Til forsiden

Oldtiden

Grækenland

Romertiden

Vikingetiden

Middelalderen

1500-1549

1550-1599

1600-1649

1650-1699

1700-1749

1750-1799

1800-1849

1850-1899

1900-1913

1914-1918

1919-1938

1939-1945

1946-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

År Md Dag Begivenhed
1500217 I slaget ved Hemmingstedt i Ditmarsken lider den danske hær under kong Hans og hans broder hertug Frederik et stort nederlag, da bønderne åbner for sluserne. De danske tab bliver opgjort til ca. 7.000 døde og 1.500 tilfangetagne, blandt de døde er over 360 danske adelsmænd. Det menes, at den originale Dannebrogsfane fra Estlandstoget i 1219 bliver erobret af ditmarskerne og senere ophængt i kirken i Wöhrden.
1500224 Karl V, konge af Spanien fra 1516 og kejser af Det tysk-romerske kejserrige fra 1519, fødes i Gent, Nederlandene. Han er søn af Philip I (den Smukke) af Kastillien og Johanne (den Vanvittige) af Spanien. I 1506 arver han Østrig og Nederlandene efter sin fader, og allerede som 15-årig overtager han ledelsen af dette. I 1519 vælges Karl til konge af Tyskland, efter at bedstefader, den habsburgske kejser Maximilian I er afgået ved døden. I 1519 arver han Spanien efter sin moder. I oktober 1520 i Aachen bliver Karl kronet til konge af Tyskland og antager ved samme lejlighed titel af tysk-romers kejser. Fra 1521 udkæmper Karl flere krige mod Frankrig, hvor Francis I også melder sig som kandidat til kejserværdighheden. Det ender med at Karl vinder opgøret i 1925. 2 år senere angriber Karl Norditalien og Rom, og det ender med, at Paven fængsles. Nu melder et nyt problem sig østfra, idet tyrkerne i 1529 belejrer Wien.

Et andet - og større problem for Karl, er Martin Luther, som omkring 1517 starter en reformatorisk bevægelse i Tyskland. Mange bønder bliver grebet af de nye tanker og rejser sig i 1524 mod deres gejstlige og verdslige herrer, men opstanden bliver slået ned af fyrsterne med hård hånd. På rigsdagen i Worms i 1521 får Karl Luther dømt fredløs. I 1547 besejrer Karl i første omgang de protestantiske fyrster, men lider nederlag i 1552, da Frankrig støtter de nordtyske oprørere, og Karl må afstå bispedømmerne Metz, Toul og Verdun til Frankrig. Ved den Augsburgske Religionsfred 1555 bestemmes, at undersåtterne skal bekende sig til samme tro som deres landsherrer. Karl bliver efterhånden så frustreret over de stadiger kampe, at han abdicerer i 1556. Hans vældige rige deles i en østrigsk del og en spansk del. Den østrigske del går til Krals broder, Ferdinand I, som bliver tysk-romersk kejser fra 1558-1564. Den spanske del går til sønnen Filip II. Sine sidste år tilbringer ekskejseren i et spansk kloster, hvor han dør den 21. september 1558.

1500422 Den portugisiske admiral og opdagelsesrejsende Pedro Álvares Cabral det område i besiddelse, der siden blev til Brasilien, på vegne af kongen af Portugal; Cabral tror imidlertid, at landet er en ø. Landet bliver i 1815 et kongerige i forening med Portugal og opnår uafhængighed i 1822.
1500824 Den af Ferdinand og Isabella udnævnte kongelige kommissionær Francisco de Bobadilla ankommer til Santo Domingo - hovedstaden på Hispaniola - med en kongelig befaling til Columbus om at, at han skal overdrage magten til Bobadilla.
1500101 Columbus sendes hjem til Spanien i lænker. Det spanske kongepar bliver forfærdet, da Columbus ankommer belagt med lænker, og forsikrer ham om, at han fortsat har deres nåde. Han beholder alle sine titler og rettigheder. Dog fratages han embedet som guvernør over Indien.
15001111 Louis XII af Frankrig og Ferdinand af Aragon underskriver Granada-traktaten, som indebærer erobring og deling af Napoli.
1501 Et svensk oprør bryder ud, og den Kong Hans mister det meste af Sverige.
1501 Svenskerne gør indfald i Norge men bliver tvunget tilbage. Stockholm overgiver sig til svenskerne.
1501718 Elisabeth af Habsburg, datter af Filip den Smukke og Johanne den Vanvittige af Kastilien og søster til kejser Karl V. I 1515 bliver hun gift med Christian II, med hvem hun får fem børn. Hun er dronning af Danmark og Norge 1515-1523 og af Sverige 1520-1521. Hun dør den 19. januar 1526, kun 24 år gammel.
150217 Gregor XIII, pave fra 13. maj 1572 indtil sin død den 10. april 1585. Han huskes især for at have indført den Gregorianske kalender.
1502213 Den nye guvernør, Nicolas de Ovando sendes til Hispaniola i spidsen for en flåde på 2500 mand.
150256 Den danske dronning Christine overgiver sig i Stockholm til svenskerne, som har belejret byen i otte måneder. Af 1000 mand er kun 70 tilbage. Trods svenske løfter bliver Christine holdt tilbage som fange indtil 1503.
1502511 Columbus tager afsted fra Cadiz på sin 4. - og skulle det vise sig - sidste rejse udstyret med fire ældre skibe og en besætning på 150 mand. Med på turen er hans broder Bartolomeo og Columbus' 13-årige undlingssøn, Ferdinand. De mange rejser har taget hårdt på Columbus, gigten plager ham, og hans syn er dårligt. Selv om han kun er 52 år, er han en gammel mand.
1502629 Columbus ankommer under optræk til en orkan til Santo Domingo, Hispaniola. Dette på trods af at have modtaget et direkte forbud mod at besøge kolonien.
1503 Christian III, ældste søn af Frederik I og Anna af Brandenburg., fødes på Gottorp Slot den 13. august 1503.. Han er konge af Danmark og Norge fra 1534. Under en udlandsrejse overværer han den berømte rigsdag i Worms i 1521, og mødet med Martin Luther gør et uudsletteligt indtryk på Christian.

Da Frederik I dør i januar 1533, vægrer det katolsk-dominerede rigsråd sig ved at vælge den lutheransk inspirerede Christian, og kongevalget udsættes til året efter. I den periode er Danmark uden konge. Det lutheranske mindretal i rigsrådet tilbyder sammen med Københavns og Malmøs borgmestre tronen til hertug Christian, men han afslår i første omgang. De to borgmestre tager herefter initiativ til at få Christian II, som stadig sammen med sin familie lever i eksil i Nederlandene, genindsat med grev Christoffer af Oldenborgs og Lübecks hjælp. Christian overtager først kongemagten, da Rigsrådet anmoder han om det, efter at Lübeck har angrebet Danmark i 1534. Christian III og hans tilhængere har kun magten i Jylland, og dermed indledes den krig, der senere bliver kendt under navnet "Grevens Fejde". I september rejser Skipper Clement borgere og bønder til oprør i det nordlige Jylland. Oprøret slås ned, og Clement flygtede fra Aalborg med Ranzaus tropper i hælene. Han bliver hurtigt fanget, da en bonde forråder ham. Skipper Clement bliver halshugget i Viborg den 9. september 1535, liget parteres og lægges på stejle, og på hans afhuggede hoved sætter man en blykrone.

I foråret 1535 sætter hæren over til Fyn, hvor Johan Ranzau vinder den afgørende sejr over Lübeckerne i slaget ved Øksnebjerg den 11. juni. Omtrent samtidig besejrer en dansk-svensk flådestyrke under ledelse af Peder Skram Lübeck's flåde ved Svendborgsund. Den 29. juli 1536 indtager den 33-årige Christian København, og Danmark er igen ét rige. Den 12. august 1536 bliver tre katolske biskopper arresteret, dels for af fjerne modstanden mod reformationen, dels fordi konfiskation af kirkens anseelige formuer skal bruges til at betale gælden til den store hær af landsknægte. Martin Luther sender sin lykønskning til kongen. Reformationen er hermed gennemført i Danmark. Christian III dør på Koldinghus den 1. januar 1559 og bliver begravet i Roskilde Domkirke.

