderen i Norge Ludvig Munk til Nørlund og Ellen Marsvin. Christian IV fik tolv børn med Kirsten Munk, hvor af de to er døde ved fødslen. Et af børnene var Leonora Christine, som allerede i en alder af 15 år blev gift med den navnkundige (vankundige?) Corfitz Ulfeldt. Deres mangeårige forhold endte i 1627-1628 med, at kongen beskyldte Kirsten Munk for at have været ham utro med Otto Ludwig, rhingreve af Salm og anfører af en gruppe af lejetropper. Episoden er kendt fra kongens anklageskrifter mod hende, og han fik sat en sten op ved Frederiksborg Slot, hvor man kan læse: "Om hun ikke dansede, legte Jul og gjorde sig lystig med Rhingreven, medens Vi laa for Fjenden og blev skudt i Armen.". Kirsten Munk blev forskudt og forvist til sine jyske godser Boller og Rosenvold i 1630. Da Kirsten Munk opmuntrede sin svigersøn Corfitz Ulfeldts anslag mod Danmark, blev hun bl.a. af denne grund frataget grevindetitlen i 1657 af Frederik III.
1658630 Frederik III opretter "Kongens Livregimente", som er Livgardens stamafdeling.
1658811 Den svenske hær under Karl X Gustav når Valby Bakke og indleder Københavns belejring. Efter freden i Roskilde i februar samme år fortrød den svenske konge og besluttede sig for at indtage København en gang for alle. Belejringen står på i to år, og den afsluttes først, efter at Karl X Gustavs den 13. februar 1660. Fredsaftalen underskrives den 27. maj 1660.
165893 Oliver Cromwell, Lord Protector, dør 58 år gammel; efterfølges af sønnen Richard.
165896 Kronborg overgives sig til svenskerne.
16581029 Slaget i Øresund udkæmpes. I Karl Gustav-krigen får Danmark hjælp af Nederlandene, hvis flåde under admiral Jacob van Obdam slår svenskerne i Øresund og fører forsyninger og tropper til den belejrede hovedstad. Efter nederlaget må svenskerne trække sig tilbage til Brønshøj, og svenskekongen må opgive et påbegyndt bombardement af København.
1658128 Bornholmske "modstandsfolk" tager den svenske komandant Printzenskiöld til fange. Under tumulterne bliver komandanten dræbt; senere giver bornholmerne øen tilbage til den danske konge.
1658128 Bornholm befrier sig selv fra den svenske besættelse.
16581211 Ulrik Christian Gyldenløve er død af malaria, han blev 28 år. Han var uægte søn af af Christian IV og Vibeke Kruse. I sin ungdom opholdt han sig i udlandet, hvor han lærte krigskunst, først og fremmest da han var i spansk tjeneste. Han var generalløjtnant og havde den delvise kommando over Danmarks hær under Karl Gustav-krigen.
1659211 Den svenske hær, der belejrer København, går til angreb kort før midnat, men de får en barsk modtagelse. Karl X's hær slås tilbage. De danske tab er 12 soldater, imens adskillige tusinde svenske soldater mister livet.
1659910 Henry Purcell, engelsk komponist. Som attenårig bliver han udnævnt til komponist for Kongens Violiner, og han bliver en de de største engelske komponister. Han skriver 38 operaer, alle til engelske tekster. Herudover skriver han kirkemusik, verdslige vokalværker og instrumentalmusik. Han dør den 21. november 1695.
16591114 Svenske tropper bliver besejret ved Nyborg.
166011 Englænderen Samuel Pepys begynder at skrive sin berømte dagbog. Pepys er engelsk embedsmand og sekretær for admiralitetet. Han sidder i en periode i Parlamentet, og blandt hans venner er Isaac Newton og Christopher Wren. Hans dagbøger er en fascinerende blanding af personlige afsløringer og øjenvidneberetninger fra store begivenheder som pestudbruddet i 1665 og den store brand i London i 1666.
1660213 Den svenske konge Karl X Gustav er død, han blev 37 år gammel. Han blev kronet den 6. juni 1654, blot få timer efter at dronning Kristina havde abdiceret for at taget til Rom, hvor hun gik over til katolicismen – der var dødsstraf i Sverige for at konvertere. I størsteparten af sin korte regeringstid var han hærfører for den svenske hær i Polen, Tyskland og Danmark. En af hans spektakulære bedrifter var, da han førte den svenske hær over det tilfrosne Storebælt.
16605 En fredsaftale underskrives i København. Norge får Trondhjems Len tilbage og Danmark får Bornholm tilbage.
166052 Alessandro Scarlatti, italiensk komponist, især kendt for sine operaer og kantater. Han dør den 22. oktober 1725, 65 år gammel.
166053 Freden i Oliwa afslutter Karl X Gustavs polske krig mellem Sverige på den ene side og på den anden side Den polsk-litauiske realunion, den tyske kejser samt Markgrevskabet Brandenburg. Sverige behøver fred med Polen for at kunne udkæmpe sine øvrige konflikter, først og fremmest mod Danmark og Rusland, mens Polen er udmattet og krigshærget og samtidig i krig med både Sverige og Rusland.
166057 Isaack B. Fubine fra Savoy, Haag får patent på macaroni.
1660527 Den anden Karl Gustav-krig 1658-1660 mellem Danmark og Sverige afsluttes med en fredsaftale, og svenskernes halvandet år lange belejring af København bliver ophævet. Forud for fredsslutningen har mæglerne, England, Frankrig og Nederlandene, lagt stærkt pres på de to parter. Danmark-Norge får bekræftet besiddelsen af Bornholm og tilbagegivet Trondheim len, som er blevet afstået ved Roskildefreden 1658, og bliver desuden frigjort fra enkelte andre bestemmelser. Sverige beholder Skånelandene og Bohuslän og får kompensation for tabet af Bornholm i form af skånsk adelsgods.
1660528 George I af England; han dør i 1727.
166061 Engelske Mary Dyer bliver hængt for flere gange at have trodset forbuddet mod kvækere i Massachusetts Bay-kolonien. Hun og hendes mand William var flygtet fra England som følge af et stort pres mod puritanere, som ville reformere den anglikanske kirke.
1660108 Borgerlige og gejstlige deputerede vedtager arvekongedømmet på forslag af Københavns borgmester Hans Nansen.
16601013 Ved stændermødet i København tages et afgørende skridt i retning af enevældigt styre i Danmark, da de forsamlede enes om at overdrage kong Frederik III arveretten til Danmark. Forsamlingen tilbagegiver Frederik III håndfæstningen og overdrager til kongen at få udformet en ny forfatning. Dette fører til, at Danmark bliver enevældigt frem til 1849.
16601018 Frederik III hyldes som enevældig arvekonge i København på pladsen foran Københavns Slot (hvor nu det tredje Christiansborg ligger)..
1661110 Enevælden indføres i Danmark, da de danske stænder giver deres tilslutning til indførelsen af et absolutistisk kongedømme. I perioden forud har landets styreform været adelsvældet (eller dyarkiet), hvor den øverste magt er delt mellem konge og adel. Mmagtfordelingen var nedfældet i den håndfæstning, hver konge måtte underskrive ved regeringstiltrædelsen.
1661214 Højesteret, landets øverste domstol, oprettes.
166139 Kardinal Mazarin, der hidtil i realiteten har været Frankrigs hersker, dør, og kong Ludvig XIV overtager personligt landets styre.
1661423 Karl II krones til konge af Storbritannien og Irland. Karl var søn af Karl I af England og måtte gå i landflygtighed 1646, da Oliver Cromwell kom til magten efter borgerkrigen. Han kom hjem i 1660 mod at underskrive en erklæring, der sikrede Parlamentet.
166157 Der indføres skat på indgåelse af ægteskab - de såkaldte kopulationspenge. Af forordningen fremgår, at et adeligt bryllup bliver belastet med 50 rigsdaler, mens "borgere og de, som kun skænker øl til deres bryllup", slipper med fire rigsdaler. I 1792 ophæves afgiften uden for hovedstaden.
1661624 Frederik III udsteder privilegier til de tre stænder. Adelen mister sine politiske beføjelser, og borgerlige får adgang til offentlige embeder.
1661717 De første pengesedler i Europa udstedes af Stockholm Bank.
166181 For at dæmme op for en sag om majestætsfornærmelse skriver adelsmanden Kaj Lykke under på, at han skylder kongen 100.000. Kaj Lykke - der selv var tidens største playboy - har antydet, at dronning Sophie Amalie stod i forhold til sine lakajer.
1662127 Richard Bentley, engelsk teolog, filolog og kritiker. Han dør den 14. juli 1742, 80 år gammel.
1662430 Maria II, dronning af England og Irland fra 13. februar 1689 og dronning af Skotland fra 11. april samme år til sin død. Hun er protestant og kommer på tronen, da hendes katolske far Jakob 2. blev afsat. Hun dør den 28. december 1694, 32 år gammel.
1662819 Blaise Pascal, fransk matematiker og fysiker, dør 39 år gammel.
16621027 Dunkerque sælges til Frankrig af Karl II af England.
166317 Arni Magnusson, islandsk håndskriftsamler. Han dør i 1730.
1663214 Canada bliver fransk provins.
1663322 August Hermann Francke, tysk teolog. Han dør i 1727.
1663915 Cort Adeler udnævnes til admiral og rigsråd. Han er født i Brevik i Norge og kommer som 15-årig i tjeneste i den hollandske flåde. Senere kommer han i venetiansk tjeneste, hvor han i 1645 bliver udnævnt til kaptajn. Frederik III kalder ham til Danmark, hvor han bliver vicepræsident i admiralitetet og er med til at planlægge flådeaktiviteterne i den skånske krig. Sammen med Niels Juel gennemfører han en målbevidst modernisering af orlogsflåden. Fx. indføres et system, hvor søfolk får et beløb for at stå til rådighed samt ret til at slå sig ned som erhvervsdrivende i købstæderne. Det giver mulighed for hurtig bemanding af skibene. Man begynder også at indrette flådens leje på Christianshavn. I 1675 må han overgive kommandoen til Niels Juel på grund af sygdom. Han dør den 5. november 1675, 52 år gammel.
