Til Rejseholdets forsideTil forsiden

Oldtiden
Grækenland
Romertiden
Vikingetiden
Middelalderen

16. århundrede:

1500-1549
1550-1599

17. århundrede:

1600-1649
1650-1699

18. århundrede:

1700-1749
1750-1799

19. århundrede:

1800-1849
1850-1899

20. århundrede:

1900-1913
1914-1918
1919-1938
1939-1945
1946-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999

21. århundrede:

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

 

Børskrakket i 1929
1750-1799

  År   Md Dag Begivenhed
1750316 Caroline Lucretia Herschel, tyskfødt astronom, som er kendt for sit samarbejde med broderen William Herschel. Hun udfører mange af hans beregninger men er også selv aktiv forsker; hun dør i 1848.
1750728 Komponisten Johann Sebastian Bach dør, 65 år gammel.
1750818 Antonio Salieri, italienskfødt komponist. Han skriver mere end 40 operaer og talrige symfonier og orkesterværker. Efter Mozarts død opstår rygter om, at Salieri skulle være skyld deri. Den påstand er aldrig bevist. Salieri dør i 1825 i Wien.
1751316 James Madison, USA's 4. Præsident; han dør i 1836.
175164 John Scott, sagfører & politiker, medlem af over- og underhuset, flere gange minister; han dør i 1838.
175211 England overgår til den gregorianske kalender.
1752211 Benjamin FranklinPennsylvania Hospital i Philadelphia, det første hospital for psykisk syge i USA, åbner. Drivkraften bag projektet var Benjamin Franklin. Patienter tilbydes lettere arbejde som terapi.
1752323 Canadas første avis, the Halifax Gazette, begynder at udkomme.
1752615 Benjamin FranklinBenjamin Franklin gennemfører sit kendte eksperiment, hvor han opsender en drage med en nøgle fastgjort og beviser, at lyn er en elektrisk udladning.
175277 Joseph Marie Jacquard, fransk silkevæver, opfinder af den programmerbare Jacquard-væv, som er styret af hulkort. Hulkortet udvikles yderligere af Hollerith i forbindelse med folketællinger i USA i 1890; han dør i 1834.
175287 En plakat bestemmer, at folk, der undlader at aflevere danefæ, skal idømmes en "tilbørlig straf".
175293 Storbritannien går over til den gregorianske kalender, hvilket gør dagen i dag til den 14. september.
1752914 Storbritannien indfører den gregorianske kalender - 52 år efter, at det er sket i Danmark.
175344 British Museum grundlægges efter en parlamentsbeslutning.
1753629 Der indføres et "generallotteri", som afløser forskellige, tidligere lotterier. Indtægterne går til Det kongelige Opfostringshus.
17531010 Hasardspil - såvel offentligt som privat - forbydes ved en forordning.
1754128 Den dansk/norske forfatter Ludvig Holberg dør, 69 år gammel. Han er især kendt sone komedier, hvori han udstiller tidens tåbeligheder og almindelige menneskelige svagheder.
1754331 På Charlottenborg ved Kongens Nytorv åbner "Det kongelige Skildre-, Bildhugger- og bygningsakademi" - i dag benævnt Kunstakademiet.
175443 Det besluttes at overlade Asiatiske Kompagni æren (og udgiften) i forbindelse med opstilling af en rytterstatue af Frederik V på Amalienborg. Statuen afsløres i august 1771.
1754821 William Murdock, skotsk opfinder. I en periode arbejder han sammen med James Watt. Han arbejder især med indførelse af gadebelysning ved hjælp af gas. Murdock dør i 1839.
175499 William Bligh, engelsk kaptajn på Bounty. Han deltager i Cook's anden jordomrejse. I 1787 får han kommando på Bounty. Hans folk rejser sig i historiens mest kendte mytteri. Bligh overlever og bliver guvernør på New South Wales
17541122 Barselkvinders introduktion i kirken gøres frivillig.
1755111 Jordskælv lægger 2/3 af Lissabon i ruiner. 60.000 menes at omkomme ved katastrofen.
1755112 Marie Antoinette, født i Wien som datter af kejserparret Frans og Maria Theresa; i 1770 vies hun til den franske kronprins, 4 år senere kong Louis XVI; familien arresteres i 1792 og dør på skafottet i 1793.
175612 Robert Clive, "Clive of India" indtager Calcutta, som var indtaget af Nawab af Bengalen. Af 146 engelske fanger overlever kun 23.
1756127 27. januar 1756 Wolfgang Amadeus MozartWolfgang Amadeus Mozart fødes i Salzburg, Østrig som søn af Leopold Mozart og Anna Maria Mozart. Faderen er musiker i ærkebiskop Leopold Anton von Firmians orkester. Mozart er et musikalsk vidunderbarn og foretager sin første professionelle turne gennem Europa, da han er seks år gammel. Han spiller på Schönbrunn for kejserfamilien, og en måned senere spiller han på Versailles for Louis XV og hans familie, som inviterer familien Mozart til at blive boende på slottet i to uger. Herfra går turen over Kanalen til London, hvor Mozart og hans søster spiller for kong George III og dronning Sophia Charlotte. På tilbagevejen opføres en af Mozarts symfonier (K. 22) i Amsterdam. Familien giver også forestillinger i Schweiz og tilbringer næsten en måned i München, hvor de flere gange spiller for kejser Maximilian III Joseph. Og efter en turné på 3½ år vender familien tilbage til Salzburg. Efterfølgende er den unge Mozart og faderen på tre turnéer i Italien. Efter nogle år i Salzburg som koncertmester for ærkebiskoppen, tager han til Wien, hvor han i 1787 bliver hofkomponist ved kejser Joseph II's hof. I 1782 ægter Mozart Constanze Weber i St Stephansdom i Wien. I 1787 får Mozart en elev: den 16-årige Ludwig van Beethoven, som er rejst fra Bonn for at få undervisning. Beethoven rejser tilbage efter to uger. Mozart er en fabelagtig komponist, som behersker alle musikkens genrer. Hans operaer "Figaros bryllup", "Don Juan", "Bortførelsen fra seraillet", "Cosi fan tutte" og "Tryllefløjten" er alle mesterværker. men han behersker også kunsten at skrive symfonier og koncerter. Da han får en bestilling på et dødsmesse til grev Walsegg, får han fornemmelsen af at skulle skrive sit eget requiem, og han dør, før den er færdig. Mozart dør den 5. december 1791. Den følgende dag begraves den formentlig største musiker, som verden har set, i en fællesgrav på St Marx kirkegården.
175686 Fødselsstiftelsen i København oprettes iflg. fundatsen for Frederiks Hospital.
1756829 Uden krigserklæring er den preussiske hær rykket ind i Schlesien og kong Frederik den 2. indleder hermed Den preusiske Syvårskrig.
1756921 John McAdam, skotsk ingeniør, som opfinder asfaltering (macadamisering). Han dør i 1836.
175756 Den preussiske hær under ledelse af Frederik II besejrer den østrigske hær udenfor Prag.
1757618 I den preussiske syvårskrig lider kong Frederik II og hans hær et stort nederlag mod den tyske kejsers hær ved Kollin i Tjekkoslovakiet. Af den preussiske hærs 33.000 soldater falder 13.000.
1757623 Under ledelse af general Robert Clive besejrer briterne de indiske styrker i slaget ved Plassey.
175796 Marquis de Lafayette, fransk statsmand og soldat. Under den amerikanske frihedskrig kæmper han sammen med kolonisterne. Den 11. juli 1789 præsenterer han sin "menneskerettighedserklæring" for den franske nationalforsamling.
17571017 Den franske fysiker René Antoine de Réaumur dør, 74 år gammel.
1757111 Antonio Canova, italiensk billedhugger.
17571128 William Blake, engelsk poet.
1758428 James Monroe (med Munroe-doktrinen), 5. amerikanske præsident. Som udenrigsminister formulerer han Monroe-doktrinen: "Amerika for amerikanerne". Han dør i 1831.
1758929 Horatio Nelson, engelsk admiral. Efter mange sejre dør han ved Trafalgar. Alligevel vinder den undertallige engelske flåde over den fransk-spanske flåde. Han ligger begravet i krypten til St Paul's Cathedral.
17581016 Noah Webster, amerikanske leksikograf, som udgiver det første amerikanske dictionary, "An American Dictionary of the English Language", kendt som "Webster's dictionary". Han dør i 1843.
1758115 Hans Egede, præst, biskop over Grønland, missionær og opdagelsesrejsende, dør i København, 72 år gammel. Han benævnes ofte "Grønlands apostel".
17581125 Engelske tropper erobrer Senegal.
17581215 Et kongeligt reskript fastslår, at svenskere ikke må fiske ved Skagen.
17581225 Halleys komet bliver (gen)opdaget af den tyske amatørastronom (og landmand) Johann Georg Palitzsch.
1759115 British Museum i London åbnes for publikum.
1759116 British Museum i London åbner.
1759125 Robert Burns, Skotlands nationaldigter. Hans fødselsdag fejres som 'Burns Night' af skotter over hele verden. Han dør i 1796.
1759313 27. registrerede passage af Halley's komet.
1759414 Komponisten George Frederick Händel George Frederick Händel, engelsk (tyskfødt) komponist dør, 74 år gammel. Händel er født i Halle i 1685. Som 17-årig bliver han indskrevet ved byens netop grundlagte universitet, sandsynligvis med jura som fag, men samme år afbryder han sine studier for at tiltræde sit første embede som organist ved domkirken i Halle. I 1703 drager Händel til Hamburg, hvor han bliver ansat som violinist og cembalist ved Hamburgoperaen. Interessen for operaen fører Händel til genrens hjemland, Italien, hvor han opholder sig fra 1706-1710 og lærer den italienske opera seria at kende indefra. I 1710 får han ansættelse som kapelmester hos kurfyrsten af Hannover, men allerede året efter tager han til London, hvor han hurtigt bliver centralt placeret i det engelske musikliv. I de følgende mere end tyve år komponerer han med skiftende succes mindst en italiensk opera om året. I 1741 skriver han sit sidste værk for scenen, hvorefter han koncentrerer sig om det engelske oratorium. I kraft af deres engelske tekster og velkendte gammeltestamentlige beretninger har disse oratorier en stærk appel til det engelske publikum. Händels første engelske oratorium, Esther, bliver privat opført i 1720 og gentaget på King's Theatre i 1732. Ved denne lejlighed griber biskoppen af London ind og forhindrer scenisk opførelse med kostumer og dekorationer under henvisning til emnets ophøjede karakter. Herved skabes traditionen for opførelser af Händels oratorier, ikke som teatermusik og ikke som kirkemusik, men som koncertsalsmusik. Han når et højdepunkt omkring 1740 med oratorierne Saul, Israel i Egypten og Messias, sidstnævnte skrevet på mindre end en måned og opført i Dublin i 1742 til fordel for tre velgørende institutioner. De følgende ti år følger en række oratorier, som cementerer Händels position som hele Europas førende komponist. De betydeligste værker er Judas Maccabæus, Susanna, Salomon og Jephta. I slutningen af 1740'erne begynder Händels syn at svigte, og efter opførelsen i 1752 af Jephta kommer der ikke flere større værker fra hans hånd. Han bliver begravet i Westminster Abbey.
1759427 Mary Godwin/Shelly, forfatter til 'Frankenstein'; hun dør i 1797.
1759528 William Pitt, engelsk politiker; han dør i 1806.
1759723 Russerne under Saltikov slår prøjserne ved Kay i Østtyskland i 7-års krigen. 6.000 prøjsere omkommer.
1759812 Russerne under general Soltikov og østrigerne under general Landon slår 40.000 preussere under Frederick den Store i slaget ved Kunersdorf i syvårskrigen.
1759913 Englænderne under ledelse af general Wolfe slår Montcalms franske tropper i "slaget ved Quebec". Wolfe dør under slaget, mens Montcalm bliver såret og dør den følgende dag.
1759918 Franskmændene overgiver Quebec til briterne.
17591026 Georges Jacques Danton, fransk sagfører. Da revolutionen kommer i 1789, går han ind i lokalpolitik med stor entusiasme. Imidlertid bliver han offer for intriger og korruption, og i 1794 indklager Robespierre ham for Revolutions Tribunalet, som dødsdømmer ham, og han henrettes på guillotinen den 5. april samme år.
17591110 Friederich SchillerFriederich Schiller (Johann Christoph Friederich von Schiller), tysk digter og en af den moderne tyske litteraturs grundlæggere, fødes i Marbach, Tyskland. Han er både en stor lyriker, dramatiker og historiker. Ved hæren bliver han uddannet som kirurg. I den periode skriver han sine "sturm und drang" værker. Han første store success er "Røverne" med sin store revolutionære appel. Hans "Ode til glæden" sættes i musik af Beethoven i hans 9. symfoni. Schiller bliver professor i historie ved Jena i 1788. Schiller er en mester i dramakonstruktion og udformning af karakter protrætter, og hans spil bliver næsten alle tyske klassikere: 'Wallenstein', 'Maria Stuart' og 'Wilhelm Tell'. Han dør i 1805.
1759122 Christianskirken i København, tegnet af Eigtved, indvies.
1760914 Maria Luigi Cherubini, italiensk komponist; han dør i 1842.
1760109 Under den preussiske syvårskrig besætter russerne Berlin, men de trækker sig tilbage igen efter nogle få dage.
17601021 Bølgen af Katsushka HokusaiKatsushka Hokusai, japansk maler og træskærer. Fra 1796 til 1802 laver han et stort antal bogillustrationer og farvetryk, måske så mange som 30.000. Han får sin inspiration fra de gamle japanske traditioner og legender samt japanernes hverdagsliv. Han er næsten mere populær i Europa end i sit hjemland. Han dør i 1849.
17601025 Kong George II dør pludseligt i London.
1761922 George III krones som konge af England.
1761121 Madam Marie Tussaud (Grosholz),schweizisk født, fransk voksmodellør. Under den franske revolution laver hun dødsmasker af de afhuggede berømtheders hoveder. I 1800 rejser hun rundt i England med sine voksfigurer, og hun laver en permanent udstilling i London.
1761127 Marie Tussaud, schweiziskfødt skaber af Madame Tussaud's Voksmuseum. Hun dør i 1850.
176278 Den halvgale russiske tsar Peter III styrtes ved et kup. Hans hustru Katarina II overtager magten.
176279 Den russiske kejser Peter III, som også er hertug af Holsten-Gottorp, bliver væltet og arresteret af sin gemalinde, Katarina II. Peter havde blot siddet ved magten i seks måneder.
1762717 Tsar Peter III af Rusland myrdes. Han efterfølges af sin enke Katharine II, som formentlig selv står bag mordet.
1762812 George IV, konge af England (1820-30).
17621013 "Skriverjomfruen" Charlotte Dorothea Biehl debuterer som oversætter med "Landsbypoeten" af P.N. Destouches.
1762111 Spencer PercevalSpencer Perceval, engelsk premierminister 1809-12. Hans liv ender med, at han bliver skudt i lobbyen til "the House of Commons" af en købmand, som mener, at Perceval er skyld i hans forretningsmæssige problemer.
1763126 Jean Baptiste Bernadotte, konge af Sverige-Norge. Han dør i 1844.
1763210 Ved fredsslutning i Paris afstår Frankrig Canada til Storbritannien.
1763623 Josephine de Beauharnais, Martinique (bliver Napoleons hustru); hun dør i 1814.
176379 En forordning om befordringsvæsenet påbyder, at der skal indrettes postgårde i købstæderne langs hovedpostruterne.
1763717 John Jacob Astor. Udvandrer som 21-årig fra Tyskland til USA, hvor han snart kaster sig over handel med pelsværk. Senere opkøber han en meget stor del af bydelen Manhattan. Ved sin dør i 1948 menes han at være verdens rigeste mand.
17631014 Mænd, der tilstår at være fædre til uægte børn, kan nu pålægges at betale underholdsbidrag.
176411 Wolfgang Amadeus Mozart spiller for den kongelige familie i Versailles. Han får oven i købet lov til at stå bag dronningen under middagen. Mozart er kun 8 år gammel.
1764215 Jens Baggesen, digter ("Labyrinten"); han dør i 1826.
176463 Hans Adolf Brorson, præst og salmedigter, dør 69 år gammel. Hans salmedigtning var med til at holde modet oppe hos de dansksindede i Sønderjylland i de svære år fra nederlaget til tyskerne i 1864 til afstemningen i 1920.
176488 Arkitekten Harsdorff, der bl.a. tegnede Det kongelige Teater og Fredensborg Slot, udnævnes til Kgl. Bygningsinspektør.
17641126 Jesuiterordenen forbydes i Frankrig.
1765821 Kong William IV, engelsk konge 1830-37. Fra 1791-1811 lever han i et uægteskabeligt forhold til en skuespillerinde, som velsigner ham med 10 børn. Ved sin død efterlader han dog ingen legitime børn.
17651114 Robert FultonRobert Fulton, amerikansk ingeniør, som udvikler det første kommercielle dampskib. Han flytter til London, hvor det ikke lykkes ham at afsætte sine projekter til den engelske marine. Han fortsætter til Frankrig, hvor han begynder at udvikle en ubåd. I 1800 bygger han "Nautilus", som ved testen er neddykket i 17 minutter på 8 meters vanddybde. Fulton dør i 1815.
176611 James Stuart, kaldet "the Old Pretender", som 2 gange uden held forsøgte at invadere Skotland for at vinde den britiske trone, dør i Rom.
1766114 Frederik V dør 42 år gammel på Christiansborg Slot.
1766217 Thomas Malthus, engelsk økonom.
176696 John Dalton, engelsk kemiker, som fremkommer med den første anvendelige atomteori. Han bliver ansat som lærer som 12-årig og forbliver hele livet i lærergerningen; han dør i 1844.
1766118 Christian VIIChristian VII bliver gift med Caroline Mathilde.
1766125 James Christie afholder sin første auktion i London.
1767315 Andrew Jackson, USA's 2. præsident.
176768 Offentligt skriftemål afskaffes.
1767622 Karl Von Humboldt, tysk opdagelsesrejsende.
176776 John Quincy Adams, USA's sjette præsident (1825-1829); han dør i 1848.
1767711 John Quincy Adams, amerikansk præsident 1825-29; den første præsident, som er søn af en præsident; han dør i 1848.
17671122 Andreas Hofer, den østrigske frihedskæmper. Han henrettes af franske besættelsestropper i 1810.
1768 Frederik VIFrederik VI, søn af Christian VII og Caroline Mathilde af Storbritannien fødes den 28. januar 1768 på Christiansborg. Han er konge af Danmark fra 1808-1839 og af Norge fra 1808-1814. Valgsprog: "Gud og den retfærdige Sag.. Den 31 juli 1790 gifter kronprins Frederik sig på Gottorp Slot Marie Sofie Frederikke af Hessen-Kassel. datter af landsgreve Karl af Hessen og Christian VII´s søster Louise. De får otte børn, hvoraf de seks dør som spæde/små. Ingen drengebørn lever. For at færdiggøre dette tema har Frederik VI's den sidste officielle kongelige elskerinde i Danmark, Bente Rafsted. Hun tildeles navnet fru Frederikke Dannemand, samtidig med at hun i 1829 får rang af oberstinde. Deres forhold, som mere eller mindre accepteres af dronningen, varer gennem mere end 30 år.

