Til forsiden

Oldtiden

Grækenland

Romertiden

Vikingetiden

Middelalderen

1500-1549

1550-1599

1600-1649

1650-1699

1700-1749

1750-1799

1800-1849

1850-1899

1900-1913

1914-1918

1919-1938

1939-1945

1946-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

År Md Dag Begivenhed
170011 Den protestantiske del af Vesteuropa (med undtagelse af England) begynder at anvende den gregorianske kalendar.
170011 Rusland udskifter den byzantinske kalender med den julianske.
170028 Daniel Bernoulli, hollandsk-født schweizisk matematiker og fysiker. I bogen "Exercitationes mathematicae" (1724) demonstrerer han et sikkert håndelag for behandlingen af vigtige problemer i den nyeste matematik, bl.a. løsning af differentialligninger. Fra 1725-1733 er han professor i Skt. Petersborg. Derefter er han professor ved universitetet i Basel, hvor han tilbringer det mest af sit liv. I sit hovedværk "Hydrodynamica" (1738) grundlægger han den nye disciplin, hydrodynamikken, om væskers strømninger, hvor udgangspunktet er princippet om energiens bevarelse.
1700218 Danmark overgår fra den julianske til den gregorianske kalender; Dagene frem til 1. marts springes over for at få orden i tidsregningen.
170084 Svenske tropper under ledelse af kong Karl XII går i land ved Humlebæk, hvor de opretter en brohoved. København forbereder sig på belejring.
1700818 Under Den Store Nordiske Krig indgår Danmark og Sverige en fredstraktat på slottet Traventhal ved Lübeck. Krigen er startet af Danmark, der vil have Slesvig-Holsten-Gottorp med i kongeriget. Krigen ender med dansk nederlag, da traktaten fastslår, at Slesvig-Holsten-Gottorp har ret til at holde hær, bygge fæstninger og indgå forbund med andre, og Danmark må betale 260.000 rigsdaler i krigsskadeerstatning.
1700911 James Thomson, skotsk forfatter og poet("Rule Britannia" og "The Seasons"). Thomson dør i 1748.
17001120 I Store Nordiske Krig besejrer Karl XII's hær ved Narva den tre gange større russiske hær.
17001128 Sophie Magdalene, datter af markgreve Christian Heinrich af Brandenburg-Kulmbach. Den 7. august 1721 bliver hun gift med kronprins Christian, den senere Christian VI. I 1730 bliver hun dronning af Danmark-Norge. Hun dør den 27. maj 1770, 69 år gammel.
1701118 I Königsberg bliver kurfyrst Friedrich af Brandenburg kronet til konge af Preussen.
1701122 Frederik IV opretter landmilitsen. For hver 20 tdr. hartkorn skal stilles en soldat til rådighed. Træningen foregår hver søndag, soldaterne (bønderkarlene) møder op foran kirken for at træne i eksercits i to timer før gudstjenesten, og én gang årligt bliver der holdt en regimentsøvelse.
1701523 Den sagnomspundne pirat kaptajn Kid bliver hængt for sørøveri i Londons dokker.
170197 I Haag indgår Storbritannien, Holland og Det tysk-romerske Rige en alliance rettet mod Frankrig.
1701916 Jakob II af England og Irland og Jakob VII af Skotland er død, han blev 67 år. Han regerede fra 6. februar 1685 til han blev afsat under "Den glorværdige revolution" i 1688. Han var søn af Karl 1. og bror til Karl 2. og den sidste katolik, som var regerende monark i disse lande.
17011022 Politiet organiseres på landsplan, og begrebet "politibetjent" nævnes første gang.
17011127 Anders Celsius, svensk astronom, fysiker og matematiker, som især er kendt fon sin temperaturskala. Han efterfølger sin far som professor i Uppsala, hvor han i 1741 bygger Sveriges første observatorium; Celsius dør i 1744.
1702121 Vornedskabet bliver ophævet. Vornedskab er betegnelsen for den pligt, som var pålagt bønder på Sjælland, Lolland og Falster samt Møn og Bogø om at forblive på deres fødegods og til at overtage eventuelt ødegods til fæste. Ordningen, som blev gennemført sidst i 1300-årene, skulle sikre godsejerne arbejdskraft til bøndergårdene og til hoveri på hovedgårdsmarken.
1702217 Peder Syv, sprogforsker, dør 70 år gammel. Han samlede og udgav ca 15.000 danske ordsprog og mundheld.
170238 Kong William III dør ved en rideulykke. Da han er barnløs går kronen til Anne, datter af James II.
1702513 En forordning bestemmer, at alle københavnere, gejstlige, verdslige, civile og militære kan stilles for politiretten.
1703525 Samuel Pepys, den engelske dagbogsforfatter, dør.
1703527 Tsar Peter III grundlægger en by ved floden Nerva, Sct Petersborg. Af beskedenhed opkaldt efter apostlen Peter og ikke ham selv.
17031013 Otto Thott, dansk lensgreve og statsmand. Han dør den 10. september 1785, 81 år gammel.
17031014 Den danske salmedigter Thomas [Hansen] Kingo dør, 69 år gammel. Han tog teologisk eksamen i 1658 og blev sognepræst i sin fødeby, Slangerup i 1668. I 1677 blev han biskop i Odense. Han var gift tre gange, den første hustru døde året efter deres bryllup i 1670, den anden var 16 år ældre end han selv, men den sidste kone var kun 30 år gammel, da den 60 årige Kingo giftede sig med hende i 1694. Ifølge historiebøgerne døde han "ret som det ringede til gudstjeneste i Skt. Knuds kirke".
17031119 "Manden med jernmasken", fange i Bastillen i Paris, dør. Hans sande identitet er ukendt, men både Francois Voltaire og Alexandre Dumas har givet deres bud derpå.
17031126 En voldsom storm hærger Storbritannien, oversvømmer Themsen og Severn. Ca 8.000 omkommer. Flåden mister 15 krigskibe.
1704724 Den engelske admiral George Rooke erobrer Gibraltar fra Spanien.
170484 Under den spanske arvefølgekrig indtager en engelsk-hollandsk styrke den spanske by Gibraltar.
1704813 Under ledelse af John Churchill af Marlborough og prins Eugen af Østrig besejres den franske armé ved Blenheim i Bayern. Sejrherrerne mister 6.000 soldater, taberne 21.000.
17041028 Den engelske filosof John Locke dør, 72 år gammel. Han var den førende eksponent for empirismen, som docerer, at al viden udledes af eksperimenter. Han var også en betydelig politisk filosof. Han benævnes undertiden som "den liberale filosofis fader". Han argumenterer for, at det er statens opgave at beskytte borgerne og deres naturlige rettigheder som liv, frihed og ejendom, som et menneske erhverver ved sin fødsel. Hvis staten undlader dette, er det borgernes ret - og måske oven i købet pligt - at gøre oprør. Mange af disse tanker kommer til at indgå i Thomas Jeffersons uafhængighedserklæring og er med til at fremkalde de nordamerikanske koloniers oprør mod England.
1705124 Carlo Broschi, italiensk sanger med kunstnernavnet Farinelli. Født i Apulien i Italien i en lavadelig familie. Han bliver kastreret som dreng for at fastholde hans lyse og smukke stemme. I sit voksenliv turnerer han over hele Europa og opnår stor berømmelse. Han henrykker Europas regenter og efter sigende kvinder med. Han optræder i Wien, London og Paris, og 1737-1759 opholder han sig i Madrid ved det spanske hof, hvor han bl.a. har til opgave at opmuntre den deprimerede spanske kong Filip V. Sin alderdom tilbringer Farinelli i en stor villa, som han havde ladet opføre uden for Bologna. Farinelli dør den 15. juli 1782, 77 år gammel. Hans liv giver senere stof til flere musikdramatiske fremstillinger. Emil Reesen og Mogens Dam skrev i 1942 operetten "Farinelli", hvor titelrollen blev sunget af Aksel Schiøtz. Jeg husker tydeligt tv-udgave fra 1961 med dejlige Poul Bundgaard (og tror, at jeg stadig kan teksterne udenad).
170525 Philipp Jacob Spener, tysk luthersk teolog og pietismens fader, er død, han blev 70 år gammel.
1705512 Dorte Hansdatter omdanner Hanstedgård til hospital for fattige personer og skænker 10.000 sletdaler til godgørenhed.
1705816 Den schweizisk matematiker Jakob Bernoulli er død, 50 år gammel. Han studerede først teologi, men dyrkede desuden astronomi og matematik, der optog ham mere og mere. Han og hans yngre bror Johann Bernoulli kastede sig med iver over de nye matematiske discipliner, differential- og integralregning, hvis grundlag blev udformet af Gottfried Wilhelm von Leibniz i 1684. Fra 1687 til sin død var han professor i matematik i Basel.
17051031 Pave Clement XIV. Han dør 1774.
1706117 Benjamin Franklin, amerikansk statsmand og videnskabsmand, fødes i Boston. Franklin er en af "de grundlovsgivende fædre" i USA. Han underskriver Frihedserklæringen og Forfatningen og tjener som den nye nations dygtigste diplomat. Franklins formelle skolegang ender tidligt, men hans uddannelse aldrig. Han tror på, "at visdommens dør lukkes aldrig" og han læser alle bøger, han kommer i nærheden af. Han lærer sig selv simpel algebra og geometri, navigation, logik, historie, videnskab og 5 fremmedsprog. Han tror selv på, at succesfulde mennesker arbejder lidt hårdere end andre. Og det gør Franklin. Han opbygger en succesrig trykke- og publiseringsvirksomhed i Philadelphia; han leder videnskabelige studier af elektricitet og gør flere vigtige opdagelser; han medvirker til etablering af Pennsylvanias første universitet og Amerikas første byhospital. Han organiserer også landets første lånebibliotek. Han opfinder bl.a. en ovn og bifokale briller. Thomas Jefferson kalder Benjamin Franklin "det største menneske og den største pryd på denne tid og for det land, hvori han levede".
170634 Laurids de Thurah, selvlært arkitekt. I 1754 bliver han udnævnt til generalbygmester. Han spiller en betydelig rolle i dansk bygningskunst og har blandt andet udført følgende bygningsværker: Det kongelige Palæ i Roskilde, Hirschholm Slot, Jægergården ved Jægersborg Slot, Eremitageslottet i Jægersborg Dyrehave, Det hvide Stift på Vallø Slot, Christiansborg Slot, nogle af interiørerne i dronningens lejlighed, Spiret på Vor Frue Kirke i København og Spiret på Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Han dør den 5. september 1759, 53 år gammel.
1706113 15.000 omkommer under jordskælv i Abbruzzerne i Italien.
1707415 Leonhard Euler, schweizisk matematiker og fysiker, som bl.a. arbejder med geometri, aritmetik, mekanik og talteori. Han arbejder også med astronomi, og som 28-årig bliver han blind på det ene øje efter solobservationer; Euler dør i 1783.
1707422 Henry Fielding, engelsk romanforfatter og dramatiker. Efter endt skolegang ved Eton College flytter han til London. Han afbryder sine jurastudier for at begynde at skrive for teatret – stykker som er stærkt kritiske overfor den siddende regering. Fieldings stykker regnes for at være medvirkende til at parlamentet i 1737 vedtager en lov som indførte censur af teatrene. Det bevirker, at Fielding igen vender sig mod juraen og ender med at uddanne sig til advokat. Til trods for sin satiriske virksomhed opnår Fielding i 1748 at blive udnævnt til borgmester i London. Han indfører flere juridiske reformer, skriver bl.a. mod offentlig hængning som afstraffelsesmetode. Fielding debuterer som romanforfatter i 1741 med "Shamela" (egentlig "An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews"), som er en parodi i Jonathan Swifts ånd. Året efter følger han op med romanen "Joseph Andrews". Hans mest kendte værk er romanen "The History of Tom Jones, a Foundling" fra 1749, som skildrer, hvordan hittebarnet Tom Jones arbejder sig frem til rigdom. I 1754 rejser han pga. svigtende helbred til Portugal på et kurophold, men dør i Lissabon den 8. oktober 1754, kun 47 år gammel.
1707429 Storbritannien dannes ved sammenlægning af det engelske og det skotske parlament.
170759 Den tyske komponist Dietrich Buxtehude er død, 70 år gammel. Hans far Johann Buxtehude var organist ved Sankt Olai Kirke i Helsingør fra 1641. Dietrich, som blev født i 1637, kom følgelig til byen som 4-6-årig. Han fik formentlig sin første orgelundervisning af sin fader. Allerede som 20-årig i 1657 eller 1658 blev han ansat som organist i Mariakyrkan i Helsingborg. Dietrich Buxtehude blev en af Danmarks største komponister, og Johann Sebastian Bach og Georg Friedrich Händel var blandt hans beundrere og blev inspireret af ham. Da Danmark mistede Skånelandene ved freden i Roskilde 1658, kom Helsingborg under svensk herredømme. Måske var det årsag til, at han i oktober 1660 søgte tjenesten som organist i Helsingørs Sct. Mariæ Kirke. I 1667 blev den prestigefyldte post som organist i Marienkirche i Lübeck ledig. Efter, at en række håbefulde ansøgere havde været til prøvespil og var blevet forkastet, faldt valget på Buxtehude. I slutningen af 1705 kom Johann Sebastian Bach for at høre den gamle mester. Han blev i Lübeck i tre måneder, betydeligt længere end aftalt med hans arbejdsgivere.
1707523 Carl von Linné, svensk botaniker, kaldet "taksonomiens fader" for hans system til klassificering af planter ("Species plantarum"). Efter nogle års studier i Holland vender han tilbage til Sverige, hvor han bliver professor i Uppsala; Linné dør i 1778.
17071023 Det første parlament i Storbritannien træder sammen. Parlamentet (the Parliament), består af Overhuset (the House of Lords) og Underhuset (the House of Commons).
1708322 Ernst Henrich Berling, tysk-dansk bogtrykker, født i Mecklenburg. I 1731 tager han til København, hvor han året efter gifter sig med datteren Cecilie Cathrine Godiche, datter af bogtrykker Jørgen Matthiasen Godiche. Fra dem nedstammer den danske bogtrykkerslægt Berling. I 1747 får han det eneste danske skriftstøberi overdraget af regeringen og udnævnes til hofbogtrykker. Den 27. december 1748 får han og hans arvinger privilegium på at trykke en række aviser samt en månedlig Statstidende. I 1749 grundlægger han Kjøbenhavnske Danske Post Tidender - som i dag kender som Berlingske Tidende. Berling dør den 16. oktober 1750, 42 år gammel.
1708711 Engelske tropper under hertugen af Marlborough slår franskmændende under Louis Vendome i slaget ved Oudenarde i den spanske arvefølgekrig.
17081115 William Pitt den ældre, engelsk politiker og premierminister i perioden 1766-1768. Den amerikanske by Pittsburgh er opkaldt efter ham. Han kaldes den ældre for at skelne ham fra hans søn, William Pitt den yngre, der var premierminister 1783-1801 og 1804-06. Han dør den 11. maj 1778, 69 år gammel.
1708128 Frans I Stefan, tysk-romersk kejser, storhertug af Toscana og hertug af Lothringen. Han bliver i 1736 gift med Maria Theresia af Østrig og er fra 1740 hendes medregent - dog uden den store indflydelse. Fra 1745 er han tysk-romersk kejser. Han dør den 18. august 1765, 56 år gammel.
170921 Alexander Selkirk undsættes fra øen Juan Fernandez, hvor han har tilbragt 5 år. Hans oplevelser gav Daniel Defoe inspiration til at skrive "Robinson Crusoe".
170922 Alexander Selkirk reddes fra en øde ø, hvor han har tilbragt de seneste fire år efter et skibsforlis. Hans historie menes at have inspireret Daniel Defoe til at skrive Robinson Crusoe. I 1966 bliver den ø, som Selkirk havde boet på, officielt døbt Robinson Crusoe øen.
1709628 Svenske Karl XII lider nederlag mod Peter den Store i slaget ved Poltava; han undslipper med få soldater og søger tilflugt i Tyrkiet.
170978 Rusland slår Sverige i slaget ved Poltava.
1709916 Forbud mod udførsel af heste og hopper i Danmark og Norge.
1709918 Samuel Johnson, engelsk forfatter og litteraturkritiker. Han opgiver sit studium i Oxford pga pengenød. Fra 1750 til 1752 udgiver han det ugentlige magasin "The Rambler", som primært består af hans egne essays om religiøse og moralske emner. I 1755 udkommer hans største værk og det, som han er kendt for, "A Dictionary of the English Language", som er den første og meget omfattende ordbog over det engelske sprog. Han dør den 13. december 1784, 75 år gammel. Efter hans død udgiver vennen James Boswell hans biografi.
1709918 Mads Johansen Lange, dansk handelsmand på Bali, med tilnavnet Kongen af Bali. Han stammer fra en langelandsk købmandsfamilie. Mads Lange tager tidligt på langfart og bosætter sig på Bali, hvor han opbygger han et blomstrende handelsforetagende baseret på eksport af bl.a. ris, krydderier, oksekød og import af våben og tekstiler. Han står på god fod med såvel de lokale balinesiske rajaher som de hollandske kolonisatorer og optræder i 1840'erne med stort held som fredsmægler mellem hollænderne og rajaherne. Han dør den 13. maj 1856 på Bali, 48 år gammel. Muligvis efter at være blevet forgivet?
1709920 En plakat kundgør, at folk, der "henlægger deres spæde børn på gaderne i København", skal straffes på livet.
17091028 Danmark erklærer Sverige krig - og den store nordiske krig går i gang igen. Svenskerne havde lidt store nederlag i krigen mod Rusland og Frederik IV så chancen for at vinde det tabte Skåne tilbage.
17091229 Elisabeth, russisk kejserinde, datter af kejser Peter den Store og Katharina I. Hun regerer Rusland fra 1741 til 1762. Hun dør den 5. januar 1762.
171013 Giovanni Bnattista Pergolesi, italiensk komponist. Han dør i 1736.
1710121 Særlige domstole bliver oprettet til behandling af skovsager, for eksempel brændetyveri og krybskytteri.
1710215 Ludvig XV, konge af Frankrig fra 1715 til 1774, oldebarn af Ludvig XIV. Han bliver formelt konge, da han er fem år gammel, men indtil 1723 styres landet af Ludvig XIVs brodersøn, hertug Filip af Orléans. Fra 1726 er kongens lærer, kardinal Fleury, førsteminister og landets egentlige regent til sin død i 1743. Da Ludvig overtager styret, fører hans manglende engagement til tilbagegang for landet, der også svækkes af en række opslidende krige: Polske Tronfølgekrig 1733-1735, Østrigske Arvefølgekrig 1740-1748, kolonikrige mod Storbritannien 1755-1763, hvor Frankrig mister Canada og Louisiana og Preussiske Syvårskrig 1756-1763. Kongen synes mest optaget af sine elskerinder, hvoraf de mest kendte er Madame de Pompadour og Madame du Barry. Hans styre er med til at bane vejen for den Franske Revolution. Han dør den 10. maj 1774, 64 år gammel.
1710310 I slaget ved Helsingborg lider den danske hær under Christian Ditlev Reventlow nederlag til svenskerne under Magnus Stenbock. Danskerne trækker sig tilbage til Sjælland.
1710312 Thomas Arne, engelsk komponist ("Rule Britannia"); han dør i 1778.
1710514 Adolf Frederik, konge af Sverige fra 1751. Han grundlægger den svenske linje af Huset Holsten-Gottorp, der regerer Sverige frem til 1818. Han dør den 12. februar 1771, 60 år gammel.
1710919 Den store danske astronom og fysiker Ole Rømer, dør 65 år gammel. Han er student fra Aarhus Katedralskole i 1662, hvorefter han studerer ved Københavns Universitet. Fra 1672-1681 opholder han sig i Paris, hvor han arbejder sammen med den franske astronom Picard. Han udnævnes til medlem af det franske kgl. videnskabsakademi. Mens han arbejder ved observatoriet i Paris, bestemmer han lysets hastighed - eller "lysets tøven", som han benævner fænomenet - ved observation af Jupiters måner; en afhandling herom offentliggøres i 1676. Han laver projektet for vandtilførslen til Versailles' imponerende fontæner. I 1681 vender Ole Rømer tilbage til København som professor i astronomi og direktør for observatoriet på Rundetårn. Han bliver snart udpeget til at lede flere omfattende tekniske reformer: sikring af Københavns vandforsyning, udarbejdelse af retningslinierne for landets opmåling og matrikulering, indførelse af et nyt og ensartet mål- og vægtsystem gældende i hele landet. Indtil da har hver landsdel, hver by - ja, endog de forskellige håndværk og handelsgrene haft deres egne mål og vægt. Under hans ledelse gennemføres den gregorianske kalender i Danmark og Norge. Han er også en dygtig instrumentbygger, som bl.a. konstruerer den første meridiancirkel. I 1705 bliver han sågår politimester i København. Næsten alle Ole Rømers protokoller bliver desværre ødelagt ved Københavns brand i 1728.
