Til forsiden

Oldtiden

Grækenland

Romertiden

Vikingetiden

Middelalderen

1500-1549

1550-1599

1600-1649

1650-1699

1700-1749

1750-1799

1800-1849

1850-1899

1900-1913

1914-1918

1919-1938

1939-1945

1946-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

År Md Dag Begivenhed
1750316 Caroline Lucretia Herschel, tyskfødt astronom, som er kendt for sit samarbejde med broderen William Herschel. Hun udfører mange af hans beregninger men er også selv aktiv forsker; hun dør i 1848.
1750728 Komponisten Johann Sebastian Bach dør, 65 år gammel.
1750818 Antonio Salieri, italienskfødt komponist. Han skriver mere end 40 operaer og talrige symfonier og orkesterværker. Efter Mozarts død opstår rygter om, at Salieri skulle være skyld deri. Den påstand er aldrig bevist. Salieri dør i 1825 i Wien.
17501016 Bogtrykker Ernst Henrich Berling dør, han blev 42 år gammel. Berling grundlagde og udgav fra 1749 Kjøbenhavnske Danske Post Tidender. Det er den avis, vi i dag kender som Berlingske Tidende.
1751316 James Madison, USA's 4. præsident efter Thomas Jefferson, han sidder fra 1809–1817. James Madison dør den 28. juni 1836, 85 år gammel.
1751316 James Madison, USA's 4. Præsident; han dør i 1836.
175164 John Scott, sagfører & politiker, medlem af over- og underhuset, flere gange minister; han dør i 1838.
175211 England overgår til den gregorianske kalender.
1752211 Pennsylvania Hospital i Philadelphia, det første hospital for psykisk syge i USA, åbner. Drivkraften bag projektet var Benjamin Franklin. Patienter tilbydes lettere arbejde som terapi.
1752323 Canadas første avis, the Halifax Gazette, begynder at udkomme.
1752615 Benjamin Franklin gennemfører sit kendte eksperiment, hvor han opsender en drage med en nøgle fastgjort og beviser, at lyn er en elektrisk udladning.
175277 Joseph Marie Jacquard, fransk silkevæver, opfinder af den programmerbare Jacquard-væv, som er styret af hulkort. Hulkortet udvikles yderligere af Hollerith i forbindelse med folketællinger i USA i 1890; han dør i 1834.
175287 En plakat bestemmer, at folk, der undlader at aflevere danefæ, skal idømmes en "tilbørlig straf".
175293 Storbritannien går over til den gregorianske kalender, hvilket gør dagen i dag til den 14. september.
1752914 Storbritannien indfører den gregorianske kalender - 52 år efter, at det er sket i Danmark.
1753217 Sverige og Finland overgår til den gregorianske kalender ved at stille kalenderen 11 dage frem, den 17. februar bliver til den 1. marts.
175344 British Museum grundlægges efter en parlamentsbeslutning.
175358 Miguel Hidalgo, mexicansk revolutionæ, hovedmanden bag Mexicos uafhængighedskrig med Spanien. Den 17. januar 1811 bliver hans hær slået af spanske tropper i slaget ved Puente Grande. Hidalgo bliver taget til fange, forhørt af den spanske inkvisition og dømt til døden. Dødsdommen bliver fuldbyrdet den 30. juli 1811 i Chihuahua.
1753629 Der indføres et "generallotteri", "Det Kongelige Kjøbenhavnske Klasselotteri", som afløser forskellige, tidligere lotterier. Indtægterne går til Det Kongelige Opfostringshus i Købanhavn. Den ene af to udnævnte lotteriinspektører er Niels Collin, far til den måske bedre kendte Jonas Collin. Klasselotteriet bliver omdannet til et statsligt aktieselskab i 1992.
17531010 Hasardspil - såvel offentligt som privat - forbydes ved en forordning.
1754128 Den dansk-norske forfatter Ludvig Holberg er død, 69 år gammel. Han bliver ofte benævnt "den danske litteraturs fader". Han blev født i Bergen i Norge som den yngste af seks børn. En tid ernærede han sig som huslærer og som rejsefælle for adelige og forsøgte sig som privatmanuduktør ved universitetet. Han fik et stort legat til at rejse til universiteter i udlandet, vel at mærke protestantiske universiteter, en forudsætning han dog ikke tog så nøje. Da han kom tilbage, begyndte han at studere teologi på Københavns Universitet og senere jura, historie og sprog. Efterfølgende underviste han på universitetet og begyndte samtidig sit omfattende videnskabelige forfatterskab og komedierne. Han måtte vente på at blive professor, først i 1730 fik han det professorat, som han stræbte efter, nemlig i historie. Han var rektor fra 1735-1736.

Han var en produktiv og lærd forfatter, der udgav bøger om en lang række emner, om historie, jura, geografi og filosofi - og komedier, romaner og poesi. Han var i høj grad inspireret af antikkens latinske komedier og af franske komedier. Han blev især kendt for sine komedier, hvori han udstillede tidens tåbeligheder og almindelige menneskelige svagheder. Mange af hans komediefigurer som Erasmus Montanus, Jean de France, Jeppe på Bjerget og den Politiske Kandestøber er indgået som arketyper i det danske sprogbrug.

Holberg var ugift og barnløs og blev meget velhavende. Han havde samlet så meget jord, at han i 1747 oprettede baroniet Holberg. Mod slutningen af sit liv testamenterede han sit bo til Sorø Akademi, der var et kongeligt ridderakademi, hvis formål var at etablere en institution på universitetsniveau for unge adelige mænd. Han blev begravet ved Sorø Klosterkirke.
1754331 På Charlottenborg ved Kongens Nytorv åbner "Det kongelige Skildre-, Bildhugger- og bygningsakademi" - i dag benævnt Kunstakademiet.
175443 Det besluttes at overlade Asiatiske Kompagni æren (og udgiften) i forbindelse med opstilling af en rytterstatue af Frederik V på Amalienborg. Statuen afsløres i august 1771.
1754821 William Murdock, skotsk opfinder. I en periode arbejder han sammen med James Watt. Han arbejder især med indførelse af gadebelysning ved hjælp af gas. Murdock dør i 1839.
1754823 Ludvig XVI, konge af Frankrig og Navarra fra 10. maj 1774 til 1792. Han er sønnesøn af Ludvig XV. Den 16. maj 1770 bliver han gift med ærkehertuginde Marie-Antoinette af Østrig, datter af kejserinde Maria Theresia af Østrig og kejser Frans I Stefan (Tysk-romerske rige). Ludvig savner erfaring og autoritet, og hans regering præges af mislykkede reformforsøg og voksende økonomisk krise, ligesom hans hustru Marie Antoinette bliver yderst upopulær ved sin ødselhed. I august 1792 bliver Ludvig erklæret for afsat, og han og hans familie blev fængslet i Le Temple. Louis XVI dømmes til døden for forrædderi og henrettes på guillotinen. Hans hustru lider samme skæbne i oktober måned samme år.
175499 William Bligh, engelsk søofficer. Han deltager i Cooks anden jordomrejse. I 1787 får han kommando på Bounty, som skal hente brødfrugt fra Tahiti til Caribien. Efter fem måneder på Tahiti anfører Fletcher Christian et mytteri, og Bligh og 18 af hans loyale besætningsmedlemmer sættes i drift i en mindre båd. Bligh er en dygtig navigatør, og det lykkes ham at sejle båden næsten 4000 miles til Timor i Hollandsk Østindien. Bligh bliver siden guvernør på New South Wales.
17541122 Barselkvinders introduktion i kirken gøres frivillig.
1755926 Adam Wilhelm Hauch, dansk overhofmarskal og fysiker. Han dør den 26. februar 1838, 82 år gammel.
1755111 Ved Jordskælvet i Lissabon bliver tusinder dræbt og hele kernen af Portugals hovedstad Lissabon bliver lagt i ruiner. Jordskælvet er så voldsomt, at det kan mærkes over 2½ millioner kvadratkilometer, og jordskælvet skaber flodbølger i søer og floder over hele Europa.
1755112 Marie Antoinette, født i Wien som datter af kejserparret Frans og Maria Theresa; i 1770 vies hun til den franske kronprins, 4 år senere kong Louis XVI; familien arresteres i 1792 og dør på skafottet i 1793.
17551117 Ludvig 18., konge af Frankrig fra 1814 til 1824. Han indsættes ved Napoleons fald i 1814, men ved Napoleons tilbagevenden i 1815 bliver han fordrevet for at blive genindsat samme år efter slaget ved Waterloo. Han dør den 16.september 1824.
175612 Robert Clive, "Clive of India" indtager Calcutta, som var indtaget af Nawab af Bengalen. Af 146 engelske fanger overlever kun 23.
1756127 27. januar 1756 Wolfgang Amadeus Mozart fødes i Salzburg, Østrig som søn af Leopold Mozart og Anna Maria Mozart. Faderen er musiker i ærkebiskop Leopold Anton von Firmians orkester. Mozart er et musikalsk vidunderbarn og foretager sin første professionelle turne gennem Europa, da han er seks år gammel. Han spiller på Schönbrunn for kejserfamilien, og en måned senere spiller han på Versailles for Louis XV og hans familie, som inviterer familien Mozart til at blive boende på slottet i to uger. Herfra går turen over Kanalen til London, hvor Mozart og hans søster spiller for kong George III og dronning Sophia Charlotte. På tilbagevejen opføres en af Mozarts symfonier (K. 22) i Amsterdam. Familien giver også forestillinger i Schweiz og tilbringer næsten en måned i München, hvor de flere gange spiller for kejser Maximilian III Joseph. Og efter en turné på 3½ år vender familien tilbage til Salzburg. Efterfølgende er den unge Mozart og faderen på tre turnéer i Italien. Efter nogle år i Salzburg som koncertmester for ærkebiskoppen, tager han til Wien, hvor han i 1787 bliver hofkomponist ved kejser Joseph II's hof. I 1782 ægter Mozart Constanze Weber i St Stephansdom i Wien. I 1787 får Mozart en elev: den 16-årige Ludwig van Beethoven, som er rejst fra Bonn for at få undervisning. Beethoven rejser tilbage efter to uger. Mozart er en fabelagtig komponist, som behersker alle musikkens genrer. Hans operaer "Figaros bryllup", "Don Juan", "Bortførelsen fra seraillet", "Cosi fan tutte" og "Tryllefløjten" er alle mesterværker. men han behersker også kunsten at skrive symfonier og koncerter. Da han får en bestilling på et dødsmesse til grev Walsegg, får han fornemmelsen af at skulle skrive sit eget requiem, og han dør, før den er færdig. Mozart dør den 5. december 1791. Den følgende dag begraves den formentlig største musiker, som verden har set, i en fællesgrav på St Marx kirkegården.
1756515 Syvårskrigen (1756–1763) indledes formelt med Storbritanniens krigserklæring mod Frankrig. Hovedmodstanderne er Storbritannien, Preussen og Hannover på den ene side og Frankrig, Østrig, Rusland, Sverige og Sachsen på den anden. Som den første konflikt i historien breder kamphandlingerne sig til alle verdensdele. Winston Churchill kalder derfor Syvårskrigen for "den første verdenskrig".
175686 Fødselsstiftelsen i København oprettes iflg. fundatsen for Frederiks Hospital.
1756821 Michael Gottlieb Birckner, præst, forfatter og trykkefrihedsforkæmper. Han dør den 1. december 1798, 42 år gammel.
1756829 Uden krigserklæring er den preussiske hær rykket ind i Schlesien og kong Frederik den 2. indleder hermed Den preusiske Syvårskrig.
1756921 John McAdam, skotsk ingeniør, som opfinder asfaltering (macadamisering). Han dør i 1836.
175721 Der bliver indført bødestraf for drukkenskab.
175756 Den preussiske hær under ledelse af Frederik II besejrer den østrigske hær udenfor Prag.
1757618 I den preussiske syvårskrig lider kong Frederik II og hans hær et stort nederlag mod den tyske kejsers hær ved Kollin i Tjekkoslovakiet. Af den preussiske hærs 33.000 soldater falder 13.000.
1757623 Under ledelse af general Robert Clive besejrer briterne de indiske styrker i slaget ved Plassey. Dette anses for en af ??de afgørende kampe i kolonialmagternes kontrol over det indiske subkontinent.
1757723 Den italienske komponist og cembalist Domenico Scarlatti er død, 71 år gammel. I 1709 kom han til Rom, hvor han først var ansat hos den landflygtige polske dronning Maria Kazimiera, til hvis private teater han skabte en række operaer. Siden tog han tjeneste hos den portugisiske ambassadør. 1715-1719 var han kapelmester for Cappella Giuliana ved Peterskirken, hvor han bl.a. opførte sin store Stabat Mater. Han komponerede i en række forskellige genrer, men det er hans 555 (mindst) sonater for cembalo, der har skaffet ham status som en af musikhistoriens store komponister.
175796 Marquis de Lafayette, fransk statsmand og soldat. Under den amerikanske frihedskrig kæmper han sammen med kolonisterne. Den 11. juli 1789 præsenterer han sin "menneskerettighedserklæring" for den franske nationalforsamling.
17571017 Den franske fysiker René Antoine de Réaumur dør, 74 år gammel.
1757111 Antonio Canova, italiensk billedhugger.
17571128 William Blake, engelsk digter og grafisk kunstner. Han får aldrig en egentlig skoleuddannelse, men bliver undervist af sin mor i hjemmet. Blake bliver tidligt påvirket og inspireret af Bibelen og forbliver således gennem hele livet. Han begyndte at gravere tegninger af græske antikviteter, som hans far køber. I dem ser han første gang klassiske værker og tegninger af Raphael, Michelangelo og Albrecht Dürer. Han bliver indskrevet på en tegneskole. Han begynder ivrigt at læse og får interesse for poesien. I 1772 kommer han i lære hos en gravør, en uddannelse, som tager syv år. Som poet er han måske bedst kendt for den patriotiske hymne "Jerusalem" - med melodi af Hubert Parry (1848–1918). Digtet har den indledende strofe: "And Did Those Feet in Ancient Time". Der har været forslag om - endog i parlamentet, at den sammen med "God Save the King/Queen" og "Land of Hope and Glory" skal være nationalsang.
1758428 James Monroe (med Munroe-doktrinen), 5. amerikanske præsident. Som udenrigsminister formulerer han Monroe-doktrinen: "Amerika for amerikanerne". Han dør i 1831.
175856 Maximilien Robespierre, fransk revolutionær og advokat. Han er en af de bedst kendte ledere under den franske revolution. I 1789 bliver han valgt ind i Generalstænderforsamlingen, den senere Nationalforsamling. Her gør han sig gældende som de fattiges fortaler. I september 1792 bliver han valgt ind i Nationalkonventet, hvor han agiterer han for Ludvig XVIs henrettelse. Han er kendt af sine tilhængere som "den ubestikkelige" på grund af sin fuldkomne hengivelse til revolutionen og som leder af terrorregimet. Hans politiske modstandere laver en sammensværgelse mod han, og den 28. juli 1794 bliver han guillotineret sammen med fire politiske allierede.
1758929 Horatio Nelson (Lord Nelson), engelsk admiral og nationalhelt. Allerede som 12-årig går han ind i flåden, og som 20-årig avancerer han til kaptajn. I 1798 slår Nelson den franske flåde ved Abukir i Egypten briterne får søherredømmet i Middelhavet. Nelson bliver adlet som baron af Nilen. I 1801 bliver Nelson næstkommanderende hos admiral Hyde Parker, som med en stærk flåde skal tvinge Østersøstaterne til at opgive det væbnede neutralitetsforbund rettet mod Storbritannien. Her nedkæmper han den danske forsvarslinje på Københavns Red den 2. april 1801 og påfører Danmark store tab. Han vinder igen en stor sejr i Slaget ved Trafalgar, men bliver selv dræbt på sit flagskib Victory den 21. oktober 1805. Han bliver begravet i St Paul's Cathedral i London. På Trafalgar Square i London er rejst en søjle til minde om ham.
17581016 Noah Webster, amerikanske leksikograf, som udgiver det første amerikanske dictionary, "An American Dictionary of the English Language", kendt som "Webster's dictionary". Han dør i 1843.
1758115 Hans Egede, præst, biskop over Grønland, missionær og opdagelsesrejsende, dør i København, 72 år gammel. Han benævnes ofte "Grønlands apostel".
17581116 Peter Andreas Heiberg, dansk forfatter og filolog. Han huskes især for en såkaldt "Selskabssang", som han skriver i september 1790 til afsyngelse i Kronprinsens Klub:

Ordener hænger man paa Idioter,

Stjærner og Baand man kun Adelen gier,
men om de Mallinger, Suhmer og Rother
man ej et Ord i Aviserne ser.
Dog, har man Hjærne,
kan man jo gjærne
undvære Orden og Stjærne.