Pga faderens tilstand er han i realiteten regent fra 1784. I 1790 gifter han sig med Marie af Hessen-Kassel, med hvem han får to døtre. Han har en trist barndom. Efter at moderen, dronning Caroline Mathilde bliver forvist til Tyskland og hendes elsker, Struensee arresteret i 1772, står den 4-årige Frederik tilbage med en sindssyg far, der er ude af stand til at tage sig af ham. Efter et kup bliver han i 1784 optaget i statsrådet, hvorved han bliver kronprinsregent for sin sindssyge far indtil 1808. Som fungerende regent iværksætter han på opfordring af A. P. Bernstorff, juristen Christian Colbjørnsen og brødrene Christian og Ludvig Reventlow landboreformer, der fører frem til bondens frigørelse af stavnsbåndet og overgang til selveje. Og den 20. juni 1788 ophæves. For 14-36 årige mænd, der endnu ikke har været soldater, først med virkning fra år 1800. Bønderne er nu frie borgere, der kan rejse, hvorhen de vil.

For ikke at blive inddraget i den fransk-britiske storkonflikt, slutter Danmark sig i år 1800 til det svensk-russisk-preussiske neutralitetsforbund. Da den danske regering nægter at træde ud af forbundet, angriber englænderne under ledelse af viceadmiral Nelson i 1801 den danske flåde på Reden ud for København. Under svære tab får Nelson tilintetgjort en stor del af de danske skibe. Men da en betænkelig admiral Parker giver Nelson signal til at indstille kampen, sætter han som bekendt kikkerten for det blinde øje og fortsætter. Nelson sender en forhandler i land med et brev til kronprins Frederik. Under trusler om at brænde de erobrede danske skibe med mandskabet om bord, giver kronprinsen efter de britiske krav og indstiller skydningen. Det er ved den lejlighed, at den unge danske søhelt, Peter Willemoes udmærker sig.

I 1804 bliver Napoleon kejser af Frankrig, og i de følgende år erobrer han størsteparten af det europæiske fastland. Tilbage er stort set kun Storbritannien og Rusland. I 1807 allierede Rusland sig med Frankrig. England forlanger, at Danmark enten allierer sig med Storbritannien eller udleverer den danske flåde. Svaret er et klart nej, og den engelske flåde går til angreb på København. Efter tre døgns bombardement kapitulerer hovedstaden, og ved den lejlighed mister Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke) sit spir. Man tvinges og til at gå ind på kravet om udlevering af flåden til englænderne. Dette medfører, at kronprins Frederik knap to måneder senere indgår et forbund med Frankrig, et forbund, der skulle vise sig skæbnesvangert for Danmark.

Efter faderen Christian VII's død i 1808 er Frederik VI både konge af navn og af gavn. Efter tronbestigelsen sætter han i realiteten statsrådet ud af kraft, og i tiden frem til 1814 bliver der ikke afholdt statsrådsmøder. Kongen regerer ved hjælp af et kabinet, men specielt under indflydelse af generaladjudantstaben, der under krigen holdt kongen fast i det skadelige forbund med Napoleon.

Da Napoleon i 1812 angriber Rusland, allierede russerne sig med Storbritannien. Sverige går også med, da de får løfte om Norge som erstatning for Finland, som russerne tog i 1809. Rusland forsøger også at få Danmark med i alliancen, men Danmark siger nej, da russerne står fast på, at Danmark skal afgive Norge til Sverige. Efterhånden står Frederik VI tilbage som Napoleons sidste forbundsfælle. Efter Napoleons afgørende nederlag, må Danmark den 15. januar 1814 underskrive en traktat med Storbritannien og Sverige, hvorefter vi afstår Norge til Sverige - efter 444 år under den danske krone.

Som så mange andre monarker og fyrster i Europa deltager Frederik VI i Wienerkongressen 1814-1815. Og han falder pladask for den smukke 18-årige pige Karoline Seuffert med de smukke, brune øjne, og kongen indlogerer hende på et palæ i byen. Han skænker hende rige gaver og inviterer hende med til kostumefester ved hoffet. Denne kongelige betagelse kommer til at koste Danmark en livslang pension på 2000 gylden, som hvert år udbetales af statskassen. Karoline viser sig at have et godt helbred, hun overlever 4 danske konger og dør først som 96 årig.

Kongen må nødtvungent giver efter stadig voksende krav fra befolkningen om demokratisering. Der oprettes 4 Stænderforsamlinger (kongen sørger for, at de kun bliver rådgivende): i Roskilde for øerne, i Viborg for Jylland, i Slesvig for Hertugdømmet Slesvig og i Itzehoe for Hertugdømmet Holsten. Island og Færøerne får 3 pladser i Øernes Stænderforsamling. Universitet og gejstligheden bliver også repræsenteret. Stænder skal kun samles hvert andet år. Det var så som så med demokratiet, idet kun ca én af hver 40 indbyggere har valgret, afhængig af indkomst- og formueforhold. Og "selvfølgelig" kun mænd. Valgretsalderen er 25 år.