1710104 Ivar Huitfeldt falder, 44 år gammel, i et slag mod den svenske flåde i Køge Bugt.
17101110 Adam Moltke, tysk-dansk lensgreve, politiker og diplomat, født på godset Walkendorf i Mecklenburg. Han er overhofmarskal og storgodsejer og en af de vigtigste personer under kong Frederik 5.s tyveårige regeringstid 1746-1766. Han er optaget af den spirende landboreformbevægelse og især i den tekniske udvikling af landbruget. Han er præsident for det Asiatiske Kompagni 1750-1771, Kunstakademiet og Frederiks Hospital. Han efterlader væsentlige bygninger og kunstværker, udført af tidens bedste arkitekter og kunstnere.
17101130 Tyrkiet erklærer krig mod Rusland.
1711121 Pesten kommer til Danmark. Det lille fiskerleje Lappen, nord for Helsingør, bliver denne dag isoleret på grund af flere mistænkelige sygdomstilfælde. Soldater slår ring om Helsingør, men det lykkes alligevel enkelte at flygte og tage smitten med sig, bl.a. til København.
1711426 David Hume, skotsk filosof, historiker og essay skribent fødes i Edinburgh, Skotland. Hume er den mest betydningsfulde naturalist i den moderne filosofi og omdrejningspunkt for oplysningstiden. Hume, som er anden søn af en mindre skotsk herremand, indskrives på Edinburgh University allerede som 12-årig. I 1734 flytter han til Anjou i Frankrig for at skrive og studere. I 1739 vender han tilbage til England. Hume slår sig ned for at leve af sine litterære værker; det meste af tiden boer han i Edinburgh. I denne periode vokser hans berømmelse langsomt, indtil han er anerkendt som en af Englands største skribenter. I 1763 bliver han udnævnt til ambassadesekretær og senere charge d'affaires i Paris, og i denne periode blev han betragtet som den vigtigste arkitekt bag oplysningstiden. Da Hume vender tilbage til England, er det for at kontrollere udgivelsen af hans første og og største filosofiske værk Treaties of Human Nature. I 1742 skriver han Essays Moral and Political. Disse bøger bliver efterfulgt af An Enquiry Concerning Human Understanding 1748 og An Enquiry Concerning the Principals of Morals. I det følgende tiår offentliggør Hume sit mest kendte værk The History of England (1754-1762) i 7 bind. Hans sidste værk The Dialogues Concerning Natural Religion bliver udgivet af hans nevø efter han død, som finder sted den 25. august 1776.
171173 Pesten kommer til København, den kommer til at koste omkring 22.000 mennesker livet - svarende til cirka en tredjedel af byens befolkning. Det antages, at pesten kom til Helsingør i 1710 med skib fra Lübeck.
171187 Det første hestevæddeløb nogensinde finder sted på Ascot. Det sker under overværelse af dronning Anne.
17111215 I København udbryder en byldepest, som tager liver af 23.000 mennesker, en tredjedel af befolkningen.
1712124 Frederik den Store (Frederik II), konge af Prøjsen, fødes i Berlin som søn af Frederik Vilhelm I. Hans barndom går med militærtræning og uddannelse. Så hård er denne uddannelse, at han forsøger at flygte til sin onkel, George II af England. Hans hjælper løjtnant Katt bliver først tortureret og siden henrettet for øjnene af den unge Frederik. Frederik selv isoleres indtil faderens død i 1534. I den periode studerer han musik, filosofi og fransk litteratur. Da han efterfølger faderen på tronen, bruger han al sin energi for sit lokale kongedømme. Han kæmper mod Østrig og vinder stor hæder for sin indsats i den østrigske arvefølgekrig fra 1740-1748. Efter syvårskrigen fra 1756-1763 fremstår Prøjsen, som ikke fra naturens side har særligt mange ressourcer, som den mest kraftfulde af de tyske stater. I 1772 deltager han i den første deling af Polen, ved hvilken lejlighed han fordobler sit lands areal. Slottet Sans Souci, som ligger på en bakkemed udsigt over Berlin, er bygget som feriested for Frederik den Store. Han dør i 1786.
1712513 J.H.E. [Johan Hartvig Ernst] Bernstorff, tyske adelsmand, bliver født i Hannover. Efter den obligatoriske uddannelsesrejse i Europa går han i 1732 i dansk diplomatisk tjeneste og bliver i 1751 udnævnt til udenrigsministerog får samtidig sæde i konseilet (kongens råd). Hans udenrigspolitik er blevet karakteriseret som en konsekvent freds- og neutralitetspolitik med ønske om at holde Danmark uden for periodens europæiske storkrige. Disse mål søges realiseret ved indgåelse alliancer, først med Frankrig og fra 1765 med Rusland. I 1770 bliver han udmanøvreret af Struensee, mister sine statsembeder og forlader landet. Bernstorffs gods nord for København var foregangssted for landboreformer. Bernstorff dør den 18.2.1772.
1712628 Jean Jacques Rousseau, fransk filosof fra oplysningstiden, fødes i Heneve, Schweiz. Han tilhører den gruppe af filosoffer, hvis ideer inspirerer den franske revolution. I 1741 slår han sig ned i Paris og omgås bl.a. Diderot. Siden flytter han til Luxemborg, hvor han skriver "Den sociale kontrakt" (1762) med den kendte udtalelse: "Mennesket er født fri, og det er overalt i lænker", hvorved han mener, at vi har indrettet politisk systemer,som ikke tillader os at være fri. Rousseau argumenterer for, at mennesket havde det bedst i sin naturtilstand, men at civilisationen og samfundet har ødelagt det. Hvis dette er sandt - Rousseau påstod aldrig, at vi kan vende tilbage til denne oprindelige, rene naturtilstand - findes der så en måde, hvorpå vi kan bevare menneskets naturlige frihed i det moderne samfund? Rousseau bruger en form for en social kontrakt argument til at foreslå, hvorledes individer kan underkaste deres vilje til fælles vilje. I Hobbes naturtilstand er mennesket krigerisk, og dets liv ondt, brutalt og kort. De mangler den sociale kontrakt til at bringe dem ud af den tilstand. Rousseaus kontrakt virker anderledes, idet den tillader nogle af de gode ting, som var i naturen, da mennesket var på sit højeste, at vende indpas i det moderne samfund. Skønt Rousseau ikke advokerer for nogen 'tilbage til naturen' bevægelse, så udforsker hans tanker værdien af et livet tæt på naturen og risikoen ved det civiliserede liv; idéer som bliver meget populære under den kommende romantiske periode. I 1767 vender han tilbage til Paris, hvor dør den 2. juli 1778. Han begraves ved siden af Voltaire i Panthéon.
1712724 I den spanske arvefølgekrig besejrer Frankrig en allieret engelsk-hollandsk hær ved Denain i Frankrig.
1712725 De protestantiske kantoner i Schweiz besejrer de katolske kantoner i slaget ved Villmergen og afslutter dermed de religiøse krige i landet.
1712811 I Schweiz underskrives Aargau traktaten, som afslutter krigen og garanterer protestanterne herredømme over de katolske kantoner.
17121220 Danske styrker besejres af svenskerne i slaget ved Gadebusch. På den danske side undslipper grev von Fleming og Frederik IV af Danmark, hvorimod generalmajor Daa og brigadier Bülow omkommer.
17121224 Friedrich II, konge af Prøjsen fra 1740 til sin død i 1786.
171318 Den italienske komponist og violinist Arcangelo Corelli er død, han blev 59 år.
171319 Altona brændes ned til grunden af svenskerne under den store nordiske krig.
1713225 Karl XII tages til fange af sultanen af Tyrkiet.
1713411 Den spanske Arvefølgekrig afsluttes med, at Filip V anerkendes som Spaniens konge mod til gengæld at afstå fra den franske trone. England får Gibraltar.
1713417 For første gang udstedes danske pengesedler. Den lyder på tre mark og udstedes for at finansiere Den Store Nordiske Krig. I 1728 bliver de eksisterende sedler indløst med sølv.
1713419 Kejser Karl VI iværksætter den Pragmatiske Sanktion, som er et sæt love, der bl.a. sikrer kvindelig arvefølge i de Habsburgske Arvelande, så magten kan overgå til hans datter Maria Theresia. Med Karl VIs død i 1740 overtager Maria Theresia magten i arvelandene.
1713923 Ferdinand VI, konge af Spanien fra 1746-1759. Han dør den 10. august 1759, 45 år gammel.
1713105 Denis Diderot, fransk filosof, forfatter og redaktør af den første encyklopædi, fødes i Langres i Champagne. I 1746 udgiver han sine "Filosofiske tanker", som bliver brændt af Parlamentet i Paris. Første bind af hans encyklopædi, som indeholder mange liberale og progressive idéer, udgives i 1751, og et år senere bliver den forbudt. En hård start for en forfatter. I virkeligheden er han ansat til at lave en fransk oversættelse af den britiske encyklopædi, men Diderot ønsker en ny og anderledes spændende udgave. Mange fremtrædende personer bidrager til encyklopædien, fx Georges Louis Buffon, baron de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau og Voltaire. Diderot dør i 1784.
171416 Englænderen Henry Mill tager patent på skrivemaskinen, men det lykkes ham aldrig at perfektionere sin opfindelse.
1714313 Efter slaget ved Storkyro får russerne magten i Finland.
1714525 I et stort søslag ødelægger C. Gabel den svenske flåde ved Fehmern.
171472 Christoph Willibald von Gluck, tysk komponist ("Orfeus & Eurydike"); han dør i 1787.
17148 Helgoland tvinges til overgivelse efter et dansk bombardement.
171481 George Louis af Hanover får titel og navn kong George I af Storbritannien ved dronning Queen Annes død.
17141020 Kroning af King George I. George, som er søn af Ernest, Elector af Hanover og Sophia, barnebarn af James I, vokser op ved hoffet i Hanover, inden har kommer til England for at bestige den ledige trone. George I dør i 1727 på en rejse til sit elskede Hanover, hvor han i øvrigt tilbringer mere end halvdelen af sin tid, formentlig forklaringen på, at han aldrig lærer at tale engelsk.
17141130 Forordning om, at jordemødre, der vil praktisere i København, for fremtiden skal eksamineres af den nyoprettede Jordemoderkommission.
1715424 En svensk flåde bliver besejret ved Femern.
171559 Ole Henrik Møller, dansk skolemand og personalhistoriker. I 1744 bliver han udnævnt til professor i litteraturhistorie ved Københavns Universitet. Den 29. maj 1750 tiltræder han posten som rektor for Latinskolen i sin fødeby Flensborg. Han dør den 5. april 1796, 80 år gammel.
171591 Ludvig XIV - Solkongen - dør i Versailles efter en regeringsperiode på 72 år, den længst regerende hersker i europæisk historie.
17151223 En dansk-preussisk-russisk hær erobrer Stralsund.
1716224 26-årige Peder Wessel, dansk/nork søhelt, adles under navnet Tordenskjold.
171638 Den svenske hær går ind i Norge og erobrer Kristiania (Oslo). De bliver kort efter tvunget tilbage, da Tordenskiold ødelægger en svensk forsyningflåde ved Dynekilen.
1716419 Wismar kapitulerer til de danske styrker. Dermed faldt det sidste svenske støttepunkt i Nordtyskland.
171665 Ved underskrivelsen af Westminster-traktaten forpligter England og Tyskland sig til gensidigt forsvar i tilfælde af krig.
171678 En dansk eskadre under ledelse af Peter Tordenskjold ødelægger en svensk transportflåde i fjorden Dynekilen ved et dumdristigt angreb. Dette angreb truer Karl XII's felttog mod Norge.
171685 I et forrygende slag slår prins Eugen af Savoyen med en styrke på 40.000 østrigere en hær på 150.000 tyrkere under Darnad Ali Pasha i slaget ved Peterwardein. Over 30.000 tyrkere mister livet.
17161114 Den tyske matematiker og filosof Gottfried Leibniz er død, han blev 70 år gammel. Han arbejdede ihærdigt for at skabe en religiøs verdensfred, idet han søgte at forene videnskab og religion i en helhed. Han arbejdede også med en ide om et folkenes forbund, der skulle bygge på staternes ligeret.
17161126 Den første løve bliver udstillet i Boston, USA.
1717620 J.F.J. (Jacques-François-Joseph) Saly, fransk skulptør (død 1776). Han arbejder ud over i sit fødeland i Danmark og Italien. I Danmark bliver han i 1754 udnævnt til leder af det nyoprettede Kunstakademiet. Hans mest kendte værk er rytterstatuen af Frederik V på Amalienborg Slotsplads. Han dør den 4. maj 1776, 58 år gammel.
1717816 En østrigsk hær under Eugen af Savoyen slår en dobbelt så stor osmannisk hær ved Beograd.
1717822 Den østrigske hær vinder under kommendo af prins Eugen en knusende sejr over de talmæssigt overlegne tyrker ved Beograd.
1717924 Horace Walpole, britisk forfatter og 4. jarl af Orford. Han er yngste søn af premierminister Robert Walpole, medlem af Underhuset i 1741-1768, men uden politiske ambitioner. I dag er han mest kendt som grundlæggeren af gotisk fiktion, en litterær genre, der kombinerer uhygge og romantik. Han dør den 2. marts 1797, 79 år gammel.
1717129 Johann Winkelmann, tysk forsker, som grundlægger arkæologien. Han formulerer den klassiske kunst med ordene: "Ædel enfold og stille storhed." Han dør i 1768.
1718515 James Puckle, en advokat fra London, får patent på verdens første maskingevær. Det bliver aldrig brugt under nogen kampoperation eller i krig, og der bliver aldrig iværksat nogen egentlig produktion af våbner.
1718523 William Hunter, skotsk læge og underviser i anatomi; han dør i 1783.
1718721 Med underskrivning af fredsaftalen ved Passarowitz afslutter krigen mellem Østrig, Venedig og Tyrkiet.
1718730 William Penn, grundlægger af kvækerreligionen i Pennsylvanien, dør.
1718811 En engelsk flåde under admiral George Byng ødelægger eller erobrer 15 ud af 22 spanske skibe i slaget ved Cape Passaro ud for Sicilien.
17181122 Den engelske pirat "Sortskæg", Edward Teach, som hærgede i Caraibien, dræbes, og hans hoved bringes til guvernøren i Virginia.
17181130 Under belejringen af den norske fæstning Frederikssten falder den svenske krigerkonge Karl XII, muligvis (formentlig) for en svensk kugle.
17181211 Den svenske konge Karl XII falder under belejring af den norske by Frederikssten - muligvis skudt af en af sine egne officerer. Kongens død standser det svenske krigstogt i Norge under Store Nordiske Krig. Umiddelbart efter kongens død begynder svenskerne fredsforhandlingerne, som i 1721 gør en ende på krigen - og Sveriges stormagtsstatus.
1719123 John Landen, engelsk matematiker med væsentlige bidrag til elliptiske integraler; han arbejdede som landmåler, så matematikken var hans fritidsinteresse; han korrigerer bl.a. fejl i beregninger af så kendt en person som Newton.; han dør i 1790.
1719611 De spanske tropper, som har invaderet Skotland, bliver slået ved Glenshiels.
17191114 Leopold Mozart, østrigsk musiker (violinist) og komponist. I sin samtid bliver Leopold Mozart regnet som en af tidens betydelige musikere. Han bruger dog meget af sit liv på at uddanne sine børn Wolfgang Amadeus Mozart og Anna Mozart. Som komponist huskes han stort set udelukkende for sin Børnesymfoni. Den var i mange år tilskrevet Joseph Haydn, men i 1952 fandt man ud af, at Leopold Mozart havde komponeret den. Han dør den 28. maj 1787, 67 år gammel.
17191231 Den engelske astronom John Flamsteed, som "byggede" Greenwich Observatoriet, dør 73 år gammel.
1720121 Sverige og Preussen underskriver Stockholm-aftalen, som markerer afslutningen på Den Store Nordiske Krig.
1720210 Edmund Halley udnævnes som den anden til Astronomer Royal of England.
1720511 Friherre Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, den berømte tyske løgnhals; han dør i 1797 (dette skulle være korrekt).
172073 På Frederiksborg Slot underskriver Frederik IV en fredsaftale med Sverige i Store Nordiske Krig. Danmark vinder de Gottorpske dele af Slesvig, men må opgive Skånelandene. Danmark modtager 600.000 Rigsdaler som erstatning for de erobrede områder, og Sverige må opgive toldfriheden i Øresund. Store Nordiske Krig er startet i 1709 - erklæret af Rusland, Danmark og Polen-litauen.
1720825 Louis, Frankrigs skytshelgen (samt barberernes) dør i nærheden af Tunis, mens han leder et korstog.
17201112 Peter Wessel - "Tordenskjold" - dræbes i duel med oberst Jacob Stäel von Holstein i Hildesheim. Tordenskjold blev kun 29 år gammel.
17201231 Bonnie Prince Charlie (Charles Edward Stuart) fødes i Rom. Han foretager landgang i Skotland i 1745 sammen med sine tilhængere. De indtager Edinburgh og laver hof i Holyrood Palace. Han vinder endnu en sejr ved Prestonpans, men da han beslutter at marchere mod London lider han et smerteligt nederlag mod englænderne ved Culloden.
1721327 Frederik IV opretter 240 såkaldte rytterskoler over hele landet, så børn uden betaling kan modtage undervisning i religion og læsning; undervisning i regning og skrivning dog mod betaling.
172143 Robert Walpole vælges som Englands første premierminister.
172173 Præsten og missionæren Hans Egede ankommer til "Håbets Havn" - Imerigsoq - på Grønland.
172194 Riddere og prælater fra hertugdømmet Slesvig aflægger på Gottorp Slot ed til Frederik IV, og landsdelen indlemmes i det danske kongedømme.
17211022 Peter den Store antager titlen tsar af Storrusland.
17211229 Jeanne Antoinette, "Marquise de Pompadour", Louis XV's elskerinde fra 1744, kendt for sit ekstravagante forbrug. Hun får stor udenrigspolitisk indflydelse og holdes ansvarlig for indførelse af en anti-prøjsisk indstilling i Frankrig. Hun er meget interesseret i kunst og kultur og fungerer som mæcen for filosoffer som Voltaire og Diderot. Hun dør i 1764.
1722923 Det første danske teater, Grønnegade-teateret i København åbner. Første forestilling er Molieres "Den gerrige". Tre dage senere opføres "Den politiske kandestøber" af Ludvig Holberg.
1722927 Samuel Adams, amerikansk revolutionær og politiker. Adams spiller en afgørende rolle ved planlægning af "the Boston Tea Party", ligesom har er meget aktiv med udarbejdelse af "uafhængighedserklæringen". Han dør i 1803.
17221011 Fredensborg Slot bliver indviet på Frederik IV's 51 års fødselsdag som et monument for fredsslutningen i Store nordiske Krig mod Sverige. Den 11 år lange krig blev afsluttet i 1720.
1723 Frederik V, søn af Christian VI og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach fødes i 1723. Han er konge af Danmark-Norge fra 1746-1766. Valgsprog: "Klogskab og Fasthed" (Prudentia et Constantia). Hans mor kalder ham til tider drillende "Der Dänische Prinz", fordi han ind imellem taler dansk. I 1743 gifter han sig med Louise af Storbritannien den10. november 1743 i Hannover. Brudens bror hertugen af Cumberland er stedfortræder. Den "rigtige" vielse finder sted den 11. december 1743 i København.. Med dronningen får han fem børn, heriblandt den senere Christian VII. Samme antal børn får han med sin yndlingselskerinde, Madam Hansen.

