Til forsiden

Oldtiden

Grækenland

Romertiden

Vikingetiden

Middelalderen

1500-1549

1550-1599

1600-1649

1650-1699

1700-1749

1750-1799

1800-1849

1850-1899

1900-1913

1914-1918

1919-1938

1939-1945

1946-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

År Md Dag Begivenhed
1850120 Digteren Adam Oehlenschläger er død, han blev 70 år. Hans mest berømte værker er nationalsangen "Der er et yndigt land" og digtet "Guldhornene". Han forsøgte sig som skuespiller, men uden held, hvorefter han fortsatte sin skolegang og påbegyndte et jurastudium. I 1811 blev han udnævnt til professor i æstetik ved Københavns Universitet, hvilket gav ham en årsindkomst på 1.200 rigsdaler. I hans forfatterskab er der to hovedværker: "Aladdin", som er en del af dobbeltbindet Poetiske Skrifter I-II, og "Digte 1803". Det bedst kendte digt fra sidstnævnte er Guldhornene. I dette digt, som omhandler guldhornenes fund og tyveri, anvender han versemål, man kender fra gamle skjaldevers fra Island. Af hans øvrige værker vil jeg nævne en "Hakon Jarl hin Rige" (1807), som vi lærte udenad i min skoletid i 1950'erne.
1850130 Den netop valgte rigsdag åbner for første gang. Det sker på Christiansborg, hvor kongen har afsat stueetagen i den ene fløj til folkestyret.
1850223 Cesar Ritz, den schweiziske hotelejer og grundlægger af Hotel Ritz i Paris og Hotel Ritz og Hotel Carlton i London. Han dør den 24. oktober 1918, 68 år gammel.
185037 Tomáš Masaryk, tjekkisk politiker, født i Mähren, som var del af Østrig-Ungarn. Han får en doktorgrad fra universitetet i Wien i 1876 og bliver efterfølgende docent. I 1882 bliver han professor i filosofi ved det nystartede, tjekkiske universitetet i Prag. Han spiller en central rolle i oprettelsen af Tjekkoslovakiet og er landets første præsident fra 1918–1935. Det lykkes Masaryk at forene tjekker og slovakker og at lede det eneste demokrati i Central- og Østeuropa i mellemkrigstiden. Han dør den 14. september 1937, 87 år gammel.
1850318 The American Express grundlægges i Buffalo, New York.
1850416 Marie Tussaud, den schweiziske opfinder af de berømte voksfigurer, dør.
185066 Den tyskfødte amerikansk tøjproducent Levi Strauss laver sit første par cowboybukser i New York. I 1853 flytter han til San Francisco i Californien og åbner forretningen Levi Strauss & Co.
1850610 Nielsine Nielsen, Danmarks første kvindelige akademiker (læge). Som 18-årig tager hun til København, hvor hun uddanner sig til lærerinde – en af de eneste uddannelsesmuligheder, som kvinder havde. I 1873 ser hun i en avisnotits, at kvinder kan uddanne sig til læge i USA. Hun drager tilbage til København, hvor hun ansøger om at måtte tage eksamen artium (studentereksamen) ved universitetet med henblik på at studere lægevidenskab. Universitetet ender med at anbefale kvinders adgang med stort flertal. Den 25. juni 1875 udstedes en kongelig anordning, der gav kvinder adgang til at studere ved universitetet (teologi undtaget), men ikke til stipendiemidler. I 1877 bliver hun Danmarks første kvindelige student, og i 1885 bliver hun landets første kvindelige akademiker og læge. Hun drømmer om en videnskabelig karriere, men møder modstand og bliver i stedet praktiserende læge – og kvindesagsforkæmper. Hun dør den 8. oktober 1916, 66 år gammel.
1850610 Nielsine Nielsen, som bliver Danmarks første kvindelige akademiker ( læge), fødes i Svendborg.
1850624 Lord Horatio Kitchener, engelsk general; han gør tjeneste i Palæstina (1874-78), Cypern (1878-82), Sudan (1883-85) og Boerkrigen (1902-09); ved første verdenskrigs udbrud udnævnes han til krigsminister. Han dør i 1916, da hans krydser,HMS Hampshire rammer en tysk mine. Kitchener og 643 af den 655 mand store besætning omkommer.
1850627 Jørgen Pedersen Gram, dansk matematiker og aktuar. Han er direktør for forsikringsselskabet Skjold fra 1884, medlem af Hafnias direktion fra 1895 og formand for Forsikringsrådet fra 1910. Gram dør den 29. april 1916, 65 år gammel.
185072 Preussen trækker sig ud af krigen mod Danmark, så slesvig-holstenerne står nu alene. Det sker efter London-konferencen, hvor det danske kongeriges udelelighed garanteres.
185072 Robert Peel, grundlæggeren af det engelske politikorps, dør ved en rideulykke.
185079 Zachary Taylor, USA's 12. præsident (1849-50) dør 65 år gammel.
1850718 Vilhelm Bardenfleth, jurist, stiftamtmand, politiker og indenrigs- og kultusminister. Han dør den 6. september 1933, 83 år gammel.
1850725 Slaget ved Isted, det største slag i Nordens historie, ender med dansk sejr over den Slesvig-holstenske hær; men først efter en blodig kamp, der koster 845 danske soldater livet og 2500 sårede. Blandt de faldne general Schleppegrell og oberst Læssøe.
185085 Guy de Maupassant, fransk forfatter; han dør i 1893.
185087 Frederik VII gifter sig med modehandlerske Louise Rasmussen, som kort forinden er udnævnt til lensgrevinde af Danner.
1850817 Danmark overdrager alle fæstningsværker og andre "rettigheder" på Guldkysten til England.
1850817 Den franske forfatter 1850 Honore de Balzac dør. Som 30-årig og stærkt forgældet efter et trykkerieventyr, kaster han sig ud i skriveriet og begynder at udgive under sit eget navn. Og i løbet af de næste 20 år skriver han omkring 90 romaner og noveller, iblandt dem mange mesterværker som 'Le Pere Goriot', 'Les Illusions perdues', 'Les Paysans' og 'Eugenie Grandet'. Mange af værkerne udgives under navnet 'La Comédie humaine', formentlig inspireret af Dantes 'Den guddommelige komedie'. 3 måneder før sin død, har han giftet han sig med sin elskerinde gennem 18 år, den polske grevinde Evelina Hanska.
1850818 Den franske forfatter Honoré de Balzac er død, han blev 51 år gammel. Han var en vigtig repræsentant for den store generation af franske romanforfattere sammen med Victor Hugo, Alexandre Dumas den ældre, Stendhal og George Sand, og han anerkendes som en af ??grundlæggerne af "realismen" i europæisk skønlitteratur.
1850828 Første opførelse af Wagner's "Lohengrin" i Weimar.
185099 Californien bliver den 31. stat i USA.
1850912 Den danske hær besejrer den slevig-holstenske ved Mysunde.
1850916 Slavehandel forbydes i District of Columbia, USA.
1850104 Stormen på Frederiksstad under Treårskrigen.
18501023 Sophus Bauditz, dansk skolemand og forfatter. Han dør den 16. august 1915, 64 år gammel.
18501113 Robert Louis Stevenson, skotsk forfatter ('Skatteøen' og 'Kidnappet'). Han dør i 1894.
18501124 En dansk styrke tilbageviser et slesvig-holstensk angreb på byen Lottorp i Slesvig.
1850121 P.E. Lange-Müller, komponist ("Der var engang"). Han dør i 1926.
18501231 Det sidste slag i Treårs krigen udkæmpes foran Mysunde. Det ender i en dansk sejr.
185111 København er ikke længere en aflåst by - Østerport holdes åben om natten.
185113 Viggo Johansen, dansk maler. Han dør den 18. december 1935, 84 år gammel.
1851127 Den konservative helstatspolitiker C.A. Bluhme bliver premierminister i Danmark efter A.W. Moltke. Han sidder indtil den 21. april 1853, hvor han bliver afløst af C.E. Frijs.
185121 Mary Shelley, engelsk forfatter til den klassiske roman 'Frankenstein' dør,
185122 Den danske hær vender tilbage til København, hvor den hyldes for sine sejre i treårskrigen.
1851212 Der findes guld i New South Wales, hvilket starter den australske guldgraverepidemi.
185133 A.C.Illum åbner forretning på Østergade 55, København.
185139 Fysikeren H.C. Ørsted dør, 73 år gammel.
185141 Det første danske frimærke udstedes. Samtidig begynder man at anvende postopkrævninger og -anvisninger.
1851413 Som følge af den nye danske grundlov, der sikrer religionsfrihed, fritages børn, der ikke er medlem af folkekirken, for kristendomsundervisning i skolerne, og der indføres borgerlig vielse.
185151 Dronning Victoria åbner den første i en serie af verdensudstillinger (The Great Exhibition of the works of industry of all nations). Den finder sted i Hyde Park i London i En speciel bygning, The Crystal Palace, som er designet af Joseph Paxton til formålet. Prins Albert, dronningens gemal, er den store drivkraft bag udstillingen, som bliver en stor succes. Overskudet bliver brugt til, at grundlægge Victoria and Albert Museum, Science Museum og Natural History Museum, der alle blev bygget syd for udstillingsområdet.
1851521 Der er fundet guld i Australien.
1851529 Leon Bourgeois, fransk politiker og internationalist.
185178 Arthur Evans, engelsk arkæolog. Tager til Kreta i 1894 for at studere ukendt skrift på segl. Efterfølgende udgraver han Minos' palads i Knossos (1900-31), for en stor part for egen regning; Evans dør i 1941.
1851714 Den første borgelige vielse forettes i Danmark, da skræddersvend Christen Christensen og jomfru Christine Marie Bruun bliver gift på Københavns rådhus.
1851723 P.S. Krøyer, [Peder Severin (Søren) Krøyer], dansk maler. Han er født i Stavanger, men vokser op i Danmark, hvor han får dansk indfødsret i 1889. Fra 1864-70 studerer han på Kunstakademiet under bl.a. af Wilhelm Marstrand og Fr. Vermehren. Med støtte fra mæcenen Heinrich HirschsprungI rejser Krøyer i perioden 1877-81 bl.a. til Holland, Belgien, Frankrig, Spanien og Italien, fra 1877-79 er han elev på Léon Bonnats malerskole i Paris. Krøyer kommer første gang til Skagen i 1882, hvor han bliver midtpunkt i Skagensmalernes kreds. Han anskaffer sig hus her i 1894, og bor og maler her om sommeren. Her laver han nogle af sine mest elskede malerier: Fiskere på Skagens strand(1883, Statens Museum for Kunst), Sommerdag ved Skagen Sønderstrand (1884, Hirschsprung), Hip, Hip, Hurra! (1884-88, Göteborgs konstmuseum), Sommeraften ved Skagen (1892, Glyptoteket), Sommeraften ved Skagen Sønderstrand (1893, Skagens Museum) med Marie Krøyer og Anna Ancher gående i vandkanten, Skagens jægere (1898, Aarhus Kunstmuseum) oma. Fra århundredskiftet kæmper Krøyer med sygdom og personlige sorger, og han er flere gange indlagt på sindssygehospital. I 1905 bliver han separeret fra Marie Krøyer, der forlader ham til fordel for den svenske komponist Hugo Alfvén. Det lykkes ham i 1906 at færdiggøre det store Sankt Hansblus på Skagens strand (Skagens Museum). Krøyer dør den 21.11.1909.
1851728 Første fotografi nogensinde af en total solformørkelse. Solformørkelsen kan også ses i Danmark.
1851812 Isaac Singer udtager patent på sin symaskine.
1851817 V.A. Secher, retshistoriker og rigsarkivar. Han dør den 8. september 1918, 67 år gammel.
1851914 Den amerikansk forfatter James Fenimore Cooper dør, 61 år gammel. Som barn slugte jeg hans spændende romaner om Læderstrømpe: Den sidste mohikaner, Stifinder og Hjortedræber.
1851918 New York Times, grundlagt af Henry Jarvis Raymond, udkommer for første gang.
1851920 Henry Festing Jones, engelsk dramatiker. Han dør i 1928.
1851102 Ferdinand Foch, fransk soldat og politiker, leder af de allieredes styrker fra 1918 og indtil første verdenskrigs afslutning. Han dør i 1929.
18511015 Der er fundet guld i Australien, hvilket sætter skub i indvandringen.
18511018 Moby Dick af Herman Melville udkommer i London.
18511024 Den britiske astronom (og brygger) William Lassell opdager Uranus-månerne Ariel og Umbriel.
18511031 Louise af Sverige-Norge. Hun bliver gift med Frederik VIII af Danmark og er dronning af Danmark fra 1906 til 1912. Hun dør den 20. marts 1926, 74 år gammel.
18511113 Telegraftjenesten mellem London og Paris begynder at operere.
18511114 Herman Melville's roman Moby Dick udgives i USA af Harper & Brothers, New York - efter den var blevet udgivet 18. oktober, 1851 af Richard Bentley i London.
1851122 Efter et statskup med opløsning af den franske nationalforsamling og arrestation af 200 mennesker er vejen banet for enevældig magt til Ludvig Napoleon III. Han er søn af Napoleon I's steddatter Hortense de Beauharnais og officielt af Napoleons broder Louis Bonaparte. Ved en folkeafstemning den 21. december vælges han til præsident for 10 år.
1851124 Statskup i Frankrig, nationalforsamlingen opløses, Louis Napoleon på vej til præsidentposten.
18511219 Den engelske landskabsmaler J.M.W. Turner er død, han blev 76 år gammel. Turner var en af de mest kendte engelske landskabsmalere fra det 19. århundrede og anses af eftertiden som en af grundlæggerne af engelsk akvarel-landskabsmaling. Til forskel fra mange malere blev han anerkendt som en fremragende maler, mens han levede.
18511224 En del af Capitol og hele kongresbiblioteket i Washington ødelægges af ildebrand.
185216 1800 tønder land uden for Københavns volde frigives til bebyggelse, hvilket medfører, at voldene falder, og brokvartererne opføres.
185216 Opfinderen af et læsesystem for blinde, Louis Braille dør, 43 år gammel.
1852112 Joseph Joffre, fransk marskal. Under første verdenskrig er Joffre leder af den samlede vestfront.
1852121 Emma Gad, forfatter og dramatiker. I 1898 er hun medstifter af Kvindernes Handels- og Kontoristforening, der var den første faglige organisering af kvinder på kontor (HK kom først til to år senere). Emma Gad bliver i 1915 ansat på Politiken, og i 1918 udkommer hendes bedst kendte værk, etikettebogen "Takt og Tone - Om Omgang med Mennesker". Hun dør den 8. januar 1921, 68 år gammel.
185222 Alexandre Dumas jr's "Kameliadamen" har premiere i Paris.
1852312 Romanen "Onkel Toms Hytte" af Harriet Beecher Stowe udkommer. Den handler om den gode, enfoldige slave Tom, der efter mange trængsler ender hos en ondsindet plantageejer, der lader ham slå ihjel. Udtrykket "uncle Tom" og verbet "tomming" bliver med tiden et skældsord i den afroamerikanske selvforståelse.
1852325 Mathias Bidstrup, bornholmsk entreprenør og arkitekt. Han er forstander for Rønne Tekniske Skole i 46 år (1881-1927). Som arkitekt opfører han et stort antal bygninger på Bornholm: skoler, kirker (blandt andet Gudhjem Kirke), Rønne-Nexø banens oprindelige stationer og trinbrætbygninger, posthuset i Rønne og mange private huse. Han dør den 25. januar 1929, 76 år gammel.
1852413 F.W. Woolworth, den amerikanske grundlægger af Woolworth stormagasinerne.
185258 Ved indgåelse af den såkaldte Londontraktat accepterer de europæiske stormagter, Storbritannien, Frankrig, Preussen, Østrig og Sverige, arvefølgen efter den barnløse Frederik VII, som er kommet på tronen efter faderens død i 1848. Ved Frederik VIIs død, vil den oldenborgske slægt, som har siddet på den danske trone siden 1448, uddø. Stormagterne anerkender, at arvefølgen overgår til huset Glücksborg. Det medfører, at prins Christian af Glücksborg bliver udråbt til Christian IX efter Frederik VIIs død i 1863.
1852625 Antonio Gaudi, spansk arkitekt; der bygges fortsat på hans hovedværk, den ufuldendte katedral i Barcelona; han dør i 1926.
1852630 England giver kolonien New Zealand en demokratisk forfatning.
185296 Englands første gratis bibliotek åbnes i Manchester.
1852910 H.N. Andersen, erhvervsmand, etatsråd og stifter af Det Østasiatiske Kompagni (ØK). Han er faglært skibsbygger, og i en ung alder bliver han besætningsmedlem på en bark, som bl.a. sejler på Bangkok, hovedstaden i Siam (nu: Thailand). I 1884 bliver han kaptajn på det siamesiske skib Thom Kramon, der sejler teaktræ til Europa. Erfaringerne herfra får ham til at bosætte sig i Bangkok og stifte handelsfirmaet Andersen & Co. Den 19. marts 1897 bliver aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni (ØK) stiftet med en selskabskapital DKK 2.000.,000. Selskabets formål er at bedrive international handel, industri og transport, gennem bl.a. linjeskibstrafik imellem Europa og Fjernøsten. Andersen & Co. bliver en del af det nye selskab, og dets kontor i Bangkok bliver ØKs første oversøiske filial. Hovedkontoret, Asia House, oprettes i Frihavnen i København. H.N. Andersen dør den 30. december 1937, 85 år gammel.
1852912 H.H. Asquith (Herbert Henry Asquith), britisk premierminister fra 1908-1916, 1st Earl of Oxford and Asquith. Han dør den 15. februar 1928.
1852912 H.H. (Herbert Henry) Asquith, britisk politiker for Det Liberale Parti og jarl af Oxford. Han er Storbritanniens premierminister fra 1908 til 1916. Han dør den 15. februar 1928, 75 år gammel.
1852114 Medlemmer af pressen får for første gang adgang til Underhuset.
1852114 Maleren Dankvart Dreyer er død, han blev 36 år gammel. Han uddannedes på Kunstakademiet. I 1834 vandt han den lille og i 1837 den store sølvmedalje. Han konkurrerede to gange om guldmedaljen.
18521118 Hertugen af Wellington får en statsmandsbegravelse i St Paul's Cathedral.
1852124 Det franske senat udråber Louis Napoleon til fransk kejser under navnet Napoleon III.
18521215 Henri Becquerel, fransk fysiker, som gennem sit arbejde med uran opdager radioaktiviteten. I 1903 modtager han nobelprisen for denne opdagelse sammen med Pierre og Marie Curie; han dør den 25. august 1908, 55 år gammel.
18521228 Kristian Erslev, dansk historiker. Han er professor i historie ved Københavns Universitet fra 1883 til 1916 og rigsarkivar fra 1916 til 1924. Erslev betragtes af mange som kildekritikkens fader. Han dør den 20. juni 1930, 77 år gammel.
1853116 Andre Michelin, fransk dækfabrikant.
1853226 Der afholdes folketingsvalg, efter at regeringen er kommet i mindretal med et lovforslag om at flytte toldgrænsen fra Ejderen til Elben.
185335 Det amerikansk-tyske flygel- og klaverfirma Steinway & Sons grundlægges på Manhattan i New York. De ansatte er hovedsageligt tyske immigranter. Der etableres en fabrik i Queens, som leverer til USA, og en fabriki Hamborg, som leverer til resten af verden.
185336 Giuseppe Verdi's "La Traviata" har premiere på Teatro La Fenice i Venedig under navnet Violetta (hovedpersonen).
1853330 Vincent Van Gogh, hollandsk maler, fødes i Groot-Zundert; han dør i 1890.
1853419 Harald Westergaard, statistiker og nationaløkonom. Han er med til at introducere den moderne statsvidenskab i Danmark. Han dør den 13. december 1936, 83 år gammel.
185351 Calamity Jane (døbt Martha Jane Canary), spejder for det amerikanske militær skarpskytte. I 1870 begynder hun at arbejde som spejder på Fort Russell, hvor hun hjælper med at overvåge indianerne i Arizona. I 1872 er hun sammen med en soldaterdeling med til at nedkæmpe et indianeroprør. Hun redder delingens leder, Kaptajn Egan, fra at blive dræbt af indianerne, og han giver hende tilnavnet Calamity Jane. I 1876 bliver syg på en mission og kommer ikke med til slaget ved Little Bighorn. Omkring år 1893 bliver hun en del af Buffalo Bills Wild West Show. Hun dør den 1. august 1903, 51 år gammmel.
1853528 Carl Larsson, 1853-1919, svensk maler og lærer ved Valands kunstskole. Samtidig med studier på kunstakademiet i Stockholm (1866-1877) arbejder Larsson som reportagetegner ved Ny Illustrerad Tidning og som bogillustrator. 1877-1882 bor han i Frankrig. Larsson udfører store monumentaludsmykninger, fx Ude blæser sommervinden (1902, Hvitfeldska Läroverket, Göteborg), men størst berømmelse opnår han med sine skildringer af det hjem, som han og hustruen, maleren Karin Larsson skaber i Sundborn i Dalarne med inspiration fra svensk tradition og jugendstil. I 1895 udkom De mina fulgt af Ett hem (1899), Larssons (1902), Spadarvet (1906) og Åt solsidan (1910). De harmoniske billeder viser et næsten paradisisk familieliv i pagt med naturen. Han udfører også grafik og portrætter, fx af August Strindberg og Selma Lagerlöf.
1853612 Der konstateres kolera i København, formentlig som følge af dårlig hygiejne og tætbefolkede områder, hvor hygiejnen er på et lavt nivieau. I løbet af få måneder dør 4.337 af byens cirka 200.000 indbyggere af epidemien.
1853624 Sundhedskollegiet erklærer København for ramt af kolera. København inden for voldene er overbefolket, gaderne flyder med snavs og urenheder. Der er ingen kloaker, drikkevandet er urent overfladevand tilført gennem udhulede træstammer fra de omkringliggende søer, og renovationen fungerer elendigt. Byen har ca. 130.000 indbyggere, og i løbet af fire måneder dør 4.742 mennesker, hvilket er 2/3 af de anmeldte tilfælde.
1853630 Adolf Furtwängler, tysk arkæolog, som er kendt for sin katalogisering af de talrige historiske, græske fund, som bl.a. blev gjort ved udgravninger på Olympus; han dør i 1907.
185372 Den russiske hær krydser Pruth floder, invaderer Tyrkiet og indleder dermed Krimkrigen.
185375 Cecil Rhodes, britisk mineejer og politiker. Pga. svagt helbred sendes han som 17-årig til Sydafrika for at hjælpe en bror i landbruget. Rhodes bliver imidlertid hurtigt engageret i diamantproduktionen i Kimberley. Han opretter det britiske handelskompagni British South Africa Company, som får bemyndigelser i et stort område i det sydlige Afrika. Rhodes søger som premierminister i Kapkolonien fra 1890 at mindske den voksende spænding mellem boere og briter i Sydafrika, men det mislykkes, og han må i 1895 trække sig ud af politik. Blandt den sorte befolkning er Rhodes berygtet for sin skrupelløse fremfærd. Rhodes dør i 1902.
1853718 Hendrik Antoon Lorentz, hollandsk fysiker, nobelprismodtager i 1902 for hans teorier om sammenhæng mellem magnetisme og elektromagnetisme, som bl.a. inspirerer Albert Einstein til hans specielle relativitetsteori; han dør i 1928.
1853924 Frankrig annekterer Ny Kaledonien.
1853104 Krimkrigen begynder med, at Tyrkiet erklærer krig mod Rusland.
18531013 Susanne Ove: NU BLIVER DET FOR ALVOR VOVET. Lillie Langtrys liv må være enhver starsuckers våde drøm. Hun blev kaldt "Jersey Lily", men hun kunne ikke hurtigt nok komme væk fra sin fødeø. Da Lillie som 20årig blev gift med en irsk landmand, Edward Langtry, overbeviste hun ham om, at lykken lå i London, og de lejede et hus på Eaton Place i Belgravia, det fine kvarter, hvor "Upstairs/Downstairs" foregår. Parret blev inviteret til en fashionabel soire hos Lady Sebright, og så var Lillies lykke virkelig gjort. Der var adskillige kunstnere til stede, og de blev så kollektivt betagede af hendes skønhed, at det lagde grunden til en hel perlerække af portrætter. Hun blev bonkammerat med Oscar Wilde, der sørgede for, at hun fik en karriere som skuespillerinde og endte med at blive teaterdirektør. Sådan, da! Prinsen af Wales ("Bertie", senere Edward VII), der var gift med danske Alexandra, blev også forblændet, og Lillie var hans elskerinde i 3 år. "I've spent enough ...on you to build a battleship", sagde han engang, hvortil Lillie noget frivolt replicerede: "And you've spent enough in me to float one". Da prinsen i 1880 kastede sin kærlighed på en anden diva, Sarah Bernhardt, indledte Lillie en affære med Charles Chetwynd-Talbot, 20. jarl af Shrewsbury. Det blev dog hendes irske mand for meget, han truede med skilsmisse og med at inddrage prinsen i en eventuel retssag. Så hun holdt lidt lav profil, men havde dog et par diskrete simultane affærer med Louis Alexander Mountbatten og Arthur Clarence Jones, indtil hun erobrede Amerika samt et par velbeslåede, derboende hesteopdrættere. Hun blev amerikansk statsborger i 1897 og søgte samtidig omsider skilsmisse fra Langtry. Han tog det tungt; blev fundet "bruised and dazed" ved Crewe jernbanestation og indlagt på Chester Lunatic Asylum, hvor han døde 9 dage senere. Lillie slog sig ned som vinbonde i Californien, indtil hun solgte den i 1906. I mellemtiden havde hun i en alder af 46 giftet sig med den 28årige baron, Hugo Gerald de Bathe, endnu en velbeslået hesteopdrætter. De slog sig i hver sin villa i Monte Carlo, hvor hun døde af lungebetændelse 12. februar 1929. Pete Townsends far var åbenbart også fan af Lillie Langtry, og det er der kommet denne sang ud af: Pictures of Lily - som du nemt kan finde på YouTube.
1853129 Laurits Tuxen, dansk maler og billedehugger. På Kunstakademiet bliver han og P.S. Krøyer betragtet som de dygtigste elever. Han rejser meget rundt på store bestillingsopgaver og maler bl.a. kæmpestore familieportrætter af kong Christian IX og dronning Louise med deres familie, af den britiske dronning Victoria med hendes familie og af den russiske tsarfamilie. Fra 1878-1879 samler han en række malere som Kristian Zahrtmann, Frans Schwartz og Otto Bache til studier efter model i Søkvæsthuset i København. Det udvikler sig til Kunstnernes Frie Studieskoler, hvor han underviser sammen med P.S. Krøyer. Han maler også en lang række billeder i Skagen og engagerer sig stærkt i oprettelsen af Skagens Museum. Tuxen er professor ved Kunstakademiet fra 1909-1916. Han dør den 21. november 1927.
18531223 I Sovjetunionen henrettes indenrigsminister Berija sammen med seks andre i magtkampen i efter Stalins død. I 1938 blev han af Stalin udnævnt som øverste leder af NKVD, Sovjetunionens sikkerhedspoliti, og han var en af Stalins nærmeste medarbejdere til dennes død i 1953.
185419 Lady Jenny Churchill, lord Randolphs hustru og Winston Churchills moder.
1854126 Peter von Scholten, dansk generalguvenør, er død i Altona, Slesvig-Holsten, 69 år gammel. Han var ud af en officersfamilie og gik på Landkadetakademiet fra han var otte år. Hans far, som var kommandant på Sankt Thomas, tog sønnen med derover i august 1804. Her opholdt han sig under faderens kommando i perioden 1804-1807. Efter et kort ophold som krigsfange i England efter den engelske besættelse af De Vestindiske øer kom han tilbage til Danmark, hvor han opholdt sig fra 1808 til 1814. I 1810 giftede han sig med Anna Elizabeth Thortsen (af von Scholten altid kaldet Lise). I 1814 vender han efter eget ønske tilbage til Sankt Thomas som vejermester og postmester. I 1816 valgte Lise at tage tilbage til Danmark og bosætte sig. Hun kom aldrig siden til De Vestindiske øer. I 1827 blev han udnævnt til generalguvernør over De Dansk Vestindiske øer. von Scholten var en stærk tilhænger af slavernes frigørelse, og fra 1830 arbejdede han målrettet på forbedring af deres og de frigivnes retsstilling. I 1847 skrev kongen et reskript (kongelig befaling, der bestemte, hvordan overgangen fra slaveri til frihed skulle foregå: Alle slavebørn, som fødes efter loevns ikrafttræden, skulle være frie, mens alle voksne slaver ville først blive frie 12 år efter, altså i 1859. I 1848 gjorde slaverne på Sankt Croix oprør, hvilket fik von Scholten til på eget initiativ at proklamere frigivelsen af alle slaver. Den 14. juli 1848 forlod han Vestindien for bestandig. Ministeriet stævnede ham for embedsforsømmelse, og en kommissionsdomstol dømte ham til at have sit embede forbrudt med fortabelse af retten til pension. Scholten appellerede til Højesteret, som frifandt ham enstemmigt. Efter hustruens død flyttede han ned til sin datter og svigersøn general du Plat i Altona, hvor han boede, da han døde. Han blev begravet fra Holmens Kirkes kapel den 6. februar 1854.
185422 Telegraflinjen fra København til Altona blev indviet.
185429 Aletta Jacobs, jødisk-hollandsk læge og aktivist for kvinders valgret. Hun er den første kvinde, der bliver optaget på et hollandsk universitet, og hun er også den første kvindelige læge i Holland. Hun dør den 10. august 1929, 75 år gammel.
1854217 Friedrich Alfred Krupp, tysk virksomhedsleder, født i Essen ;-). Han er søn af Alfred Krupp og arver familievirksomheden, da hans far dør i 1887. Mens hans far stort set har leveret jern og stål til anlæggelse af jernbaner i Amerika, flytter Friedrich virksomheden over i våbenproduktion. I 1896 erhverver han Germaniawerft, hvilket giver ham kontrol over krigsskibsproduktionen i Tyskland. Han mistænkes for at begå selvmord i 1902 efter rygter og anklager om homoseksualitet. Hans datter Bertha arver virksomheden.
1854228 Det republikanske parti i USA stiftes, ofte omtalt som the Grand Old Party (GOP). Det Republikanske Partis symbol er en elefant, mens Det Demokratiske Parti benytter et æsel. I begyndelsen er elefanten og æslet satiriske symboler, som benyttes i bladtegninger, men efterfølgende tager partierne symbolerne til sig som maskotter. Ved præsidentvalget i 1860 opstiller republikanerne Abraham Lincoln som deres præsidentkandidat, og da han vinder valget, forlader en række sydstater unionen for i stedet at danne the Confederate States of America. Det udløser i begyndelsen af 1861 Den Amerikanske Borgerkrig.
1854327 Frankrig og Storbritannien erklærer Det Russiske Kejserrige krig. Der er en fransk-britisk frygt for russisk ekspansion i det østlige Middelhav. I september 1854 går en britisk-fransk hær i land på Krim, og krigen bliver et knusende nederlag for Rusland.
1854328 Storbritannien erklærer Rusland krig - start på Krimkrigen.
1854429 Henri Poincaré, fransk matematiker og fysiker. Han formulerer Poincaréformodningen – ét af de mest berømte problemer i matematikken, der først bliver løst i 2006. Hans forskning lægger grund til den moderne kaosteori. Han betragtes desuden som en af grundlæggerne af det matematiske område topologi. Han dør den 17. juli 1912, 58 år gammel.
1854429 Henri Poincaré, fransk matematiker og fysiker. Han formulerer Poincaréformodningen – ét af de mest berømte problemer i matematikken, der først bliver løst i 2006. Hans forskning lægger grund til den moderne kaosteori. Han betragtes desuden som en af grundlæggerne af det matematiske område topologi. Han dør den 17. juli 1912, 58 år gammel.
1854510 Den første danske tyendelov bliver gennemført. Grundloven af 1849 havde indført en række demokratiske frihedsrettigheder, men disse omfattede ikke tyende i samme grad som resten af befolkningen. Tyende havde fx ingen stemmeret. Med tyendeloven bliver husbonds ret til fysisk afstraffelse af kvinder over 16 og mænd over 18 afskaffet.
1854610 Bernhard Riemann fremsætter den hypotese, at rummet er krumt, hvilket er et brud med Euklids geometri. Einstein bruger Riemanns arbejde ved udarbejdelse af sin generelle relativitetsteori i 1915, der inkorporerer tiden som den fjerde dimension.
1854627 Niels Neergaard, politiker og historiker, cand.mag. i historie 1879 samt cand.polit. 1881 fra Københavns Universitet. Han er medlem af folketinget for Venstre 1887-1890 og 1892-1932. I 1908 bliver han finansminister i J.C. Christensens ministerium. Da J.C. Christensen allerede samme år må afgå efter Alberti-skandalen, bliver Neergaard konseilspræsident. Fra 1910-1913 er han finansminister i Klaus Berntsens ministerium. Som historiker skriver han betydningsfulde værker om nyere, dansk politisk historie. Det vigtigste er "Under Junigrundloven", og han bidrager også til Salmonsens Konversationsleksikon. Han dør den 2. september 1936, 82 år gammel.
185473 Leoš Janácek, tjekkisk komponist. Indtil 1895 arbejder han hovedsagelig med indsamling af folklore, og hans tidlige kompositioner er påvirket af samtidige komponister som landsmanden Antonín Dvorák. Han betragtes sammen med Antonín Dvorák og Bedrich Smetana som de mest centrale tjekkiske komponister. Han dør den 12. august 1928, 74 år gammel.
185476 Den tyske fysiker Georg Simon Ohmdør, 65 år gammel.
185477 Den tyske fysiker, George Ohm ("Ohms lov"), dør 67 år gammel.
1854712 George Eastman, amerikansk opfinder og pioner indenfor foto. Han grundlægger Eastman-Kodak Company, som i mange år næsten har monopol på film og kameraer; Eastman dør i 1932.
1854920 Den russiske hær besejres i slaget ved Alma under Krimkrigen af en fransk-britisk styrke. Efter slaget modtager seks englændere Victoriakors. Det er første gang, dette hæderstegn uddeles.
18541016 Oscar Wilde [(Fingall O'Flahertie Wills)], irsk forfatter, en af vores største litterære skikkelser. Hans arbejde omfatter mesterværker som "The Portrait of Dorian Gray" og "The Importance of Being Ernest" (1895), af mange anset for den bedste, moderne farce på engelsk.. Desværre overskygges hans skrivekunnen og uforlignelige vid af den kendsgerning, at han er homoseksuel på en tid, hvor dette er ulovligt. Wilde er i flere år lykkelig gift med Constance, med hvem han har 2 børn. Men efter at have mødt sit livs kærlighed, Lord Alfred Douglas (Bosie) i 1891 erkender han sin sande seksualitet. Da deres forhold bliver almindelig kendt, beskylder Lord Alfreds fader, Marquis of Queensberry, Wilde for at have forført (perverteret) hans søn. Bosie, som hader sin fader, opmuntrer Wilde til at sagsøge faderen for bagvaskelse. Da homoseksualiet på den tid er ulovligt, taber Wilde sagen og bliver i maj 1895 idømt 2 års hårdt straffearbejde. Efter løsladelsen forsøger Wilde at genoptage sin karriere, men uden held. Han dør den 20. november 1900 alene og fattig i Frankrig og begraves på Père Lachaise kirkegården i Paris.
18541025 Slaget ved Balaklava i Krim-krigen. Som følge af en af militærhistoriens legendariske fejlvurderinger går "Den lette brigade" til angreb på de stærke russiske kanonstillinger og mister 500 mand (jvf. Alfred Tenysons smukke digt).
1854114 Under Krimkrigen ankommer Florence Nightingale og et hold på 38 andre sygeplejersker til Krim for at etablere en militærhospital for britiske tropper. Hun huskes for om natten at gå gennem sygestuerne med en lampe i hånden og tilse de sårede, ofte med et trøstende ord på læben.Under Krimkriger ankommer Florence Nightingale og et hold på 38 andre sygeplejersker til Krim for at etablere en militærhospital for britiske tropper.
1854116 John Sousa, amerikansk komponist (især marcher) og orkesterdirigent; han dør i 1932.
18541216 Andreas Schack Steenberg, dansk bibliotekspioner. Han tager eksamen i statsvidenskab fra Københavns Universitet i 1877 og i 1880 i matematik og flere naturfag fra Polyteknisk Læreanstalt. I 1909 bliver han leder af Statens Bogsamlingskomité og er med til at udvirke den første lov om folkebiblioteker i 1920.
185515 King Camp Gillette, opfinder af sikkerhedsbarbermaskinen, som kommer på markedet i 1903. I løbet af det første år producerer han 90.000 barbermaskiner og over 12.4 millioner barberblade.
1855114 Attentatforsøg mod Napoleon III under ledelse af Felice Orsini. Den italienske revolutionær henrettes senere for sin handling.
1855121 John Moses Browning, amerikansk opfinder af den automatiske pistol og maskingevær, som bærer hans navn.
185532 Alexander 2. bliver zar af Rusland efter Nikolaj Is død.
1855313 Percival Lowell, amerikansk astronom, som forudsiger eksistensen af planeten Pluto. Lowell var også besat af tanken om at finde intelligent liv på Mars. I 1894 grundlægger han Lowell Observatory på Mars Hill, Arizona; Lowell dør i 1916.
1855331 Charlotte Bronte, forfatter ('Jane Eyre'), dør.
185552 Friskoleloven bliver vedtaget, hvilket medfører, at forældre på egen bekostning kan oprette skoler, der er i overensstemmelse med hjemmenes holdninger. Denne ret kommer i 1915 ind i Grundloven. Fra 1899 kan friskoler opnå statstilskud.
1855524 Arthur W. Pinero, engelsk dramatiker ("The Magistrate"); han dør i 1934.
1855629 Londonavisen Daily Telegraph begynder at udkomme.
185598 Krimkrigen nærmer sig enden, franske tropper stormer fæstningen Sebastopol.
185599 Under Krimkrigen afsluttes den britisk-franske belejring af Sevastopol, som har stået på i omkring et år, og de russiske tropper må rømme byen.
1855910 Robert Koldewey, tysk arkæolog. Han opdager placeringen af oldtidsbyen Babylon i det sydlige Irak, og gennem 18 år forestår han udgravningerne sammen med 200 arbejdere. Herunder opdages fundamentet til Babelstårnet.
18551111 Den danske filosof og teolog Søren (Aabye) Kierkegaard er død, han blev 42 år gammel. Han regnes som den største danske filosof og som en af grundlæggernw af eksistentiel filosofi og forfader til eksistentialismen. Hans far, Michael Pedersen Kierkegaard (1756–1838), var fårehyrde, men blev så rig som uldkræmmer og storkøbmand og ejendomsspekulant, at han kunne trække sig tilbage og leve af renterne allerede som fyrreårig. Hans første kone døde barnløs efter kun to års ægteskab. Med sin kone nr. 2, Ane Sørensdatter Lund (1768–1834), fik han derimod syv børn, med Søren som den yngste af fire brødre og tre søstre. Søren Kierkegaard blev student fra Borgerdydskolen i 1830 og som sin ældre bror, P.C. Kierkegaard, studerede han teologi på Københavns Universitet. Han blev indkaldt som soldat, men hjemsendt som uduelig. Søren Kierkegaard, som var blevet velhavende efter faderens død, fordyber han sig i litterære og filosofiske studier. Han bliver magister i 1840 på en afhandling om "Begrebet ironi med stadigt hensyn til Sokrates". I 1843 udkommer under pseudonymet Victor Eremita hans hovedværk "Enten-eller" og herefter en strøm af religiøse og filosofiske skrifter: "Frygt og Bæven (1843), "Gjentagelsen" (1843), "Begrebet Angest" (1844) og "Stadier paa Livets Vei" (1845). Som grundlægger af den eksistentielle tradition indenfor filosofi er han stadig genstand for forskning verden over.
18551117 Den skotske opdagelsesrejsende David Livingston opdager Victoria vandefaldene i Afrika.
1856129 Victoriakorset, Storbritanniens højeste militære udmærkelse, indstiftes af dronning Victoria. Af 182 victoriakors, der blev uddelt under Anden Verdenskrig, blev kun et tildelt en udlænding, nemlig Anders Lassen. Yderligere 2 danskere har modtaget den.
1856217 Den tyske digter Heinrich Heine er død, 58 år gammel. Han er født jødisk, men konverterede til kristendommen. Han blev en overgangsskikkelse i den tyske litteraturs historie. Med ham nåede romantikken sit højdepunkt, samtidig med at realismen begyndte. Under naziregimet blev hans bøger brændt, og han blev diskrediteret som forfatter af populære tyske folkesange, fx teksten til "Die Lorelei" i et forsøg på at skjule en jødes bidrag til tysk kunst og kultur. Fra 1831 til sin død levede han i politisk landflygtighed i Paris.
1856320 Frederick W. Taylor, amerikansk opfinder og ingeniør - kendt som fader til "scientific management"; Taylor dør i 1915.
1856424 Philippe Petain, fransk officer og politiker. Han indlægger sig stor hæder under 1. verdenskrig, hvor det lykkes ham at standse det tyske stormløb mod fæstningen Verdun. I mellemkrigstiden er han medvirkende ved anlæggelsen af Maginot-linjen. Da 2. verdenskrig bryder ud, er han ambassadør i Spanien, men efter den tyske offensiv mod Frankrig i maj 1940 og Frankrigs militære sammenbrud bliver han kaldt hjem og udnævnt til viceministerpræsident. Han anser krigen for tabt, og i juni bliver han ministerpræsident og anmoder om våbenhvile. I juli 1940 giver nationalforsamlingen ham som marskal af Frankrig fuldmagt til at udarbejde en ny forfatning og opløsning af den Tredje Republik. Pétain bliver statschef og i spidsen for Vichy-regeringen har han et nært samarbejde med Tyskland. Da tyskerne opgiver Frankrig i eftersommeren 1944, tager de Pétain med sig til Tyskland, men i 1945 vender han frivilligt tilbage til Frankrig. Under retsopgøret bliver han dømt til døden, men han bliver benådet med livsvarigt fængsel på grund af sin høje alder. Han dør den 23. juli 1951 i fængslet, 95 år gammel.
185656 Sigmund Freud, østrigsk psykoanalytiker - i virkeligheden er han født i Freiburg, Moravia, som i dag ligger i Tjekkiet. Han studerer medicin i Wien, hvorefter han specialiserer sig i psykopathologi. Han anses som grundlæggeren af psykoanalysen, hvor man systematisk forsøger at afdække de indre kræfter, som bestemmer vores adfærd, og han analyserer patienter med fx hysterilidelser for at finde en psykologisk årsag i stedet for som hidtil antaget en fysiologisk. Han lader sine patienter udtrykke deres tanker i en afslappede atmosfære og fortolker deres beskrivelser af barndomsoplevelser og erindringer om drømme. Sammen med Josef Breuer arbejder han med eksperimenter under hypnose. Freud påstår, at drømme er "forklædte manifestationer" af undertrykte seksualbehov, og sit hovedværk "The Interpretation of Dreams", understreger han seksualitetens betydning for den menneskelige adfærd. I 1902 får Freud et professorat i Wien, men sidst i 1930'erne bandlyser Hitler psykoanalysen, og efter nazisternes besættelse af Østrig emigrerer Freud til London, hvor han dør i eksil i 1939. Hans arbejde tages op i en modificeret form af Carl Jung og Alfred Adler, hvori der lægges mindre vægt på betydningen af seksualiteten.
185656 Robert Peary, amerikansk arktisk opdagelsesrejsende; han når frem til Nordpolen den 6. april 1909 (muligvis som den første) sammen med sin sorte assistent Matthew Henson og fire eskimoer han dør i 1920.
1856513 Købmand og skibsreder Mads Lange, "Kongen af Bali", dør 48 år gammel.
1856614 Andrey Andreyevich Markov, russisk matematiker (stokastiske processer, Markov kæder).
1856622 H. Rider Haggard, engelsk forfatter. Han opholder sig seks år i Sydafrika som sekretær for guvernøren i Natal. Opholdet danner baggrund for Haggards to mest berømte eventyrromaner, "King Solomon's Mines" (1885, da. "Kong Salomons Miner", 1887) og "She: A History of Adventure" (1887, da. "Hun", 1887). Han huskes bedst for "Kong Salomons Miner", som bliver filmatiseret ikke mindre end fire gange. Heri introducerer han sin eventyrhelt, storvildtjægeren Allan Quatermain. Han dør den 14. maj 1925, 68 år gammel.
185679 Nikola Tesla, serbisk-amerikansk opfinder, bygger den første vekselstrømsmotor i 1883, hvorefter han emigrerer til USA. I 1893 køber George Westinghouse Teslas patenter; Tesla dør i 1943.
185679 Den italienske fysiker Amedeo Avogadro er død, 79 år gammel. Han fremsatte den hypotese, der nu er kendt som Avogadros lov, at lige store rumfang af forskellige gasser indeholder lige mange molekyler ved samme temperatur og tryk.
1856721 Den danske digter Emil Aarestrup er død, 55 år gammel. Han anses i dag som den mest moderne lyriker i første halvdel af 1800-tallet, men fik ikke megen anerkendelse af sin samtid. Han læser til læge og praktiserer hele sit liv samtidig med sin litterære produktion. I 1837 udkommer digtsamlingen Digte, som kun bliver solgt i ca. 40 eksemplarer. Til hans store skuffelse bliver digtsamlingen end ikke fundet værdig til anmeldelse. Efterladte Digte udkommer i 1863.
1856726 George Bernard Shaw, irsk forfatter, fødes i Dublin. Han er den måske mest fremtrædende engelske dramatiker nogensinde. Han er især optaget af sociale problemer og bliver medlem af det socialistiske "Fabrin samfund", da han i 1876 slår sig ned i London. Blandt hans socialt orienterede skrifter kan nævnes "Commonsense about the War" (1914), "How to Settle the Irish Question" (1917) og "The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism" (1928). Han er en strålende romanforfatter og kritiker. Blandt hans større værker kan nævnes "Cæsar og Cleopatra", "Man and Superman" og "Saint Joan". "Man and Superman" er en dramatisk historie om Don Juan legenden med den berømt scene - "Don Juan i Helvede" - som indeholder en debat med djævelen. Mest kendt er måske hans "Pygmalion" (1914), som siden bliver brugt som forlæg for "My fair Lady".. I 1925 modtager han nobelprisen i litteratur. Shaw dør den 2. november 1950, 93 år gammel.
1856818 Patent udstedes på kondenseret mælk.
1856928 Edward Herbert Thompson, amerikansk arkæolog, som studere mayaernes civilisationer og udgravede byer og religiøse bygningsværker i Chichen Itza på Yucatan; han dør i 1935.
18561015 Carl Ewald, dansk forfatter og journalist. Efter at have arbejdet som journalist ved en lokalavis i Svendborg slår han sig ned som freelance journalist i København. I 1880'erne udgiver han en række bøger i om bl.a. kønsroller og børneopdragelse. Han skriver også historiske romaner, genfortæller danske sagn og folkeeventyr og oversætter bl.a. Brødrene Grimms eventyr til dansk (1905). Udenfor ægteskab får han med Agnes Henningsen sønnen Poul Henningsen. Carl Ewald dør den 23. februar 1908, 51 år gammel.
18561118 Joakim Skovgaard, søn af P.C. Skovgaard, dansk billedkunstner, maler, billedhugger og kunsthåndværker, uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hans bedst kendte værker er (måske) kæmpebilledet Kristus i de Dødes Rige og "Bebudelsen" i Helligåndskirken i København. Han udfører også freskoerne i Viborg Domkirke, og sammen med Thorvald Bindesbøll laver han Bjørnespringvand til Københavns Rådhus og efterfølgende Dragespringvandet til Rådhuspladsen. I 1906 bliver valgt til medlem af Akademirådet. Fra 1909—1923 er han professor på Akademiets Dekorationsskole og fra 1922—1924 Akademiets direktør. Han dør den 9. marts 1933, 76 år gammel.
18561118 Maleren Joakim Skovgaard; han er bl.a. kendt for udsmykningen af bryllupssalen på Københavns Rådhus.
18561121 J.C. Christensen (J.C. udtales som I.C), dansk konseilspræsident. Kommer ud at tjene som 8-årig. Da han er opvakt og videbegærlig, kommer han på Grundtvigs Højskole. Senere på Gedved Seminarium, hvor han bliver lærer. I 1890 bliver han indvalgt i Folketinget for Venstre, en plads han bevarer indtil 1924. Efter systemskiftet i 1901 bliver han kirke- og undervisningsminister (Kultusminister). Den 14. januar 1905 overtager han hvervet som konseilspræsident (statsminister), men han må gå af allerede i 1908 som følge af Alberti-skandalen. J.C. Christensen bliver tiltalt ved Rigsretten, men frifundet, dog med en bebrejdelse for at have vist Alberti for megen tillid. Han dør den 19. december 1930, 74 år gammel.
18561218 Joseph John Thomson, engelsk fysiker, som revolutionerer viden om atomets struktur ved i 1897 at opdage elektronen. Indtil da havde atomet været opfattet som "udeleligt". Nobelprismodtager i 1906; han dør i 1940.
18561228 Demokraten Woodrow Wilson bliver udnævnt til amerikansk præsidenti kamp med republikaneren William Howard Taft. I sin første periode som præsident gennemfører han omsiggribende økonomiske reformer. Han bliver genvalgt i 1916, hans slogan er "He kept us (US?) out of war", men USA's neutralitet kan ikke opretholdes, da tyske ubåde begynder at operere i amerikansk farvand, og i april 1917 beder han kongressen om at erklære Tyskland krig. Han styrer personligt fredsforhandlinger med Tyskland efter krigens afslutning og står bag udformningen af Versaillestraktaten op oprettelsen af Folkeforbundet. I 1919 modtager han Nobels fredspris for sin indsats i fredsforhandlingerne og for oprettelsen af Folkeforbundet. Han dør den 3. februar 1924, 67 år gammmel.
185714 Grundlæggeren af Tivoli Georg Carstensen er død, han blev 44 år. I 1843 fik han af kongen tilladelse til at indrette en forlystelsespark på et lejet område, et tivoli mage til dem, han har set på sine rejser i udlandet. I 1847 forsøgte han at gentage succesen og åbnede et vintertivoli, som han kaldte Casino. Det gik dog galt. Casino gik fallit, men blev af andre omdannet til en folkelig teaterbygning, der i mange år var hjemsted for koncerter, vaudeviller, revyer og anden underholdning. I 1848 deltog Carstensen i Treårskrigen i Slesvig, og da han kom tilbage, ville Tivolis bestyrelse ikke lade ham genindtræde i havens ledelse, sandsynligvis fordi de fandt ham for flyvsk og ude af stand til at sikre en lønsom drift af virksomheden. I 1855 forsøger Carstensen at skabe et konkurrerende etablissement til Tivoli, nemlig Alhambra på Frederiksberg, som skulle være endnu større og flottere end Tivoli, men Carstensen dør et halvt år, før haven skulle åbne.
1857120 Lov om oprettelse af det kgl. Blindeinstitut, hvorved undervisning af blinde bliver en statsopgave.
1857121 Lov om oprettelse af Det Kongelige Blindeinstitut bliver gennemført. Året efter optages 60 kostelever, som ud over skoleundervisning oplæres i håndværksfag og musik.
185723 Wilhelm Johannsen, dansk botaniker. I 1909 "opfinder" han begrebet. Han definerer en lov: fænotype = genotype i sammenspil med miljø. Han bliver nomineret til Nobelprisen i 1920 og 1923. Wilhelm Johannsen dør den 11. november 1927 (70 år gammel.
1857222 Heinrich Hertz, tysk fysiker, den første, derarbejder med radiobølger. Han var også den første, der opdagede den fotoelektriske effekt. Enheden for måling af frekvens er ophaldt efter ham; Hertz dør af blodforgiftning kun 37 år gammel.
1857222 Robert Baden-Powell, engelsk officer. Militært er han mest kendt for sin indsats i den anden Boerkrig, hvor han bl.a. forsvarer Mafeking. Hans lange militærkarriere fører ham til flere lande. Han er i Indien i to perioder og ligeledes to perioder i det sydlige Afrika. Efter sin militærkarriere stifter han i 1908 spejderbevægelsen, som siden spreder sig til hele verden. Baden-Powell dør den 8. januar 1941, 83 år gammel.
1857222 Heinrich Rudolf Hertz, tysk fysiker. Fra 1883 er han lærer i teoretisk fysik ved universitetet i Kiel, og i 1885 bliver han professor ved den tekniske højskole i Karlsruhe. I 1887-1888 konstaterer han, at elektromagnetiske bølger (radiobølger) eksisterer og udbreder sig med lysets hastighed. Måleenheden hertz (Hz) for frekvens bliver opkaldt efter ham i 1930. Hertz dør den 1. januar 1894, 36 år gammel.
185734 Dåbstvangen afskaffes i Danmark.
1857321 Et jordskælv med en styrke på 7.9 på Richterskalaen rammer den japanske hovedø Honshu. Med 142.800 døde er/var det det dødeligste jordskælv i Japans historie. Hobedstaden Tokyo og havnebyen Yokohama bliver ødelagt.
185747 Landsbymaleren Hans Andersen Brendekilde fødes - i Brændekilde - på Fyn. Blandt hans kendteste værker er billedet "Udslidt". Han dør i 1942.
1857420 Herman [Joachim] Bang, forfatter og journalist, bliver født i Asserballe på Als i det daværende hertugdømme Slesvig. Han debuterer i 1879 som litteraturkritiker med essay-samlingen Realisme og Realister. Året efter udgiver han den første af mange novellesamlinger, Tunge Melodier. Siden følger "Haabløse Slægter" og novellesamlingen "Stille Eksistenser" (1886) med bl.a. fortællingen Ved Vejen. Blandt hans hovedværker kan yderligere nævnes romanerne Stuk, Tine, Ludvigsbakke og Det hvide Hus. Hans romandebut i 1880, "Haabløse slægter" vækker furore, da bogen skildrer, hvorledes en moden kvinde, grevinde Hatzfeldt, forfører den unge hovedperson William Høg. Der bliver anlagt sag mod Bang, og den 23. juli 1881 idømmes han en bøde på 100 kr. eller 14 dages fængsel. Bogen bliver beslaglagt, men første oplag bliver naturligvis revet væk. Romanen giver startskuddet til den store offentlige interesse der altid herskede omkring på hans person på godt - og ikke mindst på ondt. Fra 1879-1884 skriver han i Nationaltidende, hvor han udfolder og udvikler sin særegne impressionistiske stil. I 1893 slår Herman Bang sig ned i Paris, hvor han bl.a. arbejder som sceneinstruktør og introducerer det franske publikum for tidens aktuelle nordiske dramatikere som Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson. Han dør den 29. januar 1912 i Ogden City, Utah, USA under en oplæsningsturné.
1857531 Pius XI, han bliver valgt til pave den 6. februar 1922. Inden da, er han ærkebiskop i Milano. Vatikanstaten bliver oprettet som selvstændig stat i 1929 i Pius' pavetid. Han dør den 10. februar 1939, 81 år gammel.
185762 Edward Elgar, engelsk komponist. Han skriver en del orkestermusik, hvoraf de to symfonier, "cellokoncerten" og "Enigma Variations" er hovedværkerne. Hans mest kendte værk er den pompøse "Pomp and Circumstance" med "Land of Hope and Glory". Elgar død den 23. februar 1934, 76 år gammel.
185762 Karl Adolph Gjellerup, dansk forfatter. Sammen med Henrik Pontoppidan får han nobelprisen i 1917. Gjellerup bliver cand.theol. I 1878, hvorefter han engagerer sig i bibelkritik og litteratur. I 1881 skriver han guldmedaljeafhandlingen Arvelighed og Moral, og han slutter sig lidenskabeligt til det moderne gennembrud. Romanerne En Idealist (1878) og Det unge Danmark (1879) et fritænkeropgør med præstegårdsromantikken, blev fulgt af programlyrik i Rødtjørn, tilegnet Georg Brandes (1881), og Aander og Tider (1882) til minde om Darwin. Romanen Germanernes Lærling (1882) viser tematisk frem mod Pontoppidan og teknisk mod Herman Bang. Med kærlighedstragedien Brynhild (1884) går han tilbage til heltene i Nibelungenlied og den ældre edda. Efter bryllup med Eugenia bosætter parret sig i 1892 i hendes hjemby, Dresden. Gjellerup dør i Dresden den 11.10.1919.
1857715 Under det indiske mytteri finder en massakre sted ved Cawnpore. Engelske tropper og deres familier dræbes, og deres kroppe kastes i en brønd.
1857724 Henrik Pontoppidan, forfatter ("Lykke-Per", "Det forjættede Land", "De Dødes Rige") og i 1917 nobelprismodtager fødes i Fredericia; han dør i 1943.
1857726 Svenskeren V. Granberg forsøger uden held at stige til vejrs fra Christiansborgs ridebane, hvilket fører til mundheldet "den gik ikke, Granberg".
1857827 Københavnerne oplever for første gang elektrisk lys, idet Christiansborg Ridebane illumineres med kulbuelamper.
185797 Under Mountain Meadows-massakren dræber mormoner i Utah de fleste deltagere i en karavane af nybyggere på vej mod Californien. De eneste overlevende er 17 børn, alle under otte år gamle. Det anslås, at henved 120 mænd, kvinder og børn blev dræbt.
1857915 William Taft, USA's 27. præsident fra 1908-1912 og højesteretspræsident fra 1921-1930. Han dør den 8. marts 1930, 72 år gammel.
1857916 James Pierpont sikrer sig copyright til sangen "The One Horse Open Sleigh", måske bedre kendt som "Jingle Bells". Sangen blev først fremført ved en Thanksgiving koncert i en søndagsskole i Savannah, Georgia. Siden er den blevet synonym for juleferie og er en af de mest populære sange i verden, oversat til utallige sprog. I 1935 blev Benny Goodman and His Orchestras indspilning af "Jingle Bells" nummer 18 på hitlisterne. I 1941 nåede Glenn Miller and His Orchestras indspilning op på en 5. plads. I 1943 indspillede Bing Crosby og the Andrews Sisters "Jingle Bells", som solgte mere end en million eksemplarer. Siden er "Jingle Bells" blevet fremført og indspillet af kunstnere som Louis Armstrong, The Beatles, The Chipmunks, Nat King Cole, Perry Como, Plácido Domingo, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Spike Jones, Barry Manilow, The Million Dollar Quartet (Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins og Elvis Presley), Luciano Pavarotti, Frank Sinatra, Fats Waller og mange, mange andre flere. Min netveninde Susannes yndlingsudgave er med Pat Boone, en passion, som hun delte med sin mor. Den 16. december 1965 blev "Jingle Bells" den første sang, som blev sendt fra rummet. Det var Gemini-6 astronauterne, som havde smuglet en lille bitte hamonika og nogle små klokker med om bord og afleverede deres egen personlige fortolkning af den populære sang.
1857101 Lars Bjørnbak åbner Viby højere Landboskole.
18571022 M.P. (Michael Petersen) Friis, embedsmand, politiker og statminister. cand.jur. fra Københavns Universitet i 1883 og fra 1904-1911 departementschef i Justitsministeriet og herefter indtil 1923 leder af Overformynderiet. Da Christian X under Påskekrisen i 1920 havde afskediget ministeriet Liebe, udnævntes i stedet et upolitisk ministerium med Friis som statsminister. Han dør den 20. april 1944, 86 år gammel.
18571024 Verdens første fodboldklub, Sheffield FC, dannes af en gruppe "Old Boys" fra Cambridge University.
18571126 Australiens parlament åbner for første gang.
1857123 Joseph Conrad, polsk-engelsk forfatter , født i det nuværende Ukraine i fattig polsk adelsfamilie. Faderen, som skriver skuespil og oversætter Victor Hugo, Charles Dickens og William Shakespeare fra fransk og engelsk, opmuntrer sønnen til at læse vidt og bredt på både polsk og fransk. Faderen bliver arresteret af de russiske myndigheder for at have været med til at organisere den såkaldte januaropstanden, og han bliver sammen med familien sendt i eksil til Vologda små 500 km nord for Moskva. I en alder af 11 år er Conrad forældreløs. 16 år gammel tager han til Marseille for at blive sømand. Livet til søs er dramatisk, og omfatter bl.a. våbensmugling og politiske sammensværgelser, og mange af de personer, han træffer, dukker op i hans litteratur. I 1878 påmønstrer han på et britisk skib og begynder at lære engelsk fra besætningen. I 1886 får han certifikat som koffardikaptajn og bliver britisk statsborger. Conrad er 16 år i handelsflåden. I 1894 forlader han søen, delvist pga. et dårligt helbred, og begynder sin litterære karriere. Hans første roman, Almayer's Folly, som foregår på østkysten af Borneo, bliver udgivet i 1895. Selvom Conrads talent bliver anerkendt af den engelske intellektuelle elite, får han først folkelig succes i 1913 med udgivelsen af Chance (Tilfældet). Blandt hans mest læste romaner er Lord Jim (som er min favorit), Nostromo, The Secret Agent og Under Western Eyes (på dansk I Ruslands skygge). Hans mest betydende værk er formentlig Heart of Darkness, som inspirerer Francis Ford Coppola til at lave filmen Apocalypse Now. Alfred Hitchcocks film Sabotage fra 1936 er tydeligt inspireret af Conrads The Secret Agent. Af mange anses Conrad for en af de største engelsksprogede forfattere, selvom han først lærte at tale engelsk, da han var i tyverne. I sine 30 år som forfatter når han at skrive ikke færre end 19 romaner, et hav af noveller og en håndfuld erindringer og essays. Han dør den 3. august 1924.
18571229 Kvinder og mænd får ret til lige store arveparter.
18571229 Næringsfriheden indføres, og lavsvæsenet afskaffes.
18571231 Dronning Victoria vælger Ottawa som Canadas hovedstad.
185811 Van Dieman's Land omdøbes til Tasmanien, opkaldt efter den hollandske admiral Abel Tasman, som er leder af den ekspedition, som opdager landområdet..
185811 Rom-traktaten træder i kraft, og danner de Europæiske Økonomiske Fællesskaber (EF).
185811 Canada går over til decimalsystemet i sin valuta.
1858114 Den italienske revolutionær Felice Orsini leder et attentatforsøg mod Napoleon III, han og en medskyldig henrettedes senere.
1858123 Max (Karl Ernst Ludwig) Planck, tysk fysiker, han regnes som grundlæggeren af kvantemekanikken. Født i Kiel og studerer fysik ved universitetet i München og Universitetet i Berlin. I 1899 finder han en ny fundamental konstant, som bliver opkaldt efter ham, Plancks konstant. Den bruges blandt andet til at beregne en fotons energi. I 1913 bliver han rektor for Universitetet i Berlin. I 1918 får han Nobelprisen i fysik for at have lagt grundlaget for kvantemekanikken.
1858125 Mendelssohn's "Bryllupsmarch" spilles første gang. Det sker til dronning Victoria's datters bryllup med kronprinsen af Preussen.
1858214 Joseph Thomson, skotsk geolog og naturvidenskabsmand. Han udforsker flere regioner i Østafrika og udgiver talrige vægtige, geografiske publikationer. Den yndefulde Thomson gazelle er opkaldt after ham; han dør i 1895.
185836 Gustav Wied, forfatter og satiriker. I en ung alder tager han fra sin fødeby Nakskov til København, hvor han er boghandlerelev fra 1873-1979. I 1984 tager han studentereksamen og bliver cand.phil. ved Københavns Universitet i 1886. Han debuterer som forfatter i 1889 med skuespillet "En hjemkomst". Det næste "En Bryllupsnat" fra 1892 handler om en bedstemor, som vil dræbe sit barnebarn, bliver pebet ud ved premieren. En meget bramfri novelle, "De unge og de gamle", som han får trykt i bladet København, medfører, at han ved Højesteret bliver idømt 14 dages fængsel for utilstedelige udtryk. Wied skildrer sit fængselsophold i Tugt- og Børnehuset på Christianshavn i romanen "Ungdomshistorier" (1895). Han bliver kendt som en samfundsrevser og benytter enhver lejlighed til at spidde borgerskabet. Hans satire og kyniske humor kommer tydeligt til udtryk i romanerne "Livsens Ondskab" (1899), "Slægten" (1898), "Knagsted" (1902), ”Fædrene æde druer” (1908) og "Pastor Sørensen og Co." (1913). Hans menneskesyn bliver med årene stadig mere sort, måske præget af en sindssygdom, der med jævne mellemrum sender ham ud i dybe depressioner og i perioder gør indlæggelse nødvendig. Den 24. oktober 1914 gør han en ende på livet med en dosis cyankalium. Hvert år på Gustav Wieds fødselsdag samles medlemmerne af Gustav Wied Selskabet for at lægge en krans på hans sarkofag, hvorefter de indtager en stor middag inspireret af "Ædedolkenes Klub", som man kender den fra "Livsens Ondskab" og "Knagsted".
185838 Ruggiero Leoncavallo, italiensk operakomponist. Han vinder verdensberømmelse med sin opera Pagliacci, som har premiere på Teatro Dal Verme i Milano den 21. maj 1892 under ledelse af Arturo Toscanini. Leoncavallo dør den 9. august 1919, 62 år gammel.
1858313 Felice Orsini, italiensk revolutionær, bliver henrettet for mordforsøg på den franske kejser Napoleon III.
1858318 Rudolf Diesel, den tyske opfinder af dieselmotoren; han dør i 1913.
1858322 Henrik Cavling, journalist, redaktør og forfatter. Han er chefredaktør for Politiken fra 1905 til 1927. I den periode bliver Politiken Danmarks største avis og oplaget bliver tredoblet (fra 22.000 i 1904 til ca. 75.000 i 1924). Journalistprisen Cavlingprisen er oprettet til minde om Henrik Cavling. Han dør den 7. august 1933, 75 år gammel.
1858423 Max [Karl Ernst Ludwig] Planck, tysk fysiker, professor ved universitetet i Kiel 1885-89 og i Berlin 1889-1927. Han er en af samtidens førende forskere inden for teoretisk fysik og ophavsmand til kvanteteorien. I 1918 modtager han nobelprisen i fysik. Han dør den 4. oktober 1947.
185858 Nedlægning af første transatlantiske søkabel afsluttes. Glæden bliver dog kortvarig, thi allerede efter en måned holder kablet op med at virke. Efter nedlægning af et nyt kabel, som er betydeligt bedre armeret, lykkes det i juli 1866 at opnå en fejlfri forbindelse.
1858511 Minnesota optages som den 32. stat i den amerikanske union.
1858515 Operahuset Covent Garden i London åbner med operaen "Les Huguenots" af den franske komponist Giacomo Meyerbeer. Det tidligere teater på stedet var brændt ned i 1808.
1858616 Gustav V af Sverige, konge fra 8. december 1907 tiol sin død den 29. oktober 1950. Han er oldefar til Dronning Margrethe af Danmark.
1858626 I Tientsin indgås en fredsaftale, som afslutter fjendtlighederne mellem Kina og Storbritannien - og giver sidstnævnte udstrakte handelsrettigheder.
185871 Wallace-Darwin teori om evolution publiceres for the Linnaean Society i London. Den britiske naturforsker, opdagelsesrejsende, geograf, antropolog og biolog Alfred Wallace, som er mindre kendt end Charles Darwin, har uafhængigt af Darwin udviklet en teori om naturlig udvælgelse.
185876 Ni år efter Slaget ved Fredericia bliver statuen af "Den tapre Landsoldat" af H.W. Bissen afsløret i Fredericia. Under den efterfølgende middag besluttes at samle ind til en status af Bülow.
1858714 Emmeline Pankhurst, engelsk suffragette; hun dør i 1928.
1858726 Baron Lionel de Rothschild bliver det første jødiske medlem af det britiske parlament.
1858728 Fingeraftryk bruges for første gang til identifikation; metoden er opfundet af William Herschel ved the Indian Civil Service ved Jungipur, India. Han tager et aftryk af Rajyadhar Konai på bagsiden af en kontrakt.
185882 Den britiske regering overtager det Østindiske Kompani.
185883 Under søgen efter Nilens kilder opdager den engelske opdagelsesrejsende John Speeke Victoria-søen.
185885 Nedlægning af det første transatlantiske telegrafkabel afsluttes. Man ophører med at bruge kablet den første september, da signalet er for svagt.
185887 Dronning Victoria udnævner Ottawa som hovedstad i Canada.
1858816 USAs præsident James Buchanan indvier den nyetablerede transatlantiske telegrafforbindelse med en udveksling af hilsener med dronning Victoria af England. Kabelnedlægningen var fuldendt den 5. august efter et intensivt arbejde af den entusiastiske amerikaner Cyrus Field, der satsede såvel sin egen som utallige andres formuer på projektet.
1858818 For første gang lykkes det at sende et telegram fra Europa til USA. Telegrammet er på 98 ord og skrevet af den britiske dronning Victoria til USA's præsident, James Buchanan. Samme år er der blevet udlagt et søkabel mellem de to kontinenter. Udlægningen sker fra to skibe, der lægger ud fra henholdsvis Irland og Newfoundland. Skibene mødes på midten af Atlanterhavet, hvor kablet bliver splidset. Glæden er dog kortvarig. Allerede efter en måned holder kablet op med at virke. Der skal gå endnu 10 år, før et nyt og brugbart kabel bliver udlagt på strækningen.
1858821 Abraham Lincoln og Stephen Douglas mødes i den første af en række debatter om slaveri under valgmøderne op til senatsvalget i Illinois.
1858913 Oceandamperen SS Austria forliser i Nordatlanten efter en brand ombord. Knap 500 mennesker omkommer.
1858108 Et kinesisk angreb på et britisk skib fører til den anden britisk-kinesiske krig.
18581021 Offenbachs "Orpheus i Underverden" uropføres i Paris.
18581027 Theodore Roosevelt, USA's 26. præsident efter William McKinley, som blev dræbt ved et attentat i 1901. I 1906 modtager Theodore Roosevelt Nobels Fredspris for sine bestræbelser på at afslutte den russisk-japanske krig. Han dør den 6. januar 1919, 60 år gammel.
1858112 Niels Skovgaard, maler og billedhugger, yngste søn af maleren P.C. Skovgaard og bror til Joakim Skovgaard. Efter at være blevet forberedt af sin far gennemgår han Kunstakademiet. Hans mest betydende værk er monumentet i Skibelund Krat ved Kongeåen over slaget på Lyrskov Hede år 1043. Han har også udført statuen af Grundtvig i Vartovs gård. Han dør den 3. februar 1938, 79 år gammel.
1858115 Det kgl. Blindeinstitut på Kastelsvej indvies og påbegynder undervisningen.
18581120 Selma (Ottiliana Lovisa) Lagerlöf bliver født på ejendommen Mårbacka i Värmland i Sverige. Hun har en medfødt hofteskade, som gør, at hun halter hele livet. Som følge heraf sidder hun ofte og hører sin bedstemor fortælle eventyr og historier fra Värmland. Som barn begyndte hun at skrive små digte og historier. Mod sin faders vilje begynder hun at studere på Sjöbergs Lyceum for piger i 1881. Efter afslutning af studierne arbejder hun i 10 år som lærer i Landskrona. Ved faderens død i 1889 må ejendommen sælges, men Selma lover sig selv at købe Mårbacka tilbage, når hun har tjent de nødvendige penge. I 1890 sender hun de første fem kapitler af Gösta Berlings Saga ind til en konkurrence, og forlaget tilbyder hende en kontrakt på hele bogen, som udkommer året efter. Romanen, som er en af mine yndlingsbøger, handler om de 12 kavalerer på Ekeby og den magt(pragt)fulde majorinde Samzelius. Da den unge Gösta Berling afsættes fra sit embede som præst, lægge han sig til at dø i en snedrive. Her bliver han fundet af majorinden på Ekeby, som optager den arbejdssky og fordrukne præst i sin skare af kavalerer, hvor han hurtigt finder sig til rette og bliver den naturlige leder. Med denne roman indleder Selma Lagerlöf sin lyrisk-romantiske prosaskrivning, som er karakteristisk for perioden, og hun dropper helt lærergerningen. Sammen med en veninde rejser hun til Italien og Mellemeuropa for at samle inspiration. I 1901-02 tager hun også en tur til Palæstina, hvor hun bl.a. finder inspiration til sine Kristuslegender og romanen Jerusalem. I 1906 udgiver hun den pragtfulde børnebog Niels Holgersens vidunderlige rejse om drengen, som forvandles til en lille bitte fyr og kommer ud på en eventyrlig og dramatisk rejse med gæssene gennem Sverige. I 1907 bliver Selma Lagerlöf udnævnt til æresdoktor ved universitet i Uppsala. I 1909 modtager hun som den første kvinde nobelprisen i litteratur. Og endelig får hun råd til at købe Mårbacka tilbage.
Under anden verdenskrig arbejder Selma aktivt for at hjælpe tyske intellektuelle og kunstnere fra nazistyret. Ved udbrud af den finske vinterkrig mod Sovjetunionen donerer hun sin nobelmedalje til nabolandet. Hun dør den 16. marts 1940.
18581218 Niger bliver uafhængig.
18581222 Giacomo Puccini, italiensk komponist, fødes i en lang linie af kirkemusikere. I 1880 skriver han Messa di Gloria, hvilket får en grandonkel til at påtage sig at støtte hans musikuddannelse. Efter musikstudier ved Milano Konservatoriet skriver Puccini i 1884 sin første opera, Le Vill. Denne efterfølges af Edgar (1889) Manon Lescaut (1893) og La Bohème (1896). Ved premieren i Turino er dirigenten selveste Arturo Toscanini. Herefter skriver Puccini en perlerække af operaer, bl.a. Tosca (1900)og Madam Butterfly, The Girl of the Golden West (1910), La Rondine (1917) og Gianni Schicchi (1918). Da Puccini dør den 29. november 1924 er han i gang med Turandot, hans mest eksotiske opera, som indeholder den gribende aria Nessun Dorma. Operaen færdiggøres efter hans død af Franco Alfano og har premiere i 1926.
1859127 Wilhelm II, Tysklands sidste kejser og konge af Preussen. Han regerer fra den 15. juni 1888 til den 9. november 1918, hvor han som konsekvens af Novemberrevolutionen og Tysklands nederlag i Første Verdenskrig abdicerer. Herefter bliver monarkiet afskaffet, og Tyskland bliver til den demokratiske Weimarrepublik. Wilhelm flygter til Doorn i Nederlandene, hvor han bor til sin død den 4. juni 1941, 82 år gammel.
1859214 Oregon bliver den 33. stat i USA.
1859219 Svante August Arhenius, svensk fysiker og noberlprismodtager.
185938 Kenneth Grahame, engelsk/skotsk forfatter. Han er mest kendt for den klassiske - og højt elskede - børnebog "Vinden i Piletræerne". Nogen har fire karakterer: Hr. Tudse, Hr. Grævling, Hr. Muldvarp og Hr. Rotte. Hr. Tudse er en aristokrat, og bor derfor på et slot, kaldet Tudseborg. Muldvarpen Hr. Muldvarp forlader sit ensomme mørke hjem og bor sammen med den venlige rotte Hr. Rotte, der lever i brinken ved den store flod. Grævling bor i et yderst omfattende underjordisk hjem i Vildskoven. Handlingen er en blanding af eventyr og mystik, med stærkt fokus på moral og venskab. Bogen er en model over det daværende britiske klassesamfund. Vinden i Piletræerne bliver dramatiseret første gang i 1929 af A. A. Milne. Siden kommer adskillige dramatiseringer af bogen. Kenneth Grahame dør den 6. juli 1932, 73 år gammel.
1859319 Charles Gounods opera "Faust" har premiere i Paris.
1859326 A.E. Housman, britisk lyriker og klassisk filolog. Housman bliver uddannet ved Oxford og er efter en mislykket eksamen i nogle år kontorist, men vinder gradvis videnskabelig respekt ved sine lærde artikler om latinske forfattere. I 1892 bliver han professor i latin i London og 1911 i Cambridge. Hans lyriske produktion er lille, men udsøgt.
1859415 Arbejdet med at grave Suez-kanalen begynder. Kanalen er færdigt ti år senere.
1859425 Suez Canal Company begynder gravearbejdet til anlæggelsen af Suezkanalen. Byggeriet tager 10 år og beskæftiger i alt 1,5 millioner mennesker. 120.000 af disse dør under arbejdet, primært af kolera.
185952 Jerome K. Jerome, engelsk forfatter og humorist, bedst kendt for den humoristiske rejsebeskrivelse "Tre mænd i en båd". Efter begge forældres dødsfald må han opgive studierne, og i tre år arbejder han ved London and North Western Railway, hvor han i begyndelsen opsamler kul, der bliver tabt fra togene langs jernbanen. Efterfølgende afprøver han uden stærre succes sine evner på de skrå brædder, inden han begynder at skrive. Han dør den 14. juni 1927, 68 år gammel.
185958 Johan Ludvig William Valdemar Jensen, kendt som J.L.W.V. Jensen, matematiker og ingeniør. Han studerer en tid på Polyteknisk Læreanstalt, men afslutter ikke sine studier. Han bliver ansat ved KTAS, hvor han bliver telefoningeniør. Han publicerr flere betydningsfulde matematiske arbejder, der gør ham internationalt kendt. I 1907 bliver han medlem af Videnskabernes Selskab. Han dør den 5. marts 1925, 65 år gammel.
1859515 Pierre Curie, fransk fysiker og nobelprismodtager i 1903 sammen med hustruen Marie Curie for opdagelse af radium og polonium under deres undersøgelser af radioaktivitet; han dør i 1906 (kørt over af hestevogn).
1859522 Arthur Conan Doyle, skotsk forfatter og fysiker. Han skaber prototypen på alle moderne detektiver, den uforlignelige Sherlock Holmes, hvis eventyr først bliver bragt i the Strand Magazine. Hans detektiv, Sherlock Holmes efterligner den videnskabelige metode, fx "Det er en stor fejl at teoretisere, før man har data. Ellers fordrejer man let data, så de passer til teorien"; Doyle dør i 1930.
1859526 A.E. Houseman, engelsk poet; han dør i 1936.