16631018 Prins Eugen af Savoien, fødes i Italien. (Rygter vil vide, at prins Eugen er søn af solkongen Louis XIV).Han udvandrer til Frankrig, hvor han slår sig ned i Paris. Hans karriere ved solkongens hof bliver kortvarig - nogle mener, at hans aparte udseende ikke kunne accepteres af det skønhedselskende franske hof. Prins Eugen lader sig ikke gå på af dette, men rejser til Wien, hvor han tilbyder sin tjeneste til Kejser Leopold. Han er da endnu ikke fyldt 20 år. Det skete i 1683 - året for den anden af de ødelæggende tyrkerinvasioner, hvor 2000 landsbyer lægges i aske, og mere end 80.000 bortføres som slaver. Den 14. juli står en tyrkisk styrke på 200.000 mand i en tæt ring omkring Wien. Byen blev forsvaret af en styrke på 68.000 mand med deltagelse af hjælpekorps fra Bayern, Sachsen, Brandenburg og Polen. I det afgørende slag den 12. september, hvor tyrkerne bliver trængt tilbage, tjener den unge Prins Eugen under hertugen af Lothringen i en underordnet post. Herfra avancerer han, så han ca. 10 år senere er kejserlig-kongelig østrigsk feltmarskal, og fra 1707 er han kejserens militære stedforstræder. Allerede i 1690 lader prinsen sig bygge en standsmæssig vinterbolig i den indre by - et palæ i Himmelpfortgasse, som i dag Finansministeriet. Men han drømmer om et landsted, som skal stille alt andet byggeri i skygge. Fra 1700 - 1724 bygger Lucas von Hildebrandt dobbeltslottet Belvedere. Første bygges Nedre Belvedere, en bred bygning i én etage, omsluttende en stor gård. Herefter følger festslottet øvre Belvedere, opført i 2 etager øverst på den skrånende grund - med en pragtfuld udsigt over Wien. Mellem de 2 slotte ligger en pragtfuld park med springvand og marmorskulpturer. Nedre Belvedere er prinsens bolig, hvor han opbevarer sine rige samlinger af europæisk gotisk, renæssance- og barokkunst. Øvre Belvedere er forbeholdt fester samt prinsens møder med østrigske og udenlandske statsmænd og militærfolk. I slottes store marmorsal bliver Østrigs endelige befrielse bekræftet den 15. maj 1955 ved underskrivelse af en fredstraktat mellem Østrig, USA, England, Frankrig og Rusland. Udover at være en af de største militærbegavelser nogensinde er Eugen levende interesseret i kunst og videnskab. Han er en skarpsindig politiker, som tjener under 3 forskellige kejsere. Han dør den 24. april 1736 i Wien.
16631113 En figur af Corfitz Ulfeldt, der er dødsdømt for landsforrædderi, bliver symbolsk henrettet.
1664312 New Jersey bliver engelsk koloni.
166457 Ludvig XIV af Frankrig indvier kongeslottet Versailles udenfor Paris. Med til indvielsen er dronningemoderen Anne af Østrig og hans hustru Marie-Thérèse.
166498 Den engelske flåde sejler ind i havnen til New Amsterdam, hvor en lille hollandsk koloni ledes af guvernør Peter Stuyvesant. Kolonien overgives sig, og 5 år senere omdøbes den til New York efter hertugen af York, senere kong James II.
1664924 Nederlandene overgiver New Amsterdam til England. New Amsterdam bliver senere til New York City.
166518 Første annonce dukker op i en dansk avis (Europæische Wochenliche Zeitung) med tilbud om undervisning i bogholderi,
166526 Anne, dronning af England, Skotland og Irland 1702-1707. Hun er den sidste monark af slægten Stuart. Hun efterfølges af Georg I af slægten Hannover. I 1683 bliver hun gift med prins Jørgen af Danmark, søn af Frederik III, og de får i alt 17 børn, som alle døde tidligt. Hun dør den 1. august 1714, 49 år gammel.
1665212 Pierre de Fermat, fransk sagfører og matematiker, dør 64 år gammel.
1665612 Englænderne etablerer et bystyre i byen New York med Thomas Willett som den første borgmester. Året forinden havde de overtaget byen fra hollænderne, som kaldte byen New Amsterdam.
1665917 Filip IV af Spanien er død, han blev 60 år gammel. Fra 1621 var han konge af Spanien, Neapel og Sicilien og var den sidste habsburgske konge af Portugal. Landets økonomi blev ødelagt af landets deltagelse i Trediveårskrigen og andre krige og oprør i forsøget på at opretholde Spaniens status som stormagt. I 1640 mistede han magten over Portugal, og i 1648 fik Nederland (den hollandske del) formel selvstændighed.
16651114 Frederik III underskrives Kongeloven, som er udarbejdet af Peder Schumacher, senere Griffenfeldt. Dette er indledningen på enevælden. Kongeloven fastslås, at kongen er "det ypperste og højeste hovede her på jorden"
16651116 'London Gazette' udkommer for første gang.
1665125 Søhelten Ivar Huitfeldt fødes. Han dør i 1710 i Køge Bugt under Den Store Nordiske krig. Da han kæmper videre i det brændende skib, indtil ilden når krudtkammeret.
1666330 Danmark tager den "herreløse" vestindiske ø, St Thomas i besiddelse.
166692 En brand i et bageri i Pudding Lane breder sig til nogle olietønder i et nærliggende varehus. Under branden, som varer 4 døgn, nedbrænder 13.000 bygninger, ca 10% af byen.
166696 Den store brand i London slukkes efter 4 dage.
16661219 Lunds Universitet grundlægges. Det er et led i "forsvenskningen", efter at Sverige i 1658 erobrede Skåne, Halland og Blekinge fra Danmark.
1667210 Nicolaus Steno fremlægger overfor the Royal Society, London en videnskabelig teori om, at fossiler er rester af tidligere levende dyr, som er blevet forstenet. Teorien var meget kontroversiel, selv om den allerede kom frem 2000 år tidl i Grækenland.
1667615 Den franske læge Jean-Baptiste Denys gennemfører en succesfuld blodtransfusion fra et får til et menneske. Modtageren er en 15-årig dreng, som i flere måneder havde haft høj feber. 20 blodaftapninger med brug af igler havde ikke hjulpet. Drengen vågner den følgende morgen og er tilsyneladende kureret. Den overførte mængde blod er formentlig så lille, at den ikke udløste nogen allergisk reaktion.
1667727 Johann Bernoulli, schweizisk matematiker, som især arbejder med differentialeligninger, men også med mekaniske problems. Han blev kaldt "Sin tids Arkimedes", hvilket er indskriften på hans gravsten; han dør i 1748.
1667731 Med freden i Breda er den 2. engelsk-hollandske søkrig afsluttet. England overtager de erobrede hollandske besiddelser i Nordamerika.
16671112 Københavns overborgmester Hans Nansen, som spillede en stor rolle, da Frederik III blev enevoldskonge i 1660, dør.
16671130 Jonathan Swift, engelsk/irsk forfatter, født af engelske forældre i Dublin. Han bliver uddannet ved Trinity College, Dublin og ender sin karriere som domprovst i samme by. Inden da er han privatsekretær for diplomaten og forfatteren William Temple. Derefter følger flere år i London, hvor han omgås tidens førende forfattere som William Congreve, Alexander Pope og John Gay. Samtidig søger han forgæves en passende stilling, som han føler sig berettiget til. Hans hovedværk, "Gulliver's Travels" (1726), "Gullivers rejser" (da. 1768) kombinerer utopi og satire med træk fra eventyr og rejsebeskrivelse. Swift regnes som en af de ypperste satiriske prosaister inden for det engelske sprog, selv om han også er kendt for poesi, essays og samfundskritiske pamfletter. Swift dør den 19. oktober 1745, 77 år gammel.
1668213 Spanien anerkender Portugal som en selvstændig stat.
1668413 John Dryden bliver udnævnt til første "Poet laureate", latin for en "laurbærkronet digter". Med hæderen følger en pension. Dryden, som er katolsk konvertit, bliver afskediget i 1689, da han nægter at aflægge tfroskabsed til de nye protestantiske monarker, William III og Mary II.
16681110 François Couperin, fransk komponist. Han er organist hos Ludvig 14. af Frankrig og bliver berømt både som komponist og cembalist. Han dør den 12. september 1733.
166994 Candida (nu Iraklion) på Kreta overgiver sig til tyrkerne efter 20 års belejring.
1669104 Den hollandske maler Rembrandt van Rijn ("fra Rhinen") dør og begraves i Westerkerk i en ukendt grav, 63 år gammel.
1670124 William Congreve, engelsk poet og dramatiker, fødes i Irland. Han studerer på Trinity College, Dublin med John Dryden som tutor. Han dør den 19. januar 1729 og begraves i Westminster Abbey.
167029 Frederik III, konge af Danmark-Norge siden 1648, er død, han blev 60 år gammel. Under hans regeringstid blev det meste af Danmark kortvarigt besat af svenske tropper. Kongen blev umådelig populær blandt de københavnske borgere med sin forsikring om, at han ville "dø i sin rede", da han blev opfordret til at forlade hovedstaden. Som betingelse for fred måtte han i 1658 afstå Skåne, Halland og Blekinge til den svenske krone. Alligevel formåede han i de følgende år at udnytte den ustabile situation til at gøre sig selv til enevældig konge og sikre sine efterkommeres arveret til tronen.
167052 Hudson's Bay Company, ofte benævnt The Bay, Canada oprettes. På sit højeste kontrollerer virksomheden pelshandelen i store dele af Nordamerika. I midten af ??det 19. århundrede udvikler virksomheden sig til en handelsvirksomhed, der sælger en bred vifte af produkter fra pelse til møbler og hvidevarer. Disse butikker er det første skridt på vejen mod de stormagasiner, som virksomheden ejer i dag.
1670725 Den østrigske kejser Leopold I udviser 4.000 jøder fra Wien.
1670104 Janis Joplin, amerikansk sanger. Hun er en af 1960'ernes største sangerinder med en stemme, som især er egnet til rock og blues. Hun indleder sin karriere på små beværtninger i San Francisco. Her bliver hun introduceret til amfetamin, som hun bliver alvorligt afhængig af. I 1966 bliver hun sangerinde i "Big Brother & the holdning company", hvilket giver gruppen dens helt store gennembrud. I 1968 skilles deres veje, og Janis begynder at optræde med andre musikere. Blandt andet optræder hun på Woodstock. Man sammenligner Janis og Elvis Presley med hinanden, da de begge er de første hvide, der virkelig slår igennem i rockmusikken. Janis døde af en overdosis heroin, kun et par uger efter Jimi Hendrix' død. Da de begge er 27 år, da de dør, opstår myten om, at særligt oprørske rockkunstnere dør som 27-årige, kendt som "Klub 27". Denne klub inkluderer Kurt Cobain, Jim Morrison og Amy Winehouse.
1671 Frederik IV, søn af søn af Christian V og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel på Københavns Slot i 1671 . Dansk-norsk konge fra 1699-1731. Efter faderens død i 1699 arver Frederik den dansk-norske trone som rigets tredje enevoldskonge. Kongen indgår i 1695 det sædvanlige pligtægteskab med Louise af Mecklenburg, og lader sig yderligere vie til venstre hånd med Elisabeth Helene von Vieregg i 1703. Elisabeth døde i barselsseng året efter. På flugt fra pesten i København opholder kongen og hoffet sig i 1711 på Koldinghus. Her møder han den 18-årige Anna Sofie Reventlow, som han forelsker sig i. Moderen anede uråd og spærrer Anna Sofie inde på slægtsgården Clausholm. Men året efter bortfører kongen Anna Sofie, som han ægter samme dag til sin ledige venste hånd. Dagen efter dronning Louises død og begravelse i 1721 lader han sig vie til Anna Sofie, som nu bliver dronning.