I 1837 iværksættes en landsindsamling for at skaffe penge til byggeriet af et museum i København, som skal rummes Thorvaldsen samlinger af egen og andres kunst I september 1838 kommer Thorvaldsen tilbage til København efter mere end 40 år i Rom. Samme år giver Frederik VI grunden, hvorpå museet kom til at ligge - lige ved siden af Christiansborg. Bbyen København giver store summer til museumsbyggeriet, der tegnes af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll. Den 18. september 1848 åbnes Thorvaldsens Museum, Danmarks første museumsbygning.

Frederik VI dør den 3. december 1839 på Amalienborg Slot og gravsættes i Frederik V´s kapel i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af Christian VIII.

176817 Joseph Bonaparte, Napoleons ældste broder, som bliver konge af Neapel i 1806 og konge af Spanien to år senere.
1768128 Frederik VIFrederik VI, søn af Christian VII og Caroline Mathilde af Storbritannien, konge af Danmark 1808-39 og af Norge 1808-14. Pga faderens tilstand er han i realiteten regent fra 1784. I 1790 gifter han sig med Marie af Hessen-Kassel, med hvem han får to døtre. Han har en trist barndom. Efter at moderen, dronning Caroline Mathilde og hendes elsker, Struensee bliver arresteret i 1772, står den 4-årige Frederik tilbage med en sindssyg far, der er ude af stand til at tage sig af ham.

Efter et kup bliver han i 1784 optaget i statsrådet, og han bliver kronprinsregent. I 1788 ophæver statsrådet stavnsbåndet, og bønderne bliver frie borgere, der kan rejse, hvorhen de vil. Bag stavnsbåndets ophævelse står foruden kronprinsen godsejerne Christian og Ludvig Reventlow, juristen Christian Colbjørnsen og godsejer A.P. Bernstorff. For ikke at blive inddraget i den fransk-britiske storkonflikt, slutter Danmark sig i år 1800 til det svensk-russisk-preussiske neutralitetsforbund. Da den danske regering nægter at træde ud af forbundet, angriber englænderne under ledelse af viceadmiral Nelson i 1801 den danske flåde på Reden ud for København. Under svære tab får Nelson tilintetgjort en stor del af de danske skibe. Men da en betænkelig admiral Parker giver Nelson signal til at indstille kampen, sætter han som bekendt kikkerten for det blinde øje og fortsætter. Nelson sender en forhandler i land med et brev til kronprins Frederik. Under trusler om at brænde de erobrede danske skibe med mandskabet om bord, giver kronprinsen efter de britiske krav og indstiller skydningen. Det var ved den lejlighed, at den unge danske søhelt, Peter Willemoes udmærker sig.

I 1804 bliver Napoleon kejser af Frankrig, og i de følgende år erobrer han størsteparten af det europæiske fastland. Tilbage er stort set kun Storbritannien og Rusland. I 1807 allierede Rusland sig med Frankrig. England forlanger, at Danmark enten allierer sig med Storbritannien eller udleverer den danske flåde. Svaret er et klart nej, og den engelske flåde går til angreb på København. Efter tre døgns bombardement kapitulerer hovedstaden, og man må gå ind på kravet om udlevering af flåden til englænderne. Dette medfører, at kronprins Frederik knap to måneder senere indgår et forbund med Frankrig - et forbund, der i 1813 fører til statens bankerot og i 1814 til tabet af Norge.

Da Napoleon i 1812 angriber Rusland, allierede russerne sig med bl.a. Storbritannien og Sverige. Svenskerne bliver til gengæld lovet Norge som erstatning for Finland, som russerne erobrede i 1809. Rusland forsøger at få Danmark med i alliancen, men da russerne står fast på, at Danmark skal afgive Norge til Sverige, siger den danske regering nej, og efterhånden står Frederik VI tilbage som Napoleons sidste forbundsfælle. Efter Napoleons nederlag, må Danmark den 15. januar 1814 underskrive en traktat med Storbritannien og Sverige, hvorefter vi afstår Norge til Sverige - efter 444 år under den danske krone.

Frederik VI dør i januar 1840 og begraves i Roskilde domkirke.

1768525 Opdagelsesrejsende kaptajn Cook sætter sejl til sin første rejse.
1768727 Charlotte Corday; den 13. juli 1793 myrder hun den revolutionære Jean-Paul Marat, mens han er i bad; 4 dage senere dødsdømmes hun og henrettes.
1769110 Michel Ney, fransk soldat. Leder af "den gamle garde" ved Waterloo og Napoleons mest berømte marskal.
1769429 Hertugen af Wellington - Napoleons besejrer ved Waterloo, senere engelsk premierminister; han dør i 1852.
176951 Arthur Wellesley, The Duke of Wellington.
176956 En forordning kræver for første gang hoverireglementer, som angiver, hvor meget hovarbejde fæsterne skal yde for godsejeren.
1769815 Den første danske folketælling gennemføres.
1769815 Napoleon Bonaparte fødes på Korsika; kejser 1804-13, 1814-15; han dør i 1821 på St Helena.
1769914 Baron von Humboldt, tysk botaniker og opdagelsesrejsende, som især udforsker områder langs Orinoco og Amazon floden og bringer mange hidtil ukendte planter og træer med tilbage til Europa. von Humboldt dør i 1859.
1769107 Den engelske opdagelsesrejsende Captain Cook opdager New Zealand.
17691024 Jacques Laffitte, fransk bankmand og politiker. Under revolutionen er hans hjem bevægelsens hovedkvarter. Han udnævnes til direktør for Bank of France i 1809, og fra 1814-19 er han bestyrelsesformand i banken. Efter at han må forlade banken pga sin stærke støtte til det konstitutionelle monarki går han ind i politik.Han dør i 1844.
177035 I Boston tørner britiske tropper sammen med dele af befolkningen, den senere benævnte "Boston massakre", som er med til at fremkalde den amerikanske uafhængighedskrig.
177047 William Wordsworth, engelsk poet; han dør i 1850.
177049 Den engelske opdagelsesrejsende Captain Cook ankommer til Botany Bay, Australien.
1770411 George Canning, engelsk premierminister; han dør i 1827.
1770420 Den engelske opdagelsesrejsende kaptajn Cook når New South Wales, Australien.
1770430 David Thompson, engelsk opdagelsesrejsende. Canadas første og sikkert største geograf. Han arbejdede mere end 28 år i pelshandelen og rejste mere 90.000 kilometer; han døde i 1857.
1770516 Kronprinsen af Frankrig og Marie Antoinette, prinsesse af Østrig vies.
1770827 George Wilhelm Friederich HegelGeorge Wilhelm Friederich Hegel, tysk filosof, hvis tænkning får stor indflydelse på både eksistentialismen og marxismen. Hegel er født i Stuttgart og studerer teologi ved Tübingen. Her møder han filosoffen Schelling, som får stor betydning for hans udvikling. Det samme gør den franske revolution, som han oplever som tilskuer. En anden revolution, som kommer til at påvirke hans tænkning, er den industrielle revolution. Fra 1793 begynder Hegel at udvikle sit eget filosofiske system. Hans hovedværk "Phänomenologie des Geistes" bliver til i 1806-1807. I 1807-1808 er Hegel redaktør af "Bamberger Zeitung", og 1808-1816 er han rektor på et gymnasium i Nürnberg. Derefter bliver professor i filosofi i Heidelberg i 1816 og og derefter i Berlin i 1818, hvor han virker til sin død. I denne periode publicerer han sit endelige filosofiske system "Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften" i 1817 og "Philosophie des Rechts" i 1821. Hegel dør i 1831.

Sartre viderefører Hegels tanker i sin "Critique de la Raison Dialectique". Også vores egen Søren Kierkegaard er meget påvirket af Hegel. Karl Marx afviser på den ene side Hegels abstrakte tænkning, men påvirkes på den anden side af Hegels metode ("dialektikken") og af Hegels forsøg på at finde frem til en helhedsforståelse af tilværelsen.

1770914 Der indføres trykkefrihed i Danmark.
17701026 En ny helligdagsforordning fjerner en lang række helligdage, bl.a. 3. juledag og Helligtrekonger.
17701028 Tredje påskedag, pinsedag og juledag bliver afskaffet som helligdage.
1770119 Byggeriet af Frederikskirken i København standses. Kirken henligger i mange år som en malerisk ruin.
17701114 Den skotske opdagelsesrejsende James Bruce opdager Den Blå Nil, som på det tidspunkt anses for Nilens vigtigste kilde.
17701119 Bertel ThorvaldsenBertel Thorvaldsen blev født den 19. november 1770 i København. Han begynder på Kunstakademiets 1. frihåndsskole allerede som 11-årig. I 1789 modtager han Den lille Sølvsmed, i 1791 Den store Sølvmedalje og i 1793 Den store Guldmedalje. I 1796 modtager han Kunstakademiets store rejsestipendium og forlader Danmark på fregatten Thetis for at rejse til Rom, hvor han tilbringer de følgende 40 år. Han ankommer til Rom den 8. marts 1797, en dato, som han livet ud fejrer som sin "romerske fødselsdag". Hans gennembrudsværk er Jason med det gyldne skind, 1803. Hans stil er 'nyklassicismen', dvs at han i sine værker tager den antikke kunst som sit forbillede. I 1805 bliver den i Rom fastboende Thorvaldsen udnævnt til professor på Kunstakademiet i København. Thorvaldsen får efterfølgende mange bestillingsværker fra italienske og udenlandske fyrster og adelige: en rytterstatue af den polske frihedshelt Prins Jozef Poniatowski (1826-27) og astronomen Nicolaus Copernicus (1822), begge til Warszawa. Den mest ærefulde bestilling er gravmonumentet for Pave Pius VII til opstilling i Peterskirken (1823-31). Også danske bestillinger indløber, fx en døbefont til Brahetrolleborg Kirke. Til Vor Frue Kirke i København får Thorvaldsen bestilling på statuerne af Kristus og Apostlene (1821-24). Thorvaldsen, som forbliver ugift, bor oven for Den spanske Trappe i Via Sistina. Værkstedet har han i Palazzo Barberinis staldbygninger. Han får 2 børn med Anna Maria Magnani, sønnen Carlo Alberto (1806-11) og Elisa (1813-46).

I 1838 vender Thorvaldsen tilbage til København - stærkt tilskyndet af tanker om oprettelse af et museum for originalmodellerne til hans samlede livsværk og for hans store samlinger af samtidig malerkunst og antikke genstande. Alt skænker han til København, og Thorvaldsens Museum bygges fra 1839-48. I sine sidste 6 år i København og på herregården Nysø udfører Thorvaldsen en række mindre arbejder. Han dør den 24. marts 1844 og bisættes i Vor Frue Kirke. I september 1848 begraves han i gården til Thorvaldsens Museum.

