Til forsiden

Oldtiden

Grækenland

Romertiden

Vikingetiden

Middelalderen

1500-1549

1550-1599

1600-1649

1650-1699

1700-1749

1750-1799

1800-1849

1850-1899

1900-1913

1914-1918

1919-1938

1939-1945

1946-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

År Md Dag Begivenhed
180017 Millard Fillmore, USA's 13. præsident fra 1850-1853. Som vicepræsident efterfølger han Zachary Taylor, der dør af mavekatar. Han når kun at sidde resten af Taylors periode og bliver aldrig selv valgt til posten. Han dør den 8. marts 1874, 74 år gammel.
1800114 Ludwig von Köchel, østrigsk botaniker og musikelsker. Han klassificerer og nummererer alle Mozarts værker.
180027 P.A. Heiberg drager i eksil i Paris efter en dom for majestætsfornærmelse. Han huskes især for en såkaldt "selskabssang", som han skrev i september 1790 til afsyngelse i Kronprinsens Klub:

Ordener hænger man paa Idioter,

Stjærner og Baand man kun Adelen gier,
men om de Mallinger, Suhmer og Rother
man ej et Ord i Aviserne ser.
Dog, har man Hjærne,
kan man jo gjærne
undvære Orden og Stjærne.

I 1799 blev den såkaldte Trykkefrihedsforordning indført. Den er i praksis en genindførelse af censur i Danmark. Efter denne forordning kan man dømmes til landsforvisning, hvis han forhåner eller opfordrer til had mod landets regering. Juleaften 1799 bliver Heiberg landsforvist. Han vender aldrig tilbage til Danmark og dør i Paris den 30. april 1841, 82 år gammel.
1800320 Den tyske naturvidenskabsmand og opdagelsesrejsende Alexander von Humboldt fanger en elektrisk ål i Orinoco-floden i Venezuela.
1800320 Den italienske fysiker Alessandro Volta orienterer Royal Society i London om sin opfindelse af voltasøjlen, som er en forløber for vore dages elektriske batteri.
1800424 Library of Congress grundlægges som forskningsbibliotek for den amerikanske kongres. Det sker i forbindelse med, at den amerikanske hovedstad flytter fra Philadelphia, Pennsylvania til Washington DC. Biblioteket bliver indrettet i den nye Capitol-bygning.
180052 Den engelske kemiker William Nicholson anbringer ledninger, forbundet på polerne til et batteri i vand. Han observerer, at der dukker bobler op ved den positive pol (anoden). Hermed er elektrolysen opdaget.
180059 Gottlieb Bindesbøll, arkitekt, far til Thorvald Bindesbøll. Går på Kunstakademiet fra 1824-1833, hvor han får flere medaljer. Han får akademiets store stipendium og rejser i 1834 til syden på en fire års studierejse til Grækenland og Italien. Mens han er i Rom, udarbejder han i samråd med Thorvaldsen skitser til "Thorvaldsens Museum", som bliver opført 1839-1847, og som regnes for hans hovedværk. I 1847 bliver han bygningsinspektør i Holsten, i 1849 bygningsinspektør i Jylland med bopæl i Aarhus og endelig i 1851 i København. Han bliver professor ved Akademiet i 1856. Han døde 14. juli 1856, 55 år gammel.
1800614 Napoleon slår østrigerne i slaget ved Marengo i det nordlige Italien, hvorefter han erobrer hele Italien.
1800618 Pjerrot optræder første gang på Dyrehavsbakken i skikkelse af italieneren Casorti. Pjerrotfiguren er omkring 4000 år gammel og stammer fra Tyrkiet.
1800725 Et søslag bryder ud da fire britiske krigsskibe forsøger at undersøge en dansk konvoj.
180095 Franske besættelsestropper på Malta, som har været der siden Napoleon i 1798 kom forbi på sin militærkampagne mod Egypten, overgiver sig til englænderne. Malta bliver frivilligt en del af det Britiske Imperium som et protektorat.
1800102 Nat Turner, sort amerikaner, der startede slaveopstand i staten Virginia i august 1831. Han bliver henrettet ved hængning samme år.
18001025 Lord Macaulay (Thomas Babington, Baron Macaulay), historiker, skribent, poet og politiker. Han går stærkt ind på parlamentariske reformer og afskaffelse af slaveriet. Hans masterværk er 4-bindsværket History of England (1848-61). Han dør i 1859 og ligger begravet i Westminster Abbey.
18001117 USA's kongres åbner i Washington efter flytning fra Philadelphia.
180012 Danmark fornyer neutralitetsforbundet af 1780. Dette bliver betragtet som en fjentlig handling af England.
1800124 Emil Aarestrup, lyrisk digter, læge på Lolland og senere stiftsfysikus (embedslæge) i Odense. Han udgiver selv kun én digtsamling "Digte" fra 1838, men efterlader sig dynger udkast, som bl.a. vennen Christian Winther ordner og udgiver. Christian Winther og Emil Aarestrup havde begge et godt blik for kvindelig skønhed og feminin ynde, men nogle af Aarestrups efterladte digte var for sensuelle selv for Christian Winther, som derfor bortcensurerer de mest frimodige. Min favorit er denne inderlige kærlighedserklæring til hans hustru, med hvem han fik tolv børn.

Der er en trolddom på din læbe
der er en afgrund i dit blik,
der er i lyden af din stemme
en drøms ætheriske musik
.

Emil Aarestrup dør i 1856.

18001219 Digteren Malthe Conrad Bruun landsforvises for sin samfundssatire og sine voldsomme angreb på adel og enevælde i en gudsbespottelig form. Han dør den død 14. december 1826 i Paris, 51 år gammel.
18001224 I Paris afsløres et mordkomplot mod førstekonsulen, kejser Napoleon Bonaparte.
18001225 Englands første juletræ rejses ved Queen's Lodge, Windsor af/for den tyskfødte dronning Charlotte, George III's hustru, som har medbragt skikken fra sit hjemland, hvor den går tilbage til år 1521.
18001229 Charles Goodyear, opfinder af vulkaniseringsmetoden. Han dør i 1860.
180111 Storbritannien (England & Skotland) og Irland danner unionen, United Kingdom.
180111 Guiseppe Piazzi, Palermo opdager den første asteroide, Ceres, mellem Mars og Jupiter.
1801114 England beslaglægger alle danske skibe i engelske havne.
1801118 Den russiske zar Paul 1. annekterer Georgien og gør landet til en russisk provins i det russiske kejserrige.
1801121 Læge og veterinær Peter Christian Abildgaard er død, han blev 60 år. Han blev taget ud af skolen, da der ikke var penge til at han kunne læse videre. I stedet blev han sat i apotekerlære og fik mulighed for at lære kemi, og det lykkedes ham efter fem år at komme på Københavns Universitet, hvor han studerede medicin. Af Frederik V blev han sendt til Lyon for der at lære at behandle den kvægsyge, som huserede. På Struensees opfordring grundlagde han i 1773 på Christianshavn Veterinærskolen, som er en af Europas ældste, og hvis første bibliotek bestod af Abildgaards egen bogsamling. Skolen blev i 1858 flyttet til Frederiksberg som Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.
1801129 Kong Christian VII indstifter Holmens Hæderstegn, som på denne dato tildeles "enhver Mand eller Kvinde, der er ansat i Søetaten eller Orlogsværftet og har forrettet Tjeneste ved Forsvaret i uafbrudt fulde 25 Aar efter sit fyldte 20. Aar".
180123 Andreas Peter Berggreen, komponist. Han dør den 8. november 1880, 79 år gammel.
18013 De dansk-vestindiske øer og senere kolonierne i Indien besættes af England.
1801321 Under Napoleons forsøg på at indtage Egypten for at bryde de engelske handelsruter til Indien udkæmpes slaget ved Alexandria, Egypten, mellem britiske og franske styrker. Franskmændene lider nederlag. Napoleon er på det tidspunkt vendt tilbage til Paris.
1801328 Den dansk-vestindiske ø under ledelse af guvernør von Scholten overgiver sig uden kamp til en stor engelsk styrke.
1801330 Den engelske flåde 20 linjeskibe, 5 fregatter og 12 - 14 mindre krigssibe under ledelse af viceadmiral Horatio Nelson bombarderer Kronborg på vej mod København. Kun to danskere falder, og største skade i Helsingør er et sønderskudt tag på det engelske konsulat. Den engelske flåde gør et kort ophold ud for øen Hven, inden den fortsætter mod København, hvor Slaget på Reden finder sted den 2. april 1801.
180142 Under slaget om København ignorerer admiral Nelson iflg den folkelige tradition et signal om tilbagetrækning ved at sætte kikkerten for det blinde øje.
180149 Kronprins Frederik underskriver en aftale om våbenstilstand med englænderne efter Slaget på Reden udfor København ugen forinden. Våbenstilstanden bliver efterfulgt af en decideret fredsaftale den 23. oktober 1801.
180183 Joseph Paxton, engelsk arkitekt; uden formel uddannelse designer han en række imponerende bygningsværker som "Crystal Palace"; han dør i 1865.
1801912 Tsar Alexander I af Rusland meddeler, at Rusland har annekteret Grusien (Georgien).
180110 Der sluttes fred med England
1801109 Egypten gives formelt tilbage til Tyrkiet efter overenskomst med Frankrig.
1801113 Vincenzo Bellini, italiensk komponist. Han skriver 10 operaer, heraf Søvngængersken (1831), Norma (1831. Han dør den 23. september 1835, 33 år gammel.
180228 Boghandler og forlægger Søren Gyldendal er død, han blev 59 år. I 1770 grundlagde han Gyldendalske Boghandel (nu Gyldendal).
1802226 Victor [Marie] Hugo, fransk forfatter, søn af en af Napoleons generaler. Victor Hugo er den dominerende skikkelse i fransk romantik og en af 1800-tallets største forfattere og tillige billedkunstner, politiker og menneskeretsforkæmper. Udenfor Frankrig er Hugo måske bedst kendt for værkerne "Klokkeren fra Notre Dame" (1831) - som fik bystyret i Paris til at renovere den faldefærdige katedral - og "De Elendige" (1862), som er et vældigt epos om Frankrigs historie fra Napoleonstiden til begyndelsen af 1830'erne. Et næsten bibelsk drama i romanform, som jeg har læst adskillige gange siden min ungdom. Indtil Julirevolutionen i 1830 er Hugo engageret i den litterære debat i tidsskrifterne Le Conservateur littéraire og La Muse française og giver udtryk for en konservativ, royalistisk holdning. Siden bliver han en glødende forkæmper for republikken. Efter nogen modstand fra andre forfattere bliver Hugo i 1841 medlem af det Franske Akademi. Samme år bliver han adlet og indtræder i det franske Overhus, hvor han taler stærkt imod dødsstraf og for pressefrihed. Efter revolutionen i 1848 og oprettelsen af den anden republik indtræder Hugo i den grundlovgivende forsamling. Da Louis Napoleon (Napoleon III) overtager magten i 1851 ved et statskup, kalder Hugo ham for en forræder mod Frankrig, og han flytter frivilligt i eksil først i Bruxelles, siden på Guernsey, hvor han forbliver indtil 1870. Mens han opholder sig på Guernsey skriver han bl.a. De Elendige. Selv efter at Napoleon III udsteder amnesti til sine politiske modstandere, nægter Hugo at vende tilbage til Frankrig. Det sker først, da den tredje republik bliver udråbt, og Hugo bliver straks indvalgt i Nationalforsamlingen og Senatet. Han dør den 22. maj 1885, 83 år gammel.
1802316 West Point, USA's første militærakademi, grundlægges. Det sker efter ordre af præsident Thomas Jefferson.
1802316 USA's militærakademi, West Point, grundlægges.
1802327 Europa får fred et par år, da Frankrig og England slutter fred i Amiens. Men snart rører Napoleon på sig igen.
180254 Guldsmed Niels Heidenreich stjæler guldhornene fra Kunstkammeret i København og smelter dem om. Denne udåd inspirerede Adam Oehlenschläger til sit romantiske digt "Guldhornene" (1803). De to guldhorn, som er fra omkring år 400, blev fundet i Gallehus nær Møgeltønder; det første horn af Kirsten Svendsdatter i 1639, det andet horn af Erich Lassen i 1734, kun 15-20 meter fra det første findsted. I 2007 bliver (de rekonstruerede) guldhorn igen stjålet, mens de er udstillet på formidlingscentret Kongernes Jelling. De bliver kort efter fundet uskadte.
1802519 Æreslegionen, den fornemmeste franske orden, indstiftes af førstekonsul - senere kejser - Napoleon.
1802724 Alexandre Dumas, fransk forfatter. Han er bedst kendt for sine historiske romaner: "De tre musketerer" (1844) og "Greven af Monte Cristo" (1844-45)), der udkommer som føljetoner. Han lever næsten som en romanhelt. Han deltager i juli revolutionen i 1830, for kolera i 1832 og rejser til Italien for at komme sig. Han tjener formuer på sine skriverier, men bruger dem endnu hurtigere - kaldes "kongen af Paris". Lidt uden for Paris lader han sig bygget slottet "Montecristo". Fra 1851 må han i flere år leve i eksil for sine kreditorer. I 1860 tager han til Italien for under Garibaldi at deltage i den italienske uafhængighedskrig. Han dør af et slagtilfælde i 1870. Hans søn, Alexandre Dumas den yngre er også forfatter, men samtidig moralist, og han forsøger - uden held - at overtale sin fader til at føre et mere sobert levned.
1802118 Benjamin Hall, engelsk politiker. Mest kendt for at have lagt navn til den 14-tons tunge klokke på parlamentsbygningen, som blev opsat i 1856. Klokken hed oprindelig "Victoria", men folkeviddet omdøbte den. Han dør den 27. april 1867, 64 år gammel.
18021213 Caspar Frederik Wegener, dansk historiker, kongelig historiograf, gehejmearkivar og professor. Ved sin død den 9. maj 1893 ejer han den største private bogsamling i Danmark. Staten køber bogsamlingen, som bliver en af grundstammerne for Statsbiblioteket i Århus.
180311 Christian VII's "Forordning om Negerhandelen" fra 1792, der forbyder slavehandel og transport af slaver fra Afrika til De Vestindiske Øer træder i kraft. Den danske finansminister Ernst Schimmelmann havde krævet en 10-årig overgangsperiode, så man kunne nå at forsyne plantagerne i Dansk Vestindien med den nødvendige arbejdskraft. Ophævelse af slaveriet på øerne sker dog først i 1848. (Ikke så meget at være stolt af)
1803430 Guldsmed Niels Heidenreich tilstår, at han året før havde stjålet de to guldhorn fra Kunstkammeret i København og omsmeltet dem. Han havde skaffet sig adgang ved brug af falske nøgler, han selv havde fremstilletliver. Han blev ikke stillet for en domstol, men ved kongelig resolution af 10. juni 1803 indsat som livsvarig fange nr 658 i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset. Jeg kan anbefale dig at læse "Tyven Den utrolige historie om manden, der stjal guldhornene" af Ulrik Langen, udgivet på Politikens Forlag.
1803430 Frankrig sælger Louisiana til USA for 15 millioner dollars.
180355 George Borrow, engelsk forfatter; han dør i 1881.
1803520 Thomas Beddoes, engelsk poet.
1803525 Ralph W. Emerson, amerikansk forfatter og filosof; han dør i 1882.
1803731 John Ericsson, flådeingeniør, amerikansk statsborger fra 1847. Han opfinder bl.a. skruepropellen. Bygger et lokomotiv, som konkurrerer med Stephensons Rocket i 1829; han dør i 1889.
18031016 Robert Stephenson, engelsk ingeniør. Arbejder mest med bygning af jernbaner og broer, men hjælper dog også sin fader George Stephenson med at bygge det berømte lokomotiv "The rocket". Selv bygger han broer over det meste af verden. Han dør i 1859.
18031129 Christian Johann Doppler, østrigsk matematiker og fysiker. Han bliver kendt for den såkaldte Doppler effect, som viser, at den målte bølgelængde fra en stjerne afhænger af kildens og observatørens relative hastighed.
18031211 Hector Berlioz, fransk komponist. Han dør i 1869.
18031220 USA's køb af Louisiana fra Frankrig afsluttes officielt. Prisen er 15 mio dollars.
18031230 USA overtager Louisiana, som det har købt fra Frankrig. Det medfører næsten en fordobling af USA's areal.
180411 Haitis nationaldag efter løsrivelse fra Frankrig.
180427 John Deere, smed og pioner indenfor fremstilling af landbrugsredskaber. I 1838 producerede han 3 plove af eget design, i 1840 lavede han 40, og i 1846 1.000. Over de følgende 10 år tidobler han produktionen; han dør i 1886.
180428 Kemikeren Joseph Priestley er død, han blev 70 år. Han var også filosof, præst og pædagog, og han fik udgivet mere end 150 bøger inden for mange emner. Hans indsats er især på kemiens område, og han regnes for en af den moderne kemis grundlæggere. Han er bedst kendt som den, der fandt grundstoffet ilt (i hvert fald den første til at beskrive den).
1804212 Den tyske filosof, Immanuel Kant dør i sin fødeby Königsberg, hvor han er professor. Han blev 79 år.
1804314 Johann Strauss (den ældre), østrigsk komponist, dirigent, bratschist og violinist. Han er far til Johann Strauss den yngre og Josef Strauss. Han begynder sin musikerkarriere i Joseph Lanners kvintet, der snart vokser til et rigtigt orkester. Her deler Strauss dirigentopgaverne med Lanner, men i 1825 danner han sit eget orkester. Han begynder selv at komponere, og sammen med Lanner giver han wienervalsen dens endelige udformning. Hans mest kendte værk er Radetzkymarch. Han dør den 25. september 1849, 45 år gammel.
1804320 Wilhelm Bendz, dansk guldaldermaler, uddanner sig på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København 1820-1825 under Eckersberg. Han dør af en lungesygdom på en rejse i Italien den 14. november 1832, endnu ikke fyldt 29 år.
1804516 Napoleon udråbes til kejser af Frankrig.
180463 Richard Cobden, politiker; han dør i 1865.
180471 George Sand, (egl. Armandine Lucie Aurore Dupin) fransk forfatter. For samtiden står George Sand som den frigjorte kvinde, der bryder alle samfundets normer. Ikke alene lever hun det meste af sit liv som enlig, selverhvervende mor med to børn, men hun indgår også en række stormfulde kærlighedsforbindelser i fuld offentlighed. Hun tager lidenskabeligt del i den offentlige debat om tidens store spørgsmål: kvindens frigørelse (bl.a. retten til skilsmisse og til en boglig uddannelse), social retfærdighed for arbejdere og bønder og politisk folkestyre. George Sand bliver opdraget af bedstemoderen på det lille gods Nohant i landskabet Berry, der bliver hendes faste tilholdssted gennem hele livet, og hvor hun opretter et meget aktivt kunstnerisk og politisk etablissement. Hun bliver i 1822 gift med baron Dudevant, men flygter i 1831 fra sin voldelige og udsvævende mand til Paris med sin første elsker, forfatteren Jules Sandeau. Senere indleder hun forhold til bl.a. Alfred de Musset og til Chopin, hvis tuberkulose hun plejede med moderlig omsorg under et ophold på Mallorca. George Sand dør i 1876.
180474 Nathaniel Hawthorne, amerikansk forfatter ("The Scarlet Letter"); han dør i 1864.
1804711 Aaron Burr, tidligere amerikansk vicepræsident dræber skatteminister Alexander Hamilton i en duel på grund af politisk rivalisering og beskyldninger.
1804102 England mobiliseres på grund af invasionstrusel fra Napoleon Bonaparte.
18041015 Michael Drewsen, dansk papirfabrikant og Silkeborgs grundlægger. I 1844 anlægger han i en fjern og uopdyrket egn Silkeborg Papirfabrik, og det første ark papir forarbejdedes i januar 1845. Fra januar 1865 bliver han eneejer af papirfabrikken, som han drev under firmaet M. Drewsen & Søn. I 1848 bliver han valgt til medlem af Den grundlovgivende rigsforsamling og er senere flere gange rigsdagsmand. I 1845 får han Fortjenstmedaljen i guld, og i 1855 bliver han Kommandør af Dannebrog. Han dør den 26. februar 1874, 69 år gammel.
1804113 Constantin Hansen (Carl Christian Constantin Hansen), maler. Kommer til at spille en væsentlig rolle i dansk guldalderkunst. Som 12-årig bliver han optaget på Kunstakademiets Bygningsskole for at uddanne sig til arkitekt, men i 1825 skifter han til Kunstakademiets Modelskole, hvor han bl.a. bliver undervist af Eckersberg. I 1826 modtager han Kunstakademiets lille sølvmedalje og i 1829 den store sølvmedalje. Det lykkes ham dog ikke at få den store guldmedalje. I 1835 modtager han et to-årigt rejsestipendium rejser samme år til Rom, hvor han etablerer sig i perioden 1835-1843. Constantin Hansen laver mange store udsmykningsopgaver, ofte i samarbejde med kolleger som Købke og Marstrand, bl.a. vestibulen på Københavns Universitet på Frue Plads, loftsudsmykning af Det gamle Kongelige Teater, Roskilde Domkirkes kor. Constantin Hansen maler over 650 malerier, hvoraf portrætter udgør mere end halvdelen. Men det er ikke så meget lyst som nødvendighed, der driver ham. Efter faderens død i 1828 må han forsørge sig selv og sine søskende, og udførelse af portrætter er en god indtægtskilde.

Hans bedst kendte værk er formentlig "Den grundlovsgivende rigsforsamling", 1860-1864, som hænger på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.


Constantin Hansen dør den 29. marts 1880, 75 år gammel.
18041123 Franklin Pierce, USA's 14. præsident fra 1853-1857. Han dør i 1869.
1804122 Napoleon Bonaparte sætter kejserkronen på sit eget hoved i Notre Dame i Paris. Efterfølgende krones Josephine til kejserinde.
18041221 Benjamin Disraeli, britisk statsmand, fødes i London som søn af en anglikansk jøde. Han indleder sin karriere som forfatter. Han dør i 1881. Senere bliver han leder af bevægelsen "Young England", som er i opposition til Peel's frihandelspolitik. Disraeli efterfølger Peel som leder af de konservative. Da Derby trækker sig i 1868, bliver Disraeli premierminister, men taber det følgende valg. De følgende sytten år ligger han i hård kamp med de liberales leder Gladstone. Disraelis politik er reformer på hjemmefronten og imperialisme i udlandet. Under hans 2. regeringsperiode (1874-1880) bliver England medejer af Suez kanalen. I 1876 giver han sin sidste tale i Underhuset og udnævnes til Jarl af Beaconsfield. Under Berlinerkongressen i 1878 gør han en stor diplomatisk indsats, som er med til at sikre freden i Europa efter den russisk-tyrkiske konflikt på Balkan. Da han i 1880 taber valget til Gladstone, trækker han sig tilbage. Disraeli dør den 19. april 1881.
180542 Hans Christian Andersen fødes i Odense. Hans far er en fattig skomager, og hans mor vaskekone. I 1816 dør hans far af eftervirkningerne af deltagelse i Napoleonskrigene. I 1819 tager HCA alene til København for at prøve sin lykke ved Det kongelige Teater. Under ekstremt ydmyge forhold forsøger han gennem 3 år at vinde fodfæste på teatret som sanger, danser eller skuespiller. Indflydelsesrige mennesker sørger for hans skolegang. Først i Slagelse og siden i Helsingør. Her skriver han sit berømte digt 'Det døende barn'. Begynder studier på Københavns Universitet i 1828. I 1831 kommer hans første betydelige digtsamling; så en tur til Tyskland, hvor han møder digteren von Chamisso i Berlin. I 1835 publicerer han sin første roman 'Improvisatoren' og sine første 2 eventyrsamling. I de følgende år skriver han et antal skuespil og 2 romaner, 'O.T.' og 'Bare en spillemand'. I 1842 udkommer hans rejseskildring 'En digters bazar'. I 1857 en tur til England, hvor han bor en måned hos Dickens. 1862-63 en rejse til Spanien. Efter adskillige års alvorlig sygdom dør HCA den 4. august 1875.
1805514 J.P.E. Hartmann, dansk komponist; han dør i 1900.
1805514 J.P.E. Hartmann (kort for Johan Peter Emilius Hartmann), komponist. Han laver langt over hundrede kompositioner, spændende fra melodier til sange og salmer over operaer til lejlighedsmusik, herunder til store begivenheder i samtiden, fx sørgekantater og/eller sørgemarcher over Frederik VI, Christian VIII. og Frederik VII, Thorvaldsen, Oehlenschläger, Weyse og Orla Lehmann. Han dør den 10. marts 1900, 94 år gammel.
1805526 Napoleon Bonaparte krones til konge af Italien. Det sker i domkirken i Milano.
1805821 August Bournonville, balletmester, fødes i Købanhavn. Han dør i 1879.
1805821 August Bournonville, dansk balletdanser, koreograf og balletmester. Han bliver elev i 1811 på Det kgl. Teaters balletskole. I 1819 debuterer han som barneskuespiller i Adam Oehlenschlägers "Den lille Hyrdedreng". Fra 1824-1829 udfører han balletstudier i Paris, og i 1826 debuterer han som balletdanser på Operaen i Paris. Fra 1830-1848 er han dansedirektør, koreograf og 1.-solodanser på Det Kgl. Teater. Han koreograferede over 50 balletter i sin ansættelsestid ved Det kgl. Teater. Mange af disse balletter hører stadig til Den Kongelige Ballets grundrepertoire. Fra 1836-1877 er han balletmester ved Det kgl. Teater med enkelte afbrydelser i Wien (1855-1856) og Stockholm (1861-1864). Bournonville dør den 30. november 1879, 74 år gammel, af et apoplektisk anfald på vej hjem fra gudstjeneste i Vor Frue Kirke i København.
1805825 A C. Gamél åbner en urtekræmmerforretning i København. Denne forretning er nogle år senere det første sted i Danmark, hvor man kan købe brændt kaffe.
18051021 Admiral Lord Nelson dør under slaget ved Trafalgar. Her giver han sit berømte signal 'England expects every man to du hius duty...' fra masten på HMS Victory. Englænderne vinder dette vigtige slag mod Napoleonskombinerede franske og spanske flåder ud for Kap Trafalgar, sydvest for Spanien. Nelson selv er blandt de faldne, og hans legeme transporteres hjem til England i en tønde rom. En af søfolkene rapporterer at have hørt gurglelyde fra tønden undervejs. Søfolk i den engelske flåde kalder fortsat en god rom for 'Nelson's Blood'.
18051119 Ferdinand de Lesseps, fransk ingeniør og diplomat. Han står for bygningen af Suez-kanalen, som bliver indviet i 1869. Hans næste store projekt, bygning af en kanal igennem Panama, ender i fiasko. Panamakanalen bliver senere fuldført af USA.
18051120 Beethovens eneste opera 'Fidelio' opføres for første gang; det sker i Wien.
1805122 På årsdagen for sin kejserkroning vinder Napoleon i slaget ved Austerlitz over Alexander af Rusland og Franz af Østrig. Slaget benævnes ofte "3 kejserslaget". Napoleon søger at lade sin hær fremstå svagere og dårligere, end den virkelig er, for at anspore modstanderen til et forhastet angreb. Militærhistorikere anser slaget for at være en af Napoleons mest brillante sejre.
1805126 JJean Eugène Robert-Houdin, fransk tryllekunstner, illusionens fader. Han flytter tryllekunsten fra markedspladser til scenen. He is widely considered the pioneer in the modern performance art of illusion. Hans scenenavn er Harry Houdini. Han dør i 1861 i sit fødehjem i Blois, som i dag er indrettet som museum og teater.
18051223 Joseph Smith, grundlægger af Mormonkirken - Sidste Dages Hellige; en engel viser sig for ham flere gange og fortæller, at han vil finde nogle tavler, skrevet på et hidtil ukendt sprog; han oversætter dem og udgiver i 1830 "Mormons Bog"; Sm,ith dør i 1844.
18051223 Joseph Smith, religiøs leder og grundlægger af Mormonkirken, hvis officielle navn er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, den anslås at have omkring 14 mio medlemmer. Englen Moroni åbenbarer sig for Joseph Smith på bjerget Cumorah og underviser ham og afslører, hvor han kan finde nogle antikke optegnelser om et fortidigt amerikansk folk af hebraisk oprindelse. Joseph finder nogle guldplader, som det lykkes ham at få oversat til 16-hundredetals engelsk. Dette bliver til Mormons Bog, oversættelsen bliver færdig i 1829, og det første trykte eksemplar udkommer den 26. marts 1830. Joseph Smith dør den 27. juni 1844, 38 år gammel. Han og hans broder bliver dræbt efter optøjer i et fængsel, hvor de er anbragt.
18051227 Kirkesang ved begravelser overlades eleverne i de "danske skoler" - tidligere var det latinskoleelevernes privilegium.
180618 Britiske tropper erobrer Kap det gode Håb, som hidtil har "tilhørt" Holland.
180619 Admiral Lord Nelson begraves i St Paul's Cathedral.
1806123 Englands premierminister William Pitt 'The Younger', dør, 46 år gammel.
180631 Det første postbud i Danmark, en såkaldt "fodpost", udbringer 320 breve i København. I 1806 bliver de første otte nyansatte fodpostbude sendt ud i København, hver udstyret med en uniform, et postskilt og en gongong.
180636 Elizabeth Barrett Browning, engelsk romantisk poet ("Sonnets from the Portugese"); hun dør i 1861.
1806320 Fængslet Dartmoor i Sydvestengland oprettes til franske krigsfanger. Det bliver nedlagt i 1820 og genåbnet 1850 som Englands største fængsel for afsonere. 1917-1919 huser fængslet militærnægtere. Dartmoor bliver efterfølgende et almindeligt lukket fængsel med et dårligt ry blandt fanger pga. streng disciplin og hårdt fysisk arbejde.
1806330 Joseph Bonaparte, broder til kejser Napoleon, udnævnes til konge af Napoli.
1806520 John Stuart Mill, britisk filosof og økonom. Økonomisk bliver han sikret gennem ansættelse i East India Company, som administrerer Storbritanniens interesser i Indien. Mill endte som den ledende embedsmand, og 1865-1868 er han tillige liberalt medlem af Underhuset. Mills forfatterskab placerer ham som en central skikkelse i 1800-tallets filosofi og samfundsvidenskab. Hans metode er empirisk, og ifølge Mill må al viden bygge på iagttagelser. Han tager udgangspunkt i naturvidenskaben og mener, at den samme metode kan finde anvendelse inden for samfundsvidenskab og psykologi. Om den repræsentative Regering, 1876), diskuterer farerne ved demokratiet, nemlig tendensen til ensretning og til undertrykkelse af mindretal. I det hele taget forsvarede Mill den enkeltes frihed. Inden for samfundsvidenskaben er Mills hovedværk Principles of Political Economy (1848), som indeholder en systematisk præsentation af den klassiske nationaløkonomis hidtidige analyser og resultater, udbygget med mange originale bidrag. I 1851 gifter Mill sig med Harriet Taylor, som efter hans egen opfattelse har betydelig andel i hans intellektuelle udvikling og litterære virksomhed.Mills dør den 8.5.1873.
180666 Ved en kongelig resolution påbydes opførelse af amtslige sygehuse.
1806823 Charles-Augustin de Coulomb, fransk fysiker (Coulombs lov) dør, 70 år gammel.
1806101 I København finder Danmarks første ballonopstigning sted.
1806107 Ralph Wedgwood, London opnår patent på carbon-papiret, "til produktion af kopier af skrivelser".
1806109 Preussen erklærer Frankrig krig.
18061014 N.S. Nebelong, dansk arkitekt, stadsbygmester i København fra 1863 og justitsråd. I København og omegn bygger han en mængde privatbygninger, f.eks. brygger Jacobsens villa i Valby og Gyldenstjerne Sehesteds landsted i Vedbæk. Han dør den 9. oktober 1871, 64 år gammel.
18061014 I dobbeltslaget ved Jena og Auerstädt sejrer den franske hær under kejser Napoleon over den preussiske hær.
18061027 Napoleon rykker ind i Berlin efter at have tilføjet de "uovervindelige" preussiske styrker store nederlag.
18061121 Fra det erobrede Berlin udsteder kejser Napoleon dekret om fastlandsspærringen, der forbyder al handel med England.
18061121 Fra det erobrede Berlin udsteder kejser Napoleon dekret om fastlandsspærringen, der forbyder al handel med England.
1806121 Danmarks første bemandede ballonopstigning finder sted. Den foretages af belgieren Etienne Gaspard Robertson, som lever af at rejse rundt i Europa og foretage opstigninger. Opstigningen sker fra Rosenborg Eksercerplads. Over Nørrebro nedkaster han en hane, hængende i en faldskærm. Selv lander han i god behold i nærheden af Roskilde, sikkert til stor overraskelse for de tililende bønder.
180717 England erklærer blokade af Frankrig og dets allierede.
1807119 Robert E. Lee, amerikansk sydstatsgeneral, regnes blandt de mest lovpriste generaler i USA's historie. Som topkandidat fra West Point udmærker Lee sig som en enestående, og han er soldat i USA's hær i 32 år, hvor han undervejs kæmper i den Mexicansk-amerikanske krig. Ved Ved borgerkrigens udbrud bliver Lee udpeget til øverstkommanderende for alle Virginias styrker, og den 31. januar 1865 bliver han forfremmet til øverstkommanderende over alle Konføderationens styrker. Lee dør af lungebetændelse den 12. oktober 1870, 63 år gammel.
1807227 Henry Wadsworth Longfellow, amerikansk poet. Han dør i 1882.
180732 Den britiske flåde trækker sig tilbage fra Dardanellerne under svære angreb fra tyrkiske styrker.
180733 Komponisten Henrik Rung; han dør i 1871.
1807325 Slavehandel afskaffes af det britiske parlament.
1807327 Asteroiden Vesta opdages.
1807417 Det kongelige Døvstummeinstitut oprettes på initiativ af den norske læge Peter Atke Castberg. Det ligger i Sølvgade i København.
1807529 Mustafa IV bliver sultan i det osmanniske rige. Han sidder på posten indtil sin død den 16. november 1808.
180774 Giuseppe Garibaldi, italiensk revolutionær; efter flere år i udlandet vender han tilbage til Italien for at arbejde for en samling af halvøen; da det er lykkedes, overdrager han magten til den kommende konge Vittorio Emanuele; Garibaldi dør i 1882.
180777 Den første af traktaterne i Tilsit underskrives af Frankrig og Rusland, som deler Europa mellem sig.
180779 Den franske kejser Napoleon I og den russiske tsar Alexander I slutter fred på en tømmerflåde på floden Njemen. En europæisk storktig er foreløbig afværget, og de to kejsere enes om at lade preusserne betale omkostningerne.
180781 Kejser Napoleon I's broder, Jerome Bonaparte udnævnes til konge over det nyoprettede tyske kongerige, Westphalen.
1807816 31.000 engelske soldater landsættes ved Vedbæk og rykker mod København, som belejres. Englænderne vil erobre den store danske flåde for at undgå, at den tilfalder Englands fjende, Napoleon. Kronprins Frederik VI erklærer samme dag England krig.
1807817 Robert Fultons North River Steamboat, "Clermont", begynder som det første dampskib en regelmæssig, kommerciel rutefart, der finder sted på Hudson River mellem New York City og Albany, en strækning på 200 km.
1807829 Slaget ved Køge, også kendt som "Træskoslaget", finder sted. Kampen står mellem engelske landtropper og "Landeværnet for Sjælland og Lolland-Falster". Da den engelske regering frygter, at den stærke danske flåde skal falde i Frankrigs hænder, kræver den, at den danske regering skal udlevere flåden. Da kravet bliver afvist, går engelske tropper i land ved Vedbæk den 16. august og indleder belejringen af København. Kampen bliver kendt under navnet "Træskoslaget", fordi de dårligt trænede og utilstrækkeligt bevæbnede bønderkarle smider de tunge træsko i forsøg på at slippe væk fra de veludstyrede og veltrænede engelske soldater.
180792 Om aftenen begynder Københavns bombardement fra engelske stillinger udenom hovedstaden - verdens første terrorbombardement af civile
180797 Efter 5 dages bombardement kapitulerer Københavns kommandant general Peymann til englænderne.
18071021 Englænderne sejler afsted med den danske flåde: 15 linjeskibe, 15 fregatter, 8 brigger og 31 andre, mindre fartøjer. Danmark tvinges ind i Napoleonskrigene på fransk side.
18071031 Danmark går ind i Napoleonskrigene på fransk side ved underskrivning af en dansk-fransk traktat i Fontainebleau.
1807114 England erklærer Danmark krig som konsekvens af, at Danmark har indgået alliance med Frankrig.
1808 Danmark erklærer Sverige krig efter russisk pres. En spansk-fransk hær på 20.000 mand ankommer til Danmark for at gøre landgang i Skåne sammen med den danske hær. Sverige angriber Norge men bliver slået tilbage.
1808 Frederik VII, søn af Christian VIII og Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin fødes den 6. oktober 1808. Han er konge af Danmark fra 1848-1863. Valgsprog: "Folkets kærlighed, min styrke". Forældrene bliver skilt et år efter hans fødsel pga. Charlotte Frederikkes affære med komponisten Edouard du Puy. Hun bliver forvist til Horsens og får aldrig mere lov til at se sin søn. Som 20-årig gifter han sig med sin kusine, Frederik VI's yngste datter, Vilhelmine. Ved brylluppet uropførtes "Elverhøj". Med tiden bliver ægteskabet præget af Frederiks udskejelser og hensynsløshed over for hustruen. Til sidst bliver det for meget for Frederik VI, der i 1834 forviser ham til Fredericia og forlanger skilsmisse for datteren. Under opholdet i Fredericia møder han den kvinde, der får størst betydning for ham, danserinden og senere modehandlerske Louise Rasmussen. Først den 8. december 1839, da faderen bliver konge under navnet Christian VIII, og Frederik bliver kronprins, ophæves eksilet og han overtage faderens hidtidige stilling som guvernør på Fyn.

Da Christian VIII dør den 20. januar 1848, er det med bange anelser, offentligheden tager imod den uerfarne 39-årige Frederik VII. Han har været medlem af statsrådet siden 1841, men ikke vist interesse for politik. Når han alligevel bliver en af de mest populære konger i danmarkshistorien, skyldes det først og fremmest, at han opgiver enevælden og giver Danmark en fri forfatning med Junigrundloven.

Bølgerne fra den franske februarrevolution når Danmark, og den 18. marts 1848 kræver hertugdømmerne Slesvig optaget i Det tyske Forbund, hertugdømmerne skal forenet under en fri forfatning. Disse krav fører til et nationalliberalt borgermøde den 20. marts på Casino-teatret i København, hvor især den blændende taler Orla Lehmann kræver kongens ministerium afsat og en fri fælles forfatning for Danmark og Slesvig. Under parolen "Danmark til Ejderen" drager en stor demonstration, anført af borgerrepræsentationen, næste dag til slotspladsen. Regeringen er klogeligt trådt tilbage kort forinden, og kongen møder demonstrationen med ordene: "Det glæder mig at kunne sige Dem, at jeg allerede har forekommet det, hvorom de beder mig. Det gamle ministerium er opløst".

To dage senere udnævnes et nyt ministerium med deltagelse af både liberale og konservative. Kongen erklærer overfor det nye ministerium, at han nu betragter enevælden som ophørt og sig selv som konstitutionel konge: "Kongen vil kun møde i statsrådet, når han bliver indbudt." Efter nogle begivenhedsrige dage kan en udmattet konge lakonisk udtale: “Så, nu kan jeg da sove, så længe jeg gider.”