Visen ironiserer over de udbredte standsforskelle og snobberiet. Visen er kun ment som en lejlighedssang, men bliver aftrykt i Morgenposten. Ved politidomstolen bliver Heiberg idømt en bøde på 150 rigsdaler.
I 1799 bliver der af kronprins Frederik (den senere konge Frederik VI) indført den såkaldte Trykkefrihedsforordning, som i praksis er en genindførelse censur i Danmark. Heiberg er allerede under anklage efter den gamle lovgivning og har under retssagen udgivet tidsskriftet Læsning for Publikum, der oplyser folk om sagen, samtidig med at det gør grin med magthaverne. Efter den nye forordning kan man dømmes til landsforvisning, hvis han forhåner eller opfordrer til had mod landets regering. Juleaften 1799 bliver Heiberg landsforvist og får 24 timer til at forlade landet. Det koster ham både fædreland, hustru og barn. Han vender aldrig tilbage til Danmark og dør i Paris den 30. april 1841, 82 år gammel.
17581125 Engelske tropper erobrer Senegal.
17581215 Et kongeligt reskript fastslår, at svenskere ikke må fiske ved Skagen.
17581225 Halleys komet bliver (gen)opdaget af den tyske amatørastronom (og landmand) Johann Georg Palitzsch.
1759115 British Museum åbnes for offentligheden. Museet, som er et af verdens største og vigtigste museer med samlinger om menneskets historie og kultur, blev stiftet i 1753 baseret på videnskabsmanden Sir Hans Sloanes samlinger.
1759116 British Museum i London åbner.
1759125 Robert Burns, Skotlands nationaldigter. Hans fødselsdag fejres som 'Burns Night' af skotter over hele verden. Han dør i 1796.
1759313 27. registrerede passage af Halley's komet.
1759414 George Frederick Händel, engelsk (tyskfødt) komponist dør, 74 år gammel. Händel er født i Halle i 1685. Som 17-årig bliver han indskrevet ved byens netop grundlagte universitet, sandsynligvis med jura som fag, men samme år afbryder han sine studier for at tiltræde sit første embede som organist ved domkirken i Halle. I 1703 drager Händel til Hamburg, hvor han bliver ansat som violinist og cembalist ved Hamburgoperaen. Interessen for operaen fører Händel til genrens hjemland, Italien, hvor han opholder sig fra 1706-1710 og lærer den italienske opera seria at kende indefra. I 1710 får han ansættelse som kapelmester hos kurfyrsten af Hannover, men allerede året efter tager han til London, hvor han hurtigt bliver centralt placeret i det engelske musikliv. I de følgende mere end tyve år komponerer han med skiftende succes mindst en italiensk opera om året. I 1741 skriver han sit sidste værk for scenen, hvorefter han koncentrerer sig om det engelske oratorium. I kraft af deres engelske tekster og velkendte gammeltestamentlige beretninger har disse oratorier en stærk appel til det engelske publikum. Händels første engelske oratorium, Esther, bliver privat opført i 1720 og gentaget på King's Theatre i 1732. Ved denne lejlighed griber biskoppen af London ind og forhindrer scenisk opførelse med kostumer og dekorationer under henvisning til emnets ophøjede karakter. Herved skabes traditionen for opførelser af Händels oratorier, ikke som teatermusik og ikke som kirkemusik, men som koncertsalsmusik. Han når et højdepunkt omkring 1740 med oratorierne Saul, Israel i Egypten og Messias, sidstnævnte skrevet på mindre end en måned og opført i Dublin i 1742 til fordel for tre velgørende institutioner. De følgende ti år følger en række oratorier, som cementerer Händels position som hele Europas førende komponist. De betydeligste værker er Judas Maccabæus, Susanna, Salomon og Jephta. I slutningen af 1740'erne begynder Händels syn at svigte, og efter opførelsen i 1752 af Jephta kommer der ikke flere større værker fra hans hånd. Han bliver begravet i Westminster Abbey.
1759427 Mary Godwin/Shelly, forfatter til 'Frankenstein'; hun dør i 1797.
1759528 William Pitt, engelsk politiker; han dør i 1806.
1759723 Russerne under Saltikov slår prøjserne ved Kay i Østtyskland i 7-års krigen. 6.000 prøjsere omkommer.
1759812 Russerne under general Soltikov og østrigerne under general Landon slår 40.000 preussere under Frederick den Store i slaget ved Kunersdorf i syvårskrigen.
1759913 Englænderne under ledelse af general Wolfe slår Montcalms franske tropper i "slaget ved Quebec". Wolfe dør under slaget, mens Montcalm bliver såret og dør den følgende dag.
1759918 Québec erobres af briterne efter tre måneders belejring.
17591026 Georges Jacques Danton, fransk sagfører. Da revolutionen kommer i 1789, går han ind i lokalpolitik med stor entusiasme. Imidlertid bliver han offer for intriger og korruption, og i 1794 indklager Robespierre ham for Revolutions Tribunalet, som dødsdømmer ham, og han henrettes på guillotinen den 5. april samme år.
17591110 Friederich Schiller (Johann Christoph Friederich von Schiller), tysk digter og en af den moderne tyske litteraturs grundlæggere, fødes i Marbach, Tyskland. Han er både en stor lyriker, dramatiker og historiker. Ved hæren bliver han uddannet som kirurg. I den periode skriver han sine "sturm und drang" værker. Han første store success er "Røverne" med sin store revolutionære appel. Hans "Ode til glæden" sættes i musik af Beethoven i hans 9. symfoni. Schiller bliver professor i historie ved Jena i 1788. Schiller er en mester i dramakonstruktion og udformning af karakter protrætter, og hans spil bliver næsten alle tyske klassikere: 'Wallenstein', 'Maria Stuart' og 'Wilhelm Tell'. Han dør i 1805.
1759122 Christianskirken i København, tegnet af Eigtved, indvies.
1760914 Maria Luigi Cherubini, italiensk komponist; han dør i 1842.
1760109 Under den preussiske syvårskrig besætter russerne Berlin, men de trækker sig tilbage igen efter nogle få dage.
17601021 Katsushka Hokusai, japansk maler og træskærer. Fra 1796 til 1802 laver han et stort antal bogillustrationer og farvetryk, måske så mange som 30.000. Han får sin inspiration fra de gamle japanske traditioner og legender samt japanernes hverdagsliv. Han er næsten mere populær i Europa end i sit hjemland. Han dør i 1849.
17601025 Kong George II dør pludseligt i London.
17601218 Knud Lyne Rahbek, litteraturhistoriker, digter, oversætter, redaktør, teaterkritiker m.m. Han bliver professor ved Københavns Universitet og siden universitetets rektor 1826-1827. Han er også medlem af Det kongelige Teaters direktion. Rahbek er en af tidens betydeligste kulturpersonligheder og en af de mest belæste personer i landet. Han er redaktør af en række forskellige tidsskrifter, hvori han selv bidrog flittigt med teater- og boganmeldelelser. Rahbek udgiver selv tidsskriftet Den Danske Tilskuer fra 1791 til 1806. Han er en nær ven af en række danske kulturpersonligheder herunder P.A. Heiberg, Jens Baggesen, Adam Oehlenschläger og N.F.S. Grundtvig. Rahbek får også stor indflydelse på den unge H.C. Andersen, og han er hovedkraften bag beslutningen om at sende H.C. Andersen på Slagelse latinskole. Den danske Guldalders unge kunstnere og intellektuelle flokkes på Bakkehuset, hvor Rahbek og hustruen Kamma er værter. Han dør den 22. april 1830, 69 år gammel.
1761922 George III krones som konge af England.
17611014 Friedrich Christian Carl Hinrich Münter, kirkehistoriker, arkæolog og biskop over Sjælland. Han dør den 9. april 1830, 68 år gammel.
1761121 Madam Marie Tussaud (Grosholz),schweizisk født, fransk voksmodellør. Under den franske revolution laver hun dødsmasker af de afhuggede berømtheders hoveder. I 1800 rejser hun rundt i England med sine voksfigurer, og hun laver en permanent udstilling i London.
1761127 Marie Tussaud, schweiziskfødt skaber af Madame Tussaud's Voksmuseum. Hun dør i 1850.
176278 Den halvgale russiske tsar Peter III styrtes ved et kup. Hans hustru Katarina II overtager magten.
176279 Den russiske kejser Peter III, som også er hertug af Holsten-Gottorp, bliver væltet og arresteret af sin gemalinde, Katarina II. Peter havde blot siddet ved magten i seks måneder.
1762717 Tsar Peter III af Rusland myrdes. Han efterfølges af sin enke Katharine II, som formentlig selv står bag mordet.
1762812 George IV, konge af England (1820-30).
17621013 "Skriverjomfruen" Charlotte Dorothea Biehl debuterer som oversætter med Landsbypoeten af P.N. Destouches. Hun er hovedpersonen i Mette Winges roman "Skriverjomfruen".
1762111 Spencer Perceval, engelsk premierminister 1809-12. Hans liv ender med, at han bliver skudt i lobbyen til "the House of Commons" af en købmand, som mener, at Perceval er skyld i hans forretningsmæssige problemer. Perceval er den eneste britiske premierminister, der er blevet myrdet ved et attentat.
1763126 Jean Baptiste Bernadotte, konge af Sverige-Norge under navnet Karl XIV Johan. Han er fransk feltmarskal under Napoleon fra 1804. I 1810 bliver han valgt til kronprins i Sverige og i 1814 i Norge. Efter Karl XIIIs død i 1818 bliver Bernadotte konge af Sverige og Norge og grundlægger således den nuværende svenske kongeslægt, Bernadotte. Han dør den 8. marts 1844.
1763210 Ved fredsslutning i Paris afstår Frankrig Canada til Storbritannien.
1763210 Frankrig afstår Canada til England ved freden i Paris, og dermed afsluttes den langvarige strid mellem Frankrig og England om de amerikanske kolonier.
1763623 Josephine de Beauharnais, Martinique (bliver Napoleons hustru); hun dør i 1814.
176379 En forordning om befordringsvæsenet påbyder, at der skal indrettes postgårde i købstæderne langs hovedpostruterne.
1763717 John Jacob Astor. Udvandrer som 21-årig fra Tyskland til USA, hvor han snart kaster sig over handel med pelsværk. Senere opkøber han en meget stor del af bydelen Manhattan. Ved sin dør i 1948 menes han at være verdens rigeste mand.
17631014 Mænd, der tilstår at være fædre til uægte børn, kan nu pålægges at betale underholdsbidrag.
17631123 Den franske forfatter Abbé Prévost er død, han blev 66 år gammel. Han var redaktør på "Histoire générale des voyages" (1746-59), femten bind med populære rejsebeskrivelser oversat fra engelsk. I dag er han mest kendt for "Manon Lescaut" (1731).
176411 Wolfgang Amadeus Mozart spiller for den kongelige familie i Versailles. Han får oven i købet lov til at stå bag dronningen under middagen. Mozart er kun 8 år gammel.
1764215 Jens Baggesen, digter. Hans højdepunkt som digter ligger mellem Oplysningstidens afslutning og Romantikkens fremkomst. Hans tidlige år begynder med små komiske vers i stil med Johan Herman Wessels, men tidens smag glider snart over i romantikken anført af Adam Oehlenschläger. Baggesens hovedværk "Labyrinthen" (1792-1793) må betegnes som en tidlig psykologisk roman. Han beskriver en rejse gennem Europa, men synet på landskaberne og menneskene han møder på sin vej afspejler i høj grad hovedpersonens egen udvikling. Imidlertid bliver Oehlenschläger og Baggesen ærkefjender og strides om tronen i dansk poesi - den såkaldte Oehlenschläger-Baggesen fejde, hvor Baggesen anmelder og kritiserer især Oehlenschlägers seneste værker. I efteråret 1820 forlader Baggesen Danmark og drager med familien til Paris. En del af vinteren må han her tilbringe i gældsfængsel, og han plages af en kronisk sygdom. I august 1826 beslutter den dødssyge Baggesen at forsøge at nå tilbage til fædrelandet i sygevogn og bærestol. Rejsen slutter i Hamborg, hvor han døende bliver bragt til Frimurer-Hospitalet, hvor han udånder ved daggry den 3. oktober 1826, 62 år gammel.
176463 Hans Adolf Brorson, præst og salmedigter, dør 69 år gammel. Hans salmedigtning var med til at holde modet oppe hos de dansksindede i Sønderjylland i de svære år fra nederlaget til tyskerne i 1864 til afstemningen i 1920.
176488 Arkitekten Harsdorff, der bl.a. tegnede Det kongelige Teater og Fredensborg Slot, udnævnes til Kgl. Bygningsinspektør.
1764925 Fletcher Christian, engelsk styrmand og leder af "Mytteriet på Bounty". Bounty er under ledelse af kaptajn William Bligh på en sørejse til Tahiti for at finde brødfrugt-planter, da der udbryder mytteri om bord. Den 28. april 1789 overtager Fletcher Christian kommandoen på Bounty, hvorefter Bligh bliver sat i en lille båd sammen med 18 loyale mænd. Fletcher Christian dør den 20. september 1793, 28 år gammel.
17641126 Jesuiterordenen forbydes i Frankrig.
1765818 Frans I Stefan, kejser af det Tysk-romerske rige fra 1745 til sin død, storhertug af Toscana fra 1737-1765 og hertug af Lothringen fra 1729-1736 er død, 56 år gammel. I 1736 blev han gift med Maria Theresia af Østrig og var fra 1740 hendes medregent uden den store indflydelse. Han blev i 1745 valgt til tysk-romersk kejser. Han var en dygtig finansmand, der politisk var knyttet til Frankrig.
1765821 Kong William IV, engelsk konge 1830-37. Fra 1791-1811 lever han i et uægteskabeligt forhold til en skuespillerinde, som velsigner ham med 10 børn. Ved sin død efterlader han dog ingen legitime børn.
17651114 Robert Fulton, amerikansk ingeniør, som udvikler det første kommercielle dampskib. Han flytter til London, hvor det ikke lykkes ham at afsætte sine projekter til den engelske marine. Han fortsætter til Frankrig, hvor han begynder at udvikle en ubåd. I 1800 bygger han "Nautilus", som ved testen er neddykket i 17 minutter på 8 meters vanddybde. Fulton dør i 1815.
176611 James Stuart, kaldet "the Old Pretender", som 2 gange uden held forsøgte at invadere Skotland for at vinde den britiske trone, dør i Rom.
1766113 Frederik V, konge over Danmark og Norge fra 1746, er død, 42 år gammel. Da han var kronprins, gik tiden med besøg på byens værtshuse og bordeller, så faderen, den stærkt religiøse Christian VI, overvejede at umyndiggøre ham. Frederik var munter af væsen, mild og venlig over for alle. Hans tidlige død blev oprigtig begrædt af folket. Johannes Ewald skrev en kantate: "Hold Taare op at trille" i anledning af kongens død.
1766114 Frederik V dør 42 år gammel på Christiansborg Slot.
1766214 Thomas Malthus, engelsk demograf og økonom. I sin bog "An Essay on the Principle of Population" udvikler han sin teori om, at befolkningen vokser stærkere end fødevareforsyningen. Senere tilføjer han visse modifikationer til sin teori, herunder at befolkningsvæksten ofte vil bremses af krige, hungersnød, pest osv. Malthus anbefaler at reducere fødselsraten ved at udsætte ægteskabsindgåelsen. Han har stor indflydelse på økonomer i sin samtid. Han dør den 23. december 1834.
176696 John Dalton, engelsk kemiker, som fremkommer med den første anvendelige atomteori. Han bliver ansat som lærer som 12-årig og forbliver hele livet i lærergerningen; han dør i 1844.
1766118 Christian VII bliver gift med Caroline Mathilde.
1766125 James Christie afholder sin første auktion i London.
1767315 Andrew Jackson, soldat og politiker. Han er øverstbefalende over de amerikanske styrker i slaget om New Orleans i 1815, hvor han med 5.000 mand besejrer briternes 7.500. Han er militær guvernør i Florida fra 1821. Fra 1829-1837 er han ameriksnsk præsident. Han er den dominerende skikkelse i USA's politik i 1820'erne og 1830'erne og spiller en stor rolle i udformningen af det moderne demokratiske parti. Han dør den 8. juni 1845, 78 år gammel.
176768 Offentligt skriftemål afskaffes. Hidtil havde fx. ugifte mødre offentligt i menighedens overværelse skulle skrifte, dvs. angive barnefaderens navn.
1767622 Wilhelm von Humboldt, tysk/prøjsisk diplomat, sprogforsker og filosof. I perioden 1802-1819 er han prøjsisk diplomat. Han grundlægger Humboldt-Universität zu Berlin, som bliver forbillede for senere europæiske universiteter. Humboldt er ven af Goethe og Schiller og huskes især som en fremragende tysk lingvist, som introducerer kendskabet til det baskiske sprog blandt Europas intellektuelle. Hans yngre bror Alexander von Humboldt er en kendt naturvidenskabsmand.
176776 John Quincy Adams, USA's sjette præsident (1825-1829); han dør i 1848.
1767711 John Quincy Adams, amerikansk præsident 1825-29; den første præsident, som er søn af en præsident; han dør i 1848.
17671122 Andreas Hofer, den østrigske frihedskæmper. Han henrettes af franske besættelsestropper i 1810.
1768 Frederik VI, søn af Christian VII og Caroline Mathilde af Storbritannien fødes den 28. januar 1768 på Christiansborg. Han er konge af Danmark fra 1808-1839 og af Norge fra 1808-1814. Valgsprog: "Gud og den retfærdige Sag.. Den 31 juli 1790 gifter kronprins Frederik sig på Gottorp Slot Marie Sofie Frederikke af Hessen-Kassel. datter af landsgreve Karl af Hessen og Christian VII´s søster Louise. De får otte børn, hvoraf de seks dør som spæde/små. Ingen drengebørn lever. For at færdiggøre dette tema har Frederik VI's den sidste officielle kongelige elskerinde i Danmark, Bente Rafsted. Hun tildeles navnet fru Frederikke Dannemand, samtidig med at hun i 1829 får rang af oberstinde. Deres forhold, som mere eller mindre accepteres af dronningen, varer gennem mere end 30 år.

Pga faderens tilstand er han i realiteten regent fra 1784. I 1790 gifter han sig med Marie af Hessen-Kassel, med hvem han får to døtre. Han har en trist barndom. Efter at moderen, dronning Caroline Mathilde bliver forvist til Tyskland og hendes elsker, Struensee arresteret i 1772, står den 4-årige Frederik tilbage med en sindssyg far, der er ude af stand til at tage sig af ham. Efter et kup bliver han i 1784 optaget i statsrådet, hvorved han bliver kronprinsregent for sin sindssyge far indtil 1808. Som fungerende regent iværksætter han på opfordring af A. P. Bernstorff, juristen Christian Colbjørnsen og brødrene Christian og Ludvig Reventlow landboreformer, der fører frem til bondens frigørelse af stavnsbåndet og overgang til selveje. Og den 20. juni 1788 ophæves. For 14-36 årige mænd, der endnu ikke har været soldater, først med virkning fra år 1800. Bønderne er nu frie borgere, der kan rejse, hvorhen de vil.

For ikke at blive inddraget i den fransk-britiske storkonflikt, slutter Danmark sig i år 1800 til det svensk-russisk-preussiske neutralitetsforbund. Da den danske regering nægter at træde ud af forbundet, angriber englænderne under ledelse af viceadmiral Nelson i 1801 den danske flåde på Reden ud for København. Under svære tab får Nelson tilintetgjort en stor del af de danske skibe. Men da en betænkelig admiral Parker giver Nelson signal til at indstille kampen, sætter han som bekendt kikkerten for det blinde øje og fortsætter. Nelson sender en forhandler i land med et brev til kronprins Frederik. Under trusler om at brænde de erobrede danske skibe med mandskabet om bord, giver kronprinsen efter de britiske krav og indstiller skydningen. Det er ved den lejlighed, at den unge danske søhelt, Peter Willemoes udmærker sig.

I 1804 bliver Napoleon kejser af Frankrig, og i de følgende år erobrer han størsteparten af det europæiske fastland. Tilbage er stort set kun Storbritannien og Rusland. I 1807 allierede Rusland sig med Frankrig. England forlanger, at Danmark enten allierer sig med Storbritannien eller udleverer den danske flåde. Svaret er et klart nej, og den engelske flåde går til angreb på København. Efter tre døgns bombardement kapitulerer hovedstaden, og ved den lejlighed mister Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke) sit spir. Man tvinges og til at gå ind på kravet om udlevering af flåden til englænderne. Dette medfører, at kronprins Frederik knap to måneder senere indgår et forbund med Frankrig, et forbund, der skulle vise sig skæbnesvangert for Danmark.

Efter faderen Christian VII's død i 1808 er Frederik VI både konge af navn og af gavn. Efter tronbestigelsen sætter han i realiteten statsrådet ud af kraft, og i tiden frem til 1814 bliver der ikke afholdt statsrådsmøder. Kongen regerer ved hjælp af et kabinet, men specielt under indflydelse af generaladjudantstaben, der under krigen holdt kongen fast i det skadelige forbund med Napoleon.

Da Napoleon i 1812 angriber Rusland, allierede russerne sig med Storbritannien. Sverige går også med, da de får løfte om Norge som erstatning for Finland, som russerne tog i 1809. Rusland forsøger også at få Danmark med i alliancen, men Danmark siger nej, da russerne står fast på, at Danmark skal afgive Norge til Sverige. Efterhånden står Frederik VI tilbage som Napoleons sidste forbundsfælle. Efter Napoleons afgørende nederlag, må Danmark den 15. januar 1814 underskrive en traktat med Storbritannien og Sverige, hvorefter vi afstår Norge til Sverige - efter 444 år under den danske krone.

Som så mange andre monarker og fyrster i Europa deltager Frederik VI i Wienerkongressen 1814-1815. Og han falder pladask for den smukke 18-årige pige Karoline Seuffert med de smukke, brune øjne, og kongen indlogerer hende på et palæ i byen. Han skænker hende rige gaver og inviterer hende med til kostumefester ved hoffet. Denne kongelige betagelse kommer til at koste Danmark en livslang pension på 2000 gylden, som hvert år udbetales af statskassen. Karoline viser sig at have et godt helbred, hun overlever 4 danske konger og dør først som 96 årig.

Kongen må nødtvungent giver efter stadig voksende krav fra befolkningen om demokratisering. Der oprettes 4 Stænderforsamlinger (kongen sørger for, at de kun bliver rådgivende): i Roskilde for øerne, i Viborg for Jylland, i Slesvig for Hertugdømmet Slesvig og i Itzehoe for Hertugdømmet Holsten. Island og Færøerne får 3 pladser i Øernes Stænderforsamling. Universitet og gejstligheden bliver også repræsenteret. Stænder skal kun samles hvert andet år. Det var så som så med demokratiet, idet kun ca én af hver 40 indbyggere har valgret, afhængig af indkomst- og formueforhold. Og "selvfølgelig" kun mænd. Valgretsalderen er 25 år.

I 1837 iværksættes en landsindsamling for at skaffe penge til byggeriet af et museum i København, som skal rummes Thorvaldsen samlinger af egen og andres kunst I september 1838 kommer Thorvaldsen tilbage til København efter mere end 40 år i Rom. Samme år giver Frederik VI grunden, hvorpå museet kom til at ligge - lige ved siden af Christiansborg. Bbyen København giver store summer til museumsbyggeriet, der tegnes af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll. Den 18. september 1848 åbnes Thorvaldsens Museum, Danmarks første museumsbygning.

Frederik VI dør den 3. december 1839 på Amalienborg Slot og gravsættes i Frederik V´s kapel i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af Christian VIII.

176817 Joseph Bonaparte, Napoleons ældste broder, som bliver konge af Neapel i 1806 og konge af Spanien to år senere.
1768128 Frederik VI, søn af Christian VII og Caroline Mathilde af Storbritannien, konge af Danmark 1808-39 og af Norge 1808-14. Pga faderens tilstand er han i realiteten regent fra 1784. I 1790 gifter han sig med Marie af Hessen-Kassel, med hvem han får to døtre. Han har en trist barndom. Efter at moderen, dronning Caroline Mathilde og hendes elsker, Struensee bliver arresteret i 1772, står den 4-årige Frederik tilbage med en sindssyg far, der er ude af stand til at tage sig af ham.

Efter et kup bliver han i 1784 optaget i statsrådet, og han bliver kronprinsregent. I 1788 ophæver statsrådet stavnsbåndet, og bønderne bliver frie borgere, der kan rejse, hvorhen de vil. Bag stavnsbåndets ophævelse står foruden kronprinsen godsejerne Christian og Ludvig Reventlow, juristen Christian Colbjørnsen og godsejer A.P. Bernstorff. For ikke at blive inddraget i den fransk-britiske storkonflikt, slutter Danmark sig i år 1800 til det svensk-russisk-preussiske neutralitetsforbund. Da den danske regering nægter at træde ud af forbundet, angriber englænderne under ledelse af viceadmiral Nelson i 1801 den danske flåde på Reden ud for København. Under svære tab får Nelson tilintetgjort en stor del af de danske skibe. Men da en betænkelig admiral Parker giver Nelson signal til at indstille kampen, sætter han som bekendt kikkerten for det blinde øje og fortsætter. Nelson sender en forhandler i land med et brev til kronprins Frederik. Under trusler om at brænde de erobrede danske skibe med mandskabet om bord, giver kronprinsen efter de britiske krav og indstiller skydningen. Det var ved den lejlighed, at den unge danske søhelt, Peter Willemoes udmærker sig.

I 1804 bliver Napoleon kejser af Frankrig, og i de følgende år erobrer han størsteparten af det europæiske fastland. Tilbage er stort set kun Storbritannien og Rusland. I 1807 allierede Rusland sig med Frankrig. England forlanger, at Danmark enten allierer sig med Storbritannien eller udleverer den danske flåde. Svaret er et klart nej, og den engelske flåde går til angreb på København. Efter tre døgns bombardement kapitulerer hovedstaden, og man må gå ind på kravet om udlevering af flåden til englænderne. Dette medfører, at kronprins Frederik knap to måneder senere indgår et forbund med Frankrig - et forbund, der i 1813 fører til statens bankerot og i 1814 til tabet af Norge.

