Til forsiden

Oldtiden

Grækenland

Romertiden

Vikingetiden

Middelalderen

1500-1549

1550-1599

1600-1649

1650-1699

1700-1749

1750-1799

1800-1849

1850-1899

1900-1913

1914-1918

1919-1938

1939-1945

1946-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

År Md Dag Begivenhed
1550627 Charles IX, konge af Frankrig. Han dør i 1574.
1550117 Katolicismen på Island ender med halshugning afden katolske biskop Jon Arason og to af hans sønner. Halshugningen sker blandt andet på foranledning af den danske foged Christian Skriver. Denne bliver dræbt året efter af biskoppens datter Thoren.
1551121 Biskop Stygge Krumpen er død, han blev ca. 67 år. I 1517-1518 opkrævede han ekstraskatter for Christian II i Vendsyssel, og i 1519 Stygge Krumpen blev han den sidste katolske biskop af Børglum. Han levede et frit og lystigt liv især på stiftets godser, Voergård og Sæbygård, hvor han levede sammen med sin elskerinde (benævnt vedsoverske). Da biskopper skulle leve i cølibat, var der tale om en provokation. I efteråret 1534 rykkede kong Christian IIs trofaste forkæmper Skipper Clement i land i Vendsyssel, Stygges gårde blev brændt ned, og Stygge tog flugten. Ved reformationen i 1536 blev han afsat og fængslet og sad muligvis i en periode på Sønderborg Slot sammen med Christian II. I 1543 blev han udnævnt til lensmand på Asmild Kloster.
1551814 Tyrkiske tropper indtager Tripoli.
1551919 Henrik III, konge af Frankrig. Han dør i 1589.
1552107 Walter Raleigh, britisk opdagelsesrejsende, digter og statsmand, fødes. Han dør i 1618.
155376 Kong Edward VI af England dør og efterfølges af dronning Mary I.
1553710 Lady Jane Grey udråbes som dronning af England efter Edward VI' død. Hun regerer dog kun i 10 dage, inden hun fængsles og erstattes af Mary I.
1553812 Pave Julius III beordrer jødiske talmud-skrifter konfiskeret og brændt.
1553108 Kong Christian III eftergiver Køge den årlige byskat, efter et bønskrift fra byen. Køge har finansielle problemer på grund af et nyt rådhus, der endnu ikke er færdigt.
15531213 Henrik IV, konge af Frankrig 1589-1610. Han er nærmeste tronarving, da Valois-slægten uddør i 1589 midt under religionskrigene. Henrik, der oprindelig er protestant, går i 1593 over til katolicisme, da franskmændene nægter at gøre en kætter til konge - "Paris er vel en messe værd". Han dør den 14. maj 1610, 56 år gammel.
1554212 Lady Jane Grey, dronning af England i ni dage i 1553, henrettes ved halshugning for højforrædderi. Hun var ældste datter af Henry Grey, hertug af Suffolk, og hans hustru, Frances, datter af Henrik 8.s søster Maria. Dette familieskab med kongeslægten kom til at koste hende livet. Da den svagelige Edward VI lå for døden, overtalte landets egentlige magthaver, hertug John Dudley Northumberland, kongen til at slette sine to halvsøstre, Maria (I den Blodige) og Elizabeth (I), af arvefølgen og i stedet indsætte den 16-årige Jane Grey, der var gift med hertugens søn, som tronarving. Ved Edwards død blev hun udråbt til dronning, men efter kun 9 dage på tronen blev Jane og Lord Guilford Dudley anklaget for højforræderi og dømt til døden.
1554725 I Winchester gifter dronning Mary I af England sig med Philip II af Spanien.
1555925 Der sluttes religionsfred i Augsburg: "Cujus regio, ejus religio", dvs 'Den, der regerer, bestemmer religionen'. Dette er et stort fremskridt for den lutherske trosretning.
1556116 Kejser Karl udnævner sin søn Philip II til konge af Spanien.
1556123 Jordskælv i Shensi provinsen, Kina dræber 830.000 personer.
1556321 Ærkebiskopen af Canterbury Thomas Cranmer bliver brændt på bålet i Oxford under dronning Maria I af England. Cranmer er politisk rådgiver for Henrik VIII og hjælper ham med at få kongens ægteskab med Katharina af Aragonien kendt ugyldigt, så han kan gifte sig med Anne Boleyn. Da Maria Tudor, som er datter af dronning Katharina og Henrik VIII og from katolik, kommer på tronen i 1553, iværksætter hun en modreformation, og Cranmer bliver afsat fra sit embede og sat i fængsel, anklaget for både højforræderi og kætteri. I håb om at redde livet, afsværger han sin protestantiske tro, men bliver desuagtet brændt på bålet.
1556731 Ignatius Loyola, soldat og grundlægger af jesuiterordenen, dør 65 år gammel.
15561221 Christian Friis til Borreby, dansk adelsmand og kansler. Han dør den 29. juli 1616, 59 år gammel.
1557227 Første russiske ambassade åbner i London.
155817 Franskmændene erobrer Calais fra Englænderne. ("Når jeg dør, vil man finde navnet Calais skrevet i mit hjerte", siger dronning Mary).
155819 Geneve bliver en selvstændig schweizisk kanton.
1558921 Ekskejser Karl V dør, 58 år gammel. På højden af sin magt herskede han over det tysk-romerske rige samt Spanien og dets kolonier. To år forinden nedlagde han kronen.
15581117 Elizabeth I efterfølger sin halvsøster Mary, kendt som Bloody Mary, som Englands dronning. Hun er datter af Henrik VIII og hans anden hustru, Anne Boleyn. Inden Elizabeth fyldte tre år, havde kongen ladet hendes moder halshugge i Tower of London. Hun regerer indtil sin dødsdag den 24. marts 1603.
155911 Christian III dør på Koldinghus, 55 år gammel.
1559113 Elisabeth I krones i London.
1559115 Elizabeth I af England, datter af Henrik VIII og hans anden hustru, Anne Boleyn, bliver kronet i Westminster Abbey. Hun regerer indtil sin død den 24. marts 1603.
1559125 Den afsatte konge Christian II dør på Kalundborg Slot, hvor han havde boet de seneste 10 år. Forud herfor tilbragte han 17 år som fange på Sønderborg Slot.
1559818 Pave Paul IV dør, 83 år gammel. Han var pave fra d. 23. maj 1555 til sin død. Selv om han var næsten 80 år gammel, da han blev pave, nåede han at indføre et rædselsregime, der gav ham tilnavnet "il terribile", "den frygtelige". Han reorganiserede inkvisitionen, og skal have udtalt: "Hvis jeg opdagede, at min egen far var kætter, ville jeg med glæde slæbe tømmer til det bål, som jeg ville lade ham brænde på.". Ved hans død halshuggede mængden hans statue på Kapitol og smed hovedet i Tiberen.
1559820 I Vor Frue Kirke i København krones Frederik II til dansk konge, efter at hans far Christian III er død i januar samme år. Efter faderens sejr i Grevens Fejde blev Frederik i 1536 valgt som tronfølger med titel af prins af Danmark.
1560419 Philip Melanchton, Martin Luthers nære ven og medarbejder, dør 63 år gammel. Han spillede en stor rolle ved formulering af Den Augsburgske Trosbekendelse.
156076 I Edinburgh sluttes fred mellem England og Skotland, og de engelske og franske tropper trækker sig tilbage.
1560821 Under en mindre solformørkelse i 1560 bliver den da 14-årige Tycho Brahe så begejstret for den præcision, hvormed den er forudsagt, at han bestemmer sig for at undersøge sådanne astronomiske fænomener yderligere.