150319 Under sin 4. rejse etablerer Columbus en garnison ved Rio Belen.
1503310 Ferdinand I fødes i Madrid som søn af Filip den Smukke (1478–1506) og Johanne den Vanvittige (1479–1555). Han er tysk-romersk kejser og en af de habsburgske kejsere, som regerede Østrig, Tyskland, Bøhmen og Ungarn. Han dør den 27. juli 1564.
150346 Et af Columbus' skibe på grund i flodmundingen, mens det lykkes de tre øvrige af komme ud i åbent farvand. En stor styrke indianere lejren. Det lykkes i første omgang at slå angrebet tilbage, men man mister en del mænd.
1503416 Columbus efterlader det grundstødte skib og sejler nordpå mod Santo Domingo i sine tre skibe, som alle er mere eller mindre utætte - på vej hjem fra sin 4, rejse.
1503625 Columbus må sætte sine synkende skibe på grund i St Anne's Bay, Jamaica. Han sender bud om hjælp Hispaniola.
1503812 Prins Christian, den senere Christian III af Danmark-Norge fra 1534-1559, fødes på Gottorp Slot.
1503818 Pave Alexander VI dør, 72 år gammel. Han var pave fra 1492 til sin død. Hans fødselsnavn var Rodrigo Borgia, og han regnes for en af de mest berygtede af de korrupte, verdslige renæssancepaver.
15031214 Nostradamus, fransk astrolog og læge. Han er især kendt for sine profetier, "Centuries", som han publicerer i 1555. Da mange af hans spådomme synes at gå i opfyldelse, stiger hans berømmelse og han inviteres til at lægge et horoskop for Catherine de'Medici.
1504 Osmannerne erobrer hele Grækenland, men lader kirke, sprog og lokalforvaltning bestå.
1504629 Kaptajn Diego Mendez vender tilbage til Columbus og hans folk på Jamaica i en lille karavel, som han har lejet.
1504117 Columbus vender hjem til Spanien fra sin 4. og sidste rejse. Hans velgører dronning Isabella er døende. Det er altid hende, der glødende interesserer sig for Columbus' planer, mens kong Ferdinand er mere kølig. Columbus insisterer på, at han i henhold til den oprindelige aftale med kronen skal have 10% af alle indtægter fra "den nye verden". Kronen, som jo tidligere har frataget Columbus hans guvernørtitel, mener sig ikke forpligtet af denne gamle aftale. Senere fører Columbus' arvinger sag mod kronen, men ender med at tabe ca 50 år senere.
15051027 Ivan III af Rusland er død, han blev 65 år gammel. Ivan var den første, der tog titlen "Storfyrste over alle russere". Han firedoblede statens territorium, udråbte Moskva som det tredje Rom og byggede Moskvas kreml. Han er den længstregerende russiske monark.
1506121 Verdens ældste (endnu eksisterende) hær, schweizergarden i Vatikanstaten, oprettes officielt. Dens oprindelse kan dog spores helt tilbage til før år 1400. I slutningen af 2005 er der 134 medlemmer af garden, som dels tjener som livvagter og dels som ceremonielle vagter.
1506520 Christoffer Columbus dør i Valladolid, Spanien, kun 54 år gammel, fortsat af den opfattelse, at han på sine rejser har opdaget østkysten af Asien. Døden menes at skyldes en tropelidelse, som han har pådraget sig på sin 3. rejse tre år forinden. Han bliver begravet på den lille kirkegård i Valladolid. Men selv efter døden skal Columbus komme ud på mangen en rejse. I 1509 bliver hans legeme flyttet til Sevilla, hvor han begraves i Las Cuevas Monastery. Da hans ældste søn Diego dør i 1526, bliver han begravet ved siden af faderen. Diegos enke anmoder det spanske hof om, at de to døde må blive flyttet Santo Domingo på Hispaniola (Den Dominikanske Republik), hvor de i 1541 begraves under gulvet i Santa María la Menori katedralen, Columbus til højre og Diego til venstre for altret. Og her ligger de så de følgende 200 år. I 1795 erobrer Frankrig øen Hispaniola fra Spanien. Spanien, som betragter admiralens rester som national helligdom, flytter dem i første omgang til Havanna på Cuba. Ca 100 år senere opnår Cuba uafhængighed af Spanien, hvorefter resterne i 1898 sejles over Atlanten til Sevilla. Her har Birgit og jeg sammen med tusindvis af andre turister beundret Columbus' gravmonument inde i den smukke domkirke.
15071029 Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel Alba, hertug af Alba, spansk soldat og statsmand, som erobrer Portugal. Måske bedst kendt som forhadt generalguvernør over Nederlandene fra 1567–73. Han dør i 1582.
150826 Maximilian I krones til kejser af det hellige romerske rige.
1509421 Den engelske konge Henrik VII, Henrik Tudor er død, han blev 52 år. Han var konge af England fra den 22. august 1485 til sin død. Han tilhørte selv huset Lancaster, og gennem sit ægteskab med Elizabeth af York, huset Yorks overhoved, blev de to dynastier forenet i Huset Tudor. I 1485 afsluttede han de såkaldte Rosekrige ved at besejre sin fætter, Richard III ved Bosworth Field. Det er Shakespeares historiske skuespil "Richard den Tredje" der har gjort hans navn berømt. I skuespillet siger han: "En hest! En hest! Mit kongerige for en hest!"
1509422 Den 17-årige Henrik VIII bliver ny konge af England efter sin fars, Henrik VII's død dagen i forvejen. Han sidder på tronen indtil sin død den 28. januar 1547, 55 år gammel.
1509427 Pave Julius II sætter Venedig under interdikt (bandlysning), dvs. forbyder alle kirkelige handlinger som gudstjenester, dåb, begravelser osv. Efter at han er blevet pave, bruger han al sin energi på at skaffe kirkestatens besiddelser tilbage efter borgiaernes styre. For at få Venedigs sidste besiddelser i Romagna og straffe det, fordi det selv har udnævnt bisper og beskattet præsteskabet, indgår han i 1508 en liga med Tyskland, Frankrig og Spanien. Venedig taber et slag til Frankrig, hvorefter det slutter fred med paven. Efterfølgende gør pavestaten og Venedig fælles sag mod Frankrig.
1509611 Henrik VIII gifter sig med Katharina af Aragonien, datter af det spanske kongepar Ferdinand og Isabella - den første af i alt 6 hustruer. Henriks ældre broder Arthur døde i 1502, fire måneder efter, at han var blevet gift med 16-årige Katharina af Aragonien, men familierne besluttede at fastholde den engelsk-spanske alliance ved at lade Katharina ægte Arthurs lillebror.
1509624 Henrik VIII krones til konge af England, efter at hans ældre broder, Arthur er død, 4 måneder efter indgåelse af ægteskab med Katherina af Aragon, datter af Ferdinand og Isabella af Spanien. Henrik VIII er nok mest kendt for sine øvrige 6 ægteskaber.
1509710 John Calvin, schweizisk reformator og en af lederne under den protestantiske reformation. Han har især haft stor indflydelse på religionsudviklingen i England, Skotland, Schweiz samt i USA. Han studerer teologi i Paris og jura i Orleans. I 1534 slår han sig ned i Genova. I hans værk "Den kristne religions institutioner" præsenterer han et fuldstændigt system over den kristne tro, baseret på det protestantiske princip, at skrifterne er kilde til den sande kristne tro. Han udvikler den kirkelige retning, presbyterianismen. Calvin dør i 1564.
1510421 Handelsbyen Lúbeck erklærer Danmark krig og får i august hjælp af svenskerne.
1510517 Den italienske maler Sandro Botticelli ("Lille Tønde") dør i sin fødeby Firenze, hvor han har virket livet igennem. Botticelli, hvis egentlige navn er Alessandro di Mariano Filipepi, er som ganske ung i lære som urmager. Han afbryder sin uddannelse og arbejder på Filippo Lippis værksted fra 1465-1467. I 1470 bliver han selvstændig mester, og hans prestige når et foreløbigt klimaks ved deltagelse i udsmykningen af Det Sixtinske Kapel i Vatikanet i Rom 1481-1482. Efter at Andrea del Verrocchios og Leonardo da Vincis forlader Firenze er Botticelli byens ledende kunstner med den herskende familie Medici som klientel. Han bliver en af de største florentinske malere fra den tidlige renæssance, hvis mesterværker som "Venus' fødsel" "Foråret" udtrykker renaissancen ånd. Boticelli bliver 56 år gammel.
151189 En dansk flåde tvinger en lübsk flåde til at trække sig tilbage ved Bornholm, og resten af krigen bliver de i havn.
151212 Den svenske rigsråd og rigsforstander (fra 1504-1511) Svante Nilsson (Sture) er død, han blev 51 år gammel.
1512222 Amerigo Vespucci, italiensk søfarende, dør 58 år gammel. Den nye verdensdel Amerika bærer hans navn.
151235 Gerardus Mercator, flamsk kartograf og geograf. Han er mest kendt for sit verdenskort fra 1569. Han dør den 2. december 1594, 82 år gammel.
151236 Michelangelo fuldfører udsmykningen af det sixtinske kapel.
15124 Danmark slutter fred med Sverige og Lübeck.
1512111 Michelangelos malerier på loftet i det Sixtinske Kapel i Rom bliver første gang fremvist for offentligheden.
1513220 Kong Hans dør i Ålborg efter hestestyrt, 58 år gammel.
151339 Leo X, Giovanni de' Medici, pave fra 1513, næstældste søn af Lorenzo Medici, Firenzes hersker, bliver udnævnt til pave efter Julius II. Som pave går hans politik ud på at fremme Mediciernes dynastiske interesser. Ligesom de øvrige renæssancepaver udfolder han en storslået mæcenvirksomhed. Kunstnere som Michelangelo og Rafael udførte bestillingsarbejder, bl.a. ved bygningen af den nye Peterskirke. Hans mange projekter finansierer han ved udbredt afladshandel, hvilket bl.a. giver stødet til, at Martin Luther træder frem i Tyskland med sine 95 teser i 1517. I 1520 udsteder han en bulle, som fordømte Luthers anskuelser. Luther brænder bullen, hvorfor Leo bandlyser ham i 1521. Leo X dør den 1. december 1521.
1513327 Den spanske opdagelsesrejsende Juan Ponce de León opdager Florida.
151348 Den spanske opdagelsesrejsende (conquistador) Juan Ponce de León, som er guvernør over Puerto Rico, opdager og begynder at udforske Florida, der erklæres for spansk.
1513816 Henry VIII af England besejrer franskmændene i et slag ved Guinegate i den nordvestlige del af Frankrig.
151399 Jarlen af Surrey anfører de engelske tropper i slaget ved Flodden Field, Northumberland mod kong James IV af Scotland. James' tropper bliver slået, og han selv dræbt.
1513925 Som de første europæere ser Vasco Balbao og hans ledsagere Stillehavet fra Panamatangen.
1514109 Ludvig XII af Frankrig gifter sig med Mary Tudor.
1515613 Martin Luther gifter sig med den tidligere nonne Katarina von Bora; de bosætter sig i Wittenbergs tidligere augustinerkloster.
1515812 Christian II fejrer bryllup med Elisabeth af Habsburg.
1515922 Prinsesse Anne af Cleves, den 4. af den engelske kong Henrik VIII's 6 koner, hun dør af sygdom i 1557. Forinden er hun dog blevet skilt fra kongen.
1516114 Herluf Trolle, admiral og søhelt. I 1559 bliver han udnævnt til admiral over den danske flåde, og i 1563 overtager han Peder Skrams post som øverste admiral. I 1560 flytter han til Skovklosteret ved Næstved, som han herefter omdøber til Herlufsholm. Den følgende vinter bruger han på Herlufsholm med at planlægge en skole for frie mænds børn. Desuden bruger han megen tid i København på at stable en ny flåde på benene. Den 1. juni 1565 sætter han sejl mod den svenske flåde, der desværre er den danske overlegen. Den 4. juni mødes de to flåder tæt ved Femern. Herluf Trolle bliver alvorligt såret i lår og skulder, men nægter at lade sig tilse af skibslægen, før hans mandskab er blevet tilset. Denne beslutning bliver hans død, han dør i København den 25. juni 1565, 49 år gammel. Han bliver begravet i Herlufsholm Kirke sammen med sin kone Gøye, der dør i 1574. Herluf Trolle nåede ikke at se Herlufsholm som skole. Hans kone Birgitte Gøye leder den en kort tid, indtil den bliver overtaget af Arild Huitfeldt.
1516218 Maria I af England, også kaldet Maria Tudor, hun er datter af Henrik VIII og Katharina af Aragonien. Hun regerer England og Irland fra 1553-1558 efter at have arvet tronen efter sin halvbror, Edvard VI. Hendes far havde brudt med den romersk-katolske kirke og grundlagt den engelske kirke, men Maria ser det som sin pligt at retablere katolicismen som statsreligion. Det fører bl.a. til henrettelsen af næsten 300 protestanter, hvilket giver hende tilnavnet Maria den Blodige. Da hendes fætter Karl V tilbyder hende sin søn Filip II af Spanien til ægte, slår hun til efter bare at have modtaget et portræt af ham. Det haster for Maria at finde en ægtemand, så landet kan få en kronprins. Parret bliver gift i Winchester katedralen den 25. juli 1554, kun to dage efter deres første møde. Maria dør barnløs den 17. november 1558, 42 år gammel. Hun bliver begravet ved siden af sin mor, Katharina af Aragonien, den 14. december 1558 i Westminister Abbey. Maria bliver efterfulgt af sin protestantiske halvsøster Elizabeth I, som straks går i gang med at annullere sin søsters religionspolitiske ændringer, da hun bliver dronning.
1516423 Münchens Reinheitsgebot (renhedspåbud) træder i kraft i alle dele af Bayern. Loven er en af verdens første fødevareregulerende love og siger bl.a., at intet andet end vand, gær, bygmalt og humle må indgå i øl.
1517921 Christian II's elskerinde Dyveke dør. Senere henrettes adelsmanden Torben Oxe - vistnok bla. for underslæb o.lign. - eftertidens folkelige mening er, at han har myrdet Dyveke med forgiftede kirsebær.
15171031 Martin Luther slår sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Teserne rummer voldsomme angreb på den katolske kirke, især på området afladshandel. Denne handling markerer begyndelsen på den protestantiske revolution.
15171129 Lensmand Torben Oxe, befalingsmand på Københavns Slot henrettes for formodet medskyld i mord med forgiftede kirsebær på Dyveke, Christian II's elskerinde.
1518 En dansk hær landsættes ved Stockholm, men er ikke i stand til at fremtvinge nogen afgørelse.
1518929 Jacopo Robusti, kaldet Il Tintoretto, venetiansk maler. Han er søn af en farver, hvilket bibringer ham tilnavnet Tintoretto dvs. den lille farver. Han er en kort tid elev af Tizian og uddannes dels under dennes indflydelse, dels ved studiet af Michelangelos kunst. Han dør den 31. maj 1594.
1519313 Cortez lander i México.
151952 Leonardo da Vinci, italiensk maler, billedhugger, arkitekt, videnskabsmand og opfinder, er død, 67 år gammel. Leonardo var født i den lille by Vinci nær Firenze. Fra 1470-78 er han elev hos Andrea Verrocchio. Fra 1478 arbejder han som selvstændig kunstner i Firenze. Fra 1482-1499 arbejder han i Milano for fyrst Lodovico Sforza, hvor han bl.a. arbejder med ændring af vandløb, udtørring af vådområder, udvikling af krigsmaskiner og fæstningsanlæg. I disse år dfører Leonardo nogle af sine betydeligste malerier: Madonna i grotten (1483-86), Kvinden med hermelinen (1485-90) og og vægmaleriet "Den sidste nadver" (1495-98) i refektoriet i klostret Santa Maria delle Grazie i Milano. Leonardo begynder i Milano at studere botanik, anatomi, matematik, optik, hydraulik og mekanik. Efter at Milano i 1499 bliver erobret af franskmændene, tager han til Mantova og siden til Venezia. Fra 1500-06 arbejder Leonardo i Firenze, ansat af bystyret. I disse år maler han det berømte portræt "Mona Lisa" (1503-07). I 1506 er Leonardo igen i Milano, protegeret af den franske konge Ludvig XII, men han må flygte i 1512, da Massimiliano Sforza vender tilbage til Milano. Derefter opholder han sig bl.a. i Rom, hvor han maler sit formentlig sidste billede, Johannes Døberen. I 1517 tager Leonardo imod den franske konge, Frans I's invitation til at slå sig ned i Frankrig, hvor han indtil sin død er "kongens udvalgte maler, arkitekt og mester i mekanik". Han efterlader sig omkring 3500 håndskrevne sider, som består af notesbøger, dagbogsoptegnelser, videnskabelige notater og skitser, natur- og anatomistudier samt tegninger til bl.a. bygninger og mekaniske apparater med tekniske detaljer.
1519624 Lucrezia Borgia, medlem af den berygtede Borgia familie, dør.
1519920 Ferdinand Magellan forlader Sevilla, Spanien med 5 små skibe på sin første jordomsejling.
152017 Peder Oxe, søn af Johan Oxe og Mette Gøye, som var datter af landets magtfulde rigshofmester Mogens Gøye. Som 12 årig sendes Peder Oxe på en dannelsesrejse til udlandet. I de fem år besøger han Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig. Imens raser Grevens Fejde i Danmark, og da den slutter, har landet fået en ny konge og er blevet protestantisk. Peder Oxes fader dræbes under forsvaret af sin gård Gisselfeld, og et par år senere dør også moderen. Så Peder Oxe står nu med ansvaret for sine mindreårige søskende og familiens værdier. Han går straks i gang med tilbagevinde familiens tabe ejendomme. Han vinder et par processer over sin morfader, Mogens Gøye, og hans indflydelse vokser. Han færdes ved Christian III´s hof og bliver lensmand over Lolland-Falster. I 1552 bliver han optaget i rigsrådet. I 1550 anskaffer han herregården Favrsholm og kommer hurtigt i proces med ejeren af nabogodset Hillerødsholm, Herluf Trolle, som er gift med Mogens Gøyes datter, Birgitte. Forholdet mellem Peder Oxe og Herluf Trolle er altså ikke særlig godt.