På trods ((grund?) af, at Frederik vokser op i et strengt pietistisk hjem, bliver han en livsnyder, som elsker vin og kvinder. Tiden går med besøg på byens værtshuse og bordeller, og faderen, den stærkt religiøse Christian VI, overvejer at umyndiggøre ham. Kongens alkoholproblem udvikler sig, så den reelle magt ligger i hænderne på gehejmeråd og overhofmarskal Adam Gottlob Moltke. På trods/grund af drikkeriet og udskejelserne nyder den livlige og livsglade konge stor folkelig popularitet. Måske også fordi han i modsætning Christian VI taler han dansk. Kunst og videnskab får gode betingelser. Offentlige teaterforestillinger bliver igen tilladt, og i 1748 åbner "Den nye Skueplads" i Nicolaj Eigtveds komediehus på Kongens Nytorv.

Frederik V's regeringsperiode er dog præget af fremgang for handelen og den spirende industri med krudtværket og kanonstøberiet i Frederiksværk, som opføres af Johan Frederik Classen, er den første store danske industrivirksomhed. Krav om landbrugsreformer bliver ikke imødekommet af Moltke, og bønderne mærker ikke meget til den økonomiske fremgang. I samme periode opføres Det Kgl. Opfostringshus, Frederiks Hospital og Kunstakademiet i København. Han lader bygge bydelen Frederikstaden med Amalienborg som knudepunkt. De fire Amalienborg palæer står færdige i 1760, mens Saly's rytterstatue af Frederik V kommer til i 1771. Kongen skal ikke selv bo i Frederikstaden, men han forærer velbeliggende byggegrunde til betydningsfulde borgere, mod at de opfører et palæ på grunden. I 1766 dør Frederik V, kun 42 år gammel. Han gravesættes i Roskilde Domkirke og efterfølges af sin søn Christian VII.

1723225 Sir Christopher Wren, engelsk arkitekt af St Pauls dør.
172335 Den norske amtmand Poul Juel dømmes for majestætsforbrydelse af højeste grad. Poul Juel havde sammen med den svenske kommissær og i samråd med den russiske gesandt i Danmark lagt planer om et russisk angreb på Grønland. Dette skulle yderligere resultere i, at Færøerne, Island og Norge skulle løsrives fra Danmark. Dødsdommen eksekveres samme dag på Kongens Nytorv i København.
1723331 Frederik V, søn af Christian 6. og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach, konge af Danmark·Norge fra 1746. I 1743 gifte han sig med Louise af Storbritannien. Med dronningen får han fem børn, og samme antal får han med sin yndlingselskerinde, Madam Hansen. Der bliver også tid til besøg på byens værtshuse og bordeller. Hans far, den religiøse Christian VI, overvejer at umyndiggøre ham. Kongens alkoholproblem udvikler sig, så den reelle magt ligger i hænderne på gehejmeråd og overhofmarskal Adam Gottlob Moltke. På trods/grund af drikkeriet og udskejelserne nyder kongen stor folkelig popularitet. I modsætning til den sky og indesluttede Christian VI er sønnen både folkelig og livlig - og desuden taler han dansk.

Frederik V's regeringsperiode er dog præget af fremgang for handelen og den spirende industri med krudtværket og kanonstøberiet i Frederiksværk, som første store danske industrivirksomhed. I denne periode opføres Frederikstaden med Amalienborg, Det Kgl. Opfostringshus, Frederiks Hospital og Kunstakademiet i København. I 1766 dør Frederik V, kun 42 år gammel. Han begraves i Roskilde Domkirke og efterfølges af sin søn Christian VII.