1561122 Francis Bacon, engelsk filosof, af mange anset for opfinder af videnskabelig metode. Bacon studerer på Trinity College, Cambridge, men må pga dårligt helbred indstille studierne efter to år. Det lykkes ham dog at få en grad i jura. Bacon gør også politisk karriere, men kommer på kant med Elisabeth I for hendes planer om krig mod Spanien. Hans bedst kendte værker er The Advancement of Learning og Novum Organum. I det førstnævnte værk, som fører til grundlæggelse af "Scientific Royal Society", udforsker han de eksisterende videnområder. I Novum Organum diskuterer han først falske opfattelser såsom dogmer, der stiller sig i vejen for menneskelig viden. Herefter foreslår han, at vejen til sand viden er induktion, det vil sige udledning af generelle lovmæssigheder på grundlag af observationer af et antal forekomster. Induktionsmetoden er ikke ny, men før Bacon har det været simpel induktion ved enumeration, det vil sige ved simpel optælling af forekomster. Bacons induktion var mere sofistikeret. Han foreslår, at man laver lister af objekter, som opfyldte det givne kvalitetskriterium så vel af de, som kun gør det delvis. Herved mener Bacon, at sandheden vil komme for dage. Bacon dør den 9. april 1626.
15611111 Biskop i Ribe Hans Tausen dør 67, år gammel. Den fynske bondedreng har studeret ved Wittenberg og der lært Luthers tanker at kende. Han er den drivende kraft bag reformationen i Danmark.
156231 En massakre på en forsamling af hugenotter (protestanter) i Vasy, hvorunder hvor mindst 30 bliver dræbt og ca. 200 såret, starter en borgerkrig i Frankrig: Hugenotkrigene, der varer til 1598, hvor Henrik IV udsteder Nantes-ediktet, som sidestiller protestanter (huguenotter) og katolikker i Frankrig.
1562104 Christian Longomontanus, dansk astronom og elev af Tycho Brahe, hvis instrumenter han bragte til Prag. Underviste hos den lærde Holger Rosenkrantz. Han bliver den første professor i astronomi ved Københavns Universitet; Longomontanus dør i 1647.
1563731 Frederik II erklærer krig mod Sverige.
1563915 En dansk hær falder ind i Sverige og besætter Älvsborg.
1564215 Galileo Galilei, italiensk videnskabsmand, astronom og filosof, fødes i Pisa, Italien. Han studerer medicin ved universitetet i Pisa , og bliver senere professor i matematik ved Padua. Her forbedrer han universitetets teleskop og opdager månens kratere og Jupiters måner. Desuden observerer han Venus' faser og konkluderer, at planeterne cirkler omkring solen snarere end omkring jorden. Han kommer med væsentlige bidrag til emner som bevægelse (lov om legemers fald), materialestyrke samt udvikling af videnskabelig metode. Hans teori om det heliocentriske solsystem bringer ham i konflikt med kirken og i 1633 tvinges han til at afsværge denne overbevisning, og han kommer i husarrest i Firenze. Han dør i 1642.
1564218 Michelangelo Buonarroti, den italienske billedhugger, maler, arkitekt og poet, er død, 88 år gammel. Michelangelo var den italienske renæssances mest berømte kunstner og måske den største billedhugger, verden har set. Som dreng kom han i lære ved en stenhugger i Settignano. Fra 1488 tilbragte han tre år i Firenze, hvor han blev protege af Lorenzo de Medici. Efter denne død i 1492 var Michelangelo tre år i Bologna. Og efter fire år i Rom vendte han tilbage til Firenze, hvor han lavede sin mest berømte statue af "David", som hugges ud af én klump marmor. Det tog Michelangelo 30 år, inden han blev færdig med statuen. I 1503 kommanderede pave Julius II ham tilbage til Rom, hvor han fik i kommission at udforme pavens gravmæle. Men som følge af forskellige afbrydelser fik han kun lavet fragmenter af det enormt ambitiøse værk. I stedet blev han beordret til at udsmykke loftet i Det sixtinske Kapel. Dette arbejde udførte han fra 1508-1512. Hans største bedrift var måske "Dommedag", som prydede bagvæggen. Udsmykningen består af ca 350 figurer, hvoraf mange er af betydelig størrelse. Som gammel koncentrerede Michelangelo sig om planlægning af Peterskirken i Rom.
156439 David Fabricus, tysk astronom og ven med Tycho Brahe og Kepler. Han er bedst kendt for sine observationer med det blotte øje. I 1596 opdager han den første varierende stjerne, Mira. Han dør den 7. maj 1617.
1564423 William Shakespeare, en af historiens største dramatikere, fødes i Stratford-on-Avon, England. (der er lidt usikkerhed om fødselsdatoen, men det vides, at han er døbt den 26. april 1564). På grund af ringe oplysninger om ham har der været mange teorier om, hvorvidt Shakespeare bare er et pseudonym, og om hans værker egentlig er skrevet af en anden. Her er både nævnt Francis Bacon og jarlen af Oxford. I 1582 gifter han sig med Anne Hathaway, med hvem han får tre børn: en datter i 1583 og tvillinger - en pige og en dreng - i 1585 (kun pigen overlever). I 1591 flytter han til London (onde rygter vil vide, at det skyldes, at han bliver taget for krybskytteri), hvor han bliver skuespiller i teatertruppen "the Lord Chamberlain's company of players", senere "the King's Men". Da teaterselskabet bygger "the Globe Theatre" i 1597, bliver han optaget som partner.Han bliver efterhånden også kendt som dramatiker og optræder ofte som skuespiller i sine egne stykker. Han er enorm produktiv og skriver lyrik, 154 sonetter, 38 dramaer, skuespil, tragedier og komedier, fx "En Skærsommernats Drøm" (1600), "Købmanden af Venedig", "Macbeth", "Hamlet", "Kong Lear", "Stor ståhej for ingenting", "Othello", "Romeo og Julie", "Julius Cæsar", "Kong Richard den Tredje", "Antonius og Cleopatra" og "Stormen" (1611). Selv om Shakespeare ofte låner motiv og handling fra ældre kilder, er stykkerne fortsat aktuelle pga deres karakterskildringer og store indsigt i det menneskelige sind. Omkring 1610 vender han tilbage til Stratford, hvor han lever resten af livet. Han dør på sin 52 års fødselsdag og bliver begravet i "Holy Trinity Church", hvor han i sin tid blev døbt.
156451 Tycho Brahe foretager sine første observationer med et rigtigt astronomisk instrument.
1564530 En dansk flåde under kommando af Herluf Trolle besejrer en svensk flåde imellem Øland og Gotland.
1564725 Ved Ferdinand I's død bliver Maximilian II, konge af Ungarn og Böhmen, kejser af det hellige romerske kejserrige.
156494 Den svenske fæstning Älvsborg kapitulerer under den nordiske syvårskrig. Senere køber svenskerne fæstningen tilbage for en løsesum på 150.000 rdl.
1565 Krigens eneste større feltslag står ved Axtorna. Rantzau besejrer en talmæssigt overlegen svensk hær.
1565523 Herlufsholm Skole grundlægges.
156564 Den danske admiral Herluf Trolle såres alvorligt under et søslag ved Fehmern mellem Danmark og Sverige i Den Nordiske Syvårskrig. Trolle nægter at lade sig behandle af skibslægen, før hans mandskab er blevet tilset. Denne beslutning bliver hans død, han dør i København den 25. juni 1565.

