Matkhafeish

Det egyptiske museum
Det egyptiske museum i Cairo Det egyptisk Museum har verdens fornemste samling af egyptiske antikviteter. Bare synet af Tutankhamons guldeffekter fra graven i Luxor er hele turen værd. I 1835 oprettede den egyptiske regering "et departement" med det formål at standse den plyndring, der fandt sted af egyptiske fortidsminder. De fundne genstande havnede på europæiske museer (som Glyptoteket) og i rigmandssamlinger. Hvis du var med os i Sakkara, har du mødt museets første direktør, den karasmatiske Mariette, som tiltrådte i 1858. De nuværende neoklassicistiske bygninger er fra omkring 1900.

Prisen (uden garanti) skulle være 20 L.E (egyptiske pund), svarende til ca 25 kroner for voksne og det halve for børn. Herudover opkræves særskilt betaling for adgang til afdelingen med mumierne. Endelig skulle du også købe billet til dit fotoudstyr. (I 2003 er det tilladt at fotografere uden blitz, dog skal der fortsat købes en særlig billet til videooptagelse. Pris ca 120 kr). I 1989 skulle vi betale ca 150 kroner, så vi efterlod videokameraet i garderoben. Vi var klar over, at vi ikke på et besøg kunne fordybe os i de næsten 150.000 genstande, der findes på museet. Det kunne kun blive en overfladisk tur, men vi ville - som alle de øvrige gæster - selvfølgelig se Tutankhamons skatte. Køen af gæster var lang, men ikke afskrækkende. Men med mere end 2 mio gæster om året er der garanti for lange køer på visse tidspunkter.

Stueetagen i Det egyptiske museum i Cairo Museets samlinger er inddelt i 7 sektioner:

  1. Tutankhamons skatte.
  2. Den før-dynastiske tid og Det gamle Rige.
  3. Den første Mellemperiode og Det midterste Rige.
  4. Det nye Rige.
  5. Den græsk-romerske periode.
  6. Mønter og papyrus.
  7. Sarkofager.

Statue af siddende skriver. Befinder sig på Det Egyptiske Museum i Cairo. En af museets flotteste genstande er denne siddende skriver fra det 4. dynasti. Figuren, som er fundet i en grav i Sakkara, er lavet af malet limsten. Skriveren var en af de allermest betydningsfulde embedsmænd i det gamle Egypten. En af hans opgaver var at assistere med skatteopkrævningen. Men så betydelig var skriveren, at han selv var var fritaget for at betale skat.


Tutankhamons dødsmaske på Det egyptiske museum i Cairo Størsteparten af første etage er optaget af genstandene fra Tutankhamons grav. Tronstolen, senge, vogne, møbler, lamper, modelbåde, spil, smykker, kronregalier, skriveredskaber, guldtøfler, beklædningsgenstande, hans berømte dødsmaske (hvoraf vi har en kopi stående i vores fælles sommerhus), boomeranger osv. Tuts grav består af fire forgyldte kister, den ene inden i den anden. Den inderste kiste - 110 kg rent guld - indeholdt mumien af drenge faraoen, der døde ca 18 år gammel for mere end 3300 år siden. Jeg vil vente til en anden gang med at fortælle den spændende historie om opdagelsen af Tuts grav i november 1922 af den engelske arkæolog Howard Carter. Han havde ledt efter graven i flere år, og både han og hans sponsor, lord Carnarvon var ved at give op. Tuts mumie ligger fortsat i Kongernes Dal, men mere end 3500 genstande fra graven findes på museet i Cairo. I betragtning af, at Tut kun regerede en halv snes år, er antallet af genstande overvældende. Hvorledes havde det ikke været, hvis man havde fundet et gravkammer tilhørende en af de mere betydningsfulde konger som fx Ramses II, der blev næsten 100 år?


Samling af ushabtier i Det egyptiske museum i Cairo Mod køb af en tillægsbillet for ca 50 kroner er det muligt at bese de kongelige mumier, hvilket vi dog afstod fra.

Tutankhamons sandaler i Det egyptiske museum i Cairo Udover Tuts pragfulde skatte synes jeg bedst om de talrige samlinger af ushabtier, der er fundet i gravene. Du husker måske, at man gav den afdøde disse ushabtier med i graven, for at de til sin tid kunne udføre det arbejde, som blev pålagt afdøde. Tut havde godt 400 ushabtier med i graven, én arbejder til hver dag i året samt ca 40 formænd.


Tutankhamons regalier i Det egyptiske museum i Cairo En anden spændende ting var Tutankhamons guldsandaler. Det er tydeligt, at de aldrig har været i brug. Jeg forestiller mig, at Tutankhamon først satte sig ind i sin gyldne vogn, hvorefter den kongelige sandalbærer så blev tilkaldt. Han sørgede for at iføre kongen hans gyldne fodtøj, som formentlig blev placeret, så de var synlige for de masser, som hyldede kongen på hans vej. Spændende var det også at se hans kronregalier, krumstav og segl, som forekommer på så mange af de kongebilleder og relieffer, der findes overalt i Egypten.


Tutankhamons skarabæ i Det egyptiske museum i Cairo Tutankhamons uræusslange (kobraslange) i Det egyptiske museum i Cairo Af de mange smykker, der fandtes i graven kan nævnes den hellige skarabæ, der spiller en afgørende rolle i solens daglige genfødsel. Skarabæen er guden Kephri. Desuden så vi den hellige uræus slange (kobraslange), som er et symbol på kongeværdigheden i Nedre Egypten. Men det er umuligt på denne plads at give en bare nogenlunde udtømmende beskrivelse af alle Tutankhamons skatte. Tag selv ned og bese dem ;-)


Statue af farao Khefren (Khafre). Befinder sig på Det Egyptiske Museum i Cairo.På billedet til højre er vist den imponerende statue af farao Khefren, som blev funder under udgravninger i 1854 under ledelse af Mariette. Materialet er sort diorit. Guden Horus i skikkelse af en falk står bag tronen og beskytter kongen med sine vinger og formodes også at give kongen råd og anvisninger. En magtfuld skikkelse, som ikke er i tvivl om sin egen magt.

Vi tilbragte kun ½ dag på museet, hvilket er alt for lidt til at få det fulde udbytte af de pragtfulde samlinger. Vi håber at vende tilbage en dag og fordybe os yderligere. Tag ikke denne beskedne side som et udtryk for museets indhold.

Inden vi tager på udflugt fra Cairo til Giza pyramiderne og dødebyen i Sakkara, vil jeg fortælle dig lidt om den egyptiske gudeverden.


Egypten startside Toppen af denne side Forrige side: Egyptens forhistorie Næste side: Den egyptiske gudeverden