I 1700 erobrer danske tropper den slesvigske del af Gottorp. Den svenske konge, Karl XII svarer overraskende igen med at landsætte tropper ved Humlebæk på Sjælland. Men endnu engang intervenerer de europæiske stormagter ind, og efter en hurtig fredsafslutning i Travendal tvinges svenskerne væk fra Sjælland og danskerne ud af Gottorp, så man igen opnår status quo Da svenskerne i 1709 lider et stort nederlag til den russiske hær ved Poltava, og Karl XII flygter til Tyrkiet, bliver fristelsen for stor, og Danmark erklærer Sverige krig, og en dansk hær går i land i Skåne. "Den Store Nordiske Krig" varer i 11 år fra 1709-1720 og bliver en af de hårdeste krige, Danmark har været deltager i. Skåne og Blekinge bliver hurtigt generobret, men snart lider de danske tropper nederlag ved Helsingborg i 1710 og ved Gadebusch i 1712. Hertil kommer, at København rammes af en pest-epidemi, der koster omkring en tredjedel af befolkningen livet. Først fra 1713 begyndte det at gå fremad med krigen. I 1715 vender Karl XII tilbage til Sverige, og året efter angriber han Norge med en hær. Svenskerne må dog trække sig tilbage, da Tordenskjold ødelægger deres forsyningsflåde ved Dynekilen. Ved fredsafslutningen i 1721 på Frederiksborg Slot sørger England og Frankrig for, at Danmark får lov til at beholde den gottorpske del af Slesvig, men ellers forbliver alt som før krigen begyndelse