Omkring 1830 opstår en bevægelse, der dels ønsker en fri forfatning for Slesvig-Holsten, dels at Slesvig skal med i det tyske forbund som Holsten og Lauenburg allerede er, og danne forbundsstaten Slesvig-Holsten med grænser mod hhv. Kongeåen og Elben. Dette kan Danmark naturligvis ikke acceptere. De nationalliberale vil afskaffe hertugdømmet og have Slesvig indlemmet i kongeriget, dvs. Jyllands sydgrænse skal igen være Ejderen. Den danske regering slår fast, at Slesvig under alle omstændigheder skal forblive dansk, mens Holsten er velkommen til at slutte sig til Det tyske Forbund. Den 23. marts 1848 gør slesvig-holstenerne oprør mod Danmark og danner deres egen regering i Kiel. Dette i den såkaldte Treårskrigen, hvor det i første omgang lykkes den danske hær at besætte Slesvig ned til Ejderen. Preussen og Det tyske Forbund beslutter at komme oprørerne til hjælp, og under ledelse af den preussiske general Wrangel angriber 32.000 mand med 74 kanoner de danske stillinger ved Slesvig påskedag 23. april 1948. Trods tapper modstand lykkes det ikke for de ca. 10.000 danske med 32 kanoner at holde stillingen, og de trækker sig tilbage Als. Fra Als foretager Hedemann og Schleppegrell et angreb på Dybbøl den 28. maj 1848. Denne sejr samt den efterfølgende ved Nybøl den 5. juni vækker selvfølgelig begejstring hos den danske befolkning, men modvilje hos stormagterne. Kampene ebber ud og den 26. august sluttes våbenhvile i Malmö. Den danske hær består nu af 41.000 mand, mens tyskerne og slesvig-holstenerne kan mønstre godt 65.000. Over for denne overmagt beslutter man at trække danskerne nordpå. På årsdagen for slaget ved Slesvig lider den danske hær nederlag ved Kolding, hvorefter de tyske forbundstropper besætter området til Århus. General Rye trækker sin brigade ud på Mols og forskanser sig på Helgenæs, mens brigaden under de Meza forbliver på Als. I Fredericia er en styrke på 7000 mand under kommando af oberst N.C. Lunding belejret af 14.000 slesvig-holstenere. Lunding får tilladelse af overgeneral Bülow til at foretage et udfald fra Fredericia. Rye udskiber sine tropper fra Helgenæs til Fyn og videre til Fredericia, og de Meza bliver i stilhed trukket til ad søvejen. Udfaldet finder sted den 6. juli 1849 og resulterer i en stor dansk sejr, men general Rye falder. Nu blander Rusland sig og truer med at bryde forbindelserne med Preussen, hvorefter Wrangel får ordre på at rømme Jylland. De slesvig-holstenske oprørere fortsætter krigen på egen hånd, indtil de den 25. juli 1850 lider et afgørende nederlag i det største slag i danmarkshistorien. Under slaget på Isted Hede kæmper 40.000 danske soldater mod 34.000 slesvig-holstenere, og da slaget slutter 12 timer senere er resultatet 5.500 døde og sårede. Blandt de sårede er bl.a. Schleppegrell og Læssøe.

Krigen slutter således med en dansk militær sejr, men politisk status quo. Danskerne må opgive parolen Danmark til Ejderen og i 1855 indføre en helstatsforfatning for Danmark, Slesvig og Holsten. Men tre år senere erklærer holstenerne den ugyldig. Preussen støtter tanken om Slesvig-Holstens indlemmelse i Det tyske Forbund, mens Danmark ønsker at indlemme Slesvig i Danmark. Kongen dør imidlertid, inden har når at underskrive den nye forfatning.

Allerede under krigen er der blevet valgt en grundlovgivende forsamling som får til opgave at udarbejde et forslag til en fri forfatning, en grundlov. Den 5. juni 1849 underskriver Frederik VII grundloven, selv om han er betænkelig ved nogle af bestemmelserne. Efter 187 år med enevælde siden Frederik III får Danmark et demokrati.

I 1850 gifter Frederik VII sig for tredje gang - denne gang med bekendtskabet fra Fredericia i 1830'erne, Louise Rasmussen, som vies til venstre hånd. Det betyder, at deres børn ikke har arveret til tronen. Det betød, at deres evt. børn ikke havde arveret til tronen. Efter brylluppet, som finder sted Det sker i Frederiksborg Slotskirke, udnævnes Louise Rasmussen til lensgrevinde under navnet Danner. Den nyerhvervede titel hjælper dog ikke på befolkningens forargelse mangel. Med tiden driver hetzen mod grevinde Danner parret væk fra København. Det er især det finere borgerskab og aristokratiet, der deltager i denne chikanere. I 1854 køber de Jægerspris Slot af staten og tager ophold der. Efter kongens død lever grevinden en tilbagetrukket tilværelse. I 1873 opretter hun "Frederik 7.s Stiftelse til Velgørenhed". Året efter dør hun og begraves i haven til Jægerspris Slot.

Frederik VII er den sidste konge af den oldenborgske linie. Han dør den15. november 1863, kun 55 år gammel og gravsættes i Roskilde Domkirke. Han efterfølges på tronen af hertug Frederik Wilhelm af Glücksborg under navnet Christian IX. Det er egentlig hans hustru, Louise af Hessen-Kassel, der som niece af Christian VIII har arveret til tronen efter Kongeloven, men nu nyder hendes mand godt af denne arveret.

180812 Ved Københavns volde indføres forlænget åbningstid af Københavns porte til kl. 24.00.
1808113 Jørgen Roed, maler. Efter konfirmationen bliver han sendt på Kunstakademiet. I 1828 kommer han også på Eckersbergs malerskole. I 1831 vinder han den lille og i 1833 den store sølvmedalje. I 1837 får han en 2-årig rejseunderstøttelse fra Fonden ad usus publicos (Fonden til offentlige formål), og understøttelsen fornyes for de følgende 2 år. Størsteparten af tiden tilbringer han i Rom. Han vender hjem til Danmark i 1842, og i 1844 bliver han medlem af Akademiet. Han dør den 8. august 1888, 80 år gammel.
180827 Geheimestatsråd Ove Høeg Guldberg dør i Århus, hvor han er stiftsamtmand; han spillede en væsentlig rolle i det kup, som i 1772 førte til Struenses fald.
180828 Ove Høegh-Guldberg, statsmand, teolog og historiker er død, 76 år gammel. Han tog teologisk embedseksamen i 1754, hvorefter han påbegyndte videnskabelige studier. I 1761 blev han professor eloqventiæ (retorik) ved Sorø Akademi. I 1764 forlod han Sorø Akademi for at blive lærer for Arveprins Frederik og siden hans kabinetssekretær. Guldberg, som var både konservativ og dansksindet, er en arg modstander af Struensee og dennes reformer. Struensee, der som kong Christian VII's livlæge, gradvist tilranede sig magten. Efter Struensees fald kom Guldberg til at spille en vigtig rolle i den regering, der blev dannet, uden at han dog fik sæde i den. I 1774 blev h an udnævnt til kongens gehejmekabinetssekretær, i 1776 fiki han Dannebrogordenen, I 1776 blev han adlet og i 1984 blev han gehejmestatsminister og medlem af Gehejmekonseillet. Da kronprinsen den 14. april 1784 skulle optages i statsrådet umiddelbart efter sin konfirmation, lod Høegh-Guldberg sig selv optage i rådet for at bevare magten sammen med prinsen og enkedronningen. Men kronprinsen havde i samarbejde med bl.a. A.P. Bernstorff planlagt et statskup på denne dag. Kronprinsen havde sikret sig kongens underskrift på en ordre, som afskedigede hele statsrådet, og dermed var Høegh-Guldbergs rolle i dansk politik udspillet. Guldberg blev stiftamtmand i Aarhus Stift og tillige amtmand over Havreballegård og Stjernholm Amter. Han virkede i disse stillinger, indtil han efter eget ønske fratrådte som amtmand 1. april 1795 og som stiftamtmand 22. december 1802. I 1798 havde købt herregården Hald, hvor han levede sine sidste år.
1808221 Rusland angriber Sverige ved Abborfors i Finland uden krigserklæring, hvorved Finlandskrigen 1808-1809 indledes. I denne krig bliver Sverige støttet af Storbritannien, mens Rusland bliver støttet af Frankrig og dets allierede (blandt andet ærkefjenden Danmark-Norge), som vil have Sverige til at tilslutte sig Napoleons handelsblokade mod Storbritannien. Som et resultat af krigen mister Sverige den østlige del af Finland til Rusland. Finland bliver således en del af det russiske imperium indtil dets uafhængighed i 1917.
180833 Den danske zoolog Johan Christian Fabricius er død, han blev 63 år gammel. Sine skoleår tilbragte han for en del på gymnasiet i Altona, men kom i 1762 til Københavns Universitet. Samme år rejste han til Uppsala, hvor han i 2 år studerede under Carl von Linné, med hvem han sluttede et varigt venskab. Linné betragtede ham som sin dygtigste og mest begavede discipel. Siden fortsatte Fabricius sine studier i Tyskland, Holland og England. Efter at han var vendt tilbage til København i 1764, begyndte han på udarbejdelsen af sit berømte værk Systema entomologiæ, der udkom i 1775. Pga. de økonomiske omstændigheder rejste Fabricius til udlandet og fortsatte med iver sine studier, navnlig i Tyskland, Holland og England, hvor han overalt stiftede bekendtskab med fremragende lærde. I en periode er han professor ved Universitetet i Kiel.
1808313 Christian VII dør i Rendsborg.
1808322 Søhelten Peter Willemoes falder i Slaget ved Sjællands Odde, kun 24 år gammel. Allerede som tolvårig blev han elev på Søkadetakademiet, og i 1800, da han var sytten år, fik han sin første officersgrad som sekondløjtnant, hvorefter han havde tjeneste på linjeskibene "Louise Augusta" og "Danmark". I Slaget på Reden den 2. april 1801 høstede han stor berømmelse. Han fik kommandoen over et flådebatteri, en synkefri flåde med 24 kanoner. Det kom til at ligge over for de to store engelske linjeskibe "Elephant" (med den navnkundige engelske admiral Horatio Nelson om bord) og "Ganges". Efter godt 1½ times kamp måtte Willemoes give op og lade batteriet drive ud af kampzonen. Han tog til Sankt Petersborg for at gå i russisk tjeneste, men vendte hjem, efter at englændernes havde taget vores flåde i 1807. Peter Willemoes var om bord på linjeskibet "Prinds Christian Frederik" med 68 kanoner og en besætning på 576 mand på vej til Storebælt fra Norge, da han ud for Sjællands Odde mødte de en engelsk flådeenhed bestående af to linjeskibe, en fregat og to mindre skibe. Efter nogle timers kamp måtte de give op, og kaptajnen satte "Prinds Christian Frederik" på grund, så det ikke skulle falde i englændernes hænder. Om bord var 132 sårede og 69 dræbte, og blandt de dræbte var den 24-årige Peter Willemoes. Liget af Willemoes blev fundet i strandkanten på Sjællands Odde. Ved heltens gravsted på Odden Kirkegård blev der rejst et mindesmærke udført af billedhuggeren C.F. Køppen. Grundtvig, som var en nær ven af Willemoes, forfattede teksten:

""De snekker mødtes i Kveld paa Hav,
og Luften begyndte at gløde.
De leged alt over den aabne Grav,
og Bølgerne giordes saa røde.
Her er jeg sat til en Bautasten
at vidne for Slægter i Norden
Danske de vare, hvis møre Ben
under mig smuldre i Jorden
Danske af Tunge, af Æt og af Id
thi skal de nævnes i løbende Tid
Fædrenes værdige Sønner.

1808324 Det sidste danske linieskib Prins Christian Frederik bliver nedkæmpet af engelske skibe i Kampen ved Sjællands Odde.
1808329 Koldinghus brænder natten mellem mellem 29. og 30. marts, angiveligt fordi indkvarterede spanske tropper har fyret for kraftigt i kakkelovnene. Under Napoleonskrigene er Danmark blevet allieret med Frankrig og Spanien, bl.a. pga. det britiske angreb på København i 1801 og beslaglæggelse af den danske flåde i 1807. Branden ødelægger store dele af slottet, som henligger i mange år som en ruin.
1808420 Napoleon III, Frankrigs første præsident 1848-1852 og sidste kejser 1852-1870. Han er søn af Napoleon Is steddatter Hortense de Beauharnais og (officielt) af Napoleons broder Louis Bonaparte. Sin ungdom tilbringer han i landflygtighed forskellige steder i Europa, hvor han prøver at placere sig som Bonaparte-familiens officielle tronarving. To mislykkede kupforsøg fører i 1840 til livsvarigt fængsel, hvorfor han 1846 flygter til England. Efter Februarrevolutionen sejrer han ved præsidentvalget i 1848. I december 1851 begår han statskup med hærens hjælp og arresterer de ledende politikere. Efter en forfatningsændring året efter genindfører han kejserdømmet med sig som Napoleon III. I 1870 fører han landet ind i Den fransk-tyske krig, hvilket fører til hans fald. Han bliver fanget af preusserne i slaget ved Sedan september 1870 og næsten omgående erklæret for afsat i Paris. Han tilbringer sine sidste år med familien i eksil i England, hvor han dør af sygdom den 9. januar 1873, 64 år gammel.
180863 Jefferson Davis, amerikansk soldat og politiker. Han bliver uddannet på West Point i 1828 og tjener i hæren til 1835. Fra 1844–1851 er han edlem af Repræsentanternes Hus for demokraterne i Mississippi. Under den amerikanske borgerkrig er han præsident for sydstaterne. Han dør den 6. december 1889, 81 år gammel.
180881 Britiske tropper lander i Portugal for at trænge Napoleons franske tropper tilbage, de har besat hele den iberiske halvø.
1808819 Hans Lassen Martensen, teolog. Som teologisk student og ung kandidat hører han til den grundtvigske kreds, men bliver siden hen en stærk modstander af grundtvigianismen. I 1838 bliver han lektor og i 1840 professor i teologi ved Københavns Universitet. I 1854 efterfølger han J.P. Mynster som Sjællands biskop, en post, han bevarer til sin død den 3. februar 1884.
1808106 Frederik VII, søn af Christian VIII og Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, konge af Danmark 1848-1863. Forældrene bliver skilt et år efter hans fødsel pga. Charlotte Frederikkes affære med komponisten Edouard du Puy. Hun bliver forvist til Horsens og får aldrig mere lov til at se sin søn. Som 20-årig gifter han sig med Frederik VI's yngste datter, Vilhelmine. Med tiden bliver ægteskabet præget af Frederiks udskejelser og hensynsløshed over for hustruen. Til sidst bliver det for meget for Frederik VI, der i 1834 forviser ham til Jægerspris Slot og forlanger skilsmisse for datteren. Under et ophold i Fredericia møder han den kvinde der får størst betydning for ham, danserinden og senere modehandlerske Louise Rasmussen.

Den 20. januar 1848 dør Christian VIII og efterfølges af sin uerfarne 39-årige søn, Frederik VII. Det var med bange anelser, offentligheden tager imod ham, da han ikke har vist den store interesse for politik. Når han alligevel bliver en af de mest populære konger i danmarkshistorien, skyldes det først og fremmest, at han opgiver enevælden og giver Danmark en fri forfatning med Junigrundloven.

Bølgerne fra den franske februarrevolution når Danmark, og den 18. marts 1848 kræver hertugdømmerne Slesvig optaget i Det tyske Forbund, hertugdømmerne skal forenet under en fri forfatning. Disse krav fører til et nationalliberalt borgermøde den 20. marts på Casino-teatret i København, hvor man kræver kongens ministerium afsat og en fri fælles forfatning for Danmark og Slesvig. Under parolen "Danmark til Ejderen", ankommer en stor demonstration, anført af borgerrepræsentationen, næste dag til slotspladsen. Regeringen er skyndskomt trådt tilbage kort forinden, og kongen møder demonstrationen med ordene: "Det glæder mig at kunne sige Dem, at jeg allerede har forekommet det, hvorom de beder mig. Det gamle ministerium er opløst".

To dage senere udnævnes et nyt ministerium med deltagelse af både liberale og konservative. Kongen erklærer overfor det nye ministerium, at han nu betragter enevælden som ophørt og sig selv som konstitutionel konge. Kongen vil kun møde i statsrådet, når han bliver indbudt.

Den danske regering slår fast, at Slesvig under alle omstændigheder skal forblive dansk, mens Holsten er velkommen til at slutte sig til Det tyske Forbund. Disse uenigheder resulterer i 1848 i Treårskrigen, hvor det i første omgang lykkes den danske hær at besætte Slesvig ned til Ejderen. Preussen griber ind, og efter et dansk nederlag ved Slesvig by bliver Jylland besat op til Århus. I august dikterer stormagterne våbenhvile, men Danmark nægter at give afkald på nogen del af Slesvig, hvorfor krigen fortsætter. Efter dansk sejr ved Fredericia trækker Preussen sig ud af krigen og slutter våbenstilstand med danskerne. De slesvig-holstenske oprørere fortsætter krigen på egen hånd, indtil de den 25. juli 1850 lider et afgørende nederlag i det største slag i danmarkshistorien. Under slaget på Isted Hede kæmper 40.000 danske soldater mod 34.000 slesvig-holstenere, og da slaget slutter 12 timer senere er resultatet 5.500 døde og sårede.

Krigen slutter således med en dansk militær sejr. Til gengæld må danskerne opgive parolen Danmark til Ejderen og i 1855 indføre en helstatsforfatning for Danmark, Slesvig og Holsten. Men tre år senere erklærer holstenerne den ugyldig. Preussen støtter tanken om Slesvig-Holstens indlemmelse i Det tyske Forbund, mens Danmark ønsker at indlemme Slesvig i Danmark. Kongen dør imidlertid, inden har når at underskrive den nye forfatning.

Allerede under krigen er der blevet valgt en grundlovgivende forsamling som får til opgave at udarbejde et forslag til en fri forfatning, en grundlov. Den 5. juni 1849 underskriver Frederik VII grundloven, og Danmark får et demokrati efter 187 år med enevælde.

Kort tid efter Treårskrigens afslutning gifter Frederik 7. sig for tredje gang - denne gang med bekendtskabet fra Fredericia i 1830'erne, Louise Rasmussen. Efter brylluppet udnævnes Louise Rasmussen til lensgrevinde under navnet Danner. Den nyerhvervede titel hjælper dog ikke på befolkningens forargelse mangel. Med tiden driver hetzen mod grevinde Danner parret væk fra København. I 1854 køber de Jægerspris Slot af staten og tager ophold der. Efter kongens død lever grevinden en tilbagetrukket tilværelse. I 1873 opretter hun "Frederik 7.s Stiftelse til velgørenhed". Året efter dør hun og begraves i haven til Jægerspris Slot.

Frederik VII er den sidste konge af den oldenborgske linie. Han dør i 1863, kun 55 år gammel, og bliver begravet i Roskilde Domkirke.

18081122 Thomas Cook, grundlægger af Thomas Cook travel agents.
1808124 Napoleon afskaffer den spanske inkvisition. Den moderne spanske inkvisition blev oprettet i Rom den 1. november 1478 af pave Sixtus IV. Han imødekom en ansøgning fra Isabella af Kastilien og Ferdinand II af Aragonien. I ansøgningen anmodede de om oprettelsen af en domstol til at forfølge "falske" kristne, kættere, jøder og muslimer.
18081224 Danmarks første juletræ tændes - det sker på Holsteinborg slot.
18081229 Andrew Johnson, demokratisk politiker, USA's 17. præsident, militærguvernør over Tennessee. Han bliver vicepræsident i 1865 og efter snigmordet på Lincoln overtager han præsidentembedet. Hans republikanske modstandere (fjender) fremtvinger en rigsretssag, som dog falder med 1 stemme. Andrew Johnson dør i 1875.
180914 Louis Braille, fransk lærer, opfinder af et læsesystem for blinde; han dør i 1852.
1809115 Pierre Joseph Proudhon, fransk social reformator og anarkist. Efter 1848-revolutionen bliver han indvalgt i Nationalforsamlingen. Kendt for sin udtalelse: "Al ejendom er tyveri". Proudhons idegrundlag afviger fra Marx's mere autoritære opfattelse ved at være liberal socialist. Han dør i 1865.
1809116 Forsøg på oprør mod Napoleon i Tyskland.
1809117 Der bliver udstedt en kancelliplakat, som fastslår, at kun læger må underskrive recepter.
1809119 Edgar Allan Poe, amerikansk digter, skribent, redaktør og anmelder. Som ung bryder han med det etablerede samfund og med et stigende alkohol- og narkotikamisbrug slår han igennem som journalist og anmelder. Han er bedst kendt for sine makabre fortællinger og er en af de første amerikanere, der eksperimenterer med novelleformen. Han regnes som foregangsmand til den moderne kriminalgåde med sin novelle "Dobbeltmordet i Rue Morgue", ligesom han også får en del af æren for udviklingen af science fiction. Poe dør den 7. oktober 1849, 40 år gammel.
180923 Felix Mendelssohn Bartholdy, tysk komponist, pianist, organist og dirigent. Mendelssohns værker indbefatter symfonier, koncerter, oratorier og klaver- og kammermusik. Til hans mest spillede værker hører Bryllupsmarchen fra "En Skærsommernatsdrøm". Han dør den 4. november 1847, 38 år gammel.
180927 Frederik Paludan-Müller, digter. Han studerer jura, skønt han ved med sig selv, at han hellere vil være forfatter. I 1831 debuterer han med "Raab til Polen", hvori han beskriver den polske frihedskamp. Så følger det dramaet "Amor og Psyche" i 1834 og samme år "Lucifers Fald". Da han bliver juridisk kandidat i 1835, er han allerede et etableret navn i den danske litterære verden. Af stor betydning for hans udvikling og dannelse er det nære venskab med søstrene Borch i Sorø. Charite, den tredje og yngste, plejer ham under en alvorlig sygdom, der rammer ham i 1837. Året efter bliver de gift og tager på en toårig dannelsesrejse til Paris, Napoli og Rom. Fra rejsen hjembringer Paludan-Müller dramaet "Venus (1841)" og først og fremmest første del af hans hovedværk udviklings- og versromanen "Adam Homo" (1842) om den svage Adam, der tydeligvis har træk til fælles med forfatteren. Resten af det store værk idkommer i 1845 og 1848. Jeg stiftede bekendtskab med værket i min skoletid, og mens jeg var værnepligtig i Aalborg 1961-1962, læste jeg værket fra ende til andet - og var lettere beruset i flere uger. Han dør den 27. december 1876, 67 år gammel.
1809211 Den amerikanske ingeniør og opfinder Robert Fulton får patent på et dampskib. I 1807 byggede han og Robert R. Livingston North River Steamboat, som transporterede passagerer mellem New York City og op ad Hudson-floden til hovedstaden Albany.
1809212 Charles Darwin, engelsk naturvidenskabsmand, kendt som opdageren af "baturlig udvælgelse". Charles Darwin fødes i Shrewsbury, England. Han studerer medicin ved Edinburgh og efterfølgende teologi og naturvidenskab ved Cambridge. I 1831 tager han med som naturvidenskabsmand på HMS Beagle, som skal foretage en videnskabelig undersøgelse af farvandene udfor Sydamerika. På denne langvarige ekspedition, som afsluttes i 1836, finder Darwin fossiler af uddøde dyr, der minder om nutidens arter, og på Galapagos ser han variationer af planter og dyr, som minder om de sydamerikanske arter. H.M.S. Beagle besøger også mange øer i Stillehavet, Tahiti, New Zealand og Australien og overalt indsamler og studerer Darwin de dyr og planter, han støder på. I 1846 udgiver Darwin et værk om sine geologiske og zoologiske opdagelser. Darwin begynder at udvikle han sine kendte teorier om evolution og selektion (naturlig udvælgelse). Det første princip om evolution er kendt og fremført af tidligere videnskabsmænd. Darwins originale bidrag er teorien om, at den drivende kraft bag udviklingen er den såkaldte naturlige udvælgelse. I 1859 udgiver han sit hovedværk "On the Origin of Species by Means of Natural Selection" (Arternes oprindelse). I 1871 udgiver han værket "The Descent of Man", hvori han postulerer, at den menneskelige race nedstammer fra tidligere mere primitive former. Disse teorier møder skarp kritik fra religiøs side, og kritikken er ikke forstummet. Darwin dør i 1882.
1809212 Abraham Lincoln, USA. 16. præsident, fødes i en fattig bjælkehytte i Kentucky. Efter at have gennemført et jurastudium begynder han at praktisere i 1837. Han bliver valgt ind i delstatsforsamlingen fra 1834-1842 for staten Illinois. I 1858 stiller Lincoln op til senatet. Han taber valget, men hans deltagelse i mange politiske debatter gør ham kendt. I 1860 stiller Lincoln, som er modstander af slaveri, op til præsidentvalget for det nystiftede republikanske parti og bliver valgt. Lincoln tiltræder som præsident den 4 marts 1861, men allerede den 12 april 1861 angriber sydstatstropper Fort Sumter ved Charleston iSouth Carolina - og borgerkrigen er igang. Loncoln forsøger forgæves at holde sammen på Unionen, men tre dage senere erklærer han USA i oprørstilstand og indkalder 75.000 til unionshæren. Den 2. april 1965 indtager unionsstyrkerne Richmond, og krigen er forbi. En uge senere mødes generalerne Lee og Grant i retsbygningen i den lille by Appomattox, hvor de skulle forhandle om sydens endelige overgivelse. Allerede den 14. april 1865 bliver Lincoln myrdet i Ford's Theatre i Washington. Gerningsmanden, som stikker af, bliver sporet til Virginia, hvor han bliver skudt ned. Lincoln bliver begravet i sin hjemby Springfield, Illinois.
1809313 I Stockholm gennemføres et ublodigt kup mod den ubegavede og uduelige kong Gustav IV Adolf. Kongens farbroder, den gamle hertug Karl, bliver indsat som ny konge, Karl XIII. Gustav Adolf dør den 7. februar 1837, ensom, alkoholiseret og fattig efter 28 år i eksil.
1809322 Karl XIII bliver konge af Sverige, efter at Gustav 4. Adolf var blevet afsat ved et statskup.
180954 Metersystemet indføres i Danmark med virkning fra 1. april 1812
1809513 Den franske hær under ledelse af Napoleon erobrer Wien.
1809531 Den østrigske komponist Josef Haydn dør i Wien, 77 år gammel.
180963 Kirkeejere mister deres "kaldsret" og kan ikke længere selv ansætte præster. Istedet kan de foreslå kandidater for kongen, som derpå vælger og ansætter.
180964 Billedkunstneren og arkitekten Nicolai Abildgaard, (Nicolai Abraham Abildgaard), søn af arkivtegneren Søren Abildgaard og bror til naturvidenskabsmanden P.C. Abildgaard, er død, 64 år gammel. Abildgaard fandt ofte inspiration i den antikke kunst og kultur og nordisk sagnhistorie. I 1764 begynder han på Kunstakademiet, hvor han i 1767 vinder den store guldmedalje i 1767. I 1772 modtager han efter konkurrence et stipendium og tager til Rom, hvor han studerer antikkens skulptur og arkitektur og højrenæssancens udsmykninger af bl.a. Rafael og Michelangelo. "Den saarede Filoktet" fra denne periode, som findes på Statens Museum for Kunst, markerer et højdepunkt i hans produktion. I 1778 bliver medlem af Kunstakademiet, og samme år udnævnes han til professor. I en årrække er han tillige direktør for akademiet. Fra 1778-1791 udsmykker han riddersalen på Christiansborg Slot med ti malerier af de oldenborgske kongers bedrifter fra Christian I til Christian VII. Ved slottets brand i 1794 bliver kun tre kongebilleder reddet. I 1789 illustrerer han Jens Baggesens danske oversættelse af Ludvig Holbergs "Niels Klims underjordiske Rejse".
180975 Ved den lille by Wagram uden for Wien besejrer Napoleon i løbet af to dage en østrigsk hær under ærkehertug Karl. Slaget er medvirkende til, at Østrig ved Wienerfreden samme år må afstå store landområder.
180976 Pave Pius VII, som har udelukket Napoleon fra kirken, tages til fange af franske soldater. I 1804 havde samme pave deltaget i Napoleons kejserkroning i Notre Dame i Paris.
1809728 Englænderne under sir Arthur Wellesley (senere Hertug af Wellington) slår franskmændene under marskal Victor ved slaget ved Talavera, sydvest for Madrid.
180986 Alfred Tennyson, én af den victorianske tids største poeter. Han giver allerede som dreng store løfter og skriver et større episk værk som 15 årig. I 1827 begynder Tennyson på Cambridge, som han forlader uden afsluttet uddannelse i 1831. Han er kendt for sine idyller og skriver ofte digte om sagn fra kong Arthur. Få poeter har produceret anerkendte mesterværker indenfor så mange forskellige genrer som Tennyson.

Hans bedst kendte digt er formentlig nedenstående, der skildrer det britiske lette kavaleris selvmordsangreb under slaget ved Balaclava i Krimkrigen den 25. oktober 1854. 246 af 637 soldater bliver dræbt eller såret under angrebet. Digtet er et tidligt eksempel på journalistik.

The Charge Of The Light Brigade
'Forward the Light Brigade!'
Was there a man dismay'd?
Not tho' the soldier knew
Someone had blunder'd:
Their's not to make reply,
Their's not to reason why,
Their's but to do and die:
Into the valley of Death
Rode the six hundred.

Tennyson dør i 1892.

