Columbus' 3. rejse, 1498-1500

Columbus har heller ikke større problemer med at organisere den tredje ekspedition. Målet for ekspeditionen er at lokalisere et evt kontinent syd for de øer, som allerede er opdaget på de tidligere rejser, og gøre krav på det i den spanske trones navn. Columbus får samlet seks fartøjer, som sætter ud fra Sanlucar den 30. maj 1498. Ombord er den unge Bartolome de Las Casas, som senere skal bearbejde Columbus' logbog til en form for dagbog. Flåden gør kortvarig ophold på Porto Santo og Madeira og ankommer til Gomera - en af de kanariske øer, den 19. juni 1998. Flåden deles nu i to enheder hver på tre skibe. Den ene enhed sætter kursen direkte mod Hispaniola med forsyninger til kolonisterne, den anden enhed skal under Columbus' ledelse forsøge at finde land syd for de hidtil kendte øer. De sejler først til Kap Verde, hvor de uden held forsøger at få fat i noget kvæg. Den 4. juli 1998 sætter de kursen mod sydvest, og efter nogle dage uden vind sættes kursen stik vest.

Om morgenen den 31. juli 1498 er vandbeholdningen så lav, at Columbus beslutter at lægge ind til øen Dominica, som blev opdaget på hans 2. rejse. Ved middagstid får udsigtsmanden øje på en ø med tre toppe, og Columbus døber øen Trinidad (Treenigheden). De går i land på den sydlige del af øen og får deres vandtanke fyldt op. Fra Trinidad kan de se land i sydlig retning, nemlig det sydamerikanske kontinent. Da de krydser strædet til Venezuela, observerer Columbus enorme mængder af ferskvand, der løber ud i havet fra Orinoco floden. Han skriver i sin logbog: "Jeg tror, at dette er en meget stort kontinent, som indtil i dag har været ukendt". Columbus forestiller sig, at ferskvandet kommer fra én af de fire floder, der ifølge biblen flyder fra Paradisets Have. Columbus og hans folk kaster anker ud for kysten og går i land og er dermed de første europæere, som sætter fod på det sydamerikanske fastland. De indfødte er venlige og bytter gladeligt deres perler for europæisk flitterstads. Et par dage senere sætter de sejl igen og opdager øen Margarita, hvor de tiltusker sig yderligere tre sække med perler.

Columbus' helbred er imidlertid så dårligt, at han beordrer flåden til at sejle nordpå til Hispaniola, som de når den 19. august 1498.

Oprør i kolonien

Da de når frem til Hispaniola, erfarer Columbus, at utilfredse kolonister har lavet oprør. Som du måske husker, udnævnte Columbus sin broder Bartolomeo til fungerende guvernør over kolonien "Isabella", inden han vendte tilbage til Spanien efter sin 2. rejse. Bartolomeo har hjælp af Columbus' søn, Diego. Utilfredsheden skyldes bl.a., at den mængde guld, der tilvejebringes, er skuffende lille, både for kolonisterne og hjemlandet Spanien. Forventningerne er også skyhøje, primært på grund af Columbus' egne overdrevne antagelser. De utilfredse kolonister, som ledes af en person ved navn Francisco Roldan, forlader kolonien og bygger deres egen lejr. Roldan er både energisk og snu. Da de tre karaveller, som Columbus sendte afsted fra Gomera, når frem til Hispaniola, lykkes det Roldan at sætte sig i besiddelse af alle forsyningerne. Columbus sender de tre karaveller tilbage til Spanien med anmodning til kongehuset om hjælp.

Columbus er ikke i stand til at slå oprøret ned og må indgå en ydmygende fred med Roldan og oprørerne. Mange utilfredse får tildelt jordlodder og tilladelse til at anvende de indfødte som slaver, hvilket selvfølgelig fører til mange sammenstød med lokalbefolkningen. Hoffet modtager mange bekymrende rapporter fra begge sider i kolonien, hvilke viser, at Columbus ikke er herre over situationen. Det har sikkert ikke gjort situationen nemmere, at Columbus, hans broder og søn er italienere. Følgelig udnævner Ferdinand og Isabella Francisco de Bobadilla til kongelig kommissionær. Den 24. august 1500 ankommer Bobadilla til Santo Domingo - hovedstaden på Hispaniola - med en kongelig befaling til Columbus om at overdrage magten til Bobadilla. Bobadilla chokeres over lig af spanske kolonister, der dingler fra galger i havnen, og et par dage senere lader han Columbus, Diego og Bartholomeo arrestere. Og i begyndelsen af oktober 1500 sendes admiralen hjem til Spanien i lænker. Kaptajnen Villejo tilbyder at befri Columbus fra hans lænker, mens han er om bord, men Columbus afslår tilbuddet.

Hjemkomst til Spanien

Det spanske kongepar bliver forfærdet, da Columbus ankommer belagt med lænker, og forsikrer ham om, at han fortsat har deres nåde. Han beholder alle sine titler og rettigheder. Dog fratages han embedet som guvernør over Indien. Bobadilla instrueres om at tilbagegive Columbus alle de ejendomme, som var blevet ham frataget, og Bobadilla kaldes hjem i unåde. Den 13. februar 1502 sejler den nye guvernør, Nicolas de Ovando til Hispaniola i spidsen for en flåde på 2500 mand.

Desværre for Spanien taber de kapløbet om at finde søvejen til Indien. I september 1499 vender Vasco da Gama tilbage efter en tur til Indien, hvor de er sejlet syd om Afrika og østpå til Indien. Uanfægtet tager Columbus afsted i 1502 på sin 4. og skulle det vise sig sidste rejse. Kom med, hvis du har lyst.