Hvorfor Dubai?

Birte og Finn, som er hhv. datter og svigersøn af vores ældste venner, Lise og Bent, har midlertidigt rykket teltpælene op i Køge, hvor de bor til daglig, og flyttet dem til Dubai. Finn har orlov fra sit job som flyveleder i Kastrup, og nu er han supervisor for et flylederteam i tårnet i Dubai International Airport. Til nytår 2006 vender familien, som også omfatter Rasmus og Jakob, næsen hjemad. De var så venlige at invitere Birgit og mig (Søren) på besøg, og vi blev enige om at tage derned om vinteren, dvs februar måned. Om sommeren når temperaturen på en god dag op over 40-45 grader.

Rejsen startede ikke for godt. Vi kørte til Billund, hvor vi erfarede, at pga snestorm var lufthavnen i München lukket, og at vi først ville komme afsted med en times forsinkelse. Hvad nu? Vi havde præcis 1 time og 5 minutter i München fra vi landede, og til flyet mod Dubai skulle lette. Nå, heldigvis kunne vi indskrive vores bagage helt til Dubai, så vi tog benene på nakken og stormede over til gaten. Satans, den lå - mod vores forventninger - i den anden terminal. Da vi kom frem til gaten, viste det sig, at man var færdig med ombordstigning til Dubai. Værre var, at afgangen var med det nationale Dubai Airlines, som havde en afgang på samme tidspunkt som Lufthansa. Vores afgang var fjernet fra lystavlerne, da ombordstigningen var afsluttet. Men vi kunne jo prøve at løbe tilbage til den terminal, vi lige var kommet fra. Det var selvfølgelig ikke noget større problem for mig, som er relativ veltrænet og højst slæber rundt på en overvægt i omegnen af 20-25 kg, men jeg kunne se, at det var svært for de andre, som var ved at opgive ;-) Da vi nåede frem, viste det sig, at man havde ringet til gaten fra den terminal, vi kom fra, og fortalt, at 4 lettere forpustede danskere var på vej, så man havde velvilligt holdt flyet tilbage. Nå, det var sikkert også fordi, de jo havde fået vores bagage ombord, og flyselskaber bryder sig i disse tider om at flyve med bagage, hvor ejermanden ikke selv er ombord - forklarede jeg rejsevant.

Stryhn's <å>Da vi kom til Dubai, viste det sig, at vi åbenbart havde været endnu hurtigere end manden med bagagen, for vores 4 kufferter dukkede ikke op på båndet. Finn hjalp os hen til et kontor, hvor vi sammen med en håndfuld andre rejsende kune erklære vores bagage for savnet. Lise, som er en meget handlekraftig kvinde, sørgede for, at vi fik en kvittering for anmeldelsen. Hvis bagagen udeblev mere end 6 timer, kunne vi gå på indkøb på forsikringsselskabets regning og anskaffe os fornødenheder som tandbørste, shorts, T-shirts, sandaler mv. Vi kunne købe for indtil 500 kr pr person pr påbegyndt døgn. Jeg kunne se på Lise, at det ikke gjorde noget, om der gik nogle dage, inden kufferterne dukkede op.

Røde pølser - med det hele Men "allerede" efter 2 døgn - efter at Finn havde kontaktet lufthavnen en halv snes gange - dukkede de op. Det værste var ikke den manglende tandbørste, men uvisheden om, hvad der ville ske med vores medbragte Stryhn's leverpostej (den med det blå bånd omkring), de røde pølser, spegepølsen og den gode danske skinke. Birgits bekymring gik mere på de 2 kartoner papvin, som vi i overmod havde lagt i kufferten. Det er som bekendt vigtigt at drikke rigeligt under varme himmelstrøg. Og man kan ikke altid regne med at kunne drikke det lokale vandværksvand. Better safe than sorry. Heldigvis var der ingen ulykker sket, og vi måtte kun afstå fra at fortære leverpostejen, mens både pølserne og skinken overlevede. Så trods en lidt uhyggelig start viste det sig, at vi fik en dejlig uge hos familien Kristensen i Dubai.