Frederik IV gennemfører en del reformer, indførelse af den gregorianske kalender og afskaffelse af vornedskabet, der forpligter bønderne til ikke at forlade fødestedet uden godsejerens tilladelse. Til gengæld opretter kongen en landmilits. Frederik IV, der har været på to rejser til Italien, opfører to lystslotte i italiensk barok: Frederiksberg Slot og Fredensborg Slot, der bliver et monument over svenskekrigenes afslutning. På sine gamle dage bliver Frederik IV grebet af pietismen. Han etablerer hedningemissionen i Grønland under Hans Egedes ledelse, og han opretter 240 almueskoler på kronens ryttergodser. Skolerne, som også kaldes også kaldet rytterskoler, skal lære børn at læse og opdrage dem til kongetro undersåtter. Han lader også bygge Det Kongelige Vajsenhus i København. Frederik IV dør den 12. oktober 1730 på Odense Slot og gravsættes i Roskilde Domkirke. Den 22 år yngre dronning Anna Sofie bliver efter kongens død forvist til Clausholm i Jylland, hvorfra hun i sin tid er blevet bortført.

.

1671322 Ved en møntordning bestemmes, at danske mønter for fremtiden kun må slås i København, Glückstadt og Kongsberg.
1671525 Christian V opretter en ny adelsstand, som skal afløse den gamle fødselsadel. Nu kan man blive adelig, hvis man har jordbesiddelser af en vist størrelse.
16711011 Frederik IV, søn af søn af Christian V og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel på Københavns Slot . Efter faderens død i 1699 arver Frederik den dansk-norske trone som rigets tredje enevoldskonge. Kongen indgår i 1695 det sædvanlige pligtægteskab med Louise af Mecklenburg, og lader sig yderligere vie til venstre hånd med Elisabeth Helene von Vieregg i 1703. Elisabeth døde i barselsseng året efter. På flugt fra pesten i København opholder kongen og hoffet sig i 1711 på Koldinghus. Her møder han den 18-årige Anna Sofie Reventlow, som han forelsker sig i. Moderen anede uråd og spærrer Anna Sofie inde på slægtsgården Clausholm. Men året efter bortfører kongen Anna Sofie, som han ægter samme dag til sin ledige venste hånd. Dagen efter dronning Louises død og begravelse i 1721 lader han sig vie til Anna Sofie, som nu bliver dronning.

Året efter, at Frederik har besteget tronen, indledes et dansk angreb på Sveriges forbundsfælle, hertugen af Gottorp. Den svenske konge Karl XII landsætter overraskende en hær ved Humlebæk. Men engang griber stormagterne ind, og efter en hurtig fredsafslutning i Travendal tvinges svenskerne væk fra Sjælland og danskerne ud af Gottorp. Da svenskerne i 1709 lidrt et stort nederlag til den russiske hær ved Poltava, og Karl XII flygter til Tyrkiet, bliver fristelsen for stor, og Danmark erklærer Sverige krig, og en dansk hær går i land i Skåne. "Den Store Nordiske Krig" varer i 11 år og bliver en af de hårdeste krige, Danmark har gennemgået. Skåne og Blekinge bliver hurtigt generobret, men snart lider de danske tropper nederlag ved Helsingborg ig Gadebusch. Hertil kommer, at København rammes af en pest-epidemi, der koster omkring en tredjedel af befolkningen livet. Først fra 1713 begyndte det at gå fremad med krigen. I 1715 vender Karl XII tilbage til Sverige, og året efter angriber han Norge med en hær. Svenskerne må dog trække sig tilbage, da Tordenskjold ødelægger deres forsyningsflåde ved Dynekilen. Ved fredsafslutningen i 1721 på Frederiksborg bliver den gottorpske del af Sønderjylland genforenes med kronen. Men ellers er alt som før krigens begyndelse.