Jeg elsker denne udtalelse, som tilskrives Trolle:
"Vide I, hvorfor vi hedde herremænd, hvi vi bære guldkæder og have jordegods og vil være højere agtet end andre? Derfor at når konge og herre, land og rige have det behov, da skal vi rigets fjender afværge, beskytte og beskærme med al magt og formue vort fædrene rige, at vore undersåtter må bo og være udi fred og rolighed. Ja, vil vi have det søde, må vi også tage det sure med".

1565729 Skotlands dronning Marry gifter sig med sin fætter lord Darnley i Edinburgh.
156598 Den spanske søofficer Pedro Menendez de Aviles etablerer den første spanske koloni i Nordamerika i St. Augustine på østkysten af Florida. Stedet har været beboet lige siden.
15651212 Feltherre Johan Rantzau, leder af Christian III's hær i Grevens Fejde, dør 73 år gammel.
1566619 James VI af Skotland & England; han dør i 1625. Han er nok bedst kendt for at have autoriseret den bibeludgave, som kaldes 'King James Version'.
1566620 Sigismund III Vasa, konge i den polsk-litauiske realunion fra 1587 til 1632 og konge af Sverige fra 1592, indtil han bliver afsat i 1599.
156672 Nostradamus [Michel de Notredame eller Nostredame] fransk astrolog og spåmand dør 62 år gammel.
15661229 I en duel med adelsmanden Manderup Parsberg mister Tycho Brahe sin næsetip og må siden bære en protese af guld og sølv for at dække det grimme sår.
1567 Syv protestantiske provinser i Nederlandene (det moderne Holland) gør oprør mod det spanske styre. De erklærer deres selvstændighed i 1581, men anerkendes først i 1648. Imens forbliver de sydlige provinser (det moderne Belgien) loyale mod Spanien.
1567120 Rio de Janeiro i Brasilien grundlægges af portugisere.
1567210 Henry Darnley, gift med den skotske dronning Mary Stuart, myrdes.
1567512 Claudio Monteverdi, italiensk komponist; han dør i 1643.
1567724 Dronning Mary Queen af Skotland tvinges til at abdicere til fordel for den 1-årige James (VI).
1568124 Efter at være nået helt til Norrköping i Vintertogtet under Syvårskrigen må Daniel Rantzau vende hjem mod Danmark igen, da han mangler krudt, kugler og bøsser. Tilbagetoget bliver et mareridt, da vejret skifter mellem frost og tø, hvilket gør vognene tunge. Den 14. februar når den udmattede hær atter dansk grund.
1568216 Hele den hollandske befolkning lyses i band for kætteri af den romersk-katolske kirke, kun få navngivne personer blev undtaget. Dette er et modsvar på reformationen og den voksende tilslutning til kalvinismen.
1568516 Marie Stuart, Skotlands dronning, flygter til England, hvor hun håber, at hendes kusine, den engelske regent Elizabeth I vil hjælpe hende med at genvinde sin trone. Elizabeth føler sin position truet af Marie Stuart, som på flere måder er en legitim arving til den engelske trone, holder sin skotske rival fængslet gennem 17 år. Elizabeth har ydermere en frygt for, at Marie Stuart vil forsøge at rekatolisere England. Marie Stuart ender sit liv på skafottet og bliver halshugget den 8. februar 1587, 44 år gammel.
1568930 Den sindssyge svenske konge Erik XIV afsættes, og i stedet indsættes hans broder Johan III, som har siddet i fængsel i 4 år.
15681125 Sagen mod den skotske donning Marie Stuart indledes i Westminster, London.
156995 Pieter Brueghel, den flamske maler, dør. Han blev 43 år gammel. Han fik sønnerne Jan og Pieter (den yngre).
15691111 Den danske feltherre Daniel Rantzau er død, han faldt under belejringen af Varberghus. Han trådte i Frederik IIs tjeneste, da denne forberedte Den Nordiske Syvårskrig mod Sverige. Han deltog i kampene i Småland og fik kommandoen over den danske hær i Skånelandene i 1565 efter grev Günther von Schwartzburg og Otte Krumpen. Samme år besejrede han overlegne svenske styrker i slaget ved Axtorna 20. oktober. Kong Frederik 2. udnævnte ham til "feltoberst" og belønnede ham med bl.a. Trøjborg Slot.
1570225 Dronning Elisabeth I af England, datter af Henrik VIII og hans anden hustru, Anne Boleyn, bliver udstødt af den katolske kirke, og paven fritager hendes undersåtter for deres lydighedspligt mod dronningen.
157088 Den tredje borgerkrig i Frankrig afsluttes med freden i St Germain-en-Laye. Den giver huguenotterne amnesti og overlader dem La Rochelle og Cognac som fristeder.
15701213 Med freden i Stettin afslutter den nordiske syvårskrig.
1571123 Elizabeth I åbner The Royal Exchange (Børsen) i London. Den er grundlagt af finansmanden sir Thomas Gresham.
1571125 En fredsaftale afslutter Syvårs krigen imellem Sverige og Danmark. Danmark tilbageleverer Älvsborg imod en erstatning på 150.000 daler.
1571515 Tatarer fra Krim overfalder Moskva og nedbrænder størsteparten af byen.
1571107 Slaget ved Lepanto i den Korintiske Bugt i Grækenland udkæmpes. Det var det største søslag siden oldtiden. Med en spansk-pavelig flåde besejrer Juan de Austria tyrkerne, hvorefter Spanien for en kort periode bliver havets stormagt. 30 - 40.000 mennesker bliver dræbt under søslaget. Den senere så berømte forfatter Miguel de Cervantes (Don Quijote) deltager i slaget og får tre skudsår, to i brystet og ét i venstre hånd, som bliver permanent ødelagt.
15711227 Johannes Kepler, tysk astronom, som fastslog planeternes baner omkring solen og bekræfter Copernicus' teorier. Kepler dør den 15. november 1630.