172365 Adam Smith, britisk/skotsk økonom, "liberalismens fader", fødes i Kirkcaldy, Scotland. Han studerer på universiteterne i Glasgow og Oxford. I 1751 bliver han professor ved Glasgow universitet, hvor han underviser i problemer med "moralsk filosofi". I sin mest kendte bog "Wealth of Nations" (1776) angriber han det engelske handelssystem, som sætter grænser for den frie handel. Adam Smith påstår, at de frie markedskræfter er selvregulerende, idet enhver, som handler i strid med markedets interesser og ønsker, bliver økonomisk straffet. Han er følgelig fortaler for et kapitalistisk system med fri konkurrence. Adam Smith dør i 1790.
1723716 Joshua Reynolds, engelsk portrætkunstner.
172438 Carl Philipp Emanuel Bach, tysk komponist. Han er næstældste søn af Johann Sebastian Bach. Ofte kaldt Berliner-Bach eller Hamburger-Bach. Han komponerer 22 passioner, 2 oratorier, 19 symfonier, 50 koncerter, 200 kammermusikværker og klaverstykker samt en del sange og motetter m.m. Ved Telemanns død i 1767 overtager han hans stilling som kantor i Hamborg. En stilling han havde til sin død og som gav ham tilnavnet ”Hamburger-Bach”. Han dør den 14. december 1788, 74 år gammel.
1724422 Immanuel Kant, tysk filosof, matematiker og fysiker. I 1755 udgiver han et værk omhandlende naturens historie og teorier om verdensrummet. I 1770 bliver han professor i matematik, siden skifter han over til metafysik og logik; Kant dør i 1804.
1724824 George Stubbs, maleren, kendt for sine (anatomisk korrekte) hestemalerier og landskabsmalerier; han dør i 1806.
1724119 Danmark får for første gang besøg af grønlændere, Poq og Quiperoq. Der afholdes et stort optog med det formål at indsamle penge til kolonisering af Grønland. De to grønlændere er hovedpersoner ved arrangementet, der omfatter en kortege af både i kanalerne, mens grønlænderne i deres kajakker fanger ænder i kanalerne til jubel for publikum.
17241212 Samuel Hood, engelsk admiral. Han er en af Englands største flådetaktiske begavelser med mange triumfer, bl.a. i 1782 ved de vestindiske øer, hvor hans flåde besejrer den franske. Efterfølgende er han flådechef i Middelhavet. Hood dør i 1816.
17241218 Prinsesse Louise, datter af senere George II af Storbritannien, bliver i 1743 gift med kronprins Frederik (senere V), dansk/norsk dronning fra 1746. Parret får fire børn, heriblandt den senere Christian VII. Hun dør den 19. december 1751.
1725128 Tsar Peter den Store af Rusland dør, 53 år gammel.
172528 Katarina "den Store" I bliver kejserinde af Rusland efter sin mand Peter "den Store" Romanov, (1682-1725).
172528 Peter den Store, russisk zar fra 1682, er død, han blev 52 år gammel.
1725211 Johan Frederik Classen, dansk-norsk industrimand, generalmajor og godsejer. Sammen med købmanden Fabritius anlægger han et krudtværk og et støberi for metalkanoner ved Frederiksværk. Han stifter Det Classenske Fideicommis, som ikke et fideikommis i traditionel forstand (der begunstiger en familie), men en fond. Denne fond oprettet bl.a. Den Classenske Legatskole i København i 1793. Legatskolen blev overdraget til Københavns Kommune i 1918. Classen dør den 24. marts 1792, 67 år gammel.
172542 Giacomo Casanova, italiensk livsnyder, der blev et begreb, fødes. Han dør - mæt af kvinder - i 1798.
1725924 Arthur Guinness, irsk ølbrygger. I 1759 grundlægger han Guinness bryggeriet i Dublin. Han dør den 23. januar 1803, 77 år gammel.
1725929 Robert Clive, baron af Plassey. Han bliver administrator af Bengalen efter at have slået de indiske styrker. Hans administration er meget korrupt, men på trods heraf får han en ærefuld modtagelse, da han vender tilbage til England. Han dør i 1774.
172661 København får eneret i Danmark på import af de 4 vigtigste importvarer: salt, vin, tobak og cognac (dog kan også Ålborg importere salt) for at stimulere indenrigsskibsfarten og komme de omfattende smuglerier til livs.
172663 James Hutton, skotsk geolog. Han formulerer aktualitetsprincippet og etablerer den retningen indenfor geologien, som kaldes plutonismen. James Hutton regnes som grundlæggeren af den moderne geologi. Han dør den 26. marts 1797, 70 år gammel.
1726627 Storbrand ødelægger domkirken i Viborg, kun murene og hvælvingen står tilbage.
172697 François-André Danican Philidor, fransk komponist og skakspiller. Han er af de de bedste skakspillere i sin tid, og hans bog "Analyse du jeu des Échecs" betragtes som en standard skakmanual i mindst et århundrede. En velkendt skakåbning og en skakmat-metode er opkaldt efter ham.
172712 James Wolfe (engelsk general, som tager Quebec fra franskmændene).
1727320 Den engelske matematiker, fysiker og astronom Newton er død, han blev 84 år gammel. I 1661 blev han optaget på Trinity College i Cambridge som en af de studerende, der udfører arbejde som betaling for deres studium. Han studerede primært teologi, men også optik, geometri, algebra, matematik og fysik. Da den store pest i London spredte sig til Cambridge i 1665, blev universitetet lukket, og Newton tog tilbage til familiens gård i Lincolnshire, hvor han udførte eksperimenter i optik og kemi og fortsatte sine matematiske studier. Det er i denne periode, at Newton opdagede gravitationskraften. Da Trinity College genåbnede i 1667, fik Newton et forskningsstipendiat, og to år senere blev han udnævnt til professor i matematik. I 1685-1686 skrev han "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", som vækte stor begejstring over hele Europa, og som regnes for et af de mest betydningsfulde videnskabelige værker nogensinde. Heri giver han en matematisk beskrivelse tyngdekraft og massetiltrækning samt de love, som styrer himmellegemers bevægelse. I 1703 blev Newton valgt til præsident for the Royal Society, og han blev genvalgt, så længe han levede. Hans videnskabelige arbejder bragte ham stor berømmelse, og han blev adlet i 1705. Alligevel bevarede Newton sin beskedenhed. Kort før sin død skal han have sagt: "Jeg ved ikke hvordan verden betragter mig, men i mine egne øjne har jeg ikke været andet end en legende dreng ved stranden, der glæder sig over engang imellem at finde en glattere sten eller en smukkere skal end ellers, mens det store hav af sandhed ligger helt uopdaget foran mig". Newton blev begravet i Westminster Abbey.
1727514 Thomas Gainsborough, en af de mest berømte engelske portræt- og landskabsmalere i det 18. århundrede. I 1760'erne indsender han arbejder til officielle udstillinger i London, og i 1768 bliver han stiftende medlem af Royal Academy. Han slår sig i 1774 ned i London, hvor han fra 1780 nyder kongefamiliens gunst som portrætmaler. Han dør den 2. august 1788, 61 år gammmel.
1727611 George I af England dør, 68 år gammel..
17271011 George II krones som konge af England.
17271017 John Wilkes, engelsk politiker, som indvælges i Parlamentet, hvor han ivrigt agitaterer for pressefrihed og andre borgerlige rettigheder. I 1762 etablerer Wilkes avisen "The North Briton", hvori han retter kraftige angreb på kongen og især hans premierminister. Wilkes reddes i første omgang af sin parlamentariske immunitet, men bliver siden dømt og smidt ud af Parlamentet. Selv om han genvælges til Parlamentet yderligere 3 gange, får han først adgang til at indtage sin plads, da presset fra arbejdsklassen og middelklassen bliver tilstrækkelig stort. Wilkes dør i 1797.
1728213 John Hunter, kirurg og grundlægger at patologisk anatomi i England. Han dør i 1793.
172873 Robert Adam, skotsk arkitekt; bliver kendt for sine mange klassiske bygninger i England; han dør i 1792 og begraves i Westminster Abbey.
1728105 Charles Geneviève Timothée d'Eon de Beaumont, ofte benævnt Chevalier d'Eon, fransk diplomat, spion og soldat. Han forklæder sig som kvinde på sine spionmissioner for Frankrig. Da hans køn bliver draget i tvivl, mens han arbejdede på den franske ambassade i London, bliver han instrueret om for eftertiden at klæde sig som kvinde. Han er en glimrende fægter og giver opvisninger i London. Han dør den 21. maj 1810. Ligsynsattesten erklærer, at han er af hankøn.
17281020 København brænder. 2/5 af byen går til, deriblandt rådhuset, flere kirker og 1700 huse. Ca. 4000 familier bliver husvilde.
17281027 James Cook, opdagelsesrejsende, opdager af Hawaii, Australia & New Zealand. Som følge af Cook's forståelse for kostsammensætningens betydning dør ingen af hans besætningsmedlemmer af skørbug, hvilket var almindeligt på den tid. Han dræbes af indfødte på Hawaii i 1779.
1729112 Edmund Burke, engelsk statsmand og filosof, fødes i Dublin. Han dør i 1797.
1729212 Edmund Burke, engelsk forfatter og filosof.
1729421 Katharina II af Rusland, også kendt som Katharina den Store. I 1744 bliver Katharina af kejserinde Elisabeth valgt som gemalinde for hendes nevø Peter, senere Peter III. De bliver gift i 1745. Peter er lidt tilbagestående, og Katharina er ham langt overlegen både i evner og dannelse. I december 1761 dør Elisabeth, og Peter bliver udråbt til kejser Peter III. Allerede et halvt år senere benytter Katharina sig af den generelle misfornøjelse med Peter til at overtage magten i landet. Det skete blandt andet ved hjælp af hendes loyale elsker Orlov og hans familie. Hun er kejserinde af Rusland fra 28. juni 1762 til sin død i 1796. Hun er en hårdhændet hersker, hvilket både bønderne i Rusland mærker samt befolkningen i Tyrkiet og Polen. Hun dør den 6. november 1796, 67 år gammel.
172952 Katharina II af Rusland, kendt som Katharina den Store, gift med om Peter III, kejserinde af Rusland fra 28. juni 1762 til sin død den 6. november 1796..
173048 I New York indvies USA's første synagoge.
1730626 Charles Messier, fransk astronom. Han er vel nok bedst kendt for sin liste over stjernetåger og stjernehobe – det såkaldte Messiers katalog. I alt opdager Messier mindst 13 kometer og genopdagede eller er uafhængig "medopdager" af yderligere 7 kometer. Messier dør den 12. april 1817, 86 år gammel.
173084 I fortvivlelse over sin tilværelse forsøger prins Friedrich af Preussen (senere Friedrich II) at flygte til England. Flugten opdages, og prinsens ven løjtnant Katte henrettes, mens prinsen overværer det.
17301012 Frederik IV af Danmark-Norge dør, 59 år gammel.
17301030 Christian VI ophæver landmilitsen, primært som følge af økonomiske problemer.
17301215 Den danske regering indskærper, at "ingen bondekarl må forlade sin tjeneste uden at have udtjent og fået pas og skudsmål af sit herskab". Stavnsbåndet er dermed hastigt på vej - kommer i 1733. Indskærpelsen kommer, fordi Danmark i en generation har haft landbrugskrise, og mange er begyndt at rejse bort - både til andre landsdele og til udlandet.
1731126 Kjøbenhavns Brandforsikring, Danmarks første brandforsikringsselskab, oprettes. I 1976 bliver selskabet fusioneret med Tryg Forsikring.
1731131 Operahuset Teatro Argentina indvies i Rom. Det indre er bygget af træ og har seks etager.
1731426 Forfatteren Daniel Defoe ("Robinson Crusoe"), dør.
173162 Charlotte Dorothea Biehl, forfatter og oversætter. Hun skriver flere skuespil, såsom "Den kiærlige Mand" (1764), "Den kiærlige Datter", der vandt Selskabet til de skønne og nyttige Videnskabers Forfremmelses pris i 1766, og "Den forelskede Ven" (1765). Charlotte Dorothea Biehl er hovedpersonen i Mette Winges roman "Skriverjomfruen – En guvernanteroman" fra 1988. Hun dør den 17. maj 1788, 56 år gammel.
17311212 Erasmus Darwin, engelsk læge, poet, filosof, botaniker mv samt bedstefar til Charles Darwin. Bl.a. kendt for sit værk "The Laws of Organic Life". Har formentlig haft stor indflydelse på Darwins senere teorier.
1732124 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, fransk dramatiker. Hans bedst kendte værker er "Barberen i Sevilla" (1775) og "Figaros Bryllup" (1784). Disse stykker inspirer hhv Gioachhino Rossini og Wolfgang Amadeus Mozart til at skrive deres strålende operaer. Han dør i 1799.
1732222 George Washington, amerikansk plantageejer, øverstbefalende for koloniernes tropper under den amerikanske frihedskrig, USA's første præsident. Han får en militæruddannelse og som nyudnævnt oberstløjtnant leder han en militsstyrke i den fransk-indianske krig. Efterfølgende passer han familiens plantage indtil frihedskrigens udbrud. Washington deltager i "Second Continental Congress" i Philadelphia i 1775, hvor han vælges til øverstbefalende for "the Continental Army". Han er klar over, at han ikke skal indlade sig i åben kamp med sin dårligt uddannede og dårligt udrustede hær. 13 engelske kolonier underskriver den 4. juli 1776 Uafhængighedserklæringen og skaber dermed nationen USA. Kampene mod England fortsætter dog. Frankrig, som støtter kolonierne løsrivelsesbestræbelser, anerkender USA i 1778, men England gør det først i 1783. I 1789 vælges George Washington til USA's første præsident med John Adams som vicepræsident. Han beklæder præsidentposten fra 30. april 1789 til 4. marts 1797. Under George Washington udfærdigedes 10 tilføjelser til forfatningen, først og fremmest om individuelle rettigheder, men også om delstaternes rettigheder. George Washington dør den 14. december 1799. Han er den eneste amerikanske præsident, som ikke har boet i Det Hvide Hus i Washington, som først blev færdig efter hans død. George Washington boede som præsident først i New York, senere i Philadelphia.