Da Napoleon i 1812 angriber Rusland, allierede russerne sig med bl.a. Storbritannien og Sverige. Svenskerne bliver til gengæld lovet Norge som erstatning for Finland, som russerne erobrede i 1809. Rusland forsøger at få Danmark med i alliancen, men da russerne står fast på, at Danmark skal afgive Norge til Sverige, siger den danske regering nej, og efterhånden står Frederik VI tilbage som Napoleons sidste forbundsfælle. Efter Napoleons nederlag, må Danmark den 15. januar 1814 underskrive en traktat med Storbritannien og Sverige, hvorefter vi afstår Norge til Sverige - efter 444 år under den danske krone.

Frederik VI dør i januar 1840 og begraves i Roskilde domkirke.

1768212 Frans II, den sidste kejser af det Tysk-romerske rige fra 1792 til 1806, og som Frans I den første kejser af Østrig fra 1804 til 1835. Kejser Frans dør som 67-årig den 2. marts 1835.
1768525 Opdagelsesrejsende kaptajn Cook sætter sejl til sin første rejse.
1768727 Charlotte Corday; den 13. juli 1793 myrder hun den revolutionære Jean-Paul Marat, mens han er i bad; 4 dage senere dødsdømmes hun og henrettes.
1768826 Den britiske opdagelsesrejsende James Cook påbegynder sin første store rejse på barken Endeavour. Admiralitetet havde befalet Cook at lede en videnskabelig rejse til Stillehavveet for der at observere den kommende venuspassage, hvor Venus ses bevæge sig over solskiven. Observationerne skulle hjælpe med at bestemme Jordens afstand til Solen. Cook, som er 39 år gammel, bliver forfremmet til løjtnant for at give ham tilstrækkelig status til at tage kommandoen. Han vender først tilbage til England den 11. juni 1771. Resultatet af denne rejse er - udover observationer og målinger af venuspassagen - opdagelsen af New Zealands ønatur, afsløringen af Australlandets østkyst og Ny-Guineas adskillelse fra fastlandet ved Torres-strædet.
1768121 Fregatten Fredensborg, som i en periode havde været i trekantsfart i slavehandelen, synker ud for Tromøy ved Arendal i Norge under en storm. Vraget bliver fundet af dykkere i september 1974, 206 år efter forliset.
1769110 Michel Ney, fransk feltmarskal fra 1804, da han bliver udnævnt af Napoleon. Han bliver kendt som "den tapreste af de tapre" og siges at være den sidste franske soldat, der forlader russisk jord efter tilbagetoget i 1812. Da Napoleon abdicerer i 1814, kommer Ney i tjeneste hos den nye franske konge, men Da Napoleon vender tilbage fra sit eksil på Elba, støtter Ney igen sin gamle leder. Da Napoleon endeligt er besejret, bliver Ney dømt til døden for forræderi. Han afviser at få bind for øjnene og får den ære at kommandere sin egen henrettelse, som finder sted den 7. december 1815.
1769129 Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab stiftes med Christian VII som protektor og Frederik Ludvig Moltke som den første præsident.
1769429 Hertugen af Wellington - Napoleons besejrer ved Waterloo, senere engelsk premierminister; han dør i 1852.
176951 Arthur Wellesley, Duke of Wellington (the Iron Duke), britisk officer, politiker og diplomat. Han er ambassadør i Paris i 1814 og britisk premierminister 1828-1830 og udenrigsminister 1834–1835. Fra 1841-1846 er han formand for Overhuset. Hertugen leder den britiske hær i slaget ved Waterloo 1815, hvor han rider på sin engelske fuldblodshingst Copenhagen. Han dør den 14. september 1852, 83 år gammel.
176956 En forordning kræver for første gang hoverireglementer, som angiver, hvor meget hoveriarbejde fæstebonden skal yde for godsejeren. De stigende priser på landbrugsvarer og godsejernes efterfølgende intensivering af hovedgårdsdriften havde resulteret i stigende hoveri for fæstebønderne, som derved også fik mindre tid til at arbejde på deres egne bedrifter. For at få overblik over hoveriets omfang på landsplan skal godsejerne indberette hoveriets størrelse og samtidig sikre, at fæstebønderne får et hoverireglement vedhæftet deres fæstebrev.
1769815 Den første danske folketælling gennemføres.
1769815 Napoleon Bonaparte fødes på Korsika; kejser 1804-13, 1814-15; han dør i 1821 på St Helena.
1769914 Baron Alexander von Humboldt, tysk botaniker og opdagelsesrejsende, som især udforsker områder langs Orinoco og Amazon floden og bringer mange hidtil ukendte planter og træer med tilbage til Europa. von Humboldt dør den 6. maj 1859, 89 år gammel. Han er bror til Wilhelm von Humboldt (1767-1835), grundlæggeren af Humboldt-Universitetet i Berlin.
1769106 James Cook ankommer med Endeavour til New Zealand.
1769107 Den engelske opdagelsesrejsende Captain Cook opdager New Zealand.
17691024 Jacques Laffitte, fransk bankmand og politiker. Under revolutionen er hans hjem bevægelsens hovedkvarter. Han udnævnes til direktør for Bank of France i 1809, og fra 1814-19 er han bestyrelsesformand i banken. Efter at han må forlade banken pga sin stærke støtte til det konstitutionelle monarki går han ind i politik.Han dør i 1844.
1770110 Den første danske vejviser udkommer, "Kjøbenhavns politiske Vejviser", udgivet af Hans Holck. Vejviseren indeholder udover en adressebog en statskalender- og en handelskalender.
177035 I Boston tørner britiske tropper sammen med dele af befolkningen i den senere benævnte "Bostonmassakren". I de britiske kolonier i Nordamerika er der stor utilfredshed med, at der er indført told på varer, importeret fra Storbritannien. Denne tildragelse menes at bidrage til den amerikanske uafhængighedskrig, som bryder ud fem år senere.
177047 William Wordsworth, engelsk poet; han dør i 1850.
177049 Den engelske opdagelsesrejsende Captain Cook ankommer til Botany Bay, Australien.
1770411 George Canning, engelsk premierminister; han dør i 1827.
1770420 Den engelske opdagelsesrejsende kaptajn Cook når New South Wales, Australien.
1770429 Den britiske opdagelsesrejsende James Cook ankommer til Botany Bay i Australien. Den engelske opdagelsesrejsende løjtnant James Cook gik i land søndag 29. april 1770 på Silver Beach ved Kurnell i den sydlige del af Botany Bay. Cook kom fra New Zealand og sejlede med sit skib HMS Endeavour fra syd mod nord langs den helt ukendte australske østkyst. Det var første gang, han gik i land i Australien, og det var indledningen på Storbritanniens interesse for Australien og en mulig kolonisering af det nye kontinent. Ved landgangen blev de mødt af to indfødte bevæbnet med spyd, som prøvede at skræmme dem væk. Cook gav ordre til én eller to soldater, om at skyde mod dem, og én af de indfødte blev såret. Derefter undgik de indfødte briterne.
1770430 David Thompson, engelsk opdagelsesrejsende. Canadas første og sikkert største geograf. Han arbejdede mere end 28 år i pelshandelen og rejste mere 90.000 kilometer; han døde i 1857.
1770516 Kronprinsen af Frankrig, den senere Ludvig XVI af Frankrig og Marie Antoinette, prinsesse af Østrig, bliver viet i kapellet i Versailles, ærkebiskoppen af Rheims forretter vielsen. Marie Antonia og Ludvig blev gift per stedfortræder allerede en 19. april 1770 i Wien, hvor Marie Antoinettes bror, ærkehertug Ferdinand, fungerer som brudgommens stedfortræder. Under den franske revolution bliver Ludvig XVI afsat, monarkiet afskaffet, og ægteparret henrettet.
1770821 James Cook erklærer formelt det østlige Australien for britisk ejendom, og bebævner området "New South Wales".
1770822 James Cook når østkysten af Australien ved Possession Island, hvor han i George III's navn kræver ejerskab af hele østkysten af Australien.
1770827 George Wilhelm Friederich Hegel, tysk filosof, hvis tænkning får stor indflydelse på både eksistentialismen og marxismen. Hegel er født i Stuttgart og studerer teologi ved Tübingen. Her møder han filosoffen Schelling, som får stor betydning for hans udvikling. Det samme gør den franske revolution, som han oplever som tilskuer. En anden revolution, som kommer til at påvirke hans tænkning, er den industrielle revolution. Fra 1793 begynder Hegel at udvikle sit eget filosofiske system. Hans hovedværk "Phänomenologie des Geistes" bliver til i 1806-1807. I 1807-1808 er Hegel redaktør af "Bamberger Zeitung", og 1808-1816 er han rektor på et gymnasium i Nürnberg. Derefter bliver professor i filosofi i Heidelberg i 1816 og og derefter i Berlin i 1818, hvor han virker til sin død. I denne periode publicerer han sit endelige filosofiske system "Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften" i 1817 og "Philosophie des Rechts" i 1821. Hegel dør i 1831.

Sartre viderefører Hegels tanker i sin "Critique de la Raison Dialectique". Også vores egen Søren Kierkegaard er meget påvirket af Hegel. Karl Marx afviser på den ene side Hegels abstrakte tænkning, men påvirkes på den anden side af Hegels metode ("dialektikken") og af Hegels forsøg på at finde frem til en helhedsforståelse af tilværelsen.

1770914 Johann Friedrich Struensee, som har udnævnt sig selv til greve og gehejmekabinetsminister med magt til på egen hånd at udstede kabinetsordrer, ophæver censuren, og der indføres trykkefrihed i Danmark. Mange af Struensees reformer bliver dog senere indskrænket.
17701026 En ny helligdagsforordning fjerner en lang række helligdage, bl.a. 3. juledag og Helligtrekonger.
17701028 Ved lov afskaffes 3. påskedag, 3. pinsedag og 3. juledag i Danmark.
1770117 En bekendtgørelse advarer danskerne om den truende pest, der hærger i alle omkringliggende lande. Pesten er startet som byldepest i Konstantinopel og har bredt sig gennem Europa. I Stockholm er 40.000 døde af pesten; i Karlskrona 16.000. I Danmark bliver der indført strenge karantæne- og kontrolforanstaltninger - men forgæves.
1770119 Byggeriet af Frederikskirken i København standses. Kirken henligger i mange år som en malerisk ruin.
17701114 Den skotske opdagelsesrejsende James Bruce opdager Den Blå Nil, som på det tidspunkt anses for Nilens vigtigste kilde.
17701119 Bertel Thorvaldsen blev født den 19. november 1770 i København. Han begynder på Kunstakademiets 1. frihåndsskole allerede som 11-årig. I 1789 modtager han Den lille Sølvsmed, i 1791 Den store Sølvmedalje og i 1793 Den store Guldmedalje. I 1796 modtager han Kunstakademiets store rejsestipendium og forlader Danmark på fregatten Thetis for at rejse til Rom, hvor han tilbringer de følgende 40 år. Han ankommer til Rom den 8. marts 1797, en dato, som han livet ud fejrer som sin "romerske fødselsdag". Hans gennembrudsværk er Jason med det gyldne skind, 1803. Hans stil er 'nyklassicismen', dvs at han i sine værker tager den antikke kunst som sit forbillede. I 1805 bliver den i Rom fastboende Thorvaldsen udnævnt til professor på Kunstakademiet i København. Thorvaldsen får efterfølgende mange bestillingsværker fra italienske og udenlandske fyrster og adelige: en rytterstatue af den polske frihedshelt Prins Jozef Poniatowski (1826-27) og astronomen Nicolaus Copernicus (1822), begge til Warszawa. Den mest ærefulde bestilling er gravmonumentet for Pave Pius VII til opstilling i Peterskirken (1823-31). Også danske bestillinger indløber, fx en døbefont til Brahetrolleborg Kirke. Til Vor Frue Kirke i København får Thorvaldsen bestilling på statuerne af Kristus og Apostlene (1821-24). Thorvaldsen, som forbliver ugift, bor oven for Den spanske Trappe i Via Sistina. Værkstedet har han i Palazzo Barberinis staldbygninger. Han får 2 børn med Anna Maria Magnani, sønnen Carlo Alberto (1806-11) og Elisa (1813-46).

I 1838 vender Thorvaldsen tilbage til København - stærkt tilskyndet af tanker om oprettelse af et museum for originalmodellerne til hans samlede livsværk og for hans store samlinger af samtidig malerkunst og antikke genstande. Alt skænker han til København, og Thorvaldsens Museum bygges fra 1839-48. I sine sidste 6 år i København og på herregården Nysø udfører Thorvaldsen en række mindre arbejder. Han dør den 24. marts 1844 og bisættes i Vor Frue Kirke. I september 1848 begraves han i gården til Thorvaldsens Museum.

17701210 Struensee afskediger alle ministrene og fjerner dermed geheimekonseillet (dvs "regeringen"), sådan at magten kommer til at ligger hos ham selv.
17701216 Ludwig van Beethoven, tysk komponist, fødes i Bonn. Han studerer i Wien under Mozart og Haydn. I Wien opnår han stor anerkendelse som pianist. På den tid komponerer han mange af sine populære værker, "Den 5. symfoni", "Kejserkoncerten", "Eroica" og Pastoral-symfonierne samt hans eneste opera "Fidelio". Beethoven udvikler en fuldstændig originalt tonesæt, som reflekterer hans store følelser, og som udgør et kvantespring i musikhistorien. Før ham skrev komponister alene kirkemusik samt musik til glæde for hoffet. Beethovens musik er for alle mennesker. Fra omkring 1800 oplever han en tiltagende døvhed. I 1820, hvor han er næsten fuldstændig døv, komponerer han sine største værker som de sidste pianosonater, "Missa solemnis", "Den 9. symfoni" og de sidste 5 strygekvartetter. Han dør den 16. marts 1827.
1771112 Det danske tallotteri bliver oprettet af Johann Friedrich Struensee, det afskaffes igen i 1851.
1771122 Spanien overdrager Falklandsøerne til England.
1771212 Gustav III krones som konge af Sverige. Han bliver med tiden upopulær, bl.a. som følge af krige, som ødelægger Sveriges økonomi, og den 16. marts 1792 bliver han skudt af kaptajn Jacob Johan Anckarström under en maskerade i operaen og dør den 29. marts 1792.
177158 Der udstedes en forordning om, at alle huse skal forsynes med et nummer.
177162 Rusland under Katarina den Store afslutter erobringen af halvøen Krim.
1771715 Den franske billedhugger Sally tager sin afsked. Få uger efter afsløres hans værk: rytterstatuen af Frederik V på Amalienborg Slotsplads.
1771815 Sir Walter Scott, skotsk forfatter, især kendt for sine historiske romaner (Ivanhoe, The Talisman, The life of Napoleon), men også en stor poet. Scott dør i 1932.
177211 London Credit Exchange Company udsteder de første rejsechecks, som accepteres i 90 byer og giver garanti mod tyveri.
1772116 Dronning Caroline Mathilde, Struensee og grev Brandt bliver fængslet efter et maskebal på Christiansborg Slot. Dronningen havde i 1770 indledt hun et kærlighedsforhold til kongens livlæge Johann Friedrich Struensee, som var den egentlige magthaver i Danmark. Ægteskabet med Christian VII bliver ophævet, og hun blev forvist fra Danmark. Hun tilbringer sine sidste leveår på familiens slot i Celle i Tyskland. Den 28. april 1772 bliver Struensee og Brandt henrettet, kroppen bliver herefter parteret og sat på hjul og stejle, mens hoved og hånd bliver sat på en stage.
1772117 Efter et maskebal på Christiansborg trænger deltagere ind i Christians VII's soveværelse og skræmmer ham til at underskrive en arrestordre mod Struense og dennes elskerinde donning Caroline Mathilde.
1772218 J.H.E. [Johan Hartvig Ernst] Bernstorff, tysk/dansk adelsmand, er død, 59 år gammel. Efter den obligatoriske uddannelsesrejse i Europa gik han i 1732 i dansk diplomatisk tjeneste og blev i 1751 udnævnt til udenrigsministerog fik samtidig sæde i konseilet (kongens råd). Hans udenrigspolitik er blevet karakteriseret som en konsekvent freds- og neutralitetspolitik med ønske om at holde Danmark uden for periodens europæiske storkrige. Disse mål søgtes realiseret ved indgåelse alliancer, først med Frankrig og fra 1765 med Rusland. I 1770 blev han udmanøvreret af Struensee, mistede sine statsembeder og forlod landet. Bernstorffs gods nord for København var foregangssted for landboreformer.
1772330 Under afhøringerne i Underhuset forsvarer Robert Clive sin administration af Indien.
1772425 Struensee og hans medsammensvorne Enevold Brandt bliver dødsdømt for majestætsforbrydelser, og Christian VII underskriver dødsdommen. Struensee dømmes endvidere for magtmisbrug og for at være dronningen, Caroline Mathildes elsker. Den 28. april 1772 bliver Struensee og Brandt henrettet ved halshugning på Øster Fælled. Caroline Mathilde slipper for at blive henrettet, da hendes broder, den engelske konge George III, rasler med sablen. I stedet bliver hun afhentet af en engelsk fregat og deporteret til slottet i Celle i kurfyrstendømmet Hannover uden sine børn, tronarvingen Frederik og Louise Augusta, som hun ikke ser siden. Caroline Mathilde dør af skarlagensfeber i 1775, kun 23 år gammel.
1772428 J.F. Struense og Enevold Brandt henrettes på Fælleden for majestætsforbrydelse. Struense har dels stået i forhold til dronning Caroline Mathilde, og dels udstedt kabinetsordrer uden kongens underskift.
177268 Robert Stevenson, skotsk ingeniør, fødes i Glasgow som eneste søn af Alan Stevenson og Jean Lillie. Faderen, som er købmand, omkommer under en forretningsrejse i Caribbean i 1794. Familien flytter til Edinburgh, hvor Robert uddannes på Edinburgh University. Moderen gifter sig med Thomas Smith, som netop er blevet enkemand. Samme Thomas Smith bliver siden Roberts svigerfar, da Robert gifter sig med datteren Jean Smith. Som ung mand er Robert assistent for sibn stedfader og fører tilsyn med bygning af fyrtårne på den skotske kyst. Fyrtårnene på den tid er primitive og oplyst med kul. Thomas Smith arbejder på at forbedre dem med anvendelse af lamper og reflektorer. Allerede som 20-årig får Robert betroet tilsynet med opførelsen af et fyrtårn ved Little Cumbrae. Efter færdiggørelse af sine ingeniørstudier medvirker Robert Stevenson til opførelse af et større antal fyrtårne.

Han er mest kendt for "Fyrtårnet på Bell Rock". Bell Rock var en farligt klipperev ud for den skotske østkyst. Kun ved laveste ebbe ragede spidsen af klippen op over havoverfladen. Iflg traditionen lod en abbed i det 12. århundrede anbringe en klokkebøje for at advare søfolkene, men talrige skibbrud har i tidens løb fundet sted her. Da Robert Stevenson foreslår at bygge et fyrtårn på revet, bliver han til grin blandt kollegerne, men på trods heraf og i kamp med elementerne lykkedes det fra 1808-1810 at få rejst det fyrtårn, der den dag i dag advarer de søfarende. Robert Stevenson dør den 12. juli 1850. Hans tre sønner fortsætter alle i faderens fodspor. Den yngste søn, Thomas (1818-1887) bliver fader til forfatteren Robert Louis Stevenson. Bell Rock har sin egen hjemmeside, som du kan besøge her.