1859531 16.5 tons tunge Big Ben på parlamentsbygningen i London slår sit første slag. Klokken formodes opkaldt efter den kendte politiker sir Benjamin Hall.
185964 I slaget ved Margenta i det nordlige Italien bliver den østrigske hær besejret af kejser Napoleon III's tropper, som hermed befrier Milano.
1859624 Napoleon III slår østrigerne i slaget ved Solferino i Lombardiet. Henri Dunant, grundlægger af Røde Kors i 1864, bliver såret.
1859627 Mildred Hill, komponist; hun dør i 1916 uden at vide, at hendes "Happy Birthday" vil blive en af de mest elskede melodier.
1859630 Som den første krydser franskmanden Charles Blondin (født Jean-François Gravelet) Niagara vandfaldet mellem Canada og USA på line. 100.000 tilskuere overværer den mere end 300 lange tur, som gennemføres i en højde af cirka 90 meter over vandet. Han gentager bedriften flere gange efterfølgende, ofte med forskellige variationer: bind for øjnene, i en sæk, skubbende en trillebør, med sin manager, Harry Colcord, på ryggen, siddende ned midtvejs, mens han tilbereder og spiser en omelet.
185978 Den svenske kong Oscar I af Sverige er død, 60 år gammel. Han var søn af Karl XIV Johan og var konge af Sverige og Norge fra 1844 til 1859. Han bliver efterfulgt af sin søn Karl 15.
185984 Knut Hamsun, norsk forfatter og nobelprismodtager; han dør i 1952.
185988 Københavns Vandværk åbner. Vandsets første åbnede dog i 1853 i Odense.
185989 Den rullende trappe bliver patenteret i USA.
1859818 Anna Kirstine Brøndum - senere Anna Ancher - fødes på Skagen - før tiden - efter sigende fordi hendes mor - krokone på Brøndums Hotel - var blevet skældt ud af H.C. Andersen, fordi hans måltid ikke var færdig til tiden. På sin fødselsdag i 1880 gifter hun sig med maleren Michael Ancher. Anna dør den 15. april 1935 på Skagen.
1859827 Edwin Drake foretager verdens første olieboring. Det sker ved Titusville, Pennsylvania.
1859913 Anton Rosen, arkitekt. I 1882 bliver han arkitekt fra Kunstakademiets bygningsskole. Året efter bliver han ansat ved Vilhelm Dahlerup for at føre tilsyn med opførelsen af Silkeborg Bad. Han er arkitekt på mange af tidens store udstillinger, fx Landmandsforsamlingerne i Odense år 1900 og udstillingen i Haslev i 1906, og han er hovedarkitekten for landsudstillingen i Århus 1909. Især successen med Århusudstillingen betyder, at han bliver udnævnt til titulær professor ved Kunstakademiet og modtager guldmedalje for Landsudstilingen i Århus 1909 samt Eckersberg Medaillen samme år. I Købanhavn er han er arkitekt på Palace Hotel (1906–1910) og Tuborgs administrations- og laboratoriebygning (1912–1914). Han dør den 2. juli 1928, 68 år gammel.
1859920 Zoo i København åbner.
1859920 Zoo i København åbner. Haven grundlægges af ornitologen Niels Kjærbølling.
1859102 Illustreret Tidende, som er Danmarks første "billedblad", begynder at udkomme.
18591019 Alfred Dreyfus, franske officer. Han anklages for forrædderi i en krigsretssag og havner på Djævleøen. De anti-semitiske undertoner i sagen skaber stort røre i hele Europa. Den 13. januar 1898 offentliggør den parisiske avis L'Aurore på forsiden en harmdirrende artikel af Emile Zola 'J'Accuse...!', stilet til den franske præsident. Zola idømmes 1 års fængsel og en bøde på 3.000 francs, hvorefter han flygter til England. Spionagedommen over Alfred Dreyfus omstødes, hvorefter han vender tilbage til hæren. Forinden har han opholdt sig 4 år på Djævleøen. Dreyfus dør i 1935. Hans store ligfølge passerer Concordepladsen, inden han begraves på Montparnasse Kirkegården i Paris.
18591031 Verner Dahlerup, dansk filolog i 1883 fra Københavns Universitet. Fra 1887 er han assistent ved Det Kongelige Bibliotek og bliver i 1899 docent. Fra 1911 er han professor i nordiske sprog. Han er hovedmand under udarbejdelse af Ordbog over det danske sprog. Han dør den 24. august 1938, 78 år gammel.
1859119 Den engelske flåde afskaffer piskestraf.
18591112 I Cirque Napoleon i Paris udfører Jules Leotard det første flyvende trapez nummer uden sikkerhedsnet.
18591112 Charles Darwins "Arternes Oprindelse" udkommer. Den oprindelige titel på dette banebrydende værk om biologisk evolution, som betragtes som det måske vigtigste bidrag til biologien i videnskabens historie, er "Om Arternes Oprindelse ved naturlig Selektion eller ved de heldigst stillede Formers sejr i Kampen for Tilværelsen"). Den danske udgave, som kommer i 1872, er oversat af J.P. Jacobsen.
18591123 Billy the Kid [William H. Bonney], kvægtyv og gangster med 21 liv på samvitigheden fødes. I 1881 skydes han under flugtforsøg af sheriff Pat Garett.
18591124 Darwin udgiver "Arternes oprindelse ved hjælp af naturlig udvælgelse" i England, formentlig den vigtigste og mest kontroversielle udgivelse i videnskabens historie.
18591128 Washington Irving, amerikansk forfatter ('The Legend of Sleepy Hollow' & 'Rip Van Winkle') dør.
1859122 Georges Seurat, fransk maler.
1859122 Den amerikanske slavemodstander John Brown henrettes - han huskes bl.a. for sangen "John Brown's body".
18591215 Den polske øjenlæge Ludwik Zamenhof, skaberen af kunstsproget "esperanto", fødes. Han dør i 1917.
18591216 Den tyske sprogmand Wilhelm Grimm dør, 73 år gammel. Sammen med broder Jacob samlede han tyske folkeeventyr "Grimms Kinder- und Hausmärchen".
18591217 Frederiksborg slot brænder. Heldigvis bliver slotskirken skånet, derfor står kirken i dag med fantastiske udskårne trælofter fra Christian IV's tid. Slottet blev genopbygget af brygger J.C. Jacobsen.
1860117 Anton Tjekhov, russisk forfatter. Han læser til læge, men må i studietiden forsørge sin familie til dels ved hjælp af sit skrivetalent. Han har på det tidspunkt ingen litterære ambitioner, men skriver for at tjene penge. Omkring 1885 begynder han at tage sit forfatterskab alvorligt, og i 1888 offentliggør han således sin første kortroman/novelle "Steppen", samme år modtager han Pusjkin- Prisen. Han udgiver også flere mesterlige novellesamlinger. Det er dog hans teaterstykker, han bliver kendt for. I 1887 kommer skuespillet "Ivanov" og i 1896 "Mågen", som er inspireret af Henrik Ibsens "Vildanden". Berømmelsen kommer først med skuespillene "Onkel Vanja", "Tre Søstre" og "Kirsebærhaven". Han dør af tuberkulose den 15. juli 1904, 44 år gammel.
1860219 Herman Hollerith, amerikansk opfinder af hulkortmaskine, som første angang anvendes i 1890 ved den amerikanske folketælling. I 1896 stifter han Tabulating Machine Company, som er forløberen for IBM; han dør i 1929.
1860324 Emil Bähncke, sennepfabrikant. Han overtager firmaet Bähncke fra sin far Wilhelm Bähncke, som i 1858 etablerede Danmarks første sennepsfabrik i Sølvgade 6 i København. I 1867 får Wilhelm Bähncke patent på sin opfindelse af sennepspulver. Emil Bähncke dør den 17. juni 1931, 71 år gammel. Året efter lancerer firmaet det stadig aktuelle slogan "Intet bord uden Bähncke".
1860327 M.L. Byrn i New York får patent på en forbedret proptrækker "med et håndtag formet som et T".
186043 I USA begynder the Pony Express at fungere og sendert post afsted på den mere end 3000 km lange strækning fra St Joseph i Missouri til Sacramento i Californien.
186052 Theodor Herzl, østrigsk jødisk journalist, som grundlægger den politiske zionistiske bevægelse. Han er født i Budapest i Ungarn. I 1878 flytter familien til Wien, og i 1884 bliver han dr. jur. Han arbejder i en kort periode i retten i Wien og Salzburg, men forlader retssystemet og bliver dramatiker og journalist. Herzl oplever antisemitisme både på universitetet i Wien og senere, da han opholder sig i Paris som korrespondent for en avis i Wien. I 1894 dækker han Dreyfus-affæren i Paris for avisen. Kaptajn Alfred Dreyfus er en jødisk officer i den franske hær, der bliver anklaget for forræderi. Herzl oplever den kraftige antisemitiske stemning i Paris, hvor pøblen råber "død over jøderne", og sagen overbeviser ham om, at den eneste løsning på problemet er en masseudvandring til et område, som jøderne kan kalde for deres eget land. I sin bog "Der Judenstaat" fra 1896 fremsætte det synspunkt, at jøderne kun kan opnå accept i verden, hvis de er én nation og ét folk, og at løsningen på antisemitismen er oprettelsen af en jødisk stat. I 1897 afholdes den første internationale zionistiske kongres i Basel, og Theodor Herzl bliver valgt som den første præsident. Herzl bruger resten af sit liv på at vinde støtte politisk og økonomisk for en jødisk stat. Han dør den 3. juli 1904, 44 år gammel.
186053 Ved en ceremoni i Storkyrkan i Stockholm krones Karl XV af Sverige på sin 34-års fødselsdag til konge af Den svensk-norske union. Han sidder indtil sin død den 18. september 1872.
186059 J.M. Barrie, skotsk forfatter og journalist. Han skriver en lang række romaner og teaterstykker, men han bliver bedst kendt for at have opfundet eventyrskikkelsen Peter Pan, drengen der ikke ville blive voksen. På en tur i Kensington Gardens med sin sankt bernhardts hund gør Barrie bekendtskab med to drenge, og han fanger deres opmærksomhed med historier om, hvad deres lillebror Peter i barnevognen foretager sig, når resten af familien sover. Det bliver begyndelsen på et venskab med hele familien. I 1910, efter at børnenes forældrene er døde, overtager Barrie det økonomiske ansvar for børnenes opvækst og betaler for deres uddannelser. Han betaler huslejen i det husbørnene bor i og indsætter deres tidligere barnepige som en slags husholderske. Før sin død giver Barrie rettighederne til Peter Pan-værkerne til Great Ormond Street Børnehospital i London. Barrie dør den 19. juni 1937, 77 år gammel.
1860527 1000 italienske "rødskjorter" under ledelse af Guiseppe Garibaldi erobrer Palermo på Sicilien.
186077 Gustav Mahler, østrigsk komponist og dirigent; han dør i 1911.
1860722 Frederick William Rolfe, bedre kendt som Baron Corvo, engelsk forfatter, kunstner, fotograf og excentriker. I 1886 konverterer han til katolicismen, og i 1889 bliver han optaget på Scots College i Rom for at studere til præst. Han bliver dog relegeret på grund af sin opførsel og sin manglende koncentrationsevne. Det meste af livet lever han som forfatter, primært i England men i perioder også i Venedig, hvor han dør den 25.oktober 1913.
1860813 Annie "Get your Gun" Oakley, riffel- og pistolskytte, fødes i Patterson, Ohio; hun dør i 1926.
1860825 Forfatter og teaterchef Johan Ludvig Heiberg dør (er især kendt for "Elverhøj").
186096 Jane Addams, amerikansk sociolog. I 1931 modtager hun Nobels fredspris for sit arbejde i fredsbevægelsen; hun dør i 1935.
1860913 John Joseph Pershing, amerikansk general, bliver kendt under navnet 'Black Jack'. Hans arbejde med indførelse af streng disciplin får stor betydning for de allierede troppers indsats i Europa i første verdenskrig. Han dør i 1948.
1860921 Den tyske filosof Arthur Schopenhauer er død, han blev 72 år gammel. Han er bedst kendt for sit hovedværk "Verden som vilje og forestilling". Blandt tænkere og kunstnere, som er inspireret af Schopenhauers filosofi, kan nævnes Richard Wagner, Friedrich Nietzsche, Lev Tolstoj, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Thomas Mann og Ludwig Wittgenstein.
18601016 "Balle-Lars" (Lars Nielsen Bahl) henrettes for lejemord på en kone i Ugledige. Hans benægtelser over for præstens formaninger om at tilstå giver anledning til talemåden "Spildte Guds Ord på Balle-Lars", der også er titlen på præstens bog om sagen.
18601026 Giuseppe Garibaldi udråber Victor Emmanuel som konge af Italien. Den italienske halvø har længe stræbt efter frihed fra fremmed styre. Et oprør mod Bourbon-monarkiet i Neapel i 1821 slår fejl. Et forsøg på at kaste det østrigske åg af sig i 1848-49 slår også fejl. Først ved tredje forsøg, som blev indledt i 1859 med støtte fra Frankrig, lykkes. Hovedsagelig ved disse heltes indsats: Giuseppe Garibaldi, Conte Camilio di Cavour og Victor Emmanuel II af Sardinien. Sidstnævnte bliver det forenede Italiens første konge i 1861. Provinsen Venedig bliver annekteret i 1866. Først fire år senere kommer Rom endeligt under kontrol af den italienske regering og bliver Italiens hovedstad.
1860116 Abraham Lincoln vælges som USA's 16. præsident og den første fra det republikanske parti. Han er præsident under borgerkrigen 1861-1865, som formelt ophæver slaveriet. Han anses i dag for en af de største præsidenter, USA har haft. Han bliver snigmyrdet i Ford's Theatre i Washington, D.C. den 14. april 1865 og dør dagen efter af sine kvæstelser. Drabsmanden var skuespilleren John Wilkes Booth.
18601110 Den danske husmand og helt Søren Kanne dør, han blev ca. 60 år gammel. Den 15. februar 1835 gik skibet Benthe Marie af Helsingør på grund cirka 50 meter ud for Grenaa Sønderstrand. Det ene af de tre besætningsmedlemmer druknede, og et andet svømmede dagen efter i land, hvilket efterlod skipperen Ole Jensen Jyde klamrende sig til vraget. Søren Kanne, der boede i "Strandhuset" på Hessel Hede syd for Grenå, red to heste ud til skibet og fik skipperen op på den ene hest og fik derefter skipperen reddet i land. I Århus samlede man ind til et sølvbæger til Søren Kanne, og Frederik VI tildelte ham en medalje, "Medaillen for Druknedes Redning" og 40 rigsdaler. Steen Steensen Blicher skrev et digt, "En ny Vise om en Sømand og en Landmand", om Søren Kannes bedrift. I 1949 blev der opstillet en statue af Søren Kanne, udført af professor Johannes Bjerg (1886–1955) torvet i Grenaa foran kirken. De sidste tre strofer af Blichers digt er gengivet på sokkelen.Resten af Kannes liv var temmelig begivenhedsløst, og ironisk nok døde han ved drukning, da han faldt i Grenaaen.
18601123 Hjalmar Branting, svensk politiker og statminister (død 1925).
18601215 Niels Ryberg Finsen, dansk læge (født på Færøerne), kendt for anvendelse af lysbehandling af sygdommen lupus vulgaris (hudtuberkulose). For dette arbejde modtager han i 1903 nobelprisen; Finsen dør i 1904.
18601220 South Carolina bliver den første delstat, der udtræder af Amerikas Forenede Stater som et skridt på vej mod den amerikanske borgerkrig.
186111 Marcellin Boule, fransk geolog og antropolog, udfører studier af menneskelige fossiler fra Europa, Nordafrika og Mellemøsten; rekonstruerer det første fuldstændige Neanderthal skelet i 1908; han dør i 1942.
186119 Mississippi bliver den 2. stat, der udtræder af de forende stater før den amerikanske borgerkrig.
1861111 Alabama udtræder af de forende stater.
1861215 Alfred North Whitehead, engelsk matematiker og filosof, som samarbejder med Bertrand Russell om "Principia Mathematica (1910-13)". Fra 1924 arbejder han ved Harvard med emner som proces filosofi; han dør i 1947.
1861227 Rudolf Steiner, født i Østrig-Ungarn (nu Kroatien), filosof, pædagog og social tænker. Han er bedst kendt som grundlægger af antroposofien og Steinerpædagogikken, som praktiseres på Steinerskolen verden over. Skolerne lægger vægt på at uddanne hele barnet og på at fremme kreativitet. Kunstneriske fag, organiske former og naturlige materialer spiller en stor rolle i undervisningen. Skolefagligt er eleverne på niveau med tilsvarende alderstrin i folkeskolen. Skolerne har en fælles læreplan, der blandt andet består af en række pædagogiske eksempler givet af Steiner. Rudolf Steiner dør den 30. marts 1925, 64 år gammel.
186133 Den russiske regering ophæver livegenskabet, så 47 millioner bønder opnår deres frihed. Bønderne skal dog betale deres jord over de følgende 49 år.
186134 Abraham Lincoln bliver USA's 16. præsident.
1861317 Victor Emanuel udråbes til konge af Italien.
1861412 Den amerikanske borgerkrig indledes med at sydstatstropper beskyder Fort Sumter i South Carolina.
1861417 Staten Virginia stemmer for at udtræde af Amerikas Forenede Stater og bliver senere den 8. stat, der tilslutter sig Amerikas Konfødererede Stater.
186157 Rabindranath Tagore, indisk forfatter, komponist, filosof, maler og musiker. Han modtager Nobelprisen i litteratur i 1913 som den første person fra Asien. Han dør den 7. august 1941, 80 år gammel.
1861613 Den franske tryllekunstner Jean Eugène Robert-Houdin dør 55 år gammel. Han anses for "magiens fader", og hans efterfølger amerikaneren (ungareren) Harry Houdini tager hans navn som scenenavn som en hyldest til ham.
1861618 Danmarks ældste sejlskib Hjejlen, som i dag opererer på Silkeborgsøerne, søsættes.
1861619 Douglas Haig, engelsk feltmarskal.
1861628 Robert Burke O'hara, irskfødt opdagelsesrejsende (især i Australien), dør, 40 år gammel.
1861712 George Washington Carver, (sort) amerikansk opfinder, botaniker, kemiker mv. Han gør et stort arbejde med at genoprette jordens frugtbarhed efter borgerkrigens ødelæggelser. Han opdager 2 nye afgrøder, jordnødder og søde kartofler; Carver dør i 1943.
1861913 Indre Mission (Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark) stiftes i Stenlille på Sjælland. Bevægelsen er evangelisk-luthersk og bygger på Folkekirkens grundlag. Indre Mission lægger stor vægt på Bibelen som Guds ord og på den personlige tro på Jesus Kristus som Frelser. Indre Mission repræsenterer nogle af de mest konservative synspunkter i Folkekirken - f.eks. støtter Indre Mission ikke kvindelige præster og ægteskab for homoseksuelle.
1861920 Hans Valdemar Ludvigsen, dansk generalkonsul og batterifabrikant. Sammen med Wilhelm Hellesen grundlægger han i 1887 batterifabrikken Hellesens. Hellesens bliver i 1986 solgt til Duracell.
18611010 Fridtjof Nansen, norsk opdagelsesrejsende, polarforsker og diplomat. Nansen uddanner sig til zoolog og tager doktorgraden i 1888, men det bliver inden for oceanografien, han skaber sig et navn som videnskabsmand; han bliver professor i Oslo 1897 og er en drivende kraft bag oprettelsen af en international havforskningskommission i 1902. Som leder af en seks mand stor ekspedition krydser Nansen i 1888 som den første den grønlandske indlandsis. Ekspeditionen går på 40 dage tværs over Grønland mellem Umivik og Ameralik Fjord ved Godthåb (Nuuk). Nansens største bedrift som polarforsker er dog Framekspeditionen 1893-96, der har til formål at efterprøve teorien om, at polarisen driver fra den nordsibiriske kyst over polområdet til Grønland. Den 9.9.1896 får Nansen og den øvrige besætning en heltemodtagelse i Oslo. Fra 1905 kommer den nu verdensberømte Nansen til at spille en ny rolle. Som diplomat deltager han i København i de forhandlinger, der fører til, at den danske prins Carl bliver konge af Norge, Haakon VII. Fra 1906-08 er han Norges første gesandt i London. I 1920 bliver han medlem af den norske delegation til Folkenes Forbund, som samme år beder ham om at forestå hjemsendelsen af ca. 450.000 krigsfanger fra Rusland og Mellemeuropa. I 1921 blev han udnævnt til højkommissær med den opgave at afhælpe hungersnøden i Sovjetunionen og hjælpe ca. to mio. russiske flygtninge. I 1922 modtager han Nobels fredspris for sit humanitære arbejde. Nansen dør den 13. maj 1930.
18611024 Den amerikanske transkontinentale telegraflinie færdiggøres, og Pony Expressen fra St Joseph, Missouri til Sacramento, California indstilles efter bare 18 måneder.
18611024 William Lassell opdager Uranus' måner Ariel og Umbriel med sit selvbyggede 24-tommer teleskop. I 1846 havde han opdaget Neptuns måne, Triton. Han teleskop er så kraftig, at Lassell fra Malta kan se forurening fra Liverpool.
1861116 James A. Naismith, canadiskfødt opfinder af spillet basketball, mens han er gymnastiklærer på "the International Young Men's Christian Association Training School", Springfield, Massachusetts.
1861116 Jefferson Davis vælges til præsident for Sydstaterne, Confederate States of America. Han er første og eneste præsident for sydstaterne.
18611110 J.S. Fibiger er død, 68 år gammel. Han var generalmajor og krigsminister i 1851 i Moltkes tredje ministerium.
18611212 Som den sidste danske kvinde henrettes den 31-årige Ane Cathrine Andersdatter på Rødovre mark for barnedrab.
18611214 Prins Albert, dronning Victorias elskede ægtefælle, dør af tyfus på Windsor Castle.
186211 Pierre de Coubertin, fader til de moderne olympiske lege og præsident for IOC 1896-1925.; han dør i 1937.
1862110 Den amerikanske våbenfabrikant Samuel Colt er død, han blev 47 år gammel. Han er mest kendt for opfindelsen af revolveren "Colt", som bliver meget brugt af amerikanske nybyggere i det vestlige USA i 1800-tallet. Han får europæisk patent på revolveren i 1835 og amerikansk patent i 1836.
1862119 John Tyler, USA's 10. præsident, er død, han blev 71 år. I 1840 blev han valgt som William Henry Harrisons vicepræsidentkandidat. Harrison vandt præsidentvalget - og holdt den hidtil længste indsættelsestale i en kold marts måned i 1841. Måneden efter var han død af lungebetændelse. John Tyler blev den første amerikanske vicepræsident til at overtage præsidentembedet som følge af sin forgængers død.
1862124 Edith Wharton, amerikansk forfatter. Hun dør i 1937.
1862129 Frederick Delius, engelsk komponist. Han skriver mest orkesterværker, korværker og operaer. Flere af hans værker er inspireret af J.P. Jacobsen, operaen "Fennimore and Gerda" således af "Niels Lyhne" (1880). Delius dør den 10. juni 1934, 72 år gammel.
186224 Hjalmar Hammarskjöld, svensk politiker for de konservative, Sveriges statsminister 1914–1917 og far til Dag Hammarskjöld. Han dør den 12. oktober 1952, 90 år gammel.
186226 Tropper under ledelse af Ulysses S. Grant vinder den første større sejr for Nordstaterne, da de indtager Fort Henry i Tennessee. Det viste sig, at bare to dage senere stod fortet under vand.
1862224 Salmedigteren og forfatteren B.S. (Bernhard Severin) Ingemann er død, han blev 72 år gammel. Fra 1806-1817 læste han jura ved universitetet uden at tage embedseksamen. Sin friplads på Valkendorfs Kollegium 1811-1816 brugte han til digterisk virksomhed. I 1822 blev han lektor i dansk sprog og litteratur ved det genoprettede Sorø Akademi, og fra 1842 var han forstander. I sin samtid blev han berømt for en lang række historiske romaner om store skikkelser i danmarkshistorien. Romanerne var spændende og letlæselige og henvendte sig til et bredt publikum (heg slugte dem selv som dreng i 1950'erne). De var inspireret af Walter Scotts historiske romaner og kom til at spille en stor rolle i den nationalromantiske vækkelse, der fór gennem landet i midten af 1800-tallet, bl.a. "Valdemar Seier" (1826), "Erik Menveds Barndom" (1828), "Kong Erik og de Fredløse" (1833) og "Prinds Otto af Danmark" (1834). Han blev også elsket for sine morgensange og aftensange: "Nu titte til hinanden", "I østen stiger solen op", "Lysets engel går med glans", "Julen har bragt velsignet bud" og "Dejlig er jorden". I 1845 blev han etatsråd og konferensråd i 1857. På sin 70-års fødselsdag modtog han et guldhorn som en gave fra danske kvinder. Hornet blev stjålet fra museet på Frederiksborg i 1970, men dukkede op i 2010 på en auktion i Holland.
1862225 Den kendte grønne dollarsedler - "greenbacks" udstedes for første gang. Det sker under den amerikanske borgerkrig, mens Abraham Lincoln er præsident. Det var tænkt som en midlerttidig foreteelse, men ved krigens udgang er der udstedt mere end 450 millioner dollars.
186235 Siegbert Tarrasch, tysk skakspiller. I 1914 får han efter turneringen i Sankt Petersborg tildelt stormestertitlen af den russiske zar Nikolaj II. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet er han en af verdens stærkeste spillere og vinder adskillige store, internationale skakturneringer. I 1903 har han vundet 7 af de 13 turneringer, han har deltaget i. Det lykkes ham ikke at blive skakverdensmester; han kommer først til at spille om mesterskabet, da han ikke længere er på sin spillemæssige højde. Tarrasch har stor betydning som skakskribent og er blevet kaldt Tysklands skaklærer. Han dør den 17. februar 1934, 71 år gammel.
1862328 Aristide Briand, fransk udenrigspolitiker mellem de to verdenskrige; han dør i 1932.
1862420 Louis Pasteur afslutter sin første test af pasteurisering, idet en krukke, som har været forseglet siden 3. marts, åbnes på et møde i det franske akademi. Eksperimentet viser, at mikroorganismer ikke som formodet opstår spontant ud af ingenting, men nu kan man gøre øl, mælk mv. langtidsholdbar ved kortvarig opvarmning, som dræber alle bakterier.
1862524 Westminster Bridge over Themsen åbnes.
186266 Henry Newbolt, engelsk poet og forfatter; han dør i 1938.
1862610 Agnes Slott-Møller (født Rambusch), kunstmaler. I 1878 begynder hun på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. Uddannelsen dér afslutter hun i 1885, samme år som hun indleder sit livslange venskab med Marie Triepcke (senere Marie Krøyer). De følgende tre år går hun til undervisning hos først P.S. Krøyer og senere Harald Slott-Møller, som hun bliver gift med den 22. maj 1888. I 1889 foretager hun en studierejse sammen med sin mand, den gik til Verona, Vicenza, Padua, Venedig, Firenze, Rom. På hjemturen via Paris træffer de bl.a. traf P.S. Krøyer, Michael Ancher, Laurits Tuxen, Theodor Philipsen og Marie Triepcke. Hun er en af de centrale aktører i den sammenslutning af kunstnere, der skaber Den Frie udstilling, der bliver stiftet i 1891 i protest mod adgangskravene til det etablerede Charlottenborg. I 1906 modtager hun Eckersberg Medaillen. Hun dør den 11. juni 1937, 75 år gammel.
186272 William Henry Bragg, engelsk fysiker; Under første verdenskrig stod han i spidsen for forskning i opfangelse og måling af lyde under vand mhp lokalisering af ubåde. engelsk fysiker; han dør i 1942.
1862724 USA's 8. præsident Martin van Buren dør. Han er den første, der ikke er født som britisk statsborger.
1862730 Adda Ravnkilde, forfatterinde fødes i Sakskøbing. "En Pyrrhussejr (1880)", "Judith Fürste" og "Tantaluskvaler" (begge fra 1883); Hun dør (selvmord) i 1883, 21 år gammel.
186285 Joseph Carey Merrick, "elefantmanden". Allerede før sin 2 års fødselsdag begynder han at udvikle knuder i ansigtet, og det breder sig snart til hele kroppen. Den moderne diagnose er Proteus Syndrome; Joseph (ofte fejlagtigt kaldt John) dør i 1890.
1862822 Claude Debussy, fransk komponist og pianist ('Clair de lune', 'La Mer' m.fl.); Debussy dør i 1918.
1862823 Arnold Toynbee, britisk økonomom, historiker og samfundsdebattør. Han skriver en 12-binds analyse af civilisationernes vækst og fald. Toynbee dør den 22. oktober 1975, 86 år gammel.
1862830 I det andet slag ved Bull Run i Virginia under den amerikanske borgerkrig slår Stonewall Jackson og hans styrker unionstropperne. Sydstaterne vandt også "det første slag" den 21. juli 1861.
1862917 Slaget ved Antietam i den amerikanske borgerkrig. Det er det første store slag, der finder sted på Nordstaternes område. Slaget er det blodigste éndags slag i amerikansk historie med omkring 23.000 soldater dræbt eller såret.
1862922 USA's præsident Abraham Lincoln erklærer alle slaver frie fra 1. januar 1863. Det sker under den amerikanske borgerkrig.
1862924 Den prøjsiske diplomat og politiker Otto von Bismarck udnævnes til ministerpræsident i Prøjsen af Wilhelm I af Preussen. Som udenrigsminister gennemtrumfer han den dansk-tyske krig i 1864.
1862927 Louis Botha, sydafrikansk politiker og soldat, premierminister for Transvaal i 1907, første præsident for Sydafrika i 1910. Botha dør i 1919.
18621019 Auguste Lumiere, fransk pioner indenfor fotografering sammen med sin tvillingbroder Louis. Den 22. marts 1895 viser brødrene den første film nogensinde, "La Sortie des ouvriers de l'usine Lumière" for et inviteret publikum i Paris. Filmen viser arbejdere, som forlader Lumières' fabrik i Lyon, hvor de fremstiller fotografisk udstyr. Auguste dør i 1954.
1862113 De schweiziske brødre Cloetta starter en chokoladefabrik i København.
1862114 Richard Gatling patenterer maskingeværet, som kan affyre 1200 skud i minuttet.
1862116 Der etableres telegrafforbindelse mellem New York og San Francisco.
18621218 Ove Krak, dansk forlægger - og læge. Han overtager udgivelsen af Kraks Vejviser i 1898 efter sin far Thorvald Krak og påbegynder i 1910 udgivelsen af Kraks Blå Bog. Han dør den 17. april 1923, 60 år gammel.
186314 James Plimpton, New York får patent på rulleskøjter.
1863110 Første afdeling af Londons Undergrundsbane åbnes af premierminister Gladstone. Første rute går fra Paddington til Farringdon Street med syv stop undervejs. Togene kører med 15 minutters interval.
1863117 David Lloyd George, engelsk politiker. I 1909 introducerer han folkepensionen, som i 1911 følges op af sygeforsikringer og arbejdsløshedsforsikringer. I 1916 bliver han premierminister i en koalitionsregering. Han genvælges med stort flertal efter første verdenskrig, men bliver nærmest tvunget ud af politik i 1922 af sit parti, de konservative. De følgende 20 år fortsætter Lloyd George medf at kæmpe for sine progressive holdninger. I September 1936 besøger han Adolf Hitler i et forsøg på at overtale ham til at undlade militærangreb i Europa. David Lloyd George dør den 26. marts1945.
1863131 Christen Berg, Venstreleder, stiller op til Folketinget i Koldingkredsen og bliver valgt den 4. juni 1866. Han bliver genvalgt uafbrudt indtil sin død den 28. november 1891.
1863211 Københavns politi får mulighed for at tillade og regulere "bordeldrift og offentlige fruentimmeres virke".
186331 I sin egenskab af øverstkommanderende udsender Abrham Lincoln den såkaldte Emancipationsproklamation, som ophæver slaveriet i USA. Herved kommer den verserende borgerkrig til at fremstå som et korstog mod slaveri. I de stater, der støtter Unionen, bliver slaveriet dog videreført, indtil et nyt tillæg til forfatningen bliver vedtaget i december 1865.
1863310 Prins af Wales Edvard af England (fra 22. januar 1901 kong Edvard VII efter sin mor dronning Victorias død) bliver gift med prinsesse Alexandra af Danmark, datter af Christian IX.
1863312 Gabriele d'Annunzio, italiensk forfatter, poet, journalist og ideolog. Hans enorme forfatterskab, der omfatter mange genrer, fylder 48 bind i nationaludgaven (1927-1936). I 1915 vender han tilbage til Italien fra Frankrig, hvor han havde boet i flere år, og med glødende taler taler han for at drage Italien ind i Verdenskrigen. Han deltager aktivt i krigen som pilot. Efter våbenstilstanden kræver han, at Italien skal annektere Fiume og de dalmatiske havnebyer, og i 1919 sætter han sig i spidsen for en skare frivillige, indtager byen Fiume og lader sig udråbe til dens regent, en rolle han bevarer i omkring ét år. Efter fascisternes magtovertagelse i 1922 er han Benito Mussolinis eneste rival til førerposten, men han bliver pacificeret og anbragt som nationalskjald under diskret overvågning i en villa ved Gardasøen. Han dør den 1. marts 1938, 74 år gammel.
1863327 Sir Henry Royce, britisk bil- og flymotorfabrikant. Sammen med Charles Rolls grundlægger han Rolls-Royce. Han dør den 22. april 1933, 70 år gammel.
1863330 Danmark indlemmer Slesvig i kongeriget.
1863425 En græsk delegation i København tilbyder Grækenlands krone til prins Vilhelm af Danmark; han krones senere til hellenernes konge under navnet Georg I.
1863429 William Randolph Hearst, amerikansk avisudgiver. For familieformuen køber han flere aviser. Den første er San Francisco Examiner. New York Morning Journal ændrer han til et sensationsblad, der udover sladder indeholer nationalistisk kampagnejournalistik. Udtrykket "gul presse" har sin oprindelse fra denne avis' farvelagte tegneserie The Yellow Kid.
1863429 William Randolph Hearst, amerikansk avisudgiver. For familieformuen køber han flere aviser. Den første er San Francisco Examiner. New York Morning Journal ændrer han til et sensationsblad, der udover sladder indeholer nationalistisk kampagnejournalistik. Udtrykket "gul presse" har sin oprindelse fra denne avis' farvelagte tegneserie The Yellow Kid.
1863510 "Stonewall" Jackson, general i Sydstaternes hær under den amerikanske borgerkrig, Stonewall er død, han blev 39 år gammel. Under et natligt angreb bliver han dødeligt såret af ild fra sine egne styrker. Hans venstre arm må amputeres, og han dør 7 dage senere af lungebetændelse.
1863620 West Virginia optages i USA som den 35. delstat.
186371 Et af den amerikanske borgerkrigs største og mest afgørende slag, slaget ved Gettysburg i det sydøstlige Pennsylvania, indledes og vindes to dage senere af nordstaterne. Sydstatsgeneralen Robert E. Lee har ført sin hær ind i nordstaten Pennsylvania for dels at true Unionens hovedstad Washington D.C. og dels at lette presset på Virginia. Samme år i november benytter præsident Lincoln indvielsen af krigskirkegården i Gettysburg til at ære de faldne og gøre formålet med krigen klart i sin berømte Gettysburg tale.
186373 Det tre dage lange slag ved Gettysburg i Pennsylvania ender med ca. 50.000 døde, sårede eller savnede. Nordstatshær under general George G. Meade besejrer general Robert E. Lees Sydstatstropper, hvilket bliver et vendepunkt i Den Amerikanske Borgerkrig. Senere samme år holder præsident Lincoln sin berømte tale, Gettysburg-talen på steder for at hædre de faldne.
186374 Konføderationens styrker slår unionstropperne i slaget ved Vicksburg.
186375 A. C. Illum, grundlægger af stormagasinet Illum i 1899. Han dør den 22. april 1938, 74 år gammel.
186375 Ved Gettysburg falder 10.000 i borgerkrigens mest kendte slag. Ved højtideligheden efter slaget holder Abraham Lincoln sin berømte Gettysburg tale.
1863712 Albert Calmette, fransk læge og bakteriolog, elev af Louis Pasteur. Efter en tid i flåden bliver han professor og grundlægger Pasteur Instituttet i Lille. Sammen med Camille Guerin udvikler han calmette-vaccinationen; Calmette dør i 1933.
1863718 Franz Ferdinand, østrigsk ærkehertug, nevø til kejser Franz Joseph. Han bliver tronfølger i 1896, efter at kejser Franz Josephs søn, Kronprins Rudolf, har begået selvmord. Han bliver gift den 1. juli 1900 med den bøhmiske Sophie. Den 28. juni 1914 bliver ærkehertugen og hans hustru dræbt i Sarajevo af den serbiske nationalist Gavrilo Princip, hvilket er medvirkende til udbruddet af 1. Verdenskrig.
1863730 Henry Ford, amerikansk bilproducent. I 1891 bliver han ansat som ingeniør ved "Edison Illumination Company". I 1903 stifter han Ford Motor Company, som begynder at masseproducerer biler til en rimelig pris.
1863811 Cambodia bliver et fransk protektorat.
1863813 Den franske maler Eugène Delacroix er død, 65 år gammel. Han anses som en af de største kunstnere fra den romantiske periode. Han var stærkt påvirket af Michelangelo og Rubens.
1863917 Viggo Stuckenberg (Viggo Henrik Fog Stuckenberg), dansk digter, der især er kendt for sine lyriske og følelsesfulde digte. De bedst kendte digt er formentlig "To som elsker hinanden". Han dør den 6. december 1905.
1863920 Den ældste af brødrene Grim, Jacob Grimm, er dør, 78 år gammel. Han var tysk sprog- og litteraturforsker og sammen med sin yngre broder Wilhelm samler af eventyr og sagn.
18631016 Joseph Austen Chamberlain, engelsk statsmand og halvbroder til den senere engelske premierminister Neville Chamberlain. I 1925 modtager han Nobels fredspris for sit arbejde med udarbejdelse og vedtagelse af Locarno Pact mellem Storbritannien, Frankrig, Italien, Tjekkoslovakiet, Belgien og Tyskland. Pagten indebærer, at de eksisterende grænser mellem Tyskland, Frankrig og Belgien opretholdes. Desuden oprettes den demilitariserede zone i Rhinlandet. Det er som bekendt sidstnævnte zone, som Hitler krænker i 1936.Joseph Chamberlainn dør i 1937.
18631022 København får sin første hestesporvogn, rute: Frihedsstøtten - Frederiksberg Runddel.
18631026 The English Football Association dannes.
18631026 Internationalt Røde Kors stiftes af den schweiziske forretningsmand Henri Dunant. Krigen i 1864 mellem Østrig-Preussen og Danmark året efter bliver den første krig, hvor Røde Kors kommer i aktion.
18631113 Novemberforfatningen gennemføres af regeringen Hall. Det er en fællesforfatning, der omfatter Danmark og Slesvig, men ikke Holsten. Forfatningen er i modstrid med de dansk-tyske aftaler af 1851-1852. Den træder i kraft den 1. januar 1864 og fører til udbrudet af den 2. Slesvigske Krig.
18631114 Leo Hendrik Baekeland, belgiskfødt kemiker. I 1889 emigrerer han til USA, hvor han opfinder det første kommercielt anvendelige plastik, som han kalder "bakelit". Han dør i 1944.
18631115 Frederik VII - med tilnavnet "Folkekær" - dør på Glücksborg Slot, 55 år gammel. To dage før har Rigsdagen vedtaget Novemberforfatningen. Det var Frederik VII, der gav den danske junigrundlov.
18631116 Prins Christian - den første af glücksborgerne - bestiger den danske trone under navnet Christian IX.
18631119 Præsident Abraham Lincoln giver sin berømte Gettysburg-tale ved indvielsen af soldaterkirkegården i Gettysburg i Pennsylvania. Gettysburg-talen er den mest berømte af den amerikanske præsident Abraham Lincolns taler og en af de mest citerede. Talen bliver holdt under Den Amerikanske Borgerkrig, 4½ måned efter Slaget ved Gettysburg, der betegnes som krigens vendepunkt. Lincoln omtaler principperne om lighed mellem mennesker – som beskrevet i Uafhængighedserklæringen – og omdefinerer borgerkrigen fra blot at handle om at bevare Unionen til også at være en frihedens genfødsel, som vil bringe sand lighed til alle borgere, uanset hvilken stat de bor i og en regering af folket, ved folket og for folket – eller om man vil: frihed, lighed og demokrati.
1863127 Pietro Mascagni, italiensk komponist ("Cavalleria Rusticana"). Han dør i 1945.
1863128 Englænderen Tom King slår amerikaneren John Heenan og bliver verdens første sværvægtsmester i boksning.
18631212 Edward Munch, norsk maler. Han dør i 1944.
18631218 Tronfølger af Østrig ærkehertug Franz Ferdinand. Drabet på ham i Serajevo i 1914 er stærkt medvirkende til udløsning af 2. verdenskrig.
18631224 W.M.Thackery, forfatteren, dør i London.
18631231 Den danske regering under konseilpræsident C.C Hall, som også er udenrigsminister, afløses af Regeringen D.G. Monrad.
1864113 Den amerikanske komponist Stephen Foster er død, han blev bare 37 år gammel - muligvis på grund af et voldsomt alkoholforbrug. Han skrev tekst og musik til mere end 200 sange, hvoraf mange var og er meget populære, som f.eks. My Old Kentucky Home, Jennie with the Light Brown Hair, Swanee River, Old Folks at Home (Swanee River), Beautiful Dreamer og Oh, Susanna.
1864116 Preussen og Østrig giver Danmark det ultimatum, at novemberforfatningen fra 1863 skal ophæves indenfor 48 timer.
1864124 Generalløjtnant Christian de Meza får instruks fra Krigsministeriet om, at det er vigtigere at redde hæren end at forsvare Dannevirke. Hæren skal være dygtig og slagfærdig til foråret. De Meza ligger i hovedkvarter i Dannevirke.
1864131 Preussen og Østrig meddeler de neutrale stormagter, at de nu skrider til handling overfor Danmark, der stadig nægter at trække Novemberforfatningen tilbage. Samme nat går preussiske og østrigske tropper over Ejderen og ind i Slesvig. Novemberforfatningen var en fælles forfatning for Danmark og ehertugdømmet Slesvig, men den omfatte ikke Holsten. Dermed indebar den et brud med helstaten og reglerne i London-protokollen fra 1852, ifølge hvilken Danmark ikke måtte knytte Slesvig nærmere til kongeriget end Holsten.
186421 57.000 preussiske og østrigske soldater går til angreb på Dannevirke, hvor 40.000 danske soldater er opstillet. Natten til 1. februar 1864 går preusserne og østrigerne over Ejderen med en talmæssigt overlegen styrke. Hertil kommer, at preusserne er udstyrede med bagladegeværer og riflede kanoner. Danskerne under de Meza afviser det første angreb ved Mysunde den 2. februar.
186422 I slaget ved Mysunde syd for Slien nær Slesvig lykkeds det for danskerne at afvise et preussisk angreb. Det er den første større træfning i 2. slesvigske krig.
186425 Stillingen ved Dannevirke er uholdbar, og de Meza beslutter at foretage en tilbagetrækning, før hæren bliver omgået. Tilbagetrækningen gennemføres den 5. februar, men kommer til at koste generalen hans kommando, da den danske offentlighed ikke kan forstå, at Dannevirke må opgives uden sværdslag.
186426 Under tilbagetrækning fra Dannevirke udkæmper bagtroppen under ledelse af general de Meza et slag mod den preussisk-østrigske hær ved Sankelmark. Imens tager hæren under general Gerlach opstilling ved Dybbøl.
1864217 En ubåd angriber for første gang med held et krigsskib. Det sker under den amerikanske borgerkrig, hvor sydstatsmanden Horace Lawson Hunley har konstrueret en ubåd, som drives frem med håndkraft af et mandskab på otte: syv mand til at dreje propellen og en mand styre. Foran båden er anbragt en krudtladning på en lang stang. Stangen er forsynet med modhager, som sætter sig fast i skroget på USS Housatonic. Herefter trækker ubåden sig tilbage, og vie et tov, som bliver strammet, bringes ladningen til sprøngning. Ubåden går tabt i forbindelse med angrebet. Hunley er selv omkommet under en dykning året i forvejen.
1864315 Efter nogle ugers stillingskrig begynder den preussiske hær at beskyde Dybbøl-skanserne. Beskydningen fortsætter de følgende dage med store danske tab til følge.
1864328 Den preussiske hær genoptager beskydningen af de danske forposter på Dybbøl. Det lykkes dog danskerne at slå angriberne tilbage, men ikke uden tab. 56 døde, 101 sårede, 39 fangne og 22 savnede lyder den danske tabsliste på, mens preusserne har 25 døde og 135 sårede. Det varer dog kun få dage, inden danskernes håb slukkes.
1864418 Preussiske og østrigske tropper stormer skanserne ved Dybbøl. Efter et tab på ca. 1700 faldne og sårede må den danske hær forlade stillingen, hvorefter hele Jylland angribes.
1864421 Max Weber (Maximilian Carl Emil Weber), tysk økonom og sociolog. Han er en af sociologiens grundlæggere. Webers vigtigste værker omhandler religionssociologi og politisk sociologi, men han skrev også om økonomi. Weber har bl.a. defineret en stat som "En enhed, der har monopol på den legitime brug af fysisk magt" (af og til oversat som "fysisk vold"), en definition, der er grundlæggende i vestlig samfundsvidenskab og statskundskab. Weber dør den 14. juni 1920, 56 år gammel.
186459 Under kommandør Eduard Suenson besejrer den danske flåde Østrigs flåde ved Helgoland.
1864512 Der sluttes våbenstilstand, medens man afventer resultaterne af London-konferencen, som er åbnet i april. Danmark tilbyder at afstå strimmelen mellem Ejderen og Dannevirke, men dette er ikke tilstrækkeligt, og kampene genoptages, og den 29. juni 1964 falder Als. Kampen er umulig, og den 20. juli sluttes våbenhvile.
1864515 Vilhelm Hammershøi, maler, storebror til maleren Svend Hammershøi. Han får tegneundervisning allerede fra han er 8 år gammel, og siden studerer han under Frederik Rohde, Vilhelm Kyhn, Carl F. Andersen og Holger Grønvold. Han bliver uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København under Frederik Vermehren 1879-1884, men følger med større interesse P.S. Krøyers klasse på Kunstnernes Frie Studieskole. Hammershøi debuterer som kunstner med et portræt af sin søster Anna Hammershøi i 1885 (Den Hirschsprungske Samling, København), men hans maleri blev afvist fra konkurrencen om Neuhausens præmie. Endnu en afvisning af et portræt i 1888 bidrager til, at kunstnerens nærmeste kolleger tager skridt til dannelsen af Den Frie Udstilling i protest imod den officielle smag. Samme år er han på sin første rejse, turen går til Berlin og Dresden. Han maler især portrætter, bygninger, landskaber og interiører, og især på baggrund af interiørerne bliver Hammershøi karakteriseret som "de stille stuers maler". I juni 1890 bliver han forlovet med Ida Ilsted, og de gifter sig året efter i september 1891. Ida bliver hovedperson i Hammershøis liv og kunst, og hun er model til utallige af hans billeder - ofte portrætteret bagfra, så man ser nakken lyse op i det ellers dæmpede lys. Stuerne i parrets boliger, særligt i lejligheden i Strandgade 30 på Christianshavn, hvor parret boede til leje fra 1899-1909, danner ofte ramme om Hammerhøis maleri. Hans farveholdning er yderst tilbageholdende med en omhyggelig graduering fra mørke mod lys. Hammershøi får efterhånden både national og international anerkendelse. Særlig betydning får støtten fra tandlægen, fagbogsforfatteren og mæcenen Alfred Bramsen, der køber mange af hans værker og promoverer hans kunst. Hammershøi dør den 10. januar 1910, 86 år gammel.
1864528 Den østrigske ærkehertug Maximillian ankommer til Mexico, hvor han skal være kejser.
1864611 Richard Strauss, tysk komponist og dirigent; han dør i 1949.
1864614 Alois Alzheimer, tysk psykiater, som i 1906 "opdager" og lægger navn til "alzheimers lidelse"; han dør i 1915.
1864615 Arlington Militærkirkegård stableres i nærheden af Washington.
1864625 London-konferencen, der skal afgøre grænsespørgsmålet mellem Danmark og Det tyske forbund bryder sammen, og våbenhvilen siden 9. maj ophører, og krigen mod Tyskland fortsætter.
1864629 Den preussiske hær erobrer Als. Den tyske hær er på 30.000 mand og den danske på 12.000. Danskerne mister 3.000 mand (inklusive fanger og sårede) - ti gange mere end fjenden. De danske tab i dette slag er på 216 døde, 462 sårede, 1.878 fangne og 536 savnede, mens preussernes tabsliste noterer 84 døde, 231 sårede og 7 savnede. Den 20. juli sluttes våbenhvile.
1864711 Ny dansk regering som krigen mod Preussen er under afslutning. Konseilpræsident (statsminister) den konservative C.A. Bluhme aflæser den nationalliberale D.G. Monrad.
1864719 Det lykkedes den danske søofficer Otto Christian Hammer at holde Vesterhavsøerne under Den Anden Slesvigske Krig indtil dagen før våbenstilstanden. For denne bedrift modtager han siden en æressabel af den dansksindede del af Vesterhavsøernes befolkning.
1864723 Dr Livingstone, den afrikanske missionær, vender tilbage til England.
1864817 Harald Slott-Møller, maler og keramiker. Han får tegneundervisning på Det tekniske Selskabs Skole og hos Otto Bache. Han fortsætter på Det Kongelige Danske Kunstakademi og efterfølgende på Kunstnernes Frie Studieskoler hos P.S. Krøyer 1883-1886, og han debuterer på Charlottenborg Forårsudstilling i 1886. Han bliver gift med maleren Agnes Slott-Møller og efter brylluppet tager de på studie- og bryllupsrejse til Italien. Han er kunstnerisk leder af fajancefabrikken Aluminia 1902-1906. Harald Slott-Møller dør den 20. oktober 1937, 73 år gammel.
1864822 Røde Kors stiftes i Geneve under ledelse af schweizeren Henri Dunant, og den første Geneve-konvention vedtages af en kongres.
1864822 Genevekonventionen vedtages af international kongres, nedsat på initiativ af schweizeren Henri Dunant.
186491 Roger David Casement, engelsk diplomat og irsk revolutionær. Under første verdenskrig organiserer han en brigade af irske krigsfanger. Tyskerne sender dem i en ubåd til Irland, hvor de arresteres. Casement dømmes til døden og henrettes i 1916.
1864915 Den britiske opdagelsesrejsende John Speke er død, 37 år gammel. 1856-1859 udforskede Speke sammen med R. Burton Tanganyikasøen. Som den første europæer opdager han Victoriasøen, som han korrekt antager er Nilens kilde - det var dog stærkt omdiskuteret i samtiden.
1864928 På en kongres i London grundlægges den Første Internationale. Det officielle navn er "Den Internationale Arbejdersammenslutning". Det er en sammenslutning af venstrefløjsfolk, socialister, kommunister og anarkister.
1864105 Louis Lumière, fransk filmpioner. han og hans broder Auguste bliver de første filminstruktører i historien. De bygger et apparat, som kombinerer levende billeder med projektion. Den første forestilling for et betalende publikum finder sted den 28. december 1895 i Paris. Louis dør den 6. juni 1948.
1864105 Calcutta ødelægges næsten fuldstændig af en cyklon, og 60.000 mennesker omkommer.
18641016 Vilhelm Andersen, dansk forfatter og litteraturhistoriker (død 1953).
18641019 Under den amerikanske borgerkrig ender slaget ved Cedar Creek med en sejr til general Sheridan over konføderationen (11 amerikanske sydstater).
18641030 Ved freden i Wien afstår Danmark Slesvig, Holsten og Lauenborg til Prøjsen og Østrig. Landets areal reduceres fra 58.000 km2 til 39.000 km2 og befolkningen fra 2.5 til 1.7 mio.
18641031 Den kongelige skuespilleren Michael Rosing Wiehe dør, 55 år gammel.
18641031 Nevada bliver USA's 36. stat.
18641115 Sophus Falck, dansk maskinfabrikant og stifter af Falcks Redningskorps. I 1884 rejser han til USA og arbejder på en Singers symaskinefabrik. Ved siden af denne ligger en redningsstation, og i 1885 overværer Sophus Falck et redningskorps rykke ud for at assistere ved en brand. Da han vender tilbage til København, opretter han en større maskinfabrik. Den 3. oktober 1906 stifter han Københavns og Frederiksbergs Redningskorps A/S. Han er idérig, og fx. finder han på at tilbyde abonnementer på korpsets ydelser. Sophus Falck oplevede sit selskab ekspandere over hele landet med filialer. Han dør den 29. juli 1926, 61 år gammel.
18641124 Toulouse-Lautrec, fransk maler og tegner. Han dør i 1901.
18641129 Sand Creek Massakren af Cheyenne OG Arapahoe undianere af amerikanske soldater.
18641216 I slaget ved Nashville, et af den amerikanske borgerkrigs mest blodige, gør nordstatsgeneralen Thimas ende på sydstaternes magt vest for Alleghany bjergene. E
18641231 Robert Grant Aitken, amerikansk astronom, som specialiserer sig i dobbeltstjerner, hvoraf han opdager mere end 3.000; Aitken dør i 1951.
1865131 USA vedtager et forfatningstillæg, som afskaffer slaveri.
1865219 Sven Anders Hedin, svensk opdagelsesrejsende, rejser især i Centralasien, Tibet, Kina, Sinkiang, Indien mv. Han udgiver talrige bøger om sine rejser; Hedin dør i 1952.
1865226 Julius Petersen, kemiker, cand.polyt. i 1889, samme år ansat ved Polyteknisk Læreanstalts kemiske laboratorium. I 1897 får han Videnskabernes Selskabs guldmedalje for en opgave om elektrolyse af organiske syrer, og i 1899 tager han en doktorgrad. I 1902 bliver han docent i kemi ved Københavns Universitet, og i 1903 bliver han docent i elektrokemi på Polyteknisk Læreanstalt. I 1908 bliver han udnævnt til professor i kemi ved Københavns Universitet. Han dør den 6. februar 1931, 65 år gammel.
186549 Erich Ludendorff, tysk officer, der udmærker sig som general under 1. verdenskrig. Ludendorff er en af ophavsmændene til den såkaldte dolkestødslegende, der går ud på, at de tyske stridskræfter var ubesejrede, og at det tyske nederlag beroede på upatriotiske og socialistiske kræfter på hjemmefronten, som ved forræderi stak en "dolk" i ryggen på arméen. Han dør den 20. december 1937, 72 år gammel.
186549 I den amerikanske borgerkrig kapitulerer Sydstaternes general Lee til Nordstaternes general Ulysses S. Grant ved Appomattox i Virginia, og borgerkrigen finder omsider sin afslutning. Krigen kostede 620.000 soldater livet foruden et ukendt antal civile.
1865414 USA's præsident Abraham Lincoln skydes i Ford-teatret i Washington og dør dagen efter. Gerningsmanden er en fanatisk sydstatsmand, skuespilleren John Wilkes Booth. Booth var en fanatisk tilhænger af slaveriet, og efter at have hørt om Sydstaternes nederlag i Den Amerikanske Borgerkrig, besluttede han at snigmyrde Lincoln. Det lykkedes for ham at skyde præsidenten og derpå slippe væk. Få dage senere blev han opdaget ved en gård i Virginia, hvor han blev dræbt af soldater. Flere medsammensvorne blev siden dømt, og flere af dem henrettet.
1865426 Skuespilleren John Wilkes Booth, præsident Lincolns drabsmand, dør af skud, da han modsætter sig arrest.
1865516 Anne Marie Mangor dør i København. Madam Magor kendes bl.a. for sin "Kogebog for smaa Husholdninger" fra 1837.
1865526 Den amerikanske borgerkrig ender, idet de sidste sydstatstropper under general Kirby Smith overgiver sig i Texas.
186563 George V af England; han regerer fra 1910 til sin død i 1936.
186569 Carl Nielsen, komponist og dirigent, født i et fattigt landarbejderhjem på Fyn nær Nørre Lyndelse. Han har 11 søskende, hvoraf flere dør ganske unge. Faderen er maler og tjente ekstra som landsbymusikant, og han lærer flere af sine børn at spille violin. Carl viser et særligt talent, og han bliver som barn optaget som blæser i et militærorkester. Her lærer han at spille på en lang række instrumenter. Han får en friplads på konservatoriet, hvor han bliver violinist og senere kapelmester i Det Kongelige Kapel. Han er formentlig sin tids største musikbegavelse i Norden, og han tonesætter alt fra småsange som Jens Vejmand til store symfonier og operaer som Maskarade. Han skriver seks symfonier, tre koncerter for hhv. violin, fløjte, klarinet og orkester, to operaer, seks strygekvartetter og anden kammermusik samt flere hundrede sange og andre vokalværker (kantater). Carl Nielsen skriver omkring 350 sange. Fra 1891 er han gift med billedhuggeren og maleren Anne Marie Brodersen. Carl Nielsen dør den 3. oktober 1931 i København, 66 år gammel.
1865623 Den amerikanske brigadegeneral Stand Watie, som også er selvudnævnt overhøvding for cherokeserne, overgiver sig med sine tropper som den sidste sydstatsgeneral til nordstaterne og afslutter dermed reelt den amerikanske borgerkrig. Det sker to måneder efter, at Robert E. Lee har overgivet sig ved Appomattox Court House.
186572 Den engelske vækkelsesprædikant William Booth grundlægger Frelsens Hær sammen med sin hustru Catherine Booth, det sker på et møde i East End i London.
186574 Lewis Carroll, som er født Charles Lutwidge Dodgson, udgiver "Alice i Eventyrland". Udover at være forfatter er Lewis Carroll også filosof, matematiker, logiker og fotograf. Han underviser i matematik på Christ Church College ved University of Oxford. Her bliver han venner med dekanen Liddell og hans familie, som udover en hustru omfatter tre piger og en dreng. Han skal have fortalt eventyret under en rotur i Oxford den 4. juli 1862 med familien Liddells børn, deriblandt den lille Alice Liddell. Hun beder ham om at skrive historien ned, og han præsenterer hende efter meget forsinkelse for et håndskrevet, illustreret manuskript med titlen "Alice's Adventures Under Ground" i november 1864.
186575 I London grundlægger William Booth "Christian Mission", senere omdøbt til "Frelsens Hær".
186578 Richard Jordan Gatling udtager patent på maskingeværet i USA (maskingeværet benævnes "the gatling gun").
1865714 Den engelske bjergbestiger Edward Whymper anfører det første hold, som bestiger det ca 4000 meter høje Matterhorn i Alperne efter at have forsøgt hvert år siden 1861. På nedturen styrter fire af de syv deltagere i døden. For denne og andre bedrifter får han et bjerg på Vancouver Island opkald efter sig, Mount Whymper.
1865719 Charles Horace Mayo, amerikansk kirurg og filantrop. Han er sammen med sine 2 sønner grundlægger af Mayo Clinic og Mayo Foundation; Mayo dør i 1939.
186582 Alice i Eventyrland af Lewis Carroll udkommer..
1865912 Digteren Sophus Claussen. Han dør den 11. april 1931, 65 år gammel.
1865916 General Christian de Meza er død, han blev 73 år gammel. Hans militære karriere kulminerede med udnævnelsen til overgeneral i 1863. Som ansvarlig for beslutningen om at rømme Dannevirke den 5. februar 1864 blev han den 28. februar fyret af krigsminister Carl Lundbye. De Meza døde som en bitter mand året efter.
1865928 Første kvindelige doktor i England udnævnes.
1865104 Kejser Napopleon III af Frankrig og Preussens kansler Otto von Bismarck mødes i Biarritz, hvor kejseren anerkender det preussiske overherredømme i Tyskland foruden foreningen af Italien.
18651010 John Wesley Hyatt får patent på billardkuglen. Han vinder 10.000 dollars og er den første, der finder en afløser for elfenbenskuglerne, der hidtil havde været anvendt. Afløseren, det første syntetiske plastik, kalder han celluloid, som jeg især husker fra beklædningen på min barndoms cykelstyr.
1865112 Warren Gamaliel Harding, USA's 29. Præsident fra 1921. Hans embedsperiode huskes bedst for de mange skandaler og korruption. Han dør af et hjerteanfald den 2. august 1923.
1865124 Edith Cavell, engelsk sygeplejerske, som i 1915 bliver henrettet af tyskerne for at have hjulpet allierede krigsfanger til flugt fra et Røde Kors-hospital i Bruxelles, hvor hun arbejdede under første verdenskrig.
1865128 Jean Sibelius, finsk komponist og violinist, han bliver født i storhertugdømmet Finland, som er en selvstændig del af det russiske imperium. Han er Finlands nationalkomponist og er en af de mest anerkendte internationale komponister fra tiden omkring 1900, og han hører sammen med Carl Nielsen (Danmark), Edvard Grieg (Norge) og Bedrich Smetana (Tjekkiet) til de nationalromantiske komponister. Hans mest berømte kompositioner er Finlandia, Valse Triste, violinkoncerten, Karelia-suiten og Tuonela-svanen. Han skriver meget, som var inspireret af Kalevala, en samling af sagaer, sange og myter fra den finske mytologi. Han dør den 20. september 1957, 91 år gammel.
18651218 Slaveriet afskaffes officielt i USA.
18651220 Einar Holbøll, postmester og opfinder af julemærket. Han dør i 1927.
18651224 Den racistiske Ku Klux Klan bliver stiftet i Tennessee, USA.
18651230 Rudyard Kipling, engelsk forfatter og digter, født i Bombay. Kipling er bedst kendt i Danmark for sin børnebog "Junglebogen". I sin bog "Stalky & Co", ("Stilk & Co") beskriver han livet på en engelsk kostskole set fra en drengs synspunkt. I den engelsksprogede verden er han også værdsat for sin poesi og sine mere intellektuelle bogværker. De største værker er "Gunga Din", "If—", "Kim" og "The White Man's Burden". Han er kendt for at forsvare britisk imperalisme, som efter hans mening beskytter kolonilandene imod deres egne borgerkrige og korruption. Da den vestlige verden er teknologisk og økonomisk overlegen, er den moralsk forpligtet til at hjælpe andre lande. Han udtrykker det i begrebet "Den hvide mands byrde". Kipling er forfatter til Mandalay-digtet, som er gjort kendt på dansk af Mogens Wieth og Four Jacks. I 1907 får han nobelprisen i litteratur. Kipling dør den 18. januar 1936, 70 år gammel.
1866112 The Royal Aeronautical Society grundlægges i London.
186621 Nyhedsbureauet Ritzaus Bureau stiftes af Erik Nicolai Ritzau i København under navnet Nordisk Centralbureau for Telegrammer.
1866221 August von Wassermann, tysk bakteriolog, som opdager en universel blodtest til diagnosticering af syfilis, "wassermann reaktionen"; han dør i 1925.
1866328 Hedeselskabet stiftes ved et møde på Hotel Royal i Aarhus. Enrico Dalgas er medstifter og selskabets første direktør 1866-1894.
1866328 Det danske Hedeselskab stiftes på initiativ af kaptajn E.M. Dalgas ("Hvad udad tabes, skal indad vindes").
186646 Butch Cassidy (and "The sundance Kid"), amerikansk fredløs; han dør i 1909.
186655 Thomas B. Thrige, fabrikant. Som 22-årig rejserhan til USA og får arbejde på et instrumentmagerværksted. Han får efterfølgende ansættelse ved Thomas Edison, "troldmanden i Menloe Park" og arbejder på hans laboratorium i 2½ år. Siden arbejder han ved General Electric. Efter hjemkomsten til Odense i 1894 starter han et lille VVS-værksted. Gennem årene udvikler værkstedet sig til en fabrik, og Thrige bliver med tiden en hovedleverandør af udstyr til elværker samt elektromotorer til landbrug og industri. Thriges fabrikker er i 1960 en af Danmarks største arbejdspladser med omkring 1.800 ansatte. Thomas B. Thrige dør den 9. maj 1938, 72 år gammel.
186656 Jóannes Patursson, færøsk kongsbonde (dvs. bonde på statsejet jord), politiker og forfatter. Fra 1901 er han medlem af lagtinget og indtil 1906 også medlem af Folketinget. Han sidder i det danske landsting 1918-1920 og 1928-1936. I 1906 grundlægger han partiet Sjálvstýrisflokkurin (Selvstyrepartiet), og i 1940 stifter han Fólkaflokkurin (Folkepartiet). Han er lagtingsmedlem indtil sin død den 2. august 1946, 80 år gammel.
1866517 Erik Satie, fransk komponist og pianist ("Gymnopedies"); han dør i 1925.
1866626 George Edward Stanhope Molyneux Herbert, britisk adelsmand, 5. jarl af Carnarvon. Han er uddannet fra Eton og Trinity College på Cambridge Universitet og arver sin adelstitel i 1890. Han er både en ivrig hesteopdrætter og racerbilkører, men bliver livsvarigt skadet i en racerbilulykke i Tyskland i 1903. Hans læge tilråder ham at tage til Egypten af helbredsmæssige årsager. Her bliver han fascineret af fortiden, og i 1907 indgår han en aftale med Howard Carter om at finansiere udgravninger efter en faraonisk grav. Udgravninger suspenderes under første verdenskrig, men i 1922 opdages Tut Ankhamons grav. Lord Carnarvon dør den 6. april 1923 af et inficeret myggestik med påfølgende lungebetændelse, 56 år gammel.
186673 Ved byen Königgrätz besejrer Preussen den østrigske hær i Den Preussisk-Østrigske Krig. De preussiske styrker bliver ledet af Helmuth Graf von Moltke, hvis idéer om moderne krigsførelse, baseret på moderne teknik og på Clausewitz' teorier, er medvirkende til sejren.
1866724 Tennessee er den første oprørsstat, som igen tilslutter sig unionen efter borgerkrigen.
1866727 Den danske forfatning ændres til fordel for kongen og landstinget.
1866728 Beatrix Potter, engelsk forfatter, skriver mere end 30 populære børnebøger: The Tale of Peter Rabbit (1902), The Tale of Mrs. Tiggy-Winkle (1905); hun dør i 1943.
1866728 Christian IX underskriver grundloven. Mange finder det passende, at det ikke sker på grundlovsdag den 5. juni, da loven anses for en demokratisk tilbageskridt. Fx vælges 12 medlemmer af Landstinget af kongen.
1866823 Den preussisk-østrigske krig afsluttes med undertegnelsen af Pragfreden, som bl.a. indebærer opløsning af Tyske forbund. I aftalen indgår også en artikel 5, som omhandler forholdene i Slesvig. Aetiklen siger, at de nordlige distrikter af Slesvig skal afstås til Danmark, når befolkningen ved en fri afstemning tilkendegiver ønske derom.
1866831 Georg jensen, guld- og sølvsmed; han dør i 1935.
1866910 Jeppe Aakjær bliver født i Aakjær lidt syd for Skive som søn af den fattigste af landsbyens seks gårdmænd. I 1883-1884 indsamlede han folkesagn fra sin hjemegn, og adskillige af hans optegnelser bliver trykt i tidsskriftet Skattegraveren. Han beslutter tidligt at blive lærer og tager kurser på Blaagaard Seminarium og Askov Højskole. Han er samtidig en flittig foredragsholder. Aakjær bliver lærer først på Elbek Friskole og senere på Hjørlunde Højskole ved København. Begge steder bliver han dog afskediget, formentlig pga sin skarpe afstandtagen fra det kristne livssyn, og han udviklet sig til fritænker. Efter studentereksamen i 1895 læser han historie nogle i år, men hans private forhold tvinger ham til at tage meget erhvervsarbejde, hvilket går ud over studierne. I 1893 bliver han gift med Marie Bregendahl. Ægteskabet bliver opløst i 1900, men i realiteten forliser det allerede i 1895. Efterhånden står det ham klart, at han skal være digter. Aldrig bliver han træt af at fortælle om sin hjemstavns natur og mennesker. Hans forfatterskab tæller mere end 10.000 sider. Størst er han som lyriker. Hovedværket er Rugens Sange og andre Digte (1906) og mange af hans sange synges stadig: Jens Vejmand, Havren m.fl.. I 1906, da Aakjær begynder at få indtægter af sit forfatterskab, køber han gården Jenle lidt nord for Skive, hvor han flytter ind med sin anden hustru Nanna. Jenle bliver et kulturelt samlingssted og fra 1910 afholder han hvert år et storstilet folkemøde, hvor han og gæstetalere beretter om tidens politiske spørgsmål. Han dør den 22. april 1930. Fra Jenle bliver hans kiste transporteret over Århus til København, hvor den blivet brændt, og hele den danske befolkning får lejlighed til at tage afsked med deres digter. Hans aske bliver ført til Jenle og begravet under en en granitsten.
1866918 Nick Carter, én af litteraturens første privatdetektiver, optræder for første gang. Det sker i John Coryells 'The Odd Detective Pupil' i New York Weekly. Figuren bliver en succes og optræder siden i mere end 1000 historier af forskelllige forfattere.
1866921 H.G. Wells, engelsk sciencefictionforfatter ("Klodernes kamp"), han dør i 1946
1866922 Danmarks første roklub, Kvik stiftes i København.
1866103 Krigen mellem Preussen og Østrig afsluttes ved underskrivelse af Wiener-traktaten, senere sluttes endelig fred i Prag.
1866106 Nina Bang, Danmarks første kvindelige minister, fødes på Kastellet i København ind i et konservativt miljø som datter af musikdirektør og krigsråd Ellinger. Efter studentereksamen tager hun magistergraden i historie. Hun bliver politisk interesseret og begynder at skrive i Socialdemokraten. 1913-18 er hun socialdemokratisk medlem af Københavns borgerrepræsentation. Fra 1924-26 er hun undervisningsminister i Staunings regering, første kvindelige minister nogensinde. Ved hendes død i 1928 bemærker det tyske blad "Vorwärts" om hende: "Endelig et mandfolk".
1866116 Johannes Jørgensen, dansk digter. I 1894 besøger han første gang Assisi. Her "møder" han byens søn, den hellige Frans. Det fører til, at han i 1896 konverterer til katolicismen. I 1907 udgiver han sin store biografi over den hellige Frans, som gør ham verdensberømt. I 1915 bosætter han sig i Assisi og først i 1952 vender han hjem til barndomsbyen, Svendborg, som tilbyder ham en æresbolig i hans barndomshjem i Fruestræde. Han dør den 29. maj 1956, næsten 90 år gammel.
1866118 Charles Wilken, skuespiller fra Det kongelige Teaters elevskole 1887-1888. Han debuterer på Aarhus Teater 1888 og er herefter skuespiller i provinsen til 1897. Han arbejder på forskellige scener i København frem til 1930 og er herefter ansat ved Det kongelige Teater frem til 1950. Han dør den 26. februar 1956, 89 år gammel.
1866118 Herbert Austin, engelsk bilproducent. Efter nogle år i Australien vender han tilbage til England og producerer sin første bil 1895. Han starter sin egen virksomhed i 1905.
18661112 Dr Sun Yat-sen, Kinas første præsident (1911-12), fader til det moderne Kina. Han arbejder for at vælte Manchu dynastiet og etablerer flere oprør, inden det lykkes i 1911. Han dør i 1925.
1866124 Wassily Kandinsky, én af grundlæggerne af den abstrakte ekspressionisme.
18661224 Hertugdømmerne Slesvig og Holsten indlemmes i Preussen efter Østrig-Ungarns nederlag til Bismarck tidligere på året.
186712 Kjøbenhavns Musikkonservatorium stiftes af N.W. Gade, P.P.E. Hartmann og S. Pauli efter en testamentarisk gave fra juveler P.W. Moldenhauer. I 1902 får institutionen navnet Det kgl. Danske Musikkonservatorium.
1867111 Den meksikanske præsident Benito Juarez vender tilbage til Mexico City, efter at den forhadte Maximilian er blevet skudt, og de udenlandske tropper slået.
1867123 Peter Sabroe, dansk redaktør, politiker og børneforkæmper. Han kommer som 14-årig i praktik som skomager i København, men dropper senere faget og bliver i stedet journalist. Han er ved Randers Folkeblad i 1887 og flyttede til Demokraten i Aarhus i 1888, hvor han er redaktør fra 1895-1908. Herefter er han redaktør af Kolding Socialdemokrat 1908-1910 og medarbejder ved Social-Demokraten i København 1910-1913. Som journalist fører han en utrættelig kamp mod de usle vilkår på landet, og mod de ofte forfærdende forhold, som forsømte børn og unge lever under på børnehjem og opdragelsesanstalter. Peter Sabroe dør den 26. juli 1913 ved en jernbaneulykke på vej til at holde et foredrag i Varde. Ved begravelsen i Aarhus deltager 40-50.000 mennesker. Han blev kun 46 år gammel.
1867131 De 4 bronzeløver ved foden af Nelsons søjle færdiggøres.
186727 Laura Ingalls Wilder, amerikansk forfatter. Hun begynder at undervise allerede som 15-16 årig for at hjælpe på familiens økonomi. Som 18-årig bliver hun gift med den 10 år ældre Almanzo Wilder. Desværre mister de som så mange andre deres investeringer under børskrakket i 1929, og Laura begynder at skrive sin selvbiografiske bogserie om "Det Lille Hus på Prærien". Serien, som bliver meget populær, bliver efterfølgende filmatiseret og bragt på tv. Laura Ingalls dør den 2. juni 1946, 75 år gammel.
186728 Det såkaldte Ausgleich (kompromis) resulterer i dannelsen af dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn. Efter at Østrig i 1866 havde tabt krigen mod Preussen, inder man nødvendigheden af at imødekomme den ungarske elites ønske om selvstændighed. Østrig og Ungarn bliver selvstændige, konstitutionelle monarkier med hver sit parlament. De to lande får en fælles monark, idet den østrigske kejser Frans Josef I samtidig er konge af Ungarn.
1867213 Emil Holm, sanger og generaldirektør. Først uddannet købmand, siden kommer han på Hornemans musikkonservatorium og hos Fritz Arlberg i Stockholm. Derefter er han operasanger på Det Kgl. Teater, hvorefter han får ansættelse på Hofoperaen i Dresden, i Chemnitz og Leipzig. Han medvirker i Wagner-festspillene under Cosima Wagners ledelse. Fra 1896 er han tilbage på Det Kgl. Teater. Han bliver ansat i Statsradiofonien, og er en myndig om kompetent chef fra 1925-1937. Han dør den 2. november 1950, 83 år gammel.
1867217 Det første skib sejler gennem Suezkanalen, som forbinder Middelhavet og Rødehavet. Kanalen er slusefri og 171 km lang, 13 m dyb og 45 m bred.
186731 Nebraska optages som den 37. stat i USA.
186733 Maleren J.L. Lund er død, han blev 89 år gammel. Uddannet på Kunstakademiet med Nicolai Abildgaard til lærer, han vandt akademiets sølvmedaljer i 1798 og 1799. I 1799 rejste han til Dresden, hvor han studerede på det lokale kunstakademi. Derfra rejste han til Paris og videre til Italien. Han vendte hjem i 1812, men da han ikke fik det ledige professorat efter Abildgaards død, rejste han tilbage til Rom igen og kom først tilbage i følge med Thorvaldsen. I 1818 blev Lund professor ved Modelskolen, og han fik stor betydning for den efterfølgende generation af landskabsmalere som J.Th. Lundbye, Dankvart Dreyer og P.C. Skovgaard. Til Christiansborg Slot malede han, side om side med Eckersberg, fem store billeder, forestillende Danmarks forskellige kulturperioder, lige fra naturtilstanden til den lutherske reformation. Foruden disse store billeder malede han en række altertavler, den første til Sankt Petri Kirke, en anden til Slotskirken og en mængde i mindre format til forskellige landsbykirker.
1867312 Napoleon III giver de franske tropper i Mexico ordre til at indstille deres støtte til kejser Maximillian, der to dage senere falder i sine modstanderes hænder.
1867316 Joseph Lister publicerer sin første artikel i The Lancet om antiseptisk kirurgi. Lister, som undertiden benævnes "den moderrne kirurgis fader", introducerer sterilisering af kirurgiske instrumenter og rensning af sår med carbolsyre.
1867325 John Borglum [John Gutzon de la Mothe Borglum], ophavsmand til det berømte præsidentmonument i Mount Rushmore fødes i Idaho. Hans fader, som er af dansk afstamning, er mormon og gift med to søstre. Da han af sine omgivelser tvinges til monogami, forkaster han Johns mor og opretholder ægteskabet med søsteren. Da John er 16, flytter familien til Los Angeles. Faderen, som ikke befinder sig godt i Californien, vender tilbage til Nebraska, mens John bliver tilbage og begynder at studere kunst. Han møder maleren Elizabeth Jaynes Putnam, som er 16 år ældre, og gifter sig med hende i 1889. I den periode maler han et portræt af general John C. Fremont - indser værdien af at have velhavende klienter. John og hans hustru studerer en tid i Paris, hvor han bl.a. møder den store billedhugger Auguste Rodin. Han vender tilbage til New York i 1901 [uden hustruen]. På skibet møder han Mary Montgomery, som han gifter sig med, lige så snart hans ægteskab er opløst. I New York laver han omkring 100 skulpturer af helgener og apostle til en ny katedral og får en skulptur antaget på Metropolitan Museum of Art. Gutzon, som er fascineret med skulpturer i stor skala, skærer Abraham Lincolns ansigtstræk i en 16 tons tung marmorblok. Figuren udstilles i The White House; i dag befinder den sig i Capitol Rotundaen i Washington.