1732331 Franz Joseph Haydn, østrigsk komponist; han dør i 1809.
1732127 Det originale Covent Garden Opera House åbner.
173324 Stavnsbåndet indføres; bønderkarle skal blive på deres fødegods, til de fylder 36 år; det ophæves igen i 1788.
1733212 Englænderen James Oglethorpe grundlægger den britiske koloni Georgia og byen Savannah.
1733313 Joseph Priestly, engelsk præst og naturvidenskabsmand (opdager af ilt).
173361 Danmark køber den vestindiske ø St. Croix af Frankrig. Forinden havde man erhvervet den ubeboede ø, St. Thomas og St. Jan, hvor man havde startet en åroduktion af sukker. Med erhvervelsen af St. Croix bliver de dansk-norske besiddelser i Vestindien tredoblet. Øerne bliver solgt til USA den 31. marts 1917.
1733814 Den polske arvefølgekrig begynder.
1733930 Berlingske Tidendes Bogtrykkeri grundlægges.
1734421 Husmand Erik Lassen finder "det korte guldhorn". Lige som "det lange guldhorn", som blev fundet den 20. juli 1639, bliver også dette fundet på en mark ved Gallehus nær Møgeltønder i Slesvig. Erik Lassen afleveredr horn til greven på Schackenborg, som videreleverer hornet til kongen, og Lassen modtager siden 200 rigsdaler som belønning. Hornene bliver opbevaret på Det kongelige Kunstkammer ved Christiansborg (i Rigsarkivets nuværende bygning). I 1802 bliver hornene stjålet og omsmeltet, men i 1860 bliver lavet et sæt rekonstruktioner, som blev udstillet på Nationalmuseet.
1734523 Franz Anton Mesmer, tysk læge, hvis terapi - mesmerismen - er forløber for den moderne anvendelse af hypnose. Han praktiserer især på velhavende aristokrater i de europæiske hovedstæder; Mesmer dør i 1815.
173482 Ved en plakat tillades eksport af hingste, heste og hopper fra Danmark og Slesvig.
1734816 En rådstueplakat tillader københavnske jøder at holde kristne tjenestefolk. Dog må jøderne ikke "forlede" tjenestefolkene til at konvertere.
1734112 Daniel Boone, amerikansk pioner. Han slår sig ned med sin familie i Kentucky, hvor han leder nybyggernes kampe mod indianerne. Selv om han bliver taget til fange af indianere, bliver han adopteret af Shawnee chief, Blackfish inden han slippes fri. Han dør i 1820.
173511 Paul Revere, søvvsmed og patriot, medlem af "the Sons of Liberty". Han deltager den 16. dec 1773 i "the Boston Tea Party; han dør i 1918.
1735610 Christian VI udsteder fundats for Vemmetofte adelige jomfrukloster på baggrund af prinsesse Sophie Hedevigs testamente.
1735828 Den danske statsmand A.P. Bernstorff fødes. Han dør i 1797.
1735922 Som den første engelske premierminister flytter Robert Walpole ind i 10 Downing Street, 5 minutters gang fra parlamentet.
17351030 John Adams, USA's 2. præsident fra 1797-1801. Han er medunderskriver på Uafhængighedserklæringen og tager til Frankrig for at forhandle de traktater på plads, som afslutter den amerikanske uafhængighedskrig. Både Adams og Jefferson dør på samme dato, nemlig 4, juli 1826 på 50-årsdagen for uafhængighedserklæringen.
17351221 Gjertrud Rask, gift med præst og missionær Hans Egede og selv aktiv på Grønland, dør 62 år gammel.
1736113 200 år efter Reformationen indføres konfirmation af børn.
1736119 James Watt, skotsk opfinder af dampmaskinen. Han dør i 1819.
1736614 Charles-Augustin de Coulomb, fransk fysiker (Coulombs lov); han forsker også i vindmøller, elasticiteter for metal og silke fibre mv; han dør i 1806.
173697 En forordning indskærper, at "supplikanter" der skriver til kongen, skal underskrive sig korrekt. Det gælder især de, der søger tilladelse til at blive gift i hjemmet.
17361029 Første danske bank, Kurantbanken oprettes. Den får eneret på at udstede sedler mod sølvdækning.
1737123 John Hancock, amerikansk statsmand, han spiller en fremtrædende rolle under den amerikanske revolution. Han dør den 8. oktober 1793.
1737129 Thomas Paine, engelsk-amerikansk skribent. Hans værk "Common Sense" (Sund fornuft), som opfordrer til amerikansk selvstændighed, danner grundlag for den amerikanske uafhængighedserklæring sammen med hans Crisis. Et værk, som yderligere bidrager til hans ry som en af historiens største politiske propagandister, er "Rights of Man", som er et forsvar for den franske revolution og de republikanske tanker og et angreb på monarki og enevælde. Han dør den 8. juni 1809, 72 år gammel.
173758 Edward Gibbon, engelsk historiker. Han studerer hele sit liv, men får aldrig en formel uddannelse. Han læser i Oxford fra 1752-1753, dog uden større udbytte. I 1763 tager han på en europæisk dannelsesrejse, der bl.a. fører ham til Rom, hvor mødet med den antikke kultur bliver af afgørende betydning for hans senere historieskrivning. Hans navn er i dag uløseligt forbundet med med romerrigets fald. Hans værk "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire" er banebrydende og debatskabende, da det udkommer i flere bind mellem 1776-1788. Han behandler perioden fra kejser Trajan (år 98) til Konstantinopels fald i 1453. Hans værk bærer præg af at være skrevet i Oplysningstiden, og størstedelen af værket betragtes i dag som forældet. I 1774 bliver han valgt til Parlamentet, hvor han med afbrydelser sidder indtil 1783. Gibbon dør den 16. januar 1794, 56 år gammel.
173785 Johan Friedrich Struense, læge og i en perioden egentlig dansk regent, fødes i Halle; han henrettes på Østre Fælled den 28. april 1772.
173789 En forordning fastslår, at personer, der henrettes med sværd, altid kan begraves på kirkegården, hvorimod de, der henrettes med økse, skal graves ned på retterstedet.
1737826 En forordning påbyder, at enhver, der får mere 50 rdl. om året i gage eller pension fra civiletaten, skal give 10% til et magasin for indenlandske uldvarer.
173799 Luigi Galvani. italiensk læge og fysiker, som fastslår eksistensen af bioelektriske kræfter i levende væv. Han opfinder "galvanisøjlen"; Galvani dør i 1798.
17371218 Den berømte violinbygger Antonio Stradivarius dør, 93 år gammel. Han menes at have bygget omkring 1100 violiner, hvoraf halvdelen endnu er på spil ;-)
1738430 Vor Frue Kirke, Københavns domkirke, indvies. Kirken var brændt ned under Københavns brand den 20. oktober 1728, men hutigt blevet genopført. Men allerede i 1807 under englændernes bombardement af København, brænder den ned igen.
1738528 Joseph Ignace Guillotin, fransk opfinder af guillotinen. Efter eksperimenter på lig fra et hospital sættes den første maskine op i Paris i 1792. Efter halshugning af Louis XVI benævnes den "le louison" - først senere får den navnet "la guillotine".
173864 Georg III, konge af Storbritannien og Irland fra den 25. oktober 1760 til den 1. januar 1801 og derefter konge over Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland til sin død den 29. januar 1820.
173864 George III af England; han regerede 1760-1820 og dør i 1820.
1738822 Efter kongelig befaling af Christian VI skal Erik Pontoppidans lærebog i kristendomskundskab "Sandhed til Gudfrygtighed" indføres i Danmark-Norge og læses af alle, som skal konfirmeres.
17381115 William Herschel, engelsk tysk-født astronom. Han er oprindelig musiker, men bliver fanget af astronomien og går i gang med at konstruere sine egne teleskoper. En martsnat i 1781 opdager han den planet, der senere får navnet Uranus, men da han fortæller, hvor kraftigt hans teleskop er, bliver han afvist som en svindler. Imidlertid demonstrerer han sit teleskop for den kongelige astronom ved observatoriet i Greenwich, og dennes teleskop forstørrer 270 gange, mens Herschels hjemmelavede teleskop forstørrede 6.500 gange. Som den første giver han en korrekt beskrivelse af vores mælkevej. Herschel dør den 25. august 1822, 83 år gammel.
1739123 Undervisningspligt bliver indført ved forordning. For første gang bliver der krav om obligatorisk skolegang for alle børn fra 5-6 år – piger og drenge, rige og fattige.
173947 Landevejsrøveren Dick Turpin bliver hængt i York. Den næste morgen bliver hans lig begravet på St. Georges kirkegård. Nogle dage senere bliver liget stjålet, formentlig til brug for medicinsk forskning. Liget bliver dog snart genvundet og genbegravet.
174024 Carl Michael Bellman, svensk digter og visesanger. Hans hovedværk, Fredmans epistlar er uden sidestykke i nordisk litteratur. De indeholder bl.a. disse velkendte viser: "Vila vid denna källa", "Gubben Noach" og "Fjäriln vingad syns på Haga" (Sommerfugledans på Haga). Han bliver gift, men er ikke i stand til at underholde en hurtigt voksende familie, så han havner i gældsfængsel 1794, hvor han pådrog sig den sygdom, han døde af året efter, den 11. februar 1795, 55 år gammel.
174062 Marquis de Sade, [egl. Donatien Alphonse François de Sade],fransk forfatter og filosof, der giver navn til sadismen. Sade bliver tidligt libertiner med unævnelige udskejelser i sit slot La Coste og tilbringer mere end 30 år af sit liv i fængsel, hvor han frembringer det meste af sin produktion. I 1782 skriver han den ateistiske Dialogue entre un Prêtre et un Moribond (Samtale mellem en præst og en døende). Omkring 1785 skriver Sade sit mest yderligtgående værk, Les 120 Journées de Sodome (De 120 dage i Sodoma). I 1787 skriver han det bedst kendte værk, Les Infortunes de la Vertu (Dydens genvordigheder), det første værk, som bliver trykt i Sades levetid. Løsladt slutter Sade sig til Revolutionen, skriver patriotiske pamfletter, anklages for moderatisme og undgår kun med nød og næppe guillotinen. I 1801 bliver Sade sendt til galeanstalten Charenton, hvor han lever resten af livet; han fortsætter her sit arbejde med historiske romaner, teaterstykker m.m. Sade dør den 2.12.1814.
1740823 van VI, russisk zar fra 28. oktober 1740 – 6. december 1741, hvor Elisabeth kommer på tronen ved et statskup, mens Ivan og hans familie bliver fængslet. I 1764 bliver han myrdet på ordre fra Katharina II, da der bliver gjort forsøg på at befri ham.
1740826 Joseph-Michel Montgolfier, opfinder. Sammen med sin bror Jacques-Étienne Montgolfier opfinder han varmluftsballonen. Deres far er papirfabrikant, og mens drengene leger med lette papirposer, opdager de, at de stiger til vejs, når de kommer henover en åben varme. Dette fører til eksperimenter med større sække lavet af andet materiale. Den 14. december 1782 lykkes det at sende en varmluftsballon op i 250 meters højde.
17401029 James Boswell, skotsk biograf og dagbogsforfatter.
17401216 Preusserne invaderer Schlesien under ledelse af Frederik II og starter den østrigske arvefølgekrig.
17401222 Peter Christian Abildgaard, grundlæggeren af Veterinærskolen i 1773 (på Struensees foranledning) og Naturhistorisk Selskab i 1789. Han dør den 21. januar 1801.
1741114 Benedict Arnold, amerikansk general. Under den amerikanske uafhængighedskrig er han spion for englænderne.
1741313 Joseph II, østrigsk kejser. Han dør i 1790.
1741716 På sin sidste rejse opdager den danske søfarer og opdagelsesrejsende Vitur Bering Alaska.
1741724 En rådstueplakat forbyder københavnerne at handle med skippere, der "fører egetømmer til Kongens Tjeneste".
1741728 Den italienske komponist Antonio Vivaldi dør, 63 år gammel.
1741814 Regeringen søger at fremme dansk tobaksavl med påbud om, at der skal dyrkes tobak på købstadsjorder.
1741820 Den danske opdagelsesrejsende Vitus Bering, som er søofficer i den russiske hær, bliver den første europæer, der ser Alaska. På grund af proviantproblemer og skørbug i besætningen tiltræder man tilbagerejsen i hast, men Vitus Bering bukker under for den sygdom, der bortriver næsten halvdelen af mandskabet. Beringshavet og Beringsstrædet bliver siden opkaldt efter ham.
1741914 George Frideric Händel fuldfører sit oratorium Messias. Værket er Händels mest berømte komposition, især det kendte "Hallelujah"-kor, der afslutter anden del.
17411125 Militærstyrker lever et statskup, som indsætter Elizabeth, Peter den Stores datter, på den russiske trone, hvor hidtil Ivan VI har siddet. Elizabeth er kejserinde af Rusland fra 1741-1762.
17411219 Vitus Bering, den danske søfarer ("Ruslands Columbus"), som i mange år var i russisk tjeneste, dør på Vitus Bering Island, 60 år gammel. Vitus Bering påviste, at Asien og Amerika ikke er landfaste. Desuden opdagede han Alaska.
17411225 Celsius temperaturskalaen, som sætter vandets frysepunkt til 0 og dets kogepunkt til 100 grader, udformes af Anders Celsius, som implementerer den på et termometer ved Uppsala i Sverige.
1742114 Edmond Halley, engelsk astronom, geofysiker, matematiker, meteorolog og fysiker. I 1705 beregner Halley, at en lysende komet er periodisk tilbagevendende og vil vise sig igen i 1758. Kometen viser sig som forventet og er nu kendt som Halleys Komet. Desværre døde Halley den 14. januar 1742 og nåede derfor ikke at se sin forudsigelse blive virkeliggjort.
1742114 Den engelske astronom Edmund Halley dør.
1742412 Søren "Gyldendal" Jensen; han dør i 1802.