17701210 Struensee afskediger alle ministrene og fjerner dermed geheimekonseillet (dvs "regeringen"), sådan at magten kommer til at ligger hos ham selv.
17701216 Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven, tysk komponist, fødes i Bonn. Han studerer i Wien under Mozart og Haydn. I Wien opnår han stor anerkendelse som pianist. På den tid komponerer han mange af sine populære værker, "Den 5. symfoni", "Kejserkoncerten", "Eroica" og Pastoral-symfonierne samt hans eneste opera "Fidelio". Beethoven udvikler en fuldstændig originalt tonesæt, som reflekterer hans store følelser, og som udgør et kvantespring i musikhistorien. Før ham skrev komponister alene kirkemusik samt musik til glæde for hoffet. Beethovens musik er for alle mennesker. Fra omkring 1800 oplever han en tiltagende døvhed. I 1820, hvor han er næsten fuldstændig døv, komponerer han sine største værker som de sidste pianosonater, "Missa solemnis", "Den 9. symfoni" og de sidste 5 strygekvartetter. Han dør den 16. marts 1827.
1771112 Oprettelse af det danske tallotteri.
1771122 Spanien overdrager Falklandsøerne til England.
177158 Der udstedes en forordning om, at alle huse skal forsynes med et nummer.
177162 Rusland afslutter erobringen af Krim.
1771715 Den franske billedhugger Sally tager sin afsked. Få uger efter afsløres hans værk: rytterstatuen af Frederik V på Amalienborg Slotsplads.
1771815 Sir Walter Scott, skotsk forfatter, især kendt for sine historiske romaner (Ivanhoe, The Talisman, The life of Napoleon), men også en stor poet. Scott dør i 1932.
177211 London Credit Exchange Company udsteder de første rejsechecks, som accepteres i 90 byer og giver garanti mod tyveri.
1772116 Struensee, dronning Caroline Mathilde og grev Brandt bliver fængslet om natten efter et maskebal på Christiansborg.
1772117 Efter et maskebal på Christiansborg trænger deltagere ind i Christians VII's soveværelse og skræmmer ham til at underskrive en arrestordre mod Struense og dennes elskerinde donning Caroline Mathilde.
1772218 J.H.E. Bernstorff dør 50 år gammel. Et par år før hans død fyrede Struense ham som udenrigsminister.
1772330 Under afhøringerne i Underhuset forsvarer Robert Clive sin administration af Indien.
1772428 J.F. Struense og Enevold Brandt henrettes på Fælleden for majestætsforbrydelse. Struense har dels stået i forhold til dronning Caroline Mathilde, og dels udstedt kabinetsordrer uden kongens underskift.
177268 Fyrtårnet Bell Rock, som blev opført af Robert Stevenson fra 1808-1810 Robert Stevenson, skotsk ingeniør, fødes i Glasgow som eneste søn af Alan Stevenson og Jean Lillie. Faderen, som er købmand, omkommer under en forretningsrejse i Caribbean i 1794. Familien flytter til Edinburgh, hvor Robert uddannes på Edinburgh University. Moderen gifter sig med Thomas Smith, som netop er blevet enkemand. Samme Thomas Smith bliver siden Roberts svigerfar, da Robert gifter sig med datteren Jean Smith. Som ung mand er Robert assistent for sibn stedfader og fører tilsyn med bygning af fyrtårne på den skotske kyst. Fyrtårnene på den tid er primitive og oplyst med kul. Thomas Smith arbejder på at forbedre dem med anvendelse af lamper og reflektorer. Allerede som 20-årig får Robert betroet tilsynet med opførelsen af et fyrtårn ved Little Cumbrae. Efter færdiggørelse af sine ingeniørstudier medvirker Robert Stevenson til opførelse af et større antal fyrtårne.

Han er mest kendt for "Fyrtårnet på Bell Rock". Bell Rock var en farligt klipperev ud for den skotske østkyst. Kun ved laveste ebbe ragede spidsen af klippen op over havoverfladen. Iflg traditionen lod en abbed i det 12. århundrede anbringe en klokkebøje for at advare søfolkene, men talrige skibbrud har i tidens løb fundet sted her. Da Robert Stevenson foreslår at bygge et fyrtårn på revet, bliver han til grin blandt kollegerne, men på trods heraf og i kamp med elementerne lykkedes det fra 1808-1810 at få rejst det fyrtårn, der den dag i dag advarer de søfarende. Robert Stevenson dør den 12. juli 1850. Hans tre sønner fortsætter alle i faderens fodspor. Den yngste søn, Thomas (1818-1887) bliver fader til forfatteren Robert Louis Stevenson. Bell Rock har sin egen hjemmeside, som du kan besøge her.

177285 Polens første deling finder sted, og landet reduceres med en tredjedel. Naboerne Rusland, Østrig og Preussen tager hver en bid.
1772910 Mungo Park, skotsk kirurg. Bedst kendt for sine opdagelsesrejser i Afrika for at finde floden Nigers udspring. På hans anden rejse i 1806 hertil dør han, Han drukner i Niger under en angreb.
1772109 Christian Jakobsen Drakenberg dør i Århus - angiveligt 146 år gammel. Senere forskning omkring Drakenberg har dog påvist, at han havde fiflet med en afskrift af kirkebogen.
17721021 Samuel Taylor Coleridge, engelsk poet (og ven med Wordsworth).
1773515 Fyrst MetternichFyrst Metternich (Klemens Wenzel Nepomuk Lothar, Fürst von Metternich-winneburg-beilstein), østrigsk statsmand og udenrigsminister, fødes i Koblenz, Tyskland. Han studerer ved universiteterne i Strasburg og Mainz . I 1809 bliver han østrigsk udenrigsminister. Han er især kendt for sin rolle under Wienerkongressen fra 1814-1815.Under Wienerkongressen, hvor Europas kronede hoveder og regenter skal "ryde op" efter Napoleonskrigene, er fyrst Metternich hovedmand for at etablere den såkaldte "hellige alliance" mellem de gamle monarkier i Østrig, Rusland, Prøjsen og Frankrig, som enes om at genoprette den gamle magtbalance. Hver aften er der middag på Hofburg. Herudover arrangerer kongressens leder, fyrst Metternich en uendelig række af festligheter, banketter, baller, koncerter, teaterforestillinger, jagtture osv., især for repræsentanter for de mindre nationer - herunder Danmark. Det lykkes Metternich at blokere de russiske planer om at annektere hele Polen og Prøjsens forsøg på at indlemme Saksen. Det lykkes ham også at danne en tysk samling under østrigsk ledelse. Efter kongressen spiller fyrsten en stor rolle i den europæiske stormagtspolitik frem til 1848. Metternich er imod liberalisme, nationalisme, demokrati og revolution. Han er for konservatisme. Da den østrigske regering falder i 1848, flygter han til England. I 1851 trækker han sig tilbage til sit slot i Johannesberg ved Rhiner. Han dør den 11. juni 1859.
1773721 Pave Clemens XIV opløser jesuitternes orden, som blev stiftet i 1540 af spanieren Ignatius Loyala.
1773723 Thomas Brisbane, baronet, engelsk soldat og astronomisk observatør. Han bygger et observatorium i Parratta, Australien, hvorfra de første intensive studier fra den sydlige halvkugle gennemføres. Byen Brisbane bærer hans navn; han dør i 1860.
177392 Forbud mod privat brændevinsbrænding på landet.
1773106 Louis Philippe, konge af Frankrig 1830-48. Han kommer på tronen, efter at Charles X abdicerer.
17731216 Amerikanere forklædt som indianere kaster teladningen fra britisk skib i Boston havn i vandet (the Boston teaparty). Dette er med til at forværre den fjendtlige stemning mellem amerikanere og englændere.
177435 Christoph Ernst Friedrich Weyse, komponist fødes i Altona; han dør i 1842.
177481 Den engelske, presbyterianske præst og kemiker Joseph Priestley isolerer for første gang luftarten ilt.
177495 13 nordamerikanske kolonier mødes for første gang i Philadelphia.
1775 Den Nordamerikanske Frihedskrig 1775-1783, hvorunder 13 kolonier river sig løs fra det britiske styre og opnår selvstændighed ved Versailles-traktaten.
1775122 André-Marie Ampère, fransk matematiker og fysiker, som grundlagde og navngav videnskaben elektrodynamik (i dag: elektromagnetisme). Ampère arbejdede også med teorier om lysets bølgelængde; han dør i 1836.
1775330 Det engelske parlament vedtager lov om, at de amerikanske kolonier alene må handle med Storbritannien.
1775418 Den amerikanske uafhængighedskrig mod England indledes.
1775419 Den amerikanske frihedskrig mod englænderne begynder med træfninger mellem engelske tropper og amerikanske oprørere ved Lexington..
1775423 J.M. Turner, engelsk maler; han dør i 1851.
177552 Benjamin FranklinBenjamin Franklin afslutter det første videnskabelige studie af golfstrømmen. En postmester i de engelske kolonier undrer sig over, at det tager skibe 2 uger længere at bringe post fra England end den modsatte vej.
177573 General George Washington overtager formelt kommandoen over hærstyrkerne ved Cambridge, Massachusetts i den amerikanske borgerkrig.
17751019 Kamma (Karen Margrethe) Rahbek; hun er ikke selv udøvende kunstner, men skaber i sit hjem "Bakkehuset" et inspirerende miljø, der får stor betydning for mange af tidens kulturpersonligheder.
17751110 US Marine Corps grundlægges.
17751216 Jane Austen, engelsk forfatter ('Stolthed og fordom' & 'Sense & Sensibility').
17751231 George Washington beordrer rekrutteringsofficer til at acceptere frie sorte i hæren.
1776115 Den første lov om Indfødsret. Kun indfødte - dvs. danskere, nordmænd, slesvigere og holstenere - kan beklæde statsembeder.
1776124 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, tysk forfatter, komponist og dommer. Hans fortællinger inspirer til Offenbach's opera "Hoffmanns eventyr". Han dør i 1822.
177632 US-marines udkæmper deres første slag, da de erobrer det britiske fort på Bahamaøerne.
1776317 De amerikanske oprørere tvinger briterne til at forlade Boston.
1776611 John Constable, engelsk maler; han dør i 1837.
177674 Underskrivning af den amerikanske uafhængighedserklæringI Philadelphia vedtager 13 engelske kolonier at løsrive sig fra England. Samtidig vedtages den såkaldte "Uafhængighedserklæring", som Thomas Jefferson har lavet udkast til i perioden 11. juni til 28. juni 1776: "We hold truth to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness". Oprørerne begrunder løsrivelsen i ovennævnte indledning til den amerikanske uafhængighedserklæring: "Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. Formålet med regeringer er at sikre disse rettigheder.". Den engelske konge har krænket disse "selvindlysende" og "umistelige" rettigheder, hvorfor folket har ret til at indsætte en ny regering. I1783 afsluttes krigen med oprettelsen af USA som en forbundsstat af 13 delstater.
1776711 Kaptajn Cook sejler ud på sin sidste ekspedition, som ender med at han dræbes af indfødte på Hawaii.
1776825 David Hume Den skotske filosof og historiker David Hume dør, 65 år gammel. Hume er den mest betydningsfulde naturalist i den moderne filosofi og omdrejningspunkt for oplysningstiden. Hume indskrives på Edinburgh University allerede som 12-årig. I 1734 flytter han til Anjou i Frankrig for t skrive og studere. I 1739 vender han tilbage til England. Hume slår sig ned for at leve for sine litterære værker; det meste af tiden boer han i Edinburgh. I denne periode voksede hans berømmelse langsomt, indtil han er anerkendt som en af Englands største skribenter. I 1763 bliver han udnævnt til ambassadesekretær og senere charge d'affaires i Paris. Da Hume vender tilbage til England, er det for at kontrollere udgivelsen af hans første og og største filosofiske værk Treaties of Human Nature. I 1742 skriver han Essays Moral and Political. Disse bøger bliver efterfulgt af An Enquiry Concerning Human Understanding 1748 og An Enquiry Concerning the Principals of Morals. I det følgende tiår offentliggør Hume sit mest kendte værk The History of England (1754-1762) i 7 bind. Hans sidste værk The Dialogues Concerning Natural Religion bliver udgivet af hans nevø efter han død.
177713 Slaget ved Princeton ender med, at George Washingtons styrker slår de britiske under ledelse af Cornwallis.
1777430 Karl Gauss, stor tysk matematiker; han dør i 1855.
1777614 Kongressen vedtager, at "Stars and Stripes" skal være USA's officielle flag.
177778 Vermont bliver den første stat, som afskaffer slaveriet.
1777723 Den første dyrlægeskole "Kongelig Veterinærskole" får sin fundats.
177783 La Scala Operaen i Milano åbnes.
1777814 Hans Christian Ørsted, dansk fysiker og kemiker. I 1820 opdager han, at en elektrisk strøm i en ledning påvirker en kompasnål, en opdagelse, som fører til udvikling af den elektromagnetiske teori; Ørsted dør i 1851.
1777911 General Howes engelske tropper slås George Washingtons amerikanske tropper i slaget ved Brandywine Creek under den amerikanske uafhængighedskrig.
1777918 Liberty Bell - Frihedsklokken - flyttes for at beskytte den mod de engelske besættelsestropper. Frihedsklokken er oprindelig støbt i London i 1752, men under prøveringning går den i stykker. Den må omsmeltes 2 gange, inden lyden er tilfredsstillende.
1777106 Skuespilleren Michael Rosing debuterer i stykket "Zaïre".
17771017 Den engelske general Burgoyne overgiver sig til general Horatio Gates ved Saratoga, en sejr for de amerikanske kolonister.
17771223 Alexander I, tsar af Rusland.
1778118 Kaptajn Cook opdager Hawaii. Han kalder dem for Sandwich-øerne efter Lord Sandwich, admiralitetens første chef.
1778127 Udskylningstoilettet patenteres af Joseph Bramh.
1778210 Carl von Linné, den svenske botaniker og videnskabsmand (taksonomiens fader), dør 70 år gammel.
1778315 Kaptajn Cook opdager Nootka Sound ved Vancouver Island.
177872 Jean-Jacques Rousseau, én af oplysningstidens største franske filosoffer dør 66 år gammel.
177881 Verdens første sparekasse åbner i Hamborg, Tyskland.
17781126 Kaptajn Cook opdager Sandwich øerne.
1779214 Kaptajn Cook dræbes af indfødte på Hawaii.
1779513 Den Bayerske Arvefølgekrig, også benævnt Kartoffelkrigen, afsluttes med freden i Teschen. Ved hurtig diplomatisk indgriben fra Rusland afsluttes Østrigs og Preussens konflikt om Bayern. Ved fredsslutningen opnår Østrig kun det lille område Innviertel i Sydøstbayern, mens Frederik II får anerkendt sine arvekrav på fyrstendømmerne Ansbach og Bayreuth ved Bayerns nordøstlige grænse.
1779528 Thomas Chippendale, engelsk møbelfabrikant, dør.
1779616 Spanien erklærer Storbritannien krig og indleder belejring af Gibraltar, som har været under engelsk styre siden 1713.
1779820 Jöns Jacob Berzelius, svensk kemiker, som opdager flere grundstoffer og indfører mange af de kemiske symboler, som anvendes i dag; han dør i 1848.
1779927 John Adams vælges som forhandler for de revolutionære krav overfor den engelske kolonimagt.
17791114 Adam OehlenschlägerAdam [Gottlob] Oehlenschläger, digter. I dag mest kendt for den folkelige danske nationalsang "Der er et yndigt Land". Faderen er organist og bliver siden slotsforvalter. Som 9-årig skriver han sit første digt. Han forsøger sig et par år som skuespiller, men uden held. I 1800 påbegynder han jurastudiet på Københavns Universitet. Samtidig læser han værker af tidens store tyske digtere som Schiller og Goethe og skriver digte. Han studerer nordisk mytologi, inspireret af de romantiske tendenser i Tyskland. Som 21-årig foreslår han i en prisopgave at udskifte den græske mytologi med den gammelnordiske i dansk digtning. Han skriver digtene "Guldhornene" og "Hakon Jarl", som begge forekommer i hans debutsamling "Digte", 1803. Dette er romantikkens gennembrud i Danmark - selvom samlingen ikke vækker større opmærksomhed.