I 1915 giver The United Daughters of the Confederacy John Borglum en bestilling på figur af Robert E. Lee, hugget ind i Stone Mountain i Georgia. John modtager udfordringen, men udtaler, at den 21 meter store figur vil syne som et frimærke på en lade. Det bliver hans første bjergprojekt, som imidlertid ikke bliver afsluttet, men han udvikler den teknik at arbejde i stor skala, som han får brug for efterfølgende. Bl.a. udvikler han en projektor, så han kan projicere et billede af sin model op på bjergsiden.

Historikeren Doane Robinson, South Dakota læser om Stone Mountain og inviterer Borglum til Black Hills for at skabe et nationalt monument der, nemlig statuer (eller relieffer) af præsidenterne George Washington og Abraham Lincoln. Efterfølgende bliver Theodore Roosevelt og Thomas Jefferson tilføjet. I februar 1929 danner den amerikanske regering "the Mount Rushmore Memorial Commission" og stiller $250.000 til rådighed. Når Borglum ikke klatrer rundt på bjerget og giver anvisninger til arbejderne, overlader han i perioder tilsynet til sin søn Lincoln og tager til Washington, D.C. for at rejse flere penge - i perioder arbejder der så mange som 200 på projektet. Borglum rejser også til Europa, hvor han fx laver en statue af Thomas Paine i Paris og Woodrow Wilson i Polen. Borglums stejle væsen og insisteren på, at alt skal rette sig efter hans hoved giver mange problemer både med arbejdsgiveren (Mt Rushmore kommissionen) og arbejderne. Flere gange må sønen Lincoln genansætte dygtige arbejdere, som faderen har fyret i vrede. Projektet kommer til at vare resten af Borglums liv fra 1927-1941. Han er næsten 60 år, da projektet påbegyndes - en alder, hvor mange tænker mere på pension end på udfordringer. Hver figur er omkring 18 meter høj. Omkring 500.000 ton klippe fjernes med dynamit, hammer og mejsel og bor. Den 4. juli 1930 bliver figuren af George Washington, USA's grundlægger, indviet. Den 30. august 1936 indvier Franklin D. Roosevelt figuren af Thomas Jefferson. Den 17. september 1937, på 150 års dagen for den amerikanske forfatning, bliver figuren af Abraham Lincoln indviet. Og til sidst den 2. juli 1939 på staten Dakotas 150 års fødselsdag indvies figuren af Theodore Roosevelt.

Den 6. marts 1941 dør John Borglum af komplikationer efter en operation. Hans søn afslutter projektet på Mount Rushmore, som stort set forbliver, som hans fader efterlod det.

1867325 Arturo Toscanini, italiensk dirigent og cellist. Han var en af de mest fremtrædende dirigenter i første halvdel af det 20. århundrede. Han er kunstnerisk leder af La Scala 1898-1908 og 1921-1929 og af Metropolitan Opera 1908-1915. Fra 1928-1936 er han chef for New York Philharmonic Orchestra og 1937-1954 for NBC Symphony Orchestra. Arturo Toscanini står for uropførelsen af flere berømte operaer, bl.a. Leoncavallos "Bajadser" (1892) og Puccinis "La Bohème" (1896). Han dør den 16. januar 1957, 89 år gammel.
1867330 USA køber Alaska af Rusland for 7.2 millioner dollars.
186749 Med 37 stemmer for og to stemmer imod ratificerer det amerikanske senat en traktat, efter hvilken USA køber Alaska af Rusland for 7 millioner dollars.
1867416 Wilbur Wright, amerikansk flyvepioner. Sammen med broderen Orville foretog han historiens første flyvning i et luftfartøj.
1867423 Johannes Andreas Grib Fibiger, dansk patalog og nobelprismodtager i 1926 for de første kontrollerede dyreforsøg med cancer, et arbejde, som får stor indflydelse på kræftforskningen.
186757 Wladyslaw Reymont, polsk forfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur i 1924. Han dør den 5. december 1925, 58 år gammel.
1867514 Reglen om, at selvmordere ikke har ret til sædvanlig begravelse i indviet jord, ophæves.
1867527 Arnold Bennett, engelsk forfatter; han dør i 1931.
1867529 Det østrig-ungarske kompromis indgås, hvorved dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn etableres. Den officielle betegnelse er "Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der heiligen ungarischen Stephanskrone". Dobbeltmonarkiet består indtil oktober/november 1918.
186764 C.G.E. Mannerheim, finsk officer og statsmand. Han fungerer som finsk rigsforstander 1918-1919, hvor han er en af hovedkræfterne bag den republikanske forfatning. Han er landets præsident fra 1944-1946. Mannerheim dør den 27. januar 1951, 83 år gammel.
186768 Frank Lloyd Wright, amerikansk arkitekt og designer. Han bliver en af de mest indflydelsesrige arkitekter i første halvdel af 1900-tallet, måske bedst kendt for Solomon R. Guggenheim Museet, som blev opført fra 1943–1959. I 1991 bliver han af the American Institute of Architects kåret som "the greatest American architect of all time." Han dør den 9. april 1959.
186768 Preussiske tropper annekterer det tidligere danske hertugdømme Holstn, som Preussen og Østrig-Ungarn erobrede i 1864.
186768 I Budapest krones det østrigske kejserpar Franz Joseph I og Elisabeth til konge og dronning af Ungarn, og dermed er dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn dannet. Han dør den 21. november 1916, 86-år gammel på Schönbrunn i Wien. Efter sin død bliver kejseren skrevet ind i handlingen i Ralph Benatzkys operette "Sommer i Tyrol" og efterfølgende i filmen af samme navn.
1867619 Mexicos østrigskfødte kejser Maximillian henrettes af oprørspartiet, der har taget magten i landet, efter at de franske hjælpetropper har trukket sig tilbage.
1867625 Pigtråd patenteres i USA af Lucien B. Smith i Ohio.
186771 Canada bliver dominion under det britiske imperium.
186776 Sogneråd afløser sogneforstanderskaberne som politisk ledelse af sognekommunerne. En række kommunale opgaver omlægges, og kommunerne kommer under strengere tilsyn og kontrol.
1867714 For første gang demonstreres Alfred Nobels opfindelse, dynamit, som er en sikker og håndterbar form for nitroglycerin. Det sker i Merstham stenbrud i Redhill, Surrey. I 1863 omkommer Nobels yngre broder og 4 arbejder ved en eksplosion på familiens fabrik.
186783 Stanley Baldwin, britisk statsmand og industrimand, premierminister fra 1923-1929; han dør i 1947.
186787 Maleren Emil (Hansen) Nolde; han dør i 1956.
1867814 John Galsworthy, engelsk forfatter (fx "Forsyte sagaen" eller "Den rige mand") og nobelpristaget i 1932; han dør i 1933.
1867825 Michael Faraday, fysiker og grundlægger af videnskaben om elektromagnetisme, dør.
1867103 Pierre Bonnard, fransk maler og grafiker. Efter faderens ønske bliver han jurist og arbejder som sådan en kort periode, før kunsten i 1880'erne bliver hans hverv. Han dør den 23. januar 1947, 79 år gammel.
18671013 Pierre Bonnard, fransk impressionistisk maler og grafiker. Han dør i 1947.
18671018 USA køber Alaska af Rusland for $7.200.000. USA's udenrigsminister William H. Seward kritiseres skarpt for at "spilde penge på en masse is".
1867116 Marie Bregendahl (født Sørensen), dansk forfatter, født i Fly Sogn ved Skive. Da hendes mor dør i barselsseng, må Marie som 12-årig påtage sig ansvaret for sine søskende og for hjemmet. Hun tager på højskole, hvor hun møder Jeppe Aakjær og bliver forelsket i ham og i 1893 også gift med ham. De bliver skilt i 1900, og deres søn, senere rigsantikvar Svend Aakjær flytter med moderen. efter skilsmissen. I de følgende år er hun husholderske hos sin bror Kresten, der har et ismejeri. Hun ernærer sig derudover ved korrekturlæsning. Hun bliver boende i København resten af sit liv. Her skriver hun om sin hjemstavn. I 1904 udkommer romanen Hendrik i Bakken, og i 1912 En dødsnat, som bliver hendes gennembrud. Hun udgiver også et stort antal novellesamlinger. Navnet Bregendahl tog hun i 1923 efter sin far. Hun dør den 22. juli 1940, 72 år gammel.
1867117 Marie Curie(Marya Sklodowska), polskfødt fysiker. I 1891 kommer hun til Paris for at studere fysik og matematik. I 1895 bliver hun gift med Pierre Curie, som forsker i kemi. De arbejder sammen i 11 år under meget primitive forhold. I 1903 modtager Marie og Pierre Nobelprisen i fysik. Det er første gang, at en kvinde modtager denne pris. Pierre bliver dræbt i en trafikulykke i 1906. I 1911 modtager Marie for anden gang Nobelprisen - denne gang i kemi. Marie dør i 1934 - formentlig af eftervirkninger af radiumstråling.
1867119 Yoshinobu, den sidste shogun (hærfører), træder tilbage og overlader magten til kejseren, der herefter er enevældig.
18671124 Amerikaneren Joseph F. Glidden præsenterer sin nye opfindelse, pigtråden.
1867124 Elvira Madigan, tyskfødt cirkusartist. Hun bliver mest kendt for sin hemmelige og fatale kærlighedsaffære med den svenske dragonløjtnant Sixten Sparre, som er gift og har to børn. De flygter til Tåsinge, og da deres penge er brugt, tager de ud i Nørreskoven, hvor Sixten skyder Elvira og sig selv.
1867125 Josef Pilsudskij, posl militærmand og politiker. Han dør i 1935.
1867126 Odense hylder sin æresborger H.C. Andersen med et fakkeltog og efterfølgende festmiddag på rådhuset med 240 gæster. Kort forinden er han udnævnt til etatsråd og æresborger i Odense. Digteren kan desværre ikke nyde det fuldt ud, da han "har en skrækkelig tandpine". Forklaringer er, at han har fået kunstige tænder, der klemmer og ikke sidder særlig godt, så den snakkesalige Andersen er bange for at tabe dem.
18671222 Aktivisten Jacob Jacobsen Dampe er død, han blev 77 år gammel. Han blev cand. theol. i 1808, og tre år senere erhvervede han den filosofiske doktorgrad. Fra 1811-1816 var han adjunkt ved Slagelse Latinskole. I de følgende år ernærede han sig som privatlærer i København, mens han fortsatte sine filosofiske studier og studier af politiske bevægelser, som dukkede op i Europa. Han udkastede en plan, der gik ud på at få sammenkaldt en nationalforsamling, som skulle sætte en forfatningsmæssig regering i stedet for enevælden, om nødvendigt med anvendelse af våbenmagt. Han blev lokket til at fremsætte sine synspunkter offentligt, hvorefter han blev arresteret i november 1820. Han blev tiltalt for højforræderi og majestætsforbrydelse og dømt til døden. Frederik VI ændrede straffen til livsvarigt fængsel, og Dampe sad efterfølgende som fange først i Kastellet og derefter på Christiansø i 20 år. Da han ikke var nogen gemen forbryder, var hans materielle vilkår tålelige, og han fik dagpenge til indkøb af daglige fornødenheder. Han havde en soldat til oppasser, som han kunne tale med, men ellers fik han ikke lejlighed til at omgås eller tale med andre mennesker. I forbindelse med sin tronbestigelse den 20. januar 1848 udstedte Frederik VII en generel amnesti, så Dampe fik sin frihed og kunne flytte til København. Hans forfatningsmæssige idéer blev efterhånden virkeliggjort, og Grundloven blev næsten identisk med det, han havde kæmpet for i 1820. Han døde dog ubemærket på Kommunehospitalet, og hans nekrolog indskrænkede sig til nogle få linjer i Københavns aviser.
18671227 Johannes Larsen, maler og grafiker, født i Kerteminde på Fyn. Han bliver som en række andre fynske malere uddannet på Zahrtmanns Skole. Han og hustruen Alhed Larsen bygger deres hjem på Møllebakken i Kerteminde. Stedet bliver et mødested for en lang række malere, forfattere og billedhuggere, bl.a. Fritz Syberg, Peter Hansen og Sigurd Swane. Huset og de tilstødende bygninger rummer i dag Johannes Larsen Museet. I sommeren 1925 foretog han sammen med bl.a. Eiler Lehn Schiøler en tur til Grønland for at lave illustrationer til Schiølers bogværk om Danmarks fugle. I 1941 bliver han tildelt Thorvaldsen Medaillen. I 1947 bliver han æresborger i Kerteminde og er i mange år medlem af et stort antal kunstbestyrelser. Han dør den 20. december 1961, 93 år gammel.
1868116 William Davis, fiskehandler i Detroit, udtager patent på køleskabet.
1868129 For første gang bliver der holdt en smørudstilling i Danmark om vinteren. Udstillingen finder sted i Århus og har 167 udstillere. Udstillingen bliver starten på en stor (og tiltrængt) forbedring af smørrets kvalitet. Hidtil havde smørudstillinger været holdt om sommeren, hvor smørret var bedst.
1868228 Benjamin Disraeli afløser lord Derby som Storbritaaniens premierminister.
186835 Clipsen (hæfteklammen) patenteres i England af C.H. Gould.
1868310 Billedhuggeren Herman Wilhelm Bissen er død, han blev 69 år gammel. Han blev uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. I 1823 fik han Akademiets store guldmedalje og påbegyndte sin store udenlandsrejse, som førte ham til Berlin, München, til fods over alperne til Venedig, Firenze og Rom. Her fandt han landsmanden Bertel Thorvaldsen på højden af hans berømmelse. I 1835 vendte han tilbage til Danmark. Han fik store bestillinger af regeringen til udsmykningen af det genopførte Christiansborg, og i 1835 blev han valgt til Akademiet. Hans hovedværker er "Den tapre Landsoldat", der står i Fredericia og er et monument over sejren ved Fredericia den 6. juli 1849. Statuen af Frederik VI, der står i Frederiksberg Have og Istedløven, der står på kirkegården i Flensborg.
1868314 Maxim Gorkij, russisk forfatter. Han dør i 1936.
1868316 Maxim Gorkii (Aleksei Maximovich Peshkov, Gorkii betyder bitter på russisk), russisk forfatter; han dør i 1936.
1868322 Robert Andrews Millikan, amerikansk fysiker. I 1923 modtager han nobelprisen for sine studier af elektroner og den fotoelektriske effekt. Han sætter navnet "kosmisk stråling" på stråling fra rummet. Millikan dør i 1953.
1868414 De to fremsynede forretningsfolk Emil Vett og Theodor Wessel åbner en forretning i Vestergade i Århus, der med tiden bliver til stormagasinet Magasin du Nord. To år senere åbneder de en afdeling i Aalborg, efterfulgt af en i Odense og en i København. I 1879 går man dog over til det franskklingende navn Magasin du Nord, inspireret af bygningen Hotel du Nord, hvor den københavnske afdeling ligger. I 1890 bliver bygningerne ud mod Kongens Nytorv revet ned for at give plads til et nyt stormagasin efter parisisk forbillede. Bygningen står færdig til julehandelen i 1893. (Jeg kan anbefale et besøg i Magasins fine museum ved Kongens Nytorv).
1868518 Tsar Nikolaj II, Ruslands sidste tsar; han myrdes sammen med sin familie under revolutionen i 1918.
186866 Robert F. Scott, engelsk arktisk opdagelsesrejsende. Ekspeditionen når sydpolen den 17. januar 1912. Det antages, at ekspeditionsmedlemmerne omkommer sidst i marts måned. Scotts hustru modellerer en status af sin mand. Den afsløres af premierministeren.
1868629 George Hale, amerikansk astronom; i 1892 ansættes Hale ved University of Chicago på betingelse af, at de lader bygge et stort observatorium til ham; han dør i 1938.
1868717 Henri Nathansen, forfatter ("Indenfor Murene"); han dør i 1944.
1868728 Det 14. tillæg til den amerikanske forfatning vedtages; det giver borgerskab til de sorte amerikanere.
1868816 Arica i Peru (nu i Chile) ødelægges af en tsunami efter et jordskælv ud for kysten ved Peru/Chile, der måler 8.5 earthquake på Richter-skalaen. Under jordskælvet og tsunamien omkommer formentlig omkring 25.000 i byen Arica og sansynligvis ialt omkring 70.000.
1868818 Den franske astronom Pierre Janssen opdager grundstoffet helium i solens kromosfære under observation af en total solformørkelse i Indien.
1868926 Den tyske matematiker og astronom August Ferdinand Möbius er død, 77 år gammel. Han studerer under Carl Friedrich Gauss og blev professor ved Universitetet i Leipzig. Han arbejdede med geometri og teoretisk astronomi. Han er bedst kendt for det såkaldte Möbiusbånd, som er et objekt med kun én flade og én kant.
1868114 Scott Joplin, ragtime pianist, "King of Ragtime". Han dør i 1917.
18681113 Den store italienske operakomponist Gioacchino Rossini dør 76 år gammel.
18681118 Agnes Henningsen, dansk forfatter, fødes på en forpagtergård på Fyn. Hendes mor dør, da Agnes er otte, hvorefter Agnes og hendes to søstre boer hos bedsteforældrene. Da Agnes er 15, forlover hun sig med sin farbror, men bryder forlovelsen året efter. I 1887 gifter hun sig med Mads Henningsen. De går fra hinanden i 1895, og Agnes "får" de fire børn, hvoraf et er sønnen Poul Henningsen - den senere så PH. Hans far er ikke Mads Henningsen, men digteren Carl Ewald, som Agnes har et forhold til gennem mange år. Agnes forsøger at leve som enlig mor, men samfundet har svært ved at tolerere en ugift og fraskilt kvinde. Huin gifter sig igen i 1919, men bliver skilt igen i 1935. Agnes går med sit forfatterskab ind i tidens debat om forholdet mellem ægtefæller. "Jeg arbejder for den størst mulige frihed i elskov, som desværre er mit eneste fag", siger hun i protest mod tidens hykleriske normer. Hun mener, at kvinden må vælge en selvstændig tilværelse for at blive fri. Desuden chokerer hun ved at påstå, at også kvinden har en seksualitet. Af hendes forfatterskab kan nævnes: Glansbilledet (1899), Strømmen (1899), Polens Døtre (1901), skuespillet Den Uovervindelige (1904), Den elskede Eva (1911), Den store Kærlighed (1917), Den Guderne elsker (1921), Le kun (1935), Erindringer, otte bind (1941-55) og Vi ses i Arizona (1956-59). Agnes Henningsen dør den 21. april 1962.
18681124 Scott Joplin, kompo- og pianist. Han dør i 1917.
1868123 William Ewart Gladstone bliver for første gang engelsk premierminister. Han genvælges yderligere tre gange.
1868129 Gladstone bliver for første gang engelsk premierminister. Han genvælges yderligere 3 gange.
18681210 Verdens første trafiklys, som er opsat ved parlamentet i London, tages i brug.
186912 Carl Moltke, greve, politiker og diplomat, søn af Adam greve Moltke. Moltke bliver sekondløjtnant i flåden 1889, premierløjtnant 1894, leder af en opmålingsekspedition til Sydvestgrønland 1894, gør tjeneste i den franske Marine 1895-1897 og tager sin afsked i 1901. Derefter er han legationssekretær, gesandt og befuldmægtiget minister i Washington i 1908. Under første verdenskrig er han dansk gesandt i Berlin og bliver på Erik Scavenius' anbefaling udenrigsminister i Thorvald Staunings regering - selvom han ikke er socialdemokrat. Han dør den 5. september 1935, 66 år gammel.
1869122 Grigorij Jefimovitj Rasputin, russisk munk og mystiker. Tsar Nikolaj II og hans kone Alexandras eneste søn, Alexei lider af den frygtede blødersygdom. Rasputin, som er selvudnævnt munk, påstår, at han kan helbrede tronfølgeren, og han bliver budt velkommen af tsarfamilien i 1907. Især tsarinaen har fuld tiltro til Rasputins evner, og han bliver hendes rådgiver og fortrolige, og rygterne vil vide, at han også bliver hendes elsker. Gradvist får Rasputin mere og mere magt over tsarfamilien. Tilliden til og respekten for tsaren falder blandt befolkningen, og medlemmer af den royale familie beslutter, at Rasputin skal skaffes af vejen.

Prins Felix Yusupov, der er gift med tsarens niece, og tsarens fætter, storhertug Dmitri Pavlovich, inviterer Rasputin til en mindre sammenkomst den 30. december 1916. Her bliver han budt på vin og kage – begge dele er forgiftet med cyanid. Han spiser og drikker ufortrødent, men reagerer ikke på giften, selvom han indtager nok til at dræbe fem mand. Herefter skyder de Rasputin på klods hold. Han falder om, men rejser sig kort efter igen og forsøger at flygte. Under flugten bliver han skudt tre gange mere. Han er stadig i live, da morderne får fat i ham. Da han fortsat er levende, binder de hans hænder, ruller ham ind i et tæppe og smider ham i den iskolde Neva-flod. Et par dage senere finder man Rasputins lig. Mindre end tre måneder efter mordet på Rasputin, bliver tsar Nikolaj II afsat. Og i juli 1918 bliver tsaren og hans familie henrettet.
1869214 Charles Wilson, engelsk fysiker. I 1927 modtager han Nobelprisen i fysik for sin metode til at gøre baner af elektrisk ladede partikler synlige ved hjælp af kondensering af damp ("Wilsons tågekammer"). Han dør den 15. november 1959, 90 år gammel.
186933 Edvard Søderberg, forfatter og digter, født i Pilestræde i København under fattige kår, hans far har et mindre værtshus på Christianshavn, hvor Edvard som dreng ofte får fortalt historier af de mange farverige gæster. Som voksen digter vier han sit liv til at beskrive byens fattige indbyggere og skriver socialrealistiske romaner, skuespil og digte. Han er bedst kendt for digtsamlingen "Gadens Digte" 1900. Han dør den 5. januar 1906, 36 år gammel, af tidens svøbe tuberkulosen.
1869318 Neville Chamberlain, engelsk premierminister.
1869321 Florenz Ziegfield, amerikansk impresario.
1869411 Gustav Vigeland (født Thorsen), norsk billedhugger og træskærer, der især er kendt for den monumentale skulpturpark Vigelandsanlegget i Oslo. Han dør den 12. marts 1943, 73 år gammel.
1869422 Danmarks første cykelløb (på velocipeder, dvs. cykler med et meget stort forhjul og et tilsvarende lille baghjul) finder sted i København. Cykelbanen i Ordrup åbner først i 1888.
1869510 Jernbanestrækningen Chicago-San Francisco åbnes som den sidste etape på Pacific-banen tværs over det nordamerikanske kontinent, og USA er dermed forbundet fra kyst til kyst med jernbane, en strækning på 3.077 km.
1869525 Daniel Moreau Barringer, amerikansk geolog, som identificerer Great Barringer Meteor Crater i Arizona som resultat af et meteornedslag, og ikke, som hidtil troet, en udslukt vúlkan; Barringer dør i 1929.
1869615 Plaststoffet celluloid patenteres af amerikaneren John Wesley Hyatt.
1869626 Martin Andersen Nexø, forfatter, født i en fattig familie på Christianshavn. Der er 11 børn i familien, og faderen er alkoholiker. Som otteårig flytter familien til Bornholm, hvor han bliver uddannet som skomager. Her får han bl.a. efter kurser på Bornholms Højskole og et ophold på Askov Højskole interesse for litteratur og kunst. Blandt hans hovedværker er "Pelle Erobreren" (1906-1910) og "Ditte Menneskebarn" (1917-1921), der begge beskriver stærk fattigdom og social uretfærdighed omkring 1900-tallet. Begge romaner bliver filmatiseret. Filmen "Pelle Erobreren", der kun omfatter første bind af romanens fire bind, er instrueret af Bille August, og den får en Oscar i 1989 som bedste udenlandske film. I perioden 1932-1939 udgiver han sine erindringer i fire bind. Andersen Nexø er politisk aktiv, fra 1910 som socialdemokrat og siden 1918 som kommunist. Han er fra 1937 til sin død medlem af DKP's centralkomité. Hans forbillede er Sovjetunionen, som han ser som virkeliggørelsen af den socialistiske drøm. Næst efter H.C. Andersen er han den danske forfatter, der er oversat til flest sprog. Han er især populær i Østeuropa og Sovjetunionen, hvor hans bøger får ikonisk status. Han dør i Dresden den 1. juni 1954, 84 år gammel.
186972 Herning Folkeblad udkommer for første gang. Den trykkes i Vejle, men fra 1876 får den eget trykkeri i Herning, som har nogle få hundrede indbyggere.
1869715 I Paris tager Hippolyte Mege Mouries patent på margarine. Napoleon III har udskrevet en konkurrence for at finde en passende substitut for smør til brug i flåden. Landmænd i USA og andre steder forsøger at hindre udbredelsen.
1869922 Richard Wagners opera Rhinguldet uropføres i München. Rhinguldet er den første af de fire operaer, som udgør operatetralogien "Der Ring des Nibelungen". Wagnerhar har både komponeret musikken og skrevet librettoen. Rhinguldet er historien om, hvordan dværgen Alberich røver rhinguldet og gør det til en ring, der giver alverdens magt, hvorefter guden Wotan hugger den og bruger den som betaling for opførelsen af borgen Valhalla.
1869102 Mahatma Gandhi, indisk leder af nationalistbevægelse mod det engelske styre. Gandhi er født i Indien, men studerer jura i Londo. I 1893 tager han til Sydafrika, hvor han bruger de følgende 20 år på et bekæmpe diskrimination mod de derboende indere. I 1914 vender han tilbage til Indien, hvor han slutter sig til selvstændighedsbevægelsen og organiserer mange aktioner baseret på "passiv modstand" (civil ulydighed). I 1930 leder han en 300 km lang march til havet for at demonstrere mod regeringens saltmonopol. I 1931 deltager han i forhandlinger i London om konstitutionelle reformer i Indien. Gandhi bliver et symbol på det fri Indien. Han lever et simpelt liv med bøn, faste og meditation. Bærer samme slags klæder som den fattige indiske befolkning, og inderne betragter ham som en helgen, hvilket gør ham til et vanskeligt mål for de engelske myndigheder. Han bliver mange gange fængslet, men løslades hurtigt. Efter selvstændigheden i 1947, som mod Gandhis ønsker indebærer oprettelse af et muslimsk Pakistan og et muslimsk Indien, forsøger han at standse konflikterne i Bengal mellem hinduer og muslimer. Dette er måske årsagen til, at han myrdes i 1948 i Delhi af en hindu fanatiker. Han tilnavn Mahatma betyder "den store sjæl".
1869116 Der opdages diamanter ved Kimberley, Sydafrika.
1869116 Blackfriars Bridge over Themsen åbnes.
18691111 Viktor Emmanuel III, konge af Italien i perioden 1900-1946 samt kejser af Abessinien (Etiopien) 1936-1941 og konge af Albanien 1939–1943. I 1915 støtter han Italiens indtræden i første verdenskrig, og i 1922 støttede han Mussolini og fascisternes magtovertagelse i Italien. Da de Allierede går i land på Sicilien, skifter kongen side og får Mussolini arresteret. Sønnen, kronprins Umberto bliver i april 1944 udnævnt til rigsforstander, og 5. juni overlader han også sine pligter til sønnen. Victor Emanuel III abdicerer officielt i maj 1946 og forlader samtidig Italien. Han dør den 28. december 1947 i Egypten, 78 år gammel.
18691116 Suezkanalen, som er bygget af den franske ingeniør Ferdinand Lesseps, åbnes af den franske kejserinde Eugénie.
18691117 Efter 10 års arbejde åbner Suez kanalen med deltagelse af kejser Franz-Joseph af Østrig-Ungarn og kejserinde Eugenie af Frankrig.
18691122 André Gide, fransk forfatter. Han er i et halvt århundrede en hovedskikkelse i Frankrigs intellektuelle liv og præger det franske kulturliv. Hans hovedværk, romanen Falskmøntnerne bliver publiceret i tidsskriftet La Nouvelle Revue Française 1924-1925. I 1947 får han Nobelprisen i litteratur. Han dør den 19. februar 1951, 81 år gammel.
18691123 Valdemar Poulsen, dansk ingeniør. I 1898 opfinder han det magnetiske lagringsprincip, der ligger til grund for båndoptageren og vor tids harddiske. En anden stor opfindelse er buegeneratoren, der revolutionerer trådløse telegrafi; han dør i 1942.
18691126 Maud, engelsk prinsesse, datter af prinsen og prinsessen af Wales, det senere kongepar Edward VII og Alexandra (født prinsesse af Danmark). Den 22. juli 1896 bliver hun gift med sin fætter prins Carl af Danmark, den senere kong Haakon VII af Norge. De får sønnen den senere Olav V af Norge. Hun dør den 20. november 1938.
18691228 Mouritz Mackeprang, dansk historiker, han er direktør for Nationalmuseet fra 1922-1938.
18691230 Stephen Leacock, britisk humorist. Han dør i 1944.
18691231 Henri Matisse, fransk maler og grafiker. Sammen med Pablo Picasso og Marcel Duchamp anses han som én af de kunstnere, som definerer de nye udviklinger indenfor kunsten begyndelsen af det 20. århundrede. I 1887 tager han til Paris for at studere jura, men mens han restituerer efter en blindtarmsbetændelse, opdager han glæden ved at male. I begyndelsen bliver han kaldt en "Fauve" (et vildt bæst), men i løbet af 1920’erne bliver han i stigende grad hyldet som vogter af den klassiske tradition inden for fransk malerkunst. I 1906 møder han Pablo Picasso, som er 11 år yngre, og de bliver livslange venner - og også rivaler. Matisse dør af et hjerteanfald den 3 november 1954, 84 år gammel.
187019 Joseph B. Strauss, amerikansk ingeniør, bygger Golden Gate Bridge i San Francisco; han dør i 1938.
187027 Den egnelske forfatter Charles Dickens er død, han blev 58 år gammel. Han blev født ved Landport i nærheden af Portsmouth i 1812. I 1814 flyttede familien til London og senere til Chatham. Han fik ikke megen formel skolegang, men fik sin uddannelse på Londons gader. De gader, som kom til at spille så stor en rolle i hans senere romaner. Dickens besluttede, at han ville være journalist, og som 22-årig fik han ansættelse på en London avis. I 1836 giftede han sig med Catherine Hogart. De fik 10 børn, men blev skilt i 1858. Dickens skrev mange skitser og noveller i forskellige magasiner og aviser. Efter udgivelse af "Pickwick Klubben" i 1836 begyndte en utrolig karriere, da det viste sig, at Dickens appellerede til alle mennesker i alle aldersklasser. I hastigt tempo skrev han adskillige succesfulde romaner som "Oliver Twist" (1837), "Nicholas Nickelby" (1839) og "The Old Curiosity Shop" (1841). To år senere skrev han den populære julehistorie "A Christmas Carol". Dickens tilbragte en del af sit liv i udlandet, hvor han skrev romaner som "David Copperfield" (1850), "A Tale of Two Cities" (1859) og "Great Expectations" (1861). Han brugte sin store popularitet til at angribe domstolene og de offentlige skoler, som især sigtede på at gavne den velhavende klasse.
187027 Alfred Adler, østrigsk psykoanalytiker. I 1902 bliver han af Sigmund Freud inviteret til at tilslutte sig en uformel diskussionsgruppe, som mødes hver onsdag aften i Freuds hjem. Sammen grundlægger de Wiens Psykoanalytiske Forening med Adler som formand. Det er begyndelsen på den psykoanalytiske bevægelse, og Adler opretter flere klinikker i Wien. I begyndelsen af 1930'erne er de fleste af hans klinikker lukket på grund af hans jødiske oprindelse (skønt han er konverteret til kristendommen), og han forlader Østrig for at blive professor på Long Island College of Medicine i USA. Adler dør af et hjerteanfald den 28. maj 1937 i Aberdeen i Skotland, 67 år gammel, under en forelæsningsturné.
1870422 Vladimir Lenin (Vladimir Ilich Ulyanov), russisk politiker og forfatter til den revolutionære teori, som benævnes "arbejderklassens diktatur". Lenins ældre bror, Aleksandr, bliver i 1887 arresteret for at have planlagt at myrde zaren. Henrettelsen af Aleksandr gør et uudsletteligt indtryk på Lenin. I efteråret 1887 bliver Lenin udvist fra universitetet i Kazan for deltagelse i et studentermøde. Lenin kaster sig med stor energi ind i studiet af Marx og ikke mindst den revolutionære bevægelses historie. Efter halvandet års intense selvstudier tager Lenin juridisk embedseksamen i St Petersborg som bedste kandidat. I efteråret 1893 slår Lenin sig ned i St Petersborg og bliver medlem af en socialdemokratisk gruppe. Efter en rejse til Vesteuropa i 1895 er han med til at organisere "Kampforbundet for arbejderklassens befrielse" og begynder at udgive en illegal avis. Lenin bliver straks arresteret, og efter et års fængsel bliver han forvist til Sibirien i tre år, hvor han lever i eksil fra 1897-1900. Under forvisningen til Sibirien arbejder Lening med planerne om en illegal avis, som skal tjene som redskab i opbygningen af en partiorganisation. Avisen, som hedder "Iskra" (Gnisten) bliver trykt i Leipzig i december 1900. Senere flyttes trykkeprocessen til London, hvorfra aviserne smugles til Rusland. Her opbygges et netværk af hemmelige agenter, som står for distributionen. Ved den anden kongres i 1903 i det russiske socialdemokratiske parti fremtvinger Lenin en sprængning af partiet mellem "bolsjevikker" ("flertalsmænd") og "mensjevikker" ("mindretalsmænd").

Den 9. januar 1905 - "den blodige søndag" - bliver hundredvis af arbejdere dræbt under en fredelig demonstration foran Vinterpaladset i St Petersborg. Massakren fører til strejker over hele Rusland, som først dør ud, da året er omme, da soldaterne i det store og hele er loyale overfor tsaren. Mange opfatter denne revolution som en generalprøve for den efterfølgende revolution i 1917. Efter februarrevolutionen i 1917 vender Lenin tilbage til Petrograd (tidligere St Petersborg) fra Zürich og opfordrer til øjeblikkelig overtagelse af den politiske magt under sloganet "Al magt til sovjetterne". Efter oktoberrevolutionen i 1917 står Lenin i spidsen for dannelse af den sovjetiske stat i Rusland. Lenin introducerer en kommunistisk økonomi og nationaliserer fabrikker, miner, banker mv. Han trækker Ruysland ud af første verdenskrig, men en borgerkrig hærger Rusland indtil 1921. Økonomien er i laser, og efter et oprør fra sømænd i Kronstadt indfører Lenin "den ny økonomiske politik", som midlertidigt og i begrænset omfang indfører kapitalistiske markedsmekanismer - specielt i landsbyerne og tillader privat produktion og handel. Lenin rammes af et slagtilfælde i marts 1923 og dør den 21. januar 1924. I sine sidste optegnelser, som har fået navnet "Lenins testamente", foreslår han en drastisk forøgelse af antallet af centralkomitémedlemmer for at styrke partiets stabilitet. Han mener også, at Stalin bør fjernes som partiets generalsekretær. Testamentet bliver først offentliggjort i 1956.

1870429 V.H. Meyer, apoteker, bror til skuespilleren Johannes Meyer. I 1924 grundlægger han sammen med kollegaen Hans Trojel en slikvirksomhed, som i begyndelsen får navnet "Tom" (Trojel og Meyer). Sortimentet, som er bolsjer, karameller og tyggegummi, skal sælges i slikautomater. Da man ikke er glade for at der skal stå "Tom" på lågerne i slikautomaterne, tilføjer men et "s" til navnet, som således bliver "Toms". Firmaet bliver grundlagt på Vesterbrogade, men flytter året efter til et nyt fabriksanlæg på Prags Boulevard. V.H. Meyer dør den 1. marts 1942, 71 år gammel.
1870430 Franz Lehár, østrig-ungarsk komponist. Han er den førende operettekomponist i det 20. århundrede og skriver underholdningsmusik af høj kvalitet. Han er mest kendt for sine operetter, bl.a. disse: Den glade enke (1905), Greven af Luxembourg (1909), Zigeunerliebe (1910), Zarewitsch (1927) og Smilets land (1929 med sangen Dein ist mein ganzes Herz). Han dør den 24. oktober 1948, 78 år gammel.
187069 Den store engelske forfatter Charles Dickens er død, 58 år gammel. Han blev født ved Landport i nærheden af Portsmouth. I 1814 flyttede familien til London og senere til Chatham. Han fik ikke megen formel skolegang, men fik sin uddannelse på Londons gader. De gader, som kommer til at spille så stor en rolle i hens senere romaner. Dickens besluttede, at han vil være journalist, og som 22-årig fik han ansættelse på en London avis. I 1836 giftede han sig med Catherine Hogart. De fik 10 børn, men blev skilt i 1858. Dickens skrev mange skitser og noveller i forskellige magasiner og aviser. Efter udgivelse af "Pickwick Klubben" i 1836 begyndte en utrolig karriere, da det viste sig, at Dickens appellerede til alle mennesker i alle aldersklasser. I hastigt tempo skrev han adskillige succesfulde romaner som "Oliver Twist" (1837), "Nicholas Nickelby" (1839) og "The Old Curiosity Shop" (1841). To år senere skrev han den populære julehistorie "A Christmas Carol". Dickens tilbragte en del af sit liv i udlandet, hvor han skrev romaner som "David Copperfield" (1850), "A Tale of Two Cities" (1859) og "Great Expectations" (1861). Han brugte sin store popularitet til at angribe domstolene og de offentlige skoler, som især sigtede på at gavne den velhavende klasse.
1870625 Dronning Isabella af Spanien abdicerer til fordel for Alfonso XII.
1870713 Otto von Bismarck offentliggør en bevidst forkortet meddelelse om samtalerne i Bad Ems mellem den franske ambassadør og den preussiske konge, Vilhelm I, hvilken medvirker til udbruddet af Den Fransk-tyske Krig.
1870719 Den franske kejser Napoleon III erklærer Prøjsen krig (Den Fransk-tyske Krig). I løbet af få måneder er den underlegne franske hær besejret, og den 28.1.1871 må Paris kapitulere, og Vilhelm I lader sig på Versailles krone til kejser af et samlet Tyskland. Ved fredsslutningen i Frankfurt den 10.5.1871 må Frankrig afstå Alsace-Lorraine og betale en stor krigsgæld.
1870727 Hilaire Belloc, engelsk forfatter og poet, fødes i France. Han er bedst kendt for sine "Bad Child's Book of Beasts" og "Cautionary Tales". Han dør i 1953.
187088 Første America's Cup afholdes. Det sker på forslag af englænderne, men amerikanske "Magic" vinder foran engelske "Cambria".
187091 I den fransk-tyske krig vinder tyskerne det afgørene slag ved Sedan. Dagen efter abdicerer Napoleon III.
187094 Kejser Napoleon III af Frankrig afsættes, efter at han har ført Frankrig ind i i Den fransk-tyske krig, og Den tredje franske republik udråbes.
1870913 Politikeren og juristen Orla Lehmann er død, han blev 60 år gammel. Han var en af de mest fremtrædende lederskikkelser i den liberale opposition mod enevælden, medstifter af dagbladet Fædrelandet i 1839 og medlem af Københavns Borgerrepræsentation i 1840. I 1841 holdt han en brandtale i Nykøbing Falster, hvor han opfordrede bønderne til at tage del i arbejdet for en fri forfatning. Det kostede ham tre måneders fængsel, hvilket kun forøgede hans popularitet. I 1846 var han medstifter af Bondevennernes Selskab. Det kulminerede med, at Lehmann var hovedtaler ved Casinomødet 20. marts 1848, hvor man på vegne af Københavns borgerrepræsentation udformede en henvendelse til kongen om en fri forfatning. Lehmann var også med til at redigere D.G. Monrads grundlovsudkast. Han var meget optaget af danskhedens sag i Slesvig og formulerede Ejder-programmet med slagordet "Danmark til Ejderen".
1870913 C.N. Hauge, politiker for Socialdemokratiet og medlem af Folketinget. Han er indenrigsminister 1924–1926, minister for Handel og Industri 1929–1935 og minister for Søfart og Fiskeri 1933–1935 i Thorvald Staunings regeringer. Han dør den 25. december 1940, 70 år gammel.
1870920 Pave Pius IX betegner sig i en tale som "fangen i Vatikanet", efter at italienske tropper er marcheret ind i Rom og har gjort ende på pavens verdslige magt.
1870923 Oluf Christian Krag, dansk politiker og minister. I 1893 bliver han magister i matematik og i 1902 dr.phil. Han er adjunkt ved Nykøbing Katedralskole 1897-1918. I 1918 bliver han rektor for Metropolitanskolen (han karikeres af Hans Scherfig i "Det forsømte forår"). Han er medlem af Landstinget 1914-1924 og af Folketinget 1924-1942. Han er ibdenrigsminister i regeringen Neergaard 1921-1924 og i ministeriet Madsen-Mygdal 1926-1929. Han er i høj grad manden bag Venstres deltagelse i Kanslergadeforliget. Han dør den 10. september 1942, 71 år gammel.
1870926 Christian X, søn af Frederik 8. og Dronning Lovisa. Konge af Danmark 1912-1947 og af Island til 1944. Hans valsproger "Min Gud, mit Land, min Ære". Den 26. april 1898 gifter han sig med hertuginde Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin (1879-1952). De får børnene Frederik (IX) og Knud.

Christian X er politisk en meget aktiv regent, indtil han sammen med rigsdag og regering reelt ophører med at udøve sine funktioner som følge af den tyske besættelsesmagts ultimatum den 29. august 1943. Først ved befrielsen genoptager han sine funktioner som regent. Især huskes Christian X til hest i forbindelse med genforeningen med Sønderjylland 1920 og under den tyske besættelse 9. april 1940-5. maj 1945, hvor kongen indtil sit fald med hesten 19. oktober 1942 næsten hver dag red sin faste rute i Københavns gader. Kongen dør i 1947.

1870102 Rom bliver hovedstad i det nydannede Italien..
18701016 Helge Rode, digter, forfatter og kritiker, og broder til journalisten og politikeren Ove Rode, dattersøn af politikeren Orla Lehmann. Helge Rode er gift med digteren Edith Rode, med hvem han får fire børn, Asta, Gregers, Mikal og Ebbe (skuespilleren). Helge Rode er medarbejder ved bl.a. Politiken, Illustreret Tidende og Berlingske Tidende. Hans forfatterskab indeholder bl.a. skuespillet "Moderen" med digte som "Min pige er så lys som rav" og "Som en rejselysten flåde" (med musik af Carl Nielsen). I 1896 skriver han digtet "Der er ingenting i verden så stille som sne". Han dør den 23. marts 1937, 66 år gammel.
18701024 Hans Brix, litteraturforsker, professor ved Københavns Universitet 1924-1941, dr. phil. på en afhandling om H.C. Andersen og hans eventyr samt stiftende medlem af Det Danske Akademi i 1960. Ved siden af undervisningen er Hans Brix en skarp dagbladsanmelder af litteratur og teater. Han dør den 20. januar 1961, 90 år gammel.
1870112 Vestre Kirkegård i København bliver indviet.
18701125 Petrine Sonne, skuespiller, debuterer uden uddannelse på Folketeatret 1892. Derefter skuespiller ved Casino, Frederiksberg Teater, Det Ny Teater 1911-1927 og igen på Folketeatret fra 1927 og til sin død den 26. maj 1946, 75 år gammel.
18701127 Chaim Weizmann, kemiker og staten Israels første præsident, fødes i Polen, Han dør i 1952.
1870125 Alexandre Dumas - "De 3 musketerer m.fl." dør i Dieppe, 68 år gammel..
187112 Lærer og ornitolog Niels Kjærbølling er død, han blev 64år gammel. Han tog lærereksamen i 1827, men al sin sin benyttede han til botaniske studier og iagttagelser af fuglenes liv. Fra 1844 var han inspektør ved det af haveselskabet for Jylland, Fyn og Slesvig oprettede haveanlæg ved Snoghøj, oog i flere år er han redaktør på selskabets tidsskrift, Haveavis. I 1859 grundlagde han København Zoo ved Frederiksberg Slot.
1871118 I spejlsalen i Versailles udråbes Tyskland som kejserrige under ledelse af den preussiske kong Wilhelm I. Den ledende kraft bag Tysklands samling er Bismarck. Valg af sted er en udsøgt fornærmelse af franskmændene.
1871128 Paris overgiver sig efter længere tids belejring, og en våbenhvileaftale bliver indgået. Dette afslutter den fransk-preussiske krig med en overvældende tysk sejr. Formelt afsluttes krigen ved freden i Frankfurt am Main den 10. maj 1871.
187124 Friedrich Ebert, tysk politiker for SPD. Den 9. november 1918 bliver han Tysklands første socialdemokratiske kansler. Derefter er han Tysklands første rigspræsident fra 1919 frem til sin død den 28. februar 1925, 54 år gammel.
1871224 Dansk Kvindesamfund stiftes. Foreningen er en interesseorganisation, der bl.a. skal arbejde for at skaffe kvinder kommunal valgret samt for kvinders selvforsørgelse.
1871227 Carl Jacobsen laver sit første bryg af bajersk øl på Ny Carlsberg bryggeriet.
187135 Rosa Luxemburg, polsk-tyske agitator, pacifist og medstifter af kommunistpartiet. Hun tager til Zürich, hvor hun studerer på universitetet. Hendes studier dækker en bred vifte inden for humaniora, social- og samfundsvidenskab og historie. Hun tager en doktorgrad, hvilket er usædvanligt for en kvinde på den tid. Hun er både aktiv i det polske og tyske socialdemokrati op til 1.verdenskrig, og hun er med til at danne Spartakusforbundet, der senere bliver til Tysklands Kommunistiske Parti, KPD. På grund af hendes modstand imod 1.verdenskrig bliver hun sat i tysk fængsel, hvor hun sidder under det meste af krigen. Sammen med partifællen Karl Liebknecht bliver hun skudt af soldater, mens hun angiveligt bliver transporteret til varetægtsfængslet Moabit i Berlin, og hendes lig bliver smidt i Landwehrkanal, hvor det først bliver fundet den 31. maj 1919. Offentligheden får at vide, at Rosa er blevet trampet til døde af folkemængden.
1871326 Pariserkommunen udråbes. Pariserkommunen er et revolutionært folkestyre, som bliver oprettet i Paris i protest mod regeringen i slutningen af Den fransk-preussiske krig. Kommunen eksisterer til den 28. maj 1871.
1871329 Dronning Victoria åbner koncerthuset Royal Albert Hall i bydelen Kensington i London. Den er opkaldt efter prins Albert, dronning Victorias afdøde ægtefælle.
1871414 Det nydannede tyske rige - det 2. rige - får en forfatning: i toppen sidder kejseren og hans rigskansler, herunder fire kongeriger og 13 hertug- og fyrstedømmer.
1871510 Krigen mellem Frankrig og Tyskland afsluttes med indgåelse af en traktat i Frankfurt am Main. Tyskland har vundet en overvældende sejr. Tyske tropper bliver udstationeret i det nordlige Frankrig og i fæstninger i Paris, indtil Frankrig har betalt krigsskadeserstatninger på fem milliarder guldfranc. Frankrig må desuden tilbagelevere Alsace og Lorraine, som franskmændene havde annekteret i det 17. og 18. århundrede.
1871710 Marcel Proust, fransk forfatter; han dør i 1922.
1871722 Avisen Socialisten udkommer for første gang, fra 1874 under navnet "Social-Demokraten". Fra 1959 ændres navnet til "Aktuelt". Avisen er arbejderbevægelsens dagblad i 130 år frem til lukningen den 6. april 2001.
1871818 Det første tog kan køre gennem Alperne, da den 13.7 km lange Mont Cenis tunnel, som forbinder Modena i Frankrig med Bardonnèche i Italien, bliver færdiggjort efter 14 års arbejde.
1871819 Orville Wright, flypioner. Mens han ernærer sig ved reparation af cykler, eksperimenterer han med drageflyvning. Sammen med den ældre broder Wilbur gennemfører han den første flyvning med et motorfly, I 1908 kommer han alvorligt til skade; han dør i 1948.
1871830 Ernest Rutherford, engelsk fysiker, som udvikler grundlaget for udvikling af kernefysikken. I 1908 får han nobelprisen i kemi; Rutherford dør i 1937.
187191 Danmarks første levedygtige fagforening, cigarmagerforeningen "Enigheden" af 1/9 1871 grundlægges.
1871930 Tyske tropper rykker ind i Strasbourg som følge af fredsslutningen mellem Frankrig og Tyskland.
1871102 Mormonlederen Brigham Young arresteres for bigami.
1871102 Cordell Hull, amerikansk statsmand og diplomat. Han kaldes ofte for "FN's fader". Han modtager Nobels fredspris i 1945. Cordell Hull dør i 1955.
1871102 Udgivelse af Jyllandsposten starter.
1871105 Stiftende generalforsamling i Den Danske Landmandsbank i Hotel Phoenix, København. Den åbner i lejede lokaler på adressen Amagertorv 6, men flyttede samme år til adressen Ved Stranden 14. Den første direktør er Isak Glückstadt, som også er medstifter af Østasiatisk Kompagni.
1871108 En petroleumslampe, som væltes af en ko i Mrs O'Leary's lade i DeKoven Street, menes at være årsag til "storbranden i Chicago", hvor 250 omkommer, og 17.000 huse nedbrænder.
18711015 På en møde i "Tømrerkroen" stiftes en dansk afdeling af "Internationalen" - det bliver senere til Socialdemokratiet.
18711027 Marinen udsteder ordre om, at alle underordnede skal tiltales "De".
18711110 Den walisiske journalist og opdagelsesrejsende Henry Stanley, som i 1869 er udsendt af New York Tribune, finder den savnede skotske missionær David Livingstone ved Ujiji Tanganyika søen og udtaler de udødelige ord: "Dr Livingstone, I presume?".
18711129 Arnold Busck, dansk boghandler og forlægger. I 1896 grundlægger han firmaet Arnold Busck, som i 1869 bliver et aktieselskab i 1969. Det udvikler sig til en større kæde af boghandlere. Den 27. april 2020 lukker firmaet alle butikker og indgiver konkursbegæring på grund af omsætningstab i forbindelse med samfundsnedlukningen under den verdensomspændende coronaviruspandemi. Virksomheden har dog længe haft økonomiske problemer. Bog & idé overtager godt halvdelen af butikkerne, mens JP/Politikens Forlag overtager den prominente butik på Købmagergade samt navnet Arnold Busck.
18711212 Den danske komponist Henrik Runge ("Kirkeklokke ej til Hovedstæder" og "I Danmark er jeg født" ) dør, 64 år gammel.
18711224 Verdi's 'Aida' opføres for første gang; det sker meget passende i Cairo - dog med flere års forsinkelse, da den skulle have været færdig til Suezkanalens indvielse to år tidligere.
187212 Brigham Young, 71-årig leder af mormonkirken arresteres for bigami. Han havde 25 hustruer (skulle det ikke være straf nok).
187216 Aleksandr Skrjabin, russisk komponist og pianist. (død 1915). Han dør den 27. april 1915, 43 år. Dødsårsagen er blodforgiftning, som menes forårsaget af et snitsår ved barberingen eller en byld på læben.
1872115 Ludvig Mylius-Erichsen, dansk polarforsker og forfatter. Han planlægger to ekspeditioner til Grønland:
- Den litterære Grønlandsekspedition til Grønlands vestkyst 1902-1904
- Danmark-ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-1908
På sidstnævnte rejse bliver han sammen med rejsefællerne Høeg Hagen og Jørgen Brønlund overrasket af foråret, og de når aldrig tilbage til ekspeditionens base og forsyningerne, men omkommer i den stærke kulde. Mylius-Erichsen og Høeg Hagen omkommer først, og deres lig bliver aldrig fundet. Jørgen Brønlund forsætter mod næste depot, men omkommer nogle dage senere og bliver fundet året efter. Samtidig fandt man Jørgen Brønlunds dagbog, hvor den sidste indførsel er et vidnesbyrd om ekspeditionens endeligt.
1872220 Silas Noble og James P. Cooley, USA får patent på maskine til fremstilling af tandstikkere. Firmaet eksistsrer stadig og er i dag USA's største producent af legetøjstrommer.
187231 Præsident Ulysses S. Grant underskriver "Yellowstone National Park Protection Act" om etablering af Yellowstone National Park, verdens første nationalpark, som ligger i grænseområdet mellem staterne Idaho, Montana og Wyoming i USA. i lov.
187237 Piet Mondrian, hollandsk maler, han er et betydningsfuldt medlem af kunstbevægelsen De Stijl. Mondrian dør den 1. februar 1944, 71 år gammel.
1872316 Finalen i den første fodboldturnering nogensinde spilles, da Wanderers F.C. på Kennington Oval i London slår Royal Engineers A.F.C. 1-0 i den første FA Cup i England.
1872319 Danmarks første dampfærgeforbindelse over Lillebælt åbnes.
187242 Samuel Morse, opfinderen af morsesystemet, dør.
187251 Hugo Alfvén, svensk komponist, dirigent, violinist og maler. Fra 1887–1891 studerer han ved Musikkonservatoriet i Stockholm. I 1917 bliver han æresdoktor ved universitetet i Uppsala, hvis studenterkor, "Orphei drängar", han er leder af fra 1910 til 1947. Blandt hans hovedværker regner hans oratorium Herrans bön samt hans 5 symfonier. Han skriver også betydelige scene- og orkesterværker. Fra 1912-1936 er han gift med den danske maler Marie Krøyer (1867-1940), som tidligere havde været gift med maleren P.S. Krøyer. Hugo Alfvén dør den 8. maj 1960, 88 år gammel.
187255 "Slaget på Fælleden". Politiet spreder et socialistisk arbejdermøde på Fælleden. Store menneskemængder var mødt op, selvom mødet var blevet forbudt, og det kommer til slagsmål mellem politiet og arbejderne.
187256 Willem de Sitter, hollandsk matematiker og astronom, som udvikler teoretiske modeller baseret på Einsteins generelle relativitetsteori; han dør i 1934.
1872518 Bertrand Russell, engelsk filosof, hvis tidlige værker fokuserer på matematikkens filosofi. Han skriver 3-binds værket Principia Mathematica (1910-1913) i samarbejde med sin kollega A.N. Whitehead. Russell bevæger sig senere ind på epistemologi og filosofiens historie. Han får tildelt Nobelprisen i litteratur i 1951. Russell err ven og mentor for Ludwig Wittgenstein og hjælper ham med at etablere sig i England. Et nøglekoncept for Russell - og typisk for hans tænkning - er logisk atomarhed, dvs. at sproget kan analyseres ned til 'atomare enheder', og at hver af dem svarer til en 'atomar kendsgerning', den simpleste del af virkeligheden. Vi kan kombinere og rekombinere disse udsagn. Sandhedsværdien af en atomar enhed bestemmes af sandhedsværdien af de enkelte molekylære kendsgerninger. Russell dør i 1970.
1872531 William Heath Robinson, engelsk illustrator af især børnebøger; han dør i 1944.
187271 Louis Blériot, fransk flyver, der som den første krydser den engelske kanal i et fly tungere end luften. Daily Mail havde udsat en pris på £1.000. Turen gennemføres i hans Blériot XI, etmonoplan med en 28HK motor på 37 minutter; han dør i 1936.
187274 John Calvin Coolidge, amerikansk politiker. Indtil videre er han er den eneste amerikanske præsident, som blev født den fjerde juli. Han arbejder sig som republikansk jurist op ad rangstigen i Massachusetts for for at ende som guvernør over delstaten i 1918. I 1920 bliver han - lidt uventet for de fleste - valgt til vicepræsident. Han overtager præsidentembedet efter Warren G. Hardings død i 1923. Han bliver folkevalgt som præsident ved valget i 1924, men stiller ikke op til præsidentvalget i 1928. I stedet bliver Coolidges handelsminister Herbert Hoover ny præsident. Coolidge dør den 5. januar 1933, 60 år gammel.
187279 Kaptajn John F. Blondel, Maine får patent på doughnuts, oprindelig en hollandsk opskrift. Det er imidlertiden en anden kaptajn, Hanson Gregory, som almindeligvis tilskrives "opfindelse" af hullet i midten.
1872716 Roald Amundsen, norsk opdagelsesrejsende både i de arktiske og de antarktiske områder. Han sejler som den første nogensinde gennem Nordvestpassagen 1904-06 og foretager en transatlantisk flyrejse over Nordpolen fra Europa til Amerika. I 1911 når Amundsen og hans fire ledsagere frem til Sydpolen, ca 1 måned før Robert Scott. I 1928 dør han ved en tragisk ulykke, og hans fly bliver aldrig fundet.
187283 Prins Carl. Fra 1905 Håkon VII af Norge, fødes som næstældste søn af Frederik VIII; han dør i 1957.
187292 Præsten, digteren, politikeren og folkeopvækkeren N.F.S. Grundtvig dør 88 år gammel.
1872918 Oscar II krones til konge af Sverige (indtil sin død i 1907) og Norge (indtil 1905).
1872106 Hans Peter Hansen, socialdemokratisk politiker, forsvars- og finansminister. Han dør den 17. januar 1953, 80 år gammel.
18721011 Harlan Fiske Stone, amerikansk højesteretsdommer fra 1925-41, formand fra 1941 indtil sin død i 1946.
1872117 Skibet Marie Celeste sejler fra New York for senere at blive fundet forladt. Fartøjet er oprindelig døbt "Amazon", men efter et større antal ulykker med skibet beslutter ejerne at omdøbe hende. Skibet er lastet med 1700 tønder ubehandlet alkohol, som skal fragtes til Genova. Der er ingen tegn af skibets kaptajn, hans hustru og datter eller den 8 mand store besætning. I 1884 udgiver Arthur Conan Doyle under pseudonym en roman om et forladt skib, som han kalder "Marie Celeste". Skibets skæbne er aldrig blevet opklaret.
18721113 En stormflod rammer Sjælland og Lolland-Falster efter en voldsom orkan. I Køge når vandet 3,44 meter over daglig vande, og skaderne i byen er enorme.
18721130 Den første fodboldlandskamp mellem England og Scotland spilles i Glasgow. Den ender 0-0.
1872125 Fartøjet 'Marie Celeste' findes forladt i Atlanten uden spor af besætningen.
18721222 Paul Bergsøe, civilingeniør, fabrikant og videnskabelig formidler. Han er stifter af industrivirksomheden Paul Bergsøe & Søn, men trækker sig tilbage fra ledelsen i 1935, hvorefter han kaster sig over formidling af videnskab i bøger og Danmarks Radio. Ikke alene tekniske emner som kemi og astronomi, men er også en udmærket oplæser af H.C. Andersens eventyr. Han dør den 29. december 1963, 91 år.
187317 Adolph Zukor, ungarnskfødt pioner indenfor filmindustren. Han dør i 1976.
187317 Charles Peguy, fransk poet.
187319 Napoleon III af Frankrig er død, han blev 64 år gammel. Napoleon III var Frankrigs første præsident 1848-1852 og sidste kejser 1852-1870.
1873111 Klaverbyggeren C.C. Hornung er død, 70 år gammel. I 1842 fik han patent på den helstøbte jernramme, hvilket var en klar forbedring af instrumentet. Sammen med Hans Peter Møller grundlægger han virksomheden Hornung & Møller.
1873120 Johannes V. Jensen, forfatter og nobelprismodtager, fødes i Farsø i Himmerland som søn af dyrlæge Hans Jensen og Marie Kirstine Jensen. Familien kommer til at omfatte 6 drenge og 5 piger, hvoraf en er forfatteren Thit Jensen, som han har et tæt forhold til livet igennem. Børnene har privatlærerinde, og faderen underviser selv børnene i engelsk, tysk og fransk. I 1893 bliver han student fra Viborg Katedralskole. Han læser medicin i København, men skriver samtidig fortællinger til ugebladene for at tjene penge, og han dropper snart lægestudiet for at blive forfatter. Verdensudstillingen i Paris i 1900 indgyder Johannes V. Jensen en stor begejstring for maskiner og moderne opfindelser, hvilket afspejler sig i hans forfatterskab. I 1902 drager han afsted på en jordomrejse og kommer først hjem i sommeren 1903. Målet for rejsen er alene 'at forandre sig selv', som han skriver. Af hans store forfatterskab kan nævnes Danskere (1896), Einar Elkær (1898), Himmerlandsfolk (1898), Kongens Fald (1901), Hjulet (1905), Den lange Rejse (1908-1922), Dr. Renaults Fristelser (1935) og Gudrun (1936). Den mest populære del af hans forfatterskab er Himmerlandsfortællingerne fra hjemegnen, hvor han beskriver stærke mennesker med rod i naturen og i overensstemmelse med sig selv og sin natur. Johannes V. Jensen modtager nobelprisen i litteratur i 1944. Han dør den 25. november 1950. I 1999 bliver hans roman Kongens Fald kåret som det 20. århundredets bedste danske bog af danske avislæsere.
1873225 Enrico Caruso, italiensk tenor. Han kommer fra fattige kår i Napoli og må kæmpe for at få sangundervisning. Han debuterer som 19-årig på et lille omrejsende teater, men efter ansættelsen på La Scala i Milano 1898 og en personlig triumf som Rodolfe i Giacomo Puccinis La Bohème tager hans karriere fart. Fra 1903-1920 synger han fortrinsvis på Metropolitan Opera i New York. Carusos oprindelige lyriske tenor udviklede sig i stadig mere dramatisk retning. Hans berømmelse skyldes også, at han er en af pionererne på grammofonplade, og han laver mere end 200 indspilninger. Han dør den 2. august 1921.
1873325 Maleren Wilhelm Marstrand dør.
187341 Sergei Rachmaninov, russisk komponist.
187351 Den skotske missionær og opdagelsesrejsende David Livingstone er død i Zambia, 60 år gammel. Efter en kort uddannelse i teologi og medicin ankom han i 1841 til Sydafrika, hvor han begyndte at udforske det sydlige Afrikas geografi, natur og befolkning, og i 1849 modtog han af Royal Geographical Society en medalje for sin indsats. Under sine første rejser, der havde til formål at åbne Afrikas indre for mission, nåede Livingstone både til Atlanterhavskysten i det nuværende Angola og til Victoria Falls, som han navngav. I 1856 vendte han for første gang hjem til England, hvor han fik en heltemodtagelse. I 1858 påbegyndte Livingstone en en ekspedition til Zambezie, men den blev ikke nogen succes, og den britiske regering kaldte ham hjem i 1864. I 1866 tog Livingstone ud på sin sidste ekspedition, der som mål havde at finde Nilens kilder. Han blev flere gange meldt savnet, og på en undsættelsesekspedition mødte den amerikanske journalist Henry Stanley ham i 1871 i det berømte møde ved Tanganyikasøen. Mens Stanley rejste tilbage til England, fortsatte Livingstone sin ekspedition. Livingstones trofaste medarbejdere bar hans balsamerede lig ud til kysten, hvorfra det blev ført til England til en statsbegravelse i Westminster Abbey i 1874.
187358 Den britiske filosof og økonom John Stuart Mill er død, 66 år gammel. Økonomisk blev han sikret gennem ansættelse i East India Company, som administrerede Storbritanniens interesser i Indien. Mill endte som den ledende embedsmand, og 1865-1868 var han tillige liberalt medlem af Underhuset. Mills forfatterskab placerer ham som en central skikkelse i 1800-tallets filosofi og samfundsvidenskab. Hans metode var empirisk, og ifølge Mill måtte al viden bygge på iagttagelser. Han tog udgangspunkt i naturvidenskaben og mente, at den samme metode kunne finde anvendelse inden for samfundsvidenskab og psykologi. I et sent arbejde, "Om den repræsentative Regering" (1876), diskuterede Mill farerne ved demokratiet, nemlig tendensen til ensretning og til undertrykkelse af mindretal. I det hele taget forsvarede Mill den enkeltes frihed. Inden for samfundsvidenskaben er Mills hovedværk "Principles of Political Economy" (1848), som indeholder en systematisk præsentation af den klassiske nationaløkonomis hidtidige analyser og resultater, udbygget med mange originale bidrag. I 1851 giftede Mill sig med Harriet Taylor, som efter hans egen opfattelse havde betydelig andel i hans intellektuelle udvikling og litterære virksomhed.
187359 Howard Carter, engelsk arkæolog og ægyptolog, som i 1922 udgraver den næsten intakte grav af Tut Ankh Amon, gravearbejdet finansieres af jarlen af Carnavon, som oprindelig blev sendt til Ægypten af helbredsmæssige årsager; Carter dør i 1939.
1873523 Kroner og øre afløser rigsdaler og skilling. Den Nordiske Møntunion dannes.
1873717 Den svensk-norske kong Oscar II krones i Nidarosdomen i Trondheim.
1873721 Jesse James og hans bande gennemfører det første togrøveri i det Vilde Vesten. Udbyttet er ca. $ 3.000 (svarende til $ 65.000 i 2020).
1873108 Ejnar Hertzsprung, dansk astronom, som klassificerer stjerner på grundlag af deres overfladetemperatur (eller farve). Nogle år senere udvikler Russell det såkaldte Hertzsprung-Russell diagram, som er en grafisk.afbildning; han dør i 1967.
18731018 Reglerne for amerikansk fodbold fastlægges på et møde i New York med deltagere fra Columbia, Princeton, Rutgers og Yale Universiteterne.
18731116 W.C. Handy ('The Father of the Blues').
18731120 De rivaliserende byer Buda og Pest forenes som Ungarns hovedstad.
1873123 Verdens hidtil tungeste træskib på 8.662 tons – det 101,7 meter lange Richelieu – søsættes i Toulon i Frankrig.
1873124 Henrik Malberg, dansk skuespiller, broder til Peter Malberg. Fra 1917-1950 er han ansat ved Det kongelige Teater. Han dør den 28. september 1958, 84 år gammel.
1874116 Robert Service William, poet og historiefortæller, kendt som "den canadiske Kipling", fødes i England. Som 15-årig sætter faderen han i lære i en bank, men i 1896 emigrerer han til Canada, hvor en yngre broder er i gang med at opbygge en ranch. Farmerlivet i British Columbia passer ham ikke, og han tager snart til Californien. Men i 1903 dukker han op i Vancouver, hvor han bliver ansat i the Canadian Bank of Commerce og får en stilling i Whitehorse, Yukon Territory. Her finder han det liv, han har drømt om, og han begynder nu at skrive digte om livet i et nybyggersamfund i de nordlige skove og om guldgraverlivet i Klondike. I 1912 tager han til Balkan som krigskorrespondent. Han deltager som frivillig i første verdenskrig. Ved første verdenskrigs udbrud tager han til Hollywood, og ved krigens afslutning tager han til Frankrig, hvor han bor indtil sin død i 1958.
1874117 De bedst kendte og mest omtalte siamesiske tvillinger, Chang og Eng Bunker, dør med tre timers mellemrum, 62 år gamle, De var gift med søstrene Sarah og Adelaide Yates, med hvem de fik henholdsvis 10 og 12 børn.
1874125 William Somerset Maugham, engelsk forfatter. Han studerer på Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg og på King's College London. Under 1. verdenskrig er han hemmelig agent i Rusland. Hans spionroman "Ashenden the British Agent" fra 1928 bygger på hans erfaringer. Blandt hans mest kendte romaner finder man "Of Human Bondage" 1915 "The Moon and Sixpence" 1919.
187423 Gertrude Stein, amerikansk forfatter og katalysator for udviklingen af moderne kunst og litteratur. Hun er født i en veluddannet tysk-jødisk immigrantfamilie i Pennsylvania i USA. Da hun er tre år, flytter familien på grund af forretning først til Wien, senere til Paris. Gertrude Stein tilbringer det meste af sit liv i Frankrig. Hun og hendes broder skaber en af de første samlinger af kubistisk og moderne kunst med værker af Pablo Picasso (som maler hendes portræt), Henri Matisse, André Derain, Georges Braque og andre unge kunstmalere. I 1920'erne tiltrækker hendes salon kunstnere og forfattere, deriblandt Ernest Hemingway, Ezra Pound, Thorton Wilder og Sherwood Anderson. Hun kaldte dem "the Lost Generation", fordi de er forviste amerikanske forfattere. Hun er Ernest Hemingways mentor, og han beder hende være gudmoder for sin søn. Hun dør den 27. juli 1946 72 år gammel og bliver begravet på Père Lachaise i Paris.
1874211 Elsa Beskow, svensk forfatter af børnebøger, som hun selv illustrerer meget detaljeret og naturalistisk. Hun er måske bedst kendt for "Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla". Hun dør den 30. juni 1953, 79 år gammel.
1874215 Ernest Shackleton, irsk, arktisk opdagelsesrejsende. Hans første møde med polarområderne er som tredjeofficer på Robert Scotts Discovery ekspedition 1901-1904, hvorfra han og hans ledsagere sætter en ny sydlig rekord ved at marchere til 82° S breddegrad. Under Nimrod- ekspeditionen 1907–1909 forbedrer han og tre ledsagere rekorden ved at nå 88° S, kun 180 kilomete fra Sydpolen. For disse præstationer bliver Shackleton adlet af kong Edward VII. Efter at kapløbet til Sydpolen slutter i december 1911 med Roald Amundsens triumf, satser Shackleton på at krydse ??Antarktis fra hav til hav, den trans-antarktiske ekspedition fra 1914–1917. En katastrofe rammer ekspeditionen, da Endurance bliver fanget i pakis og langsomt bliver knust. Besætningen flygter op på havisen, hvor den sætter redningsbåde i vandet for at nå Elephant Island og i sidste ende South Georgia Island, en stormfuld sejlads på ca. 1330 km. I 1921 vender han tilbage til Antarktis på Shackleton– Rowett-ekspeditionen, men han dør af et hjerteanfald, mens hans skib er fortøjet i South Georgia.
187436 Frederik VII's enke grevinde Danner dør under ophold i Italien. Hun begraves i haven til Jægerspris Slot.
1874320 H.C. Lumbye, komponist ("Champagnegaloppen". "Drømmebilleder"), dør 63 år gammel. Som kapelmester i Tivoli indfører han de populære symfonikoncerter.
1874324 Harry Houdini(født Erik Weisz), ungarsk-amerikansk udbryderkonge og tryllekunstner. I 1878 emigrerer han til USA med sine forældre. I begyndelsen optræder han sammen med sin hustru, Bess med trylleri og tankelæsning i cirkus mv., men det er hans udbrydernumre, der gør ham verdensberømt. Han bryder ud af kufferter, spændetrøjer og håndjern og flygter fra tilsyneladende flugtsikre fængsler. Han dør den 31. oktober 1926, 52 år gammel, i sit fødehjem i Blois, som i dag er indrettet som museum og teater. I USA bliver hans dødsdato den 31. oktober (Halloween) i 1927 erklæret for National Magic Day, og derfor optræder mange amerikanske tryllekunstnere gerne på hospitaler, børnehjem og plejehjem på denne dag.
187446 Harry Houdini, udbryderkonge; han dør i 1926.
1874425 Guglielmo Marconi, opfinder af trådløs kommunikation; han dør i 1937
1874529 G.K. (Gilbert Keith) Chesterton, engelsk forfatter og journalist. Han skriver mere end 100 bøger om mange forskelligartede emner. Han er en blændende skribent og en mester i at udtrykke sig i paradokser. For ham var paradokser "sandhed, der står på hovedet for at få opmærksomhed". Bedst kendt er bogen "Orthodoxy", på dansk "Fritænkeri og Rettroenhed". Chesterton yndede at indgå i debat med andre af tidens meningsdannere: Shaw, Wells, Russell, Darrow m.fl. Hans bedst kendte figur er den lille præst, fader Brown, der optræder som detektiv i hans kriminalhistorier, som også er blevet til en BBC-serie. Chesterton dør den 14. juni 1936, 62 år gammel.
1874622 Viggo Jensen, dansk idrætsudøver, vægtløfter, skytte og gymnast. Han bliver den første danske olympiske mester ved at vinde en af vægtløftningskonkurrencerne ved OL i 1896 i Athen.
1874810 Herbert Hoover, USA's 31. præsident; han dør i 1964, 90 år gammel.
1874913 Arnold Schönberg, østrigsk komponist. Kommer først i gang med sin musikuddannelse som 21-årig efter støtte fra komponisten Alexander Zemlinsky. I 1933 må han som jøde forlade sin professorstilling i Berlin og tager til USA. Schönberg dør i 1951.
1874109 På en konference i Bern beslutter 22 lande at oprette Verdenspostforeningen.
18741025 England annekterer Fiji-øerne.
18741115 August Krogh, zoolog og fysiolog. Han vokser op i Grenaa (hvor han bliver æresborger i 1945) og uddannet fra Københavns Universitet, hvor han i 1916 bliver professor i dyrefysiologi. Han er hele sit liv knyttet til universitet. Sammen med Hans Christian Hagedorn igangsætter han arbejdet med forbedring af insulinproduktion i Danmark i gang, hvilket i 1934 fører til oprettelsen af Nordisk Insulinlaboratorium, som senere indgår i Novo Nordisk. I 1920 får han tildelt Nobelprisen i medicin. Han dør den 13. september 1949, 74 år gammel.
18741130 Winston Churchill, engelsk statsmand, medlem af parlamentet i mere end 60 år, to gange premierminister. Fødes på Blenheim Palace som ældste søn af lord Randolph Churchill og som efterkommer af hertugen af Marlborough. Han optages på the Royal Military College i Sandhurst. Efter at have gjort tjeneste på Cuba og i Indien deltager han i slaget ved Omdurman i Sudan og skriver en beretning herom. Som journalist under Boer-krigen i 1899, tages han til fange. Hans heltemodige flugt giver ham stor berømmelse i offentligheden. Han kommer ind i parlamentet i 1900 for de konservative. I 1904 skifter han til de liberale, men fra 1923 er han igen tilbage blandt de konservative. I 1910 bliver han indenrigsminister under David Lloyd George. Allerede året efter bliver han den første "Lord of the Admiralty". Han tvinges til at træde tilbage efter det ulykkelige felttog ved Gallipoli, og i 1922 mister han sit sæde i parlamentet. Men i 1924 vender han tilbage som minister i den konservative regering under Stanley Baldwin. Fra 1929-39 sidder Churchill ikke i parlamentet. I den periode giver han udtryk for misbilligelse af den engelske politik i Indien, som han frygter til føre til selvstyre. På samme tid advarer han også mod den opdukkende nazistiske trussel.