1742413 George Frideric Händels oratorium Messias har premiere i Dublin, Irland. Händel boede i England fra 1712.
1742528 Englands første indendørs swimming pool åbnes.
174271 Georg Christoph Lichtenberg , tysk fysiker og satirisk skribent, kendt for sine aforismer. Ved universitetet i Göttingen arbejder han med geofysik, meteorologi, kemi, astronomi og matematik. Han opdager princippet for xeroxkopiering; han dør i 1799.
1742727 Fredsslutningen i Berlin mellem kejserinde Maria Theresa af Østrigh og Pr'øjsen afslutter den første Silesian krig?.
1742728 Den første schlesiske krig melem Preussen og Østrig afsluttes i Berlin med, at Østrig må afstå Schlesien.
1742824 En plakat fastslår, at indtægterne fra over- og underretten i Nørrejylland skal gå til at sætte Landstinghuset bedre i stand.
1742106 Johan Herman Wessel, dansk-norsk digter, fødes i Jonsrud, Norge. Han dør i 1785.
17421113 Videnskabernes Selskab stiftes. Selskabets formål er "at styrke videnskabens stilling i Danmark og fremme tværvidenskabelig forståelse". Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning.
174314 Isaac Newton, engelsk matematiker, fysiker og astronom. I 1661 bliver han optaget på Trinity College i Cambridge som en af de studerende, der udfører arbejde som betaling for deres studium. Han studerer primært teologi, men også optik, geometri, algebra, matematik og fysik. Da den store pest i London spreder sig til Cambridge i 1665, bliver universitetet lukket og Newton tog tilbage til familiens gård i Lincolnshire, hvor han udfører eksperimenter i optik og kemi og fortsætter sine matematiske grublerier. Det er i denne periode, at Newton opdager gravitationskraften. Da Trinity College genåbner i 1667, får Newton et forskningsstipendiat, og to år senere bliver han udnævnt til professor i matematik. I 1685-1686 skriver han "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", som vækker stor begejstring over hele Europa, og som regnes for et af de mest betydningsfulde videnskabelige værker nogensinde. Heri giver han en matematisk beskrivelse tyngdekraft og massetiltrækning samt de love, som styrer himmellegemers bevægelse. I 1703 bliver Newton valgt til præsident for the Royal Society, og han bliver genvalgt, så længe han lever. Hans videnskabelige arbejder bringer ham stor berømmelse, og han bliver adlet i 1705. Alligevel bevarer Newton sin beskedenhed. Kort før sin død skal han have sagt: "Jeg ved ikke hvordan verden betragter mig, men i mine egne øjne har jeg ikke været andet end en legende dreng ved stranden, der glæder sig over engang imellem at finde en glattere sten eller en smukkere skal end ellers, mens det store hav af sandhed ligger helt uopdaget foran mig". Newton dør den 20. marts 1727, 84 år gammel, og bliver begravet i Westminster Abbey.
174317 Anna Sophie Reventlow er død, hun blev 49 år gammel. Anna Sophie blev født den 16. april 1693 på Clausholm i Østjylland som datter af storkansler Greve Conrad Reventlow og Sophie Amalie von Hahn. I 1711 mødte hun kong Frederik IV ved et maskebal på Koldinghus, og de blev forelskede. Kongen bortførte hende året efter fra hendes hjem på Clausholm og ægtede hende til venstre hånd, da han allerede var gift med dronning Louise. Efter dronning Louises død i 1721 ægtede kongen Anna Sophie til højre hånd, og hun fik titel af dronning. Da kongen døde i 1730, blev Anna Sophie af sin stedsøn Christian VI forvist på livstid fra København til sit fødehjem, Clausholm. Hun blev frataget alle midler ud over Clausholm, og det var hende ikke tilladt at forlade godset.
1743118 Et kongeligt reskript til Københavns Magistrat bestemmer, at håndværkerdrenge ikke må bruges i krigstjeneste, før de er udlært.
1743219 Luigi Boccherini, italiensk komponist og cellist.
1743413 Thomas Jefferson, USA's 3. præsident, fødes i Albermarle County, Virginia. Som delegeret til den anden kontinentale kongres (1775-1777) er Jefferson hovedkraften bag formuleringen af Uafhængighedserklæringen, som erklærer, at alle mennesker er skabt lige og også garanterer talefrihed, trykkefrihed og religionsfrihed. Jefferson er ambassadør i Frankrig i fire år. I 1789 udnævner George Washington han til "secretary of state", og han bliver leder af det liberale demokratiske parti. I 1796 vælges Jefferson til vice-præsident og fire år senere til præsident. I hans embedsperiode opkøber USA Louisiana, hvorved det fordobler sin størrelse. Jefferson trækker sig tilbage i 1809 og dør i 1826.
1743525 Jean-Paul Marat, Schweiz; han flytter til England, hvor han bliver doktor i medicin; han slår han sig ned i Frankrig, hvor han fra 1788 vier han sit liv til den franske revolution; i 1793 myrdes han af Charlotte Corday, mens han sidder i badekarret.
1743817 Rusland og Sverige slutter fred ved Åbo, og hele den sydlige del af Finland afstås til Rusland.
1743826 Antoine Laurent Lavoisier, fransk kemiker, undertiden kaldt "den moderne kemis fader". Han spiller en betydningsfuld rolle ved introduktion af det metriske system i Frankkrig.
1743911 Nicolai (Abraham) Abildgaard. Oprindelig udlært malersvend, senere på Kunstakademiet, hvor han får både den lille og den store guldmedalje. Får Kunstakademiets rejselegat og studerer i Rom 1772-1776. Hans bedst kendte værk fra tiden i Rom er "Den sårede Filoktet", som hænger på Statens Museum for Kunst. Et par måneder efter sin hjemkomst bliver han professor ved Akademiet og er i perioder dets direktør. Han udsmykker Christiansborg, men de fleste af hans værker går til ved slotsbranden 1794. I en periode virker han også som arkitekt og udarbejder bl.a. tegningen til Frihedsstøtten.
17431118 Johannes Ewald, dansk digter og dramatiker. Han skrev bl.a. Danmarks kongesang Kong Christian. Han regnes som Danmarks første moderne digter. I sommeren 1762 blev han teologisk kandidat med bedste karakter - og blev forlovet med Arendse. Desuden fik han fribolig med stipendium på Valkendorfs Kollegium. Det synes nu at have været hans plan at søge en videregående videnskabelig uddannelse, sandsynligvis til en lærervirksomhed ved Københavns Universitet. Imidlertid opløses hans forhold til Arendse, et brud, som bringer Ewald til at opgive sine tidligere planer, og han beslutter "at slentre Livet igjennem". I foråret 1773 flytter han på landet, dels for sit helbreds skyld, dels for at fjernes fra hovedstadens fristelser. Han kommer til at bo i Rungsted hos den kongelige fiskemester Oluf Jacobsen i Rungsted Kro, det nuværende Rungstedlund. Opholdet i Rungsted, som varer til efteråret 1775, er den lykkeligste periode i hans digterliv. Af størst betydning er hans syngestykke Balders Død, som er det første forsøg på at genføde oldtidens helteliv og sagnene om vore fædres guder. I 1778 kommer hans sidste digterværk, syngespillet Fiskerne. Han dør den 17. marts 1781, kun 37 år gammel.
1744425 Anders Celsius, opfinder af celsius temperaturskalaen; han dør i 1744.
1744530 Alexander Pope, engelsk poet, dør 56 år gammel.
174516 Jacques Étienne Montgolfier, sammen med sin broder Joseph-Michel Montgolfier franske pionerer indenfor varmluftsballoner. Den 4. juni 1783 foretager den en demonstration. I september sender de en ballon til vejrs med 3 passagerer; han dør i 1799.
174517 Johan Christian Fabricius, dansk zoolog. I 2 år studerer under Carl von Linné, som betragter ham som sin dygtigste og mest begavede discipel, og de slutter et livsvarigt venskab. Siden fortsætter Fabricius sine studier i Tyskland, Holland og England. Han dør den 3. marts 1808, 63 år gammel.
1745218 Grev Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, italiensk fysiker og opfinder af det elektriske batteri. Han har lagt navn til enheden "volt" til måling af elektrisk spænding; han dør i 1827.
1745318 Robert Walpole, 1. jarl af Oxford, første engelske premierminister, dør, 68 år gammel. Han var premierminister fra 1721-1742.
1745511 Slaget ved Fontenoy (i Belgien) under Den Østrigske Arvefølgekrig. Frankrig, anført af Moritz af Sachsen, besejrer en allieret hær, bestående af britiske, østrigske, nederlandske og hannoveranske tropper under hertugen af Cumberland. Sejren medfører, at Frankrig får kontrol over Belgien.
1745928 God Save The King synges for første gang nogensinde. Det sker på Drury Lane Theatre i London for at vise modstand mod "the Young Pretender, Bonnie Prince Charlie".
17451019 Den engelske forfatter Jonathan Swift ("Gullivers rejser"), dør 77 år gammel.
1746117 'Bonnie Prince Charlie' og hans højlændere vinder slaget ved Falkirk. Det viser sig at være deres sidste sejr; tre måneder senere taber de ved Culloden.
1746330 Francisco José de Goya y Lucientes, spansk maler; han dør i 1828.
1746416 Bonnie Prince Charlie, Charles Edward Stuart, taber slaget ved Culloden, hvor engelske tropper og skotske oprørere mødes i et blodigt slag ved landsbyen Culloden lige udenfor Inverness. Slaget varer kun en time, men vliver et af de blodigste slag på britisk jord. 1600 mænd mister livet, heraf 1500 skotske jakobitter. Stuartslægten opgiver herefter forsøget på at genvinde den britiske trone. Nederlaget bliver starten på en lang periode med forfølgelser og undertrykkelse af Skotlands folk og kultur. Det bliver bl.a. forbudt at bære kilt og spille sækkepibe.
174673 Prinsesse Sophie Magdalene af Danmark, datter af kronprins Frederik - senere Frederik V - og kronprinsesse Louise. For at befæste venskabet mellem Danmark og Sverige bliver der i 1751 indgået forlovelse mellem den 5-årige Sophie Magdalene og kronprins Gustav af Sverige. Den 1. oktober 1766 bliver hun gift med Gustav per stedfortræder i Christiansborg Slotskirke, og den 4. november samme år bekræfter de deres ægteskab ved en vielse i Stockholm. Det bliver et meget ulykkeligt ægteskab. I 1792 bliver Gustav III myrdet. Sophie Magdalene dør den 21. august 1813.
174686 Prins Frederik, søn af Christian VI, bliver konge som Frederik V.
174686 Christian VI dør på Hørsholm Slot.
1746823 En forordning sætter regler for indførsel og fortoldning af fremmed salt i Danmark og Norge.
174697 Johan Henrik Tauber, dansk skolemand og teolog. I 1772 får han tildelt magistergraden, og året efter bliver han udnævntes til rektor på Horsens Statsskole. I 1787 får han det bedre lønnede rektorembede ved Roskilde Domskole, og hen beklæder embedet indtil 1808, da han på grund af svagelighed trækker sig tilbage. Han dør den 26. januar 1816, 72 år gammel.
17461022 Princeton University, New Jersey grundlægges.
1747119 Johann Elert Bode, tysk astronom, kendt for "Bodes lov", som udtrykker en empirisk lovmæssighed for planeternes afstand fra Solen: hvis man lægger 4 til hver af værdierne i serien 0, 3, 6, 12, 24,..og dividerer resultatet med 10, får man planetens afstand fra solen i A.E. Johann Bode dør i 1826.
174755 Leopold II, tysk-romersk kejser fra 1790 til 1792. Han er søn af Maria Theresia af Østrig og den tysk-romerske kejser Frans I Stefan og broder til kejser Josef II (som døde barnløs) og dronning Marie Antoinette af Frankrig. Han dør den 1. marts 1792, 44 år gammel.
174777 "Det ridderlige Academie" på Sorø får sin fundats.
174838 Vilhelm V af Oranien, han bliver statholder i republikken Forenede Nederlande og øverstbefalende for militæret efter sin afdøde far, da han bliver myndig i 1766. I 1795 bliver landet invaderet af Frankrig, og Vilhelm flygter til Storbritannien. Han er den sidste af de nederlandske statholdere og dør i eksil i Braunschweig i Tyskland 9. april 1806. I forbindelse med Wienerkongressen bliver hans søn Vilhelm i 1815 konge over det nydannede rige, Kongeriget De forenede Nederlande, som også omfatter Belgien og Luxemburg.
174845 Udgravningerne af Pompeii, som ca 1700 år tidligere er blevet begravet under lava og tuf fra Vesuv.
174859 Gaspard Monge, fransk matematiker, en af grundlæggerne af beskrivende geometri, hvorved man projicerer 3-dimensionale figurer i ét plan. Som nær ven af Napoleon er han flådeminister 1792-93; han dør (i fattigdom) i 1818.
1748913 Gamle pengesedler skal ombyttes med nye, og efter 14 dage er gamle sedler ugyldige.
1748930 Københavns magistrat inddeler hovedstaden i skorstensfejerdistrikter.
17481210 Ove Malling, dansk gehejmestatsminister og historiker. Fra 1813-1818 er han direktør for Rigsbanken, og i 1815 bliver han medlem af kommissionen til afvikling af pengeforholdet til Norge. I 1823 bliver han chef for Det Kongelige Bibliotek, og den 9. januar 1824 udnævnes han ved Niels Rosenkrantz' død til Gehejmestatsminister. Han forbliver i denne stilling indtil sin død den 17. november 1829, 81 år gammel.
17481218 Det Danske Comediehus åbner - det bliver senere til Det Kongelige Teater.
1749 Christian VII, søn af Frederik 5. og Louise af Storbritannien. Konge af Danmark-Norge fra 1766-1808. Da han den 14. januar 1766 bestiger tronen, er han endnu ikke fyldt 17 år, Valgsprog: "Fædrelandets kærlighed min berømmelse" (Gloria ex amore patriae)". Den 8. november 1766 indgår han et pligtægteskab med den 15-årige Caroline Mathilde af Storbritannien, den engelske konges søster. Som 16-årig føder hun deres eneste barn, den senere Frederik VI.