Men i 1556 begynder det at gå galt. Ved et mageskifte med kongen opstår der uenighed om værdien af de bondegårde, der skulle skiftes. Kongen vinder sagen, men Peder Oxe taber kongens gunst, hvorefter han træder ud af Rigsrådet og opgiver sine forleninger. Han indstævnes for regnskabsuorden og misbrug af sine len, og hans gamle modstander, Herluf Trolle udpegedes til at føre sagen mod ham. Peder Oxe beder kongen om frit lejde, og de det afslås, forlader han Danmark. Efter Christian III's død konfiskeres al Peder Oxes ejendom.

Peder Oxe tager til Lothringen og tager ophold hos enkehertuginde Christine, datter af Christian II, som i 1523 måtte forlade Danmark og give afkald på kronen. Fra Lothringen forsøger Peder Oxe at blive taget til nåde i Danmark, men Frederik II er ubøjelig. Den Nordiske Syvårskrig mod Sverige går dårligt, og da Peder Oxe i 1565 igen søger en forsoning med Frederik II er kongen mere imødekommende. I 1566 får Peder Oxe frit lejde og rejser til Danmark, hvor han forsones med Frederik II. Peder Oxe bliver igen medlem af rigsrådet og får Vordingborg Slot som len og sit konfiskerede gods tilbage. Året efter bliver han udnævnet til rigshofmester og medvirker i de følgende år til at bringe de danske finanser på fode igen, herunder at gøre øresundstolden mere indbringende. Peder Oxe dør i 1575.