Ved anden verdenskrigs udbrud i 1939 træder Churchill ind i Neville Chamberlains kabinet, og han efterfølger ham som premierminister den 10. maj 1940. Som krigstidsleder holder Churchill en række formidable taler til befolkningen, som i høj grad er med til at højne moralen. Han etablerer nære forbindelser til den amerikanske præsident Roosevelt, som snart begynder at levere våben til England. Skønt bitter fjende af Rusland beslutter han at tilbyde hjælp, da de invaderes af tyskerne i 1941.

Efter afslutningen af verdenskrigen i 1945 taber Churchill til de flestes overraskelse valget, men 6 år senere vender han igen tilbage på posten som premierminister, indtil han i 1955 må træde tilbage pga helbreddet. Han bruger sine sidste år til at skrive (The History of the English-Speaking People) and painting. Som anerkendelse for hans historiske studier modtager han Nobels litteraturpris i 1953, og i 1963 udnævnes han til æres-statsborger af USA. Han dør i 1965, 90 år gammel.

18741225 Marie Krogh, fysiolog og læge, cand.med. i 1907 og dr. med. i 1914 fra Københavns Universitet. Fra 1905 er hun gift med nobelpristageren August Krogh og deltager i sin mands videnskabelige arbejde. I den forbindelse er hun med på en ekspedition til Grønland i 1908 for at undersøge grønlændernes ernæring og stofskifte. Hun underviser ved Statens Lærerhøjskole fra 1915 i fysiologi og senere i næringsmiddellære. Fra 1939 er hun medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Hun dør den 26. marts 1943, 68 år gammel.
18741229 Alfonso XII, søn af den afsatte dronning Isabella, udråbes til konge af Spanien.
18741230 Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg, også kaldt Kalundborgbanen, indvies.
187511 Kronemønten indføres i Danmark.
1875114 Albert Schweitzer, alsachsisk organist, teolog, læge og humanist. Som musiker er han særlig kendt for sin bog om J.S. Bach med indgående fortolkninger af Bachs orgelværker, især koralpræludierne. Han er også fortaler for fremførelse af Bachs orgelværker på historiske instrumenter. I 1913 opretter han et afrikansk hospital i Lambaréné i Gabon, dengang en Fransk koloni. Hans håb er, at hospitalet kan opretholdes og videreføres af indfødte kræfter. Hospitalet finansierer han ved indtægter for orgelkoncerter i Europa. (Jeg kan ikke lade være at fortælle, at han på et tidspunkt gav koncert i vores lille landsbykirke, Hornslet Kirke.) I 1952 modtager han Nobels Fredspris for sit mangeårige virke som læge i Afrika. Albert Schweitzer dør den 4. september 1965, 90 år gammel.
187522 Fritz Kreisler, østrigsk/amerikansk violinist og komponist. Han betragtes som en af ??de største violinister gennem tidene. Han studerer i Wien under blandt andre Anton Bruckner. Ved udbruddet af 2. verdenskrig bosætter han sig i USA og bor der resten af ??sit liv. Han giver sin sidste offentlige koncert i 1947. Han skriver en del stykker, som han udgiver under ældre komponisters navne, bl.a. Arcangelo Corelli og Antonio Vivaldi. I 1935 erkender han til nogles forargelse sit falskneri. Kreisler dør den 29. januar 1962, 86 år gammel.
187533 Georges Bizets "Carmen" har fiasko ved premieren i Paris. Det menes, at det måske har medvirket til komponisten død ca 3 måneder senere.
187537 Maurice Ravel, fransk komponist og pianist. Han studerer under Gabriel Fauré ved konservatoriet i Paris. Han er også stærkt påvirket af Debussy. Han dør den 28. december 1937, 62 år gammel.
1875325 Hans Peder Steensby, etnograf og geograf, cand.mag. 1900, efter et ophold i Berlin tager han doktorgraden i 1905. I 1908 tager han på en studierejse til Algier og Tunis for at studere vandingskultur og nomadisme, i 1909 besøger han eskimoerne ved Kap York i Nordgrønland og bliver i 1911 professor i geografi ved Københavns Universitet. I de senere år arbejder han især med studiet af nordboernes Vinlandsrejser. For at foretage undersøgelser af dette emne rejser han 1920 til Canada, og på hjemrejsen herfra dør han pludselig den 20. oktober 1920, 45 år gammel.
187541 Edgar Wallace, engelsk forfatter og journalist, især kendt for sin store produktion af detektiv- og kriminalromaner; han dør i 1932.
187544 Smetana's "Moldau" uropføres i Prag.
187548 De tre fængslede socialistledere Louis Pio, Harald Brix og Poul Geleff benådes og løslades fra Vridsløselille efter næsten tre års fængsel. De var blevet arresteret natten mellem den 4. og 5. maj 1872, fordi de havde indkaldt arbejderne til et stormøde på Fælleden. Om søndagen den 5. maj trodser hundreder mødeforbudet, og hen på eftermiddagen kommer det til "slaget på fælleden" mellem demonstranter, politi og garderhusarer, der i stort tal er trukket ud af kasernerne.
187554 De første kronesedler udstedes i værdierne 10, 50, 100 og 500 kroner.
187554 Danmarks første socialistiske ledere, Pio, Brix og Geleff arresteres.
1875510 Den latinske skrift indføres i skolerne ved cirkulære, gotisk håndskrift er nu fortid.
1875515 Fremmedloven, "Lov om tilsynet med fremmede og rejsende" påbyder blandt andet udvisning af udlændinge, der "kan give anledning til forstyrrelse af den offentlige orden eller falde forsørgelsesvæsenet til byrde". Loven rammer især tatere, tiggere, løsgængere og romaer.
1875517 Det første Kentucky Derby afholdes ved Churchill Downs, Kentucky. Det vindes af Aristides.
187563 George Bizet, fransk komponist ("Carmen"), dør 37 år gammel.
187566 Thomas Mann, tysk forfatter, fødes i Lübeck i en velhavende købmandsfamilie. Imidlertid ændres familien forhold sig ved faderens tidlige død og familieformuen gårt tabt. Thomas Mann arbejder nogen tid i en bank, inden han begynder at studere ved universitetet i München. Han rejser rundt i Europa og besøger sin ældre broder, Heinrich i Italienm. Her skrives Thomas sine første noveller og sin første roman. Hans værker modtages med begejstring. Thimas Manns første roman "Buddenbrooks" ("En families forfald" ) (1901), som beskriver en families nedtur gennem fire generationer, bliver en sensation i Tyskland og gør ham til en rig mand allerede som 25-årig. Han bliver snart gift - på trods af hans homoseksuelle tilbøjelighed - og han lever et liv med at give forelæsninger og udgive noveller. I 1929 modtager Thomas Mann nobelprisen i litteratur. I perioden mellem de to verdenskrige begynder Thomas Mann at advare mod den omsiggribende fascisme, indtil nazisterne tvinger ham til at forlade Tyskland. Han slår sig ned i USA i 1940, hvor han bliver professor ved Princeton University. Thomas Mann fratages sin titel som æresdoktor ved Bonns Universitet som følge af, at han har forladt det nazistiske Tyskland. Siden slår han sig ned i Californien sammen med flere andre udviste tyske kunstnere. I den periode skriver Mann to store romaner: den bibelske historie om "Josef og hans brødre" og "Dr. Faust" (1947), legenden om Faust, som sælger sin sjæl til djævelen. Han vender tilbage til Europa mange år senere og slår sig ned i Zurich, Schweiz, hvor han dør den 12. august 1955.

Breve og dagbøger viser, at Thomas Mann er meget påvirket af den store danske forfatter og nobelpristager Henrik Pontoppidan, som i 1920 bliver bedt om at levere bidrag til et tidsskrift, som Mann har planer om at starte. Nogen tid senere bestiller Mann de tre hovedværker, Det forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige. Da Pontoppidan bliver 70, sender Mann et lykønskningstelegram til ham.

187569 Henry Dale, engelsk fysiolog og modtager af Nobelprisen i fysiologi eller medicin (død 1968).
1875625 En kongelig anordning sikrer, at kvinder kan optages på universitetet og få et akademisk borgerbrev.
1875713 De første øl fra det nye bryggeri Tuborg - får betegnelsen Rød Tuborg - kommer i handelen.
1875726 Carl Gustav Jung, schweizisk psykolog og psykiater. Grundlægger af den analytiske psykologi. Jung arbejder tidligt sammen med Sigmund Freund, som han er meget hengiven. Han bryder med Freud i 1913, angiveligt på grund af Freuds stadig mere dogmatiske syn på sex som den underliggende årsag til og forklaring på alle psykiske lidelser. Jungs egne idéer som den kollektive ubevidsthed, arketyper, introversion og ekstroversion har nu vundet udbredelse i den moderne kultur på samme måde som Freuds. Jungs idéer er måske knap så almindeligt anerkendte som Freuds. Jung dør i 1961.
1875731 USA's 17. præsident (1865-1869) Andrew Johnson dør, 66 år gammel.
187584 Den berømte digter Hans Christian Andersen dør efter flere års alvorlig sygdom. Han opnåede at blive berømt, hvilket han var blevet spået i sin ungdom. Han er nok bedst kendt for sine eventyr, men i Danmark værdsættes også hans rejsebøger, romaner og selvbiografier. Han dramatiske værker er dog ikke særlig kendt. Han opnår at blive udnævnt til æresborger i sin fødeby og hyldes med et fakkeltog og efterfølgende festmiddag på rådhuset med 240 gæster.
1875825 Efter 21 timer og 45 minutters svømning når kaptajn Matthew Webb frem til Calais. Han er den første person, som svømmer over den engelske kanal.
1875826 John Buchan, skotsk forfatter (fx "De 39 trin"). I 1935 udnævnes han til baron Tweedsmuir of Elsfield; han dør i 1940.
1875830 Den danske landinspektørforening stiftes
187591 Edgar Rice Burroughs, amerikansk forfatter. Noget af det, han bliver mest kendt for, er bøgerne om Tarzan samt serien om John Carter på Mars. Han dør på sin ranch Tarzana nord for Los Angeles i Californien den 19. marts 1950.
1875922 Carl Grimberg, svensk historiker. Han er docent i historie, men forladerod en lovende universitetskarriere for helt at hengive til folkeuddannelse. Hans store værk på ni bind, "Svenska folkets underbara öden", udkommer i løbet af 11 år. Han er blevet kaldt "populærhistoriker", idet han fortalte historien fra kongernes og statsledernes synsvinkel. Historien bliver fremstillet som et drama hvor kongernes beslutninger og personlighed afgør udfaldet af storpolitiske hændelser. Et revideret andet oplag udkommer i 1958. Dette bliver bl.a. oversat til dansk og udkommer i Danmark i 16 bind med titlen "Verdenshistorien". Desværre havde jeg ikke råd til at anskaffe mig værket dengang - men mange år senere fandt jeg det på den lokale genbrugsstation og har læst det både med spænding og en vis skepsis. Grimberg dør den 11. juni 1941, 65 år gammel.
18751031 Statuen af Ludvig Holberg foran Det kgl. Teater i København bliver afsløret.
18751120 Dyrenes Beskyttelse stiftes under navnet "Foreningen til Dyrenes Beskyttelse"
18751125 Den engelske premierminister Benjamin Disraeli køber uden Parlamentets godkendelse 44 % af aktierne i Suezkanalen. Pengene låner han af Londonbankieren Lionel Rothscild.
1875124 Edgar Wallace, en engelsk forfatter, journalist og dramatiker. Wallace er en af de førende og flittigste kriminalforfattere i sin tid. Han bliver korrespondent for Reuters og Daily Mail under Boerkrigen, og begynder at skrive digte og korte historier, inspireret af Rudyard Kipling. I 1903 tager han tilbage til London, hvor han begyndte at skrive krimihistorier. Han er yderst flittig for at holde kreditorerne (bl.a. bookmakerne) fra livet. Han skriver ikke mindre end 957 noveller og 170 romaner. I alt bliver der trykt mere end 50 millioner eksemplarer af hans bøger over hele verden, og 160 film er baseret på hans historier. Den litterære kvalitet var ikke høj, og det var en stående vittighed, at hvis man ringede til Wallace og sekretæren sagde: "Mr Wallace er i gang med at skrive en roman", ville man blot sige: "Jeg venter". I 1931 får han en henvendelse fra Hollywoodproduceren Merian C. Cooper om at skrive manuskriptet til en "gorillafilm", og han skriver et 110 sider langt oplæg til Klassikeren King Kong, som bliver hans sidste værk. Han dør den 10. februar 1932, 56 år gammel.
1875124 Rainer Maria Rilke, østrigsk forfatter, en en af de betydeligste digtere i moderne tysksproget litteratur. Han dør den 29. december 1926, 51 år gammel.
18751214 Agnes Schmitto, dansk dyreværnsforkæmper, formand for "Foreningen til værn for værgeløse dyr", i dag Dyreværnet, fra 1918-1924. Fra 1929 til 1949 er hun formand for Dyreværnsforeningen Svalen. Jeg må indrømme, at jeg kun kender Agnes Schmitto fra Poul Henningsens vise Ølhunden glammer fra 1929, hvori Osvald Helmuth hjerteskærende sang:
"Fru Agnes Schmitto,
som beskytter den mindste moskito
tilbeder vi to,
selv en ølhund har hjerte og ditto".
187615 Konrad Adenauer, vesttysk kansler fra 1949-1963. Han dør i 1967.
1876112 Jack London (John Griffith Chaney), amerikansk fisker, jæger guldgraver og forfatter. Han bliver kendt (og velhavende) for sine vildmarksfortællinger, hvoraf mange er oversat til dansk. Særlig kendte er "The Call of the Wild" (1903, da. "Naar Naturen kalder", 1907) og "White Fang" (1906, da. "Ulvehunden", 1914), som begge foregår i guldgravertiden i Klondike. Som dreng i 1940-erne er jeg vokset op med Jack Londons spændende romaner tillige med Rudyard Kiplings junglehistorier. Jack London dør den 22. november 1916, kun 40 år gammel.
1876117 Morten Korch, folkekær forfatter. Han fødes i landsbyen Overholluf på Fyn som det femte af otte børn. Hans fulde navn er Morten Luther Gudmund Korch. Faderen, Ole Rye Korch, er skolelærer i Overholluf og har et lille landbrug ved siden af. Børnene må naturligvis deltage i det daglige arbejde. Efter syv års skolegang i faderens skole kommer Morten i lære hos sin onkel, købmand Brandt Korch i Nyborg. I 1896 bliver Morten Korch kompagnon med købmand W. Løngreen i Odense, og han kører rundt til kunderne i åben hestevogn. Som 18-årig begynder han på at skrive sine forældres erindringer. I 1898 udkommer Fynsk humør og i 1900 Fynbosnak. I 1899 gifter Morten Korch sig med Elna Marie Frydendahl og de får fem børn. I 1907 dør hustruen, Elna af tuberkulose, og året efter giftede Morten Korch sig igen, denne gang med Sophie Bruun, som har taget sig af børnene. Sammen får de to sønner. I 1910 går han imidlertid fallit, hvorefter familien flytter til Tåstrup, hvor Morten Korch driver Hakkemose teglværk og siden en flise- og keramikfabrik. Men også her må han dreje nøglen om. Han forsøger sig med forlagsdrift, men må lukke igen i 1915. Under denne svære periode skriver Morten Korch sine folkelige romaner. I 1921 kommer han sammen med en række andre forfattere på finansloven, og det begynder at lysne økonomisk. Ganske vist er han i modvind i de litterære kredse, og i mange år er hans bøger reelt udelukket fra bibliotekerne, fordi man fandt dem underlødige. Men publikum elsker hans bøger og han er en af tidens mest læste forfattere. I 1950 laver ASA og Alice O'Frederics "De røde heste", som bliver en overvældende filmsucces (jeg husker selv, at jeg stod i kø i 5 timer for at få billet til premieren i Folketeatret i Århus). Siden bliver mange andre af hans bøger lavet på film og sendt på TV. Morten Korch dør i 1954, 78 år gammel.
1876119 Thit Jensen (Maria Kirstine Dorothea Jensen), forfatter, fødes i Farsø som datter af dyrlæge Hans Jensen og Marie Kirstine Jensen. Familien kommer til at omfatte 5 piger og 6 drenge, hvoraf en er forfatteren Johannes V. Jensen, som hun har et tæt forhold til livet igennem. Børnene har privatlærerinde, og faderen underviser selv børnene i engelsk, tysk og fransk. Han er meget belæst og en af de første danske forskere på det parapsykologiske område. Thit Jensen deler faderens interesse for spiritismen. Hun uddannes til fotograf og har en periode fotoatelier i hjemmet. Desuden fungerer hun som privatlærerinde og husbestyrerinde. Som 22 årig rejser hun til København for at blive forfatter. Hun debuterer med romanen To søstre i 1903. I 1912 gifter hun sig med den 11 år yngre portrætmaler, Gustav Fenger, men allerede fire år senere forliser ægteskabet pga vanskeligheder med at forene de to karrierer. Årene 1920-1930 helliger hun helt til foredragsvirksomhed, hvor hun især behandler kvindens stilling i det mandsdominerede samfund, og hun harmes over den uretfærdighed, som især kvinder og børn lider under. Hun vil have uddannelse og arbejde til kvinderne, men også kærlighed og moderskab i det traditionelle ægteskab. Hun skelner skapt mellem seksualitet og forplantning, og hun anser kvindens seksualitet som ligeværdig med mandens, og gør frivilligt moderskab til en mærkesag. En kvinde skal ikke føde flere børn, end hun selv ønsker, og ikke flere, end familiens økonomi kan bære. I 1919 skriver hun Den erotiske Hamster. I 1924 er hun med til at stifte "Foreningen for Seksuel Oplysning". I en stor del af livet er Thit udskældt for sine markante synspunkter, men med tiden bliver hun stadig mere populær. Fra 1928-1953 skriver hun en række historiske romaner: Jørgen Lykke, rigens sidste ridder (1931), Stygge Krumpen (1936), Romanserien Valdemar Atterdag (1940-1953), Den sidste Valkyrie (1954). Hun dør i 1957 og bisættes på Farsø Kirkegård.
1876131 USA's regering beordrer alle oprindelige amerikanere i reservat.
187623 Pius XII, italiensk-født pave. Han bliver valgt af konklavet den 2. marts 1939, og han sidder på posten til sin død i 1958. Under jubelåret 1950 proklamerer han dogmet om jomfru Marias optagelse i himmelen. I 1965 indledes processen med at få Pius XII helgenkåret. Han dør den 9. oktober 1958, 82 år gammel.
1876212 Jack London, forfatter ("Ulvehunden" m.fl.) og socialist.
1876214 Alexander Graham Bell indgiver patentansøgning for telefonen.
1876224 "Peer Gynt" af Henrik Ipsen med musik af Edvard Grieg uropføres i Christiania (Oslo),
187637 Telefonen patenteres af den skotsk/amerikanske opfinder Alexander Graham Bell. Bell, som oprindelig er døvelærer, får ideen til telefonen under et forsøg med apparater til døveundervisning. Han bliver længe anset som opfinderen af telefonen, men i 2002 anerkender USA's kongres italieneren Antonio Meucci som opfinder af telefonen.
1876310 Graham Bell sender første meddelelse over telefon. Den går til hans medhjælper Thomas Watson og lyder "Come here, Watson, I want you".
1876426 Europas ældste eksisterende fodboldklub (udenfor de britiske øer), Kjøbenhavns Boldklub stiftes. I de første par år bliver der kun spillet langbold og i 1879 indføres fodbold og cricket, og fra 1883 bliver der også spillet tennis i KB. Den første fodboldkamp bliver spillet den 7. september 1879 som led i et større opvisningsstævne. Den 1. juli 1992 fusionerer KB og B1903 og bliver til F.C. København (FCK).
187662 Hakon Børresen, dansk komponist. Hans største succes er operaen "Den Kongelige Gæst", der blev uropført på Det Kongelige Teater den 15. november 1919. Operaens handling bygger på Henrik Pontoppidans novelle fra 1908 af samme navn. Han dør den 6. oktober 1954, 78 år gammel.
1876625 General George Armstrong Custer og 264 soldater fra 7. kavaleri falder i "Slaget ved Little Big Horn" i kamp mod sioux'erne. General Custer, den lyshårede "Boy General", som aldrig har tabt et slag, deler sin tropper i tre batalloner under ledelse af en major og to kaptajner. Custer selv anfører fem kompagnier, da de retter angreb på indianerlejren. I løbet af kort tid er Custer og hans tropper fuldstændig udslettet af ca 5.000 sioux indianere under ledelse af høvdingene Sitting Bull og Crazy Horse. Fire dage senere bliver de to øvrige batalloner undsat af kavaleritropper. Ikke én af Custers soldater overlever. Fem af Custers familiemedlemmer omkommer.
187676 Charlotte Munck, sygeplejerske og formand for DSR. Som 18-årig er hun på sprogskole i Schweiz. I 1902 bliver hun elev på diakonissestiftelsen, men forlader uddannelsen efter kort tid for at hjælpe til med det humanitære arbejde hjemme på faderens præstegård. I 1906 kommer hun til The Presbyterian Hospital i New York, hvor hun uddanner sig til sygeplejerske. Efter endt uddannelse virker hun som oversygeplejerske samme sted, men afslår et tilbud om fastansættelse for i stedet at rejse hjem til Danmark. Da Bispebjerg Hospital bliver indviet i 1913, får Charlotte Munck stillingen. Hun bruger stillingen til at etablere en ordnet uddannelse for sygeplejersker med en kombination af teori og praktik, ligesom hun medvirker til at skrive flere lærebøger inden for faget. I 1924 bliver hun næstformand for Dansk Sygepleje Råd, og i 1927 formand, en position, hun holder frem til sin død den 28. juli 1932, 56 år gammel.
187681 Colorado optages som den 38. stat i USA.
187682 A.P. Møller, skibsreder og grundlægger af A.P. Møller-koncernen; han dør i 1965.
187682 Under et pokerspil i en saloon i Deadworth, South Dakota skydes James Butler "Wild Bill Hickok" af Jack McCall, som dagen før havde tabt $110 til ham; han blev 39 år.
187687 Mata Hari [born Margaretha Geertruida Zelle], hollandsk født danser og spion - vistnok for både Tyskland og Frankrig. Franskmændene henretter hende i 1917..
1876831 Sultan Murad V fjernes fra Tyrkiets trone på grund af sindssyge. Han eterfølges af Abdul Hamid II.
1876925 Carlsbergfondet oprettes af brygger J. C. Jacobsen. Formålet med Fondet er at fortsætte Carlsberg Laboratorium og fremme naturvidenskaberne, matematik, filosofi, historie og sprogvidenskab samt at opretholde Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
1876109 Carl Fischer, dansk skuespiller og revysanger. Han er egentlig uddannet stenhugger. Han debuterer i 1902 på Apollo Teatret. Sidenhen optræder han bl.a. på Casino, Fønix Teatret og Nørrebros Teater og nåede også at medvirke i en række stumfilm. Han bliver mest kendt for sine viser, hvoraf flere bliver landeplager. Han dør den 7. august 1953, 76 år gammel.
18761031 En kraftig cyklon hærger Indien og resulterer i 200.000 døde.
18761122 Erik Arup, dansk historiker. I 1898 får han tildelt Københavns Universitets guldmedalje, og i 1907 bliver han dr.phil. Fra 1908-1914 er han arkivar/overarkivar i Udenrigsministeriet. I 1913 bliver han udnævnt til den første departementschef for Statsministeriet og statsrådssekretær. I 1916 bliver han professor i historie ved Københavns Universitet. Han dør den 23. september 1951, 74 år gammel.
18761123 Manul de Falla, spansk komponist. Han dør i 1946.
18761225 Mohammed Ali Jinnah, indisk, muslimsk politiker, som i modsætning til Gandhi's politik om et forenet Indien, kræver en selvstændig muslimsk stat. I 1947 bliver han den første generalguvernør i Pakistan.
187711 Englands dronning Victoria udråbes til kejserinde af Indien.
187717 Ugebladet Familie Journalen udkommer for første gang.
187734 Balletten Svanesøen uropføres i Moskva, Rusland. Balletten i fire akter er med musik af Pjotr Tjajkovskij og koreografi af Vatslav Rejzinger. Librettoen er baseret på en gammel europæisk legende om prinsesse Odette, der forvandles til en hvid svane af en ond troldmand.
187737 Thorvald Ellegaard, cykelrytter (på bane), formentlig den største, Danmark har haft. Han bliver seks-dobbelt verdensmester i sprint. En bedrift, som ingen dansk cykelrytter til dato har gjort ham efter. Det kunne sikkert være blevet til flere verdensmesterskaber. I 1897 bliver han udtaget til verdensmesterskaberne i Glasgow, men må melde afbud, da hans arbejdegiver, murermester Frederiksen i Odense, ikke vil give ham fri i en hel uge. Ellegaard må overlade pladsen til Erwin Schrader, som bliver Danmarks første cykelverdensmester. Udover de seks VM-titler bliver det til tre EM-titler, 24 DM-titler og 11 sejre i Copenhagen Grand Prix. Han vinder 925 løb på 153 forskellige cykelbaner verden over. Han er aktiv i ikke mindre end 31 år. Da han trækker sig tilbage som aktiv, den 26. september 1926, er han 49 år. Indtil 1938 er hans sportsleder på Ordrupbanen. Ellegaard dør den 27. april 1954, han blev 77 år. Ellegaard blev æresborger i Odense og var den første sportsudøver, der blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. I 1996 bliver han af Danmarks Idræts-Forbund kåret til et af Danmarks fem største mandlige sportsnavne nogensinde.
1877323 Socialistlederen Louis Pio, en af grundlæggerne af Den Internationale Arbejderforening, som bliver til Socialdemokratiet, rejser til USA efter trusler fra politiet. Efter sigende har han 20.000 kr på lommen, bestikkelse fra danske virksomheder (bl.a. B&W?).
1877411 Carl Alstrup, skuespiller og sanger. Allerede som barn optræder han på Dagmar Teatret. Han voksendebuterer i Oslo i 1896 som medlem af Albert Helsengreens turnéteater og kommer i 1904 til Frederiksberg Morskabsteater, det nuværende Betty Nansen Teatret, hvor han gradvist udvikler sit komiske talent. Fra 1913 er han stjerne i Scalas overdådige operetter og revyer. Af hans sange huskes "Jeg kysser Deres hånd, Madame" og "Bobby, du må have ondt i håret". Mest kendt er nok "Manden på Risten", som han præsenterer på Apollo Teatret i 1936. På teatret får han sit afgørende gennembrud med titelrollen i "Soldat Svejk" (1930) og senere succes med hovedrollen i "Kaptajnen fra Köpenick" (1933). Han medvirker også i talrige stumfilm og enkelte talefilm: "Den kloge mand" (1937), "Vagabonden" (1940), "En forbryder" (1941) og "Peter Andersen" (1941). Han dør den 2. oktober 1942, 65 år gammel.
1877412 Storbritannien annekterer Transvaal. De rasende boere protesterer, og i december 1880 udbryder der oprør, hvilket er starten på Første Boerkrig. Krigen bliver et ydmygende nederlag for Storbritannien.
1877424 På Balkan, "Europas urolige hjørne", indleder Rusland krig med Tyrkiet. Russerne har forinden købt Østrig-Ungarn til at forholde sig neutral ved at give dem områderne Bosnien og Herzegovina.
1877425 Telegrafdirektør Peter Faber ("Højt fra træets grønne top..") dør.
187767 Charles Glover Barkla, engelsk fysiker og modtager af Nobelprisen i fysik i 1917. Han dør den 23. oktober 1944, 67 år gammel.
187772 Hermann Hesse, tysk forfatter, fra 1912 bosat i Schweiz og fra 1923 schweizisk statsborger. Som forfatter har han sine rødder i tysk romantik, men hans forkærlighed for orientalsk kultur stammer formentlig fra forældrene: Moderen er født i Indien som datter af en missionær, faderen havde tilbragt tre år i Indien som missionær. Hesses barndom og ungdom er præget af konflikter. Som 14-årig flygter han fra klosterskolen i Maulbronn, derpå kommer han i lære som mekaniker, senere som boghandler. Efter at være slået igennem med hjemstavnsromanen Peter Camenzind (1904, da. 1907) lever han som forfatter. Under første verdenskrig udsender han fra Schweiz pacifistiske proklamationer og slutter venskab med bl.a. Romain Rolland. I Der Steppenwolf (1927, da. Steppeulven, 1946) må det pæne borgerskab, automobilvældet og jazzen stå for skud. Hovedpersonen Harry Haller, Steppeulven, er dybt splittet mellem drift og ånd, men helbredes i kærlighedens skole. Et kunstnerisk højdepunkt når Hesse med sin sidste store roman, Das Glasperlenspiel, (1943, da. Glasperlespillet, 1973). Under anden verdenskrig bekæmper Hesse nazismen gennem talrige avis- og tidsskriftartikler, som bl.a. bliver offentliggjort i Sverige. I 1946 modtager han nobelprisen i litteratur. I 1960'erne bliver Hesse kultfigur blandt amerikanske hippier og senere blandt andre unge i den vestlige verden. Han dør den 9.8.1962.
187779 Det første Wimbledon Lawn Tennis Championship afholdes.
1877719 Den første tennisfinale spilles på Wimbledon, den vindes af Spencer Gore.
1877810 Mars' 2 satellitter, Phobos & Deimos (Rædsel & Skræk), opdages.
1877811 På flådeobservatoriet i Washington opdager den amerikanske astronom Asaph Hall Deimos, ("skræk" på græsk), en af Mars' måner.
1877812 Den engelske opdagelsesrejsende Henry Morton Stanley når frem til mundingen af Congo floden.
1877818 Den amerikanske astronom Asaph Hall opdager den største af planeten Mars' to måner, Phobos. Samme år opdager han den anden måne, Deimos. I den græske mytologi er Phobos og Deimos tvillingsønner af Mars og Afrodite og personificerer frygt og terror.
1877827 Charles Stewart Rolls, engelsk motorfabrikant. I 1910 bliver han den første, som flyver non-stop over den engelske kanal og tilbage. I 1906 indgår han partnerskab med Henry Royce om at fremstille luksusbiler.
187795 Crazy Horse, siuxhøvding og en af lederne bag sejren ved Little Big Horn, dør.
1877911 James Jeans, engelsk matematiker. Mens han er indlagt på et tuberkulosesanatorium, skriver han The dynamical theory of gasses. Fra 1909 er han professor i anvendt matematik ved Princeton; han dør i 1946.
18771010 Oberstløjtnant George Armstrong Custer får en militær begravelse. Han bliver dræbt i slaget ved Little Bighorn mod en koalition af indfødte amerikanske stammer anført af høvdingen Sitting Bull og Crazy Horse.
18771121 Den amerikanske opfinder Thomas Edison demonstrerer for første gang sin talende maskine, fonografen, der er en forløber for grammofonen.
18771122 John Thadeus Delane, redaktør af The Times fra 1841-77, dør 59 år gammel.
18771129 1877 - Thomas Edison (troldmanden fra Menlo Park) demonstrerer sin fonograf for første gang.
1877126 Thomas Edison demonstrerer den første grammofonptagelse, idet han reciterer 'Mary Had A Little Lamb'.
18771214 Jørgen Brønlund, grønlandsk lærer, slædefører og polarforsker. Han er barndomsven med Knud Rasmussen, hvis far er præst i Jakobshavn. Brønlund dimitterer i 1901 fra Godthåb Seminarium og bliver ansat som kateket (en slags hjælpepræst) på handelspladsen Kangeq ved Godthåbsfjordens munding. På opfordring af Rasmussen deltager han 1902-1904 i Den litterære Grønlandsekspedition til Thule. Han deltager også i Mylius-Erichsens Danmarks-ekspedition i 1906-1908. Da han er en dygtig slædefører og tolk, bliver han valgt til at komme med Mylius-Erichsen og Høeg Hagen til Nordøstgrønland i 1907. Han skulle føre denne ekspeditions dagbog. Ligesom ekspeditiones leder, Mylius-Erichsen, og Høeg Hagen omkommer Brønlund af sult og forfrysninger. Jørgen Brønlund dør som den sidste, og ved hans lig fandt man ekspeditionsdagbogen. Hans lig bliver fundet den 13. marts 1908 i en klippehule sammen med kortskitserne og dagbogen, der er omhyggeligt tildækket.
187811 Agner Krarup Erlang, dansk matematiker og ingeniør. Han arbejder en åragnar_erlangrække for KTAS og beskæftiger sig med matematiske analyser af belastningen på telefonnet og dimensionering. Måleenheden Erlang er opkaldt efter ham. Det samme er Programmeringssproget Erlang, som det svenske teleselskab Ericsson har udviklet. Som skoledreng i 1950'erne husker jeg Erlang for hans 4-cifrede logaritmetabeller, som vi anvendte til større beregninger, før lommeregneren og PCen blev opfundet. Som it-mand ved Jydsk Telefon har jeg også anvndt Erlangs trafikformler i stort omfang. Erlang dør den 3. februar 1929, 51 år gammel.
187822 Grækenland erklærer krig mod Tyrkiet.
187825 André-Gustave Citroën, fransk bilingeniør, som introducerer Henry Fords metoder til masseproduktion i den europæiske bilindustri. Den første Citroën løber af samlebåndet i 1919; han dør i 1935.
187825 André Citroën, fransk bilkonstruktør. Han huskes især for bilmærket Citroën, der er opkaldt efter ham, men også for det moderne gearet som han opfandt og indførte. Han dør den 3. juli 1935, 57 år gammel.
187827 Pave Pius IX [Giovanni Ferretti] (1846-78) dør 85 år gammel.
1878212 Den Internationale Arbejderforening, stiftet af Louis Pio i 1871, reorganiseres under navnet Socialdemokratisk Forbund (senere Socialdemokratiet).
1878219 Thomas Edison udtager patent på fonografen (grammofonen).
187833 Bulgarien opnår uafhængighed af det Osmanniske Rige.
1878327 Af frygt for russisk angreb indkalder England reserver og sender indiske hælpetropper til Malta.
1878428 Lionel Barrymore, amerikansk skuespiller; han dør i 1954.
1878527 Den amerikanske danserinde Isadora Duncan; hun dør i 1927.
187861 John Masefield, engelsk poet; bliver udnævnt til "Poet Laureate" in 1930; han dør i 1967.
187865 Pancho Villa, mexikansk revolutionær; han dræbes i et baghold i 1923.
1878713 Det ottomanske rige bliver yderligere indskrænket ved indgåelse af Berlinertraktaten. Kaukasus gives til Rusland, Bosnien og Herzegovina til Østrig, Rumænien bliver selvstændigt, og endelig bekræfter traktaten Englands ret til at besætte Cypern.
1878912 Den ene af tre egyptiske obelisker, som bærer navnet Kleopatras Nål, bliver rejst på the Embankment ved Themsen i London. Obelisken er ca 25 meter høj. Den anden obelisk står på Place de la Concorde i Paris, mens den tredje befinder sig ved Metropolitan Museum of Art i New York.

Obelisken blev givet i gave til England i 1819 af den egyptiske vicekonge Mehemet Ali til minde om Lord Nelsons sejre over franskmændene (Napoleon) i "Slaget om Nilen". Den engelske regering modtog gaven, men afslog at bekoste transporten til London, hvorfor obelisken forblev i Alexandria indtil 1877, da Sir William James Erasmus Wilson, en fremtrædende læge, tilbød at betale transportomkostningerne, som beløb sig til omkring £10,000. Obelisken blev gravet fri for sandet, hvori den havde hvilet i næsten 2000 år, og blev anbragt i en stor jerncylinder. Herefter blev den læsset på en pram, som fik navnet Cleopatra; prammen, som var opdelt i ti vandtætte afdelinger, skulle trækkes hjem til England af det gode skib Olga. Det skulle blive en katastrofal hjemtur, idet Cleopatra kæntrede den 14. oktober 1877 under en storm i Biscayen, og 6 mand omkom. Cleopatra sank ikke, men flød omkring, og først fem dage senere blev hun fundet af et andet skib i Biscayen, som trak hende ind til Spanien for reparation. England sendte dampskibet Anglia ned for at bugsere Victoria hjem. Først den 21. januar 1878 nåede hun til Gravesend, hvor hun blev modtaget af en hujende befolkning og kanonsalutter. Og Cleopatra? Hun blev skrottet - efter at have gjort sin pligt for England!
1878920 Upton Sinclair, amerikansk forfatter (bl.a. "The jungle", 1906). Udgiver ca 100 bøger, hvoraf mange med et samfundskritisk sigte. Sinclair dør i 1968.
1878922 Bulgarien bliver selvstændigt.
1878101 "Negeroprøret" på St. Croix. I Frederikssted angriber slaverne fortet, de hvide søger tilflugt i kirken. Oprøret nedkæmpes, og 6 dage efter henrettes de første oprørere.
18781225 Louis Chevrolet, franskfødt amerikansk bildesigner. Han dør i 1941.
18781230 På et offentligt møde udtaler venstrelederen Viggo Hørup de berømte ord: "Ingen over, og ingen ved siden af Folketinget".
18791 Ca 1,300 britiske soldater bliver dræbt i slaget ved Isandlwana under Zulukrigen. Ca. 60 britiske soldater undslap, ingen af dem bar røde frakker. Zulukongen Cetshwayo havde udtrykkelig beordret sine krigere til at dræbe alle i røde frakker.
187911 E.M (Edward Morgan)Forester, engelsk forfatter (" A Room with a View" (1908) og " A Passage to India" (1926). Forester dør i 1970.
187911 Wilhelm Fried (senere kendt som William Fox), fødes i Ungarn. I Amerika starter han en biografkæde og grundlægger "Fox Films" (nu "20th Century Fox").
187917 Jernbanebroen mellem Ålborg og Nørresundby over Limfjorden åbnes.
1879111 Zulukrigen mellem Storbritannien og zuluerne i Sydafrika begynder. Krigen slutter med britisk sejr og resulterer i zulustatens opløsning i 1897.
1879119 I sit hjem i Ohio, USA føder Anna Bates en 76 cm lang søn, der vejer 10,8 kg. Det er dermed det tungeste spædbarn, man kender til. Drengen dør 11 timer efter fødslen.
1879222 Johannes Nicolaus Brønsted, dansk fysiker/kemiker, som er kendt med sit arbejde mned syrer og baser. Han er også kendt for sine termodynamiske og elektrolytiske studier; Brønsted dør i 1947.
1879222 Frank Woolworth åbner sin første butik, "Woolworth's Great Five Cent Store" i Utica i staten New York.
1879227 2 amerikanske kemikere annoncerer opdagelsen af sakkarin (kunstigt sødestof).
187938 Otto Hahn, tysk kemiker, som sammen med sin landsmand Fritz Strassmann tilskrives opdagelse af kernefissionen. I 1944 modtager han nobelprisen. Grundstof 105, hahnium er opkaldt efter ham; Otto Hahn dør i 1968.
1879311 Kemikeren Niels Bjerrum er død, han blev 79 år gammel. Han blev uddannet fra Københavns Universitet i 1902, fik en doktorgrad i 1908. I 1912 blev han docent ved KU og i 1914 professor på Landbohøjskolen i København, en post han havde, indtil han blev pensioneret i 1949. Fra 1939-1946 var han også direktør på Landbohøjskolen. Han blev nomineret til Nobelprisen i kemi tre gange: i 1927, i 1931 og i 1956. I 1954 blev han udnævnt til æresdoktor på Danmarks Tekniske Universitet. Han døde den 30. september 1958, 79 år gammel.
1879314 Albert Einstein, tysk-amerikansk fysiker. Einstein publicerede sin specielle relativitetsteori i 1905 med den velkendte formel: E=mc2. Den generelle relativitetsteori kommer i 1916. I 1921 tildeles Einstein nobelprisen i fysik. I 1939 skriver han sit berømte brev til Franklin Roosevelt om mulighederne for at fremstille en atom bombe. Einstein bliver amerikansk statsborger i januar 1940. Han er anerkendt som en af de mest kreative personer i menneskehedens historie; han dør i 1955.
1879416 Bernadette (Marie-Bernarde) Soubirous, som har modtaget en snes åbenbaringer af Jomfru Maria i en grotte ved Lourdes, dør 35 år gammel. Torsdag den 11. februar 1858 bliver Bernadette sammen med en lillesøster og en veninde sendt ud for at samle brænde til komfuret. Ved klippen Massabielle ("den store klippe") ved floden Gave ser Bernadette en skikkelse i en grotte. Efter flere åbenbaringer spørger Bernadette kvinden, hvem hun er, og hun svarer: "Jeg er den ubesmittede undfangelse" ("Qué soy ér immaculada counceptiou!"). Efter den fransk-tyske krig i 1870 bliver stedet Europas mest besøgte valfartssted. Og der begynder at indtræffe bemærkelsesværdige helbredelser ved kilden. En blind mand får synet igen, da han vasker ansiktet i vandet. For at undslippe de nysgerrige søger Bernadette tilflugt i ordenen De Barmhjertige Søstres kloster Saint-Gildard i Nevers ved Loire i Midt-Frankrig. Hendes helbred er svagt, og hun forlader aldrig klostret siden. Bernadette gravlægges på klosterets kirkegård. Da man i september 1909 åbner hendes grav i forbindelse med hendes saligkåring, er hendes legeme uden spor af forrådnelse. Nu hviler Bernadette i en kiste i klosterkapellet i Nevers, iført sin sorte ordensdragt. Efter hendes død accepterer kirken Bernadettes hændelser som åbenbaringer, og hun bliver saligkåret den 14. juni 1925 og helgenkåret den 8. december 1933 af pave Pius XI - på mindedagen for Jomfru Marias ubesmittede undfangelse. Hvert år valfarter mere end 1.000.000 mennesker fra hele verden til Lourdes.
1879429 Thomas Beecham, engelsk dirigent; han dør i 1961.
1879525 William Aitken, senere lord Beaverbrook. Gjorde London-avisen Daily Express til verdens største; han dør i 1964.
187967 Knud (Johan Victor) Rasmussen, grønlandsk/dansk polarforsker. Han bliver født i Jakobshavn, det nuværende Ilulissat, i Grønland. Faderen er missionær og fungerer som præst og lærer, hans mormor er inuit. Fra barnsben bliver Knud fortrolig med hundeslæden, som senere skal få så stor betydning for hans virke. Sit første skoleår tager han i Ilulissat, men i 1891 kommer han som 12-årig på kostskole i Danmark. Fem år senere kommer resten af familien også til Danmark. Med besvær lykkes det Knud at få en studentereksamen i 1900. Samme år får han ansættelse som journalist på Kristeligt Dagblad, hvor han skal dække en Islandsekspedition. Her møder han forfatteren og polarforskeren Mylius-Erichsen, som deler Knuds interesse for Grønland. Knud Rasmussen og Mylius-Erichsen slår sig sammen med kunstneren grev Harald Moltke samt læreren og grønlænderen Jørgen Brønlund, og sammen gennemførter de fra 1902-1904 Den litterære Grønlandsekspedition, som går langs den grønlandske nordvestkyst fra Upernavik til Kap York i nærheden af Thule. I 1910 opretter Knud Rasmussen Thule-stationen, sommer kom til at fungere som missionsstation og handelsplads, og som bliver udgangspunktet for syv Thuleekspeditioner:
  • 1912: Over indlandsisen på hundeslæde til Danmark Fjord.
  • 1916-1918: Langs Polarhavet til Independence Fjord.
  • 1919: Grant Land (nordligste del af Ellesmere Land, Canada) – uden Knud Rasmussens egen deltagelse.
  • 1919: Angmagssalik i Østgrønland.
  • 1921-1925: Fra Grønland til Sibiriens kyst på tværs af det arktiske Nordamerika. Han beskriver mange inuit-stammer undervejs og hjembringer et stort antal genstande til Nationalmuseet.
  • 1931: Julianehåb til Angmagssalik i Østgrønland.
  • 1932-1933: Kap Farvel til Scoresbysund i Østgrønland.
Knud Rasmussen får en maveinfektion under den sidste ekspedition og bliver først bragt til Julianehåb og derfra til Danmark til indlæggelse på Gentofte Hospital. Han kommer sig dog ikke over sin sygdom men dør 21. december 1933, 54 år gammel. Hans indsats er en væsentlig del af årsagen til, at Østgrønland tilfaldt Danmark ved Den Internationale Domstol i Haag i 1933 som afslutning på konflikten med Norge om Østgrønland.
187975 Dwight Davis, amerikansk statsmand, forsvarsminister (1925-29). Indstifter af Davis Cup og vinder af de første par konkurrencer, Wimbledon double vinder i 1901; han dør i 1945.
1879912 Komponisten Peter Heise er død, han blev 49 år gammel. Fra 1854-1857 var han hjælpedirigent i Studentersangforeningen. I disse år skrev han musik til sange i Hostrups komedier og vaudeviller. Derefter blev han ansat ved Sorø Akademi, hvor han var organist og musiklærer fra 1857-1865. Han er især kendt for en lang række af romancer og sange.
1879107 Britisk hær under ledelse af general Roberts indleder straffeekspedition mod Afghanistan efter at den britiske ambassadør i Kabul er blevet myrdet.
18791021 Thomas Alva Edison præsenterer den første brugbare kultråds glødelampe. Den har en brændetid på godt 12 timer.
18791026 Leon Trotsky (Lev Davidovich Bronstein), russisk revolutionær leder og forfatter. Som 18-årig arresteres Trotsky for deltagelse i revolutionære aktiviteter. I 1902 lykkes det Trotsky af flygte fra sit sibiriske eksil, og han tager til London, hvor han møder Lenin. I 1905 vender han tilbage til Rusland for at tage del i revolutionen, men må igen flygte til vesten, hvor han de følgende 10 år virker som revolutionær skribent. Under første verdenskrig udvises han fra Frankrig og Spanien og tager i stedet ophold i USA. Efter zarens fald i 1917 vender han tilbage til Rusland, hvor han snart bliver Lenins næstkommanderende. Ved Lenins død forventede mange, at Trotsky ville blive hans efterfølger. Men det lykkes Stalin at få Trotsky smidt ud af kommunistpartiet, og i 1928 må Trotsky gå i eksil. Efter ophold i Tyrkiet og Norge ender han i Mexico City. Her myrdes han i 1940 af Stalins hemmelige politi.
18791027 Ørstedsparken i København åbnes for publikum.
18791027 Under den fransk-tyske krig overgiver de franske tropper i Metz sig til preusserne.
18791029 Franz von Papen, tysk soldat, statsmand og diplomat. I 1914 kommer han til Washington som militærattache, men udvises pga mistanke for spionage. Han spiller en afgørende rolle i forbindelse med at hjælpe Hitler til magten.Fra 1939-44 er von Papen ambassadør i Tyrkiet. Han frikendes ved Nürnbergdomstolen, men idømmes alligevel 8 års fængsel, hvoraf han dog afsoner et par år. Papen dør i 1969.
1879114 Will Rogers, amerikansk skuespiller og humorist. Han starter sin tilværelse på en farm og lever de første år som cowboy. Siden optræder han på Broadway, og i 1920'erne og 30'erne indspiller han 71 film. Han ankommer under en flyvning i Alaska i 1935.
1879114 Kasseapparatet patenteres af James Ritty, som har en saloon i Dayton, Ohio.
1879115 Fysikeren ("elektromagnetisme") og matematikeren James Clerk Maxwell dør, 48 år gammel.
1879117 Lev Trotskij, russisk politiker/revolutionær og politiker. Han er en af lederne af Oktoberrevolutionen og regnes for dens næstkommanderende efter Lenin. Efter Lenins død i 1924 er han en af hovedmodstanderne mod Stalins politiske linje. Det fører til hans eksklusion fra partiet i 1927 og deportation fra Sovjetunionen i 1929. I 1940 bliver han myrdet i 1940 med en isøkse af den kommunistiske NKVD-agent Ramón Mercader i sit hjem i Mexico, 60 år gammel.
1879118 Historikeren Kristian Erslev forsvarer sin disputats.
18791127 Den franske generalforsamling flytter fra Versailles og ind til Paris.
18791129 Jacob Gade, komponist, violinist og dirigent. Han begynder som spillemand i sin fars orkester hjemme i Vejle; men allerede som 16-årig tager han til København. Her opnår han at blive kapelmester på nogle af byens største restauranter og teatre. I 1919 rejser han til USA og spiller sig til en plads som violinist i et af New Yorks symfoniorkestre. I 1921 vender han tilbage til København til en stilling som kapelmester i Palads-biografen. Det er her, at han i 1925 komponerer Tango Jalousie, som er en af de mest populære og mest spillede melodier, der nogensinde er komponeret. Han dør den 20. februar 1963, 83 år gammel.
18791218 Paul Klee, schweizisk maler. Han dør i 1940.
18791221 Ibsens Et dukkehjem opføres for første gang. Det sker på Det kongelige Teater i København. Betty Hennings og Emil Poulsen spiller hovedrollerne som Nora og Thorvald.
18791221 Josef Stalin, sovjetisk diktator med tilnavnet den røde tsar, fødes i Georgien. Han tilslutter sig en revolutionær undergrundsbevægelse og bliver to gange forvist til Sibirien. Efter oktoberrevolutionen i 1917 bliver han kommissær i den første sovjetrussiske regering. I 1922 bliver han generalsekretær i kommunistpartiet, en magtfuld position, som sætter ham i stand til gradvis at isolere og ødelægge sine rivaler efter Lenins død. Fra begyndelsen af 1930'erne har han diktatoriske beføjelser. I 1928 lancerer han den første femårsplan, som skal gennemføre en hurtig industrialisering. Han igangsætter også gruopvækkende kollektiviseringer af landbrugsområdet, hvilket fører til store sultkatastrofer. I perioden 1934-1938 foretager han store udrensninger i partiet, i hæren og blandt de intellektuelle, som betegnes som "fjender af folket". Ved den tyske invasion under anden verenskrig bliver Stalin leder af den russiske hær. Efter det tyske nederlag opnår Rudland kontrol over landene i Østeuropa. Stalin dør den 5. marts 1953. Under Krustjof anklages Stalin for forbrydelser mod partiet, og efterfølgende bliver flere af hans modstandere rehabiliteret.
18791221 Alexandrine, datter af storhertug Frederik Frans 3. af Mecklenburg-Schwerin og storhertuginde Anastasia Mikhailovna Romanova, i 1898 gift med den senere kong Christian V Danmark. Hun dør i 1952.
18791228 Broen over Tay i Skotland styrter sammen under et persontog, mere end 70 personer omkommer.
18791230 Første opførelse af Gilbert og Sullivans "Piraterne fra Penzance" finder sted i Paignton, Devon.
18791231 Thomas A. Edison demonstrerer sin opfindelse glødelampen i Menlo Park, New Jersey.
188016 Tom Mix, stumfilmstjerne i især cowboyfilms; han dør i 1940.
1880110 Karl Adrien Wettach med kunstnernavnet "Grock", schweizisk klovn, akrobat og musiker. Han lærer musik og akrobatik hos sin far. Da en Roma-campingvogn kommer forbi, slutter han sig til dem og lærer at spille flere (24?) instrumenter. I I 1894 debuterer han med Fiame Wetzels rejsecirkus. Han tournérer i alverdens lande og taler næsten alle sprog. En overgang var han selv cirkusdirektør.Han nævnes ofte i samme åndedrag som sin yngre kollega og ven, Charlie Rivel, når man skal sættes navne på de største klovner gennem tiderne. Grock dør den 14. juli 1959, 79 år gammel.
1880121 Bengt Strömgren, dansk astrofysiker, som bliver pioner indenfor studiet af gasskyer i universet. og stjerners atmosfæriske forhold; han dør i 1987.
1880126 Douglas MacArthur, amerikansk general i 2. verdenskrig og Koreakrigen..
1880129 W C Fields (Claude William Dukenfield), én af Amerikas største komikere. Hans humor og pompøse optræden ledsages af en unik blanding af nasal dræven, træmandsagtige udtryk og fantastisk timede bevægelser. Han opfinder selv mange af replikkerne i sine radio shows og film. Og han bevarer sin kyniske rolle både på og udenfor scenen. På film spiller han ofte dranker, som hader børn og hunde. Stikker hjemmefra som 11-årig og begynder at jonglere med tennisbolde, æbler mv. Fra 1915-1921 jonglerer han i Ziegfeld Follies på Broadway. I 1923 skifter han til scenen og filmen, hvor han øjeblikkelik får succes. Han flytter til Hollywood, hvor han skriver, instruerer og spiller med i film. Han spiller bl.a. Mr. Micawber i 'David Copperfield' i 1935. Han huskes for 'The Bank Dick' og 'My Little Chickadee' fra 1940. Fields dør i Pasadena, Californien den 25 dec.1946.
1880217 Den russiske tsar Aleksander II overlever en snigmordsbombe, som er anbragt i i kælderen under spisesalen. Hædersgæsten, fyrst Alexander af Battenburg, er imidlertid forsinket, og spisesalen er tom. Alexander er uskadt, men 67 mennesker blev dræbt eller alvorligt såret ved eksplosionen. Året efter den 13. marts 1881 bliver Alexander dræbt ved et attentat.
1880229 St Gotthard tunnelen gennem Alperne afsluttes.
1880330 Sean O'Casey, irsk dramatiker.
188058 Den franske forfatter Gustave Flaubert er død, 58 år gammel. Efter endt skolegang rejste han i 1842 til Paris, hvor han efter forældrenes ønske begyndte at studere jura. I 1844 måtte han imidlertid afbryde uddannelsesforløbet på grund af sygdom. Flaubert blev diagnosticeret med epilepsi og måtte derfor indstille sig på et mere stillesiddende liv. Med romaner som "Madame Bovary”" og "Følelsernes opdragelse" overskred han datidens grænser for anstændighed og udvidede samtidig grænsen for, hvor realistisk fiktionen kan fremstå i litterær form.
1880511 Irving Berlin, amerikansk komponist; han dør i 1989.
1880627 Helen Keller, amerikansk forfatter; 19 måneder gammel får hun en sygdom, som gør hende døv og blind; hun lærer braille-skrift af en lærerinde, og det lykkes hende at gennemføre college; hun dør i 1968.
1880629 Stillehavsøen Otaheite, i dag bedre bedre som Tahiti, bliver formelt annekteret af Frankrig efter at have været fransk protektorat siden 1842.
1880713 Bryggeriet Tuborg lancerer en ny øl, Grøn Tuborg, som bliver den mest solgte øl i Danmark.
1880814 Domkirken i Köln, Kölner Dom, indvies. Byggeriet blev påbegyndt i 1248.
1880825 K.K. (Karl Kristian) Steincke, socialdemokratisk politiker og cand.jur. i 1906. Han er medlem af Landstinget fra 1918, som folketingsvalgt fra 1939 og formand for Landstinget 1948-1950 og 1951-1952. Hans navn forbindes med den socialreform, der blev gennemført i 1933 i forbindelse med Kanslergadeforliget. Han var som socialminister hovedarkitekten bag arbejdsanvisning, arbejdsløshedsforsikring, offentlig forsorg, sygekassen og arbejdsulykkeforsikring. Han er kendt som en skarp debattør, hvis overlegne stil ikke altid gjorde ham lige populær blandt kolleger. Som noget ganske usædvanligt i dansk politik er han udsat for ikke mindre end to attentatforsøg, mens han står på Folketingets talerstol. Steincke dør den 8. august 1963, 82 år gammel.
1880831 Dronning Wilhelmina (Helena Pauline Maria of Orange-Nassau) af Holland. Under anden verdenskrig tilskynder hun kraftigt til modstand mod besættelsesmagten, selv om hun tvinges til at flygte til England. Hun dør i 1962.
188096 Den første testmatch mellem England og Australien spilles på "the Oval".
1880920 Bell Telefonselskabet oprettes i København.
1880926 Aarhus Gymnastikforening - i daglig tale AGF - holder stiftende generalforsamling i Århus. I 1902 oprettes også svømning-, fodbold- og tennisafdeling blev oprettet. Fodboldklubben er en af de mest succesfulde danske klubber med 5 danske mesterskaber og 9 pokaltitler (hvilket er rekord).
1880101 Fremstilling af elektriske pærer påbegyndes i "The Edison Lamp Works" i New Jersey.
1880105 Den tysk-franske operettekomponist Jacques Offenbach dør i Paris, 61 år gammel.
18801019 Albert Dam (Niels Albert Jensen, forfatter fødes i Virring ved Skanderborg. Han debuterer som 26-årig med romanen Mellem de to søer, en thriller med det uopklarede "Hjorthøjmord" som tema. To år senere udkommer Det bevingede hjul, en storbyroman fra det københavnske bohememiljø. Romanen bliver dårlig anmeldt, og Albert Dam kan ikke leve som fuldtidsforfatter. Efter at have gjort sin uddannelse som cand. phil i historie færdig flytter han i 1911 hjem til moderen i Virring. Nogle år senere mister han sin kone og står alene med to børn og samt et konditori i Kjellerup. Under første verdenskrig er han indkaldt flere gange til sikringsstyrkerne. I 1917 gifter han sig med sin husholderske Johanne, og de driver konditoriet videre. Først i 1934 udkommer romanen Så kom det ny brødkorn. Op gennem 30'erne arbejder Albert Dam på sin store roman Mod det ukendte mål. I 1954 kommer Dag saa lang og i 1956 skildringerne Morfars By. Først som 80-årig får han sit gennembrud i de litterære kredse, efter at flere af hans skitser er publiceret i Vindrosen. Han er aktiv skribent i mere end 70 år. To gange bliver han indstillet til Nobels Litteraturpris. I 1967 tildeles han Statens Kunstfonds Livsvarige ydelse. I 1969 udnævnes han til æresborger i Silkeborg, der opstiller en buste af ham på hans 89 års fødselsdag (man var ikke sikker på, at han ville blive 90 år). Han dør den 24. maj 1972, to år efter at et trafikuheld havde svækket ham alvorligt.
18801030 Danmark sætter kulderekord i oktober med -11,9 °C målt i Thy.
1880111 Alfred Wegener, tysk meteorolog, geolog og polarforsker. Han er særlig kendt for sin teori om kontinentaldriften, som han fremsætter i 1912. Teorien bliver dog først anerkendt i 1966. Han har tilknytning til Danmark, da han deltager i de danske ekspeditioner i Grønland. Han er med på Danmark-ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-1908 som meteorolog og er igen med i 1912-1913 med J.P. Koch i Østgrønland. Wegener taler flydende dansk. Han dør den 1. november 1930 på Grønland.
18801124 Abd Al Isis Ibn Saud, Saudiarabiens første konge fra 1926 til hans død i 1953.
18801222 Den engelske forfatter George Eliot er død, hun blev 61 år gammel. George Eliot var et pseudonym for Mary Ann Evans. Hun var en af de betydeligste engelske romanforfattere fra den victorianske periode.
18801223 Ejnar Mikkelsen, dansk polarforsker, skibsfører, forfatter og inspektør på Østgrønland. Efter en kort skolegang bliver han sendt af sted med Georg Stage. Som ung styrmand deltager han i 1900 i Amdrup-ekspeditionen til Østgrønland. De følgende år deltog han i flere udenlandske ekspeditioner, bl.a. til havet nord for Alaska. Han er leder af Alabama-ekspeditionen til Nordøstgrønland 1909-12, hvor man søger efter de omkomne fra Danmark-ekspeditionen. Da skibet forliser, må Ejnar Mikkelsen sammen med en ledsager, Iver P. Iversen, vente på undsætning i to år. I 1924-1925 leder han koloniseringen af Scoresbysund med indbyggere fra Ammassalik (Tasiilaq). Fra 1933-1950 er han inspektør for Østgrønland. Han dør den 1. maj 1971, 90 år gammel.
18801230 Transvaal bliver republik med Paul Krüger som landets første præsident.
18801231 George Marshall, amerikansk general og statsmand. Han er øverstkommanderende i den amerikanske hær fra 1939 til 1944, udenrigsminister fra 1947 til 1949 og forsvarsminister fra 1950 til 1951. Under anden verdenskrig er han øverstkommanderende for den amerikanske hær. Som udenrigsminister lægger han navn til Marshall-planen for hjælp til genopbygning af Europa efter anden verdenskrig. Han modtager fredsprisen i 1953. Han dør den 16. oktober 1959, 78 år gammel.
188125 Den skotske historiker og forfatter Thomas Carlyle er død, han blev 85 år gammel. Hans "History of The French Revolution" fra 1837 var inspirationskilde til Charles Dickens "A Tale of Two Cities" og er stadig populær.
1881215 Holger Tornøe, arkitekt. Sammen med Ludvig Valentiner stifter han FDF den 27. oktober 1902. Selv om at medlemmerne er uniformerede, er FDF ikke en del af spejderbevægelsen. På FDFs 25 års jubilæum modtager han ridderkorset den 27. oktober 1927. Tornøe dør den 5. maj 1967, 86 år gammel.
1881312 tyrkisk feltmarskal, revolutionær, statsmand og grundlægger af det moderne Tyrkiet. Han proklamerer Tyrkiet som republik den 29 oktober 1923 og bliver valgt som landets første præsident. Han er officer under første verdenskrig og får heltestatus efter slaget ved Gallipoli i 1915. Op til Osmannerrigets fald i 1922 leder han den Tyrkiske Nationalbevægelse under den tyrkiske uafhængighedskrig. Efter at have etableret en provisorisk regering i Ankara lykkeds det at overvinde Ententemagternes styrker. Efter den tyrkiske uafhængighedskrig påbegynder Atatürk et politisk, socialt, økonomisk og kulturelt reformeringsprogram for at reformere det Osmanniske Rige til en sekulær nation. Under hans ledelse opføres tusinder af skoler med almindelig og gratis skolegang. Derudover får kvinder lige civile- og politiske rettigheder, og de får stemmeret den 5 december 1934. Det arabiske alfabet bliver erstattet af det latinske alfabet, og den gregorianske kalender bliver indført. I 1934 bliver Mustafa Kemal blev hædret med navnet Atatürk: "Tyrkernes fader". Atatürk er præsident og landsfader indtil sin død den 10. november 1938, 57 år gammel.
1881312 Frankrig okkuperer Tunesien.
1881313 Tsar Alexander II af Rusland godkender udkastet til en fri forfatning. Samme dag bliver han myrdet af terroristiske nihilister, 63 år gammel.
1881317 Walter Rudolf Hess, schweizisk læge. I 1949 modtager han nobelprisen for sin opdagelse af hvilken rolle, de forskellige områder i hjernen spiller for styring af organer mv. Han dør i 1973.
1881325 Béla Bartók, ungarsk komponist, folkemusikforsker og pianist. Fra 1899-1904 studerer han på konservatoriet i Budapest, hvor han siden er lærer fra 1907-1934. Sammen med Zoltán Kodály undersøger han den ungarske, slovakiske og rumænske folkemusik og skaber en uvurderlig samling af værker med udgangspunkt i den folkelige musik. Hans værker spænder fra store orkesterværker til små naive stykker som klaverskoler for børn. I 1940 flytter han til USA, hvor han virker resten af livet. Han dør den 26. september 1945, 64 år gammel.
1881326 Fyrstedømmet Rumænien udråbes til kongerige, og Karl I krones efterfølgende til konge i Bukarest. Monarkiet bliver afskaffet i 1947.
1881418 Naturhistorisk Museum i London åbnes.
1881424 Harald Giersing, maler. Han er en hovedfigur i det modernistiske gennembrud i Danmark omkring 1910-1920. Fra 1900-1904 studerer han ved Det kgl. danske Kunstakademi, og fra 1904-1906 er han elev hos Kristian Zahrtmann, Kunstnernes Frie Studieskoler. Med sine portrætter og figurmalerier, fodbold- og balletbilleder, skovinteriører, landeveje og kirkegårdsbilleder og med sin intelligente og skarpe pen står han som en af de vigtigste danske kunstnere fra 1900-tallet. Han dør af lungebetændelse den 15. januar 1927, kun 45 år gammel.
1881429 Mozart Lindberg, kriminel. To gange udstår han en straf på 16 års tugthusarbejde og efterfølgende 25 års psykopatforvaring for frihedsberøvelse af præsten fra Gram i en trækasse på en lastbil i et forsøg på afpresning. Han tilbringer 60 år af sit 94 år lange liv i fængsler med adskillige mislykkede flugtforsøg. Han dør den 5. juli 1975 i Malmø, 94 år gammel.
1881512 Tunis bliver fransk protektorat.
1881525 Bela Bartok, ungarsk komponist; han dør i 1945.
188172 Den amerikanske præsident James A. Garfield skydes ned i Washington D.C. af Charles J. Guiteau, blot tre måneder inde i sin valgperiode. Guiteau, som bl.a. er utilfreds med at have fået afslag på at blive USA's ambassadør i Frankrig, bliver hængt for mordet. Garfield dør af blodforgiftning den 19. september 1881, 49 år gammel. I flere måneder svæver Garfield mellem liv og død, mens lægerne forsøger at lokalisere en pistolkugle, der har boret sig ind i hans krop, og døden er formentlig forårsaget af de usterile instrumenter, som bliver anvendt.
188174 Billy the Kid (William Bonney), amerikansk fredløs, skydes ned og dør; det lykkes ham at undslippe fra fængsel, hvor han er indsat for mord og venter på at blive hængt. Sheriff Pat Garrett jagter Billy i 2½ måned, inden han "får ram på ham".
1881714 "Billy The Kid" alias William H. Bonney, amerikansk kvægtyv og bandit dræbes af sheriff Pat Garrett. "Billy the Kid", som er dømt til døden for mord, er flygtet fra fængsel efter at have dræbt to politifolk. Han bliver 21 år gammel.
1881715 William Bonney ("Billy The Kid") bliver dræbt af sheriff Pat Garrett i New Mexico, da han forsøger at flygte. Der verserer forskellige historier om den myrdedes identitet. Én historie lyder, at Billy The Kid ændrer sit navn til Bushy Bill Roberts og lever indtil 1950.
188183 Britiske tropper erobrer Suez.
188186 Alexander Fleming, skotsk bakteriolog. I 1928 observerer han, at der ved et uheld er kommet mug på et præparat, og at dette område er bakteriefrit. Stoffet, som han kalder penivcillin, giver ham nobelprisen i 1945; Fleming dør i 1955.
1881812 Cecil B. de Mille, Hollywood producer; han dør i 1959.
1881910 Lars Larsen-Ledet, journalist, forfatter og afholdsagitator. I 1902 er han elev på Askov højskole, og efterfølgende studerer han ved Sorbonne og Oxford. I 1903 bliver han uddannet journalist. Efter at have arbejdet for flere aviser bliver han i 1906 redaktør af afholdsbevægelsens avis, Afholdsdagbladet. Han fortsætter helt frem til 1936, hvor bladet går ind, og til 1947 arbejder han utrætteligt for bevægelsen og agiterer for et nationalt alkoholforbud. Fra 1919 til sin død er han vicepræsident i verdensligaen mod alkoholisme. I 1905 er han et af de stiftende medlemmer af Det Radikale Venstre og er medlem af partiets hovedbestyrelse 1912-1921. Omkring 1930 melder han sig ud af Det Radikale Venstre og ind i Socialdemokratiet, da han mente, at afholdssagen bliver bedre varetaget i dette parti. Det lykkes ham ikke at opnå valg til folketinget. Han dør den 10. juli 1958, 76 år gammel.
1881911 Asta Nielsen, dansk stumfilmstjerne og måske stumfilmens første sexsymbol. Hun får sin uddannelse på Det kongelige Teaters elevskole, men slår aldrig igennem på scenen men derimod på filmen. Hun filmdebuterer i stumfilmen "Afgrunden", hvor hun spilelr sammen med Poul Reumert. Hun opnår især stor succes i Tyskland; hun dør i 1972.
1881915 Ettore Bugatti, italiensk bildesigner og ingeniør. Bugatti er et af de mest eksklusive bilmærker nogensinde og en beundret veteranbil. Firmaet har været en legende som producent af nogle af de bedste sportsvogne, der kunne købes for penge. Selv om Bugatti er født i Italien, bliver firmaet grundlagt i Molsheim i Tyskland. De første års biler kørte med de tyske racer farver. Elsass blev som bekendt fransk efter første verdenskrig. Firmaets sportsvogne har succes i de tidlige Grand Prix-løb. Det er en Bugatti, der vinder det første Grand Prix nogensinde, i Monaco. Bugattis succes når sit højdepunkt, da den vinder Le Mans to gange i 1937 og 1939. Det oprindelige franske Bugatti-firma gik fallit under 2. verdenskrig, men produktionen er blevet genoptaget to gange, først i Italien og herefter af den tyske Volkswagen-koncern.
1881919 USA's præsident James A. Garfield dør efter attentat. Han efterfølges af vicepræsident Chester Arthur.
1881101 William Edward Boeing, flyingeniør. I 1916 grundlægger han Boeing-flyfabrikkerne efter at have tjent en formue på tømmer og jern. Han dør den 28. september 1956, 74 år gammel.
18811015 P.G.[ sir Pelham Grenville ]Wodehouse, engelsk forfatter og humorist, som skriver romaner, noveller, skuespil, lyrik og essays, alt med samme lette milde satire. Han er nok bedst kendt som skaberen af den verdensfjerne og affable Bertie Wooster og hans ukuelige kammertjener Jeeves. Han indleder Hans fader er offentlig ansat, og da han bliver udnævnt til dommer i Hong Kong, bliver en stor del af sønnens opdragelse overladt til ældre tanter (hvilket skinner igennem i mange af hans værker). Han kommer på Dulwich College, og en anden af hans personer, Psmith synes at stamme derfra. Wodehouse starter sin karriere som bankmand i Hong Kong og Shanghai Bank, men allerede to senere bliver han freelance skribent. Han begynder at skrive til forskellige drengeblade og siden for Strand Magazine og endelig for Punch. Hans første roman udgives i 1902. Bertie Wooster og Jeeves kommer til verden i The Man With Two Left Feet (1917). Wodehouse kommer i miskredit under anden verdenskrig pga en radiotransmission til USA. Det bevirker, at han flytter til USA, hvor han bliver amerikansk statsborger i 1955. Han fortsætter med at skrive indtil sin død i 1975, og udgiver næsten 100 romaner og 50 skuespil.
18811016 Vilhelm Buhl, politiker, finans- og statsminister. Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1908. I 1924 bliver han skattedirektør i København. Han er medlem af Landstinget i 1932 og er fra 1939-1953 medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Fra 1937-1942 er han finansminister i den socialdemokratisk-radikale Stauning/Munch-regering. Efter Staunings død i 1942 efterfølger han ham på posten som statsminister. Allerede i november må han gå af efter tysk pres, og han bliver efterfulgt af Erik Scavenius. I 1945 bliver han statsminister i befrielsesregeringen og sidder på posten til folketingsvalget i oktober 1945, hvor han bliver afløst af Venstres Knud Kristensen. I regeringen Hans Hedtoft I fra 1947-1950 var Buhl minister uden portefølje. Han dør den 18. december 1954, 73 år gammel.
18811025 Pablo Picasso, spansk kunstner, fødes i Picasso i Malaga. Da familien flytter til Barcelona, begynder Picasso som 15-årig at studere på La Lonja akademiet. I 1900 har han sin første udstilling i Barcelona, og samme år tager han til Paris, hvor han slår sig ned fra 1904. På randen af stadig sult bliver han fascineret af livet på Montmartre, og han foretager mange studier af byens fattige eksistenser. I perioden 1900-1906 arbejder han med næsten samtlige nyere stilretninger indenfor moderne malerkunst, fra impressionisme til Art Nouveau. En tid er han meget inspireret af El Greco. Det er hans såkaldte "blå periode" (1901–04). Efterfølgende bliver hans udtryk mere naturalistisk, hans "rosa periode" (1905). Efter 1906 kommer hans abstrakte periode. I 1907 med fx "Les Demoiselles d'Avignon" starter han sammen med Bracque den kubistiske periode, hvor han maler nogle af sine mest revolutionære billeder. I samme periode arbejder han også med collager, skulpurering, keramik, grafik mv. Fra 1916 arbejder han med ballet og teaterproduktion. I begyndelsen af 1920'erne begynder han at tegne og male realististiske og klassisk smukke billeder. Fra begyndelsen af 1930'erne arbejder han meget med skulpturer og har store udstillinger i Paris og Zürich. Picasso's mest kendte værk er "Guernica", den baskiske by, som i 1937 ødelægges af tyske bombefly på Francos foranledning. Efter anden verdenskrig flytter Picasso til Sydfrankrig, hvor han begynder at interessere sig for de klassiske middelhavstraditioner. Han er nyskabende og kreativ gennem hele sit lange liv. Ved hans død den 8. april 1973 er Picasso anerkendt som den medt fremtrædende og universelle kunstner af sin tid. Picasso har engang sagt, at "kunst er ikke til at dekorere lejligheder med. Det er et våben, man går til angreb med eller forsvarer sig mod fjenden med. En kunstner er optaget aa samfundet omkring sig, altid åben for hjerteskærende, flammende eller lykkelige begivenheder, som han reagerer på på alle måder". I 1963 åbnedes Picasso Museet i Barcelona, som rummer mange af hans tidligere værker.
18811026 En skudkamp finder sted ved O.K. Corral udenfor Tombstone, Arizona mellem Ike Clantons bande og byens marshal Virgil Earp, hans vicesheriffer og brødre Wyatt og Morgan og den alkoholiserede Doc Holliday. Under skudvekslingerne dør Ike Clantons broder Billy sammen med to andre bandemedlemmer. Ike Clanton og Billy Claibourne undslipper. Virgil og Wyatt Earp dør senere af alderdom.
18811113 Skuespilleren Carl Schenstrøm, "Fyrtårnet" fødes i København. Hans bedstefar har et telt på Dyrehavsbakken. Imidlertid udvandrer familien i 1880'erne til Chicago, men må vende tilbage efter et par år, hvorefter Carl kommer i lære som bogbinder. Han spiller dilettant i sin fritid, og efter nogle år får han ansættelse ved et lille københavnsk teater, som tournerer en del i provinsen. Siden får han nogle småroller ved Nordisk Film. Da Lau Lauritzen rejser til Palladium, tager han Carl Schenstrøm med. Siden får Lau det gode indfald at sætte ham sammen med Harald Madsen, og de danner verdens første filmpar, "Fy og Bi". Sammen indspiller de et halvt hundrede stumfilm og tre tonefilm. Han dør i 1942.
18811117 Johannes Poulsen, skuespiller og instruktør. Han debuterer på Dagmarteatret i 1901 og er der til 1909, hvor han bliver engageret af det Det Kongelige Teater, hvor han er til sin død. Fra 1917 er han desuden sceneinstruktør på Det Kongelige Teater. Han dør den 14. oktober 1938, 56 år gammel.
18811125 Pave Johannes XXIII, hans døbenavn er Angelo Giuseppe Roncalli, pave med tilnavnet "Den Gode Pave" fra 28. oktober 1958 til sin død. Han er en meget smilende og varm personlighed, der vinder folks hjerter. Han spiller en vis rolle i løsningen Cubakrisen og er i det hele taget en stor fortaler for fred og modstander af krig. I år 2000 bliver han saligkåret af Johannes Paul II. Hans afsjælede legeme flyttes fra en kiste i Peterskirkens krypt til en gennemsigtig glaskiste i selve basilikaen. Han dør den 3. juni 1963, 82 år gammel.
18811128 Stefan Zweig, østrigsk forfatter. Han skriver noveller og korte fortællinger samt biografier om Honoré de Balzac, Marie Antoinette og Maria Stuart (sidstnævnte bliver filmatiseret i Hollywood). Allerede i 1920'erne og 1930'erne er han en verdenskendt forfatter. Zweig flygter til England i 1934 efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland. Her bliver han engelsk statsborger. Efter udbruddet af 2. verdenskrig tager han til Brasilien, hvor han og hans hustru den 22. februar 1942 begår selvmord i fortvivlelse over fremtidsudsigterne for Europa og den europæiske kultur. "Jeg finder det bedre i rette tid og med hævet hoved at afslutte et liv, hvor intellektuelt arbejde betød den reneste glæde og personlig frihed det største gode på jorden," skrev han. Hans selvbiografi "Verden af i går" udkommer posthumt og er en lovprisning af den europæiske kultur, han mener er tabt.
1882118 A.A. Milne, engelsk forfatter (Peter Plys).Skriver adskillige lystspil og en enkelt kriminalroman. Er i 9 år bidragyder til Punch. Udgiver en række populære børnerim, som stadig er stadig elsket af engelske børn - men som dog ikke har fristet danske oversættere. Det har derimod historierne om Peter Plys - sønnens bamse - og hans venner Grislingen, Ninka Ninus, Æslet, Tigerdyret og de andre enkle - men eviggyldige - karakterer. Den første danske oversættelse kommer i 1930. Milne dør i 1956.
1882125 Virginia Woolf (døbt Adeline Virginia Alexandra Stephen), engelsk forfatter. Hun bliver gift med forfatteren Leonard Woolf i august 1912. Hun er hjemmegående fuldtidsforfatterinde uden formel uddannelse. Hendes stil er eksperimenterende og forud for sin tid. Hun er en del af den berømte kunstnergruppe Bloomsbury Group. Ægteparret opretter i 1917 forlaget Hogarth Press, der udgiver skrifter af medlemmerne af Bloomsbury Group, russisk litteratur og bøger om psykoanalyse – eksempelvis Sigmund Freud, Ruth Manning-Sanders og Thomas Stearns Eliot. Jævnligt får hun nervesammenbrud, det første, da hun er 13 år, og hendes mor dør. Det andet da hendes far dør. Hendes første selvmordsforsøg er som 22-årig. Den 28. marts 1941 druknede hun sig i floden Ouse nær deres hjem.
1882130 Franklin Delano Roosevelt, USA 32. præsident, fødes i Hyde Park, New York. Han får sin sagførerbestalling i 1907. I en række år er han en progressiv senator, men rammes i 1921 af polio. Han vender tilbage til politik og bliver guvernør i New York. under den dybe depression slår han i 1932 Herbert Hoover ved præsidentvalget. Roosevelts svar på nationens og verdens økonomiske problemer er hans program "New Deal", som omfatter både øjeblikkelige hjælpeforanstaltninger og reformer. Han genvælges i 1936 - og igen i 1940 og 1944. Dette er aldrig sket tidligere (og siden er valgreglerne ændret, så en amerikansk præsident kun kan genvælges 2 gange). Skønt Roosevelt forsøger at holde USA ude af anden verdenskrig, støtter han dog England med den såkaldte "låne-og-leje aftale". Efter det japanske overfald på Pearl Harbour går USA ind i krigen sammen med England og USSR.
1882131 Anna Pavlova, russisk balletdanser, betragtes som én af de allerstørste balletdansere nogensinde. Hun bliver i 1906 udnævnt til prima ballerina ved Mariinskijballetten i Sankt Petersborg og rejser 1909-1911 rundt med Ballets Russes under ledelse af legendariske Sergej Djagilev. I 1914 danner hun sit eget kompagni, der turnerer over hele verden. Hun huskes især for sin glansrolle i Svanesøen. Anna Pavlova dør den 3. januar 1931, 49 år gammel.
188222 James [Augustine] Joyce, irsk forfatter fødes i Dublin i en fattig familie, som forsøger at opretholde en respektabel middelklasse facade. Faderen, John Stanislaus Joyce, forsøger sig uden større held udi mange professioner, moderen, Mary Jane Murray, som er 10 år yngre end faderen, er pianist og stærkt præget af sin katolske tro. Som 6-årig sendes James på kostskole hos jesuitterne. Han går på Belvedere College i Dublin fra 1893-1897. I 1898 begynder han på University College i Dublin. Hans første udgivelse, som er et essay over Ibsens drama "Når de døde vågner" udkommer i 1900. På den tid begynder han også at skrive lyrik og poesi.