157221 Ellen Marsvin fødes i Landskrona. Hun bliver mor til Kirsten Munk, og dermed Christian IV's svigermor. Hun er kendt som en dygtig administrator af sine mange godser.
1572824 12.000 huguenotter (protestanter) myrdes i Paris under "Bartholomæusnatten". Henrik af Navarra - senere kong Henrik IV - redder livet (kendt for udsagnet "Paris er vel en messe værd").
1572116 En supernova observeres i stjernebilledet Cassiopeia af den danske astronom Tyge "Tycho" Brahe.
15721111 Den danske astronom Tycho Brahe observerer "en ny stjerne", Nova Cassiopeiae, som er en af de få registrerede supernovaer i vores galakse Mælkevejen. Den skinner lige så klart som Venus, og pga sine målinger er Brahe klar over, at det ikke "bare" er en komet. Der går 18 måneder, inden den begynder at "gå ud".
1573110 Simon Marius, tysk astronom, elev af Tycho Brahe, han navngiver Jupiters 4 største måner: Io, Europa, Ganymedes og Callisto, alle mytologiske figurer, som guden Jupiter havde været forelsket i; han dør i 1624.
1573616 James Hepburn, jarlen af Bothwell, indsættes i fangenskab på Dragsholm slot. Han formodes at være gerningsmand til mordet på Marie Stuarts mand lord Darnley i 1567. Han bliver efterfølgende gift med hende, hvilket vækker så megen røre, at hun må abdicere fra Skotlands trone. Han sidder på Dragsholm Slot indtil sin død den 14. april 1578. Han bliver bisat i Fårevejle Kirke.
1573928 Michelangelo di Caravaggio, italiensk maler. Som følge af et voldsomt temperament er han altid på kant med loven. I 1606 flygter han fra Rom pga mord. Han lever nogle år på Malta,hvorfra han igen må flygte efter duel med en malteserridder. Dør i 1610.
1574613 Richard Barnfield, engelsk forfatter; han dør i 1627.
1574630 Hertug Wilhelm af Oranien overtaler hollænderne til at åbne for digerne for at hindre den spanske belejring af Leyden.
1574103 Hollænderne besejrer den spanske hær, som besejrer Leyden. Forinden har hertug Wilhelm af Oranien ladet digerne åbne, hvorved mange spanske soldater drukner.
15741212 Anna af Danmark, dansk prinsesse, næstældste barn af Frederik II og dronning Sofie. Den 23. november 1589 bliver hun gift med James VI af Skotland og dermed dronning af Skotland. Fra 1603 er hun også dronning af England. Hun dør den 2. marts 1619 på Hampton Court Palace i London.
157528 Universitetet i Leiden, Holland åbner.
1575211 Frederik II tilbyder øen Hveen til Tycho Brahe - vistnok for at holde ham i Danmark.
1575426 Marie af Medici, i Palazzo Pitti i Firenze i Storhertugdømmet Toscana som datter af storhertug Storhertug Frans I og ærkehertuginde Johanna af Østrig. På faderens side tilhører hun den magtfulde og indflydelsesrige Medici-familie, som hersker i det nordlige Italien i middelalderen og renæssancen. I oktober 1600 bliver hun gift med Henrik IV af Frankrig. Henrik, der oprindelig er protestant, var i 1593 gået over til katolicismen, da franskmændene nægtede at gøre en kætter til konge ("Paris er vel en messe værd"). Han bliver myrdet 14. maj 1610 af en katolsk fanatiker. Maria regerer for sønnen indtil 1617. Hun dør den 3. juli 1642, 67 år gammel.
1576523 Tycho Brahe får foræret øen Hveen, hvor han går i gang med at bygge Uranienborg Observatoriet.
1577 Christian IV, søn af Frederik II og dronning Sophie af Mecklenburg, konge af Danmark-Norge fra 1588-1648. Efter faderens død i 1588 er Christian knap 11 år. Følgelig indsætter Rigsrådet en formynderregering bestående af 4 rigsrådsmedlemmer, og først i 1596 bliver den 19-årige Christian kronet til konge. Formelt er Christian IV konge i 60 år - reelt i 52 år. Han får i alt 24 børn. Med Anna Kathrine, som han gifter sig med i 1597, får han seks børn, deriblandt den senere kong Frederik ÍII. Allerede inden dronningens død i 1612 indleder kongen. et forhold til Kirsten Madsdatter, som giver ham et barn. Og Karen Andersdatter, der afløser Kirsten i den kongelige ægteseng, føder ham tre børn. Endelig får kongen tolv børn med Kirsten Munk, som han er gift med til venstre hånd, bl.a. Leonora Christine, der allerede i en alder af 15 år bliver gift med den navnkundige Corfitz Ullfeldt. Kongen og Kirstens mangeårige, stormfulde forhold ender sørgeligt med, at kongen beskylder Kirsten Munk for utroskab og forsøg på at forgifte ham, og det kommer til skilsmisse. Efter 1629 lever kongen sammen med Vibeke Kruse, med hvem han får to børn. Otte af børnene dør dog som små. Hans ældste søn, den udvalgte prins Christian dør i 1647.

Økonomisk fører Christian IV en merkantilistisk politik. Han tildeler købstæder handelsmonopoler, opretter det islandske, det grønlandske og det ostindiske handelskompagni og i 1616 erhverver han kolonien Trankebar. Men kongen har ambitioner om at gøre Danmark-Norge til Nordeuropas stærkeste magt politisk, økonomisk og militært, men har store problemer bare med at bevare den danske førerstilling i Norden, hvor svenskerne fører en kraftig ekspansionspolitik. Flåden bliver kraftigt udbygget, men Danmark opnår aldrig at få en bondehær, som kan stå mål med den svenske. Kalmarkrigen fra 1611-1613, som må føres med dyrt betalte lejetropper, fører ikke til noget resultat, da de to lande er meget jævnbyrdige.