De Forenede Arabiske Emirater

Kort over Den Arabiske Halvø mm

De Forenede Arabiske Emirater (The United Arab Emirates, ofte benævnt UAE) er en sammenslutning af 7 sheikdømmer, beliggende i det sydøstlige hjørne af den arabiske halvø. Mod øst grænser det op til sultanatet Oman og Det Indiske Ocean, mod syd og vest mod Saudi Arabien, og mod nord til til Den Arabiske Golf (ja, jeg ved godt, at de fleste kalder den for Den Persiske Golf, men det gør man altså ikke i de arabiske lande). UAE omfatter 83.000 km2, incl 20 øer. Sproget er arabisk, og befolkningen (godt 3 mio i alt)- i hvert fald lokalbefolkningen - er muslimer, og Islam er statsreligion. Møntfoden er dirham. Emiraterne, nævnt efter faldende størrelse, er:

UAE blev dannet den 2. december 1971, efter at englænderne, som havde domineret området i mere end 100 år, trak sig tilbage. Det var oprindelig hensigten, at Qatar og Bahrain skulle have været medlemmer, men de foretrak at blive selvstændige. Den øverste politiske myndighed er "Det øverste Råd", som består af lederne af de 7 emirater. Rådet vælger en præsident, som sidder for 5 år ad gangen. Der er ingen grænse for hvor mange perioder, en præsident kan sidde. Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan fra Abu Dhabi er blevet valgt til præsident siden dannelsen af UAE. Abu Dhabi er, som det fremgår langt det største emirat, men også det, med de største oliereserver. Vicepræsident og premierminister er Sheik Maktoum bin Rashid Al Maktoum fra Dubai. UAE har en nationalforsamling bestående af 40 medlemmer, valgt i de respektive emirater. Hvert enkelt emirat har sin egen lokale regering.


Dubai City og emirat

Kort over De Forenede Arabiske Emirater, UAE

Emiren af Dubai er HKH sheik Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Han er også premierminister i De Forenede Arabiske Emirater - United Arab Emirates - fremover benævnt som UAE. Kronprins er HH sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, som er en af emirens yngre brødre. Som navnet antyder, stammer den herskende klasse i Dubai fra den magtfulde Maktoum klan, som har styret i snart 200 år.

Dubai er det næststørste emirat i UAE efter Abu Dhabi. Det ligger sydvest for emiratet Sharjah og nordøst for emiratet Abu Dhabi. I modsætning til fx Abu Dhabi mangler Dubai et frugtbart bagland, selv om det dog har et par større oaser. Arealet er 3.885 km², til sammenligning er Danmark godt 43.000 km². Tidszonen er UTC+4, dvs 3 timer tidligere på den end Danmark. Dubai adskiller sig på flere områder fra de øvrige medlemmer af UAE og benævnes ofte Mellemøstens "Singapore" eller "Hong Kong", dels pga sin økonomi, dels pga sin fantastiske skyline med himmelstræbende skyskrabere. Op gennem 90'erne kom omkring 30% af Dubais indkomster fra olien. Men man har indset, at de enorme olieindtægter en dag vil tørre ud, hvorfor man satser voldsomt på andre forretningsområder. I dag (2005) kommer kun ca 5% af emiratets indtægter fra olie, en kendsgerning, som i høj grad overraskede mig.

På trods af den ringe nedbør er der en tusindårig tradition for mindre landbrug og især havebrug. Siden dannelsen af UAE i 1971 er landbrugsarealet udvidet betydeligt. Det er jo lidt primitivt sagt alene et spørgsmål om at skaffe den livgivende vand, og der er bygget adskillige kæmpebassiner til at holde på den sparsomme nedbør. Dubai er delvist selvforsynende med grønsager, fjerkræ, æg og mejeriprodukter. Visse afgrøder bliver ovne i købet eksporteret til europæiske markeder. Der er også forsøg med importeret kvæg. Mere end 10 millioner træer og 18 millioner palmetræer er plantet i emiraterne, især i parker og haveanlæg i byområderne. Private kan gratis få træer og planter under dette program. Alt dette er med til at gøre de beboede områder af emiraterne dejligt grønne.

I mange hundrede år lå der et fiskersamfund, som også drev perlefiskeri og handel, ved mundingen af Dubai "fjorden" (kaldes The Creek). Byen, som man ofte benævner Dubai City for at skelne den fra emiratet Dubai, har i dag en befolkning på ca 1 million.