177285 Polens første deling finder sted, og landet reduceres med en tredjedel. Naboerne Rusland, Østrig og Preussen tager hver en bid.
1772819 Gustav III af Sverige gennemfører et ublodigt statskup for at forøge sin magt og for at få ro efter mange års partistridigheder. Han fængsler partilederne og etablerer et nyt styre med udstrakt magt til kongen – en magt han bruger klogt og tolerant. Han indfører trykkefrihed og skrider hårdt ind mod korruption i administrationen.
1772910 Mungo Park, skotsk kirurg. Bedst kendt for sine opdagelsesrejser i Afrika for at finde floden Nigers udspring. På hans anden rejse i 1806 hertil dør han, Han drukner i Niger under en angreb.
1772109 Christian Jakobsen Drakenberg dør i Århus - angiveligt 146 år gammel. Senere forskning omkring Drakenberg har dog påvist, at han havde fiflet med en afskrift af kirkebogen. Drakenberg blev angiveligt født i Skee i Bohuslän, der indtil 1658 hørte til Norge. Han stod til søs som 13-årig. Han var underofficer i marinen og skal have deltaget i krigene mod Sverige. I 1694 blev han fanget af algierske sørøvere og var i fangenskab fra sit 68. til 83. år. Da han angiveligt var 111 år gammel, giftede han sig med en skipperenke, som imidlertid døde før ham. Omkring 1760 flyttede han til Århus og indlogerede sig hos Karens Jensdatter i Fiskergade 82. Efter hans død lå hans mumieagtige lig indtil 1840 til skue i Laurids Ebbesens Kapel i Århus Domkirke. Da Dronning Caroline Amalie under et besøg i domkirken forlangte, at han blev begravet, blev Drakenberg flyttet til kirkens krypt.
17721021 Samuel Taylor Coleridge, engelsk poet (og ven med Wordsworth).
177319 Carl Emil Moltke, greve af Nørager , dansk godsejer og diplomat, han dør den 1. marts 1858, 85 år gammel.
177352 Heinrich Steffens, norsk-dansk-tysk filosof, naturforsker og forfatter samt fætter til N.F.S. Grundtvig. 1804 bliver han professor i Halle i filosofi, mineralogi mm. Han dør den 13. februar 1845, 71 år gammel.
1773515 Fyrst Metternich (Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, Fürst von Metternich-winneburg-beilstein), østrigsk statsmand og udenrigsminister, fødes i Koblenz, Tyskland. Han studerer ved universiteterne i Strasburg og Mainz . I 1809 bliver han østrigsk udenrigsminister. Han er især kendt for sin rolle under Wienerkongressen fra 1814-1815.Under Wienerkongressen, hvor Europas kronede hoveder og regenter skal "ryde op" efter Napoleonskrigene, er fyrst Metternich hovedmand for at etablere den såkaldte "hellige alliance" mellem de gamle monarkier i Østrig, Rusland, Prøjsen og Frankrig, som enes om at genoprette den gamle magtbalance. Hver aften er der middag på Hofburg. Herudover arrangerer kongressens leder, fyrst Metternich en uendelig række af festligheter, banketter, baller, koncerter, teaterforestillinger, jagtture osv., især for repræsentanter for de mindre nationer - herunder Danmark. Det lykkes Metternich at blokere de russiske planer om at annektere hele Polen og Prøjsens forsøg på at indlemme Saksen. Det lykkes ham også at danne en tysk samling under østrigsk ledelse. Efter kongressen spiller fyrsten en stor rolle i den europæiske stormagtspolitik frem til 1848. Metternich er imod liberalisme, nationalisme, demokrati og revolution. Han er for konservatisme. Da den østrigske regering falder i 1848, flygter han til England. I 1851 trækker han sig tilbage til sit slot i Johannesberg ved Rhiner. Han dør den 11. juni 1859.
1773721 Pave Clemens XIV opløser jesuitternes orden, som blev stiftet i 1540 af spanieren Ignatius Loyala.
1773723 Thomas Brisbane, baronet, engelsk soldat og astronomisk observatør. Han bygger et observatorium i Parratta, Australien, hvorfra de første intensive studier fra den sydlige halvkugle gennemføres. Byen Brisbane bærer hans navn; han dør i 1860.
177392 Forbud mod privat brændevinsbrænding på landet.
1773106 Louis Philippe, konge af Frankrig 1830-48. Han kommer på tronen, efter at Charles X abdicerer.
1773114 Thomasine Gyllembourg (Thomasine Christine Buntzen), gift Heiberg og friherreinde Gyllembourg-Ehrensvärd, forfatter. Fra 1790-1801 er hun gift med P.A. Heiberg, og de får sønnen Johan Ludvig Heiberg. I sit andet ægteskab er hun gift med friherre Carl Frederik Gyllembourg-Ehrensvärd. Hun er en af sin tids førende danske romanforfattere. Hun dør den 2. juli 1856, 82 år gammel.
17731216 Amerikanere forklædt som indianere kaster teladningen fra britisk skib i Boston havn i vandet (the Boston teaparty). Dette er med til at forværre den fjendtlige stemning mellem amerikanere og englændere.
177435 C.E.F. (Christoph Ernst Friedrich) Weyse, komponist og organist/pianist. Han er guldalderens mest kendte danske komponist, først og fremmest kendt for sine melodier til danske fædrelandssange og salmer til tekster af N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann samt julemelodier, men han skriver også syv symfonier m.m. I 1794 bliver han organist ved Garnisons Kirke. I 1805 organist ved Vor Frue Kirke, i 1819 hofkomponist, og i 1842 dr.phil. ved Københavns Universitet. Han dør den 8. oktober 1842, 68 år gammel.
1774510 Ludvig XVI bliver fransk konge. Han er gift med ærkehertuginde Marie-Antoinette af Østrig, datter af kejserinde Maria Theresia af Østrig og den tysk-romerske kejser Frans I Stefan. Hans regeringstid er præget af mislykkede reformforsøg og voksende økonomisk krise, ligesom hans hustru Marie Antoinette er yderst upopulær pga. sin ødselhed. I august 1792 bliver Ludvig afsat, og han og hans familie fængslet. Både Ludvig XVI og Marie Antoinette bliver offentligt henrettet i guillotinen, Ludvig den 21. januar 1793, og Marie-Antoinette ca. otte måneder senere den 16. oktober 1793.
1774614 Som den første af de britiske nordamerikanske kolonier forbyder Rhode Island indførelsen af slaver.
177481 Den engelske, presbyterianske præst og kemiker Joseph Priestley isolerer for første gang luftarten ilt.
177495 13 nordamerikanske kolonier mødes for første gang i Philadelphia.
1775 Den Nordamerikanske Frihedskrig 1775-1783, hvorunder 13 kolonier river sig løs fra det britiske styre og opnår selvstændighed ved Versailles-traktaten.
1775120 André-Marie Ampère, fransk fysiker og matematiker. Han udfører grundlæggende eksperimenter om sammenhængen mellem elektrisk strøm og magnetisme. Måleenheden for elektrisk strøm, ampere, er opkaldt efter ham. Han dør den 10. juni 1836, 61 år gammel.
1775330 Det engelske parlament vedtager lov om, at de amerikanske kolonier alene må handle med Storbritannien.
1775418 Den amerikanske uafhængighedskrig mod England indledes.
1775419 Den amerikanske frihedskrig mod englænderne begynder med træfninger mellem engelske tropper og amerikanske oprørere ved Lexington..
1775423 J.M.W. Turner (Joseph Mallord William Turne3), engelsk maler, en af grundlæggerne af engelsk akvarel-landskabsmaling. I 1789 bliver han i en alder af 14 år optaget som studerende på The Royal Academy of Arts, hvor en af hans akvareller året efter bliver valgt til at blive udstillet. Fra begyndelsen er han mest interesseret i arkitektur, men han bliver opfordret til at koncentrere sig om maleriet. En af de ting, han bliver uddannet i, topografisk tegning, får betydning for hans malerier. Hans første udstilling af et oliemaleri på akademiet er i 1796. Resten af livet udstiller han regelmæssigt her. Hans sidste udstilling på akademiet var så sent som 1850. Turner er professor i perspektiv på Akademiet 1807–1837. I sine senere år bliver han noget af en excentriker, der isolerer sig fra omverdenen i måneder ad gangen. Ofte har han meget svært ved at se sine billeder blive solgt, og når det sker, er han nedtrykt længe efter. Efter lang tids sygdom dør han den 19. december 1851. Han bliver begravet i St. Paul's Cathedral.
177551 Den Kongelige Porcelænsfabrik i Købmagergade i København grundlægges af apotekeren og mineralogen Frantz Heinrich Müller. Han indførte det karakteristiske logo med tre bølger, som symboliserer Danmarks tre store indre farvande: Øresund, Storebælt og Lillebælt.
177552 Benjamin Franklin afslutter det første videnskabelige studie af golfstrømmen. En postmester i de engelske kolonier undrer sig over, at det tager skibe 2 uger længere at bringe post fra England end den modsatte vej.
1775510 Under USA's uafhængighedskrig enes de 13 oprindelige kolonier om at oprette en hær. Den 19. juni samme år bliver George Washington blandt flere kandidater valgt som den øverste leder for hæren, en post, han beholder de følgende otte år.
177573 General George Washington overtager formelt kommandoen over hærstyrkerne ved Cambridge, Massachusetts i den amerikanske borgerkrig.
17751019 Kamma (Karen Margrethe) Rahbek; hun er ikke selv udøvende kunstner, men skaber i sit hjem "Bakkehuset" et inspirerende miljø, der får stor betydning for mange af tidens kulturpersonligheder.
17751110 US Marine Corps grundlægges.
17751216 Jane Austen, engelsk forfatter. Kun fire romaner bliver udgivet i hendes egen levetid: Fornuft og følelse, Stolthed og fordom, Mansfield Park og Emma. Northanger Abbey, som bliver færdiggjort i 1803, og Overtalelse, der ligger færdig lige inden Austens død i 1817, bliver udgivet posthumt i 1818 i en samlet udgave. Hun dør den 18. juli 1817, 41 år gammel.
17751231 George Washington beordrer rekrutteringsofficer til at acceptere frie sorte i hæren.
177616 Jonas Collin, dansk gehejmekonferensråd og cand.jur. Han bliver en indflydelsesrig embedsmand i enevældens sidste årtier. Han får en lang række vigtige tillidsposter, bl.a. er han medlem af Det kongelige Teaters direktion. Han huskes især for sin indflydelse inden for kunst og kultur, hvor han er mæcen for nogle af Danmarks største kunstnere som H.C. Andersen, som han næsten er i faders sted, Steen Steensen Blicher, Johanne Luise Pätges, senere Heiberg. Det er også høj grad hans fortjeneste, at Thorvaldsens værker bliver bevaret for Danmark. Jonas Collin dør den 28. august 1861, 85 år gammel.
1776115 Indfødsret i Danmark bliver indført ved lov. Det vil sige, at embedsmænd skal være født i Danmark, Norge eller hertugdømmerne, med mindre deres arbejde var påbegyndt inden 1776 og de havde fået tilkendt et såkaldt "Naturalisations-Brev". Begrundelsen for loven er blandt andet, at "Landets Børn skal nyde Landets Brød".
1776124 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, tysk forfatter, jurist, komponist, maler, musikkritiker, teaterleder m.m. Mellemnavnet Amadeus tager han selv, fordi han nærer stor beundring for Mozart. Hans værker inspirer flere store komponister, fx. er hans fortællinger inmspiration til Offenbachs opera "Hoffmanns eventyr". Tjajkovskij skriver balletten "Nøddeknækkeren" efter Hoffmanns historie "Nußknacker und Mausekönig". Léo Delibes ballet "Coppélia" er inspireret af "Der Sandmann". E.T.A. Hoffmann dør 24. januar 1822.Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, tysk forfatter, komponist og dommer. Hans fortællinger inspirer til Offenbach's opera "Hoffmanns eventyr". Han dør i 1822.
177632 US-marines udkæmper deres første slag, da de erobrer det britiske fort på Bahamaøerne.
177639 Den skotske økonom og filosof Adam Smith udgiver sit hovedværk "The Wealth of Nations", et grundlæggende værk minden for klassisk økonomi. I bogen reflekterer Adam Smith over økonomien i begyndelsen af ??den industrielle revolution og behandler emner som arbejdsdeling, produktivitet, udbud og efterspørgsel, konkurrence og det frie marked. Han benævnes ofte den økonomiske liberalismes fader.
1776317 De amerikanske oprørere tvinger briterne til at forlade Boston.
1776611 John Constable, engelsk maler; han dør i 1837.
177674 I Philadelphia vedtager 13 engelske kolonier at løsrive sig fra England. Samtidig vedtages den såkaldte "Uafhængighedserklæring", som Thomas Jefferson har lavet udkast til i perioden 11. juni til 28. juni 1776: "We hold truth to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness". Oprørerne begrunder løsrivelsen i ovennævnte indledning til den amerikanske uafhængighedserklæring: "Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. Formålet med regeringer er at sikre disse rettigheder.". Den engelske konge har krænket disse "selvindlysende" og "umistelige" rettigheder, hvorfor folket har ret til at indsætte en ny regering. I1783 afsluttes krigen med oprettelsen af USA som en forbundsstat af 13 delstater.
1776711 Kaptajn Cook sejler ud på sin sidste ekspedition, som ender med at han dræbes af indfødte på Hawaii.
1776825 Den skotske filosof og historiker David Hume dør, 65 år gammel. Hume er den mest betydningsfulde naturalist i den moderne filosofi og omdrejningspunkt for oplysningstiden. Hume indskrives på Edinburgh University allerede som 12-årig. I 1734 flytter han til Anjou i Frankrig for t skrive og studere. I 1739 vender han tilbage til England. Hume slår sig ned for at leve for sine litterære værker; det meste af tiden boer han i Edinburgh. I denne periode voksede hans berømmelse langsomt, indtil han er anerkendt som en af Englands største skribenter. I 1763 bliver han udnævnt til ambassadesekretær og senere charge d'affaires i Paris. Da Hume vender tilbage til England, er det for at kontrollere udgivelsen af hans første og og største filosofiske værk Treaties of Human Nature. I 1742 skriver han Essays Moral and Political. Disse bøger bliver efterfulgt af An Enquiry Concerning Human Understanding 1748 og An Enquiry Concerning the Principals of Morals. I det følgende tiår offentliggør Hume sit mest kendte værk The History of England (1754-1762) i 7 bind. Hans sidste værk The Dialogues Concerning Natural Religion bliver udgivet af hans nevø efter han død.
177713 Slaget ved Princeton ender med, at George Washingtons styrker slår de britiske under ledelse af Cornwallis.
1777430 Carl Friedrich Gauss, tysk matematiker, astronom, geodæt og fysiker. Han betragtes af mange som den største matematiker nogensinde. Gauss bliver professor i astronomi i 1807 og er direktør for observatoriet i Göttingen. Sammen med fysikeren Wilhelm Weber bygger han den første elektriske telegraf i 1833. Gauss dør den 23. februar 1855, 77 år gammel. Jeg kan anbefale bogen "Opmålingen af verden" af David Kehlmann, som i dramatiseret form giver et portræt af Gaus og Alexander von Humboldt.
1777614 Kongressen vedtager, at "Stars and Stripes" skal være USA's officielle flag.
177778 Vermont bliver den første stat, som afskaffer slaveriet.
1777723 Den første dyrlægeskole "Kongelig Veterinærskole" får sin fundats.
177783 La Scala Operaen i Milano åbnes.
1777814 Hans Christian Ørsted, dansk fysiker og kemiker. I 1820 opdager han, at en elektrisk strøm i en ledning påvirker en kompasnål, en opdagelse, som fører til udvikling af den elektromagnetiske teori; Ørsted dør i 1851.
1777911 General Howes engelske tropper slås George Washingtons amerikanske tropper i slaget ved Brandywine Creek under den amerikanske uafhængighedskrig.
1777918 Liberty Bell - Frihedsklokken - flyttes for at beskytte den mod de engelske besættelsestropper. Frihedsklokken er oprindelig støbt i London i 1752, men under prøveringning går den i stykker. Den må omsmeltes 2 gange, inden lyden er tilfredsstillende.
1777106 Skuespilleren Michael Rosing debuterer i stykket "Zaïre".
1777107 I USA's uafhængighedskrig, som er startet to år tidligere, lider England ved Saratoga det afgørende nederlag til de 13 kolonier - krigen slutter dog først i 1783. Slaget ved Saratoga ændrer Frankrigs holdning, og franskmændene går ind på hemmeligt at støtte amerikanerne med penge og våben.
17771015 Christian David Gebauer, dansk maler. Han dør den 15. september 1831, 53 år gammel.
17771017 Den engelske general Burgoyne overgiver sig til general Horatio Gates ved Saratoga, en sejr for de amerikanske kolonister.
17771115 Den amerikanske Kongres vedtager de såkaldte "Konføderationsartikler" om en evig union under navnet "The United States of America". Uafhængighedskrigen mod England raser dog stadig.
17771223 Johan Christian Drewsen, papirfabrikant, agronom og politiker. Hans slægt stammer fra Hannover, hvor den fra 1693 havde drevet papirfabrikation. Efter faderens død i 1810 overtager han familiens fabrikker. Trods de hårde tider er han en energisk reformator. Som en af de første anskaffer han en dampmaskine til at drive papirmøllerne, den første i Norden. Drewsen dør den 25. august 1851, 73 år gammel. En af hans sønner er Michael Drewsen, som er kendt som det moderne Silkeborgs grundlægger. I denne fjerne og uopdyrkede egn anlægger han i 1844 Silkeborg Papirfabrik.
17771223 Alexander I, russisk prins og ældste søn af den sindssyge Paul I og Maria Feodorovna. I 1801 tager Aleksander magten ved et statskup, der fører til faderens død. Hans død er omgivet af mystik. Han døde officielt i byen Taganrog ved Sortehavet, men rygter vil vide, at han abdicerede hemmeligt og slog sig ned i Sibirien som religiøs eneboer. Da hans grav blev åbnet i 1920, viste den sig at være tom.
17771223 Alexander I, tsar af Rusland.
17771224 Kiritimati, også kendt som Christmas Island (Juleøen), opdages af James Cook. Øen er den største atol i verden med et areal på 642 km2.
1778110 Den svenske botaniker Carl von Linné er død, han blev 70 år gammel. Han grunden til den moderne nomenklatur inden for biologi og den moderne systematik, som grupperer planter og dyr. Linné er sin tids mest indflydelsesrige botaniker.
1778118 James Cook opdager på HMS Resolution som den første europæer øgruppen Hawaii, som han døber "Sandwich Islands" til ære for Jarlen af Sandwich, First Lord of the Admiralty John Montagu. På tilbagevejen bliver Cook dræbt på øerne under kamp med de indfødte.
1778127 Udskylningstoilettet patenteres af Joseph Bramh.
1778210 Carl von Linné, den svenske botaniker og videnskabsmand (taksonomiens fader), dør 70 år gammel.
1778315 Kaptajn Cook opdager Nootka Sound ved Vancouver Island.
177872 Jean-Jacques Rousseau, én af oplysningstidens største franske filosoffer dør 66 år gammel.
177881 Verdens første sparekasse åbner i Hamborg, Tyskland.
1778111 Gustav IV Adolf af Sverige, svensk konge, som søn af Gustav III af Sverige og Sophie Magdalene af Danmark. Han dør den 7. februar 1837, 58 år gammel.
17781114 Johann Nepomuk Hummel, østrigsk komponist og pianist. Han skriver især klaverkompositioner til eget brug og er stærkt præget af sin lærer W.A. Mozart. Han bliver af Mozart anbefalet at rejse ud og blive kendt, så han turnerer Europa rundt fra 1788 til 1792. Han har enorm succes og bliver anset som den største musikalske sensation siden Mozart. Han dør den 17. oktober 1837.
17781126 I Hawaii øgruppen bliver kaptajn James Cook den første europæer, der besøger Maui.
17781217 Humphry Davy, engelsk kemiker og fysiker, som især studerer virkningerne af elektrisk strøm i kemiske forbindelser. I 1807 lader han strøm gå igennem flydende kali, hvorved han udvinder et metal, han kaldte kalium. Af natron udvinder han et andet metal, som han kalder natrium. I 1815 konstruerer han den såkaldte "Davys sikkerhedslampe" til brug i minegange. Han dør den 29. maj 1829.
17781221 Anders Sandøe Ørsted, jurist, embedsmand og politiker, broder til H.C. Ørsted. Han gennemfører det juridiske studium på Københavns Universitet, men foretager også omfattende filosofiske studier. I 1802 gifter han sig med Sophie Wilhelmine Bertha Oehlenschläger, søster til hans gode ven, Adam Oehlenschläger. I 1842 udnævner Christian VIII ham til statsminister, og efter kongens død bliver han medlem af den komité, der skal udarbejde en forfatning. Han dør den 1. maj 1860, 81 år gammel.
1779214 Kaptajn Cook dræbes af indfødte på Hawaii.
1779513 Den Bayerske Arvefølgekrig, også benævnt Kartoffelkrigen, afsluttes med freden i Teschen. Ved hurtig diplomatisk indgriben fra Rusland afsluttes Østrigs og Preussens konflikt om Bayern. Ved fredsslutningen opnår Østrig kun det lille område Innviertel i Sydøstbayern, mens Frederik II får anerkendt sine arvekrav på fyrstendømmerne Ansbach og Bayreuth ved Bayerns nordøstlige grænse.
1779528 Thomas Chippendale, engelsk møbelfabrikant, dør.
1779616 Spanien erklærer Storbritannien krig og indleder belejring af Gibraltar, som har været under engelsk styre siden 1713.
1779820 Jöns Jacob Berzelius, svensk kemiker, som opdager flere grundstoffer og indfører mange af de kemiske symboler, som anvendes i dag; han dør i 1848.
1779927 John Adams vælges som forhandler for de revolutionære krav overfor den engelske kolonimagt.
17791114 Adam [Gottlob] Oehlenschläger, digter. I dag mest kendt for den folkelige danske nationalsang "Der er et yndigt Land". Faderen er organist og bliver siden slotsforvalter. Som 9-årig skriver han sit første digt. Han forsøger sig et par år som skuespiller, men uden held. I 1800 påbegynder han jurastudiet på Københavns Universitet. Samtidig læser han værker af tidens store tyske digtere som Schiller og Goethe og skriver digte. Han studerer nordisk mytologi, inspireret af de romantiske tendenser i Tyskland. Som 21-årig foreslår han i en prisopgave at udskifte den græske mytologi med den gammelnordiske i dansk digtning. Han skriver digtene "Guldhornene" og "Hakon Jarl", som begge forekommer i hans debutsamling "Digte", 1803. Dette er romantikkens gennembrud i Danmark - selvom samlingen ikke vækker større opmærksomhed.

I 1805 får han et rejselegat og begiver sig ud på en dannelsesrejse gennem Europa (1805-1809). Han sender løbende digte hjem, fx "Nordiske Digte", 1807. Da han vender hjem, bliver han optaget i kredsen af danske digtere og får et professorat i æstetik ved universitet.