På trods af modstand fra Rigsrådet bringer han Danmark ind i den tyske religionskrig - Trediveårskrigen- mellem protestanter og katolikker, hvilket bringer landet til randen af ruin. Et af motiverne er at sikre, at den svenske konge ikke kommer til at stå i spidsen for alliancen mod den tyske kejser. I 1626 lider han et forsmædeligt nederlag ved Lutter am Barenberg. Efter det første store slag har han kun 80 ryttere tilbage af en hær på 20.000 mand. Året efter bliver Jylland besat og udplyndret af den tyske kejsers tropper under general Wallenstein. Ved Freden i Lübeck 1629 slipper kongen med skrækken; men må love ikke fremover at blande sig i de tyske forhold.

I 1643 rykker den svenske general Torstenssons tropper op gennem Jylland, der nu for anden gang indenfor tyve år bliver besat. Men den danske flådestyrke står stærkt, og i 1644 leder den 67-årige Christian IV søslaget på Kolberger Heide mellem Femern og Kielerfjord. Det er under dette søslag, at kongen mister sit ene øje, da en svensk kugle rammer en kanon på det danske flagskib "Trefoldigheden". Slaget, som varer i ti timer, ender med en kneben dansk sejr. Senere samme år lider danskerne det endelige nederlag i et søslag mellem Lolland og Femern. Ved Brömsebrofreden i 1645 må Danmark-Norge afstå Gotland og Øsel, de norske områder Jämtland og Härjedalen samt Halland for en periode af 30 år. Desuden tvinges Danmark til at nedsætte Øresundstolden og den norske told. Hermed ophører den danske dominans i Norden, og Christian IV må herefter i større udstrækning rette sig efter Rigsrådet.

Selvom hans regeringstid er præget af militære nederlag og økonomisk tilbagegang, fremstår Christian IV ikke desto mindre som en af de mest fremtrædende, elskede og beundrede konger i rækken. Det skyldes ikke mindst de mange byer, han anlagde i sin tid: Christianshavn, Kristianstad og Kristianopel i Skåne, Kristiania (Oslo) og Kristiansand i Norge. Byerne er anlagt efter renæssancetidens idealer, hvor gaderne ligger vinkelret på hinanden. I København efterlader han mange smukke bygningsværker som Børsen, Holmens Kirke, Rosenborg Slot, Regensen, Trinitatis med Rundetårn, der skal tjene som observatorium., Rundetårn, Nyboder, Proviantgården og Tøjhuset. Desuden ombygger han Frederiksborg Slot ved Hillerød til et smukt renæssanceslot. Utvivlsomt den største bygherre, der har været i Norden.

Christian IV dør den 28. februar 1648 på sit elskede Rosenborg og gravsættes i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af sin søn Frederik III.

1577412 Christian IV, søn af Frederik II og dronning Sophie af Mecklenburg, konge af Danmark-Norge fra 1588-1648. Efter faderens død i 1588 ledes Danmark af en formynderregering, og i 1596 bliver den nittenårige Christian kronet til konge. Christian IV får i alt 24 børn. Med Anna Kathrine, som han gifter sig med i 1597, får han seks børn, deriblandt den senere kong Frederik ÍII. Allerede inden dronningens død i 1612 indleder kongen. et forhold til Kirsten Madsdatter, som giver ham et barn. Og Karen Andersdatter, der afløser Kirsten i den kongelige ægteseng, føder ham tre børn. Endelig får kongen tolv børn med Kirsten Munk, som han er gift med til venstre hånd, bl.a. Leonora Christine, der allerede i en alder af 15 år bliver gift med den navnkundige Corfitz Ullfeldt. Deres mangeårige forhold ender sørgeligt med, at kongen beskylder Kirsten Munk for utroskab og forsøg på at forgifte ham. Efter 1629 levede kongen sammen med Vibeke Kruse, med hvem han får to børn. Otte af børnene dør dog som små.

Christian IV er den største bygherre, der har været i norden. Han står bag opførelsen af bl.a. Børsen, Regensen, Holmens Kirke, Rosenborg Slot, Trinitatis, Rundetårn, dele af Nyboder, Proviantgården og Tøjhuset. Han ombygger Frederiksborg Slot og anlægger Christianshavn, Christiania, Christianstad og Christiansand.

Christian IV har store problemer med at bevare den danske førerstilling i Norden. Flåden bliver kraftigt udbygget, men der blev aldrig opbygget en dansk bondehær, som kan stå mål med den svenske. Kalmarkrigen 1611-13 må derfor hovedsageligt føres med dyrt betalte lejetropper, og det lykkedes aldrig at tilføje svenskerne det afgørende nederlag. Trods modstand fra Rigsrådet blander han sig i den tyske religionskrig mellem protestanter og katolikker. Efter det første store slag har han kun 80 ryttere tilbage af en hær på 20.000 mand. Deltagelsen i Trediveårskrigen 1625-29 bringer landet til randen af ruin, bl.a. som følge af den tyske feltherre Wallensteins efterfølgende plyndringstogt i Jylland.

I 1643 rykker den svenske general Torstenssons tropper op gennem Jylland, der for anden gang indenfor tyve år bliver besat. Men den danske flådestyrke står stærkt, og i 1644 leder den 67-årige Christian IV slaget på Kolberger Heide mellem Femern og Kielerfjord. Det er under dette søslag, at kongen mister sit ene øje, da en svensk kugle rammer en kanon på det danske flagskib "Trefoldigheden". Slaget varer i ti timer og ender med en kneben dansk sejr. Men Torstenssonkrigen taber han, og ved Brömsebrofreden i 1645 må Danmark-Norge afstå landområder til Sverige og tvinges til at nedsætte Øresundstolden og den norske told. Hermed ophører den danske dominans i Norden, og Christian IV må herefter i større udstrækning rette sig efter Rigsrådet. Christian IV dør den 28. februar 1648 på sit elskede Rosenborg og ligger begravet i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af sin søn Frederik III.