1520119 De danske tropper anført af Christian II besejrer svenskerne i slaget på Åsunden. Sten Sture, den svenske rigsforstander, bliver dødeligt såret af en kanonkugle, og den utrænede bondehær faldt hurtigt fra hinanden. Christian IIs hær marcherer uden yderligere modstand mod Uppsala, hvor det svenske rigsråd befinder sig.
152023 Sten Sture den yngre (født Sten Svantesson Sture) er død. Ved sin fars død i 1512 tog han dennes len i besiddelse, og fik almuen på sin side. Dermed kunne han udmanøvrere rådets kandidat ved valget til rigsforstander – Erik Trolle. Han afsatte oppositionens leder, ærkebiskop Gustav Trolle. Han og hans tilhængere blev bandlyst af paven, hvilket senere udløste Det Stockholmske Blodbad. Den nye unionskonge, Christian II forsøgte både i 1517 og 1518 invasion i Sverige, men blev begge gange standset. I januar 1520 kom danskerne tilbage til Sverige. Den 19. januar mødtes hærene i slaget på Åsunden, hvor et af de første kanonskud knuste Sten Stures ene knæ, og den svenske armé flygtede. Sten Sture blev kørt med slæde til Strängnäs, men døde af skaden på Mälarens is under transporten hjem til Stockholm. I forbindelse med "Det Stockholmske Blodbad" i november samme år blev hans lig gravet op og brændt for kætteri sammen med de andre på Stortorget.
152046 En dansk hær besejrer en svensk bondehær ved Uppsala og besætter Stockholm.
1520515 Otte Rud, admiral. Han udmærker sig som skibschef under Den Nordiske Syvårskrig og bliver i 1565 flådechef efter Herluf Trolle. Ved Bornholm indlader han sig i kamp med en overlegen svensk flåde og bliver taget til fange og anbragt i fængsel i Stockholm. Sammen med flere fanger bliver han ført til Svartsjø Slot i Mälaren på grund af pesten. Her dør han den 11. oktober 1565, 45 år gammel. Først et par år senere når efterretningen om hans død til Danmark, og i 1571 efter fredsslutningen lykkes det hans enke at få liget hjem til Danmark.
1520630 Den niende og sidste hersker af aztekernes rige i Mexico, Montezuma dør i spansk fangenskab.
1520111 Kong Christian II hyldes som svensk konge på Brunkeberg efter en langvarig belejring af Stockholm. Den 4. november samme år krones han i Stockholms Storkyrka.
1520114 Christian II krones som konge af Sverige, efter at danske jurister med støtte af den danske hær har overbevist svenskerne om den kongelige danske arveret.
1520118 "Det stockholmske blodbad", hvor Christian II bl.a. på baggrund af anklager fra ærkebiskop Gustav Trolle lader 80 fremtrædende personer, bl.a. 2 bisper, henrette.
15201128 Den portugisiske søfarer Fernao de Magalhaes når frem til Stillehavet gennem det syd-amerikanske stræde, der senere får hans navn. To af hans fem skibe vender om.
15201210 På torvet i Wittenberg brænder Martin Luther den pavelige bulle, som forkynder hans udstødelse af den katolske kirke.
1521 Gustav Vasa generobrer hele Sverige og dermed er unionen slut.
152113 Martin Luther, grundlægger af protestantismen, udstødes af den katolske kirke, fordi han nægter at tilbagekalde sin kritik af kirken.
152136 Ferdinand Magellan opdager Guam. Det kommer til kampe med lokalbefolkningen, chamorroerne, og Magellans folk dræber mange og brænder deres huse ned, inden han fortsætter på sin rejse omkring jorden.
1521316 Ferdinand Magellan når frem til Filippinerne. De er kun 150 mand tilbage, 50 mænd er døde af skørbug. Hder bliver han dræbt i kamp mod de lokale den 27. april 1521, 40–41 år gammel.
1521416 I Tyskland stilles den kirkelige reformator Martin Luther for rigsdagen i Worms, som er indkaldt af den tysk-romerske kejser Karl V, og her erklæres han fredløs. I sin tale til rigsdagen, skal Luther have udtalt de berømte ord: "Her står jeg og kan ikke andet", men mange moderne historikere tvivler på, at ordene stammer fra Luther. Kejseren havde sikret Luther frit lejde til og fra Worms.
1521418 Martin Luther nægter på møde i Rigsdagen i Worms at tilbagekalde sine anklager mod kirken, hvorefter han forlader byen mod frit lejde.
1521427 Den portugisiske søfarer Fernando de Magellan bliver dræbt af indfødte på Filippinerne. Magellan tilhører den portugisiske adel og tjener som ung ved hoffet i Lissabon. 1505-12 deltager han i flere portugisiske flådetogter til Afrika og Asien. Efter uenighed med Portugals konge, Manoel I, går Magellan i 1517 i spansk tjeneste, og han foreslår, at den spanske trone sender en ekspedition mod vest med henblik på at underlægge sig de værdifulde krydderiøer, Molukkerne, som beherskes af spanierne. I 1519 forlader en flåde på fem skibe og med Magellan som leder og med en besætning på ca. 270 mand Spanien og sejler vestpå. Ekspeditionen opholder sig længe ved Brasiliens sydkyst, inden den, nu reduceret til tre skibe, i oktober-november 1520 sejler gennem strædet mellem Tierra del Fuego og Sydamerikas fastland, Magellanstrædet, og ud i det farvand, som undervejs får navnet Stillehavet. Efter mere end tre måneder uden friske forsyninger når ekspeditionen som de første europæere Guam i øgruppen Marianerne. Ti dage senere når flåden frem til Filippinerne, hvor Magellan indgår alliancer med bl.a. kongen af Cebu. Imidlertid bliver han dræbt i kamp med de indfødte på Mactan og når således hverken det oprindelige mål, Molukkerne, eller at sejle hele vejen rundt om Jorden. Sebastián de Elcano overtager ledelsen af flåden, og efter at have besøgt Molukkerne når ekspeditionen, der nu kun bestod af 17 mand og skibet Vittoria, i september 1522 tilbage til Spanien.
1521526 Ved et edikt i Worms udstødes Martin Luther af den katolske kirke.
152184 Giambattista Castagna, senere pave Urban VII, fødes. Han vælges til pave i september 1590, men dør af malaria før kroningen.
1521813 Med få hundrede spanske soldater soldater erobrer Hernán Cortés aztekernernes hovedstad Tenochtitlan (nuværende Mexico City) fra aztekerne og ødelægger det meste af byen. Han opløser det mægtige aztekerrige og baner vejen for etableringen af den spanske kolonimagt på det amerikanske fastland.
1521913 Efter 8 ugers belejring erobrer spanske styrker under Hernando Cortez aztekernes by Tenochtitlan og har hermed kontrol over Mexico.
15211011 Pave Leo X giver titlen 'Defender of the Faith' til den engelske konge Henry VIII for hans bog, som støtter katolicismen. 12 år senere bryder Henry med Rom for at gifte sig med Anne Boleyn.
1522124 Ærkebispen i Lund, Didrik Slagheck brændes på bålet som kætter. Han var indsat af Christian II imod både paven og kapitlet i Lund.
1522130 Lübeck erklærer krig mod Danmark og hærger Bornholm.
152296 Juan del Cano og 17 overlevende søfolk sejler ind i San Lucar havnen i Spanien efter verdens første jordomsejling. Den varede 3 år. Kun ét af 5 skibe vender hjem. Magellan, deres oprindelige kaptajn, blev dræbt af indfødte på Filipinerne.
1522106 Matteo Ricci, italiensk jesuitermissionær. I 1582 tager han til Kina for at etablere en mission. Han dør i Peking i 1610.
15221221 Ni jydske medlemmer af rigsrådet, både adelige og gejstlige. gør oprør mod Christian II ved undertegnelse af "Sammensværgelsesbrevet". Kongen taber modet, og det fortælles, at han tyve gange lader sig ro frem og tilbage over Lillebælt, inden han opgiver forsøget på at samle tropper mod de jyske oprørere. Den 13. april 1523 flygter kongen, dronningen og deres tre børn til Nederlandene, hvor de lever otte år i landflygtighed. Samme år tilbyder den danske adel og gejstlighed tronen til Christians farbror, hertug Frederik af Gottorp (Frederik I), der i en alder af 52 år kan tage tronen i besiddelse.
1523326 Frederik I bliver hyldet som konge på Viborg landsting, efter at Rigsrådet har afsat hans nevø Christian II. For at blive konge må han underskrive en håndfæstning så hård, at han bliver kaldt adelens fange.
1523413 Christian II opgiver sin kamp mod adelen og forlader Danmark ledsaget af sin familie, sin rådgiver Mor Sigbrit, som er mor til kongens afdøde elskerinde Dyveke, og Malmøs borgmester Hans Mikkelsen. Kongen håber at finde hjælp hos sin svoger den tysk-romerske kejser Karl V af Habsburg. Det er begyndelsen på otte år i landflygtighed. Som bekendt ender Christian II med at sidde i arrest på Sønderborg Slot i otte år, inden han ender sit liv på Kalundborg Slot i 1559.
152366 Oprørslederen og adelsmanden Gustav Vasa bliver konge af Sverige, hvilket han er indtil sin død i 1560. Gustav Vasa indfører arveretten til tronen og gør Sverige fri af det danske overherredømme. Som ung var han fanebærer i slaget ved Brännkyrka 1518, hvor Sten Sture den yngre byder på hårdnakket modstand mod Christian IIs tropper. Danskerne mangler forsyninger, og kongen foreslår en våbenhvile, hvor svenskerne skal stille nogle fremtrædende mænd som gidsler for hans sikkerhed under forhandlingerne. Imidlertid bryder den danske konge aftalen og bortfører gidslerne, hvoraf én er den kun 22-årige Gustav Vasa. Gustav Vasa sidder en tid fanget på Kalø slot, men det lykkes ham at flygte til Lübeck. I 1520 vender han tilbage til Sverige. Senere samme år bliver hans far, to onkler og flere andre slægtninge henrettet under Det Stockholmske Blodbad. Desuden bliver hans mor og mormor samt 3 søstre fængslet i Blåtårn i København. Gustav Vasa beslutter at gå til oprør mod Kristian Tyran, som Christian II bliver kaldt efter henrettelserne, og det lykkeds ham at rejse befolkningen i det meste af Sverige mod danskerne. I august 1521 bliver han valgt til rigsforstander, og i oktober samme år indledes belejringen af Stockholm for at drive de danske tropper ud. Dette sker i juli 1523, hvilket bliver afslutningen på Kalmarunionen.