I 1805 får han et rejselegat og begiver sig ud på en dannelsesrejse gennem Europa (1805-1809). Han sender løbende digte hjem, fx "Nordiske Digte", 1807. Da han vender hjem, bliver han optaget i kredsen af danske digtere og får et professorat i æstetik ved universitet.

Oehlenschläger kommer i en fejde med klassicisten Baggesen, som ikke ynder de romantiske tendenser, den såkaldte Oehlenschläger-Baggesen fejde. Oehlenschläger dør den 20. januar 1850.

1780116 Admiral Rodney slår spanierne ved Kap St Vincent og undsætter Gibraltar.
178031 Pennsylvania afskaffer som den første amerikanske stat slaveriet.
1780521 Elizabeth Fry, engelsk fængselsreformator.
17801120 England erklærer krig mod Holland, som angiveligt har leveret våben til franskmændene og de amerikanske oprørere.
17801129 Kejserinde Maria Theresia af Det Tysk-Romerske Rige og dronning over Østrig-Ungarn dør 63 år gammel.
178111 Den første jernbro nogensinde åbnes i Iron Bridge, England.
1781313 Den engelske astronom William Herschel opdager Uranus, men tager den for en komet. Det er den første planet, som opdages ved hjælp af et teleskop.
1781317 Digteren Johannes Ewald dør.
178169 George Stephenson, jernbaneingeniør; i 1829 vinder han en konkurrence om det hurtigste lokomotiv, Rocket 36 mph; han dør i 1848.
17811019 Den amerikanske frihedskrig afsluttes med at Lord Cornwallis overgiver sig til George Washington ved Yorktown.
17811231 The Bank of North America, den første bank i USA, åbner.
1782118 Daniel Webster, amerikansk politiker, som i 1942 gennemfører Ashburton Traktaten, som fastlægger grænsen mellem USA og Canada. Han dør i 1852.
1782716 Mozarts opera "Bortførelsen fra Seraillet" uropføres på Burgtheater i Wien.
178287 George Washington stifter ordenen "Purple Heart", som gives til menige og ikke professionelle officerer.
1782829 HMS Royal George synker, mens det ligger for anker ved Spithead. 900 omkommer, heriblandt admiral Richard Kempefelt, som er et geni mht signalering og kommunikation.
17821011 Steen Steensen BlicherSteen Steensen Blicher, dansk præst og forfatter, fødes i Vium. Han er især kendt som "opfinder" af novellekunsten (E Bindstouw, Brudstykker af en landsbypræsts dagbog, Præsten i Vejlbye, Hosekræmmeren, Røverne på Hald, Trækfuglene). I 1807-09 oversætter han Macphersons "Ossian digte", hvilket bringer ham megen anerkendelse. I 1809 tager han teologisk embedseksamen. Mens han arbejder som adjunkt på den lærde skole i Randers, kommer han i konflikt med rektor, hvilket bringer ham i unåde hos enevoldskongen Frederik VI. Det medfører, at han i en årrække ikke får bevilget noget præsteembede, selv om hans teologiske kvalifikationer er gode, og i 8 år må han forsørge sin familie som præstegårdsforpagter hos sin fader i Randlev. Først da en velynder henvender sig til kongen, får Blicher i 1819 embede i Thorning sogn, syd for Viborg og tæt på Blichers fødested. I 1824 hans første novelle "Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog". Hans elskede midtjydske hedelandskab udgør en melankolsk baggrund for hans noveller. I 1825 får han det langt bedre kald i Spentrup, hvortil han flytter sammen med sin sygelige hustru Ernestine og en børneflok på ni. I 1839 er han hovedmand bag det første "Himmelbjergmøde. Blicher dør i 1848 i Spentrup. Auktionen på præstegården indbringer 685 rigsdaler, som kreditorerne gør udlæg i. Først 17 år senere bliver der samlet midler til en gravsten over en af Danmarks mest læste forfattere.
17821027 Niccolo Paganini, italiensk komponist og violinist.
1782125 Martin Van Buren, USAs 8. præsident fra 1837-1841; han dør i 1862.
178312 C.W. Eckersberg, selvportrætMaleren C.W. (Christoffer Wilhelm) Eckersberg fødes i Blåkrog på Als. Han er den kunstner, der lægger grunden til guldalderens malerkunst. Hans elever hører til denne periodes ypperste kunstnere, fx Christen Købke, Martinus Rørbye, Wilhelm Bendz og Constantin Hansen. Efter konfirmationen kommer han i malerlære hos maleren Jes Jessen i Aabenraa. Fortsatte17 år gammel i malerlære hos Joh. Jac. Jessen i Flensborg, hvor han bliver svend i maj 1800. Optages på Akademiet 1803. Elev hos maleren J.L. David, Paris fra 1811-1812. Han udnævnes til professor ved Kunstakademiet i København i 1818. I 1819 får Eckersberg adgangstegn til Holmen af Admiralitetet, så han får mulighed for at dyrke sin store passion for skibe. Han er er direktør ved Kunstakademiet fra 1827-1829. Eckersberg dør den 22. juli 1853 i København.
1783123 Stendahl (Marie Henri Beyle), fransk forfatter.I 1814 slår han sig ned i Italien. Da han udgiver sin rejsebog "Rome, Naples et Florence en 1817", bruger han navnet Stendahl. I 1821 flytter han tilbage til Paris, hvor han skriver "de l'Amour" og "Racine et Shakespeare". I 1830 udnævnes Stendahl til konsul i Trieste og byen Civitavecchia i pavestaten. Han dør den 23. marts 1842 i Paris.
178324 Fjendtlighederne mellem britiske og nordamerikanske styrker ophører. Den 3. september samme år underskrives fredsaftale i Versailles.
1783219 Forbud mod at trolovede flytter sammen før den kirkelige vielse.
1783312 I en overdådighedsforordning får bondestanden forbud mod at drikke kaffe.
1783511 Søhelten Peter Willemoes fødes i Assens. Han falder i 1808 ved Sjællands Odde ombord i linjeskibet "Prins Christian Frederik".
178368 Vulkanen Laki på Island i voldsomt udbrud, en blålig dis spreder sig over hele Nordeuropa. 20% af befolkningen og 60% af husdyrene omkommer.
1783724 Simon BolivarSimon Bolivar, frihedshelt og general, fødes i Caracas, Venezuela. El Libertador, som han kaldes af sine tilhængere, bliver den største militærleder i Latinamerikas frihedskamp mod Spanien. Som ung rejser han rundt i Europa, og i Rom giver han det løfte at ville befri Venezuela. Ved tilbagekomsten slutter han sig til en gruppe af patrioter, som indtager Caracas i 1810 og etablerer en uafhængig regering. Men spanierne tvinger ham til at flygte, først til Colombia og siden til Jamaica og Haiti. Han vender tilbage i 1816 og tilføjer spanierne adskillige nederlag. I 1819 leder Bolivar en kongres, som organiserer republikken Gran Colombia, som omfatter Colombia og Venezuela, og siden kommer Panama, Equador og Peru til. Men i 1830 falmer Bolivars drømme om et samlet Latinamerika, da republikken opdeles i tre stater. Bolivar trækker sig tilbage fra præsidentposten i Colombia og dør samme år.
1783827 De franske brødre Jacques-Etienne og Joseph Michel Montgolfier opsender deres første varmluftsballon. Det sker ved Paris.
178393 Den amerikanske uafhængighedskrig afsluttes i Versailles med underskrivning af fredstraktat mellem Frankrig, Spanien og USA.
178398 N.F.S. Grundtvig, præst, forfatter og meget andet fødes i Udby Præstegård; han dør 2. september 1872.
1783919 Ved Versailles opsender brødrene Montgolfier den første bemandede varmluftsballon. Det sker i overværelse af Louis XVI og Marie Antoinette. I ballonen er også et får, en and og en hane.
1783117 Englands sidste offentlige hængning finder sted ved Tyburn i nærheden af Marble Arch i London.
17831121 En montgolfier varmluftsballon hæver Jean de Rosier og marquis d'Arlandes 150 meter op over Paris.
17831125 Brotiske tropper forlader New York City ved afslutningen af den amerikanske uafhængighedskrig, deres sidste militære stilling i det, der nu er United States.
17831227 Den første ubemandede, danske ballonopsendelse finder sted. Det sker fra Svaneapotekets gård på Østergade i København.
1784114 USA ratificerer fredstraktaten med England efter den amerikanske uafhængighedskrig.
1784114 USA ratificerer fredsaftale med England efter den amerikanske uafhængighedskrig.
1784218 Nicolo paganini, italiensk volinist og komponist; han dør i 1840.
1784414 Kronprins Frederik, der er blevet myndig et par måneder forinden, tager magten ved et statskup. En af hans hjælpere er A.P. Bernstorff, der som tak udnævnes til udenrigsminister.
1784722 Friedrich Wilhelm Bessel, tysk astronom. I en alder af 26 år bliver han leder af det kongelige observatorium i Königsberg. Han kortlagger bl.a. 50.000 stjerner i himmelrummet. I matematisk analyse har han lagt navn til Bessel funktionen; han dør i 1846.
1784814 Den første russiske koloni i Alaska grundlægges på Kodiak Island.
17841124 Zachary Taylor, USA's 12. præsident. Han er en meget populær militærperson med store sejre over Santa Ana og hans mexikanske hær, for han ovbertager præsidentposten i 1848. Han dør allerede to år senere.
178511 John Walter udgiver det første nummer af "Daily Universal Register". I 1788 tager det navneforandring til "The Times".
178514 Jakob Grimm, den ældste af de berømte brødre, som i 1812 publicerer første bind af deres tyske folkeeventyr.
178517 Den engelske kanal krydses for første gang i varmluftsballon.
1785310 Thomas Jefferson udnævnes til ambassadør i Frankrig, hvor han efterfølger Benjamin Franklin på posten.
178576 John Paul Jones, amerikansk helt under frihedskampen.
17851229 Johan Herman Wessel, den dansk-norske digter ("Smeden og bageren", Kjerlighed uden strømper") dør, 43 år gammel.
1786 Christian VIIIChristian VIII, søn af arveprins Frederik, halvbroder til den sindssyge Christian VII, fødes den 18. september 1786 på Christiansborg Slot. Da Frederik VI ikke efterlader sig sønner, er arveprinsens søn Christian Frederik ifølge Kongeloven nærmeste arving til tronen. Han er konge af Danmark fra 1839-48. Valgsprog: "Gud og fædrelandet".. I 1806 gifter han sig med sin kusine Charlotte Frederikke, men deres ægteskab bliver ulykkeligt. Charlotte Frederikke føder i 1808 en søn, den senere Frederik VII. Da Christian Frederik erfarer, at prinsessen har et forhold til sin franske sanglærer, komponisten Edouard du Puy ("Ungdom og galskab"), bliver ægteskabet ophævet, og Charlotte Frederikke forvises til Horsens og får forbud mod nogensinde at se sønnen igen. du Puy forvises til Sverige.