1577628 Peter Paul Rubens, flamsk maler, tegner, grafiker og diplomat. Efter at have afsluttet maleruddannelsen bliver han optaget som mester i malerlauget i Antwerpen i 1598. 1603-1604 er han diplomat for Vincenzo I af Gonzaga i Mantova, og i Spanien bliver han inspireret af den spanske kunsttradition. I 1608 vender han hjem til Nederlandene, hvor han bliver hofmaler hos ærkehertug Albrecht af Østrig og Isabella af Spanien. Rubens er en af de førende malere i barokken i europæisk malerkunst i 1600-tallet. Han dør den 30. maj 1640, 62 år gammel.
1577629 Peter Paul Rubens, tysk/hollandsk maler; sendes på diplomatiske missioner til hhv Spanien og England; Rubens adles for sine fredsskabende fortjenester; han dør i 1640.
1577817 Den 6. franske religionskrig afsluttes med freden ved Bergerac. Huguenotterne opnår væsentlige indrømmelser. I 1562–98 udkæmpes i Frankrig en række religionskrige, hvor protestanter kæmper for deres religionsfrihed.
15771213 Francis Drake sætter sejl fra Plymouth på 'the Golden Hind' på sin jordomsejling.
157841 William Harvey engelsk læge, som finder ud af blodets cirkulation og hjertets funktion som pumpe - et område, hvor der i de seneste 1400 år ikke var sket yderligere erkendelse; Harvey dør i 1657.
1578414 Filip III, konge af Spanien fra 1598 til 1621, som Filip II konge af Portugal, Napoli, Sicilien og Sardinien og hertug af Milano. Han dør den 31. marts 1621, 42 år gammel.
1579123 Utrechtunionen, som er en unionsoverenskomst mellem de nordlige Nederlande, underskrives af fem provinser. Indtil da har disse områder været under spansk herredømme.
1579426 Marie af Medici, datter af storhertug Frans I af Toscana og ærkehertuginde Johanna af Østrig. Gennem sin far tilhører hun den magtfulde Medici-familie, som hersker i det nordlige Italien i middelalderen og renæssancen. I oktober 1600 bliver hun gift med Henrik IV af Frankrig. De får seks børn. Da Henrik IV bliver myrdet den 14. maj 1610, efterfølger deres ældste søn, Ludvig XIII, ham på tronen. Indtil 1614 er han under sin mors formynderskab. Marie dør den 3. juli 1642, 67 år gammel.
1580315 Den spanske kong Philip II udsætter dusør på 25.000 guldmønter på Wilhelm af Oranges hoved.
1580926 Francis Drake vender tilbage til Plymouth, England efter at have sejlet jorden rundt på 33 måneder i sit skib "the Golden Hind"..
1581711 Peter Skram, dansk søhelt. Får senere tilnavnet "Danmarks vovehals"; han dør i 1659.
1582115 Rusland overgiver Livland (området er i dag delt mellem Estland og Letland) og Estland til Polen.
1582224 Pave Gregor XIII indfører den gregorianske kalender ved et dekret. Dagen efter torsdag den 4. oktober 1582 vil ikke ville være fredag den 5. oktober, men fredag den 15. oktober 1582. Det nye kalendersystem erstatter den julianske kalender, som har været i brug siden 45 fvt. kalenderen bliver dog først indført i Danmark fra 19. februar 1700.
1582619 Frederik II's ægteskabsforordning fastsætter bl.a., at kirkelige vielse er den eneste lovlige ægteskabsstiftende handling.
1582104 Pave Gregor XIII foranlediger indførelsen af den gregorianske kalender, og dermed bliver dagen efter 4. oktober den 15. oktober i Italien, Spanien, Portugal og Polen.
1582105 Den gregorianske kalender skal nu indføres i pave Gregor XIII's lande og i Spanien og Portugal.
15821127 William Shakespeare, 18 år gammel, gifter sig med Anne Hathaway.
158311 Tyskland og Schweiz overgår til den gregorianske kalender.
158385 Sir Humphrey Gilbert grundlægger den første engelske koloni i Nordamerika ved St. John's, Newfoundland.
1584318 Tsar Ivan den Grusomme dør - efter sigende af sorg over at have dræbt sin ældste søn under et raserianfald.
1584624 Grindefangst ved Lítla Dímun på Færøerne registreres som begyndelsen på verdens ældste jagtstatistik.
1585212 Thomas Bartholin, dansk læge, matamatiker og teolog; han skriver renæssancens mest læste bog om anatomi. I 1619, mens han er professor ved Københavns Universitet, laver han regler for beskyttelse mod pest. Christian V udnævner Bartholin som sin livlæge. Han dør i 1680.
158599 Richelieu, kardinal og fransk statsmand, fødes som Armand Jean du Plessis i Paris. Han tager senere navnet Richeliu fra familiens ejendom. Som 17-årig begynder han at studere teologi, og i 1606 bliver han udnævnt til biskop. I 1622 gør pave Gregory ham til kardinal. Fra 1624 er han Louis XIII's førsteminister og undertrykker brutalt al modstand mod monarkiet, herunder bekæmper den protestantiske gruppe, Huguenotterne. I en periode på mere end 18 år er han Frankrigs reelle magthaver, og især hans indsats gør Frankrig til en af Europas stormagter. Han udvikler den franske flåde og etablerer kolonier i Afrika. Richelieu er også en stor elsker af kunst og lærdom. Han genopbygger Sorbonne, understøtter lovende forfattere, og i 1634 grundlægger han Det franske Akademi. Richelieu dør i 1642. I 1844 fremstiller Alexandre Dumas Richelieu som en skurk i sin roman, "De tre Musketerer", og siden da er hans navn blevet forbundet med en politiske intriger og ambitioner om, magt.
1586117 Slaget ved Boksum mellem en spansk hær og en hollandsk oprørshær, hovedsageligt bestående af frisere under ledelse af den danske officer Steen Maltesen. Da det spansks kavaleri dukker ud af tågen, overrasker det oprørerne, som kun er halvt færdige med deres skansebyggeri, og deres hær går i opløsning. Maltesen ender i spansk fangenskab, men da han snart efter bliver kaldt hjem af Frederik II, er spanierne så venlige at give ham friheden.
1586125 Lucas Cranach "den yngre", tysk maler, dør 70 år gammel.
1586417 John Ford, engelsk forfatter.
1586727 Sir Walter Raleigh bringer den første tobak til England fra Virginia. Det skal han ikke have tak for.
1586728 De første kartofler kommer til England; de importeres fra Columbia af sir Thomas Harriot.
1586913 Anthony Babington m.fl. anklages for mordforsøg på dronning Elisabeth I med henblik på at indsætte den skotske dronning Mary på den engelske trone.
15861025 Maria Stuart dømmes til døden af en engelsk domstol. Hendes far, Jakob V dør, da hun er seks dage gammel, og da Maria Stuart er ni måneder gammel bliver hun kronet som dronning af Skotland. Hendes kusine, den engelske regent Elizabeth I føler sin position truet og holder sin skotske rival fængslet gennem 17 år. Marie Stuart ender sit liv på skafottet og blev halshugget den 8. februar 1587. Til gengæld får Marie Stuart en form for hævn efter sin død, da hendes søn Jakob ikke blot efterfølger hende på den skotske trone som Jakob VI af Skotland, men også bliver Jakob I af England som følge af Elizabeths barnløshed.