Dubai er i sandhed multikulturel. Kun ca 20% af indbyggerne er såkaldte "lokale". De resterende 80% kommer fra mere end 100 lande, især fra Indien, Pakistan og Filippinerne. Disse etniske og kulturelle kontraster er særdeles tydelige i bybilledet. Dette er også præget af, at der er dobbelt så mange mænd - nogle mener tre gange så mange mænd - som kvinder i Dubai.

Dubai er blevet et vigtigt turistområde i Mellemøsten, bl.a. som følge af sit hurtigt voksende luftfartselskab, som ledes af sheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, emirens onkel. Med undtagelse af et par sommermåneder er klimaet pragtfuldt med små nedbørsmængder. Der ligger mere end 400 hoteller i byen, og flere er på vej. Dubai har også udviklet sig til en center for servicebaserede industrier som IT, medier og finans. Almindeligvis kræves ved etablering af en virksomhed, at en Dubai-borger har min. 51% af aktierne, ofte som sleeping partner. (det lyder som et overkommeligt job. Jeg har selv i mange år ledt efter et job som sleeping partner - indtil videre uden held). Regeringen har på det seneste lavet særlige enklaver (såkaldte freezones) for industrielle virksomheder, fx Dubai Internet City og Dubai Media City, hvor man finder virksomheder som Oracle, Microsoft, IBM, CNN, Reuters og AP. I disse områder stilles ikke samme krav til lokal indflydelse i selskaberne.

Mere end 100 luftfartselskaber beflyver Dubai International Airport, og der flyves til hundreder af destinationer over hele verden. "Emirates Airlines" blev både i 2001 og 2002 valgt til "AIRLINE OF THE YEAR" på grundlag af kundernes tilkendegivelser. I 2002 kom Cathay Pacific Airways fra Hong Kong på 2. pladsen, Singapore Airlines på 3. pladsen, British Airways på 4. pladsen, og Lufthansa på 5. pladsen. Et igangværende projekt vil 4-doble lufthavnens størrelse.

I modsætning til emiraterne Abu Dhabi og Sharjah har Dubai kun én by af betydning, og størsteparten af befolkningen bor her. Det er formentlig denne koncentration, som har gjort emiratets få oaser til populære udflugtsmål. På 1½ time kan man nå til Hatta, som afgrænser emiratet mod øst. Her ligger en dejlig grøn dal klemt inde i Hajar bjergene. Kun 20 km fra Dubai city ligger tvillinge oaserne Khawanij and Awir, hvor Dubais ledende familier har smukke huse med blomstrende haver.


Sprog & religion

Det officielle sprog er selvfølgelig arabisk, men det svirrer med fremmede sprog i luften, især hindi, urdu, farsi og dansk. Den officielle religion er som i alle emiraterne Islam, flertallet er Sunni muslimer. Men der er frihed til at praktisere sin egen religion, og der er både katolske og protestantiske kirker samt et hindu tempel i Dubai. Fremmede trossamfund kan offentligt bekendtgøre tidspunkter for gudstjenester o.l.

Lidt om Dubais historie

Omkring 1830 slog Baniyas-stammen under ledelse af al-Maktoum familien sig ned her. I 1853 blev Dubai en af "The Trucial States". Det blev optaget i UAE den 2. december 1971. Siden begyndelsen af det 19. århundrede var golfområdet vigtigt for Englands forsvar af sine interesser i Indien. I 1892 indgik de altid snedige englændere en traktat med lokale sheiker om at beskytte deres områder mod udenlandsk agression. Denne traktat er en væsentlig årsag til at England kunne bevare sin dominans i området frem til 1971. Sheik Saeed bin al-Maktoum, som var emir fra 1912 til 1958, blev efterfulgt af sønnen Rashid bin Saeed al-Maktoum. Indtil oliepengene begyndte at strømme i 1960'erne, betalte England størsteparten af gildet, og hjalp eksempelvis med opbygning af lokale politistyrker efter engelsk model.