Efter eksamen i 1902 bryder Joyce med familien og tager til Paris, hvor han under anstrengte økonomiske forhold arbejder som journalist og lærer. I 1902 tager han tilbage til Dublin, da hans moder er meget syg. I juni (den 16. juni?) møder han Nora Barnacle, som han lever sammen med resten af livet. De får en søn og datter sammen, men bliver først gift mange år senere i 1931. I 1904 forlader de Dublin og rejser til Zürich, hvor Joyce skal undervise på Berlitz School. Jobbet viser sig at være besat til anden side, så parret fortsætter til Pola ved Adriaterhavet, hvor Joyce kommer til at undervise i engelsk på den lokale Berlitz School. I 1905 flytter de til Triest, hvor sønnen Giorgio bliver født. I 1907 udgiver Joyce en digtsamling, "Chamber Music". Joyce, der er træt af at undervise, overtaler nogle forretningsfolk til at investere i en biograf i Dublin. I oktober 1909 vender han tilbage til Dublin og er med til at åbne biografen, men allerede i januar året efter tager han tilbage til Triest. I 1912 er Joyce for sidste gang tilbage i Irland, hvor han opholder sig en periode i Dublin og Galway. I 1915 - under første verdenskrig - får familien tilladelse til at flytte til Zürich. Her begynder Joyce at skrive på sin store roman "Ulysses". Samme år udkommer "Dubliners", i 1916 kommer "A Portrait of the Artist as a Young Man", hvori han bl.a. beskriver sit ophold på den jesuitiske kostskole. I den periode bliver en gammel øjensygdom forværret og Joyce gennemgår adskillige operationer.

"Ulysses" udkommer den 2. februar 1922 - på forfatterens fødselsdag. Da censorerne finder dele af værket pornografisk, bliver det forbudt i England og USA. Den franske oversættelse kommer i februar 1929. Den 6. december 1933 frikender dommer John M. Woolsey "Ulysses" for at være pornografisk, og allerede i februar 1934 udkommer værket i New York.

I marts 1923 i Paris påbegynder Joyce et andet monumentalt værk, "Finnegans Wake", hvoraf et fragment udgives i april 1924. Den endelige udgave udkommer først i 1939. Bogen får en blandet modtagelse. Nogle kritikere ser bogen som et mesterværk, andre - heriblandt nogle af Joyces' venner - som uforståelig. Efter at Frankrig er faldet under anden verdenskrig tager familien Joyce tilbage til Zürich. Her dør han den 13. januar 1941 af en perforeret blindtarm.

1882215 Sigurd Jacobsen, dansk overretssagfører. Under et besøg i Wien efter 1. verdenskrig bliver han opmærksom på de elendige forhold, som børnene lever under, mens den spanske syge hærger. Han bliver en drivende kraft i at bringe wienerbørn til Danmark. Efter ophold af 3-12 måneders varighed vender børnene tilbage til Wien, solbrændte, velnærede, velklædte og raske. I nogle tilfælde har børnene næsten glemt deres tyske modersmål ved hjemkomsten, og mange beholder deres danskkundskaber resten af livet, da båndene til Danmark bliver opretholdt ved private gensidige besøg. Sigurd Jacobsen dør den 18. januar 1948.
188232 Den britiske dronning Victoria udsættes for et attentatforsøg. En sindsforvirret mand ved navn Roderick Maclean mener, at dronningen skulle have støttet hans familie, da hans far mistede sine penge ved et bankkrak. Gennem sit liv er dronning Victoria udsat for syv attentater - som alle mislykkes.
1882324 Henry Wadsworth Longfellow, poet ('Hiawatha'), dør.
1882324 Den tyske videnskabsmand Robert Koch offentliggør, at han har fundet den bakterie, som er årsag til tuberkulose. I 1905 modtager han nobelprisen i medicin; Koch dør i 1910.
188243 Jesse James, den amerikanske fredsløse, skydes i ryggen af sin tidligere, ven Robert Ford.
1882417 Nic. (Nicolai) Blædel, journalist, redaktør og modstandsmand, far til Leif Blædel og farfar til Sara Blædel. Han er cand. theol., men bliver under studiet ateist og derfor aldrig præst. Han deler navn med sin farfar, og for at undgå forveksling kalder han sig konsekvent for Nic. Blædel. Han er lærer ved Københavns skolevæsen fra 1906 til 1917 og derefter journalist og redaktør ved forskellige blade og aviser, herunder udenrigsredaktør ved Politiken fra 1917 til 1927 og ved Dagens Nyheder fra 1927 til 1934. I 1934 bliver han udenrigspolitisk redaktør ved Berlingske Tidende, hvor han især bliver kendt kendt for sin afstandtagen fra nazismen. I 1942 stifter han det illegale blad Dansk Tidende. Han bliver arresteret af det tyske politi under massearrestationerne den 29. august 1943, men løsladt kort efter på grund af sygdom. I 1945 udkommer hans bog "Forbrydelse og Dumhed" om den politiske optakt til 2. Verdenskrig. Han dør den 1. december 1943, 61 år gammel.
1882419 Charles Darwin, "opfinder" af udviklingsteorien dør, 73 år gammel.
1882513 Georges Braque, fransk maler og en af 1900-tallets betydelige billedkunstnere. Han bliver egentlig uddannet som håndværksmaler, men i 1903 bliver han optaget på kunstakademiet i Paris, som han dog forlader efter få måneder. Afgørende for hans kunstneriske udvikling bliver mødet med fauvismen, især Henri Matisses og Maurice Vlamincks billeder. Fra 1906-08 maler han fauvistiske landskaber, blandt andet Havnen ved l'Estaque, som tillige med andre af hans værker kan ses på Statens Museum. Mødet med Picasso i 1907 medvirker til et stilskift, og et arbejdsfællesskab mellem de to kunstnere fører omkring 1908-09 frem til skabelsen af kubismen. I 1911 begynder Braque at anvende fragmenter af ord og tal i sine kompositioner. Året efter begynder han at klistre avis- og tapetstykker på lærredet og opfinder dermed "papiers collés", en forløber for collagen. I 1914 bliver Braque indkaldt til krigstjeneste. Året efter bliver han alvorligt såret, men genoptager sit maleri i 1917. Kubismen afløses af mere naturalistiske skildringer, og i 1929 genoptager han landskabsmaleriet. Braque udfører flere grafiske serier og bogillustrationer. Georges Braque dør i 1963.
1882520 Sigrid Undset, norsk forfatter. I 1928 modtager hun nobelprisen for de historiske romaner Kristin Lavransdatter (1920-22, da. 1940) og Olav Audunssøn (1925-27, da. 1962-63). Faderen efterlader ved sin død i 1893 moderen og tre døtre i små kår, hvorfor Sigrid "må nøjes med" en kortvarig handelsuddannelse, hvorefter hun arbejder på kontor i ti år for at bidrage til hjemmets økonomi. Hun studerer på egen hånd og skriver en historisk roman, som dog bliver forkastet af Gyldendal. Herefter vender hun sig i stedet mod den realistiske samtidsskildring, og debuterer i 1907 med Fru Martha Oulie. Herefter følger en række novellesamlinger, Den lykkelige alder (1908), Splinten av troldspeilet (1917) og De kloge jomfruer (1918), romanerne Vaaren (1914) samt hovedværket Jenny (1911). I 1909 rejser Sigrid Undset på et stipendium til Italien, hvor hun møder maleren Anders Svarstad, som hun bliver gift med i 1912. I det store middelalderhistoriske værk Kristin Lavransdatter behandler hun den typiske kvindekonflikt mellem sociale pligter og erotisk passion, der er Sigrid Undsets hovedanliggende. I 1919 afbryder hun samlivet med sin mand og flytter til gården Bjerkebæk ved Lillehammer, hvor hun føder deres tredje barn. I 1924 konverterer hun til katolicismen. Som formand for forfatterforeningen 1935-1940 tager hun et opgør med nazismen. Hendes ældste søn falder ved tyskernes besættelse af Norge, og hun flygter til USA, hvor hun agiterer mod nazismen. Sigrid Undset dør den 10.6.1949.
1882522 Efter 10 års arbejde med at bore et 15 km langt hul åbner Sct Gotthard tunnelen.
1882617 Igor Stravinsky, russisk komponist ("Ildfuglen") og dirigent; han dør i 1971.
1882722 Edward Hopper, amerikansk maler. Han dør i 1967.
1882726 Richard Wagners "Parsifal" uropføres i Bayreuth.
1882816 Christian Mortensen, indtil den 28. december 2012 anerkendt som den mand i verden, der har haft det længste liv. Ved sin død er han 115 år og 252 dage gammel. I 1903 emigrerede Mortensen som 21-årig til USA, hvor han boede forskellige steder og arbejdede inden for forskellige brancher, blandt andre som mælkemand og på en bilfabrik. Den 28. september 2012 slår japaneren Jiroemon Kimura Christian Mortensens rekord som verdens ældste mand nogensinde. Christian Mortensen dør den 25. april 1998, 115 år gammel.
1882817 Samuel Goldwyn, født Szmuel Gelbfisz i Warszawa af jødiske forældre. Efter sin fars død tager han til Hamborg, siden til England og i 1899 sejler han til USA. Efter en strålende karriere i en stor handskevirksomhed slår han sig på filmen, og de følgende år opretter han flere filmselskaber og -studier i Hollywood: Paramount, Goldwyn Pictures og Samuel Goldwyn Productions. Han dør den 31. januar 1974, 94 år gammel.
1882820 Tjajkovskijs 1812-ouverturen uropføres i Moskva. Værket er skrevet minde om den mislykkede franske invasion af Rusland i 1812 og den katastrofale tilbagetrækning af den franske hær. Stykket er kendt for sine passager med kanonskud og en messingblæserfanfare til finale.
1882827 Samuel Goldwyn, grundlægger af MGM film studios i Hollywood.
1882915 Efter forudgående bombardement besætter britiske tropper Cairo, hvor khedivens magt genoprettes formelt. Reelt styres Ægypten dog af den britiske generalkonsul.
1882919 Robert Storm Petersen, Storm P., maler, forfatter, skuespiller og "opfinder". Skolen er ikke noget for Storm P., som er en drømmer og strejfer omkring på Kalvebod Fælled, hvor vagabonderne holder til. Deres frie liv appellerer til ham, og de kommer ofte til at dukke op i hans tegninger. Efter konfirmationen kommer han i lære hos sin far, som har en slagterforretning. Han forsøger at komme ind på Kunstakademiet, men da arkitekten Thorvald Bindesbøll ser hans tegninger, udbryder han: "Unge ven, hvis De lærer noget, mister De Deres talent!" Det bliver i stedet til søndagsundervisning hos en af familiens bekendte.Storm P. er først og fremmest kendt for sine mange vittighedstegninger, bl.a. "fluerne" og sine humoristiske aforismer. Han begynder som bladtegner ved Klods-Hans, Blæksprutten og Lurifax. Hans figurer, som jeg elskede som barn, er Peter Vimmelskaft, Peter og Ping og De tre små mænd. Storm P. er uhyre produktiv og efterlader sig mere end 50.000 tegninger. Hver eneste dag leverer han mindst et "dagbogsblad", en "flue" og fire tegninger i Peter og Ping-serien til de berlingske aviser, og dertil tegneserier til mange udenlandske aviser. Han tegner plakater, og udgiver hvert år i 30 år et "Storm P.-album" til jul. Han skriver flere bøger, illustrerer bøger af andre forfattere og efterlader sig omkring 150 malerier. Hans sidste maleri, som står ufærdigt tilbage på staffeliet, den dag han dør, hedder meget passende "Klovnens begravelse". En hel generation husker hans illustrationer til Ole Bole ABC fra 1927.Storm P. er skuespiller på Casino i Amaliegade fra 1905 til 1907 og på Dagmarteatret fra 1907 til 1909. Sin filmdebut har han i 1906 i stumfilmen "Caros Død" på Nordisk Film Kompagni. Efter en pause vender han i 1913 tilbage i spillefilmen "Lille Klaus og store Klaus". Han optræder i kunstner-kabareten Edderkoppen fra 1914 til 1918.

Han prøver lykken i USA og turnerer i 1919 i New York og Nebraska; men amerikanerne bryder sig ikke om hans tegninger og forstår ikke hans humor. Han aflyser alle engagementer, og tager hjem til Danmark. Her laver han Danmarks første tegnefilm, "Øen", med "De tre små mænd" i hovedrollerne. Den har premiere i Paladsteateret i København. Storm P. laver yderligere fire tegnefilm med "De 3 små mænd og Nummermanden". Han dør den 6. marts 1949, 66 år gammel.
1882930 Hans Geiger, tysk fysiker, født Johannes Wilhelm Geiger. I 1906 tager han eksamen i fysik og matematik i Erlangen. Året efter bliver han ansat på instituttet i Manchester hos Ernest Rutherford, hvis atommodel fra 1911 delvis bygger på Geigers undersøgelser vedrørende radioaktivitet. I 1912 flytter Geiger fysisk-teknisk anstalt i Berlin-Charlottenburg, og derfra i 1925 til universitetet i Kiel. Der udvikler han sammen med sin kollega, Walther Müller, i 1928 den kendte geigertæller. Han bliver medlem af den såkaldte Uranverein (Uranklubben) i det nazistiske Tyskland, som arbejder på at skabe en atombombe. Forsøget mislykkedes heldigvis. Han dør den 24. september 1945, 62 år gammel.
18821014 Eamon de Valera, irsk premierminister og præsident fødes i New York City. Han sendes til Irland for at få sin uddannelse. I 1917 bliver han leder af Sinn Fein. I 1920 bliver han valgt til præsident, men må gå under jorden, da han er eftersøgt af englænderne. I en periode sidder han i fængsel i England. Da Irland deles, nægter han at acceptere traktaten.Han dør i 1975.
18821017 Olaf Fønss, skuespiller, filminstruktør, filmproducer og en af Danmarks og Tysklands største stumfilmstjerner. Han er præsident for Dansk Skuespillerforbund fra 1933-1947 og censor ved Statens Filmcensur i 14 år. Han dør den 3. november 1949, 66 år gammel.
1882115 Brygger Carl Jacobsen åbner sin første lille skulpturudstilling for publikum. Senere vokser projektet og bliver til Ny Carlsberg Glyptotek.
1882119 England og Frankrig overtager i fællesskab kontrol med Egypten.
18821111 Gustav VI Adolf, svensk konge fra 29. oktober 1950 til 15. september 1973. Han får i sit ægteskab med den engelske prinsesse Margareta af Connaught fem børn, hvoraf her nævnes prinsesse Ingrid, senere dronning af Danmark (1910-2000). Han er farfar til kong Carl 16. Gustaf af Sverige og morfar til dronning Margrethe 2. af Danmark. Han dør den 15. september 1973, 90 år gammel.
18821126 Kai Nielsen, dansk billedhugger og maler. Han regnes blandt gruppen af fynske kunstnere omkring det 20. århundredes begyndelse. Han bliver optaget på Kunstakademiet i København, hvor han afslutter sin uddannelse i 1912. Han begynder som maler, men bliver snart grebet af billedhuggerkunsten. Han deltager i en konkurrence om udsmykningen af kongetrappen på Christiansborg Slot med temaet nordisk mytologi, og Kai Nielsen gør Ymerbrønden. Han vinder ikke konkurrencen, men værket bliver senere opstillet på torvet i Fåborg, hvor den i øvrigt vækker forargelse. Et andet kendt værk fra hans hånd er en statue af frugtavler og konservesgrosserer Mads Rasmussen, som er Faaborg Museums mæcen, Værket er udført i poleret sort granit. Min favorit er Venus med æblet, som står i Enghaveparken, København. Kai Nielsen dør den 2. november 1924, 41 år gammel.
18821128 Frederik Bajer opretter "Foreningen til Dansk neutralisering" ( Dansk Fredsforening).
1882126 Anthony Trollope, engelsk forfatter dør i London.
18821211 Den danske skolemand Hans Schneekloth er død, 70 år gammel. Han dimitterede fra Tønder Seminarium i 1835. I 1854 oprettede han en realskole på Vesterbro. I 1856 flyttede skolen ind i sin egen bygning på Frederiksberg. Skolen skiftede i 1883 navn til Schneekloths Latin- og Realskole.
18821216 Zoltán Kodály, ungarsk komponist og musikforsker. Sammen med Béla Bartók indsamler han ungarske folkemelodier, hvis tonesprog indgik i hans egen musik. Han gør en stor organisatorisk indsats i sit lands musikliv. Han dør den død 6. marts 1967, 84 år gammel.
18821228 Arthur Eddington, engelsk astronom og astrofysiker. I 1913 bliver han professor i astronomi ved Cambridge Universitetet og året efter leder af byens observatorium. Han dør den 22. november 1944, 61 år gammel.
188313 Clement Attlee, engelsk politiker. I 1922 bliver valgt ind i Underhuset. Han har flere ministerposter i mellemkrigstidens labourregeringer og bliver i 1935 formand for Labour. Under anden verdenskrig er han en loyal vicepremierminister under Churchill i den nationale samlingsregering. I 1945 bliver han premierminister ved parlamentsvalget, og hans første embedshandling er at overtage Churchills rolle som britisk forhandligsleder på Potsdam-konferencen. Labourregeringen indfører omfattende reformer af social- og sundhedssystemet. Samtidig gennemføres en omfattende nationalisering af store samfundsområder, herunder Bank of England, kulminer, stålindustri, elektricitet, gas, telefonvæsen og jernbaner. Clemet Attlee dør den 8. oktober 1967 (84 år gammel.
1883123 Gustave Doré, fransk tegner og grafik, dør 51 år gammel.
188328 Joseph Alois Schumpeter, østrigsk økonom. I 1909 bliver han professor ved universitetet i Czernowitz, Bukovina (nu i Ukraine) og i 1911 ved universitetet i Graz. Fra 1919-1920 er han østrigsk finansminister og 1920-1924 præsident for Biederman Bank. Han bliver berømt for sine teorier om entrepeneurs (The Theory of Economic Development, 1911) samt for udvikling af begreberne kreativ/adaptiv respons og kreativ destruktion. Fra 1925-1932 er han professor ved universitetet i Bonn, hvorefter han flytter til USA og underviser på Harvard frem til sin død den 8. januar 1950, 66 år gammel.
188329 Garnet Carter, amerikansk opfinder af minigolf. Fra 1926 til 1932 bygges der mere end 25.000 minigolfbaner i USA.
1883213 Den tyske komponist Richard Wagner er død, han blev 69 år gammel. Han blev primært kendt for sine operaer, ikke mindst den monumentale "Nibelungens Ring" fra 1876, som er en såkaldt tetralogi (fire operaer): "Rhinguldet", "Valkyrien", "Siegfried" og "Ragnarok". Handlingen er baseret på personer og elementer fra nordisk mytologi. Spilletiden er omtrent 14 timer. Værket betragtes som et af mest ambitiøse musikalske værker, der nogensinde er komponeret. Wagner var en kontroversiel person, ikke kun for sine musikalske og dramatiske bidrag men også for sine antisemitiske og politiske overbevisninger.
1883222 Olga Svendsen, sangerinde og skuespiller. Hun er mor til Elga Olga Svendsen. Hun vokser op i Kastellet i København som datter af en stabssergent. I 1903 debuteree hun på Dagmarteatret og spiller derefter i nogle år på forskellige provinsscener. I 1907 kommer hun til Sønderbros Teater, hvor hun får sit gennembrud som revyskuespillerinde. Hun medvirkede i en række stumfilm og opnår stor succes i Scala-revyerne, i danske filmlystspil og i Cirkusrevyen, hvor hun optræder indtil kort før sin død den 22. oktober 1942, 59 år gammel.
1883314 Karl Marx, den tyske fader til kommunismen, dør 65 år gammel.
1883326 Poul Reumert, skuespiller, nok den betydeligste i 1900-tallets danske teater. Han debuterer på Det Kongelige Teater i 1902 og er på Folketeatret 1902-1908 og kommer derfra til Det Ny Teater 1908-1911. På Det Kongelige Teater, hvor han er 1911-1918, spiller han først Meyer i "Indenfor Murene", og siden spiller han etatsråd Herming og Gamle Levin. I 1915 indleder han et mangeårigt samspil med Bodil Ipsen, hvor de bl.a. spiller sammen i Strindbergs "Baandet" (1917). På Det Kongelige Teater 1922-1930 atablerer han sin position som sin generations store skuespiller, side om side med den lidt ældre Johannes Poulsen. Efter nogle sæsoner ved Dagmarteatret kommer Poul Reumert atter fra 1937 til Det Kongelige Teater, hvor han forbliver til sin død. Han spiller en lang række roller i det klassiske repertoire: Pastor Manders i "Gengangere" (1942), Cæsar i "Cæsar og Cleopatra" (1946), Arnolphe i "Fruentimmerskolen" (1947), Polonius i "Hamlet" (1953), Herman von Bremen i "Den politiske Kandestøber" (1943), Jeronimus i "Mascarade" (1954) og Corfitz i "Barselstuen" (1959). I "Den gamle dame besøger byen" (1959) afsluttes et 45-årigt partnerskab med Bodil Ipsen. Poul Reumert dør den 19. april 1968, 85 år gammel. I 1998 stiftes teaterprisen en Reumert, der uddeles årligt i en række kategorier indenfor dansk teater.
1883416 Paul Kruger bliver præsident i Sydafrika. I 1877 ledte han forsvaret af republikken mod en britisk invasionsstyrke, og i de efterfølgende fredsforhandlinger afviste han med held det britiske krav om en politisk union. Han er præsident, indtil han i 1900 flygter til Europa efter udbrud af boerkrigen.
1883419 Getúlio Vargas, Brasiliens præsident fra 1930 til 1945 og fra 1950 til sit selvmord i 1954. I 1930 bliver han præsident ved et militærkup. Vargas havde lovet frie, demokratiske valg i 1938, men da han indså, at han så ikke kunne blive genvalgt i forhold til grundloven, gennemførte han et statskup, der gjorde ham til præsident igen. I 1950 bliver han valgt til præsident, men den 24. august 1954 tager han livet af sig selv.
1883430 Den franske maler Édouard Manet er død, 51 år gammel. Han blev som maler sin generations dristigste avantgardist og fordømt som respektløs nedbryder af hæderkronede borgerlige kunstidealer. Fx malede Manet i 1858-59 sit originale værk Absintdrikkeren (Glyptoteket), hvor han lod en drikfældig klunser posere med en selvbevidst udstråling, der er en konge værdig. Et af hans hovedværker, Frokost i det grønne (1863, Musée d'Orsay, Paris) chokerede tidens publikum, som så to herrer af det bedre borgerskab på skovtur med to prostituerede, hvoraf den ene allerede havde smidt tøjet.
1883430 Jaroslav Hasek, tjekkisk forfatter ("Den gode soldat Svejks eventyr"); han dør i 1923.
1883518 Walter Gropius, amerikansk arkitekt.
1883520 Vulkanen Krakatau i Indonesien går i udbrud. Tre måneder senere eksploderede vulkanen med voldsom kraft, og det meste af vulkanøen, som ligger i Sundastrædet mellem Java og Sumatra, forsvinder. Vulkanen har da været inaktiv i ca. 200 år. Eksplosionen kan høres så langt borte som i Alice Springs i Australien 4800 km borte, og trykbølgen kan registreres på barometre over hele kloden. I forbindelse med eksplosionerne opstår der op til 40 m høje flodbølger, der forårsager store ødelæggelser: 165 landsbyer bliver ødelagt, og flere end 36.000 mennesker omkommer. Store mængder vulkansk aske bliver slynget op i atmosfæren og formørker området i tre dage. Det fineste materiale fordeles med vinden over hele kloden og dæmper solindstrålingen så meget, at den globale gennemsnitstemperatur falder med ca. 0,5 °C.
1883523 Douglas Fairbanks sr., amerikansk filmskuespiller ("The mark of Zorro", "Robin Hood", The black Pirate" mfl), far til junior af samme navn; han dør i 1939.
188365 John Maynard Keynes, britisk nationaløkonom, embedsmand og politiker; han dør i 1946.
188368 Ved aftale med beyen af Tunis får Frankrig fuld kontrol over Tunesien.
188373 Franz Kafka, forfatter ("Processen") af jødisk familie, født i Prag, som dengang var østrigsk. Mens han studerer jura på universitetet i Prag, får Kafka stilling som embedsmand og skriver i sin fritid. Temaerne for hans værker er ensomhed, frustration og undertrykkelse af individet gennem anonyme kræfter. Kafkas stil er en blanding af realisme og fantasi iblandet ironisk humor, som ofte giver en mareridtsagtig, klaustrofobisk effekt i hans værker. I sin berømte novelle "Forvandlingen" (1915) vågner helten op og opdager, at han har forandret sig til et enormt insekt insekt, udstødt af sin familie og efterladt til at dø. Franz Kafka har fra barndommen stor respekt, men også stor angst, overfor faderen, som på intet tidspunkt accepterer sønnens ønske om at blive forfatter, og derfor ikke giver den støtte, han har behov for. Franz forlader først barndomshjemmet som 31 årig, hvor han flytter til et lejet værelse. I modstrid til Kafkas ønske bliver hans upublicerede manuskripter offentliggjort efter hans død af hans ven, den østrigske forfatter Max Brod. Blandt disse værker er hans mest berømte romaner: "Dommen" (1925), "Slottet" (1926) og Amerika (1927). Han dør af tuberkulose den 3. juni 1924 på et sanatorium i Wien.
1883718 Jesper Peter Jespersen, officer og gymnastikinstruktør, kendt som kaptajn Jespersen. Han tager lærereksamen fra Odense Seminarium 1904. I 1907 bliver han indkaldt til fodfolket, sekondløjtnant i 1909, løjtnant i 1911 og kaptajns i 1920. Han er lærer og inspektør ved Hesselager Kostskole 1905-1908, og i 1922 opretter han Institut for Legemsøvelser. Fra den 30. august 1927 og de følgende 25 år optræder han i Statsradiofonien med programmet Morgengymnastikken, hvor han animerer lytterne til gymnastiske øvelser under mottoet "En sund sjæl i et sundt legeme". Han dør den 5. september 1963, 80 år gammel.
1883723 Alan Brooke, chef for imperiegeneralstaben under Anden Verdenskrig; han adles som lord Alanbrooke; han dør i 1963.
1883724 Matthew Webb, det første menneske, som svømmer over den engelske kanal (i 1875), drukner under svømning i de oprørte vande over Niagara Falls.
1883729 Benito Mussolini, italiensk diktator 1922-43 og leder af det fascistiske parti; i april 1945 skydes han af italienske partisaner, som fanger ham i nærheden af Como søen.
1883819 Coco Chanel, fransk modeskaber. Hun dør i 1971.
1883826 Vulkanudbruddet på den indonesiske ø Krakatau kulminerer med et kæmpe eksplosion, der koster mere end 36.000 mennesker livet, et af de største vulkanudbrud i vor tidsregning. Store dele af øen bliver sprængt væk, og en 30-40 meter høj tsunami bryder ind over de omkringliggende øer.
1883827 Vulkanen Krakatoa i udbrud, som kan høres mere end 3000 km borte i Australien.
1883104 Orientekspressen indvies. Paris-Istanbul er de oprindelige endestationer. I 1977 ophører Orientekspressen med at køre til Istanbul. Dens umiddelbare efterfølger er Wien.
1883106 Orientekspressens jomfrurejse fra Paris til Istanbul på ca 78 timer.
18831022 Metropolitan Operaen i New York åbner.
18831025 Cand.mag.-eksamen indføres.
18831118 USA indfører standard-tidsangivelse og har opdelt landet i fire tidszoner.
18831216 Tyskeren Gottlieb Daimler tager patent på petroleumsmotor med glødetænding til anvendelse i motordrevne køretøjer.
18831216 Første organiserede fodboldkamp i Danmark. Den finder sted på Rosenborg eksercerplads.
18831225 Maurice Utrillo, fransk maler; én af de få berømte Montmartre malere, som er født på Montmartre; han dør i 1955.
1884113 Sophie Tucker, amerikansk sanger.
1884119 Jules Massenets opera Manon uropføres i Paris.
1884128 Auguste Piccard, schweizisk født, "belgisk" fysiker, som er kendt for sit arbejde med udforskning af den øvre stratosfære samt oceanernes dybder; i 1930 bygger han en ballon for at studere den kosmiske stråling; han dør i 1962.
1884128 Jean-Felix Piccard, schweizisk født, amerikansk ingeniør, som udfører stratosfæiske flyvninger for at udforske den kosmiske stråling; han første ballonfart finder sted i 1934 sammen med tvillingbroderen Auguste; han dør i 1963.
188421 Første bind af Oxford English Dictionary udgives. Arbejdet er påbegyndt allerde i 1857. Hvis du er interesseret, kan jeg anbefale den fantastiske bog "The Professor and the Madman" om tilblivelsen af ordbogen. Den skal være filmatiseret i 2010 med samme titel som bogen med Mel Gibson og Sean Penn.
188423 Biskop Hans Lassen Martensen er død. Han var biskop over Sjælland fra 1854 til sin død.
1884218 Med general Charles Gordon i spidsen ankommer de britiske styrker til Khartoum i Sudan for at nedkæmpe et oprør, ledet af Mahdien.
1884313 Hugh Walpole, engelsk forfatter.
1884313 Khartoum i Sudan bliver belejret af sudanesiske mahdister, som ønsker at løsrive Sudan fra egyptisk styre og fjerne den stadig voksende indflydelse fra Vesten (Storbritannien) for at oprette en islamsk stat. Den britiske generalmajor Charles George Gordon befinder sig Khartoum med en kontingent af britiske soldater. Belejringen varer i ni måneder indtil januar 1885, hvor Khartoum bliver indtaget, og hele garnisonen incl. Gordon og ca. 4.000 civile bliver massakreret og dræbt.
1884429 Oxford University tillader kvinder at få en universitetsgrad.
188458 Harry S. Truman, amerikansk politiker og USA's 33. præsident (1945–1953). Under 1. Verdenskrig er Truman artilleriofficer i Frankrig. Efter krigen bliver valgt til amtskommissær i Missouri, og senere bliver han senator. I 1944 bliver han Roosevelts vicepræsidentkandidat. Han efterfølger Franklin D. Roosevelt, som dør mindre end tre måneder efter, at han har påbegyndt sin fjerde embedsperiode. Truman står overfor den ene udfordring efter den anden i indenrigspolitikken, såsom omstilling af den amerikanske økonomi tilbage til fredsforhold, alvorlig vareknaphed og adskillige strejker. Mod alle forudsigelser bliver han genvalgt i 1948. Hans præsidenttid er også begivenhedsrig på det udenrigspolitiske område med afslutningen på 2. verdenskrig, hans beslutning om at bruge atombomber mod Japan, etableringen af Forenede Nationer, Marshallplanen til genopbygningen af Europa, Trumandoktrinen til at inddæmme kommunismen, begyndelsen på Den kolde krig, grundlæggelsen af NATO og Koreakrigen. Truman vælger ikke at stille op til præsidentvalget i 1953. Forskere placerer ham højt som en af Amerikas bedste præsidenter. Truman dør den 26. december 1972, 88 år gammel.
1884512 Bedrich Smetana, tjekkisk komponist; han dør i 1944.
1884528 Edouard Benes, tjekkisk statsmand og præsident; han dør som flygtning i England i 1948.
1884531 Den amerikanske læge og opfinder John Harvey Kellogg, (Kellogg Company), får patent på cornflakes.
1884615 Harry Langdon, amerikansk stumfilmstjerne.
1884630 Georges Duhamel, fransk forfatter; han dør i 1966.
188479 Mikhail Markovitj Borodin, russisk revolutionær. Han er agent for Kommunistiske Internationale (Komintern) og Sovjetunionens chefrådgiver for de revolutionære kræfter i Kina. Borodin dør i 1951 i Sibirien.
188485 Grundstenen til Frihedsgudinden i New York nedlægges på Bedloe Island i New York havn.
1884101 Dagbladet Politiken udkommer for første gang.
1884103 Christiansborg Slot brænder, og Rigsdagen må indtil slutningen af første verdenskrig holde sine møder andet steds.
18841011 Eleanor Roosevelt, præsident F.D. Roosevelts hustru (og kusine) og "first lady", arbejder som social reformer, diplomat og forfatter. Hun dør i 1962.
18841013 På et møde i London vedtages, at 0-meridianen trækkes gennem Greenwich observatoriet.
18841014 George Eastman får patent på fotografisk film.
18841020 Bela Lugosi, ungarsk skuespiller. Han løber hjemmefra som 11-årig og begynder at arbejde på teatret. Han er med i første verdenskrig, men sendes hjem som "mental ustabil". Efter krigen flygter han til Wien og videre til Tyskland. Efter at have indspillet et par film i Tyskland ender han i USA. I 1929 spiller han grev Dracula, en rolle, som han bliver forbundet med resten af sit liv, hvor han mest har roller i B-film. Bela Lugosi dør i 1956.
1884118 Hermann Rorschach, schweizisk psykiatriker, som opfinder "Rorschach testen", hvor beder en person om at beskrive en serie kort med blækklatter på og forsøger at vurdere dennes personlighed ud fra forskellige observationer; han dør i 1922.
1884118 Hermann Rorschach, schweizisk psykiater. Han er mest kendt for at udvikle en psykologisk test kendt som Rorschachtesten (populært kaldet "blækklattesten"). Han dør den 2. april 1922, 37 år gammel.
18841230 Tojo Hideki, japansk poliker og soldat. Som premierminister giver han ordren til angrebet på Pearl Harbor i 1941. Efter krigen dømmes han for krigsforbrydelser mod menneskeheden og hænges i Tokio 23. dec 1948.
18841231 Elizabeth Arden, amerikansk kosmetikdronning fødes i Canada. Hun dør i 1966.
188514 Første gang nogensinde heldig fjernelse af blindtarm, Iowa, USA.
1885118 Lauritz Ritzau, direktør. Fra 1916 til 1958 er han direktør på det danske nyhedsbureau Ritzaus Bureau, som hans far Erik Nicolai Ritzau havde oprettet. Lauritz Ritzau dør den 23. maj 1967.
1885123 Nielsine Nielsen erhverver som den første kvinde i Danmark lægevidenskabelig kandidatgrad ved Københavns Universitet. I 1877 blev Nielsine optaget som den første kvindelige studerende på Københavns Universitet og dermed også i Danmark.
1885127 Jerome Kern, amerikansk komponist sangskriver. I 1925 møder han tekstforfatteren Oscar Hammerstein, og det bliver begyndelsen på ikke bare et livslangt venskab men et fantastisk samarbejde. Et af deres største værker er "Show Boat" (med "Ol' Man River) fra 1927, og i 1932 "Music In The Air". Til filmen "Swing Time" fra 1936 skriver han "The Way You Look Tonight", som sikrer ham en Oscar for bedste sang i en musikfilm. Det bliver til endnu en Oscar i 1941 for "Last Time I Saw Paris" fra filmen "Lady Be Good". Han skriver omkring 700 sange og musik til ca. 100 opsætninger i shows og film.
188527 Sinclair Lewis, amerikansk forfatter. I 1920 udgiver han romanen Main Street, som bliver en stor succes og den første af en lang række romaner med satiriske skildringer af amerikanske samfundsforhold. Som den første amerikaner modtager han Nobelprisen, det sker i litteratur 1930. Han dør den 10. januar 1951, 65 år gammel.
188529 Alban Berg, østrigsk komponist. Han er elev og livslang ven af Arnold Schönberg og er sammen med denne og studiekammeraten Anton Webern de dominerende skikkelsre inden for tolvtonemusik. Til hovedværkerne regnes de to operaer "Wozzeck", der handler om en lille familie, hvor faderen slår moderen ihjel og drukner sig selv, og "Lulu", der handler om en glædespiges liv og sørgelige endeligt, da hun bliver myrdet af Jack the Ripper. Alban Berg dør den 4. december 1935, 50 år gammel.
1885224 Chester William Nimitz, amerikansk flådeadmiral. Efter Japans overfald på Pearl Harbor bliver han udnævnt til chef for stillehavsflåden, en post han beholder til efter anden verdenskrig; han dør i 1966.
188532 Københavns Kommunes Biblioteker etableres med bibliotekerne i Paris og Berlin som forbillede. Virksomheden påbegyndtes den 7. november 1885 med seks nyoprettede kredsbiblioteker og to læsestuer.
1885311 Malcolm Campbell, britisk racerkører og biljournalist. Han sætter verdensrekorder både på land og på vand i 1920'erne og 1930'erne. Hans første rekord på land opnår han i 1924 ved at køre 235,22 km i timen i en 350 HK V12 Sunbeam. Frem til 1935 sætter han ni hastighedsrekorder. Hans endelige rekord sætter han den 3. september 1935 og bliver den første person, der kører en bil med mere end 300 km i timen, nemlig 301,337 km i timen. Den 19. august 1939 sætter han fartrekort på vand med 228,108 km i timen i sin Blue Bird K4 Han er en af ??de få rekordindehavere, der dør af naturlige årsager. Det sker den 31. december 1948, 63 år gammel.
1885314 Gilbert & Sullivans opera Mikadoen har premiere på Savoy Theatre i London. Med 672 opførelser bliver det et af de længst kørende forestillinger.
1885317 Dr. Frederick Treves fremlægger en rapport om Joseph Carey Merricks deformiteter, Proteus syndrom. Efter en kort periode med optræden opholder Merrick ("Elefantmanden") sig på London Hospital fra 1886 til hans død i 1890.
1885417 Baronesse Karen von Blixen-Finecke (døbt Karen Christentze Dinesen), digter, forfatter og historiefortæller, som også skriver under pseudonymerne Isak Dinesen, Osceola og Pierre Andrézel. Hun betragter sig selv som historiefortæller og sammenligner sig med Scheherazade, der i Tusind og en Nats eventyr fortæller kaliffen eventyr. Hun bliver født på Rungstedlund i Nordsjælland som næstældste datter af forfatteren og politikeren kaptajn Wilhelm Dinesen (Bogani) og Ingeborg Dinesen, født Westenholz. Hendes far begår selvmord i 1895, da hun er ti år, efter sigende fordi han havde lidt flere politiske nederlag og pådraget sig kønssygdommen syfilis, der ikke kunne helbredes. Karen Blixen og hendes fire søskende bliver opdraget af deres mor og mormor og har en god og ubekymret opvækst med lange familiebesøg til familiens herregårde, egne rideheste, en stab af tjenestefolk, barnepiger og privatlærerinder. Hun begynder snart at fortælle historier, og hendes første skuespil, komedien "Hovmod staar for Fald", bliver opført på Rungstedlund med familie og venner i rollerne. Som 18-årig bliver hun optaget i forberedelsesklassen til Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder på Charlottenborg i København, hvor hun går i to år. Som 22-årig debuterer hun med fortællingen "Eneboerne", der bliver trykt i tidsskriftet Tilskueren. Senere udgiver hun "Pløjeren", begge offentliggjort under pseudonymet Osceola.

Da hun er 24 år, oplever hun sin første store kærlighed i baron Hans von Blixen-Finecke, som er en af tidens mest eftertragtede ungkarle. Han er halvfætter til Karen Blixen, og de færdes i de samme kredse, men han er adelig, hvilket betyder alverden. Hun forelsker sig efterfølgende i Hans' tvillingebror, Bror von Blixen-Finecke, der også er baron. Karen og Bror beslutter sig for at tage til Britisk Østafrika (Kenya) og bygge en farm. For penge fra familien etablerer de kaffeplantagen Karen Coffee Company Ltd. Den 14. januar 1914, samme dag som hun ankommer til Britisk Østafrika, gifter hun sig med Bror og bliver baronesse Blixen. Ægteparret er helt forskellige i uddannelse og temperament, og Bror er Karen Blixen utro ved flere lejligheder. Parret bliver separeret i 1921 og skilt i 1925. I 1918 møder hun den engelske storvildtjæger Denys Finch Hatton, og efter sin separation fra Bror udvikler de et nært venskab, som ender med at blive en langvarig kærlighedsaffære. Denys anvender Karens farm som "hjemmebase" fra 1926 til 1931, når han ikke er på en af sine talrige safarier. Den 14. maj 1931 styrter Denys med sit fly og omkommer, og i august 1931 forlader Karen Blixen sin elskede farm. Kafffehøsten er slået fejl, og farmens økonomi er dårlig, og familien vil ikke længere skyde penge i projektet.

Hun vender tilbage til Danmark, hvor hun bor resten af sit liv på Rungstedlund, som hun arver efter sin mor i 1939. Efter sin hjemkomst begynder hun at skrive for alvor. I 1934 udsender hun sin første bog "Syv fantastiske Fortællinger". Det sker i USA under pseudonymet Isak Dinesen. Hendes anden og mest kendte bog "Den afrikanske Farm" udkommer i 1937, og dens succes fastslår hendes ry som forfatter. I 1944 udkommer gyserromanen "Gengældelsens Veje" under pseudonymet Pierre Andrézel. Under en tur til USA i 1959 møder hun en lang række forfattere – bl.a. Arthur Miller, E.E. Cummings og Pearl S. Buck. Hun møder også skuespilleren Marilyn Monroe.