Frederik IV gennemfører en del reformer, indførelse af den gregorianske kalender og afskaffelse af vornedskabet, der forpligter bønderne til ikke at forlade fødestedet uden godsejerens tilladelse. Til gengæld opretter kongen en landmilits. Han foranlediger opførelsen af 240 almueskoler, Det Kongelige Vajsenhus i København, Fredensborg Slot og støtter den hedningemission, der under Hans Egede fører til Grønlands kolonisering. Frederik IV dør den 12. oktober 1730 på Odense Slot og ligger begravet i Roskilde Domkirke. Den 22 år yngre dronning Anna Sofie bliver efter kongens død forvist til Clausholm i Jylland, hvorfra hun i sin tid er blevet bortført.

16711025 Den italienske astronom, matematiker og ingeniør Giovanni Domenico Cassini opdager Saturn-månen Iapetus. Cassini opdager Saturns fire største måner og opdager også Saturns ringsystem. I 1935 opkaldes månekrateret Cassini efter ham, og i 1997 får Cassini-rumsonden hans navn.
1672530 Peter den Store, tsar af Rusland, fødes i Moskva som sønnesøn af Michail Romanov, tsar fra 1613. Han krones til tsar af Rusland den 27. april 1682, kun 10 år gammel. Pga politiske omstændigheder kommer han til at regere sammen med sin halvbroder Ivan og under ledelse af Peters halvsøster Sofia. I 1689 bliver Sofia tvunget fra magten, og da Ivan dør i 1696 bliver Peter enehersker. Han er meget opsat til at gøre Rusland til en europæisk stormagt og inviterer de bedste ingeniører, skibsbyggere, arkitekter og håndværkere til at komme til Rusland. Ligeledes sender han hundreder af unge russere til Europa for at lære. Selv aflægger han flere besøg i Europa og besøger fx København i 1716. Han arbejder i flere år i Holland for at lære skibsbygningshåndværket. Peters første krig er mod Tyrkiet for at opnå adgang til Sortehavet, og for første gang vinder en russisk flåde et slag. Peters største ambition er at skaffe Rusland adgang til Østersøen, og i 1700 starter han "Den store nordiske Krig" mod Sverige. Krigen varer i 21 år. I 1703 grundlægger Peter St Petersborg ved Neva-flodens munding på område, som hidtil har været finsk (svensk). St Petersborg udvikler sig hurtigt til en driftig havneby, og i 1712 flytter Peter hovedstaden hertil fra Moskva. I 1725 har St Petersborg 75.000 indbyggere, Da krigen mod Sverige afsluttes med sejren ved Poltava, lader Peter sig udnævne til russisk kejser den 22. oktober 1721. Under hans regering er der flere oprør, som imidlertid slås ned med stor brutalitet. Da han får mistanke om, at han egen søn, Alexei er deltager i et komplot mod tronen, lader han ham fængsle og torturere til døde. Peter dør den 28. februar 1725 og begraves i "Peter og Paul domkirken" i St Petersborg. Han har forsømt at udnævne en efterfølger og bliver efterfulgt af sin hustru Catherine I, som var en simpel bondepige, da hun blev gift med Peter.
167269 Peter den Store, zar af Rusland. Han bliver kronet til zar af Rusland den 27. april 1682, kun 10 år gammel efter sin halvbroder zar Fjodor III. I begyndelsen regerer han sammen med sin halvbroder Ivan V og sin halvsøster Sofia. I 1689 bliver Sofia tvunget fra ledelsen, og Peter tager selv magten. Han bliver enehersker, da Ivan V dør i 1696. Han er meget opsat på at gøre Rusland til en europæisk stormagt og inviterer de bedste ingeniører, skibsbyggere, arkitekter og håndværkere til Rusland. Ligeledes sender han hundreder af unge russere til Europa for at lære. Selv aflægger han flere besøg i Europa og opholder sig 3 måneder i København i 1716. Under hans regering er der flere oprør, som bliver slået ned med stor brutalitet. Da han får mistanke om, at hans egen søn, Aleksej, deltager i et komplot mod tronen, lader han ham i 1718 fængsle og tortere til døde. Peter den Store dør den 8. februar 1725 og bliver begravet i Peter og Paul domkirken i Sankt Petersborg.
1672623 Det Hellige Tysk-romerske Rige og kurfyrstedømmet Brandenburg slutter alliance for at standse den franske ekspansion.
1672713 Efter mange år i Italien vender Niels Steensen ("Steno") hjem til Danmark. Under Italiensopholdet er han konverteret og blevet katolik.
1672124 Apotekere får ved lov eneret på uddeling af medikamenter i Danmark.
16721223 Den italienske astronom, matematiker og ingeniør Giovanni Domenico Cassini opdager Saturn-månen Rhea. Faktisk opdager han Saturns fire største måner og opdager af Saturns ringsystem.
1673217 Molière, fransk komedieforfatter (født 1622). Den franske dramaforfatter Moliere, af mange anset for verdens største komedieforfatter, er død, han blev 51 år gammel. Hans rigtige navn var Jean Baptiste Poquelin. Moliere studere´de ved jesuitterne på "College de Clermont". Allerede som 21-årig opsatte han sit første stykke, som kom til at køre i tre år. I 1658 spillede han for kongen og oprettede snart efter et egentligt teater. Fra 1659 udgav han mindst én gang om året et værk. Hans produktion strakte sig fra simple farcer til meget sofistikerede komedier, som gjorde grin med menneskelige svagheder og ofte tåbelige adfærd. I "Tartuffe" skabte Moliere en af sine berømte komiske typer, en religiøs hykler. Stykket var så provokerende, at Louis XIV, som selv fandt det underholdende, ikke tillod offentlig fremføring i en periode på fem år for ikke at fornærme det magtfulde franske kleresi. Moliere døde, mens han selv spillede hovedrollen i "Den indbildte syge".
1673517 Louis Joliet og Jacques Marquette tager afsted for at udforske Mississippi. Ekspeditionen viser, at Mississippi løber ud i golfen ved Mexico.
1675810 Den engelske Charles II nedlægger grundstenen til Royal Observatory, Greenwich. John Flamsteed bliver den første kongelige astronom.
1675115 Admiral Cort Adeler er død, han blev 52 år gammel. Han var født i Brevik i Norge og kom som 15-årig i tjeneste i den hollandske flåde. Senere kom han i venetiansk tjeneste, hvor han i 1645 blev udnævnt til kaptajn. Frederik III kaldte ham i 1663 til Danmark, hvor han blev vicepræsident i admiralitetet og var med til at planlægge flådeaktiviteterne i den skånske krig. Sammen med Niels Juel gennemførte han en målbevidst modernisering af orlogsflåden. Fx. indførtes et system, hvor søfolk fik et beløb for at stå til rådighed samt ret til at slå sig ned som erhvervsdrivende i købstæderne. Det gav mulighed for hurtig bemanding af skibene. Man begynder også at indrette flådens leje på Christianshavn. I 1675 måtte han overgive kommandoen til Niels Juel på grund af sygdom.
16751111 Gottfried Leibniz introducerer integralregning til at finde arealet under grafen for ligningen y = f(x).
167512 Wismar erobres af danske tropper.
16751213 Danske tropper angriber Wismar i Nordtyskland og indleder hermed Den Skånske Krig. Danmark ønsker at vinde de besiddelser tilbage, man mistede i 1658.
16751215 Jan Vermeer, hollandsk maler, dør.
1676227 Hans Schack, dansk lensgreve, rigsråd og rigsfeltherre, er død, han blev 66 år. I 1658, da svenskerkrigen truede, blev han adlet og fik rang af generalløjtnant. Han fik de to len Riberhus og Møgeltønderhus (det nuværende Schackenborg Slot). Desuden blev han medlem af krigsrådet.
1676311 Den magtfulde rigskansler Peder Schumacher Griffenfelt arresteret og indsat i Kastellet under anklage for bestikkelse og højforrædderi.
16764 Den danske admiral Niels Juel erobrer Gotland.
1676423 Frederik I, konge af Sverige fra 1720 til 1751. han er gift med prinsesse Ulrika Eleonora den yngre, søster til Karl XII. ved Karl 12.s død i 1718 kommer hun på tronen, men i 1720 overdrager hun den til sin mand. Frederik I dør den 25. marts 1751, 74 år gammel.
1676526 Peder Griffenfeld fradømmes ære, liv og gods for bestikkelse, salg af embeder og højforrædderi.
167666 Den dødsdømte Griffenfeld benådes på skafottet.
1676629 Christian V og en dansk hær på omkring 14.000 mand går i land ved Rå syd for Helsingborg i Skåne og indleder den Skånske Krig i et forsøg til at tilbageerobre de gamle danske landområder.
1676817 Under skånske krig besejrer svenske styrker den danske hær i Slaget ved Halmstad (Fyllebro). Det et afgørende slag under skånske krig mellem Sverige og Danmark, som ender i 1679 uden egentlig sejrherre; den svenske flåde taber til søs, og den danske hær besejredes i Skåne.
1676826 Robert Walpole, jarl af Oxford og engelsk statsmand og politiker, som bliver premierminister, Lord of the Treasury og Chancellor of the Exchequer. Han dør i 1745.
16761121 Den danske astronom Ole Rømer fremlægger sin opdagelse om "lysets tøven".
1676123 Den danske og svenske hær mødes ved Lund. Det ender i et dansk nederlag, og er det blodigste slag der nogensinde er udkæmpet imellem Danmark og Sverige. Næsten 9000 soldater bliver dræbt.
1676124 I slaget ved Lund taber danskerne under Christian V til svenskerne under Karl XI. Det samlede tabstal er på omkring otte tusinde soldater.
1677221 Baruch Spinoza, filosof, dør 44 år gammel.
167771 Søslaget i Køge Bugt er kulminationen af flere søslag mellem danskerne og svenskerne 1676-1677. Slaget ved Køge Bugt bliver udkæmpet mellem Stevns og Falsterbo og ikke i selve bugten. Det giver en afgørende dansk sejr under admiral Niels Juel. Svenskerne mister otte orlogsskibe og et antal mindre skibe. Syv af skibene kan indlemmes i den danske flåde. Det svenske tabstal anslås til ca. 3.000 døde, sårede eller tilfangetagne, mens det danske har været 100 døde og 275 sårede. Hermed ødelægges de svenske planer om at få søherredømmet i de danske farvande.
1677714 Danske styrker bliver slået ved Landskrona.
16778 Da Frankrig som er allieret med Sverige truer med at blande sig må Danmark bøje sig og der sluttes fred. Danmark tvinges til at opgive alle sine erobringer.
167834 Antonio Vivaldi, italiensk komponist ('De 4 årstider'); han dør i 1741.
167918 Den franske opdagelsesrejsende la Salle når Niagara-faldene.
1679527 Den britiske parlament vedtager Habeas Corpus, hvorefter ingen kan fængsles uden dommerkendelse.
1679823 Ved freden i Fontainebleau accepterer Danmark-Norge at rømme de erobrede områder af Sverige, og hermed er den Skånske Krig i realiteten forbi.
1679926 Ved freden i Lund afstår Danmark alle erobringer fra Den Skånske Krig.
1680824 Kaptajn Blod, som bla er kendt for sit forsøg på at stjæle kronjuvelerne fra Tower i 1671, dør.
1680124 Den danske læge, matematiker og teolog Thomas Bartholin dør, han blev 64 år. Han skriver renæssancens mest læste bog om anatomi. I 1619, mens han er professor ved Københavns Universitet, laver han regler for beskyttelse mod pest. Christian V udnævner Bartholin som sin livlæge.
168134 William Penn udnævnes til guvernør af Pennsylvania af Charled II af England, som samtidig slipper af med en større pengegæld-
1681314 Georg Philipp Telemann, tysk komponist; han dør i 1767.
1681315 Den ældste kendte kgl. bevilling til at udøve tandlægepraksis her i landet bliver udstedt.
1681625 Der opsættes 500 tranlamper af kobber i København. De opsættes på malede træpæle.
1681629 På denne dag rejser Christian V fra København kl. 03.00 og ankommer til Kolding kl. 22.00. En bedrift, der bliver kendt viden om.
16811226 Lægen Otto Sperling dør. Han spillede en rolle i personkredsen omkring Corfitz Ulfeld og Leonora Christine og havde bl.a. planer om at befri Leonora fra Blåtårn.
1682311 Fredericia (Frederiksodde) får særlige rettigheder, som giver fremmede i byen religionsfrihed. Formålet er at lokke dygtige håndværkere og handelsfolk til byen for at skabe en driftig handelsby. For yderligere at lokke jøder til at flytte til Fredericia, giver man tilladelse til, at de kan opføre en synagoge.
168248 Thomas Kingo udnævnes til dr. theol. ifølge kongeligt brev.
168257 Den russiske zar Fjodor III er død, 21 år gammel. Han var zar fra 29. januar 1676 til sin død. Fjodor var meget syg og regerede en stor del af sin tid fra sengen.
1682627 Den svenske krigerkonge Karl XII; han dør under belejring af den norske fæstning Frederiksten, formentlig for en kugle fra egne tropper.
16821029 William Penn ankommer fra England til det sted, som i dag bærer hans navn, Pennsylvania.
1683219 Philip V af Frankrig, konge af Spanien (1700-25).
1683228 Reaumur, fransk naturvidenskabsmand (kendt for sin temperaturskala 0/80); han dør i 1757.
1683331 Polen indgår i en alliance med Det tysk-romerske Rige mod tyrkerne, som står udenfor Wien.
1683415 Christian V's Danske Lov - den første samlede lov for hele kongeriget - udstedes.
168366 Det første museum i England – og i verden – The Ashmolean Museum of Art and Archaeology, åbnes i Oxford. Bygningen blev opført i 1678–1683 for at huse Elias Ashmoles samlinger, som han forærede til University of Oxford i 1677.
1683612 Tyrkerne indleder belejringen af Wien.
1683623 Københavns Bagerlaug stiftes. Det besluttes, at lauget skal have en oldermand, som vælges af samtlige bagermestre for på denne måde at finde frem til den person, som er fagligt dygtigst og har de andre bagermestres respekt og tillid.
1683721 Lord William Russell halshugges for at have konspireret mod Charles II.
1683726 I en forordning om gadelygterne i København nævnes vægterversene første gang. Vægteren skal synge hver time fra klokken 9 aften til kl. 4 morgen.
168396 Ludvig XIV's finansminister, Jean Baptiste Colbert dør 64 år gammel.
1683912 Undsætning når frem til Wien, som i 2 måneder har været belejret af tyrkerne (det skulle vise sig, at være sidste gang, tyrkerne forsøger sig).
16831110 George II, konge af England fra 1727 til 1760. Han er lidenskabelig interesseret i musik, og er Händels velgører og beskytter.
16831219 Filip V af Spanien, barnebarn af den franske konge Ludvig XIV. Han er konge af Spanien fra 1700 til 1746, den første af Slægten Bourbon i Spanien.
1684112 Ludvig XIV, "Solkongen", gifter sig med Mme. de Maintenon efter dronning Maria Teresas død.
1684321 Den italienske astronom, matematiker og ingeniør Giovanni Domenico Cassini opdager Saturn-månerne Tethys og Dione. Han opdager også Saturns ringsystem. I 1935 bliver månekrateret Cassini opkaldt efter ham.
1684415 Katharina I af Rusland, Peter den Stores anden hustru fra 1712. Hun er Peters medregent fra 1724 indtil hans død året efter. Efterfølgende er hun hun regerende kejserinde af Rusland fra 1725 indtil sin død den 17. maj 1727, 43 år gammel. Hun efterfølges af Peter den Stores barnebarn, Peter II.
16841112 Edward Vernon ("Old Grog"), engelsk admiral. Hans folk giver ham øgenavnet "Old Grog, fordi han sommer og vinter i al slags vejr er iført den samme frakke, lavet af materialet grossagrana, en slags italiensk silke. Inden han fyres af admiraliteten på grund af hårdhændet behandling af sine søfolk, gør han den simple, men geniale opfindelse, som gør, at hans navn stadig huskes. Han tilsætter varmt vand til den rom, som på den tid er daglig kost på skibene. Og denne herlige drik bærer i dag hans tilnavn "grog". Admiral Vernon dør i 1757.
1684123 Ludvig Holberg, dansk-norsk forfatter, ofte benævnt "den danske litteraturs fader". Han er født i Bergen i Norge som den yngste af seks børn. En tid ernærer han sig som huslærer og som rejsefælle for adelige og forsøger sig som privatmanuduktør ved universitetet. Han får et stort legat til at rejse til universiteter i udlandet, vel at mærke protestantiske universiteter, en forudsætning han dog ikke tager så nøje. Da han kommer tilbage, begynder han at studere teologi på Københavns Universitet og senere jura, historie og sprog. Efterfølgende underviser han på universitetet og begynder samtidig sit omfattende videnskabelige forfatterskab og komedierne. Han må vente på at blive professor, først i 1730 får han det professorat, som han stræber efter, nemlig i historie. Fra 1735-1736 er han rektor.

Han er en produktiv og lærd forfatter, der udgiver bøger om en lang række emner, om historie, jura, geografi og filosofi - og komedier, romaner og poesi. Han er i høj grad inspireret af antikkens latinske komedier og af franske komedier. Han er især kendt for sine komedier, hvori han udstiller tidens tåbeligheder og almindelige menneskelige svagheder. Mange af hans komediefigurer som Erasmus Montanus, Jean de France, Jeppe på Bjerget og den Politiske Kandestøber er indgået som arketyper i det danske sprogbrug.