180989 William Barret Travis, sagfører og officer i revolutionshæren. Han leder de texanske styrker i slaget ved Alamo og dør her den 6. marts 1836.
1809917 Sverige og Rusland indgår en fredsaftale i den finske krig. Den østlige del af Sverige-Finland (omtrent det nuværende Finland) bliver løsrevet fra Sverige og gjort til storhertugdømmet Finland som en del af det Russiske Kejserdømme.
1809918 Royal Opera House i London åbner. Det kaldes også "Covent Garden" efter området det ligger i, eller bare "The Garden". Bygningen bruges af Royal Opera, Royal Ballet og Orchestra of the Royal Opera House. Den nuværende bygning er det tredje operahus på stedet.
18091210 Danmark og Sverige underskriver en fredstraktat i Jønkøbing.
18091216 Ægteskabet mellem Napoleon Bonaparte og Josephine opløses efter 13 år.
18091224 Kit (Christopher) Carson, amerikansk grænsepioner og folkehelt. Han deltager i borgerkrigen på Unionens side og ender som oberst. Carson City, Nevada er opkaldt efter Kit. Han dør i 1868.
18091229 William Gladstone, engelsk premierminister i fire perioder. Han dør i 1898.
181012 Hærens Dyrlægekorps oprettes. Det får senere navnet Den danske Hærs Veterinærtjeneste og nedlægges 1. september 1965.
181023 Leo XIII, italiensk-født pave. Han er pave fra den 20. februar 1878 til sin død. 20. juli 1903, 93 år gammel.
1810222 Frederic Chopin, polsk kompo- og pianist. Benævnt 'Mozarts efterfølger'. Som 7-årig giver han sin første offentlige koncert; Chopin dør i 1849.
1810224 Den britiske videnskabsmand Henry Cavendish er død, han blev 78 år gammel. Han blev kendt for sin opdagelse af hydrogen (brint). Han kaldte den nyopdagede gas "brændbar luft", beregnede gassens densitet og beskrev forbrændingen, som danner vand. Antoine Lavoisier gentager senere Cavendish's forsøg, og giver grundstoffet dets nuværende navn brint.
181031 Frédéric François Chopin, polsk komponist og klavervirtuos af polsk-fransk afstamning. Han betragtes som en af de vigtigste repræsentanter for den romantiske periodes musik. Chopin bliver født i Zelazowa Wola, en landsby i Hertugdømmet Warszawa. Han vokser op i Warszawa, hvor han også får sin musikalske uddannelse. Han når at komponere mange værker for klaver, inden han i 1830 i en alder af 20 år forlader Polen umiddelbart før Novemberopstanden. Som mange andre polske flygtninge bosætter han sig i Paris. I løbet af de følgende 19 år giver han kun ca. 30 offentlige koncerter. Han holder mest af at spille under hyggeligere forhold som i byens saloner eller hjemme i sin lejlighed. I Paris ernærer han sig som komponist og klaverlærer. Efter en del romantiske forhold til forskellige polske kvinder, herunder en mislykket forlovelse, lever Chopin fra 1837 til 1847 sammen med den franske forfatterinde Armandine Dupin (med pseudonymet "George Sand"). Det meste af sit liv døjer Chopin med dårligt helbred; han dør i Paris i 1849 i en alder af 39 år.
1810311 Napoleon Bonaparte ægter - ved fuldmagt - ærkehertuginde Marie Louise, datter af kejser Frantz II af Østrig. Samme år er han blevet skilt fra Joséphine de Beauharnais, formentlig pga. barnløshed.
181042 Napoleon gifter sig med Marie Louise, datter af den østrigske kejser. Inden et år får de en søn, kongen af Rom.
181043 I Danmark gøres koppevaccination obligatorisk ved lov for alle børn, inden det fylder 7 år.
1810414 Den unge digter Steen Steensen Blicher ansættes som adjunkt ved Randers Latinskole. Allerede året efter forlader han dog stillingen.
181052 Hans Christian Lumbye, dansk komponist og dirigent bliver født. Han får sin første musikundervisning i Odense, hvor han som 14-årig bliver trompeter i det lokale regimentsorkester. Året efter får han svendebrev som trompeter, og som 19-årig vendte han tilbage til sin fødeby, København, hvor han i 1829 får stilling som trompeter i den kongelige hestgarde. Ved siden af dette arbejde er Lumbye i 1830'erne en flittig musiker i Københavns Stadsmusikantorkester. I 1840 samler han sit eget orkester, og da Tivoli åbner i 1843, bliver han leder af koncertsalens orkester. De følgende 30 år skriver han knap 700 danse, først og fremmest polkaer, valse (fx Amélie Vals, 1846) og galopper (fx Champagnegalop, 1845) til orkestret. Lumbye skaber en lys og let orkesterklang gennem brug af klokke, triangel og citer (fx i Drømmebilleder, 1846). En række udenlandske turnéer bringer ham international anerkendelse. Tre af Lumbyes galopper, Telegraph-Galop, Champagne-Galop og Kjöbenhavns Jernbane-Damp-Galop, optages i den danske kulturkanon. Lumbye dør den 20. marts 1874.
181053 Den engelske, romantiske digter Lord Byron svømmer over strædet ved Hellespont (i dag Dardanellerne). Byron er inspireret af den græske myte om de to elskende Hero and Leander. Leander havde set Hero, den jomfruelige præstinde for Afrodite ved Sestos, og var blevet forelsket, så om natten svømmede han over Hellespont for at besøge hende ledet af lyset fra hendes tempel. En stormfuld nat går lyset ud, og Leander drukner. Da Hero ser hans døde legeme, drukner hun sig.
181055 Emilius Ferdinand Nobel, tobaksfabrikant. Han dør den 5. juni 1892, 82 år gammel.
1810519 Orla Lehmann, dansk politiker og cand.jur. Fra 1832 fortaler for de unge liberale akademikere. Han støtter i 1836 oprettelse af Trykkefrihedsselskabet, som arbejder for at fremme det danske sprog i Slesvig. Ved stavnsbåndsjubilæet i 1838 taler han for afskaffelse af fæstevæsenet. Efter Christian VIII's tronbestigelse i 1839 organiserer han et studentermøde, der fremsætter ønsket om en forfatning som den norske Eidsvollforfatning. I 1841 holder han en tale mod enevælden til en forsamling af bønder på Falster, hvorfor han året efter kommer tre måneder i fængsel. Det gør ham populær over hele landet, og med sin proklamation "Danmark til Ejderen" svinger han de liberale i nationalliberal retning. Fra 1840-1848 er Lehmann medlem af Københavns Borgerrepræsentation og af Stænderforsamlingen i Roskilde, hvor han arbejdede for bondesagen, og i 1846 foreslår han en fællesforfatning for Danmark og Slesvig. Lehmann er hovedmanden bag henvendelsen til Frederik VII den 21. marts 1848, som fører til dannelsen af Martsministeriet med nationalliberal deltagelse; selv bliver han minister uden portefølje. Han får stor indflydelse på det af D.G. Monrad udarbejdede grundlovsudkast, men får ikke sæde i Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Lehmann er medlem af Folketinget fra 1851-1853 og De Nationalliberales leder i Landstinget fra 1854 til sin død. Lehmann skriver udkastet til Novemberforfatningen af 1863, som udløser krigen i 1864. Efter nederlaget i 1864 er Lehmanns indflydelse begrænset, og han dør den 13.9.1870.
1810526 Christen [Schiellerup] Købke, dansk maler. Købke vokser op i et borgerligt miljø, først i Hillerød og fra 1819 på Kastellet i København, hvor hans far er bagermester og leder af det militære bageri. Købke begynder som dreng på Kunstakademiet i 1822; fra 1828 med C.W. Eckersberg som lærer. I 1832 opnår Købke den store sølvmedalje. Han maler en række billeder af Frederiksborg Slot i forskellige belysninger. Købkes malerier af slottet og også kastellet er en slags erindringsstykker. I 1832 erhverver bagermester Købke et stateligt hus ved Sortedamssøen, hvor Christen også får bolig og atelier, og Købke begynder nu at male sine nye omgivelser. Købke bliver i 1837 gift med sin slægtning Susanne Cecilie Købke, og parret får en selvstændig lejlighed i hjemmet ved Sortedamssøen. Købke udfører en række mindre studier langs Sortedamssøen. I midten af 1830'erne optræder han mere eller mindre som lærer for de lidt yngre malere J.Th. Lundbye, Dankvart Dreyer og Lorenz Frølich. 1838-18 40 rejser Købke over Venezia og Rom til Napoli og Capri, hvor han oplever en lang og lykkelig arbejdsperiode sammen med bl.a. malerne Georg Hilker og Constantin Hansen. Købke dør den 7.2.1848 døde af lungebetændelse.
181068 Robert Schumann, tysk komponist; han dør i 1856.
1810626 Den franske opfinder Joseph Michel Montgolfier er død, 69 år gammel. Sammen med sin broder Jacques-Étienne Montgolfier er han en af luftfartens pionerer og kendt som opfinder af Montgolfièren, varmluftsballonen. Den 4. juni 1783 demonstrerede de for publikum en opstigning med en ballon af silke, hvor luften blev opvarmet over et bål med en ballon fæstet til en line. Ballonen gennemførte en flyvning på ca. 2 km, i en højde af 1600-2000 meter. Under efterfølgende forsøg blev der opsendt et får, en gås og en hane. Dette blev udført i Versailles i overværelse af kong Ludvig XVI for at få kongens tilladelse til forsøg med mennesker om bord. Et sådant blev gennemført den 21. november 1783 med to personer om bord.
181071 Kong Louis af Holland abdicerer efter pres fra Napoleon.
181075 Phineas T. Barnum, cirkusmand; udvikler "The Greatest Show on Earth" og "Barnum and Bailey Circus. han dør i 1891.
181079 Holland bliver annekteret af Napoleon efter at Louis Napoleon, hans broder har abdiceret.
181085 Kejser Napoleon erklærer skat på alle kolonivarer, som importeres til Frankrig.
1810810 Grev Camillo Benso di Cavour, den afgørende kraft bag Italiens samling og landets første premierminister. Cavour dør i 1861.
1810821 Den svenske Ståndsriksdag vælger Jean Baptiste Bernadotte, fransk marskal under Napoleon fra 1804, til kronprins af Sverige. Efter Karl XIII's død i 1818 bliver Bernadotte konge af Sverige og Norge under navnet Karl XIV Johan. Han grundlægger således den nuværende svenske kongeslægt, Bernadotte.
1810828 Napoleons marskal Jean Baptiste Bernadotte vælges med Napoleons billigelse til kronprins af Sverige, og i 1818 bliver han konge under navnet Karl XIV Johan.
1810916 update Mexico løsriver sig fra Spanien, som har styret landen siden 1521 - dagen har siden været Mexicos uafhængighedsdag.
1810919 Jens Peter Trap, kabinetssekretær for Frederik VII og topograf. Ved Frederiksborg Slots Brand den 17. december 1859 er han med til at redde henved 300 malerier og en del antikke møbler fra flammerne, og kongen belønner ham med gehejmeetatsrådstitlen. Han betydelige litterære produktion begynder i 1842 med udgivelsen af den danske Hof- og Statskalender. Mest kendt er han for "Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark", som udkommer i 1856-1860. Han dør den 21. januar 1885, 74 år gammel.
1810926 Den svenske Riksdag vedtager en tronfølgerlov, der gør Jean-Baptiste Bernadotte til svensk tronfølger. Bernadotte var fransk feltmarskal under Napoleon fra 1804. Efter Karl XIIIs død i 1818 bliver Bernadotte konge af Sverige og Norge under navnet Karl XIV Johan og grundlægger således den nuværende svenske kongeslægt, Bernadotte.
1810103 Danmarks første dyrskue afholdes i Randers.
1810107 Peter Faber, digter ("Højt fra træets grønne top"). Han dør i 1877.
1810107 Peter Faber, digter ("Højt fra træets grønne top" m.fl.) og telegrafdirektør. Han dør i 1877.
18101027 USA annekterer den tidligere spanske koloni Vestflorida.
1810113 Karl Baedecker, tysk forfatter af rejsehåndbøger. "Verlag Karl Baedeker" er Tysklands ældste rejsebogsforlag med mere end 150 titler med destinationer over hele verden og på mere end 10 sprog. Han dør i 1859.
18101224 Wilhelm Marstrand, dansk maler, uddannet på Kunstakademiet fra 1826-1833 under C.W. Eckersberg og regnes for at tilhøre den danske guldalder. I sine unge år maler han fortrinsvis københavnske hverdagsmotiver, og fra 1830 får han mange bestillinger på portrætter af det københavnske borgerskab. Marstrand er første gang i Italien i 1836 og bliver storleverandør af idealiserede italienske folkelivsskildringer. Han bliver medlem af Akademiet i 1843 og professor i 1848. Han er desuden direktør for Akademiet 1853-1857 og fra 1863 til sin død den 25. marts 1873, 62 år gammel.
181118 Slaveoprør i New Orleans, Louisianna.
181119 I den skotske fiskerby Musselburgh afholdes verdens første golfturnering for kvinder.
181125 George III af Storbritannien fratages regeringsmagten pga. tiltagende sindssygdom. Ifølge en anekdote skal kongen have givet hånd til et egetræ i den tro, at det var Frederik den store. Landets styre overdrages til prinsen af Wales, den senere George IV efter faderens død den 29. januar 1820.
1811220 Østrig erklærer sig selv fallit. Napoleon besatte Wien i 1805 og 1809 og opløste det hellige romerske imperium, hvilket var med til at tømme nationens skatkammer.
1811320 Napoleon Bonaparte II, Napoleons søn, konge af Rom.
1811331 Robert Wilhelm Bunsen, tysk kemiker, som i 1859 opdager, at hvert grundstof udsender lys med en for det særlig bølgelængde, en opdagelse, som fører frem til spektralanalysen; lægger navn til bunsen brænderen; han dør i 1899.
1811415 Chang og Eng Bunker, Siam (i dag Thailand). Tvillingerne er fra fødslen delvist sammnvoksede. De rejser til USA i 1829, hvor de deltager i udstillinger og shows. I 1843 bliver de gift med to søstre, Adelaide Yates med Chang og Sarah Anne Yates med Eng. De får henholdsvis 10 og 11 børn. Chang og Eng har givet navn til "siamesiske tvillinger".
1811423 Johan Peter Colding foretager som den første dansker en flyvning i ballon ved Blegdammen. Senere samme år foretager han en egentlig flyvning fra eksercerpladsen foran Rosenborg Slot.
1811515 Paraguay erklærer tidligt om morgenen sin uafhængighed, efter at man aftenen forinden er påbegyndt er opgør mod det spanske styre.
1811614 Harriet Beecher Stowe, amerikansk forfatter ("Onkel Toms Hytte"); hun dør i 1896.
181175 I Venezuela erklærer 7 ud af 10 provinser sig for selvstændige og løsriver sig som det første latinamerikanske land fra Spanien.
1811713 George G. Scott, engelsk arkitekt.
1811718 William Makepeace Thackery, engelsk forfatter, kendt for sin satiriske beskrivelser, som måske er mere afslørende end Dickens; han dør i 1863.
1811814 England besætter Java.
1811814 Paraguay erklærer sig uafhængig af Spanien.
1811913 Frederik Læssøe (Werner Hans Frederik Abrahamson Læssøe), dansk officer, deltager i Treårskrigen. Ved krigsudbruddet i 1848 er han stabschef ved hæroverkommandoen og deltager i kampene ved Bov, Nybøl og Dybbøl. Efter nederlaget ved Egernførde bliver han fjernet fra overkommandoen. Som medlem af general Ryes stab deltager han i Slaget ved Kolding i 1849. Bliver udnævnt til oberst i 1850 og fører 12. bataljon i Slaget på Isted Hede, hvor han falder. Han dør den 25. juli 1850, 38 år gammel. BTW H.C. Andersen er en nær ven af Frederik Læssøe og hans familie.
18111011 Den første dampdrevne færge, the Juliana, begynder at sejle mellem New York City og Hoboken, New Jersey.
18111022 Franz Liszt, ungarsk klavervirtuos og komponist, den mest betydelige pianist i 1800-tallet. Han studerer først i Wien, bla under den kendte Antonio Salieri, inden har flytter til Paris og indleder sin karriere. Fra 1839-1847 tournerer han rundt i hele Europa. Fra 1848-1861 er han musikdirektør ved hoffet i Weimar. Liszt dør i Bayreuth i 1886.
18111027 Isaac Merit Singer, amerikansk opfinder og producent af sygemaskiner til hjemme- og industriel brug. Han får patent for symaskinen, men sagsøges af Elias Howe, som påstår allerede at have gjort denne opfindelse. Singer dør i 1875.
18111224 Københavns første juletræ bliver tændt hos Frederikke Louise og dr. Martin Lehman i Ny Kongensgade. Selv om de nysgerrige københavnere trykker næserne flade mod ruderne for at se det underlige syn, vækker det i første omgang kun undren og hovedrysten. Der skal gå flere år, inden befolkningen tager denne skik til sig.
18111224 De to orlogsfartøjer HMS St. George og HMS Defence, tilhørende den britiske Østersøflåde, strander og totalforliser ved Thorsminde på Jyllands vestkyst under en orkan. Det er den største strandingskatastrofe hidtil. 1.391 omkommer og kun 18 reddes.
1812119 Under kommando af hertugen af Wellington erobrer britiske tropper Ciudad Rodrigo i Spanien. Senere på året fordriver de den spanske regering fra Madrid.
181223 Carl Eduard Rotwitt, jurist og politiker. Han vælges til Folketinget i 1849, og i 1853 bliver han dets formand, hvilket han er til 1859. Han er konseilspræsident (statsminister) og justitsminister fra 1859 til sin tidlige død den 8. februar 1860, 47 år gammel.
181227 Lord Byron holder sin jomfrutale i Overhuset.
181227 Charles Dickens, engelsk, viktoriansk forfatter, fødes ved Landport i nærheden af Portsmouth. I 1814 flytter familien til London og senere til Chatham. Han får ikke megen formel skolegang, men får sin uddannelse på Londons gader. De gader, som kommer til at spille så stor en rolle i hens senere romaner. Dickens beslutter, at han vil være journalist, og som 22-årig får han ansættelse på en London avis. I 1836 gifter han sig med Catherine Hogart. De får 10 børn, men skilles i 1858. Dickens skriver mange skitser og noveller i forskellige magasiner og aviser. Efter udgivelse af "Pickwick Klubben" i 1836 begynder en utrolig karriere, da det viser sig, at Dickens appellerer til alle mennesker i alle aldersklasser. I hastigt tempo skriver han adskillige succesfulde romaner som "Oliver Twist" (1837), "Nicholas Nickelby" (1839) og "The Old Curiosity Shop" (1841). To år senere skriver han den populære julehistorie "A Christmas Carol". Dickens tilbringer en del af sit liv i udlandet, hvor han skriver romaner som "David Copperfield" (1850), "A Tale of Two Cities" (1859) og "Great Expectations" (1861). Han bruger sin store popularitet til at angribe domstolene og de offentlige skoler, som især sigter på at gavne den velhavende klasse. Han dør i 1870.
1812225 C.C. (Carl Christian) Hall, politiker og jurist. Fra 1848-1849 er han medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og af Folketinget fra 1849-1881. Hall er en af de ledende nationalliberale med en lang række ministerposter. Han er konseilspræsident (statsminister) fra 1857 og fra 1858 tillige udenrigsminister frem til 1859, og fra 1860 til 1863 er han både konseilspræsident og udenrigsminister. Han er dybt involveret i den nationalliberale politik, som ender med krigen i 1864. Han dør den 14. august 1888, 76 år gammel.
1812326 Et jordskælv ødelægger Caracas, Venezuela. Det anslås, at 15.000-20.000 mennesker omkommer ved jordskælvet, som måler 7,7 på richterskalaen.
1812426 Alfred Krupp, tysk industrimand, udvikler kanoner og andet militært udstyr - kaldes undetiden "kanonkongen"; Krupp dør i 1887.
1812430 Lousiana optages som den 18. stat i USA.
181257 Robert Browning, engelsk poet; han dør i 1889.
1812511 Den engelske premierminister Spencer Perceval myrdes i parlamentsbygningen af en sindssyg skomager. Det er den eneste gang, en britisk regeringschef er blevet myrdet.
1812619 USA erklærer England krig; englænderne erobrer Washington og brænder Det Hvide Hus; der sluttes fred i Gent i 1814.
1812622 Kejser Napoleon I erklærer krig mod Rusland.
1812624 En fransk hær på 400-450.000 soldater, le Grand Armee, under ledelse af Napoleon Bonaparte angriber Rusland. Russerne trækker sig ggradvis tilbage, og da Napoleon når Moskva, er byen forladt og nedbrændt. Felttoget ind i Rusland ender katastrofalt for Napoleons hær, som i december 1812 venter tilbage til Paris.
1812626 Efter Napoleons nederlag i Rusland erklærer den polske landdag Polen uafhængigt, men Napoleon nægter at acceptere beslutningen.
1812722 Hertugen af Wellington slår franskmændene under marskal Marmont i slaget ved Salamanca, hvilket medfører, at den engelsk-spanske hær kan marchere ind i Madrid den 6. august samme år.
1812731 Et år efter at erklæret sin selvstændighed indtages Venezuela af Spanien, og dets leder Francisco de Miranda bliver arresteret.
1812811 Den franske hær i Spanien lider nederlag til hertugen af Wellington.
1812830 Carl Berling, bogtrykker, avisudgiver og hofembedsmand. Efter faderens død i 1824 overgår udgivelsen af Dansk Statstidende og Berlingske Tidende til moderen og i 1836 til sønnen. Efter tronskiftet i 1848 bliver han ven med den nye konge, Frederik VII. Kongen udnævner Berling til sin privatsekretær og siden til etatsråd og generalkasserer for civillisten (kongens apanage). Venskabet til kongen varer også efter, at han i 1850 gifter sig med grevinde Danner, der i en årrække som jomfru Louise Rasmussen havde haft et forhold til Berling. Berling dør den 30. marts 1971, 58 år gammel.
1812831 Georg Carstensen, Tivolis grundlægger fødes i Algeriet. I 1843 får han tilladelse til at indrette en forlystelsespark på et lejet område. Nogle år efter rejser han til USA, hvor han er med til at arrangere verdensudstilling i Philadelphia. Han dør i 1857.
181297 Napoleons tropper besejrer den russiske hær ved Borodino; russerne begynder at evakuere Moskva, som kun ligger ca 100 km østpå.
1812914 En uge efter at have vundet det blodige slag over den russiske hær ved Borodino rykker den franske hær under ledelse af Napoleon ind i det brændende Moskva. Befolkningen har trukket sig tilbage, og hæren har forladt byen, som også er tømt for føde. Lover ikke godt for den franske hær med den tilstundende vinter.
1812916 Moskva i brand. To dage efter Napoleons indtog, står byen, som russerne selv har sat ild på, ikke til at redde.
1812919 Mayer Amschel Rothschild, den tyske/jødiske bankier, er død, 68 år gammel. Han grundlagde Rothschild bankdynastiet og bliver ofte omtalt som "grundlægger af international finansiering".
1812924 Den argentinske hær under øverstbefalende Manuel Belgrano vinder det første af en række slag mod den spanske kolonimagt. Fire år senere erklæres Argentina uafhængigt af Spanien.
18121019 Napoleons tropper påbegynder tilbagetrækning fra Moskva. Det foregår uner stadige angreb fra kosakker og andre partisaner.
18121023 Et rygte om, at Napoleon er dør i Rusland, opmuntrer til opstand i Paris. Da nyhederne når Napoleon, skynder han sig tilbage fra Moskva forud for sin retirerende Grande Armée.
18121112 Under tilbagetoget fra Moskva krydser resterne af Napoleons hær (Grande Armeé) Berezina floden. 10.000 må efterlades.
18121122 Johanne Louise Pätges - senere Heiberg, én af Danmarks mest fejrede skuespillerinder. Hun dør i 1890.
18121126 Næsten 30.000 franske soldater mister livet under tilbagetog fra Moskva.
18121231 Sidste nummer af den danske avis Kiøbenhavns Aftenpost, som blev grundlagt i 1772, udkommer. Aftenposten, som udkom om aftenen to gange om ugen, bragte fortrinsvis lokale nyheder fra hovedstaden, sladder og reklamer.
181315 Danmarks pengevæsen bryder sammen og Frederik VI udsteder en forordning, der bl.a. devaluerer danske penges værdi og etablerer "Rigsbanken" (senere kaldet Nationalbanken); begivenheden kaldes for eftertiden Statsbankerotten, selvom der faktisk ikke var tale om en erklæret fallit med standsning af alle betalinger og eliminering af kreditorernes fordringer.
181316 Danmark bliver Napoleons sidste forbundsfælle i Europa. Kong Frederik VI besvarer denne dag en forespørgsel fra Napoleon med, at man stadig står ved sit forbund med Frankrig.
1813317 Den preussiske kong Frierich Wilhelm III erklærer Frankrig krig.
1813319 David Livingstone, skotsk opdagelsesrejsende og fremtrædende modstander af slaveriet; han dør i 1873.
1813422 Jørgen Engebretsen Moe, norsk biskop og eventyrsamler. Jørgen Moe blev præst og i 1875 biskop i Kristiansand. I ungdomsårene lærer Moe Peter Christen Asbjørnsen at kende, og de to rejser rundt og nedskriverde folkeeventyr, som folk fortalte dem. Mens den udadvendte Asbjørnsen holder af de korte skrøner og morsomme historier, er den indadvendte og mere romantiske Moe mere optaget af de alvorlige vidundereventyr og legenderne. De første samlinger med Norske folkeeventyr bliver udgivet 1841–1844 og oversat blandt andet til dansk. Udover eventyrsamlingen udgiver Moe også egne værker, både digte og fortællinger. Moe dør den 27. marts 1882, 68 år gammel.
181352 Napoleon besejrer de preussiske og russiske hære ved Lützen.
181355 Søren Kierkegaard, filosof, æstetiker, digter og teolog, den yngste af syv børn. Samme år som Nationalbanken går fallit. Han udtaler selv "Da så mangen anden gal seddel blev sat i cirkulation". Faderen er 56 år og moderen 45 ved hans fødsel. Fra sin far arver han - udover en anseelig formue, som sætter ham i stand til at vie hele sit liv til tænkning og skrivning - maniodepressive anlæg, et mørkt livssyn samt eminente åndsevner. Han bliver student som 17-årig, hvorefter han studerer teologi ved Københavns Universitet og bliver magister i 1840 på en afhandling om "Begrebet ironi med stadigt hensyn til Sokrates". I 1840 forlover han sig med den kønne og livfulde 17-årige Regine Olsen. Allerede dagen efter fortryder han og overvældes af tungsing. Efter lange overvejelser hæver han forlovelsen og "flygter" til Berlin. I 1843 udkommer under pseudonymet Victor Eremita hans hovedværk "Enten-eller" og herefter i et sandt skriveraseri en strøm af religiøse og filosofiske skrifter: "Frygt og Bæven (1843), "Gjentagelsen" (1843), "Begrebet Angest" (1844) og "Stadier paa Livets Vei" (1845). Som grundlægger af den eksistentielle tradition indenfor filosofi er han stadig genstand for forskning verden over. Han dør i 1955.
1813522 Richard Wagner [egt. Wilhelm Richard Wagner], tysk komponist. Få måneder efter Wagners fødsel dør faderen, hvorefter moderen gifter sig med Ludwig Geyer, som virker ved hofteatret i Dresden. Geyer død i 1821, og i 1827 flytter familien til Leipzig, og antager igen efternavnet Wagner. Richard Wagner modtager kortvarigt musikundervisning, men er stort set autodidakt. Han komponerer sin første opera, Die Feen i 20-års-alderen. En tid er han kapelmester i bl.a. Magdeburg og Königsberg, hvor han 1836 indgår ægteskab med skuespillerinden Minna Planer. Her komponerer sin anden opera, Das Liebesverbot, og i 1837 bliver han ansat som musikdirektør ved det tyske teater i Riga. I sommeren 1839 må han flygte fra sine kreditorer på en farefuld sørejse, der fører ham til London og siden til Paris. I bagagen har han partituret til operaen Rienzi, som det ikke lykkes ham at få opført i Paris. Uropførelsen af Rienzi i Dresden bliver en stor succes og fører dels til fast ansættelse som kapelmester, dels til uropførelsen af Wagners fjerde opera, Der fliegende Holländer, der betragtes som hans gennembrudsværk. Siden følger Tannhäuser og Lohengrin. Opholdet i Dresden bliver dog brat afbrudt af Wagners engagement i revolutionen i maj 1849, hvor han ved Franz Liszt's hjælp flygter til Zurich i Schweiz. Her skriver han nogle kunstteoretiske skrifter bl.a. det antisemitisme Das Judentum in der Musik (1850). Fra eksiltiden stammer også Das Rheingold, Die Walküre samt første og anden akt af Siegfried (afsluttet 1871), som sammen med Götterdämmerung udgør tetralogien Nibelungens Ring. Efter at have opnået amnesti for deltagelsen i revolutionen i Dresden vender Wagner tilbage til Tyskland, hvor han bliver protegeret af den unge kong Ludwig II af Bayern. Regeringens ministre gennemtvinger dog, at Wagner forvises fra München pga. hans vidtgående indflydelse på kongens deltagelse i regeringsanliggender, og for anden gang må Wagner tage ufrivilligt ophold i Schweiz. Her færdigkomponerer han Die Meistersinger von Nürnberg (1868) og indleder et venskab med Friedrich Nietzsche. Dennes følelser er stærkt ambivalente overfor Wagner, og i 1876 bryder Nietzsche med ham. Under opholdet i Schweiz realiserer Wagner en gammel drøm om et særligt teater til opførelsen af Nibelungens Ring, og med støtte fra især Ludvig II kan Wagner 1874 slå sig ned i Haus Wahnfried i Bayreuth og 1876 foretage indvielsen af Festspilhuset med den første komplette opførelse af Nibelungens ring. Richard Wagner dør i Venezia den 13.2.1883.
1813812 Østrig erklærer krig mod Napoleon.
1813913 Clara Schumann, tysk pianist og komponist. Hun er elev af sin fader, Friedrich Wieck, der også er klaverlærer for hendes senere ægtefælle Robert Schumann. Allerede som 14-årig komponerer hun en klaverkoncert. I 1840 ægter hun trods modstand fra faderen Robert Schumann, med hvem hun får otte børn. Det betyder, at hun må indskrænke sit virke som pianist og komponist, men efter Robert Schumanns død genoptager hun sin karriere og underviser på konservatoriet i Frankfurt am Main 1878-1892. Hun hører sammen med bl.a. Liszt, Chopin og Anton Rubinstein til de bedste pianister i 1800-tallet. Hun dør den 20. maj 1896, 76 år gammel.
18131010 Giuseppe Verdi, italiensk operakomponist ("Rigoletto", "'Aida", "Skæbnens magt", "Nabucco", "La Traviata" m.fl.). Verdi dør i 1901 og mere end 250.000 sørgende bevidner deres deltagelse ved deres store nationalkomponists død.
18131018 De allierede tropper besejrer Napoleons hær i det såkaldte folkeslag ved Leipzig. Næste dag giver Napoleon ordre til tilbagetrækning.
18131029 Carl Ploug, dansk digter, redaktør og politiker. Han er redaktør for den nationalliberale avis Fædrelandet fra 1841-1882 og medlem af Landstinget 1858-1890, først for de nationalliberale og senere for Højre. Han dør den 27. oktober 1894, 90 år gammel.
1813116 Mexico bliver uafhængigt af Spanien.
1813126 Tidligere statsminister C.D. Reventlow forlader sine embeder, men beholder dog posten i statsrådet.
1814111 Kejser Napoleon svigtes af en af sine tidligere trofaste, marskal Murat, konge af Napoli.
1814114 Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene afsluttes med indgåelse af en fredsaftale i Kiel mellem på den ene side Koalitionen (Storbritannien og Sverige samt en mægler fra det neutrale Østrig) og på den anden side Danmark-Norge. Danmark bliver tvunget til at afstå Norge til Sverige. Danmark beholder dog Færøerne, Island og Grønland, som tidligere var norske kronlande.Storbritannien får Helgoland, mens Danmark – til trøst – får Svensk Forpommern med Rügen, som siden bliver byttet med Lauenburg. Norge anerkender ikke Kiel-freden, men opretter et selvstændigt rige ved Eidsvoll-forfatningen den 17. maj samme år.
1814211 Norge erklærer sig uafhængigt.
1814324 Der indføres tvungen skolegang fra 7.-14. år.
1814411 Napoleon I af Frankrig abdicerer og bliver sendt i eksil på øen Elba, mens Ludvig XVIII bliver konge af Frankrig. I 1815 forsøger han et come-back som kejser, og på kort tid sikrer han sig magten i Frankrig ("de 100 dage"), opstiller en ny hær og at optager kampen mod de samlede europæiske magter. Ved Slaget ved Waterloo i juni lider hans hær det endelige nederlag. Han bliver taget til fange og deporteret til øen Sankt Helena i det sydlige Atlanterhav. Her dør han den 5. maj 1821.
1814420 Kejser Napoleon tager afsked med sine soldater og tager ophold på Elba.
1814517 Norges nationaldag. På Eidsvoll vedtages Norges forfatning, den tids mest demokratiske. Samtidig vælger man den danske prins Christian Frederik (senere Christian VIII.) til konge. Han giver dog afkald på den norske trone senere på året. Hermed er Norge blevet uafhængig af Sverige.
1814719 Samuel Colt, amerikansk våbenproducent, som bl.a. populariserer Colt 45 revolveren; han dør i 1862.
1814729 Der påbyder undervisningspligt for alle børn fra det 7. år til konfirmationen. Kommissionen har siddet siden 1789. Der indføres tvungen skolegang fra det 7. til det 14. år. Landet inddeles i skoledistrikter, som skal ansætte og lønne lærerne.
1814813 Den sydligste del af Afrika, Kap det gode Håb, bliver af Holland overdraget til England.
1814824 Den hvide Hus og Capitol i Washington nedbrændes af britiske tropper under general Ross.
1814914 Francis Scott Key skrives 'The Star-Spangled Banner', da han ser det amerikanske flag stadig vaje over Fort McHenry efter engelsk bombardement. I 1931 bliver den udnævnt til amerikansk nationalsang.
1814916 Fyrst Metternich åbner Wiener-kongressen med repræsentanter for 200 stater, fyrstedømmer og byer. Den dansende kongres bliver en dyr affære for Østrig.
1814922 I Wien tager repræsentanterne for Europas lande fat på selve arbejdet ved Wienerkongressen.
1814922 Handelsgartneren J.E. Ohlsen fødes i København. Efter hans død driver hans enke et handelsfrima med frø videre: J.E. Ohlsens enke.
1814922 J.E. Ohlsen, handelsgartner. Efter hans død i 1862 fortsætter virksomheden under ledelse af hans enke, firmanavnet "J.E. Ohlsens Enke.
1814104 Jean Francois Millet, fransk maler. Kendt for sine mere end 100 akvareller, som skildrer det hårde liv på landet. Millet dør i 1875.
18141026 Den britiske generalguvernør i Indien erklærer gurkhaerne i Nepal krig. Senere bliver de nye undersåtter særdeles effektive soldater i den britiske hær.
18141029 Verdens første krigsskib med dampkraft, USS Fulton, bliver søsat i New York. Det er konstrueret af den samme ingeniør Robert Fulton, som syv år tidligere konstruerede det første dampskib. Han dør allerede året efter i 1815.
1814114 Norge forenes med Sverige, som har lovet at respektere den norske Eidsvollforfatning (varer indtil 1905).
1814116 Adolphe Sax, den belgiske opfinder af saxofonen. Han opfinder sax'en i 1840 og udtager patent i 1846. Sax' evner som musikinstrumentmager er større end hans økonomiske evner. Han går fallit flere gange og klarer lige at overleve på en lille pension, har får af staten. Sax dør i 1894.
18141129 The Times i London, der begyndte at udkomme i 1785, tager som den første avis dampmaskinen i brug ved trykning af avisen.
18141224 Krigen mellem Amerika og England afsluttes med underskrivning af fredstraktat i Gent.
181518 Krigen mellem England og USA afsluttes med slaget ved New Orleans, hvor Andrew Jacksons styrker besejrer de britiske tropper.
1815111 John Alexander Macdonald, Canadas første premierminister, fødes i Glasgow.
1815224 Den amerikanske ingeniør Robert Fulton er død, han blev 49 år gammel. Han udviklede det første kommercielle dampskib, "North River Steamboat", som transporterede passagerer mellem New York City og op ad Hudson-floden til hovedstaden Albany. Fulton flyttede til London, hvor det ikke lykkedes ham at afsætte sine projekter til den engelske marine. Han fortsatte til Frankrig, hvor han begyndte at udvikle en ubåd. I 1800 byggede han "Nautilus", som ved testen var neddykket i 17 minutter på 8 meters vanddybde. I 1809 fik Fulton patent på et dampskib.
1815226 Napoleon Bonaparte undslipper sit eksil på Elba, går i land i Marseille i Frankrig, hvor befolkninge hilser ham med jubel, og han sætter kurs mod Paris. Ludvig 18. flygter til Belgien. Den 12. juni 1815 forlader Napoleon Paris for at udkæmpe Slaget ved Waterloo, der blev hans sidste slag.
1815320 Napoleon kommer tilbage til Paris fra sin forvisning på Elba ("Ørnen er landet") og indleder sine sidste 100 dage som fransk kejser. På kort tid lykkes det ham at sikre sig magten i Frankrig og opstille en ny hær og at genoptage kampen mod resten af Europa. Ved Slaget ved Waterloo lider han sit endelige nederlag og bliver taget til fange og deporteret til øen Sankt Helena i det sydlige Atlanterhav, hvor han dør den 5. maj 1821.
1815410 Vulkanen Tambora i Indonesien går i det kraftigste udbrud, der er registreret i historisk tid, det eneste vulkanudbrud i klasse 7 på VEI-skalaen i historisk tid. I løbet af få dage udslynges 175 kubikkilometer vulkansk aske og støv og 400 millioner ton svovldioxid, der fordeler sig over hele Jorden i stratosfæren med store klimaændringer til følge. Året efter, 1816, bliver kaldt "Året uden sommer", og der er udbredt sult og hungersnød.
1815421 Louise Rasmussen, senere grevinde Danner, gift "til venstre hånd" med kong Frederik VII. Hun er født uden for ægteskab og vokser op hos moderen. I 1826 bliver hun optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole, fra 1835 er hun ansat som figurantinde. Hun forlader stillingen i august 1841 efter at have født en søn, som bliver sat i pleje. Faderen til barnet er bogtrykker Carl Berling. Berling sørger for, at Louise kan etablere sig som modehandlerske i København. Gennem Carl Berling lærer hun kronprins Frederik at kende. Efter sin tronbestigelse i 1848 vil Frederik gifte sig med Louise, hvilket regeringen i første omgang får forhindret det, da kongens to første ægteskaber er barnløse, og tronfølgen således ikke er sikret. Med gennemførelsen af junigrundloven 1849 bliver kongens popularitet så stor, at han ved kongelig resolution ophøjer Louise Rasmussen til lensgrevinde af Danner. Samme dag bliver hun og kongen viet i Frederiksborg Slotskirke af biskop J.P. Mynster. Hun er kongens hustru til venstre hånd. Det betyder, at deres eventuelle børn ikke får arveret til tronen. Forargelsen i det højere borgerskab og aristokratiet er stor, og grevinde Danner bliver udsat for chikane på forskellig vis. I 1854 køber parret Jægerspris Slot og tager ophold der. Efter kongens død i 1863 lever grevinde Danner et tilbagetrukket liv. Hun testamenterer Jægerspris Slot "til gavn for fattige og efterladte piger". I 1873 opretter hun "Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderstanden". Grevinde Danner dør den 6. marts 1874, 58 år gammel, og bliver begravet i slotshaven til Jægerspris Slot.
1815424 Anthony Trollope, engelsk forfatter; han dør i 1882.
1815426 Carsten Niebuhr, der som den første europæer udforskede Yemen, dør 82 år gammel.
181564 Danmark indgår en byttehandel med Preussen, som får Pommern og Rügen til gengæld for Lauenborg.
181569 Wienerkongressen indstiller dansen og slutter overenskomster, som regulererer de politiske forhold i Europ for de næste 100 år.
1815618 De allierede hære under hertugen af Wellington og prøjseren marskal Gebhard Leberecht von Blücher slår Napoleon i slaget ved Waterloo; slaget varer hele dagen og sætter punktum for Napoleons stormagtsdrømme.
1815623 Napoleon I af Frankrig må endeligt frasige sig kejserkronen. Hans "100 dage" er dermed omme, efter at han var vendt tilbage til Paris den 20. marts samme år. (Reelt er der dog kun tale om 96 dage).
181577 De allierede tropper rykker ind i Paris. Napoleonskrigene er slut.
1815731 Frederik VI krones.
181588 Ekskejser Napoleon går i eksil på den britiske ø St Helena.
181597 John McDougall Stuart, australsk opdagelsesrejsende. I 1861-62 finder han en rute fra den sydlige del af Australien til den nordlige kyst.
1815104 Der indføres hundetegn i København.
18151016 Ekskejser Napoleon går i land på St. Helena, den britiske kronkoloni, hvortil han er forvist. Han medbringer et et større selskab. Selv tilbringer han tiden med at skrive og læse engelske aviser.
1815112 George Boole, engelsk matematiker, som udvikler den moderne symbolske logik og hvis Boolske algebra er grundlag for moderne computer kredsløb; Boole dør i 1864. Født ca 100 år for tidligt.
18151126 Dagen efter fangeoprøret i Tugt- rasp- og forbedringshuset nedsættes en kommission, der dømmer flere af oprørerne til døden.
1815127 Napoleons marskal, Michel Ney, "den tapreste af de tapre", henrettes for højforrædderi.
18151210 Augusta Ada King Lovelace, engelsk matematiker, datter af lord Byron. Assisterer Charles Babbage i design af hans "analytical engine" og anses for "den første computer programmør"; hun dør i 1852.
1816116 Den tidligere portugisiske koloni, Brasilien bliver et kongedømme.
1816220 Rossini's "Barberen i Sevilla" har premiere i Rom.
181636 Jøderne forvises fra fristaden Lübeck.
1816417 Jens Adolf Jerichau, billedhugger. Efter sin konfirmation kommer han i malerlære i Odense. Han føler sig ikke tilpas her, og han overtaler sin mor til at sende ham til København for at studere på kunstakademiet. Her gør han hurtig fremgang og bliver snart anset for at være Akademiets bedste tegner. Imidlertid melder han sig i juli 1835 til malerkonkurrencen om den lille guldmedalje, men hans skitse bliver ikke antaget. Det får den virkning, at han bestemmer sig til at blive billedhugger. Han indsender værket "David og Saul" til den lille guldmedalje, men får den ikke. I en periode tvivler han meget på siig selv og lider af melankoli. Heldigvis bliver han introduceret til den kunstelskende frøken Caspara Pretzmann, som straks kan se et geni i ham. Hun låner ham 700 rigsdaler til en studierejse til Rom, og han tager afsted i maj 1838. Maleren Ditlev Blunck introducerer ham straks til Thorvaldsen, som stiller sit atelier til rådighed for ham, og mesteren lader ham modellere figurer, for at han "kunde lære at kende Formerne". Under sit ophold skaber han mange værker, som gør ham til et af de største billedhuggere i samtidens Rom. Han får sit gennembrug med gruppen "Panterjægeren", som har udfører i 1845-1846. Den 19. februar 1846 bliver han efter bare to måneders forlovelse gift med den 26-årige Elisabeth Baumann på Kapitol i Rom, og i forsommeren 1846 rejser han sin unge hustru hjem til sin moder. I 1849 bliver Jerichau optaget som medlem af Kunstakademiet i København og i 1849 også ansat som professor. Jerichau føler sig ensom og bitter i Danmark. Han konkurrerer med Herman Wilhelm Bissen om et sejrsmonument til Fredericia. Jerichau udfører en Thor, men Bissen vinder med sin tapre landsoldat, rejses i 1858 til minde om det sejrrige udfald fra Fredericia, 6. juli 1849. Fra 1857-1863 er han direktør for Akademiet. Han dør den 25. juli 1883, 67 år gammel.
1816421 Charlotte Brontë, engelsk forfatter, den ældste af de tre Brontë-søstre. Hun leveret en tilbagetrukket tilværelse i det idylliske Yorkshire sammen med faderen, som er præst, sin broder Branwell og sine to søstre Emily og Anne. Her skriver søstrene dramatiske historier om altfortærende kærlighed, om vild natur og hvileløse genfærd. Charlotte debuterer i 1847 med romanen "Jane Eyre", samme år, som Emily udkommer med "Stormfulde højder" og Anne med "Agnes Grey". Charlotte dør den 31. marts 1855, 38 år gammel, relativt nygift og gravid med sit første barn.
181679 Argentina erklærer sig uafhængigt af Spanien - først under navnet "Rio de la Platas forenede stater".
1816721 Paul von Reuter, grundlægger af bureauet med hans navn.
1816916 Charles Thomas Newton, engelsk arkæolog, som især graver i den sydvestlige del af Tyrkiet og bl.a. finder resterne af et af jordens 7 underværker, Mausoleet i Halikarnassos (i dag Bodrum); Newton dør i 1894.
18161211 Indiana bliver den 19. stat i USA.
18161211 C.J. Thomsen udnævnes til sekretær i Oldsagskommissionen. Thomsen "opfinder" senere inddelingen af oldtiden i sten-, bronze- og jernalder.
18161213 Ernest Werner von Siemens, tysk opfinder og grundlægger af virksomheden Siemens AG. Han dør den 6. december 1892.
1817222 Niels W. Gade, dansk komponist; han dør i 1890.
181744 Maleren P.C. Skovgaard; han dør i 1875.
1817618 Waterloo Bridge i London åbnes.
1817626 Redaktør og restauratør Frederik Laurentius Feilberg, "Lorry Feilberg", er død, 58 år gammel. Han begyndte han først et jura- og siden et medicinstudium, men kastede sig i stedet over journalistik, først på avisen København og siden på Middagsposten. Fra 1888-1890 var han redaktør på Adresseavisen. I 1891 åbnede han Mønsterbageriet i Vimmelskaftet, og i 1896 overtog han Cafe Chantant i Allégade. Stedet fik navnet Operetten og siden kom Landsbyen til. Han købte i 1909 og 1913 nabohusene og indrettede Drachmannskroen. Hele komplekset fik navnet Lorry.
1817712 Henry David Thoreau, amerikansk forfatter, filosof, poet og naturalist; han kaldes "Eneboeren fra Walden", hvor han boede alene i mange år. Han anses af mange som fader til amerikansk naturbeskyttelse; Thoreau dør i 1862.
1817718 Den britiske forfatter Jane Austen er død, 41 år gammel. Hun var det syvende barn af sognepræsten, George Austen og hans hustru Cassandra. I 1801 går hendes far på pension, og familien flytter til Bath. Efter faderens død i 1805 flytter hun rundt med sin mor og søster, indtil de i 1809 slog sig ned i Chawton nær Alton, Hampshire. Her forbliver hun (bortset fra enkelte besøg i London) indtil 1817, hvor hun flytter til Winchester for at være tæt på sin læge. Austens romaner har alle heltinder, der skal overkomme dagligdagens problemer, og hendes personskildringer er meget livlige og humoristiske. Hun får udgivet fire romaner i sin levetid: Sense and Sensibility (1811), (på dansk 1855/56: Fornuft og følelse), Pride and Prejudice (1813) (på dansk 1929: Stolthed og fordom), Mansfield Park (1814), (på dansk Mansfield Park 1974) og Emma (1815) (på dansk 1958: Emma). Af disse bliver "Mansfield Park" den største succes i hendes levetid. Efter hendes død udgives Lady Susan (1795, udgivet 1871), Northanger Abbey (1817) og Persuasion (1817). Idag er Jane Austen bedst kendt for "Stolthed og fordom", der er indspillet i flere i film- og tv-versioner.
181781 Henry Gilbert, engelsk kemiker, foregangsmand indenfor studier af og anvendelse af kunstgødning. Sammen med sin samarbejdspartner John Lawes bygger han verdens første prøvestation for landbrug.
1817816 Hans Christian Sonne, præst. Han er i en årrække sognepræst i Møgeltønder, men som dansksindet kan han ikke forlige sig med det tyske styre efter det danske tab af Sønderjylland i 1864, og samme år får han job som sognepræst i Thisted. Inspireret af tekstilarbejdere i Rochdale ved Manchester, som i 1844 åbnede verdens første brugsforening, tager han i 1866 initiativ til at stifte brugsforeningen "Thisted Kjøbstads Arbejderforening". De følgende 10 år bliver der stiftet 160 brugsforeninger landet over. Sonne dør den 26. januar 1880, 62 år gammel.
1817104 A.F. Krieger, dansk politiker og minister (død 1893).
18171029 August Bournonville debuterer på Det kongelige Teater i "Salomons Drøm".
18171030 Simon Bolivar samler en uafhængig regering i Venezuela.
1817127 Tidligere kaptajn på "Bounty", William Bligh dør i London.
1817128 Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, dansk godsejer og politiker, lensgreve til Frijsenborg. Han bliver Danmarks 11. statsminister (konseilspræsident) fra 1865 til 1870. I den periode bliver der gennemført flere vigtige love inden for kommunal-, militær-, kirke-, retspleje- og jernbanevæsenet. Desuden kan nævnes, at Grundloven bliver revideret i 1866. Han dør den 12. oktober 1896, 78 år gammel.
18171210 Mississippi bliver den 20. stat i USA.
1818 Christian IX, fødes den 8 april 1818 på Gottorp Slot som hertug Frederik Wilhelm af Glucksburg. I 1853 udpeget han som tronfølger, da kong Frederik VII ikke har nogen efterfølger til tronen. I virkeligheden er det hans hustru, Louise af Hessen-Kassel, som har er blevet gift med i 1842, der som niece af Christian VIII har arveret til tronen, men nu nyder hendes mand godt af denne arveret Den 15 november 1863 bliver han ved Frederik VII's død den danske konge af den nye kongeslægt, Glucksborgerne, under kongenavnet Christian IX. Han er konge af Danmark fra 1863-1906. Hans valgsprog er "Med Gud for Ære og Ret". Kongeparret får børnene: Frederik (VIII), Vilhelm (Georg I), Valdemar og Alexandra, Dagmar og Thyra. Christian IX er kendt som "Europas Svigerfar", idet hele fire af hans børn kommer til at sidde på europæiske troner: Hans ældste søn som Frederik VIII, Alexandra som dronning af England gift med dronning Victorias ældste søn, Albert Edward, prins af Wales, Dagmar som kejserinde af Rusland gift med tsar Alexander III af Rusland (under navnet Maria Feodorovna) samt Vilhelm som Kong Georg I af Grækenland. I 1887 afslår prins Valdemar at blive konge af Bulgarien. Så i årenes løb afholdes mange og store familiefester på Fredensborg med børn, svigerbørn, børnebørn m.fl.