Umiddelbart efter sit ægteskab med Bror bliver hun smittet med syfilis. Hun henvender hun sig til en engelsk læge i Nairobi og bliver behandlet med kviksølvtabletter, men rask bliver hun ikke. I København bliver hun de følgende 17 år behandlet både ambulant og på Rigshospitalet. Hun dør den 7. september 1962 på Rungstedlund, 77 år gammel. Den 11. september 1962 bliver hun begravet under den store rødbøg ved foden af Ewalds Høj.
1885430 Den danske forfatter J.P. Jacobsen [Jens Peter Jacobsen] er død, 38 år gammel. Han døde i Thisted, hvor han også blev født. På trods af en litterær produktion af beskedent omfang: to romaner, Fru Marie Grubbe (1876) og Niels Lyhne (1880), et bind noveller, Mogens og andre Noveller (1882), samt et mindre antal digte, er han en af få danske digtere, der har sat sig blivende spor i europæisk litteratur, kunst og musik. I 1863 rejste Jacobsen til København, hvor han i 1867 tog studentereksamen, hvorefter han påbegynde botanikstudiet ved universitetet. I 1870 modtog han universitetets guldmedalje for en prisopgave om ferskvandsalger. Jacobsen fordybede sig i Charles Darwins skrifter og oversatte to af hans hovedværker til dansk, ligesom han udgav en række populærvidenskabelige artikler om darwinismen i Nyt dansk Maanedsskrift (1871-73), hvor en ny generation med brødrene Brandes i spidsen fremførte tidens nye idéer. I samme tidsskrift offentliggjorde han i 1872 sit første betydelige digterværk, novellen Mogens, som betragtes som en milepæl i dansk litteraturhistorie: en impressionistisk stil med en moderne realistisk natur- og kærlighedsopfattelse. I 1873, efter at have skrevet de to første kapitler af Fru Marie Grubbe, påbegyndte J.P. Jacobsen en udlandsrejse. Rejsen sluttede brat i Firenze med en blodstyrtning, og stærkt svækket vendte han tilbage til Thisted. Resten af hans liv var præget af tuberkulosen. I 1876 udkom den historiske roman Fru Marie Grubbe, og fire år senere Niels Lyhne. I de sidste år af sit liv eksperimenterede Jacobsen med nye kunstneriske udtryksformer, fx i fortællingen Der burde have været Roser (1882). J.P. Jacobsens berømmelse i udlandet, især i det tysksprogede område, er enorm. Fra århundredskiftet til 1965 er alene registreret 130 tyske Jacobsen-udgaver. I 1890'erne var Jacobsen en kultfigur og forløber for europæisk symbolisme, ikke mindst i Wien. Rilke lærte dansk og oversatte flere af hans digte. Forfattere som Kafka, Hermann Hesse, Thomas Mann, Stefan Zweig og James Joyce er meget påvirket af Jacobsen, og Boris Pasternak læste Jacobsen i tysk oversættelse.
1885522 Den franske forfatter Victor [Marie] Hugo er død, 83 år gammel. Victor Hugo er den dominerende skikkelse i fransk romantik og en af 1800-tallets største forfattere og tillige billedkunstner, politiker og menneskeretsforkæmper. Udenfor Frankrig er Hugo måske bedst kendt for værkerne Klokkeren fra Notre Dame (1831) - som fik bystyret i Paris til at renovere den faldefærdige katedral - og De Elendige (1862), som er et vældigt epos om Frankrigs historie fra Naspoleonstiden til begyndelsen af 1830'erne. Et næsten bibelsk drama i romanform, som jeg har læst adskillige gange siden min ungdom. Indtil Julirevolutionen i 1830 er Hugo engageret i den litterære debat i tidsskrifterne Le Conservateur littéraire og La Muse française og giver udtryk for en konservativ, royalistisk holdning. Siden bliver han en glødende forkæmper for republikken. Efter nogen modstand fra andre forfattere bliver Hugo i 1841 medlem af det Franske Akademi. Samme år bliver han adlet og indtræder i det franske Overhus, hvor han taler stærkt imod dødsstraf og for pressefrihed. Efter revolutionen i 1848 og oprettelsen af den anden republik indtræder Hugo i den grundlovgivende forsamling. Da Louis Napoleon (Napoleon III) overtager magten i 1851 ved et statskup, kalder Hugo ham for en forræder mod Frankrig, og han flytter frivilligt i eksil først i Bruxelles, siden på Guernsey, hvor han forbliver indtil 1870. Mens han opholder sig på Guernsey skriver han bl.a. De Elendige. Selv efter at Napoleon III udsteder amnesti til sine politiske modstandere, nægter Hugo at vende tilbage til Frankrig. Det sker først, da den tredje republik bliver udråbt, og Hugo bliver straks indvalgt i Nationalforsamlingen og Senatet.
188576 Den første rabies vaccine tages i brug; den er udviklet af den franske kemiker Louis Pasteur.
1885723 USA's 18. præsident (1869-1877) Ulysses S. Grant dør, 63 år gammel.
1885810 Den første kommercielt drevne elektriske sporvogn begynder at køre i Baltimore.
1885829 Gottfried Daimler tager patent på den første motorcykle.
1885829 Danmark sætter kulderekord i august med -2,0 °C målt i Varde.
1885911 D.H. Lawrence, engelsk forfatter ("Sons & Lovers", "Lady Chatterly's Lover" og "The Rainbow"), kritiker, poet og maler. Lawrence dør i Venedig i 1930.
1885922 Erich von Stroheim, østrigskfødt amerikansk filminstruktør og skuespiller.
1885928 Simon Marks og Tom Spencer åbner deres første forretning.
1885107 Niels Bohr, dansk fysiker, som yder væsentlige bidrag til kernefysikken og forståelsen af atomets struktur fødes i København - to år før sin broder, Harald Bohr, der bliver matematiker og professor ved Polyteknisk Læreanstalt og senere ved Københavns Universitet. Faderen Christian Bohr er professor i fysiologi ved Københavns Universitet. Niels Bohr får sin kandidatgrad i fysik ved Københavns Universitet i 1909 og sin doktorgrad i 1911 med disputasen: "Studier over metallernes elektronteori", hvorefter han tager til England for at arbejde sammen med J.J. Thompson på Cambridge University. Desværre passer de to fysikeres kemi ikke godt sammen, og efter samtaler med Ernest Rutherford på Cambridge flytter Niels Bohr til Manchester, hvor han arbejder sammen med bl. a. Rutherford om atomets struktur. Han vender tilbage til København senere i 1912 og fortsætter med at udvikle sin egen atommodel. Bohr mener, at elektronerne cirkler omkring kernen i en bestemt afstand og i flere "lag" (skaller). Han offentliggør sin teori i 1913 i tre notater. Niels Bohrer den første til at anvende kvanteteorien, som begrænser et systems energi til bestemte, diskrete værdier. I 1916 bliver Niels Bohr tilbudt stillingen som professor ved Københavns Universitet. I 1920 bliver Bohr leder af Institutet for Teoretisk Fysik, et institut, som oprettes "til ham". Han beholder stillingen indtil sin død i 1962, hvorefter hans søn, Aage Bohr overtager den. I 1922 modtager han Nobelprisen i fysik for sin atommodel. Da Niels Bohr er af jødisk afstamning, må han i 1943 flygte til Sverige i en fiskerbåd. Herfra flyver han til England, hvor han begyndte at arbejde med fremstilling af en atombombe. Få måneder senere rejser han til Los Alamos i Mexico og slutter sig til det britiske forskerhold og deltager i den fortsatte udvikling. Efter krigen vender han tilbage til instituttet i København. Efterfølgende deltager Niels Bohr i en omfattende kampagne, som arbejder for, at de enkelte stater ophører med selvstændig forskning i atomvåben, så man undgår et våbenkapløb. Niels Bohr sender åbne breve til både Churchill og Roosevelt for at gøre dem opmærksom på denne risiko.I 1947 modtager. Niels Bohr Elefantordenen. I 1957 modtager Niels Bohr den nystiftede pris: "Atomer for Fred". Niels Bohr dør den 18. november 1962.
18851021 Den unge typograf Julius Rasmussen forsøger attentat på konseilpræsident J.B.S. Estrup. Attentatet mislykkes, da kuglen preller af på en knap.
18851030 Ezra Pound, amerikansk poet.
18851030 Svend Paludan-Müller, dansk oberst og modstandsmand, chef for Grænsegendarmeriet. Han er forhadt af tyskerne af flere grunde. Bl.a. har han modsat sig, at grænsegendarmerne skulle medvirke i eftersøgningen af engelske flyvere, som var styrtet ned og undsluppet. Da Gestapo kl. 05.30 om morgenen forsøger at arrestere ham i hans hjem, sætter sig til modværge, og det kommer til ildkamp. Under kampen lykkes det sognepræsten at få udvirket en kort pause, hvorunder Paludan-Müllers hustru, datter og en husassistent kan bringes i sikkerhed. Kl. 8.30 tilkalder Gestapo en tysk sprængningskommando, der sætter huset i brand, og obersten brænder inde.
1885117 Efter 4½ års hårdt arbejde færdiggøres Canadian Pacific Railway.
18851111 George Smith Patton, amerikansk general i 2. Verdenskrig fødes i en familie med store militære traditioner. Han anfører de første amerikanske tropper i Nordafrika i anden verdenskrig. I 1944 er han i spidsen for 3. Armé, som stryger gennem Frankrig. Efter krigen udnævnes han til militærguvernør i Bayern, en post, som passer dårligt med hans meget udiplomatiske fremtræden. I december 1945 dør han efter et biluheld.
18851116 Louis Riel, som leder et oprør i Canada, bliver henrettet ved hængning.
18851126 Heinrich Brüning, tysk politiker. I 1924 bliver han valgt ind i den tyske Reichstag som medlem af Zentrum-partiet. Fra marts 1930 til juni 1932 er han kansler (død 1970). Efter Hitlers magtovertagelse flygter til Storbritannien. I 1939 rejser han til Harvard University, hvorfra han advarer politikerne om Hitlers planer, hvilket dog ikke blev taget alvorligt. Han dør den 30. marts 1970, 84 år gammel.
18851223 Johannes Kjærbøl, dansk politiker for Socialdemokraterne og fagforeningsmand. Fra 1926-1935 er han formand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. Som leder af flygtningeadministrationen 1945-1952 står han for indkvartering og hjemsendelse af over 200.000 især tyske krigsflygtninge. Han er medlem af Folketinget 1935-1957 og har en række forskellige ministerposter: handelsminister (1935-1940), arbejdsminister (1942-1945), boligminister (1947-1949) og (1953-1957), og Grønlandsminister (1955-1957). Som grønlandsminister er han ansvarlig for bygning af M/S Hans Hedtoft. Han tvinger skibet til helårssejlads, selv om eksperter har frarådet det, og i den forbindelse truer han de 6 kaptajner, der advarer mod vintersejlads med passagere, med afskedigelse. Den 30. januar 1959 støder M/S Hans Hedtoft på et isbjerg 20 sømil syd for Kap Farvel, skibet synker, og 40 besætningsmedlemmer og 55 passagerer omkommer. Ni måneder senere driver en redningskrans fra skibet i land i Island. Det er det eneste vraggods, der er fundet. Der er optræk til er rigsretssag, men sagen blev afsluttet med en beklagelse af, at han havde fortiet oplysninger for tinget. Johannes Kjærbøl dør den 26. august 1973, 87 år gammel.
1886125 Wilhelm Furtwängler, tysk dirigent. Han anses af mange for en af de betydeligste dirigenter i det 20. århundrede, og han er chefdirigent for flere af Tysklands og Østrigs førende symfoniorkestre. Han dør den 30. november 1954.
1886126 Den tyske ingeniør Carl Benz udtager som den første patent på en anvendelig bil - et trehjulet, topersoners køretøj med benzinmotor.
1886129 Tyskeren Karl Benz tager patent på sin trehjulede "selvgående motorvogn", verdens første bil, som bliver kaldt "Motorwagen". Den er trehjulet og har en encylindret kædetrukken motor. Tophastigheden er på 13-16 km/t.
1886211 Vilhelm Fibiger, skolelærer og politiker. Han sidder i Folketinget 1920-1957, er formand for Det Konservative Folkeparti 1939-1948, minister uden portefølje 1940, kirkeminister 1940-1942 og handelsminister 1945. Han dør den 27. marts 1978, 92 år gammel.
1886220 Peter Freuchen, dansk journalist, forfatter og opdagelsesrejsende (død 1957). Peter Freuchen, forfatter og eventyrer, fødes i Nykøbing F. I 1910 grundlægger han sammen med Knud Rasmussen handelsstationen i Thule, verdens nordligst beliggende by. Sammen med Knud Rasmussen og to grønlændere rejser han tværs over Grønland i 1912. Han er måske mest kendt for, at han vinder 64.000$ i "kvit eller dobbelt" på amerikansk TV. Emnet er "de syv verdenshave". Senere samme år vinder han en tilsvarende quiz i Tivoli arrangeret af Danmarks Radio. Freuchen dør af et hjerteslag i Elmendorf, Alaska den 2. september 1957. Hans aske bliver spredt ud over et bjerg nær Thule.
1886223 Den amerikanske kemiker Charles Martin Hall opdager, at man ved hjælp af en elektrolytisk proces er i stand til at udvinde aluminum fra kryolit. Det er kun 8 måneder siden, han afsluttede college; han er fortsat med at anvende universitetets laboratorier efter afslutningen til sine eksperimenter. Den 9. juli 1886 indgiver Hall sit første patent.
1886322 Chico Marx, medlem af 'Marx Brothers'.
1886329 Den første produktion af Coca Cola sker i en baggård i Atlanta, Georgia. Dr. John Pemberton havde udviklet det som en kur mod Tømmermænd, hovedpine og mavepine. Indtil det bliver forbudt i 1904, indeholder Coca Cola kokain.
1886424 Der opdages olie i Mellemøsten. Den første kilde springer på den ægyptiske bred af Rødehavet.
1886426 Olaf Rude, maler og professor. Han debuterer i 1908 på Kunstnernes Efterårsudstilling uden at have gået på Akademiet. I 1911 rejser han til Paris og stifter her for første gang bekendtskab med de nye strømninger i fransk kunst. Han bliver især inspireret af Paul Cézanne, hvilket han viser på Grønningens første udstilling i 1915. Han er især kendt for sine billeder af egetræer fra Lolland, et motiv, som han arbejder med hele livet, og som ses som udsmykning i Folketingssalen på Christiansborg. Ny Carlsbergfondet bestilte i 1949 to landskaber af ham til ophængning i tinget i anledning af folkestyrets 100 års jubilæum. Fra 1953–1956 er han professor på kunstakademiet. Han dør den 17. juni 1957, 71 år gammel.
188658 Dr John S. Pemberton begynder at sælge sin opkvikkende eleksir efter egen opskrift. Tre år senere sælger han opskriften på coca-cola for 2300 dollars.
1886523 Henrik Ibsen dør 78 år gammel.
1886526 Al Jolson, amerikansk sanger ("Sonny boy"); han dør i 1950.
1886529 Farmaceuten John Pemberton indrykker sin første annonce for coca-cola i Atlanta Journal. I april 1865 var Pemberton blevet såret i slaget ved Columbus, Georgia, og som mange sårede veteraner blev han afhængig af morfin. Efter krigen blev han farmaceut ved Eagle Drug & Chemical Company. Han søgte efter en kur mod denne afhængighed og begyndte at eksperimentere med coca og kolanødder. I hans levetid blev coca-cola udelukkende brugt til medicinske formål.
1886731 Den ungarske komponist Franz Liszt dør, 75 år gammel.
188694 Apache-høvdingen Geronimo, leder af Chiricahua apachernes kamp mod det amerikanske militær efter Cochises død, overgiver sig til general Nelson Miles i Arizona. Et løfte om tilbagevenden til Arizona holdes ikke.
188698 Johannesborg, Sydafrika grundlægges.
1886914 Jan Masaryk, tjekkoslovakisk statsmand, søn af den tidligere præsident.. Fra 1940 fungerer han som udenrigsminister i eksil i London. Han dør i 1948 - selvmord?
1886914 Farvebånd til skrivemaskine patenteres i USA.
1886926 Archibald Vivian Hill, engelsk fysiolog og nobelprismodtager i fysiologi eller medicin i 1922, han dør den 3. juni 1977, 90 år gammel.
18861016 David Ben-Gurion, født i Polen som David Green. I 1948 bliver han Israels første premierminister og spiller et betydelig rolle i dannelse af den nye stat.
18861028 Frihedsgudinden ved indsejlingen til New York havn afsløres af præsident Grover Cleveland, en gave fra det franske folk i anledning af 100-året for USA's uafhængighed. Meget passende samles statuen på Liberty Island. Modtages med den første ticker-tape parade nogensinde. Den er designed af Frederic Auguste Bartholdi, og det tager næsten år at fuldføre statuen. Statuen er et fælles projekt, idet USA skal bygge piedestalen og Frankrig statuen. Der er store problemer med finansiering af projektet på begge sider af Atlanten. I Frankrig afholdes lotterier o.l., mens der i USA opføres teaterforestillinger, auktioner mv. Joseph Pulitzer (som instituerede Pulitzer Prisen) kritiserer i sin avis den manglende støtte til projektet. Gustave Eiffel får i kommission at designe det massive jernskelet, der skal bære statuen af kobber. Statuen er klar i juli 1884 og ankommer til New York i juni 1885 på en fransk fregat. Statuen består af 350 bestanddele. Piedestalen er klar i april 1886, hvorefter det tager ca fire måneder at samle og montere den. Præsident Grover Cleveland udtaler: "We will not forget that Liberty has here made her home; nor shall her chosen altar be neglected." Den 15. oktober 1924 erklæres området incl. frihedsgudinden for et nationalt monument. I 1956 skifter øen, hvor statuen står, navn fra Bedloe's Island til Liberty Island. Besøgende skal klatre 354 trin op for at nå top eller kronen, som indeholder 25 vinduer. De syv stråler fra statuens krone symboliserer de syv have og verdensdele. På tavlen, som statuen holder i sin venstre hånd, står "July 4th, 1776". Kobberstatuen vejer 31 tons, den samlede vægt af statuen er 125 tons.
18861030 William Scharff, dansk kunstmaler og en af de ledende kræfter i kubismens gennembrud i Danmark. Han dør den 20. december 1959, 73 år gammel.
1886117 Aaron Nimzowitsch, lettisk-født skakspiller. Efter 1. verdenskrig bosætter sig i Danmark. Han er på sin karrieres højdepunkt verdens tredjebedste skakspiller lige efter Aljechin og José Raúl Capablanca. Han anerkendes især for at have fornyet skaktænkningen gennem sine teorier. Han kaldes også "Danmarks skaklærer". Han dør den 16. marts 1935, 48 år gammel.
18861118 USA's 21. præsident fra 1881-1885 Chester Arthur dør 57 år gammel.
1886123 Verdens længste lejemål indgås i Irland, hvor et område til losseplads udlejes i 10 millioner år. Den slags lange lejemål er ikke ualmindelige i Irland.
188711 Wilhelm Canaris, tysk admiral; han dør i 1945.
188711 Wilhelm Canaris, tysk søofficer. Han deltager i første verdenskrig, og i 1934 får han en fratrædelsesstilling som fæstningskommandant i Swinemünde. I 1935 bliver han overraskende udnævnt til kontreadmiral og chef for kontraspionageafdelingen. Han bliver en fremtrædende organisator af modstanden mod Hitler. Tre dage efter attentatet på Hitler den 20. juli 1944 bliver Canaris arresteret, og den 9. april 1945 hængt i koncentrationslejren Flossenbürg, 58 år gammel.
188711 Den britiske premierminister Disraeli proklamerer Dronning Victoria som kejserinde over Indien.
188715 Clifford Grey, sangskriver, kendt for 'If You Were the Only Girl in the World' og 'Spread a Little Happiness'.
1887128 Arthur Rubinstein, polsk/amerikansk pianist og dirigent. Han begynder som vidunderbarn og giver koncerter gennem de næsti otte årtier i 1900-tallet. Rubinstein dør den 20. december 1982, 95 år gammel.
188725 Guiseppe Verdis opera "Othello" har premiere på La Scale i Milano.
1887214 Svinehold i København forbydes.
1887315 Første Test Match nogensinde spilles i Melbourne i Australien.
1887324 Fatty Arbuckle, amerikansk stumfilmsskuespiller, komiker og instruktør. Han er mentor for Charlie Chaplin og opdager Buster Keaton og Bob Hope. han er en af ??de mest populære filmstjerner i 1910'erne og en af ??de bedst betalte skuespillere i Hollywood. Han dør den 29. juni 1933, 46 år gammel.
1887324 For første gang dødt løb mellem Oxford og Cambridge i den årlige rokonkurrence.
188744 Verdens første kvindelige borgmester, Susanna Salter, vælges i Argonia, Kansas.
1887422 Harald Bohr, matematiker. Han er ikke så berømt som sin broder Niels (men bedre til fodbold og er bl.a. på landsholdet). I 1904 bliver han mag.scient, i 1909 dr.phil. Siden bliver han docent ved Københavns Universitet og efterfølgende professor i matematik ved Den polytekniske Læreanstalt 1915 og ved Københavns Universitet i 1930. I sine unge dage er han en dygtig fodboldspiller og spiller for AB 1903-1909. Han opnår fire landskampe og er med til at vinde en olympisk sølvmedalje i 1908. Han skulle have deltaget i OL 1906 (ja, der blev faktisk afholdt OL i 1906), men han sendte afbud, idet han måtte blive hjemme for at hjælpe sin bror Niels Bohr med forberedelser til hans doktordisputats.
1887430 Den danske brygger og mæcen Jacob Christian Jacobsen er død, 75 år gammel. Jacobsen blev oplært i faderens bryggeri, og ved faderens død overtog han ansvaret for bryggeriet. I 1847 flyttede han det uden for voldene og grundlagde Carslberg bryggeriet i Valby. I 1875 oprettede han Carlsberg Laboratorium til grundvidenskabelig forskning. Jacobsen var kaptajn i Borgervæbningen følte sig i det hele taget stærkt forpligtet til at bruge sin indflydelse og personlige rigdom i samfundets tjeneste. Han var medlem af Roskilde Stænderforsamling fra 1846, af Folketinget fra 1854-58 og 1861-64 og af Landstinget fra 1863-71 og af Københavns Borgerrepræsentation fra 1843-57. Han var nationalliberal, men efter nederlaget til Tyskland i 1864 gik hans politiske observans i mere konservativ retning. I 1876 stiftede Jacobsen Carlsbergfondet til støtte for forskning. I 1882 testamenterede han sine bryggerier og sin privatbolig (den senere "Æresbolig") til fondet. I 1878 oprettede han Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
188759 Buffalo Bill's Wild West Show åbner i London.
1887523 De franske kronjuveler sælger for 6 millioner francs (og det var mange penge den gang).
1887530 Emil Reesen, komponist ("Farinelli") og kapelmester ved DR; han dør i 1964.
1887620 Engelske dronning Victoria fejrer sit 50 års jubilæum på tronen.
188773 Elith Pio, skuespiller. Han er tilknyttet forskellige teatre indtil 1931, hvor han bliver ansat ved Det kongelige Teater. Her forbliver han, indtil han trækker sig tilbage fra scenen i 1974. Han debuterer i 1908 på Nordisk Film, men bliver også brugt af Benjamin Christensen og Carl Th. Dreyer i en lang række af stumfilm, indtil han i 1931 medvirker i sin første tonefilm i "Hotel Paradis". Herefter medvirker han i mere end tredive tonefilm, bl.a. "Soldaten og Jenny" fra 1947 og medvirker i TV-serien "Livsens ondskab" fra 1972. Han bliver også kendt for sine utallige roller ved Radioteatret. Hans meget karakteristiske stemme er et uvurderligt aktiv. Han dør den 10. februar 1983, 95 år gammel.
188777 Marc Chagall, russisk maler og grafiker; han dør i 1985.
1887714 Den tyske industrimand og våbenfabrikant Alfred Krupp, som var den betydeligste kraft bag udvikling af Ruhr distriktet, dør.
1887722 Gustav Hertz, tysk fysiker, som modtager nobelprisen i 1925 for eksperimenter, der bekræfter dele af kvanteteorien og bl.a. bekræfter Niels Bohrs atommodel. Da han er jøde, tvinges han til at nedlægge sit professorat i 1934; han dør i 1975.
1887726 L.L. Zamenhof, øjenlæge i Warszawa, udgiver (under pseudonymet Esperanto) en bog med grammatik, ordlister og teksteksempler for et af ham opfundet kunstsprog. Dette sprog benævnes senere Esperanto (en håbende person) efter sin "opfinder".
1887728 Marcel Duchamp, fransk kunstner; han dør i 1968.
1887812 Erwin Schrödinger, østrigsk fysiker, som bidrager til bølgeteorien ("Schrödingers kat") og andre grundlæggende regler for kvantemekanikken. I 1933 deler han nobelprisen i fysik med englænderen Paul. A. M. Dirac; Schrödinger dør i 1961.
1887812 Thomas Edison laver sin første lydoptagelse.
1887817 Karl I , Østrig-Ungarns sidste kejser og konge; han dør i 1922.
1887921 Peter Malberg, skuespiller og bror til skuespiller Henrik Malberg. Han er i malerlære fra 1901-1906, hvorefter han bliver ansat som dekorationsmaler på Aarhus Teater. Han debuterer på Aarhus Teater i 1907, hvorefter han turnerer i nogle år i provinsen og i Norden, indtil han i 1913 søger til København, hvor han spiller på mange forskellige teatre. I 1916 begynder han som revyskuespiller, og han er senere med blandt Co-Optimisterne. Fra slutningen af 1920'erne var han freelance skuespiller, og hans rollefag var især komiske partier samt revyer. Som filmskuespiller er Peter Malberg meget aktiv, og blandt hans berømte filmroller kan nævnes putkræmmeren i "Bolettes Brudefærd", og titelrollen i "Thummelumsen". De film, der sikrer hans berømmelse, er hans roller i 9 Morten Korch-film samt den gennemgående figur Onkel Anders i de populære "Far til fire"-film i 1950'erne. Han dør den 23. juni 1965, 77 år gammel.
1887105 Nils Middelboe, en af dansk fodbolds første store spillere. Han er bl.a. den spiller, der ved OL i 1908 scorer det første mål for et dansk landshold i en officiel landskamp. Han deltager også ved de to efterfølgende OL-turneringer i 1912 og 1920. I 1913 flytter han til London, hvor han bliver den første udenlandske spiller nogensinde i Chelsea F.C. Han er i hele sin karriere amatørspiller. Ved siden af sin fodboldkarriere dyrker han også atletik, og han bliver dansk mester i trespring og 4 x 100 meter, lige som han sætter danske rekorder i såvel trespring som 800 meter løb. Han er (selvfølgelig) også en ypperlig tennisspiller. Han dør den 21. september 1976, 88 år gammel.
1887106 Charled-Edouard Jeanneret-Gris, senere kendt som malereren og arkitekten Le Corbusier, fødes i Schweiz. Han dør i 1965.
18871013 Viggo Brøndal, dansk filolog og sprogforsker, professor i romansk sprog og litteratur ved Københavns Universitet. Han dør den 14. december 1942, 55 år gammel.
18871017 Ejnar Dyggve, dansk arkitekt, arkæolog og forfatter, født i Letland. Han dør den 6. august 1961, 73 år gammel.
18871031 Chiang Kai-shek, kinesisk general og leder af Kuomintang (det nationalistiske folkeparti). Efter flere års tjeneste i den koreanske hær vender han i 1911 tilbage til den netop dannede kinesiske republik og får af Sun Yat-sen til opgave at opbygge en kinesisk hær. Efter Sun Yat-sens dør i 1925 udbryder en magtkamp, som varer i flere år, og som ender med Chiang som vinder. Chiang opnår dog aldrig fuld kontrol over det store rige, og i januar 1949 falder Beijing for kommunisterne og Chiang går af som præsident. Han og hans tilhængere tager til Taiwan (Formosa), hvor Chiang udråbes som præsident, en post, han beklæder indtil sin død i 1975. Han udstødes af kommunisterne, hvorefter han bliver eksilleder på Taiwan. Han dør i 1975.
1887112 Jenny Lind, "den svenske nattergal" er død, hun blev 67 år gammel. Som 10-årig begyndte hun at synge vaudeviller, og hun fik sin operadebut som 18-årig. Hun studerede i Paris og havde engagementer der og i Tyskland. I 1850 tog hun på en årelang turné til USA. Fra 1843 var hun veninde med H.C. Andersen, som besøgte hende i Berlin i 1845. I 1849 mødte hun i London pianisten, komponisten og dirigenten Otto Goldschmidt, som ledsagede hende på en turné i USA, hvor de blev gift i 1852. I 1882 blev hun professor i sang ved the Royal College of Music i London. Hun blev britisk statsborger i 1859.
1887117 Bertel Dahlgaard, politiker, cand.polit. i 1913, hvorefter han bliver ansat på Københavns Kommunes statistiske kontor. Fra 1915-1917 er han formand for Radikal Ungdom. I 1920 bliver han valgt til Folketinget for Skive-kredsen. Han er indenrigsminister i Thorvald Staunings regering fra 1929-1940 og bliver i 1957 økonomiminister og minister for nordiske anliggender i H. C. Hansens regering og får samme post i Viggo Kampmanns regering 1960-1961. Han dør den 31. marts 1972, 84 år gammel.
18871117 Feltmarskal Bernard Law Montgomery af Alamein. Han dør i 1976.
18871123 Boris Karloff (døbt William Henry Pratt), engelsk skuespiller. Han er 44 år og har allerede medvirket i 75 film, da han får sin livs rolle, som pludselig gør ham verdensberømt, nemlig hans ikoniske fremstilling af Frankensteins monster i filmene Frankenstein (1931), Frankensteins brud (1935) og Frankensteins søn (1939). Efterfølgende medvirker han i en lang række andre amerikanske film – mange inden for horrorgenren – af hvilke kan nævnes: Scarface (1932), The Mummy (1932), The Old Dark House (1932), The Mask of Fu Manchu (1932), The Ghoul (1933), Huset Rotschild (1934), Den sorte kat (1934), The Raven (1935), Devil's Island (1939) og Black Friday (1940). Han dør den 2. februar 1969.
18871123 Boris Karloff, engelsk skuespiller, kendt for sine 'skrækfilm'.
18871212 Aage Fønss, dansk skuespiller og operasanger fra 1917 på Det kongelige Teater. Han dør den 30. september 1976, 88 år gammel.
18871225 Conrad (Nicholson) Hilton, amerikansk hotelkonge og grundlægger af en af verdens største hotelgrupper, søn af en norsk immigrant og en tysk-amerikansk moder. Han indleder sin karriere ved at hjælpe sin fader med at ombygge familiens store ejendom i New Mexico til en kro for handelsrejsende. Hilton dør i 1979.
188813 I USA udtages patent på sugerøret.
1888117 Edvard Persson, svensk skuespiller og sanger, født i Malmø. Han er en af Sveriges mest folkekære filmskuespiller, som i film efter film spiller en jovial og godmodig skåning. Han medvirker i en lang række folkekomedier, bl.a. "Kalle på Spången", på dansk "Landevejskroen", der gik i Nørreport Biograf i København i hele 87 uger med fire fremvisninger om dagen halvandet år 1940-1941 som en protest mod den tyske besættelsesmagt, som foretrak germanske film. Edvard Persson medvirker i 45 film og indspiller 226 grammofonplader, deriblandt "Når man ser det hele sådan lidt fra oven", "Kalle fra Skåne" og "Jeg er en lille vogterdreng fra heden". Disse numre optrådte ofte på Giro 413 om søndagene i 1950'erne. Edvard Persson dør den 19. september 1957, 69 år gammel.
1888118 Thomas Sopwith, engelsk flyvepioner. Hans selskab, "The Sopwith Aviation Company" producerer mere end 18.000 fly i tiden efter udbruddet af første verdenskrig. Det er som måske bekendt en "Sopwith Camel", som nedskyder "den røde baron" von Richthofen. På Sopwiths 100 års fødselsdag er en "Sopwith Pup" i spidsen for en flyparade over hans hjem i Hampshire. Pga blindhed kan han desværre kun høre motorerne. Han dør i 1989.
1888124 Ernst Heinrich Heinkel, tysk luftfartsingeniør. Han bygger jetflyet HE-178 i 1939 og derefter det første raketdrevne luftfartøj HE-176. I 1942 overtager den tyske naziregering kontrollen over hans fabrikker, hvorefter han flytter sin designvirksomhed til Wien. På grund af begrænsede muligheder for flyproduktion efter krigen satser Heinkel i stedet på udvikling af landtranspor for private og bygger bl.a. knallerter, kabinescootere og "boblebiler". Heinkel dør den 30. januar 1958.
1888213 Georg Papandreou, græsk politiker og tre gange ministerpræsident, fader til senere ministerpræsident Andreas Papandreou; han dør i 1968.
1888225 John Foster Dulles, amerikansk udenrigsminister under Dwight D. Eisenhower 1953-1959, er død, 71 år gammel.
188836 Danmark sætter kulderekord i marts med -27,0 °C målt ved Holbæk.
188838 Brygger Carl Jacobsen overdrager sine kunstsamlinger til staten, der til gengæld skal bygge Ny Carlsberg Glyptoteket. Det sker i 1897.
1888315 Sophus "Krølben" Nielsen, fodboldspiller. Han spiller først for Østerbroholdet Stjernen, der senere bliver til B1903. I 1902 kommer han til Boldklubben Frem, hvor han spiller det meste af sin klubkarriere, kun afbrudt af sæsonen 1906-1907, hvor han spiller for B1903. Han spiller 20 landskampe for Danmark og scorer 16 mål. Han er den eneste dansker hidtil, og på det tidspunkt den første spiller i verden, som scorer 10 mål i en officiel landskamp. Det sker den 22. oktober 1908, da Danmark slår Frankrig 17-1 i semifinalen mod Frankrig ved OL. Danmark vinder sølv efter at have tabt finalen til Storbritannien. Sophus vinder endnu en sølvmedalje med landsholdet ved OL i 1912. Han dør den 6. august 1963, 75 år gammel. (Hvis du undrer dig over hans mærkelige tilnavn, så var "at krølle" den dagligdags betegnelse for "at drible" i min ungdom i 1950'erne.)
1888322 English Football League, verdens første professionelle fodboldliga, bliver grundlagt.
188856 Christiane Reimann, sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital i 1916. Hun læser videre i USA, hvor hun erhverver sig en Bachelor of Science i 1921 og en Master of Arts i 1925. Hun er under sit ophold i USA ansat ved forskellige hospitaler i New York. I en periode er hun instruktionssygeplejerske på Bispebjerg Hospital, hospitalets første. Hun bliver valgt som Honorary (dvs. ulønnet) Secretary for ICN i 1922, og i 1925 bliver hun genvalgt til posten, dog nu som Executive Secretary, en lønnet fuldtidsstilling fra ICN's hovedsæde i Genève. ICN's fornemmeste pris for sygepleje, Christiane Reimann-prisen, er oprettet på baggrund af et legat, hun indstifter. Christiane Reimann dør i Siracusa på Sicilien den 12. april 1979, 90 år gammel.
1888529 Den amerikanske opfinder E.J. McCoy får patent på et smøremiddel. Så effektivt er hans produkt, at kunderne efterspørger det som "the real McCoy".
1888615 Wilhelm II bliver tysk kejser efter sin far Friedrich III.
1888723 Raymond Chandler, amerikansk forfatter. Uddannet i England i klassiske sprog. I en alder af 44 år vælger han at blive forfatter efter at have mistet sit job under den store depression. Han skriver en række digte, noveller og essays, men bliver primært kendt for sine syv kriminalromaner om privatdetektiven Philip Marlowe. Chandler dør den 26. marts 1959, 70 år gammel. Året før sin død blev han valgt til præsident for Mystery Writers of America.
1888812 Prins Axel, søn af prins Valdemar af Danmark. Formand for ØK og af den internationale olympiske komité. Han dør i 1964.
1888815 Thomas Edward Lawrence, engelsk arkæolog, militærstrateg ("Lawrence of Arabia") og forfatter ("Visdommens syv søjler"). Bedst kendt for sine legendariske aktiviteter i Mellemøsten under første verdenskrig, hvor han hjalp araberne mod tyrkerne; han dør i 1935.
1888816 T.E. Lawrence, britisk arkæolog fra Oxford, officer og forfatter, kendt som Lawrence of Arabia. Han deltager i ekspeditioner til bl.a. Syrien, Palæstina og Sinaihalvøen, hvor han får et indgående kendskab til arabisk sprog og mentalitet. Under 1. verdenskrig gør han tjeneste som efterretningsofficer i Cairo og får kontakt med shariffen af Mekka, Husayn ibn Ali, som i 1916 gør oprør mod de osmanniske overherrer. Sammen med shariffens to sønner organiserer Lawrence en beduinhær, som ved jernbanesabotage medvirkede til osmannernes nederlag i Arabien. Ved fredskonferencen i Paris 1919 arbejder han på at virkeliggøre en vision om et frit arabisk kongedømme, men han trækker sig skuffet tilbage og bliver menig soldat. Hans farverige beretning om det arabiske felttog, "Seven Pillars of Wisdom" (1926, "Visdommens Syv Søjler", 1936), gør ham til en mytisk helteskikkelse. Hans liv bliver skildret i David Leans film "Lawrence of Arabia" (1962, "Lawrence af Arabien"). Lawrence omkommer den 19. maj 1935 ved en motorcykelulykke, 46 år gammel.
1888821 Amerikaneren William Seward Burroughs udtager patent på den første regnemaskine. I 1886 havde han grundlagt American Arithmometer Company. Efter Burroughs' død den 14. september 1898, viderefører hans partner John Boyer selskabet under navnet Burroughs Adding Machine Company.
1888821 Amerikaneren William Seward Burroughs udtager patent på den første succesrige regnemaskine.
1888831 Mary Ann Nichols findes død i Buck's Row (nu Durward Street) i Whitechapel i London. Hun er det første kendte offer for "Jack the Ripper", navnet på en uidentificeret seriemorder, som mistænkes for at stå bag flere drab på kvindelige prostituerede i Whitechapel-distriktet i London.
188894 Kodak-navnet bliver registreret af George Eastman i staten New York i USA, og han får samtidig patent på sit rulle-filmkamera.
188896 Joseph P. Kennedy, Sr., amerikansk forrretningsmand og politiker. Amerikansk ambassadør 1937-1940 i Storbritannien. Han har selv ambitioner om at blive præsident i USA, men vælger i stedet at satse på, at hans ældste søn Joseph Jr. skal opnå denne post. Joe Jr. bliver dræbt i aktiv tjeneste under et bombeangreb over Tyskland, og Joseph satser så på sin næstældste søn John F. Kennedy der vinder præsidentposten ved valget i 1960. Joseph P. Kennedy dør den 18. november 1969, 81 år gammel.
188898 De første engelske liga fodboldkampe spilles.
1888912 Maurice Chevalier, fransk sanger og skuespiller ("Gigi"). Som 11-årig begynder han at optræde med varieténumre med den stråhat, som skal blive hans symbol. Som 17-årig bliver han opdaget af Mistinguett og begynder at optræde på Folis Bergere; dør i 1971.
1888916 Frans Eemil Sillanpää, finsk forfatter og modtager af Nobels Litteraturpris 1939. Han dør den 3. juni 1964, 75 år gammel.
1888919 18-årige Bertha Soucaret, en kreolerkvinde fra Guadeloupe, bliver verdens første skønhedsdronning. Præmien er 5000 francs.
1888922 Enhederne 'ohm', 'volt' og 'ampere' gøres officielle på the Electrical Conference i Paris.
1888926 T.S. Eliot, amerikansk forfatter, født i St. Louis. I 1914 flytter han til England i 1914 og bliver britisk statsborger i 1927. Hans forfatterskab spænder bredt, men særligt "The Waste Land", som udkommer i 1922 kort efter 1. verdenskrig, vækker opmærksomhed med sin placering mellem modernisme og avantgarde. Han modtager nobelprisen i litteratur i 1948. Eliot dør den 4. januar 1965, 76 år gammel.
1888930 Jack the Ripper myrder Liz Stride og Kate Eddowes
1888106 Roland Garros, fransk pilot. Han er den første til at flyve over Middelhavet, hvilket sker i 1913. Han bliver skudt ned og omkommer den 5. oktober 1918 i slutningen af første verdenskrig. Roland Garros tennis stadion i Paris, hvor der afholdes French Open tennis turnering, er opkaldt efter ham.
1888108 Ernst Kretschmer, tysk psykiatriker, som forsøger at korrelere en persons kropsbygning og udseende med personens karakter og evt mentale sygdomme. Kretschmer analyserer mere end 4.000 kriminelle; han dør i 1964.
1888109 Washingtonmonumentet åbner officielt for publikum.
18881016 Eugene O'Neill, amerikansk forfatter. I 1936 modtager hans Nobels litteraturpris. Fire gange modtager han Pulitzer Prisen. I 1940 skriver han det selvbiografiske stykke "Long Day's Journey Into Night", som beskriver en enkelt dag i en families liv, hvor faderen er skuespiller og moderen narkoman, en alkoholisk søn hans yngre broder, som har tuberkulose (O'Neill selv). Stykket opføres først i 1956. O'Neill dør i 1953
18881025 Richard Evelyn Byrd, amerikansk flådeofficer, flyvepioner og polarforsker. Han tager sin afsked fra flåden i 1926 og begynder at organisere privatfinansierede ekspeditioner til de arktiske områder. Han flyver over Nordpolen den 9. maj 1926. Han foretager flere ekspeditioner til Antarctis for at udforske området fra luften. Han dør i 1957.
18881029 De europæiske stormagter underskriver traktat om suezkanalen, som får international status.
18881031 Den luftfyldte cykelring patenteres af den skotske opfinder John Boyd Dunlop.
1888114 Otto Gelsted, forfatter, lyriker, litteraturkritiker og journalist. Fra 1929 er han medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. Han debuterer med lyriksamlingen "De evige ting" i 1920. Under anden verdenskrig skriver han patriotiske digte, og i sine sidste år er han optaget af græsk sprog og kultur og udgiver i 1954 og 1955 gendigtninger af Homers "Odysseen" og "Iliaden". Han dør den 22. december 1968, 80 år gammel.
1888114 Poul Nørlund, kultur- og kunsthistoriker, arkæolog og museumsmand. Han er gift med Nanna Nørlund, med hvem han får sønnerne Ib Nørlund og Niels Nørlund og datteren Inge (gift Gosney). Han dør den 26. maj 1951, 62 år gammel.
1888116 Demokraten Grover Cleveland får et flertal af stemmerne ved præsidentvalget i USA, men taber på antal valgmandsstemmer til den republikanske udfordrer Benjamin Harrison, som bliver USAs 23. præsident fra 1889-1893. Hans bedstefar er William Henry Harrison, USA's 9. præsident.
1888119 Jack the Ripper's sidste offer, Mary Jane Kelly, findes.
18881115 Harald Ulrik Sverdrup, norsk meteorolog og oceanograf, kendt for sine studier af oceanernes fysik, kemi og biologi. Videnskabelig leder af Roald Amundsens polarekspedition 1918-1925; Sverdrup dør i 1957.
18881119 José Raúl Capablanca, cubansk skakspiller. Han er stormester fra begyndelsen til midten af det 20. århundrede og verdensmester fra 1921 til 1927. Der er udgivet en bog med alle hans tabspartier. Det er en lille, tynd bog, for i hele sit liv taber han kun 36 partier, hvoraf en stor del, da han er kommet op i årene. Han dør den 8. marts 1942, 53 år gammel.
18881123 Harpo Marx, amerikansk komiker og skuespiller, medlem af Marx Brothers. Harpos figur i filmene er den stumme, harpespillende kammerat til Chico, der trods absurde gags på bunden er trofast og hjælpsom. Hans fremtræden er vagabondagtig med en lang regnfrakke og høj, krøllet hat oven på den krøllede paryk. Han taler ikke i filmene, og hans kommunikation giver ofte anledning til rebusagtige scener, hvor han med sin mimik og en stribe hjælpemidler skal formidle sit budskab. Ofte ses han på pigejagt. Efter afslutning af sin filmkarriere optræder han nogle gange på TV for at promovere sin selvbiografi "Harpo Speaks!". Han dør den 28. september 1964, 75 år gammel.
18881215 Kaare Klint, dansk arkitekt og møbeldesigner. Han dør i 1954.
18881223 Maleren Vincent van Gogh skærer sit ene øre af efter et skænderi med sin ven og kollega Paul Gauguin.
188918 Herman Hollerith, New York patenterer en elektrisk computer til databehandling. Hans virksomhed udvikler sig siden til IBM.
1889129 Den østrig-ungarske kronprins Rudolf og hans elskerinde Maria Vetsera dør under mystiske omstændigheder på jagtslottet Mayerling.
1889130 Rudolf, østrigsk kronprins, eneste søn af kejser Franz Joseph I af Østrig-Ungarn og dennes hustru Elisabeth af Bayern. I 1881 bliver han gift med Stephanie af Belgien. I 1888 indleder han et forhold til den kun 17-årige Maria von Vetsera. De er håbløst forelsket, men en skilsmisse fra Stephanie er udelukket. Rudolf og Maria bliver fundet døde på slottet i Mayerling, tilsyneladende efter selvmord.
188923 Carl Th. Dreyer, filminstruktør og manuskriptforfatter, af mange anset som dansk films første store instruktør. Han debuterer som manuskriptforfatter i 1912 med stumfilmen "Bryggerens datter". Hans første film som instruktør er "Præsidenten" i 1919. Han laver film i Danmark, Tyskland og Frankrig. Han huskes sær for mesterværkerne "Jeanne d'Arcs lidelse og død", "Vredens dag" og "Ordet". Manglende støtte fra producenterne og hans kunstneriske kompromisløshed og excentriske væsen hindrer Dreyer i at producere mere end tre danske film fra 1943 til sin død i 1968, og han må arbejde som filmanmelder på BT. Her bliver han fyret for at være alt for kritisk. Han får stor indflydelse på eftertidens store instruktører, xf. Ingmar Bergman og Lars von Trier. Han dør den 20. marts 1968, 79 år gammel.
1889222 Olave Baden-Powell, engelsk verdenschef for pigespejderne, gift med Robert Baden Powell, verdenschef for drengespejderne. Hun dør den 25. juni 1977.
1889223 Victor Flemming, amerikansk filminstruktør ('Wizard of OZ'). Han dør den 6. januar 1949.
1889227 Jernbane fra Rangoon til Mandalay i Burma åbner.
1889321 Christian Bartholdy, præst og formand for Indre Mission fra 1934-1959. Han dør den 5. november 1976, 87 år gammel.
1889331 Eiffel Tower indvies, på det tidspunkt verdens højeste tårn. Konstruktøren Alexandre Gustave Eiffel udfolder det franske flag på toppen af tårnet. Det tager 2 år, 2 måneder og 2 dage at rejse tårnet.
188942 Opvaskemaskinen kommer på markedet; det sker i Chicago.
1889416 Charlie Chaplin ("Charles Spencer Chaplin"), skuespiller, fødes af fattige forældre i London. Begge hans forældre optræder som music hall entertainere. Kort efter Charlies fødsel forlader faderen moderen Hannah og sønnerne Charlie and Sydney. Charlies karriere indledes i 1894, hvor han assisterer sin moder under en optræden. I 1896 må moderen opgive at passe sine to børn, som kommer på et hjem for forældreløse. Fra 1907-1913 arbejder Chaplin ved "Karno Pantomime Troupe" og deltager i tourneer til USA og Canada. Her opdages han af produceren Mack Sennett, som tilbyder ham en kontrakt med "Keystone Film Company". Her indspiller han sin første film Making a Living (1914), hvori han spiller arbejdsløs. Han næste film Kid Auto Races at Venice (1914) kommer til at afgøre hans karriere. Her optræder han i hængerøvsbukser, et par sko, som er adskillige numre for store, en jakke, som til gengæld er flere numre for lille, en bowler samt en moustache, der er trimmet til størrelsen af en tandbørste. Fra 1915 skriver, instruerer og producerer Chaplin selv sine film, samtidig med, at han selv spiller hovedrollen i filmene. Chaplin indspiller mere end 30 film ved Keystone, inden han flytter til "Essanay Films", hvor han indspiller 15 film, heriblandt den, som giver ham tilnavnet "the tramp" ("vagabonden"), hvor han spiller en helt, som forsøger at redde en kvinde i nød. Chaplins næste kontrakt med "Mutual Film Corporation" indbringer ham $10.000 om ugen plus bonus. Her arbejder han fra 1916-1917. I 1918 starter Chaplin og hans broder deres eget studie i Los Angeles, og i 1919 danner de sammen med Douglas Fairbanks, Mary Pickford m.fl. filmselskabet "United Artists". I 1925 kommer klassikeren "Guldfeber" og året efter "Circus". I 1931 tager Chaplin tilbage til London til premiere på "City Lights", og han vender først tilbage til USA i 1932. Hans næste film, Moderne Tider (1936) er en af hans største successer, som måske kun overgås af Diktatoren (1940), som er en "ond" parodi på naziregimet i Tyskland. Chaplin spiller en dobbeltrolle som en jødisk barber, der har deltaget i første verdenskrig, og den onde Adenoid Hynkel, diktator af Tomania. I 1952 kommer hans bedst kendte talefilm Rampelys. Samme år beskyldes han af de amerikanske myndigheder for kommunistsympatier, og han flygter til Schweiz. I denne periode laver han King in New York, (1957) og hans sidste film Grevinden fra Hong Kong , (1967) med Marlon Brando and Sophia Loren, hans eneste fiasko. I 1975 bliver Chaplin adlet af den engelske dronning for sine fortjenester. Han dør juledag 1977.
1889420 Adolf Hitler, tysk diktator (Faderen, som var toldembedsmand, havde taget navneforandring fra Schicklgrüber, hvilket man næppe kan fortænke ham i). Fødes i Østrig. Efter en ikke særlig succesfuld skolegang i Linz tager han i 1907 til Wien for at studere kunst og arkitektur, men 2 år i træk bliver han afvist af Kunstakademiet. Og i 1913 flytter han til München. Han deltager i første verdenskrig, bliver såret i benet og udsættes for gas. Han får ingen forfremmelser, men bliver dog dekoreret for tapperhed i tjenesten.

I 1919 melder han sig ind i Det tyske Arbejderparti. Partiet skifter senere navn til Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei, Nazistpartiet. I 1920 forlader han hæren for at arbejde for partiet, som han snart bliver formand for. I 1923 står han i spidsen for et oprør mod Weimar republikken, og han sidder i fængsel i 9 måneder. Han bruger tiden til at skrive "Mein Kampf", som er stærkt præget af de nationalistiske og fascistiske tendenser, der hersker i Europa efter første verdenskrig. Han argumenterer for, at det racemæssigt overlegne tyske folk trues af kræfter som liberalisme, marxisme, humanisme og bolsjvisme, som alt styres bag scenen af jøderne. En af Hitlers løsninger er at sikre den germanske races overlevelse ved at kolonisere store dele af Østeuropa med tyskere.

I 1932 får nazistpartiet 37.2%) af stemmerne, og den aldrende præsident Hindenburg udnævner den 30. januar 1933 Hitler til kansler i en regering sammen med de konservative. Han nedkæmper de politiske modstandere og fagforeningerne. Lader sætte ild til Rigsdagsbygningen og giver kommunisterne skylden, hvorefter de smides ud af parlamentet osv. I 1934 melder Tyskland sig ud af Folkeforbundet. Samme år får han kontrol over det magtfulde SA ved hjælp af Himmlers SS'er (schutzstaffel eller sortskjorter). Og ved Hindenburgs død den 2. august 1934 udnævnes Hitler til Führer for det tyske folk. Hitler er nu diktator i Tyskland med ubegrænset magt.

I marts 1938 annekterer Hitler Østrig, og i oktober Sudeterland, de tyskbeboede områder langs grænsen til Tjekkoslovakiet. På en konference i München med deltagelse af England, Frankrig og Italien erklærer Hitler, at Tyskland ikke har yderligere territoriale krav. På grund af Hitlers trusler mod polen garanterer England og Frankrig Polens selvstændighed. Hitler svarer med at indgå en ikke-angrebspagt med Rusland, men da han angriber Polen den 1. september 1939, er anden verdenskrig en kendsgerning. En krig, som kommer til at vare godt 5 år og koste mere end 50 mio. mennesker livet, heraf omkring 6 mio jøder.

Den 6. juni 1944 invaderer de allierede Frankrig, og snart efter bryder russerne igennem på østfronten, og Hitler tvinges til at flytte sit hovedkvarter til Berlin. Da de allierede krydser Rhinen og russerne omslutter Berlin, anerkender han nederlaget og beslutter at begå selvmord. Göring prøver fra Bayern at overtage lederskabet, og Himmler forsøger forhandlinger med de allierede. Kun Göbbels, Bormann og Eva Braun, som han gifter sig med, bliver hos ham. Hitler dikterer sit politiske testamente og udnævner admiral Dönitz som sin efterfølger. Og mens de russiske styrker hurtigt nærmer sig bunkeren, begår Hitler og Eva selvmord den 30. april 1945.

1889422 Kl. 12 middag åbnes for koloniseringen (land rush) af Oklahoma. På få timer etableres byerne Oklahoma City og Guthrie med mere end 10.000 indbyggere hver. Det anslås, at omkring 50.000 mennesker står i kø for at få et stykke af de 8.100 km2 farmland.
1889426 Ludwig Wittgenstein, østrigsk filosof, født i Wien i en velhavende familie. Han læser til ingeniør i Berlin og siden i Manchester, hvorefter han i 1912 under indflydelse af Bertrand Russell begynder at studere logik og matematikkens grundlag hos denne i Cambridge. Han er professor i Cambridge 1939-1947. Wittgenstein dør den 29. april 1951.
1889518 DBU - Dansk Boldspil Union - stiftes af en række fodbold- og kricketklubber.
1889525 Igor Sikorsky udvikler den første fungerende helikopter.
188961 Orientekspressen afgår for første gang fra Gare de l'Est i Paris med endestation i Konstantinopel (Istanbul). Fra den 5. juni 1883 kørte orientekspressen, som i øvrigt først får sit navn i 1891, mellem Paris og Wien.
188975 Jean Cocteau, fransk digter, forfatter, kunstmaler og filminstruktør. Hans far er sagfører og amatørmaler - han begår selvmord, da Jean er ni. Hans første digtsamling, La Lampe d'Aladin, udkommer, da han er 19. I 1916 opfordrer Sergei Diaghilev ham til at skrive et scenarium for en ballet, som bliver produceret af Diaghilev, komponeret af Erik Satie med scenografi og kostumer af Picasso. Den skaber skandale ved premieren. Sammen med Picasso og Coco Chanel laver Cocteau sin egen version af Sofokles' "Antigone", som bliver opført i december 1922. Fra 1925-1934 arbejder han med et skuespil, baseret på den græske myte om Ødipus, kongesønnen, som uvidende herom dræber sin far og gifter sig med sin egen mor. For senere, da han får kendskab til sine forældres identitet, at stikke sine øjne ud, frasige sig kongeværdigheden i Theben og give sig ud på hvileløs vandring. For Cocteau er myten et eksemplet på menneskets magtesløshed overfor guderne. Hans endelige version bliver opført i Paris i 1934 under navnet "La Machine infernale", "Helvedesmaskinen". Cocteau bliver medlem af l'Académie française i 1955. Jean Cocteau er en nær ven af Edith Piaf, og rygter vil vide, at han tager sit eget liv den 11. oktober 1963, da han modtager besked om hendes død dagen forinden.
188978 Wall Street Journal begynder at udkomme.
1889717 Erle Stanley Gardner, amerikansk kriminalforfatter ("Perry Mason"); han dør i 1970.
1889718 Marie og Pierre Curie offentliggør deres opdagelse af et nyt grundstof, som de kalder polonium efter deres hjemland Polen.
1889720 Linedanserinden Elvira Madigan [Hedvig Jensen] og den svenske dragonløjtnant grev Sixten Sparre begår selvmord på Tåsinge. Uden forældrenes viden har parret haft brevkontakt et års tid. I juni 1889 forlader hun cirkus og flygter med Sixten Sparre til Danmark. Efter en måned i Svendborg rejser de til Taasinge, hvor de lejer sig ind i et hus i Troense. Da parrets kærlighedshistorie ikke har nogen fremtid for sig, ender flugten med, at Sixten Sparre under en udflugt i Nørreskoven skyder Elvira og derefter sig selv med sin tjenesterevolver. Hun blev 21 år, han 35.
1889830 Bodil Ipsen, skuespillerinde, uddannet på Det Kongelige Teaters elevskole. I 1910 bliver hun engageret til Folketeatret og Dagmarteatret og vender tilbage til Det Kongelige Teater 1914. Her indleder hun et partnerskab med Poul Reumert, som med afbrydelser kommer til at strække sig over hele hendes karriere. 1919-1922 er hun igen på Dagmarteatret. I årene herefter skifter hun mellem Det Kongelige Teater, Folketeatret og Dagmarteatret. Hun optræder på landsdelsscenerne, i Oslo og Stockholm og har engagementer ved Frederiksberg Teater, Det Ny Teater, Folketeatret og Odense Teater i perioden 1949-1958. Hun slutter sin teaterkarriere på Det Kongelige Teater, hvor hun optræder for sidste gang den 2. april 1960. Bodil Ipsen har også en betydelig filmkarriere, både som skuespiller og instruktør. Hun debuterer på film allerede i 1913, men det er hendes roller i komedier som "Bolettes Brudefærd" (1938) og som grevinde Danner i "Sørensen og Rasmussen" (1940), der gør hende kendt som filmskuespiller. Hun dør den 26. november 1964, 75 år gammel.
1889923 Nintendo grundlægges af Fusajiro Yamauchi. Nintendo er således videospilverdenens ældste aktør og lancerer over tiden en række håndholdte konsoller, tv-konsoller og arkadekonsoller. Firmaet har hovedsæde i Kyoto.
1889926 Martin Heidegger, tysk filosof. Hans forældre har ikke råd til at sende ham på universitetet, så Heidegger kommer på et jesuiterseminarium. Efter at have studeret teologi ved universitetet i Freiburg i nogle år, skifter han til filosofi og tager i 1914 en ph.d. Efter at have tjent i første verdenskrig får han ansættelse ved universitetet som assistent for Edmund Husserl, "fænomenologiens fader", der bliver en afgørende inspiration for Heideggers tænkning. I 1923 får hen et professorat ved det protestantiske universitet i Marburg. Han dør den 26. maj 1976, 86 årgammel.
18891016 Aalborg Portland Cementfabrik grundlægges.
1889112 North Dakota og South Dakota bliver USA's 39. og 40. stater.
1889118 Montana bliver USA's 41. stat.
18891111 Washington bliver den 42. stat i USA.
18891114 Stjernejournalisten Nellie Bly ved New York World sejler fra New York for at slå Phileas Fogg's "jorden rundt på 80 dage" rekord. Hun skriver daglige beretninger fra sin rejse. En konkurrence om at gætte på varigheden får næsten 1 mio deltagere. Hun klarer turen på 72 dage, 6 timer, 11 minutter og 14 sekunder.
18891114 Jawaharlal Nehru, indisk politiker og statsmand. I 1905 optages han på den anerkendte engelske skole Harrow, og han ender med at tage en grad i "natural science" fra Trinity College. Han vender tilbage til Indien i 1912. I 1929 vælges Nehru til præsident for "All India Congress Committee". I perioden 1920-47 tilbringer han ca 10 år i fængsel for opfordring til og deltagelse i den omkringsiggribende civile ulydighed. Den 15. August tiltræder han som første premierminister for et uafhængigt Indien. Ved hans død i 1964 er der landesorg i Indien. Han efterfølges som præsident af sin datter Indira, som efterfølges ah sin søn Rajiv.
18891115 Brasilien udråbes til republik.
18891120 Edwin (Powell) Hubble, amerikansk astronom. Han bliver først uddannet som advokat, men skifter senere til astronomien. Han er officer under første verdenskrig, hvorefter han bliver ansat ved Mount Wilson observatoriet i Los Angeles, som har verdens største teleskop, 100 tommer. Hubble kan som den første skelne de enkelte stjerner i Andromeda galaksen. Han gør den opdagelse, at der findes andre galakser end vores egen, og han beregner (med stor unøjagtighed) afstanden til disse. Han fortolker rødforskydningen som bevis for, at universet udvider sig. Han dør i 1953.
18891123 Den første jukebox bliver installeret i en saloon i San Francisco, USA.
18891212 Robert Browning, engelsk poet dør.
189011 For første gang bruges der målnet i en fodboldkamp. Det sker i Bolton.
189019 Karel Capek, tjekkisk forfatter ("Krigen mod salamandrene"), dramatiker, journalist og kritiker. Han studerer dels ved universitetet i Prag dels på Sorbonne. En tid læser han også i Berlin. Kendt som opfinder ordet "robot". Det sker i stykket RUR ("Rossum's Universal Robots"). Han dør den 25. december 1938 i Prag.
1890210 Boris Pasternak russisk forfatter, faderen var en kendt maler, og moderen var pianist. Den unge Pasternak studerer først musik derefter filosofi. Han får sit egentlige gennembrud med "Min søster livet" (1922) og "Tema og variationer" (1923). Fra 1945-1956 skriver han romanen "Doktor Zjivago", som bliver nægtet udgivelse. Til gengæld bliver den en verdenssensation, da den udkommer i Italien i 1957. I 1965 bliver den filmatiseret med Omar Sharif i titelrollen. Værket skildrer de kaotiske revolutions- og borgerkrigsår og er et opgør med Sovjetsamfundets ensretning og brutalitet. Da Boris Pasternak i 1958 får tildelt nobelprisen, tvinges han til at afstå fra at modtage den. Resten af sine dage lever han tilbagetrukket. Efter hans søs begynder en gradvis rehabilitering af ham, men først i 1988 kan "Doktor Zjivago" udkomme i Sovjetunionen. Pasternak dør den 20. maj 1960, 70 år gammel.
1890312 Evert Taube, svensk troubadour og komponist. Han har ambitioner om at blive forfatter og udgiver i 1918 en novellesamling med 17 fortællinger. Men det er som visesanger og digter, Evert Taube bliver bemærket og elsket på Stockholms scener. I 1919 bliver han ramt af den spanske syge og kommer en tid på sygehus. Senere samme år er han en tid i Skagen, hvor han skriver "Sju sjömansvisor" og "Byssan Lull". Her gør han bekendtskab med Marie Krøyers datter. Han rejser rundt i Europa og begynder at indspille sine viser på lakplader. I 1924 stifter han Riddarorden "Pax Aurera", som bliver en forløber til det senere "Visans vänner". Da han i 1931 indspiller "Calle Schewens vals", bliver han hele Sveriges visesanger. Evert Taube regnes som en af Sveriges største visedigtere og nationalskjald som Carl Michael Bellman og Cornelis Vreeswijk. Han dør den 31. januar 1976, 85 år gammel.
1890320 Lauritz Melchior, dansk operasanger. Hans mor dør i barselsseng, hvorefter hans far ansætter Kristine Marie Jensen som husbestyrerinde. Da faderens private drengeskole "Melchiors Borger- og Realskole" i Nørregade i København må lukke, træder husbestyrerinden til og sørger for betaling af sønnens sangundervisning. Hendes legendariske kogebog fra 1901, "Frk. Jensens Kogebog", solgte i 400.000 eksemplarer. I 1908 begynder han på Det Kongelige Teaters Opera Skole. Han debutterer i rollen som Silvio i Leoncavallos "Pagliacci" på Det Kongelige Teater i 1913. Dirigenten er komponisten Carl Nielsen. Fra 1917-1918 tager han sanglektioner hos Vilhelm Herold , som omformer hans høje baryton til en tenor. Rygtet om hans talent spreder sig til Cosima og Siegfried Wagner i Bayreuth, som antager ham til 1924 festivalen. Melchior debuterer som Siegmund på The Royal Opera House i Covent Garden i London, og få uger senere synger han Siegmund og Parsifal i Festspielhaus i Bayreuth. Melchior er 1920'ernes, 30'ernes og 40'ernes førende wagnertenor og indspiller mange plader. Han optræder regelmæssigt i London, bl.a. i Sir Henry Joseph Woods Promenadekoncerter. På Metropolitan i New York synger han 519 Wagner-roller fra 1926-1950.
1890320 Beniamino Gigli, italiensk operasanger (tenor). Han begynder at synge som syvårig og får snart et stipendium til sangstudier i Rom. I 1914 debuterer han i "La Gioconda". Han optræder bl.a. i Italien, Spanien og Sydamerika, og 1920-1932 synger han på Metropolitan i New York. Gigli bliver af mange betragtet som Enrico Carusos efterfølger og sin tids fremmeste tenor. Hans repertoire består især af italienske og franske operapartier. Han medvirker i omkring 20 spillefilm. Gigli dør den 30. november 1957.
189045 Anthony Herman Gerard Fokker, hollandsk/amerikansk pioner indenfor flydesign. Under første verdenskrig producerer han mere end 40 flytyper for Tyskland. Efter krigen bliver han amerikansk statsborger; Fokker dør i 1939.
189051 For første gang fejres 1. maj i Danmark som Arbejderbevægelsens Internationale Kampdag. Året i forvejen har Den Internationale Arbejderkongres i Paris vedtaget at afholde en demonstration for 8 timers arbejdsdag.
1890517 Pietro Mascagnis berømte opera "Cavalleria Rusticana", uropføres i Rom.
1890517 Ugentlige tegneserier begynder at udkomme i London.
1890519 Ho Chi Minh, vietnamesisk leder.
1890616 Stan Laurel, engelsk skuespiller ("gøg"); han dør i 1965.
189071 De to koloniherrer, England og Tyskland bytter områder, så Helgoland bliver tysk og Zanzibar engelsk.
189073 Idaho bliver USA's 43. stat.
189077 Den elektriske stol benyttes for første gang i USA.
189079 Per Barfoed, journalist og forfatter, kendt for sine humoristiske vers under pseudonymet P. Sørensen-Fuglholm. Han skriver desuden daglige satiriske vers i B.T. under mærket Bror Mika. Barfoed dør i 1939.
1890710 Wyoming bliver USA's 44. stat.
1890720 Georg II, græsk tronfølger og søn af Konstantin I. af Grækenland. Han er konge af Grækenland fra 1922-1924 og igen fra 1935-1947. Georg I dør den 1. april 1947 og efterfølges af Paul.
1890729 Vincent van Gogh, ukendt hollandsk maler, dør i Auvers to dage efter, at han har skudt sig selv; han blev 31 år gammel.
189086 Morderen William Kemmler "aflives" som den første nogensinde i den elektriske stol. Det sker i Auburn State Prison i New York.
1890910 Franz Werfel, tjekkiskfødt, jødisk/østrigsk forfatter poet, ven med Franz Kafka. "Die vierzig tage des Musa Dagh", (1933). I 1938 må han flygte for nazismen og via Frankrig og Spanien ender han i USA, hvor han dør i 1945.
1890912 Det sydafrikanske kompagni grundlægger Salisbury i Rhodesien (i dag Harare i Zimbabwe).
1890915 Agatha Christie, kriminalforfatter. Historiens bedst sælgende romanforfatter. Hun skrev 80 kriminalromaner, som er oversat til flere sprog end Shakespeare. Hendes vedvarende success, som blev udbygget af mange film og TV-spil, skyldes hendes tidløse persongalleri og uovertrufne plots. Hun blev uddannet i hjemmet og studerede sang og piano i Paris. Giftede sig første gang med oberst Archibald Christie i 1914 (skilt 1928), fik én datter. I 1930 gifter hun sig med arkæologen Max Mallowan; han dør i 1978. Tjente som frivillig Røde Kors sygeplejerske under 1. verdenskrig. Under 2. verdenskrig arbejder hun på University College Hospital, London. Hun assisterer sin ægtefælle under udgravninger i Irak og Syrien. Udnævnt til præsident for Detection Club. Modtager en lang række udmærkelser, såsom Mystery Writers of America Grand Master award, 1954, New York Drama Critics Circle award, 1955. D.Litt.: University of Exeter, 1961. Fellow, Royal Society of Literature, 1950. C.B.E. (Commander, Order of the British Empire), 1956; D.B.E. (Dame Commander, Order of the British Empire), 1971. Agathe Christie dør i 1976.
1890920 Jelly Roll Morton (Ferdinand Joseph La Menthe), amerikansk pianist and komponist, benævner sig selv som "the inventor of jazz" - nok lettere overdrevet, men han er bestemt en af jazzens største navne. Han dør i 1941.
1890924 Alan Patrick Herbert, engelsk roman- og skuespilforfatter, poet og politiker, udgav mere end 50 bøger, især kendt for sin vittige behandling af minoritetsspørgsmål. Som uafhængigt medlem af parlamentet for Oxford Universitet (1935-50) var han medvirkende til en radikal ændring af den engelske skilsmisselovgivning. Herbert skrev sine første af mange bidrag til Punch, mens han stadig gik i skole (Winchester College). Han fik en grad i jura fra Oxford. Under 2. verdenskrig tjente han i flåden. Hans første litterære succes var The Secret Battle (1919), en frontberetning fra krigen. Næste roman, The Water Gipsies (1930), beskrev med megen indlevelse livet ved Themsen. I modsætning hertil var Holy Deadlock (1934) en propagandaindlæg mod ægteskabslovgivningens besynderligheder. Som vittig lyriker skrev han mange succesfulde komiske operaer og musicals. Herbert blev adlet i 1945. Han dør i 1971.
1890924 Maleren Jørgen Valentin Sonne er død, han blev 89 år gammel. Han blev uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og studerede under Gebauer. Han laver en række malerier scener fra folkelivet, men er måske bedst kendt for den monumentale frise, hvormed han udsmykker det ydre af Thorvaldsens Museum; på den ene side af bygningen ses mesterens modtagelse på Københavns Red i 1838, på den anden udlosning af hans værker og disses overførelse til museet.
1890925 Mormonkirken bandlyser officielt flerkoneri. Dette følger efter en højesteretsbeslutning, som fratager alle polygame mormoner deres borgerlige rettigheder.
1890102 Groucho Marx, én af Marx brødrene. Han blev døbt Julius Henry Marx, men blev kaldt Groucho (minder om det engelske ord for gnaven). Han var nummer tre i søskendeflokken efter Chico og Harpo og havde to yngre brødre Zeppo og Gummo. Han udviklede en skarp humoristisk sans for at få opmærksomhed i søskendeflokken. Som den første af brødrene startede Groucho sin scenekarriere som 15-årig, og de følgende næsten tyve år optrådte Groucho i små shows og forskellige varieteer uden stor succes. Brødrene fandt sammen, og i 1924 fik de deres gennembrud på Broadway. Herefter fulgte en række film. I disse spillede Groucho den smarte, men lidt lurvede type, der er stor i slaget og på forunderlig vis altid klarer sig ud af selv de vanskeligste situationer. Hans varemærke er det store malede overskæg, cigaren og en hurtig lavbenet gangart - og altid god for en one-liner. Han er glad for unge piger, men ser også det nyttige ved samtidig at lægge an på den rige enke. Groucho fortsatte karrieren med radioshows, hvilket gav ham fornyet succes. I 1972 fik Groucho fik comeback med et enmandsshow i Carnegie Hall. Han dør den 19. august 1977.
1890105 Johannes Brøndsted, dansk historiker og arkæolog. I 1930 bliver han lektor i Nordisk Arkæologi ved Københavns Universitet. Samtidigt er han leder af oldtidsafdelingen på Nationalmuseet. I 1941 bliver han professor ved Københavns Universitet i nordisk arkæologi og europæisk forhistorie og forlader stillingen som leder af Nationalmuseets oldtidsafdeling. I 1951 bliver han kaldt tilbage, denne gang som direktør for hele museet. Fra 1958-60 er han landets første rigsantikvar. Han dør den 16. november 1965, 75 år gammel.
1890106 Mormonerne i Utah tager afstand fra bigami.
18901011 "The Daughters of the American Revolution" grundlægges i Washington, D.C. Formål: "Historical - to perpetuate the memory and spirit of the men and women who achieved American Independence; Educational - to carry out the injunction of Washington in his farewell address to the American people, "to promote, as an object of primary importance, institutions for the general diffusion of knowledge, thus developing an enlightened public opinion… " and Patriotic - to cherish, maintain and extend the institutions of American freedom, to foster true patriotism and love of country, and to aid in securing for mankind all the blessings of liberty".
18901014 Dwight D. Eisenhower, USA's præsident 1953 - 1961. I 1915 består han eksamen ved USA's militærakademi West Point. Under 1. verdenskrig gør han tjeneste i infanteriet og kampvognskorpset. Efter angrebet på Pearl Harbor i 1941 gør han tjeneste som general ved staben i Washington. I 1942 bliver han øverstkommanderende for de amerikanske styrker i Europa og leder landgangen i Nordafrika, erobringen af Sicilien og det sydlige Italien i 1943. Han bliver udnævnt som øverstbefalende over de allierede styrker i Europa og er ansvarlig for invasionen i Normandiet i juni 1944. Fra 1950-1952 er han øverstkommanderende for NATO. I 1952 bliver han opstillet som præsidentkandidat af Det Republikanske Parti, og i november bliver han valgt som præsident. Eisenhower dør den 28. marts 1969, 78 år gammel.
18901030 Afholdsforeningen Blå Kors stiftes.
1890111 Henry Nielsen, dansk skuespiller. Han får sin filmdebut i 1911 og bliver især brugt i biroller (jeg ved ikke, hvor mange film jeg har set med Henry Nielsen som postbud). I 1915 har han debut på teatret, og han ansat på Sønderbro Teater 1917-1918, Casino og Nørrebros Teater 1918-1928. Senere arbejder han på Scala og Apollo Teatret. Han dør den 12. maj 1967, 76 år gammel.
18901120 Harald Madsen, skuespiller ("Bivognen"). Madsen begyndte sin karriere som cirkusartist og bliver siden varietékunstner. Han debuterer på film i 1917 i den svenske Alexander den Store af Mauritz Stiller. Fra 1921 er han filmskuespiller herhjemme og medvirker bl.a. i mange "Fyrtårnet og Bivognen film", ofte forkortet Fy og Bi-film. Her bliver han kendt under navnet "Bivognen", og hans makker Carl Schenstrøm under kunstnernavnet "Fyrtårnet". De optræder i mere end 50 filmlystspil, de fleste stumfilm. 13 af dem bliver lavet uden for Danmark: i Sverige, Tyskland, Østrig og England. Deres storhedstid er i 1920'erne, hvor de er dansk films store eksportartikel og verdens første internationalt berømte filmkomikerpar. Harald Madsen må indstille sin filmkarriere pga. sygdom. Under 2. verdenskrig optræder han i Cirkus Benneweis. Han dør den 13. juli 1949, 58 år gammel.
18901120 Skuespilleren Harald (Miehe)Madsen, "Bivognen" fødes i Silkeborg. Lige fra barndommen er han fascineret af cirkus. Efter sin konfirmation begynder han at turnere med Cirkus Miehe som rytter og akrobat. I 1921 bliver han opdaget af filmmanden Lau Lauritsen, der sætter ham sammen med Carl Schenstrøm, og de danner verdens første filmpar, "Fy og Bi". Han medvirker i tonefilmene "Han, Hun og Hamlet" (1932), "I de gode, gamle dage" (1940) og "Calle og Palle" (1947) og herudover et et halvt hundrede stumfilm. Harald Madsen dør i 1949.
18901122 Charles de Gaulle, leder af de Frie franske styrker under anden verdenskrig og Frankrigs præsident 1959-1969. Han deltager som officer i første verdenskrig, bl.a. i Slaget ved Verdun i 1916, og ender som krigsfange i Tyskland. I 1920 deltager han i det franske hjælpekorps, der hjælper Polen i den polsk-sovjetiske krig. I mellemkrigstiden advarer han kraftigt imod Tysklands genrejsning, mens hans stemme bliver overhørt i Frankrig. I 1939 genindtræder de Gaulle i aktiv tjeneste og bliver året efter general og formelt regeringsmedlem som viceminister. Den 2. august 1940 bliver han dømt til døden af Vichy-regeringen og flygter til England. Han vendte først tilbage til Frankrig 24. august 1944. Under sit eksil fremtræder de Gaulle som den officielle leder af de Frie Franske styrker. I den første efterkrigsperiode kommer han i strid med politikerne, hvis flertal modsætter sig hans krav om en forfatning med stærk præsidentmagt, og 1946 træder han tilbage. De næste tolv år er han i stadig opposition til den Fjerde Republiks skiftende regeringer. Da den Fjerde Republik til sidst kører fast i krigen i Algier, får han sin chance og udnævnes i maj 1958 til regeringschef. Efter en hurtig omdannelse af forfatningen og skabelsen af Den Femte Republik vælges han til præsident fra januar 1959. Han dør den 9. november 1970, 79 år gammel.
18901123 Storhertugdømmet Luxembourg udskiller fra Nederlandene.
18901214 Sigurd Hoel. norsk forfatter og forlagsredaktør. Ved siden af Tarjei Vesaas og Aksel Sandemose er Sigurd Hoel sin generations betydeligste norske forfatter af romaner og noveller. Som redaktør på Gyldendal Norsk Forlag er han bl.a. med til at udgive Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald og Franz Kafka, før de er blevet verdensberømte. Han dør den 14. oktober 1960, 69 år gammel.
18901215 Sitting Bull, som i 1876 besejrede general Custer ved Little Big Horn, dræbes af politiet i Syddakota, da han modsætter sig en ulovlig anholdelse under en åndedans.
18901221 Skuespillerinden Johanne Louise Heiberg er død, 78 år gammel. Fra en opvækst i social elendighed, fattigdom, druk og racisme, formår hun at stige til samfundets top. Hendes talent er iøjnefaldende, og hurtigt bliver hun en af hovedkræfterne på teatret. Fra 1826-1864 er hun den absolut førende skuespillerinde på Det kongelige Teater. I 1820'erne skriver Johan Ludvig Heiberg flere vaudeviller til hende, og de bliver gift i 1831. Henrik Hertz, Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen skriver flere skuespil til hende med hende i hovedrollen.
18901221 Komponisten Niels W. Gade, dør 73 år gammel.
18901226 Den tyske forretningsmand og arkæolog, Heinrich Schliemann, som fandt og udgravede Troja, dør.
18901229 Sidste slag mellem indianere og USA soldater finder sted ved Wounded Knee, South Dakota, hvor 300 Sioux indianer under høvding Big Foot bliver massakreret af oberst Forsyths 7. kavaleriregiment.
18901231 Der indrettes immigrationslejre på øen Ellis Island for at tage sig af de mange indvandrere til USA. Det skal siden blive til mere end 12 millioner indvandrere.
1891121 Knuth Becker, forfatter. Kun otte år gammel kommer han på Holsteinsminde opdragelsesanstalt på Sydsjælland (I "Verden venter" har han givet stedet navnet Sjællandsglæde). I 1916 debuterer han med "Digte". Efter yderligere tre digtsamlinger udsender han den delvist selvbiografiske romanserie om Kai Gøtsche: "Det daglige brød" (1932), "Verden venter" (1934), "Uroligt forår" (1938-1939), "Når toget kører" (1944) og "Marianne" (1956). (Jeg husker, at jeg slugte serien som stor dreng og blev meget rørt). Becker modtager i 1961, som den første, Det Danske Akademis Store Pris og i 1971 Herman Bangs Mindelegat. Han modtog Videnskabernes Selskabs Pris 1934 og Holberg-medaljen 1955. Han dør den 30. oktober 1974, 83 år gammel.
1891127 Ilja Ehrenburg, russisk forfatter og journalist. Han dør den 1. august 1967, 76 år gammel.
1891217 Den danske arkitekt Theophilus Hansen (eller Theophil Hansen) dør i Wien, den by, der var blevet hans andet hjem. Han var broder til arkitekten Christian Hansen (1803–1883), som blev kongelig arkitekt i Athen. Theophilus Hansen søgte - og fik - et stipendium, og rejste i 1838 ned til broderen. Her fik han adskillige opgaver og opførte bl.a. et observatorium og Videnskabernes Akademi. Efter et statskup i Grækenland i 1843 skulle han forlade Grækenland, og han søgte akademiet i København om understøttelse til at rejse hjem over Italien, og han fik tilkendt et års rejsestipendium. På rejsen traf han den berømte tyske arkitekt Ludwig Förster, som opfordrede den unge dansker om at følge med til Wien. Det gjorde han, og det er i høj grad hans fortjeneste, at Wiens bygninger har et præg af storslået pragt. Han blev lærer ved Kunstakademiet, medlem af utallige udenlandske selskaber og akademier, fik ordner og titler i dusinvis og ophøjedes endelig i adelstanden som friherre. Af hans værker kan nævnes: Baron Sinas Palæ, Epsteins Palæ, Ærkehertug Vilhelms Palæ, Musikforeningens bygning, Musikverein, fra hvis gyldne sal den traditionsrige nytårskoncert transmitteres til hele verden og endelig den imponerende Rigsdagsbygning i græsk-inspireret stil.
1891323 For første gang spilles med målnet i en FA cup finale.
189147 Phineas T. Barnum, amerikansk cirkuskonge, dør.
189149 Lov om det offentlige Fattigvæsen ("Fattigdomsloven") gennemføres. Den sikrede alle over 60 år en "skønsmæssig alderdomsunderstøttelse". Man skulle dog opfylde en række værdighedsbetingelser for at kunne modtage understøttelsen. Allerede dengang var princippet, at understøttelsen skulle være stor nok til, at man kunne klare sig uden anden indtægt - modsat de fleste andre lande. Modtageren mister valgret og valgbarhed til Rigsdagen og kommunale råd.
1891415 Den amerikanske opfinder Thomas Alva Edison præsenterer sit kinetoskop, en "kukkasse-fremviser" af levende billeder.
189155 Carnegie Hall i New York City åbner (under navnet Music Hall) med en koncert under ledelse af Tjajkovskij. For sin deltagelse i den fem dage lange festival modtager Tjajkovskij ca. $5,000, hvilket svarer til en årsløn for en dirigent på den tid.
1891515 Mikhail Bulgakov, russisk forfatter og læge. Han uddanner sig til læge, men arbejder størstedelen af sit liv som forfatter i Moskva. Mens han lever, er han mest kendt som dramatiker, men i eftertiden huskes han mest for romanen Mesteren og Margarita. En stor del af Bulgakovs forfatterskab indeholder fantastiske og groteske motiver, der latterliggør det sovjetiske systems økonomiske, politiske og idémæssige udvikling i den tidlige periode. Nogle af hans værker bliver først udgivet i 1987 under glasnost. Han dør den 10. marts 1940, 48 år gammel.
1891523 Pär Lagerkvist, svensk poet og dramatiker ("Barabbas"), nobelprismodtager i 1951; han dør i 1974.
1891528 Tørvearbejder Jens Sørensen finder i Rævemosen ved Gundestrup i Himmerland et ca 2000 år gammelt keltisk sølvkar, "Gundestrupkareret".
189169 Cole Porter, amerikansk lkomponist ("Night and Day", "I Get A Kick Out of You", "You're the Top", "Begin the Beguine", "My Heart Belongs to Daddy"); Han dør I 1964.
189175 John Howard Northrop, amerikansk biokemiker. Han modtager Nobelprisen i kemi i 1946. Northrop dør den 26. september 1976, 89 år gammel.
1891914 Første straffespark dømt nogensinde i en engelsk ligakamp. Straffesparket blev indført på det møde i the International FA Board på Alexandra Hotel i Glasgow den 2. juni 1891.
1891916 Karl Dönitz, tysk nazistisk storadmiral. Han gør tjeneste i den tyske ubådsflåde under første verdenskrig. I 1935 overtager Dönitz den tyske ubådsflåde og leder den frem til 1945. Han er hovedmanden bag de succesrige ubådstaktikker, anvendt i 1940-1943 mod allierede konvojer i Atlanten. Den 31. januar 1943 bliver han udnævnt til storadmiral. Hitler udpeger i sit politiske testamente Dönitz som sin efterfølger, og han fungerer efter Hitlers selvmord den 30. april 1945 som Tysklands rigspræsident fra den 1. maj 1945 til Tysklands overgivelse den 8. maj 1945. Han bliver idømt 10 års fængselsstraf i Spandau og bliver løsladt i 1956. Han dør den 24. december 1980, 89 år gammel.
1891924 William F. Fried, russiskfødt, amerikansk kryptolog. Han og hans hustru grundlægger en skole, hvor man underviser militærpersonle i kryptologi. Under 2. verdenskrig bryder han japanernes "Purple" code"; han dør i 1969.
1891101 Svend Methling, skuespiller og instruktør. Efter elevtiden på Det kongelige Teater er han efterfølgende ansat på teatret frem til 1922. Han er direktør for Dansk Skolescene 1924-1929, for Folkescenen fra 1925 og for Komediehuset 1929-1930. Fra 1926-1929 er han ansat på Det Ny Teater, både som skuespiller og instruktør. Senere vender han tilbage til Det kongelige Teater. Hans evner som instruktør kommer også til udtryk i en lang række film. Han er far til filminstruktøren Sven Methling jun. og forfatter Finn Methling. Han dør den 4. juni 1977, 85 år gammel.
18911020 James Chadwick, engelsk fysiker, i 1935 modtager han nobelprisen for opdagelse af neutronen. Leder af Englands atombombeprojekt under 2. verdenskrig; Chadwick dør i 1974.
1891115 Marie Curie starter på Sorbonne, to dage før hun fylder 24. Hun har ikke gået i skole de seneste 5 år, er yderst fattig og befinder sig i et fremmed land, hendes fædreland er Polen.
18911110 Den franske digter Arthur Rimbaud er død, 37 år gammel. Allerede som femtenårig vandt han adskillige priser for sine skriverier på latin og fransk.
18911115 Erwin Rommel, tysk feltmarskal under anden verdenskrig. Rommel indleder sin karriere som kadet i 1910 og udmærker sig i første verdenskrig. Han avancerer til general kort før den tyske invasion af Polen i 1939 og medvirker i slaget om Frankrig i 1940. Så kommer den 20. juli 1944 et attentat, hvor et antal officerer med oberst Claus von Stauffenberg i spidsen forsøger at sprænge Adolf Hitler m.fl. i luften i førerhovedkvarteret Ulveskansen i Østpreussen. Rommel bliver sat i forbindelse med attentatet, men det vil være en enorm skandale, hvis den mest afholdte af generalerne, Rommel, stilles for en domstol. Rommel får valget mellem at blive stillet for retten og dømt for forræderi - eller begå selvmord. Vælger han det sidste, vil han få en statsbegravelse med fuld militær honnør, og der vil ikke ske hans familie noget. Den 14. oktober 1944 begår Rommel selvmord ved at indtage en cyanidkapsel, han blev 52 år.
18911115 Erwin Rommel, tysk general i 2. Verdenskrig, "Ørkenræven". Dør i 1944 efter at være tvunget til at tage gift for sin deltagelse i det mislykkede attentat mod Hitler.
18911128 Chresten Berg, venstrepolitiker og stifter af "De Bergske Blade", dør 61 år gammel.
18911210 Nelly Sachs, tysk forfatter. Som så mange andre assimilerede jøder bliver hun i 1933 opmærksom på sin jødiske arv. I maj 1940 kommer hun som flygtning til Sverige sammen med sin mor med hjælp fra Selma Lagerlöf. Hun lærer svensk og bruger meget af sin tid til oversættelse af Gunnar Ekelöf og andre svenske lyrikere. Hun bliver svensk statsborger i 1951. I 1966 modtager hun Nobelprisen i litteratur. Hun dør den 12. maj 1970, 78 år gammel.
18911215 James Naismith introducerer den første version af basketball, en ferskenkurv sømmet fast i hver ende af skolens gymnastikhal og med to hold med 9 spillere på hvert.
18911225 Poul "Tist" Nielsen, dansk fodboldspiller. Han spiller 201 kampe for KB og er med til at vinde det danske mesterskab 6 gange. Fra 1910-1925 spiller han 38 landskampe og scorer 52 mål! Han er med på det danske hold, som vinder sølvmedaljer ved OL i Stockholm 1912. Danmark blev i finalen besejret af Storbritannien med 2-4. Han dør den 9. august 1962. Han fik sit tilnavn "Tist", fordi han som dreng var dygtig til at komme gratis til fodbold – han var gra-tist
18911226 Henry Miller, amerikansk forfatter. Han lever en turbulent tilværelse, som bevæger sig fra fattigdom til rigdom. Han slår sig ned i Europa fra i 1930'erne, og i denne periode slår han igennem som forfatter. Hans mest kendte bøger er selvbiografiske, og deres motiv er ofte kamp mod undertrykkelsen af seksualiteten. I 1934 skriver han sin selvbiografiske roman Krebsens vendekreds, Tropic of Cancer, som udkommer på dansk i 1954. Den skaber stor opstandelse i USA og fører til en række retssager i forbindelse med datidens pornografilovgivning. Herhjemme vækker det stor omtale, da Jens Jørgen Thorsen filmatiserer romanen Stille dage i Clichy.
189211 Ellis Island begynder at behandle - hvad der skulle blive til - mere end 20 millioner immigranter til USA. I dag er Ellis Island et museum.
189211 Pastor Martin Niemöller, tysk præst og ubådskaptajn under første verdenskrig. I 1937 anbringes han i koncentrationslejr Sachsenhausen for sine protester mod nazismens behandling af den tyske kirke. Han dør i 1984.
189213 John Ronald Reuel Tolkien, britisk forfatter og historiefortæller, fødes i Sydafrika, men allerede som 3-årig flytter familien tilbage England efter faderens død. Tolkien får sin uddannelse fra Oxford, hvor han bliver bachelor i 1915. Herefter går Tolkien i 1915 ind i den engelske hær og deltager bl.a. i Slaget ved Somme. I 1919 tager Tolkien sin master degree fra Oxford. Efter at have arbejdet ved Oxford English Dictionary fra 1918-1920 er han professor i engelsk ved universitet i Leeds fra 1920-1925. I 1925 kommer til han Oxford University, hvor han er professor i angelsaksisk fra 1925-1945 og professor i engelsk sprog og litteratur indtil 1959. Tolkien er ekspert i angelsaksisk sprog (oldengelsk) og dets beslægtede sprog (oldnorsk, oldtysk og gotisk) med hovedvægt på dialekter fra Mercia, den del af England, hvor han lever. Desuden er Tolkien ekspert i den litteratur, der er skrevet på disse sprog, især episke fortællinger og folkeeventyr.