I maj 1813 sender Frederik VI sin kronprins Christian Frederik til Norge som statholder med henblik på at styrke den norske loyalitet mod kronen. Denne har lidt nogen skade under Danmarks ulykkelige alliance med Napoleon. Prins Christian Frederik slutter op om den norske uafhængighedsbevægelse og underskriver den 17. maj 1814 en norsk fri forfatning, Eidsvoll-forfatningen. Den 16. februar 1814 bliver Christian Frederik herefter udnævnt til konge i Norge. Men allerede den 4. november samme år må han abdicere, da Sverige gennemfører den svensk-norsk union efter freden i Kiel den 14. januar 1814. Sverige havde betinget sig at få Norge for at indgå i alliancen mod Napoleon. Den skuffede prins Christian Frederik vender tilbage til Danmark, hvor han i 1815 gifter sig med Caroline Amalie af Augustenborg. Samme år udnævnes han til guvernør over Fyn og Langeland. Fra 1818-1822 er Christian Frederik og Caroline Amalie på en længere udlandsrejse, hvor de får han lejlighed til træffe Europas førende statsmænd, og Christian Frederik kan pleje sine videnskabelige og kunstneriske interesser. I 1831 bliver Christian Frederik medlem af statsrådet, hvor han viser stor forståelse for De Nationalliberale og den vågnende danskhed i Hertugdømmerne.

Efter Frederik VI's død den 13. december 1839 arver den 53-årige prins Christian Frederik tronen. Under navnet Christian VIII kan han ved den sidste kroning i Danmarks historie sætte kronen på sit eget hoved. De danske liberale husker hans indsats i Norge, og mange forventer, at Christian VIII vil give en fri forfatning, men kongen skuffer de liberale forventninger. Han ser det slesvigske problem vokse og forsøger at dele sol og vind lige. I 1840 udsender han en forordning om, at dansk skulle være rets- og øvrighedssprog i de dele af Slesvig, hvor det i forvejen er kirke- og skolesprog.

Den liberale opposition mod enevælden vokser de følgende år. En af de mest fremtrædende lederskikkelser i denne kamp er den ekstremt veltalende jurist Orla Lehmann, medstifter af dagbladet "Fædrelandet" i 1839 og medlem af Københavns borgerepræsentation i 1840. I 1841 holder han en brandtale i Nykøbing F., hvor han opfordrer bønderne til at tage del i arbejdet for en fri forfatning. Det koster ham tre måneders fængsel, hvilket kun forøger hans popularitet. I 1846 er han medstifter af "Bondevennernes Selskab". Det kulminerer med at Orla Lehmann er hovedordfører ved Casinomødet 20. marts 1848, hvor man på vegne af Københavns borgerrepræsentation udformer en henvendelse til kongen om en fri forfatning Christian VIII dør imidlertid den 20. januar 1848 af blodforgiftning efter en åreladning, og han gravsættes i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af sin søn Frederik VII.

1786224 Wilhelm Grimm, eventyrforfatter.
178651 Mozart's opera "Figaros bryllup" har urpremiere i Wien.
178688 Mt Blanc, det højeste bjerg i Europa, bestiges for første gang. Det udføres af dr Michel-Gabriel Paccard og hans hjælper, Jacques Balmat.
1786817 Davy Crockett, amerikansk folkehelt - senere kongresmedlem. Han dør ved Alamo i 1836.
1786825 Ludwig I, konge af Bayern i 1825; han dør i 1868.
1786911 Frederik Kuhlau, dansk, tyskfødt komponist. Han dør i 1832.
1786918 Christian VIIIChristian VIII, søn af arveprins Frederik, der var halvbroder til den sindssyge Christian VII. Da Frederik VI ikke efterlader sig sønner er arveprinsens søn Christian Frederik ifølge Kongeloven nærmeste arving til tronen. Han er konge af Danmark fra 1839-48. I 1806 gifter han sig med sin kusine Charlotte Frederikke, men deres ægteskab bliver ulykkeligt. Charlotte Frederikke føder i 1808 en søn, den senere Frederik VII. Da Christian Frederik erfarer, at prinsessen har et intimt forhold til sin sanglærer, komponisten Edouard du Puy, bliver ægteskabet ophævet, og Charlotte Frederikke forvises til Horsens og får forbud mod nogensinde at se sønnen igen.

I 1813 sender Frederik VI sin kronprins Christian Frederik til Norge og udnævner ham til statholder. Prins Christian Frederik slutter op om den norske uafhængighedsbevægelse og underskriver den 17. maj 1814 en norsk fri forfatning, Eidsvoll-forfatningen. Christian Frederik bliver herefter udnævnt som konge i Norge. Men den 4. november samme år må han abdicere, da Sverige gennemfører den svensk-norsk union, som blev en realitet freden i Kiel den 14. januar 1814. Den skuffede prins Christian Frederik vender tilbage til Danmark, hvor han i 1815 gifter sig med Caroline Amalie. Året efter udnævnes han til guvernør over Fyn og Langeland. I 1831 bliver Christian Frederik medlem af statsrådet, hvor han viser stor forståelse for De Nationalliberale og den vågnende danskhed i Hertugdømmerne.

Efter Frederik VI's død i 1839 arver den 53-årige prins Christian Frederik tronen. Som Christian VIII kan han ved den sidste kroning i Danmarks historie sætte kronen på sit eget hoved. Christian VIII dør den 20. januar 1848 af blodforgiftning, og han begraves i Roskilde Domkirke, Han efterfølges af sin søn Frederik VII.