Som nævnt dør Frederik VII i 1863 uden at efterlade sig arvinger. Dette benytter hertugen af Augustenborg til at udråbe sig til hertug Friedrich VIII af Schleswig-Holstein. Dette passer ikke Bismarck, som reagerer ved at erklære Danmark krig. Natten til 1. februar 1864 går preusserne og østrigerne over Ejderen med en talmæssigt overlegen styrke. Hertil kommer, at preusserne er udstyrede med bagladegeværer og riflede kanoner. Danskerne under de Meza afviser det første angreb ved Mysunde den 2. februar. Men stillingen er uholdbar, og de Meza beslutter at foretage en tilbagetrækning, før hæren bliver omgået. Denne gennemføres den 5. februar, men kommer til at koste generalen hans kommando, da den danske offentlighed ikke kan forstå, at Dannevirke må opgives uden sværdslag. Bagtroppen under Max Müller udkæmper en en hård kamp ved Sankelmark den 6. februar, mens hovedstyrken under general Gerlach forskanser sig ved Dybbøl. Efter en måneds bombardement stormes Dybbøl den 18. april 1864. Det lykkes at holde stand mod den knusende den knusende overmagt, og den 12. maj bliver der sluttet våbenstilstand, medens man afventer resultaterne af London-konferencen, som er åbnet i april. Danmark tilbyder at afstå strimmelen mellem Ejderen og Dannevirke, men dette er ikke tilstrækkeligt, og kampene genoptages, og den 29. juni 1964 falder Als. Kampen er umulig, og den 20. juli sluttes våbenhvile. Ved freden i Wien den 30. oktober må Danmark afstå Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Christian IX dør, 87 år gammel den 29. januar 1906 på Amalienborg og gravsættes i Roskilde Domkirke i Glucksborgernes kapel. Han efterfølges af sønnen Frederik VIII.

181811 Chile udråbes til republik efter 7 års oprør mod det spanske herredømme.
181825 Jean-Baptiste Bernadotte krones til konge af Sverige og Norge under navnet Karl XIV Johan. Han var fransk feltmarskal under Napoleon fra 1804 og grundlagde således den nuværende svenske kongeslægt, Bernadotte.
1818211 Chile erklærer sig selvstændigt.
1818212 Chile erklærer sig uafhængigt af Spanien.
181848 Christian IX, konge af Danmark 1863-1906 fødes på Gottorp. Hans valgsprog er "Med Gud for Ære og Ret". Søn af Hertug Wilhelm af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glyksborg og Prinsesse Louise Caroline af Hessen-Kassel. Gift den 26. maj 1842 med Prinsesse Louise af Hessen-Kassel. De får børnene: Prinserne Frederik (VIII), Vilhelm (Georg I), Valdemar og Prinsesserne Alexandra, Dagmar og Thyra.

Christian IX er den første danske konge af den glücksborgske linje. Da Frederik VII er barnløs, overgår tronen til den daværende Prins Christian af Glücksborg, som ved Londonprotokollen 1852 og Tronfølgeloven 1853 et arveberettiget i kraft af sit slægtskab med den oldenborgske linie og gennem sit ægteskab med Christian VIII's søsterdatter, Prinsesse Louise af Hessen-Kassel. Christian IX er kendt som "Europas Svigerfar", fordi hele fire af hans børn kommer til at sidde på europæiske troner. Hans ældste søn som Frederik VIII, Alexandra som dronning af England, Dagmar som kejserinde af Rusland og Vilhelm som Kong Georg I af Grækenland. Han dør i 1906.

1818417 Alexander II, ældste søn af den russiske Zar Nikolaj I. Han er zar fra 1855. I 1866 bliver han prinsesse Dagmars svigerfar, da hun bliver gift med hans søn, den senere zar Alexander III. Dagmar havde fra 1864 været forlovet med Alexander IIs ældste søn, Nikolaj, der imidlertid døde under deres forlovelse. Alexander II bliver dræbt den 13. marts 1881 af en bombe, der kastes mod hans karet på vej til Vinterpaladset i Skt. Petersborg.
181855 Karl Marx (1818-83), tysk socialist og samfundsteoretiker og den mest betydningsfulde skikkelse i socialismens historie. Han fødes i Trier i det prøjsisk styrede Rhinland. Begge hans forældre kommer fra slægter med rabbinere i flere generationer. Faderen konverterer i 1817 til protestantismen for at kunne arbejde som advokat uden de begrænsninger, som gjælder for jøder. I 1836 begynder Marx at studere jura ved universitetet i Bonn, men rejser snart videre til Berlin for at læse filosofi. Her kommer han ind i gruppen af "unghegelianere", som kritiserer Tyskland for ikke at svare til begrebet om "den fornuftige stat". I 1841 får Marx doktorgraden ved universitetet i Jena. Fra 1842-1843 er han journalist og siden redaktør ved "Rheinische Zeitung", hvor han skriver abstrakte, liberalt orienterede artikler. I 1843 gifter Marx sig med Jenny von Westphalen. I sommeren 1843 skriver Marx en analyse af Hegels "Retsfilosofi", hvori han for første gang giver udtryk for, at samfundsforandringen alene kan udspringe af en klasse, som ikke har andet end sine lænker at miste. Herfra stammer også den berømte formulering om at "Religion er opium for folket". Mod slutningen af året tager Marx til Paris, hvor han bl.a. mødes med Heinrich Heine. I 1845 offentliggør Marx - sammen med Engels, som efterfølgende er hans uadskillige partner - (smæde)skriftet "Den hellige familie". Efter pres fra den prøjsiske regering bliver Marx udvist fra Paris i februar 1845 og flytter til Bruxelles, hvor han bliver indtil marts 1848. Hans teoretiske hovedarbejde i denne periode er "Filosofiens Elendighed". I begyndelsen af 1846 stifter Marx og Engels "Den kommunistiske korrespondancekomité", som skal samordne de socialistiske og kommunistiske bevægelser i flere lande. I 1847 bliver komitéen erstattet af "Det kommunistiske forbund", som er en hemmelig organisation. Marx og Engels får af forbundet til opgave at lave et manifest, som bliver trykt i London i begyndelsen af 1848. "Det kommunistiske manifest", som beskriver hovedlinierne i den historiske udvikling og knytter dem til et konkret handlingsprogram.

Den 22. februar 1848 bryder Februarrevolutionen ud i Paris. Marx tager til Tyskland for at bidrage til revolutionen som organisator og skribent. Han forsøger som redaktør for "Neue Rheinische Zeitung" at videreføre sin politiske virksomhed. Men da avisen går ned, tager Marx til London i 1849. Her bliver han med korte afbrydelser boende til han død. Marx påbegynder nu et omfattende historisk og nationaløkonomisk studium med det formål at kunne udarbejde en sammenhængende analyse af det kapitalistiske system, dets historie og dets indbyggede logik. Han forsørger sig selv og sin familie (tre børn dør under de fattige forhold) gennem bidrag fra Engels, som driver en familievirksomhed i Manchester samt af indtægter fra artikler til New York Daily Tribune. Marx' hovedværk "Kapitalen" er en skarp, kritisk analyse af det kapitalistiske system. Karl Marx ser historien som en evig kamp mellem klasser, en kamp, som kun kan afgøres ved en revolution, der resulterer i "arbejderklassens diktatur". Hans revolutionære idéer danner grundlag for alle kommunistpartier i hele verden. "Kapitalen" består af tre bind med undertitlerne "Kapitalens produktionsproces", Kapitalens cirkulationsproces" og "Den kapitalistiske produktions samlede proces". Det lykkedes kun Marx at få udgivet første bind (i 1867), mens bind 2 og 3 bliver efter Marx' død færdigredigeret og udgivet af Engels i hhv 1884 og 1894. Fra 1849 og til sin død den 14. marts 1883 bor Marx i London som statsløs, politisk flygtning under kummerlige forhold. Marx's hovedanke mod den herskende filosofi er, at den udelukkende søger at tolke verden og ikke stiller spørgsmål om at forandre den.

1818617 Charles Gounod, fransk komponist ("Faust"); han dør i 1893.
1818623 Hans Vilhelm (H.V.) Kaalund, digter. Han uddanner sig som billedhugger og maler, men slår over i lyrik. I 1859 bliver overlærer ved det nyoprettede fængsel i Vridsløselille. Han vinder litterær anerkendelse i dramaet "Fulvia" (1875, Det Kgl. Teater 1881-1891), men egentlig klassikerstatus opnår han med "Fabler for Børn" (1845) - tegningerne er udført af Kaalunds slægtning og ven J.Th. Lundbye. Jeg husker fra min skoletid især det tårepersende digt "Den dræbte And", som vi skulle lære udenad. Kaalund dør den 27. april 1885, 66 år gammel.
1818628 Johan Anton Frederik Hoffmann, officer. Han blev kadet i 1832´ og sekondløjtnant i 1837. Ved siden af sin militære uddannelse sætter han sig ind i landinspektørfaget og jernbaneanlæg, og i 1846 træder han ud af hæren og bistår den engelske overingeniør William Radford ved anlæg af den første danske jernbane fra København til Roskilde. I 1848 under De slesvigske krige indtræder han på ny i hæren, hvor han bliver udnævnt til kaptajn. I 1864 bliver han udnævnt til stabschef og major. Under en forpostkamp ved Fredericia den 8. marts springer en granat på landevejen og Hoffmann bliver alvorligt såret. Han gennemgår en amputation, men dør den 4. maj 1964 på lazarettet i Bogense.
181874 Danmarks Nationalbank stiftes 5 år efter statsbankerotten. For at skabe tillid til banken er den uafhængig af staten.
1818718 Louis De Geer, Sveriges første statsminister 1876-1880. Han dør den 24. september 1896, 78 år gammel.
1818730 Emily Bronte, engelsk forfatter ("Wuthering Heights", "Jane Eyre"); hun dør i 1848 af lungebetændelse..
181891 Johan Thomas Lundbye, dansk kunstmaler. Sammen med P.C. Skovgaard, Lorenz Frølich og Jens Adolf Jerichau udgør han en ny generation af malere, der beskæftiger sig med beskedne sjællandske motiver, især landskaber. Han melder sig som frivillig til Treårskrigen 1848-1850, hvor han bliver dræbt ved en vådeskudsulykke den 25. april 1948, inden han når at komme i kamp.
1818912 Richard Gatling, amerikansk opfinder af maskingeværet. Den første udgave har 6 løb, mens efterfølgeren med sine 10 løb kan affyre 320 skud i minuttet. Den amerikanske hær køber hans opfindelse, og de øvrige euræiske lande følger trop. Gatling dør i 1903.
1818925 Første blodtransfusion nogensinde med menneskeligt blod finder sted på Guy's Hospital i London. Hidtil har man forsøgt sig med dyreblod.
18181020 USA og England aftaler, at den 49. breddegrad skal være grænse mellem Canada og USA.
18181025 Fritz Jürgensen, urmager og humoristisk tegner. På trods af sine kunstneriske anlæg bliver han uddannet til urmager i familiefirmaet, men efter at hans hustru dør, overlader han firmaet til en anden og helliger sig tegneriet. Han regnes for "den danske komiske tegnekunsts fader". Fritz Jürgensen dør den 24. marts 1863, 44 år gammel.
18181028 Ivan Sergeyevich Turgenev, russisk forfatter. Han studerer filosofi på universiteterne i Moskva og St Petersborg. I sine romaner tegner Turgenev et meget realistisk billede af det hårde liv på landet. Han bliver måske mere populær i Vesteuropa end i Rusland for sine beskrivelser af den russiske folkesjæl. Han dør i 1883.
1818119 Ivan Turgenjev, russisk forfatter, sammen med de yngre Dostojevskij og Lev Tolstoj gav Turgenev russisk litteratur status i allerforreste række i anden halvdel af 1800-tallet. Han dør den 22. august 1883, 64 år gammel.
1818123 Illinois bliver den 21. delstat i USA.
18181224 Første opførelse af "Stille Nacht" (Glade Jul) med musik af Franz Gruber og tekst af vennen Joseph Mohr, præst ved kieken i Oberstdorf, Bayern.
18181224 James Prescott Joule, engelsk fysiker. Han finder sammenhængen mellem strømmen gennem en elektrisk modstand og den derved udviklede varme, nu benævnt Joules lov. Han dør den 11. oktober 1889.
18181225 Melodien "Stille Nacht! Heilige Nacht!" ("Glade Jul") bliver første gang fremført offentligt. Det sker ved en julegudstjeneste i den lille østrigske landsbykirke i Oberndorf. Teksten er skrevet af fader Joseph Mohr i 1816, musikken af Franz Xaver Gruber i 1818.
1819117 General Simón Bolívar proklamerer republikken Colombia.
181926 Stamford Raffles grundlægger Singapore som en ny handelsstation for Britisk Østindisk Compani. I de følgende år fungerer han som guvernør. Da tre af hans børn dør af sygdom inden for kort tid, vender han tilbage til london i 1824, hvor han bl.a. grundlægger London Zoo. Han er også grundlægger af London Zoological Society, hvis præsident han er i en årrække.
181928 John Ruskin, engelsk forfatter.
1819214 Christopher Latham Sholes, amerikansk opfinder og avisudgiver. Han opfinder QWERTY-tastaturet, og sammen med Samuel W. Soule, Carlos Glidden og John Pratt menes han at være ??opfinder af den første skrivemaskine i USA. Han dør den 17. februar 1890, 71 år gammel.
1819222 Efter flere års forhandlinger lykkes det udenrigsminister John Quincy Adams at få Spanien til at overdrage Florida til USA. Prisen er, at USA overtage amerikanske borgeres krav mod Spanien på omkring 5 millioner dollars.
1819224 Det niårige vidunderbarn Frederic Chopin debuterer i Warszawa.
181932 USA vedtager sine første immigrationslove.
1819311 Henry Tate, engelsk købmand og filantrop. Efter en syv-årig lærlingeuddannelse i en købmandsforretning opretter han sin egen butik, og da han er 35, har han en kæde på seks butikker. I 1859 bliver han partner i et sukkerraffinaderi og sælger sin dagligvareforretning. I 1869 har han fuldstændig kontrol af virksomheden og omdøber den til Henry Tate & Sons. I 1872 køber han et patent til fremstilling af sukkerterninger, og samme år bygger han et nyt raffinaderi i Liverpool. Tate bliver hurtigt velhavende og donerer generøst til velgørenhed. I 1889 donerede han sin samling af moderne britisk kunst samt et beløb på 80.000 £, på betingelse af at der bliver opført et passende galleri til at huse samlingen. Den 21. juli 1897 åbner National Gallery of British Art, i dag kendt som Tate Britain, på stedet hvor det gamle Millbank-fængsel lå. Henry Tate dør den 5. december 1899, 80 år gammel.
1819325 V.U. Hammershaimb, færøsk præst og filolog. Han står i brevkontakt med sin kollega og ven N.F.S. Grundtvig og arbejder især sammen med hans søn Svend Grundtvig, som bliver en af de fremmeste danske Færø-forskere. Han dør den 8. april 1909, 90 år gammel.
181951 I Frankrig gennemføres lov om pressefrihed.
181956 John Couch Adams, engelsk matematiker og astronom, én af to af hinanden uafhængige personer, som opdager planeten Neptun. Han beskæftiger sig også med studiet af meteorer og kometer samt månens bevægelser; Adams dør i 1892.
1819523 Margaret Fuller, amerikansk forfatter og kritiker; hun er USA's første kvindelige udlandskorrespondent (Italien 1848-50); hun omkommer i 1850 på skibsrejse tilbage til USA.
1819524 Dronning Victoria.
1819531 Walt Whitman, (Walter Whitman), amerikansk lyriker. Den selvlærte Whitman fungerer som lærer og typograf, før han i 1830'erne begynder at skrive digte, prosa og journalistik. Hovedværket Leaves of Grass udkommer i 1855. Det består af 12 tekster uden titel, og forfatteren er anonym. I 1856 begynder Whitman at nummerere digtene, som han til stadighed ombryder og reviderer, mens flere kommer til. Leaves of Grass bliver trykt i ni udgaver, før bogen finder sin endelige skikkelse i "dødslejeudgaven" i 2 bind (1891-92). De oprindelige digte er da vokset til en cyklus på 389 tekster. Whitman indflydelse har været kolossal, både i og uden for USA. Walt Whitmans digte er oversat til dansk i udvalg flere gange, af bl.a. Johannes V. Jensen, Frederik Schyberg og Poul Borum. Han dør i 1892.
181965 John Couch Adams, astronom (den største efter Newton) og én af opdagerne af Neptun; han dør i 1892.
1819610 Gustave Courbet, fransk maler. Han er kendt som den første maler inden for kunstretningen "realisme". Han dør den 12. juli 1877, 58 år gammel.
1819612 Charles Kingsley, engelsk præst & forfatter; han dør i 1875.
1819620 Jacques Offenbach, tyskfødt, fransk komponist (født Jakob Eberst i Köln). Han rejser til Paris og bliver uddannet som cellist på konservatoriet. Efter 10 år som cellovirtuos begynder han at skrive scenemusik, og han skriver melodier til en lang række sange og næsten 100 operetter. Mange af disse er små enaktere. Han opnår stor succes for bl.a. "Orfeus i Underverdenen" og "Hoffmanns Eventyr", som han ikke når at gøre færdig før sin død den 5. oktober 1880. (Navnet Offenbach tog han efter sin fars fødeby, Offenbach am Main i Tyskland.)
181972 I England vedtages Fabriksloven, som forbyder børn under ni år at arbejde på tekstilfabrikker. Børn under 16 må kun arbejde 12 timer om dagen.
1819816 Sammenstød i på St Peter's Square i Manchester mellem kavalleri og demonstrerende arbejdere; 11 dræbes og 600 såres (Peterloo-massakren).
1819825 Allan Pinkerton, skotskfødt. Emigrerer til USA i 1842. Efter en periode som sheriff grundlægger han USA's mest kendte detektivbureauer; han dør i 1884.
1819826 Prins Albert af Sachsen-Coburg-Gotha. Fra 1840 dronning Victorias ægtemage og fader til deres 9 børn; han dør i 1861.
181994 Den såkaldte Jødefejde bryder ud i København. Dagen i forvejen bliverder på Børsen i København ophængt et opslag, skrevet med fordrejet hånd, indeholdende en opfordring "til alle gode og kristelige Borgere" om at samles for at fordrive jøderne, "denne Samfundets Pest", ud af byen. Desuden betegnedes Østergade (en del af det nuv. Strøget) som det sted, hvor de rige jøders butikker var, og disse burde først destrueres. Uroligheder afsluttes først i løbet af januar 1820.
181996 Den 14-årige H.C. Andersen ankommer til København for at gøre sin lykke. I mange år troede han selv, at han var ankommet dagen i forvejen, men vennen Edvard Collin, som er en pernittengryn, gør ham opmærksom på fejlen.
1819918 Jean Foucault, fransk fysiker, som udvikler teknikker til nøjagtige målinger af lysets hastighed. Ved eksperimenter beviser han jordens rotation; Foucault dør i 1896.
18191026 Meir Aron Goldschmidt, forfatter. ("En jøde"). I en række år er han redaktør for det satiriske ugeskrift "Corsaren" som han næsten skrver egenhændigt. Bladet går ind for republikken, men er mest kendt for sine satiriske indlæg, hvor modstanderne latterliggøres. Søren Kierkegaard beklager sig ved en lejlighed over, at han som den eneste i dansk litteratur endnu ikke er blevet hængt ud i "Corsaren". Den udfordring tager Goldschmidt op, og fra januar 1946 kommer regelmæssigt udfald mod Søren Kierkegaard, er et taknemmeligt offer på grund af sin ekcentriske fremtoning og fysiske skavanker. Goldschmidt dør i 1887. I 1843 kommer han i fængsel for nogle artikler i Corsaren. fødes, han dør i 1887.
18191122 George Elliot, forfatter ('The Mill On the Floss' & 'Silas Marner').
18191214 Alabama bliver USA's 22. stat.
1820117 Anne Brontë, den yngste af de tre "Brontë søstre", ("Agnes Grey" og "The Tenant of Wildfell Hall"). Hun dør af tuberkulose den 28. maj 1949.
1820127 Den tyskbaltiske kaptajn Fabian Gottlieb Benjamin von Bellinghausen bliver om bord på det russiske skib Vostok den første, der bevisligt ser den antarktiske iskalot. Skibet er på den første russiske Antarktis-omsejling.
1820129 Kong George III dør på Windsor Castle, 81år gammel.
182022 Hans Egede Schack, politiker, embedsmand og forfatter. Han bliver cand. jur. i 1844. Han deltager som frivillig i krigen i 1848 og bliver underofficer. Samme år bliver han valgt som medlem af Den grundlovgivende rigsforsamling, og fra 1850-1853 er han folketingsmedlem. Ved juletid 1857 udkommer romanen "Phantasterne". I 1856 bliver han sekretær hos konseilspræsidenten, og i 1858 modtager han titel af Justitsraad. Han får samme år bevilget400 rigsdaler til en studierejse. Under denne rejse dør han den 20. juli 1859, 39 år gammel.
182028 William Sherman, amerikansk general i Nordstaternes hær under den amerikanske borgerkrig. Han gør tjeneste under general Ulysses S. Grant i 1862 og 1863, og han deltager bl.a. i slaget ved Chattanooga, som fjernee Sydstaternes sidste fodfæste i Tennessee. I foråret 1864 efterfølger han Grant som øverstkommanderende for de vestlige hære. Efter borgerkrigen bliver Sherman udnævnt til øverstbefalende for den amerikanske hær. Han dør den 14. februar 1891, 71 år gammel.
1820315 Maine optages som den 23. stat i USA.
1820324 A.E. Becquerel, fransk fysiker. Han koncentrer han sig om studiet af lys, fotokemiske effekter og spektroskopi af solstråling og elektrisk lys. Han dør den 11. maj 1891, 71 år gammel.
1820330 Anna Sewell, engelsk forfatter ('Black Beauty').
182048 Statuen Venus fra Milo findes af den græske bonde Yorgos Kentrotas på den ægæiske ø Milos, begravet i en niche i ruinby. Det er en af de bedst kendte skulpturer fra antikkens Grækenland. Statuen, som er fra omkring år 100 f.Kr., antages at forestille Afrodite (som romerne kaldte Venus), gudinde for kærlighed og skønhed. En inskription på soklen viser, at statuen er udført af Alexandros fra Antiokia; tidligere er den fejlagtigt blevet tilskrevet mesteren Praxiteles. En fransk søofficer ved navn Jules Dumont d'Urville indser fundets betydning og arrangerer, at den franske ambassadør køber statuen, som er udstillet på Louvre i Paris.
1820427 Herbert Spencer, engelsk sociolog og filosof, tidlig tilhænger af udviklingslæren, som har formulerer uafhængigt af Darwin. Spencer "opfinder" termen "survival of the fittest" allerede i 1852; Spencer dør i 1903.
1820512 Florence (født i Florence) Nightingale, sygeplejerske og skaberen af moderne sygepleje, under Krimkrigen 1853-56 kendt som "damen med lampel" hun dør i 1910.
1820721 Fysikeren H.C. Ørsted offentliggør sin opdagelse af magnetismen.
1820106 Jenny Lind, operasanger, kendt som "den svenske nattergal". Allerede som 10-årig begynder hun at synge vaudeviller. Hun får sin operadebut som 18-årig. Pga overbelastning sendes hus til Paris, hvor hun studerer en tid og har engagementer både her og i Tyskland. Under et ophold i London slås teatrene om at få hende på programmet. I 1850 tager hun på en årelang turné til USA. Efter sin tilbagetrækning fra scenen bliver hun i 1883 professor i sang ved the Royal College of Music i London. Siden 1843 er hun veninde til H.C. Andersen, som besøger hende i 1845 i Berlin. Jenny Lind dør i 1887.
18201025 Lorenz Frölich, dansk maler, tegner og grafiker, bliver især kendt for sine historiske bogillustrationer. Han udfører udsmykningsopgaver, bl.a. Appellationsretten i Flensborg og loftsmalerier på Frederiksborg Slot. Trods modstand fra familien får han lov at hellige sig kunsten, og allerede som barn får han undervisning af Martinus Rørbye, Herman Wilhelm Bissen og senest Christoffer Wilhelm Eckersberg og Christen Købke. Han studerer på kunstskolerne i München og Dresden og tilbringer fem år i Rom. Han tilbringer mange år i Paris, hvor han bliver fransk gift, og hans talrige illustrationer til franske børnebøger medfører, at en fransk børnebog længe hed "un Froelich". Frølich gengiver barnelivet i en række børnebøger, illustrerede H.C. Andersens Eventyr og serien Nordens guder. Han dør den 25. oktober 1908, 88 år gammel.
18201128 Friedrich Engels, tysk socialistisk teoretiker, som sammen med Karl Marx udformer marxismen. Han bliver uddannet som forretningsmand i sin fars virksomheder i Tyskland og i England. Efter et års frivillig militærtjeneste i Berlin, hvor han tillige følger forelæsninger ved universitetet, er han fra 1842-1844 og igen fra 1850 beskæftiget ved den tekstilfabrik i Manchester, som hans far er medejer af. Engels deltager i de væbnede kampe i Tyskland under revolutionen 1848-1849 og bliver tvunget til at gå i landflygtighed i England. Engels og Marx mødes i 1844 og indleder et livslangt samarbejde. Sammen udgiver de i 1848 det Kommunistiske Manifest og efter Marx' død redigerer og udgiver Engels andet og tredje bind af Kapitalen. Gennem mange år støtter Engels Marx og hans familie økonomisk. Engels eget hovedværk er Familiens, Statens og Privatejendommens Oprindelse, der udkommer i 1884. Engels dør den 5. august 1895, 74 år gammel.
18201219 Peter Ludvig Panum, læge og fysiolog. Han tager lægeeksamen i 1848, men arbejder allerede som medicinsk student med de frygtede koleraepidemier. Han får tildelt Ridderkorset for sin indsats under den store koleraepedemi på Lolland i 1853. Han bliver endvidere kendt for sin forskning i sygdommen mæslinger i forbindelse med en epidemi på Færøerne. Fra 1853 er han professor i fysiologi i Kiel, inden han i 1864 vender tilbage til Københavns Universitet. Han dør den 2. maj 1885, 64 år gammel.
1821 Efter flere mislykkede forsøg på at samle de 9 stater på den italienske halvø og befrielse fra østrigsk dominans lykkes. Victor Emmanuel II bliver blev det forenede Italiens første konge i 1861. I 1870 bliver Rom gjort til hovedstad.
182117 Carl Christian Burmeister, dansk mekaniker og maskinfabrikant. I 1846 indgår han partnerskab med Hans Heinrich Baumgarten, og de etablerer et jernstøberi på Christianshavn under navnet Baumgarten og Burmeister. Støberiet leverede Danmarks første dampskib i støbejern, som søsættes i 1858. Baumgarten trækker sig i 1861, og fire år senere indgår Burmeister et kompagniskab med underdirektøren fra værftet, William Wain, så firmaet kommer til at hedde Burmeister & Wain. Han dør den 11. december 1898, 77 år gammel.
182123 Elizabeth Blackwell, engelsk-amerikansk fysiker, den første kvinde, som bliver doktor i medicin. På den tid var det almindeligt, at læger - især kvindelige - praktiserede uden en formel uddannelse; hun dør i 1910.
1821211 Auguste Edouard Mariette, fransk arkæolog, som udgravede sphinxen.
182135 James Monroe bliver indsat i sin anden periode som præsident i USA. I 1823 fremsætter han den såkaldte "Monroedoktrin", som fastslår, at Nord- og Sydamerika skal være fri for ydre (læs europæisk) politisk indblanding og altså er USA's interessesfære.
1821314 Jens Jacob Asmussen Worsaae, dansk arkæolog, grundlægger af forhistorisk arkæologi. Hans "Danmarks Oldtid oplyst ved Oldsager og Gravhøie" (1843) er et af de mest betydelige arkæologiske værker i det 19. århundrede; han dør i 1885.
1821314 Jens Jacob Asmussen Worsaae, museumsmand, arkæolog og historiker. 26 år gammel udnævnes han til inspektør over de antikvariske mindesmærker i Danmark. I 1854 bliver han professor ved Københavns Universitet og docent i nordisk arkæologi. Han dør den 15. august 1885, 64 år gammel.
1821325 Den græske frihedskrig mod tyrkerne indledes. Efter en lang og blodig krig og med hjælp fra stormagterne får Grækenland sin selvstændighed i juli 1832. Grækerne bliver dermed det første folkeslag under det Osmanniske Rige, som får selvstændighed. Dagen er græsk nationaldag.
182144 Linus Yale, amerikansk opfinder et cylinderlåsen, som får hans navn. Yale-låsen er en af de første låse, som bliver masseproduceret; Yale dør i 1868.
182149 Charles Baudelaire, fransk digter, formentlig den digter, som har størst indflydelse på fransk poesi fra slutningen af det 19. århundrede til i dag. Han dør den 31. august 1867, 46 år gammel.
182154 Pafnuty Lvovich Chebyshev, russisk matematiker. I St Petersborg opretter han sin matematiske skole, hvor man især arbejder med talteori og primtal, sandsynlighedsteori, integraler mv; han dør i 1894.
182155 Napoleon I, kejser af Frankrig fra 1804-1814 og i 1815, dør, 51 år gammel. Napoleon er født i Ajaccio på Korsika og er ud af den korsikanske adelsslægt Bonaparte. Da Genova i 1768 sælger Korsika til Frankrig, kan Napoleon få en fransk militæruddannelse. I sommeren 1793 må Bonapartefamilien flygte til Frankrig. Napoleon udmærker sig i 1793 ved belejringen af Toulon, som er i engelsk besiddelse, og bliver udnævnt til brigadegeneral. Efter Robespierres fald i 1794 er Napoleon en kort overgang fængslet, men løslades, da Barras, den ledende politiker i det nye styre, Direktoriet, får brug for ham ved nedkæmpelsen af royalisterne, bliver han løsladt. Kort tid efter møder Napoleon Barras' tidligere elskerinde Joséphine de Beauharnais, enke efter en guillotineret general, og i marts 1796 giftede han sig med Joséphine, men tager straks efter brylluppet til fronten som øverstbefalende for de franske styrker i Italien, som kæmper mod østrigerne i Norditalien. I maj 1798 står han i spidsen for en ekspedition til Egypten med det formål at ramme Storbritanniens handel og interesser i Indien. Imidlertid ødelægger den britiske admiral Nelson den franske flåde i Slaget ved Abukir. I november 1799 gennemfører Napoleon, støttet af sin broder Lucien (1775-1840), som er formand for "De Femhundredes Råd" et kup, som afskaffer republikken og indfører Konsulatet, med Napoleon som førstekonsul og med to medkonsuler. Der gennemførtes en række reformer, men der er også tilbageslag, idet borgerrettigheder og pressefriheden begrænses.

Efter sejren ved Marengo i Norditalien i 1800 sluttes fred med Østrig i 1801 og året efter med Storbritannien, og Frankrig oplever en kortvarig fredsperiode, hvilket øgede førstekonsulens popularitet. Napoleon lader sig krone til de franskes kejser den 2.12.1804 i Notre-Dame i Paris under overværelse af paven. I 1805 bliver Napoleon tillige konge af Italien og året efter beskytter af Rhinforbundet efter at have opløst det hensygnende Tysk-romerske Rige. I de følgende år indsatte han slægtninge som fyrster i de franske lydstater.

I 1805 angriber Napoleon Østrig og Rusland, efter at disse har erklæret krig. Disse magter bliver slået ved Austerlitz i 1805, Preussen ved Jena i 1806 og Rusland ved Eylau og Friedland i 1807, hvorefter Rusland slutter fred med Frankrig. Efter at den britiske flåde under admiral Nelson har slået den fransk-spanske flåde ved Trafalgar i 1805, må Napoleon opgive alle invasionsplaner. I stedet proklamerer han Fastlandsspærringen i 1806, hvilket medfører forbud mod import af britiske varer til Frankrig og dets lydlande.

Napoleon bliver involveret i stridigheder om arvefølgen i Spanien, hvilket resulterer i, at Napoleon indsætter sin ældre bror Joseph som konge i 1808. Dette medfører en brutal guerillakrig i Spanien. Østrig rejser sig til modstand mod det franske overherredømme, men bliver med stort besvær besejret i 1809. Alliancen mellem de to parter besegles ved Napoleons ægteskab med ærkehertuginde Marie-Louise af Habsburg. Forinden har Napoleon ladet sig skille fra Joséphine, som ikke havde været i stand til at skænke ham en tronarving. I 1811 føder Marie-Louise en søn, som får titlen "konge af Rom", og dermed er arvefølgen sikret.

I juni 1812 kaster Napoleon sig ud i en hasarderet invasion af Rusland. Under store vanskeligheder rykker La Grande Armée på 600.000 mand dybt ind i Rusland. Efter sejren ved Borodino indtager Napoleon Moskva i september, men byen er rømmet, og voldsomme brande lægger store dele af den i aske. I slutningen af oktober må Napoleon indlede sit tilbagetog, som pga. sult, kulde og angreb fra kosakker m.fl. resulterer i et tab på ca. 1/2 mio. mand, 200.000 heste og enorme mængder af materiel.

I kampene 1813-14 står Napoleon overfor en samlet front bestående af Storbritannien, Rusland, Østrig og Preussen, og i oktober 1813 taber han det afgørende slag ved Leipzig. Den 30.3.1814 bliver Paris indtaget, og få dage efter bliver Napoleon af sine marskaller tvunget til at abdicere, og han bliver derefter af sejrherrerne forvist til Elba. I marts 1815 vender Napoleon tilbage og gør forsøg på at retablere kejserdømmet, de såkaldte Hundrede Dage. Efter nederlaget ved Waterloo den 18.6.1815 mod Wellingtons styrker, der bliver støttet af preussiske tropper i den afgørende fase, må Napoleon for anden gang abdicere til fordel for Ludvig 18. Den britiske regering forviser ham til øen Sankt Helena, hvor han dør i 1821. I 1840 bliver Napoleons jordiske rester bisat i en sarkofag i Église du Dôme des Invalides i Paris.