Den dybe fascination af disse sprog er både hans profession og hans hobby. Han er tiltrukket af "den nordiske tradition", som inspirerer ham til omfattende læsning af de tilhørende myter og epos, hvilket fører frem til formulering af forskellige opfattelser af myternes betydning og deres relation til sproget, samt vigtigheden af historier, en interesse han deler med sin gode ven C.S. Lewis. Disse forskellige perspektiver: sproget, den heroiske tradition, myterne og historien forenes i hans betagende fortællinger. I 1937 udkommer "Hobbitten ", som er inspireret af de historier, han fortæller for sine tre børn på sengekanten. Bogens hovedperson er hobbitten Bilbo Sækker, som bekæmper drager og bliver bærer af "Ringen over alle Ringe". Trilogien "Ringenes Herre", som er basis for den Tolkien-feber, der har grebet det meste af verden efter den seneste filmatisering, udkommer i 1954-55. J.R.R. Tolkien dør den 2. september 1973.

1892118 Oliver "Gokke" Hardy (Norvell Hardy), amerikansk komiker og skuespiller. Han tager navnet Oliver i 1914 som en hyldest til sin far, der døde, da sønnen var spæd. Han er mest kendt for - og elsket for - sin rolle som Gokke i komikerparret Gøg og Gokke med vennen Stan Laurel. Dette fantastiske samarbejde strækker sig over næsten 25 år, fra 1927 til 1951, og de indspiller 106 film. Før påbegyndelse af deres partnerskab i 1927 har Hardy medvirket i ca. 270 stumfilm. I maj 1954 får Hardy et mildt hjerteanfald, hvorefter han begynder at passe på sit helbred for første gang i sit liv. Han taber mere end 150 pund på få måneder, hvilket fuldstændig ændrer hans udseende. Oliver Hardy dør af en blodprop i hjernen den 7. august 1957 i en alder af 65.
1892120 Første spil basketball spilles ved KFUM i Springfield, Massachusetts. Spillet er designet af den canadiske dr James A. Naismith.
1892128 Ernst Lubitsch, tysk/amerikansk filminstruktør. Han debuterer i 1915 som filminstruktør med korte farcer, hvor han selv medvirker i nogle af filmene. Han laver flere historiske rstorfilm, bl.a. "Madame Dubarry" (1919) med Pola Negri og "Anna Boleyn" (1920). Disse film vækker opmærksomhed i Hollywood, og i 1922 forlader Lubitsch Tyskland og arbejde resten af sit liv i USA. Her indspiller han en lang række elegante lystspil med en virtuos timing og en sofistikeret dialog. Han dør den 30. november 1947, 55 år gammel.
1892227 Louis Vuitton, fransk modedesigner, er død, 70 år gammel. I 1854 grundlægger han modehuset af samme navn. Modehuset, som er et af verdens førende internationale huse, er kendt for luksusvarer indenfor lædervarer, kufferter, sko, ure, smykker, tilbehør, solbriller osv.
189234 København får sit første elværk - 13 år efter Edisons opfindelse af glødelampen.
189235 København får sit første elværk, Gothersgadeværket.
1892310 Arthur Hennegger, fransk-schweizisk komponist; han dør i 1955.
1892327 Thorne Smith, forfatter ("Topper").
1892329 Josef Mindszenty, ungarnsk kardinal.
189248 Mary Pickford (født Gladys Marie Smith), amerikansk/canadisk skuespiller under stumfilmens æra i 1910'erne og 1920'erne. Hun bliver omtalt som "America's Sweetheart" og "pigen med slangekrøllerne". I 1919 grundlægger hun sammen med Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin og D.W. Griffith filmselskabet United Artists. I 1927 er hun med til at grundlægge Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Hun er gift med Douglas Fairbanks fra 1920-1936. I 1929 får hun en Oscar som bedste skuespillerinde for sin første lydfilmrolle i "Coquette", og i 1976 modtager hun en Oscar-ærespris for sit bidrag til amerikansk film. Mary Pickford dør den 29. maj 1979, 87 år gammel.
189252 Baron Manfred von Richthofen, tysk krigsflyver i første verdenskrig ("Den røde baron"); han dør i 1918.
189257 Josip Broz Tito, jugoslavisk politiker. Tito, der er kroat, deltager som soldat i den østrig-ungarske hær under første verdenskrig og bliver i 1915 taget til fange af russerne. 1918-1923 gør han tjeneste i Den Røde Hær. Efter sin tilbagevenden bliver Tito en af grundlæggerne af det jugoslaviske kommunistparti. Efter Tysklands besættelse af Jugoslavien i 1941 organiserer han en "antifascistisk befrielsesfront", der fører guerillakrig med tyskerne. I 1943 udråbes han til marskal af Jugoslavien, i 1945 til regeringsleder og efter monarkiets afskaffelse samme år til Jugoslaviens forbundspræsident. I de første år fører Tito en Moskvatro politik, men i 1948 kommer det til åben konflikt mellem Tito og Stalin, og Jugoslavien løsriver sig fra den kommunistiske blok. Jugoslavien erklærer i 1950 at ville følge sin egen vej mod socialismen gennem indførelse af arbejderselvstyre, og 1952 indgår Tito aftaler med Vesten om økonomisk støtte. Tito, der er blevet valgt til præsident på livstid, havde forestillet sig, at præsidentembedet efter hans død skulle gå på omgang mellem de jugoslaviske republikker, men uden en fast ledelse forfalder Jugoslavien i indbyrdes strid, og 11 år efter Titos død opløses den stat, han havde skabt, i en blodig borgerkrig. Tito dør den 4. maj 1980, 87 år gammel.
1892511 Margaret Rutherford, engelsk skuespiller.
1892522 Washington Sheffield, amerikansk tandlæge, opfinder tandpastatuben. Hidtil havde man købt tandpasta i krukker.
1892526 På Kongens Nytorv tændes den nye elektriske belysning for første gang; det sker på kongeparrets guldbryllupsdag.
1892626 Pearl S. Buck, amerikansk forfatter; hendes forældre var missionærer, og Pearl vokser op i Kina og Japan ; hun dør i 1973.
1892629 I Necochea, Argentina bruger politiet for første gang fingeraftryk i opklaring af et mord på to børn, en dreng på seks år og en pige på fire. Det viser sig, at morderen er børnenes mor, 27-årige Francisca Rojas.
189275 Lauge Koch, grønlandsfarer; han dør i 1964.
1892718 Thomas Cook, rejsepioner og stifter af det kendte rejseforetagende, dør, 84 år gammel.
1892722 Afholdsforeningen NIOGT stiftes.
1892723 Haile Selassie, kejser af Ethiopien 1930-1974; han dør i 1975.
1892728 Joe E. Brown, amerikansk skuespiller og komiker; han dør i 1973.
1892815 Harold Foster, tegneserietegner (min bardoms helt "Prince Valiant").
1892820 Ludvig Brandstrup, skuespiller, viseforfatter og tekstforfatter. Efter to år ved Århus teater bliver han i 1916 elev på Det kgl. teaters dramatiske elevskole, men skuespiller i almindelig forstand bliver han aldrig. Han lancerer et utal af revyviser helt frem til sin død i 1949. Jeg nævner her nogle af dem, jeg husker fra min barndoms GIRO 413 radioudsendelser: Maggidudi og jeg, Du gamle måne, Hils fra mig derhjemme, Hvor er du nu, Pige træd varsomt, I den mellemste køje, Molak molak mak mak mak, Lille lise let på tå, Lille sommerfugl, Hen te' kommoden og te'bavs igen og Luk dine små uskyldige øjne. Han dør den 27. juni 1949 (56 år gammel.
189295 Therkel Mathiassen, dansk arkæolog og etnograf, kendt for sine udgravninger 1921-23 ved Hudson Bugten efter forhistoriske eskimo kulturer. Han udgraver 12 beboelser og definerer den tilhørende kultur; Mathiassen dør i 1967.
189296 Edward Appleton, engelsk fysiker. Han studerer under J.J. Thomson og Rutherford. I 1947 modtager han nobelprisen i fysik; Appleton dør i 1965.
189297 I New Orleans bliver 'Gentleman Jim' Corbett verdens første verdensmester i sværvægtsboksning efter de såkaldte Queensberryregler ved at slå John L. Sullivan ud i 21. omgang. Reglerne foreskriver boksehandsker samt 3 minutters boksning pr. omgang.
189299 Den amerikanske amatørastronom Edward Emerson Barnard opdager Jupiter-månen Amalthea.
18921024 Københavns Fodsports-Forening - skifter navn til Københavns Idræts Forening i 1914 - grundlægges som Danmarks første atletik forening.
1892117 Om morgenen bliver den 30-årige Jens Nielsen henrettet med økse i Horsens Statsfængsel- dømt for mordforsøg. Han skal blive den sidste, der bliver henrettet i Danmark med "hovedet på blokken", og den sidste dansker, der bliver henrettet for en forbrydelse begået i fredstid.
1892118 30-årige Jens Nielsen bliver henrettet med økse i Horsens, dømt for forsøg på mord. Han er den sidste, der henrettes i Danmark med hovedet på blokken.
18921114 Danmarks Farmaceutiske Højskole indvies i København.
18921121 Præsten og digteren Jens Christian Hostrup er død, han blev 74 år gammel. Han blev cand.theol. i 1843, og fra 1854-1880 var han præst i Silkeborg og Hillerød. Hans bedst kendte værker er Genboerne (1844) og Eventyr på Fodrejsen (1847). Gennem livet skrev han talrige småvers, hvoraf jeg husker dette fra min skoletid:

Ved at tro på livet erfares det.
Ved at elske livet forklares det.
Ved at vove livet forsvares det.
Ved at give livet bevares det.
1892124 Francisco Franco, spansk diktator og generalisimo. Han er leder for den spanske fascistisk inspirerede milits Falangen, der tilkæmper sig magten i den spanske borgerkrig (1936-1939). Francisco Franco beholder magten til sin død i 1975.
18921215 John Paul Getty, amerikansk multi-millionær og oliemagnat.
18921217 Tjajkovskijs ballet "Nøddeknækkeren" opføres for første gang; det sker i St. Petersborg. Eventyret Nøddeknækkeren er skrevet af den tyske romantiske forfatter E.T.A. Hoffmann i Berlin i 1816.
18921222 Den danske fabrikant og opfinder (Frederik Louis) Wilhelm Hellesen er død, han blev 56 år gammel. Han var amatøropfinder og opfandt tørelementbatteriet. I 1887 grundlagde han batterifabrikken Hellesens. Hans batteriet fik med det samme en stor succes, og allerede i 1890'erne eksporterede man til 50 lande og havde licensfabrikker i Wien, London og Berlin. Desværre nåede han ikke selv at opleve den succes, som hans batterier fik.
189311 Japan går over til den gregorianske kalender.
1893112 Hermann Wilhelm Göring, soldat og nazist. I 1909 kommer han på den preussiske kadetskole, hvor han to år senere består han sin officerseksamen med højeste karakter. I 1913 bliver han udnævnt til løjtnant i infanteriet. Under første verdenskrig bliver han sendt til Vestfronten, hvor han udmærker sig og modtager jernkorset. I 1915 bliver han overflyttet til de tyske flyvertropper, hvor han bliver chef for Den Røde Barons enhed. I 1917 bliver han tildelt den højeste medalje, Pour le Mérite, for tapperhed og for at have skudt 20 fly ned. Efter krigen begynder Göring at flyve post mellem Danmark og Sverige. I Stockholm møder han Carin von Kantzow, selv om hun allerede er gift og har et barn, flytter de til Tyskland, hvor de blev gift i 1923. I 1922 melder Göring sig ind i Hitlers nazistparti NSDAP, hvor han hurtigt bliver udnævnt til SA-Gruppenführer. Han er sammen med Hitler med til planlægning af "ølstuekuppet" i München i 1923. Under et mislykket forsøg på at indtage delstatsregeringens bygninger kommer det til skudveksling mellem nazister og politi, må Hitler og hans følge flygte, og Göring bliver skudt i låret. Han får betændelse i såret, hvilket holder ham i sengen i flere måneder, og i den periode opstod hans morfinafhængighed. Han fortsætter med at tage morfin, som han nu købte på sortbørsen. Stoffet bevirker, at hans vægt stiger til henved 140 kilo. Morfinen giver ham også vrangforestillinger og gør ham upålidelig, snaksom, manisk og søvnløs. Mens Hitler er arresteret, tager Göring og hans svenske kone Carin til Sverige, hvor han søger arbejde som luftfartskonsulent. Carin lider af en hjertesygdom, og dør i 1931.

Göring vender flere år senere tilbage til Tyskland, hvor han bliver næstkommanderende i SA efter Ernst Röhm og valgt ind i Rigsdagen. I 1932 bliver han rigsdagspræsident. Året efter bliver han preussisk indenrigsminister og grundlægger Gestapo. I 1935 bliver han chef for Luftwaffe og deltager i dets opbygning. Ved anden verdenskrigs udbrud i 1939 udpeger Hitler ham til sin stedfortræder. Hans højeste militære rang er rigsmarskal. Efter krigsudbruddet eskalerer hans misbrug, til han er oppe på 160 piller dagligt. Katastrofen ved Stalingrad er delvis Görings ansvar. Han havde lovet han at oprette en luftbro, der ville sørge for forsyninger til de tyske styrker, men for det meste modtog hæren kun 10% af de nødvendige forsyninger.

Kort før krigens afslutning falder Göring i unåde hos Hitler og bliver frataget alle sine hverv. Den 8. juni 1945 blev han arresteret af det amerikanske militær, da han prøver at få audiens hos general Eisenhower, i stedet bliver han ført til en fængselscelle i Augsburg. Sammen med en række fremtrædende nazistiske ledere bliver han stillet for en særdomstol og efter Nürnbergprocessen dømt til døden ved hængning for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Han benægter sin andel i jødeudryddelserne, men Göring havde ansvar for koncentrationslejrene i årene 1933-1935, hvor der blev begået umenneskelige grusomheder. Det lykkes Herman Göring at begå selvmord med gift, få timer før han skal hænges for sine krigsforbrydelser. Hans lig bliver dog hængt op i galgen til fotografering. Göring dør den 15. oktober 1946, 53 år gammel.

1893113 Engelsk Labour Party dannes af bl.a. Keir Hardie.
1893117 Hartvig Frisch, socialdemokratisk politiker og skolemand. Han begynder med at studere historie med latin og tysk som bifag men skifter og tager i 1917 eksamen med latin som hovedfag og græsk som bifag. Fra 1918-1923 er han adjunkt ved Århus katedralskole, og i 1923 flytter han til Metropolitanskolen i København, hvor han bliver lektor i 1929. I 1928 udgiver han "Europas Kulturhistorie" i to bind. Heri finder vi hans kendte definition: "Kultur er vaner". I 1933 udgiver han "Pest over Europa", hvori han analyserer kommunismen, fascismen og nazismen - og kritiserer socialdemokratierne for deres passivitet. I 1926 bliver han valgt ind i folketinger for Maribokredsen, en plads han holder indtil sin død. I 1941 skriver han disputats om "Athenernes Statsforfatning" og bliver efterfølgende professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet. I 1947 bliver han undervisningsminister i Hans Hedtofts regering. Her gennemfører han retskrivningsreformen i 1948, der blandt andet indfører "å" i stedet for "aa" og ændrer staveformer som "kunde", "skulde" og "vilde", til "kunne", "skulle" og "ville" samt indfører små begyndelsesbogstaver i navneord. Han dør den 11. februar 1950, 57 år gammel.
1893117 Rutherford B. Hayes, USA's 19. præsident fra 1877-1881 dør, 70 år gammel.
1893120 Kaj Birket-Smith, polarforsker og etnograf, mag.scient. i 1917 og dr.phil. i 1929. Han bliver ansat som underinspektør ved Nationalmuseet og avancerer til han i 1946 er overinspektør og leder af den etnografiske afdeling. Han er tillige lektor i etnografi ved Københavns Universitet fra 1945 til 1963. Han bliver udnævnt til æresdoktor ved University of Pennsylvania, Philadelphia i 1937, ved Oslo universitet i 1951, ved Universität Basel i 1960 og ved Uppsala universitet i 1969. Han deltager i den zoologiske ekspedition til Sydgrønland i 1912 og i etnografisk forskningsrejse til Nordgrønland 1918. 1921-1923 er han med på Knud Rasmussens Femte Thuleekspedition. Siden er han på en arkæologisk og etnografisk forskningsrejse til Alaska 1933 og på studierejse til Filippinerne og Oceanien 1951. Han udgiver flere etnografiske værker om fortrinsvis inuitter, heriblandt nogle populærvidenskabelige værker, som udgives på mange forskellige sprog.
1893126 Christian Arhoff, skuespiller. Efter at have opgivet et jurastudium begynder han som elev på Dagmarteatret, hvor han er fra 1914 til 1917. Han debuterer i 1916 i "Støvlet Kathrine". Efter 1 års provinsturné kommer han til Odense Folketeater i 1918 og arbejder der til 1922. Senere får han engagement ved Tivoli Sommerteater og medvirker i adskillige folkelige forestillinger. Dette fører til et samarbejde med Robert Storm Petersen, Storm og Stille, som varer i næsten fem år. Fra 1925 medvirker han i Co-Optimisterne. Derefter er han revyskuespiller i 1930'erne og af 1940'erne på Apollo Teatret, hvor han blandt andre spillede sammen med Liva Weel og Marguerite Viby. I 1947 har han én af sine største teatersucceser, nemlig i rollen som Charleys tante, som bliver spillet over 1000 gange på Nygade Teatret. Han medvirker i mere end 50 underholdningsfilm. Christian Arhoff dør den 9. august 1973, 80 år gammel.
1893128 Godsejer og politiker Joachim Bruun de Neergaard er død, han blev 86 år gammel.
189322 Politikeren Carl Christopher Georg Andræ er død, han blev 80 år gammel. Han var militærmand, matematiker og politiker. Han var den første formand for Folketinget fra 1850-1852 og Danmarks 5. konseilspræsident (statsminister) fra 1856 til 1857.
189325 Alsing Andersen, politiker. Han bliver cand.mag. i 1917 med engelsk som hovedfag, og samme år bliver han Staunings sekretær, da Stauning har brug for en sprogkyndig medarbejder, der kan støtte ham i det internationale arbejde. Han bliver valgt til Folketinget for Socialdemokratiet den 24. april 1929 og er forsvarsminister fra 1935-1940. I november 1947 bliver han udnævnt til indenrigsminister, men han sidder kun på posten i ti dage på grund af stor folkelig modstand mod hans kritik af modstandsbevægelsen. Alsing Andersen havde dog handlet på vegne af partiledelsen, der bestod af statsminister Hans Hedtoft og andre af de nye ministre. Alsing Andersen dør den 5. december 1962, 69 år gammel.
1893214 Kay Fisker, dansk arkitekt.
1893310 Elfenbenskysten bliver en fransk koloni.
1893324 Walter Baade, tysk astronom og astrofysiker. Efter sin Ph.d. i 1919 arbejder han ved observatoriet Hamburger Sternwarte, hvor han i 1920 opdager asteroiden Hidalgo. Fra 1931-1958 arbejder han på Mount Wilson Observatoriet ved Los Angeles. Sammen med den schweiziske astronom Fritz Zwicky opretter han en ny kategori af astronomiske objekter: Supernovaer. I denne forbindelse opdager Baade, at Krabbetågen har en central pulserende neutronstjerne: Krabbepulsaren. Han dør den 25. juni 1960, 67 år gammel.
1893329 Mellemeuropæisk tid (i dag benævnt centraleuropæisk tid) indføres ved lov i Danmark med virkning fra den 1. januar 1894.
189343 Leslie Howard, skuespiller (Ashley Wilkes i Borte med Blæsten); han dør i 1943 ved et flystyrt.
1893411 Dean Acheson, amerikansk udenrigsminister (1949-53); han dør i 1971.
1893420 Joan Miró, spansk surrealistisk maler og skulptør. Sammen med Salvador Dalí og René Magritte er han med i spidsen af surrealismen. Miró og kunstnere som Picasso, Chagall, Matisse, Dalí og Warhol er det 20. århundredes mest fremtrædende kunstnere. I 1975 bliver han hædret med et museum i sin hjemby Barcelona, dedikeret til hans kunst, Fundació Joan Miró. Han dør den 25. december 1983, 90 år gammel.
1893420 Harold Lloyd, amerikansk stumfilmstjerne; han dør i 1971.
1893613 Den første golfturnering for kvinder finder sted ved Royal Lytham i England; vinder lady Margaret Scott.
1893614 Lady Margaret Scott vinder den første udgave af turneringen "British Ladies Amateurs" på"Royal Lytham & St Annes Golf Club" i England. Hun finder også turneringen de følgende to år.
1893630 Walter (Ernst Paul) Ulbricht, tysk politiker. Under 1. verdenskrig gør han militærtjeneste på både vest- og østfronten. I 1928 bliver han medlem af rigsdagen, og kort derefter medlem af centralkomiteen for KPD (Kommunistische Partei Deutschlands). Efter nazisternes magtovertagelse i 1933 og ulovliggørelsen af KPD fortsætter Ulbricht illegalt arbejdet for partiet, indtil han i 1933 må flygte til Frankrig. Der er han kommissær i den spanske borgerkrig, indtil han i 1938 bliver hentet til Moskva for at arbejde i Komintern. Efter grundlæggelsen af DDR bliver Ulbricht stedfortrædende formand i ministerrådet, og i 1950 bliver han generalsekretær for centralkomiteen. I 1960 bliver han udnævnt til formand for det nyoprettede statsråd og er nu DDR's statsoverhoved. Problemet med flere og flere østtyskeres flugt til Vesttyskland medfører, at Berlinmuren bliver bygget. I 1971 bliver Ulrich fra posten, og efter aftale med Bresjnev bliver han afløst af Erich Honecker. Han dør den 1. august 1973, 80 år gammel.
189376 Guy de Maupassant, fransk forfatter (syv store romaner og 300 noveller) dør 43 år gammel.
1893719 Vladimir Majakovskij, russisk forfatter og billedkunstner, hvis navn er uløseligt forbundet med den russiske futurisme. I 1912 er han medforfatter til bevægelsens manifest 'En lussing til den offentlige smag, og han ´medvirker i dens skandaleombruste oplæsningsturnéer. Allerede som gymnasiast slutter Majakovskij sig til bolsjevikkerne og sidder fem måneder i fængsel. 1919-21 tekster og tegner han omkring 500 politiske plakater. Han dør for egen hånd i 1930.
1893721 Hans Fallada, tysk forfatter ("Lille mand, hvad nu?"); han dør i 1947.
189386 Korinth-kamalen afsluttet, et projekt som blev igangsat allerede i romertiden.
1893814 Køreplader på biler introduceres for første gang nogensinde i Frankrig.
1893817 Mary Jane West, Mae West, amerikansk skuespiller. Hun gør sig gældende på revyscenen og får en storslået reklame i 1926, da hun bliver fængslet, fordi forestillingen "Sex på Broadway" virkede anstødelig på myndighederne. Hendes første filmrolle er i "Night By Night" fra 1932, "Klondike Annie" og "Go West Young Man" fra 1936. Rollemæssigt spiller hun blondinen med "sovekammerøjne", en forførende stemme og tvetydige replikker. Hun indspiller sin sidste film i 1978. Under 2. Verdenskrig kalder de allieredes flybesætninger deres redningsveste for "Mae Wests", dels fordi det rimer på "breasts" og "life wests", og måske snarere pga. ligheden med hendes svulmende torso. Mae West dør den 22. november 1980, 87 år gammel.
189394 Beatrix Potter introducerer de elskede figurer Peter Rabbit, Squirrel Nutkin, Flopsy, Mopsy og Cottontail i et illustreret eventyr til sin guvernantes 5 år gamle søn, Noel Moore.
1893919 Som de første i verden får kvinderne i New Zealand stemmeret.
18931017 Axel (Sixtus Sølling) Monberg, dansk entreprenør og civilingeniør. Han får sin ingeniøruddannelse i Tyskland 1912-1917, og han arbejder i USA 1917-1919. I 1919 stifter han sammen med Ejnar Thorsen entreprenørvirksomheden Monberg & Thorsen. De to ingeniører har mødt hinanden under militærtjeneste. Axel Thorsen er formand i bestyrelsen for A/S Nordisk Blik- & Papemballage Industri og bestyrelsesmedlem i et stort antal virksomheder, fx. A/B Monberg & Thorsen, Stockholm, for A/S Aalborg Portland, , for A/S Dyrup & Co., for Forsikringsaktieselskabet Danske Lloyd og for A/S Dansk Shell. Han er desuden medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber. Han dør den 9. september 1971.
18931027 Harald Petersen, dansk politiker for partiet Venstre. Han tager lærereksamen i 1914, og fra samme år er han tilknyttet Venstres presse. Fra 1943 er han medlem af Folketinget, og fra 1945-1947 er han forsvarsminister i regeringen Knud Kristensen. I 1948 bliver han direktør i Kongeriget Danmarks Hypotekbank. Da han igen bliver forsvarsminister, denne gang i regeringen Erik Eriksen, bliver Viggo Kampmann konstitueret som hypotekbanksdirektør. Efter regeringsskiftet i 1953 bliver han igen hypotekbankdirektør. Han dør den 16. januar 1970, 76 år gammel.
1893116 Den russiske komponist Tchaikovsky dør af kolera i St Petersborg, 53 år gammel, efter at have drukket et glas vand, som ikke er kogt
1893116 Den danske Statstelefon oprettes.
18931212 Edward G. Robinson, rumænskfødt, amerikansk "gangsterskuespiller". Han dør i 1973.
18931217 Ole Bjørn Kraft, dansk politiker for Det Konservative Folkeparti. Han er medlem af Folketinget 1926-1964 og forsvarsminister i befrielsesregeringen 1945. Han efterfølger Christmas Møller som formand for Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe i 1947. Han er udenrigsminister i Regeringen Erik Eriksen 1950-1953. Han dør den 2. december 1980, 86 år gammel.
18931223 Carl Brisson, dansk sanger og skuespiller. Han dør i 1958.
18931226 Mao Tse-tung, kinesisk kommunistleder og grundlægger af det kinesiske parti, fødes som søn af en bonde i provinsen Hunan. Under sine studier bliver han medlem af en radikal studentergruppe, og i 1921 er han med til at stifte det kommunistiske parti. Efter det blodige kommunistiske nederlag i 1927 til nationalistlederen Chiang Kai-shek etablerer Mao sin base i det sydlige Kina. Her begynder han at praktisere sine politiske idéer, som afviger fra den traditionelle marxistisk-leninistiske understregning af det industrielle proletariat. Han danner revolutionære guerillagrupper bestående af bønder. I 1934 er han og hans tilhængere ved at blive omringet af Chiang Kai-sheks styrker, og Mao organiserer 'den lange march', som fører den truede kommunistiske hær i sikkerhed i den nordvestlige del af Kina - en tur på ca 10.000 km. Undervejs vælges han til leder af kommunistpartiet. Efter frihedskrigens afslutning udråber Mao Den kinesiske Folkerepublik den 1. oktober 1949. Mao er leder af Kina indtil sin død i 1976. Mao's eftermæle er domineret af to større fejltagelser: "Det store spring fremad""Kulturrevolutionen", hvor en kampagne for ideologisk renhed understøttet af hærtropper forårsager massiv økonomisk tilbagegang og henrettelse af et stort antal personer. til Mao's berømte "Lille røde bog" med formandens tanker udgives til opmuntring og inspiration for hans mange tilhængere over hele verden. Mao dør den 9. oktober 1976, 82 år gammel. Hans hustru , Chiang Ch'ing viderefører Maos kulturrevolution efter hans død.
189411 Danmark tilknyttes den midteuropæiske tidszone.
189411 Den tyske fysiker, Heinrich Rudolph Hertz, opdager af radiobølgerne, dør.
189411 Satyendra Nath Bose, indisk matematiker; arbejdede sammen med Einstein om teorier om elektromagnetisme; gør sig især gældfende indenfor kvanteteorien; Einstein-Bose statistik; han an dør i 1974.
189421 John Ford, amerikansk filminstruktør. Han er især berømt for sine western-film som f.eks. "Diligencen" ("Stagecoach") og "Forfølgeren" ("The Searchers") samt filmatiseringer af klassiske amerikanske romaner fra det 20. århundrede, f.eks. "Vredens druer" ("The Grapes of Wrath"). Han modtager fire Oscars i kategorien "Bedste instruktør". Hans filmstil har stor indflydelse på andre instruktører, og f.eks. Ingmar Bergman og Orson Welles har kaldt ham den største instruktør nogensinde. John Ford dør den 31. august 1973, 79 år gammel.
1894210 Harold Macmillan, britisk konservativ politiker. Han træder ind i parlamentet i 1924 og genvælges igen i 1931. I 1950'erne er han udenrigsminister og finansminister under Anthony Eden. Da Eden trækker sig tilbage i 1957 efter Suez-krisen, efterfølger Macmillan ham som premierminister og leder af det konservative parti. Han sidder på posten indil den 18. oktober 1963, hvor han trækker sig med henvisning til dårligt helbred. I virkeligheden skyldes det den såkaldte "Profumo affære", hvor det viser sig, at forsvarsminister John Profumo har en affære med den 19-årige Christine Keeler, samtidig med at hun også har en affære med Jevgenij Ivanov, der er militærattaché ved den sovjetiske ambassade. Harold Macmillan dør den 29. december 1986, 92 år gammel.
1894213 Brødrene Lumière tager patent på deres "cinematographe", som er en kombination af et filmkamera og en projektor.
1894312 De første Coca-Cola på flaske kommer i handelen.
1894313 I Paris bliver den første offentlige striptease-optræden afholdt på "Le Divan Japonais". Kunstneren er Blanche Cavelli.
189445 Lawrence Dale Bell, amerikansk flykonstruktør, hvis X-1 raketbaserede fly i 1947 er den første til at gennembryde lydmuren. Hans firma producerer også Englands første jetbaserede fly, verdens første kommercielle helikopter og VTOL; Bell dør i 1956.
1894414 Den første offentligt præsenterede levende film vises i Holland Brothers' Kinetoscope Parlor på Broadway, New York.
1894415 Bessie Smith, amerikansk blues-sangerinde. Hun kaldes ofte "Empress of the Blues". Hun er en af de mest populære kvindelige bluesanger i 1920'erne og 1930'erne og betragtes som en af de største sangere i sin æra, og hun har en stor indflydelse på andre blues sangere. Bessie Smith dør den 26. september 1937, 43 år gammel.
1894416 Enrico Mylius Dalgas, stifter af Hedeselskabet, dør 65 år gammel.
1894417 Nikita Khrusjtjov, sovjetisk politiker. Han bliver partimedlem i 1918 og deltager i slaget om Stalingrad under anden verdenskrig. I 1938 bliver han førstesekretær i det ukrainske kommunistparti, og han deltager fuldt og helt i Stalins udrensning blandt partifæller, hvis loyalitet bliver draget i tvivl. Hans hensynsløse optræden under udrensningerne giver ham tilnavnet "slagteren fra Ukraine". Han er generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti 1953-1964 og formand for USSRs ministerråd 1958-1964. Efter sin magtovertagelse overrasker han med at indlede en afstalinisering og arbejder for et forbedret, mere fredeligt forhold til Vesten og løsladelse af tusindvis af politiske fanger. Den 15. september 1959 bliver Nikita Khrusjtjov den første sovjetiske leder, som besøger USA. Khrusjtjov er Sovjetunionens leder under Cubakrisen i oktober 1962. Nogle historikere mener, at Khrusjtjovs håndtering af krisen er en medvirkende årsag til, at han tabte magtkampen i kommunistpartiet og bliver afsat som leder to år senere. Han dør den 11. september 1971, 77 år gammel.
1894426 Rudolf Hess, tysk, nationalsocialistisk politiker fra 1920-1941, Adolf Hitlers stedfortræder fra 1933-1941. Deltager i 1. verdenskrig på Vestfronten, hvor han bl.a. er med i kampene ved Verdun. Han opnår rang af løjtnant. Efter krigen bosætter han sig i München. I marts 1919 bliver han medlem af en gruppe krigsveteraner fra det højreradikale miljø. Han møder Adolf Hitler året efter til et politisk møde og melder sig ind i hans parti og følger ham siden hen. I november 1923 deltager han i det fejlslagne kupforsøg i München og marcherer her i første geled med Hitler og Ernst Röhm. Han bliver som Hitler idømt 18 måneders fængsel, der skal afsones i Landsbergfængslet. Her nedskriver han efter Hitlers diktat bogen "Mein Kampf", som skal blive Tysklands mest udbredte værk. Da Hitler i 1933 bliver udnævnt til rigskansler, bliver Hess udnævnt til Hitlers stedfortræder. Efter Frankrigs fald i 1940 prøver Hitler at overtale Storbritannien til at slutte fred, men briterne afslår. Hess øjner en mulighed for at få Hitlers anerkendelse, og han flyver til Storbritannien for at forhandle med briterne om fred mellem Storbritannien og Tyskland. Den 10. maj 1941 flyver han mod Skotland. Hans mål er Hamiltons gods nær Glasgow, hvor han håber, at kunne mødes med Kong George og få overtalt Winston Churchill til at slutte fred med Tyskland. Hess springer ud med faldskærm, men bliver fanget af Home Guard. Hans mission mislykkes. Churchill er ikke interesseret i at slutte fred med Tyskland. Hitler bliver rasende og fratager Hess alle hans hverv. Hess bliver overført til Tower of London og siden flyttet til Mytchett Place i Aldershot, hvor han forsøger at begå selvmord ved at springe ud over balkonen. Ved Nürnbergprocessen bliver han dømt til fængsel på livstid. Straffen afsones i Spandau-fængslet i Berlin, hvor han sidder til sin død i 1987. Fra 1966 er Hess den eneste fange i fængslet. Churchill mener, at Hess er blevet mere et psykiatrisk tilfælde snarere end et kriminelt, men Sovjetunionen modsætter sig hans løsladelse. Den 17. august 1987 begår han selvmord ved hængning efter 46 års fængsling, han er da 93 år gammel.
1894614 Den franske præsident Marie-Francois-Sadi Carnot myrdes af den italienske anarkist Sante Caserio i Lyon.
1894623 Den Internationale Olympiske Komite (IOC) grundlægges i Sorbonne i Paris på initiativ af Pierre de Coubertin og med Demetrios Vikelas som komiteens første præsident. De første olympiske sommerlege finder sted i Athen i 1896.
1894623 Prins Edward af England; i nogle måneder i 1936 kong Edward VIII, indtil han abdicerer for at indgå ægteskab med (fraskilte) Mrs Wallis Simpson; han dør i 1972.
1894623 Alfred Charles Kinsey, amerikansk zoolog og forsker af seksuel adfærd; han dør i 1956
1894624 Den franske præsident Sadi-Carnot dør efter et attentat i Lyon. Attentatmanden er en italiensk anarkist.
1894630 Londons Tower Bridge åbnes for trafik. Broen er 240 meter lang med to tårne, der hver er 65 meter høje. Indvielsen af broen bliver overværet af prinsen og prinsessen af ??Wales, hofmarskal, Lord Carrington og indenrigsminister H.H. Asquith.
189478 Socialistlederen Louis Pio, en af Socialdemokratiets stiftere, dør i Chicage 53 år gammel, hvortil han er udvandret efter bestikkelse af politiet. I 1921 rejser Socialdemokratiet en mindesten for sin grundlægger på Vestre kirkegård.
1894714 Osvald Helmuth, dansk skuespiller og visesanger. Han indleder sin karriere i Randers i 1913. Herefter kom han til Nørrebros Teater i København. I 1929 får han sit folkelige gennembrud med Poul Henningsen revyvise Ølhunden glammer, og han udvikler sig til en af landets største revykunstnere. Han er med til at danne Cirkusrevyen i 1935. I 1940'erne har han mange store triumfer i Dagmarrevyerne, og i 1950'erne er han en af hovedkræfterne bag ABC-revyerne. Han lancerer utallige landeplager, såsom Dit hjerte er i fare Andresen, Herlig en sommernat og 100 mand og en bajer. Han huskes især for sine portrætter af den lille mand i Sagt op, Havnen og Henne om hjørnet. Af mere seriøse roller kan nævnes Jeppe i Jeppe på Bjerget (på Det kongelige Teater, 1954) og Doolittle i My Fair Lady (1960). Han får også stor succes i filmen Harry og kammertjeneren (1961), hvor han spiller sammen med Ebbe Rode. Osvald Helmuth er far til skuespilleren Frits Helmuth. Osvald Helmuth dør den 18.3.1966 og bliver begravet på Ordrup Kirkegård.
1894722 Første bilvæddeløb Paris-Rouen afholdes; gennemsnitshastighed 22 km/t.
1894725 Walter Brennan, amerikansk filmskuespiller/Oscar vinder.
1894726 Aldous Huxley, romanforfatter, poet, essayist, filosof og mystiker ("Fagre nye verden" (1932)), barnebarn af Thomas Huxley. Huxley er fascineret af psykologi, medicin, det okkulte, narkotika og religion. Han studerer ved Oxford, lever i Italien i 1920'erne, (hvor han bliver ven med D.H. Lawrence), flytter til Californien i 1937. Han skriver mere end 50 bøger, omfattende klassikere som 'The Doors of Perception', 'Island', and 'Brave New World' (fagre ny verden). I sit bedst kendte værk, Fagre nye verden, advarer Huxley mod 'dehumanisering' i et videnskabeligt baseret samfund. Hans senere værker bliver mere mystiske i karakter som i 'Eyeless in Gaza' (1936) og 'Time Must Have a Stop' (1944), mens 'Island' (1962) er en optimistisk utopi. Titlen 'Doors of Perception', inspirerer Jim Morrison til at navngive sin gruppe 'The Doors'
1894814 Efter franske protester afrstår Belgiens kong Leopold II fra krav på området ved Den Øvre Nil.
1894819 Marmorkirken, eller rettere Frederiks Kirken, i København indvies. Frederik V nedlagde grundstenen allerede den 30. oktober 1749. Da Frederik V døde i 1766, var Christian VII ikke interesseret i at føre byggeriet videre, og det fortsatte på halv kraft, indtil det stoppede helt i 1770. I 1874 købte finansmanden C.F. Tietgen kirkepladsen under den betingelse, at byggeriet skulle videreføres. Kirken var på det tidspunkt en ruin.
189491 A.H. Vedel, dansk viceadmiral. Som chef for Søværnskommandoen under besættelsen er det Vedel, der tager beslutningen om at sænke flådens skibe, så de ikke falder uskadte i hænderne på værnemagten. Siden bliver han en habil geograf og bliver udnævnt til æresdoktor. Han dør den 9. februar 1981.
189499 Poul Henningsen (arkitekt, forfatter, kritiker mv.); han dør i 1967.
189499 Under Sun Yat-Sens ledelse forsøges et oprør mod den kinesiske kejser. Det mislykkes, men i 1911 prøver Sun igen og denne gang med held.
1894913 John Priestley, engelsk forfatter. Han skriver et stort antal romaner, noveller, rejsebøger og skuespil. Nogle af hans stykker filmatiseres. Priestley dør i 1984.
1894915 Jean Renoir, fransk filminstruktør, søn af den impressionistiske maler Pierre Auguste Renoir. Han dør i 1979.
18941014 E.E. [Edward Estlin] Cummings, amerikansk poet fødes i Cambridge, Massachusetts. Han tager en MA fra Harvard i engelsk og klassiske studier i 1916. I 1917 melder han sig som frivillig i første verdenskrig og tager til Frankrig, hvor han gør tjeneste i ambulancekorpset. Han bliver i Paris nogle år, hvor han skriver og maler, hvorefter han vender tilbage til USA. Cummings er en meget innovativ poet, som ikke alene arbejder med ordet, men også med det grafiske udtryk og anvender en ofte særpræget punktuation og syntaks. Han udgiver mere end 900 digte og andre værker. Han udstiller også flere gange på maleriudstillinger. Cummings dør den 3. september 1962.
18941015 Kaptajn Alfred Dreyfus arresteres for spionage.
18941027 Forfatteren, journalisten og politikeren Carl Ploug - redaktør af Fædrelandet indtil det lukkede, 12 år før hans død - dør 80 år gammel.
18941126 Norbert Wiener, amerikansk matematiker, som "opfinder" kybernetikken of definerer begreber for styring af levende organismer, maskiner og organisationer. Wiener dør i 1964.
1894123 Robert Louis Stevenson, forfatter ("Skatteøen" og "Kidnappet") dør af tuberkulose på Samoa under et rekreationsophold, 44 år gammel.
1894127 Ferdinand de Lesseps dør, 89 år gammel. Initiativtager til og bygmester af Suez-kanalen. Mindre succes har han med Panamakanalen, hvor projektet efter en korruptionsskandale overdrages til et andet selskab.
1894128 James Thurber, amerikansk forfatter og humorist.
18941211 I Paris åbner den første biludstilling. Der er ni deltagere.
18941218 Kvinder i Sydaustralien bliver de første kvinder i Australien, som opnår stemmeret og valgret til parlamentet.
18941222 Den franske officer Alfred Dreyfus anklages for forrædderi i en krigsretssag; han havner senere på Djævleøen. De anti-semitisk undertoner i sagen skaber stort røre i hele Europa.
189511 J. Edgar Hoover, chef for det amerikanske forbundspoliti, FBI i 48 år fra 1924 til sin død i 1972. Han krediteres for at have opbygget FBI som det store og effektive kriminalitetsbekæmpende instrument, det er i dag. Han er med til at sikre, at fingeraftryk og anden retsmedicinsk teknologi bliver centraliseret. Efter hans død bliver der offentliggjort en en masse beviser for hemmelige handlinger, han har begået uden at have den fornødne bemyndigelse.
189512 Folke Bernadotte, svensk greve. I de sidste dage af anden verdenskrig organiserer han befrielse og hjemtransport af danske og norske fanger fra de nazistiske koncentrationslejre. Han bliver myrdet i 1948 i Israel, hvor han forsøger at mægle mellem jøder og arabere.
189514 På militærakademiets paradeplads:bliver kaptajn Alfred Dreyfus degraderet efter en falsk beskyldning om forrædderi. Han bliver dømt og sendt til Djævleøen, men i 1906 får han oprejsning.
189515 Den franske kaptajn Alfred Dreyfuss degraderes og sendes til Djøvleøen, hvilket fører til én af historiens mest dramatiske retssager (Zola: "j'accuse").
1895111 Laurens Hammond, amerikansk forretningsmand og opfinder af "Hammond orglet".
1895124 Lord Randolph Churchill, engelsk politiker og far til Winston, dør på Blenheim Palace.
189526 Babe Ruth (døbt George Herman Ruth), amerikansk baseballspiller, formentlig den bedste i sportens historie. Han sætter et utal af rekorder i sine 22 sæsoner i Major League Baseball. Babe Ruth dør den 16. august 1948, 53 år gammel.
1895214 Første opførelse af Oscar Wildes sidste stykke: "The Importance of Being Earnest", af mange anset for den vittigste farce skrevet på engelsk. Det sker på St James's Theatre i London. Stykket blev taget af plakaten, da der den 3. april 1895 blev indledt en straffesag mod Oscar Wilde for "uanstændige forhold" til mænd, en forbrydelse med en strafferamme på to år. Den 25.maj 1895 blev han idømt to års strafarbejde, og resten af livet tilbtragte han i eksil i Paris. Han så aldrig siden sin hustru eller sin familie.
1895217 Tjajkovskijs ballet Svanesøen opføres i St. Petersborg for første gang i sin helhed.
1895221 Carl Peter Henrik Dam, dansk biokemiker, som i 1943 modtog nobelprisen for opdagelse af K-vitaminet; han dør i 1976.
1895322 Auguste and Louis Lumière viser første film nogensinde, "La Sortie des ouvriers de l'usine Lumière" for et inviteret publikum i Paris. Filmen viser arbejdere, som forlader Lumières' fabrik i Lyon, hvor de fremstiller fotografisk udstyr.
1895417 Med Shimonoseki-aftalen afsluttes den første kinesisk-japanske krig. Som konsekvens afgiver det kinesiske Qing-dynasti bl.a. Korea og Taiwan til Japan. Kina bliver også forpligtet til at betale en krigsskadeerstatning på 200 millioner tael – et beløb som udgjorde det tredobbelte af Qing-regeringens årsindtægter.
189555 Henrik Bentzon, dansk/norsk skuespiller, gift i 1927 med skuespillerinde Betty Nansen 1827-1933. Han vokser op i Bergen, men flytter til Danmark omkring 1910 og tager studentereksamen fra Sorø Akademi. Læer jura i en periode, men fik smag for scenekunstnen via Studenterforeningen og bliver i 1921 optaget på Det kgl. Teaters elevskole. Han debuterer i 1924 hos Betty Nansen, og med få afbrydelser er han på Frederiksberg Allé indtil hendes død i 1943. Fra 1956 er han i fire sæsoner på Det kgl. Teater. Han dør den 28. september 1971, 76 år gammel.
189556 Rudolph Valentino [egl. Rodolfo di Valentina d'Antonguolla], italiensk-amerikansk stumfilmskuespiller, bliver født i Italien. Han bliver kendt som "Den store elsker" med sin sydlandske lidenskab og farlighed. Han får sit store gennembrud i The Four Horsemen of the Apocalypse (1921, De fire Ryttere) som en argentinsk playboy. Derefter følger bl.a. The Sheik (1921, Sheiken) og tyrefægterfilmen Blood and Sand (1922, Blod og Sand). Hans tidlige død, den 23.8.1926, gør ham til en af den tidlige filmhistories mest kultdyrkede skikkelser.
1895619 Den 99 km lange Kielerkanal, der forbinder Østersøen og Vesterhavet, indvies af kejser Wilhelm II.
1895624 Jack Dempsey, verdnesmester i boksning; han dør i 1983.
1895710 Carl Orff, tysk komponist fødes i München. Allerede som 5-årig begynder han at modtage undervisning i piano, orgel og cello. Fra 1913-1914 studerer han komposition ved München Akademie der Tonkunst. Han dør i 1982.
1895712 Oscar Hammerstein II, amerikansk tekstforfatter.
1895712 Richard Buckminster Fuller, amerikansk opfinder, ingeniør, arkitekt, forfatter, filosof m.m. Han fik mere end 2000 patenter; han dør i 1983.
1895724 Robert Graves, engelsk forfatter ("Jeg, Claudius", "Claudius the God and His Wife Messalina", "Goodbye to All That") og poet; han dør i 1995 på Mallorca, hvortil han flytter efter anden verdenskrig.
1895810 Første promenadekoncert i Queen's Hall i London finder sted under ledelse af Henry Wood, som bliver i spidsen for "the Proms" indtil 1940.
1895911 FA Cup trofæet stjæles fra firmaet William Shillcock. 68 år senere tilstår en 83-årig mand tyveriet og oplyser, at han har smeltet trofæet og lavet falske half-crown mønter af det.
1895918 John George Diefenbaker, canadisk politiker. I 1957 bliver han premierminister efter 22 års liberalt styre. Han taber valget i 1963 pga af sine planer om at udvikle atomvåben til det canadiske forsvar. Han dør i 1979.
1895104 Den første officielle American Golf turnering finder sted. Den vindes af Horace Rawlings.
1895104 Jens Søndergaard, maler, uddannet fra Kunstakademiet i København, debuterer i 1919 på Kunstnernes Efterårsudstilling. I 1926 rejser han til Paris, Sydfrankrig og Italien. Samme år bliver han medlem af Grønningen og udstiller der indtil sin død. I 1931 modtager han Eckersberg Medaillen og 1946 Thorvaldsen Medaillen. Han opnår som den første dansker at få den amerikanske Guggenheim Pris i 1956. Jens Søndergaards Museum ligger Bovbjerg og er indrettet i hans sommerhus/atelier. Han dør den 21. maj 1957, 61 år gammel.
1895104 Buster Keaton, amerikansk amerikansk stumfilm-skuespiller, -komiker og -instruktør, kendt for sit stenansigt. Han begynder at optræde i 3-års alderen sammen med sine forældre, "The Three Keatons". Det viser sig, at han har et naturligt talent for "physical comedy". Hans film er præget af slapstickkomik iblandet tragiske elementer af den unge mand, der ofte må gå meget igennem for at få pigen. Han er en af de mange kunstnere, der ikke klarer tonefilmens ankomst. Hans stemme er grov, og han formår ikke at sige replikker. Efterhånden må han opgive filmen på grund af sit alkoholforbrug. I 1959 modtager han en æres-Oscar for sit værk. Han dør den 1. februar 1966, 70 år gammel.
1895106 I Royal Albert Hall i London indleder den britiske dirigent Henry Wood de populære promenadekoncerter, the proms.
1895108 Juan Domingo Perón, general og præsident i Argentina fra 1946. Han afsættes i 1955, men vender tilbage til embedet i 1973. Han dør i 1974.
1895108 I paladset i Seoul i Korea myrdes dronning Min sammen med sine hofdamer.
1895118 Under et eksperiment med elektricitet opdager Wilhelm Röntgen en stråling, der bliver opkaldt efter ham: røntgenstråler.
1895119 Hermod Lannung, jurist og politiker. I 1917 bliver han tilknyttet det danske gesandtskab i Sankt Petersborg, hvor han til 1919 tager sig af krigsfanger. I 1939 bliver han valgt til Landstinget for de Radikale, hvor han sidder til 1947. Han er medlem af Folketinget fra 1957 til 1960. Fra 1933 til 1951 er han også medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Han dør i 14. oktober 1996, 100 år gammel.
18951116 Pauk Hindemith, tysk komponist; han dør i 1963.
18951116 Paul Hindemith, tysk komponist. Han lever en stor del af sit liv i USA. Hindemith dør den 28. december 1963, 68 år gammel.
18951127 Alexandre Dumas den Yngre ("Kameliadamen") dør 71 år gammel.
18951128 Det første bilvæddeløb på amerikansk jord finder sted. Seks biler kører fra Chicago til Waukegan i Illinois. Vinderen af the Chicago Times-Herald race bliver J. Frank Dureyea, som modtager 2.000 $ i præmie.
1895121 Henry Williamson, forfatter ('Tarka The Otter').
18951214 Georg VI (Albert Frederick Arthur George). Han er næstældste søn af Georg V af Storbritannien og Mary af Teck. Som yngre søn forventes han ikke at arve tronen, men da hans broder, Edvard VIII, abdicerer i 1936 han bliver konge af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland fra 1936. Han er den tredje britiske konge af Huset Windsor. Kongen lider af stammen, og siden 1926 har han arbejdet med problemet med hjælp fra talepædagogen Lionel Logue, som beskrevet i storfilmen: Kongens store tale fra 2010. Han dør den 6. februar 1952, 56 år gammel og efterfølges på tronen af sin ældste datter Elizabeth II.
18951219 Wilhelm Dinesen, forfatter, officer, eventyrer og politiker. Ligesom faderen går han militærvejen og deltager som attenårig i kampene ved Danevirke, Sankelmark og Dybbøl i Den Anden Slesvigske Krig i 1864, hvor han udmærker sig. I 1867 bliver han premierløjtnant og gør tjeneste i København, indtil han tager sin afsked i 1873. Fra nytår 1871 slutter han sig til den franske hær i den fransk-tyske krig, hvor han får rang af kaptajn. I 1873 drager han til Nordamerika, hvor han i flere år ernærer sig som jæger. Indianerne giver ham navnet Boganis (dvs. hasselnød), hvilket navn han senere benytter som pseudonym til udgivelse af Jagtbreve og Nye Jagtbreve. I december 1874 vender han tilbage til Danmark, hvor han hjælper sin syge fader med landbruget. I 1877 tager han til Tyrkiet, hvor han følger med den tyrkiske hær under den russisk-tyrkiske krig på Balkan. I 1879 køber han Rungstedlund og Folehavegård og gifter sig i 1881 med Ingeborg Westenholz, datter af Regnar Westenholz. De fik fem børn, heriblandt Karen Blixen og Thomas Dinesen. Den 28. marts 1895 begår han selvmord, 49 år gammel.
18951222 Den tyske fysiker Wilhelm Röntgen tager det første røntgenbillede, det er af hans hustrus hånd.
18951224 Den engelske konservative politiker lord Randolph, i 1874 far til Winston, dør på Blenheim Palace.
189614 Utah bliver den 45. stat i USA.
189615 Wilhelm Röntgen demonstrerer sin opdagelse, røntgenstrålerne.
1896111 Den østrigske komponist Anton Bruckner er død, han blev 72 år gammel.
1896114 John Dos Passos, amerikansk forfatter og krigskorrespondent. Han er mest kendt for sin USA-trilogi, der er en serie af tre romaner: "The 42 Parallel", "1919" og "The Big Money". Han dør den 18. september 1970, 74 år gammel.
1896114 For første gang bliver der anvendt røntgenbilleder. Røntgenstrålingen var blevet opdaget af den tyske fysiker Wilhelm Conrad Röntgen den 8. november 1895.
1896120 George Burns, amerikansk skuespiller, sanger og komiker, kendt for sin tørre vid og den uundgåelige cifar i munden. Han starter sin mere end 70 år lange karriere som 13-årig i vaudeville shows. Han er oprindelig danser, men specialiserer snart i komedier. Gennem mere end 30 år optræder han sammen med sin hustru, Grace Allen. Efter 30 års fravær vender Burns tilbage til filmen i 1975, hvor han vinder en Academy Award for bedste birolle i The Sunshine Boys. Burns deltager i TV shows, som fejrer hans 90. og 95. fødselsdag. Han dør i marts måned 1996, 100 år gammel.
1896128 Første fartbøde nogensinde udstedes i England.
189621 Giacomo Puccini's "La Boheme" har premiere i Torino.
189627 Jacob Paludan, forfatter ("Jørgen Stein"); han dør i 1975.
1896212 Den første professionelle boksekamp afholdes i Danmark, da Jim Smith ((født Johannes Jørgensen) besejrer P.L. Jacobsen i København. Efter 4 omgange á 2 minutter standses kampen, og Jim Smith erklæres som vinder.
189631 I slaget ved Adowa forsvarer Etiopien sin uafhængighed overfor Italien i den såkaldte "Første italiensk-ethiopiske krig.
189631 Becquerel opdager radioaktiviteten, da han fremkalder en fotografisk plade, og opdager spor af uran krystaller, som befandt sig på pladen.
1896317 Fristaterne Transvaal og Oranje i Sydafrika slutter en forsvars- og angrebsalliance.
1896322 Forfatteren Thomas Hughes ("Thomas Browns skoledage") dør.
189646 De første olympiske lege i moderne tid indledes i Athen med deltagelse af 311 atleter fra 13 lande. Det havde taget lang tid for Pierre de Coubertin at overbevise sin samtid om, at man burde genindføre antikkens Olympiske Lege. Herefter er det en selvfølge, at Athen bliver valgt som værtsby. Oldtidens olympiske stadion bliver renoveret, så der bliver plads til ca 40.000 tilskuere. For at ære krigeren Pheidippides, som i år 490 BC løb fra Marathon sletten til Athen for at bringe budskab om grækernes sejr over perserne, indførte man disciplinen Maratonløb. Efter at have afleveret sit nudskab falder han død om. Heldigvis er det også en græker, der vinder dette maratonløb, nemlig Spiridon Louis, som løber de 40 km på 2:58:50. Hvis du undrer dig over strækningen, så blev den først ændret til 42.195 km i 1908 i London for at start og opløb kunne finde sted udfor de kongelige tilskuere i Windsor Castle. Viggo Jensen vinder guld og sølv i vægtløftning, sølv i pistolskydning og bronze i riffelskydning. Holger Nielsen vinder bronze i sabelfægtning og pistolskydning. Kun Eugen Scmidt får ingen medalje: i en alder af 36 år stiller han op i 100 meter løb.
1896412 Den tyske ingeniør og arkæolog, Karl Humann,som udgravede den antikke græske by Pergamon (nu Bergama i Tyrkiet), dør 57 år gammel.
189654 Første udgave af 'Daily Mail' på gaden.
189662 Guglielmo Marconi ansøger om patent på sin opfindelse, den trådløse telegraf, kommunikation - senere kaldet "radio". I 1909 deler han Nobelprisen i fysik med Karl Ferdinand Braun for deres bidrag til udviklingen af ??trådløs telegrafi.
189667 Der vises for første gang levende billeder - film - i Danmark. Det sker i en træpavillon Panorama på Rådhuspladsen i København, kun et halvt år efter brødrene Lumières første offentlige filmforevisning i Paris.
189667 Imre Nagy, ungarsk politiker. Under 1. verdenskrig kæmper han på Østfronten for den østrig-ungarske hær. Han bliver taget til fange og bliver under sit fangenskab kommunist. Efter krigen vender han tilbage til Ungarn og bliver minister i Béla Kuns kommunistregering. I 1929 tager han til Sovjetunionen. Da Ungarn efter 2. verdenskrig bliver okkuperet af Sovjetunionen, vender Nagy tilbage for at blive medlem af den sovjettiske marionetregering. De sovjetiske overgreb gør ham skeptisk indstillet over for kommunismen, og da han i 1953 bliver premierminister i Ungarn, forsøger han at distancere sig fra Sovjetunionen. Dette fører til, at han i 1955 bliver afsat som premierminister. Da Ungarn året efter gør oprør mod Sovjetunionen, bliver Nagy igen premierminister. Han forsøger forgæves at få vestens hjælp mod Sovjetunionen, men senere på året bliver Ungarn knust af sovjetiske styrker. Nagy søger om asyl på den jugoslaviske ambassade. Det ender med, at han bliver arresteret og henrettet 16. juni 1958, 62 år gammel.
1896622 Marconi patenterer trådløs kommunikation.
1896629 Under ledelse af major Marchand forlader et fransk ekspeditionskorps Frankrig med Sudan som mål. De britiske planer for herredømme over Afrika krydses, og der lægges op til britisk-fransk konflikt.
1896630 Howard Hawks, amerikansk filminstruktør ("Scarface," 1932, "Red River," 1948, "Gentlemen Prefer Blondes," 1953); han dør i 1977.
1896719 A.J. Cronin, skotsk forfatter ("Hattemagerens slot"; han dør i 1981.
189689 Leonide Massine, russisk danser og koreograf. Han bliver ledende danser ved den russiske ballet og skaber mange balletter for Diaghilev.
189689 Jean Piaget, schweizisk psykolog. Han er bedst kendt for sit pionerarbejde indenfor udvikling af cognitive funktioner hos børn.
1896816 En af historiens største guldårer bliver fundet i Yukon Territoriet i Canada. Det bliver startskuddet på den store guldfeber, hvor titusinder rejser nordpå fra USA for at deltage i guld­eventyret.
1896817 Der opdages guld i Yukon Territory, Canada.
1896827 Den britisk-zanzibariske krig, kendt som verdenshistoriens korteste krig, udkæmpes. Den varer blot fra kl. 09.00 til 09.45. Efter at sultanen, som velvilligt havde samarbejdet med det britiske kolonistyre, er død, griber hans nevø agten ved et statskup. Briterne har en foretrukken kandidat, Hamud bin Muhammed, og de beordrer nevøen til at abdicere. Da paladset er skudt i grus, søger nevøen asyl på den tyske ambassade.
1896921 F. Scott Fitzgerald, amerikansk forfatter ("Den store Gatsby"), han dør i 1940.
1896921 Henry Petersen, arkæolog og museumsdirektør, er død, 47 år gammel. I 1873 tog han magisterkonferens i nordisk oldtidsvidenskab. I 1876 fik han den filosofiske doktorgrad med disputatsen "Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gudetro i Hedenold". Ved Nationalmuseets tvedeling i 1892 blev han udnævnt til direktør for dets 2. afdeling.
1896924 F. Scott Fitzgerald, amerikansk forfatter (fx "The Great Gatsby", 1924), muligvis den største. Tilbringer nogle år i Europa, hvor han mødes med Gertrude Stein og Ernest Hemingway.Han dør i 1940.
1896101 Dagbladet Kristeligt Dagblad bliver grundlagt af mænd fra Indre Mission som en modvægt til den kultur- og åndskamp, der prægede perioden, ikke mindst som modvægt til "Politiken", der så verden 12 år tidligere.
18961011 Den østrigske komponist Anton Bruckner er død, 72 år gammel.
18961030 Carl Erik Soya, forfatter. Hans forfatterskab omfatter romaner, noveller, aforismer og digte, alt er præget af hans satiriske temperament og rappe replik. Med sin erindringsroman "Min farmors hus" (1943) giver han et tidsbillede fra "klunketiden". Den og den "dristige" roman "Sytten" bliver filmatiseret. Hans skuespil Parasitterne bliver i 1945 opført på Det Kongelige Teater. Han dør den 10. november 1983, 87 år gammel.
1896112 I England udstedes verdens første bilforsikring. Den omfatter dog ikke skader som følge af opskræmte heste.
18961111 Lucky Luciano, italienskfødt, amerikansk gangster. Han dør i 1962.
18961114 I England sættes hastighedsgrænsen for "hesteløse køretøjer" op fra 4 mil/time (dog kun 2 i byer) til 14 mil/time. Det markeres med det første London-Brighton bilvæddeløb.
18961116 Oswald Mosley, engelsk politiker, dannede 'British Union of Fascists'.
18961127 Alfred Nobel får i Paris lavet et testamente, som overfører størstedelen af hans formue i et fond, der skal administrere den årlige uddeling af priser. Testamentet holdes hemmeligt indtil hans død 10 år senere.
1896126 Ira Gershwin, amerikansk lyriker; arbejdede ofte med sin broder George.
18961210 Den svenske kemiker og opfinder af dynamitten og grundlægger af Nobel fondet er dør, 63 år gammel. Familien flyttede til Sankt Petersborg, hvor hans far åbnede en torpedofabrik. Alfred vendte tilbage til Sverige sammen med faderen, efter at virksomheden var gået fallit. Han begyndte at studere sprængstoffer og især sikre fremstillingsmetoder til håndtering og anvendelse af nitroglycerin. Der skete flere eksplosioner på den familieejede fabrik i Heleneborg, og ved en ulykke i 1864 blev Alfreds yngre bror Emil og fire andre arbejdere dræbt. Den 26. maj 1868 fik han patent på dynamit. I 1893 købte Alfred Nobel den svenske våbenfabrik Bofors. Samme år tildeltes han en æresdoktorgrad ved universitetet i Uppsala. Alfred Nobel er bedst kendt for sit 3. testamente fra 27. november 1895 om anvendelsen af sin enorme formue til oprettelsen af Nobelpriserne.
18961212 Marconi foretager sin første offentlige demonstration af radioen. Det sker i Toynbee Hall, London. På samme dato i 1901 udfører Marconi den første transatlantiske radiotransmission from Poldhu, Cornwall til St John's, Newfoundland.
18961223 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, italiensk forfatter og hertug af Palma di Montechiaro og fyrste af Lampedusa. Han eneste roman, Leoparden, bliver udgivet i 1958 – efter hans død. Bogen omhandler en siciliansk adelsslægt på Garibaldis tid og skildrer dekadencen, intrigerne, korruptionen og de voldsomme sociale kontraster, der prægede adelsfamiliens tilværelse. Romanen bliver filmatiseret i 1963 af Luchino Visconti. Giuseppe Tomasi di Lampedusa dør den 23. juli 1957, 60 år gammel.
1897112 Isaac Pitman, opfinder af stenografi, dør.
1897117 Danskfødte Nils Asther slog igennem i Hollywood i midten af 20'erne og spillede sammen med store navne som Pola Negri, Hedy Lamarr, Joan Crawford & Greta Garbo. Han har sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame; men herhjemme er han desværre gået helt i glemmebogen. Han blev født i Hellerup i 1897, men kort efter fødslen adopteret af et velhavende svensk par. Nils Anton Alfhild voksede op i Malmø, men flyttede som ganske ung til Stockholm, hvor den 30 år ældre teaterprimadonna Augusta Lindberg gav ham lektioner i skuespil og skaffede ham roller. Hans tordnende gode udseende (han blev ofte kaldt den mandlige Greta Garbo) sørgede for resten, og da han i 1926 rejste til USA for et erobre Hollywood, gik det forholdsvis nemt. Da talefilmen holdt sit indtog, klarede han også det skær ved at tage stemmetræning, men han fik herefter hyppigt roller, hvor en let accent ikke var et problem. I 1935 blev han efter et kontraktbrud sortlistet og tog til London, hvor han indspillede 6 film, før han i 1940 vendte tilbage til USA. Hans Hollywood-karriere havde dog lidt et alvorligt knæk, og selv om han i 50'erne forsøgte at genstarte den via TV, fik han kun små roller. I 1958 søgte han, fattig som en kirkerotte, tilbage til Sverige. Her lykkedes det ham at få roller på teatret, og han medvirkede også i 4 film. Den sidste var den dansk-svenske Gudrun fra 1963, hvor han spillede sammen med Laila Andersson, Jørgen Buckhøj, Poul Reichhardt, Birgitte Federspiel & Yvonne Ingdal. Indtil sin død i 1981 helligede Nils Asther sig malerkunsten. Hans memoirer Narrens väg (The Road of the Jester) udkom i 1988 efter hans død. Han døde den 19. oktober 1981.
1897122 Nis Petersen, forfatter. Som forældreløs bliver han opdraget af sin indremissionske mormor. Efter uafsluttet apotekerlære og nogle års journalistik får han sine ungdomsdigte "For Tromme og Kastagnet" afvist i 1922 (udkom først i 1951). Hans vagabondliv afspejler sig i digtdebuten "Nattens Pibere" (1926), og han får sit gennembrud med den historiske roman "Sandalmagernes Gade" (min favorit) i 1931. Romanen Spildt Mælk (1934) skildrer mennesker under Irlands uafhængighedskrig 1919-1921. Han dør den 3. marts 1943, 46 år gammel.
1897128 Hans W. Petersen, skuespiller. Han dør i 1974.
189722 Povl Sabroe, journalist, redaktør, forfatter og revydirektør, kendt under navnet "Den Gyldenblonde", som er den signatur, han skriver sine artikler under som journalist. Siden bliver det hængende, skriver sine monologer og sketches, og når han underholdt som causør. Han blev meget kendt og elsker for sine humoristiske sentenser, såsom "Hver morgen får jeg Berlingeren på sengen. Og så snart jeg har løbet dødsannoncerne igennem og set, at mit navn ikke er imellem, så står jeg op!" Han begynder som journalist i provinsen og siden ved B.T. og Politiken. Han bliver kendt som causør, der snart satirisk kommenterede døgnets aktuelle begivenheder, snart selvironisk beskæftigede sig med hverdagens små tildragelser. Fra 1933 har han sine såkaldte "frikvarter med Den Gyldenblonde", som han holder i radioen og optræder med over hele landet. I 1931 bliver han medarbejder ved Blæksprutten, som han redigerer fra 1955–1880. Han skriver også tekster til revyer og udgav adskillige humoristiske bøger. Da Ib Schønberg dør i 1955 døde, får han bevillingen til Cirkus Revyen, og han er direktør indtil 1970. Han dør den 5. juni 1984, 87 år gammel. Hans søn er forfatteren Morten Sabroe.
189724 Ludwig Erhard, tysk politiker for CDU. Han går fallit med sin fars firma som følge af de økonomiske problemer under Weimarrepublikken. 1928-1942 arbejder han som forskningsassistent og senere stedfortrædende leder ved Institut for virksomhedsstudier i Nürnberg. I 1947 bliver han professor ved Ludwig-Maximilians-Universität München, fra 1950 også ved Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität i Bonn. Efter det første forbundsdagsvalg den 14. august 1949 bliver han økonomiminister i Konrad Adenauers regering og er arkitekt for den tyske model for social markedsøkonomi. Efter Adenauers fratræden i 1963 bliver Erhard forbundskansler. Hans tid som kansler er præget af intern splid i partiet, og på grund af manglende opbakning fra baglandet trækker han sig tilbage den 1. december 1966. Fra 1966-1967 er han formand for CDU. Erhardt dør den 5. maj 1977, 80 år gammel.
1897225 Erling Foss, erhvervsmand og cand.polyt. i 1921 og herefter ansat i F.L. Smidth & Co. til 1925. Han er medlem af mange bestyrelser, bl.a. Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, Sadolin & Holmblad, Kemisk Værk Køge, Philips Radio m.fl. Sammen med sønnen Nils stifter han i 1956 N. Foss Electric A/S. Han er en af grundlæggerne af og medlem af Danmarks Frihedsråd under besættelsen. Han gennemfører efterretningsarbejde for England og medvirker ved udgivelsen det første borgerlige illegale blad, De frie Danske. Han repræsenterede De frie Danske i Frihedsrådet. Han dør den 15. juni 1982, 85 år gammel.
189736 Knudåge Riisager, dansk komponist; han dør i 1974.
189737 Dr. John Kellogg serverer verdens første cornflakes for sine patienter på et sanatorium i Battle Creek, Michigan. Det er almindelig anerkendt, at hans opfindelse for evigt ændrer "det amerikanske morgenmadslandskab."
1897320 H.N. Andersen stifter ØK.
1897324 Wilhelm Reich, østrigsk-amerikansk læge og psykoterapeut. Som studerende i Wien hører han Freuds forelæsninger over psykoanalyse, og i 1920 bliver han medlem af Det psykoanalytiske Selskab. Samme år begynder han sin egen psykoanalytiske praksis og bliver Freuds assistent ved den psykoanalytiske polyklinik, hvor han bliver vicedirektør i 1928. Efter at være flygtet fra nazisterne fortsætter han sin virksomhed i Danmark og siden i Oslo. Han dør den 3. november 1957, 60 år gammel.
1897327 H.N. Andersen og Den Danske Landmandsbank stifter handels-, skibsfarts- og industrikoncernen ØK, Østasiatisk Kompagni A/S.
1897419 Boston Marathon i USA løbes for første gang. Det er det ældste, endnu eksisterende, maratonløb. Løbet afholdes hvert år på den tredje mandag i april, der i USA er kendt som Patriots' Day. Der deltager hvert år ca. 20.000 løbere. Løbet er et af de seks maratonløb, der udgør World Marathon Majors.
1897419 Jiroemon Kimura, postarbejder og bonde, Japan. Ved sin død den 12. juni 2013 er han verdens hidtil ældste mand, 116 år, 54 dage.
1897422 Per Knutzon, skuespiller, sceneinstruktør og teaterleder, uddannet fra Det kongelige Teater, som han dog forlader midt i sin elevskole-uddannelse. Sidenhen kommer han til Folketeatret. Han arbejder som sceneinstruktør på Det ny Teater og Nørrebros Teater og er desuden direktør for Riddersalen 1935-1938 og 1941-1943 og for Allé Scenen 1945-1948. I 1923 gifter han sig med skuespillerinde Jenny Larsen og de får datteren Lone Knutzon, mor til Tøger Seidenfaden. I 1936 gifter han sig med visesangerinden Lulu Ziegler, og de får sønnen Lars Knutzon, der er skuespiller og sceneinstruktør. Per Knutzon dør den 1. september 1948, 51 år gammel, midt i forberedelserne til sin første iscenesættelse på Det Kongelige Teater.
1897430 Joseph John Thomson beretter i the Royal Institution Friday Evening Discourse om eksistensen af elektronen. For første gang har man fundet en partikel mindre end et atom. I 1906 får han nobelprisen i fysik.
1897514 Sidney Bechet, amerikansk jazzmusiker, født i New Orleans. Han spiller klarinet, men på en turné i Europa "finder" han i London en sopransaxofon, som derefter bliver hans hovedinstrument, og han gør instrumentet til et betydeligt soloinstrument. Hans nok bedst kendte nummer, Petite Fleur, vakte altid negejstring, når vi hørte det i en af jazzklubberne i Aarhus i 1950'erne. blev en stor succes langt udenfor jazzkredse. Sidney Bechet dør den 14. maj 1959, 62 år gammel.
1897518 Frank Capra, amerikansk filminstruktør. amerikansk filminstruktør. Han debuterer som instruktør af farcer i 1922, men hans egentlige gennembrud kommer i 1930'erne med en række folkelige, sociale komedier: fx de tre Oscar-belønnede It Happened One Night (1934, Det hændte en Nat) med Claudette Colbert og Clark Gable, Mr. Deeds Goes to Town (1936, En Gentleman kommer til Byen) med Gary Cooper, og You Can't Take It With You (1938, Du kan ikke tage det med dig) med James Stewart, som også havde hovedrollen i Mr. Smith Goes to Washington (1939, Mr. Smith kommer til Washington). Filmene indeholder optimisme, solidaritet og en tro på, at det almindelige menneske kan gå imod kapitalen og den politiske korruption. I 1937 laver han en af mine favoritter Lost Horizon (Tabte Horisonter) efter James Hiltons roman. I 1941 bliver han ansat til at opbygge den amerikanske hærs filmafdeling, hvor han laver dokumentarserien Why We Fight (1942-45) sammen med en række andre Hollywood-instruktører. Samtidig laver han også Arsenic and Old Lace (1944, Arsenik og gamle Kniplinger). I 1946 laver han den nostalgiske julefilm 'It's a Wonderful Life' (Det er herligt at leve). Frank Capra dør den 3.9.1991.
1897527 John Cockcroft, engelsk kernefysiker; nobelprismodtager i 1951; han dør i 1967.
189769 Japan protesterer over at USA overtager Hawaii.
1897612 Schweizerkniven patenteres af Carl Elsener. Han produktionsselskab blev til det, der hedder Victorinox.
1897612 Anthony Eden, engelsk politiker; i 1955 efterfølger han Winston Churchill som premierminister; han trækker sig tilbage året efter pga international kritik af at have sendt tropper til Suez; Eden dør i 1977.
1897623 Ingvald Lieberkind, zoolog med TV-tække, han dør i 1972.
189775 Mogens Wöldike, korleder, organist og dirigent. Han grundlægger og leder Palestrinakoret (1922-1925), Københavns Drengekor (1924), Statsradiofoniens Madrigalkor (1937-1955). Fra 1939 optræder han som dirigent ved Torsdagskoncerterne, Danmarks Radios faste radiotransmitterede koncerter med Radiosymfoniorkesteret og lejlighedsvis Radiokoret. Fra 1936 er han leder af Københavns Kommunes Sangskole og dertil organist ved Christiansborg Slotskirke og fra 1959 domorganist ved Vor Frue (Københavns Domkirke). Wöldike modtager i 1976 den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris. Han dør den 20. oktober 1988, 91 år gammel.
1897721 Tate Gallery i London åbnes af prinsen af Wales.
189785 Aksel Larsen, dansk politiker, fødes i Brændekilde på Fyn som søn af en træskomager. Han vokser op i Odense som det fjerde af en børneflok på ni. En friplads på Mulernes Legatskole muliggør, at han som det eneste børnene får en realeksamen. Han bliver trafikelev ved de Sydfyenske Jernbaner, hvor han efter endt uddannelse bliver ansat som trafikassistent i april 1917, men i maj 1918 flytter han til København. Han får arbejde som cykelbud, melder sig ind i Budenes Fagforening og Socialdemokratiet og bliver hurtigt tillidsmand og medlem af fagforeningsbestyrelsen. Aksel Larsen deltager i de voldsomme demonstrationer på Grønttorvet i november 1918 og bliv efterhånden mere radikal i sine synspunkter, og han optræder som folketaler på Rådhuspladsen i København under Påskekrisen i april 1920. Da Socialdemokratiet og De Samvirkende Fagforbund indgår forlig, bliver han så forbitret, at han forlader Socialdemokratiet og melder sig ind i det nystiftede Venstresocialistisk Parti, som i 1920 tager navneforandring til Danmarks Kommunistiske Parti. I august 1921 bliver han formand for DKP Indre By og samtidig medlem af Københavnsledelsen. I 1925 tilbyder Komintern, at DKP kan sende et partimedlem til Moskva for at studere på nogle nyoprettede Lenin-kurser. Der går næsten 3½ år, inden han vender hjem til Danmark.