17861118 Carl Maria von Weber, tysk komponist ('Jægerbruden'), fødes, han dør i 1826.
1787112 William Herschel opdager den første af Uranus' måner, Titania, seks år efter, at han har opdaget planeten. Titanias diameter er 1610 km, og dens afstan fra Uranus er 436.300 km.
178736 Joseph von Frauenhofer, tysk optiker og fysiker. Han grundlægger spektralanalysen ved opdagelse af absorbtionslinierne i sollyset, de såkaldte faruenhoferske linier. Han dør i 1826.
1787513 Første konvoj med straffefanger sendes afsted til Australien; turen tager 8 måneder.
1787528 Leopold Mozart Den østrigske komponist og violinist Leopold Mozart dør, 67 år gammel. Ud over at være far til Wolfgang Amadeus Mozart er han kendt for sin "Versuch einer gründlichen Violinschule", udgivet i 1756, samme år, som sønnen fødes. Denne violinskole hører til sin tids vigtigste pædagogiske arbejder. Leopold komponerer en lang række symfonier og kirkemusik, men sønnens fødsel får ham til at opgive sit eget kompositoriske virksomhed for at hellige sig Wolfgangs musikalske opdragelse.
178768 Herremændenes ret til (privat) at straffe deres bønder ophæves, og træhesten afskaffes.
1787717 Friedrich Krupp, grundlægger af den tyskle stålkoncern; han dør i 1826.
178786 Den grundlovsgivende forsamling i Philadelphia begynder at debattere udkast til USA forfatning.
1787917 Den amerikanske forfatning underskrives i Philadelphia af 39 ud af 42 delegerede.
1787930 Sejlskibet "Columbia" forlader Boston for at sejle verden rundt som det første amerikanske skib.
17871029 Mozarts "Don Juan" har premiere i Prag.
17871115 Den østrigske komponist Christoph Willibald Gluck dør, 73 år gammel. Han skrev mere end 40 operaer, den bedst kendtnok nok "Orfeus og Eurydike.
17871118 Jacques Daguerre, opfinder af forløberen til fotografiet. Han dør i 1851.
17871121 Samuel Cunard, canadisk reder.
17871124 Frans Xaver Gruber, østrigsk komponist - i dag mest kendt for melodien til "Glade jul". Han dør i 1863.
1787127 Delaware underskriver som den første stat forfatningen for det kommende USA, Amerikas Forenede Stater.
17871212 Pennsylvania bliver USA's 2. stat.
17871218 New Jersey bliver den 3. stat i USA.
1788 Sverige går til angreb på Rusland og pga. den dansk-russiske traktat tvinges Danmark med i krigen. Et dansk korps trænger ind i Sverige fra Norge.
178811 Kvækerne i Pennsylvania frigiver deres slaver.
178812 Georgia bliver den 4. stat i USA.
1788122 Lord George Gordan Byron, baron af Rochdale, engelsk poet. Han dør i 1824.
1788126 De første engelske straffefanger ankommer til Australien.
178825 Sir Robert Peel, grundlægger af the Metropolitan Police.
178826 Massachusetts optages i den amerikanske union.
1788222 Arthur SchopenhauerArthur Schopenhauer, tysk filosof, som mener, at en en irrationel, blind kraft kaldet 'Vilje', driver verden. Fortolkere af hans værk har ment, at havde han levet et par årtider senere, ville han formentlig have brugt ordet 'Energi' i stedet, et udtryk som antyder en bevist proces. Men denne ting, som driver verden, er særdeles kraftfuld, og alt, som eksisterer, er en manifestation af denne. Hans naturfilosofi kombineres med denne Vilje og en tro på den ultimative enhed i alle ting. Schopenhauer kender en del til hinduisme og buddhisme, og han er en af de første moderne filosoffer, som angriber det vestlige syn, at mennesket er overlegent i forhold til dyr og har rettigheder over dem. Han dør i 1860.
1788319 Jøder får ret til optagelse i håndværkerlavene.
178859 Storbritannien afskaffer slavehandlen.
1788620 Stavnsbåndet ophæves. Bondekarle kan nu - også når de er mellem 14 og 36 år - frit flytte fra det gods, de hører under.
1788621 New Hampshire underskriver som den niende stat USA's forfatning, som dermed træder i kraft.
1788625 Virginia optages som den 10. stat i USA.
1788726 Staten New York State ratificerer den nye forfatning og bliver USA's 11. stat.
178882 Thomas Gainsborough, engelsk kunstner, dør 61 år gammel.
1788822 England opretter beboelsen Sierra Leone for frigivne slaver.
1788913 New York bliver hovedstad for USA (afløses senere af Washington).
1788913 12.000 norske soldater marcherer ind i Bohus len, som det dansk-norske bidrag til Ruslands krig mod Sverige. Inden det lykkes tropperne at erobre Göteborg, sluttes der imidlertid fred.
1788929 Den danske hær besejrer en svensk hær ved Kvistrumbro. Dette er krigens eneste slag.
1788930 Fitzroy James Henry Somerset, baron Raglan. Soim uerfaren feltmarskal giver han under Krimkrigen det lette kavaleri ordre til angreb over åbent terræn. 247 af 637 omkommer. Udødeliggjort af lord Tennysons 'Charge of the Light Brigade'.
178917 De første nationale valg i USA. George Washington vælges til præsident.
178934 Den amerikanske kongres samles for første gang.
1789316 Georg Simon Ohm, tysk fysker; han dør i 1854.
1789428 Fletcher Christian og den øvrige besætning på 'Bounty' begår mytteri og sætter kaptajn William Bligh og 18 sømænd i en båd.
1789430 George Washington bliver den første amerikanske præsident.
178955 Ludvig XV! Af Frankrig tvinges til af økonomiske forhold til at indkalde stænderforsamlingen, hvilket bliver anledningen til den franske revolution.
1789528 B.S. Ingemann B.S. Ingemann, [Bernhard Severin Ingemann], dansk forfatter. Ingemann er præstesøn fra Falster. Fra 1806-1817 læser han jura ved universitetet uden at tage embedseksamen; sin friplads på Valkendorfs Kollegium brugte han til digterisk virksomhed. En kongeligt finansieret dannelsesrejse fra 1818-1819 går til Paris, Rom, Napoli, Wien og Dresden. I 1822 bliver han lektor i dansk ved det genoprettede Sorø Akademi og fungerer her til akademiets nedlæggelse i 1849, fra 1842 som forstander. Under Treårskrigen får hans historiske romaner ny aktualitet: Valdemar Seier (1826), Erik Menveds Barndom (1828), Kong Erik og de Fredløse (1833) og Prinds Otto af Danmark (1834). På trods af mange historiske bommerter vækker historierne genklang i folket. (Jeg slugte dem selv som dreng og harstadig romanerne på min boghylde). I dag er Ingemann bedst kendt for sine salmer og sange: I sne står urt og busk i skjul (1831), I alle de riger og lande (1837), I østen stiger solen op (1837), Nu titte til hinanden (1837), Julen har bragt velsignet bud (1839), Dejlig er jorden (1850) og Glade jul, dejlige jul (1850). Ingemann dør den 24.2.1862.
1789620 Tredjestandsmedlemmer af den franske stænderforsamling aflægger en højtidelig ed om ikke at skille, før Frankrig har fået en forfatning; starten på den franske revolution.
178979 Den franske nationalforsamling bliver til en grundlovgivende forsamling, hvor folkets repræsentanter skal give Frankrig en ny forfatning. Forsamlingen afskaffer måneden efter alle privilegier og vedtager en erklæring om menneskerettighederne.
1789712 Camille Desmoulins Den franske advokat, journalist og politiker Camille Desmoulins opfordrer i Palais Royal pariserne til oprør. To dage senere falder Bastillen, og Den Franske Revolution er for alvor i gang. Desmoulins bliver valgt ind i Nationalkonventet, hvor han pga. sit impulsive væsen ikke nyder stor agtelse. Sammen med vennen Danton forsøger han at afvikle Rædselsherredømmet, men bliver sammen med Danton arresteret og guillotineret den 5.4.1704. En uge senere bliver også hans hustru henrettet efter (falsk) anklage for at have været spion.
1789714 Pariserne stormer det forhadte statsfængsel Bastillen for at få fingrene i dens våbenarsenal. Efter kort modstand opgiver kommandanten kampen. Han og hans folk hugges ned, og Bastillen jævnes med jorden. Den franske revolution er i gang. Bastilledagen er fra 1880 Frankrigs nationaldag.
178984 Ved møde i den franske nationalforsamling vedtages at afskaffe alle adelsprivilegier. Herved kommer man et truende bondeoprør i forkøbet.
1789824 James Wedell, arktisk opdagelsesrejsende, som når det sydligste punkt af antarktis for sin tid.
1789827 Nationalforsamlingen i Paris vedtager Menneskerettighedserklæringen med de umistelige rettigheder til frihed, ejendomsret mv.
1789828 William Herschel opdager Enceladus, en af Saturns måner.
1789915 J.F. Cooper, amerikansk romanforfatter, især kendt for sine indianerbøger "Læderstrømpe", "Stifinder" og "Den sidste mohikaner". Cooper dør i 1851.
1789112 Under den franske revolution overtager staten alle kirkens ejendomme.
17891113 Benjamin Franklin skriver sin berømte konstatering: "Intet er sikkert bortset fra døden og skatten".
17891121 North Carolina bliver USA's 12. stat.
17891126 Første "thanksgiving" fejres i Amerika til minde om "pilgrimsfædrene". Oprindelig også en takkefest for de indianere, som hjalp pilgrimmene gennem den første vanskelige vinter. Dette synes dog gået i glemmebogen.
1790115 Fletcher Christian går sammen med otte andre mytterister fra Bounty og seks mænd og 12 kvinder fra Tahiti i land på Pitcairn.
1790126 Mozart's opera "Cosi Fan Tutte" har premiere i Wien.
179038 Den franske nationalforsamling stemmer for at fortsætte slaveriet i de franske kolonier.
1790329 John Tyler, amerikansk præsident.
1790417 Benjamin FranklinBenjamin Franklin, amerikansk fysiker og statsmand dør 84 år gammel.
1790717 Adam SmithDen skotske nationaløkonom Adam Smith ("Wealth of Nations") dør, 67 år gammel.
1790817 Philadelphia afløser New York City som hovedstad og regeringsby i USA.
17901113 P.A.Heiberg dømmes for "Indtogsvisen", der bl.a. indeholder den berømte bemærkning om, at "Ordener hænger man på Idioter..."
17901217 I Mexico udgraves en 24-tons tung "solsten" forsynet med astronomiske symboler. Det viser sig at være en kalender, baseret på solens og stjernernes bevægelser, mere end 100 år ældre end den gregorianske kalender.
179124 Frederik Bülow, overgeneral, planlagde udfaldet fra Fredericia i 1849; han dør i 1858.
1791330 Efter forslag fra "Académie des sciences" besluttter den franske nationalforsamling, at en meter skal defineres som en 1/10.000.000 af afstanden mellem nordpolen og ækvator.
1791427 Samuel Finley Breese Morse, amerikansk opfinder af telegrafen (1832-35). I 1838 udvikler han morsesystemet; Morse dør i 1972.
179175 Første britiske ambassadør i USA, George Hammond udpeges.
1791922 Michael Faraday, engelsk fysiker og kemiker, hvis mange studier bidrager væsentligt til forståelse af elektromagnetismen. Han opdager også elektrolysens love; Faraday dør i 1867.
1791930 I Wien uropføres Mozarts Tryllefløjten.
17911111 Der skal nu iflg. kongelig forordning udnævnes en sognefoged blandt beboerne i hvert kirkesogn.
1791124 The Observer, Englands ældste søndagsavis, udkommer for første gang.
1791125 Wolfgang Amadeus MozarWolfgang Amadeus Mozart dør af tyfus, 35 år gammel. Advokat Ludwig Köchel går i gang med at nummerere de efterladte værker, 626 i alt.
17911214 Johan Ludvig Heiberg, dansk digter. Han dør i 1860.
179225 Sultan Tippo Sahib af Mysore afstår efter krig med England halvdelen af sit rige.
1792229 John Holland, amerikansk opfinder af ubåden.
1792229 Gioacchino Rossini, italiensk operakomponist. Han skriver i sit liv bl.a. 39 operaer, de bedst kendte er Barberen i Sevilla og Vilhelm Tell. Han dør i 1868.
1792316 "Al handel med negerslaver" forbydes ved en kongelig forordning. Forbuddet skal dog først træde i kraft fra 1802. Danmark er det andet land efter Østrig, som tager dette skridt. (Østrig har ingen slaver).
1792425 I Paris bruges guillotinen for første gang på et menneske, på Nicolas Jacques Pelletier, efter at være testet på lig og får. Den er opkaldt efter den franske politiker, Joseph Ignace Guillotin, som fremhæver den som en human henrettelsesmetode.
1792517 24 New Yorker børsmæglere mødes i Wall Street og indgår en aftale om fælles gebyrer ved handel med aktier og obligationer - og etablerer således byens første børs med værdipapirer.
1792731 Frihedsstøtten til minde om stavnsbåndets ophævelse rejses på Vesterbro i København.
179284 Percy Shelley, engelsk poet "To a Skylark"; han dør i 1822.
1792810 Tuillerierne stormes af revolutionstropper, som dræber ca 10.000 mand af Louis XVI's schweizergarde. Monarkiet suspenderes.
1792813 I Paris fængsles den kongelige familie.
1792831 Frihedsstøtten til minde om stavnsbåndets ophævelse rejses på Vesterbro i København.
"Der staar en sten paa Vesterbro
Det er en Ære-Støtte
For Hjærtet, som i Kongebo
ved Bondens Lænker blødte"
Grundtvig (1840).
1792912 Det bliver påbudt, at alle dødsfald skal anmeldes for myndighederne - uanset om der skal ske skifte eller ej.
1792921 Frankrig bliver republik og tager afsked med monarkiet.
1792922 Republikken Frankrig udråbes, og den revolutionære kalender indføres. Alle franskmænd skal nu tiltales "borger" eller "borgerinde".
17921013 I Washington nedlægges grundstenen til "Det Hvide Hus", som er designet af James Hoban.
17921114 Som den første englænder ankommer kaptajn George Vancouver til San Francisco Bay.
17921124 Den franske revolutionskalender indføres og er i brug indtil 1806.
1792125 George Washington, USA's første præsident bliver genvalgt til en ny fireårs periode.
17921226 Charles Babbage, kaldes "Father of Computing" for udvikling af hans "Analytical machine", som er en videreudvikling af hans tidligere "Difference Engine". Herudover laver han et stort antal opfindelser; Babbage dør i 1792.
1793119 Louis XVI af Frankrig dømmes til døden for forrædderi og henrettes på guillotinen. Hans hustru , Marie Antoinette lider samme skæbne i oktober måned samme år.
1793121 Louis XVI guillotineres under den franske revolution. Dødsdommen blev vedtaget af Nationalkonventet med 361 stemmer for og 360 imod.
179334 I USA indsættes George Washington i sin anden embedsperiode; den hidtil korteste tiltrædelsestale (133 ord).
179337 Frankrig erklærer Spanien krig.
1793624 Frankrig får sin første republikanske forfatning.
1793713 Jean-Paul Marat Den franske politiker (og læge) Jean-Paul Marat, udgiver af den mest kendte og populære avis under Den Franske Revolution, L'Ami du peuple, Folkevennen, bliver myrdet i sit badekar af Charlotte Corday. Hun er fra Normandiet og en fanatisk girondinertilhænger. Marat blev 50 år gammel. Charlotte Corday bliver guillotineret fire dage senere. Marat bliver som revolutionens martyr stedt til hvile i Panthéon, men da Robespierre Rædselsregime falderi 1794, bliver Marats lig fjernet fra Panthéon.
1793717 Charlotte Corday, som den 13. juli samme år havde myrdet den franske revolutionære leder Jean-Paul Marat ved et knivattentat, bliver henrettet i guillotinen for mordet.
179381 Frankrig introducerer som det første land i verden det metriske system for mål og vægt, et biprodukt af den franske revolution.
1793918 Washington nedlægger grundstenen til Capitol bygningen.
1793105 Kristendommen afskaffes i det revolutionære frankrig.
17931014 Marie AntoinetteDen franske dronning, Marie Antoinette bringes for revolutionsrådet, som dømmer hende til døden. Hun er østrigsk prinsesse, kejserinde Maria Teresas 15. barn og yndlingsdatter. Allerede som 15-årig bliver Marie Antoinette af strategiske årsager gift med kronprinsen af Frankrig, den tids mest betydelige stormagt. I 1774 bliver hende ægtefælle kong Louis XVI. Det er et ulykkeligt ægteskab, kongen elsker jagt, ro og ensomhed. Hun elsker kunst, dans og selskabelighed. Pga fysiske problemer hos kongen går der syv år, inden deres ægteskab blivrt fuldbyrdet. Marie Antoinette levede et sorgløst liv, tager til Paris på maskebal, går i teatret og spiller. Den smukke dronning bruger store beløb på tøj, smykker samt indretning af sit private slot, Petit Trianon i nærheden af Versaille. Hendes udskejelser skaber hende mange fjender ved hoffet og i befolkningen.