182158 Den russiske admiral Fabian Gottlieb von Bellinghausen melder, at Antarktis er et kontinent ved at sejle omkring det.
1821727 Det lykkes Frederick Banting og Charles Best på Toronto University at isolere insulin, der viser sig at være et effektivt middel for diabetes patienter.
1821728 Peru bliver uafhængigt af Spanien.
1821810 Missouri bliver den 24. stat i USA.
1821915 Fem latinamerikanske lande opnår selvstændighed efter spansk kolonistyre: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guetemala og Nicaragua.
1821927 Mexico bliver uafhængig af Spanien.
18211011 Sir George Williams. I 1844 grundlægger af KFUM som svar på de sociale forhold, der opstår i storbyen London som følge af industrialiseringen. Bevægelsen spreder sig hurtigt til de øvrige kontinenter. George Williams dør i 1905 og ligger begravet i St. Paul's Cathedral.
18211030 Fjodor Dostojevskij ("Raskolnikov" og "Brødrene Karamazov"), han dør i 1881.
18211111 Fjodor Dostojevskij, russisk forfatter. fødes i Moskva. Sammen med Tolstoj nok den læste af de russiske forfattere. Han får en uddannelse som militær ingeniør, men vælger snart at beskæftige sig med litteratur. Da han slutter sig til de revolutionære kræfter i St Petersborg, bliver han dødsdømt, men benådes og sendes i arbejdslejr i Sibirien. I 1859 vender han tilbage til St Petersborg, hvor han skriver sit mesterstykke, "Forbrydelse og Straf". Den handler om en ung mand, Rodian Raskolnikov, som mener, at dser ikke findes nogen Gud. Altså heller ingen moral (nihilisme). Alt er tilladt. Da han skylder penge til en usympatisk pantelånerske og ikke kan betale, beslutter han at løse problemet ved at slå hende ihjel. Romanen handler om de samvittighedskvaler, som den unge mand alligevel får efter mordet. Han beskriver de menneskelige sider med stor indlevelse og indsigt. To andre store romaner er "Idioten" og "Brødrene Karamazov". Han dør i 1881.
18211128 Panama erklærer sig uafhængigt af Spanien og slutter til til republikken Columbia.
18211212 Gustave Flaubert, fransk forfatter. Med romaner som "Madame Bovary”" og "Følelsernes opdragelse" overskrider han datidens grænser for anstændighed og udvidede samtidig grænsen for, hvor realistisk fiktionen kan fremstå i litterær form. Han dør den 8. maj 1880.
182216 Heinrich Schliemann, tysk forretningsmand og arkæolog, kendt for realisering af sine drengedrømme ved at finde Homers Troja ved Hissarlik og forestå udgravning af Troja, Mykene og Tiryn; han dør den 26 dec. 1890
1822112 Jean Joseph Etienne Lenoir, den franske opfinder af forbrændingsmotoren. I 1903, tre år efter hans død, bliver hans motor for første ganginstalleret i en flyvemaskine.
1822112 Nationalforsamlingen på Epidauros erklærer efter et års frihedskamp mod det tyrkiske overherredømme Grækenland for en selvstændig nation. Grækenland får dog først sin selvstændighed i 1829.
1822127 Grækenland erklærer sig uafhængig efter løsrivelse fra Tyrkiet-
182239 Charles M. Graham, New York får patent på sin opfindelse, kunstige (forlorne) tænder.
1822427 Ulysses S. Grant, 18. amerikanske præsident; han dør i 1885.
182278 Den britiske lyriker Percy Bysshe Shelley er død, 29 år gammel. Shelley er midtpunkt i en engelsk kunstnerkoloni i Pisa, som bl.a. tæller Byron. Shelley drukner under en sejlads i hårdt vejr i Speziabugten. Han bliver bisat på den protestantiske kirkegård i Rom.,Forud for kremeringen har vennen Edward Trelawny sikret sig Shelleys hjerte, som han overlader til dennes hustru, Mary. Hun opbevarer det til sin død, hvorefter det bliver bisat sammen med hende i St. Peter's Church i Bournemouth.
1822718 Adam Fabricius, historiker, forfatter og sognepræst, cand.teol. i 1847, i 1848 konst. adjunkt i Århus, året efter fastansat. I 1859 bliver han sognepræst i Bjørnsholm og Malle og forstander for Ranum seminarium. I 1864 sognepræst på Drejø og i 1874 i Holme og Tranbjerg ved Århus, hvorfra han i 1888 tager sin afsked. Han er bedst kendt for sit historiske værk i 2 bind, Illustreret Danmarkshistorie for Folket, hvoraf første udgave udkommer 1853-1855. Han dør den 24.august 1902, 90 år gammel.
1822722 Gregor Johann Mendel, østrigsk pioner indenfor arvelære. Han lever sit voksne liv på et kloster, hvor han gennemfører sine talrige eksperimenter (analyse af mere end 28.000 ærteplanter), der resulterer i hans 2 arvelove; han dør i 1884.
182297 Brasilien opnår uafhængighed af Portugal. Herefter fejret som Brasiliens nationaldag.
1822104 Rutherford Birchard Hayes, USA's 18. præsident. Han dør i 1893.
18221012 Brasilien river sig løs fra Portugal.
18221016 Det nye Drury Lane Theatre åbner.
18221020 Thomas Hughes, engelsk forfatter. I 1856 udgiver han "Tom Browns skoledage", som omhandler hans egen skoletid på Rugby School. Hughes sidder i parlamentet fra 1865-1874. Han dør i 1896.
18221020 "'Sunday Times" udkommer for første gang i London.
18221210 César Franck, belgisk-fransk komponist og organist. Han er født i Belgien, men lever det meste af sit liv i Frankrig. Han anses som den væsentligste komponist af orgelmusik siden Johann Sebastian Bach, men skriver han også orkestermusik og kammermusik. Han dør 8. november 1890, 67 år gammel.
18221227 Louis Pasteur, fransk kemiker og bakteriolog, som opdager, at mikroorganismer forårsager gæring og infektion. Han udvikler en vaccine mod rabies (hundegalskab). Hans elev Lister fortsætter forskningen indenfor antiseptisk kirurgi. Pasteur dør i 1895.
182313 Robert Whitehead, engelsk ingeniør, opfinder den moderne torpedo, der bliver købt af den engelske flåde; han dør i 1905.
1823126 Edward Jenner, pioner indenfor vaccine dør.
182351 I England findes skelettet af en mammut.
1823719 Julie Sødring, skuespillerinde fødes i København; hun dør i 1894.
1823820 Pave Pius den VII dør - Pius var til stede ved Napoleons kejserkroning i Notre Dame i 1804, men kom senere i strid med kejseren.
1823831 I slaget ved Trocaderó besejrer den franske hær den konstitutionelle spanske regerings tropper.
1823910 Simon Bolivar udråbes som præsident i Peru og indleder kamp mod de kongetro styrker.
1823122 Den amerikanske præsident James Monroe's "Monroe doktrin", som modsætter sig udenlandsk (europæisk) indblanding i amerikanske forhold, bekendtgøres.
18231213 Fritz Stockfleth, lærer ved Københavns offentlige skolevæsen og grundlægger af sløjdundervisningen i Danmark. Han dør den 5. januar 1889.
182418 Wilkie Collins, engelsk romanforfatter. I "The Moonstone" skabet han "Sergeant Cuff", verdens første romandetektiv
1824121 Thomas Jonathan Jackson, general i den amerikanske borgerkrig. Han får sit øgenavn "Stonewall" pga sin stædighed i slaget ved Bull Run, da hans tropper modstår et angreb fra nordstatshæren. Han falder i slaget ved Chancellorsville i 1863.
182425 Henrich Callisen, læge, kirurg og universitetslærer, undertiden benævnt "dansk kirurgis fader", er død, 83 år gammel. Han fik et kongeligt rejsestipendium på 500 rigsdaler årlig og rejste i 1767 til Paris og i 1769 til London, hvor han studerede kirurgi hos fremtrædende kirurger. I 1772 blev han udnævnt til professor chirurgiæ ved Københavns Universitet, ganske vist uden løn, men med kongeligt løfte om at efterfølge Hennings som generaldirektør for kirurgien. Det skete først i 1794.
182432 Bedrich Smetana, böhmisk komponist ("Mit fædreland", "Den solgte brud"). Han dør i 1884.
182435 Efter at en burmesisk hær er gået ind i Bengalen fi et forsøg på at fordrive englænderne fra Indien, erklærer Storbritannien officielt krig mod Burma, i den første Burma-krig. Krigen slutter med britisk sejr 1826, og Burma mistede de tidligere erobrede områder i Assam, Manipur og Arakan.
1824312 Gustav Robert Kirschhoff, tysk fysiker. I 1860 grundlægger han sammen med Robert Bunsen spektralanalysen, dvs. bestemmelsen af et stofs kemiske sammensætning ved hjælp af dets spektre. Han formulerer endvidere lovene for elektriske strømmes fordeling i forgrenede ledere. Han dør den 17. oktober 1887.
1824419 Den engelske, romantiske digter lord Byron dør af sumpfeber (malaria) i Grækenland, hvor han deltager i den græske frihedskrig mod tyrkerne, 36 år gammel. Han regnes for at være en af de største poeter i Englands historie, og hans værker læses stadig. Byrons mest kendte værk er digtet Don Juan.
1824430 En forordning præciserer, at konfirmation er en betingelse for at kunne blive viet og stå fadder.
182457 Ludwig van Beethovens 9. symfoni, hans sidste komplette, uropføres i "Theater am Kärntnertor" i Wien. Det revolutionerende ved dette værk er, at der i fjerde og sidste sats forekommer kor, hvilket ikke tidligere er hørt i symfonisammenhæng. Kor og solister synger Friedrich Schillers ode "An die Freude" fra 1785. Mere imponerende er måske, at Beethoven er totalt døv, da han komponerede værket. Beethoven selv dirigerede.
1824611 I København åbner Statens Museum for Kunst.
1824626 Lord Kelvin (William Thomson), skotsk fysiker, matematiker og ingeniør; professor ved Glasgow University i mere end 50 år; udover at lægge navn til en temperaturskala var han hovedmanden bag nedlægning af et transatlantisk telefonkabel; han dør i 1907.
1824724 Verdens første meningsmåling gennemføres i USA. Målingen omfatter det kommende præsidentvalg.
1824727 Alexandre Dumas den yngre, fransk forfatter, illegitim søn af Alexandre Dumas den ældre; Giuseppe Verdi baserer sin opera "La Traviata" på Dumas' novelle "Kameliadamen".
182486 Latinamerikanske oprørere under Simon Bolivars ledelse besejrer de spanske tropper ved Junin i Peru.
182494 Anton Bruckner, østrigsk komponist og organist; han dør i 1896.
1824916 Ludvig XVIII af Frankrig er død, han blev 68 år gammel. Han var konge af Frankrig fra 1814 efter Napoleons fald indtil 1824.
1824924 Loven om konfiskation af selvmorderes arvegods ophæves.
1824104 Mexico indfører en ny forfatning og bliver en føderal republik.
18241021 Den engelske murer, Joseph Aspdin får patent på et byggemateriale, som han kalder "Portland cement" efter halvøen Portland i Dorsetshire.
182523 Aggerkanalen mellem Limfjorden fra Vesterhavet opstår efter en stormflod. Den smalle åbning udvides efterhånden, så at den snart bliver sejlbar, og i 1834 passeres kanalen af det første skib.
1825416 Den danske politiker og godsejer Jacob Brønnum Scavenius Estrup, søn af etatsråd Hector Frederik Janson Estrup og dennes første hustru, Jacobine Scavenius. Han bliver indenrigsminister (1865-69), finansminister og konseilspræsident (regeringsleder) (1875-94). Efter sin afgang som konseilsprædident i 1894 er Estrup leder af Højre i Landstinget. Estrup er modstander af almindelig valgret og af parlamentarismen. Under sine år som regeringsleder har han ikke flertal i Folketinget, men regerer via provisorier. Parlamentarismen bliver først indført i 1901, da Christian IX udnævner ministeriet Deuntzer, der reelt er det første Venstreministerium. Estrup bliver i 1885 udsat for et attentatforsøg, da den unge typograf Julius Rasmussen forsøger at skyde ham på åben gade. Den første kugle preller af på en frakkeknap, mens den anden borer sig ind i porten. Det fortælles, at Estrup selv er så uanfægtet, at han uden videre klæder sig om og går til et middagsselskab. Attentatet bliver brugt som begrundelse for oprettelsen af de forhadte "blå gendarmer". Estrup død juleaften.
182554 Thomas Huxley, engelsk anatom og zoolog. Han studerer medicin, men må af økonomiske grunde tage arbejde som læge på et af flådens skibe, før han kan afslutte sit studium. Under dette togt skriver han en afhandling om "det pelagiske dyreliv"; denne vækker så stor opsigt, at Huxley som 26-årig bliver indvalgt i Royal Society. Efter fremkomsten af Darwins Arternes Oprindelse (1859) bliver Huxley Darwins aktive støtteT samtidens mest aggressive forsvarer af dennes evolutionsteori, hvilket giver ham øgenavnet "Darwins buldog". Huxley dør i 1895.
182557 Den italienske komponist Antonio Salieri er død, 74 år gammel. Han skrev mere end 40 operaer og talrige symfonier og messer og orkesterværker. Blandt hans store operaer kan nævnes "Axur, Re d'Ormus" samt "Falstaff". Efter Mozarts død opstod rygter om, at Salieri skulle være skyld deri. Den påstand er aldrig bevist. Vi ved, at Salieri som kapelmester har dirigeret flere af Mozarts værker samt været medkomponist på en cantate.
182558 En plakat bekræfter mænds ret til at sværge sig fri, hvis de bliver udlagt i faderskabssager. "Naar et udenfor Ægteskab besvangret Fruentimmer henvender sig til Øvrigheden om Opfostringshielp af den udlagte Barnefader, uden at der forud haves Vished om, at denne med Rette kan ansees som saadan, bør Øvrigheden foranstalte Sagen behandlet ved den Politiret, hvorunder han henhører, hvilken har at undersøge og paakiende Sagen, saavelsom og at modtage den Eed, der ifølge Forening eller Dom maatte blive at aflægge..."
1825610 Sondre Norheim, norsk skipioner. Han dør den 9. marts 1897 i North Dakota, hvortil han emigrerede med sin familie. Ved vinter-OL i Oslo i 1952 bliver den olympiske ild tændt på Sondre Nordheims fødested, Øverbø i Telemark.
1825613 Walter Hunt, New York tager patent på sikkerhedsnålen for at betale en gæld på $15 debt; han sælger sine rettigheder for $400 dollars.
1825621 William Stubbs, engelsk historiker.
182586 Bolivia erklærer sig uafhængig af Peru.
1825825 Uruguay opnår uafhængighed af Spanien.
1825927 Verdens første, offentlige jernbanedrift indledes af Stockton and Darlington Railway. Toget 'Active' er bygget af George Stephenson, strækningen 27 miles, og damplokomotivet kan trække 32 vogne med 10 miles i timen.
1825927 Stockton-Darlington-banen i Nordengland åbner. Den er verdens første jernbane med damplokomotivtrukne tog til person- og godstransport. I 1828 forlængedes banen fra Stockton til Middlesbrough ved kysten.
18251010 Den sydafrikanske politiker og boerleder Paulus Krüger (Oom Krüger). I 1836 flytter han sammen med sin familie nordpå fra Cape Town og kommer til det område, som senere får navnet Transvaal. Krüger vælges til præsident i 1883 og genvælges i 1888, 1893 og 1898. Hans liv er en stadig kamp mod England. Han dør i 1904 i eksil i Schweiz
18251025 Johann Strauss (den yngre), østrigsk komponist af den kendte Strauss familie. Især kendt for "An der schönen, blauen Donau", "Geschichten aus dem Wiener Wald" og operetten "Flagermusen". Da faderen dør i 1849, slår han dennes og sit eget orkester sammen og indleder en turné, bl.a. til USA, hvor han får navnet "valsekongen". Han dør i 1899.
18251026 Den 548 km lange Erie kanal, som forbinder Niagara floden med Hudson floden, åbnes for trafik.
18251130 Julius Exner, dansk maler, sættes i malerlære, men kommer samtidig på Kunstakademiet, hvor han især studerer historiemaleriet hos J.L. Lund og C.W. Eckersberg. I 1843 maler han "Fra Kunstakademiets figursal" (Statens Museum for Kunst), og året efter debuterer han på Charlottenborg, hvor han udstiller til 1905. I 1853 slår han sit navn fast som folkelivsmaler med "Besøget hos bedstefar" (Statens Museum for Kunst, tildelt Thorvaldsens Medalje). Fra 1876 er han professor ved Kunstakademiet. Han dør den 15. november 1910, 84 år gammel.
18251214 I St Petersborg, Ruslands hovedstad, indleder unge officerer en opstand - decembrist opstanden - mod tsarstyret. Det slås ned samme dag, og lederne henrettes eller sendes til Sibirien.
182628 Johanne Louise Pätges (senere Heiberg) debuterer på en dansk scene - 13 år gammel.
1826216 (Hans Peter Jørgen) Julius Thomsen, dansk kemiker, som især arbejdede med varmeudvikling ved kemiske processer; han dør i 1909.
1826422 Den engelske ingeniør og opfinder Samuel Brown tager patent på forbrændingsmotoren.
1826526 Richard Christopher Carrington, engelsk astronom, som kortlægger solpletterne og deres bevægelse på solens overflade. Opdager at solen roterer hurtigst ved ækvator. I 1859 observerer han som den første pårotuberanser; han dør i 1875.
182674 Stephen Foster, amerikansk komponist og sangskriver. Han skriver tekst og musik til mere end 200 sange, hvoraf mange var og er meget populære, som f.eks. My Old Kentucky Home, Jennie with the Light Brown Hair, Swanee River, Old Folks at Home (Swanee River), Beautiful Dreamer og Oh, Susanna. Han dør den 13. januar 1864, bare 37 år gammel - muligvis på grund af et voldsomt alkoholforbrug.
182674 USA's 2. præsident (1797-1801) John Adams dør 90 år gammel.
182674 USA's 3. præsident (1801-1809) Thomas Jefferson dør 83 år gammel.
1826928 Rusland erklærer Persien krig på grund af persernes indtrængen i Kaukasusområdet.
1826103 Digteren Jens Baggesen er død, han blev 62 år gammel. Hans højdepunkt som digter lå mellem Oplysningstidens afslutning og Romantikkens fremkomst. Hans tidlige år begyndte med små komiske vers i stil med Johan Herman Wessels, men tidens smag gled snart over i romantikken anført af Adam Oehlenschläger. Baggesens hovedværk "Labyrinthen" (1792-1793) må betegnes som en tidlig psykologisk roman. Han beskriver en rejse gennem Europa, men synet på landskaberne og menneskene han møder på sin vej afspejler i høj grad hovedpersonens egen udvikling. Imidlertid blev Oehlenschläger og Baggesen ærkefjender og stredes om tronen i dansk poesi - den såkaldte Oehlenschläger-Baggesen fejde, hvor Baggesen anmeldte og kritiserede især Oehlenschlägers seneste værker. I efteråret 1820 forlod Baggesen Danmark og drog med familien til Paris. En del af vinteren måtte han her tilbringe i gældsfængsel, og han plagedes af en kronisk sygdom. I august 1826 besluttede den dødssyge Baggesen i sygevogn og bærestol at forsøge at nå tilbage til fædrelandet. Rejsen sluttede i Hamborg, hvor han døende blev bragt til Frimurer-Hospitalet og udåndede ved daggry.
1827112 Thomasine Gyllembourg, forfatterinde, debuterer i tidsskriftet Kjøbenhavns flyvende Post. Hun en af guldalderens største og mest produktive forfattere, der lægger grunden til dansk kvindelitteratur.
1827316 Ferdinand Meldahl, arkitekt, etatsråd, kammerherre og borgerrepræsentant. Uddannet til arkitekt fra Kunstakademiet. Efter sin uddannelse bliver han medlem af Kunstakademiet i 1857 og spillede en væsentlig rolle for arkitektskolens udvikling. Fra 1863 er han formand for skolerådet, fra 1864 professor i bygningskunst og i perioden 1873-1990 direktør for akademiet. Fra 1860 er han som kgl. bygningsinspektør, og fra 1866 og 27 år frem sidder han i Københavns Borgerrepræsentation. Han dør den 3. februar 1908.
1827326 Den store tyske komponist Ludwig van Beethoven dør, 56 år gammel. Han udviklede et fuldstændig originalt tonesæt, som reflekterer hans store følelser, og som udgør et kvantespring i musikhistorien. Beethovens musik er for alle mennesker. Fra omkring 1800 oplever han en tiltagende døvhed. I 1820, hvor han er næsten fuldstændig døv, komponerer han sine største værker som sine sidste pianosonater, "Missa solemnis", "Den 9. symfoni" og sine sidste 5 strygekvartetter.
1827329 Omkring 20.000 deltager i Ludwig van Beethovens begravelse i Dreifaltigkeitskirche i Wien.
182747 De første tændstikker, som er fremstillet af John Walker i Stockton, England, kommer på markedet. Prisen for en æske med 50 tændstikker er en shilling. Med hver æske følger et stykke sandpapir, foldet dobbelt, som tændstikken gnides imod for at antænde den. John Walker kaldte tændstikkerne "Congreves" til ære for opfinderen og raketpioneren, Sir William Congreve.
182765 Tyrkerne erobrer Akropolis og rykker ind i Athen.
1827621 Den engelske indenrigsminister Robert Peel indfører omfattende reformer i den engelske kriminallovgivning, og han skaber den moderne politistyrke, hvis officerer som en hyldest til ham bliver kendt som "bobbies".
182776 Rusland, England og Frankrig anerkender i Londontraktaten, at Grækenland er uafhængigt af tyrkisk overherredømme.
182777 Sandford Fleming, engelskfødt ingeniør, emigrerer til Canada, arbejder på Canadian Pacific Railway, hvilket får ham til at opfinde begrebet tidszoner; han designer det første canadiske frimærke med en bæver på; han dør i 1915.
1827922 Englen Moroni åbenbarer sig for Joseph Smith på bjerget Cumorah og underviser ham og afslører, hvor han kan finde nogle antikke optegnelser om et fortidigt amerikansk folk af hebraisk oprindelse. Joseph finder nogle guldplader, som det lykkes ham at få oversat til 16-hundredetals engelsk. Dette bliver til Mormons Bog, oversættelsen blev færdig i 1829, og det første trykte eksemplar udkom 26. marts 1830.
18271020 Slaget ved Naravino ud for den græske kyst ender med, at den forenede engelske, franske og russiske flåde fuldstændig ødelægger de tyrkiske og ægyptiske flåder.
182828 Jules Verne, fransk forfatter. Han tager til Paris for at studere jura som sin far, men er splittet mellem teatret og studierne, og han skriver også nogle rejseskildringer, som viser hans talent for at fortælle historier og eventyr med videnskabelige og geografiske detaljer. Da faderen opdager, at hans søn er mere optaget af at skrive end af at studere, inddrager han øjeblikkeligt den økonomiske støtte til sønnen. Verne møder andre forfattere som Alexandre Dumas (den ældre) og Victor Hugo, som begge giver ham råd om skrivningen. Han bliver sekretær ved Théâtre Lyrique i Paris, og ved siden af læser han en del geografi, naturhistorie og videnskabelige og tekniske nyheder, hvilket bliver grundlaget for hans senere forfatterskab. Han skriver om rejser i verdensrummet, i luften og under vand, længe før det var muligt. Det giver ham titlen science fiction-romanens forgænger, en titel han deler med H.G. Wells. Som dreng slugte jeg alle Jules Vernes bøger, jeg kom i nærheden af, og fra hans omfattende forfatterskab nævner jeg blot disse: Fem uger i Ballon, Rejsen til Jordens Indre, Kaptajn Grants Børn, En Verdensomsejling under Havet, Jorden Rundt i 80 Dage, Den hemmelighedsfulde Ø, Kaptajnen på femten Aar, To Aars Ferie. Flere af hans romaner bliver filmatiseret, nogle endda adskillige gange. Verne dør den 24. marts 1905, 77 år gammel.
1828212 George Meredith, engelsk forfatter.
1828320 Henrik Ibsen, norsk dramatiker og digter. Han bliver født i Skien som den ældste i en søskendeflok på fem. I 1835 kommer familien i økonomiske vanskeligheder og familiens palæ i Skien bliver solgt. 15 år gammel drager Ibsen til Grimstad for at gå i apotekerlære. Ved siden af apoteksarbejdet finder han også tid til at skrive, og han begynder også at læse til studentereksamen. I 1850 flytter han til Kristiania for at aflægge eksamen artium, men det bliver der imidlertid ikke noget ud af. Derimod stifter han sammen med et par venner Vinje et satirisk, litterært ugeblad inspireret af det danske Corsaren. Ibsen er bladets tegner og teateranmelder. Han skriver et skuespil, eventyrkomedien "Kæmpehøien", som han får antaget ved Christiania Theater. Kort efter møder han den norske violinist Ole Bull, som engagerer ham som "dramatisk forfatter" ved Det Norske Theater i Bergen, som Bull havde været medstifter af i 1850. Teatret er et nationalt projekt med ambitioner om at grundlægge en norsk scenekunst, som skal erstatte den stærke danske dominans. I løbet af de seks år, han er i Bergen, skriver han og får opført fem skuespil ved teateret. Han er på et studieophold i København og Dresden i 1852, hvor han studerer iscenesættelse, hvilket kommer ham til nytte i hans skuespil. I 1857 bliver han tilbudt stillingen som kunstnerisk direktør ved Kristiania Norske Theater. Teatret gåt fallit i 1862 og bliver slået sammen med Christiania Theater. I 1864 forlader Ibsen Norge og bosætte sig i Rom med sin hustru og søn. De næste 27 år tilbringer han i Rom, Dresden og München. Under det første Rom-ophold skriver han de store dramaer "Brand" og "Peer Gynt". I 1873 udkommer "Kejser og Galilæer", som Ibsen senere kalder sit hovedværk. I 1877 indleder han rækken af sine banebrydende samtidsdramaer, som sætter han i spidsen for "det moderne gennembrud" i europæisk åndsliv vedr. kvinders stilling i ægteskab og samfund, moralsk hykleri og magtmisbrug, forholdet mellem sandhed og moral, frihed og pligt, miljøhensyn versus økonomiske interesser, incest, dødshjælp m.m. "Samfundets støtter" (1877), "Et dukkehjem" (1879), "Gengangere" (1881) og "En folkefiende" (1882). "Et dukkehjem" bliver Ibsens internationale gennembrud, som får enorm betydning for kvindesagskampen overalt i verden. I 1891 flytter Ibsens tilbage til Kristiania, hvor han og hustruen bor til deres død i hhv. 1906 og 1914. Ibsen skrev i alt 26 skuespil og omkring 300 digte. Ibsen dør den 23. maj 1906, 78 år gammel.
182848 Severin From, skakspiller, omkring 1860'erne anset for at være Danmarks stærkeste skakspiller. I 1865 er han medstifter af Københavns Skakforening, som er Danmarks ældste skakklub. Han er klubbens første formand, en post han bestrider indtil 1873. Han dør den 6. maj 1895, 67 år gammel.
1828414 Den amerikanske leksikograf Noah Webster udsender "An American Dictionary of the English Language".
1828416 Den spanske maler og grafiker Francisco de Goya døde, 82 år gammel. Han var bl.a. adelens foretrukne portrættør og også kendt for et stærkt sanseligt udtryk, både hvad angår krig og erotik. Mange af Goya's arbejder er udstillet på Museo del Prado i Madrid.
182858 Henri Dunant, schweizisk forretningsmand og medstifter af Røde Kors. Han bliver født ind i en velstående familie og ender livet på et plejehjem, fattig og glemt af omverdenen. Han er i 1863 medstifter af Den Internationale Røde Kors-komite, og Geneve-konventionen af 1864 er også præget af hans idéer. Krigen i 1864 mellem Østrig-Preussen og Danmark bliver den første krig, hvor Røde Kors kommer i aktion. I 1901 får han Nobels fredspris sammen med den franske pacifist Frédéric Passy, grundlæggeren af fredsligaen og aktiv sammen med Dunant i Alliancen for orden og civilisation. Dunant dør den 30. oktober 1910, 82 år gammel.
1828712 Præsternes pligt til at katekisere - dvs. overhøre - menigheden bliver indskærpet.
1828716 Hedeopdyrkeren Enrico Dalgas fødes i Napoli som søn af en italiensk-dansk handelsmand; han dør i 1894.
1828718 Slægtsnavne bliver påbudt i Danmark. Patronymer, dvs. faderens navn + "-sen" eller "-datter" afskaffes. Hidtil skiftede efternavnet i hver generation efter faderens fornavn. Fx. var Leif Eriksen søn af Erik den Røde. Slægtsnavne for adelige har fulgt denne model siden med navneloven af 1526.
1828831 Den første tur med dampskib fra København til Malmø finder sted.
182899 Leo Tolstoj (Aleksei Nikolaevich Tolstoy), russisk forfatter, fødes på familiens gods i Yasnaya Polyana, Rusland. I 1847 forlader han universitetet, hvor han har studeret asiatiske sprog og jura, uden eksamen og går ind i hæren i 1851, hvor han deltager i krimkrigen i 1854. Året efter forlader han hæren og tager til St Petersborg. Han forlader Rusland ved revolutionens udbrug og rejser omkring i Vesteuropa en tid. Efterfølgende slår han sig ned ved Volga på en ejendom, som han har arvet. Her skriver han et af sine mesterværker "Krig og fred" (1864-1869), der følger fem familiers skæbne under Napoleons invasion af Rusland. Hans næste roman "Anna Karenina" (1873-1876) er en af verdens smukkeste kærlighedsstorier. Efterfølgende gennemlever Tolstoj en religiøs krise og i de følgende 10-15 år skriver Tolstoj især religiøse og moralske skrifter. Han overfører sin formue til sin hustru og begynder at leve som en fattig bonde. I 1901 bliver Tolstoj udstødt af den ortodokse kirke. Han dør den 20. november 1910, 82 år gammel.
18281031 Joseph Swan, engelsk kemiker og opfinder. Både han og Edison tilskrives æren for opfindelsen af den elektriske glødelampe til afløsning af de hidtil anvendte gaslygter. Edison kom først, men hans pære havde en kortere levetid. Swan laver flere opfindelser indenfor fremkaldelse og kopiering. Han dør i 1914.
1828111 Prins Frederik Carl Christian (den senere Frederik VII) gifter sig med Vilhelmine Marie.
1828111 Det andet Christiansborg indvies. Det brænder i 1884, hvorefter det afløses af det nuværende, det tredje Christiansborg.
1828116 Elverhøj, det danske nationalskuespil, skrevet af Johan Ludvig Heiberg med musik af Friedrich Kuhlau, har premiere på Det Kongelige Teater. Stykket er skrevet på bestilling af kong Frederik VI, der ønsker et festspil til brylluppet mellem sin yngste datter Vilhelmine Marie og prins Frederik Carl Christian (den senere Frederik VII).
18281119 Den østrigske komponist Franz Schubert dør i Wien af tyfus, han blev 31 år gammel.
18281119 Den østrigske komponist Franz Schubert er død, han blev bare 31 år gammel. I femårsalderen begyndte han at få violinundervisning af sin far, og som syvårig blev han elev hos organisten ved Lichtentals kirke. I oktober 1808 blev han optaget som elev i den kejserlige klosterskole og blev dermed kordreng i det kejserlige kor, Wiener Sängerknaben. På skolen blev han undervist i komposition af bl.a. Antonio Salieri. I løbet af sit korte liv komponerede han ca. 600 lieder. Derudover skrev han symfonier, kirkelige korværker og klaverværker.
18281220 Johan Ludvig Heiberg ansættes som teaterdigter og oversætter til en fast gage på 600 rigsdaler årligt. I 1849 bliver han chef for Det Kongelige Teater, en post han beholder indtil 1856.
1829121 Oscar II, konge af Sverige fra 1872-1907 og konge af Norge fra 1872-1905. Hans største nederlag som konge er opløsningen af personalunionen med Norge i 1905. Siden 1814 havde Norge haft en personalunion med Sverige med fælles konge og udenrigstjeneste, men forøvrigt med egne institutioner. Oscar II dør den 8. december 1907, 78 år gammel.
1829121 Kamma Rahbek (født Heger) er død, hun blev 53 år. Hun gik på et institut for piger, hvor lærte at læse og tale adskillige sprog herunder tysk, fransk, spansk, latin, græsk, italiensk og lidt atypisk også engelsk. I 1798 blev hun gift med den 15 år ældre Knud Lyne Rahbek. Knud Rahbek var lidenskabelig teatergænger og -kritiker. Parret købte Bakkehuset på Frederiksberg, hvor guldalderens danske forfattere og kunstnere mødtes i Kamma Rahbeks salon til enkle traktementer, men nok så vigtigt åndfuld samtale. Blandt de hyppige gæster i Bakkehuset var Adam Oehlenschläger, Jens Baggesen, Poul Martin Møller, N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann, H.C. Andersen, P. O. Brøndsted og Johan Ludvig Heiberg. Bakkehuset er i dag indrettet som museum.
1829127 Polyteknisk Læreanstalt oprettes med H.C. Ørsted som leder.
1829226 1829 Levi Strauss, tyskfødt/amerikansk opfinder og producent af jeans ("cowboybukser"), måske den, der fik mest ud af guldeventyret i Californien, da han fandt på at bruge canvas til at fremstille holdbart arbejdstøj. I 1853 flytter han til San Francisco i Californien og åbner en forretning, Levi Strauss & Co. Han dør den 26. september 1902, 73 år gammel.
1829319 C.F. Tietgen, finansmand, industrimand og gehejmekonferensråd. Han bliver ansat som direktør i den nyoprettede Privatbanken, som åbner den 2. november 1857. Tietgen er den ledende erhvervsmand i 1800-tallet, og med udgangspunkt i Privatbanken er han med til at stifte en række af sin tids førende danske industrivirksomheder og institutioner: bl.a. Vi nævner af disse Tietgens foretagender: Kjøbenhavns Sporvei-Selskab (1866), Det Forenede Dampskibs-Selskab (1866), Dansk-Norsk-Engelske Telegrafselskab (Det Store Nordiske Telegraf-Selskab), Burmeister & Wain (1871), Svitzers Bjergningsentreprise (1872), Det Kjøbenhavnske Bygge-Selskab (1872), De Danske Sukkerfabrikker (1872), Tuborgs Bryggerier (1873), Lolland-Falsterske Jernbaneselskab (1874) og Østsjællandske Jernbaneselskab (1877). Han står også for færdiggørelsen af Marmorkirken (officielt Frederiks Kirke), som står færdig i 1894, 145 år efter at opførelsen var påbegyndt. Tietgen dør den 19. oktober 1901, 72 år gammel.
1829410 William Booth, engelsk vækkelsesprædikant og sammen med sin hustru, Catherine, grundlægger af Frelsens Hær. Som 15-årig, efter sin faders død, tilslutter han sig en metodistisk menighed, hvor han bliver præst og virker som forkynder ved talrige vækkelsesmøder. I 1861 bryder han med metodisterne og påbegyndte sammen med sin hustru gademission i den østlige del af London. Arbejdet vokser hurtigt, og i 1878 organiserer de Frelsens Hær efter militært mønster med uniformer, flag og deres egen musik, ofte kristne tekster til drikkesange og anden populær musik, og han bliver hærens første general. Catherine er af kvindesagen, og hun sikrer, at mænd og kvinder er ligestillede i Frelsens Hær. Inden sin død oplever William Booth, at der er oprettet 1.000 korps i Storbritannien, og at den bevægelse, han startede, spreder sig til 58 lande og kolonier. Han dør den 20. august 1912, 83 år gammel. Inden da har han udnævnt sin søn Bramwell Booth som sin efterfølger.
1829412 Alexander von Humboldt begynder en ekspedition til uudforskede dele af Sibirien på invitation af tsar Nikolaj. von Humboldt konstruerer et verdenstemperaturkort med angivelse af isotermer. Senere udgiver han et 3-binds værk om sin ekspedition.
1829529 Humphry Davy, opfinder af sikkerhedslampe, som anvender i miner, dør.
1829610 Første rokonkurrence nogensinde mellem Oxford og Cambridge afholdes - Oxford vinder..
1829623 I Lund bliver Adam Oehlenschläger laurbærkranset af den store svenske digter Esaias Tegnér.
1829623 Den danske guldalderdigter Adam Oehlenschläger bliver i Lund Domkirke laurbærkranset af den svenske digter Esaias Tegnér.
182974 Englands første regelmæssige busservice begynder i London.
1829914 I den russisk–tyrkiske krig (1828-1829) går de russiske styrker mod Istanbul, og der udbryder der panik i byen. Den osmanniske sultan ser sig nødsaget til at indgå fredsforhandlinger, og krigen afsluttes med indgåelsen af Adrianopeltraktaten, hvorved Det Osmanniske Rige overlader kontrollen med store områder omkring Sortehavet og Balkan til Rusland.
1829929 Engelsk politistyrke begynder at patruljere i London (Robert Peels 'bobbies').
1829106 Fem lokomotiver konkurrerer om at blive valgt til at køre på strækningen Liverpool-Manchester. George Stephensons Rocket vinder.
1829106 Fem lokomotiver konkurrerer om at blive valgt til at køre på strækningen Liverpool-Manchester. Stephensons "Rocket" vinder.
18291016 Sophus Berendsen, dansk virksomhedsgrundlægger. I 1854 grundlægger han virksomheden af samme navn, der til at begynde med er et glas- og stålagentur, men som siden bliver en servicevirksomhed inden for rengøring, renserivirksomhed, kemisk produktion mm. Han dør den 18. juni 1864.
1829115 Indvielse af Polyteknisk Læreanstalt (nu DTU). Læreanstaltens rektor H.C. Ørsted holder tale, og Adam Oehlenschläger har skrevet en kantate til lejligheden.
18291128 Anton Rubinstein, russisk komponist, pianist og dirigent. Han er en uhyre produktiv komponist i så godt som alle genrer. Som pianist får han næsten samme ry som Liszt. Hans musik er i de sidste 100 år meget sjældent blevet opført, men de fleste vil nok alligevel genkende hans "melodi i F". Han grundlægger Ruslands første konservatorium i Sankt Petersborg, og hans broder, Nicolai, grundlægger det næste i Moskva. Han dør den 8. november 1894, 64 år gammel.
1829124 Den indiske skik "suttee" med at en enke - mere eller mindre frivilligt - følger sin ægtefælle i døden ved brænding på mandens ligbål forbydes. Det senest veldokumenterede tilfælde er fra 1987, hvor den 18-årige enke Roop Kanwar bliver brændt dagen efter sin mands dødsfald og otte måneder efter sit ægteskab.
18291218 Christen Berg, politiker og lærer fra Ranum Seminarium. Den 4. juni 1866 bliver han valgt ind i Rigsdagens Folketing for Det Nationale Venstre, og han genvælges uafbrudt indtil sin død. I 1872 stifter han Kolding Folkeblad, der efterhånden får forskellige "aflæggere" omkring Jylland. Senere opretter han for egen regning Frederiksborg Amtsavis, Thisted Amtstidende og Holbæk Amts Dagblad, fra hvilke der atter udgik aflæggere. Han dør den 28. november 1891, 61 år gammel.
18291230 Vilhelm Beck, dansk præst og formand for Indre Mission. Han bliver teologisk kandidat i 1855, men da han ikke finder et præstekald tiltrækkende, bliver han lærer ved borgerskolen i Kalundborg. Da hans far i julen 1855 bliver syg, bliver Vilhelm Beck kapellan hos ham og er i dette embede fra 1856-1865. Her stifter han bekendtskab med nogle af tidens vækkelsesbevægelser, bl.a. Forening for den Indre Mission. Der er store interne problemer i foreningen, og på generalforsamlingen den 13. september 1861 bliver den gamle forening opløst, og en ny, Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, dannet, og Vilhelm Beck træder ind i bestyrelsen. Fra 1. januar 1862 er Beck redaktør for Indre Missions Tidende, og i 1881 bliver han formand for foreningen. Fra 1874 bliver han sognepræst i Ørslev og Solbjerg sogne, hvor han var født, og her bliver han til sin død. Han dør den 30. september 1901, 71 år gammel.
1830211 Peter Heise, romantisk komponist og organist. Efter studentereksamen beslutter han at opgive studierne og alene at hellige sig musikken. I 1952 tager han til Leipzig, hvor han studerer et halvt år. Efter sin hjemkomst i 1853 lever han i København som musiklærer. Fra 1854-1857 er han hjælpedirigent i Studentersangforeningen. I disse år skriver han musik til sange i Hostrups komedier og vaudeviller. Derefter bliver han ansat ved Sorø Akademi, hvor han er organist og musiklærer fra 1857-1865. I 1859 er han blevet gift med Vilhelmine Hage, datter af storkøbmanden Alfred Hage, og kan leve sit liv uden økonomiske bekymringer. Familien flytter i 1865 tilbage til København, hvor Heise resten af sit liv koncentrerer sig om at komponere. Han er mest kendt for sin musik til mange populære sange i Højskolesangbogen, en række romancer for sang og klaver samt operaen "Drot og marsk". Operaen bliver uropført på Det Kongelige Teater i København den 25. september 1878. Allerede året efter den 12. september 1879 dør Heise, 49 år gammel.
183046 Mormonkirken - "Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - grundlægges i USA af Joseph Smith.
183053 Verdens første regelmæssige passagerbefordring med jernbane åbnes mellem Bogshole Farm og South Street i grevskabet Kent i England. Det sker med dampmaskinen "Invicta", udviklet af George Stephenson og hans søn Robert.
1830612 Frederik VI, det første danskbyggede dampskib, løber af stablen. Skibet var bestilt L. N. Hvidt 1829 og bygget på Jacob Holms værft i Strandgade på Christianshavn. De hidtidige dampskibe i Danmark var engelskbyggede. Dampmaskinen, som er engelsk, er bygget i London. Skibet har plads til 110 passagerer, deraf 74 på 1. klasse og resten på 2. klasse.
1830626 George IV af England & Irland dør.
183075 Frankrig angriber byen Algier som indledning på erobring af Algeriet.
1830727 I Paris udbryder igen en revolution. Det sker i protest mod Karl X's forordninger om indskrænknnger i de demokratiske rettigheder.
1830728 I Paris er arbejderne og studenterne på barrikaderne. Med tricoloren og Marianne som symboler udvikler opstanden sig til den såkaldte Juli-revolution.
1830730 Julirevolutionen i Frankrig kulminerer. I Paris oprettes Nationalgarden. Hertugen af Orleans kommer til hovedstaden med titel af generalløjtnant, og snart bliver han landets konge.
183089 Louis-Philippe accepterer formelt den franske krone, efter at Charles X har abdiceret den 2. august.
1830818 Franz Joseph I af Habsburg-dynastiet, kejser af Østrig, konge af Ungarn og konge af Bøhmen fra 1848 til 1916. Han dør den 21. november 1916 som 86-årig på Schönbrunn Slot i Wien i 1916 og bliver efterfulgt på den østrig-ungarske trone af sin brors barnebarn, Karl 1. af Østrig. Hans 68-årige regeringstid er den tredjelængste i europæisk historie (efter Ludvig 14. af Frankrig og Johan 2. af Liechtenstein).
1830825 Den belgiske revolution bryder ud efter opførelsen af den nationalistiske opera "Den Stumme" i Portici i Bruxelles. Under forestillingen begynder publikum at råbe "vive la liberté" ("leve friheden"). Efter forestillingen strømmer publikum ud af teatret og sammen med den forsamlede folkemasse stormer man justitspaladset. Resultatet af denne revolution bliver Belgiens selvstændighed som nation.
183098 Frederic Mistral, fransk poet, vinder Nobelprisen i 1904. Mistral dør i 1914.
1830915 Manchester-Liverpool jernbanen åbnes.
1830925 Gottlieb Ernst Clausen Gad, forlægger. I 1855 etablerer han sig som boghandler og forlægger i Vimmelskaftet på Strøget.
1830104 Belgien udskilles af Nederlandene og bliver selvstændig.
1830105 Chester (Alan) Arthur, USA's 21. præsident fra 1881-85. Han overtager embedet efter mordet på præsident Garfield.
18301014 Belgien frigør sig fra De Forenede Nederlande og bliver et selvstændigt kongerige.
18301210 Emily Dickinson, amerikansk poet. Først efter hendes død i 1886 bliver offentligheden opmærksom på hendes store produktion af digte, mere end 1700.
18301213 Mathilde Fibiger, forfatter og kvindesagsforkæmper. I sin debutroman Clara Raphael fremsætter hun banebrydende tanker om kvindens frigørelse og hendes begrænsede muligheder for uddannelse, udvikling og uafhængighed. Hun regnes ofte som Danmarks første kvindesagsforkæmper. Hun bliver inviteret til at være medlem af Dansk Kvindesamfund fra dets stiftelse i 1871. Dansk Kvindesamfunds Mathildepris, som gives til "kvinder, mænd, organisationer, virksomheder og andre, der på afgørende måde arbejder for gennemførelsen af den fulde retslige og faktiske ligestilling mellem kvinder og mænd", er opkaldt efter hende. Hun dør den 17. juni 1872, 41 år gammel, i Aarhus, hvor hun arbejder som telegrafist.
183112 Den danskfødte historiker og prøjsiske statsmand Barthold Georg Niebuhr er død, han blev 54 år gammel. Han var søn af Carsten Niebuhr, som efter sin fantastiske rejse slog sig ned i Meldorf i Ditmarsken, var sønnens første lærer og indgød ham sine egne omfattende interesser for geografi, historie, statistik og politik, ligesom han lærte ham begyndelsesgrundene i flere af de mange sprog, som Niebuhr efterhånden tilegnede sig. I 1794 kom han på universitetet i Kiel, hvor han studerede i to år. I 1796 blev han sekretær hos finansminister Schimmelmann, men snart skiftede han til en sekretærpost ved Det Kongelige Bibliotek. Han var på en uddannelsesrejse til England og Skotland, hvor han opholdt sig i halvandet år, og efter sin hjemkomst blev han assessor i Økonomi- og Kommercekollegiet. I sin in fritid dyrkede han fortsat sine historiske studier, især over antikken. I 1806 fik han en opfordring til at indtræde i preussisk tjeneste, og han bliver udnævnt til meddirektør af Søhandelsselskabet, der drev udenlandsk handel og bankforretninger. I 1809 blev han gehejmestatsråd og sektionschef for statsgælden. Han fik dog også tid til at holde forelæsninger over Roms historie ved det nyoprettede Humboldt universitet i Berlin. Fra 1825 boede han i Bonn, hvor han holdt forelæsninger ved universitetet. Her dør han den 2. januar 1831, 54 år gammel.
1831125 Under Novemberopstanden erklærer den polske rigsdag Polen for selvstændigt, hvilet leder til egentlig krig mod Det Russiske Kejserrige, som Polen er en del af. Inspirationen til opstanden kommer fra de samtidige revolutioner i Frankrig og Belgien.
183127 Belgien får en ny, demokratisk forfatning.
183129 Tidligere finansminister Ernst Schimmelmann dør, 83 år gammel. Under hans embedsperiode - 1813 - gik den danske stat bankerot.
183133 George Pullman, amerikansk togvogns konstruktør.
183139 Kong Louis Philippe opretter Fremmedlegionen. Hovedkvarteret placeres i Algier, men flyttes i 1962 til Aubagne i Frankrig.
1831310 Kong Ludvig-Filip grundlægger Fremmedlegionen, da han har problemer i Algeriet, hvor et ekspeditionskorps på 37.000 mand er strandet. Fremmedlegionen skal støtte de regulære franske enheder i kampen for at skaffe Frankrig nye kolonier i Nordafrika og Fjernøsten. Efter de franske koloniers selvstændighed bliver hovedkvarteret flyttet til Aubagne nær Marseille.
1831518 Efter krav fra hertugdømmerne om indførelse af en slesvig-holstensk stænderforsamling og under indtryk af Julirevolutionen i Frankrig i 1830 beslutter Frederik VI's regering at indføre en stænderforordning med den hensigt at fastholde rigets enhed. Der indføres rådgivende stænderforsamlinger for hhv. Holsten, Slesvig, Jylland og Øerne. Betingelsen for valgret og valgbarhed er besiddelse af fast ejendom, hvilket giver tre valggrupper: godsejere, bønder samt grundejere.
1831526 Ved Ostroleka lider de polske oprørere et stort nederlag mod de russiske besættelsesstyrker, og den 6. september indtager russerne Warszawa. Polakkerne har - formentlig inspireret af samtidige revolutioner i Frankrig og Belgien - måneder forinden indledt en opstand i Warszawa. Opstanden begynder med et mislykket mordforsøg på den russiske statholder, og det bliver fulgt af en væbnet opstand af de polske kadetter fra infanteriets officersskole. Oprørerne får herredømmet over Warszawa, og der danneds en provisorisk regering med henblik på forhandlinger med kejser Nikolaj I. Da denne afviser forhandlingerne, erklærer den provisoriske rigsdag Nikolaj for afsat som konge af Polen og udråber Polen til en selvstændig nation.
1831528 De første anordninger om stænderforsamlinger udstedes - et vigtigt skridt på vejen mod demokrati.
1831528 Frederik VI hyldes foran Det kgl. Teater af borgerne for oprettelse af de fire rådgivende stænderforsamlinger.
1831613 James Clerk Maxwell, skotsk fysiker og matematiker; forsker i elektromagnetiske felter; læger navn til Maxwell's ligninger;han dør i 1879.
183174 USA's 5. præsident (1817-25) James Monroe dør 73 år gammel.
183178 John S. Pemberton, opfinder af Coca-Cola i 1885. Først benævnt French Wine Coca, senere udelades alkohol af opskriften og der tilsættes en sirup, som skulle kurere hovedpine. Pemberton sælger opskrift og udstyr for $1200.
1831718 Johann Martin Schleyer, tysk præst og skaber af kunstsproget volapyk. Schleyer sagde, at Gud i en drøm havde bedt ham skabe et internationalt sprog. Han dør den 16. august 1912, 81 år gammel.
1831821 Nat Turner anfører et slaveoprør i Southampton County, Virginia i USA som slås ned med brutale midler og Nat Turner dømmes til døden da han tages til fange 3 måneder senere.
1831829 Michael Faraday gennemfører sin første vellykkede offentlige demonstration af sin elektriske transformer ved Royal Institute, London.
183198 William IV krones som Englands konge.
18311028 Michael Faraday demonstrerer den første dynamo.
18311114 Den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dør. Han filosofiske system, som omfatter alle naturfilosofiske og politiskhistoriske forhold hevde stor betydning for Karl Marx.
18311119 James Garfield, USA's 20. præsident. Han dør i 1881.
18311227 Den engelske naturvidenskabsmand Charles Darwin sejler ud på sin store ekspedition med HMS Beagle i selskab med en række naturvidenskabelige videnskabsmænd. Rejsen varer indtil 1836, og undervejs er de blandt andet forbi Galápagos-øerne. Da Darwin vender hjem, begynder han at udgive videnskabelige skrifter om de observationer, han har gjort undervejs.
183216 Gustave Doré, fransk maler og illustrator.
1832116 Charles Darwin går i land på San Tiago, Cap Verde.
1832123 Edouard Manet, fransk maler, en af impressionismens pionerer. Han begynder at male efter at have fejlet optagelsen til officersuddannelse. Hans "Le Dejeuner sur l'Herbe" ("frokost i det grønne") vækker opsigt, da det udstilles i 1865. Publikum er oprørt, både over stilen og figurerne. Han dør den 30. april 1883.
1832127 Lewis Carroll (døbenavn: Charles Lutwidge Dodgson), engelsk matematiker og forfatter, lektor i matematik ved Christ Church College, Oxford University og en anerkendt videnskabsmand, men i dag huskes han især (udelukkende?) for sine to børnebøger, der opnår klassikerstatus: "Alice's Adventures in Wonderland" (1865, "Alice i Eventyrland") og fortsættelsen "Through the Looking-Glass and What Alice Found There" (1871, "Bag Spejlet". Den verden, Lewis Carroll skildrer i sine børnebøger, er en parodi på de voksnes verden, fuld af voldsomme og skræmmende begivenheder og af besk satire over de voksnes ufølsomhed og selvhøjtidelighed.