Oehlenschläger kommer i en fejde med klassicisten Baggesen, som ikke ynder de romantiske tendenser, den såkaldte Oehlenschläger-Baggesen fejde. Oehlenschläger dør den 20. januar 1850.

1780116 Admiral Rodney slår spanierne ved Kap St Vincent og undsætter Gibraltar.
178031 Pennsylvania afskaffer som den første amerikanske stat slaveriet.
178054 Epsom Derby eller eller blot The Derby, opkaldt efter Jarlen af Derby, afvikles for første gang. Det sker på væddeløbsbanen Epsom Downs Racecourse ved byen Epsom i Surrey lidt syd for London. Løbets distance er 2.423 meter.
1780521 Elizabeth Fry, engelsk fængselsreformator.
178071 Carl von Clausewitz, preussisk general og militærteoretiker. Han bliver kendt gennem sit ufuldendte hovedværk "Om krig" ("Vom Kriege"), der handler om krigens teori. Hans teorier om strategi, taktik og filosofi får stor indflydelse på krigskunstens udvikling i alle vestlige lande og finder også anvendelse inden for virksomhedsledelse og marketing. Eksempel: "Krig er politikkens fortsættelse med anvendelse af andre midler". Clausewitz dør af kolera den 16. november 1831, 51 år gammel.
17801117 P.O. Brøndsted, dansk arkæolog, i 1796 består han eksamen i græsk på Københavns Universitet. Han melder sig til Livjægerkorpset og deltager i 1801 i kampene mod englænderne. Han læser teologi og efter at have fået eksamen i 1802, begynder han at studere filologi og opnår doktorgraden i 1806. Fra 1809-1812 fortager han en større udlandsrejse og forestår bl.a. udgravninger i Grækenland. Han vender tilbage til Danmark i 1813 og bliver udnævnt til professor i filologi på Københavns Universitet. Han dør den 26. juni 1842 efter en rideulykke, 61 år gammel.
17801120 England erklærer krig mod Holland, som angiveligt har leveret våben til franskmændene og de amerikanske oprørere.
17801129 Kejserinde Maria Theresia af Det Tysk-Romerske Rige og dronning over Østrig-Ungarn dør 63 år gammel.
178111 Den første (betydelige) bro, udført i støbejern, åbnes i Shropshire, England. I dag fejres broen som et symbol på den industrielle revolution.
1781313 Den engelske astronom William Herschel opdager uranus. Sent på aftenen opdager han i sit hjemmebyggede teleskop et lille og ejendommeligt objekt på himlen. Da objektet bevægede sig i forhold til fiksstjernerne, kan det ikke selv være en stjerne, så Herschel, som på det tidspunkt er amatørastronom, formoder, at der er tale om en komet. Da de professionelle astronomer hører om den nye komet, begyndte de straks at beregne dens bane, og de konkluderer, at himmellegemet bevæger sig i en næsten cirkulær bane om solen, så Herschels objekt må være en hidtil ukendt planet længere ude end saturn.
1781317 Digteren Johannes Ewald dør.
178169 George Stephenson, jernbaneingeniør; i 1829 vinder han en konkurrence om det hurtigste lokomotiv, Rocket 36 mph; han dør i 1848.
17811019 Den amerikanske frihedskrig afsluttes med at Lord Cornwallis overgiver sig til George Washington ved Yorktown.
17811231 The Bank of North America, den første bank i USA, åbner.
178217 Den første kommercielle bank i Amerika åbner, Bank of North America. Banken fungerer også som USAs første centralbank.
1782118 Daniel Webster, amerikansk politiker, som i 1942 gennemfører Ashburton Traktaten, som fastlægger grænsen mellem USA og Canada. Han dør i 1852.
1782716 Mozarts opera "Bortførelsen fra Seraillet" uropføres på Burgtheater i Wien.
178287 George Washington stifter ordenen "Purple Heart", som gives til menige og ikke professionelle officerer.
1782829 HMS Royal George synker, mens det ligger for anker ved Spithead. 900 omkommer, heriblandt admiral Richard Kempefelt, som er et geni mht signalering og kommunikation.
17821011 Steen Steensen Blicher, dansk præst og forfatter, fødes i Vium. Han er især kendt som "opfinder" af novellekunsten (E Bindstouw, Brudstykker af en landsbypræsts dagbog, Præsten i Vejlbye, Hosekræmmeren, Røverne på Hald, Trækfuglene). I 1807-09 oversætter han Macphersons "Ossian digte", hvilket bringer ham megen anerkendelse. I 1809 tager han teologisk embedseksamen. Mens han arbejder som adjunkt på den lærde skole i Randers, kommer han i konflikt med rektor, hvilket bringer ham i unåde hos enevoldskongen Frederik VI. Det medfører, at han i en årrække ikke får bevilget noget præsteembede, selv om hans teologiske kvalifikationer er gode, og i 8 år må han forsørge sin familie som præstegårdsforpagter hos sin fader i Randlev. Først da en velynder henvender sig til kongen, får Blicher i 1819 embede i Thorning sogn, syd for Viborg og tæt på Blichers fødested. I 1824 hans første novelle "Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog". Hans elskede midtjydske hedelandskab udgør en melankolsk baggrund for hans noveller. I 1825 får han det langt bedre kald i Spentrup, hvortil han flytter sammen med sin sygelige hustru Ernestine og en børneflok på ni. I 1839 er han hovedmand bag det første "Himmelbjergmøde. Blicher dør i 1848 i Spentrup. Auktionen på præstegården indbringer 685 rigsdaler, som kreditorerne gør udlæg i. Først 17 år senere bliver der samlet midler til en gravsten over en af Danmarks mest læste forfattere.
17821027 Niccolò Paganini, italiensk violinist og komponist. Han regnes for sin tids største violinist, og udøver betydelig indflydelse på udviklingen af violinspillet. Engang da han i hasard har bortspillet alt, hvad han ejer - lige til sin violin, modtager han en ægte Josef Guarnerius som gave af en af sine velyndere, og denne violin bliver hans yndlingsinstrument. Den er nu en af Genovas seværdigheder. Han dør den 27. maj 1840, 57 år gammel.
1782125 Martin Van Buren, USAs 8. præsident fra 1837-1841; han dør i 1862.
178312 Maleren C.W. (Christoffer Wilhelm) Eckersberg fødes i Blåkrog på Als. Han er den kunstner, der lægger grunden til guldalderens malerkunst. Hans elever hører til denne periodes ypperste kunstnere, fx Christen Købke, Martinus Rørbye, Wilhelm Bendz og Constantin Hansen. Efter konfirmationen kommer han i malerlære hos maleren Jes Jessen i Aabenraa. Fortsatte17 år gammel i malerlære hos Joh. Jac. Jessen i Flensborg, hvor han bliver svend i maj 1800. Optages på Akademiet 1803. Elev hos maleren J.L. David, Paris fra 1811-1812. Han udnævnes til professor ved Kunstakademiet i København i 1818. I 1819 får Eckersberg adgangstegn til Holmen af Admiralitetet, så han får mulighed for at dyrke sin store passion for skibe. Han er er direktør ved Kunstakademiet fra 1827-1829. Eckersberg dør den 22. juli 1853 i København.
1783120 I Danmark bliver loven om "overdådighedens indskrænkning" udstedt. Med denne lov sætter regeringen grænser for forbrug og luksus.
1783123 Stendahl (Marie Henri Beyle), fransk forfatter.I 1814 slår han sig ned i Italien. Da han udgiver sin rejsebog "Rome, Naples et Florence en 1817", bruger han navnet Stendahl. I 1821 flytter han tilbage til Paris, hvor han skriver "de l'Amour" og "Racine et Shakespeare". I 1830 udnævnes Stendahl til konsul i Trieste og byen Civitavecchia i pavestaten. Han dør den 23. marts 1842 i Paris.
178324 Fjendtlighederne mellem britiske og nordamerikanske styrker ophører. Den 3. september samme år underskrives fredsaftale i Versailles.
1783219 Forbud mod at trolovede flytter sammen før den kirkelige vielse.
1783312 I en overdådighedsforordning får bondestanden forbud mod at drikke kaffe. Det er en af flere love, som skal indskrænke borgernes hang til ødselhed og luksus. Problemet er, at bonden er begyndt at ligne herremanden for meget, og det går selvfølgelig ikke.
178348 Krim bliver en russisk provins. I 1954 overdrages Krim til den Ukrainske SSR, og blev efter Sovjetunionens opløsning bliver den en del af republikken Ukraine. I 2014 bliver Krim de facto optaget i Rusland efter en omstridt folkeafstemning.
1783511 Søhelten Peter Willemoes fødes i Assens. Han falder i 1808 ved Sjællands Odde ombord i linjeskibet "Prins Christian Frederik".
178364 Brødrene Montgolfier demonstrerer offentligt deres montgolfière (varmluftsballon). Ballonen, som er af silke, gennemfører en flyvning på ca. 2 km i en højde af 1600-2000 meter.
178368 Vulkanen Laki på Island i voldsomt udbrud, en blålig dis spreder sig over hele Nordeuropa. 20% af befolkningen og 60% af husdyrene omkommer.
1783724 Simon Bolivar, frihedshelt og general, fødes i Caracas, Venezuela. El Libertador, som han kaldes af sine tilhængere, bliver den største militærleder i Latinamerikas frihedskamp mod Spanien. Som ung rejser han rundt i Europa, og i Rom giver han det løfte at ville befri Venezuela. Ved tilbagekomsten slutter han sig til en gruppe af patrioter, som indtager Caracas i 1810 og etablerer en uafhængig regering. Men spanierne tvinger ham til at flygte, først til Colombia og siden til Jamaica og Haiti. Han vender tilbage i 1816 og tilføjer spanierne adskillige nederlag. I 1819 leder Bolivar en kongres, som organiserer republikken Gran Colombia, som omfatter Colombia og Venezuela, og siden kommer Panama, Equador og Peru til. Men i 1830 falmer Bolivars drømme om et samlet Latinamerika, da republikken opdeles i tre stater. Bolivar trækker sig tilbage fra præsidentposten i Colombia og dør samme år.
1783827 De franske brødre Jacques-Etienne og Joseph Michel Montgolfier opsender deres første varmluftsballon. Det sker ved Paris.
178393 Den amerikanske uafhængighedskrig afsluttes i Versailles med underskrivning af fredstraktat mellem Frankrig, Spanien og USA.
178398 Nikolai Frederik Severin Grundtvig, forfatter, salmedigter, teolog, skolemand, præst, debattør og politiker. Han bliver fædt i Udby, hvor hans far er sognepræst. Da han er ni år gammel, bliver han sendt til Thyregod ved Vejle for at blive forberedt til latinskolen af den stedlige præst. 15 år gammel bliver han optaget på latinskolen i Aarhus (Aarhus Katedralskole), hvor han dimitterer i 1800 med en god eksamen, hvoefter han begynder at studere teologi i København. Efter endt eksamen bliver han huslærer på herregården Egeløkke på Langeland, hvor han forelsker sig voldsomt i husets frue, den noget ældre Constance de Steensen Leth. I sin tid på Langeland stifter Grundtvig bekendtskab med Peter Willemoes, og efter dennes død skriver Grundtvig flere digte til hans ære, det mest kendte er "Kommer hid, I Piger smaae". I 1808 udsender Grundtvig sit første større, selvstændige værk, "Nordens Mytologi".

I 1810 er den gamle Johan Grundtvig blevet for svag til at passe sit embede, og da han ikke kan blive pensioneret med løn, må han skaffe sig en kapellan - og sønnen er det indlysende valg. Grundtvig vægrer sig mod opgaven, der kommer i vejen for hans forfatterambitioner og vi fjerne ham fra det københavnske kulturliv. Det kommer til en længere konfrontation med hans moder, og det samlede pres udløser Grundtvigs første sindssygeanfald i december 1810. Hen under jul bliver han af venner transporteret hjem til Udby. I Udby Præstegård kommer Grundtvig sig i løbet af nogle måneder. Under krisen skriver sin første betydelige salme, "Dejlig er den himmel blå". Grundtvig opfatter sin krise som en guddommelig irettesættelse af hans hovmod.

I 1812 udgiver Grundtvig "Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng", der af mange opleves som stærkt polemisk og koster ham flere venskaber. Det bevirker, at han oplever sig som isoleret i dansk kirke- og åndsliv. Han har ganske vist adgang til at prædike i en række københavnske kirker, men hans konfrontatoriske form lukker gradvis kirkedørene for ham. I 1821 bliver han sognepræst i Præstø Kirke, men allerede i 1822 bliver han forflyttet til København for at blive kapellan i Vor Frelsers Kirke.

I 1825 udsender professor H.N. Clausen et stort værk med titlen "Catholicismens og Protestantismens Kirke-Forfatning, Lære og Ritus". Foranlediget heraf udsender Grundtvig samme år et "Fejdebrev" under titlen "Kirkens Gienmæle", vendt mod Clausens bog. Clausen lægger sag an imod Grundtvig for injurier til Grundtvigs forargelse, idet han mener at have handlet i overensstemmelse med sin embedsed. Men i 1826 taber Grundtvig sagen og bliver pålagt "livsvarig censur", og han nedlægger sit embede ved Vor Frelsers Kirke.

I 1828 ansøger Grundtvig kongen, Frederik VI, om midler til en Englandsrejse for at studere oldengelsk litteratur og får bevilliget 2.000 rigsdaler i sølv til formålet, og i årene 1829, 1830 og 1831 gennemfører han tre rejser til England, hver af ca. fem måneders varighed.

I 1837 ophævedes censuren over Grundtvig, da lovgivningen omkring trykkefriheden ændres. 1. maj 1839 bliver Grundtvig præst ved den beskedne Vartov Kirke. Vartov fungerer på det tidspunkt som alderdomshjem for ældre tjenestepiger. Stillingen giver endelig Grundtvig en fast indkomst, og de med stillingen følgende begrænsede forpligtelselser sætter ham fri både til et fortsat omfattende forfatterskab og til en aktiv, udadvendt virksomhed. 1. maj 1839 blev Grundtvig efter ansøgning præst ved den beskedne Vartov Kirke. Vartov fungerede på det tidspunkt som alderdomshjem for ældre tjenestepiger og havde derfor kun en begrænset selvstændig menighed, og derfor knyttede der sig også begrænsede embedsforpligtelser til Grundtvigs ansættelse som præst ved kirken. Stillingen gav endelig Grundtvig en sikker indkomst, og de begrænsede forpligtelselser satte ham fri både til et fortsat omfattende forfatterskab og til en udfoldet udadvendt virksomhed. Her virker han som præst lige til sin død.

Midt i 1830'erne stiller hans velhavende ven Gunni Busck midler til rådighed for Grundtvig, så han kan bruge tid på salmedigtningen for alvor. Grundtvig skriver i alt omkring 1500 salmer som "Nu falmer skoven trindt om land", "Et barn er født i Betlehem", "Det kimer nu til julefest", "I al sin glans nu stråler solen" og "Vær velkommen, Herrens år".

Grundtvig er en af initiativtagerne til folkehøjskolen. Hans højskoletanker retter sig i første omgang imod at få omdattet det hensygnende Sorø Akademi til en undervisningsinstitution med det formål at uddanne især embedsmænd til tjeneste i staten. Med treårskrigens udbrud m.m. strander Grundtvigs planer og bliver først realiseret af en række af hans følgere, og Christian Flor åbner den første folkehøjskole i Rødding i 1844. Grundtvig mener, at undervisningen ikke skal bygges på bøger, men på det levende talte ord.

Grundtvig bliver flere gange valgt til Rigsdagen, og han er en meget aktiv deltager i Den Grundlovgivende Rigsforsamling - men han stemmer ikke ved den endelige afstemning om Grundloven. Han frygter, at grundloven vil splitte befolkningen politisk. Grundtvig dør 2. september 1872, 88 år gammel.
1783919 Ved Versailles opsender brødrene Montgolfier den første bemandede varmluftsballon. Det sker i overværelse af Louis XVI og Marie Antoinette. I ballonen er også et får, en and og en hane.
1783108 Christian Molbech, historiker og udgiver af historiske kilder, student fra Sorø Akademi. I 1804 bliver han ansat ved Det Kongelige Bibliotek, og selv om han aldrig får en formel uddannelse, efterfølger han i 1829 Knud Lyhne Rahbek som professor i kunsthistorie. Han er derudover direktør for Det Kgl. Teater 1830-1842. I 1839 er han med til at grundlægge Den danske historiske Forening, og han bliver den første redaktør af Historisk Tidsskrift. Han er meget produktiv og udgiver bl.a. Ditmarskerkrigen (1813), Dansk Ordbog (1828-1833) og Dansk Dialektlexikon (1833-1841). Han dør den 23. juni 1857, 73 år gammel.
1783117 Englands sidste offentlige hængning finder sted ved Tyburn i nærheden af Marble Arch i London.
17831121 En montgolfier varmluftsballon hæver Jean de Rosier og marquis d'Arlandes 150 meter op over Paris.
17831125 Brotiske tropper forlader New York City ved afslutningen af den amerikanske uafhængighedskrig, deres sidste militære stilling i det, der nu er United States.
17831227 Den første ubemandede, danske ballonopsendelse finder sted. Det sker fra Svaneapotekets gård på Østergade i København.
1784114 USA ratificerer fredstraktaten med England efter den amerikanske uafhængighedskrig.
1784218 Nicolo paganini, italiensk volinist og komponist; han dør i 1840.
1784414 Kronprins Frederik, der er blevet myndig et par måneder forinden, tager magten ved et statskup. En af hans hjælpere er A.P. Bernstorff, der som tak udnævnes til udenrigsminister.
1784722 Friedrich Wilhelm Bessel, tysk astronom. I en alder af 26 år bliver han leder af det kongelige observatorium i Königsberg. Han kortlagger bl.a. 50.000 stjerner i himmelrummet. I matematisk analyse har han lagt navn til Bessel funktionen; han dør i 1846.
1784814 Den første russiske koloni i Alaska grundlægges på Kodiak Island.
17841014 Ferdinand VII af Spanien, konge af Spanien og Indien, bliver født på kongeslottet El Escorial nær Madrid. Han dør den 29. september 1833, 48 år gammel.
17841124 Zachary Taylor, USA's 12. præsident. Han er en meget populær militærperson med store sejre over Santa Ana og hans mexikanske hær, for han ovbertager præsidentposten i 1848. Han dør allerede to år senere.
178511 John Walter udgiver det første nummer af "Daily Universal Register". I 1788 tager det navneforandring til "The Times".
178514 Jakob Grimm, den ældste af de berømte brødre, som i 1812 publicerer første bind af deres tyske folkeeventyr.
178517 Den engelske kanal krydses for første gang i varmluftsballon.
1785310 Thomas Jefferson udnævnes til ambassadør i Frankrig, hvor han efterfølger Benjamin Franklin på posten.
1785327 Ludvig XVII, fransk tronfølger. Han er anden søn af Ludvig XVI og Marie-Antoinette. Ved sin storebroder Louis Josephs død i 1789 overtager han positionen som tronfølger. Ludvig XVII dør i et republikansk fængsel den 8. juni 1795, 10 år gammel.
178576 John Paul Jones, amerikansk helt under frihedskampen.
1785718 Frederik Christian Sibbern, dansk filosof. I 1810 tager han juridisk embedseksamen og året efter den filosofiske doktorgrad. I 1813 bliver han ekstraordinær professor i filosofi ved Københavns Universitet og begynder straks at holde forelæsninger over logik og psykologi, medens han selv samtidig følger forelæsninger over fysiske, fysiologiske og zoologiske emner. Han dør den 16. december 1872, 87 år.
1785825 Adam Wilhelm Moltke, lensgreve til Bregentved og Danmarks første statsminister efter indførelsen af Junigrundloven. Han er medlem af regeringen (statsrådet) fra 1831 til 1852. I 1831-1848 med titlen statsminister og i 1848-1852 med titlen premierminister. Moltke er den første valgte danske premierminister (regeringsleder). Molkte dør den 15. februar 1864, 78 år gammel.
1785910 Lensgreve Otto Thott er død, han blev 81 år gammel. Han var godsejer, gehejmeråd, statsmand samt inkarneret samler af håndskrifter, bøger og kunst.
17851229 Den dansk-norske digter og dramatiker Johan Herman Wessel er død, 43 år gammel. Han var storebror til matematikeren og kartografen Caspar Wessel og brorsøn til Peter Wessel Tordenskjold. I 1761 flyttede han til København for at studere ved Københavns universitet - dog uden at tage en embedseksamen. I 1779 fik han sit livs eneste faste stilling, da han blev ansat ved Det Kongelige Teater som oversætter af franske syngespil. Hans hovedværk er sørgespilparodien Kierlighed uden Strømper (1772). Hans mest kendte digt er Smeden og Bageren, hvorfra udtrykket "at rette bager for smed" er gået ind i sproget. Digterens egen gravskrift lød således:

Han åd og drak, var aldrig glad.
Hans Støvlehæle gik han skæve.
Han ingen Ting bestille gad.
Til sidst han gad ej heller leve.

1786 Christian VIII, søn af arveprins Frederik, halvbroder til den sindssyge Christian VII, fødes den 18. september 1786 på Christiansborg Slot. Da Frederik VI ikke efterlader sig sønner, er arveprinsens søn Christian Frederik ifølge Kongeloven nærmeste arving til tronen. Han er konge af Danmark fra 1839-48. Valgsprog: "Gud og fædrelandet".. I 1806 gifter han sig med sin kusine Charlotte Frederikke, men deres ægteskab bliver ulykkeligt. Charlotte Frederikke føder i 1808 en søn, den senere Frederik VII. Da Christian Frederik erfarer, at prinsessen har et forhold til sin franske sanglærer, komponisten Edouard du Puy ("Ungdom og galskab"), bliver ægteskabet ophævet, og Charlotte Frederikke forvises til Horsens og får forbud mod nogensinde at se sønnen igen. du Puy forvises til Sverige.