Holberg er ugift og barnløs og bliver meget velhavende. Han har samlet så meget jord, at han i 1747 opretter baroniet Holberg. Mod slutningen af sit liv testamenterer han sit bo til Sorø Akademi, der var et kongeligt ridderakademi, hvis formål var at etablere en institution på universitetsniveau for unge adelige mænd. Han dør den 28. januar 1754, 69 år gammel og bliver begravet ved Sorø Klosterkirke.
168526 Karl II af England (Charles II) er død, han blev 54 år gammel. Han var konge af Skotland fra 1649 til 1651 og konge af England, Skotland og Irland fra 29. maj 1660 til sin død. Han var søn af Karl I af England og måtte gå i landflygtighed 1646, da Oliver Cromwell kom til magten efter borgerkrigen. Han kom hjem igen i 1660 mod at underskrive en erklæring, der sikrede Parlamentet.
168526 Kong Charles II af England dør; 55 år gammel. Han flygtede til Frankrig, efter at hans far blev henrettet, men vendte tilbage i 1660.
1685223 George Friedrich Händel, tysk/engelsk komponist; han dør i 1759.
1685321 Johann Sebastian Bach, tysk organist fødes i Eisenach, Thuringen ind i en særdeles musikalsk familie. Hans moder dør i 1694 og faderen det følgende år. Sammen med broderen Johann Jacob opdrages han hos sin ældste broder, Johann Christoph som er organist. Bach tager til Lüneburg i marts 1700. Ifølge gældende regler kan børn af fattige forældre få ophold og undervisning på latinskolen mod at synge med i kirkens kor. Og Bach havde en smuk sangstemme, indtil den gik i overgang. Her får han også sin indledende orgelundervisning.

I august 1703 udnævnes Bach til organist ved en af de tre kirker i Arnstadt. Under sin ansættelse rejser han til Lübeck i en periode for at stifte bekendtskab med Buxtehudes musik. I virkeligheden spadserer han en strækning på mere end 300 km til fods. Han bliver dybt påvirket af Buxtehude. I 1708 ansættes Bach som organist i Weimar, og han bliver i byen i næsten 10 år. Sine mest produktive år tilbringer Bach i Köthen fra 1717-1723, fx hans Brandenburger koncerter. i 1723 bliver han udnævnt til musikdirektør i Leipzig. Her komponerer han bl.a. sin Matthæus Passion og Det veltempererede klaver, som er en samling af 48 preludier og fugaer. Bach dør i 1750. Først hundrede år efter hans død anerkendes han som en af de største komponister nogensinde.

1685519 Leonora Christine løslades fra Blåtårn.
16851018 Louis XIV af Frankrig omstøder det såkaldte Nantes-edikt, som blev udstedt af Henry IV i 1598, og som tillod den protestantiske del af befolkningen, huguenotterne, at udøve deres religion.
16851026 Giuseppe Scarlatti, italiensk komponist. I 1709 tager han tjeneste ved den polske dronning, Marie Casimire som bor i Rom, og han komponerer adskillige operaer for hendes private teater. Han er kapelmester ved Peterskirken fra 1715-19. I 1720-21 bor han i Lissabon, hvor han underviser prinsesse Magdalena Theresia. Da hun bliver gift ind i det spanske kongehus, følger Scarlatti hende til Madrid, hvor han bor indtil sin død i 1757.
1686131 Hans Egede, dansk-norsk præst, født i Nordnorge, og missionær i Grønland. Han dimitterer fra Universitetet i København i 1705 efter bare halvandet års studier. Hans Egede er præst på Lofoten i Norge, da han hører om nordboerne, der i vikingetiden havde slået sig ned i Grønland, og som man ikke havde haft kontakt med siden slutningen af 1400-tallet. I 1721 beder han Frederik den IV om lov til at rejse til Grønland og påbegynde missionsarbejde her, idet han antager, at nordboerne stadig er katolikker. Kong Frederik giver ham tilladelse, men det lykkes ikke Hans Egede at finde efterkommere af nordboerne. I stedet møder han inuiterne og begynder at missionere blandt dem. Han grundlægger Godthåb, det nuværende Nuuk. I 1733 dør Hans Egedes kone af en koppeepidemi, og i 1736 forlader han Grønland, efterladende sin ene søn Poul Egede. Hans anden søn Niels Rasch Egede bliver siden missionær i Nordgrønland og anlægger kolonien Egedesminde. I 1740 bliver Hans Egede udnævnt til biskop over Grønland. Han får udgivet en katekismus på grønlandsk i 1747. Hans Egede, som kaldes "Grønlands Apostel", dør den 5. november 1758 (72 år gammel.
1686514 Gabriel Daniel Fahrenheit, tysk fysiker. Han arbejder det meste af sit liv med at udvikle præcise termometre, højdemålere og barometre. Han får en temperaturskala opkaldt efter sig, fahrenheitskalaen, hvor vand fryser ved 32°F grader og koger ved 212°F.
1686524 Daniel Fahrenheit, tysk fysiker og instrumentmager. Bedst kendt for sin opfindelse af alkohol termometret og kviksølvs termometret. Han har lagt navn til Fahrenheit temperatur skalaen; Fahrenheit dør i 1736.
168692 Den tyske hær under ledelse af hertug Karl af Lothringen tilbageerobrer Buda fra tyrkerne, som har besat byen i 145 år.
16861125 Niels Steensen, dansk videnskabsmand og katolsk teolog, pioner inden for både anatomi og geologi. Efter sin universitetsuddannelse i København fra 1656-1659 rejser han ud i Europa, til Nederlandene, Frankrig og Italien. Her gør han sin første store anatomiske opdagelse, idet han påviser ørespytkirtlens udførselsgang. I 1662 udarbejder han en beskrivelse af tårekirtlerne, blodkarrenes fordeling i mundens og næsens slimhinde og viser tårernes betydning. Han begynder sine grundlæggende undersøgelser over hjertets og musklernes struktur og påviser bl.a., at hjertet er en muskel. I 1664 tildeler universitetet i Leyden ham doktorgraden uden mundtligt forsvar. I 1665 holder han i Paris et berømt foredrag om hjernens anatomi, hvori han bl.a. tilbageviser tidligere spekulationer om funktionen af hjernens dele. Han slår sig ned i Firenze, hvor han bliver livlæge for storhertug Ferdinand II, der ansætter ham ved Sancta Maria Nuovas hospital. Ved siden af dette begynder han på naturvidenskabelige studier. Fx. finder han fossile hajtænder og snegle på bjergtoppe og forklarer deres tilblivelse. Han kaldes undertiden for Geologiens Fader.