I 1856, samme år, som Lewis Carroll antager sit pseudonym, anskaffer han sig også et fotografisk udstyr, lærer sig at fotografere og udstiller første gang i 1858. Han skriver også artikler om det at fotografere. Dekanen på Christ Church, Henry Liddell, spørger Carroll, om han vil fotografere hans familie, og der er nok at tage fat på, han og hustruen Lorina har 10 børn. Carroll får et tæt bånd til familien. Den 4. juli 1862 tager Carroll sammen med sin ven Robinson Duckworth fra Trinity College tre af pigerne med på en sejltur til Godstow for at drikke te på flodbredden. En af pigerne er den 10-årige Alice. Undervejs underholder Carroll børnene med en fantastisk historie om en lille pige, som han kalder Alice. Alice, den rigtige Alice, bliver selvfølgelig begejstret over den eventyrlige fortælling og beder Carroll om at skrive den ned. I 1864 forærer Carroll Alice en håndskrevet og illustreret kopi af fortællingen. Lewis Carroll dør af lungebetændelse den 14. januar 1898, 65 år gammel.
1832226 Tsar Nikolaj I sætter den polske forfatning ud af kraft.
1832322 Tysk åndslivs største kæmpe Johann Wolfgang von Gorthe dør, 82 år gammel.
1832426 Forfatteren Henrik Hertz, der hidtil har skrevet under tre forskellige mærke, vedkender sig sine pseudonymer, og dermed sit forfatterskab. Som digter forsøger han sig i mange stilarter og fra først af altså anonymt: med holbergske komedier, der satiriserede over dilettantskuespil eller flyttemani, med heibergske vaudeviller og baggesenske rimbreve om poetik, Gjengangerbreve (1830). Hans mest berømte værker er komedien "Sparekassen" (1836), der handler om lotterispil og økonomisk turbulens, og folkevisedramaet "Svend Dyrings Hus" (1837), som viser elskovens trolddomsmagt. I en menneskealder er han husdigter på Det Kongelige Teater og skriver bl.a. 54 skuespil.
1832427 Der udstedes forbud mod, at dampmaskiner tages i brug, med mindre at de forinden er synede af kyndige mænd.
183257 Grækenland erklæres et uafhængigt kongedømme med Otto I som konge.
1832610 Nikolaus August Otto, tysk ingeniør, som opfinder 4-takts forbrændingsmotoren, det første alternativ til dampmaskinen. Ottos motor muliggør konstruktion af automobiler, motorbåde, motorcykler og fly; Otto dør i 1891.
1832815 Wilhelm Bähncke, sennepsfabrikant. Han dør i 1907.
1832921 Den skotske forfatter Walter Scott er død, han blev 61 år gammel. Han kom i lære på sin fars sagførerkontor og blev med tiden jurist. Fra 1814 til sin død skrev han en række historiske romaner, Waverley, Guy Mannering, Rob Roy, The Antiquary, og Ivanhoe. Scott opfandt ikke den historiske roman, men det blev ham, der gav genren form, og hans bøger blev udbredt og efterlignet i hele Europa, i Danmark bl.a. af B.S. Ingemann, H.C. Andersen og St.St. Blicher.
1832926 Den 87.4 km lange Göta-kanal åbnes. Den samlede vandvej incl de forbundne søer er 182 km.
18321114 Den dansk guldaldermaler Wilhelm Bendz er død under en studierejse til Italien, han blev 28 år gammel. Han blev uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København 1820-1825. Efter studiet helligede han sig portræt- og genremaleriet.
18321114 Den danske sprogforsker Rasmus Rask er død, han blev 44 år gammel. Han skrev adskillige grammatikker og arbejdede med sammenlignende fonologi (lydlære) og morfologi (ordenes struktur). Han tog på forskerrejse til Island og udgav den første islandske grammatik. Rasmus Rask foretog også en storstilet rejse gennem Rusland til Indien for at studere og sammenligne sprog. Kort tid før sin død blev han ansat på Københavns Universitet som professor i østerlandske sprog.
18321129 Louisa May Alcott, amerikansk forfatter, bedst kendt for sin roman "Little Women". Hun dør den 6. marts 1888, 55 år gammel.
1832128 Bjørnstjerne Bjørnson, norsk forfatter. Sammen med Henrik Ibsen, Jonas Lie og Alexander Kielland udgør han "de fire store" i norsk litteratur. I dag huskes han især for teksten til Norges nationalsang "Ja, vi elsker dette landet" og anden lyrik, for sine fortællinger om norske bønder samt for sine samtidsdramaer. I 1903 får han Nobelprisen i litteratur. Han er også en fremtrædende samfundsdebattør. Han dør i Paris den 26. april 1910, 77 år gammel. Hans lig bliver sendt hjem til begravelse i Norge.
18321215 Alexandre Gustave Eiffel, fransk ingeniør, som byggede Eiffeltårnet. Han dør i 1923.
18321223 Franske tropper erobrer Antwerpen og tvinger Holland til at anerkende Belgiens uafhængighed.
183313 Storbritannien overtager kontrollen af Falklandsøerne i Sydatlanten.
1833128 General Gordon, engelsk hærfører, dræbes i Sudan.
183357 Johannes Brahms, tysk komponist, pianist og dirigent. Allerede som 16-årig begynder han at give offentlige koncerter, og han udgiver sine første egne klaverværker under pseudonym. Han komponerer i alle tidens genrer undtagen opera. Hans hovedværker er de fire symfonier, instrumentalkoncerterne samt Ein Deutsches Requiem. Brahms dør den 3. april 1897, 63 år gammel.
1833524 Brooklyn Bridge i New York åbnes.
1833729 Den tyske komponist Robert Schumann dør, 46 år gammel.
1833820 Benjamin Harrison, USAs 23. præsident. Han dør den 13. marts 1901, 67 år gammel.
1833828 Det britiske parlament ophæver slaveriet i alle britiske besiddelser. Sverige følger efter i 1846, Frankrig i 1848, mens den danske generalguvernør Peter von Scholten i 1848 undlader at nedkæmpe et slaveoprør og på eget initiativ erklærede slaveriet for ophørt i Dansk Vestindien.
18331021 Alfred Nobel, svensk industrimand og opfinder af dynamitten. Hans fabrik, hvor man fremstiller nitro-glycerin, sprænger i luften i 1864, og hans yngre broder omkommer. Tre år senere har han opfundet et mere sikkert eksplosiv, dynamitten. Med indtægterne fra dynamitten og sine oliekilder grundlægger han Nobelfonden, som siden 1901 har støttet videnskabsmænd, kunstnere og fredsmagere.
1833116 Jonas Lie, norsk forfatter. Han bliver kaldt "hjemmets digter" og er sammen med Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland og Henrik Ibsen kendt som en af "de fire store" forfattere fra den norske realisme. Han dør den 5. juni 1908, 74 år gammel.
18331112 Den russiske komponist Alexander Borodin ("Fyrst Igor" m.fl.) - han dør i 1887.
1834110 John Acton, baron, engelsk historiker med den markante udtalelse: "Magt fører til korruption. Ubegrænset magt fører til ubegrænset korruption"
183428 Dmitrij Mendelejev, russisk kemiker. I 1856 bliver han magister i kemi ved fakultetet i Sankt Petersborg og derefter docent ved universitetet. I 1859 tager han til Heidelberg, hvor han indretter et lille privat laboratorium og arbejder på bestemmelsen af kemiske forbindelsers fysiske konstanter. Han vender tilbage til Sankt Petersborg i 1861, og i 1863 bliver professor i kemi ved det teknologiske institut. Han er især kendt for udviklingen af "det periodiske system" til klassificering af grundstofferne, som han udgiver i 1869. Systemet kan bl.a. bruges til at udlede forholdene mellem grundstoffernes egenskaber og forudsige egenskaberne for nye grundstoffer, der endnu ikke er blevet opdaget eller fremstillet. Efter hans død bliver grundstoffet mendelevium opkaldt efter ham. Han dør den 2. februar 1907, 72 år gammel.
1834619 Edgar Degas, fransk maler og grafiker; han dør i 1917.
1834719 Edgar Degas, fransk impressionist og billedhugger; han dør i 1917.
1834725 Samuel Coolridge, engelsk poet ("The Rime of the Ancient Mariner"), dør.
183481 Det britiske empirium afskaffer slaveriet, det anslås, at 770.280 slaver bliver frie.
18341016 Westminster Palace ødelægges af brand, men det lykkes brandfolkene at redde Westminster Hall og St Stephen's Chapel.
183528 Vilhelm Bergsøe, forfatter og zoolog, far til Paul Bergsøe. Han bliver uddannet som zoolog i 1860 og doktor i 1864. Han udgiver mange skrifter, mest kendt er værket "Fra Mark og Skov I-II" (1881). På grund svækket syn tager han på en studie- og rekonvalescensrejse til Italien i 1860'erne. Efter hjemkomsten dikterer han romanen "Fra Piazza del Popolo" (1866) og nogle år senere "Fra den gamle Fabrik" (1869). Øjensygdommen tvinger ham til helt at opgive karrieren som zoolog og han helliger sig sin forfattervirksomhed. Han udgiver en del novellesamlinger, romaner, erindringsromaner og selvbiografiske værker. Han dør den 26. juni 1911, 76 år gammel.
1835314 Giovanni Virginio Schiaparelli, italiensk astronom, hvis rapporter om samlinger af rette linier på Mars' overflade giver anledning til mange spekulationer om liv på den røde planet.
1835314 Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug stiftes af De Nationalliberale i København. Selskabet, som arbejdede for trykkefrihed og folkeoplysning, ophører i 1848 med Grundlovens indførelse.
183549 Leopold II af Belgien, konge fra 10. december 1865 til sin død den 17. december 1909. Han huskes især for sit personlige ejerskab af Congo-fristaten, hvor man ved hjælp af slaver eksporterer gummi og elfenben. Det antages, at disse aktiviteter resulterer i 5-22 mio. menneskers død. Da det bliver kendt, bliver Leopold II tvunget til at overgive området til den belgiske stat under navnet Belgisk Congo, nu Demokratiske Republik Congo.
183555 Den første jernbane i Belgien åbner mellem Bruxelles og Mechelen. Snart udvides linien til at omfatte strækningen Bruxelles og Antwerpen.
183559 Rasmus Malling-Hansen, lærer, forstander, teolog og opfinder. Han tager lærereksamen i 1854 og siden læser han teologi. Han får han ansættelse som lærer ved Døvstummeinstituttet og bliver leder af Det Kongelige Døvstummeinstitut i Slesvig. Han må dog forlade stillingen efter nederlaget i 1864. I 1865 bliver han leder af døvstummeinstituttet i København. Han er især kendt for at have opfundet den første velfungerende skrivemaskine. Han dør den 27. september 1890, 55 år gammel.
183562 Pius X, han bliver valgt til pave den den 4. august 1903 efter pave Leo XIIIs død og sidder i embedet indyil sin død den 20. august 1914, 79 år gammel. I 1954 bliver han kanoniseret af pave Pius XII.
1835727 Giosue Carducci, betragtes som Italiens nationalpoet; han vinder nobelprisen i litteratur i 1906.
1835829 John Batman køber 600.000 tønder land af de indfødte ved nordkysten af Port Phillip Bay, Australien. Her placeres byen Melbourne, som er navngivet efter den engelske premierminister lord Melbourne.
1835915 HMS Beagle med Charles Darwin om bord når frem til Galapagosøerne. Under sit fire uger lange ophold indsamler han en stor mængde biologiske prøver. Det er ikke på Galapagos, at han udtænker sin banebrydende teori om "naturlig udvælgelse", men der er ingen tvivl om, at hans møjsommelige indsamling og stadig voksende viden om naturens mangfoldighed lægger grunden til det kommende gennembrud.
1835916 Darwin når frem til Galapagos øerne. De følgende seks uger studerer han øernes dyreliv, og finder bl.a. kæmpeskildpadder, som varierer kraftigt fra tilsvarende arter andre steder.
1835109 Camille Saint-Saëns, fransk komponist. Han er et vidunderbarn: tre år gammel kan han læse og skrive, og han begynder at få klaverundervisning. Straks efter begynder han at komponere. 10 år gammel giver han en offentlig koncert med musik af Bach, Beethoven og Mozart. 16 år gammel skriver han sin første symfoni. Han komponerer mere end 300 musikstykker, heriblandt 13 operaer (fx Samson og Dalila) og 4 symfonier (fx Danse Macabre). Sine sidste år tilbringer han i Algeriet, hvor han dør i 1921. Han ligger begravet på Montparnasse Kirkegården i Paris.
18351031 Adolf Ritter von Bayer, grundlægger af "Farbenfabrik Bayer A.G." og nobelprismodtager.
18351113 Texas løsriver sig fra Mexico under navnet "The Lone Star Republic". Den bliver en amerikansk stat i 1845.
18351125 Andrew Carnegie, amerikansk industrimand og filantrop fødes i Skotland som søn af en væver. Han dør i 1919.
18351130 Samuel Langhorne Clemens, humorist, forfatter og foredragsholder. Han er bedre kendt under sit kunstnernavn Mark Twain. Navnet "Mark Twain" stammer fra hans barndom. Han boede ved den lavvandede Mississippi, og han hørte hele tiden matroserne på floddamperne råbe "Mark twain" (to favne), når de målte vanddybden. Hans bedst kendte værker er de to Mississippi-romaner Tom Sawyer og Huckleberry Finn med to meget forskellige drenge som hovedpersoner. Som barn morede jeg mig højlydt, hver gang Ebbe Rode i søndagens Giro 413 læste Mark Twains humoristiske historie "Begravelsen i Nevada", og siden læste jeg alt af Mark Twain, jeg kunne lægge mine hænder på. Mark Twain dør den 21. april 1910, 74 år gammel.
1835121 H.C. Andersen udgiver sin første bog, "Eventyr, fortalte for Børn". Hæftet indeholder eventyrene "Fyrtøjet", "Lille Claus og store Claus", "Prinsessen på ærten" og "Den lille Idas blomster". H.C. Andersen anså i begyndelsen ikke eventyrene for sin primære genre, men han ven, naturvidenskabsmanden H.C. Ørsted, skriver til Andersen, at hvis romanerne gjorde ham berømt, ville eventyrene gøre ham udødelig. Det skulle dog vise sig at være sandt.
183626 Charles Darwin når på sin jordomrejse med HMS Beagle frem til Diemens Land (Tasmanien). I løbet af 12 dage foretager Darwin flere ekspeditioner på øen og indsamler adskillige prøver af flora og fauna samt geologiske prøver, som bidrager til hans evolutionsteori. Han holder også sin 27 års fødselsdag her.
1836223 Belejringen af Alamo, Texas begynder - kun 6 overlever - Jim Bowie og Davy Crockett dør.
1836223 Belejringen af garnisonen Alamo i den meksikanske provins Coahuila y Tejas begynder. Den såkaldte "Texasrevolution" er et væbnet oprør af kolonister fra USA og Tejanoer (texanske mexikanere) mod den mexikanske centralregering. Garnison er sørgeligt underbemandet med færre end 100 soldater, mens angriberne har mere end 1000 soldater. Kommandanten beder om tropper og forsyninger, men får ingen hjælp. En mindre gruppe frivillige er dukket op i januar 1836, blandt dem Jim Bowie og Davy Crockett. Jim Bowie er pioner, Davy Crockett er soldat (oberst), pioner, pelsjæger og politiker (i en årrække medlem af USA's kongres). Belejringen afsluttes den 6. marts 1836. Kun 6 af forsvarerne overlever. Både Jim Bowie og Davy Crockett dør. Davy Crockett bliver levendegjort (udødeliggjort) på film af bl.a. John Wayne, Johnny Cash, David Zucker og senest Billy Bob Thornton i filmen "The Alamo" fra 2003. Det lykkes siden Tejas-provinsen at løsrive sig fra Mexico, og området erklærer sig som selvstændig republik under navnet Texas, der knap ti år senere tilslutter sig USA.
1836225 Samuel Colt udtager amerikansk patent på senere så berømte Colt-revolver, som bliver meget brugt af amerikanske nybyggere i det vestlige USA i 1800-tallet. Året i forvejen har han fået et europæisk patent på revolveren.
183632 Republikken Texas erklærer sig uafhængig af Mexico. Den 29. december 1845 bliver Texas annekteret af USA som den 28. stat.
183635 Samuel Colt producerer sin første pistol, 34-caliber "Texas" model.
183636 Efter 12 dage afsluttes belejringen af the Alamo, Texas - kun en håndfuld overlevede. Blandt de dræbte er Jim Bowie og Davy Crockett.
183658 Sophus Schandorph, teolog og digter. Han har et stort sprogtalent og studerer romanske sprog og litteratur. Han skriver flere litterærhistoriske artikler samt en doktordisputats om det 18. århundredes italienske dramatikere Carlo Gozzi og Carlo Goldoni (1874), ligesom han udfører enkelte, ypperlige oversættelser af romansk lyrik. I 15 år er han sproglærer i københavnske skoler og familier. Han dør den 1. januar 1901, 64 år gammel.
1836515 Francis Baily observerer "Bailys perler" under en solformørkelse. Månens rustikke overflade med kratere og dale viser sig som en perlekæde omkring solen.
1836517 Joseph Norman Lockyer, engelsk astronom, som i 1868 opdager - og navngiver - grundstoffet helium i solens atmosfære, før det opdages på jorden; han dør i 1920.
1836610 Den franske matematiker og fysiker, André-Marie Ampère, som grundlagde og navngav elektromagnetismen, dør 61 år gammel.
1836626 Rouget de Lisle, komponist af Marseillaisen i 1792, dør.
1836628 James Madison, USA's 4. præsident (1809-1817) dør, 85 år gammel.
1836817 Registrering af fødsler, dødsfald og ægteskaber påbegyndes i England.
183699 Bernhard Olsen fødes. Han bliver senere grundlægger af Frilandsmuseet, der starter meget beskedent med nogle enkelte svenske huse, som først placeres i Kongens have.
1836102 Charles Darwin vender tilbage fra sin rejse med "HMS Beagle".
18361118 William Gilbert, engelsk forfatter. I samarbejde med komponisten Arthur Sullivan skriver han 14 komiske operaer, som fx "Piraterne fra Penzance" 1880, "Mikadoen" 1885. Gilbert adles for sine fortjenester af Edward VII i 1907. Han dør i 1911 under et forsøg på at redde en kvinde fra at drukne..
18361126 Den skotske ingeniør John MacAdam dør, 80 år gammel. Han har lagt navn til den velkendte vejbelægningsetode, macadamisering.
1837210 Alexander Pushkin, russisk forfatter dør i St Petersborg efter duel; han blev 37 år.
1837331 John Constable, den engelske landskabsmaler, dør.
1837417 John Pierpont Morgen, amerikansk stormogul (United States Steel, International Harvester, General Electric og American Telephone and Telegraph); han dør i 1913.
1837421 Fredrik Bajer, officer, forfatter, politiker og fredsforkæmper. Han deltager i krigen 1864 mod Preussen og Østrig og bliver premierløjtnant. I 1865 træder han ud af hæren for at engagere sig i fredsarbejdet. Han slår sig ned i København, hvor han ernærer sig og sin familie som lærer, oversætter og forfatter. I 1872 bliver han valgt til Folketinget for Det forenede Venstre, hvor han sidder indtil 1895. Sammen med sin hustru, kvindesagsforkæmperen Matilde Bajer, stifter han Dansk Kvindesamfund i 1871. I 1891 er han medinitiativtager til Det internationale Fredskontor med hovedkvarter i Bern, som han var præsident for indtil 1907, derefter ærespræsident. Sammen med svenskeren Klas Pontus Arnoldson modtager han Nobels Fredspris i 1908. Han dør den 22. januar 1922, 84 år gammel.
1837527 Wild Bill Hickok (egl. James Butler Hickok) 1837-1876, amerikansk kortspiller, sherif og mesterskytte, en af de legendariske skikkelser i det vilde vesten. Efter en noget dunkel karriere, bl.a. som spion under Den Amerikanske Borgerkrig, bliver Hickok sherif i kvægbyen Abilene, Kansas. Fra 1872-1874 turnerer han med Buffalo Bills Wild West Show. Hickok bliver dræbt af en kugle i ryggen i 1876, mens han spiller kort i en saloon i Deadwood, South Dakota.
1837531 Joseph Grimaldi, den berømte engelske klovn ("king of pantomime"), dør. Så kendt var han, at han fik Charles Dickens til at skrive sine erindringer.
1837620 Prinsesse Victoria bliver ved kong William IV's død regerende dronning af England. Hun sidder på tronen indtil 1901.
1837713 Dronning Victoria flytter som den første britiske monatk ind på Buckingham Palace.
1837719 Den engelske ingeniør Isambard Kingdom Brunel's "Great Western" dampskib bliver søsat fra Bristol.
1837720 London's første jernbanestation Euston åbner.
1837825 Henry William Crawford, London tager patent på fremstilling af galvaniseret jern.
183795 Janus la Cour, landskabsmaler. Som niårig kommer han i skole i Aarhus. I 1853 bliver han sendt til København for at få undervisning på Kunstakademiet og uddanne sig til landskabsmaler. I 1854 bliver han privat elev hos Wilhelm Marstrand. Hans motivkreds er landskaber, strandenge med udsigt til en fjord eller bugt og skrænter langs stranden. Malerierne er kendetegnet ved at være landskaber uden mennesker. I 1872 bliver han medlem af Akademiet, og i 1888 får han titel af professor. La Cour dør den 13. oktober 1909, 72 år gammel.
1837111 Kong Frederik VI indskrænker trykkefriheden. Det sker, selv om stænderforsamlingerne og kancelliet er imod det. Skærpelsen lyder, at "den, der i artikel viser mangel af pligtskyldig opmærksomhed, skal underkastes bødestraf og censur".
18371128 John Wesley Hyatt, amerikansk opfinder, der registrerer mere end 200 patenter. Han er nok mest kendt for i 1868 at udvikle en billig erstatning for elfenben til billardkugler. Materialet, det første syntetiske plastik, kalder han celluloid. Han dør den 10. maj 1920, 82 år gammel.
1837126 Skarp eksamination" - dvs forhør under tortur - forbydes ved lov i Danmark.
18371224 Elisabeth, datter af Max Joseph, hertug i Bayern, siden kejserinde af Østrig og dronning af Ungarn gennem sit ægteskab med kejser Franz Josef af Østrig-Ungarn. Den 10. september 1898 bliver hun myrdet af den italiensk anarkist Luigi Luccheni i Geneve i Schweiz.
18371224 Harald Jensen, brændevinsbrænder og maler. 14 år gammel kommer han i malerlære og efterfølgende på Kunstakademiet, hvor han vinder den lille sølvmedalje i 1859. Faderen, som ejer et brænderi i Aalborg, vil at sønnen skal overtage forretningen, hvilket sker i 1862. Han skaber sin egen akvavit, som i en årrække er en alvorlig konkurrent til De danske Spritfabrikkers produkt, og i 1883 sælger han såvel recept som brænderi til Spritfabrikkerne for omkring en halv mio. kr. Han dør den 18. juli 1914, 76 år gammel.
183816 Samuel Morse demonstrerer for første gang den elektriske telegraf.
183816 Max Bruch, tysk komponist. Han dør i 1920.
1838218 Ernst Mach, østrigsk fysiker og filosof. Som fysiker arbejder han med optik, mekanik, akustik og aerodynamik. Han introducer enheden "mach" til angivelse af hastigheder i forhold til lydens hastighed; han dør i 1916.
1838313 Digteren og filosoffen, Søren Kierkegaards læremester, Poul Martin Møller, dør, 43 år gammel.
183848 Danpskibet 'Great Western' foretager sin jomfrurejse til New York. Det er det første transatlantiske passagerskib i regelmæssig trafik.
1838510 James Bryce, engelsk politiker.
1838517 Den franske politiker og diplomat Charles Maurice de Talleyrand er død, 84 år gammel. Talleyrand bliver i 1788 biskop af Autun, og i den egenskab medlem af Nationalforsamlingen under revolutionen; her stiller han forslag om nationalisering af kirkegodset, og han deltager i formuleringen af menneskerettighederne. Efter nogle års eksil i USA vender han i 1796 tilbage til Frankrig, hvor han er udenrigsminister frem til 1807. Efter Napoleons fald i 1814 bliver Talleyrand leder af den provisoriske regering. På Wienerkongressen i 1815 forstår han behændigt at håndhæve Frankrigs interesser. Fra 1830-1835 er han ambassadør i London.
1838628 Victoria bliver i Westminster Abbey kronet som dronning af England, et år efter at hun har besteget tronen.
183878 Ferdinand von Zeppelin, tysk pioner indenfor konstruktion og flyvning med luftskibe. Som 20-årig går han ind i hæren, hvor han deltager i en ekspedition til Nordamerika for at søge efter Mississippis kilder. I 1970 laver han sin første militæropstigning med en ballon. Han forlader hæren i 1891 med rang af generalløjtnant. Den tyske regering afviser et forslag fra ham om at bygge et luftskib, "lettere end luften", og Zeppelin beslutter at investere sine egne penge i projektet. I 1898 har Zeppelin sammen med et hold på 30 arbejdere samlet sit første luftskib med brintfyldte beholdere i et stålskelet. Luftskibet vejer 12 tons og indeholder 400.000 kubifod brint og drives af to propeller, forbundet til to 15-hk Daimler motorer. Efter at Zeppelin LZ har gennemført sin jomfruflyvning den 2. juli 1900, beslutter den tyske regering af støtte projektet. Zeppelinere laver fra 1908 kommercielle flyvninger med post og passagerer i Tyskland. Ved første verdenskrigs udbrud råder den tyske hær over syv Zeppelinere, som kan opnå en hastighed på 136 km i timen og nå en højde på mere end 4 km. De har fem maskingeværer og kan medføre ca 2 tons bombelast.I begyndelsen af krigen bruges de til angreb på England og Frankrig. Da de er lette mål, overgår de til anvendelse i transportsektoren. Grev Ferdinand von Zeppelin dør i 1917.
183897 Grace Darling, hvis far er fyrmester på Longstone Lighthouse, bliver national helt efter at have reddet ni skibbrudne sømænd fra den grundstødte hjuldamper Forfarshire.
1838917 Efter at have boet i Rom siden 1797 vender billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til København på Fregatten "Rota". Han får en heltemodtagelse af den københavnske offentlighed. Flere af tilskuerne skubbes i havnen. "Kjøbenhavnerposten" udkommer med et døgns forsinkelse, da sætterne selvfølgelig også skal ned og modtage Thorvaldsen. Thorvaldsen får atelier og bolig på Charlottenborg.
1838101 Den britiske hær invaderer Afghanistan for at hindre russisk indflydelse.
18381025 Georges Bizet, fransk komponist. Starter på konservatoriet i Paris allerede som 9-årig. Det siges, at selve Franz Liszt imponeres af hans færdigheder ved pianoet. Hans opera Perlefiskerne fra 1863 bliver en behersket succes. Hans største succes får han først efter sin død, hvor operaen Carmen lbage til Paris efter triumfer i Wien, London og New York. Bizet dør i 1875.
1838115 Mellemamerikas Forenede Stater begynder at gå i opløsning, da Nicaragua udtræder af føderationen.
18381123 Otto Mønsted, dansk købmand og fabrikant. Efter handelsuddannelse nedsætter han sig i 1865 som grosserer i smør og korn og foderstoffer i Aarhus. I 1870 etablerer han en dampmølle, og i 1876 en stor forretning med smør i hermetisk pakning til eksport. Denne virksomhed kom til at hedde Otto Mønsted Aarhus, kendt for OMA margarine. På trods af smørvirksomheden gik han i gang med det nye produkt margarine og anlægger i 1883 den første margarinefabrik i Danmark. Han følger senere op med flere fabrikker i England. Ved sin død er han Danmarks rigeste mand.
18381216 Boerne slår zuluhæren ved Blood River i Natal.
183912 Louis Daguerre, den franske fotopioner, tager de første fotografier nogensinde af månen.
183914 Karl Humann, tysk ingeniør og arkæolog, hvis udgravninger af den antikke græske by Pergamon (nu Bergama i Tyrkiet), kaster lys over hellenistisk kunst og byplanlægning; han dør i 1896.
1839119 Paul Cézanne, fransk maler og en af pionererne indenfor impressionismen. Han dør i 1906.
183921 Louis Daguerre, fransk pioner indenfor fotogratering, tager det første foto af månen.
1839226 Grand National løbes første gang ved Aintree.
183939 Modest P Mussorgsky, russisk komponist ("Boris Godunov"); han dør i 1881.
1839316 Sully Prudhomme, født René François Armand Prudhomme, fransk forfatter. I 1901 modtager han som den første Nobelprisen i litteratur. Han dør den 6. september 1907, 68 år gammel.
1839321 Modest Mussorgskij, russisk komponist og pianist. Hans hovedværk er operaen Boris Godunov. Han dør den 16. marts 1881, 42 år gammel, efter mange års alkoholmisbrug.
1839323 Det første dokumenterede eksempel på brugen af "ok" forekommer i Boston Morning Post. Det menes at være en forkortelse for en bevidst, humoristisk fejlstavning af vendingen "oll korrekt" - "all correct". Det var ikke usædvanligt på den tid at fejlstave og forkorte vendinger som en art slang. Et anden eksempel er "KG": "know go" for "no go". LOL.
1839610 Ludvig Holstein-Ledreborg, lensgrave. Han er konsejlspræsident fra 16. august til 28. oktober 1909 i den første mindretalsregering i Danmark. Han er forsvarsminister fra 18. oktober til 28. oktober 1909. Han dør den 1. marts 1912, 72 år gammel.
1839623 Storhertugdømmet Luxembourg opnår selvstændighed, garanteret af stormagterne i Londontraktaten; indtil 1890 forbliver Luxembourg i personalunion med Holland.
183978 John D. Rockerfeller, amerikansk multi-millionær; han dør i 1937.
1839727 Opiumskrigen mellem England og ina bryder ud, da kinesiske myndigheder konfiskerer store britiske lagre af opium.
1839821 Otto Bache, historiemaler. Som 11-årig bliver han optaget på Kunstakademiet, hvor han lærer at male af blandt andre Wilhelm Marstrand. I 1857 får han akademiets store sølvmedalje. I 1866 får han Akademiets Rejseunderstøttelse og tager til Paris det første år, og det andet rejseår tilbringer han i Italien. I begyndelsen er hans valg af emner især dyrenes liv og portrætter og mindre figurbilleder. Senere specialiserer han sig i større historiske kompositioner af hvilke kan nævnes:
  • Tordenskjold i Marstrand (1875), Odense Bys Museer
  • Et kobbel heste uden for en kro (1878)
  • "De sammensvorne rider fra Finderup efter mordet på Erik Klipping 1286" (1882), Frederiksborgmuseet
  • Christian IV’s Kroningstog (1887), Frederiksborgmuseet
Otto Bache dør den 28. juni 1927, 87 år gammel.
1839823 Som indledning på "opiumskrigen" erobrer britiske styrker Hongkong fra Kina. Efter krigen får den status af engelsk kronkoloni. I 1997 bliver området efter aftale tilbagegivet til Kina.
183992 England sender Tyskland et ultimatum om at forlade Polen.
1839113 Britiske fregatter sænker kinesiske skibe og skærper opiumskrigen.
18391125 En gigantisk flodbølge rammer den indiske kyst og smadrer omkring 20.000 skibe. Ved flodbølgen omkommer omkring 300.000 mennesker, hvilket gør det til en af verdenshistoriens største naturkatastrofer.
1839123 Frederik VI dør, 71 år gammel. Som regerende kronprins ophævede han stavnsbåndet, men blev med tiden temmelig konservativ ("vi alene vide") og holdt godt fast på enevælden.
1839125 George Armstrong Custer, dør i slaget ved 'Little Bighorn' i 1876.
1839127 Det national-liberale blad "Fædrelandet" begynder at udkomme som dagblad.
18391217 Den sydamerikanske frihedshelt Simon Bolivar, der sammen med sin general Antonio José de Sucre befriede Peru, Bolivia, Panama, Venezuela, Ny Granada (Colombia) og Ecuador fra det spanske herredømme, dør af tuberkulose (nogle steder står tyfus som dødsårsag), 47 år gammel.
18391223 Teologen og politikeren D.G. Monrad udgiver første nummer af Flyvende politiske Blade, hvori han gør sig til fortaler for det konstitutionelle monarki. De er med til at samle en politisk opposition i Danmark op til forfatningsændringen i 1849.
1840111 Christian Wilster er død, han blev 42 år. Han tog juridisk embedsprøve i 1816 og teologisk embedseksamen i 1822, inden han i 1827 blev magister. Efterfølgende blev han lektor i græsk ved Sorø Akademi og skrev egne digte i nationalromantisk stil. Især blev han dog kendt for sine oversættelser af Iliaden og Odysseen (som indtil Otto Steen Dues oversættelse omkring 2000 er den autoritative).
1840122 Britiske kolonister bosætter sig i New Zealand for at sikre landets tilhørsforhold til det britiske rige.
184025 John Boyd Dunlop, skotsk opfinder og dyrlæge fra University of Edinburgh. I 1887 udvikler han det første praktisk anvendelige oppustelige dæk til brug for sønnens tricykel, afprøver det og udtager patent den 7. december 1888. Men to år efter får han officielt at vide, at patentet er ugyldigt, da den skotske opfinder Robert William Thomson (1822–1873), har patenteret ideen i Frankrig i 1846 og i USA i 1847. Han er en af grundlæggerne af det gummifirma, der bærer hans navn – Dunlop Pneumatic Tyre Company. Han dør den 3. oktober 1921, 81 år gammel.
1840210 20-årige dronning Victoria, England og tyske prins Albert vies i St James' Palace.
184042 Emile Zola, fransk forfatter. I dag nok bedst kendt for sit harmdirrende indlæg i Dreyfus-sagen - 'J'Accuse...!' i pariseravisen L'Aurore - stilet til republikkens præsident. Kaptajn Dreufus, som er af jødisk oprindelse, sendes til Djævleøen for spionage.
1840425 Peter Ilyich Tchaikovsky, russisk komponist; han dør i 1893.
184056 Det første frimærke sælges i England. The "penny black" og "twopenny blue" viser dronning Victoria i profil. Hidtil havde det været reglen, at modtageren betalte porto ved levering, beløbet afhang af brevets størrelse og den tilbagelagte afstand. "Penny black" bliver brugt på breve op til ½ ounce (14 gram), ved tungere breve anvendes "twopenny blue".
184057 Pjotr Iljitj Tjajkovskij, russisk komponist. Han gennemfører et jurastudium, men da konservatoriet i Sankt Petersborg åbner, kvitter han jobbet i justitsministeriet og begynder at studere komposition hos Anton Rubinstein. Tjajkovskij komponerede både orkestermusik, operaer, balletmusik og kammermusik. Hans mest kendte værker er de tre sidste symfonier (4, 5 og 6), balletterne Svanesøen, Nøddeknækkeren og Tornerose, 1. klaverkoncert og violinkoncerten, samt de mindre orkesterværker Slavisk March, 1812-ouverturen, Francesca da Rimini, Italiensk Capriccio og Shakespeare-ouverturerne Romeo og Julie, Hamlet og Stormen samt operaerne Spar Dame og Jevgenij Onegin. Han dør den 6. november 1893, 53 år gammel.
1840521 New Zealand bliver britisk koloni.
184062 Thomas Hardy, engelsk forfatter og poet; han dør i 1928, og hans aske er begravet i Poet's Corner, Westminster Abbey.
1840610 Theodor Philipsen, maler. Han gennemgår først en landbrugsuddannelse, inden han begynder at studere ved Akademiet. Hans kærlighed til naturen og til husdyrene præger Philipsens kunst, og han udvikler sit karakteristiske maleri, som uløseligt knytter hans navn til Saltholm og Amager. Hans interesse for impressionismen bliver styrket gennem den franske maler Paul Gauguin, der i vinteren 1884-1885 opholder sig i København. Theodor Philipsen dør den 3. marts 1920, 79 år gammel.
1840610 Henry Morton Stanley, US journalist & opdagelsesrejsende.
1840628 Christian VIII bliver kronet i Frederiksborg Slotskirke, efter at hans fætter Frederik VI er død uden at efterlade sig nogen mandlige arvinger. Christian VIII bliver den sidste monark, som krones og salves. Han sidder på tronen indtil sin død den 20. januar 1848, 61 år gammel.
1840630 Billedhuggeren Hermann Ernst Freund er død, han blev 53 år gammel. Han blev uddannet fra Kunstakademiet i København i 1805. Fra 1818-1828 var han Bertel Thorvaldsens nærmeste medarbejder i Rom. Som den første danske billedhugger arbejdede han med motiver fra den nordiske mytologi, og i Rom udførte han statuetterne af Loke og Odin. Her påbegyndte han også sit ambitiøse hovedværk, Ragnarokfrisen, bestilt til Christiansborg Slot i 1823. Den blev opsat i reduceret form i 1841, fuldført af bl.a. H.V. Bissen og G.C. Freund. Den gik til grunde ved slottets brand i 1884, men rekonstrueredes på grundlag af kopier og tegninger. I 1829 blev han professor ved Kunstakademiet, og embedsboligen i Materialgården i København udsmykkede og udstyrede han med møbler og husgeråd i pompejansk stil, udført i samarbejde med bl.a. Georg Hilker og Constantin Hansen.
184074 Cunard Lines, som er grundlagt af Samuel Cunard, en krigsveteran og tømmerhandler fra Halifax, Nova Scotia, begynder indleder skibsdrift over Atlanten med SS Britannia. Der er køer om bord, så man kan få frisk mælk hver dag. Den sidste dag på sejledsen bliver de slagtet og serveret.
1840723 Det engelske parlament vedtager en lov, som forener øvre og nedre Canada med ligelig repræsentation for de to tidligere provinser.
184086 Den franske prins Ludvig Napoleon forsøger uden held opstand i Boulogne og må herefter afsone en fængselsstraf.
184087 Det engelske parlament forbyder anvendelse af drenge til skorstensfejning.
184095 Troels Frederik Troels-Lund, historiker og forfatter. cand.theol. i 1866 og dr.phil. i 1871. 1874-1899 er han ansat som lærer ved Hærens Officersskole og bliver i 1897 udnævnt til kongelig ordenshistoriograf. Han bliver mest kendt for "Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede", der udkom første gang 1879-1901 i 14 bind. Han dør den 12. februar 1921, 80 år gammel.
1840105 Vilhelm Topsøe, dansk forfatter og journalist. Student fra Metropolitanskolen i København i 1859 og cand.jur. i 1865. Han er fast tilknyttet Dagbladet, bl.a. som rigsdagsreferent, og er avisens redaktør fra 1872 til sin død. Han dør den 11. juli 1881, 40 år gammel.
1840108 Corsaren, Danmarks første satirisk vitighedsblad, udkommer første gang. Grundlægger Meir Aron Goldschmidt. I september 1846 opgiver Goldschmidt bladet, og det videreføres indtil 1855 af andre skribenter, hvorefter det går ind på grund af manglende oplag.
18401112 Auguste Rodin, fransk billedhugger. Som 14-årig optages han på kunstskolen "le Petite Ecole" i Paris. Han ansøger tre gange om at blive optaget på det fornemme "Ecole des Beaux-Arts", men får hver gang afslag. I 1858 begynder har at lave skulpturer til dekorationsformål for at kunne forsørge sig selv. I 1864 præsenterer Rodin offentligheden for "Mand med brækket næse". Den bliver i første omgang forkastet, men accepteres siden under navnet "Portræt af en romer". Som 76-årig skænker Rodin alle sine værker samt sin private samling til den franske stat. De befinder sig nu på Musee Rodin. Rodin dør i 1917.
18401114 Claude Monet, fransk impressionist, især kendt for sine åkandebilleder. Han dør i 1927.
18401117 Morderen Ole Pedersen Kollerød henrettes på Amager Fælled.
18401130 Napoleon Bonapartes rester returneres fra St. Helena til Paris efter beslutning af hans nevø, Napoleon III. Napoleon I var kejser i Frankrig fra den 18. maj 1804 – 11. april 1814 og igen fra den 20. marts – 22. juni 1815. Han erobrede og regerede det meste af det vestlige og centrale Europa. Han bliver endeligt begravet i Les Invalides.
18401217 C.F.E. (Christian Frederik Emil) Horneman, komponist, dirigent og musikforlægger, søn af komponisten Emil Horneman. I 1888 førsteopføres hans opera Aladdin ved en festforestilling for kong Christian IX. Han dør den 8. juni 1906, 65 år gammel.
184111 Det første kamera, fuldstændig af metal, sendes på markedet af Voigtländer, Wien.
1841120 Hongkong besættes af England. Året senere underskrives Nanking traktaten.
1841126 Hongkong bliver engelsk kronkoloni. Den overdrages til Kina i 1997.
1841128 Henry Morton Stanley (født John Rowlands), walisisk journalist. Født uden for ægteskab vokser han op på et børnehjem, og da han har tjent penge nok, rejser han til Amerika. Efter at have gjort tjeneste i den amerikanske borgerkrig begynder han i 1867 som journalist på New York Herald. I 1869 får han til opgave at finde den forsvundne missionær David Livingstone, som er taget til Afrika for at finde Nilens udspring. Han er på opdagelsesrejse i Afrika, og man har ikke hørt fra ham i mange år. Stanley finder Livingstone i 1871 i Ujiji ved Tanganyika søen og hilser ham ifølge egne optegnelser med ordene "Dr. Livingstone, I presume?" Stanley dør den 10. maj 1904, 63 år gammel.
1841225 Pierre-Auguste Renoir, fransk maler; han dør i 1919.
184133 John Murray, canadisk oceanograf.
184134 Kristian Mandrup Elster, norsk forfatter.
184144 William Harrison, USA's 9. præsident dør af lungebetændelse efter 30 dage i embedet.
1841410 New York Tribune udkommer for første gang; i dag hedder avisen International Herald Tribune.
184151 Den tjekkiske komponist Antonín Dvorak er død, 62 år gammel. Dvorák var sin generations førende repræsentant for den tjekkiske nationalmusik.
184153 New Zealand udråbes til engelsk koloni.
1841522 Viggo Hørup, politiker og redaktør. Han bliver uddannet jurist og er medlem af Folketinget for Venstre fra 1876-1892. I 1873 bliver han ansat ved den københavnske venstreavis Morgenbladet. I 1883 indleder Hørup sin kamp mod "militarismen", da han under en folketingsdebat om forsvarsbevillingerne spørger "Hvad skal det nytte?", og det kommer til et brud med partilederen Christen Berg. Hørup står herefter som leder af det såkaldte europæiske Venstre, som i 1884 opretter dagbladet Politiken, som Hørup er redaktør for indtil sin død. Ved folketingsvalget i 1892 taber Hørup til P.A. Alberti og forlader rigsdagspolitikken. Ved Systemskiftet i 1901 bliver Hørup trafikminister i den første venstreregering, men bliver kort efter alvorligt syg og dør den 15.2.1902. Rigsdagspolitisk opnåede Hørup kun lidt, men som agitator i skrift og tale havde Hørup en langt større betydning. Det Radikale Venstre, som stiftes i 1905, er i høj grad baseret på arven fra Hørup.
1841629 Henry Morton Stanley, journalist og opdagelsesrejsende; han dør i 1904.
1841713 De europæiske stormagter underskriver Straits Konventionen, som garanterer det ottomanske riges selvstændighed. Den erklærer også, at Bosporus og Dardanellerne skal være lukket for krigsskibe i fredstid.
1841717 Punch magazine udkommer i England for første gang.
1841813 Sogneråd (eller rettere: sogneforstanderskaber) indføres ved kommunal anordning.
1841821 Amerikaneren John Hampton udtager patent på persienner.
184198 Antonin Dvorak, böhmisk komponist ("Slaviske danse", "Symphony nr 9 (Fra den ny verden)"); han dør i 1904.
1841928 Georges Clemenceau, fransk politiker. Han er premierminister i perioderne 1906-1909 og 1917-1920. Under fredsforhandlingerne i Versailles i 1919 spiller han en meget aktiv rolle for at få Tysklands uskadeliggjort og svækket, og han kæmper for at sikre Frankrigs grænser og store erstatninger fra Tyskland. Efterfølgende har nogen ment, at de strenge krav til Tyskland i Versailles-freden bliver medvirkende til nazismens gennembrud. Han dør den 24. november 1929, 88 år gammel.
1841114 De første emigrantvogne når frem til Californien efter at være taget afsted fra Missouri den 1. maj.
1841119 Kong Edward VII, ældste søn af dronning Victoria og prins Albert, konge af England 1901-10. Den første engelske prins, der rejser til Canada og USA. Han er 61 år gammel, da han krones. Han dør i 1910.
1841128 Prins Albert Edward, senere Edward VII, bliver 'Prince of Wales'.
18411214 Louis (Albert Francois) Pio, dansk socialistisk pioner, der er med til at grundlægge den organiserede arbejderbevægelse i Danmark. Sammen med Harald Brix og Paul Geleff stifter han i 1871 Den Internationale Arbejderforening for Danmark, som senere bliver til Socialdemokratiet. Den 2. maj 1872 indkalder Pio i Socialisten til "Folkemøde på Nørrefælled" søndag den 5. maj. Der udstedes forbud mod mødet, men Pio gennemtrumfer mødets afholdelse. De tre ledere, Pio, Brix og Geleff bliver anholdt af politiet, og det kommer til en større konfrontation mellem arbejdere, politi og militær – det der i dag kendes som "Slaget på Fælleden". Ved politiretten får Pio seks år, Geleff fem år og Brix fire års forbedringshus. Ved en højesteretsdom bliver straffen nedsat for Pio til fem år, for Geleff og Brix til tre år. Pio bliver løsladt i 1875, men er mærket af sit fængselsophold, og i 1877 nedlægger han sit formandshverv og udvandrer til USA, hvor han forsøger at grundlægge en socialistisk koloni. Afrejsen/flugten skyldes dels trusler fra politiet, dels at politiet (formodentlig mecd tilskud fra Burmeister og Wain) finansierer emigrationen. Pio dør som 52-årig af tyfus den 27 juni 1894 i Chicago.
1842125 Vilhelm Thomsen, sprogforsker. Han er kandidat fra Københavns Universitet 1867 og bliver dr.phil. 1869. Han underviser i græsk ved Borgerdydskolen fra 1871 til 1878. Fra 1875 er han docent i sammenlignende sprogvidenskab ved Københavns Universitet, og i 1887 bliver han udnævnt til professor. I 1912 modtager han Elefantordenen. Vilhelm Thomsen dør den 12. maj 1927, 85 år gammel.
184224 Georg Brandes, kritiker og litterat. Han begynder at læse jura på Københavns Universitet, men skifter kort tid efter til kulturhistorie, filosofi og til sidst æstetik. Han bliver cand.mag i æstetik og vinder i 1862 universitetets guldmedalje for sin prisopgave i æstetik. Den 3. november 1871 holder han den første forelæsning i rækken "Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur" på Københavns Universitet. Forelæsningen bliver begyndelsen på "Det moderne gennembrud". Han udgiver sit ambitiøse værk, "Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur" imellem 1872 og 1875. Han får stor indflydelse på skandinavisk litteratur fra 1870'erne og frem og regnes traditionelt for teoretikeren bag Det Moderne Gennembrud og inspiration til den modernistiske intellektuelle bevægelse kendt som kulturradikalismen. Han dør den 19. februar 1927, 85 år gammel.
184232 Carl Jacobsen, "Bryggeren", søn af Laura Holst og J.C. Jacobsen, som grundlagde Carlsberg-bryggeriet. Efter at være blevet student fra Borgerdydskolen på Christianshavn følger han forelæsninger på Polyteknisk Læreanstalt og Landbohøjskolen, og i 1866 begiver han sig på en 4-årig uddannelsesrejse til ledende bryggerier i udlandet. I 1871 lejer han af sin far et nyopført bryggeri, "Ny Carlsberg", som er bygget efter Carls egne tegninger. Efterspørgslen efter øllet fra Ny Carlsberg er så stor, at Carl i 1882 opfører et nyt, selvstændigt bryggeri, det andet Ny Carlsberg, hvis ry som mønsterbryggeri hurtigt bliver slået fast. De to bryggerier fusionerer i 1906 med Carl som den første direktør.