I maj 1813 sender Frederik VI sin kronprins Christian Frederik til Norge som statholder med henblik på at styrke den norske loyalitet mod kronen. Denne har lidt nogen skade under Danmarks ulykkelige alliance med Napoleon. Prins Christian Frederik slutter op om den norske uafhængighedsbevægelse og underskriver den 17. maj 1814 en norsk fri forfatning, Eidsvoll-forfatningen. Den 16. februar 1814 bliver Christian Frederik herefter udnævnt til konge i Norge. Men allerede den 4. november samme år må han abdicere, da Sverige gennemfører den svensk-norsk union efter freden i Kiel den 14. januar 1814. Sverige havde betinget sig at få Norge for at indgå i alliancen mod Napoleon. Den skuffede prins Christian Frederik vender tilbage til Danmark, hvor han i 1815 gifter sig med Caroline Amalie af Augustenborg. Samme år udnævnes han til guvernør over Fyn og Langeland. Fra 1818-1822 er Christian Frederik og Caroline Amalie på en længere udlandsrejse, hvor de får han lejlighed til træffe Europas førende statsmænd, og Christian Frederik kan pleje sine videnskabelige og kunstneriske interesser. I 1831 bliver Christian Frederik medlem af statsrådet, hvor han viser stor forståelse for De Nationalliberale og den vågnende danskhed i Hertugdømmerne.

Efter Frederik VI's død den 13. december 1839 arver den 53-årige prins Christian Frederik tronen. Under navnet Christian VIII kan han ved den sidste kroning i Danmarks historie sætte kronen på sit eget hoved. De danske liberale husker hans indsats i Norge, og mange forventer, at Christian VIII vil give en fri forfatning, men kongen skuffer de liberale forventninger. Han ser det slesvigske problem vokse og forsøger at dele sol og vind lige. I 1840 udsender han en forordning om, at dansk skulle være rets- og øvrighedssprog i de dele af Slesvig, hvor det i forvejen er kirke- og skolesprog.

Den liberale opposition mod enevælden vokser de følgende år. En af de mest fremtrædende lederskikkelser i denne kamp er den ekstremt veltalende jurist Orla Lehmann, medstifter af dagbladet "Fædrelandet" i 1839 og medlem af Københavns borgerepræsentation i 1840. I 1841 holder han en brandtale i Nykøbing F., hvor han opfordrer bønderne til at tage del i arbejdet for en fri forfatning. Det koster ham tre måneders fængsel, hvilket kun forøger hans popularitet. I 1846 er han medstifter af "Bondevennernes Selskab". Det kulminerer med at Orla Lehmann er hovedordfører ved Casinomødet 20. marts 1848, hvor man på vegne af Københavns borgerrepræsentation udformer en henvendelse til kongen om en fri forfatning Christian VIII dør imidlertid den 20. januar 1848 af blodforgiftning efter en åreladning, og han gravsættes i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af sin søn Frederik VII.

1786224 Wilhelm Grimm, tysk sprog- og litteraturforsker og samler af eventyr og sagn. Han er den yngste af Brødrene Grimm. I 1831 bliver han professor ved Universitet i Göttingen. I 1837 er han en af syv professorer, som protesterer mod ophævelsen af den liberale forfatning, og som konsekvens bliver han afskediget. I 1842 beder den preussiske konge Friedrich Wilhelm IV Wilhelm Grimm og hans broder Jacob om at komme til Berlin, hvor de slår sig ned. Wilhelm underviser indtil sin død på Humboldt Universitetet i Berlin og arbejder sammen med sin broder på deres tyske ordbog. Som et led i deres studier af tysk lingvistik og filologi udgiver de deres samling af tyske folkeeventyr, "Kinder- und Hausmärchen". Han dør den 16. december 1859, 73 år gammel.
178651 Mozart's opera "Figaros bryllup" har urpremiere i Wien.
178688 Mt Blanc, det højeste bjerg i Europa, bestiges for første gang. Det udføres af dr Michel-Gabriel Paccard og hans hjælper, Jacques Balmat.
1786817 Davy Crockett, amerikansk folkehelt - senere kongresmedlem. Han dør ved Alamo i 1836.
1786825 Ludwig I, konge af Bayern i 1825; han dør i 1868.
1786825 Den Store Landbokommission nedsættes for at se på påkrævede landboreformer, herunder især på fæstebondens retsstilling over for godsejerne. Kommissionens arbejde resulterer i otte forordninger, som offentliggøres 1787-1799, og som udgør de såkaldte landboreformer. Kommissionen bliver formelt ophævet i 1816, men træder ikke sammen efter 1802.
1786911 Friedrich Kuhlau, tysk-dansk komponist, kendes mest for sin kammermusik og for sine sonatiner for klaver. Han får sit gennembrud med musikken til syngespillet "Røverborgen". Det er Adam Oehlenschläger der opdager Kuhlaus sjældne begavelse som operakomponist. I Danmark er Kuhlaus navn uløseligt forbundet med musikken til Elverhøj. Han dør den 13. marts 1832, 45 år gammel. Han bliver midlertidigt bisat i Sankt Petri Kirkes kapel under gribende sørgemusik af Weyse. Hans bortgang hædres med mindefester af Det Kongelige Teater og flere foreninger, blandt andre af Studenterforeningen.
1786911 Frederik Kuhlau, dansk, tyskfødt komponist. Han dør i 1832.
1786918 Christian VIII, søn af arveprins Frederik, der var halvbroder til den sindssyge Christian VII. Da Frederik VI ikke efterlader sig sønner er arveprinsens søn Christian Frederik ifølge Kongeloven nærmeste arving til tronen. Han er konge af Danmark fra 1839-48. I 1806 gifter han sig med sin kusine Charlotte Frederikke, men deres ægteskab bliver ulykkeligt. Charlotte Frederikke føder i 1808 en søn, den senere Frederik VII. Da Christian Frederik erfarer, at prinsessen har et intimt forhold til sin sanglærer, komponisten Edouard du Puy, bliver ægteskabet ophævet, og Charlotte Frederikke forvises til Horsens og får forbud mod nogensinde at se sønnen igen.

I 1813 sender Frederik VI sin kronprins Christian Frederik til Norge og udnævner ham til statholder. Prins Christian Frederik slutter op om den norske uafhængighedsbevægelse og underskriver den 17. maj 1814 en norsk fri forfatning, Eidsvoll-forfatningen. Christian Frederik bliver herefter udnævnt som konge i Norge. Men den 4. november samme år må han abdicere, da Sverige gennemfører den svensk-norsk union, som blev en realitet freden i Kiel den 14. januar 1814. Den skuffede prins Christian Frederik vender tilbage til Danmark, hvor han i 1815 gifter sig med Caroline Amalie. Året efter udnævnes han til guvernør over Fyn og Langeland. I 1831 bliver Christian Frederik medlem af statsrådet, hvor han viser stor forståelse for De Nationalliberale og den vågnende danskhed i Hertugdømmerne.

Efter Frederik VI's død i 1839 arver den 53-årige prins Christian Frederik tronen. Som Christian VIII kan han ved den sidste kroning i Danmarks historie sætte kronen på sit eget hoved. Christian VIII dør den 20. januar 1848 af blodforgiftning, og han begraves i Roskilde Domkirke, Han efterfølges af sin søn Frederik VII.