1523610 København omringes af Frederik Is hær, da byen ikke vil anerkende ham som Christian IIs efterfølger. Christian II, som er blevet afsat af Rigsrådet, er sammen med sin hustru Elisabeth flygtet til Holland.
152461 Schwarzwalds bønder indleder et oprør, der snart breder sig over hele Tyskland og får navnet Bondekrigene.
15241224 Vasco da Gama, portugisisk navigatør og opdagelsesrejsende dør, 55 år gammel. Han er på sin 3. ekspedition til de portugisiske kolonier i Indien,
1525224 Den spanske hær, som bruger det nye våben musketten, slår den fransk-schweiziske hær i slaget ved Pavia.
152534 Giovanni Pierluigi da Palestrina, italiensk renæssancekomponist af kirkemusik. Han dør den 2. februar 1594.
1525428 Ved Lund overvinder danske tropper under ledelse af Frederik Is feltherre Johan Rantzau en styrke under admiral Søren Norby, som kæmper for den afsatte kong Christian II.
1525515 Under Den tyske bondekrig lider de oprørske bønder under ledelse af præsten Thomas Müntzer nederlag til de tyske fyrster ved slaget ved Frankenhausen. Thomas Müntzer, som er en af hovedmændene bag den såkaldte modreformation, bliver taget til fange, tortureret og halshugget.
1525518 John Stow, engelsk historiker; han dør i 1605.
1525627 Martin Luther gifter sig med den tidligere nonne Katharina von Bora - efter blot 14 dages forlovelsestid. De bosætter sig i Wittenbergs tidligere augustinerkloster, som kurfyrsten af Sachsen stiller til rådighed. Her driver Katharina landbruget med kvægavl og bryggeri, mens hun har Luther og hans studenter og gæster på kost. Under pesten driver hun endvidere et hospice, hvor hun sammen med sine ansatte kvinder plejer de syge. Katharina von Bora og Martin Luther får seks børn.
1526317 Frans I, konge af Frankrig fra 1515 til sin død i 1547, bliver løsladt fra spansk fangenskab. Efter at have tabt slaget ved Pavia i Italien, bliver han taget til fange af kejser Karl V. Han bliver holdt fanget i Madrid og først løsladt efter betydelige indrømmelser i Italien, og derudover bliver hans bror og kronprinsen Henrik II givet i bytte. Tilbage i Frankrig fragår han fra alle løfter under henvisning til, at de er afgivet under tvang. De nye gidsler må efterfølgende løskøbes for en stor sum penge.
1526820 Pave Clemens den 7. tvinges på flugt efter længere tids belejring af Castel Sant'Angelo af Karl V's tropper under ledelse af kardinal Pompeo Colonna. Store dele af Rom ødelægges.
1526830 Den tyrkiske hær under sultan Suleiman I besejrer ungarerne ved Mohacs; den ungarske konge Ludvig II falder.
15261023 Kong Frederik I befaler borgmester, byråd og menighed i Viborg at beskytte Hans Tausen, der angriber den bestående kirke mere og mere. Hans Tausen har lært den nye tro at kende hos Martin Luther i Wittenberg, og menigheden i Viborg kan lide hans prædikener. Prioren og biskoppen i Viborg vil derimod have ham ud af kirken.
1527521 Philip II af Spanien, konge fra 1556-1598, fødes i Valladolid som eneste søn af kejser Karl V og Isabella af Portugal. Fra sin fader arber han habsburgernes besiddelser i Italien, Netherlandene, Spanien samt kolonierne i "den nye verden". Efter at hans første hustru, Maria Manuela af Portugal er død gifter Philip sig i 1554 med Mary Tudor I af England og deler med hende regeringen af England. Efter Mary's død i 1558 gifter Philip sig først med Elizabeth af Frankrig og siden med Anna af Østrig. Philips mission bliver at forene kristenheden under den katolske kirke og under spansk lederskab, hvorfor han sætter sig i spidsen for kampen mod protestantismen. Han støtter den spanske inkvisitions barske metoder og søger at knuse protestantismen først i den sydlige del af Europa og siden i England og Frankrig. Efter en strålende søsejr ved Lepanto i 1571 over de ottomanske tyrkere, bryder han den tyrkiske dominans i Middelhavet. I 1580 lykkes det Philip at erobre Portugal. Men efter den spanske armadas nederlag i 1588 mod England er det slut med det spanske verdensherredømme, og de sidste 10 år af Philip II's liv er en politisk og økonomisk nedtur for Spanien.
1527713 John Dee, engelsk filosof, matematiker, alkymist og astrolog; han oversætter bl.a. Euklids "Elementer"; John Dee dør i 1608.
1528112 Gustav Vasa krones til konge af Sverige i Uppsala Domkirke.
152985 Freden ved Cambrai indgås af Francis I af Frankrig og den hellige romerske kejser Karl V. Francis afstår fra sine krav på Italien og Karl på Burgundiet.
1529921 Ved Wien bliver den tyrkiske hær under sultan Süleyman den Prægtige slået. Den første tyrkiske belejring af Wien var det første forsøg fra det osmanniske rige på at overtage Wien. Efter 150 års spændinger følger den anden tyrkiske belejring af Wien i 1683.
15291015 Sultan Suleiman af Tyrkiet opgiver belejringen af Wien (tyrkerne kommer dog igen 150 år senere).
153072 På det årlige møde mellem kongen og rigsrådet i København fremlægger Hans Tausen, senere biskop, sammen med flere evangeliske prædikanter den protestantiske trosbekendelse. Hans Tausen har studeret ved universitetet i Wittenberg i næsten to år og har der truffet Martin Luther.
1530825 Ivan den Grusomme (Ivan IV) arver faderens trone som 3-årig, krones som Ruslands første tsar i 1547; han gifter sig med Anastasia Romanov, og Romanov slægten styrer Rusland de følgende 300 år; han dør i 1584.
1530920 Martin Luther råder de tyske protestantiske fyrster til at berede sig på krig med den katolske kirke.
15301227 Under indflydelse af religiøst hysteri trænger en skare københavnske borgere under ledelse af borgmester Ambrosius Bogbinder ind i Københavns Frue Kirke, hvor de ødelægger helgenbilleder, men byfogden forhindrer, at den uerstattelige altertavle ødelægges.
153115 Pave Clemens VII forbyder den engelske konge Henry VIII at gifte sig igen. Dette fører frem til dannelse af den engelske kirke.
1531126 Lissabon rammes af jordskælv, 30.000 døde.
1531211 Henrik VIII af England anerkendes som overhoved for den engelske kirke. Da paven nægter at tillade kongen at annullere ægteskabet med Katharina af Aragonien, bryder han med den katolske kirke og opretter Church of England med sig selv som den øverste leder.
153289 Christian II Indsættes som fange på Sønderborg Slot efter at være lokket til Danmark fra Norge mod løfte om frit lejde.
1533125 I al hemmelighed vier biskoppen af Lichfield Henrik VIII af England til Anne Boleyn, hans anden af seks hustruer. Hun er datter af Thomas Boleyn, senere jarl af Wiltshire og Ormond, og hans hustru Elizabeth. Anne Boleyn bliver senere henrettet for utroskab. Henrik VIII fik sit foregående ægteskab med Katharina af Aragonien annulleret, hvilket førte til brud med den romersk-katolske kirke og grundlæggelsen af den engelske kirke med ham selv som overhoved.
1533228 Michel de Montaigne, fransk filosof og forfatter; han dør i 1592
1533330 Thomas Cranmer bliver ærkebiskop i Canterbury. Formentlig fordi han har hjulpet med til at få Henrik VIIIs ægteskab med Katharina erklæret ulovligt. Han ender dog sit liv på bålet i 1556 under Maria Tudor.
1533410 Frederik I dør på Gottorp Slot.
1533711 Pave Clement VII lyser den engelske konge Henry VIII i band. Kongen, som desperat ønsker en mandlig arving, vil lade sig skille fra Catherine af Aragon for at gifte sig med Anne Boleyn, og han har i maj 1533 tvunget ærkebiskoppen af Canterbury Thomas Cranmer til at annullere ægteskabet. Paven, som er under pres fra Catherines nevø, Karl V, udstøder den engelske konge af den romersk-katolske kirke, hvorefter Henrik VIII svarer ved at overtage mange af den engelske kirkes aktiver og grundlægge the Church of England.
1533829 Den sidste inkakonge i Peru myrdes. Iflg den officielle version fordi han forsøger at myrde sin broder. En anden version fortæller, at han bliver dræbt, fordi man er bange for, at han vil afsløre de grusomheder, der er begået mod hans folk.
153397 Elizabeth I, dronning af England fra 1558-1603, datter af Henry VIII og dennes anden hustru, Anne Boleyn. Inden Elizabeth er 3 år gammel, har faderen ladet hendes moder halshugge i Tower. Kongens næste hustru, Jane Seymour føder kongen den længe ønskede søn, Edward, som følger Henry VIII på tronen efter faderens død som Edward VI. Den unge Edward lider (vistnok) af tuberkulose og dør i 1653. Mary, datter af Henry VIII og Katherine af Aragonien, følger broderen på tronen. Ved Marys død bliver Elizabeth dronning af England. Det sker den17. november 1558.