Carl nærer en brændende kærlighed både til sit land, sin by og kunsten. I 1879 stifter han legatet Albertina til udsmykning af Københavns pladser og haver. I 1882 grundlægger han Ny Carlsberg Glyptotek, og seks år senere tilbyder han at gøre sine samlinger af nyere kunst til offentlig ejendom, hvis stat og kommune vil opføre en monumental bygning dertil. Den 14. januar 1899 skænker Carl samtlige sine samlinger af antik og nyere kunst samt hans betydelige arkæologiske samlinger til udvidelse af Ny Carlsberg Glyptotek. I 1901 stifter Carl og Ottilia Ny Carlsbergfondet, hvortil henlægges Ny Carlsberg Bryggeri m.m., således at indtægterne herfra anvendes til kunstneriske formål. Carl Jacobsen dør den 11. januar 1914, 71 år gammel. Sønnen Vagn Jacobsen overtager ledelsen af Carlsberg Bryggerierne, mens Helge Jacobsen overtager ledelsen af Ny Carlsberg Glyptotek.
1842330 Verdenshistoriens første operation under bedøvelse foretages i Jefferson , Jackson County i Georgia, USA, hvor dr. Crawford Long fjerner en svulst på halsen af en patient, der er bedøvet med æter.
184258 Emil Christian Hansen, dansk botaniker, leder af Carlsberg bryggerierne. Indtil han blev ansat på Carlsberg, finansierede han sine studier ved at skrive romaner. Han er især kendt for sit arbejde med udvikling af humle til ølfremstilling; han dør i 1909.
1842513 Arthur Sullivan, britisk komponist ("Den gode fregat Pinafore"); han dør 1900.
1842530 Mordforsøg på dronning Victoria af John Francis.
1842611 Carl von Linde, tysk ingeniør, som opfinder den mekaniske køling; opfindelsen afprøves først på et bryggeri i München, hvorefter øl ikke længere er en sæsonvare.
1842624 Ambrose Bierce, amerikansk forfatter, fødes i Ohio som det 10. af 13 børn. Kommer i lære som typograf, før han går ind i Kentucky Military Institute i 1859. Bierce melder sig til Unionshæren, da borgerkrigen bryder ud. Han stiger hurtigt i graderne fra menig til løjtnant. I slaget ved Kenesaw Mountain får Bierce et næsten dødeligt sår i hovedet, hvilket fører til hans udtræden. Hans første job indenfor journalistikken er som redaktør for San Francisco News-Letter, og han skriver til den ugentlige klumme "Town Crier". Bierce gifter sig med Mary Ellen Day i 1871, og de får 3 børn. Fra 1872-74 er Bierce i England, hvor han skriver for Figaro, og hvor han publicerer sin første bog, 'The Fiend's Delight' (1873). Han vender tilbage til San Francisco i 1875, hvor han arbejder som redaktør ved forskellige blade. Bierce begynder at skrive for San Francisco Examiner i 1887, mens han arbejder på sine egne ting. Hans erfaringer fra krigen giver stof til hans første novellesamling, 'Tales of Soldiers and Civilians' (1891). Det følgende år skriver han sit første bind poesi, 'Black Beetles in Amber' (1892). I 1896 bliver han sendt til Washington, D.C. af the Examiner. Her bliver han politisk reporter. Han er måske bedst kendt for sine satiriske værker, 'Fantastic Fables' (1899) og senere hans berømmede 'The Devil's Dictionary' (1906). I 1913 i en alder af 71 forsvinder Bierce ind i Mexico for at skrive om banditten Pancho Villa, som han beundrer meget. De nøjagtige omstændigheder ved hans død er stadig et mysterium.
1842626 Arkæologen P.O. Brøndsted (Peter Oluf Brøndsted) er død efter en rideulykke, 61 år gammel. Han var direktør for Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling og professor i filologi og arkæologi.
184289 Webster-Ashburton traktaten mellem USA og England fastlægger grænsen mellem USA og Canada fra Maine til de store søer.
1842817 Hugo Egmont Hørring, jurist og embedsmand, konseilspræsident (statsminister) fra 1897 til 1900. Han er medlem af partiet Højre. Han dør den 13. februar 1909, 66 år gammel.
1842821 Byen Hobart på Tasmanien, som i 1803 blev grundlagt som en straffekoloni for nritiske fanger, får status af "city".
1842829 Opiumskrigen mellem Kina og England afsluttes. Kina skal erstatte den opium, som blev ødelagt ved krigens begyndelse. "Nanking aftalen", som overdrager Hong Kong til Storbritannien, underskrives.
1842924 Det første pilsnerøl brygges i den böhmiske by Pilsen i et samarbejde mellem byens 200 bryggere.
18421111 Den sønderjyske politiker Peter Hiort Lorenzen demonstrerer i Stænderforsamlingen i Slesvig med en berømt tale, hvor han "talede dansk - og vedblev at tale dansk!". (Jeg har i mit arbejdsliv arbejdet sammen med en direkte efterkommer af Peter Hiort Lorenzen og kan berette, at forfaderens stædighed og stouthed også præger hans efterkommere :-)
18421116 Hannibal Sehested, dansk politiker for de konservative og godsejer. Han er konsejlspræsident (statsminister) fra 1900-1901. Han dør den 19. september 1924, 81 år gammel.
18421116 Som demonstration taler Peter Hiorth Lorenzen dansk i Stænderforsamlingen i Slesvig. Som der står i protokollen "Han vedblev at tale dansk" (på tysk).
18421118 Kunstnerforeningen af 18. november stiftes i Lille Kongensgade i København af omkring 30 yngre kunstnere.
1842129 Fyrst Kropotkin, russisk revolutionærog anarkistisk teoretiker. Han dør i 1921.
1843 Frederik VIII, søn af Christian IX og Louise af Hessen-Kassel, fødes den 3 juni 1843. Han er konge af Danmark fra 1906-1912. Han valgsprog er "Herren er min Hjælper". I 1869 gifter han sig med prinsesse Lovisa af Sverige. De får i alt 8 børn: Christian (X), Carl (kong Haakon VII af Norge), Harald, Gustav, Louise, Ingeborg, Thyra og Dagmar. Allerede som nygifte overtager kronprinseparret det smukke Charlottenlund Slot som sommerbolig. Her er flere af deres børn født, og her har Frederik VIII et fristed, langtvæk fra virakken på Amalienborg.

Som ung studerer prins Frederik statsvidenskab i Oxford og interesserer sig også for videnskab, kunst og kultur. Senere gennemgår han en omfattende militæruddannelse. Han foretager adskillige rejser, bl.a. til London, Paris, Berlin, Stockholm, Færøerne og Island. Han forbereder sig med omhu til sin kongegerning - han er kronprins i 43 år - men får kun 6 år på tronen. Kongen, som er liberal af indstilling, er i modsætning til faderen tilhænger af systemskiftet i 1901, hvor partiet Venstre kommer til magten.

I de sidste år er kongens helbred svækket af en hjertesygdom, og under et ophold i Hamborg bliver Frederik VIII fundet død om aftenen den 14. maj 1912. Det varer nogle timer, inden det går op for de tililende, at det er kongen af Danmark. Han gravsættes i Roskilde domkirke. Frederik VIII efterfølges af sin søn Christian X.

184312 Richard Wagners "Den flyvende Hollænder" har premiere i Dresden. Den tages af plakaten efter fire dage.
1843113 Louise Augusta af Danmark er død, hun blev 71 år gammel. Officielt var hun datter af Christian VII og Caroline Mathilde, men rygterne sagde, at hendes biologiske far var Johann Friedrich Struensee. Den 27. maj 1786 blev hun gift med Frederik Christian af Augustenborg og hendes titel blev hertuginde af Augustenborg.
1843124 Evald Tang Kristensen, folkemindesamler. I 1861 dimitterer han som lærer og er i en periode lærer i Helstrup nær Randers. I 1864 supplerer han sin uddannelse med musik og kirkesang, således at han i 1866 kan blive degn og kirkesanger i Gjellerup ved Herning. I mere end 50 år indsamler han viser, eventyr, sagn, beskrivelser, historier og levnedsbeskrivelser fra omkring 6500 meddelere, hovedsageligt i de fattige klasser. I 1888 får han tildelt en understøttelse fra staten, der gør det muligt for ham at opgive skoleembedet for at arbejde med indsamlingen af folkeminder. Han dør den 8. april 1929.
1843129 William McKinley, USA's 25. præsident fra 1897-1901. Han dør i 1901.
184338 Altinget, Islands lovgivende forsamling, genoprettes efter at være blevet nedlagt i år 1800. Det første alting stammer fra omkring 930.
1843311 Harald Høffding, filosof og teolog, professor i filosofi ved Københavns Universitet 1883- 1915 og dets rektor 1901-1902. Han får et omfattende filosofisk forfatterskab. Han dør den 2. juli 1931, 88 år gammel.
1843415 Henry James, amerikanskfødt forfatter. Han tilbringer store dele af sit liv i Europa og bliver britisk statsborger i 1915 kort før sin død. Af mange anses han for en af de største romanforfattere på engelsk. James bliver nomineret til Nobelprisen i litteratur i 1911, 1912 og 1916. Han dør den 28. februar 1916, 72 år gammel.
1843518 Første folkemøde på Skamlingsbanken.
1843529 Georg Carstensen, officer og bladudgiver, får kongens tilladelse til for en fem års periode at leje et område i Dronningens Enghave. Her vil han anlægge en moderne forlystelsespark - et tivoli - mage til dem, har hae set på sine rejser i udlandet. Den 15. august 1843 åbner Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Carstensen har selv designet de fleste boder, pavilloner og restauranter.
184363 Frederik VIII, søn af Christian IX og dronning Louise, .konge af Danmark 1906-1912. Han valgsprog er "Herren er min Hjælper". Gift med Prinsesse Lovisa af Sverige (1851-1926). De får børnene: Christian (X), Carl (fra 1905 Kong Haakon VII af Norge), Harald, Gustav, Louise, Ingeborg, Thyra og Dagmar. Prins Frederik er 10 år gammel, da glücksborgerne indtræder i den danske tronfølge. Indtil da har familien levet temmelig beskedent i Det gule Palæ i København af faderens indtægt som chef for Hestgarden.

Som ung studerer prins Frederik statsvidenskab i Oxford, og senere gennemgår han en omfattende militæruddannelse. Han forbereder sig med omhu til sin kongegerning, men får kun 6 år på tronen. Kongen var af indstilling liberal og meget tilfreds med systemskiftet i 1901, hvor partiet Venstre kommer til magten. Allerede som nygifte overtager kronprinseparret det smukke Charlottenlund Slot som deres sommerbolig. Her er flere af deres 8 børn født, og her har Frederik VIII som konge nogle af sine bedste stunder - langt væk fra virakken på den faste residens Amalienborg. Han dør i 1912.

1843615 Edvard Grieg, norsk komponist og pianist. Han er en af de få nordiske komponister, som opnår verdensberømmelse. Blandt hans mest kendte kompositioner er musikken til Henrik Ibsens "Peer Gynt" og hans klaverkoncert i A-mol, som Sergej Rachmaninov roser som den nok bedste klaverkoncert. A-mol-koncerten får urpremiere i København i Casinos store sal. Et andet af hans populære værker, "Bryllupsdag på Troldhaugen", skriver han i 1892 til sin hustru, da parret fejrer sølvbryllup i deres hjem Troldhaugen. Om aftenen sætter Grieg sig til flyglet og spiller denne hyldest til sit ægteskab. Grieg dør den 4. september 1907, 64 år gammel.
1843626 Hongkong proklameres som britisk kronkoloni med sir Henry Pottinger som den første guvernør.
1843719 Isambard Kingdom Brunel's "Great Britain", de første atlanterhavsliner, bygget af jern, søsættes.
1843815 Københavns sommertivoli åbnes af Georg Carstensen med H.C. Lumbye som kapelmester.
1843113 Statuen af lord Nelson rejses på Trafalgar Square. Det tager fire dage, inden statuens to dele er på plads.
1843117 Emil Vett (Lemming Emil Valentinus Vett, udtales [fæt]), handelsmand. I lære ved datidens største hvidevareforretning, C.B. Christensen. i I 1868 etablerer han sammen med Theodor Wessel en selvstændig forretning i Århus, og de opretter forretninger i Aalborg, Odense og København. I 1876 flytter han selv til København, hvor forretningningen under navnet Th. Wessel & Vett vokser til det Magasin du Nord, vi kender. Han dør den 18. februar 1911, 67 år gammel.
18431111 H.C. Andersens eventyr Den grimme ælling publiceres første gang i samlingen Nye Eventyr.
18431121 Englænderen Thomas Hancock tager patent på vulkaniseret gummi.
184417 Bernadette (Marie-Bernarde) Soubirous fødes i Lourdes, en mindre by på den franske del af Pyrenæernes nordside. Hun er datter af den fattige møller François Soubirous og hans 18 år yngre hustru Louise Castérot. Bernadette, som er den ældste af seks børn, må tidligt arbejde som gedehyrde. Som 14-åring er hun skrantende, lille af vækst og følsom. Bernadette har haft kolera, hvilket har forværret den kroniske astma, som hun lider af. Hun kan ikke læse og skrive, men forsøger hårdt at lære sin katekismus. Torsdag den 11. februar 1858 bliver Bernadette sammen med en lillesøster og en veninde sendt ud for at samle brænde til komfuret. De passerer klippen Massabielle ("den store klippe" på den lokale dialekt) ved floden Gave. Bernadette sætter sig for at tage skoene af, inden hun krydser bækken. Da hun ser op, får hun øje på en skikkelse i grotte i klippen. Bernadette beskriver hende som en smuk, ung kvinde klædt i hvidt med et lyseblåt livbånd, på hovedet et hvidt slør. Hun holder hændene sammen, og fra den højre arm hænger en rosenkrans. Bernadette tager også sin rodenkrans frem, knæler ned og beder en tid sammen med skikkelsen. Da Bernadette fortæller moderen om sin oplevelse, får hun forbud mod igen at nærme sig grotten. Bernadette konsulterer den lokale præst, som ikke reagerer på beretningen. Og nogle dage senere får hun faderens tilladelse til at vende tilbage til grotten, hvor den hvide skikkelse igen viser sig for Bernadette, men ikke for de ledsagere, hun har taget med. Bernadette falder i trance og trækkes bort. Ingen tror dog på Bernadettes historie. Næste gang Bernadette kommer til grotten, taler skikkelsen til hende og beder hende om at komme hver dag i 2 uger. Bernadette følger hendes instruktioner, fortæller andre om åbenbaringen, og ved hvert besøg bliver hun fulgt af stadig flere mennesker. Den 24. februar får hun dette buddkab " Bed! Du skal bede for synderne. Drik af kilden og spis af de urter, der vokser der". Der er ingen kilde i grotten, men dagen efter skraber Bernadette i jorden, hvor åbenbaringen har vist det, og der begynder at sive van frem. Bernadette vasker hændene i det og drikker af vandet. Vandet strømmet snart ned i floden Gave, og det har det gjort lige siden, ca 120.000 liter om ugen. Den 2. mars kommer næste budskab: "Fortæl præstene, at folket må komme i procession og bygge et kapel her.". Den sidste dag er folkemængden vokset til 200.000. Den 25. marts spørger Bernadette kvinden, hvem hun er, og hun svarer: "Jeg er den ubesmittede undfangelse" ("Qué soy ér immaculada counceptiou!"). Bernadette, som ikke forstår ordene, lærer dem udenad og fortæller dem til sognepræsten. Dette dogme var blevet forpligtende for den katolske kirke fire år tidligere.

Da åbenbaringerne er overstået, valfarter mange til steder, selv om kirken er meget reserveret overfor Bernadettes opplevelser. Myndighederne prøver at lukke kirken og forsinke byggeriet af kapellet. Kejser Napoleon III's hustru, Eugenia søger hjælp for sin syge søn ved kilden. Efter den fransk-tyske krig i 1870 bliver stedet Europas mest besøgte valfartssted. Og der begynder at indtræffe bemærkelsesværdige helbredelser ved kilden. En blind mand får synet igen, da han vasker ansiktet i vandet. For at undslippe de nysgerrige søger Bernadette tilflugt i ordenen De Barmhjertige Søstres kloster Saint-Gildard i Nevers ved Loire i Midt-Frankrig. Hendes helbred er stadig svagt, og hun forlader aldrig klostret siden. Den 16. april 1879 dør Bernadette, 35 år gammel, og hun gravlægges på klosterets kirkegård. Da man i september 1909 åbner hendes grav i forbindelse med hendes saligkåring, er hendes legeme uden spor af forrådnelse. Nu hviler Bernadette i en kiste i klosterkapellet i Nevers, iført sin sorte ordensdragt. Efter hendes død accepterer kirken Bernadettes hændelser som åbenbaringer, og hun bliver saligkåret den 14. juni 1925 og helgenkåret den 8. december 1933 af pave Pius XI - på mindedagen for Jomfru Marias ubesmittede undfangelse. Hvert år valfarter mere end 1.000.000 mennesker fra hele verden til Lourdes.