Den 30. november 1971 trak englænderne sig tilbage fra golfen, og bare to dage senere blev De Forenede Arabiske Emirater (UAE) erklæret for en selvstændig statsdannelse. Den af skeptikerne forudsagte politisk uro og ustabilitet efter tilbagetrækningen udeblev, og UAE fik snart en fremtrædende position i arabisk international politik.

Klimaet i Dubai

Vejrudsigt fra DMI

Vi havde selvfølgelig checket vejret hjemmefra, og som det fremgår af udsigten fra DMI, kunne vi forvente vintervejr. Det vil sige 20-25 graders dagtemperatur. Behageligt når vi på samme tidspunkt havde snestorme med lukkede veje i Danmark. Temperaturen skulle vise sig at holde stik. Desværre var der overskyet det meste af tiden, men vi var så heldige at have en dag med sol og høj himmel den dag, vi skulle på køretur i ørkenen. Mere herom senere, hvis du hænger på. Vi oplevede nogle små byger, sjældent mere end 5-10 minutter ad gangen

Klimaet i Dubai kan beskrives med ét ord: varmt. En meget varm sæson, som strækker sig fra maj til oktober, og en mindre varm sæson fra november til april. Om sommeren passerer temperaturen ofte 45 grader. Om vinteren ligger temperaturen mellem 13 og 21 grader. I ørkenområderne ser man som vanligt store variationer.


Vi oplevede ingen sandstorme, mens vi var der, men ifølge familien lukker disse flere gange om året for al udendørs ophold, ligesom lufthavnen må indstille sin virksomhed. Nedenstående billede, som ganske vist ikke er fra Dubai, kan give dig en idé om de kræfter, der udløses.

Turen fra lufthavnen til familiens bolig tog omkring ½ time og foregik ad en 5-sporet motorvej, Sheikh Zayed Road, opkaldt efter emiren for UAE. Det var tidligt om morgenen - omkring kl 5 lokal tid - men der var masser af trafik. Bilparken så ud til at være i bedre stand end den danske. Men det er selvfølgelig også lettere at anskaffe sig en standsmæssig bil, hvis man kan spare 180% afgift samt 25% moms oveni på købsprisen. (ja, misundelse er en grim ting). På vejen (eller rettere langs vejen) stiftede vi bekendtskab med 3 portrætter af lederne i hhv. Emiraterne og Dubai:

Vi skulle siden gense disse portrætter i alle offentlige run.

Præsident og øverstkommanderende for hæren, hans højhed Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan, De Forenede Arabiske Emirater, UAE Sheik af Dubai, vicepræsident og premierminister i UAE, hans højhed Sheik Maktoum bin Rashid Al Maktoum Sheikens yngre broder, kronprins i Dubai, forsvarsminister i UAE, hans højhed Sheik Rashid bin Mohammed Al Maktoum

Når man kørte gennem et område med skyskrabere med luksusboliger, det ene indkøbscenter ved siden af det andet og højhuse af glitrende crom, stål og glas, alt oplyst med millioner af watt neonlys, var det svært at forestille sig, at for mindre end 40 år siden var her stort set ingen beboelse, intet rindende vand, ingen veje bortset fra nogle kamelstier, blot et sted hvor beduiner og handlende holdt til. Finn fortalte om nogle af de igangværende og planlagte projekter. Alt i Dubai skal være "verdens største". Man er i gang med at bygge "verdens største kunstige ø", "verdens største indkøbscenter", "verdens højeste bygning", "Dubailand, en kombination af fritids- og sportsfaciliteter, luksusboliger, indkøbscentre, oplevelsesparker osv - et lille projekt til 18 milliarder US$ - mere herom senere.

Det 7-stjernede hotel Burj Al Arab i Dubai På vejen passerede vi det fantastiske Burj Al Arab hotel (det arabiske tårn), der markedsføres som verdens smukkeste. Finn havde bestilt bord til os her den følgende fredag til buffet, så kunne vi selv vurdere, om det fortjener de 7 stjerner, som det smykker sig med. (Ja, jeg ved godt, at de internationale hotelkategorier kun går til 5, men smukt er det).

Følg med her, hvis du vil høre lidt om, hvorledes livet foregår i ørkenstaten Dubai - primært for vesterlændinge.


Rejseholdets hjemmeside Toppen af denne side Næste side: Livet i Dubai