Elizabeths første udfordring er truslen fra hendes kusine, den skotske - og katolske - dronning Mary, som har et stærkt og legitimt krav på den engelske trone. Da Mary må flygte fra Skotland, anbringes hun i husarrest i England, og efter en række beskyldninger om at konspirere mod den engelske trone dømmer Mary til døden. Elizabeth underskriver dødsdommen, og Mary henrettes den 8. februar 1587.

Efter at have slået den (troede man) uovervindelige spanske armada bliver England den protestantiske højborg. England begynder nu at etablere sig som tidens mest magtfulde kolonimagt med støtte af dristige søfolk som Hawkins, Drake og Raleigh. Tiden bringer også en renæssance for litteraturen med navne som Shakespeare, Marlowe og Spenser. Elizabeth I dør den 24 marts 1603.

15331115 Den spanske conquistador Francisco Pizarro ankommer til Cuzco, Peru.
15331213 Erik XIV, konge af Sverige 1560-1568. Han er søn af Gustav Vasa og Katarina af Sachsen-Lauenburg. I 1568 gør hans brødre Johan og Karl oprør og belejrer Erik i Stockholm. Han må overgive sig og bliver fængslet, og i 1569 erklærer stænderne ham for afsat. Han dør i fængslet på borgen Örbyhus den 26. februar 1577, 43 år gammel, formentlig forgivet på ordre fra sin bror kong Johan III.
1534 Frederik II, søn af (senere) kong Christian III og Dorothea af Sachsen-Lauenburg, fødes på Haderslevhus. konge af Danmark-Norge fra 1559-1588. Efter faderens sejr i "Grevens Fejde" bliver Frederik i 1536 valgt som tronfølger med titel af prins af Danmark. Da faderen dør i 1559 underskriver Frederik håndfæstningen og sætter sig på tronen. I 1572 gifter han sig med sin 15-årige kusine, Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg, som er 23 år yngre.

I 1559 erobrer han Ditmarsken sammen med farbroderen Hertug Adolf af Gottorp. Ellers er de første år af hans regeringsperiode præget af et stort modsætningsforhold til Sverige. Frederik II magter ikke at realisere sine militære planer under den Nordiske Syvårskrig fra 1563-1970. Frederik II havde regnet med, at han med sine tyske lejetropper hurtigt kunne vinde krigen mod svenskerne. Men pga dårligt organiseret forsyningssystem må man standse fremrykningen mod Stockholm og gå i vinterkvarter i Skåne. Året efter er det svenskerne, der havde initiativet, og de trænger ind i Norge flere steder og hærger også i Halland og Blekinge. Hen på sommeren rejser Frederik II et lån til at finansiere planerne om et angreb på Stockholm. Det bliver en fuldstændig fiasko, og hæren må trække sig tilbage. Da et nyt forsøg i oktober lider samme skæbne, er Rigsrådet ved at miste tålmodigheden. Til sidst ser Frederik II sig nødsaget til at hjemkalde sin faders gamle uven, Peder Oxe. Peder Oxe mistede Christian III's gunst i 1556 og blev tvunget til at tage ophold i udlandet. Ved Christian III's død blev alle Peder Oxes ejendom konfiskeret. Peder Oxe har flere gange uden held forsøgt at blive taget til nåde igen, men nu får han frit lejde og rejser til Danmark, hvor han forsones med Frederik II. Peder Oxe bliver igen medlem af rigsrådet og får Vordingborg Slot som len og sit konfiskerede gods tilbage. Året efter bliver han udnævnet til rigshofmester og medvirker i de følgende år til at bringe de danske statsfinanser på fode igen. Herefter er det i realiteten Rigsrådet med Peder Oxe i spidsen, der er ham, der styrer landet. Det lykkes Peder Oxe at overtale adelen til at bære en større del af de økonomiske byrder, og han tredobler Øresundstolden. Ved fredsafslutningen i Stettin i 1570 er Danmark fortsat den mest magtfulde stat i Norden.

Efter krigen kaster kongen sig over slotsbyggeri. For kontrollere indsejlingen til Øresund og sikre indtægterne fra Øresundstolden bygger han fra 1574-84 Nordens stærkeste fæstning, Kronborg for indtægter fra den forhøjede Øresundstold.. Ved talrige mageskifter med adelen samles krongodset, så det bliver mere rentabelt - og kongen får et sammenhængende jagtterræn. I 1560 mageskifter Frederik sig til den nordsjællandske hovedgård Hillerødsholm, og han ombygger gården til et slot, Frederiksborg.

Frederik II dør 54 år gammel på Antvorskov Kloster den 4. april 1588. I sin ligprædiken siger præsten, Anders Sørensen Vedel med rene ord, at kongens død må tilskrives et umådeholdent spiritusforbrug. Han bliver gravsat i Roskilde Domkirke. Frederik II efterfølges af sin søn Christian IV.