1844310 Pablo Sarasate, spansk violinist og komponist; han dør i 1908.
1844314 Umberto I af Italien, søn af Vittorio Emanuele II, konge af Italien fra den 9. januar 1878 indtil han bliver myrdet af en anarkist. Han er dybt afskyet i venstreorienterede kredse på grund af sin konservatisme, og den 29. juli 1900 bliver han myrdet af en anarkist.
1844318 Nikolai Rimsky-Korsakov, russisk komponist; han dør i 1908.
1844411 General V.H.O. Madsen, krigsminister fra 1901-1905 i den første regering efter Systemskiftet og opfinder ("Madsen rekylgeværet").
1844416 Anatole France, (født Jacques Anatole François Thibault). Han slår igennem med romanen "Le Crime de Sylvestre Bonnard" (1881, på dansk "Sylvestre Bonnards Forbrydelse", , 1920), hvor han lægger grunden til en ordknap, stilren ironi, som eftertiden altid har knyttet til hans navn. Han bliver tildelt nobelprisen i litteratur i 1921. Anatole France dør den 12. oktober 1924.
1844525 Samual Morse sender verdens første telegrafbesked ("What hath God wrought").
1844615 Vulkanisering af gumi patenteres af Charles Goodyear.
1844627 Grundlæggeren af Mormonkirken, Joseph Smith og hans broder Hyrum bliver dræbt ved et skudattentat. Joseph Smith blev 38 år gammel. Fem mænd blev senere anklaget for Smiths mord, men blev alle frikendt.
1844717 Søren Kierkegaard udgiver sit værk "Begrebet Angest".
18441011 Henry John Heinz, grundlægger af virksomhed, som fremstiller madvarer og ingredienser til mad som ketchup,pebersauce, oliven, syltede løg, sennep, bagte bønner, supper oma. Efter hans død i 1919 viderefører familien den store virksomhed.
18441015 Wilhelm Nietzsche, tysk filosof. Han identificerer den menneskelige vilje som humanismens drivkraft. Nietzsche har længe et dårligt omdømme efter sin død, fordi fragmenter af hans tænkning overtages af nazisterne og fascisterne. Nietzsche selv er imod anti-semitisme, tysk nationalisme og biologisk racisme. Mere vigtig er hans indflydelse på eksistentialismen. Nietzsche var ikke en systematisk tænker, og byggede ikke sit eget filosofiske system som Hegel og Kant. Men 2 idéer - 'Guds død' og 'livsvilje' - giver en idé om, hvorledes han tænker. Når han siger 'Gud er død' er det ikke en dyb metafysisk eller teologisk pointe. Han prøver blot at udtrykke, at de gamle religiøse sandheder var borte. I virkeligheden, at alt det, som tidligere var sikkert, er borte. Der er ikke noget underliggende formål med livet, ingen underliggende sandhed, som vi vil kunne afdække, hvis vi leder længe nok. Men hvad er er så tilbage? Hvad kan mennesket tro på? Svaret er livsviljen. Det er menneskets individuelle livsvilje, som afgør dets handlinger. Dette er eksistentialismens arv, hvor valg definerer individet. En eksistentialist ville ikke sige 'jeg er, hvad jeg er' men 'jeg er, hvad jeg har gjort mig til'. Han dør i 1900.
18441023 Louis Riel, oprørsleder for Métis (personer af blandet aboriginal og hvid oprindelse) i Canada. Han og hans tilhængere indtager Fort Garry (Winnipeg) og udråber en foreløbig regering (1869-70). Fortet bliver dog snart tilbageerobret, og Riel dømmes fredløs. I 1884 anfører han et andet oprør, som ender med, at han henrettes.
18441023 Sarah Bernhardt [Henriette Rosine], fransk skuespiller og kurtisane, lige godt kendt for sine bedrifter på scenen som for sit privatliv. Efter en succesfuld karriere i Frankrig kommer hun til London i 1876, hvor hun hurtigt slår sig fast som tidens førende skuespillerinde med tilnavnet Guddommelige Sarah. Mest populær er hun i rollen som "Kameliadamen". I 1899 grundlægger hun Sarah BernhardtTeatret i I 1914 bliver hun medlem af den franske æreslegion. I 1915 får hun amputeret et ben efter en ulykke, men fortsætter uanfægtet sin sceneoptræden. Hun dør i 1923 og begraves på Le Père Lachaise kirkegård i Paris.
18441125 Karl Friedrich Benz, tysk ingeniør, som i 1885 bygger verdens første i praksis anvendelige bil, som trækkes af en 2-takts forbrændingsmotor. Han udtager flere patenter på denne maskine og starter en fabrik. Efterfølgende konstruerer Benz designed en bil, baseret på en 4-takts motor. Den 3. juli 1886 introducerer han verdens første bil, fremstillet til offentlig salg. Han dør den 4. april 1929.
1844121 Dronning Alexandra, datter af den danske kong Christian. Hun bliver gift med Edward VII.
18441221 28 vævere i Lancashire, England danner verdens første brugsforening.
1845213 Den norsk-tyske naturvidenskabsmand Heinrich Steffens er død, han blev 71 år gammel. Han kaldes undertiden dansk romantiks fødselshjælper. I 1802-1803 holdt han en række forelæsninger, hvori han redegjorde han for tanker om historiens udvikling og menneskets psykologi. Disse forelæsninger fik en afgørende betydning for bl.a. Adam Oehlenschläger.
1845222 I Calcutta underskrives en traktat om, at Trankebar - dansk koloni fra Christian IV's tid i 1620 - og alle andre danske områder på indisk område, sælges til Det britiske Ostindiske kompagni for 1.225.000 rigsdaler. Staten havde flere gange været nødt til at skyde penge i kolonien for at opretholde den. Som så mange andre af Christian IV's planer resulterede den hverken i ære eller profit.
1845226 Alexander III, zar (kejser) af Rusland 1881-1894. I april 1865 dør hans ældste bror storfyrst Nikolaj, og Aleksander er pludselig tronarving. Aleksander "overtager" også storebroderens forlovede, prinsesse Dagmar af Danmark, datter af kong Christian IX og dronning Louise, og de bliver gift i 1866. Den 13. marts 1881 bliver hans far kejser Aleksander II myrdet af en venstreorienteret terrorist gruppe "Folkets Vilje". Mordet på faderen får Aleksander til at blive endnu mere konservativ og reaktionær, og han fastholder den enevældige styreform. Han dør den 1. november 1894, 49 år gammel.
184531 USA optager Texas, "The Lone Star State" som den 28. stat. Det udløser året efter den Mexikansk-amerikanske krig fra 1846-1848.
184533 Georg Cantor, tysk matematiker, professor i Halle. Hans far er født i Danmark, og moderen er russisk. Han er grundlægger af mængdelæren og også kendt for at modbevise Zenons teori om, at Achilleus vil komme uendelig tæt på skildpadden, men aldrig nå op på siden af denne. Han dør den 6. januar 1918, 72 år gammel.
184533 Florida optages som USA's 27. stat.
1845310 Alexander III, russisk zar 1881-1894. I april 1865 dør hans ældste bror storfyrst Nikolaj, og Aleksander bliver tronarving. I 1866 bliver han gift med prinsesse Dagmar af Danmark, datter af kong Christian IX og dronning Louise. Dagmar er forlovet med Nikolaj, men efter hans død bliver det besluttet, at Alexander skal giftes med Dagmar. Alexander og Dagmar får seks børn, hvoraf den ældste bliver kejser under navnet Nikolai II. Den 13. marts 1881 bliver Alexander II myrdet af en venstreorienteret terroristgruppe "Folkets Vilje". Alexander III dør som 49 årig i 1894.
1845311 Maorier på New Zealand går til angreb på den britiske kolonimagt. De væbnede konflikter fortsætter indtil 1872. Under højdepunktet af kampene kæmper 18.000 britiske tropper, støttet af artilleri, kavaleri og lokal milits, mod omkring 4.000 maori-krigere.
1845327 Wilhelm Conrad Röntgen, tysk fysiker, som i 1901 modtager nobelprisen i fysik for sin opdagelse af røntgenstråler, en opdagelse, som revolutionerer moderne fysik og medicinsk diagnostivering; Röntgen dør i 1923.
1845424 Carl Spitteler, schweizisk digter. I 1919 modtager han Nobelprisen i litteratur. Han dør den 29. december 1924, 79 år gammel.
184561 En brevdue afslutter en flyvning på 11.000 km Namibia-London på 55 dage.
184579 George Darwin, engelsk astronom, søn af biologen Charles Darwin, arbejder på en teori om, at månen oprindelig var den del af jorden, hvor Stillehavet ligger. Han arbejder også på månens indflydelse på jordens rotation; han dør i 1912.
1845710 Den danske arkitekt C.F. Hansen, (Christian Frederik Hansen), er død, 89 år gammel. C.F. Hansen var den danske klassicismes førende arkitekt. Som overbygningsdirektør 1808-44 dominerede han alt offentligt byggeri, og som professor ved Kunstakademiet fra 1808 og dets direktør i tre perioder prægede han flere generationer af elever. I 1808 blev han etatsråd, i 1826 konferensråd. I 1785 blev han landbygmester i Holsten, men blev forflyttet til København for at løse store byggeopgaver efter Christiansborgs og byens brand (1794 og 1795). Han tegnede bl.a. det andet Christiansborg Slot i København, Københavns Råd- og Domhus og Metropolitanskolen.
1845825 Ludwig II, konge af Bayern fra 1864 (dør i 1886).
1845828 Første nummer af det populære tidsskrift Scientific American udsendes. Mange berømte videnskabsmænd, bl.a. Albert Einstein, har over tiden publiceret artikler heri.
1845913 Den første baseball klub, the Knickerbocker Club, grundlægges i New York.
18451013 Et flertal i Republikken Texas stemmer for et forslag om at gøre Texas til en stat i USA.
1845117 Danmarks indiske kolonier, bla. Trankebar, overdrages til det engelsk-ostindiske kompagni for 1.125.000 rigsdaler.
1845118 Bondecirkulæret udstedes på foranledning af godsejerne som følge af af den voksende folkerørelse blandt bønder og husmænd for at få nedsat en landbokommission, der skal komme med forslag til forbedringer af deres kår.
18451125 Carl Aller, forlægger. Som en ung grafiker opfinder han en kemisk metode til at overføre illustrationer fra papir til litografisk sten, så han kan kopiere billeder. Han modtog det Ørstedske Legat for opfindelsen af den skelsættende trykketeknik. Carl Allers Etablissement (CAE), overtager efterhånden flere trykkerier og er i dag er den største ugebladsudgiver i de nordiske lande med magasiner i både Danmark, Sverige, Norge og Finland. I Danmark udgiver i dag bl.a. Se og Hør, Billed-Bladet, Kig Ind, Ude og Hjemme og Familie Journal. Carl Aller dør den 23. august 1926, 80 år gammel.
18451224 Georg den Første, danskfødt konge af Grækenland fra 1863-1913. Han dør i 1913.
18451229 Texas optages som den 28. stat i USA.
1846121 "Daily News" udkommer for første gang - redaktør Charles Dickens.
1846128 Iowa bliver den 29. stat i USA.
1846226 William Frederick Cody, "Buffalo Bill", amerikansk bisonjæger og mesterskytte. Han får til opgave at sørge for madforsyningen til de arbejdere, der anlægger jernbaner tværs over USA. Valget falder på kød fra den amerikanske bison (engelsk: buffalo), og her viser Bill (for William) Cody sine evner som mesterskytte. Han arbejder også som kurer (Pony Express) og kusk på diligencer. Fra 1868-1872 er han ansat af den amerikanske hær som spejder. Buffalo Bill bliver verdenskendt på grund af sit stort opsatte Buffalo Bill's Wild West Show, som har tournerer med i USA og Europa. Berømtheder som Sitting Bull og Annie (get your gun) Oakley deltager i det show, som blev vist i Europa i 1889. William Cody dør den 10. januar 1917, 70 år gammel.
184655 Bondevenneselskabet dannes med oberst A.F. Tscherning som formand. Tscherning bliver Danmarks første krigsminister, og er i 1849 med i den grundlovgivende forsamling.
1846513 USA erklærer krig mod Mexico.
1846524 Sophus Otto Müller, dansk palæontolog, som sidst i 1800-tallet opdager de første stenøksekulturer i Danmark; Múller dør i 1934.
1846530 Peter Faberge, russisk juveler; han viderefører den af faderen Gustave Faberge oprettede juvelerværksted; efter revolutionen i 1917 flygter han til Schweiz, hvor han dør i 1920.
184678 Christian VIII udsteder en kundgørelse, "Det Åbne Brev", som fastslår, at Kongelovens arvefølge, der er både mandlig og kvindelig, gælder i Kongeriget og i Slesvig. mens der er usikkerhed for Holsten. Brevet beroliger opinionen i kongeriget og i den danske befolknin i Slesvig, men vækker vrede blandt slesvig-holstenerne og i Tyskland.
1846719 Edward Charles Pickering, amerikansk fysiker og astronom, leder af Harvard College Observatory i 42 år. Han etablerer et observatorium i Peru for at kunne tage fotografier herfra; Pickering dør i 1919.
1846721 Thorvald Bindesbøll, arkitekt fødes i København.
1846810 The Smithsonian Institution grundlægges i Washington DC af den engelske videnskabsmand James Smithson.
1846822 Amalie Skram, norskfødt forfatter. I 1884 gifter hun sig med den danske forfatter Erik Skram. Debutromanen "Constance Ring", hvis kontroversielle beskrivelse af mænds amoralske livsførelser fik en meget negativ modtagelse; hun dør i 1905.
1846923 Den tyske astronom Johan G. Galle opdager Neptun efter bare 1 times søgning indenfor 1 grads afstand fra det sted på himlen, som Urbain-Jean-Joseph Le Verrier havde beregnet, Uafhængigt af englænderen John C. Adams.
1846930 En amerikansk tandlæge, William Norton i Boston bruger som den første æter som bedøvelsesmiddel.
1846109 Holger Drachmann fødes i København som søn af en læge med radikale og frisindede holdninger. I 1866 optages han på kunstakademiet og arbejder især med såkaldte marinemotiver. Efterhånden begynder digtningen at optage hans tid. Han vil ikke leve efter de borgerlige regler og normer, og hans mange skandaleombruste kærlighedsaffærer vækker opsigt blandt borgerskabet. Han bliver snart en del af kredsen omkring Georg Brandes, men bevæger sig efterhånden så langt til højre, at han bryder med den igen. I 1885 skriver han "Der var engang", hvori han kombinerer skuespil og ballet.Han bosætter sig senere på Skagen, hvor han dyrker selskab med de såkaldte Skagensmalere, P.S. Krøyer og Michael Ancher. Drachmann dør i 1908, og hans grav ses på Skagen.
18461010 William Lassell opdager Neptuns største måne Triton. Han har skabt sig en formue ved at brygge øl, hvilket gør ham i stand til at forfølge sin interesse i astronomi fra sit observatorium nær Liverpool.
18461016 På Massachusetts General Hospital anvender tandlægen William T.G. Morton som den første bedøvelse med succes ved fjernelse af en tumor fra en ung mands kæbe. Kort efter begynder den engelske læge John Snow at anvende bedøvelse regelmæssigt.
18461028 Auguste Escoffier, fransk kok, underviser og forfatter (Le Guide Culinaire), ofte benævnt “det moderne køkkens fader". Født i Villeneuve-Loubet i nærheden af Nice. I 1859 starter han sin kulinariske karriere i sin onkels restaurant Le Restaurant Francais. I 1865 opdages han af ejeren af Le Petit Moulin Rouge, den mest fashionable restaurant i Paris, og han arbejder for ham indtil han starter sin egen restaurant i Cannes Le Faisan d'Or (den gyldne fasan). I 1890 bliver Escoffier sammen med Cesar Ritz ledere af hotel Savoy Hotel i London. Escoffier creerer mange af sine berømte retter til sine berømte gæster. Fx er Peach Melba skabt til ære for den australske operasangerinde Nellie Melba, som bor på hotellet i 1892 og 1893, mens hun synger på Covent Garden Opera House. I 1898 åbner Cesar Ritz og Escoffier Hotel Ritz i Paris, tidens mest moderne hotel. Escoffiers hjem i Villeneuve-Loubet er indrettet som kulinarisk museum. Han dør i 1935.
18461228 Iowa bliver den 29. stat i USA.
184711 Rodolfo Amadeo Lanciani, italiensk arkæolog, som laver mange udgravninger i antikkens Rom, Tivoli og Ostia, udarbejder kort over det klassiske, det middelalderlige og det moderne Rom (1893-1901); han dør i 1929.
1847130 Byen Yerba Buena i Californien omdøbes til San Francisco.
1847211 Thomas Edison, "Troldmanden fra Menlo Park", amerikansk telegrafist, verdens første professionelle opfinder og forretningsmand. Han bygger verdens første industrielle laboratorium i Menlo Park, hvor han opfinder glødelampen (1879) og grammofonen (1877) og diktafonen (1887). I 1868 opfinder han en maskine til elektrisk stemmeafgivelse. Edison udtager patent på mere end 1000 opfindelser i sin levetid. For en sns år siden besøgte jeg hans sommerbolig i Fort Myers, Florida, "Edison and Ford Winter Estates", hvor der er indrettet et historisk museum for Edison og Ford. Det er et besøg værd, hvis du kommer på de kanter. Edison dør den 18. oktober 1931, 84 år gammel.

BTW. Thomas B. Thrige arbejdede hos Edisons Laboratorium i 2½ år, hvorefter han tog tilbage til Fyn og oprettede Thriges fabrikker, som med omkring 1.800 ansatte var en af Danmarks største virksomheder.
184733 Alexander Graham Bell, telefonens opfinder, fødes i Skotland. Emigrerer til Ontario med sine forældre i 1870. Som søn af en talelærer følger han i sin faders fodspor ved at blive fysiker indenfor lydteori, og underviser døve i at tale og ender som professor ved Boston University. I 1874 under et besøg hos sine forældre i Ontario foretager Bell de eksperimenter, som inspirerer ham til telefonen. Idet han anvender en menneskelig trommehinde til at oversætte lyde til synlige markeringer, bliver han klar over, at en simpel membran kan modulere en elektrisk strøm, ligesom en trommehinde kan modulere lydbølger. 2 år senere havde han udviklet en prototype af telefonen i Boston. Bell dør i 1922.
184739 Amerikanske styrker invaderer Mexico. Krigen skyldes USAs annektering af Republikken Texas i 1845, hvilket Mexico ikke vil anerkende. Republikken Texas blev oprettet i 1836 som en udbryderrepublik fra Mexico under den såkaldte Texasrevolution.
1847314 Giuseppe Verdis opera Macbeth, som er baseret på Shakespeares skuespil af samme navn, har premiere på Teatro della Pergola i Firenze.
1847410 Joseph Pulitzer, ungarskfødt amerikansk journalist og avisudgiver. Han emigrerer til USA i 1864 for at deltage i den amerikanske borgerkrig. Han slår sig ned i New York og går i gang med at uddanne sig til jurist, men skifter senere til journalistikken. Han er kendt for at have lagt navn til Pulitzerprisen og for sammen med William Randolph Hearst at have grundlagt sensationsjournalistikken, den såkaldte gule journalistik. I 1903 donerer han 2 millioner dollar til etableringen af School of Journalism ved Columbia University. Joseph Pulitzer dør den 29. oktober 1911, 64 år gammel.
1847514 Den tyske komponist og pianist Fanny Mendelsohn er død, 41 år gammel. Hun voksede op i Berlin og blev undervist sammen med sin yngre bror Felix Mendelssohn, som også var komponist og pianist. De to søskende udviklede et tæt forhold, og på grund af de sociale konventioner om kvinders roller blev en række af hendes værker udgivet under hendes brors navn.
1847611 Millicent Garrett Fawcett, forfatter og kvinderetsforkæmper, præsident for the "National Union of Woman's Suffrage Societies"; hun dør i 1929.
1847626 Danmarks første jernbane, som går mellem København og Roskilde, bliver indviet af Christian VIII. Blandt de indbudte passagerer er en begejstret H.C. Andersen og Tivolis musikdirektør H.C. Lumbye. Sidstnævnte bliver inspireret til "Kjøbenhavns Jernbane Damp Galop".
1847627 Første jernbanestrækning i Danmark åbnes; det er strækningen mellem København og Roskilde.
1847724 Med underskrivning af Gramido konventionen afsluttes den portugisiske borgerkrig.
1847726 Liberia, som siden 1822 har været hjemsted for frigivne slaver fra USA, bliver selvstændig.
184795 Jesse James, søn af en baptisk præst, senere fredløs i Det vilde vesten. Opfattes af nogle som Amerikas Robin Hood, af andre som en koldblodig morder. Efter 15 år som aktiv bankrøver går Jesse under jorden Han dræbes i 1882 af en dusørjæger, som dømmes for mord - men benådes.
1847916 Huset i Stratford-upon-Avon, hvori Shakespeare er født, bliver den første bygning i England, som købes med bevaringsformål for øje, da the United Shakespeare Company køber det for £3.000.
1847102 Paul von Hindenburg, tysk generalfeltmarskal og hærfører under første verdenskrig. Senere tysk rigspræsident fra 1925 til sin død i 1934.
18471016 "Jane Eyre" af Charlotte Brontë udkommer under pseudonymet Currer Bell.
18471020 Franskmanden F.L. Beauvais åbner charcuteri-forretning i København. Han tilægges æren for at være den første, der sælger leverpostej.
1847114 Komponisten og dirigenten Felix Mendelssohn (Overturen til "En skærsommernats drøm", "Bryllupsmarch") dør 38 år gammel.
1847114 Den tyske komponist, pianist, organist og dirigent Felix Mendelssohn er død, han blev 38 år.
18471116 Prinsesse Dagmar[Marie Sophie Frederikke Dagmar], datter af kong Christian IX ("Europas svigerfar") og dronning Louise fødes i Det Gule Palæ i Amaliegade som fjerde barn af en søskendeflok på tre drenge og tre piger. I 1864 bliver hun forlovet med den russiske tronfølger, storfyrst Nikolaj Alexandrovitsch. Da Nikolaj dør allerede året efter, forlover hun sig på hans udtrykkelige ønske med lillebroderen, storfyrst Alexander - tsar Alexander III fra 1881 til hans død i 1894. Dagmar fører navnet Marija Fjodorovna. Årene 1917-19 tilbringer hun på Krim i husarrest. Hendes søn, tsar Nikolaj II og hans familie bliver i 1918 henrettet af bolsjevikkerne. Da den Røde Hær i 1919 nærmer sig Krim, bliver bliver enkekejserinden evakueret fra Jalta af et britisk krigsskib. Hun flytter ind i villaen Hvidøre nord for København, som hun ejer sammen med søsteren, dronning Alexandra af England, bevogtet af sine trofaste livkosakker. Hun deltager aktivt i arbejdet med at hjælpe russiske landflygtige i Danmark. Hun dør den 16. oktober 1928 og bliver bisat i Roskilde Domkirke.
18471126 Dagmar, dansk prinsesse, anden datter og fjerde barn af den daværende Prins Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (den senere Christian IX, Europas svigerfar), og hans hustru, prinsesse Louise af Hessen. Den 9. november 1866 bliver hun gift i med den russiske tronarving storfyrst Alexander i Vinterpaladset i St. Petersborg. I 1881 bliver kejseren dræbt ved et bombeattentat og Alexander efterfølger ham på tronen. Alexander dør den 2. november 1894, kun 48 år gammel, hvoreefter Alexanders og Dagmars søn bliver udnævnt til kejser, Nikolai II. Da den russiske revolution bryder ud i 1917, og Nikolai abdicerer, vælger hun at tage til Krim, hvor kejserfamilien har en sommerbolig. Her modtager hun nyheden om mordet på hendes søn og hans familie, hvilket hun nægter at tro på. I maj 1919 sender George V af Storbritannien krigsskibet HMS Marlborough til Krim for at hente sin moster. Efter et kort ophold i London vender hun hjem til sit fødeland Danmark og slår sig ned i sin feriebolig Hvidøre ved Klampenborg. Hun dør den 13. oktober 1928.
18471213 Emily Brontë udgiver "Wuthering Heights" (Stormfulde Højder) under navnet Ellis Bell, og søsteren Anne Brontë udgiver "Agnes Grey" under navnet Acton Bell.
1848120 Christian VIII dør, 61 år gammel. Som konge af Norge konge indførte han i 1814 Eidsvoll-forfatningen, som på det tidspunkt var den mest liberale i Europa. Han må dog senere på året abdicere, da Sverige under krigstrusler insisterer på at gennemføre den union af Sverige og Norge, som blev resultat af fredsslutningen i Kiel. Christian bliver konge af Danmark i 1839.
1848124 James W. Marshall finder guld i American River ved Sacramento i Californien, hvilket bliver startskuddet til Guldfeberen i Californien, der for alvor tager fart det følgende år.
1848126 Henry David Thoreau udarbejder første udkast til hans bedst kendte værk, "Civil ulydighed"; Thoreau kommer selv i fængsel, fordi han nægter at at støtte den amerikanske krig mod Mexico med sin skattebetaling.
184827 Maleren Christen [Schiellerup] Købke er død af lungebetændelse. Købke voksede op i et borgerligt miljø, først i Hillerød og fra 1819 på Kastellet i København, hvor hans far var bagermester og leder af det militære bageri. Han begyndte som dreng på Kunstakademiet i 1822; fra 1828 med C.W. Eckersberg som lærer. I 1832 opnåede han den store sølvmedalje. Han malede en række billeder af Frederiksborg Slot i forskellige belysninger. Købkes malerier af slottet og også kastellet var en slags erindringsstykker. I 1832 erhvervede bagermester Købke et stateligt hus ved Sortedamssøen, hvor Christen også fik bolig og atelier, og Købke begyndte nu at male sine nye omgivelser. Købke blev i 1837 gift med sin slægtning Susanne Cecilie Købke, og parret fik en selvstændig lejlighed i hjemmet ved Sortedamssøen. Købke udførte en række mindre studier langs Sortedamssøen. I midten af 1830'erne optrådte han mere eller mindre som lærer for de lidt yngre malere J.Th. Lundbye, Dankvart Dreyer og Lorenz Frølich. 1838-18 40 rejste Købke over Venezia og Rom til Napoli og Capri, hvor han oplevede en lang og lykkelig arbejdsperiode sammen med bl.a. malerne Georg Hilker og Constantin Hansen.
1848221 Karl Marx og Friedrich Engels udgiver Det Kommunistiske Manifest, som er et kampskrift, der redegør for de vigtigste marxistiske idéer, og hvis formål er at samle socialisterne i hele verden i kampen for frihed. På Kommunisternes Forbunds kongres i London i november-december 1847 havde Karl Marx og Friedrich Engels fået til opgave at skrive et program for forbundet. Manifestet slutter af med denne manende erklæring: Proletarer i alle lande, foren jer!
1848223 Studenterne og arbejderne bygger barrikader i gaderne i Paris. Kongen, Ludvig-Filip forsøger forgæves at skabe ro ved at afskedige regeringen. Han forsøger også at redde monarkiet ved at abdicere til fordel for sin sønnesøn, men Februarrevolutionen er i fuld gang. Kongefamilien flygter til udlandet, hvor den for længst har anbragt sine store rigdomme i sikkerhed.
184834 Der indføres almindelig valgret i Frankrig, vælgerkorpset stiger fra 200.000 til 9.000.000.
1848313 Parisrevolutionen i februar 1848 sender et signal gennem hele Europa. I Wien er de studerende drivkraften bag den revolutionære bevægelse, og de fremsender et andragende om en forfatning og pressefrihed til kejseren. Demonstranterne, som bygger barrikader i gaderne, bliver beskudt af militæret. Regeringen med fyrst Metternich i spidsen bliver tvunget til at gå af.
1848315 Den europæiske revolutionsbølge når Berlin, hvor de kongelige tropper åbner ilm mod mængden foran slottet. Også i Budapest er der uro og demonstrationer mod det østrigske kejserstyre.
1848318 I Milano udbryder revolution rettet mod de østrigske tropper i byen under ledelse af af general Joseph Radetzky.
1848318 På et stort folkemøde i Rendsborg vedtager de deputerede fra de slesvigske og holstenske stænderforsamlinger at sende en deputation til København med krav om en fælles slesvig-holstensk forfatning og om Slesvigs optagelse i Det Tyske Forbund. Da rygtet herom når København to dage senere, tager begivenhederne for alvor fart og fører til borgerkrig og krig, Treårskrigen 1848-1850 (1. Slesvigske Krig).
1848319 Wyatt Earp, US marshall.
1848320 På et stort folkemøde på Casino i København besluttes det at gå til kongen og kræve en fri forfatning samt insistere på en fælles forfatning for kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig (NB uden Holsten). Mødet var blevet fremskyndet, fordi der samme dag indløb efterretninger om, at hertugdømmernes Slesvig og Holstens stænderforsamlinger på et fælles møde i Rendsborg havde vedtaget at kæmpe for et uafhængigt Slesvig-Holsten. Der blev vedtaget fem resolutioner, udarbejdet af Orla Lehmann, for at lægge pres på kongen. På et statsrådsmøde den følgende dag accepterer Frederik VII, som netop er kommet på tronen efter sin fader Christian VIIIs død, resolutionerne, og dermed er Treårskrigen en realitet.
1848321 Folketoget mod Christiansborg. Kong Frederik VII, som er kommet på tronen et par måneder foriden, frasiger sig enevoldsmagten og lover en demokratisk forfatning.
1848323 En delegation af slesvig-holstenere får foretræde for Frederik VII og kræver, at Slesvig indmeldes i Det tyske Forbund.
1848324 Frederik VII erklærer overfor den slesvig-holstenske deputation, at Slesvig - men ikke Holsten - skal knyttes til Danmark med en demokratisk forfatning. Men oprørerne har allerede besat Rendsborg.
1848326 Digterpræsten Steen Steensen Blicher, den danske "opfinder" af novellen, dør, 65 år gammel.
1848327 Kultusministeriet - ministeriet for kirke- og undervisningsvæsen - oprettes.
184849 Ved Bov nord for Flensborg bliver den slesvig-holstenske oprørshær besejret af danske tropper. Dette er det første slag imellem den danske hær og oprørshæren.
1848418 Preussen erklærer Danmark krig.
1848423 Slaget ved Slesvig i Treårskrigen finder sted nær Dannevirke. Preussen er netop trådt ind i krigen på slesvig-holstensk side og har sendt 12.000 soldater i felten. De tyske styrker udgør mere end 18.000 mand – næsten tre gange så stor en styrke, som den dan ske side råder over. Danskerne forsøger et modangreb men dette bliver afblæst, og den danske hær gennemfører en tilbagetrækning og forsvarer sig dygtigt. Den preussiske hær følger sejren op ved at besætte Jylland op til Århus. Carl Ploug skriver allerede i maj 1948 digtet "Påskeklokken kimed mildt", som bliver sunget ved en koncert i Casinoteatret i København til fordel for de sårede og faldne i Slaget ved Slesvig.
1848524 F.A. Schleppegrel udnævnes til generalmajor. To år efter falder han ved fremrykningen mod Isted.
1848528 14.000 danske tropper krydser Als Sund og angriber de tyske styrker ved Dybbøl. Tyskerne bliver tvunget tilbage til Gråsten og Adsbøl.
1848529 Wisconsin optages i USA som den 30. delstat.
184867 Bernhard Lauritz Frederik Bang, dansk dyrlæge og bakteriolog, opdager "Brucella abortus" (Bangs bacille), som forårsager smitsom abort hos kvæg og feber hos mennesker.
184867 Paul Gauguin, fransk maler (boede sammen med Van Gogh en kort tid); han får 5 børn sammen med sin danske hustru Mette Sophie Gad og bor en tid i København; Gauguin dør i 1903.
1848623 Adolphe Sax udtager patent på sin opfindelse, saxofonen.
1848623 I Paris begynder de såkaldte "junidage", som er en kort og blodig civil opstand i de tidlige dage af Den Anden Republik. Den nye regering beslutter at reducere de offentlige udgifter ved at nedlægge offentlige bygge- og anlægsprogrammer, og mange borgere går på gaden i spontan protest. Regeringen sætter soldater ind, som affyrer artilleri mod demonstrantenes barrikader. Mindst 1.500 oprørere bliver dræbt, 12.000 arresteret, og mange bliver forvist til Algeriet.
184873 Efter et oprør i den danske vest-indiske koloni St Croix giver Peter von Scholten på eget initiativ slaverne i Dansk Vestindien deres frihed.
184874 "Det Kommunistiske Manifest", skrevet af Karl Marx og Friedrich Engels, udkommer.
1848711 Londons Waterloo station åbnes officielt.
1848719 Den første amerikanske kvindekongres indledes ved Seneca Falls i staten New York. Mødet har 240 deltagere, heraf 40 mænd. Mødet afsluttes med vedtagelse af en erklæring, formet efter Uafhængighedserklæringen, som kræver en række rettigheder for kvinder, bl.a. stemmeret, hvilket dog først bliver en realitet i 1920.
1848720 C.C. Burmeister stifter virksomheden "Baumgarten og Burmeister" - der senere bliver til B&W, Burmeister og Wain.
1848725 Arthur Balfour, engelsk statsmand. Som udenrigsminister lægger han i 1917 navn til "Balfour deklarationen", som lover sionister et hjemland i Israel; han dør i 1930.
1848725 Østrigerne besejrer Charles Albert af Sardiniens tropper i slaget ved Custozza, hvormed det første forsøg på at samle Italien er slået ned.
1848812 Jernbaneingeniøren George Stephenson ("Rocket") dør.
1848829 Maleren Martinus Rørbye, som især er kendt for sine genre-, landskabs- og arkitekturmalerier, dør i København 45 år gammel.
1848915 Slesvig-Holsten får en demokratisk grundlov med borgerlige frihedsrettigheder udarbejdet af en folkevalgt landsforsamling.
1848916 De amerikanske astronomer George Phillips Bond og William Lassell opdager Saturns ottendestørste måne, som får navnet Hyperion efter en af de græske titaner.
1848923 Tyggegummi i butikkerne i USA for første gang nogensinde.
1848105 Valg til den grundlovgivende rigsforsamling. Forsamlingen skal udforme en grundlov med demokratiske rettigheder og regler for landets styre. Alle frie mænd over 30 år har valgret. Valgdeltagelse 23%.
1848106 Østrig erklærer krig mod Ungarn.
18481023
Den grundlovgivende Rigsforsamling træder sammen på Christiansborg Slot, København. Begivenheden er fastholdt på Constantin Hansens store maleri..
1848113 En stærkt moderniseret grundlov træder i kraft i Nederland og betyder blandt andet en forøgelse af magten hos parlament og regering på bekostning af monarkiets magt.
18481116 J.N. Madvig indtræder som kultusminister i A.W. Moltkes andet ministerium. Senere generationer af skolebørn husker ham dog nok mest som forfatter til bl.a. "Latinsk Sproglære".
18481116 For at forhindre et oprør i Rom udnævner pave Pius IX en demokratisk regering.
18481123 Peter Christian Knudsen, kendt som P. Knudsen, socialdemokratisk politiker og fagforeningsmand. Han er formand for Socialdemokratiet 1882-1910 og sidder i Folketinget for partiet fra 1898-1909. Fra 1897-1902 er han medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Han dør den 26. oktober 1910, 61 år gammel.
1848122 Den østrigske kejser Ferdinand I træder tilbage og afløses af Franz Joseph I, der forbliver på tronen indtil 1916.
1848125 Den amerikanske præsident James K. Polk bekræfter over for Kongressen, at der er fundet store mængder guld i Californien. Dette bliver signalet til den californiske guldfeber.
18481219 Den engelske forfatter Emily Brontë er død af tuberkulose, 30 år gammel. Emily var datter af den irske præst og forfatter, Patrick Brontë, og var ud af en søskendeflok på seks børn. Hun var den tredjeældste af de fire overlevende Brontë-søskende; forfatteren Charlotte, kunstmaleren Branwell, Emily og forfatteren Anne Brontë. De tre søstre udgav i 1845 en fælles digtsamling, hvor de alle skrev under mandligt pseudonym. Emily skrev sin eneste roman, Stormfulde højder, som er en klassiker i engelsk litteratur, under det mandlige pseudonym,Ellis Bell.
184911 Det militære brødbagningsetablissement i Kastellet overgår til Forplejningsvæsnet under navnet Hærens Brødfabrik. Den nedlægges 31. marts 1961, hvor den hed "Den militære Brødfabrik".
184911 Usserød Klædefabrik starter sin virksomhed under Krigsministeriet. I flere år fprinden er den blevet drevet af civile.
184914 Den tyske opfinder af stenografien Frantz Zaver Gabelsberg dør, 60 år gammel.
1849114 Laura Aller, bladudgiver og chefredaktør. Sammen med sin mand grundlægger hun Carl Allers Etablissement. Deres udgivelse af opskriftsbladet Nordisk Mønster Tidende, der kommer i 1874. De må pantsættes alt, hvad de ejer, for at skaffe den nødvendige startkapital. Den helt store succes kommer tre år senere, da første nummer af Illustreret Familie-Journal udkommer i 1877.
1849122 August Strindberg, svensk dramatiker (død 1912). August Strindberg, svensk forfatter, dramatiker og maler. Strindberg er en af Sveriges mest betydningsfulde og internationalt kendte kunstnere. Fra 1877-1891 er han gift med den finsk/svenske adelskvinde Siri von Essen, i årene 1893-1897 med Frida Uhl og i årene 1901-1904 med Harriet Bosse. Fra 1887-1889 bor han i først Tårbæk på Strandvejen, siden i Virum på landstedet Skovlyst. Flere af hans romaner og stykker skriver han under opholdet her. Flere af hans stykker bliver uropført i Danmark. I fire årtier dominerer han Sveriges litterære verden og var altid omdiskuteret, altid involveret i en konflikt.
184929 Rom erklæres for republik.
1849212 Der indføres almindelig værnepligt i Danmark - et par uger før Treårskrigen genoptages efter en vinterpause.
1849212 Paskrav ved indenlandske rejser ophæves.
1849218 Alexander Kielland, norsk forfatter, sammen med Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie regnes han som en af "de fire store" norske forfattere i slutningen af århundredet. Han skriver i en realistisk og samfundskritisk stil og kritiserer autoriteterne i samfundet. Kielland dør den 6. april 1906, 57 år gammel.
1849226 Danmark opsiger våbenstilstanden med Preussen og treårskrigen genoptages. Der havde været våbenstilstand siden august året før. Regeringens mål er at gennemføre Slesvigs udelte forbindelse med Danmark.
184943 Efter en syv måneder lang våbenhvile bryder krigen igen ud imellem Danmark og de tyske stater.
184945 Linieskibet Christian VIII og fregatten Gefion går tabt i kampen ved Eckernførde.
1849410 Walter Hunt, USA tager patent på sikkerhedsnålen. Umiddelbart efter sælger han sine rettigheder for $400. Sikkerhedsnålen eksisterede dog før Hunt udtog sit patent.
1849413 Slaget ved Dybbøl på Sundeved under Treårskrigen. Danske tropper møder en tysk styrke på på 11.000 mand fra Bayern, Sachsen og Hannover. Tyskerne bombarderer Dybbøl Banke, og Dybbøl Mølle bliver ramt og nedbrænder. Dybbølstillingen bliver samme dag opgivet af danskerne, men det tyske forsøg på at sætte over til Als afvises.
1849414 I Budapest udsender Lajos Kossuth en ungarsk uafhængighedserklæring og bryder med Østrig, og Landdagen erklærer Ungarn for en selvstændig republik. Lajos Kossuth udråbes som præsident. Han må imidlertid abdicere den 11. august 1849 efter pres fra Rusland.
1849414 Den ungarske Landdag erklærer Ungarn for uafhængig af Østrig og vælger Louis Kossuth til præsident.
1849426 Olaf Poulsen, skuespiller, bror til kgl. skuespiller Emil Poulsen. Han bliver ansat på Det Kongelige Teater i 1884 og specialiserer sig i det komiske fag og bliver tidens fremmeste Holberg-skuespiller. Gentagne gange gæster han de andre nordiske landes scener. 1904 er han hovedkraften i et dansk ensemblegæstespil på Det kgl. dram. teater i Stockholm, og efter sin afsked gæster han Norges nationalscene. Olaf Poulsens Mindelegat, der hvert år gives til skuespillere i Danmark, er opkaldt efter ham. Han dør den 26. marts 1923.
184953 Jacob Riis, dansk reporter og fotograf ved New York Tribune og New York Evening Sun; han dør i 1914.
184953 I Dresden indledes den såkaldte "Majopstand", som er den sidste af de tyske revolutioner.
184953 Preusserne slår et oprør i Dresden ned - den såkaldte majrevolution. På barrikaderne befinder sig blandt andre komponisten Richard Wagner.
184965 Danmarks første frie grundlov underskrives af Frederik VII. Loven markerede overgangen fra enevælde (jvf. Kongeloven af 1665) til repræsentativt folkestyre. I 1848 har D.G. Monrad på vegne af Martsministeriet udarbejdet et grundlovsudkast, som blev kritisk gennemlæst og redigeret af Orla Lehmann. Udkastet blev behandlet og med små ændringer vedtaget af Den Grundlovgivende Rigsforsamling den 25. maj 1849, og den 5. juni 1849 underskrevet af kongen. Grundloven bygger på Montesquieus lære om magtens deling mellem den udøvende magt (kongen/regeringen), den lovgivende magt (Rigsdagen) og den dømmende magt (domstolene). Kongen kan dog opløse Rigsdagen, mens Rigsdagen ikke kan vælte regeringen. Kongen kan udstede foreløbig (provisoriske) love, når Rigsdagen ikke er samlet. Grundloven indfører de såkaldte frihedsrettigheder, dvs. religions-, trykke-, forenings- og forsamlingsfrihed, grundlovsforhør samt boligens og ejendomsrettens ukrænkelighed. Ligeledes blev den almindelige værnepligt og retten til offentlig forsørgelse og fri skolegang for ubemidlede grundlovsfæstet.
184969 Michael Ancher, maler, født i Rutsker, Bornholm, sammen med hustruen Anna Ancher tilhører de Skagensmalerne. Som 16-årig bliver han ansat som skriver på Kalø godskontor. Her bliver interessen for malerkunst vækket ved mødet med Theodor Philipsen, som i sommeren 1865 opholder sig ved Kalø Vig. I 1871 bliver han optaget på akademiet. I sommeren 1874 besøger han Skagen for første gang, og han opholder sig efterfølgende i stadig længere perioder på Skagen, hvor han er meget betaget af fiskernes arbejde og liv i det hele taget. Han modtager den Neuhausenske Præmie 1877 for "En Lægprædikant, der holder Gudstjeneste på Skagens Strand". I 1880 får han sit endelige gennembrud med maleriet "Vil han klare pynten?", som gennem Nationalgalleriet bliver overdraget til Christian IX. Omkring 1880'erne bliver Skagen samlingspunkt for mange danske og skandinaviske kunstnere, inspireret af fransk kunst. I 1880 gifter han sig med købmandsdatteren Anna Brøndum. De får datteren Helga, der bliver maler ligesom sine forældre. Deres bolig er i dag museum for kunstnerparret.
184976 Slaget ved Fredericia vindes af de danske tropper, der imidlertid lider større tab end fjenden. General Rye falder under slaget.
1849710 I Berlin sluttes foreløbig fred mellem Danmark og Preussen. Indtil nu har krigen kosten den danske statskasse 85 mio kr.
1849816 Johan Kjeldahl, kemiker. Under sin ansættelse som leder af den kemiske afdeling på Carlsberg Laboratoriet udvikler han en metode til bestemmelse af mængden af nitrogen i kemiske forbindelser ved hjælp af den såkaldte Kjeldahl-metode. Han dør den 18. juli 1900, 50 år gammel.
1849925 Den østrigske komponist Johann Strauss den ældre er død, han blev 45 år gammel. Hans i dag mest kendte værk er Radetzkymarch.
1849926 Ivan Pavlov, russisk pioner indenfor psykologi og nobelprismodtager i 1904. I 1903 Pavlov publicerer han sine studier i "betingede reflekser", som i modsætning til ubetingede reflekser skal indlæres først; Pavlov dør i 1936.
18491012 Den engelske opfinder Charles Rowley patenterer sikkerhedsnålen - uvidende om, at der allerede tidligere samme år er udtaget et amerikansk patent på samme.
18491017 Den polskfødte komponist Frederic Chopin dør af tuberkulose, 39 år gammel.
18491111 Martin Nyrop, dansk arkitekt, professor ved og direktør for Kunstakademiet. Han får sit afgangsbevis fra Kunstakademiet i 1876, og i 1877 får han den lille guldmedalje for et "Skulpturmusæum" og i 1880 den store guldmedalje for en "Børs til en større Hovedstad". I 1881–83 foretog han en større udlandsrejse på Akademiets stipendium. Han får stor indflydelse på den efterfølgende generation af danske arkitekter. Hans hovedværk er monumentale Københavns Rådhus, som også er internationalt berømmet. Nyrop dør den 18. maj 1921, 71 år gammel.
18491124 Frances Burnett, forfatter; 'The Secret Garden' & 'Little Lord Fauntleroy'
18491124 Den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij sendes syg og epilepsiplaget med fangetransport fra Sankt Petersborg til straffearbejde i Sibirien. Han blev dømt til døden for at være medlem af den intellektuelle gruppe, Petrashevskycirklen, hvis formål var at diskutere litteratur og vestlig filosofi, hvilket ifølge zar Nikolaj I udgjorde en trussel mod det Russiske Imperium. Dødsdommen bliver ændret til fængsel, og Dostojevskij afsoner fire år i arbejdslejr i Sibirien, fulgt af seks års tjeneste som soldat.
1849124 Første valg til folketinget afholdes efter grundlovens vedtagelse den 5. juni samme år. I alt 204.000 vælgere deltager, det er 14½% af befolkningen, selvfølgelig kun selvstændige mænd over 30 år.
1849129 Første valg til landstinget afholdes.
18491229 Første valgmandsvalg til Landstinget, Rigsdagens 2. kammer.