Tidligt står det klart, at den unge konge ikke er helt normal. Han lider af skizofreni, en sygdom, der med årene sætter ham ud af spillet som regent. Sammen med den prostituerede Anna Cathrine Benthagen - "Støvlet Cathrine" - turer den unge konge rundt på byens værtshuse og bordeller. Kongen og soldekammerater er altid parat til slagsmål, selv med ordensmagten. Det hænder undertiden, at kongen om morgenen stolt kan fremvise en erobret morgenstjerne, vægternes våben mod urostiftere. Til sidst må vægterne klage deres nød til hoffet. Statsrådet griber ind og gennetvinger, at "Støvlet-Cathrine" deporteres til Wandsbeck i Tyskland, hvorfor hun modtager en årlig ydelse på 400 rdl.

Den afdøde konge, Frederik V havde i sin regeringsperiode ladet statsrådet under ledelse af grev J.H.E. Bernstorff. styre landet. Enevælde var blevet til embedsmandsvælde. Den unge konge lader fortsat ministrene træffe de nødvendige beslutninger.I 1768 er kongen på en udlandsrejse, og under et ophold i Altona antager han den 31-årige Johan Friederich Struensee som rejselæge. Kongen fatter tillid til Struensee på rejsen, og de diskuterer blandt andet Voltaire og andre moderne tænkere. Rejsen er planlagt til 2 år men kommer kun til at vare 8 måneder. Til gengæld koster den også "kun" 250.000 rdl. Efter hjemkomsten får Struensee ansættelse hos hoffet. I efteråret 1769 udbryder der en koppeepidemi i hovedstaden, og mere end 1000 børn dør. Struensee får brug for sin erfaring som stadsfysikus i Altona, og han indfører vaccination mod kopper. Caroline Mathilde er bekymret for sin søn, den svagelige kronprins Frederik. Hun beder Struensee om hjælp, og han vaccinerer sønnen med godt resultat, hvorved han vinder dronningens tillid.