17861015 Hermann Ernst Freund, dansk billedhugger. Han dør den 30. juni 1840, 53 år gammel.
17861118 Carl Maria von Weber, tysk komponist, pianist og dirigent. Fætter til Mozarts hustru, Constanze. Han er kapelmester ved operaer i bl.a. Breslau, Prag og Dresden. Han skriver 6 operaer, bl.a. Jægerbruden. Han dør af tuberkulose den 5. juni 1826, 39 år gammel.
17861118 Carl Maria von Weber, tysk komponist ('Jægerbruden'), fødes, han dør i 1826.
178711 Klubben "Det militære selskab" påbegynder sin virksomhed. Klubbens bibliotek blev grundstammen i Det Kongelige Garnisonsbiblioteks samlinger, som er placeret på Kastellet i København.
1787111 William Herschel opdager Uranus-månerne Oberon og Titania.
1787112 William Herschel opdager den første af Uranus' måner, Titania, seks år efter, at han har opdaget planeten. Titanias diameter er 1610 km, og dens afstan fra Uranus er 436.300 km.
178736 Joseph von Frauenhofer, tysk optiker og fysiker. Han grundlægger spektralanalysen ved opdagelse af absorbtionslinierne i sollyset, de såkaldte faruenhoferske linier. Han dør i 1826.
1787513 Første konvoj med straffefanger sendes afsted til Australien; turen tager 8 måneder.
1787528 Den østrigske komponist og violinist Leopold Mozart dør, 67 år gammel. Ud over at være far til Wolfgang Amadeus Mozart er han kendt for sin "Versuch einer gründlichen Violinschule", udgivet i 1756, samme år, som sønnen fødes. Denne violinskole hører til sin tids vigtigste pædagogiske arbejder. Leopold komponerer en lang række symfonier og kirkemusik, men sønnens fødsel får ham til at opgive sit eget kompositoriske virksomhed for at hellige sig Wolfgangs musikalske opdragelse.
178768 Herremændenes ret til (privat) at straffe deres bønder ophæves, og træhesten afskaffes.
1787717 Friedrich Krupp, grundlægger af den tyskle stålkoncern; han dør i 1826.
178786 Den grundlovsgivende forsamling i Philadelphia begynder at debattere udkast til USA forfatning.
1787917 Den amerikanske forfatning underskrives i Philadelphia af 39 ud af 42 delegerede.
1787930 Sejlskibet "Columbia" forlader Boston for at sejle verden rundt som det første amerikanske skib.
17871029 Sveriges Kong Gustav III skaber panik i den danske kongefamilie, da han uanmeldt dukker op på kongeslottet Christiansborg. Gustav III er krigslysten og søger Danmark-Norges velvilje til en krig mod Rusland. Det får han ikke - kun et svagt formuleret "venskabs-brev".
17871029 Mozarts "Don Juan" har premiere i Prag.
17871115 Den østrigske komponist Christoph Willibald Gluck dør, 73 år gammel. Han skrev mere end 40 operaer, den bedst kendtnok nok "Orfeus og Eurydike.
17871118 Jacques Daguerre, opfinder af forløberen til fotografiet. Han dør i 1851.
17871121 Samuel Cunard, britisk/canadisk reder og grundlægger af Cunard Lines. Han dør den 28. april 1865, 77 år gammel.
17871122 Rasmus Rask, sprogforsker. Han skriver adskillige grammatikker og arbejdede med sammenlignende fonologi (lydlære) og morfologi (ordenes struktur). Han tager på forskerrejse til Island og udgiver den første islandske grammatik. Rasmus Rask foretager også en storstilet rejse gennem Rusland til Indien for at studere og sammenligne sprog. Kort tid før sin død bliver han ansat på Københavns Universitet som professor i østerlandske sprog. Han dør den 14. november 1832, 44 år gammel.
17871124 Frans Xaver Gruber, østrigsk komponist - i dag mest kendt for melodien til "Glade jul". Han dør i 1863.
1787127 Delaware underskriver som den første stat forfatningen for det kommende USA, Amerikas Forenede Stater.
17871212 Pennsylvania bliver USA's 2. stat.
17871218 New Jersey bliver den 3. stat i USA.
1788 Sverige går til angreb på Rusland og pga. den dansk-russiske traktat tvinges Danmark med i krigen. Et dansk korps trænger ind i Sverige fra Norge.
178811 Kvækerne i Pennsylvania frigiver deres slaver.
178812 Georgia bliver den 4. stat i USA.
178819 Connecticut optages som USA's femte stat.
1788122 George Gordon Byron, senere Lord Byron, engelsk digter og politiker, han regnes for en af de største poeter i Englands historie. Hans datter er Ada Lovelace, som har stor matematisk indsigt og bliver kendt for sit arbejde med Charles Babbages mekaniske computer (Analytical Engine) og anses af en af grundlæggerne af programmering. I 1816 forlader Lord Byron sit hjemland efter en skandaløs skilsmisse og vender aldrig tilbage. I syv år bor han i Venedig, Ravenna og Pisa. Han arbejder på sit hovedværk, den store samfundssatire "Don Juan" fra 1819-1824, men når ikke at blive helt færdig. Et andet kendt værk er "Childe Harold's Pilgrimage". Han deltager i den græske frihedskamp mod Osmannerriget i 1823, og dør af malaria den 19. april 1824, 36 år gammel. Grækerne ærer Lord Byron som en nationalhelt. I 1831 skaber Bertel Thorvaldsen en skulptur til erindring om Lord Byron og hans indsats i grækernes frihedskamp.
1788126 De første engelske straffefanger ankommer til Australien.
178825 Sir Robert Peel, grundlægger af the Metropolitan Police.
178826 Massachusetts optages i den amerikanske union.
1788222 Arthur Schopenhauer, tysk filosof, som mener, at en en irrationel, blind kraft kaldet 'Vilje', driver verden. Fortolkere af hans værk har ment, at havde han levet et par årtider senere, ville han formentlig have brugt ordet 'Energi' i stedet, et udtryk som antyder en bevist proces. Men denne ting, som driver verden, er særdeles kraftfuld, og alt, som eksisterer, er en manifestation af denne. Hans naturfilosofi kombineres med denne Vilje og en tro på den ultimative enhed i alle ting. Schopenhauer kender en del til hinduisme og buddhisme, og han er en af de første moderne filosoffer, som angriber det vestlige syn, at mennesket er overlegent i forhold til dyr og har rettigheder over dem. Han dør i 1860.
1788224 J.C. (Johan Christian) Dahl, norsk maler, "far til norsk landskabsmaleri". 24 år gammel tager han fra Bergen til København for at få undervisning. Her bliver han inspireret af hollandsk malerkunst fra 1600-tallet samt af Jens Juel og C.W. Eckersberg. Under et ophold i Rom knytter han venskab med Bertel Thorvaldsen, som er begejstret for hans kunst. Han dør den 14. oktober 1857, 69 år gammel.
1788319 Jøder får ret til optagelse i håndværkerlavene. Tidligere var det meget begrænsede erhverv, jøder måtte udøve. De måtte eksempelvis heller ikke eje jord.
1788321 En brand i New Orleans lægger det meste af byen i ruiner. 856 ud af ca. 1100 bygninger brænder.
1788428 Maryland optages som USAs 26. stat.
178859 Storbritannien afskaffer slavehandlen.
1788620 Stavnsbåndet, som betyder, at unge mænd på landet ikke uden godsejerens tilladelse kan forlade det gods, hvor de er født, bliver ophævet. Det blev indført med en forordning af 4. februar 1733.
1788621 New Hampshire bliver den niende amerikanske stat, der ratificerer De Forenede Staters forfatning. Dermed træder forfatningen i kraft, da den kræver tilslutning fra mindst ni stater for at være gældende.
1788625 Virginia optages som den 10. stat i USA.
1788726 Staten New York State ratificerer den nye forfatning og bliver USA's 11. stat.
178882 Thomas Gainsborough, engelsk kunstner, dør 61 år gammel.
1788822 England opretter beboelsen Sierra Leone for frigivne slaver.
1788913 12.000 norske soldater marcherer ind i Bohus len, som det dansk-norske bidrag til Ruslands krig mod Sverige. Inden det lykkes tropperne at erobre Göteborg, sluttes der imidlertid fred.
1788913 New York bliver hovedstad for USA (afløses senere af Washington).
1788929 Den danske hær besejrer en svensk hær ved Kvistrumbro. Dette er krigens eneste slag.
1788930 Fitzroy James Henry Somerset, baron Raglan. Soim uerfaren feltmarskal giver han under Krimkrigen det lette kavaleri ordre til angreb over åbent terræn. 247 af 637 omkommer. Udødeliggjort af lord Tennysons 'Charge of the Light Brigade'.
178917 De første nationale valg i USA. George Washington vælges til præsident.
178924 I USA vælges George Washington til sin første præsidentperiode. Han beklæder posten fra 30. april 1789 til 4. marts 1797.
178934 Den amerikanske kongres samles for første gang. Det sker i i Federal Hall i New York City. Det første møde må dog afbrydes på grund af manglende beslutningsdygtighed.
1789316 Georg Simon Ohm, tysk fysker; han dør i 1854.
1789316 Georg Simon Ohm, tysk fysiker og matematiker, professor ved universitetet i München. Han er ophavsmand til "Ohms lov", og måleenheden for elektrisk modstand, ohm, er opkaldt efter ham. Han dør den 6. juli 1854, 65 år gammel.
1789428 Kaptajn William Bligh og 18 søfolk bliver sat i en åben båd under Mytteriet på Bounty. Det er besætningen under ledelse af Fletcher Christian, der begår mytteri. Efter 41 døgn når kaptajn Bligh og hans folk frem til øen Timor. Herfra lykkes det kaptajn Bligh at komme hjem til London, og i sin efterfølgende karriere opnår han at blive vice-admiral i den engelske flåde. Mytteristerne slår sig ned på øen Pitcairn.
1789430 George Washington bliver den første amerikanske præsident. Han sidder indtil sin død den 14. december 1799.
178955 Ludvig XV! Af Frankrig tvinges til af økonomiske forhold til at indkalde stænderforsamlingen, hvilket bliver anledningen til den franske revolution.
1789528 B.S. Ingemann, [Bernhard Severin Ingemann], dansk forfatter. Ingemann er præstesøn fra Falster. Fra 1806-1817 læser han jura ved universitetet uden at tage embedseksamen; sin friplads på Valkendorfs Kollegium brugte han til digterisk virksomhed. En kongeligt finansieret dannelsesrejse fra 1818-1819 går til Paris, Rom, Napoli, Wien og Dresden. I 1822 bliver han lektor i dansk ved det genoprettede Sorø Akademi og fungerer her til akademiets nedlæggelse i 1849, fra 1842 som forstander. Under Treårskrigen får hans historiske romaner ny aktualitet: Valdemar Seier (1826), Erik Menveds Barndom (1828), Kong Erik og de Fredløse (1833) og Prinds Otto af Danmark (1834). På trods af mange historiske bommerter vækker historierne genklang i folket. (Jeg slugte dem selv som dreng og harstadig romanerne på min boghylde). I dag er Ingemann bedst kendt for sine salmer og sange: I sne står urt og busk i skjul (1831), I alle de riger og lande (1837), I østen stiger solen op (1837), Nu titte til hinanden (1837), Julen har bragt velsignet bud (1839), Dejlig er jorden (1850) og Glade jul, dejlige jul (1850). Ingemann dør den 24.2.1862.
1789620 Tredjestandsmedlemmer af den franske stænderforsamling aflægger en højtidelig ed om ikke at skille, før Frankrig har fået en forfatning; starten på den franske revolution.
178979 Den franske nationalforsamling bliver til en grundlovgivende forsamling, hvor folkets repræsentanter skal give Frankrig en ny forfatning. Forsamlingen afskaffer måneden efter alle privilegier og vedtager en erklæring om menneskerettighederne.
1789712 Den franske advokat, journalist og politiker Camille Desmoulins opfordrer i Palais Royal pariserne til oprør. To dage senere falder Bastillen, og Den Franske Revolution er for alvor i gang. Desmoulins bliver valgt ind i Nationalkonventet, hvor han pga. sit impulsive væsen ikke nyder stor agtelse. Sammen med vennen Danton forsøger han at afvikle Rædselsherredømmet, men bliver sammen med Danton arresteret og guillotineret den 5.4.1704. En uge senere bliver også hans hustru henrettet efter (falsk) anklage for at have været spion.
1789714 Pariserne stormer det forhadte statsfængsel Bastillen for at få fingrene i dens våbenarsenal. Efter kort modstand opgiver kommandanten kampen. Han og hans folk hugges ned, og Bastillen jævnes med jorden. Den franske revolution er i gang. Bastilledagen er fra 1880 Frankrigs nationaldag.
178984 Ved møde i den franske nationalforsamling vedtages at afskaffe alle adelsprivilegier. Herved kommer man et truende bondeoprør i forkøbet.
1789824 James Wedell, arktisk opdagelsesrejsende, som når det sydligste punkt af antarktis for sin tid.
1789826 Den franske nationalforsamling vedtager Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheder, også kaldt Menneskerettighedserklæringen af 1789, som handler om religionsfrihed, menings- og ytringsfrihed og ret til at deltage i lovgivningsmagten. Der gælder lighed for loven, retssikkerhed i retsplejen og ret til at gøre oprør mod undertrykkelse. Ligeledes fastslår den ejendomsrettens ukrænkelighed. For at have stemmeret skal man være en kaukasisk mand, 25 år, betale en vis mængde skat og ikke have nogen anden herre end en selv (slaveriet bliver ikke afskaffet i erklæringen).
1789827 Nationalforsamlingen i Paris vedtager Menneskerettighedserklæringen med de umistelige rettigheder til frihed, ejendomsret mv.
1789828 Den britiske astronom William Herschel opdager en Saturn-måne, som får navnet Enceladus.
1789915 J.F. Cooper, amerikansk romanforfatter, især kendt for sine indianerbøger "Læderstrømpe", "Stifinder" og "Den sidste mohikaner". Cooper dør i 1851.
1789917 William Herschel opdager Saturn-månen Mimas. Navnet stammer fra giganten Mimas fra den græske mytologi.
1789929 Den amerikanske kongres træder for første gang sammen.
1789103 George Washington proklamerer afholdelse af den første Thanksgiving Day. Thanksgiving er en høstfest, som oprindeligt var tilknyttet kristendommen. Den første thanksgiving finder sted i 1621 omkring den tid, hvor de første europæere kommer til Amerika, og de indfødte indianerne hjælper dem med at skaffe føde. Før thanksgiving-middagen (som altid står på kalkun) bedes bordbøn og Gud takkes for årets velsignelser, ligesom den amerikanske præsident på dagen udsender en proklamation med taksigelse til Gud.I USA fejres helligdagen den fjerde torsdag i november.
1789104 Carl Andreas Reitzel, boghandler. Han bliver tidens største forlægger, og det lykkes ham at samle stort set alle betydende danske forfattere på sit forlag. Han dør den 7. juni 1853, 63 år gammel.
1789112 Under den franske revolution overtager staten alle kirkens ejendomme.
17891113 Benjamin Franklin skriver sin berømte konstatering: "Intet er sikkert bortset fra døden og skatten".
17891121 North Carolina bliver USA's 12. stat.
17891126 Første "thanksgiving" fejres i Amerika til minde om "pilgrimsfædrene". Oprindelig også en takkefest for de indianere, som hjalp pilgrimmene gennem den første vanskelige vinter. Dette synes dog gået i glemmebogen.
1790110 Jacob Jacobsen Dampe, dansk videnskabsmand og politiker. Han bliver cand. theol. i 1808, og tre år senere erhverver han den filosofiske doktorgrad. Fra 1811-1816 er han adjunkt ved Slagelse Latinskole. I de følgende år ernærer han sig som privatlærer i København, mens han fortsætter sine studier af filosofi og politiske bevægelser, som dukker op i Europa. Han udkaster en plan, der går ud på at få sammenkaldt en nationalforsamling, som skal sætte en forfatningsmæssig regering i stedet for enevælden, om nødvendigt med anvendelse af våbenmagt. Han bliver lokket til at fremsætte sine synspunkter offentligt, hvorefter han bliver arresteret i november 1820. Han bliver tiltalt for højforræderi og majestætsforbrydelse og dømt til døden. Frederik VI ændrer straffen til livsvarigt fængsel, og Dampe sidder efterfølgende som fange først i Kastellet og derefter på Christiansø i 20 år. Da han ikke er nogen gemen forbryder, er hans materielle vilkår tålelige, og han får dagpenge til indkøb af daglige fornødenheder. Han har en soldat til oppasser, som han kunne tale med, men ellers får han ikke lejlighed til at omgås eller tale med andre mennesker. I forbindelse med sin tronbestigelse den 20. januar 1848 udsteder Frederik VII en generel amnesti, så Dampe får sin frihed og kan flytte til København. Hans forfatningsmæssige idéer bliver efterfølgende virkeliggjort, og Grundloven bliver mere eller mindre identisk med det, han har kæmpet for i 1820. Han dør dog ubemærket på Kommunehospitalet, og hans nekrolog indskrænker sig til nogle få linjer i Københavns aviser.
1790115 Fletcher Christian går sammen med otte andre mytterister fra Bounty og seks mænd og 12 kvinder fra Tahiti i land på Pitcairn.
1790126 Mozart's opera "Cosi Fan Tutte" har premiere i Wien.
179038 Den franske nationalforsamling stemmer for at fortsætte slaveriet i de franske kolonier.
1790329 John Tyler, amerikansk præsident.
1790417 Benjamin Franklin, amerikansk fysiker og statsmand dør 84 år gammel.
1790529 Rhode Island godkender USA's forfatning som den sidste af de 13 oprindelige kolonier. Staten er på trods af sit navn hovedsageligt fastland, men ingen borger behøver at køre mere end tredive minutter for at komme til en strand.
1790717 Den skotske nationaløkonom Adam Smith ("Wealth of Nations") dør, 67 år gammel.
1790817 Philadelphia afløser New York City som hovedstad og regeringsby i USA.
17901113 P.A.Heiberg dømmes for "Indtogsvisen", der bl.a. indeholder den berømte bemærkning om, at "Ordener hænger man på Idioter..."
17901117 August Ferdinand Möbius, tysk matematiker og astronom, han studerer under Carl Friedrich Gauss og bliver professor ved Universitetet i Leipzig. Han arbejder med geometri og teoretisk astronomi. Han er bedst kendt for det såkaldte Möbiusbånd, som er et objekt med kun én flade og én kant.
17901217
1791124 Peter Hiort Lorenzen, dansk/slevisk politiker. Den sønderjyske politiker demonstrerer i Stænderforsamlingen i Slesvig med en berømt tale, hvor han "talede dansk - og vedblev at tale dansk!". (Jeg har i mit arbejdsliv arbejdet sammen med en direkte efterkommer af Peter Hiort Lorenzen og kan berette, at forfaderens stædighed og stouthed også præger hans efterkommere :-). Peter Hiort Lorenzen dør den 17. marts 1845, 54 år gammel.
179124 Frederik Bülow, overgeneral, planlagde udfaldet fra Fredericia i 1849; han dør i 1858.
1791330 Efter forslag fra "Académie des sciences" besluttter den franske nationalforsamling, at en meter skal defineres som en 1/10.000.000 af afstanden mellem nordpolen og ækvator.
1791423 James Buchanan, USA's 15. præsident i perioden 1857-1861. Han er den hidtil eneste ugifte præsident. Han kritiseres for ikke at have forhindret den splittelse i landet, der fører til den amerikanske borgerkrig, og mange anser ham for en af de ringeste præsidenter i USA's historie. Han dør den 1. juni 1868, 77 år gammel.
1791427 Samuel Finley Breese Morse, amerikansk opfinder af telegrafen (1832-35). I 1838 udvikler han morsesystemet; Morse dør i 1972.
179175 Første britiske ambassadør i USA, George Hammond udpeges.
1791922 Michael Faraday, engelsk fysiker og kemiker, hvis mange studier bidrager væsentligt til forståelse af elektromagnetismen. Han opdager også elektrolysens love; Faraday dør i 1867.
1791930 I Wien uropføres Mozarts Tryllefløjten.
17911111 Der skal nu iflg. kongelig forordning udnævnes en sognefoged blandt beboerne i hvert kirkesogn.
17911116 Olaf Rye, dansk-norsk officer, især kendt for sin deltagelse i Treårskrigen. Efter nogle år i udlandet havner han i grænsefæstningen Rendsborg, hvor han gør tjeneste, indtil han i 1842 bliver oberstløjtnant og forflyttet til København. Oprøret i Hertugdømmerne i 1848 sætter ham i en vanskelig situation, da hans svoger og flere venner er blandt oprørerne, men ikke desto mindre fører han med stor dygtighed sin bataljon i slaget ved Bov, og det samme i slaget ved Slesvig. Han udnævnes til oberst og i 1849 generalmajor. Han leder den danske hærs tilbagetog op gennem Jylland med stor dygtighed. Det lykkes ham at trække tyskerne så langt op i Jylland, at den slesvig-holstenske hær står isoleret uden for Fredericia. Rye trækker sit infanteri ud på Helgenæs, hvorfra det bliver udskibet og sejlet til Fyn og herfra til Fredericia. Rye anfører en brigade under udfaldet fra Fredericia, hvor han bliver dræbt, efter at hans hest er blevet skudt under ham. Han dør den 6. juli 1849, 57 år gammel.
1791124 The Observer, Englands ældste søndagsavis, udkommer for første gang.
1791125 Wolfgang Amadeus Mozart dør af tyfus, 35 år gammel. Advokat Ludwig Köchel går i gang med at nummerere de efterladte værker, 626 i alt.
17911214 Johan Ludvig Heiberg, dansk dramatiker og chef for Det kongelige Teater 1849–1856. Heiberg skriver skuespillet Elverhøj på bestilling af kong Frederik VI, der ønsker et festspil til brylluppet mellem sin yngste datter Vilhelmine Marie og prins Frederik Carl Christian (den senere Frederik VII). Elverhøj har premiere den 6. november 1928, fem dage efter brylluppet. I 1831 indgår Heiberg ægteskab med skuespillerinden Johanne Luise Pätges, herefter Fru Johanne Luise Heiberg. Heiberg dør den 25. august 1860, 68 år gammel.
17911226 Charles Babbage, kaldes "Father of Computing" for udvikling af hans "Analytical machine", som er en videreudvikling af hans tidligere "Difference Engine". Herudover laver han et stort antal opfindelser; Babbage dør i 1792.
1792114 Christian de Meza, officer i den danske hær. Allerede som 12-årig består han optagelsesprøven på Det Kongelige Artillerikadetinstitut. I 1807 deltager han i Englandskrigene under Københavns bombardement. I 1821 bliver han udnævnt til kaptajn og forretter herefter praktisk tjeneste i nogle år ved artilleriet. I 1842 blev han forfremmet til major. Ved krigsudbruddet af Treårskrigen i 1848 bliver han udnævnt til ledende artilleriofficer. Han deltager i kampene ved Bov, Nybøl og Dybbøl og bliver udnævnt til oberstløjtnant i 1848. Den 5. juli 1849 fører han 6. brigade fra Als til Fredericia og den følgende dag foretager man et gennembrud ved den Slesvig-Holstenske hærs nylig opførte skanser og holde stillingen, mens andre enheder trængte ind bag løbegravene, hvilket er medvirkende til en dansk sejr i slaget. Efter Schleppegrells fald under Slaget ved Isted overtager han kommandoen over 2. division og bliver forfremmet til general. I 1855 bliver han formand for en kommission, der skulle udrede den danske befæstning. Kommissionen konkluderede i 1857, at et forsvar af Holsten og Lauenborg ikke ville være muligt, hvorfor den sydlige forsvarslinje måtte lægges ved Dannevirke, men Rigsdagen vil imidlertid ikke bevillige de nødvendige midler, og ved udbruddet af 2. Slesvigske Krig var de jyske anlæg noget forsømte. Som hovedansvarlig for beslutningen om at rømme Dannevirke den 5. februar 1864 bliver han den 28. februar 1964 fyret af krigsminister Carl Lundbye. De Meza dør som en bitter mand året efter den den 16. september 1865, 73 år gammel.
179225 Sultan Tippo Sahib af Mysore, som ligger i det sydlige Indien, afstår efter krig med England halvdelen af sit rige, omfattende et antal tidligere erobrede territorier.
1792229 John Holland, amerikansk opfinder af ubåden.
1792229 Gioacchino Rossini, italiensk operakomponist. Han skriver i sit liv bl.a. 39 operaer, de bedst kendte er Barberen i Sevilla og Vilhelm Tell. Han dør i 1868.
1792316 Kong Gustav III af Sverige bliver skudt af kaptajn Johan Jacob Anckarström ved et maskebal på operaen. Han dør af sine sår den 29. marts samme år. Den svenske adel er oprørt over, at kongen har frataget dem deres magt og regerer despotisk. Den 16. april 1792 bliver Anckarström dømt. Han bliver frataget sine godser og adelprivilegier, pisket offentligt , hans højre hånd bliver afskåret, hovedet fjernes, og hans lig parteret. Det sker den 27. april 1792.
1792316 Christian 7. udsteder "Forordning om Neger-Handelen", der forbyder rigets undersåtter at handle med negere eller negerinder, at transportere dem på skibe eller indføre negere og negerinder til de Vestindiske Øer. Forordningen træder dog først i kraft 1. januar 1803. Fra 1660’erne til begyndelsen af 1800-tallet blev hen ved 111.000 slaver ført fra Guldkysten i Dansk Guinea til den danske koloni på de tre vestindiske øer Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix. Danmark er det andet land efter Østrig, som tager dette skridt. (Østrig har ingen slaver).
1792420 Frankrig erklærer krig mod Østrig, hvilket bliver starten på de franske revolutionskrige. De europæiske stormagter ønsker dels at ekspandere på Frankrigs bekostning, men også at sikre, at de revolutionære ideer ikke breder sig i Europa.
1792425 Claude Joseph Rouget de Lisle skriver "La Marseillaise" som en reaktion på den østrigske krigserklæring mod Frankrig. Sangen får sit navn, da republikanske soldater fra Marseille synger den under indmarch i Paris den 30. juli 1792. Den 14. juli 1795 bliver den erklæret for Frankrigs nationalsang.
1792425 Landevejsrøveren Nicolas Jacques Pelletier bliver som den første person henrettet i Frankrig med guillotinen. Han må vente i fængslet i flere måneder, mens guillotinen bliver bygget i Strasbourg og afprøvet på lig fra nærliggende sygehuse. Den er opkaldt efter den franske læge og politiker, Joseph Ignace Guillotin, der fremhæver den som en human henrettelsesmetode.
1792427 Gustav III's morder Jacob Johan Anckarström halshugges og lægges på hjul og stejle. Under et maskeradebal i Stockholm den 16. marts samme år havde den svenske adelsmand og officer Jacob Johan Anckarström skudt Gustav III i ryggen. Kongen dør 13 dage senere.
1792517 24 New Yorker børsmæglere mødes i Wall Street og indgår en aftale om fælles gebyrer ved handel med aktier og obligationer - og etablerer således byens første børs med værdipapirer.
179261 Kentucky bliver den 15. stat i USA.
1792626 Christian Albrecht Jensen, kendt som C.A. Jensen, guldaldermaler med speciale i portrætter. Han er født i hertugdømmet Slesvig og bliver som 18-årig optaget på Kunstakademiet i København, hvor han uddannes til portrætmaler af C.A. Lorentzen. I 1813 modtager han Akademiets lille sølvmedalje, men foretrækker at tage til Kunstakademiet i Dresden. I 1818 tager han ud på en længere studierejse, som bringer ham over Wien, Venedig, Bologna, Firenze og til sidst Rom, hvor han opholder sig i 3 år. Trods kongehusets bevågenhed har han svært ved at opnå officiel anerkendelse. I 1829 bliver han således forbigået ved besættelsen af det ledige professorat ved Kunstakademiet efter C.A. Lorentzen. Han må ofte rejse til udlandet for at skaffe sig bestillinger og udfører i den forbindelse 11 portrætter af berømte astronomer til observatoriet i Pulkova nær Skt. Petersborg. Han dør den 13. juli 1870, 78 år gammel.
1792731 Frihedsstøtten til minde om stavnsbåndets ophævelse rejses på Vesterbro i København.
179284 Percy Shelley, engelsk poet "To a Skylark"; han dør i 1822.
1792810 Tuillerierne stormes af revolutionstropper, som dræber ca 10.000 mand af Louis XVI's schweizergarde. Monarkiet suspenderes.
1792813 Kong Ludvig XVI af Frankrig og hans hustru Marie-Antoinette af Østrig, datter af kejserinde Maria Theresia af Østrig og den tysk-romerske kejser Frans I Stefan, bliver arresteret af Nationalforsamlingen og erklæres for fjender af folket. De bliver begge henrettet i guillotinen.
1792831 Frihedsstøtten til minde om stavnsbåndets ophævelse rejses på Vesterbro i København.
"Der staar en sten paa Vesterbro
Det er en Ære-Støtte
For Hjærtet, som i Kongebo
ved Bondens Lænker blødte"
Grundtvig (1840).
1792912 Det bliver påbudt, at alle dødsfald skal anmeldes for myndighederne - uanset om der skal ske skifte eller ej.
1792921 Frankrig bliver republik og tager afsked med monarkiet.
1792922 Republikken Frankrig udråbes, og den revolutionære kalender indføres. Alle franskmænd skal nu tiltales "borger" eller "borgerinde".
17921013 I Washington nedlægges grundstenen til "Det Hvide Hus", som er designet af James Hoban.
17921019 Peter F. Heering, dansk likørproducent (af Cherry Heering). Firmaet videreføres i fem generationer, indtil det i 1990 bliver solgt til Danisco, der videresolgte det til det svenske Spritcentralen. Peter F. Heering dør i 1875.
17921114 Som den første englænder ankommer kaptajn George Vancouver til San Francisco Bay.
17921124 Den franske revolutionskalender indføres. Ifølge den skal tiden måles fra tidspunktet for republikkens grundlæggelse den 22. september 1792. Året inddeles i 12 måneder, hver på 30 dage. Hver måned inddeltes i tre dekader, tidagsuger. Kalenderen er i brug og er i brug indtil 1806.
1792125 George Washington, USA's første præsident bliver genvalgt til en ny fireårs periode.
1793119 Louis XVI af Frankrig dømmes til døden for forrædderi og henrettes på guillotinen. Hans hustru , Marie Antoinette lider samme skæbne i oktober måned samme år.
1793121 Louis XVI guillotineres under den franske revolution. Dødsdommen blev vedtaget af Nationalkonventet med 361 stemmer for og 360 imod.
179334 I USA indsættes George Washington i sin anden embedsperiode; den hidtil korteste tiltrædelsestale (133 ord).
179337 Det revolutionære Frankrig erklærer krig mod kongedømmerne Spanien og Portugal. Krigen udkæmpes i de østlige Pyrenæer, de vestlige Pyrenæer, ved den franske havneby Toulon og til havs. En spansk hær invaderer Roussillon og forbliver på fransk jord indtil april 1794. Den franske hær driver spanierne tilbage til Catalonien og vinder en afgørende sejr i november 1794. I 1795 kontrollerer Frankrig en stor del af det nordøstlige Spanien.
1793415 Friedrich Georg Wilhelm von Struve, holstensk astronom og geodæt. 15 år gammel begynder han at studere klassisk filologi. Efter nogle semestre skifter han til matematik og astronomi, og i 1813 tager han doktorgraden. Allerede samme år bliver han professor i astronomi ved stjerneobservatoriet i Dorpat. Fra 1814-1821 underviser han også i matematik, og i 1818 bliver han direktør for observatoriet. Han dør den 23. november 1864, 71 år gammel.
1793419 Ferdinand I, kejser af Østrig 1835-1848, konge af Ungarn fra 1830 og af Böhmen fra 1836. Da revolutionen bryder ud i 1848, abdicerer han til fordel for sin nevø Franz Joseph. Han dør den 29. juni 1875, 82 år gammel.
1793624 Frankrig får sin første republikanske forfatning.
1793713 Den franske politiker (og læge) Jean-Paul Marat, udgiver af den mest kendte og populære avis under Den Franske Revolution, L'Ami du peuple, Folkevennen, bliver myrdet i sit badekar af Charlotte Corday. Hun er fra Normandiet og en fanatisk girondinertilhænger. Marat blev 50 år gammel. Charlotte Corday bliver guillotineret fire dage senere. Marat bliver som revolutionens martyr stedt til hvile i Panthéon, men da Robespierre Rædselsregime falderi 1794, bliver Marats lig fjernet fra Panthéon.
1793717 Charlotte Corday, som den 13. juli samme år havde myrdet den franske revolutionære leder Jean-Paul Marat ved et knivattentat, bliver henrettet i guillotinen for mordet.
179381 Frankrig introducerer som det første land i verden det metriske system for mål og vægt, et biprodukt af den franske revolution.
1793918 Washington nedlægger grundstenen til Capitol bygningen.
1793105 Kristendommen afskaffes i det revolutionære frankrig.
17931014 Den franske dronning, Marie Antoinette bringes for revolutionsrådet, som dømmer hende til døden. Hun er østrigsk prinsesse, kejserinde Maria Teresas 15. barn og yndlingsdatter. Allerede som 15-årig bliver Marie Antoinette af strategiske årsager gift med kronprinsen af Frankrig, den tids mest betydelige stormagt. I 1774 bliver hende ægtefælle kong Louis XVI. Det er et ulykkeligt ægteskab, kongen elsker jagt, ro og ensomhed. Hun elsker kunst, dans og selskabelighed. Pga fysiske problemer hos kongen går der syv år, inden deres ægteskab blivrt fuldbyrdet. Marie Antoinette levede et sorgløst liv, tager til Paris på maskebal, går i teatret og spiller. Den smukke dronning bruger store beløb på tøj, smykker samt indretning af sit private slot, Petit Trianon i nærheden af Versaille. Hendes udskejelser skaber hende mange fjender ved hoffet og i befolkningen.

Sidst i 1780'erne bliver der store problemer i Frankrig. Landets økonomi er dårlig bl.a. pga indsatsen i den amerikanske frihedskrig, høsten slår fejl, og befolkningen sulter. Oprøret ulmer, og da Bastillen stormes, flygter hoffet til Versailles. Der breder sig det rygte, at dronningen skal have sagt om de sultende borgere: "giv dem kage". Oprørerne trænger ind på slottet og tager kongeparret til fange. Det lykkes dem at undslippe sammen med deres fire børn, men de bliver igen taget til fange, da de ankommer til den østrigske grænse. Den kongelige familie sættes i fængsel i Paris. I december 1792 bliver Louis XVI dødsdømt for forrædderi og henrettet. Marie Antoinette henrettes på guillotinen den 16. oktober.