Da Aksel Larsen kom til Moskva, er Stalins opgør med Trotskij og venstreoppositionen i gang. Larsen vælger side til fordel for oppositionen, hvilket medfører, at han i april 1928 bliver udelukket af Lenin-skolen og forvist til Nizjnij Novgorod. Aksel Larsen vender hjem til Danmark i 1929, da DKP's ledelse anmoder derom.

Den hjemvendende Aksel Larsen er ikke populær hos DKP's formand Thøger Thøgersen, og der udbryder fraktionskamp mellem Aksel Larsen og Thøger Thøgersen. Aksel Larsen organiserer arbejdsløshedsbevægelsen, som vokser med eksplosiv hast, og han vælges til formand for de Arbejdsløses Landsudvalg. I oktober 1931 indskriver han sit navn i Danmarkshistorien, da han taler til demonstrerende arbejdere fra en robåd i kanalerne omkring Christiansborg, mens politiet forgæves forsøger at fange ham. Thøger Thøgersen kaldes til Moskva, og da DKP ved Folketingsvalget i november 1932 opnåer 1.1% af stemmerne, og foruden Aksel Larsen får indvalgt Arne Munch-Petersen, bliver Aksel Larsen på partikongressen i december 1932 valgt til formand for partiet - en post han beholder i 26 år.

Aksel Larsen er af den opfattelse, at DKP's politik bør udformes i Danmark og ikke i Moskva. Han er skeptisk overfor kravene om et tæt samarbejde med Socialdemokratiet og ønsker i stedet at opbygge et samarbejde med Det Radikale Venstre. I Moskva voksede bekymringen over udviklingen i det danske parti, og Aksel Larsen blivrt kaldt til Moskva til "forhandlinger". Aksel Larsen forsvarer sine standpunkter og DKP's politiske linie, indtil han må underskrive en politisk erklæring om, at han og partiet vil slå ind på Kominterns folkefrontslinje, inden han forlader Moskva. Aksel Larsens medlemskab af Folketinget redder muligvis hans liv. Arne Munch-Petersen, som har deltaget i forhandlingerne med den danske partiformand, bliver arresteret den 29. juli 1937, og efter tre ugers forhør og tortur underskriver Arne Munch-Petersen en tilståelse af trotskistisk aktiviteter.

Efter Aksel Larsens hjemkomst vedtager DKP's centralkomité et manifest om dannelse af en national folkefront i overensstemmelse med Kominterns paroler. Efter Hitlers Anschluss af Østrig anslår Aksel Larsen stærke, nationale toner, da han i en tale advarer imod, at Danmark lider Østrigs skæbne. DKP's centralkomité opfordrer den socialdemokratisk-radikale regering til at sætte sig i spidsen for skabelsen af en dansk folkefront.. Ved folketingsvalget den 3. april 1939 opnår DKP tre mandater, men resultatet lever ikke op til forventningerne i partiet.

Ikke-angrebspagten den 23. august 1939 mellem Sovjetunionen og Hitler-Tyskland forbløffer hele verden - og chokerer kommunisterne, men Aksel Larsen forsvarer dog Stalins politik. Men da Den Røde Hær invaderede Polen, som bliver delt mellem Sovjetunionen og Tyskland, er forvirringen total, og DKP bliver udsat for en voldsom hetz. Aksel Larsen gør sig bedste for at forsvare Sovjetunionens politik, men i september 1939 beder han partisekretariatet om tilladelse til at træde tilbage som formand, hvilket bliver afslået. Sovjetunionens angreb på Finland den 30. november 1939 øger den danske befolknings foragt og had mod partiet. Kort efter krigsudbruddet oplever Aksel Larsen, at hele Folketinget udvandrer, da han går på talerstolen.

Da Danmark den 9. april 1940 bliver besat af Tyskland, er Aksel Larsen i Moskva. Ved det danske politis aktion mod kommunisterne den 22. juni 1941 lykkes det Aksel Larsen at undgå arrestation, og han går under jorden. Som leder af det nu illegale DKP deltager Aksel Larsen i januar 1942 i stiftelsen af modstandsorganisationen Frit Danmark, der begynder at udgive et illegalt blad af samme navn. Inden der for alvor kommer gang i modstandskampen, bliver Aksel Larsen arresteret af det danske politi og indsat i Vestre Fængsel. Her bliver han overgivet til tyskerne, der underkaster ham langvarige forhør. Den 28. august 1943 bliver han overført til koncentrationslejren Sachsenhausen i Tyskland, hvor han indsættes i en enecelle. Han overlever opholdet i Sachsenhausen, og i april 1945 bliver han reddet af de Hvide Busser og ført til Sverige. Ved sin tilbagekomst til Danmark den 5. maj 1945 bliver han modtaget som en frihedshelt. Det foragtede DKP er blevet populært i kraft af indsatsen i modstandskampen. Under forhandlinger mellem modstandsbevægelsen og politikerne bliver Aksel Larsen udpeget som medlem af befrielsesregeringen.

Ved folketingsvalget den 30. oktober1940 opnåer DKP sit bedste valg nogensinde med 18 mandater, og Aksel Larsen opnår valgets største personlige stemmetal, men allerede før valget har Socialdemokratiet vendt DKP ryggen. Ved kommunisternes magtovertagelse i Prag i 1948, vender folkestemningen sig igen mod de danske kommunister. Aksel Larsen forsvarer den sovjetiske politik og har opgivet sin tro på en særlig dansk kommunisme. Personligt bliver Aksel Larsen udsat for et kraftig pres, da Gestapos protokoller fra forhørene af ham under krigen bliver offentliggjort i marts 1946. Han bliver anklaget for at have givet unødvendigt mange oplysninger til tyskerne og forrådt sine kammerater. Også sagen om Arne Munch-Petersens forsvinden i Moskva forfølger ham. Under et ophold i Moskva ved i 1950-51 får Aksel Larsen oplyst, at Arne Munch-Petersen er død i 1940. Han fortier denne viden overfor Arne Munch-Petersens enke og familie samt den danske offentlighed, og Aksel Larsen fastholder, at han intet kender til sin tidligere folketingskollegas skæbne.

Med invasionen af Ungarn i oktober 1956, bliver DKP igen kastet ud i politisk isolation, og både partimedlemmer og intellektuelle tager afstand fra invasionen. I april 1958 må Aksel Larsen lide den tort, at et flertal a forretningsudvalget beslutter at sende ikke partiets formand men Knud Jespersen og Børge Houmann til en kongres i det jugoslaviske Kommunisternes Forbund. Efter en kongres i oktober 1958 meddelte Land og Folk, at partiets hidtidige formand er ekskluderet af DKP. Det er på dato præcis 26 år efter, at Aksel Larsen og Arne Munch-Petersen er blevet valgt til Folketinget som de første kommunister.

Allerede den 20. november 1958 taler Aksel Larsen på et møde om en ny partidannelse, og den følgende dag beslutter 76 personer at nedsætte et partiforberedende udvalg med Aksel Larsen i spidsen. Den 24. november anmeldes Socialistisk Folkeparti til Folketinget med Aksel Larsen som eneste folketingsmedlem. Det nye parti bygger på "marxismens idégrundlag1, men i modsætning til DKP bekender det sig ubetinget til det danske, parlamentariske demokrati og til en fredelig vej til socialismen. Ved Folketingsvalget den 15. november 1960 får SF 11 mandater, mens DKP bliver sendt ud i mørket. Aksel Larsen demonstrerer sin sans for udnyttelse af det nye medie, fjernsynet, da han med et brækket ben taler til landets seere fra en hospitalsseng og sender en hilsen til sin gamle mor. Af de 11 folketingsmedlemmer er de 9 tidligere kommunister. Efterhånden bliver partiet dog accepteret, og da Socialdemokratiet og SF ved folketingsvalget 22. november 1966 tilsammen opnår flertal, er Aksel Larsen tæt på en ministerpost. De socialdemokratiske betingelser er uantagelige for SF, og istedet indgår de to partier en samarbejdsaftale, samtidig med at der bliver nedsat et fælles kontaktudvalg, "Det Røde Kabinet". Jens Otto Krag dannede herefter en ren socialdemokratisk regering med SF som støtteparti.

Samarbejdet med Socialdemokratiet revner i december 1967, da seks af SF's 20 folketingsmedlemmer - imod Aksel Larsens anbefaling - stemmer imod regeringens forslag om indefrysning af en dyrtidsportion. På en ekstraordinær kongres må Aksel Larsen han love at nedlægge sine to poster som formand for hhv folketingsgruppen og partiet. Partiet bliver imidlertid sprængt, da mindretallet udvandrer og stifter partiet Venstresocialisterne.

Aksel Larsen står nu ved afslutningen af sit politiske liv, selvom han forbliver i Folketinget. Han er netop fyldt 70 år, og både psykisk og fysisk mærket af sine mange år i DKP og ikke mindst opholdet i Sachsenhausen. Han døde den 10. januar 1972.

1897811 Enid Blyton, engelsk forfatter til mere end 700 børnebøger (bl.a. "De 5"); hun dør i 1968.
1897816 Tate Gallery, grundlagt af sukkerfabrikanten Henry Tate, åbnes.
1897819 Taxier begynder at køre i London.
1897820 Tarjei Vesaas, norsk forfatter af romaner, noveller, digte og skuespil. Han regnes som en af Norges betydeligste modernister og skriver på nynorsk. Han er først og fremmest kendt for sine romaner og noveller. Hovedværkerne er "Fuglene" (1957) og "Is-slottet" (1963). I 1964 får han Nordisk råds litteraturpris for "Is-slottet". Han dør den 15. marts 1970, 72 år gammel.
1897910 Som den første i automobilets historie dømmes en taxachauffør i London, George Smith for spirituskørsel.
1897919 Verdens største oceanliner, Norddeutscher Lloyds "Kaiser Wilhelm der Grosse", står ud på sin jomfrurejse fra Bremen til New York.
1897925 William Faulkner, forfatter og nobelprismodtager, han dør i 1962.
1897926 Giovanni Battista Montini, pave fra 1963 under navnet Paul VI. Han dør i 1978.
1897926 Pave Paul VI, født Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. Han efterfølger Johannes 23. efter dennes død i 1963, og han fungerer som pave indtil sin død. Paul VI er blandt andet kendt for sit konservative syn på prævention og seksualitet (han tager skarpt afstand fra p-pillen). Han er den første pave, der indleder en aktiv rejsevirksomhed, bl.a. mødes han med ledere fra andre store kristne kirkesamfund som ærkebiskoppen af Canterbury og patriarken af Konstantinopel, leder af den græsk-ortodokse kirke. I 1970 bliver han udsat for et attentat i Manilas lufthavn på Filippinerne, men slipper uskadt. Han dør den 6. august 1978, 80 år gammel. Den 19. oktober 2014 bliver han saligkåret, og den 14. oktober 2018 helgenkåret.
1897103 Louis Aragon, fransk forfatter, som er med til at starte den surrealistiske bevægelse, bl.a. efter inspiration af Picasso. Han dør den 24 december 1982, 85 år gammel.
18971029 Den amerikanske økonom Henry George dør, 58 år gammel (georgismen, grundlaget for Retsforbundet).
18971029 Sigurd Langberg, dansk skuespiller, udgår fra Sorø Akademi i 1915 og bliver elev af Peter Jerndorff og Henrik Malberg. Han debuterer på Det Ny Teater i 1917, hvor han er skuespiller 1917-1933 og derefter ved forskellige københavnske privatteatre. Fra 1938 er han igen på Det Ny Teater samt Folketeatret indtil sin død. Han er meget alsidig og medvirker også i flere revyer. Han dør den 8. juli 1954, 56 år gammel. Sigurd Langberg er far til Ebbe Langberg og Jesper Langberg.
18971029 Joseph Goebbels, nazistisk propagandaminister i Det Tredje Rige fra 1933-1945. Goebbels er kendt for sine forførende retoriske evner, sin fanatisme og antisemitisme. Hans indflydelse sikrer minutiøs kontrol med Hitlers taler, film og aviser. Goebbels har en doktorgrad i teater- og litteraturvidenskab fra universitetet i Heidelberg og er blandt de få intellektuelle nazistiske ledere. Hitler bestemmer i det testamente kort før sit selvmord, at Goebbels skulle følge ham som tysk rigskansler, et embede han kun har i én dag. Goebbels og hans hustru Magda dræber deres seks børn, da de allierede trænger ind i Berlin. Derefter begår de selvmord (formentlig med cyanid) den 1. maj 1945. Goebbels bliver 47 år gammel.
18971029 Joseph Goebbels, nazistisk propagandaminister fra 1933. Han tager sit eget liv med gift, da de allierede trænger ind i Berlin i 1945.
1897119 Arthur Jensen, skuespiller, især kendt for tv-serierne Matador og Huset på Christianshavn, hvor han i førstnævnte spillede rollen som den snobbede hr. Schwann, og i sidstnævnte den nervøse og godtroende vicevært Meyer med en stærk moderbinding. Han udgår fra Det kongelige Teaters elevskole med teaterdebut i 1923 i stykket "Den ny barselstue". Han spiller mange roller på både Det Kongelige Teater, Det ny Teater og på provinsteatrene. Han optræder også i Cirkusrevyen og Helsingørrevyen. Han dør den 28. november 1981, 84 år gammel.
18971119 Mogens Dam, revyforfatter og journalist. Han skriver i hundredvis af tekster til landets revyer. Fra 1916 er han forfatter, tegner og i perioder redaktør ved Svikmøllen. Han oversætter og bearbejder teksten til en række operetter, bl.a. Emil Reesens Farinelli (1942). Han dør i 1879.
18971212 Svend Olufsen, dansk ingeniør, som i 1925 sammen med Peter Bang grundlægger af Bang & Olufsen. Han dør efter en b.lindtarmsoperation den 22. december 1949, 52 år gammel.
18971212 Tegneserien "Knold og Tot" udkommer første gang, i New York.
18971222 Max Hansen, dansk sanger og skuespiller. Han vokser op hos en plejefamilie i Munchen. Allerede som barn vækker han opmærksomhed med sin smukke stemme og bliver kaldt den "lille Caruso". I 1919 indleder han sin operette-karriere i Wien, støttet af Franz Lehár. I Berlin optræder han i 1920'erne i kabaretter, på grammofonplade og i radioen med refrænsange. Fra 1933 kan han ikke mere optræde i Tyskland, efter at en smædevise om Adolf Hitler har bragt ham i unåde hos nazisterne. I 1938 slår han sig ned i København. Max Hansen dør den 12. november 1961, 63 år gammel. Han er bl.a. far til journalisten Eva Reinhardt, og skuespillerne Ann-Mari Max Hansen (f. 1949) og Max Hansen Jr. (f. 1954).
18971231 Olivia 'Liva' Marie Weel (født Olsen), sangerinde og skuespillerinde. Hun vokser op på Vesterbro i København. 17 år gammel begynder at få sanguddannelse hos Vilhelm Herold, og i 1917 debuterer hun ved Odder Sommerteater og siden i Nykøbing F. I 1918 får hun et gennembrud i Scalarevyen, hvor hun de næste 10 år bl.a. danner par med Carl Alstrup. Repertoiret er især revyviser, hvor hendes udtryksfulde stemme kommer til sin ret, og hun skaber en række originale figurer, fra gammeljomfru til slagfærdig madamme. Her synger hun bl.a. viser som "Et lille Pust fra Pustervi'e", "Eskimor" og "Han har min Sympati". Den 10. december 1921 giftede hun sig med skuespiller og teaterdirektør Arne Weel, med hvem hun i 1922 får sønnen Jørgen Weel. I slutningen af 1920'erne lærer hun Poul Henningsen (1894-1967) at kende, og han skriver en lang række af de sange til hende, bl.a. "Man binder os på mund og hånd" fra Kjeld Abells revy Dyveke i 1940 – umiddelbart efter besættelsen af Danmark, "Ta' og kys det hele fra mig", "Naa", "Glemmer du" osv. Hendes liv bliver filmatiseret i DR tv-serien "Kald mig Liva" (1992) med dejlige Ulla Henningsen i titelrollen. Liva Weel dør den 22. maj 1952, 54 år gammel.
189813 De Samvirkende Fagforbund (LO) stiftes med maler - senere borgmester - Jens Jensen som formand.
1898111 Major Esterhàzy i den franske hær bliver afskediget for at have forfalsket dokumenter, som blev brugt i retssagen mod Alfred Dreyfus. Nogle år senere dukker yderligere beviser mod Esterhàzy op, og efter Dreyfuss' frigivelse fra Djævleøen flygter Esterhàzy til udlandet.
1898111 Forfatteren Hans Kirk, født i Hadsund, faderen er en meget socialt orienteret læge, der kommer af en fattig indremissionsk fiskerfamilie, moderen af en rig familie, som ejer jord og store gårde i Thy. I dette splittede miljø mellem socialisme og kapitalisme vokser Hans Kirk og hans søskende op. I 1909 kommer han på kostskole i Sorø (med egne ord bliver han "landsforvist" til Sjælland), hvor han har nogle hårde år. 1. maj 1915 deltager han i den socialdemokratiske demonstration i Sorø, og han bliver kaldt op til rektor, der udspørger ham om hans mistænkelige socialistiske overbevisninger. Han bliver student i 1916 og tager juridisk embedseksamen i København i 1922. I 1923 bliver han ansat ved Københavns Magistrat. I 1923 debuterer han med romanen "Fiskerne”", som omhandler et mørkt indremissionsk fiskersamfund. En stor del af hans romaner og noveller er knyttet til dette barndommens land i trekanten Hadsund - Thy - Harboøre: "Daglejerne", "De ny tider", "Djævelens penge" og "Skyggespil. I 1925 siger han sit job i Københavns Magistrat op for for alvor at vie sit liv til litteraturen. Hans levebrød blev nu at skrive romaner, noveller, litteraturanmeldelser, ugebladsnoveller og anmeldelser. I 1930 kom han til "Social-Demokraten", der er landets største arbejderblad. To år senere skifter han til "Arbejderbladet". Den 3. maj 1945 begynder DKP at udsende den nye avis "Land og folk", hvor Hans Kirk er kulturredaktør indtil sin død den 16. juni 1962.
1898113 Émile Zola offentliggør artiklen J'accuse, der resulterer i en genoptagelse af Dreyfus-affæren.
1898113 Kaj Munk, dansk digter og præst, fødes i Maribo og får navnet Kaj Harald Leininger Petersen. Han mister sine forældre som femårig og vokser op hos sin kusine Marie og hendes mand, Peter Munk, som er stærkt pietistiske. Kaj er så svagelig som barn, oat der faktisk bliver gjort plads til hans navn på forældrenes gravsted på Maribo Kirkegård. Han får realeksamen på den private realskole i Maribo og bliver student fra Katedralskolen i Nykøbing F. Siden tager han teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet. Da han er færdig som teolog, er det vanskeligt at få et kald, og i 1924 tager han embede i Vedersø, Vestjylland, hvor han bliver resten af livet. I 1929 gifter han sig med Lise Munk. Kaj Munk skriver både romaner, digte, noveller, skuespil, artikler og prædikener. Hans forfatterskab er blevet vurderet meget svingende. Han provokerede og provokerer stadig mange med sine stærke meninger, men der var også mange der var begejstrede for hans holdninger. Kærlighed (1926), En Idealist (1928), I Brændingen (1929), Cant (1931), Ordet (1932, filmatiseret i 1955 af Carl Th. Drejer), Han sidder ved Smeltediglen (1938), Niels Ebbesen (1942), Før Cannae (1943) og hans skønne erindringsbog Foraaret saa sagte kommer (1942). Kaj Munk er en omstridt personlighed i dansk litteratur med sin voldsomme idealisme og sin manglende evne til kompromis. Gennem 1930'erne skriver han heftige debatindlæg i aviser og dagblade. Han mener, at der skal stærke personer til for at træffe de nødvendige politiske beslutninger og fremhæver den stærke leder som et ideal. Han er derfor blevet beskyldt for at være nazist, men da nazisterne besætter Danmark taler han kraftigt imod dem og i taler, skrifter og prædikener kalder han på modstand mod besættelsesmagten. Den 4. januar 1944 bliver han hentet i sit hjem af tyske soldater, og næste morgen findes han dræbt. kritikeren Poul Henningsen sagde: "En stridens mand. Dramatisk gav man ham den død han søgte.".
1898114 Den engelske forfatter, filosof, matematiker mm. Charles Lutwidge Dodgson, bedre kendt under pseudonymet Lewis Carroll, er død, han blev 65 år. Hans mest berømte værk var "Alice i Eventyrland" og dens efterfølger "Bag spejlet", som har bevaret deres popularitet siden udgivelsen.
1898114 Lewis Carol, engelsk forfatter ("Alice in Wonderland"), dør.
1898123 Sergei Mikhailovich Eisenstein, russisk filmskaber ("Potemkin" (1925), "Alexander Nevsky" (1937), "Ivan den Grusomme" (1945)) fødes i Riga, Letland. Han dør den 10. februar 1948.
1898128 Karl Bjarnhof, dansk journalist og forfatter. I 1918 bliver han blind. Han debuterer i 1932, men vækker især opmærksomhed med erindringsromanerne "Stjernerne blegner" (1956) og "Det gode lys" (1957), hvori han beretter om sin opvækst under fattige kår og om følgerne af sin tiltagende blindhed. Romanen "Den korte dag er lang nok" (1958, dramatiseret i 1960 og 1962) handler om et døgn på Blindeinstituttet. I 1947 bliver han ansat ved Statsradiofonien (DR), hvor han får mange lyttere til sine personlige samtaleprogrammer med forfattere, politikere m.v. Bjarnhof er også cellist og kirkeorganist og sætter også musik til en del af Poul Henningsens tekster. Sammen med kunsthistorikeren Chr. Elling tager han i 1960 initiativet til oprettelsen af Det Danske Akademi. Han er far til skuespilleren Hannah Bjarnhof.
189823 Alvar Aalto, finsk arkitekt og designer. I Danmark tegner han sammen med sin hustru Elissa Aalto og Jean-Jacques Baruël Nordjyllands Kunstmuseum (nu: KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg), der bliver opført 1968-1972. Hans vaser, kendt som Aalto vasen, er også velkendte. Han dør den 11. maj 1976, 78 år gammel.
189827 Émile Zola bringes for retten anklaget for injurier mod præsidenten med sit brev "J'Accuse", som blev offentliggjort i avisen L'Aurore den 13. januar samme år. Brevet, som var stilet til den franske præsident, drejede sig om den franse, jødiske officer Dreyfus, som i 1894 uskyldigt var blevet idømt livsvarigt fængsel på Djævleøen for spionage.
1898210 Bertolt Brecht, tysk dramatiker, forfatter og systemkritiker. Det første skuespil, han får opført, er "Trommer i natten" fra 1922. I 1924 flytter han til Berlin, hvor han blandt andet skriver "Laser og pjalter" (Die Dreigroschenoper 1928). Fra 1926 er Brecht overbevist marxist. Efter den nazistiske magtovertagelse i 1933 forlader Brecht sit hjemland, og han opholder sig først en tid i Østrig og Schweiz, inden han i foråret 1933 slår sig ned i Danmark, hvor han bliver i seks år. I sommeren 1939 udgiver han digtsamlingen "Svendborger Gedichte". Samme år søger han tilflugt i Sverige, hvor han bor på Lidingö. I eksilperioden er han meget litterært produktiv og skiver flere af sine centrale værker, bl.a. "Mutter Courage og hendes børn" ("Mutter Courage und ihre Kinder"; 1939), "Det gode menneske fra Sezuan" ("Der gute Mensch von Sezuan"; 1940) og "Den kaukasiske kridtcirkel" ("Der kaukasische Kreidekreis"; 1945). Efter anden verdenskrig flytter han til Østberlin. Brecht dør den 14. august 1956, 58 år gammel.
1898215 Det amerikanske panserskib Maine løber på en mine i Havanas havn, hvilket bidrager til udbruddet af den spansk-amerikanske krig i april. "Remember the Maine! To hell with Spain!"
1898218 Enzo Ferrari, italiensk racerkører, bilkonstruktør. Han grundlægger Formel 1-teamet Scuderia Ferrari, som opnår stor succes med kørere som Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen og Sebastian Vettel. Farrari dør den 14. august 1988, 90 år gammel.
189835 Zhou Enlai, kinesisk politiker. Efter uddannelse i Kina studerer han i Frankrig, Tyskland og England i er par år. Han tjener under formand Mao og er med på Den Lange March. Han medvirker til at bringe kommunistpartiet til magten, og senere er han med at udvikle nationens udenrigspolitik og den kinesiske økonomi. Han er udenrigsminister fra 1949-1958, og premierminister fra 1954 hans død i 1976. Han dør den 8. januar 1976, 77 år gammel.
189849 Paul Robeson, amerikansk sanger. Søn af pastor William Drew Robeson, tidligere slave. Da Paul Robeson kommer på universitetet viser han sig som en stor sportsmand indenfor amerikansk fodbold, baseball, basketball, atletik og tennis. Han begynder at studere jura, men dropper det snart for en karriere på scenen som skuespiller og sanger. I London spiller han en stor rolle i Show Boat, hvor han synger Ol' Man River. I 1935 besøger han Rusland, hvor han bl.a. imponeres over kvinders status i samfundet, og han skriver hjem "he had felt "like a human being for the first time since I grew up. Here I am not a Negro but a human being. Before I came I could hardly believe that such a thing could be. Here, for the first time in my life, I walk in full human dignity". Under kommunistforfølgerne i USA får han inddraget sit pas og bliver blacklisted. Først i 1958 får han sit pas tilbage og bor i Europa i 5 år, inden han vender tilbage til USA, hvor han dør i 1976.
1898425 USA erklærer Spanien krig, og Den spansk-amerikanske krig indledes. Den 15. februar 1898 var der sket en eksplosion på det amerikanske krigsskib USS Maine, som lå i havnen i Havana. Skibet sank, og 266 mænd døde. Den amerikanske presse mente, at det var en sabotagehandling, og pressen krævede krig med sloganet "Remember the Maine! To hell with Spain!".
189853 Golda Meir, opr. [Goldie Mabovitch], israelsk politiker, statsminister fra 1969-1974. Hun er født i Rusland, bliver uddannet som lærer i USA og udvandrer i 1921 til Palæstina, hvor hun blev aktiv i fagbevægelsen samt i kampen for øget jødisk immigration og uafhængighed. Golda Meir er medlem af Knesset fra 1949-1974 og er arbejdsminister fra 1949-1956, udenrigsminister fra 1956-1966 og statsminister fra 1969-1974. Hun må træde tilbage i 1974 efter offentliggørelse af en kritisk rapport om, hvorledes det egyptiske og syriske angreb på Israel den 6.10.1973 (Oktoberkrigen) kunne komme som en overraskelse for de ansvarlige myndigheder. Golda Meir dør den 8.12.1978.
1898517 Carl Vilhelm Hansen, Carl "Skoma'r" Hansen, den første danske fodboldspiller, der bliver professionel i udlandet. [Carls far er skomager]. Han begynder sin karriere i ØB, og fra 1915-1921 spiller han i B1903. I syv landskampe i perioden 1918-21 scoret han tre mål. I foråret 1921 møder B1903 de professionelle, skotske stjerner fra Glasgow Rangers ved Stævnets turnering i Københavns Idrætspark. Danskerne taber kampen 2-1, men skotterne bliver imponeret af Carl "Skomager", der brillerer med fremragende angrebsspil, og i efteråret 1921 bliver Carl "Skomager" den første danske professionelle fodboldspiller i udlandet. Han bliver meget populær i Glasgow og omtales som "The Great Little Dane" og "The Little Shoemaker". Han er med til at vinde mesterskabetet for Rangers i 1923, 1924 og 1925. Efter kun fire sæsoner i Skotland må han pga et brækket ben vende tilbage til Danmark, og efter to års karantæne generhverver han sine amatørrettigheder og spiller igen for sin gamle klub B1903 frem til 1928. Han bliver senere træner, bl.a. for det danske OL-fodboldlandshold i Helsinki 1952. Carl "Skomager" dør den 19. maj 1978.
1898519 Den britiske politiker William Gladstone er død, 88 år gammel. Gladstone blev i 1832 indvalgt som konservativ i Underhuset, hvor han bortset fra 1846-1847 havde sæde indtil 1895. Han var premierminister i fire omgange, 1868-1874, 1880-1885, 1886 og 1892-1894.
189865 Federico García Lorca, spansk forfatter. Han vokser op i en velhavende andalusisk familie. I 1919 begiver han sig 1919 til Madrid, hvor han snart bliver en central figur i det frodige avantgardemiljø, som bl.a. omfatter dynamiske personligheder som filmskaberen Buñuel og maleren Dalí. Fra denne periode stammer bl.a. digtene i Romancero Gitano (1933, da. Zigøjnerballader, 1952, 1965, 1980). I 1929 opholder Lorca sig i New York, hvor han bliver konfronteret med fattigdom, racisme og en hektisk modernitet, der chokerer ham, og han skriver Poeta en Nueva York (1940, da. Digter i New York, 1975). I 1930 bliver Lorca leder af det omrejsende universitetsteater La Barraca og skriver bl.a. teaterstykkerne Bodas de sangre (1933, da. Blodbryllup, 1951), Yerma (1937, da. Yerma, 1949) og La casa de Bernarda Alba (1945, da. Bernarda Albas hus, 1960). Lorca bliver myrdet af civilgardister kort efter Den Spanske Borgerkrigs udbrud i 1936. Størstedelen af hans forfatterskab er oversat til dansk, og mange af teaterstykkerne har været opført på danske scener.
189869 Kina udlejer Hong Kong til England for 99 år.
1898610 Under den spansk-amerikanske krig bliver Guantanamo Bay på det sydlige Cuba besat af amerikanske tropper. Fem år senere indgår det selvstændige Cuba en aftale med USA om langtidsleje, og USA har siden haft flådebase på stedet - på det seneste opbevaringssted for ikke-krigsfanger fra krigen mod terrorisme.
1898612 Filippinerne opnår uafhængighed af Spanien efter længere tids frihedskamp. USA, som har støttet denne kamp, får overhøjhed over øgruppen.
1898620 Sangerindepavillonen på Dyrehavsbakken brænder ned efter et lynnedslag.
1898622 Erich Maria Remarque, tysk forfatter ("Intet nyt fra Vestfronten"); han dør i 1970.
1898626 Willy Messerschmitt, tysk flykonstruktør. Hans formentlig vigtigste flymodel er Messerschmitt Bf 109, som han designer i 1934 sammen med Walter Rethel. Bf 109 bliver det vigtigste jagerfly i Luftwaffe, da Tyskland genopruster inden 2. Verdenskrig. Det er fortsat det jagerfly, som er er fremstillet i størst antal med ca. 35.000 stk. Et andet Messerschmitt fly, Me 209, bryder rekorden for absolut flyhastighed og holder verdensrekorden for propeldrevne fly indtil 1969. Hans firma fremstiller også den første jetjager. der bliver taget i brug, Messerschmitt Me 262. Han dør den 15. september 1978.
189873 Kaptajn Joshua Slocum ankommer til Newport, Rhode Island efter som den første ene mand at have gennemført den første jordomsejling.
189873 Den amerikanske flåde slår den spanske ved Santiago, Cuba i den spansk-amerikanske krig.
1898724 Emelia Earhart, amerikansk flyver, forsvinder over Stillehavet.
1898730 Otto von Bismarck, tysk kansler fra 1862-1890 dør, 83 år gammel.
1898730 Henry Moore, engelsk billedhugger. Efter læreruddannelse deltager han i første verdenskrig, hvor han udsættes for gasangreb. Efterfølgende udvikler han sig til en betydelig billedhugger, hvis værker ses i talrige storbyer verden over. Moore dør i 1986.
1898812 USA annekterer Hawaii - der i 1959 bliver USA's 50. stat.
1898813 I den spansk-amerikanske krig erobrer amerikanerne under George Dewey Manila på Philipinerne. Det sker efter 3 måneders blokade af havnen.
1898820 Vilhelm Moberg, svensk forfatter. Arbejder som glasarbejder, indtil han har råd til at studere. Da han kan leve af sine forfatterindtægter bliver han en skarp samfundsdebattør; Moberg dør i 1973.
1898830 England og Tyskland slutter en hemmelig aftale om portugisernes afrikanske besiddelser: England lejer Delago-bugten og Tyskland får dele af Mocambique og Angola.
189892 Slaget ved Omdurman - den engelske hær under Kitchener slår kaliffens styrker, genindtager Sudan og hævner Gordons død.
189896 Dronning Wilhelmina af Holland indsættes formelt efter at have været dronning siden hendes fars død den 23. november 1890.
1898910 Kejserinde Elisabeth ("Sisi") af Østrig-Ungarn, hustru til kejser Franz Joseph, myrdes i Geneve af den italienske anarkist Luigi Luccheni. Hun blev 60 år gammel.
1898926 George Gershwin, amerikansk pianist og komponist. Allerede 19 år gammel får han sit første hit med "Swanee", som Al Jolson gjorde verdenskendt i musicalen Sinbad. I 1919 har han premiere på sin første musical "La La Lucille", og i 1924 følger musicalen "Lady Be Good" med "Fascinating Rhythm" og "The Man I Love". Broderen Ira Gerschwin (1896-1983) leverer mange tekster til George Gershwins sange. Andre store værker fra hans hånd er "Klaverkoncert i F" (1925) og "An American in Paris" (1928). I 1934-1935 skriver han operaen "Porgy and Bess" (som jeg overværede i Aarhus-Hallen i 1956), der foregår blandt fattige sorte i Charleston. Her blander Gershwin folk music og jazzrytmer med elementer fra den klassiske opera. Mange af hans sange bliver en fast del af jazzrepertoiret og indspilles af kunstnere som Ella Fitzgerald, Billie Holiday og mange andre. Han dør den 11. juli 1937, 38 år gammel.
18981018 USA overtager Puerto Rico fra Spanien.
18981031 C.F. Møller, dansk arkitekt. I 1924 grundlægger han sin egen tegnestue med navnet C.F. Møller. I 1965 bliver han udnævnt til den første rektor på den nystiftede arkitektskole i Århus. Hans tegnestue har gennem de sidste 70 år tegnet størstedelen af de bygninger, der huser Aarhus Universitet. Han dør den 5. november 1988, 90 år gammel.
18981121 René Magritte, belgisk surrealistisk maler, som bor det meste af sit liv i Frankrig. Han er især kendt for sit billede "Ceci n'est pas une pipe" ("Dette er ikke en pibe", hvor netop en pibe er afbildet over denne tekst. Han dør den 15. august 1967, 68 år gammel.
18981123 Rodion Malinovskij, russisk officer og politiker. Han udmærker sig ved slaget om Stalingrad 1942-1943 og ved de sovjetiske offensiver i Øst- og Centraleuropa fra 1944-1945 og bliver udnævnt til marskal og arméchef. Fra 1957-1967 er han Forsvarsminister. Han dør den 31. marts 1967, 68 år gammel.
18981128 Erika Voigt, dansk skuespiller og sanger, hun debuterede som koncertsangerinde i Randers. Derefter bliver hun revyskuespiller i provinsen og kommer i midten af 1930'erne til København. Her medvirker hun i en lang række revyer, bl.a. på Apollo Teatret 1941-1945 og herefter ved ABC-revyerne og på Dagmarteatret. Hun er på mange måder på niveau med Liva Weel, men hun opnår aldrig samme popularitet. Erika Voigt er mor til balletdanser og instruktør Jens Brenaa. Hun dør den 29. maj 1952, 53 år gammel.
18981129 C.S. Lewis, forfatter og filolog, født i Belfast i Irland (nu Nordirland). I 1908 dør hans mor, og han bliver sendt til flere forskellige skoler i England. I 1916 vinder han et stipendium til University College, Oxford. Da han er irsk, er han fritaget for værnepligt, men mod sin fars ønske lader han sig i 1917 hverve til den britiske hær. Han bliver officer i tredje bataljon, Somerset Light Infantry. På sin nittenårs fødselsdag kom han til fronten ved Somme i Frankrig, hvor han mødte en anden irer, Paddy Moore. De aftaler, at hvis en af dem falder, skal den anden tage hånd om hans familie. Moore falder i kamp i 1918, og Lewis holder sit løfte. Efter krigens slutning opsøger han Paddys mor, Janie Moore, og sørgede for, at hun kan flytte ind hos ham. Senere betalte han for pasning af hende, indtil hendes død i 1951. Lewis bliver selv såret i slaget ved Arras. I december 1918 bliver han hjemsendt og vender tilbage til studierne.

Han får en First (bedste karakter) på Honour Moderations (græsk litteratur og latinsk litteratur) i 1920, en First i Greats (filosofi og antikkens historie) i 1922 og en First i engelsk i 1923. De næste 30 år underviser han ved Magdalen College i Oxford og bliver den første professor indenfor middelalder- og renæssancelitteratur ved Cambridge. Han er medlem af den litterære klub, The Inklings, sammen med sine nære venner J.R.R. Tolkien, Charles Williams og Owen Barfield. De mødes hver lørdag i Oxford på The Child and Eagle (pubben kan stadig besøges, hvilket jeg har gjort et par gange).

Han er en meget produktiv forfatter. Narnia-serien i syv bind er utvivlsomt den mest kendte af hans arbejder. Historien om Narnia låner både fra græsk og romersk mytologi og traditionelle engelske og irske eventyr. Hovedtemaet i Narnia-bøgerne er alligevel kristendommen, som den udspiller sig i en anden verden. "Løven, heksen og garderobeskabet" er den første og mest populære af bøgerne i serien. Serien om Narnia har været inspiration for senere fantasy-fortællinger for børn og unge. Lewis dør den 22. november 1963 i sit hjem, 64 år gammel.
18981210 Den spansk-amerikanske krig afsluttes med, at Filippinerne afstås til USA.
18981211 Den danske maskinfabrikant Carl Christian Burmeister er død, 77 år gammel. I 1846 indgik han partnerskab med Hans Heinrich Baumgarten, som havde et mekanisk værksted på Købmagergade i København. Værkstedet blev udvidet med et jernstøberi og flyttet til Christianshavn under navnet Baumgarten og Burmeister. Støberiet leverede Danmarks første dampskib i støbejern og søsatte det i 1858. Baumgarten trak sig i 1861, og fire år senere indgik Burmeister kompagniskab med underdirektøren fra værftet, William Wain, så firmaet kom til at hedde Burmeister & Wain.
18981219 Else Skouboe, skuespiller fra Det kongelige Teaters Elevskole i 1918, hun debuterer i 1919 på Aarhus Teater. Hun får mange store teaterroller, da hun op gennem 1930'erne og 1940'erne er knyttet til bl.a. Dagmarteatret, Det ny Teater og Det kongelige Teater. Hun indspiller kun en enkelt talefilm, nemlig Tango fra 1933. Hun dør den 12. december 1950, 51 år gammel.
18981221 Kemikerparret Marie og Pierre opdager det radioaktive grundstof Radium.
18981226 Radium opdages af Marie og Pierre Curie ved eksperimenter med begblende.
18981231 Eric Thompson, engelsk etnograf, som vier sit liv til at arbejde med mayaernes kultur; Thompson dør i 1975.
1899 Frederik IX, søn af Christian X og Dronning Alexandrine fødes den 11 marts 1899 på Sorgenfri Slot. Han er konge af Danmark fra 1947-1972. Kongens valgsprog er "Med Gud for Danmark". I 1922 forlover kronprinsen sig med den græske prinsesse Olga, men forlovelsen hæves efter nogle få mennesker. Den 24. maj 1935 gifter han sig i Storkyrkan i Stockholm med prinsesse Ingrid, datter af kronprins Gustav Adolf, senere kong Gustav VI Adolf af Sverige (1882-1973) og kronprinsesse Margaretha (1882-1920). Dronning Ingrid lærer hurtigt dansk og kommer især til at elske Sønderjylland. Graasten Slot bliver indrettet som kronprinseparrets sommerbolig. Den 16. april 1940, kun syv dage efter den tyske besættelse, får kongeparret deres første barn, Margrethe. Den lille prinsesse bliver straks et lyspunkt i en mørk tid. Under besættelsen ser københavnerne ofte kronprinseparret spadsere rundt i hovedstaden med barnevogn eller cyklende - et symbol og samlingspunkt for den danske befolkning. Efterfølgende får de den 29. april 1944 prinsesse Benedikte (gift med prins Richard til Sayn-Wittgenstein-Berleburg) og den 30. august 1946 prinsesse Anne-Marie (gift med ekskong Konstantin II af Grækenland, søn af kong Paul I og dronning Frederikke).

I modsætning til sine forgængere vælger Frederik IX at gøre karriere indenfor søværnet i stedet for i hæren, og i 1945 bliver han udnævnt til kontreadmiral. Han elsker livet på søen, og som en rigtig sømand er han selvfølgelig rigt tatoveret. Udover denne tilbøjelighed for søen har Frederik IX en stor kærlighed for musikken. Ved flere lejligheder svinger han dirigentstokken både for danske og udenlandske orkestre. Professionelle musikerehar udtalt den største beundring for kongens musikalitet og evner som dirigent og musiker.

Da kongeparret ikke får en søn, skal tronen efter den dagældende tronfølgelov overgå til kongens yngre broder, prins Knud og siden til dennes ældste søn, Ingolf. I en del år har Folketinget overvejet en grundlovsændring, men er hidtiil veget tilbage, fordi en vedtagelse kræver, at et flertal på 45% af befolkningen skal stemme ja. Samtidig er der et folkeligt pres for at få indført kvindelig arvefølge, da der ikke er nogen udsigt til, at kongeparret får en søn. Daværende statsminister Erik Eriksen får det lyse indfald at medtage kvindelig arvefølge i grundlovsændringen, så vil man formentlig få nemmere ved at få den vedtaget. På trods af anbefalinger fra stort set hele Folketinget, og på trods af kongehusets store popularitet, bliver Grundloven kun med nød og næppe vedtaget med 46% af de stemmeberettigede vælgere. Samtidig bliver procenten nedsat til 40 procent. Men uden Margrethe var det aldrig lykkedes, og med Tronfølgeloven af 1953 bliver prinsesse Margrethe den første i arvefølgen.

I besættelsesårene er kronprinseparret som nævnt meget aktive for at styrke danskheden. Senere bliver rejser rundt om i landet, bl.a. til Færøerne og Grønland, en fast del af kongefamiliens tilværelse. Med kongeskibet "Dannebrog" har parret formentlig besøgt hver havn i landet. Kongen er også en stor elsker af jagtens glæder og der afholdes mange jagter ved jahthytten i Trend. Herudover er Fredensborg og Gråsten Slot kongefamiliens foretrukne feriesteder.

Kong Frederik IX dør den 14. januar 1972 1972. Frederik IX er med sit varme og folkelige væsen i høj grad med til at nedbryde/reducere afstanden mellem kongefamilien og den almindelige befolkning. Han efterfølges af sin datter Margrethe II. Regeringen træffer aftale med dronning Ingrid, at hun kan fungere som rigsforstander. Dronning Ingrid dør den 7. november 2000, 90 år gammel og begravet fra Roskilde Domkirke den 14. november 2000.

1899117 Nevil Shute, engelskfødt australsk forfatter, uddannet luftfartsingeniør. I 1950 emigrerede han og hans familie til Australien. I mine unge dage læste jeg en del af hans romaner, som regelmæssigt forekom i Bogklubben Union, bl.a. Pastorale, Manden med pilefløjterne, Ventetid, Hvilket Menneske og sikkert mange andre. Han dør den 12. januar 1960, 60 år gammel.
1899117 Al Capone eller "Scarface Al", amerikansk gangster. Han bliver født i Brooklyn i New York som barn af italienske immigranter. Her bliver han involveret i kriminelle aktiviteter og får i den forbindelse det barberbladsar, som giver ham øgenavnet "scarface". Han flytter til Chicago, hvor han fortsætter sin kriminelle løbebane gennem 1920'erne og 1930'erne. Han tjener enorme summer på spiritusforbudet, "Volstead-loven", der bliver vedtaget i 1920. Politiet har svært ved at få ram på Al Capone, indtil han i 1931 bliver dømt for skattesvindel og indsat i statsfængslet i Atlanta. Tre år senere bliver han overført til Alcatraz ved San Francisco, hvor han sidder til januar 1939. Han bliver overført til fængslet på Terminal Island i Californien og bliver løsladt i november 1939. Al Capone dør den 25. januar 1947, 48 år gammel - angiveligt fattig som en kirkerotte.
189924 Den filippinsk-amerikanske krig starter, efter at Emilio Aguinaldo havde proklameret Filippinernes uafhængighed efter Den filippinske revolution. USA havde i december 1898 købte Filippinerne af Spanien for 20 millioner dollar.
189924 Anført af Emilio Aguinaldo, der proklamerer Filippinernes uafhængighed, rejser øernes beboere sig til kamp mod USA.
1899223 Erich Kästner, tysk forfatter. Efter 1. verdenskrig, som gør ham til overbevist pacifist, studerer han tysk og teatervidenskab. Fra midten af 1920'erne ernærer han sig som journalist, kritiker og forfatter. Han skriver digte og romaner med samfundskritisk og antifascistisk holdning. Han får skriveforbud i Det tredje rige, og hans bøger bliver brændt under den store bogbrænding den 10. maj 1933, og han står selv på Opernplatz i Berlin og hører sit navn blive råbt op. Han skriver også børnebøger, bl.a. Emil und die Detektive 1929, Tre mænd i sneen 1935, og Emil og de tre tvillinger 1956. Flere af hans børnebøger er filmatiseret. I 1960 får han H.C. Andersen-medaljen. Erich Kästner dør den 29. juli 1974, 75 år gammel.
189936 Lægemidlet aspirin patenteres af det tyske medicinalfirma Bayer. Det bliver i begyndelsen fremstillet af et stof, som findes i pilentræets bark. Det er siden Hippokrates blevet brugt til at lindre smerter og feber.
1899310 Kristeligt Dansk Fællesforbund stiftes i Randers. Det er oprindeligt en sammenslutning af lønmodtagere og arbejdsgivere, som fraskriver sig muligheden for at løse arbejdskonflikter ved strejke og lockout, og så vidt muligt løser uoverensstemmelser ved forhandling eller voldgift.
1899311 Frederik IX, søn af Christian 10. og Dronning Alexandrine, født hertuginde af Mecklenburg-Schwerin. Konge af Danmark 1947-1972. Hans valgsprog er "Med Gud for Danmark". Den 24. maj 1935 gifter han sig i Storkyrkan i Stockholm med prinsesse Ingrid, datter af kronprins Gustav Adolf, senere kong Gustav VI Adolf af Sverige (1882-1973) og kronprinsesse Margaretha (1882-1920). De får børnene Margrethe (II), Benedikte og Anne-Marie.

Frederik 9. har hele sit liv et særligt forhold til søen og til musikken, uddannet både som søofficer og som orkesterdirigent. I besættelsesårene er kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid meget aktive, når det gjælder om at styrke danskheden. Rejser rundt i landet, bl.a. til Færøerne og Grønland, bliver en fast del af livet i kongefamilien.

Da kongeparret ikke får en søn, skal tronen efter den dagældende tronfølgelov overgå til kongens yngre broder, prins Knud og siden til dennes ældste søn, Ingolf. Men efter en folkeafstemning i forbindelse med grundlovsændringen i 1953 bliver loven ændret, og efter Tronfølgeloven 1953 bliver prinsesse Margrethe den første i arvefølgen. Dronning Ingrid lærer hurtigt dansk og elsker især Sønderjylland og Graasten Slot, der bliver indrettet som kronprinseparrets sommerbolig. Under besættelsen ses kronprinseparret ofte gående tur i København med barnevogn eller cyklende som et symbol og samlingspunkt for den danske befolkning.

Kongen dør i 1972, og dronning Ingrid i 2000, 90 år gammel.

1899319 Aksel Sandemose, dansk/norsk forfatter. Han er født i Nykøbing (Jante), men emigrerer i 1930 til Norge, hvor han får sit gennembrud med "En sømand går i land" og hovedværket "En flygrning krydser sit spor" samt en lang række andre mesterlige romaner som "Det svundne er en drøm", "Varulven", "Klabautermanden" og "Ross Dane".

Janteloven:
 1). Du skal ikke tro at du er noget.
 2). Du skal ikke tro at du er lige så meget som os.
 3). Du skal ikke tro at du er klogere end os.
 4). Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os.
 5). Du skal ikke tro du ved mere end os.
 6). Du skal ikke tro at du er mere end os.
 7). Du skal ikke tro at du duer til noget.
 8). Du skal ikke le af os.
 9). Du skal ikke tro at nogen bryder sig om dig.
10). Du skal ikke tro at du kan lære os noget.

Sandemose dør i 1965.

1899327 Gloria Swanson, oprindeligt navn Gloria May Josephine Svensson, amerikansk skuespillerinde, der er kendt som en glamourøs Hollywood-stjerne i 1920'erne. Hun spiller med i mange Mack Sennett slapstick-komedier. I 1919 skriver hun kontrakt med Cecil B. DeMille, som giver hende hovedrollen i en række romantiske film. Hun bliver tre gange nomineret til en oscar. Hun dør den 4. april 1983, 84 år gammel.
1899422 Der vedtages en husmandslov, som muliggør oprettelse af statshusmandsbrug, dog højst på 8 tønder land. Formålet med loven er dels at skaffe arbejdskraft til de store landbrug, dels medvirke til at danne et bolværk mod socialismen ved at give nogle af samfundets nederste bedre vilkår.
1899422 Vladimir Nabokov, russiskfødt, amerikansk forfatter, litteraturprofessor og oversætter. Han emigrerer i 1919 til Cambridge og siden til Berlin, derefter til USA, hvor han får statsborgerskab i 1945. Nabokov bliver verdensberømt for romanen "Lolita" (1955).
1899429 Duke Ellington, amerikansk jazzkomponist, -pianist og orkesterleder. I 1923 bliver han aktiv på jazzscenen i New York, hvor han året efter overtager orkestret "The Washingtonians". Det egentlige gennembrud kommer, da hans orkester, der udelukkende bestod af sorte musikere, i 1927 får en tre-års kontrakt med den prominente Harlem-natklub, Cotton Club, der er forbeholdt et hvidt publikum. "The Duke Ellington Orchestra" bliver videreført af sønnen Mercer Ellington og senere af barnebarnet Paul Ellington, der er født og opvokset i Danmark. Duke Ellington dør den 24. maj 1974, 75 år gammel.
189958 Friedrich Hayek, østrigsk-britisk økonom og modtager af Nobelprisen i økonomi i 1974. Han dør den 23. marts 1992, 92 år gammel.
1899510 Fred Astaire, danser og skuespiller; han dør i 1987.
1899517 Dronning Victoria nedlægger grundstenen til "The Victoria & Albert museum".
1899518 I Haag åbnes den første internationale fredskonference. De 26 deltagende lande enes om at forbyde nedkastning af bomber fra luftfartøjer og skydning med dum-dum kugler.
189963 Johann Strauss d.y., komponist ("An der schönen, blauen Donau"), dør i Wien.
189967 Elizabeth Bowen, irsk forfatter; hun dør i 1973.
189971 Charles Laughton, engelsk/amerikansk filmskuespiller (Captain Bligh i "Mytteriet på Bounty"); han dør i 1962.
1899717 James Cagney, amerikansk filmskuespiller og især kendt for sine gangsterroller; han dør i 1986.
1899720 Det første fotografi bliver bragt i et dansk dagblad, nemlig Vendsyssel Tidende. Det er et foto af Fridtjof Nansen og hans rejsefæller.
1899721 Ernest Hemingway, amerikansk forfatter, fødes i Oak Park, Illinois, USA. Her lærer hans far ham at fiske og gå på jagt. Han starter på universitetet, men fuldfører ikke sin uddannelse. I 1917 flytter han til Kansas City, hvor han skriver for en avis. På grund af en øjenskade kan han ikke blive soldat, men i 1918 lykkes det ham alligevel at komme til Europa, hvor han fungerer som ambulancefører ved Røde Kors. På et smuglertogt bliver han hårdt såret af en mortergranat. Med kroppen fuld af granatsplinter slæber han sig selv om en såret kammerat i sikkerhed. Disse oplevelser samt mødet med den smukke sygeplejerske Agnes von Kurowsky genfindes i romanen "Farvel til våbnene" (min egen favorit) fra 1929. Efter deltagelsen i første verdenskrig tager Hemingway til Chigago, hvor han dækker den græsk-tyrkiske krig for "Toronto Star" samtidig med, at han fungerer som sparringspartner for boksere. I en periode bor han med sin hustru i Key West, Florida, hvos han bliver fascineret af dybhavsfiskeri. Under en rejse til Europa "opdager" Hemingway tyrefægterkunsten, som kommer til at få en fremtrædende rolle i hans forfatterskab. Sidst i 1930'erne vender Hemingway tilbage til Spanien, hvorfra han dækker den spanske borgerkrig. Udover at være reporter deltager han aktivt ved at rejse penge til bekæmpelse af fascisterne. Hans oplevelser "bruger han" i romanen "Hvem ringer klokkerne for". Senere modtager han Pulitzer prisen for "Den gamle mand og havet" (1952), som han skriver på Cuba. I 1954 modtager Hemingway nobelprisen i litteratur. Det meste af livet har Hemingway et (for) stort spiritusforbrug. I sine senere år lider han også af depressioner, hvilket fører til, at han skyder sig selv den 2. juli 1961 efter et forudgående mislykket forsøg. Efter hans død udgives "Der er ingen ende på Paris", en selvbiografisk roman om hans år i Paris og "Øen og havet".
1899810 Skruekapslen patenteres af en fabrikant fra Yorkshire.
1899813 Alfred Hitchcock fødes i en katolsk arbejderfamilie i London. Efter at have gået på en jesuitisk forberedelsesskole bliver han som 14 årig ansat ved Henley Telegraph and Cable Company. Som 21-årig får han sit første job i filmindustrien, hvor han bliver indtil sin død i 1980. De første ni år arbejder han med stumfilm. I 1926 gifter han sig med Alma Reville, med hvem han i 1928 får datteren Patricia. Sidst i 20'erne instruerer han flere stumfilm. I 1929 instruerer han den første engelske talefilm, thrilleren "Blackmail." Op gennem 1930'erne instruerer han flere thrillere i England, inden han i 1938 får en kontrakt med David O. Selznick, hvorefter han tager permanent ophold i USA, hvor han bliver amerikansk statsborger i 1955. Hans første amerikanske film er "Rebecca" (1940). De følgende 36 år instruerer Hitchcock et utrolig stort antal film. Han ynder at optræde ganske kortvarig i hver film. Fra 1955 til 1965 optræder han i ugentlige TV-shows. Et gennemgående træk ved mange af hans film er, at hovedpersonen ofte er en kølig ung kvinde, oftest blondine, som Grace Kelly i "Rear Window", og Eva Marie Saint i "North by Northwest", Kim Novak in "Vertigo" og Tippi Hedren i "The Birds". Blandt Hitchcocks største film (efter min ydmyge mening) kan nævnes The 39 Steps (1935), "Rebecca" (1940) for hvilken Hitckcock fårf en Oscar nominering uden at vinde, "Notorious" (1946), "Strangers on a Train" (1951), "Rear Window" (1954), The Man Who Knew Too Much" (1956) med James Stewart og Doris Day, "Vertigo" (1958), "Psycho" (1960) med Anthony Perkins som Norman Bates, "The Birds" (1963), "Suspicion" (1941), "Spellbound" (1945), "Dial M for Murder" (1954), "To Catch a Thief" (1955), "Marnie" (1964) og "Frenzy" (1972). Hitchcock dør i 1980.
1899816 Wilhelm Bunsen, den tyske opfinder af bunsenbrænderen, dør 88 år gammel. Sammen med Kirchhoff opfandt han spektralanalysen.
1899824 Jorge Luis Borges, argentinsk forfatter. Han bliver født og vokser i Buenos Aires, hvor han også tilbringer næsten hele sit voksenliv. Han får en alsidig klassisk dannelse, og i hjemmet står faderens bogreoler fyldt med hundredvis af klassikere. Hans mor fungerer til sin død 1975 som hans sekretær. I 1923 offentliggør han sin første digtsamling, "Fervor de Buenos Aires" ("Buenos Aires' glød"), hvori han skildrer sig selv som den ensomme vandrer i den by, han elsker. Han ernærer sig ved at redigere litterære tidsskrifter og ved privatundervisning, indtil han i 1938 får en beskeden bibliotekarstilling, som han imidlertid snart mister på grund af sine erklærede antiperonistiske synspunkter. Efter Juan Peróns fald bliver Borges i 1955 udnævnt til direktør for Nationalbiblioteket. Samtidig er han professor i engelsk og amerikansk litteratur ved universitetet i Buenos Aires. Borges' plads i verdenslitteraturen skyldes først og fremmest hans korte fantastiske fortællinger, af hvilke de kendteste er samlet i "Ficciones" (1944, da. "Fiktioner", 1970), "El Aleph" (1949, da. "Alef", 1983) og "El informe de Brodie" (1970, "Brodies beretning"). Han dør den 14. juni 1986 i Geneve, hvor han ligger begravet.
1899827 C.S. Forester (Cecil Lewis Troughton Smith ), engelsk historisk forfatter, biograf og journalist, bl.a.. Kendt for serien om "Kaptajn Hornblower" og "Afrikas dronning" med Katherine Hepburn og Bogart i hovedrollerne; han dør i 1966.
189995 Dansk Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagforbund (i dag LO) underskriver Septemberforliget, hvormed arbejdsmarkedet får en grundlov, der giver arbejderen ret til organisering og arbejdsgiverne ret til at lede og fordele arbejdet. Dette kommer i stand efter den mest omfattende arbejdskamp i Danmark nogensinde. Konflikten varede fra maj til september og omfattede på sit højdepunkt storlockout af over halvdelen af alle danske organiserede arbejdere.
1899109 Thorkil Kristensen, politiker, finansminister og nationaløkonom. I 1927 får han eksamen som cand.polit. i nationaløkonomi ved Københavns Universitet. Fra 1938–1945 er han professor ved Aarhus Universitet og 1947–1960 ved Handelshøjskolen i København. Han er medlem af Folketinget for Venstre fra 1945–1960 og bliver finansminister i Ministeriet Knud Kristensen 1945–1947 og i Ministeriet Erik Eriksen 1950–1953, hvor han får tilnavnet "Thorkil Livrem". Han kommer i konflikt med Venstre om den økonomiske politik og udtræder af partiet i 1960. Efter sin udtræden af politik er han 1960-1969 generalsekretær for Organisation for European Economic Co-operation (OEEC). Han er en af initiativtagerne til Instituttet for Fremtidsforskning, hvor han er direktør i perioden fra 1970–1988. Han dør den 26. juni 1989.
18991010 Den anden boerkrig i Sydafrika bryder ud.
18991011 En krig mellem Det Britiske Imperium og boerrepublikkerne Transvaal og Oranje Fristaten om herredømmet i Sydafrika bryder ud. Konflikten er en strid mellem to hvide folkeslag om herredømmet i Sydafrika. Størsteparten af boerne er efterkommere af hollandske indvandrere, som i 1840'erne havde grundlagt de to republikker. Også briterne var indvandret. De havde herredømmet over den sydlige del af Afrika, Kapkolonien og Natal. Krigen forløb i to faser. Den første fase fra oktober 1899 til juni 1900 forløber traditionelt. Den anden fase fra juni 1900 til maj 1902 udkæmper boerne krigen som en guerillakrig. Først i maj 1902 giver boerne op, og de to boerrepublikker bliver indlemmet i Det Britiske Imperium.
18991019 Miguel Ángel Asturias, guatemalansk forfatter, diplomat og modtager af Nobelprisen 1967. Han dør den 9. juni 1974, 74 år gammel.
1899114 Sigmund Freuds Drømmetydning udkommer første gang på tysk.
18991111 Richard Strauss' symfoniske digt "Don Juan" opføres for første gang.
18991122 Hoagy Carmichael, amerikansk komponist. Han skriver flere hundrede sange og er bedst kendt for at komponere musikken til "Stardust", "Georgia on My Mind", "The Nearness of You" og "Heart and Soul". Han dør den 27. december 1981, 82 år gammel.
18991129 Fodboldklubben FC Barcelona grundlægges. Klubben liver et symbol på den catalanske kultur og katalanisme, heraf mottoet "Més que un club" (dansk: "Mere end en klub"). Det er klubbens fans, som ejer og driver klubben. FC Barcelona har (i 2020) 25 gange vundet La Liga (den bedste spanske liga) og 29 gange Copa del Rey.
18991210 Kai Lindberg, dansk politiker. I seks forskellige socialdemokratiske regeringer i perioden fra 1955 – 1966 er han minister for offentlige arbejder (trafikminister). Han dør den 27. maj 1985.
18991216 Noël Coward, engelsk dramatiker, manuskriptforfatter, producent, skuespiller og sangskriver. Han begynder sin teaterkarriere som tolvårig, da han medvirker i en juleforestilling, og han fortsætter som barneskuespiller. Hans første store succes er The Young Idea i 1923. Derefter skriver og medvirkede han i flere teaterstykker, som bliver store successer både i Storbritannien og USA. Han skriver også flere filmmanuskripter, bl.a. den patriotiske In Which We Serve (1942) og den sentimentale Brief Encounter (1945). Han optrøder også som skuespiller i filmen Our man in Havanna (1959). Efter anden verdenskrig optræder han på natklubber og kabareter, hvor han synger egne sange.
18991225 humphrey_bogart Humphrey Bogart, amerikansk skuespiller. Han opnår stor popularitet op gennem 30’erne og 40’erne, da han medvirkede i en række klassiske film noirs og krimier. I 1940 spiller han rollen som den hårdkogte privatdetektiv Sam Spade i Ridderfalken, instrueret af John Huston i dennes instruktørdebut. Siden spiller han privatdetektiven Philip Marlowe i Sternwood mysteriet. Ved siden af de hårdkogte gangsterfilm medvirker han også med i flere romantiske film, bl.a. som café-ejeren Rick i Casablanca fra 1942. Dette romantiske drama regnes af mange for én af de bedste kærlighedsfilm nogensinde, og forenede to af datidens største stjerner, Bogart og svenske Ingrid Bergman. I 1952 vinder han en Oscar for sin rolle i Afrikas dronning. Han bliver gift fire gange, sidste gang med den amerikanske skuespillerinde Lauren Bacall. Han dør den 14. januar 1957 af spiserørskræft, 57 år gammel.