Steensen er blevet opdraget med den lutherske lære, men ermed tiden blevet mere og mere kritisk overfor den. Efter indgående teologiske studier beslutter han sig for at konvertere. Det bevirker, at hans naturvidenskabelige forskning bliver sat i baggrunden. I 1685 tager han til Schwerin, hvor han dør i 1686. Hans lig bliver overført til Firenze og begraves i San Lorenzos krypten. Den katolske kirke går i 1638 i gang med at studere hans liv, forskning og teologiske arbejde henblik på en kanonisering. Den 23. oktober 1988 bliver han saligkåret, hvilket er det første skridt frem mod en udråbelse til helgen. Steno Museet i Århus er opkaldt efter Niels Steensen. Et krater på Månen og et på Mars er navngivet Steno.
1687812 I slaget ved Mohacs i Ungarn besejrer den østrigske hær under hertug Karl af Lothringen tyrkerne. Dette er et vendepunkt for osmannernes ekspansion i Vesteuropa.
1687928 Tyrkerne i Athen overgiver sig til venetianerne. Under de forudgående kampe blev Akropolis ødelagt, da et tyrkisk krudtlager sprang i luften.
16871231 De første huguenotter (protestanter) forlader Frankrig pga religionsforfølgelser for at bosætte sig i Sydafrika. Ud over deres religion medbringer de vinstokke, som siden skal udvikle sig til den gode sydafrikanske vinindustri.
1688123 Ulrika Eleonora den yngre, datter af Karl XI og Ulrika Eleonora af Danmark og søster til Karl XII. Hun er regerende dronning af Sverige fra 1719-1720, hvorefter styret overgår til hendes ægtefælle Frederik I, som regerer indtil 1751. Ulrika Eleonora dør den 24. november 1741, 53 år gammel.
1688521 Alexander Pope, engelsk poet, kendt for sine velformede, ofte satiriske vers. Da hans forældre var katolske, var han afskåret fra at frekventere Englands protestantiske universiteter, hvorfor en stor del af hans viden er erhvervet på egen hånd. Pga af tuberkulose i knoglerne bliver han ikke højere end ca 140 cm og lider livet igennem af voldsom hovedpine. Dette er måske en del af forklaringen på hans hypersensitive og ofte irritable gemyt. Imidlertid har dog langvarende og varme venskaber med forfatterne Jonathan Swift and John Gay. Pope dør i 1744.
168884 En forordning bestemmer, at tjæretønder, der fremstilles i Norge, skal rumme 120 potter.
1688831 John Bunyan, forfatter, dør 60 år gammel. Han er især kendt for sin "The Pilgrim's Progress" (1678-84). Han fængsles to gange for at prædike uden tilladelse.
1688924 Ludvig XIV af Frankrig erklærer det tysk-romerske rige krig, den såkaldte pfalsiske arvefølgekrig.
1688929 Christian V's Norske Lov træder i kraft. Den indeholder en række særbestemmelser som adskillersig fra den tilsvarende Danske Lov, særlig inden for forhold som jordleje, familiens ejendomsret til jord, arveret og jagt- og fiskeriret.
16881126 Louis XIV af Frankrig erklærer krig mod Nederlandene.
16881219 Prins William af Oranien ser sin chance og invaderer England med en mindre hær. Han undgår åben kamp og vinder ved, at de engelske stormænd og den engelske hær slutter sig til ham. Den katolske kong James, som blev udnævnt i 1685 efter kong Charles, går i landflygtighed i Frankrig. William krones til konge af England som William III.
1689118 Montesquieu, fransk filosof, fødes som Charles de Secondat, baron de la Brede et de Montesquieu på Château La Brède i nærheden af Bordeaux. Hans fader er militærmand, mens en onkel er retspræsident ved Parlamentet i Bordeaux. Montesquieu er jurist og en af oplysningstidens store tænkere og filosoffer. Omnkring 1720 slår han sig ned i Paris og omgås andre af tidens store tænkere, Diderot og Voltaire. Her påbegynder han sine videnskabelige studier af politiske og sociale institutioner. Da hans økonomiske omstændigheder er gode, rejser han en del, bl.a. til England, hvor han studerer dette lands systemer. Hans mest kendte værk er "Lovenes ånd" (1748), hvori har gør sig overvejelser om samfundets indretning, herunder hvilke betiungelser, der skal være opfyldt, for at et styre kan være retfærdigt og stabilt. Han udvikler teorier om magtens tredeling, som allerede Niccolo Machiavelli foreslog i 1500-tallet, nemlig i den lovgivende, den den udøvende og den dømmende magt. Montesquieu mener, at den udøvende magt bedst administreres af én, hvorfor han placerede den hos monarken, mens den lovgivende magt bedst udøves af flere i forening. Det er afgørende, at disse magter er uafhængige af hinanden. Montesquieus tanker får stor betydning både hans samtid, men også for de statsforfatninger, der bliver udformet i f.m. Den Amerikanske og Den Franske Revolution. Han dør i Paris den 10. februar 1755.
1689212 Storbritanniens nye kongepar, Vilhelm af Oranien og Mary, underskriver Declaration of Rights, der fastslår Parlamentets rettigheder. Den gælder den dag i dag.
1689213 Den hollandske prins William af Oranien bestiger den britiske trone som William III.
1689314 Vilhelm af Oranien og hans hustru Mary udråbes af Parlamentet til Englands konge og dronning.
1689411 Vilhelm III af England og Mary II Stuart krones i London som regenter af Skotland. Vilhelm er født i Haag som fyrste af Oranien og er nevø af Jakob II af England. Vilhelm, som er protestant, bliver af den engelske adel opfordret til at overtage magten fra den katolske Jakob II. Før de overtager styret, må de underskrive en aftale "Bill of Rights", der sikrer parlamentets magt.
1689415 Slottet Sophie Amalienborg brænder under opførelse af en opera. I anledning af Christian V's fødselsdag blev operaen opført i overværelse af den kongelige familie, hele hoffet og de højeste rangs- og standspersoner. Forestillingen blev modtaget med begejstret bifald, og kongen befalede derfor, at forestillingen skulde gentages fire dage senere for personer, der som følge af deres beskedne stilling i samfundet ikke havde været tilstede første gang. Kort inde i forestillingen går en lampe tør for olie og eksploderer, og på et øjeblik står hele salen i lys lue. Alle styrter mod udgangen, men dørene går ulykkeligvis indad. Vinduerne er forsynet med kraftige jerngitre som hindrer flugt denne vej. I løbet af et kvarter er hele operahuset i aske, og henved 180 mennesker omkommet. Ilden forplanter sig fra operahuset til Sophie-Amalienborg, der brænder ned og aldrig bliver genrejst.
1689416 Francisco de Goya, den beremte spanske kunstner, dør.
1689526 Lady Mary Wortley Montague, engelsk forfatter; hun dør i 1762.
1689620 Christian V og den gottorpske hertug Christian Albrecht indgår det såkaldte Altona-forlig, hvorved Danmark tvinges til at tilbagegive hertugen alle de rettigheder i Slesvig, som han havde haft før 1684. Det sker efter pres fra bl.a. England og Nederlandene.
1689725 Louis XIV af Frankrig erklærer krig mod England.
16891011 Peter den Store bliver tsar i Rusland.
169011 Christian Falster, dansk rektor på Ribe Katedralskole og digter. Han dør den 24. oktober 1752, 62 år gammel.
169023 Første papirpenge udstedes; det sker i staten Massachusetts.
1690519 Holmen i København tages i brug som flådebase.
169071 Battle of the Boyne, hvor englænderne slår jakobiterne.
1690925 Benjamin Harris udgiver den første amerikanske avis. Avisen udkommer imidlertid kun denne ene dag, og myndighederne forbyder udgivelsen af avisen og beordrer den lukket.
16901028 Peter Wessel, dansk/norsk søhelt, fødes i Trondheim som søn af rådmand Wessel. Han løber tidligt hjemmefra til Købwnhavn, hvor han får ansættelse hos kongens konfessionarius. Fra han er 16-18 sejler han på Vestindien. Efter sin udnævnelse i 1711 til sekondløjtnant avancerede han hurtigt på grund af sin dristighed og gode lederevne.Hans dristig og undertiden heldige kapertogter under den Store Nordiske Krig skaffer ham kong Frederik IV's og Gyldenløves bevågenhed. Efter en heroisk indsats i Østersøkampene adles Peter Wessel under navnet Tordenskjold i 1715. Det følgende år står han i spidsen for ødelæggelsen af en svensk forsyningflåde i Dynekilen. På grund af et uheldigt angreb på fæstningerne Ny Elfsborg og Strömstad stilles han i 1717 for en krigsret - måske har han fået for mange misundere? Men han frikendes med støtte fra Gyldenløve. I 1718 udnævnt til schoutbynacht (kontreadmiral). Efter erobringen af fæstningen Karlsten ved Marstrand i 1719 udnævnes han til viceadmiral. I 1720 dør han efter en duel ved Hildesheim.
1691722 Den engelsk-hollandske hær besejrer den franske ved Aghrim, Indien.
1692213 Ven Glencoe i Skotland bliver 38 medlemmer af MacDonalds klanen massakreret af deres fjender, Cambell klanen (alloerede den gang havde MacDonald åbenbart mange fjender,)
1692229 Sarah Osborne, slavekvinde, arresteres i Salem Township (nu Danvers) i Massachusetts for anvendelse af trolddom. Efterfølgende arresteres 20 andre for trolddom - og henrettes.
1692521 Ved kgl. resolution overføres Københavns Havn ("canalerne") fra Københavns Magistrats forretningsområde til den samtidigt oprettede Københavns Havnekommission.
1692819 Præst og fem kvinder henrettes i Salem, Massachusetts for heksekunster.
1693111 Jordskælv i Syditalien med en anslået styrke på 7,4, det kraftigste, der er registreret i italiensk historie. Mindst 70 byer i området bliver alvorligt ramt, omkring 60.000 mennesker dør, deriblandt æsten to tredjedele af Catanias befolkning.
1693416 Anna Sophie, datter af storkansler greve Conrad Reventlow til Clausholm. I 1711 møder hun Frederik IV ved et maskebal på Koldinghus, og de bliver forelskede. Kongen bortfører hende året efter fra hendes hjem på Clausholm og ægter hende til venstre hånd, da han allerede er gift med dronning Louise. Efter dronning Louises død i 1721 ægter kongen Anna Sophie til højre hånd, og hun får titel af dronning.
1694220 François-Marie Arouet, bedst kendt under sit pseudonym Voltaire, fransk filosof, forfatter, dramatiker og samfundskritiker. Voltaire er en af oplysningstidens store filosoffer og en stor forkæmper for ytringsfrihed og menneskerettigheder. Han bliver uddannet på jesuiterskolen "Louis-le-Grand", men forlader skolen som 17-årig. Mens han studerer jura, bruger han det meste af tiden på at skrive ærekrænkende digte og sladderhistorier. I 1717 tilbringer han 11 måneder i Bastillen for et skrift, der er stærkt kritisk over for enevælden. Perioden 1726-1729 tilbringer han i eksil i England, hvor han blandt andet stifter bekendtskab med Isaac Newtons og John Locke. 1734-1749 bor han på slottet Cirey i det østlige Frankrig, hvor han fortsætter sine naturvidenskabelige studier. I 1749 rejser han til Potsdam ved Berlin på invitation fra Frederik den Store, der er en stor beundrer af Voltaire. I 1759 købte han slottet Ferney tæt ved grænsen til Schweiz, hvor han bor til kort før sin død i Paris den 30. maj 1778, 83 år gammel. Han bliver begravet i Panthéon i Paris. Hans mest kendte værk er "Candide" (1759).
1694620 Hans Adolf Brorson, salmedigter og pietistisk præst og biskop fødes i Sønderjylland. Han dør i 1764.
1694629 Hans Adolph Brorson, salmedigter og biskop; han dør i 1764.
1694727 The Bank of England grundlægges efter beslutning i Parlamentet.
16941121 François Marie Arouet Voltaire, fransk forfatter ("Candide"), som bl.a. populariserer og oversætter Isaac Newtons Principia Mathematica til fransk. Skønt han var filosof, argumenterer han for rationel analyse; Voltaire dør i 1778.
169535 Regeringen påbyder magistraterne i alle større købstæder, at der skal indrettes værtshuse for de rejsende.
16951121 Den engelske komponist Henry Purcell er død, han blev 36 år gammel. Han var en de de største engelske komponister og skrev 38 operaer. Han skrev også kirkemusik, verdslige vokalværker og instrumentalmusik.
16951231 Der indføres skat på vinduer i England for ejendomme, som har mere end seks vinduer. Dette medfører, at mange vinduesåbninger bliver tilmuret. Skatten afskaffes først i 1851.
169644 Som den sidste dansker henrettes den 70-årige bondekone fra Falster, Anne Palles for trolddom.
1697126 Den danske matematiker Georg Mohr dør, 56 år gammel. Hans eneste originale bidrag til matematikken var, at han beviste den sætning, at enhver geometrisk konstruktion, som kan udføres med passer og lineal, også kan udføres med passer alene. Han offentliggjorde sit bevis i bogen Euclides Danicus, Amsterdam 1672. Beviset blev imidlertid overset i 150 år, og æren for opdagelsen gik til italieneren Lorenzo Mascheroni, som uafhængigt af Mohr beviste sætningen i 1797. I 1928 fandt en ung matematikstuderende et eksemplar af bogen hos en københavnsk antikvarboghandler. Han viste den til professor Johannes Hjelmslev, som sørgede for, at bogen blev genudgivet, og Mohrs bidrag blev internationalt anerkendt, og man taler om "Mohr–Mascheronis sætning". Georg Mohr har lagt navn til Georg Mohr-Konkurrencen, som er en årlig matematikkonkurrence for gymnasieelever i Danmark.
169748 Admiral Niels Juel, helten fra slaget i Køge Bugt, dør, 67 år gammel.
1697920 I Rijswijk underskriver Frankrig, England, Spanien, Det Hellige Romerske Rige og De Forenede Nederlande en fredsaftale, hvilket sætter en stopper for Niårskrigen.
16971018 Giovanni Antonio Canale "Canaletto", italiensk maler. Han dør i 1768.
1697122 St Paul's Cathedral, tegnet af Christopher Wren, genindvies, efter at forgængeren blev ødelagt ved Londons brand i 1666.
169814 Det meste af Whitehall Palace i London, den britiske monarks hovedresidens, ødelægges af ildebrand. White Hall er på et tidspunkt det største palads i Europa med mere end 1.500 værelser og overgår dermed Vatikanet.
1698316 Leonora Kristine Ulfeldt, datter af Christian IV, dør i Maribo 76 år gammel.
169872 Englænderen Thomas Savery opnår patent på den første dampmaskine, som bliver anvendt til at pumpe vand ud af miner.
1698114 Den danske læge og videnskabsmand Rasmus Bartholin er død, han blev 73 år gammel. Han blev student fra Herlufsholm i 1642, fra 1646-1656 studerede han i Holland, England, Frankrig og Italien. I 1654 blev han dr.med. i Padua. I 1656 blev han professor i geometri og i 1657 professor i medicin ved Københavns Universitet.
16981223 Georg Ludwig bliver kurfyrste af Hannover. I 1714 bliver han udnævnt til kong Georg 1. af Storbritannien og Irland. Der er en del modstand mod at få den tyske fyrstefamilie på tronen, men Jacob IIs søn James Edward fastholder sin katolske tro, og så foretrækker man trods alt tyskeren.
16981223 Georg Ludwig bliver kurfyrste af Hannover. I 1714 bliver han udnævnt til kong George I af England.
1699 Christian VI, søn af Frederik IV og Louise af Mecklenburg-Güstrow fødes i 1699. Han er konge af Danmark og Norge fra 1730-1746. Sønnens forargelse over faderens kvindeglade og bigamistiske levned fører til, at han som en af sine første regeringshandlinger omstøder faderens testamente og fratager enkedronning Anna Sofie, Frederik IV's anden hustru, en stor del af den formue, hun arvede, og forviser hende til Clausholm, hvorfra kongen i sin tid lod hende bortføre. I 1721 gifter han sig med Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach.