I begyndelsen af 1770 udnævnes Struensee til kabinetssekretær for dronningen og forelæser for kongen. Han opgiver sit lægeembede og bliver politiker. Struensee bliver den forsømte 19-årige Caroline Mathilde elsker og får efterhånden mere og mere magt. Struensees gamle ven Enevold Brandt fra Altona erstatter Holck som leder af hoffets teaterskuespillere og kongens forlystelsesråd, og efterhånden isoleres kongen mere og mere fra embedsmændene og hoffet. I i september 1770 skaffer Struensee sig af med udenrigsminister Bernsdorff. Anledningen er, at Bernsdorff har sendt to orlorgsskibe til Algier for at straffe nogle pirater. Togtet ender som en katastrofe. I december overtaler han kongen til at opløse statsrådet og indføre et kabinetsstyre med sig selv i rollen som kongens eneste minister. Sommeren 1771 udnævner Struensee sig sig selv til geheimekabinetsminister og kan nu udstede kabinetsordrer på egen hånd. Kongens sindssygdom forværres, og Struensees magt er nu reelt ubegrænset. Struensee gennemfører hastigt en række reformer: Offentlige ansættelser skal udelukkende ske efter kvalifikationer, statens bureaukrati forenkles, og godsejernes indflydelse mindskes. Skole- og sundhedsvæsenet skal forbedres. Helt i oplysningstidens ånd afskaffer Struensee censuren og indfører trykkefrihed. Denne udnyttes prompte til at udgive smædeskrifter om hans forhold til den unge dronning.. Han skærer ned på tildelingen af ordener og forbyder anvendelse af tortur inden for retsvæsenet osv. Han afskaffer også en række hævdvundne helligdage. Forordningerne kommer i én strøm. En af dem er afsættelse af Københavns magistrat med den begrundelse, at byen styres for dårligt. Struensee fremsætter næsten 2.000 forordninger i magtperiode. De mange reformer møder modstand og skaffer Struensee mange fjender. Endelig udnævner han sig selv og vennen Enevold Brandt til lensgrever med adelspatent. Den 7. juli 1771 nedkommer Caroline Mathilde med en datter, prinsesse Louise Augusta. Pigen lyses dog i "kuld og køn", det vil sige, at kongen anerkender slægtskabet. Den almindelige mening er dog, at Struensee er faderen.

Den 12. januar 1772 samles flere højtstående militærfolk, embedsmænd, kabinetssekretær Høeg-Guldberg og enkedronning Juliane Marie og hendes søn, kongens halvbror, arveprins Frederik med det formål at komme af med Struensee. Natten mellem den 16. og 17. janyar bliver Struensee og Enevold Brandt arresteret og smidt i fængselsceller i Kastellet.efter et maskebal i hofteatret efter ordre fra enkedronningen. Hovedanklagen mod Struensee er magtmisbrug og hans forhold til dronningen. Brandt anklages for ved flere lejligheder at have pryglet kongen. Begge kendes skyldige i majestætsfornærmelse, og Christian VII underskriver dødsdommen. Muligvis fordi han fortælles, at Struensee har planer om at myrde ham. Dommen eksekveres på Øster Fælled den 28. april 1772. Struensee og Brandt får begge først hugget højre hånd af, og kort efter holder bødlen de afhuggede hoveder op for folkemængden. Kroppene bliver parteret og lagt på hjul og stejle, mens hoved og hånd bliver sat på en stage.

Dronning Caroline Mathilde tilstår sit forhold til Struensee, og ægteskabet med kongen bliver ophævet, og efter forhandlinger med hendes broder, den engelske konge deporteres hun til Celle i Hannover. Hun ser aldrig mere sine børn, kronarvingen Frederik eller datteren, Louisa Augusta, som Struensee er far til. Caroline Mathilde dør i 1775, kun 23 år gammel.

Enkedronning Juliane Marie og arveprins Frederik får plads i det genindsatte statsråd. Størst indflydelse får en af hovedmændene bag kuppet, teolog og professor i veltalenhed Ove Høegh-Guldberg. Han udnævnes til kabinetssekretær og bliver efterhånden regeringens egentlige leder. Regeringen afskaffer stort set alle de reformer, Struensee har gennemført. Høegh-Guldberg bliver selv offer for et paladskup i 1784, da kronprins Frederik, den senere Frederik VI, overtager regeringsmagten. Formelt er den stadig mere sindsforvirrede Christian VII enevældig hersker - men hans rolle er reduceret til at underskrive de beslutninger statsrådet vedtager. Christian VII dør af et slagtilfælde den 13. marts 1808 og gravsættes i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af sin søn Frederik VI.

174913 Første udgave af "Kjøbenhavnske Danske Post Tidender", senere "Berlingske Tidende" på gaden.
1749129 Christian VII, søn af Frederik 5. og Louise af Storbritannien. Da han krones til konge af Danmark·Norge i 1766, er han endnu ikke fyldt 17 år. Kort tid efterindgår han et pligtægteskab med den 15-årige Caroline Mathilde af Storbritannien. Som 16-årig føder hun deres eneste barn, den senere Frederik VI. Tidligt står det klart, at den unge konge ikke er helt normal. Han lider af skizofreni, en sygdom, der med årene sætter ham helt ud af spillet som regent. Sammen med den prostituerede "Støvlet Cathrine" turer den unge konge rundt på byens værtshuse og bordeller. Til sidst må vægterne klage deres nød til hoffet, og "Støvlet Cathrine" forvises fra byen.

I 1768 er kongen på en udlandsrejse, og under et ophold i Slesvig antager man den 31-årige Johan Friederich Struensee som rejselæge. Struensee har en god indflydelse på kongen og får efter hjemkomsten ansættelse hos hoffet. Struensee bliver imidlertid den 19-årige Caroline Mathilde elsker og får efterhånden en meget stor magt. Struensee får ansat sin gamle ven Enevold Brandt som kongens forlystelsesråd efterhånden isoleres kongen fra embedsmændene og hoffet. I efteråret 1770 skaffer Struensee sig af med udenrigsminister Bernsdorff, og i december overtaler han kongen til at opløse statsrådet og indføre et kabinetsstyre med sig selv i rollen som kongens eneste minister. Sommeren 1771 udnævner Struensee sig sig selv til geheimekabinetsminister og kan nu udstede kabinetsordrer på egen hånd. Da kongens sindssygdom forværres, er Struensees magt reelt uindskrænket.

Struensee gennemfører hastigt en række reformer: Offentlige ansættelser skal udelukkende ske efter kvalifikationer, statens bureaukrati forenkles, og godsejernes indflydelse mindskes. Helt i oplysningstidens ånd afskaffer Struensee censuren. Han skærer ned på tildelingen af ordener og forbyder anvendelse af tortur inden for retsvæsenet osv. Han afskaffer også række hævdvundne helligdage. De mange reformer møder modstand, og hans reformiver skaffer Struensee mange fjender.

Midt i januar 1772 efter et maskebal i hofteatret bliver Struensee og Enevold Brandt arresteret. I spidsen står enkedronning Juliane Marie og hendes søn, arveprins Frederik. Hovedanklagen mod Struensee er magtmisbrug, og hans forhold til dronningen. Brandt anklages for ved flere lejligheder at have pryglet kongen. Begge blev kendt skyldige i majestætsfornærmelse, og Christian VII underskriver dødsdommen. Dommen eksekvares på Øster Fælled den 28. april 1772. Struensee og Brandt får begge først hugget højre hånd af, og kort efter holder bødlen de afhuggede hoveder op for folkemængden. Kroppene bliver parteret og lagt på hjul og stejle, mens hoved og hånd bliver sat på en stage.

Dronning Caroline Mathilde tilstår sit forhold til Struensee, og ægteskabet med kongen bliver ophævet, og dronningen deporteret til Celle i Hannover. Hun ser aldrig mere sine børn, kronarvingen Frederik eller datteren, Louisa Augusta, som Struensee er far til. Caroline Mathilde dør af skarlagensfeber i 1775.

Enkedronning Juliane Marie og arveprins Frederik får plads i det genindsatte statsråd. Størst indflydelse får en af hovedmændene bag kuppet, teolog og professor i veltalenhed Ove Høegh-Guldberg. Han udnævnes til kabinetssekretær og bliver efterhånden regeringens egentlige leder. Regeringen afskaffer stort set alle de reformer, Struensee har gennemført. Høegh-Guldberg bliver selv offer for et paladskup i 1784, da kronprins Frederik, den senere Frederik VI, overtager regeringsmagten. Formelt er den stadig mere sindsforvirrede Christian VII enevældig hersker - men hans rolle er reduceret til at underskrive de beslutninger statsrådet vedtager. Christian VII dør af et slagtilfælde den 13. marts 1808 og begraves i Roskilde Domkirke. Han efterfølges af sin søn Frederik VI.

1749129 Christian Colbjørnsen, norsk-dansk jurist og embedsmand. Han får stor indflydelse på den lovgivning, bl.a. de store landboreformer, der bliver indført sidst i 1700-tallet i Danmark-Norge. Han dør den 17. december 1814, 65 år gammel.
1749323 Pierre-Simon Laplace, fransk matematiker og astronom. Han haer bl.a. lagt navn til Laplaces ligningen og Laplacetransformationen, der anvendes i sandsynlighedsteorien. Han dør den 5. marts 1827, 77 år gammel.
1749517 Edward Jenner, engelsk læge, opfinder af vaccination mod kopper. Metoden får navn efter "vacca", det latinske ord for ko; Jenner dør i 1823.
1749621 Byen Halifax i Nova Scotia, Canada grundlægges.
1749828 Johann Wolfgang Goethe, stor tysk forfatter og videnskabsmand (lys- og farvelære); han dør i 1832.
17491030 Frederik V nedlægger grundstenen til Frederikskirken i København. Efter vanskeligheder med økonomien bliver den først færdig i 1894, 145 år senere. Kirken er i dag kendt som Marmorkirken.