1534 Borgerkrigen, der har fået navnet Grevens Fejde bryder ud. Skipper Clement rejser en jysk bondehær.
1534420 Den franske opdagelsesrejsende Jacques Cartier bliver af den franske konge Frans I sendt ud afsted for at søge efter guld og en vestlig søvej til Indien. Han går først i land på halvøen la Gaspésie (Gaspé) i det sydøstlige Canada. Her møder Cartier og hans folk en venligtsindet indianerstamme, Irokeserne, der kalder deres landsdel for "Kanata". Dette er formentlig inspirationen til at Cartier begynder at kalde landet for Carobert_blakenada. Han udforsker dele af det nuværende Newfoundland og østkysten af Canada. Han bortfører høvding Donnaconas sønner, Domagaya og Taignoagny, og tager dem med sig tilbage til Frankrig.
153471 Frederik II, konge af Danmark og Norge fra 1559 til 1588. Han er søn af Christian III og tilhører den oldenborgske slægt. Efter faderens sejr i Grevens Fejde bliver Frederik i 1536 valgt som tronfølger. I 1542 rejser han rundt i Danmark og bliver hyldet af folket. I 1548 bliver han hyldet på sit første - og sidste - besøg i Norge. Efter Syvårskrigen kaster kongen sig over slotsbyggeri. Den gamle, middelalderlige fæstning Krogen ved Helsingør bliver i årene 1574-1584 ombygget til et renæssanceslot, Kronborg, med tårne og spir samt tage i kobber takket være indtægterne fra Øresundstolden, og således at det efter ombygningen fremstår som Nordens stærkeste fæstning. I 1560 mageskifter Frederik sig til den nordsjællandske hovedgård Hillerødsholm, og han ombygger gården til et renæssanceslot, Frederiksborg. Frederik er en god ven af den berømte astronom Tycho Brahe, og han giver bl.a. Tycho Brahe øen Hven i forlening. Her opfører han observatorierne Uranienborg og Stjerneborg med kongeligt tilskud. Frederik II dør den 4. april 1588, 53 år gammel på Antvorskov Kloster. Han efterfølgs af sin søn Christian IV.
1534724 Jacques Cartier går i land i Canada, som han erklærer for tilhørende Frankrig.
15341016 Slaget ved Svenstrup syd for Aalborg mellem oprørske bønder og adelige styrker - et led i Grevens Fejde. Bønderne under ledelse af Skipper Clement nedkæmper adelshæren, og hærførerne Holger Holgersen Rosenkrantz og Niels Lavesen Brock samt et ukendt antal fodfolk bliver dræbt.
15341218 Johan Rantzau og hans tropper stormer Aalborg, hvor bondefører Skipper Clement har forskanset sig under Grevens Fejde. Oprørerne hugges ned, og byen plyndres.
1535118 Byen Lima i Peru grundlægges af Francisco Pizarro.
153569 En dansk-svensk flåde udkæmper et søslag med den tyske stat Lübeck. Kampen ender uden sejrherre. Men i de kommende dage bliver den lybske flåde ødelagt.
153576 Den engelske statsmand, teolog og humanist ("Utopia") Thomas More halshugges på Tower for højforrædderi, dvs fordi han nægter at anerkende Henrik VIII som den engelske kirkes overhoved.
1536116 Lübeck slutter fred med Christian d. III. Borgerkrigen ender da København overgiver sig til Christian d. III.
1536515 Henrik VIII's hustru, den engelske dronning Anne Boleyn, anklages under en retssag for forræderi, utroskab og incest; hun dømmes til døden og henrettes ved halshugning i Tower den 19. maj samme år. I 1533 havde hun født datteren Elisabeth, senere Elizabeth I af England.
1536517 Ærkebiskop Thomas Cranmer erklærer Henrik VIII's ægteskab med Anne Boleyn, (hans hustru nr to ud af seks) for ugyldigt. Hun henrettes to dage senere.
1536519 Den engelske kong Henrik VIII's anden hustru, Anne Boleyn, bliver halshugget i Tower of London, anklaget for utroskab og blodskam. Den korrekte forklaring er formentlig, at hun ikke kunne levere en mandlig tronarving. Omkring 1526 blev hun kongens elskerinde, hvilket førte til hans skilsmisse fra Katarina af Aragonien og bruddet med Rom i 1533. Parret blev hemmeligt samme år, og Anne føder kongen en datter, den senere Elizabeth I.
1536530 Henry VIII gifter sig med Jane Seymour - 11 dage efter henrettelse af hans tidligere hustru, Anne Boleyn.
1536611 Felthereren Johan Rantzau slår bondehæren i "Slaget ved Øksnebjerg".
1536712 Erasmus af Rotterdam (egt. Gerrit Gerritszoon) er død i Basel, (ca.) 66 år gammel. Han var den nordeuropæiske renæssancehumanismes førende skikkelse og en stor teolog, filolog og filosof. Erasmus forsvarede ideen om menneskets frie vilje, og at denne er afgørende for at fastholde et menneskeligt ansvar for at overholde moralloven og de religiøse idealer. På den anden side fastholdt han menneskets behov for Guds nåde. Dette førte til et opgør med Martin Luther, der mente, at kun nåden kunne hjælpe et menneske — ikke det selv.
1536728 København overgiver sig til Christian III under Grevens Fejde, Danmarks seneste borgerkrig. Hansestaden Lübeck har indgået en alliance med grev Christoffer af Oldenborg og Chr. II med støtte fra bl.a. Skipper Clement.
153686 Christian III drager ind i det belejrede København efter afslutningen på Grevens Fejde.
153699 Skipper Clement, leder af bondeoprøret i Grevens Fejde, blev bliver halshugget, parteret og sat på jhul og stejle efter at være blevet taget til fange af Johan Ranzau.
15361015 På en rigsdag i København vedtager kong Christian III en håndfæstning. Adelen bevarer hals- og håndsret over færstebønderne.
15361030 Ved et rigsdagsmøde efter afslutningen af Grevens fejde fastslås det, at Danmark fortsat skal være et valgrige, og efter fængslingen af biskopperne er den protestantiske reformation en realitet. Samtidig gøres Norge til en del af Danmark.
153792 Den danske kirke får godkendt sin fundats af Luther personligt; fundatsen er skrevet af Hans Tausen.
15371012 King Edward VI, søn af Henry VIII dennes tredje hustru, Jane Seymour.
15371220 Johan III, svensk konge, søn af Gustav Vasa og Margareta Eriksdatter. Han regerer fra 1568-1592. Han dør den 17. november 1592, 54 år gammel.
15381217 Den engelske konge Henrik VIII bandlyses af den katolske kirke. Pave Clemente VII vil ikke acceptere kongens skilsmisse fra Katarina af Aragonien.
154016 Henrik VIII af England gifter sig for 4. gang. Denne gang er bruden Anna af Cleves, som han alene kender fra et (for) smukt portræt af Hans Holbein. Det menes/påstås, at ægteskabet aldrig "fuldbyrdes".
1540125 Edmund Campion, den første engelske martyr. Han er katolsk jesuiterpræst i det anglikanske England. Han bliver taget til fange af såkaldte "præstejægere" under en katolsk gudstjeneste, dømt for højforræderi og hængt m.m. den 1. december 1581. I 1970 bliver han kanoniseret af Pave Paul VI som en af "the Forty Martyrs of England and Wales".
1540727 Thomas Cromwell, rådgiver for Henry VIII af England, henrettes for forrædderi.
1540728 Henry VIII af England gifter sig med Catherine Howard, hans femte hustru.
1540927 Pave Paul III autoriserer Jesuiterordenen, en munkeorden, baseret på militære principper. Ordenen etablerer sig først i Danmark i 1873.
15401025 En dom fastslår, at præstegårde altid skal findes blandt landsbyens bedre gårde
1541212 Santiago i Chile grundlægges af Pedro de Valdivia, som er spansk conquistador og den første kongelige guvernør i Chile.
154144 Ignatius Loyola bliver overhoved for jesuiterbevægelsen.
1541419 Ignatius Loyola bliver overhoved for jesuiterordenen.
1541626 Den spanske conquistador Francisco Pizarro er død, blev han myrdet af sin hovedmodstander og tidligere allierede Diego de Almagros mænd. Pizarro stod i spidsen for Inkarigets erobring i begyndelsen af 1530'erne. I 1531 forlod han Panama i spidsen for et par hundrede mand. Ankommet til Peru lykkedes det at tage inkaherskeren Atahualpa til fange. Under indtryk af spaniernes ukendte våben og overlegne, brutale militære strategi var inkaerne handlingslammede. De opfyldte spaniernes krav om en enorm løsesum for Atahualpa, som dog alligevel blev henrettet i 1533. Samme år erobrede spanierne inkahovedstaden Cuzco, og dermed var Inkariget erobret. I 1535 grundlagde Pizarro den nye hovedstad Lima.
1541826 Den tyrkiske sultan Suleiman I erobrer Buda og gør Ungarn til en tyrkisk provins, hvilket den forbliver indtil 1699.
1541924 Den schweiziske læge, filosof og mystiker Theophrastus Bombast von Hohenheim - bedre kendt som Paracelsus - er død, han blev 47 år gammel. Han tog lægeeksamen fra universitetet i Wien i 1510, 17 år gammel, hvorefter han rejste rundt i nogle år i Egypten, Arabien, Palæstina og Tyrkiet for at lære praktisk medicin. Han underviste ved Basel Universitet, hvorfra han blev udvist i 1538 for sine nye teorier. Han var den første, der mente, at små doser af det, som gjorde en syg, kunne helbrede. Han fandt også ud af, at kviksølv kan kurere kønssygdomme som syfilis.