1586124 Englands dronning Elisabeth 1. stadfæster dødsdommen over Skotlands dronning Marie Stuart, som er hendes kusine, og som gør krav på den engelske trone. Marie Stuart bliver henrettet den 8. februar 1587.
158718 Johannes Fabricius, hollandsk astronom, som (vistnok) er den første til at observere solpletter; han opdager samtidig solens rotation; Fabricius dør i 1615 29 år gammel.
158721 Engelske Elizabeth I underskriver Mary Stuart's dødsdom.
158728 Maria Stuart, donning af Skotland, henrettes for sammensværgelser mod engelske dronning Elisabeth efter 20 år i fængsel. (Læs Stefan Zweigs spændende roman herom).
1587419 Den engelske kaptajn Francis Drake sænker den spanske flåde i Cadiz havn.
1587624 Hans van Steenwinckel den yngre, søn af arkitekten og billedhuggeren Hans van Steenwinckel den ældre, billedhugger og entreprenør. Sammen med broderen Lorenz studerer han i Nederland, men lægger hele sit livsværk i Danmark. I starten af sin karriere virker han primært som billedhugger og har lavet flere værker til Kronborg og Frederiksborg Slot. Hans første større opgave som arkitekt var færdiggørelsen af Christian den IVs kapel i Roskilde Domkirke. Efter broderens død overtager han posten som generalbygmester og øverste tilsynsførende ved de kongelige bygninger. Blandt hans værker kan nævnes (i de fleste tilfælde dog ikke hele bygningen): Børsen (som broderen akkurat havde påbegyndt), Rundetårn og Trinitatis Kirke, Valdemars Slot på Tåsinge, Nyboder, Rosenborg Slot oma. Han dør den 6. august 1639, 52 år gammel.
1587819 En svensk prins vælges til konge af Polen under navnet Sigismund III. Ved faderens død i 1592 bliver han tillige konge af Sverige. I 1599 koster hans katolske tro ham den svenske trone; han dør i 1632.
158844 Frederik II af Danmark og Norge dør på Antvorskov Kloster, 53 år gammel.
158845 Thomas Hobbes, filosof; han dør i 1679.
1588513 Ole Worm, dansk læge og oldtidsforsker. Efter studier og lægepraksis i udlandet siden 1601 bliver han professor i pædagogik ved Københavns Universitet i 1613, senere i græsk og fysik for endelig at blive professor i medicin 1624-54. Som universitetslærer gør han en banebrydende indsats ved indførelse af demonstrationsundervisning. I flere perioder er han universitetets rektor. Ole Worm er en af de første egentlige dyrkere af natur- og lægevidenskab i Danmark. Bl.a. påviser han i 1638, at de såkaldte enhjørninghorn er narhvaltænder. I 1643 udgiver han "Danicorum Monumentorum libri sex" (Seks bøger om danske monumenter), hvori han giver en oversigt over nordiske runeindskrifter og grundlægger runologien. Værket rummer omtale af helleristninger og andre fortidsminder. Hans oprettelse af Museum Wormianum gør ham til en anerkendt videnskabsmand i samtidens Europa, og hans omfattende korrespondance med udenlandske videnskabsmænd er bevaret og udgivet i oversættelse. Ole Worm dør den 31.8.1654.
1588520 Den spanske Armada sætter sejl fra Lissabon.
1588528 Den spanske armada bestående af 130 skibe og 30.000 mand lægger ud fra Lissabon mod den Engelske Kanal på ordre af Filip II. Angrebet er en hævn for henrettelsen af den katolske Maria Stuart af Skotland og engelske kapringer af spanske skibe i Caribien. Det lykkes englænderne at slå angrebet tilbage og undgå invasionen.
1588719 Fra Cornwalls kyster får vagtposter øje på den uovervindelige spanske armada, på vej for at erobre England.
1588728 Mange spanske skibe ødelægges, da Admiral Howard for at forhindre invasion lader engelske skibe åbne ild mod den spanske flåde, som er ankret op ud for Calais
1588729 Lord Howard og Francis Drake slår den "uovervindelige" spanske armade på mere end 130 skibe ud for Plymouth.
158915 Catherine de Medici, Henry II af Frankrigs hustru, dør.
1589118 Magnus Heinason, færøsk søhelt, bliver henrettet ved halshugning på slotspladsen i København. Efter ti års krigstjeneste hos prinsen af Oranien og deltagelse i Nederlandenes uafhængighedskrig mod Spanien kom han i tjeneste ved Frederik II. I 1581 blev han anklaget for bedrageri ved handel på Norge, og det endte med, at han flygtede til Holland og på ny gik i tjeneste for prinsen af Oranien. To år senere opsøgte han igen sin tidligere ven Frederik II, som slog en streg over de gamle anklager. Efter kongens pludselig død, blev der gennemført en hurtig - og ureglementeret - rettergang. To dage derefter, den 18. januar 1589, blev Heinason henrettet ved halshugning på slotspladsen i København. Året efter blev sagen taget op igen på grund af den ureglementerede rettergang, og Heinason blev frifundet for alle anklager. Bedre sent end aldrig?
158961 Det berømte München Hofbräuhaus grundlægges, i dag verdens største værtshus.
158982 Den franske konge Henrik III, som har belejret Paris, bliver opsøgt af en fanatisk dominikanermunk, Jacques Clément. Denne hævder at have nogle vigtige dokumenter til kongen, da han pludselig stikker en kniv i maven på kongen. Kongen får sine officerer til at sværge, at de vil respektere Henrik af Navarre som deres nye konge, hvorefter han dør.
1592913 Den franske forfatter Michel de Montaigne dør, han blev 59 år gammel. Han menes at have grundlagt essaygenren, og i 1580 udgav han første bind af sine "essais".
1592913 Michel de Montaigne, fransk renæssancehumanist, der grundlægger essaygenren. Fra 1557-1571 er han dommer i Bordeaux og bliver siden valgt som byens borgmester. Montaigne udgav i 1580 første bind af sine "essais". Det er en samling korte tekster i en legende, kunstnerisk stil.
1593725 Frankrigs protestantiske konge Henri IV konverterer til katolicismen.
159389 Izaak Walton, engelsk forfatter. Han er bedst kendt for "The Complete Angler" (1653), som beskriver glæden ved at fiske. Han skriver også flere biografier, fx af den engelske poet John Donne.
159422 Giovanni Pierluigi da Palestrina, italiensk komponist. Han regnes for en af renæssancens største komponister. Han skriver hovedsageligt kirkelig vokalmusik og mange messer. Han dør den 2. februar 1594.
1594227 Henrik IV krones til konge af Frankrig.
1594228 Den engelske hoflæge Roger Loper fængsles for deltagelse i et komplot med det formål at myrde dronning Elizabeth I.
1594615 Nicolas Poussin, fransk maler, han dør i 1665.
1594129 Gustav II Adolf, svensk konge fra den 30. oktober 1611 til sin død den 6. november 1632. Han efterfølges på tronen af sin datter Kristina.