17931016 Den franske dronning Marie Antoinette findes skyldig i forrædderi og henrettes på guillotinen i Paris.
1793118 Museet på Louvre åbnes af revolutionsregeringen. Det er dog kun en del af de store samlinger, der er tilgængelige for offentligheden.
17931115 Det Kongelige Bibliotek i København åbnes for offentligheden.
179413 Aarhuus Stiftstidende udkommer for første gang.
1794114 Elizabeth Hog Bennett bliver første kvinde i USA, som føder ved kejsersnit; indgrebet udføres af hendes ægtefælle dr Jessee Bennett, da den lokale læge afslog pga risikoen. En af de mere prominente personer, som er født ved kejsersnit, er Julius Cæsar.
1794116 Edward Gibbon, den store historiker, dør.
179424 Den franske regering ophæver slaveriet i alle territorier under Frankrig.
1794216 Christiansborg Slot og slotskirke nedbrænder, medens de to ridebanebygninger bliver reddet. Uerstattelige værdier går tabt. På ruinerne af Absalons borg blev Københavns slot opført, hvor kongen og hans kancelli har deres faste ophold. Slottet bliver ombygget utallige gange, indtil Christian VI i 1731 lader det rive ned. I årene 1732-40 opføres et nyt, pragtfuldt barokslot, det første Christiansborg, med generalbygmester E.D. Häuser assisteret af arkitekterne L. Thurah og N. Eigtved som bygmestre. Kongefamilien flytter til Amalienborg, hvor den har boet siden.
1794226 Kongeslottet Christiansborg brænder (Christiansborgs 1. brand). Der er formentlig tale om en skorstensbrand. I løbet af et døgn udbrænder både hovedslottet og slotskirken. Det lykkes dog at redde en stor del af inventaret, men 70-80 mennesker omkommer under redningsarbejdet. Kongefamilien flytter efter branden til det mindre og beskedne Amalienborg. Det nye Christianborg bliver opført i årene 1806-1828.
1794310 Amalienborg bevogtes for første gang af den kongelige Livgarde efter Christiansborgs brand nogle dage forinden.
1794321 Poul (Povel) Martin Møller, digter og filosof, cand.theol. i 1816 fra Københavns Universitet og påbegynder i 1819 et klassisk-filologisk studium. Han får sit første digt offentliggjort i 1815. Under en halvandet år lang rejse (1819-1921) til Østen som skibspræst skriver han bl.a. digtet "Glæde over Danmark" (Rosen blusser alt i Danas have). Da han kommer hjem, deltager han i den litterære fejde mellem Jens Baggesen og Adam Oehlenschläger på sidstnævntes side. Han er også aktiv i studentermiljøet, der i 1820 stifter Studenterforeningen. I 1826 bliver han lektor i filosofi ved universitetet i Kristiania og i 1831 professor i København. Hovedværket "En dansk students eventyr" bliver udgivet posthumt i ufærdig form i 1843. Han dør den 13. marts 1838, 43 år gammel.
1794327 United States Navy grundlægges.
179445 Revolutionslederen Georges Jacques Danton dømmes til døden af Revolutionstribunalet og henrettes på guillotinen.
179458 Den franske adelsmand og kemiker Antoine Lavoisier dør, 49 år gammel. Lavoisier postulerede bl.a., at et stof måtte anses for at være et grundstof, hvis det ikke havde været mulig at nedbryde stoffet. Under ??den franske revolution blev han anklaget for skattesvindel og for salg af tobak, som var blandet op med vand, og han blev guillotineret sammen med 27 medtiltalte.
1794712 Admiral Nelson mister synet på sit højre øje ved Calvi.
1794727 To tømrersvende siger deres plads op, men får ikke lov at rejse. Det fører til Danmarkshistoriens første rigtige strejke, da flere hundrede tømrersvende går i sympatiaktion.
1794728 Maximillian Robespierre guillotineres sammen med fire politiske allierede. Han spiller en hovedrolle i den franske revolution og stiller sig i spidsen for en terrorregime.
179485 Under "Tømrerstrejken" arresterer politiet 200 tømrersvende og sætter dem i Kastellet.
179495 En forordning fastslår, at kvaksalvere er en fare for almuens helbred: "Forordning angaaende Straf for Qvaksalvere, hvilke, under navn af kloge Mænd eller Qvinder, paatage sig at helbrede Sygdomme iblandt Almuen, uagtet de ere aldeles ukyndige i Lægekunsten, og de, ved uretteligen anvendte Medicamenter, ødelægge de ulykkelige Menneskers Sundhed og Førlighed, der ere saa eenfoldige at søge hielp hos dem, og underskaste sig deres Kuur, med videre Forholds-Regler, til at afværge, standse og læge smitsomme og andre Sygdomme."
1794928 England, Østrig og Rusland danner alliance mod Frankrig.
1795119 Franske revolutionstropper erobrer Holland.
1795211 Den svenske troubadur Carl Michael Bellmann dør, 55 år gammel.
1795329 Ludwig van Beethoven debuterer som 24-årig som pianist i Wien med en af sine egne klaverkoncerter.
179547 Frankrig beslutter at gå over til det metriske system; en meter defineres som 1/10.000.000 af afstanden fra ækvator til en af polerne. Udgangspunktet er målinger i hhv. Dunkirk og Barcelona.
179565 I København opstår brand på flådens tømmeroplagsplads på Gammelholm, hvorfra den bredte sig til hele den sydlige del af den gamle by. Da ilden to dage senere er slukket, er i alt 941 huse og gårde samt Nikolaj Kirke, rådhuset og Vaisenhuset brændt ned. Der indføres efterfølgende et generelt påbud om grundmur, ligesom husene får skråt afskårne hjørner, så brandvæsenet nemmere kan komme frem.
1795715 "La Marseillaise" udnævnes til Frankrigs nationalsang. Den er skrevet 3 år forinden af den unge officer Rouget de Lisle. Den synges første gang under en banket i Marseille for 500 frivillige, som drager til Paris for at deltage i revolutionen.
1795916 England erobrer den hollandske koloni Cape Town i Sydafrika.
1795101 Belgien bliver en del af den franske republik.
17951024 Polens tredje deling, denne gang mellem Østrig, Preussen v/kong Frederik Vilhelm II og Rusland v/kejser Katarina.
17951031 John Keats, engelsk poet. Han mister begge sine forældre som ung, og får som værge et par handelsmænd. De sætter Keats til at studere medicin, men han kommer aldrig til at praktisere. Allerede i 1817 udgiver han sin første digtsamling. I 1818 tager Keats sig af sin tuberkuløse broder, som imidlertid dør af sygdommen. I 1820 publicerer Keats sin bedst kendte digtsamling, som bl.a. indeholder "Ode on a Grecian Urn", "Ode on Melancholy" og "Ode to a Nightingale". Digtsamlingen hyldes af alle kritikere. Hans ”Hyperion”, som anses for hans bedste, bliver imidlertid aldrig fuldført. Om efteråret i 1820 får Keats selv tuberkulose. På lægens anbefaling rejser han til Rom, hvor han dør i februar 1821, kun 25 år gammel.
1795112 James Knox Polk, USA's 11. præsident fra 1844. I han embedsperiode bliver Californien og New Mexico lagt ind under amerikansk territorium. Han dør i 1849.
17951125 I forbindelse med Polens tredje deling tvinges Stanislaw August Poniatowski af Polen, den sidste konge i det uafhængige Polen, til at abdicere og drager i eksil i Rusland.
1795124 Thomas Carlyle, engelsk forfatter og historiker. Han dør den 5. februar 1881, 85 år gammel.
1795128 Peter Andreas Hansen, dansk/tysk astronom. Efter sin konfirmation kommdf han i urmagerlære i Flensborg, hvor han viser gode evner for matematik og mekanik. I 1820 får han job i København som landmåler, og i 1822 liver han ansat ved det nyopførte observatorium i Altona. I 1825 bliver han direktør for observatoriet i Gotha, hvor han virker i næsten halvtreds år. Han bliver formand for en snes lærde selskaber og tre gange får han Royal Astronomical Societys guldmedalje og flere ordner. Han dør den 28. marts 1874, 78 år gammel.
17951220 Den tyske historiker Leopold von Ranke fødes. Han død i 1886.
179621 Hovedstaden i den britiske koloni Upper Canada forlægges fra Newark (det nuværende Niagara-on-the-Lake) til York (det nuværende Toronto), da man vurderer, at risikoen for overfald fra USA som mindre her.
179639 Napoleon Bonaparte vies til Josephine. Snart efter brylluppet tager Napoleon til fronten som øverstbefalende for de franske styrker i Italien. Den 2. december 1804 bliver hun kronet til kejserinde. Da hun ingen arving får, lader Napoleon sig skille fra hende i 1809 for året efter at ægte kejserdatteren Marie-Louise af Østrig.
1796510 Den franske hær under general Napoleon besejrer østrigerne ved Lodi i Italien.
1796514 Den engelske læge Edward Jenner udfører den første vaccination mod kopper. Han anvender materiale fra en let angrebet bondepige. Jenner vil teste den gamle visdom, at en person, som har overlevet en koppeangreb, bliver immun.
179661 Tennessee bliver den 16. stat i USA.
179676 Tsar Nicholas I af Rusland.
17961010 Den danske dronning Juliane Marie er død, 67 år gammel. Hun var Frederik V's anden dronning. Efter kongens død 1766 fik hun en central rolle som deltager i sammensværgelsen mod Struensee, og det var hende, der ved kuppet den 17.1.1772 sikrede sig den sindssyge Christian VII's underskrift. Herefter oprettedes et Gehejmestatsråd, hvor hendesd søn, arveprins Frederik fik forsædet.
17961117 Kejserinde Katharina II af Rusland dør, 67 år gammel. Hun er en hårdhændet hersker, hvilket både bønderne i Rusland mærker samt befolkningen i Tyrkiet og Polen.
179714 Napoleon slår østrigerne i slaget ved Rivoli i Italien.
1797131 Franz Schubert, østrigsk komponist og pianist. I femårsalderen begynder han at få violinundervisning af sin far, og som syvårig bliver han elev hos organisten ved Lichtentals kirke. I oktober 1808 bliver han optaget som elev i den kejserlige klosterskole og dermed kordreng i det kejserlige kor, Wiener Sängerknaben. På skolen bliver han undervist i komposition af bl.a. Antonio Salieri. I løbet af sit korte liv komponerer han ca. 600 lieder, mange baseret på tekster af samtidige forfattere som Goethe, Friedrich Schiller og Heinrich Heine. Derudover skriver han symfonier, kirkelige korværker og klaverværker. Han dør ung, fattig og ukendt den 19. november 1828, kun 31 år gammel.
179721 Den danske stat indfører Toldloven af 1797. Loven er et skridt mod større handelsfrihed.
1797322 Wilhelm I af Preusen, konge af Preussen fra 1861 og fra 1871 tysk kejser; han dør i 1888.
1797516 En flådestyrke under kommando af Steen Andersen Bille besejrer en talmæssig overlegen tripolitansk styrke i søslaget ved Tripoli. Kort efter bliver der indgået en fredstraktat mellem beyen af Tripoli og Danmark.
1797621 Tidligere udenrigsminister A.P. Bernstorff dør i København.
1797725 Den engelske kommandør Horatio Nelson får beskadiget sin højre arm under en batalje ved Tenerife. Den beskadigede arm bliver senere amputeret.
1797827 Henrik Hertz, digter og dramatiker. I 1825 tager han juridisk embedseksamen, året forinden har han vundet universitetets guldmedalje. I 1833 drager han på en stipendierejse til Italien, hvor han møder H.C. Andersen. Hertz' berømteste værker er komedien "Sparekassen" (1836) og den romantiske tragedie "Svend Dyrings Huus" (1837). Han er en nær ven af Johan Ludvig og Johanne Luise Heiberg. Til den store skuespillerinde skaber han roller, som passer til hendes evner og personlighed. Hertz får i 1845 titel af professor. Han er en af de fire digtere, som Rogsdagen tildeler "Digtergager". De andre er H.C. Andersen, Christian Winther og Frederik Paludan-Müller. Han dør den 25. februar 1870, 72 år gammel.
1797830 Mary Shelley, engelsk forfatter. Hun er bedst kendt for sin roman "Frankenstein", der udkommer anonymt i 1818. Hun er gift med digteren Percy Bysshe Shelley. Mary Shelley dør den 1. februar 1851, 53 år gammel.
17971022 Det første faldskærmsudspring gennemføres. Det udføres af André-Jacques Garnerin fra en ballon ca 2 km over Parc Monceau, Paris.
17971022 Andre-Jacques Garnerin foretager det første dokumenterede faldskærmsspring. Det sker fra ca 1.000 meters højde.
17971129 Gaetano Donizetti, italiensk komponist, han skriver 62 operaer og 12 strygekvartetter. Han får sit gennembrud med operaen Anna Bolena i 1830, siden følger Elskovsdrikken, Lucrezia Borgia (1833), Lucia di Lammermoor (1835), Regimentets Datter (1840) og Don Pasquale (1843) m.v. Han dør den 8. april 1848, 50 år gammel.
17971213 Heinrich Heine, tysk digter. Han er født jødisk, men konverterer til kristendommen. Han er en overgangsskikkelse i den tyske litteraturs historie. Med ham når romantikken sit højdepunkt, samtidig med at realismen begynder. Under naziregimet bliver hans bøger brændt, og han bliver diskrediteret som forfatter af populære tyske folkesange, fx teksten til "Die Lorelei". Fra 1831 til sin død den 17. februar 1856 lever han i politisk landflygtighed i Paris.
1798117 Auguste Comte, fransk filosof, kendt for at have defineret begrebet "sociologi". Han dør den 5. september 1857, 59 år gammel.
1798118 Frankrig beslutter, at alle skibe (også neutrale), der bliver opbragt af franske kaperskibe og medfører den mindste smule engelsk gods, skal prisedømmes, så både skib og ladning går tabt.
1798121 Hans Ernst Krøyer, komponist. Han er med til at stifte Studenterforeningen i 1820. Han skriver musik til "Der er et yndigt land" af Adam Oehlenschläger. En tid ernærer han sig som lærer i klaverspil og sang, indtil han i 1844 bliver hofkantor ved Christiansborg Slotskirke. Han dør den 24. marts 1879.
1798211 Franske tropper erobrer Rom og fører pave Pius VI som fange til Frankrig. Kirkestaten omdannes til den romerske republik.
1798329 Den Helvetiske Republik, forløberen for det moderne Schweiz, dannes.
1798426 Eugene Delacroix, fransk kunstner; han dør i 1863.
1798526 England indfører indkomstskat på indkomster over 200 pund.
179864 Niels Laurits Høyen, regnes for at være Danmarks første kunsthistoriker. I 1829 bliver han professor ved Kunstakademiet og den første docent i kunsthistorie ved Københavns Universitet. Han er i en periode direktør for malerisamlingen på Christiansborg. Høyen dør den 29. april 1870, 71 år gammel.
1798622 Ditlev Blunck, maler, født i Münsterdorf, Holsten, uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. I 1827 opnår han akademiets store guldmedalje som den første siden C.W. Eckersberg. Guldmedaljen udløser et legat, som bringer ham til Rom i 1828, hvor han opholder han sig de næste ti år. Ved krigsudbruddet i 1848 deltager Blunck i krigen på slesvig-holstensk side mod nationalstaten. I 1851 slår sig i ned i Hamborg, hvor han dør den 7. januar 1854, 54 år gammel.
1798721 I "slaget ved pyramiderne" slår Napoleon Mamelukkerne, som drives ned mod Nilen, hvor mange drukner.
179881 Den engelske flåde under ledelse af admiral Horatio Nelson slår den franske i Slaget ved Abukir, Nilen. Herved spærres Napoleon og hans tropper inde i Ægypten.
17981013 Herman Wilhelm Bissen, dansk billedhugger. Han er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Hans hovedværker er "Den tapre Landsoldat", der står i Fredericia og er et monument over sejren ved Fredericia den 6. juli 1849. Statuen af Frederik VI, der står i Frederiksberg Have og Istedløven, der står på kirkegården i Flensborg. Bissen dør den 10. marts 1868, 69 år gammel.
1798111 Benjamin Lee Guinness, irsk brygmester. I 1851 bliver han den første borgmester i Dublin. Fra 865-68 er han Dublins MP for de konservative. Efter faderens død i 1855 overtager han familieforetagendet. Han adles i 1867 og dør året efter.
17981125 Kong Stanislav Poniatowski af Polen, den sidste polske konge, er død, han blev 63 år gammel.
1798124 Den italiensk læge og fysiker, Luigi Galvani, som fastslog eksistensen af bioelektriske kræfter i levende væv og opfinder "galvanisøjlen", dør.
179919 Indkomstskat inføres i England for at finansiere Napoleonskrigene.
1799224 Den tyske fysiker Georg Christoph Lichtenberg er død, 56 år gammel. Han arbejdede med geofysik, meteorologi, kemi, astronomi og matematik ved Universitetet i Göttingen, og han opdagede princippet for xeroxkopiering. Han er også en satirisk skribent, kendt for sine aforismer.
179938 Rasmus Sørensen, dansk politiker, skolelærer og lægprædikant. Han er en af hovedmændene i den religiøse vækkelsesbevægelses opgør med statskirken i 1830-erne og 1840-erne. Desuden er han fra begyndelsen af 1840-erne en del af bevægelsen, som arbejder for at forbedre retsforholdene for bønderne. Han er medlem af folketinget fra 1849-1852, men da det ikke lykkes ham at opnå den store indflydelse, udvandrer han i 1852 til Wisconsin, hvor flere af hans børn er bosat. Han besøger Danmark flere gange, sidste under optaken til krigen i 1864, hvor han samler underskrifter på en appel til kongen om at ophæve Novemberforfatningen. Han dør den 23. maj 1865, 66 år gammel.
1799312 Østrig erklærer krig mod Frankrig.
1799520 Honore de Balzac, fransk forfatter fødes i Tours. Han tager til Paris, hvor han i en periode arbejder som kontorist for en sagfører. Mellem 1820 og 1824 skriver han et antal romaner under forskellige pseudonymer. Som 30-årig og stærkt forgældet efter et trykkerieventyr, kaster han sig ud i skriveriet og begynder at udgive under sit eget navn. Og i løbet af de næste 20 år skriver han omkring 90 romaner og noveller, iblandt dem mange mesterværker som 'Le Pere Goriot', 'Les Illusions perdues', 'Les Paysans' og 'Eugenie Grandet'. Mange af værkerne udgives under navnet 'La Comédie humaine', formentlig inspireret af Dantes 'Den guddommelige komedie'. Han dør i 1850, et par måneder efter, at han har giftet han sig med sin elskerinde gennem 18 år, den polske grevinde Evelina Hanska.
179966 Aleksandr Sergejevitj Pusjkin, Ruslands nationaldigter. Helt op i moderne tid er han det lysende forbillede for russisk poesi, drama og prosa. Pusjkin er af adelig herkomst og får en klassisk uddannelse på gymnasiet i Tsarskoje Selo (som fra 1937-1992 bærer navnet Pusjkin). I 1820 udgiver han sit første større værk, Ruslan og Ljudmila, men bliver samme år han forvist til de sydlige provinser pga. sine kritiske udfald mod kejserstyret. Under ophold på familiegodset Mikhajlovskoje fordyber han sig i Shakespeare, hvilket sætter sig spor i hans dramatiske hovedværk Boris Godunov (1825) om magtkampene i 1500-tallets Rusland. Hans store versroman Jevgenij Onegin udkommer i 1833. Pusjkin dør den 10.2.1837 efter en duel med en af sin smukke hustrus beundrere. Flere af hans værker bliver siden formidlet af musikken: især gennem Glinkas operaversion af Ruslan og Ljudmila (1842), Musorgskijs af Boris Godunov (1868), Tjajkovskijs operaer Jevgenij Onegin (1879) og Spader dame (1890) samt Rimskij-Korsakovs pastichen Mozart og Salieri (1898).
179974 Oscar I af Sverige, søn af Karl XIV Johan, han er konge af Sverige og Norge fra 1844 til 1859. Han dør den 8. juli 1859, 60 år gammel. Han bliver efterfulgt af sin søn Karl XV.
1799724 Napoleon slår tyrkerne ved Aboukir.
1799725 Fransk-Ægyptiske tropper under Napoleon slår tyrkerne ved Abukir.
1799728 Det pædagogiske Seminarium oprettes - men nedlægges igen allerede i 1810.
1799926 Der udstedes en forordning, som "forklarer og bestemmer trykkefrihedens grænser".
1799927 Trykkefriheden i Danmark-Norge bliver indskrænket med Trykkefrihedsforordningen af 1799; kritiske forfattere som P.A. Heiberg og Malthe Conrad Bruun landsforvises.
1799107 Da "Lutine" synker ud for den hollandske kyst, lykkes det at redde skibsklokken. Klokken, "the Lutine Bell" som befinder sig i Lloyds i London, tages i brug, hver gang der indtræder en maritim katastrofe.
1799119 Med et statskup indfører Napoleon Bonaparte "Konsulatet" med sig selv som førstekonsul, fra 1802 på livstid. Forvaltningen bliver centraliseret, og et mindre diktatur er de facto indført.
17991210 Som det første land indfører Frankrig metersystemet.
17991210 Frankrig indfører metersystemet som deres officielle måleenhed. Ludvig XVI havde beordret en gruppe videnskabsmænd til at udvikle et nyt målesystem. I det nye system definerer grader vinkler, meter definerer længder, gram definerer vægt og liter definerer rum. En af fordelene ved det nye system er, at man kan skalere op og ned ved at flytte kommaet tre decimaler til højre eller venstre.
17991214 George Washington, USA's første præsident fra 1789-1797, dør 77 år gammel.