Hans regeringstid er præget af økonomisk tilbagegang med misvækst og dårlige økonomiske tider, hvilket medvirker til landmilitsens ophævelse i 1730. Masser af bønder benytter den nye frihed til at flygte til byerne og slippe for det umenneskelige hoveriarbejde under tyranniske herremænd. Hårdt presset af godsejerne, der mangler arbejdskraft, bliver stavnsbåndet indført i 1733. Stavnsbåndet forbyder bønder mellem 14 og 36 år at forlade det gods, de er født på. Bønderne slipper først af med det forhadte stavnsbånd 55 år senere. For at sikre høje priser på dansk korn gennemføres i 1735 et forbud mod kornimport. Det går især ud over nordmændene, der er afhængige af importeret korn.

I modsætning til sin rejselystne fader holder den tungsindige og religiøse Christian VI sig stort set hjemme, bortset fra et enkelt besøg i Norge og hertugdømmerne. Det resulterer bl.a. i, at han forbyder enhver forlystelse om søndagen. I 1735 udsteder Christian VI den berygtede helligdagsforordning om tvungen kirkegang, hvor pligtforsømmelser medfører bøder eller ophold i gabestokken. Han er en sky og indesluttet natur, der holder sig på afstand af offentligheden. Med tiden stivnede livet ved hoffet i kedsommelig ensformighed. Musikken ved hoffet er religiøs, man danser ikke, og kongen deltager både af helbredsmæssige og religiøse grunde kun sjældent i de kongelige jagter. 1734-1736 lader kongen den unge hofbygmester Lauritz de Thurah bygge det smukke barokslot Eremitageslottet i Jægersborg Dyrehave som jagtslot. For at understrege enevældens værdighed lader Christian VI opføre flere prestigebygninger, heriblandt det første Christiansborg. Disse byggerier finansieres af Øresundstolden, men er med til at underminere statsfinanserne. I 1736 oprettes forløberen for Nationalbanken, den seddeludstedende Kurantbank, for at fremme vareomsætningen.

Christian VI er kun 46 år gammel, da han dør den 6. august 1746. Han bliver gravsat i Roskilde domkirke og efterfølges af sin søn, Frederik V.

1699312 Fhv rigskansler Peder Schumacher Griffenfeldt dør 63 år gammel. Han havde været fængslet i 22 år på øen Munkholm, hvorfra han var blevet løsladt et år tidligere.
1699421 Den franske dramatiker Jean Racine er død, 59 år gammel. Jean Racine mistede begge sine forældre som ganske lille og voksede op i sin fars familie og på Port-Royal-klostret. Her kom han i skole hos nogle af tidens fineste kendere af græsk og latinsk kultur og modtog ved siden af sin religionsundervisning en solid humanistisk uddannelse. I alle sine arbejdsår var han under Ludvig XIVs protektion. Fra begyndelsen af sin karriere stilede Racine mod tragediedigtning, både fordi hans talent gik i den retning, og fordi genre kunne give den højeste anerkendelse. Han regnes for én af de "tre store dramatikere" i 1600-tallets Frankrig (sammen med Molière og Corneille).
1699825 Christian V dør.
16991128 Ved kongelig forordning indføres den gregorianske kalender (den vi bruger nu) i Danmark fra den 18. februar 1700. Kalenderen blev indført af pave Gregor XIII den 23. februar 1582.
16991130 Christian VI, søn af Frederik IV og Louise af Mecklenburg-Güstrow og konge af Danmark og Norge fra 1730-1746. Sønnens forargelse over faderens levned fører til, at han som en af sine første regeringshandlinger omstøder faderens testamente og fratager enkedronning Anna Sofie, Frederik IV's anden hustru, en stor del af den formue, hun arvede, og forviser hende til Clausholm, hvorfra Frederik IV i sin tid lod hende bortføre. Hans regeringstid er præget af økonomisk tilbagegang med misvækst og dårlige økonomiske tider, hvilket medvirker til landmilitsens ophævelse i 1730. Masser af bønder benytter den nye frihed til at flygte til byerne og slippe for det umenneskelige hoveriarbejde under tyranniske herremænd. Under hårdt pres fra godsejerne, der mangler arbejdskraft, bliver stavnsbåndet indført i 1733. Stavnsbåndet forbyder bønder mellem 14 og 36 år at forlade det gods, de er født på. Bønderne slipper først af med det forhadte stavnsbånd 55 år senere. Christian VI er kun 46 år gammel, da han dør den 6. august 1746. Han bliver begravet i Roskilde domkirke og efterfølges af sin søn, Frederik V.
16991220 Peter den Store af Rusland ændrer den russiske kalender, så det nye år begynder 1. januar i stedet for som hidtil den 1. september.