159569 Vladislav IV, polsk konge fra 8. november 1632 til sin død den 20. maj 1648, 52 år gammel. Han er zar i Rusland fra 1610-1612, men kommer aldrig til at regere dér pga. de omskiftelige politiske omstændigheder.
159579 Johannes Kepler offentliggør "Mysterium cosmographicum", hvor han beskriver de principper, der styrer planeternes placering. i rummet.
1596128 Den engelske officer og opdagelsesrejsende Francis Drake er død, 55 år gammel. Han får ofte æren af at være den første skibsfører, der gennemførte en komplet jordomsejling, men han var reelt kun den anden, idet spanieren Elcano allerede i 1522 havde præsteret dette. Drake var også næstkommanderende i den engelske flåde, da den spanske armada truede med invasion i 1588.
1596331 René Descartes, fransk matematiker, videnskabsmand og filosof fødes i La Haye i Touraine i Nordfrankrig. Han frekventerer det skolastiske jesuitterkollegium og forbliver ortodoks katolik hele sit liv. Under Trediveårskrigen går Descartes ind i hæren og får her sin 'filosofiske vækkelse". Han forlader hæren, og de følgende to år flakker han rundt i det meste af Europa, inden han slår sig ned i Holland i 1629. Descartes, som er rationalist, opstiller "den sunde fornufts princip": "Alt, hvad vi klart og tydeligt fatter, er sandt'." Bedst kendt er han for sit udsagn: "(cogito, ergo sum: jeg tænker, derfor er jeg)". På dette grundlag argumenterer han for, at Gud må eksistere. Hans deduktive metode med slutning fra axiomer og principper benævnes "Cartesisk tvivl". Han påstår, at alle naturfænomener er omfattet af lovene om årsag og virkning, og at alle observerbare fænomener kan kvantificeres. Da han erfarer, at Galilei er idømt husarrest for sine synspunkter, beslutter han at ophøre med at offentliggøre sine opdagelser. I 1649 bliver han inviteret til Stockholm af dronning Kristina, hvor han dør af lungebetændelse i 1650.
1596829 Christian IV krones i København. I den anledning udvides Det Kongelige Kapel, som er verdens ældste fra 1448, til 61 medlemmer.
15961231 De katolske lande anerkender Nederlandene som en selvstændig stat.
15971127 Christian IV holder bryllup med Anna Cathrine af Brandenburg.
159817 Boris Gudonov tilkæmper sig den russiske tsartrone, som han beholder indtil år 1605.
1598221 Boris Godunov krones til tsar i Rusland.
1598413 Henrik IV af Frankrig udsteder det såkaldte Nantes-edikt, der giver protestanter i Frankrig (huguenotter) fuld trosfrihed. Som garanti stilles 200 befæstede sikkerhedsbyer med garnisoner til rådighed for huguenotterne.
1598430 Henrik IV af Frankrig udsteder Nantes-ediktet, der giver hugenotterne (protestanterne) udstrakt trosfrihed. Henrik var oprindelig protestant, men måtte konvertere til katolicismen for at kunne bestige den franske krone ("Paris er vel en messe værd").
159876 Kirsten Munk, grevinde og Christian IVs hustru "til venstre hånd" 1615–1628. Hun er datter af statholderen i Norge Ludvig Munk til Nørlund og Ellen Marsvin. Christian IV får tolv børn med Kirsten Munk, hvor af de to er døde ved fødslen. Et af børnene er Leonora Christine, som allerede i en alder af 15 år bliver gift med den navnkundige Corfitz Ulfeldt. Deres mangeårige forhold ender i 1627-1628 med, at kongen beskylder Kirsten Munk for at have været ham utro med Otto Ludwig, rhingreve af Salm og anfører af en gruppe af lejetropper. Episoden er kendt fra kongens anklageskrifter mod hende, og han får sat en sten op ved Frederiksborg Slot, hvor man kan læse: "Om hun ikke dansede, legte Jul og gjorde sig lystig med Rhingreven, medens Vi laa for Fjenden og blev skudt i Armen.". Kirsten Munk bliver forskudt og forvist til sine jyske godser Boller og Rosenvold i 1630. Da Kirsten Munk opmuntrer sin svigersøn Corfitz Ulfeldts anslag mod Danmark, bliver hun bl.a. af denne grund frataget grevindetitlen i 1657 af Frederik III. Hun dør den 19. april 1658, 59 år gammel.
1598814 Jarlen af Tyrone, irsk oprørsleder, udsletter de engelske styrker ved Yellow Ford ved Blackwater River.
1598913 Filip II, konge af Spanien 1556–1598, er død, han blev 71 år gammel. Han var eneste søn af kejser Karl V og Isabella af Portugal. Fra sin fader arvede han Huset Habsburgs besiddelser i Italien, Nederlandene og Spanien samt kolonierne i "den nye verden". Han så det som sin mission at forene kristenheden under den katolske kirke og under spansk lederskab, hvorfor han satte sig i spidsen for kampen mod protestantismen, og han støttede den spanske inkvisitions barske metoder. I 1580 lykkedes det Filip at erobre Portugal, men efter den spanske armadas nederlag til England i 1588 var det slut med det spanske verdensherredømme. De sidste 10 år af Filip 2.'s liv var en politisk og økonomisk nedtur for Spanien.
15981128 Hans Nansen, islandsk købmand og borgmester i København. Han dør den 12. november 1667, 68 år gammel.
1599322 Anthony van Dyck, flamsk maler; han dør i 1641.
1599425 Oliver Cromwell, engelsk statsmand, fødes i Huntingdon i en anset landadelsfamilie. Cromwell opdrages i et streng puritansk hjem, hvilket præger ham for hele livet. Efter et kort studieophold ved Cambridge Universitetet må Cromwell allerede året efter vende tilbage for at styre slægsgården efter efter faderens død. I 1628 vælges han til parlamentet. Cromwell er indædt modstander af, at kronen skal have den absolutte magt. I 1542 fører spændingen mellem den engelske krone og parlamentet til borgerkrig, undertiden benævnt "Den Store Opstand". Charles I støttes af det anglikanske bispestyre, mens presbyterianerne og andre reformister tager parlamentets side. Da krigen bryder ud, bliver Cromwell militærleder for parlamentets styrker. Cromwell, som er klar over den soldatermæssige dårlige kvalitet af den anden side, organiserer et eliteregiment - 'Ironsides'. Det er alle mænd med stærk religiøs overbevisning, som kæmper med religiøs entusiasme. Efter slaget ved Naseby bliver Charles tvunget til at overgive sig. Krigen går ind i en ny fase, kongen undslipper og går i alliance med skotterne. Men Cromwell tropper slår alle royalistiske opstande ned og slår ligeledes en skotsk invasion tilbage. Charles bliver halshugget i 1649. Efterfølgende slår Cromwell et irsk oprør ned med hård hånd, hvilket de irske katolikker stadig husker ham for. Herefter afskaffes monarkiet, og i 1653 oprettes republikken Commonwealth med Cromwell som Lord Protector. To år efter Cromwells død i 1658 bliver monarkiet genindført under Charles II.