Sidst i 1780'erne bliver der store problemer i Frankrig. Landets økonomi er dårlig bl.a. pga indsatsen i den amerikanske frihedskrig, høsten slår fejl, og befolkningen sulter. Oprøret ulmer, og da Bastillen stormes, flygter hoffet til Versailles. Der breder sig det rygte, at dronningen skal have sagt om de sultende borgere: "giv dem kage". Oprørerne trænger ind på slottet og tager kongeparret til fange. Det lykkes dem at undslippe sammen med deres fire børn, men de bliver igen taget til fange, da de ankommer til den østrigske grænse. Den kongelige familie sættes i fængsel i Paris. I december 1792 bliver Louis XVI dødsdømt for forrædderi og henrettet. Marie Antoinette henrettes på guillotinen den 16. oktober.

17931016 Marie AntoinetteDen franske dronning Marie Antoinette findes skyldig i forrædderi og henrettes på guillotinen i Paris.
1793118 Museet på Louvre åbnes af revolutionsregeringen. Det er dog kun en del af de store samlinger, der er tilgængelige for offentligheden.
17931115 Det Kongelige Bibliotek i København åbnes for offentligheden.
179413 Aarhuus Stiftstidende udkommer for første gang.
1794114 Elizabeth Hog Bennett bliver første kvinde i USA, som føder ved kejsersnit; indgrebet udføres af hendes ægtefælle dr Jessee Bennett, da den lokale læge afslog pga risikoen. En af de mere prominente personer, som er født ved kejsersnit, er Julius Cæsar.
1794116 Edward Gibbon, den store historiker, dør.
1794216 Christiansborg Slot og slotskirke nedbrænder, medens de to ridebanebygninger bliver reddet. Uerstattelige værdier går tabt. På ruinerne af Absalons borg blev Københavns slot opført, hvor kongen og hans kancelli har deres faste ophold. Slottet bliver ombygget utallige gange, indtil Christian VI i 1731 lader det rive ned. I årene 1732-40 opføres et nyt, pragtfuldt barokslot, det første Christiansborg, med generalbygmester E.D. Häuser assisteret af arkitekterne L. Thurah og N. Eigtved som bygmestre. Kongefamilien flytter til Amalienborg, hvor den har boet siden.
1794310 Amalienborg bevogtes for første gang af den kongelige Livgarde efter Christiansborgs brand nogle dage forinden.
1794321 Poul Martin Møller, digter; han dør i 1838.
1794327 United States Navy grundlægges.
179445 Revolutionslederen Georges Jacques Danton dømmes til døden af Revolutionstribunalet og henrettes på guillotinen.
1794712 Admiral Nelson mister synet på sit højre øje ved Calvi.
1794727 To tømrersvende siger deres plads op, men får ikke lov at rejse. Det fører til Danmarkshistoriens første rigtige strejke, da flere hundrede tømrersvende går i sympatiaktion.
1794728 Maximillian Robespierre guillotineres sammen med fire politiske allierede. Han spiller en hovedrolle i den franske revolution og stiller sig i spidsen for en terrorregime.
179485 Under "Tømrerstrejken" arresterer politiet 200 tømrersvende og sætter dem i Kastellet.
179495 En forordning fastslår, at kvalsalvere er en fare for almuens helbred.
1794928 England, Østrig og Rusland danner alliance mod Frankrig.
1795119 Franskr revolutionstropper erobrer Holland.
1795211 Den svenske troubadur Carl Michael Bellmann dør, 55 år gammel.
1795329 Ludwig van Beethoven debuterer som 24-årig som pianist i Wien.
179547 Frankrig beslutter at gå over til det metriske system; en meter defineres som 1/10.000.000 af afstanden fra ækvator til en af polerne. Udgangspunktet er målinger i hhv. Dunkirk og Barcelona.
179565 I København opstår brand på flådens tømmeroplagsplads på Gammelholm, hvorfra den bredte sig til hele den sydlige del af den gamle by. Da ilden to dage senere er slukket, er i alt 941 huse og gårde samt Nikolaj Kirke, rådhuset og Vaisenhuset brændt ned. Der indføres efterfølgende et generelt påbud om grundmur, ligesom husene får skråt afskårne hjørner, så brandvæsenet nemmere kan komme frem.
1795715 "La Marseillaise" udnævnes til Frankrigs nationalsang. Den er skrevet 3 år forinden af den unge officer Rouget de Lisle. Den synges første gang under en banket i Marseille for 500 frivillige, som drager til Paris for at deltage i revolutionen.
17951024 Polens tredje deling, denne gang mellem Østrig, Preussen v/kong Frederik Vilhelm II og Rusland v/kejser Katarina.
17951031 John KeatsJohn Keats, engelsk poet. Han mister begge sine forældre som ung, og får som værge et par handelsmænd. De sætter Keats til at studere medicin, men han kommer aldrig til at praktisere. Allerede i 1817 udgiver han sin første digtsamling. I 1818 tager Keats sig af sin tuberkuløse broder, som imidlertid dør af sygdommen. I 1820 publicerer Keats sin bedst kendte digtsamling, som bl.a. indeholder "Ode on a Grecian Urn", "Ode on Melancholy" og "Ode to a Nightingale". Digtsamlingen hyldes af alle kritikere. Hans ”Hyperion”, som anses for hans bedste, bliver imidlertid aldrig fuldført. Om efteråret i 1820 får Keats selv tuberkulose. På lægens anbefaling rejser han til Rom, hvor han dør i februar 1821, kun 25 år gammel.
1795112 James Knox Polk, USA's 11. præsident fra 1844. I han embedsperiode bliver Californien og New Mexico lagt ind under amerikansk territorium. Han dør i 1849.
17951220 Den tyske historiker Leopold von Ranke fødes. Han død i 1886.
179639 Napoleon gifter sig med Joséphine de Beauharnais. Joséphine bliver kronet til kejserinde i 1804. Siden lader Napoleon sig skille fra hende og gifter sig med den østrigske kejsers datter, Marie-Louise.
179639 Napoleon Bonaparte viet til Josephine.
1796510 Den franske hær under general Napoleon besejrer østrigerne ved Lodi i Italien.
1796514 Den engelske læge Edward Jenner udfører den første vaccination mod kopper. Han anvender materiale fra en let angrebet bondepige. Jenner vil teste den gamle visdom, at en person, som har overlevet en koppeangreb, bliver immun.
179661 Tennesee bliver den USA's 16. stat.
179676 Tsar Nicholas I af Rusland.
17961010 Den danske dronning Juliane Marie er død, 67 år gammel. Hun var Frederik V's anden dronning. Efter kongens død 1766 fik hun en central rolle som deltager i sammensværgelsen mod Struensee, og det var hende, der ved kuppet den 17.1.1772 sikrede sig den sindssyge Christian VII's underskrift. Herefter oprettedes et Gehejmestatsråd, hvor hendesd søn, arveprins Frederik fik forsædet.
17961117 Kejserinde Katharina II af Rusland dør, 67 år gammel. Hun er en hårdhændet hersker, hvilket både bønderne i Rusland mærker samt befolkningen i Tyrkiet og Polen.
179714 Napoleon slår østrigerne i slaget ved Rivoli i Italien.
1797131 Franz Schubert, østrigsk komponist; han dør i 1828.
1797322 Wilhelm I af Preusen, konge af Preussen fra 1861 og fra 1871 tysk kejser; han dør i 1888.
1797621 Tidligere udenrigsminister A.P. Bernstorff dør i København.
1797725 Den engelske kommandør Horatio Nelson får beskadiget sin højre arm under en batalje ved Tenerife. Den beskadigede arm bliver senere amputeret.
1797830 Mary Shelley, engelsk forfatter af bla "Frankenstein".
17971022 Andre-Jacques Garnerin foretager det første dokumenterede faldskærmsspring. Det sker fra ca 1.000 meters højde.
17971022 Det første faldskærmsudspring gennemføres. Det udføres af André-Jacques Garnerin fra en ballon ca 2 km over Parc Monceau, Paris.
17971213 Heinrich Heine, tysk digter. Han dør i 1856.
1798211 Franske tropper erobrer Rom og fører pave Pius VI som fange til Frankrig. Kirkestaten omdannes til den romerske republik.
1798329 Republikken Schweiz dannes.
1798426 Eugene Delacroix, fransk kunstner; han dør i 1863.
1798526 England indfører indkomstskat på indkomster over 200 pund.
1798721 I "slaget ved pyramiderne" slår Napoleon Mamelukkerne, som drives ned mod Nilen, hvor mange drukner.
179881 Den engelske flåde under ledelse af admiral Horatio Nelson slår den franske i Slaget ved Abukir, Nilen. Herved spærres Napoleon og hans tropper inde i Ægypten.
1798111 Benjamin Lee Guinness, irsk brygmester. I 1851 bliver han den første borgmester i Dublin. Fra 865-68 er han Dublins MP for de konservative. Efter faderens død i 1855 overtager han familieforetagendet. Han adles i 1867 og dør året efter.
1798124 Luigi GalvaniDen italiensk læge og fysiker, Luigi Galvani, som fastslog eksistensen af bioelektriske kræfter i levende væv og opfinder "galvanisøjlen", dør.
179919 Indkomstskat inføres i England for at finansiere Napoleonskrigene.
1799312 Østrig erklærer krig mod Frankrig.
1799520 Honore de BalzacHonore de Balzac, fransk forfatter fødes i Tours. Han tager til Paris, hvor han i en periode arbejder som kontorist for en sagfører. Mellem 1820 og 1824 skriver han et antal romaner under forskellige pseudonymer. Som 30-årig og stærkt forgældet efter et trykkerieventyr, kaster han sig ud i skriveriet og begynder at udgive under sit eget navn. Og i løbet af de næste 20 år skriver han omkring 90 romaner og noveller, iblandt dem mange mesterværker som 'Le Pere Goriot', 'Les Illusions perdues', 'Les Paysans' og 'Eugenie Grandet'. Mange af værkerne udgives under navnet 'La Comédie humaine', formentlig inspireret af Dantes 'Den guddommelige komedie'. Han dør i 1850, et par måneder efter, at han har giftet han sig med sin elskerinde gennem 18 år, den polske grevinde Evelina Hanska.
179966 Aleksandr Sergejevitj Pusjkin Aleksandr Sergejevitj Pusjkin, Ruslands nationaldigter. Helt op i moderne tid er han det lysende forbillede for russisk poesi, drama og prosa. Pusjkin er af adelig herkomst og får en klassisk uddannelse på gymnasiet i Tsarskoje Selo (som fra 1937-1992 bærer navnet Pusjkin). I 1820 udgiver han sit første større værk, Ruslan og Ljudmila, men bliver samme år han forvist til de sydlige provinser pga. sine kritiske udfald mod kejserstyret. Under ophold på familiegodset Mikhajlovskoje fordyber han sig i Shakespeare, hvilket sætter sig spor i hans dramatiske hovedværk Boris Godunov (1825) om magtkampene i 1500-tallets Rusland. Hans store versroman Jevgenij Onegin udkommer i 1833. Pusjkin dør den 10.2.1837 efter en duel med en af sin smukke hustrus beundrere. Flere af hans værker bliver siden formidlet af musikken: især gennem Glinkas operaversion af Ruslan og Ljudmila (1842), Musorgskijs af Boris Godunov (1868), Tjajkovskijs operaer Jevgenij Onegin (1879) og Spader dame (1890) samt Rimskij-Korsakovs pastichen Mozart og Salieri (1898).
1799724 Napoleon slår tyrkerne ved Aboukir.
1799725 Fransk-Ægyptiske tropper under Napoleon slår tyrkerne ved Abukir.
1799728 Det pædagogiske Seminarium oprettes - men nedlægges igen allerede i 1810.
1799926 Der udstedes en forordning, som "forklarer og bestemmer trykkefrihedens grænser".
1799107 Da "Lutine" synker ud for den hollandske kyst, lykkes det at redde skibsklokken. Klokken, "the Lutine Bell" som befinder sig i Lloyds i London, tages i brug, hver gang der indtræder en maritim katastrofe.
1799119 General Napoleon Bonaparte tager titlen som førstekonsul i Frankrig ved et statskup.
17991210 Som det første land indfører Frankrig metersystemet.
17991214 George Washington, USA's første præsident fra 1789-1797, dør 77 år gammel.