15411120 John Calvin etablerer en religiøs regering i Geneve og skaber dermed et center for den voksende protestantisme i Europa.
1542 Der bryder krig ud imellem Frankrig og den tyske Kejser. En traktat imellem Danmark og Frankrig medfører automatisk Danmarks deltagelse i krigen.
1542213 Henrik VIII's femte hustru, Cathrine Howard henrettes for utroskab. Hun er en kusine til Henrik VIII's tidligere hustru, Anne Boleyn, som blev halshugget i 1536.
1542627 Den portugisiske opdagelsesrejsende Juan Rodríguez Cabrillo gør krav på Californien til Spanien.
1542721 For at forstærke kampen mod protestantismen opretter pave Paul III Inkvisitionen.
1542815 Det første danske "flyveblad" udkommer, forløberen for avisen. Det omhandler "nye, sandrue Tidinger fra Schlesion, om saadanne Græshopper, som Ingen haver set tilforn".
1542824 Den spanske conquistador Francisco de Orellana når som den første Atlanterhavet efter at været sejlet ned ad Amazonas. Han giver floden sit mytologiske navn efter at være stødt på krigeriske indianerkvinder på rejsen.
1542119 Anders Sørensen Vedel, dansk historiker, forfatter og præst. Blandt andet kendt for at han oversatte Saxos Gesta Danorum fra latin til dansk. an dør den 13. februar 1616.
1542128 Mary, hun bliver dronning af Skotland i en alder af 7.
15421214 Marie Stuart krones som skotsk dronning, blot en uge gammel. Før kroningen et det aftalt, at den unge dronning senere skal giftes med den da femårige søn af Henrik VIII af England, . I henhold til aftalen skal deres børn have førsteret til den skotske og den engelske trone.
1543 Danmark erklærer Nederlandene krig.
1543524 Den polske astronom Nicolaus Copernicus, grundlægger af den moderne astronomi, dør. Han studerer matematik og naturvidenskab i Krakow, inden han tager til Bologna for at studere kanonisk lov. Han forkaster det ptolemæiske system, som placerer jorden i universets centrum (geocentiske system), og genopliver det græske heliocentriske univers, hvor jorden og de øvrige planeter drejer omkring solen. Han udvikler sine teorier i De Revolutionibus Orbium Caelestium, et værk, som er en naturvidenskabelig milepæl. I 1600-tallet beviser Galilei og Kepler, at Copernicus' teorier er korrekte.
154371 England og Skotland underskriver fredstraktat ved Greenwich, som indebærer ægteskab mellem prins Edward Tudor og Mary, dronning af Skotland.
1543712 Henry VIII ægter Catherine Parr, hans 6. og sidste hustru.
1543815 Jesuitterordenen grundlægges i Paris.
1543825 Den portugisiske opdagelsesrejsende António Motas skib bliver af stormen kastet ind på øen Tanegashimaden. Han og hans besætning bliver de første europæere, som sætter foden på japansk jord.
154399 Marie Stuart krones som ni måneder gammel som dronning af Skotland i det skotske by Stirling. Før kroningen er der indgået en aftale med Henrik VIII af England, om at den unge dronning senere skal giftes med hans da femårige søn, senere kong Edvard VI. Aftalen bliver dog opløst pga. modstand fra begge sider.
1544 Danmark slutter fred med den Tyske Kejser og dermed er krigen slut.
154451 Tyrkiske tropper besætter Ungarn.
154489 Christian III deler hertugdømmerne Slesvig og Holsten med sine brødre Adolf og Hans.
15441116 Herluf Trolle og Birgitte Gøye fejrer bryllup - da deres ægteskab bliver barnløst, testamenterer de deres besiddelser til stiftelsen og skolen Herlufsholm.
1545225 Skotterne besejrer englænderne i slaget ved Ancrum Moor. Englænderne mister 800 mænd, og ca. 1.000 tages til fange.
15451213 På kirkemøde i Trento, Italien sidestilles den katolske tradition med Biblens ord. Dette sker som en reaktion på Reformationen.
1546218 Martin Luther, præst og tysk leder af den protestantiske reformation, er død, han blev 62 år gammel. Han tilbragte tre år i et kloster, inden han blev ordineret i 1507. Som teologiprofessor ved Wittenberg Universitet begyndte han at prædike frelse gennem tro alene; frelse kan ikke købes, men er en gave fra Gud. En erkendelse, som han kom frem til efter et besøg i det katolske Rom. I 1517 slog han 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, hvori han bl.a. angreb den praksis, at syndere kunne opnå syndsforladelse gennem køb af afladsbreve af kirken. Ærkebiskoppen af Mainz klagede til Rom over Luther, men han nægtede at tilbagekalde ("hvad jeg skrev, det skrev jeg"). I 1519 bestred han pavens overherredømme og brændte den pavelige bandbulle, som truede ham med udstødelse af kirken. Luther blev endelig udstødt i 1521. Luther blev taget under beskyttelse af Frederik den Vise af Saksen. I 1530 godkendte Luther den Augsburgske Confession, som var udformet af den protestantiske reformist Philip Melanchthon, og som definerer luteranismen grundsætninger.
1546911 Arild Huitfeldt, dansk historiker og statsmand. I 1586 får han sæde i Rigsrådet under Frederik II og bliver tillige rigets kansler. Han skrivet det omfattende værk "Danmarks Riges Krønnike", som rækker fra de ældste tider til Christian IIIs død. I 1606 får han et apoplektisk anfald, og i 1609 trækker han sig tilbage til Herlufsholm. Han dør den 16. december 1609, 63 år gammel.
15461214 Tycho Brahe, dansk astronom. Han er i gang med at studere jura, da han en aften i november 1572 på Herrevad i Skåne får øje på en tilsyneladende ny, stærkt lysende stjerne i stjernebilledet Cassiopeia. I 1573 publicerer han i bogen "De nova stella" og introducerer heri betegnelsen en nova om en pludselig opflammende stjerne. I august 1576 påbegynder han opførelse af observatoriet Uranienborg på Hven, finansieret af Frederik II. Fordi vinden bevæger bygningen og dermed måleinstrumenterne, bygger han seks år senere observatoriet Stjerneborg lige uden for Uranienborgs have. Han lader det grave ned i jorden, så kun kuplerne stikker op. Efter Frederik IIs død bliver Tycho Brahes forhold ændret, og han flytter sine aktiviter til Bøhmen, hvor han slår sig ned i Prag. Her bliver astronomen Johannes Kepler hans medhjælper. Tycho Brahe dør den 13. oktober 1601 under en middag hos en af sine venner, Peter Vok von Rosenberg. Årsagen menes at være en urinvejsinfektion. En teori var, at han har behandlet sig selv med et kviksølvholdigt lægemiddel og var død af kviksølvforgiftning. Den teori bliver afvist, da man i 2010 åbner hans grav i Prag. En anden teori siger, at hans blære skulle være sprængt efter middagen, da han havde brug for at lade vandet, men af høflighed ikke ville forlade bordet. Dette er dog også en myte. Krateret Tycho på Månen og krateret Tycho Brahe på Mars er opkaldt efter ham. Det gælder også Tycho Brahe Planetarium i København.
1547116 Den 16-årige Ivan IV Vasilevitj, senere kendt som Ivan den Grusomme, krones og antager som den første titlen som tsar af Rusland.
1547128 Kong Henrik VIII af England (siden 1509) dør, 55 år gammel.
1547220 Edvard VI af England, søn af Henrik VIII og Jane Seymour, krones i Westminster Abbey i en alder af kun ni år. Han er Englands første protestantiske regent. I hele hans tid bliver riget styret af en formynderregering, fordi han ikke når myndighedsalderen. Han dør den 6. juli 1553, 15 år gammel.
1547929 Miguel de Cervantes Saavedra, spansk forfatter. Han er fjerde af syv børn i en fattig adelsfamilie. Som ung studerer han teologi ved universiteterne i Salamanca og Madrid. Før han bliver forfatter, deltager han i den kristne armada mod tyrkerne og bliver såret i slaget ved Lepanto i 1571. Siden er han i fem år slave hos maurerne i Algier. Efter fire mislykkede flugtforsøg bliver han løskøbt af Trinitarianerordenen i 1580 og vender tilbage til Spanien. I årene 1580-1582 deltager han som soldat i kampe mod Portugal. Derefter bliver han skatteopkræver. Han er dybt forgældet og begynder at skrive om sine oplevelser for at tjene nogle penge. I 1584 udgiver han sin første roman, La primera parte de la Galatea. Her bliver han proviantør for den spanske armada og rejser derfor rundt i Spanien. I forbindelse med sit arbejde tilbringer han tre måneder 1597/1598 i fængsel i Sevilla for underslæb. I fængslet begynder han arbejdet på sit hovedværk, Don Quixote de la Mancha, hvis første del bliver offentliggjort 1605. Anden del udkommer i 1615. Romanen om Don Quixote fører endelig til den succes, han har drømt om, men Cervantes taber snart de penge, bøgerne indbringer. Han dør fattig den 23. april 1616 i Madrid.
15471221 Steen Brahe til Knudstrup, dansk rigsråd, hans et år ældre bror er astronomen Tyge (Tycho) Brahe. Han dør den 11. april 1620, 72 år gammel.
154897 Catherine Parr, Henrik VII's sjette kone dør.
15491110 Pave Paul III dør 81 år gammel.